a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

SedavĂ­  Falles

Ajuntament de SedavĂ­


Sedaví en Falles

SUMARI

 Salutació de l’Alcalde / Saluda del Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  Salutació de la Regidora de la Cultura i Festes Saluda de la Concejala de Cultura y Fiestas . . . . . . . . . . . . . . . . .6  Salutació del President de la Junta Local Fallera . . . . . . . . . . . . .8  Salutació de la Fallera Major Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  Salutació de la Fallera Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  Corts d’Honor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14  Corts d’Honor Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17  Junta Local fallera de Sedaví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19  Exaltació de les Falleres Majors de Sedaví . . . . . . . . . . . . . . . .20  Falla Bressol del Moble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  Falla Sant Torquat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24  Falla Nou Sedaví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26  Falla Isabel de Villena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28  Fent memòria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32  Programa de Festes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

PRODUCCIÓ EDITORIAL

3


4

SALUTACIÓ de l’ Alcalde.

SALUDA DEL ALCALDE.

JOSE FRANCISCO CABANES I ALONSO

La Junta Local, o Unió de Falles de Sedaví, desenvolupa un paper molt important a nivell organitzatiu en les falles del municipi, i és per a mi un plaer, com a alcalde i president nat de la junta, dirigir-me a les quatre falles del municipi: Bressol del Moble, Sant Torquat, Nou Sedaví i Isabel de Villena, per a felicitar-los amb motiu de la festa, i com no, a la nostra Junta Local, que el passat estiu va renovar els seus càrrecs, i que té al capdavant a un gran faller com és José Miguel Vila, més conegut com “Pepet”, i a Alejandro Blat com a vicepresident. A ells, i a la resta de persones que formen part de la junta, cal agrair-los el temps que dediquen a les labors pròpies de la mateixa, el seu grau de compromís i de responsabilitat, perquè les falles en el municipi siguen millors, i la festa, tal com està concebuda, tinga continuïtat en el temps.

Sedaví en Falles

Per a moltes persones, potser passa desapercebut el treball de la junta, i pensen que la seua labor és qüestió d’uns pocs dies. Per això vull destacar l’esforç de persones que pertanyen a comissions diferents i que dia a dia han d’arribar a acords per a dur a terme la seua comesa. Des de la celebració de les creus de maig, el concurs de pesebres, les presentacions de la resta de falles de la comarca i d’altres comarques, la de la Junta Local de Sedaví. La seua presència com a organitzadors en alguns actes de les festes, com els concursos de truc, dominó i parxís o com a jurat en el concurs de disfresses, o la cavalcada de reis. Amén d’uns altres de caràcter faller ja en falles, com la crida, la cavalcada del ninot, el lliurament de premis o l’organització de la cremà en les falles. En definitiva es tracta d’una àrdua labor que, des d’aquestes línies, vull fer pública. D’altra banda, felicitar a les Falleres Majors de Sedaví per a l’any 2020. Alicia Pérez i Lucía López i a les seues Corts d’Honor per la seua designació com a representants del municipi i que viuran la festa des d’una doble perspectiva. D’una banda com a falleres de les seues respectives comissions, i per una altra de la Junta Local.

La Junta Local, o Unió de Falles de Sedaví, desarrolla un papel muy importante a nivel organizativo en las fallas del municipio, y es para mi un placer, como alcalde y presidente nato de la junta, dirigirme a las cuatro fallas del municipio: Bressol del Moble, Sant Torquat, Nou Sedaví e Isabel de Villena, para felicitarles con motivo de la fiesta, y como no, a nuestra Junta Local, que el pasado verano renovó sus cargos, y que tiene al frente a un gran fallero como es José Miguel Vila, más conocido como “Pepet”, y a Alejandro Blat como vicepresidente. A ellos, y al resto de personas que forman parte de la junta, hay que agradecerles el tiempo que dedican a las labores propias de la misma, su grado de compromiso y de responsabilidad, para que las fallas en el municipio sean mejores, y la fiesta, tal y como está concebida, tenga continuidad en el tiempo. Para muchas personas, quizás pase desapercibido el trabajo de la junta, y piensan que su labor es cuestión de unos pocos días. Por eso quiero destacar el esfuerzo de personas que pertenecen a comisiones distintas y que día a día tienen que llegar a acuerdos para llevar a cabo su cometido. Desde la celebración de las cruces de mayo, el concurso de belenes, las presentaciones del resto de fallas de la comarca y de otras comarcas, la de la Junta Local de Sedaví. Su presencia como organizadores en algunos actos de las fiestas, como los concursos de truc, dominó y parchís o como jurado en el concurso de disfraces, o la cabalgata de reyes. Amén de otros de carácter fallero ya en fallas, como la crida, la cabalgada del ninot, la entrega de premios o la organización de la cremà en las fallas. En definitiva se trata de una ardua labor que, desde estas líneas, quiero hacer pública. Por otra parte, felicitar a las Falleras Mayores de Sedaví para el año 2020. Alicia Pérez y Lucía López y a sus Cortes de Honor por su designación como representantes del municipio y que vivirán la fiesta desde una doble perspectiva. Por una parte como falleras de sus respectivas comisiones, y por otra de la Junta Local.

