Page 1

Plànol de Manresa

sa Ro la a ec íd

SA

NT

SANT

GINEBRÓ barri els Comtals

A

A

CLA CLARA

RA

C. DEL CASCALL

L'ESPIGOL

C. DEL FONOLL

C. LA

FARIGOLA

C. DEL

GINEBRÓ barri els Comtals

LL VE T PO N

CEMENTIRI MUNICIPAL ....................................................................... B4 CTRA de SANT JOAN 93 872 83 31

CORREOS ................................................................................................C3 PL d’ ESPANYA 1 93 873 18 23 | 93 873 08 19 www.correos.es DEIXALLERIA MUNICIPAL..................................................................... E6 C de JOSEP COMAS i SOLÀ S/N 93 874 56 57

a - Ma nres a A - 18 Ter ras s

A - 18 Ter ras s

a - Man res a

Au t opis ta

Au t opis ta

SALUT LA

ia

lé s sg l'E í d e

DE

DE LA SÀL VIA

foneria

CARRER

DE

L'ESPIGOL

MENT A C. DEL

  

DE

DE LA

FARIGOLA

CARRER

RA

MARCETES

CARRER

A

CLARA

C. DEL PURG A TORI

DE A

LL VE T PO N

C. DE LA C OV

A

C. LA

CARRER

SANT

CLA

Portada: Imatge de GenísDEBOSC Sàez. LES

Abrera C- 55

A REFORM DE LA

A

MENT A

NT

C. DEL FONOLL

Els Comtals

DE LA

SA

PT LA GE. CO V

C. DE LA C OV A

L DE

INS

TX

PU

CA

DE

C. DEL CASCALL

CARRER

U

DE LA SÀL VIA

NO

CARRER

C. DEL PURG A TORI

PT LA GE. CO DE VA

LL

VE

T

PO N

L'ERA C. DE

S

 

Ca m

MENT A

L'ESPIGOL

GINEBRÓ barri els Comtals

foneria C. DEL ROMANÍ

ET DE L'HUGU

DEPURADORA D’AIGUES .................................................................... E6 ELS COMTALS, DEPURADORA, S/N ( Ctra de Barcelona C-55) 93 872 55 22 DIPOSITS NOUS - POTABILITZADORA D’AIGUES............................. D2 C de PERE VILELLA 93 872 55 22 | amsa@aiguesmanresa.cat EBASP CENTRE.......................................................................................C4 C de la Canal, 6-1 08241 MANRESA 93 872 45 98 strullas@ajmanresa.org EBASP LLEVANT - JOAN AMADES -..................................................... E4 C de SANT BLAI 14 08240 MANRESA 93 878 40 00 EBASP NORD.......................................................................................... D3 C CINTAIRES, 30 08242 MANRESA 93 878 43 40 EBASP PONENT - SELVES I CARNER-...................................................C4 C de BERNAT OLLER 16 08240 MANRESA 93 872 24 77 EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC -EAP- .................... D3 Ctra de VIC, 175 93 693 05 90 ESCOLA BRESSOL LA LLUM .................................................................C2 C de SANT ANTONI ABAT 13 08242 MANRESA 93 877 67 52 lallum@suara.coop LLAR D’INFANTS LA LLUNA.................................................................. E5 PG de SANT JORDI BALCONADA S/N 08240 MANRESA 93 877 18 97 eblluna@6tell.coop www.6tell.coop LLAR D’INFANTS L’ESTEL......................................................................C4 C del BRUC 112-114 08240 MANRESA 93 872 20 56 ebm.lestel@encis.coop LLAR D’INFANTS PETIT PRÍNCEP......................................................... E2 AV dels DOLORS 33 08243 MANRESA 93 874 90 69 Ebm.elpetitprincep@encis.coop ESCOLA D’ART DE MANRESA...............................................................C4 C dels INFANTS 2 08240 MANRESA 93 872 63 69 www.escolaart-manresa.org

