__MAIN_TEXT__

Page 1

-�·l

1

.

%

FESTA D INTERÉS TURÍSTIC'·�NACIONAL

..

E SAGUNT 2020


2

FALLES DE SAGUNT 2020


LLIBRET Federaciรณ

de Sagunt 2020

3

FALLES DE SAGUNT 2020

Junta Fallera


ÍNDEX PRÒLEG

PROTAGONISTES

Benvinguts al llibret de tots!· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7

Entrevista Fallera Major Infantil· · · · · · · · · · · · · · · · · · 24 Cort d’Honor Infantil · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 28 Entrevista Fallera Major · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 30

SALUTACIONS

Cort d’honor Major · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 34

President de la Generalitat Valenciana· · · · · · · · · · · · · 8

Junta Executiva · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 38

Ximo Puig i Ferrer

COMISSIONS DE FEDERACIÓ JUNTAFALLERA DE SAGUNT· · · · · 40

President de Les Corts Valencianes· · · · · · · · · · · · · · · 10 Enric Morera i Català L’Alcalde de Sagunt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12

PREMIS 2019

Dario Moreno i Lerga

Primers premis monuments fallers· · · · · · · · · · · · · · · 70 Ninot Indultat, crítica, innovació, igualtat· · · · · · · · · · · 74

Regidora Festes i Cultura Popular· · · · · · · · · · · · · · · · 14

Ornamentació de carrers i llibrets· · · · · · · · · · · · · · · · 76

FALLES DE SAGUNT 2020

María Asunción Moll i Castelló

Cavalcada· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 78 Fotos Presidents i Falleres Majors Teatre Romà de Sagunt · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 79

President de la Diputació de Valencia i Alcalde de Faura · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16 Toni Gaspar i Ramos L’Alcalde de Gilet · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 17 Salva Costa i Escrivà President L’Associaciò Targa – Cecina· · · · · · · · · · · · · 18

EDITA Federació Junta Fallera de Sagunt Plaça Tirant lo Blanc, s/n. Port de Sagunt

Alessandro Regoli President FJFS· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20 Jaime Gil i Arastell

JUSTIFICACIÓ DE TIRADA 500 llibres

Falleres Majors 2020 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22 Sandra i Aitana

PORTADA: Raúl García i Martí MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ:

4


ÍNDEX RECORDS GRÀFICS 2019-2020

REPORTATGES

Setmana Fallera 2019· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 81

Afacam en falles· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 108

Creu de maig · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 83

Les falles i el CEE Sant Cristòfol · · · · · · · · · · · · · · · · 110

Elecció Falleres Major 2020 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 84

La falla de Socoltie· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 112

Nominació Falleres Majors 2020· · · · · · · · · · · · · · · · · 85

Tota una vida dedicada a les falles · · · · · · · · · · · · · · 114

Visita Alacant · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 86

Adéu a l’ artista Alfredo Villalba i Rodríguez· · · · · · · · 116

Festes Patronals· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 87 Comiat Falleres Majors 2019 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 88

DELEGACIONS DE FJFS

Visita Cecina 2019 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 90

Delegació de Secretaria· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 117 Secretaris · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 118

mantons · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 91

Recompenses· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 119

Proclamació Falleres Majors 2020 · · · · · · · · · · · · · · · 92

Delegació de Comunicació· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 120

Exaltació Falleres Majors 2020· · · · · · · · · · · · · · · · · · 93

Delegació de Relacions Externes· · · · · · · · · · · · · · 121

Paelles a Gilet· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 95

Agermanament· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 122

Playbacks· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 96

Delegació de Falleres Majors i Corts d’Honor· · · · 124

Verge del Pilar · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 97

Delegació d’Economia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 125

Trobada Fallera a Faura· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 98

Delegació de Festejos· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 126 Concurs de Playbacks· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 127

Presentació Cartell Anunciador Falles 2020 i Esbossos Monuments · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 99

Delegació de Cultura · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 129

Nadal: Visita a Betlems i Reigs Mags· · · · · · · · · · · · · 100

Delegats de Cultura· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 130

Visita Fitur · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 101

Participació en activitats culturals· · · · · · · · · · · · 131

Nit d’Albaes · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 102

Concurs Fotogràfic · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 132 Concurs Postals Nadalenques · · · · · · · · · · · · · · · 134

Sopar de Germanor· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 103 Crida· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 104

Concurs de Dibuix Infantil · · · · · · · · · · · · · · · · · · 135

Recompenses· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 105 Pasdobles fallers 2020· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 106

Concurs de Narrativa· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 137

Concurs de Teatre· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 136 Delegació d’Esports · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 140 Delegats d’ Esports· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 141 Participació en activitats esportives· · · · · · · · · · · 142 Resultats Esports i Jocs de Taula· · · · · · · · · · · · · 143

AGENDA SETMANA FALLERA · · · 144 COMIAT DE FALLERES MAJORS 2019· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 146

5

FALLES DE SAGUNT 2020

Proveiïdors d’ Indumentària Oficial i entrega de


SUPERMERCATS


Benvinguts al llibret de tots!

U

faller i mantindre això no és gens fàcil. Per això aprofitem aquest llibret per donar les gràcies a tots els fallers i falleres que s’apropen en cada acte a tirar una mà quan fa falta, ja siga ficar cadires, ajudar en la neteja o el que faja falta. Ells entenen que el treball ha de ser conjunt i que tots, al cap i a la fi, treballem pel mateix, per les falles de Sagunt.

n altre any tenim l’oportunitat de dirigir-nos a tots els fallers des del llibret de Federació Junta Fallera de Sagunt. Un llibret que intenta reflectir tot el que simbolitza i representa les falles a la comarca del Camp de Morvedre. 365 dies de treball, esforç i dedicació fet pel bé comú i de la festa que a tots ens uneix.

I amb aquest esperit de créixer, aquest any hem tingut un acte nou, la presentació d’esbossos. Un acte nascut per la necessitat de mostrar que hi ha darrere de cada un dels 60 monuments que engalanen els nostres carrers i places en la setmana gran de les falles. I com no, un homenatge als artistes que els donen vida, ja siguen professionals o comissions, tots treballen per plantar el vertader eix de la nostra festa: el monument.

30 comissions unides i recollides a aquest llibret i un recorregut per molts dels actes que desenvolupem des de Federació o en els que estem presents, que demostren la força i grandesa d’un col·lectiu com és el faller al Camp de Morvedre.

Per això, des d’aquest llibret, també hem volgut obrir una finestra en forma d’articles dedicats a ells, als monuments i els artistes, articles que, des de diferents perspectives, unes més socials i uns altres més professionals, ens apropen al vertader cor vertebrador de la festa: el monument.

Tots i cadascun de nosaltres, des de les diferents delegacions, ja siga vicepresidències, secretaria, comunicació, protocol, relacions institucionals, cultura, economia, festejos, corts d’honor i Falleres majors o esports, treballem incansablement coordinats pel nostre President Executiu per a que els actes, cada vegada més nombrosos, tiren endavant i amb nota. Gràcies al treball fet durant molts anys, som una Federació reconeguda i amb prestigi dins del món

Des de totes les delegacions que formem Federació esperem que vos agrade aquest llibret, el llibret de tots, i que us sentiu representats en ell, i sobretot, que gaudiu de tots i cadascun dels actes que conformen la nostra setmana fallera, vos esperem a tots!! Equip de Llibret

7

FALLES DE SAGUNT 2020

Som una Federació forta i reconeguda per tot arreu, mostra d’això és el gran nombre d’actes als que les nostres representants acudeixen dins i fora del nostre territori. I per això, des de Federació no podem parar de créixer, de fer coses noves, d’enriquir les nostres tradicions, millorant els actes que ja tenim i donant vida a uns altres.


FALLES DE SAGUNT 2020

Ximo Puig i Ferrer

PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

8


SALUTACIÓ

S

agunt es prepara per l’arribada de les falles, i amb elles un gran programa d’actes festius tradicionals. Integrades en les diverses comissions falleres, moltes persones treballeu amb entusiasme per preparar cada detall dels dies grans de la festa. D’ací a poc, l’ambient hospitalari i acollidor d’estes celebracions s’escamparà pels carrers i convidarà a veïnes i veïns a viure en bona companyia unes jornades molt especials.

Cada any la Federació Junta Fallera de Sagunt publica un llibret que mostra l’empenta de la festa en la ciutat. Les seues pàgines ens permeten a tots apreciar una realitat dinàmica i en expansió que ha aconseguit ocupar un lloc destacat dins del vostre calendari. Vull aprofitar l’oportunitat que em brinden les seues pàgines per fer-vos arribar a totes les persones que formeu part del món faller de la Comarca els meus millors desitjos per a les falles de 2020, en companyia de la meua salutació més cordial i un fort abraç.

9

FALLES DE SAGUNT 2020

A la Comunitat Valenciana hem fet de les nostres festes un gran un espai de convivència per a gent de totes les edats i procedències. Cada falla és un gran projecte comú, una gran empresa compartida i l’esperit faller que totes comparteixen és un sentiment que agermana i cohesiona la nostra societat i la fa més forta i solidària. Al llarg de tot l’any, les comissions falleres de Sagunt,el Port de Sagunt, Gilet i Faura, heu dut a terme un esplèndid treball en àmbits molt diversos. Amb el vostre esforç heu fet gran una festa magnífica.


FALLES DE SAGUNT 2020

Enric Morera i CatalÃ

PRESIDENT DE LES CORTS VALENCIANES

10


SALUTACIÓ

L

a festa toca a la porta. Els carrers de Sagunt, el Port de Sagunt, Gilet i Faura s’engalanen per rebre als ninots, per rebre a falleres i fallers vestits amb les seues millors gales a la moda antiga i valenciana. La festa toca a la porta per mostrar a tot el món el fruit del treball dels artistes, però també el fruit del treball inesgotable i constant de les comissions falleres.

Els carrers i les places s’ompliran novament d’art, de color, de sàtira, de festa, de llum, de germanor... els carrers i places s’ompliran novament de falles, d’una festa única i ben arrelada en el Camp de Morvedre.

Els protagonistes d’esta gran festa plena de cultura, d’història, de tradicions, de memòria i d’arrels sou vosaltres, les falleres i fallers i a vosaltres vos dedique estes paraules de reconeixement a la vostra gran tasca. Destitge de tot cor que siguen unes grandíssimes festes per a totes i tots, on impere la convivència entre els qui participeu en la festa com els qui no. Vos desitge el millor en estes falles de 2020 a tota l’executiva de la Federació Junta Fallera de Sagunt, encapçalada pel seu president, Jaime Gil i a totes les falleres majors i presidents de les 30 comissions que conformeu esta gran família. I com no, desitge que 2020 siga un any inoblidable per a les vostres màximes representants, Sandra i Aitana. Bones Falles a totes i tots!!

11

FALLES DE SAGUNT 2020

Vull sumar-me un any més al vostre Llibre Oficial per a felicitar-vos a totes les persones que feu possible les falles al Camp de Morvedre i vull agrair la invitació de la Federació Junta Fallera de Sagunt per poder dedicar-vos unes línies.


FALLES DE SAGUNT 2020

Darío Moreno i Lerga

ALCALDE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE SAGUNT

12


SALUTACIÓ

F

allers i falleres! És l’hora de gaudir de la nostra festa gran, d’una de les nostres tradicions més estimades per tots i totes. Durant el mes de març, Sagunt es transforma en art, en música, en llum i en pólvora.

Les Falles són un ritual de foc, reflex d’antigues cerimònies, on les flames simbolitzen la renovació. Com cada any la festa de Sant Josep renaix de les cendres amb energia i força per a convertir-se en un referent cultural i turístic de la nostra terra. Perquè els valencians i valencianes hem projectat la nostra festa més enllà de les nostres fronteres fins a convertir-la en un referent universal, en patrimoni de la humanitat. Aquesta bella festa uneix al poble valencià i ens reforça com a persones, ens ajuda a construir una ciutat plena de vida, carregada d’activitats que sorgeixen de les diferents comissions de les falles. Gràcies a la germanor fallera els nostres carrers i barris bullen d’alegria, il·lusions i goig.

Desitge que gaudiu de cada vivència, de cada moment, de cada emoció d’aquestes Falles 2020. Especialment desitge que les Falleres Majors de Federació Junta Fallera de Sagunt, Sandra Ordiñaga i Aitana González, visquen cada instant d’aquestes festes de manera plena, carregat d’alegria i il·lusions. Com a màximes representants de la festa de Sant Josep teniu la responsabilitat d’un llegat que hem heretat dels nostres avantpassats. Vull agrair al president de la Federació Junta Fallera de Sagunt, Jaime Gil, i a tota la junta directiva per tot el seu treball realitzat durant aquests mesos. Vosaltres aconseguiu que la festa de Sant Josep de la nostra comarca brille intensament i amb llum pròpia. Sense més, que cada experiència viscuda durant aquestes Falles 2020 es convertisca en un record inesborrable. Que visquen les falles!

13

FALLES DE SAGUNT 2020

És un plaer escriure per primera vegada com a alcalde de la ciutat en el llibret de la Federació Junta Fallera de Sagunt i dirigir-me a tots els fallers i falleres, els autèntics protagonistes de la festa. Aprofite aquestes línies per a convidar-vos a eixir al carrer en aquest mes de març juntament amb amics, familiars i visitants. Vos anime a compartir aquests dies d’alegria i diversió juntament amb els vostres éssers estimats, donant exemple de convivència, respecte i civisme.


FALLES DE SAGUNT 2020

María Asunción Moll i Castelló REGIDORA DE CULTURA, FESTES I CULTURA POPULAR

14


SALUTACIÓ

P

rimer que res vull donar ànims i l’enhorabona a la renovada presidència de la Federació Junta Fallera de Sagunt que ha arribat amb noves propostes i moltes ganes de treballar, moltes ganes per contribuir a que les falles siguen cultura, molta energia positiva i molta paicipacio a través de la festa per donar vida a la nostra ciutat. He de dir ben clar i alt que estic molt orgullosa com a regidora de Cultura, Festes i Cultura Popular del treball que feu sobretot culturalment, com ja va quedar demostrat en la presentació dels projectes de monuments per a les falles de 2020.

Des de els vostres associacions i casals porteu la cultura popular al carrer a través de la festa i la bona harmonia entre els veïns i les veïnes. Per totes estes raons és tan important l’organització de les falles a través de la Federació Junta Fallera de Sagunt. Molt d’ànim i sabeu que, en la mesura de les meues possibilitats, compteu amb el meu suport més sincer i entusiasta perquè me feu sentir entre vosaltres com una festera mes i m’apassiona el treball que porteu a terme. Sandra, Aitana, Jaume... sou la veu del mon faller a la nostra ciutat. Gaudiu estos dies i que comence la recta final de les falles 2020. Gracies pel vostre treball. Bones falles 2020!

15

FALLES DE SAGUNT 2020

Com ja he dit en alguna ocasió i em sent obligada a repetir-ho, he pogut comprovar directament que són monuments plens d’art, creativitat i disseny i, allò més important, són un exemple viu de temes actuals des de la perspectiva de la diversitat, la integració i la conscienciació amb qüestions tan sensibles com el medi ambient, la literatura, la història, la igualtat o la violència de gènere. Esta facultat que teniu les falles d’acostar als veïns i les veïnes els grans temes socials que ens preocupen i que són actualitat és una de les qualitats més importants de la festa: heu sabut adaptar-se als temps que corren amb un gran sentit de la responsabilitat i amb una lectura justa i apropiada dels problemes actuals. I tot això , com no podria faltar en el mon faller amb sentit de l’humor i la benvinguda crítica.


FALLES DE SAGUNT 2020

SALUTACIÓ

La festa del poble

S

portar la festa fallera al prestigiós moment que viu en l’actualitat.

incerament, de molt poques coses es pot escriure amb tanta satisfacció, amb tanta empatia i orgull com de les festes de la teua comarca. Festes que continuen sent bons records i anunci de grans moments. Festa al carrer, al casal, amb amics i al costat de la família. La festa del poble, la que combina cultura, identitat o tradició amb germanor, alegria i emoció. La festa on es treballa per gaudir, joves i majors, de generació a generació, i on comproves, com diu la cançó:«como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de cien mil raleas».

