Page 9

EL SENYOR ENS REGALA UNES MOLT ESTIMADES I DESITJADES FESTES PATRONALS EN HONOR AL SANTÍSSIM CRIST DE SILLA, A LES SAGRADES FORMES INCORRUPTES I A LA NOSTRA MOLT ESTIMADA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS. UN ANY DE FESTES, REGAL DEL SENYOR A LA NOSTRA DIÒCESI DE VALÈNCIA I AL NOSTRE POBLE. Felicitats germanes i germans en el Senyor, A més, el senyor arquebisbe convocarà un Any Eucarístic en què tindran una imporveïns i veïnes de Silla. tància especial els miracles eucarístics preArriba l’estiu i ens tornem a trobar per a ce- sents a la nostra diòcesi, i una presència deslebrar les nostres festes patronals en honor al tacada de les Sagrades Formes Incorruptes nostre protector, el Santíssim Crist de Silla, presents al nostre poble des de 1907. Amb que ens espera amb els braços oberts rega- la qual cosa, el nostre temple de la Mare de Déu dels Àngels serà temple jubilar dins de lant-nos tot l’amor del seu cor. la nostra diòcesi. Ens ajuntem per a fer festa amb alegria i amb amor al nostre estimat Santíssim Crist A tots aquests meravellosos regals que Déu de Silla, i al nostre poble amb els seus veïns i concedeix al nostre poble de Silla, per inveïnes, els que ací vivim i els que ens acom- tercessió del Santíssim Crist de Silla i de les panyen des del cel en companyia del Santís- Sagrades Formes Incorruptes, hem de ressim Crist, i que en un altre temps van com- pondre amb fe, amb alegria i amb el nostre suport i participació. partir la festa amb nosaltres.

Salutació S A L U TA C I Ó

Enguany les nostres festes patronals en ho- Hem de cuidar especialment: nor al Santíssim Cist de Silla són especials perquè són la porta a nombroses i meravello• L’amor i l’atenció al nostre protector, el ses festes on la nostra parròquia i alguns dels Santíssim Crist de Silla, i a la seua mare, nostres veïns seran protagonistes al costat del la Mare de Déu dels Àngels Senyor i a l’església diocesana de València. • La convivència i les relacions amb els nostres veïns Des del 6 d’agost de 2019 fins al 6 d’agost • La festa i l’alegria de 2020 celebrarem, tot el poble de Silla, el 80 aniversari de les dues imatges del Santís- Finalment, vull donar les gràcies i felicitar els sim Crist de Silla que venerem al nostre po- portadors, les cambreres, totes les parròquies ble. Any en què el Santíssim Crist de Silla de Silla (Mare de Déu dels Àngels, Sant Roc visitarà les tres parròquies del nostre poble, i Sant Josep Obrer) i tot el veïnat de Silla. a més dels nostres difunts al cementeri, com ja és tradicional. Bones festes a tots i totes. A més, podrem gaudir, de nou, de la visita del senyor arquebisbe a la nostra parròquia per a celebrar que una veïna nostra serà acceptada com a “verge consagrada al Senyor”. Celebrarem, a més, l’ordenació com a diaca i com a sacerdot, a la nostra església diocesana de València, d’un veí nostre al qual VISCA EL SANTÍSSIM CRIST DE SILLA!!! tots acompanyem i volem (especialment “la quinta” que enguany compartim, amb mol- Fins demà a missa. Que Déu us beneïsca. tíssims altres veïns nostres, celebrant el nostre 50 aniversari). El vostre rector, amic i veí, José María Amores

9

Profile for Editorial MIC

Silla Festes Cristo 2019  

Silla Festes Cristo 2019  

Advertisement