Finalment desitjar unes bones falles a totes les falleres i fallers de Sedaví.

Finalmente desear unas buenas fallas a todas las falleras y falleros de Sedaví.

Vixquen les falles 2020.

Vixquen les falles 2020.


6

SALUTACIÓ de la Regidor a

de Cultura i Festes

SALUDA DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y FIESTAS BEATRIZ CUESTA I BOIX

L’arribada del mes de març coincideix amb una nova edició de la festa fallera. I és el moment més important de l’any per a la Junta Local, ja que és on es veu reflectit el treball de mesos, i on esdevenen els actes més destacats en els quals adquireix la seua importància la figura de les falleres majors del municipi, que participen amb les seues Corts d’Honor, representant a Sedaví a nivell local, i en altres poblacions pròximes.

Sedaví en Falles

Fa uns mesos, vam tindre l’oportunitat de presenciar en el Pavelló Municipal d’Esports l’exaltació d’Alicia Pérez i Lucía López com a falleres majors del municipi, recollint el testimoni deixat per Noelia Mocholí i Carla Romero. Les dues van deixar el llistó molt alt en la passada edició de les falles, però Alicia i Lucía estic segura que arropades per José Miguel i Alejandro, president i vicepresident de la Junta Local, posaran tot de la seua part per fer-ho tan bé com siga possible. Estic segura que l’afecte de la junta, de les seues respectives Corts d’Honor, de tota la comunitat fallera i de tota la ciutadania, els ajudarà en la seua comesa. Per a concloure, desitjar-vos a tots que gaudiu dels actes, que tot transcórrega segons el que es preveu i fer extensiva la meua invitació a participar de la festa de tots els valencians, tant als fallers com als no fallers. Una abraçada.

La llegada del mes de marzo coincide con una nueva edición de la fiesta fallera. Y es el momento más importante del año para la Junta Local, puesto que es donde se ve reflejado el trabajo de meses, y donde acontecen los actos más destacados en los que adquiere su importancia la figura de las falleras mayores del municipio, que participan con sus Cortes de Honor, representando a Sedaví a nivel local, y en otras poblaciones cercanas. Hace unos meses, tuvimos la oportunidad de presenciar en el Pabellón Municipal de Deportes la exaltación de Alicia Pérez y Lucía López como falleras mayores del municipio, recogiendo el testigo dejado por Noelia Mocholí y Carla Romero. Ambas dejaron el listón muy alto en la pasada edición de las fallas, pero Alicia y Lucía estoy segura de que arropadas por José Miguel y Alejandro, presidente y vicepresidente de la Junta Local, pondrán todo de su parte por hacerlo lo mejor posible. Estoy segura de que el cariño de la junta, de sus respectivas Cortes de Honor, de toda la comunidad fallera y de toda la ciudadanía, les ayudará en su cometido. Para concluir, desearos a todos que disfrutéis de los actos, que todo transcurra según lo previsto y hacer extensiva mi invitación a participar de la fiesta de todos los valencianos, tanto a los falleros como a los no falleros. Un abrazo.