La meua més sincera enhorabona per la vostra entrega i bon fer per esta tradició a tota la nostra comarca. Podeu tindre la seguretat que la vostra recompensa està en cada comissió i en cada carrer de cada municipi faller del Camp de Morvedre. Gràcies a totes les persones que integreu i feu possible la Federació de la Junta Fallera de Sagunt, a la seua junta directiva i a totes les comissions que la formeu. Res més satisfactori que donar vida i salut a la que sens dubte és la festa del poble.

Sagunt i la seua comarca té el gran privilegi de comptar amb esta tradició fallera, gràcies a l’encomiable labor de tantes persones anònimes que han treballat des del seu municipi i la seua comissió per

Toni Gaspar i Ramos President de la Diputació de València, Alcalde de Faura

16


SALUTACIÓ

“Pa i circ” deien els romans per tal de conformar a la gent amb entreteniment, mentre els què governaven o desgovernaven feien tot allò que volien i més. Poc han canviat les coses perquè, hui, amb la televisió, els mòbils i les reds socials som tots un poc més pallassos . Ens hem acostumat a creure que tot allò que s’escriu als diaris o veiem a la televisió és cert. Som manipulables i poc crítics en general.

Sandra i Aitana per fi ha arribat el vostre mes, març marcer, mes fester, ens portes les falles a cada carrer, la comarca s’engalana i es vist de gala, per rebre les millors festes del món sencer. Sou les nostres reines falleres que de ben segur ens aneu a fer gaudir de la nostra setmana gran, ens aneu a fer vibrar en cada acte, eixim tots al carrer, gaudim de la festa, la música, el casal i la pólvora, i mostrem al món sencer les falles del Camp de Morvedre.

Salva Costa i Escrivà Amic, veí, faller i Alcalde de Gilet

Per sort les Falles, que ens conten amb total naturalitat i sense cap tipus de censura el circ de la vida. Perquè

17

FALLES DE SAGUNT 2020

A

sense llibertat no podrien existir les Falles i sense elles, tot seria un poc més trist i ens impediria riure de nosaltres mateixos. I no hi ha cosa més sana que riures i gaudir d’un mateix.

l món hi ha tantes circumstàncies com persones. Per molts equilibris que tractem de fer tots per tal de viure, som uns desequilibrats. Vivim com si tinguérem tres vides per davant, deixant de costat les coses menudes que són, sempre, les més importants i senzilles. També a les Falles i ha molt de Circ i espectacle. Les falles, com la vida, reflecteixen la realitat que ens envolta, però amb una visió irònica i autocrítica.


FALLES DE SAGUNT 2020

Alessandro Regoli PRESIDENTE TARGA CECINA

18


SALUTACIÓ

A

mici di Sagunto, amici delle associazioni culturali e amici della Junta, buona fortuna per la vostra settimana Fallera!

Dopo cinque delegazioni da Presidente della Targa Cecina, questo sesto anno, ultimo per il ruolo che copro, ho voluto iniziare salutando coloro che con forza, vivono e fanno vivere las fallas durante tutto l’anno per poi concentrarsi nella settimana di marzo per la festa conclusiva che raggiunge il culmine la notte di San Giuseppe. A Cecina San Giuseppe è il patrono e il 19 marzo molte attivita industriali, commerciali e scuole fanno festa e il comune Cecinese premia il personaggio che più si è distinto durante l’anno precedente.

come direttore artistico durante la presidenza del mio amico Lido Franconi. Poi dal 2015 al 2020 come Presidente ho conosciuto sei Presidenti di Junta e tre Sindaci di Sagunto ma soprattutto ha conosciuto tantissime amiche e amici che come me hanno la grande passione per la propria festa. Nel 2019 sono stato onorato del riconoscimento di Masclet d’or honorific da parte della Federazione Junta Fallera de Sagunto, un momento che porterò sempre nel mio cuore che sottolinea il lavoro importante fatto da me ma soprattutto da tutti i falleri, targaioli e i rispettivi responsabili al gemellaggio. Come tutti gli anni la Madrina Rebecca, l’Alfiere Domenico, io e tutta la delegazione 2020 siamo onorati di essere ospitati all’interno della vostra festa per osservare ed essere partecipi delle vostre culture. Voglio salutare con affetto la delegazione di Sagunto che a settembre è stata nostra ospite derante la 58° edizione della Targa Cecina. Un abbraccio a Paula e Ines rigraziandole per la loro presenza e disponibilità.

Dico tutto questo perchè la conoscenza delle usanze il confronto e il dialogo tra le persone sia per il futuro di tutta l’umanita l’arma, anzi la medicina per un mondo migliore. Sono sicuro che raccontare la storia, il folklore, la cultura e l’amore per le proprie tradizioni sia molto importante, per trasmettere ai giovani la leggerezza e l’amore di tutto ciò che ci è stato tramandato dai nostri padri per poi donarlo alle nuove generazioni di tutto il mondo.

In bocca al lupo al Presidente Jaime Gil i Arastell per la sua prima esperienza al timone della federazione e un abbraccio alla fallera Maior infantil Aitana Gonzàlez.e alla fallera Maior Sandra Ordinaga. Ad Hugo Rodrìguez i Garcìa, auguro un buon lavoro per il futuro di tutto il gemellaggio e a proseguire con forza, ma con le proprie idee, sul tracciato di chi ti ha preceduto.

“ solo nella tradizione… è il mio amore” parole di PierPaolo Pasolini che dall’inizio del mio mandato sono trascritte su tutte le nostre iniziative e siamo veramente convinti e sicuri del loro significato.

Come sempre dico in tutti questi anni “ non c’è Targa senza Fallas e non c’è Fallas senza Targa. Amici per Sempre”.

Sono stato a Sagunto per la prima volta nel 1984 per uno scambio culturale tra i due comuni, dal 2008 al 2011

Buone Fallas 2020 a tutti voi.

19

FALLES DE SAGUNT 2020

Io amo il mio paese e il mio popolo ma sono un convinto amante dell’ etnicità e un curioso osservatore della storia di tutti i popoli.


FALLES DE SAGUNT 2020

Jaime Gil i Arastell

PRESIDENT FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT

20


SALUTACIÓ

B

envolguts fallers i falleres

les vostres tradicions i la cultura regional pròpia, engrandint més encara la nostra festa fallera.

Aprofite aquestes línies per poder dirigir-me a totes i tots.

Enguany és el meu primer any com a President Executiu de FJFS, per a mi és un orgull i una gran responsabilitat el ostentar aquest càrrec. A l’ igual que vosaltres, compartixc l’ estima per la nostra festa, units treballem amb la resta de les comissions i la junta executiva de Federació Junta Fallera de Sagunt per un fi comú, les nostres falles, les falles del Camp de Morvedre. És una gran satisfacció per a mi, vore com les Presidentes i Presidents de les 30 comissions que formen Federació Junta Fallera de Sagunt, amb l´espenta i esforç de totes les falleres i fallers, treballen per mantindre viva una festa i les nostres tradicions, no sols del món faller, sinó del folklore, les arrels i la Cultura Valenciana.

Una menció especial als nostres amics de Castelló, Cavallers de la Conquesta, per apropar-nos i compartir amb nosaltres la vostra festa, com també a les Juntes Locals anomenades G6 amb les que compartim molts moments del món faller. Tampoc puc oblidar-me dels nostres germans Italians de Cecina, l’ Associació Targa Cecina, junts compartim moments inoblidables tant a la setmana fallera com al mes de setembre amb la visita de la delegació de FJFS a Cecina,per participar als actes organitzats per La Targa. Als veïns, que viuen al voltant del Casal, agrair la paciència que tenen amb totes i tots nosaltres, sobre tot a la setmana fallera, ja que no és fàcil conviure i mantindre la harmonia al barri. Gràcies. A les nostres Falleres Majors, Aitana i Sandra, en breu arribarà la tant esperada setmana fallera, espere que vinga carregada de moments únics, especials i inoblidables, viviu-los amb intensitat junt a les vostres Corts d´ Honor, a l’ igual que durant tot l´ any i queden per sempre en la vostra memòria.

Voldria agrair amb aquestes línies el treball que realitzen cadascun dels membres que formen part de la meua executiva. La implicació, la constància i il·lusió que demostreu dia a dia, junt amb l’ experiència i bon saber fer, feu un equip perfecte. Gràcies per la vostra ajuda i suport en tot moment.

Aitana i Sandra, sou grans Falleres, ho heu demostrat durant tots els actes als que heu acudit, ha sigut un plaer poder acompanyar-vos enguany. Només ens resta viure els últims moments i més especials del l´ any faller.

M´ agradaria donar les gràcies a l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt, Gilet i Faura ; com sempre atents, escoltant, donant suport i lluitant junt al nostre col·lectiu per mantindre les tradicions de les nostres arrels, ja que ells també formen part de la nostra Federació.

Falleres i Fallers en breu donarem inici a la tant esperada setmana fallera, que aquestes falles siguen excepcionals i molt gaudides per totes i tots, amb les ganes i il·lusió que ens caracteritza, però sobre tot amb responsabilitat i civisme, omplint els carrers amb música, pólvora i amb els colors, la crítica i sàtira del vostre monument, demostrant perquè som Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

No vull oblidar la col·laboració i ajuda que rep el col·lectiu faller per part de la Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Protecció Civil i Bombers, sou els nostres àngels de la guarda.

Bones Falles 2020

Vull agrair a les associacions culturals locals, Casa Regional d’ Aragó de Sagunt, Centre Aragonès del Port i Casa d’ Andalusia per compartir amb tots nosaltres

Jaime Gil i Arastell President Executiu de FJFS

21

FALLES DE SAGUNT 2020

Amb la vostra participació als actes i activitats organitzats per les diferents delegacions de FJFS, esforçant-se per millorar, competint i amb ganes de divertir-vos amb la resta de comissions, feu més gran si cap el nostre món faller. Enhorabona de tot cor.


FALLERES MAJORS

FALLES DE SAGUNT 2020

FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT

FALLERA MAJOR 2020

FALLERA MAJOR INFANTIL 2020

SANDRA ORDIÑAGA I MONTALT

AITANA GONZÁLEZ I RUIZ 22


SALUTACIÓ

P

er fi ha arribat el tan desitjat mes de març, època en el que els dies allarguen les seues hores de sol i el poble es transforma completament. La festa se assenta als nostres carrers traspassant les portes dels casals i totes les comissions planten el seus monuments omplint de colors la nostra ciutat.

Cal recordar que darrere d’aquesta festa valenciana plena de llum hi ha hores i hores de treball i il·lusió. La gran labor realitzada pels membres de les comissions es desenvolupa durant tot un any, és a dir, un exercici faller. I sense ella, les falles no existirien tal com les coneixem. Per aquest motiu, volem donar les gràcies de tot cor, a totes les persones que integren cadascuna de les trenta comissions i als membres de Federació Junta Fallera de Sagunt pel treball que realitzeu dia a dia per mantindre vives les nostres tradicions. Per ser úniques i especials, les falles de Sagunt es van guanyar el reconeixement de Festa d’Interés Turístic Nacional.

Finalment, volem convidar a tot el poble a viure amb nosaltres les falles, ja siga acompanyant-nos en les cercaviles o ballant amb les nostres orquestres. D’aquesta forma podran ser part d’aquesta festa des de la nit de la plantà fins a la nit de la cremà. Nit on les cendres donaran pas a l’elaboració de nous projectes, nous somnis i on tornaran a sorgir les ganes i les il·lusions per a continuar mantenint la nostra festa. Ja només ens queda desitjar-vos a tots, que tingueu unes falles 2020 carregades de moments feliços i apassionants. Sandra i Aitana

23

FALLES DE SAGUNT 2020

No volem deixar passar l’oportunitat de dirigir-nos als màxims representants del 2020 de totes les falles per a dir-los que gaudisquen d’aquest any i de totes les emocions que quedaran gravades en la seua ment, de cada moment, de cada acte i, sobretot, de la companyia de les seues comissions que, de segur, será permanent. Esperem que aquestes falles siguen inoblidables per a vosaltres i que sempre porteu dins l’estima que aquesta festa contagia.


ENTREVISTA FALLERA MAJOR INFANTIL

FALLES DE SAGUNT 2020

FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT 2020

24


A

itana, com ella mateixa diu, va nàixer sent fallera, així que no és estrany que li agrade tot el relacionat amb les falles. Així ha sigut sempre a la seua vida, des de xicoteta, o més xicoteta almenys. I és que, aquesta xiqueta d’onze anys, estudiant de sisé al CEIP Mediterrani de Port de Sagunt, viu les falles amb una intensitat pròpies de la seua joventut i el seu amor per una festa que la té completament enamorada. De les falles li agrada tot, però per damunt de tot, llançar coets i els monuments. Però a més de les falles, a Aitana li agrada escoltar música, practica natació i ballet i a l’escola li agraden les matemàtiques i fer deures! Així que els seus pares, Armando i Eva, no poden més que definir-la com una bona estudiant, però per damunt d’això, bona filla i germana, a més d’una xiqueta tranquil·la i obedient.

La seua família la recolza i l’acompanya en tots els actes que els seus treballs els permeten, i junts, estan vivint el somni d’Aitana, fins i tot el xicotet César, de quatre anys, que fa enrabiar a la seua germana en alguns moments i li agradaria estar més amb ella. Encara amb això, fins ell entén l’especial que és aquest any per a Aitana. I es que, com assenyalen els seus pares, si Aitana està feliç i gaudint, tota la seua família està feliç. Però a més, de la seua família, Aitana té al costat d’ella a les sis xiquetes que formen la seua Cort d’honor, juntes, ho estan passant genial i gaudint de l’experiència; i a pesar de no conèixer-se entre elles abans, han aconseguit fer-se bones amigues i crear un divertit grup. I com no, el somni d’Aitana no estaria complet sense Sandra, juntes han aconseguit formar un tàndem perfecte i viure un any que serà per a les dues inoblidables.

Tant li va agradar allò de representar a la seua falla que no va dubtar en demanar ser Fallera Major de Federació Junta Fallera de Sagunt. Una decisió, de presentar-se, que va ser molt meditada per tota la família, per la implicació que suposa, i al final, després de molt de parlar, van decidir que era el moment i Aitana va ser presentada.

Després de mesos d’intensa activitat i esdeveniments, Aitana reconeix que està gaudint moltíssim i que intenta compaginar-ho amb els estudis, perquè no es ressenten, ha hagut de deixar alguna extraescolar de costat, però pensa reprendre-les en quant puga.

Malgrat ser una decisió d’última hora, tots van tindre clar que si eixia anaven a gaudir-ho de principi a final, així que, quan van rebre la telefonada de l’Alcalde de Sagunt per a comunicar-los que Aitana era l’elegida, el recorden com un moment inesborrable, únic i que va omplir de felicitat a la xicoteta Aitana i d’orgull a la seua família.

25

De moment, pensa en aquestes falles i en viure-les amb gran intensitat, a més d’enviar un missatge per a tots els xiquets i xiquetes falleres de la Comarca, que gaudisquen molt de tots els actes i de la setmana fallera perquè, com ella mateixa diu: “nosaltres som el futur”. Un futur que, amb xiquetes com Aitana, que viuen i senten la festa amb aquesta passió i afecte, està més que garantit.

FALLES DE SAGUNT 2020

La família sencera viu les falles des de sempre com molt a prop i eixint Aitana tan fallera, no era estrany que acabara sent, l’exercici passat, fallera major de l’A.C. Falla Eduardo Merello. Per a Aitana va ser un any molt especial, en el qual va conèixer a molta gent i va gaudir molt representant a la seua falla, sobre tot el dia de la seua presentació, una experiència que li va encantar.

