Page 17

La Confraria

BREU HISTÒRIA DE LA CONFRARIA ELS COSTALERS DEL SANTÍSSIM CRIST DE SILLA

En les festes d’agost en honor al Santíssim Crist de Silla de l’any 2000, es va aconseguir en la processó del dia 6 d’agost portar la imatge del Crist a coll, com es feia antigament en temps que quasi cap veí de Silla recorda. Abans els joves de Silla que es trobaven fent el ja extint servei militar eren els encarregats de portar-lo a coll, i ho feien perquè demanaven un permís especial al quarter, el qual quasi sempre era concedit per a aquesta circumstància. Per alguna raó, i perquè els militars anaven decreixent, es va acabar traient la imatge del Santíssim Crist amb una anda amb rodes. Quan es reprén el costum a l’any 2000, es crea una associació cultural amb el nom d’Els Costalers del Santíssim Crist de Silla, una iniciativa que contribueix també a la construcció d’una nova anda que proporcionà a la imatge la solemnitat que mereix. En un principi vam aconseguir reunir 30 veïns de Silla disposats a posar en marxa el projecte. Així, es va traure en processó el Santíssim Crist el 6 d’agost de 2001, amb l’anda construïda per l’artesà de Silla, Emilio Requena, i decorada finalment per l’artesà decorador de la localitat, Ernesto José Selma (Gavareta) Durant aquests 19 anys de vida, presidits per Paco Peris, hem dut a terme diverses reformes per variades circumstàncies, sempre buscant el bé de l’associació, i també hem participat en els esdeveniments culturals i religiosos que s’efectuen en l’àmbit local, com són el 6 d’agost, la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant o el Corpus. També durant tres anys hem participat en la concentració i les processons de Germandats de Setmana Santa que se celebren a la província, i que en el 2007 vam tindre com a seu el poble de Silla. Recordem molt especialment la nostra participació en tots els actes del 1r Centenari de les Sagrades Formes Incorruptes, fins i tot l’acte sacramental que per a aquest esdeveniment va preparar i adaptar qui aleshores era alcalde de Silla, Josep Lluís Pitarch i Tortajada. També hem sigut els promotors i impulsors del nomenament de Fill Adoptiu de Silla, del

que va ser quasi 38 anys rector de l’església l’artesà de Silla, Camilo Simó amb la finalitat parroquial de la Mare de Déu dels Àngels, D. de millorar la funcionalitat de l’anda, i incorporàrem 6 llocs més en les barres. En l’actuFernando Gómez Císcar. alitat la portem entre 36 costalers. També es A nivell intern, tots els anys celebrem un dinar canviaren els llums i el sistema d’il·luminació de germandat, obert a tots els components de i càrrega de bateries per un sistema electrònic l’associació que vulguen assistir-hi. Una troba- més modern, s’eliminaren les pesades baterida on fem lliurament a les cambreres del Crist es per unes més funcionals. Aquesta reforma d’un obsequi de l’associació, en record de l’any la va dur a terme el tècnic en electrònica de la localitat, Roberto Guillem Agustí. Aquesta de la seua dedicació al Santíssim Crist. anda s’estrenà el dia 6 d’agost del 2008. Amb L’any 2006, vam tindre el plaer de nomenar aquesta es va aconseguir donar més realç a la com a 1r Costaler d’Honor, José Vicente Na- imatge del Santíssim Crist i, al mateix temps, varro Domínguez, un dels fundadors de l’as- es va facilitar i alleugerir als portants la tasca sociació, per la seua devoció i pel seu abnegat de portar-la a coll. treball en la fundació i consolidació de l’entitat. També fon nomenat Costaler d’Honor També hem construït una anda amb unes Ernesto José Selma (Gavareta), pel seu desin- mesures més reduïdes per al trasllat del Santíssim Crist l’1 de novembre, el Dia dels Diteressat treball en la conservació de l’anda. funts, al cementeri de la localitat on presideix En el 2008 construírem una nova anda, to- l’Eucaristia que té lloc en el mateix cementalment realitzada en fusta i que va construir teri en sufragi dels difunts de Silla. Aquest

17

Profile for Editorial MIC

Silla Festes Cristo 2019  

Silla Festes Cristo 2019  

Advertisement