Page 24

La casa que tenia el pou “entufat” la comprava a l’aiguader, un home que la carregava del Realón o de l’Almaguer i la repartia pels carrers en un carro, o bé, anaven a omplir els cànters a l’Ajuntament, on les dones poaven a mà directament formant-se cada matí llargues cues i un rebombori bastant molest, per la qual cosa les autoritats optaren per traure el servei fora del recinte, a la mateixa plaça, exactament enfront de la porta d’entrada al teatre.

24

Just davant d’on penjaven la pissarra que anunciava la funció hi havia una font «de botó» amb dues canonades arran de terra, envoltades per una reixa circular; aquesta font fou instal·lada l’any 1891 per l’alcalde Vicent Sanchis Garcia, dedicant-li una despesa de 5.525’92 pessetes, molt criticada per l’oposició en considerar-la excessiva. Cal dir en descàrrec seu, que també incloïa un mecanisme elevador i un gran dipòsit ubicat a la segona planta. Però al decórrer el temps la font deixà de funcionar per una avaria mecànica, fins que als Nadals de 1909, complint una promesa electoral del liberal Vicent Rostoll Esteve, el roig de Rostoll, en reprendre l’alcaldia va restablir el servei d’aigua eixamplant-lo cap a diversos punts de la població. Per aconseguir la pressió necessària es va fo-

Font de manilla, carrer de València, núm. 91. Antoni Puig Zaragozà i Amparo Mulet Carbonell. Any 1961

Les quatre primeres fonts distribuïdes pels carrers costaren 9.000 pessetes. Eren totes amb mecanisme “de botó”, fabricades de ferro colat, pintades de verd i bastides sobre un marc de desaigüe quadrangular, abastint-se de la nova canalització principal que sortia de l’Ajuntament. Estaven ubicades: -A  l cap del Passeig de l’Estació, - gastos de 14 mts. de perforación .....1.006’30 pts. enfront de «les cases noves de l’alcalde». - bomba ..............................................600 “ - Carrer de Sant Roc, núm 51. - motor de vapor ................................1.115 “ -C  arrer Cánovas del Castillo (actual Horts), - 2000 kg. de carbon para el vapor ......... 500 “ núm. 47 - Replaceta de Miguel Riera / Sant Josep radar l’antic pou municipal encara més fondo, d’on es treia l’aigua mitjançant una bomba accionada amb un motoret de vapor que alimentava un dipòsit de major capacitat. La instal·lació va adjudicar-se als tallers Figuerola, de València, que va facturar:

Profile for Editorial MIC

Silla Festes Cristo 2019  

Silla Festes Cristo 2019  

Advertisement