Des d’aquest moment, han sigut uns mesos intensos en els quals Aitana ha viscut un somni únic com a representant de tots els xiquets i xiquetes de la comarca. Per a ella està sent una experiència millor del que esperava, sobretot, el moment de l’Exaltació al Teatre Romà de Sagunt, que recorda amb molt d’afecte i com molt especial.


Aitana González i Ruiz

FALLES DE SAGUNT 2020

FALLERA MAJOR INFANTIL 2020

Amor per la festa gran Que uneix a tot valencià Amor per les falles Patrimoni Immaterial!

Aitana… Fallera No és, es naix, I això és el que tu vas nàixer Fallera de cor, Fallera de pit, Fallera de sang, De dia i de nit.

Aquest any t’has convertit En far, tripulant i patró De la xicalla de Faura, De Gilet, Sagunt i el Port. Ets tu aquest any, Aitana, La nostra infantil regina, Dels infantils morvedrins, Tendra i guapa sobirana.

I és perquè tu ets, bonica nina, D’aquestes que s’emocionen Escoltant una albà Vestint-se de valenciana Mirant un monument Escoltant una traca.

Gaudeix com tu saps, Aitana, Que nosaltres gaudirem Al veure’t com sents la festa Al convertir-te en Major Al veure’t, guapa xiqueta, Tan resplendent dalt del tro, Al veure’t, Aitana González, Com la gran dels infantils, Com la gran dins de la Cort I dels xiquets morvedrins Nostra Fallera Major!

Rodejada de música, Pintes, monyos i estendards Aitana, estàs tan contenta! Que quan tota la Comarca Et va alçar al seu altar Vas sentir que el teu amor Encara es feia més gran.

26


FALLES DE SAGUNT 2020

27


CORT D’H INFAN

FALLES DE SAGUNT 2020

MÍRIAM SIERRA I ASENSI

YAIZA CAMACHO I BAEZA

NEREA PÉREZ I GARCÍA

28


D’HONOR ANTIL

ICIAR PARRA I DOMINGO

FALLES DE SAGUNT 2020

ERIKA COSTA I BELLVER

NOA MATEO I MOLINA

29


ENTREVISTA FALLERA MAJOR

FALLES DE SAGUNT 2020

FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT 2020

S

andra volia, des de xicoteta, ser fallera. Era alguna cosa que li movia, que la feia feliç, al veure una mascletada, una cercavila, un monument. Va haver d’esperar un poc però, a la fi, el seu somni es va fer realitat als 11 anys quan va convèncer als seus pares per a què l’ apuntaren de fallera a la que ha sigut la seua falla de sempre, l’A.C. Falla Plaça Mare Nostrum. Des d’aquest moment, viu enamorada de les falles, de tot! Encara que sone típic, li agraden

les cercaviles, vestir-se de valenciana, les mascletades, les cavalcades, la vida al casal, la plantà, ... En definitiva, està enamorada de les falles. Ha viscut amb intensitat tot el que envolta a les festes fins que a 2017 va decidir fer el pas i convertir-se en Fallera Major de la seua comissió. Un any, sens dubte, molt especial per a Sandra que el va viure amb molta il·lusió i orgull. Desitjava convertir-se en Fallera Major des de sempre i quan ho va aconseguir va voler gaudir-ho intensament al costat de la seua comissió i

30


La proclamació va ser el tret d’eixida a una infinitat d’actes que Sandra està vivint de forma molt intensa, encara se l’il·lumina el rostre quan parla de l’Exaltació, sens dubte, el moment màgic per a tota Fallera Major, l’entrada al Teatre Romà amb tots els seients en peu és, sens dubte, un moment, que li continua posant la pell de gallina en recordar-ho.

la resta de representants. Per a Sandra va ser, sens dubte, un any perfecte, en el qual va gaudir de tots i cadascun dels actes. Tant va gaudir d’aquest any que des de llavors li rondava pel cap fer un pas més i presentar-se a Fallera Major de Federació Junta Fallera de Sagunt. En les seues pròpies paraules, ho desitjava des de feia molt però a la vegada va sorgir de sobte. Per a Sandra era un somni que volia complir, des de xicoteta li feia il·lusió representar a tota la comarca i viure les falles d’una forma tan especial i intensa, així que, quan aquest any, va sorgir l’oportunitat de presentar-se a l’elecció, no va voler desaprofitar-la.

De la setmana fallera espera amb il·lusió l’entrega de premis, per veure, des del balcó de l’Ajuntament, a tots els fallers i falleres nervioses i a la vegada emocionants per rebre la recompensa a tot un any d’esforç i treball.

I en aquest moment, sense ella saber-ho, va començar el seu somni, que va culminar amb la telefonada de l’Alcalde de Sagunt, per a comunicar-li que era l’elegida, sens dubte, per a Sandra, el moment més feliç de la seua vida. Tan especial va ser que encara s’emociona recordant-ho, sincerament, ella no pensava que anava a ser l’elegida, va ser una gran sorpresa que la va portar una immensa felicitat.

Sandra sabia que la telefonada del 29 de juny canviaria la seua vida i que, a més, seria una successió d’actes i emocions que està vivint amb molta il·lusió. Per a ella està sent millor del que esperava i vol viure’l tot amb intensitat i gaudint-ho de principi a fi, ja que aquest any és únic i no tornarà. Així heu compren ella i, per descomptat, la seua Cort, les seues companyes inseparables que han fet pinya per a viure un any únic de forma excepcional. Set dones a les quals el 2020 ha unit per a sempre i que, en alguns casos, ha servit per a retrobar-se, ja que, encara que coneixia a totes, amb algunes havia perdut el contacte. Set dones unides per la mateixa il·lusió, ganes de gaudir i d’ajudar-se per viure aquest any de forma especial. El dia de la proclamació el recorden de forma molt especial les set, ja que va ser el primer com a Fallera Major i Cort, un dia d’il·lusió, felicitat, que ni tan sols la pluja va poder llevar-los el somriure.

31

Un somni que comparteix amb Aitana, la xicoteta fallera major infantil de Federació. Una xiqueta que Sandra defineix com molt responsable i molt intel·ligent, a més que a poc a poc s’ha guanyat el cor de la jove. Encara que Aitana al principi es mostrava més reservada, a poc a poc ha anat agafant confiança i ha fet que la xicoteta traga el seu costat més divertit i els faça, al costat de la seua cort, riure molt. Sandra no pot imaginar el seu any sense ella, igual que no l’imagina sense la resta de representants de les trenta comissions que formen Federació. Al costat d’ells, ha aconseguit formar un grup unit entre els quals es troba com una més. Estant tan a prop la setmana fallera, Sandra només espera que les falles 2020 siguen inoblidables per a tots, que totes les comissions puguen plantar els seus monuments sense cap problema, que hi haja harmonia entre fallers i veïns i, per descomptat, que el temps acompanye per poder celebrar tots els actes sense problemes. Però a més, Sandra té un últim desig, que tots els fallers del Camp de Morvedre estiguen orgullosos d’ ella i d’Aitana com a Falleres Majors, i sobretot, que siguen capaços de percebre tot l’amor que tenen per la festa, cosa que, sen dubte, ha mogut a Sandra des de sempre i l’ha portat a ser la Fallera Major de Federació Junta Fallera de Sagunt.

FALLES DE SAGUNT 2020

Des de llavors, ha viscut amb intensitat el seu somni de representar a tots els fallers i falleres del Camp de Morvedre. Una feina plena de responsabilitats i actes que Sandra, als seus 31 anys, intenta combinar amb el seu treball com a subgovernanta a l’hotel Westin en València i amb altres hobbies (a més de les falles) com viatjar o els animals, sobretot la seua gossa, amb la que li encanta passejar.

Sandra, sens dubte, només té paraules d’agraïment per a tots els que l’estan acompanyant i fent-la gaudir d’aquest any, com al seu treball, gràcies a les facilitats que li estan ficant perquè puga assistir a tot i com no, a la seua família, que la recolza en tot i l’està ajudant perquè puga gaudir del seu somni.


Sandra Ordiñaga i Montalt

FALLES DE SAGUNT 2020

FALLERA MAJOR 2020

De les falles de Sagunt, Gilet, Faura i El Port.

Quan una jove fallera… somnia, Ho fa entre pintes i monyos Ho fa pensant a regnar, Ho fa pensant en el tro, En tindre una cort d’honor, Cercaviles, traques, música, Mascletades, vestits i flors.

Hui Sandra, Llueixes més que la mar, Que va banyar els teus somnis Quan somniaves a regnar A la falla i la barriada, Eixos somnis anhelats, S’han vist complits aquest any, quan Federació et nomena la més gran dins de la festa, A les falles… el fervor, Dins la comarca… Regina, El nostre estendard i guia

Això vas somniar tu Sandra, Des que eres molt xicoteta, Primer, poder ser fallera, Després regnar a la festa. I hui, quan el somni, Sandra, Es fa realitat per fi, Somrius amb eixe somriure, Que et naix de dins del teu pit.

Digna i gran representant, I es que Sandra Ordiñaga i Montalt És, aquest any, La gran dins la Cort d’honor I de tots els morvedrins… Nostra Fallera Major!!

I es que Sandra hui somrius, Al convertir-te en sultana, De la festa a la comarca, Hui ets tu la sobirana, De totes les comissions

32


FALLES DE SAGUNT 2020

33


CORT D’H FALLES DE SAGUNT 2020

Mª JESÚS ISERTE I SÁNCHEZ

BEGOÑA MARTÍNEZ I MARÍN

PATRICIA HOLGADO I ORTIZÀ

34


D’HONOR ROSSANA CASADO I PAUL

FALLES DE SAGUNT 2020

LAURA CAMPOY I ORDIÑAGA

ÁNGELA SÁNCHEZ I VIDAL

35


----:::a------ I_ _¡

o(� Camarena � �� Canet

COL E G I

MULTILINGUAL

SCHOOL

Multilingües con currículum español Líderes en innovación tecnológica Alumnos comprometidos y con valores Fomento del deporte y de las artes Nuevas instalaciones dedicadas al deporte y el ocio familiar English Summer


CORT D’HONOR 2020

FALLES DE SAGUNT 2020

37


JUNTA EJECUTIVA 2020 FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT PRESIDENT EXECUTIU· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Jaime Gil i Arastell MEMBRE HONORÍFIC · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Alessandro Regoli VICEPRESIDENT GENERAL· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Francisco Giménez i Rodríguez SECRETÀRIA GENERAL I INCIDÈNCIES· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Nathalie Martín i González VICEPRESIDENT AGERMANAMENT I REL. EXTERNES· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Hugo Rodríguez i García VICEPRESIDENT SECTOR I ESPORTS· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ramón Jarque i Ferrer VICEPRESIDENT SECTOR II FESTEJOS· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Miguel García i Moreno VICEPRESIDENT SECTOR III COMUNICACIÓ – WEB· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · David Pardo i Martín VICEPRESIDENT SECTOR IV CULTURA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Miguel Arenas i Chica VICESECRETÀRIA GENERAL I AGENDA FFMM· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Patricia Burgos i Sayas VICESECRETÀRIA RECOMPENSES · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · María Moliner i Rodríguez TRESORER · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vicente Mateo i Tortajada DELEGADA CULTURA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Rosa Badía i Pérez DELEGADA CULTURA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lourdes Crisol i Barrachina

FALLES DE SAGUNT 2020

DELEGAT CULTURA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · César Torres i Soriano COORDINADORA FFMM I CORTS D’HONOR· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · María Martí i Edo DELEGADA FFMM I CORTS D’HONOR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Rosa Romero i González DELEGADA FFMM I CORTS D’HONOR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Laura Pastor i González DELEGADA FFMM I CORTS D’HONOR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Laura Berna i Martín DELEGADA FFMM I CORTS D’HONOR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Nuria Espinosa i López DELEGAT FESTEJOS· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Josep Gil i Pallarés DELEGAT FESTEJOS· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Oscar Martell i Peinado DELEGAT FESTEJOS· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Francisco José Solera i Calderaro DELEGAT FESTEJOS· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ángel Carrascosa i Hernández DELEGADA COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Laura Catalunya i Melchor DELEGADA COMUNICACIÓ i XARXES SOCIALS· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Encarna Ramiro i Martínez DELEGADA COMUNICACIÓ i FOTÓGRAFA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Carmen Guillén i Larriba DELEGAT D’ESPORTS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ignacio Pages i Garrote DELEGAT D’ESPORTS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Alejandro Collado i Sória ASSESOR DELEGAT PROTOCOL – INDUMENTÀRIA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Giorgio Guillot i Artes DELEGADA PROTOCOL INDUMENTÀRIA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Paula Marrón i Pérez ASSESOR JURÍDIC FJFS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Germán Ros i Lozano

38


39


Falla LA PALMERETA

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Javier Cabrera i Caballero Fallera Major: Ana Hernández i Piró President Infantil: Aitor Puente i Cintas Fallera Major Infantil: Ainhoa Lluesma i Cañaveras

MONUMENT INFANTIL Secció: Especial Artista: David Ojeda Lema: Drink me, eat me

MONUMENT GRAN Secció: 1ª Artista: Xesco Gil Lema: El espectáculo debe continuar

40


Falla EDUARDO MERELLO President: Adrián Luna i García Fallera Major: Marta Martínez i Muniesa President Infantil: Héctor Mateo i Sanz Fallera Major Infantil: Ana Gargallo i Alcaide

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 1ª Artista: Dani Barea Lema: I per què no?

MONUMENT GRAN Secció: Especial Artista: Palacio i Serra Lema: Malèfics

41


Falla Xurruca – Hispanitat

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Vicente Valero i Estal Fallera Major: Cristina Anguita i Cortés President Infantil: Javier Escribá i Fernández Fallera Major Infantil: Irene Valero i Bonet

MONUMENT INFANTIL Secció: Especial Artista: Dani Barea Lema: Xurruca, un cant especial

MONUMENT GRAN Secció: 2ª Artista: Ana Rodríguez Lema: Jo ame el PORT, a pesar de TOT!!

42


Falla SANTA ANNA President: Ricardo Antonino i Pérez Fallera Major: Noelia Marchán i Comeche President Infantil: Ulises Antonino i Nieto Fallera Major Infantil: Ariadna Hernández i Díaz

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 5ª Artista: La Comissió Lema: Parlem de llegendes

MONUMENT GRAN Secció: 2ª Artista: La Comissió Lema: La brutícia que ens envolta

43


Falla LA VILA

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Diego Villalta i Civera Fallera Major: Rebeca Marín i León President Infantil: Carles Graullera i Galarza Fallera Major Infantil: Carmen Guillem i Núñez

MONUMENT INFANTIL Secció: 4ª Artista: La Comissió Lema: Musical

MONUMENT GRAN Secció: 2ª Artista: Dani Barea Lema: Serendipia

44


Falla SANT FRANCESC President: Alberto Ponce i Guillem Fallera Major: Mª Carmen Navarro i Fernández

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 6ª Artista: Xesco Gil Lema: Música i ball

MONUMENT GRAN Secció: 6ª Artista: Xesco Gil Lema: La Fuente de los Deseos

45


Falla LA MARINA

FALLES DE SAGUNT 2020

Presidenta: Eva María Cayuela i Medina Fallera Major: Cristina Boix i Casanova President Infantil: Joan Cebrián i Lázaro Fallera Major Infantil: Aitana Verdejo i Hernández

MONUMENT INFANTIL Secció: Especial Artista: Raúl García i Pertusa Lema: Sentir, Viure, Somriure

MONUMENT GRAN Secció: Especial Artista: Mario Gual del Olmo Lema: Hierro y vida

46


Falla LUIS CENDOYA President: Pedro Mas i Muñoz Fallera Major: Elena Martínez i Zaballos Fallera Major Infantil: Zoe Rubio i Mellado

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 1ª Artista: Antonio Andrés Sánchez Lema: Belle Amore

MONUMENT GRAN Secció: 1ª Artista: José Luis Pascual i Nebot Lema: La primavera la sang altera

47


Falla AVDA. DOCTOR PALOS

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Germán Esteller i Llacer President Infantil: Alfredo Ferrer i García Fallera Major Infantil: Andrea Serrano i Sánchez

MONUMENT INFANTIL Secció: 3ª Artista: Joan Gimeno i Calatayud Lema: El tren del saber

MONUMENT GRAN Secció: 3ª Artista: Rubens Marzá i Ventepani Lema: 5 desitjos.