8

SALUTACIÓ DEL

President de la Junta Local Fallera JOSE MIGUEL VILA I BOTELLA

Arriba Març, i amb ell, i a través dels actes fallers, els nostres carrers s’inunden del so de la música de les cercaviles, de l’olor de la pólvora, de l’aroma de les flors de l’ofrena, i de la vistositat de la rica indumentària que ens caracteritza.

Sedaví en Falles

I sobretot arriba el moment de traure al carrer el fruit del nostre treball, els monuments fallers, en els quals els nostres artistes han bolcat el seu talent al llarg de l’any, i que estem segurs que una vegada més deixaren impressionats a tots els veïns de Sedaví. Enguany donem la benvinguda a una nova falla, Isabel de Villena, que al costat de les comissions, Falla Bressol del Moble, Falla Nou Sedaví, i Falla San Torcuat, a la qual felicitem pel seu 50 aniversari, aconseguiran gràcies al seu esforç, fer possible que les nostres festes brillen en tota la seua esplendor, a totes agraïm la seua obstinació i dedicació, i especialment als seus presidents, Fernando, Quique, Julián i Diego per la

confiança depositada en aquesta junta que per primera vegada presidisc. Agrair també, als components que formen Junta Local el seu treball al llarg de l’any, per escometre la seua labor amb entusiasme, i a les nostres falleres majors Alicia i Lucia i la seua cort Noelia, Amparo, Noelia, Paula, Sandra i Adriana, donar-los l’enhorabona i les gràcies per haver-nos representat en tots aquells actes en els quals han requerit la nostra presència, ha sigut un plaer gaudir-los en la vostra companyia. Sense oblidar-nos d’agrair a l’Ajuntament, especialment al nostre president nat Jose Fco. Cabanes, i a la regidora de festes Bea Cuesta, la col•laboració i el suport oferit,en cadascun dels actes organitzats, per i per a les nostres falles. Finalment, desitjar a tots que aquestes falles 2020 siguen inoblidables.


10

SALUTACIÓ DE LA Fallera Major Jnfantil LUCIA LÓPEZ I RUIZ

Fallers, falleres i veïns del nostre poble. Vos convide a gaudir de les nostres festes, dels monuments, dels passacarrers, de la pólvora, de l’ofrena, els desdejunis, els menjars, els berenars i sopars, de la discomovil, en general de tots els actes que es realitzen en falles. Però perquè tot això siga possible ès indispensable l’esforç de la Junta local, que s’esforça perquè tot siga perfecte. També felicitar a les quatre falles que ara tením a Sedaví.

La primavera dóna pas A la festa que tots esperem Es l’hora de que Març S’ompla de xiquets als carrers

BRESSOL DEL MOBLE, SANT TORQUAT, NOU Sedaví E ISABEL DE VILLENA i als seus representants per la germanor que tenim en totes les falles del poble.

On juguen i còrreguen d’alegría Per veure’t complint el somni teu Tots contents esperant el dia En el que diga eixa dolça veu…

Junt a Alicia, i les nostres corts Noelia, Amparo, Noelia, Sandra, Adriana i Paula Vos convide a tots els Sedavíencs a gaudir de les falles desde la crida al 19 de març i que junt a nosaltres paseu unes festes inolvidables mantenint el espíritu de germanor de les nostres comisions

Sedaví en Falles

Vixca Valéncia i les falles de Sedaví 2020!!!

Xiquets i xiquetes de Sedaví Prenguem a Lucía com la nostra Fallera Major Infantil


