Page 16

METGES DE CATALUNYA

| 16

Article Afavorir la salut, la nostra manera de lluitar contra la pobresa i l’exclusió social Josep Tuñí Picado, voluntari de la Fundació Joan Salvador Gavina

violència intrafamiliar, situacions d’abús, indefensió, traumes, etcètera. És fàcil trobar símptomes depressius, ansietat, obsessions, inseguretat, pors, agressivitat o davallades en el rendiment acadèmic que no són degudes a dificultats d’aprenentatge, sinó a bloquejos emocionals derivats de situacions com les descrites prèviament.

L

a salut de les persones és una condició que depèn de múltiples factors, molts dels quals no tenen res a veure amb el sistema sanitari com, per exemple, les condicions de vida, les relacions socials, el treball o l’habitatge. La salut i la malaltia estan relacionades amb la situació socioeconòmica. Des de 2008 fins a l’actualitat, a causa de la crisi econòmica, les persones que treballem amb infants vulnerables hem assistit a un increment dels factors que influeixen negativament en l’estat de salut dels nens i nenes que atenem i llurs famílies. Ara atenem uns 200 infants i joves entre 4 i 18 anys. L’augment de l’atur, de la precarietat laboral i de l’empobriment sobtat provoca una restricció dels pressupostos familiars per a necessitats bàsiques com l’alimentació i una pitjor salut a curt i a llarg termini. L’empitjorament de les condicions d’habitatge (desnonaments, infrahabitatges, habitacions rellogades) o la pobresa energètica s’associen a unes pitjors condicions de vida i augmenten el risc de patiment mental i de consum de psicofàrmacs. Els nois i les noies s’enfronten a situacions greus: pobresa extrema, problemes de nutrició, famílies sense cap ingrés al nucli familiar, processos de desnonament, estrès dins la família, aïllament social,

D’altra banda, les males condicions a l’habitatge i la mala alimentació són factors facilitadors de la difusió de malalties infeccioses com la tuberculosi. No és casual que la taxa de prevalença d’aquesta malaltia al barri del Raval de Barcelona sigui una de les més altes de Catalunya, igual que en el cas d’altres malalties infeccioses relacionades amb les mancances higienicodietètiques. La població infantil és un dels grups més vulnerables a aquestes situacions d’estrès que provoca la crisi. La falta d’alimentació i higiene, la pobresa energètica, la mala qualitat del descans o la necessitat de canvi constant d’habitatge provoca una gran inseguretat en els infants que, sens dubte, influeix en el rendiment escolar i en les seves relacions socials presents i futures. Des de la Fundació Joan Salvador Gavina, ens comprometem amb els infants i les famílies més vulnerables del barri del Raval, acompanyant-los i facilitant-los la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, atencions mèdiques, habitatge...), i, al mateix temps, oferint-los espais de convivència confortables i de qualitat, on treballem per reduir el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis. També els proporcionem sortides de lleure i respir que milloren la seva salut física i mental. En definitiva, estem al costat

dels infants i joves perquè puguin desenvolupar el seu projecte de vida, desafiant i superant les mancances derivades de la seva condició social i econòmica, sempre amb valors solidaris i inclusius. Respecte a la promoció de la salut, tenim la sort de poder comptar amb la col·laboració generosa de molts companys i companyes metges i odontòlegs que ens ajuden, de manera puntual o continuada, a poder oferir revisions oftalmològiques, odontològiques o de qualsevol altre problema de salut als nostres nens i joves. Cal destacar també l’excel·lent feina que fan diàriament els pediatres i metges de família del nostre barri amb les famílies de la Fundació. Afavorir la salut física i psíquica és la nostra manera de fer prevenció, beneficiant la mobilitat intergeneracional –avenç socioeconòmic d’una generació respecte la progenitora–, perquè això té efectes clars en la millora de la salut. Us invito de tot cor a conèixer-nos, a veure la nostra feina i, si és possible, a plantejar-vos una col·laboració amb nosaltres. En nom dels nens i les nenes de la Fundació Joan Salvador Gavina, moltes, moltes gràcies.

La Fundació Joan Salvador Gavina és al barri del Raval de Barcelona des de 1979, lluitant contra la pobresa i l’exclusió social (Carrer Nou de la Rambla 39-41, 08001 Barcelona. Tel. 93 442 66 83 info@fgavina.org). Donatius ES782100-3063-9222-0004-9350.

Profile for Editorial MIC

Metges Catalunya Nº9  

Metges Catalunya Nº9  

Advertisement