48


Falla EL REMEI President: José Cozar i Agües Fallera Major: Cristina Estada i Picó Presidenta Infantil: Rosa Lacalle i Martínez Fallera Major Infantil: Carla Clemente i Vitoria

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 6ª Artista: Antonio Andrés Sánchez Lema: Un món meravellós!

MONUMENT GRAN Secció: 6ª Artista: La Comissió Lema: Vintage ´83

49


Falla TEODORO LLORENTE

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Francisco Javier Fraj i Juberias Fallera Major: Ana García i Sifre President Infantil: Hugo Cabañas i Urueña Fallera Major Infantil: Alicia Fraj i Alcaide

MONUMENT INFANTIL Secció: 2ª Artista: Dani Barea Lema: Para el món que m’abaixe

MONUMENT GRAN Secció: 3ª Artista: Dani Barea Lema: Eureka

50


Falla EL MOCADOR President: Benjamín Alepuz i Soriano Fallera Major: Rosa Soto i Morte President Infantil: Alejandro Ríos i Soto Fallera Major Infantil: Marta Gracia Ríos i Soto

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 2ª Artista: Ricard Balanzà Lema: D’Infantesa

MONUMENT GRAN Secció: 4ª Artista: Ricard Balanzà Lema: Creació

51


Falla EL PALLETER

FALLES DE SAGUNT 2020

President: José Andrés Juan i Vila Fallera Major: Carla Checha i Alcón President Infantil: Alex Domingo i González Fallera Major Infantil: Edurne Martí i Antoni

MONUMENT INFANTIL Secció: Especial Artista: Carmen Camacho i Raúl Tazo Lema: Que comence el joc!!!

MONUMENT GRAN Secció: Especial Artista: Paco Giner i Núñez Lema: Quin és el teu preu?

52


Falla EL ROMANO President: Miguel Huguet i Pérez Fallera Major: Andrea Vila i Alós President Infantil: Jorge Huguet i Sarrión Fallera Major Infantil: Natalia Fajardo i Cardona

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 4ª Artista: Joan Torres Lema: Mediterraneament??

MONUMENT GRAN Secció: 2ª Artista: Rafa Cheli Lema: Salvem la Natura

53


Falla LA PALMERA

FALLES DE SAGUNT 2020

Presidenta: Ángeles Alós i García Fallera Major: Antonia Teruel i Jurado President Infantil: Oriol González i Navarro Fallera Major Infantil: Sara Cases i Roca

MONUMENT INFANTIL Secció: 1ª Artista: Antonio Ruano Lema: Un mar de festa

MONUMENT GRAN Secció: 2ª Artista: Antonio Ruano Lema: Xe Quin Poble!

54


Falla GILET President: Juanjo Melchor i Mozo Fallera Major: Cristina Martín i Clemente President Infantil: Rafa Polo i Lorenzo Fallera Major Infantil: Noa Solar i García

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 2ª Artista: Toni Andres Lema: Galactea

MONUMENT GRAN Secció: 4ª Artista: Luís Herrero Lema: Sentiment Faller

55


Falla LA VICTÒRIA

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Samuel Cejudo i Mas Fallera Major: Laura Rivero i Gimeno President Infantil: Aaron Casas i Hernández Fallera Major Infantil: Ángela Gallardo i Pérez

MONUMENT INFANTIL Secció: Especial Artista: Fernando López Lema: Sharkara

MONUMENT GRAN Secció: Especial Artista: Ximo Martí Lema: Qui mou els fils?

56


Falla PLAÇA IBÈRICA President: Ramón Francisco Martínez i Moros Fallera Major: Nuria Bueno i Caballero

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 5ª Artista: Arturo Vallés Lema: Que fred!

MONUMENT GRAN Secció: 4ª Artista: Arturo Vallés Lema: A dos velas

57


Falla EL MERCAT

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Francisco Javier Noguera i Gutiérrez Fallera Major: Beatriz Gómez i Méndez

MONUMENT INFANTIL Secció: 4ª Artista: La Comissió Lema: Juguem, volem i somiem

MONUMENT GRAN Secció: 3ª Artista: Ana Rodríguez Lema: Canvi climàtic

58


Falla EL TABALET President: Antonio Ibáñez i Martínez Fallera Major: Rosa Mª Ibáñez i Martínez Fallera Major Infantil: Kika García i Ibáñez

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL Secció: 5ª Artista: Juan Manuel Martínez Lema: Un món de fantasia

MONUMENT GRAN Secció: 3ª Artista: Victor Caballer Lema: Encanteris

59


Falla AVINGUDA

FALLES DE SAGUNT 2020

Presidenta: Eva Más i Casanova Fallera Major: Julia Más i Casanova Presidenta Infantil: Victoria Palomero i Más Fallera Major Infantil: María Llácer i Giménez

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: 6ª Artista: Francisco Fuentes i Moreno Lema: Bruixeries

Secció: 4ª Artista: Francisco Fuentes i Moreno Lema: L’art de la pintura

60


Falla EL TRONAOR Fallera Major: Juana Mª Ortiz i Molina Fallera Major Infantil: Leyre Dikov i Clemente

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: 3ª Secció: 5ª Artista: Fede Molinero Artista: Fede Molinero Lema: Educar en la diversitat, l’amor i el res- Lema: Entendre l’Amor pecte

61


Falla PLAÇA MARE NOSTRUM

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Miguel Ángel Fernández i Alandi Fallera Major: Ingrid Higueras i Villar President Infantil: Nacho Tur i García Fallera Major Infantil: Lara González i Fuertes

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: 1ª Artista: Francisco Fuentes i Moreno Lema: El castell encantat

Secció: 2ª Artista: Francisco Fuentes Lema: L’art

62


Falla PLAÇA DEL SOL President: Patxi Martínez i López Fallera Major: Verónica Herranz i Gimeno President Infantil: Lucas Martínez i Alonso Fallera Major Infantil: Inés Moya i Sánchez

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: Especial Artista: Antonio Ruano i Gisbert Lema: Cada festa és un món

Secció: Especial Artista: Antonio Ruano i Gisbert Lema: L’or dels Deus

63


Falla PLAÇA RODRIGO

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Jorge Caballero i Rams Fallera Major: Tamara Rosell i Canet Presidenta Infantil: Erika Antonino i Huguet Fallera Major Infantil: Aroa Parra i Domingo

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: Especial Secció: Especial Artista: Xavier Gámez Artista: Erik Martínez Lema: Hara Hachi Bu: comer sano para vi- Lema: El Gran Show vir más

64


Falla BALADRE Presidenta: Victoria Cosín i Tello Fallera Major: Pilar García i Martínez President Infantil: Manuel Martínez i Magallanes Fallera Major Infantil: Lucia Tebar i Gallur

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: 6ª Artista: La Comissió Lema: H2o= AGUA

Secció: 6ª Artista: La Comissió Lema: Cuestió d’ous

65


Falla VILA DE FAURA

FALLES DE SAGUNT 2020

President: Alberto Ramon i Marco Fallera Major: Yolanda Mañogil i Berzosa Fallera Major Infantil: Sara Rus i Mañogil

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: 3ª Artista: Xesco Gil Lema: Invents

Secció: 6ª Artista: Xesco Gil Lema: Nit d’albaes a la Mare Natura

66


Falla AVDA. 3 D’ABRIL President: Daniel Marco i Navarro Fallera Major: Ana Belén Cebrián i González President Infantil: Héctor Cruz i Lara Fallera Major Infantil: Aitana Campos i Lapaz

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: 6ª Artista: Miguel Balaguer Lema: Jocs Infantils

Secció: 5ª Artista: Miguel Balaguer Lema: Els retalls de la festa

67


Falla NOU MONTIBER

FALLES DE SAGUNT 2020

President: David Roselló i Lahoz Fallera Major: Mª del Carmen Cadalás i Salido

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: 6ª Artista: La Comissió Lema: Érase una vez... una falla

Secció: 5ª Artista: Antonio Ruano i Gisbert Lema: Un lugar entre el mar y el viento.

68


Falla ELS VENTS President: Moisés Alarco i Villarroya Fallera Major: Sara Lillo i García President Infantil: Adrián Alarco i De La Piedad Fallera Major Infantil: Iria Oltra i Salvador

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT GRAN

Secció: 1ª Artista: Miguel Balaguer Lema: Amb T de conTe

Secció: 1ª Artista: Miguel Balaguer Lema: Et contaré un conte

69


PREMIS 2019

FALLES DE SAGUNT 2020

SECCIÓ ESPECIAL

MONUMENTS INFANTILS PRIMER PREMI FALLA LA MARINA MONUMENTS GRANS PRIMER PREMI FALLA PLAÇA RODRIGO

70


SECCIÓ PRIMERA

MONUMENTS GRANS PRIMER PREMI FALLA LUIS CENDOYA

MONUMENTS INFANTILS PRIMER PREMI FALLA LUIS CENDOYA

MONUMENTS GRANS PRIMER PREMI FALLA LA VILA

MONUMENTS INFANTILS PRIMER PREMI FALLA EL MOCADOR

71

FALLES DE SAGUNT 2020

SECCIÓ SEGONA


SECCIÓ TERCERA

FALLES DE SAGUNT 2020

MONUMENTS GRANS PRIMER PREMI FALLA EL MERCAT

MONUMENTS INFANTILS PRIMER PREMI FALLA GILET

SECCIÓ QUARTA

MONUMENTS GRANS PRIMER PREMI FALLA EL MOCADOR

MONUMENTS INFANTILS PRIMER PREMI FALLA TEODORO LLORENTE

72


SECCIÓ CINQUENA

MONUMENTS GRANS PRIMER PREMI FALLA TRONAOR

MONUMENTS INFANTILS PRIMER PREMI FALLA LA VILA

MONUMENTS GRANS PRIMER PREMI FALLA EL REMEI

MONUMENTS INFANTILS PRIMER PREMI FALLA AVINGUDA 3 D’ABRIL

73

FALLES DE SAGUNT 2020

SECCIÓ SISENA


FALLES DE SAGUNT 2020

NINOTS INDULTATS

NINOT INDULTAT GRAN PRIMER PREMI FALLA PLAÇA RODRIGO

CRÍTICA I POESÍA LLIBRET de FJFS: 1r FALLA PLAÇA RODRIGO 2n FALLA LUIS CENDOYA 3r FALLA EL TRONAOR

NINOT INDULTAT INFANTIL PRIMER PREMI FALLA PLAÇA RODRIGO

CRÍTICA LOCAL 1r FALLA LA VICTÒRIA 1r FALLA PLAÇA DEL SOL 2n FALLA EL PALLETER 3n FALLA SANTA ANNA

74

CRÍTICA LOCAL INFANTIL 1r FALLA AVGDA TRES D’ABRIL 2n FALLA PLAÇA RODRIGO 3n FALLA EDUARDO MERELLO


SAGUNTO DISTRIBUCIÓN, S.L. C/ Puig de Santa María, 10 -46500 SAGUNTO (Valencia) Tel. 96 265 08 1O - Tel./Fax 96 265 06 67


PREMIS 2019 PREMI L’ EPICENTRE NINOT PER VOTACIÓ POPULAR NINOT INFANTIL FALLA LA PALMERETA NINOT MAJOR FALLA LA MARINA

PREMI LAFARGE A LA FALLA MÉS SOSTENIBLE 1r FALLA ELS VENTS 2n FALLA PLAÇA DEL SOL 3r FALLA PLAÇA RODRIGO 4t FALLA EL ROMANO

ORNAMENTACIÓ DE CARRERS

FALLES DE SAGUNT 2020

1r FALLA PLAÇA RODRIGO 2n FALLA LA PALMERETA 3r FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM

REGIDORIA DE LA DONA DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE SAGUNT A LA FALLA MÉS IGUALITÀRIA FALLA EL MOCADOR

MILLOR LLIBRET AJUNTAMENT DE SAGUNT 1r FALLA EL MOCADOR 2n FALLA PLAÇA RODRIGO 3r FALLA LA MARINA

PREMI GENERALITAT VALENCIANA PER A LA PROMOCIÓ I L’ÚS DEL VALENCIÀ 3r FALLA EL MOCADOR 23é FALLA PLAÇA RODRIGO 34é FALL LA MARINA 45é FALLA SANTA ANNA 65é FALLA LA PALMERA 67é FALLA LA VILA 71é FALLA DOCTOR PALOS

76


_I

1------------------1 www.grancanet.es

hola@g rancanet. es

Saluda a sus

nuevos vecmoS,..·: : :: _ �? _ _ y les desea / ... '.·.·.. C.. .. ·... · .. ¡ Felices fallas f :-;'·_: :j:/\\: � • .

2020!

.. ·

= : \

.

¡_


PREMIS CAVALCADA 2019 SECTORS 1 I 2

CARROSSA

DISFRESSES

BALL

COMPARSA

1r FALLA PLAÇA DEL SOL

1r FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM

1r FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM

1r FALLA EDUARDO MERELLO

2n FALLA EDUARDO MERELLO

2n FALLA PLAÇA DEL SOL

2n FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM

2n FALLA EDUARDO MERELLO 3n FALLA EL PALLETER

3n FALLA EDUARDO MERELLO

FALLES DE SAGUNT 2020

3n FALLA XURRUCAHISPANITAT

3n FALLA PLAÇA RODRIGO

SECTORS 3 I 4

CARROSSA

DISFRESSES

BALL

COMPARSA

1r FALLA EL ROMANO

1r FALLA GILET

1r FALLA LA PALMERA

1r FALLA GILET

2n FALLA GILET

2n FALLA LA PALMERA

2n FALLA GILET

2n FALLA EL MERCAT

3n FALLA EL MERCAT

3n FALLA EL MERCAT

3n FALLA AVINGUDA

3n FALLA EL ROMANO

78


FALLERES MAJORS 2020

FALLES DE SAGUNT 2020

79


FALLES DE SAGUNT 2020

PRESIDENTS I PRESIDENTES 2020

80


SETMANA FALLERA 2019

FALLES DE SAGUNT 2020

81


82

FALLES DE SAGUNT 2020


CREU DE MAIG 2019

FALLES DE SAGUNT 2020

83


FALLES DE SAGUNT 2020

ELECCIÓ FALLERES MAJORS 2020

84


NOMINACIÓ FALLERES MAJORS 2020

FALLES DE SAGUNT 2020

85


FALLES DE SAGUNT 2020

VISITA ALACANT

86


FESTES PATRONALS 2019

FALLES DE SAGUNT 2020

87


FALLES DE SAGUNT 2020

COMIAT FALLERES MAJORS 2019

88


FALLES DE SAGUNT 2020

89


FALLES DE SAGUNT 2020

VISITA CECINA 2019

90


PROVEÏDORS D’INDUMENTÀRIA OFICIAL I ENTREGA DE MANTONS

FALLES DE SAGUNT 2020

91


FALLES DE SAGUNT 2020

PROCLAMACIÓ FALLERES MAJORS 2020

92


EXALTACIÓ FALLERES MAJORS 2020

FALLES DE SAGUNT 2020

93


94

FALLES DE SAGUNT 2020


PAELLES A GILET

FALLES DE SAGUNT 2020

95


FALLES DE SAGUNT 2020

PLAYBACKS

96


VERGE DEL PILAR

FALLES DE SAGUNT 2020

97


FALLES DE SAGUNT 2020

TROBADA FALLERA A FAURA

98


PRESENTACIÓ D’ESBOSSOS I CARTELL ANUNCIADOR

FALLES DE SAGUNT 2020

99


FALLES DE SAGUNT 2020

NADAL (BETLEMS I REIS MAGS)

100


VISITA A FITUR

FALLES DE SAGUNT 2020

101


FALLES DE SAGUNT 2020

NIT D’ALBAES

102


SOPAR DE GERMANOR

FALLES DE SAGUNT 2020

103


FALLES DE SAGUNT 2020

CRIDA

104


RECOMPENSES

FALLES DE SAGUNT 2020

105


FALLES DE SAGUNT 2020

PASDOBLES FALLERS 2020

106


_1

1

rexroth A Bosch Company

-1 1

EMERSON

voss •.