12

SALUTACIÓ DE LA Fallera Major

Sedaví en Falles

ALICIA PÉREZ I AMAYA

Poble de Sedaví. Enguany s’ha complit un altre somni per a mi. És totun honor i una gran responsabilitat, ser la màxima representant de les Falles del nostre benvolgut poble, ser Fallera Major de Sedaví. Des de ben menudeta, el món de les Falles ha format part del meu dia a dia. L’he viscut alscarrers i les escoles, als casals fallers, i per suposat, a casa, on sempre he trobat l’estima dela meua família en aquesta nostra festa. Han estat ells qui m’han ensenyat a estimar irespectar València, les seues festes i tradicions. Els mateixos que m’obriren un nou món a les falles, impulsant-me a ser Fallera Major Infantil, un càrrec que va fer créixerel meu amor incondicional per les Falles. El meu camí com a fallera, em va portar fins a la que és ara la meua Falla, la Falla Sant Torquat de Sedaví, on les seues falleres i fallers em van brindar l’oportunitat de ser la seua Fallera Major, un detall que mai a la vida oblidaré i del qual sempre estaré agraïda. En tots aquestos anys de recorregut faller, he tingut el plaer de conèixer persones màgiques, entranyables, meravelloses, que m’han acompanyat i ensenyat a veure i a viure el món de les Falles amb el cor, i gràcies a ells, ha anat afirmant-se el meu sentiment faller. Enguany, tinc la sort de poder compartir el meu regnat amb una xiqueta molt dolça i plena d’alegria, la meua Fallera Major Infantil, Lucia. I ho vivim junt amb les nostres corts d’honor,Paula Gironda, Adriana Blanquer, Sandra Pérez, Noelia Dorado, Mª Amparo Escribano i NoeliaGonzalez, que fan el nostre any encara més especial, perquè ens donen vitalitat, força,energia i molta, molta felicitat. Som un exemple de germanor, pertanyem a falles diferents, però enguany som unió. Hem après a deixar d’un costat els colors que ens diferencien i anem a fer d’aquest any, un anyinoblidable, tant per a nosaltres com per a tots els fallers, juntes representarem al nostrepoble de la millor forma possible. Falla Sant Torquat, Falla Bressol del Moble, Falla Nou Sedaví i Falla Isabel deVillena: Vosaltres teniu la força que el poble necessita, treballant juntes les quatre comissions aconseguireu que el nostre poble continue creixent i enriquint-se en cultura fallera.

Vull agrair a totes les Falleres i Fallers, i en especial a la meua família, per la confiançadepositada en la meua persona per a representar al nostre poble. Agrair a totes les Comissions Falleres i Junta Local Fallera de Sedaví, pel vostre dur treball durant tot l’any, i per aconseguir que puguem gaudir d’aquesta meravellosa festa.A l’Alcalde de Sedaví, en José Cabanes i Alonso, i a la Regidora de Cultura i Festes,na Beatriz Cuesta i Boix, pel seu esforç i per la seua implicació en el món faller. Per últim, i amb tota la il·lusió que suposa el càrrec, vull demanar-vos a totes i tots, la vostraparticipació en aquestes festes Josefines i desitjar-vos que gaudiu al màxim d’unes moltbones Falles.

El sol de llevant s’il·lumina Amb somriures de bon matí Per L’Horta fallera es camina I amb la nostra regina gaudim Comença la festa i la il·lusió Llums i cohets, els carrers plens Fum i soroll, mascletats al cor Sedaví aclama als quatre vents Que tú Alicia, amb orgull i emoció Seràs la nostra Fallera Major


14

Corts d’Honor . NOELIA GONZÁLEZ I GASCÓ Somriures d’alegría Mirades d’amor Irradies simpatía Perque portes la festa al teu cor On la teua valencianía Demostraràs a la cort

NOELIA DORADO I MARTÍNEZ Cabells negres com la cendra Com el foc a la flama Al teu pit la vida fallera Al teu cor no més hi ha falla La cort ben ampla t’espera Com la seua dolça senyoreta

Sedaví en Falles

Mª AMPARO ESCRIBANO I BAIXAULI Bellessa que atressora Esta senyoreta valenciana Alegria que desborda Esperant la gran setmana De soroll, foc i fum Per donar a la cort la seua llum


SANDRA PÉREZ I MARTÍNEZ Xiqueta de careta dolça D’un somriure radiant On l’alma de fallereta Brilla per on va Flor que complementa I a la cort hi forma part.

Sedaví en Falles

Corts d’HonorInfantil

PAULA GIRONDA I RUIZ Cabells russos com l’or Alegre com el mar Bellessa de flor Que atresora al mirar I per això formaràs part D’aquest ram especial, com és la cort

ADRIANA BLANQUER I MORENO Xiqueta de somriures amples Flor que lluïx per tots els racons Fallera que dónes vida per on passes Donant de tú l’amor i la passió No oblides mai aquestes falles I més gaudint del teu lloc a la cort