BOSC DE LES MARCETES

FARIGOLA

C. DEL

PUIG

DE

DE

CASAL DE JOVES LA KAMPANA..........................................................C4 PL. ICARIA, S/N 93 872 92 37 | lakampana@ajmanresa.cat | www.lakampana.cat

CENTRE DE NORMALITZACIO LINGUISTICA MONTSERRAT...........C4 JAUME I, 8 93 872 17 07 | manresa@cpnl.cat | www.cpnl.cat

DE RER C AR

Ca m

ia lé s sg l'E í d e

Ca m CLARA

DE

DE LA

DE LA SÀL VIA CARRER

C. LA

RA

29Copyright: Ajuntament de Manresa Església de la Salut Diposit legal: B-14975-2011

L’ édició d’aquest plànol es va tancar l’1 de febrer de 2014.

Ca l'Oriol

CARRER

A

Els Comtals

CARRER

CLA

LS

U

A

a - Ma nres a

LA DE C AR RER

SALUT

ia lé s sg

l'E

í d e

DA A TX PU

CA

DE

LL

CO V

LA C AR RER

LA

IS ER R

A PT LA GE. CO DE VA

C. DEL PURG A TORI

INS

NT

VE

CASA FLORS SIRERA............................................................................. D4 C de les SALESES 10 08241 MANRESA 93 872 44 96 | casaflorsirera@altecom.cat | www.florssirera.org

SALUT

sa Ro la a ec íd

Ca m

DE TG E A SS PA

I DESERR A

P AB SESR A TR TGAN ED

DE

TR AN D DE

BE R

I

AS

IGN

A

C. DE LA C OV

SA

C. DEL FONOLL

DIS

L'HUGUET ILADOR V

SANT

NO

DE

RIU

40

LA

A - 18 Ter ras s

a ec íd Ca m

LA

AV ING U

ER

DA AV ING U

GU AV IN

DA LT

I

AS

IGN

L

DE

ER

RR

CA

DE

C.

COV A

Au t opis ta

sa Ro la LA

DE TG E A SS PA

IS ER RA AN D TR R BE

DE

ER

DA

RD AG U VE

A

DE

E.

PTG

RR ER

DE L

ER

RR

CA

ER

CA RR

ESCODINE S

ESCODINE S

LES

DE

ER

CARR

RER

CAR

VE RD AG U A

DE

DA LT

ME

DE

SQ UIT

ER

CA RR

CA

RR

ER

DEL'HOSPI LES T AL ESCODINE S

CARR DER E

RAT ER

CARR

AT

AS I

IGN

MO NT SER R

DE

DE

VIA

NELLA

CODI

LA

DE

CARRER

RD AG U A

TO

DA LT ME SQ UIT

DE

CIN TO E. PTG

ÈN MO

IGN AS I

ER

RR

CA

DE

NT SER RAT CA RRER

MO

ER

CARR

TSE R

MO N

LES

DE

RER

CAR

IA

SA NT

NCARRER T A

SA

CA

ET S

DR

DE

DR VIA ET S

DE

DE

LL ÚC

S.

CS

AR

C.

DE

VE

DE

DE E.

PTG

CIN

ÈN SS MO

SS

DE L

ER

RR

RIT

AL

ERRO

LA

CIA

LLÚ

DE

LS

RR E

CODI

SORB

NELLA

RERR

E

ODCA

BA LÇ

L

DE

CA

L

DE

ER

RR

CA

C.

U

NETA BARCELO C. DE LA

BDA. PARC DE LA SEU

L'HOS PIT

CA

TERR À

SOBR

PUIG

BDA. PARC DE LA SEU

C.

E

C. DEL BIS B

BA LÇBDA. PARC CA DE RLA RESEU R

C.

CA

CA CA RRER

LA

DA MA

RRE DALRT

CA

DE

C. D C. DEL CARME EL

XIP

S

EU

JU

IA

A TE R

SAB

BDA. CARME

C. DEL CARME

EU S

JU

BDA. CARME

C. DEL BIS BE

S

EU

DE

C.