�oLAEli �legris


AFACAM EN FALLES

AFACAM és l’Associació de Familiars de Persones amb la Malaltia d’ Alzheimer i altres demències del Camp de Morvedre i Puçol, constituïda l’any 2003. Diàriament atenem 62 persones usuàries, així com a les seues famílies i cuidadors, a través dels diferents serveis prestats, com ara: - Unitat d’Estimulació i Respir Familiar (UERF). - Servei de Transport. - Servei d’Orientació al Cuidador (SOC). - Servei d’Atenció domiciliària d’Estimulació Cognitiva (SADEC). - Assessoria Psicològica i Social.

- Grups d’Ajuda mútua i autointervenció per a familiars i cuidadors - Divulgació i Sensibilització Social. - Formació específica per a Familiars i Cuidadors.

FALLES DE SAGUNT 2020

- Voluntariat.

Per a això, cada any, es treballa amb els usuaris de la Unitat, la idea de la Falla, l’esbós, el taller faller i la gran festa de la “Cremà”. Per a la falla de l’any 2019, sota el Lema: “Quan érem xiquets”, durant els mesos de novembre i desembre, es va treballar el record que els mateixos usuaris tenien de la seua vida en la infància, entorn de 3 temes, que serien les escenes del monument: Jocs populars i Joguets casolans; A l’escola i Coses de Casa. Una vegada elaborada la llista de records, passem a preparar el que serien els Ninots de la Falla. Utilitzem materials de desfet com a caixes de cartró, tubs de tela, palets... i suro blanc, per la facilitat amb la qual es pot

El projecte “Falla d’ AFACAM” es constitueix com un dels més importants dins del Programa d’Animació sociocultural de la Unitat de Respir, tant pel volum de treball, com pel nombre de persones implicades. La base del projecte es basa a posar en valor a la persona enfront de la malaltia d’ Alzheimer o altres demències, demostrant les capacitats encara preservades de cadascun, a través de la manifestació artística de la construcció d’un monument faller.

108


treballar. Una vegada preparats els ninots, passem al taller, on els usuaris, folren amb cartró faller i engrut (preparat de farina i aigua) totes les figures, per a una vegada assecades, començar a pintar. Un dels factors perquè el taller faller vaja cap endavant, és el fet de poder adequar cadascuna de les activitats a les capacitats de cadascun dels usuaris.

Destaquem que la nostra Falla, va resultar guanyadora del Primer Premi del Concurs de Falles Escolars dels Premis Juan Belmonte, de la Falla El Palleter, de Port de Sagunt, en els anys 2017 i 2019.

Una vegada pintat tot, amb ajuda de les persones voluntàries que acudeixen regularment a la Unitat, se li donen els últims tocs de pintura, i llest per a plantar!!!

109

FALLES DE SAGUNT 2020

El divendres anterior al començament de les Falles oficials, realitzem al matí la Plantà. A la vesprada, ens reunim tots els usuaris acompanyats dels seus familiars, Junta Directiva de l’associació, treballadors i treballadores, voluntaris, Autoritats i Falleres Majors de la Comarca. Junts tots, gaudim d’un berenar amb xocolata i dolços i com no, de la Cremà de la nostra falla!!!


LES FALLES I EL CEE SANT CRISTÒFOL Com a centre ubicat a la Comunitat Valenciana bevem de la tradició cultural i festiva de la nostra terra. Aquesta festa arrelada a la nostre terra també ha calat en el nostre centre.

La xocolatà a primera hora, abans de l’entrada de l’alumnat ja és un moment de confraternitzar entre els professionals, que sempre ajuda a l’harmonia. Amb l’arribada de l’alumnat al centre compartim la xocolatà amb ells, la xocolata, les porres i els xurros fan la delícia dels nostres alumnes. Després d’un bon àpat procedim tot el centre a la plantà de la nostra falla. Tot el personal, professionals i alumnat participen en la plantà. Un carrusel d’anades i tornades, del pati a les aules, en busca de material per donar-li forma a la falla és fa incessant. La falla va adquirint la forma prevista i desitjada. Els colors i la plasticitat van donant pas un monument que farà gaudir a menuts i grans de la satisfacció del treball ben fet.

Des de la meua memòria històrica del centre sempre l’hem celebrat, la hem viscut i l’hem treballat.

FALLES DE SAGUNT 2020

Ha estat incorporada al currículum des del molts costats tan importants per a nosaltres com la creativitat, la escriptura per a manifestar les nostres crítiques i el treball artístic. Hem estat complidors any darrer d’ any, dissenyant, elaborant i construint la nostra falla. Participant sempre tot els grups de l’escola. El dia de la plantà és un dia de festa dins de l’escola.

110


No han acabant els últims retocs i comencen les càmeres de fotos i els mòbils a fer la seu feina. Cal immortalitzar el moment, cal poder reviure posteriorment l’esforç fet.

Després de tanta dedicació festiva cal reposar forces. Com no, una bona paella. Menjar exquisit que fan les nostres cuineres i que satisfà els nostres paladars. I ja arriba el millor i el pitjor moment de la festa. La falla està a la disposició de tots, familiars, alumnat i professionals. Una altra vostra de selfies, fotos de grup i fotos de la falla es disparen sense solució de continuïtat. Fan acte de presencia irrenunciable el cos de bombers, sense els quals no podem procedir a la cremà. La nostra fallera major i el president de la falla, triats en dies anteriors, acudeixen a donar l’ordre al pirotècnic que iniciarà el procés de la cremà. Veure la il·lusió, les cares amb somriure o amb plors, cadascú hi posa el sentiment lliurament, és emocionant i màgic.

Ara toca, mirar, llegir, riure i gaudir del monument. Una volta i definitiu aposentament de la nostra falla continuem la nostra tradició. Un mascletà ben forta i sonora inundarà les nostres oïdes i farà tremolar la nostra pell. Una mascletà adaptada a les nostres característiques, els globus ens donen el so i la seguretat que ningú serà ferit i calmarà les pors incontrolables d’alguns del nostres alumnes. Tots hi participen, tots esclaten globus, tots hi busquen el soroll i la festa.

Per a nosaltres després de tants cursos, tants any és com dur les Falles escrites en el nostre codi ADN. Ho duem escrit i ja no podem viure sense elles.

FALLES DE SAGUNT 2020

111


LA FALLA DE SOCOLTIE Ací a la cooperativa Social “Socoltie” del nucli del Port de Sagunt, els xics i xiques que venim al Centre Ocupacional gaudim any rere any de la nostra falla d’ especial” amb molta il·lusió.

FALLES DE SAGUNT 2020

Vivim amb moltíssim entusiasme l’elaboració del nostre monument “perquè gràcies als nostres monitors ens convertim en autèntics artistes fallers, ells són simpàtics i bones persones i estem molt orgullosos del treball que fem amb ells”, ressalta el nostre company Sergio Sánchez.

La falla va agafant forma des que s’elegeix el tema a representar, com ens ho explica molt bé el nostre company Carlos Lluesma: “en cada taller organitzem una assemblea per a veure quina opinió tenim cadascun de nosaltres, una vegada estan els temes dits votem pel que més ens agrada, que serà el que portarem a l’assemblea general amb la resta de tallers i entre tots els temes seleccionats votem el que més ens agrade per a la falla de Socoltie”.

Per a aquest any el tema és “La Pau” i als tallers es treballen escenes de dibuixos animats, còmics i animals segons l’ acordat a l’assemblea. Segons conta Pablo “al meu taller aquest any anem a treballar escenes de Chico Terremoto, Picachu i Pinocho. Després ens fa pena que es cremen perquè ens costa molt treball de fer, però ja sabem el que hi ha amb les falles. El que més pena m’ha donat cremar és un any que vam fer un camió orquestra i un estadi de futbol de Brasil”.

La nostra falla és “especial” perquè està creada i elaborada al 100% als nostres tallers per persones amb diversitat funcional i amb els recursos que contem. Per a la seua elaboració utilitzem materials reciclats “amb artons de caixes que agafem pel carrer fem els ninots i els donem forma amb boles de paper de diari o de revista”, ens conta Carlos. Abel Castellote, un dels artistes fallers més arrelats que tenim afegeix “també utilitzem palés de fusta que desfem per a fer les estàtues de les peces més grans. A mi se’m va la vida fent la falla de Socoltie, m’ agrada molt”. En Socoltie es treballa durament per tindre la nostra falla acabada en març. “A inici d’aquest mes, s’elegeix a la fa-

112


llera major i president de la falla de “Socoltie” per sorteig i tots i totes estem desitjosos de ser”, ens conta Sergio Escutia, un altre company que va arribar el passat any a Socoltie.

Aquest dia és meravellós i com ens conta Romeo “venim tots amb blusó i mocador, esmorzem xocolate amb bunyols que ens paga l’ Ampa del centre, fem globotà amb globus que unflem i explotem nosaltres, llancem petards i bombetes i també ve una xaranga quan la cremem i ballem el pasdoble València”. La festa de la falla és una festa que ens encanta celebrar, perquè com diu Carlos “les portes de Socoltie eixe dia estan obertes per a qualsevol que vulga vindre i venen els pares i mares, familiars, amics, regidors, ... i ens ho passem genial tots junts. Estem desitjant que arribe”.

Així celebrem en Socoltie la festa fallera, amb molta passió, entrega i amor. Us convidem a tots a què us passeu el dia 15 de març pel nostre Centre, per a les persones que formem Socoltie serà un plaer rebre-vos. Bones festes i a passar bones falles!

El dia 15 de març és el dia gran, quan es planta i es crema la falla. «Per a plantar-la cada taller trau al carrer la seua escena per a plantar i ordenar els llocs perquè ens isca la millor falla del Centre Ocupacional Socoltie”, continua Sergio.

113

Autors: Sergio Sánchez Carlos Lluesma Sergio Escutia Romeo Lacerona Pablo Revelles Abel Castellote Angel Berman

FALLES DE SAGUNT 2020

“També en el mes de març anem a l’epicentre a visitar els ninots indultats de les falles de Sagunt i el dia 8 de març anem a València a veure la mascletada; a mi i a la dona de la meua vida, Yolanda, ens encanta anar”, ens diu Sergio Sánchez.

La nostra falla participa en dos concursos. Un l’organitza Copava (Coordinadora de centres ocupacionals) en el qual competim tots els centres. Ens hem portat algun premi alguna volta i en crítica també. L’altre, és el concurs de falles de col·legis i entitats que organitza la falla El Palleter i també ens hem portat diferents premis. Com diu Abel, “el millor és quan hem guanyat el primer premi i quan ens han convidat a sopar a la carpa. Ens fa molta il·lusió que ens premien la falla perquè són molts dies de treball i el nostre esforç es veure compensat”.


L’ARTISTA FALLER: UNA VIDA DEDICADA A LES FALLES Paco Marco és un exemple d’artista faller de tota la vida, dels de sempre, dels que encara construeix els seus monuments amb fusta i cartró majoritàriament. Tota una vida dedicada a les falles, moltíssims anys construint monuments i veient com el món de les falles evoluciona. Per això, pel seu coneixement i la seua trajectòria de tota una vida, hem volgut parlar amb ell i fer un repàs pel que significa per a ell ser artista faller.

amb roba per la seua mare i la seua germana. D’aquests ninots pocs queden ara, ja que com ell mateix reconeix, la majoria dels artistes treballen amb suro. Ell, continua fent monuments a la manera “tradicional”, amb fusta, cartró i motlles, encarna que també ens ha confessat que utilitza “en un 10% o menys” suro (poliestirè).

FALLES DE SAGUNT 2020

Paco és, com molts de la seua generació, un artista autodidacta, va ser el seu amor a les falles i la seua creativitat el que el van portar, amb 14 anys, a fer la seua primera falla. Encara que ell li resta importància i diu que era “una falleta infantil davant de ma casa”, va ser l’inici d’una vida unida a les falles.

Ja jubilat, aquest bomber de professió i artista faller de vocació, ha viscut, com molts dels de la seua generació, l’evolució de les tècniques, dels materials, de les modes, ... als monuments. I és que, va començar molt jove a compaginar el seu treball amb les visites al taller d’Alberto Rajadell, al que considera “el seu mestre”. Així va aprendre tot el que sap, compartint moments al taller amb altres grans artistes de la nostra comarca, com ara Vicent Andrés o Villalba. I és que, encara que li haguera agradat anar a la facultat de Belles Arts, la seua família no s’ho podia permetre i va haver de ser autodidacta. I a poc a poc, va començar a fer les seues pròpies falles, i casualitats de la vida, va arribar a la falla Santa Anna, comissió amb la qual, des dels anys 70 uneix una relació que encara continua.

La diferència en el procés de fabricació d’una falla a la manera tradicional (amb cartró i fusta) i la més actual (amb suro majoritàriament) és gran, ens explica Paco, sobretot en el preu, a la manera tradicional “el modelatge és doble car”, i és que, ens diu, primer has de fer el desenvolupament, la maqueta, i després has de traure les figures a escala i aleshores es fa l’estructura de vareta i es va posant el fang (uns 1000 o 2000 quilos), es col·loca l’escaiola sobre la figura de fang per a fer el motlle, una vegada desemmotllat, es comença a fer el motlle de cartró amb cola blanca i fulles de cartró reciclats, dues o tres capes. Quan s’asseca es desemmotlla la figura de cartró i es peguen els fragments que componen el ninot. Després cal escatar i pintar. La part bona d’aquest mètode és que els motlles es poden reutilitzar, la mala és que ocupen molt d’espai als tallers i a més els ninots acaben repetint-se.

Les falles, com Paco assenyala, li han donat moltes alegries i una gran satisfacció, al veure el que, “amb les teues mans has construït”. Paco recorda les seues primeres falles, als anys 70, amb ninots de fusta i cartró que feia amb retalls del magatzem on ajudava a l’artista Rajadell, i que eren vestits

114


Aquest és el mètode “tradicional” que utilitza Paco, però fins ell s’ha passat, en alguns ninots, a utilitzar el sistema utilitzat actualment per la majoria dels artistes fallers com és la fabricació de ninots amb suro blanc. Es parteix del mateix punt de partida, l’esbós i la maqueta, però en lloc de motlles s’utilitzen programes informàtics connectats a màquines que tallen les plaques de suro i retallen les figures, encara que, com comenta Marco, “després han d’entrar els escultors a traure l’essència de les figures”. Per a Paco, l’essència del monument, fet amb un material o amb unes tècniques o altres es manté, el que s’ha donat és “una evolució dins del món faller que a alguns els agrada i a altres no”. El que sí que pensa que ha canviat i no li agrada és la forma de cremar-se els monuments i és que “no és el mateix quan es crema una falla feta de fusta i cartró i veus els colors, que quan es crema una falla de suro que no veus res pel fum negre que fa, a més de la rapidesa amb la qual es crema, desapareix de seguida i es queda només l’estructura”. Però aquesta evolució cap a noves formes de treballar i nous materials ha portat moltes altres conseqüències al món faller i als tallers artesans sobretot. Una d’elles és, per exemple, que molts negocis que proporcionaven materials han hagut de tancar, per exemple, “la fàbrica de cartró que estava en Bunyol ja no fa cartró per a falles perquè diuen que no era rendible”.