17


Sedaví en Falles

JUNTA LOCAL FALLERA de ´ PRESIDENT NAT JOSÉ FCO. CABANES ALONSO PRESIDENT EXECUTIU JOSÉ MIGUEL VILA I BOTELLA

DELEGADA DEL PROTOCOL VALLE AMAYA I PEDRÓS

VICEPRESIDENT ALEJANDRO BLAT I GARCÍA

DELEGAT DE FESTEJOS ANTONIO DOMÍNGUEZ I RAMÓN

TRESORERA Mª CARMEN FERRER I GARCÍA

DELEGAT DE FESTEJOS JULIÁN LOSADA I SÁEZ

SECRETÀRIA NURIA DÍAZ I CABEZUELO

DELEGAT DE XARXES SOCIALS JUAN CARTAN I BRAULIO

19


20

EXALTACIÓ de les Falleres Majors de Sedaví

Sedaví en Falles

I LES SEUES CORTS D’HONOR


22

Bressol delMoble FALLA

Estimats fallers i falleres de Sedaví, és tot un honor per a mi poder dirigir-me a tots vosatros a través d’este escrit, per això m’agradaria agrair a la Junta Local Fallera de Sedaví la oportunitat d’escriure unes línies a les meues volgudes “Falles de Sedaví”. Com sempre dic: València estos dies somriu, i per supost Sedaví també. Hi ha una llum diferent, més càlida i propera, i una brisa que anuncia que les Falles estàn arribant. Unes Falles molt esperades, com les de tots els anys, que van plenant els cors d’il.lusió i ganes. Moltes ganes de viure amb germanor junt a la Falla Sant Torquat, la Falla Nou Sedaví, la Falla Isabel de Villena i la Junta Local Fallera de Sedaví les nostres benvolgudes festes josefines.  Perquè si d’alguna cosa em sent orgullós i cada any més és del grup, la colla, la pinya

que hem fet els presidents i per tant les comissions, per a buscar el millor per a les Falles (és a dir per als fallers i falleres) de Sedaví. Cadascú amb la seua idiosincràsia, com deu de ser, però amb l’objectiu comú de disfrutar les Falles tots junts de la millor manera possible. <<Cinc minuts de rivalitat i tot l’any d’amistat, fallers sempre >> Sols em queda donar la enhorabona a la Junta Local Fallera de Sedaví per la seua àrdua feina, als representants tant del poble com de la resta de Falles de Sedaví i per supost desitjar-vos les millors Falles possibles plenes de moments inoblidables, de goig i d’espirit faller. Junts seguirem lluitant i treballant per les Falles de Sedaví! Bones Falles 2020, amics!

Sedaví en Falles

SALUDA FERNANDO HERNICA I DOMINGUEZ PRESIDENTE DE LA FALLA BRESSOL DEL MOBLE DE SEDAVÍ

FALLA GRAN

Falla Infantil

ARTISTA: Mario Gual del Olmo LEMA: Bes de Foc

ARTISTA: Angel Navarro Requena LEMA: Bressol del Monster Ciutat de Vacanses


FALLERA MAJOR

Mireia Monterde i Nevado

Elionor Martínez i Juan

PRESIDENT

PRESIDENT INFANTIL

Fernando Hernica i Domínguez

Marc Pedro i Grau

Sedaví en Falles

FALLERA MAJOR INFANTIL

23


24

Sant Torquat FALLA

Un any mes, arriba el moment de gaudir als nostres carrers el fruit de l’esforç realitzat durant tot un any en esta gran gesta que són les Falles. Impregnar-les amb l’olor de la pólvora i el color i l’alegria que caracteritzen estes festes. És moment d’assaborir amb la Plantà, la grandiositat dels monuments fallers, de deixar-nos impressionar amb la creativitat artística dels seus creadors, els artistes fallers. L’olor a pólvora de les des-

pertaes, l’espectacle de la indumentaria valenciana i la música als passacarrers, la màgia de les nits falleres i la cremà. Tot açò no seria possible sense el suport dels fallers i falleres que fan gran esta festa. Només em queda dir, que vos desitgem que estes falles 2020 siguen inoblidables per a tots vosaltres.