RER C. DEL BIS BE DE CARME C. DEL C. PUIGTE RRÀ DE CA RRE L DE CA BA R DAL T DE CA CA RR LÇ DA ER RR RR MA ER ER CA RRE R DE C. DE DE DA C. A AR RC MA SOBR CS S SCARRER S. DE ERRO LACA . LL LLÚ CODI ÚC NELLA CIA IA SA SA NT NT VIA A A DE DE LS LS DE DR E T CA LL LL S RRE ÚC ÚC SA SA R IA IA NT NT DE IGN IGN AS AS I I

IA

A TE R

C

SAB

. BDA. CARME D

EL

S S

IA

NO

L'ERA DE DE C. DE

  

C. DEL CASCALL

esa a Carretera de Manr

JU

PUIG

DE

DE

DE LA

Cal Pep

C. DEL ROMANÍ

LL

PONT

entiri

Camí del Cem

LS

1. AJUNTAMENT/INFORMACIÓ CIUTADANA 32. ESTACIÓ D'AUTOBUSOS 2. ALBERG DE JOVENTUT DEL CARME 33. FLORS SIRERA. CASA PER LA SOLIDERITAT 3. AUDITORI DE SANT FRANCESC 34. FONT DE NEPTÚ 4. BASÍLICA DE LA SEU 35. UNIVERSITARIA CENTRAL DE CATALUNYA UCC. (FUB) 5. BIBLIOTECA DEL CAMPUS UNIVERSTARI 36. I.E.S. LLUÍS DE PEGUERA 6. BIBLIOTECA DEL CASINO - CENTRE CULTURAL 37. INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES (ITV) Monuments i punts 7. CA LA BURESA (CASAd'interès TORRENTS) 38. LA KAMPANA. CASAL DE JOVES 8. CAL JORBA 39. CULLAD'AUTOBUSOS (CASA DE LA NATURA) 1. AJUNTAMENT/INFORMACIÓ CIUTADANA 32. LA ESTACIÓ 9. ALBERG CAMBRADE OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE MANRESA 40. LA SANTA COVACASA PER LA SOLIDERITAT 2. JOVENTUT DEL CARME 33. FLORS SIRERA. MONUMENTS10. I PUNTS D’INTERÈS CAMPMonuments DE TIR i punts d'interès 41. SÈQUIA. ARRIBADA DE L'AIGUA A L'ESTANY 3. AUDITORI DE SANT FRANCESC 34. LA FONT DE NEPTÚ 11. CAPELLA DE DE LA LA SEU GUIA PARC DE L'AGULLA 4. BASÍLICA 35. UNIVERSITARIA CENTRALD'AUTOBUSOS DE CATALUNYA UCC. (FUB) 1. AJUNTAMENT 1. AJUNTAMENT/INFORMACIÓ CIUTADANA 32. ESTACIÓ CAPELLADEL DEDEL SANT MARC UNIVERSTARI 42. MUNICIPAL 5. BIBLIOTECA CAMPUS 36. MAGATZEM. I.E.S. LLUÍS33. DEMANTENIMENT PEGUERA 2. ALBERG DE12. JOVENTUT CARME 2. ALBERG DE JOVENTUT DEL CARME FLORS SIRERA. CASA PER LA SOLIDERITAT 13. CAPELLA DEL RAPTE 43. MERCAT MUNICIPAL PUIGMERCADAL 6.SANT BIBLIOTECA DEL CASINO CENTRE CULTURAL 37. INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES 3. AUDITORI DE FRANCESC 3. AUDITORI DE SANT FRANCESC 34. FONT DE NEPTÚ (ITV) 14. CAPELLA DEL REMEI 44. DE CASAL SANTA DE CLARA 4. BASÍLICA DE SEU 7.LACA LA BURESA (CASA TORRENTS) 38. MONESTIR LA KAMPANA. JOVES 4. DEL BASÍLICA 35. UNIVERSITARIA CENTRAL DE CATALUNYA CARRER BALÇ DE LA SEU 45. COMARCAL I ARXIU HISTÒRIC I OFICINA TURISME UCC. (FUB) 5. BIBLIOTECA15. DEL CAMPUS UNIVERSITARI 8. CAL JORBA 39. MUSEU LA CULLA (CASA DE LA NATURA) 5. BIBLIOTECA DEL CAMPUS UNIVERSTARI 36. I.E.S. LLUÍS DE PEGUERA CASA CARITAT (CIO - INEM - ESCOLA D'ADULTS) 46. DECOVA LA TÈCNICA DE MANRESA 6. BIBLIOTECA16. DEL CASINO. CENTRE 9. CAMBRA OFICIAL DECULTURAL COMERÇ I