Com assenyala Paco, el món de les falles evoluciona com ho fa la societat i és normal que sorgiren nous materials i noves tècniques com ara “els ninots de palla d’arròs que estan desenvolupant a la Universitat de València i les impressions 3D”, sembla, “que encara són cars” però de segur que aquest, o un altre material acabarà imposant-se, “és un fet lògic”. Encara que els materials i les tècniques canvien, el que si s’ha de mantindre és l’essència del monument que, per a Paco, no és altra que “l’autocrítica, la crítica sana, que les persones que s’apropen a veure una falla identifiquen el que es representa i diguen: és veritat!!” El que no acaba de veure Paco són les falles que s’allunyen d’això i que són massa “modernes”, que quan arribes “no saps que és i et diuen: el que vostè s’imagine”. El que està clar és que el món de la fabricació de monuments fallers ha evolucionat i seguirà fent-ho amb nous materials i noves tècniques adaptades als nous temps. El que hem d’aconseguir és que aquesta evolució no afecte als vertaders artífexs de les obres d’art que omplin els carrers en falles, els artistes. Ells, són l’essència de les falles, els seus monuments, el seu art, la seua creativitat, són el cor de les falles, per això, des d’aquest llibret de Federació Junta Fallera de Sagunt, volíem retre’ls aquest petit homenatge i valorar el seu treball, el seu esforç i per a molts, com la de Paco Marco, tota una vida dedicada a les falles. *Article elaborat a partir de l’entrevista feta a Paco Marco.

115

FALLES DE SAGUNT 2020

Però a més, molts tallers fallers han hagut de tancar perquè encara que els nous materials i processos han abaratit els costes, la tendència ha sigut a monuments cada vegada més grans, però que no han anat de la mà amb les pujades dels pressupostos de les comissions. Un reflex

d’això, ens comenta Paco, és “com els artistes de les falles de Secció Especial de València s’han plantat i han dit a les comissions l’alçària màxima que tindrien les falles d’aquest any”.


FALLES DE SAGUNT 2020

ADÉU A L’ARTISTA ALFREDO VILLALBA I RODRÍGUEZ

El passat 18 de gener ens deixava l’artista local Alfredo Villalba i Rodríguez. Des de Federació Junta Fallera de Sagunt, aprofitem el nostre llibret i la nostra finestra al món dels monuments i la llavor que fan els artesans fallers, per a retre-li un homenatge per la seua gran aportació a les falles del Camp de Morvedre. Sens dubte, Alfredo sempre serà recordat al món de les falles del Camp de Morvedre com l’artista que va fer que La Palmereta sempre (o quasi sempre) guanyara com a millor falla infantil. Un artista dels de tota la vida a la nostra comarca que va començar al món de les falles com ajudant al taller de José Molla. Allí, va participar en la realització de falles grans als anys 60, com ara La Marina o Santa Anna. En els anys 80 va començar a col·laborar amb La Palmereta, encara que també va plantar a la vegada en altres falles com ara la desapareguda Vora-Mar, Victòria o Xurruca-Hispanitat. Però sens dubte, els fallers recordem les seues espectaculars falles infantils de Secció Especial. Des de

l’any 1989 fins a 2005, moment de la seua retirada, Alfredo va ser l’artista que va portar a La Palmereta al més alt, recollint, en aquests anys, un total de 18 primers premis. En aquest període de temps Alfredo també va realitzar falles en diferents pobles i a València capital, arribant fins i tot a plantar a la Falla Almirante Cadarso, una de les històriques a la capital del Túria, a més d’aconseguir dos anys el premi a Ninot Indultat en València i un 4t premi en Especial. Des de la comissió de l’Associació Cultural Falla La Palmereta, la que fora la seua casa durant tants anys professionals, destaquen les seues grans qualitats com a artista faller, però per damunt de tot, el recorden com una gran persona i molt bon amic dels components de la comissió, sempre atent amb tots, el “iaio Villalba” com el deien els més xicotets, sempre tenia un somriure per a ells. De segur que, des d’ on es trobe ara, també continua somrient. D.E.P. * Article elaborat a partir de les aportacions de membres de la família d’ Alfredo i del faller José C. Cayuela i Pérez.

116


DELEGACIÓ DE SECRETARIA

FALLES DE SAGUNT 2020 SECRETÀRIA GENERAL I INCIDÈNCIES: Nathalie Martín i González VICESECRETÀRIA GENERAL I AGENDA FFMM: Patricia Burgos i Sayas VICESECRETÀRIA RECOMPENSES: María Moliner i Rodríguez

117


DELEGACIÓ DE SECRETARIA AC FALLA PALMERETA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Alberto Gómez del Rincón AC FALLA EDUARDO MERELLO· · · · · · · · · · Juan José Landete i Vázquez AC FALLA XURRUCA-HISPANITAT· · · · · · · · · · · · · · · · · · · Sonia Rus i Salas AC FALLA SANTA ANNA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · José Javier Marco i Raro AC FALLA LA VILA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Xavier Graullera i Agustí AC FALLA SANT FRANCESC· · · · · · · · · · · · · · · · · · Sara Martínez i Navarro AC FALLA LA MARINA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lídia García i Martínez AC FALLA LLUIS CENDOYA · · · · · · · · · · · · · María Jesús Luengo i Cervera AC FALLA DOCTOR PALOS · · · · · · · · · · · · · Consuelo Tarazona i Antonino AC FALLA EL REMEI · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Cristina Estada i Picó AC FALLA TEODORO LLORENTE · · · · · · · · · · · · · · Alicia López i González AC FALLA EL MOCADOR· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Rosa Carot i Sanchís AC FALLA EL PALLETER · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Virginia Diego i Buleo AC FALLA EL ROMANO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lídia Sarrión i Navarro

FALLES DE SAGUNT 2020

AC FALLA LA PALMERA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Beatriz Alós i García AC FALLA DE GILET· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lorena Gil i Edo AC FALLA LA VICTÒRIA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Belinda Guerra i García AC FALLA PLAÇA IBÈRICA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Joana Chust i Paricio AC FALLA EL MERCAT· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Beatriz Gómez i Méndez AC FALLA EL TABALET · · · · · · · · · · · · · · · · · María Alegría Pérez i Martín AC FALLA AVINGUDA· · · · · · · · · · · · · · · · · · Susana Domínguez i Gázquez AC FALLA EL TRONADOR· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Tania Clemente i Pérez AC FALLA MARE NOSTRUM· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lídia Gallén i López AC FALLA PLAÇA DEL SOL · · · · · · · · · · · · · · · · María Moliner i Rodríguez AC FALLA PLAÇA RODRIGO· · · · · · · · · · · · · · · · · Alejandro Collado i Sória AC FALLA BALADRE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Jiovana Herrero i Lluch AC FALLA VILA DE FAURA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Elena Salvador i Diana AC FALLA 3 D’ABRIL· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Raquel Hervás i Jarque AC FALLA NOU MONTIBER · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Marta Rosado i García AC FALLA ELS VENTS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juan Carrasco i Cintas

118


RECOMPENSES MASCLET D’ALTA DISTINCIÓ AL MÈRIT FALLER Dolores Cosín i Munuera· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EDUARDO MERELLO Francesc Marco i Tortajada· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA SANTA ANNA Antonio Fresno i Ortiz · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LUIS CENDOYA Matilde Iborra i Puente · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA TEODORO LLORENTE María del Remei Hervás i Torres· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EL MOCADOR MASCLET D’OR I DIAMENTS AMB FULLES DE PLATÍ Berta Badía i Herraiz· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LA PALMERETA Francisco Gómez i Barragán· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LA PALMERETA Conxa Aleixandre i Aleixandre· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA SANTA ANNA Miguel V. Bono i Romero· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA SANTA ANNA Conxa Mena i Calza · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA SANTA ANNA María Luisa Sabater i Romero· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LA MARINA María Antonia Albalat i Paredes· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LUIS CENDOYA Rosa Carot i Sanchís· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EL MOCADOR Olga Cencerrado i Buedo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EL PALLETER Rafael Nuñez i Revert· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EL PALLETER Bartomeu Bronchú i Cayuela· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LA PALMERA María Teresa Martí i Gumbau · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LA PALMERA

119

FALLES DE SAGUNT 2020

MASCLET D’OR I DIAMENTS AMB FULLES DE PLATÍ INFANTIL Andrea Segundo i López· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LA PALMERETA Lucía Valero i Salar· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA XURRUCA HISPANITAT Rubén Alfonso i Díaz· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA XURRUCA HISPANITAT María García i González · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA XURRUCA HISPANITAT Javier Soler i Cañas · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA XURRUCA HISPANITAT Ariadna Hernández i Díaz · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA SANTA ANNA Adrià Belmonte i Marco· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·A.C. FALLA SANTA ANNA Sara Adrián i Martín · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LUIS CENDOYA Ariadna Morales i Fernández· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LUIS CENDOYA Pablo Requena i Ballester· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LUIS CENDOYA Hugo Benet i Sánchez· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LUIS CENDOYA María Albalat i Luengo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LUIS CENDOYA Oriol García i Queral · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EL MOCADOR Carla González i Pérez · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EL PALLETER Malena Martí i Vila · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EL PALLETER Víctor Peña i Calvo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA LA PALMERA Daniel Rubio i Sáez· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA PLAÇA IBÈRICA David Antoni i Navalón · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EL MERCAT Francisco Burgos i Martínez · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA EL TABALET Alberto Beltrán i Martínez· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA PLAÇA DEL SOL Alba Casado i Monis· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA PLAÇA RODRIGO Christian Manzaneda i García· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA PLAÇA RODRIGO Víctor Torres i Ortiz· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA PLAÇA RODRIGO María Ripoll i Sesé · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A.C. FALLA PLAÇA RODRIGO


FALLES DE SAGUNT 2020

DELEGACIÓ DE COMUNICACIÓ

VICEPRESIDENT SECTOR III COMUNICACIÓ – WEB: David Pardo i Martín DELEGADA COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ LINGÜÍSITICA: Laura Catalunya i Melchor DELEGADA COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS: Encarna Ramiro i Martínez DELEGADA COMUNICACIÓ I FOTÓGRAFA: Carmen Guillén i Larriba

120


DELEGACIÓ DE RELACIONS EXTERNES

FALLES DE SAGUNT 2020 VICEPRESIDENT AGERMANAMENT I REL. EXTERNES: Hugo Rodríguez i García

121


AGERMANAMENT CECINA

FALLES DE SAGUNT 2020

Domenico Giampà - ALFIERE

Barbara Giorgi Responsable d’Agermanament

Rebecca Diodato - MADRINA

122


FALLES DE SAGUNT 2020

123


FALLES DE SAGUNT 2020

DELEGACIÓ DE FFMM I CORTS D’HONOR

COORDINADORA FFMM I CORTS D’HONOR: María Martí i Edo DELEGADA FFMM I CORTS D’HONOR: Rosa Romero i González DELEGADA FFMM I CORTS D’HONOR: Laura Pastor i González DELEGADA FFMM I CORTS D’HONOR: Laura Berna i Martín DELEGADA FFMM I CORTS D’HONOR: Nuria Espinosa i López

124


DELEGACIÓ D’ECONOMIA

FALLES DE SAGUNT 2020

TRESORER: Vicente Mateo i Tortajada

125


FALLES DE SAGUNT 2020

DELEGACIÓ DE FESTEJOS

VICEPRESIDENT SECTOR II FESTEJOS: Miguel García i Moreno DELEGAT PLAYBACKS CAVALCADES: Josep Gil i Pallarés DELEGAT FESTEJOS: Oscar Martell i Peinado DELEGAT FESTEJOS: Francisco José Solera i Calderaro DELEGAT FESTEJOS: Ángel Carrascosa i Hernández

126


CONCURS DE PLAYBACKS

Primer Premi – Falla El Romano

Tercer Premi – Falla La Marina

127

FALLES DE SAGUNT 2020

Segon Premi – Falla La Palmereta


CONCURS DE PLAYBACKS

ENGINY I GRÀCIA 1r. Falla Avda. 3d’Abril 2n. Falla Plaça Ibérica 3r. Falla Teodoro Llorente

MILLOR INTERPRETACIÓ 1r. Falla La Marina 2n. Falla La Palmereta 3r. Falla El Palleter

FALLES DE SAGUNT 2020

MILLOR VESTUARI I ESCENOGRAFIA 1r. Falla El Palleter 2n. Falla La Palmera 3r. Falla La Vila

128

MILLOR COREOGRAFIA 1r. Falla Gilet 2n. Falla La Marina 3r. Falla El Romano


DELEGACIÓ DE CULTURA

FALLES DE SAGUNT 2020

Vicepresident Sector IV - Cultura: Miguel Arenas i Chica Delegada: Rosa Badía i Pérez Delegada: Lourdes Crisol i Barrachina Delegat: César Torres i Soriano

129


FALLES DE SAGUNT 2020

DELEGACIÓ DE CULTURA AC FALLA PALMERETA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Penélope Martín i Gandía AC FALLA EDUARDO MERELLO· · · · · · · · · · · · · · Francesc Arnau i Navarro AC FALLA XURRUCA-HISPANITAT· · · · · · · · · · · · · · · Carla Genovés i Bueno AC FALLA SANTA ANNA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · María Bono i Romero AC FALLA LA VILA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · Jordi Sanhermelando i Navarré AC FALLA SANT FRANCESC· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ana Bueno i Puerta AC FALLA LA MARINA· · · · · · · · · · · · · · · · · María del Mar Villalba i Pérez AC FALLA LLUIS CENDOYA · · · · · · · · · · · · · · · María José Martínez i Martí AC FALLA DOCTOR PALOS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Sheila Pérez i Canos AC FALLA EL REMEI · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mari Carmen Lucas i García AC FALLA TEODORO LLORENTE · · · · · · · · · · · · · Ainhoa Alcaide i Sánchez AC FALLA EL MOCADOR· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Isabel Soriano i Conde AC FALLA EL PALLETER · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juana Salas i Verdugo AC FALLA EL ROMANO · · · · · · · · · · · · Ángel Francisco Murillo i Redondo AC FALLA LA PALMERA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · Merche Larriba i Martínez AC FALLA DE GILET· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juan José Melchor i Mozo AC FALLA LA VICTÒRIA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Idoia Díaz i González AC FALLA PLAÇA IBÈRICA· · · · · · · · · · · · · · · Mª Amparo Catalán i Bataller AC FALLA EL MERCAT· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Belén Marzo i Muñoz AC FALLA EL TABALET · · · · · · · · · · · · · Juan Manuel Martínez i Martínez AC FALLA AVINGUDA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Salomé Martell i Peinado AC FALLA EL TRONADOR· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juani Ortiz i Molina AC FALLA MARE NOSTRUM· · · · · · · · · · · · · · · · · · Jorge Juan Tur i Jurado AC FALLA PLAÇA DEL SOL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lidia Rovira i Martín AC FALLA PLAÇA RODRIGO· · · · · · · · · · · · · · · · · · Laura Martínez i Puente AC FALLA BALADRE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Thalía Fernández i Cosín AC FALLA VILA DE FAURA· · · · · · · · · · · · · · · · · Antonio Cantón i Martínez AC FALLA 3 D’ABRIL· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Tania Lapaz i Gómez AC FALLA NOU MONTIBER · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Nati Pérez i Tortajada AC FALLA ELS VENTS· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Gema López i Tamarit

130


PAELLES

X

X

FALLA EDUARDO MERELLO

X

X

X

FALLA XURRUCA – HISPANITAT

X

FALLA SANTA ANNA

X

X

X

X

X

X X

FALLA SANT FRANCESC

CRÍTICA I POESIA LLIBRET

X

DANSÀ VALENCIANA

X

X

SETMANA CULTURAL

X

X

BALLS DE SALÓ

FALLA LA VILA

X

BETLEMS

DIBUIX INFANTIL

X

TROBADES

CONCURS FOTOGRÀFIC

X

FALLA LA PALMERETA

TEATRE EN VALENCIÀ

POSTALS NADALENQUES

X

CARTELL ANUNCIADOR

NARRATIVA EN VALENCIÀ

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FALLA LA MARINA

X

X

X

X

X

X

FALLA LUIS CENDOYA

X

X

X

X

X

X

X

FALLA DOCTOR PALOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FALLA TEODORO LLORENTE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FALLA EL MOCADOR

X

X

X

FALLA EL PALLETER

X

X

X

FALLA EL ROMANO

X

X

FALLA LA PALMERA FALLA GILET

X

X

FALLA LA VICTORIA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FALLA PLAÇA IBÈRICA