Sedaví en Falles

QUIQUE BARBERÁ I MARTÍNEZ PRESIDENT FALLA SANT TORQUAT

FALLA GRAN

FALLA INFANTIL

ARTISTA: Sergio Lis LEMA: Per art de màgia

ARTISTA: Isaac Argudo LEMA: La vida és un viatge d'anada


FALLERA MAJOR

Aitana Hernández i Vergara

Débora Blat i Arce

PRESIDENT

PRESIDENT INFANTIL

Quique Barbera i Martínez

Jose Sospedra i Castillo

Sedaví en Falles

FALLERA MAJOR INFANTIL

25


26

Nou Sedaví FALLA

Estimats amics fallers, iniciem una nova etapa, amb molt d’entusiasme i ganes de treballar per la festa de les falles. Entre tots hem d’aconseguir millorar-la, adequar-la a la societat actual, als moments que vivim, Primer els veïns (la seua tolerància i permissibilitat), comerciants, (col·laboració i compromís), i com no, Fallers/as, tenacitat, respecte, *sacrifici, entusiasme, amor, i devoció per la festa Fallera. Entre tots, haurem de sostindre la nostra rica cultura, les nostres músiques, les nostres tradicions, pólvora i la major exposició d’art del món a l’aire lliure, “Les Falles”. No serem perfectes, i errades tindrem, però hem de ser llestos i solucionar-los pel bé de la festa. Per a mi és un orgull com a President de la Falla *Nou Sedaví, poder formar part de la Junta Local Fallera, i empraré el meu treball i dedicació per a millorar, si podem, aquesta gran festa.

Haurem de canviar la imatge que té una gran part de la societat valenciana dels fallers, haurem d’explicar-los el que fem cada any, educar, ensenyar, protegir, valors, obres socials, etc, que tots sàpien i ens sentim orgullosos de ser fallers i els que no ho són, orgullosos del que fan en la seua comunitat autònoma, un gran nombre de veïns-fallers, donant riquesa, sostenint l’economia, treball, actes socials, i tantes coses més. Vull donar la meua enhorabona en nom de la Falla Nou Sedaví, a la Fallera Major de Sedaví 2020, Senyoreta Alicia Pérez Amaya i a la Fallera Major Infantil de Sedaví 2020, xiqueta Lucia López Ruíz, i a les components de les corts d’honor 2020, Senyoretes: Amparo Escribano, Noelia Dorado i Noelia González i les xiquetes: Paula Gironda, Adriana Blanquer i Sandra Pérez, us desitge que paseu unes Falles inoblidables i que tot l’esforç dels representants de la junta local Fallera de Sedaví, es veja reflectit en tots els actes de la setmana Fallera.

Sedaví en Falles

*VIXCA VALÈNCIA I *VIXCA LES FALLES A SEDAVÍ.

FALLA GRAN

FALLA INFANTIL

ARTISTA: Jose Más i Martí LEMA: I no estaba morta…. …estaba de parranda

ARTISTA: Carlos Herranz i Martínez LEMA: Moon Sedaví


FALLERA MAJOR

Aitana Jimenez i Martínez

Pili Meneses i Genovés

PRESIDENT

PRESIDENT INFANTIL

Julian Mesado i Blanch

Juan Jose Jimenez i Martínez

Sedaví en Falles

FALLERA MAJOR INFANTIL

27


28

Isabel de Villen a FALLA

Estimats Sedavídencs i Sedavídenques, fallers o no volem fer unes paraules. La Falla Isabel de Villena com a entitat, com a associació, naix amb la idea de fer Falles però també de fer-les amb vosaltres. Volem revolucionar el món però sense Sedaví, simplement no es pot. Som una falla plural, divertida, sentida i, per què negar-ho, xafardera. Som el que volem per a Sedaví i els seus veïns, o ho intentem al menys que no tot han sigut èxits. Tampoc anem a fer-ne, de balanços, ací. No sabem quan llegireu açò però estem convençuts que és un dia de celebració perquè Isabel de Villena continua un dia més, perquè Isabel de Villena seguix creant, perquè els

valencians seguim amb la nostra tradició i perquè tots en formem part. Per aquest motiu, volem aprofitar aquestes línies per donar l’enhorabona a totes les comissions falleres que formen part de la nostra població que, juntament amb la Junta Local Fallera de Sedaví han treballat durant tot l’any per fer un poc més grans les Falles a Sedaví. Esperem de tot cor que gaudiu de tots i cadascuns dels actes fallers que ens esperen d’ací al mes de març. Bones Falles a Sedaví i als seus veïns, fallers o no, que les festes són per a festejar-les!