INDÚSTRIA DE MANRESA 40. MUSEU LA SANTA BIBLIOTECA DEL CIVIL CASINO - CENTRE CULTURAL INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES (ITV) 17. CAMP CASERNA DE LA GUARDIA 7. CA LA BURESA (CASA6. TORRENTS) 47. DE 37. JUSTÍCIA (JUTJATS) 10. DE TIR 41. PALAU LA SÈQUIA. ARRIBADA DE L'AIGUA A L'ESTANY 7. CA LA BURESA (CASA TORRENTS) 38. LA KAMPANA. CASAL DE JOVES 8. CAL JORBA 18. CEMENTIRI 48. PALAU FIRAL 11. CAPELLA DE LA GUIA PARC DE L'AGULLA 9. CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRI DE MANRESA 8. CAL JORBA 39. LA CULLA (CASA DE LA NATURA) 19. ESPAI JOAN AMADES. OFICINA JOVE 49. PAVELLÓ MUNICIPAL EL PUJOLET 12. CAPELLA DE SANT MARC 42. MAGATZEM. MANTENIMENT MUNICIPAL 10. CAMP DE TIR 9. CÍVIC CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE MANRESA 50. 20. CAPELLA CENTRE SELEVES I CARNER 40. LA SANTA COVA MUNICIPALS 13. DEL RAPTE 43. PISCINES MERCAT MUNICIPAL PUIGMERCADAL 11. CAPELLA DE LA GUIA 21. 51. LOCAL (EDIFICI LAARRIBADA FLORINDA)DE L'AIGUA A L'ESTANY 10.TECNOLÒGIC CAMP DE TIRDE MANRESA (CTM) - PARC TECNOLÓGIC 41. SÈQUIA. 14. CENTRE CAPELLA DEL REMEI 44. POLICIA MONESTIR DE LA SANTA CLARA 12. CAPELLA DE SANT MARC DE LA POLICIA NACIONAL 22. COMISSARIA 52. PONT NOU 11. CAPELLA DE LA GUIA PARC DE L'AGULLA 15. CARRER DEL BALÇ 45. MUSEU COMARCAL I ARXIU HISTÒRIC I OFICINA TURISME 13. CAPELLA DEL RAPTE 23. CASA COMISSARIA DELS D'ESQUADRA 53. VELL 12. CAPELLA DE SANT MARC D'ADULTS) 16. CARITAT (CIOMOSSOS - INEM - ESCOLA MANTENIMENT MUNICIPAL 46. PONT MUSEU DE42. LA MAGATZEM. TÈCNICA DE MANRESA 14. CAPELLA DEL REMEI NOMENCLATOR 24. CASERNA CONSELL COMARCAL DEL BAGES 54. QUIOSC DE43. L'ARPA 17. DE LA GUARDIA CIVIL 47. PALAU DE JUSTÍCIA (JUTJATS) 13. CAPELLA DEL RAPTE MERCAT MUNICIPAL PUIGMERCADAL 15. CARRER DEL BALÇ 25. MUNICIPAL 55. KURSAAL 18. CONSERVATORI CEMENTIRI 48. TEATRE PALAU DIPÓSITS VELLS, PTGE dels..........................D-3 A FIRAL CAPELLA DELD’ADULTS) REMEI 44. MONESTIR DE SANTA CLARA 16. CASA CARITAT (CIO14. – INEMESCOLA ABATCONSERVATORI OLIBA, C................................................D-3 DIVINA PASTORA, C de la.............D-4, D-5, E-5 26. ESPAI CONVENT DEAMADES. LES CAPUTXINES 56. TEATRE 19. JOAN OFICINA JOVE 49. PAVELLÓ MUNICIPAL ELCOMARCAL PUJOLET 15. CARRER 45.-MUSEU I ARXIUDOCTOR HISTÒRIC I OFICINA TURISME 17. CASERNA DE LA GUARDIA CIVILDEL BALÇ ESTEVE, C del.................................C-3 ABOCADOR ARNAULES, CTRA de l’.......... F-6 27. DEIXALLERIA 57. DEL PORTAL DE SOBRERROCA DOCTOR FERRAN, C del................................ F-5 ABRERA, CTRA d’............................................D-5 50. TORRE PISCINES MUNICIPALS 18. CEMENTIRI20. CENTRE 16.CÍVIC CASASELEVES CARITATI CARNER (CIO - INEM - ESCOLA D'ADULTS) 46. MUSEU DE LA TÈCNICA DE MANRESA AGULLA, PARAT.............................................. E-1 DOCTOR FLEMING, C del..............................D-3 28. EL POU DE LA GALLINA 58. LLUVIÀ 21.AMADES. CENTRE 51. TORRE POLICIA LOCAL FLORINDA) F-4 AGUSTÍ COLL, C(EDIFICI d’.......................................... DOCTOR JOAN SOLER, C del........................ E-5 19. ESPAI JOAN OFICINA JOVE 17.TECNOLÒGIC CASERNA DEDE LAMANRESA GUARDIA(CTM) CIVIL- PARC TECNOLÓGIC 47.CPALAU DELAJUSTÍCIA (JUTJATS) AIGUADER, de.............................................D-4 DOCTOR LLATJÓS, C del....................... D-4, D-5 29. ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT 59. TORRE DE SANTA CATERINA 22. COMISSARIA DE LA POLICIA NACIONAL 52. PONT NOU 20. CENTRE CÍVIC SELVES I CARNER C-3 ALCALDE ARMENGOU, C de l’..................... DOCTOR TARRÉS, C del........................ D-5, D-6 18. CEMENTIRI 48.POLITÈCNICA PALAU FIRAL(UPC) I MUSEU DE VILADORDIS 60. ALCALDE C de l’............................. E-2 DOCTOR TRUETA, C del.................................D-3 23. DE COMISSARIA DELS MOSSOS 21. CENTRE TECNOLOGIC DE MANRESA (CTM).D'ESQUADRA -PARC CENTRAL53. UNIVERSITAT PONT VELL MARCET, 19. ESPAI JOAN AMADES. OFICINA PAVELLÓ MUNICIPALE-2EL PUJOLET ALCALDE49. MARTINEZ, C de l’......................... DOCTOR VALENÍ MASACHS, C del............... E-4 30. ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL SANT ANDREUJOVE 22. COMISSARIA LA POLICIA NACIONAL 24. DE CONSELL COMARCAL DELDE BAGES 54. GEOLOGIA QUIOSC DEVALENTÍ L'ARPACMASACHS ALCALDE PRUNÉS, de l’.............................. E-2 DOCTOR ZAMENHOF, C del..........................D-2 20. CENTRE CÍVIC SELEVES I CARNER 50. PISCINES MUNICIPALS ALCALDE SELVES, C de l’............................... DOLORS, AV dels.....................................E-3, E-2 E-2 31. ESGLÉSIA DEL CARME 61. ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DEL CONGOST 23. COMISSARIA DELS MOSSOS D’ESCUADRA 25. CONSERVATORI MUNICIPAL 55. TEATRE KURSAAL E-5 LA FLORINDA) SOLER, C d’............................... DOMENECH I MONTANER, C de............E-5, F-5 21.DEL CENTRE TECNOLÒGIC DE MANRESA (CTM) - PARC TECNOLÓGIC ALEXANDRE 51. POLICIA LOCAL (EDIFICI 24. CONSELL COMARCAL . ............................................C-4 ALFONS XII, C d’. DOS DE MAIG, C del ......................................B-4 26. CONVENT DEBAGES LES CAPUTXINES 56. TEATRE CONSERVATORI ÀLVAR AALTO, C d’.......................... E-4, E-5, F-5 DRETS, PL dels................................................D-4 22. COMISSARIA DE LA POLICIA NACIONAL 52. PONT NOU 25. CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA 27. DEIXALLERIA 