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

FALLA EL MERCAT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FALLA EL TABALET

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FALLA AVINGUDA FALLA EL TRONAOR

X

FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM

X

FALLA PLAÇA DEL SOL

X

X

X

X

X

FALLA PLAÇA RODRIGO

X

X

X

X

X

X

FALLA BALADRE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FALLA VILA DE FAURA FALLA AVDA. 3 D’ABRIL

X

FALLA NOU MONTIBER FALLA ELS VENTS

X

X

131

X

X

X

X

X

X

X

X

FALLES DE SAGUNT 2020

FALLA EL REMEI

X


CONCURS FOTOGRÀFIC CATEGORIA COLOR

CATEGORIA BLANC I NEGRE

1er Premi Jardí de seda. Noelia Marchán i Comeche. AC Falla Santa Anna

FALLES DE SAGUNT 2020

1er Premi Complicitats inexplicables. Laura Sánchez i Mínguez. AC Falla El Mercat

2n Premi Amor fogós. David Gimeno i Ferrandis. AC Falla Eduardo Merello 2n Premi Tendresa i complicitat. Diego Segovia i Pastor. AC Falla La Victòria

3r Premi Món de color. Bernardino López i Gil. AC Falla Palleter

3r Premi Complicitat Belén Soriano i Mérida. AC Falla Eduardo Merello

132


SÈRIE FOTOGRÀFICA

1er Premi Mirades d’un ninot. Marta Vedriel i Cañaveras. AC Falla La Palmereta

3r Premi Terratrèmol final. Laura Sánchez i Mínguez. AC Falla El Mercat

133

FALLES DE SAGUNT 2020

2n Premi Com mostrar records. Juan Manuel Martínez i Martínez. AC Falla El Tabalet


CONCURS POSTALS NADALENQUES CATEGORIA A. DE 0 A 5 ANYS

1er Premi Julia Palanca i Benito AC Falla La Marina

2n Premi Laia Sánchez i Carrascosa AC Falla Luis Cendoya

3r Premi Abril Sánchez i Jordán AC Falla Plaça Ibérica

2n Premi José Luís García i Vila AC Falla El Palleter

3r Premi Inés Moya i Sánchez AC Falla Plaça del Sol

2n Premi Daniela Villarroya i Torres AC Falla El Mocador

3r Premi Lola Clavel i Maíz AC Falla Plaça Ibérica

FALLES DE SAGUNT 2020

CATEGORIA B. DE 6 A 9 ANYS.

1er Premi Eric Gil i Lara. Postal FJFS AC Falla Plaça del Sol

CATEGORIA C. DE 10 A 14 ANYS.

1er Premi Carla Villarroya i Torres AC Falla El Mocador

134


CONCURS DE DIBUIX INFANTIL CATEGORIA A. DE 0 A 5 ANYS

1er Premi Olivia Hernández i Martínez AC Falla Plaça Rodrigo

2n Premi Sofía Yuste i Diego AC Falla El Palleter

3r Premi Candela Martínez i Gómez AC Falla Plaça Rodrigo

2n Premi Luca Alarcón i Ávila AC Falla Plaça Rodrigo

3r Premi Vega López i Vila AC Falla El Palleter

CATEGORIA B. DE 6 A 9 ANYS.

CATEGORIA C. DE 10 A 14 ANYS.

1er Premi Marc Gil i Lara AC Falla Plaça del Sol

2n Premi María Navío i Martínez AC Falla Plaça Rodrigo

135

3r Premi Alfredo Ferrer i García AC Falla Doctor Palos

FALLES DE SAGUNT 2020

1er Premi José Luís García i Vila AC Falla El Palleter


CONCURS DE TEATRE EN VALENCIÀ MILLOR VESTUARI I ESCENOGRAFIA

1r PREMI Progrés …. Quin progrés? - AC FALLA PLAÇA RODRIGO

2n PREMI El vampir que ve i… la mare que va! - AC FALLA DE GILET

3r PREMI Buscant l’equilibri - AC FALLA EL PALLETER

MILLOR ACTOR PRINCIPAL

1r PREMI Iván García i López (Novio 2) - AC FALLA DE GILET

2n PREMI Moisés Cesar Alarcó i Villarroya (Tonet) - AC FALLA ELS VENTS

MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

1r PREMI José Mª Catalunya i Oliver (Pare) - AC FALLA DE GILET

2n PREMI Vicent Miret i Flors (Pep) - AC FALLA PLAÇA RODRIGO

FALLES DE SAGUNT 2020

MILLOR ACTRIU PRINCIPAL

1r PREMI Lucía Carretero i Pérez (Filla 1) - AC FALLA DE GILET

2n PREMI Ana María Blanch i Martínez (Lluïsa) - AC FALLA ELS VENTS

3r PREMI Sisa Biosca i Mérida (Empar) - AC FALLA PLAÇA RODRIGO

MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

1r PREMI Lídia San Antonio i Abad (Lucía filla d’ Empar) - AC FALLA PLAÇA RODRIGO

2n PREMI Mª José Macían i Torrecillas (Julia amiga d’Empar) AC FALLA PLAÇA RODRIGO

3r PREMI Estibaliz Bosch i Díaz (Esti) - AC FALLA ELS VENTS

2n PREMI Progrés …. Quin progrés? - AC FALLA PLAÇA RODRIGO

3r PREMI Familía no hi ha més que… dues - AC FALLA ELS VENTS

MILLOR POSADA EN ESCENA

1r PREMI El vampir que ve i… la mare que va! - AC FALLA DE GILET

136


CONCURS DE NARRATIVA NARRATIVA EN VALENCIÀ INFANTIL 1r PREMI Un nadal molt especial Pedro Javier Villaescusa i Orozco AC FALLA PALMERETA 2n PREMI Oriol vol ser… fallera Izan Pérez i Lacoba AC FALLA LA VICTÒRIA 3r PREMI El ninot Carla Villarroya i Torres AC FALLA EL MOCADOR

1r PREMI Estrelles falleres Patricia Sánchez i Mínguez AC FALLA EL MERCAT 2n PREMI El Fallero Josep Ripollés i Larriba AC FALLA LA PALMERA 3r PREMI Xiqueta meua Ana María Blanch i Martínez AC FALLA ELS VENTS

137

FALLES DE SAGUNT 2020

NARRATIVA EN VALENCIÀ MAJOR


NARRATIVA INFANTIL UN NADAL MOLT ESPECIAL Hi havia una vegada un xiquet que es deia Xavi, tenia cinc anys, li agradava jugar amb els amics i també li agradava muntar l’arbre de Nadal amb la seua família. Tanmateix era una mica vergonyós. Com arribava el Nadal sa mare li va dir que l’ajudaria a posar l’arbre de Nadal i a decorar la casa. Així ho varen fer, Xavi va posar tots els adorns de l’arbre amb la seua mare. Sa mare li va preguntar què volia que li portara el Pare Noel ja que com s’havia portat molt bé, li portaria molts joguets. Xavi, que era un xiquet molt bo i molt intel·ligent li va dir a la seua mare que no volia que el Pare Noel li portara joguets, que ja en tenia molts; ell volia que li portara als iaios, oncles i cosins que feia molt de temps que no els veia.

FALLES DE SAGUNT 2020

Els pares de Xavi se n’anaren a viure a Londres feia un any per motius de treball i Xavi no veia als seus iaios, oncles i cosins des d’aleshores. Tot i que havia fet nous amics en el nou lloc on vivia, s’ enrecordava molt de la seu família. Abans d’anar-se’n a Londres anaven tots els diumenges a sopar a la muntanya tots junts i s’ho passaven molt bé, sobre tot Xavi i els seus cosins Raül i Violeta. La mare de Xavi li va dir que estaven molt lluny, i que el seu pare havia de treballar i no podien viatjar a Espanya, per a passar el Nadal amb la família. Xavi es va posar molt trist i li va dir a la seua mare que perquè no li donaven vacances al seu pare, com a altres pares. La seua mare li va dir que no podia ser,però es va quedar pensant... Els pares de Xavi no podien viatjar a Espanya, però la mare de Xavi va tindre una idea... Va cridar per telèfon a la seua família i els va convidar per a què viatjaren a Londres a passar el Nadal amb ells. Xavi estava molt trist, perquè era el primer Nadal que anava a passar sense els seus iaios, oncles i cosins i els trobava a faltar moltíssim. Xavi estava en casa fent un dibuix de Nadal per als seus iaios, quan varen tocar a la porta. Sa mare li va dir que anara a veure qui era, que probablement serien xiquets cantant nadales. Xavi va obrir la porta i la sorpresa va ser la seua família. A continuació es va posar a plorar, a cridar, però sobre tot es va posar molt content i va agrair a la seua família per haver anat a vore’ls a Londres per poder estar tots junts en un dia tan especial. Aquest va ser el millor regal que va tindre, però no va ser tan sols açò, els seus iaios li van fer un altre regal, en falles viatjaria amb ells per gaudir de la seua estimada festa: les falles. Tornaria a vestir-se i desfilar amb la seua apreciada falla, però això serà una altra història que ja contarem.... Pedro Javier Villaescusa i Orozco

138


NARRATIVA MAJOR ESTRELLES FALLERES El sentiment que es té cap a la festa fallera es divers, però la història d’Eva a mi em va transmetre emocions agredolces, una explosió de sentiments que vaig fer-me us com si de mi es tractés tot el que ella em conta aquell dia. L’inici d’aquesta història comença no fa molt, a la meua falla, el dia de l’ofrena, un divuit de març des d’on veig de forma diferent el que és per a una fallera, ofrenar i sentir la música. Aquell dia la vaig veure nerviosa, emocionada però no de la mateixa forma que sempre quan hi ha algun acte faller. Per a mi ella era nova, ja que s’havia apuntat a la meua comissió feia tan sols un any, era la seua primera ofrena, una dóna dolça amb un caràcter que enamora a qualsevol. L’ofrena va transcórrer com sempre però quan arriba l’hora en que es va arrimar a la geperudeta, amb “el fallero” sonant de fons i entrega el ram, amb llàgrimes als ulls i la mirada al cel, vaig saber que allò no es tractava sols de sentiment, sinó que hi havia una història darrere. Sóc tímida però veure-la així em trenca el cor i no vaig dubtar en preguntar com estava i que era el que li passava. Ella no va fer cas a quasi ningú i es va escapolir del món. No vaig fer intenció de assabentar-me del que li passava però quan caigué la nit ja al nostre casal, es va arrimar a mi i hem digué - Se que has estat tota l’estona pendent de mi a l’ofrena, mirant-me perquè sabies que empassava alguna cosa, et vaig a contar la meua història. Es va asseure al meu costat i amb un sospir profund comença a narrar… - Pensaves que era fallera des de tan sols fa un any, no?.Doncs no, he sigut fallera quasi 30 anys, des de que vaig néixer. Les falles són per a mi una forma molt especial de viure, per això avui en dia estic tan implicada ací. Esta era també la meua falla abans, meua i de mon pare. Aquesta última paraula va provocar tristor en ella, però va continuar. Com bé et deia sóc d’aquesta falla de sempre, mon pare era músic, tocava el tabal. En aquells temps no esduïa això de tindre una xaranga, sinó que anàvem acompanyats per la música tradicional i valenciana. Ma mare, sempre s’engalanava de fallera per a qualsevol acte que així el requeria, i jo sempre anava de braç en braç de tots els fallers a cada cercavila.

Ara bé et preguntaràs perquè deixarem de ser d’aquesta comissió, si per la nostra sang corrien les falles, és fàcil, arribà un dia en que a mon pare decidiren llençar-lo del treball, i amb el sou de ma mare, i el poc que els paguen als músics per les actuacions no podíem arribar a fi de mes. Tinguérem que prescindir de tot el que es considera no essencial per a viure. Encara que les falles ho eren per a nosaltres. Les primeres falles foren difícils, molt difícils per nosaltres, mon pare sols feia que tocar cançons falleres al corral de casa dia rere dia i jo em quedava contundent mirant-lo des de lluny amb admiració. Passaren els anys, em vaig casar, vaig tindre fills, férem les nostres vides vent les falles des de fora amb la melodia del tabal de mon pare a casa. Fa un any quan es cremà aquesta falla, mon para agafa la meua mà i em va dir, Eva, has d’engalanar-te de nou amb el nostre vestit regional, vull veure’t de nou vestida de fallera i jo darrere teua tocant el tabal No vaig entendre molt bé aquesta expressió tan sobtada fins que, sols tres mesos després mon pare lluità contra una batalla que no va poder vèncer, nova tornar a veurem vestida de fallera ni va tornar a tocar el fallero per a mi, però sé que des d’on està em mira orgullós de la fallera que sóc i de com he ofrenat avui per ell i per mi. Acabà de parlar i em dedicà un somriure ple d’amor i sinceritat. Bocabadada sols vaig poder dir-li una frase abans de que es fonem en una abraçada. - ”Tots tenim al cel algun faller, músic o valencià que estimava la seua terra,cultura i tradició. T’entenc, jo també he perdut a algú que volia la seua terra.” Des d’aquell dia, jo també ofrene el meu ram al cel per tots aquells fallers i músics que no poden i ens miren des del cel. Patrícia Sànchez I Mínguez

139

FALLES DE SAGUNT 2020

En ma casa sempre s’ha parlat de falles i de música com dos coses imprescindibles, tant a les nostres vides com a la festa valenciana, i just a ma casa érem així, músics i fallers.


FALLES DE SAGUNT 2020

DELEGACIÓ D’ESPORTS

VICEPRESIDENT SECTOR I - ESPORTS: Ramón Jarque i Ferrer SECRETARI: Ignacio Pages i Garrote DELEGAT: Alejandro Collado i Soria

140


DELEGACIÓ D’ESPORTS

141

FALLES DE SAGUNT 2020

AC FALLA PALMERETA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Marina Teruel i Lorente · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Oscar Gómez i Sánchez AC FALLA EDUARDO MERELLO· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Sonia Córdoba i Arranz · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Rafa Benito i Alcazar AC FALLA XURRUCA-HISPANITAT· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Javier Izquierdo i Sanz · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juan Huguet i Aguilar AC FALLA SANTA ANNA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Miguel Arenas i Chica · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Borja Beltrán i Català AC FALLA LA VILA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Albert Solsona i Guillem · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Adrián Gandía i Lledó AC FALLA SANT FRANCESC· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Alberto Juarez i Soriano AC FALLA LA MARINA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Victor Palomo i Picó AC FALLA LLUIS CENDOYA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Jesús López i Ortega · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Vicente Martínez i Verdugo AC FALLA DOCTOR PALOS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Antonio Caruana i Gómez AC FALLA EL REMEI · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juan Campos i Jordán AC FALLA TEODORO LLORENTE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Francisco Rio i Mollá · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Álvaro Alcaide i Sánchez AC FALLA EL MOCADOR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Gabriel Gimenez i Verdú AC FALLA EL PALLETER · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Alejandro Perales i Suarez · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Adrián Mendoza i Salas AC FALLA EL ROMANO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Daniel Calvo i Vidal AC FALLA LA PALMERA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Francisco Javier Ferrer i Hernández AC FALLA DE GILET· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Paco Ortí i Bruno · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Amparo García i Morillas AC FALLA LA VICTÒRIA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Pedro Casas i González · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Nestor Pérez i Martínez AC FALLA PLAÇA IBÈRICA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Esteban Martínez i Pedro · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Juan José Redón i Carrasco AC FALLA EL MERCAT· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · David Aparici i Ripollés · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Jessica Rodríguez i Guillen AC FALLA EL TABALET · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Javier Rodríguez i Giménez AC FALLA AVINGUDA· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Francisco Alejandro Sotoca i Ruiz AC FALLA EL TRONADOR· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Inmaculada Jiménez i Martos AC FALLA MARE NOSTRUM· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · José García i Delgado · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Carlos Pozas i López AC FALLA PLAÇA DEL SOL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Cristian Abarca i Romo AC FALLA PLAÇA RODRIGO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Álvaro García i Rus · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Diego Cuadrado i Domínguez AC FALLA BALADRE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · José Luis Rodríguez i Tapia AC FALLA VILA DE FAURA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Raúl Hernández Badía AC FALLA 3 D’ABRIL· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Daniel García i Ampuero · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Iván Gutiérrez i Giner AC FALLA NOU MONTIBER · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Belén Roselló i Lahoz AC FALLA ELS VENTS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ignacio García i Rus · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · José Luís Puerta i Herraiz