Sedaví en Falles

LA COMISSIÓ DE LA FALLA ISABEL DE VILLENA

FALLA GRAN

FALLA INFANTIL

ARTISTA: Carmen Baeza LEMA: Karma

ARTISTA: Carmen Baeza LEMA: Sumem Igualtat


FALLERA MAJOR

Sofia Guillem i Segarra

Rosa Vila i Chisvert

PRESIDENT

PRESIDENT INFANTIL

Diego López i Segarra

Albert Cano i Segarra

Sedaví en Falles

FALLERA MAJOR INFANTIL

29


Sedaví en Falles

32

Memória FENT


de Festes

DISSABTE 08/02/2020 Arreplegà Falla Isabel de Villena.

Acontinuació, sopar d´aixerello de les comissions en el Musical.

DISSABTE 15/02/2020 Arreplegà Falla Sant Torquat.

DIVENDRES 6/03/2020 19:30 Inauguració Exposició del Ninot per les nostres Falleres Majors. 22:00 Nit D´Albaes

DIUMENGE 16/02/2020 19:00 Entrega de Insignias i seguidament Presentació Conjunta d´esbossos a la Biblioteca Municipal de Sedaví. 17:00 Visita de les nostres falleres majors i les seus corts a la residència. DISSABTE 22/02/2020 Arreplegà Falla Bressol del Moble DIUMENGE 23/02/2020 9:00 Esmorzar 10:00 Campionats de truc, parxís i dòmino, organitzats per la Junta Loal Fallera a la Falla Nou Sedaví. DISSABTE 29/02/2020 Arreplegà Falla Nou Sedaví. 19:30 Firma en el LLibre de Cultura de l´Ajuntament de Sedaví de les nostres Falleres Majors Alicia Perez i Amaya i Lucia López i Ruiz. 20.00 Crida a la Plaça Jaume I en la que les nostres Falleres Majors de Sedaví donaràn inici a les festes falleres.

DISSABTE 7/03/2020 18:00 Cabalcada del Ninot 03:00 Fi de festa. DIVENDRES 13/03/2020 18:30 Visita de les nostres Falleres Majors a la falla de L´Escola d´adults. DIUMENGE 15/03/2020 18:30 Visita de les nostres Falleres Majors a les falletes infantils del nostre poble. DILLUNS 16/03/2020 10:00 Visista dels jurats als nostres monuments. 20:00 Entrega de premis a la Plaça de l´Ajuntament 03:00 Fi de festa DIMARTS 17/03/2020 23:00 Ofrena de Flors a Valènia de les nostres Falleres Majors. 04:00 Fi de festa

DIMECRES 18/03/2020 12:00 Ofrena de flos a la nostra patrona, la Mare de Déu del Roser. Recorregut: Eixida de la Plaça Ausiàs March, Capità Cortés, Gómez Ferer, Mestre Benages, Sant Vicent, Vicent Andres Estelles, Antonio Tarazona, Sol, i Carrer San Antonio, Carrer del Mig, Avda. Madrid, Carrer Vicente Blasco Ibañez, Avda. Gomez Ferrer, Plaça Jaume I. 04:00 Fi de festa DIJOUS 19/03/2020 13:00 Missa en Honor a Sant Josep, i al finalitzar Mascletà a la Avinguda Dr. Fleming. 20:00 Cremà de les Falles Infantils 20:30 Cremà Falla Infantil Primer Premi 22:00 Cremà de les Falles Grans. 22:30 Cremà de la Falla Gran Primer Premi Fi de festa i fins l´any que ve……. NOTA: La directiva es reserva el dret de modificar qualsevol acte del programa amb la suficient antelació per a comunicar a les falles. Es prega máxima assistència a tots els actes programats. Agraint per avançat la vosta col.laboració, rebeu una salutació cordial. BONES FESTES FALLERES JUNTA LOCAL FALLERA DE SEDAVÍ

Sedaví en Falles

PROGRAMA


Profile for Editorial MIC

Sedavi Fallas 2020  

Advertisement
Advertisement