FALLES DE SAGUNT 2020

X X X X

X

X X X

X

X X X X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X X X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X X X X X

X

X X X

X X

X

X X X X X

X

X

X X X

X X X

X

X X

X

X

X

X X

X X X

X

X X X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X X

X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X

X X

X X X X

X X

X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X

X X

X

X

X X

X X X

X X X

X X

X

X

X

X X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X X

X X X

X

X X

X X

X X

X X X X X X X X

X

X

BIRLES

X X

CURSA PER EQUIPS PÒQUER

X

X X

X

X X X

CURSA INDIVIDUAL

VÒLEI PLATJA

X X

X X

X X

DARDS BÀSQUET

X

X X

X

X X X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

HANDBOL

X

F. SALA INF

X

BOLOT FUTBOLÍ FÚTBOL SALA

FRONTENIS DOMINÓ

X

X

X

X X X X X X X

X

X

X X X X X

X

X X

PÀDEL

X

FÚTBOL - 7

X X

PING-PONG

FALLA LA PALMERETA FALLA EDUARDO MERELLO FALLA XURRUCA HISPANITAT FALLA SANTA ANNA FALLA LA VILA FALLA SANT FRANCESC FALLA LA MARINA FALLA LUIS CENDOYA FALLA DOCTOR PALOS FALLA EL REMEI FALLA TEODORO LLORENTE FALLA EL MOCADOR FALLA EL PALLETER FALLA EL ROMANO FALLA LA PALMERA FALLA GILET FALLA LA VICTÒRIA FALLA PLAÇA IBÈRICA FALLA EL MERCAT FALLA EL TABALET FALLA AVINGUDA FALLA EL TRONAOR FALLA PLAÇA MARE NOSTRUM FALLA PLAÇA DEL SOL FALLA PLAÇA RODRIGO FALLA BALADRE FALLA VILA DE FAURA FALLA AVDA. 3 D’ABRIL FALLA NOU MONTIBER FALLA ELS VENTS

GUINYOT TRUC

PARXÍS

PARTICIPACIÓ EN ESPORTS

X X

X

X

X

X

X

X

X

142

X

X

X

X

X

X

X

X


RESULTATS FINALS ESPORTS I JOCS DE TAULA EXERCICI 2019 – 2020

PARXÍS

BÀSQUET

GUINYOT

PÀDEL

TRUC

BIRLES

DOMINO

HANDBOL

BOLOT

FUTBOL SALA INFANTIL

FUTBOL SALA

VOLEÏ PLATJA

FUTBOL 7

POKER

PING-PONG

FRONTENIS

FUTBOLÍ

CURSA EQUIPS

DARTS

CURSA INDIVIDUAL

1r Falla Nou Montiber 2n Falla Avda. 3 d’Abril 3r Falla El Tabalet

1r Falla Plaça Rodrigo 2n Falla La Victòria 3r Falla El Palleter

1r Falla Luis Cendoya 2n Falla Plaça Mare Nostrum 3r Falla El Tabalet

1r Falla El Tabalet 2n Falla Luis Cendoya 3r Falla Plaça Rodrigo

1r Falla El Tabalet 2n Falla Santa Anna 3r Falla La Palmera

1r Falla Plaça Rodrigo 2n Falla El Tabalet 3r Falla La Victòria

1r Falla Teodoro Llorente 2n Falla Plaça Ibèrica 3r Falla La Marina

1r Falla Els Vents 2n Falla La Vila 3r Falla Plaça Ibèrica

1r Falla Doctor Palos 2n Falla Plaça Rodrigo 3r Falla Avinguda

1r Falla El Palleter 2n Falla Plaça Rodrigo 3r Falla Teodoro Llorente

1r Falla La Vila 2n Falla La Palmereta 3r Falla Xurruca-Hispanitat

1r Falla Teodoro Llorente 2n Falla La Victòria 3r Falla La Palmereta

1r Falla La Victòria 2n Falla Mare Nostrum 3r Falla Luis Cendoya

1r Falla Plaça del Sol 2n Falla El Palleter 3r Falla Luis Cendoya

1r Falla La Marina 2n Falla Plaça Rodrigo 3r Falla La Palmereta

1r Falla La Marina 2n Falla La Victòria 3r Falla Plaça Rodrigo

1r Falla Palleter 2n Falla Plaça del Sol 3r Falla Edoctor Palos

1r Falla Gilet 2n Falla La Victòria 3r Falla El Palleter

143

FALLES DE SAGUNT 2020

1r Falla La Victòria 2n Falla Plaça Rodrigo 3r Falla La Vila

1r Falla Plaça del Sol 2n Falla Plaça Rodrigo 3r Falla Xurruca-Hispanitat


AGENDA SETMANA FALLERA 2020 DIVENDRES 7 DE FEBRER

Nit d’Albaes Sector II 21:00h Tinença d’Alcaldia 22:00h a 02:30h Domicili Fallera Major, A.C. Falla La Victòria, A.C Falla La Palmereta, A.C Falla 3 d’ Abril, A.C Falla PlaçaIbèrica, A.C Falla El Palleter, A.C. Falla Xurruca – Hispanitat, A.C Falla Eduardo Merello.

DISSABTE 8 DE FEBRER 22:00h Sopar de Germanor

DIVENDRES 14 DE FEBRER

Nit d’ Albaes Sector III 21:00h Ajuntament de Sagunt 22:00h a 01:30h A.C Falla Nou Montiber, A.C Falla El Tabalet, A.C Falla Avinguda, A.C Falla El Mocador, A.C Falla El Mercat, A.C Falla El Romano, A.C Falla La Vila

DISSABTE 15 DE FEBRER

Crida Falles 2020 17:00h Concentració Centre Cívic i eixida cap a la Tinença d’Alcaldia del Port de Sagunt 18:00h Entrega de recompenses, Crida de les Falleres Majors, focs artificials i l’actuació de l’orquestra Jamaica Show a la Tinença d’Alcaldia del Port de Sagunt.

DIUMENGE 16 DE FEBRER

FALLES DE SAGUNT 2020

Pasdobles de les Falleres Majors 19:00h A càrrec de la Lira Saguntina a l’Auditori Joaquín Rodrigo de Sagunt

DIVENDRES 21 DE FEBRER

Nit d’ Albaes Sector I 21:00h a 02:00h Domicili Fallera Major Infantil, A.C Falla Baladre, A.C Falla ElsVents, A.C Falla Plaça del Sol, A.C Falla La Marina, A.C Falla Luis Cendoya, A.C Falla Teodoro Llorente, A.C Falla Plaça Rodrigo, A.C Falla Mare Nostrum

DISSABTE 22 DE FEBRER Cavalcada Fallera Sectors III i IV 17:00h Eixida des d’Avinguda Doctor Palos

DIUMENGE 23 DE FEBRER

18:00h Clausura d’activitats Culturals i Esportives a la Casa de Cultura del Port de Sagunt

DIJOUS 27 DE FEBRER

20:00h Exposició del Ninot al Centre Comercial L’Epicentre (planta -1)

DIVENDRES 28 DE FEBRER

Nit d’ Albaes Sector IV 20:00h Exposició de Fotografies en Floristeria Sayas 21:00h a 01:40h Ajuntament de Gilet, A.C Falla Gilet, Ajuntament de Faura, A.C Falla Vila de Faura, , A.C Falla El Remei, A.C Falla El Tronaor, A.C Falla Avda. Doctor Palos, A.C Falla Sant Francesc, A.C Falla La Palmera, A.C Falla Santa Anna

144


DISSABTE 29 DE FEBRER Cavalcada Fallera Sectors I i II 17:00h Eixida des d’Avinguda Mediterrani

DISSABTE 7 DE MARÇ Cavalcada Gilet

DIUMENGE 8 DE MARÇ Cavalcada Faura

DISSABTE 14 DE MARÇ Plantà de monuments

DIUMENGE 15 DE MARÇ Visita de pleitesia a Faura i Gilet 18:00h Cercavila a Faura 19:30h Cercavila a Gilet

DILLUNS 16 DE MARÇ

Mascletà en Sagunt 14:00h Recinte firal Entrega de Premis i Visita de pleitesia Falles dels Sectors III i IV 17:00h Concentració falles a la Plaça de la Moreria, Sagunt 18:00h Entrega de premis a l’Ajuntament de Sagunt i en acabar cercavila per Sagunt.

Mascletà en Port de Sagunt 14:00h Plaça del Sol Visita de pleitesia Falles dels Sectors I i II 17:00h Concentració falles en Baladre, a continuació començarà cercavila pel Port de Sagunt. Nit del Foc en Port de Sagunt 24:00h Alt Forn

DIMECRES 18 DE MARÇ

Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels Desemparats dels Sectors III i IV 17:30h Concentració Plaça L’Ereta de Porriti. 18:30h Visita a l’Asil d’Ancians i Ofrena de Flors a la façana de l’Ajuntament de Sagunt.

DIJOUS 19 DE MARÇ

Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels Desemparats dels Sectors I i II 10:30h Concentració al Centre Cívic 11:00h Ofrena de Flors a la façana de l’església de Begonya. Cremà de monuments 22:00h Monuments Infantils 23:00h Monuments Grans Federació Junta Fallera de Sagunt es reserva el dret d’alterar el programa d’actes.

145

FALLES DE SAGUNT 2020

DIMARTS 17 DE MARÇ


FALLES DE SAGUNT 2020

COMIAT FALLERES MAJORS 2019

Benvolgudes falleres i fallers, familiars, autoritats, amics tots. Després d’un any ple de sentiments, anècdotes, aplaudiments i molta felicitat estem amb vosaltres per última vegada com a Falleres Majors, per a donar-vos les gràcies per continuar lluitant i treballant per la nostra festa, les falles, la millor festa del món. Cada acte, comissió, faller i fallera que ens hem creuat en el camí ha suposat en nosaltres un aprenentatge de la cultura, tradició, i bellesa de la gran festa de les flors, de la llum i del color. Fallers i falleres agrair-vos a tots vosaltres la vostra dedicació, admiració i respecte demostrat en cada casal que hem visitat, fer-nos sentir com a casa. Perquè la nostra casa, la nostra falla, heu sigut vosaltres. Tenim la sort de ser un col·lectiu que compta amb el suport constant de la seua ciutat, del seu Alcalde i corporació municipal, de les forces de seguretat, dels mitjans de comunicació i dels serveis de neteja. Gràcies al seu treball aconseguim que cada dia les falles siguen més segures, més visibles, més igualitàries, més internacionals, i més úniques. Som molts els detalls que omplin les vivències d’aquest any i en cada un d’ells podem trobar un indumentarista, un perruquer, un maquillador, orfebres, seders i artesans, que s’han preocupat de què anàrem perfectes. De la mateixa manera que tenim records on estan presents artistes fallers, músics i pirotècnics que ens han fet vibrar amb el seu art. Durant aquest meravellós camí hem descobert que la germanor aplega a tots els racons de la nostra comunitat i més enllà. Hem guanyat nous amics des de cadascuna de les Juntes Locals Falleres, fins als Cavallers de la Conquesta i arribant als nostres germans de Cecina.

En la família trobem a les persones més importants d’aquest somni, els que donen suport incondicional i els que multipliquen les nostres alegries. Gràcies, en especial les nostres mares que ens ha agafat de la mà en cada pas del camí i que han portat junt a nosaltres el pes d’aquesta banda tan meravellosa i a la vegada amb tanta responsabilitat. Gràcies per fer-nos sentir les més grans, vos estimem. Una vegada em van dir que els amics són la família que es tria, i això és el que ens ha passat a nosaltres. Sis dones i sis xiquetes, dotze incomparables falleres, dotze amigues en una xicoteta família. En aquest moment vos volem agrair a vosaltres la vostra incansable i extraordinària dedicació perquè xiques, el privilegi d’acompanyar-vos ha sigut nostre. No volem oblidar-nos d’unes persones que moltes vegades són invisibles. Parlem de la família de Federació Junta Fallera de Sagunt. Persones altruistes, generoses, i per damunt de tot; amants d’aquesta festa. A vosaltres: gràcies per dedicar tantes hores, dies i energia. Vos recordarem per sempre. L’essència de les Falles és efímera i encara que el nostre matrimoni amb aquesta festa no s’acabarà mai, nosaltres tornem a les nostres falles, però sempre estarem a la vostra disposició. La lliçó de vida que hem aprés gràcies a les falleres i fallers, l’aplicarem en el nostre dia a dia perquè reballar per aquesta festa és un regal que ens heu fet i ho hem d’aprofitar. Falleres i fallers, vos prometem estar sempre què ens necessiteu. Vos estimem, per sempre les vostres Falleres Majors de FJFS 2019.

146

Paula i Inés


_1

1

1

s u�

1_

CITROEn

AuroMOVILES SAGUNTO

V

CITROEN es AIRCROSS HYBRID HÍBRIDO ENeHUFABLE E-COMFORT CLASS SUV

-----------------

�'fl,e'/!�ED �COMFORT

20 ayudas a la conducción Recarga rápida en 2 horas 55km de autonomía en modo 100% eléctrico!•! Suspensión con amortiguadores hidráulicos progresivos�

RESÉRVALO AHORA

Potencia total acumulada motor gasolina&eléctrico: 22Scv

CITROEN es Coche Oficial Falleras Mayores iNSPiRÉID BYYOUALL

AuroMOVILES SAGUNTO

Federación Junta Fallera de Sagunto AUTOMOVILES SAGUNTO

Calle Ciscar s/n - 46.529-Canet de Berenguer Telf. 96 269 94

76 y redes sociales

GRU?C F'ERRICL

- 1--------------�-----I -


_1

1

rKcaixa X., popular Cooper m ambles p rsones.

Com sempre,

al costat de les falles.

ooe

caixapopular.es

-1 1


_1 1 --:a

Fallas & Fashion

Ven al centro de moda y vota tu ninot favorito.

EXPOSICIÓN DEL NINOT Del 27 de Febrero al 8 de Marzo 2020 Exposición expuesta en la planta -1 del C.C. Fallas de Sagunto y Puerto.

VOTACIÓN Participa y premia con tu voto las mejores creaciones. Primer, segundo y tercer premio. Organiza: Federación Junta Fallera de Sagunto

m ■.�

Toda la información en lepicentre.es

Tu centro comercial en Sagunto- Puerto.

• •. ·.

11·· . . .

for f�shion pass1onates

1

00@@

lepicentre.es


_ 1 1

TO

p E '

i

TALLE Df

f ll �

huertod e santamaria.com

11


1_

_1 1

1

LAFARGE Una empresa de LafargeHolcim

030

-

-1

-

11


_

1

1 1

1

1965

bajo, 23 - Puerto Sagunto

962 6

-1 1

643 @�

_


154

FALLES DE SAGUNT 2020


FALLES DE SAGUNT 2020

155


156

FALLES DE SAGUNT 2020


FALLES DE SAGUNT 2020

157


158

FALLES DE SAGUNT 2020


FALLES DE SAGUNT 2020

159


160

FALLES DE SAGUNT 2020


FALLES DE SAGUNT 2020

161


162

FALLES DE SAGUNT 2020


FALLES DE SAGUNT 2020

163


_1

1

1

AUTOS VALLDUXENSE, S.L.

Poi. l"d. Jelcalre, Ma"zª"ª 1 - 12800 La Vall d'Ulx6 Tel. 984 891 900 Web: www.avsa.es · E-t11all: avsa�avsa.es

-1 1

1

Profile for Editorial MIC

Sagunt Fallas 2020  

Sagunt Fallas 2020  

Advertisement