57. TORRE DEL PORTAL DE SOBRERROCA DRETS, TRV dels .............................................D-4 AMADEU VIVES, C d’..............................D-2, E-2 26. CONVENT 28. DE EL LESPOU CAPUTXINES 23.DE COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA 53. PONT VELL AMADEU VIVES, PTGE d’...............................D-2 E LA GALLINA 58. TORRE LLUVIÀ EDISON, C d’ .................................... E-5, E-6, F-5 AMAT I PINELLA, C de....................................D-3 27. DEIXALLERIA 24. CONSELL COMARCAL 54. QUIOSC DE L'ARPA 29. ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DEDEL LA BAGES SALUT 59. TORRE DEPTGE SANTA CATERINA AMICS, dels...........................................D-4 EMPORDÀ, C de l’ ........................................... E-4 28. EL POU DE LA GALLINA ............................................C-4 AMIGANT, C de l’ ENRIC GRANADOS, C de ...............................D-2 25. CONSERVATORI MUNICIPAL 55.de TEATRE KURSAAL DE VILADORDIS 60. UNIVERSITAT (UPC) I MUSEU DE E-5 AMISTAT, PL POLITÈCNICA l’............................................. ENRIC MORERA, C de.....................................D-2 29. ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT DE VILADORDIS ANETO, C56. de l’.TEATRE EPÍGOL, C de l’ .............................ELS COMTALS .................................................C-2 26. CONVENT DE LES CONSERVATORI 30. ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL DE CAPUTXINES SANT ANDREU GEOLOGIA VALENTÍ MASACHS ANETO, PTGE de l’................................... B-2, C-2 ERA D’EN COMA, C.........................................C-4 30. ESGLÉSIA DE L’HOSPITAL DE SANT ANDREU 31. ESGLÉSIA DEL CARME 27. DEIXALLERIA 61. ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DEL CONGOST 57. TORRE DEL PORTAL DE C-3, C-4 SOBRERROCA ÀNGEL GUIMERÀ, C d’........................... ERA DE L’ESQUERRA, C de............................C-4 31. ESGLÉSIA DEL CARME ANSELM CLAVÉ, PL d.....................................C-4 ERA DE L’HUGUET, C de l’..............................D-4 28. EL POU DE LA GALLINA 58.CTORRE LLUVIÀ APOTECARI, de l’.........................................C-4 ERA DEL FIRMAT, C de l’ ................................C-4 32. ESTACIÓ D’AUTOBUSOS ARAGÓ, 59. C d’.....................................................D-3 ESCODINES, C de les......................................D-4 29. ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT TORRE DE SANTA CATERINAESCODINES, 33. FLORS SIRERA. CASA PER LA SOLIDARITAT ARBONÉS, C d’................................................C-4 PTGE de les...............................D-4 ESPANYA, de..............................................C-3 ARCS SANTA LLÚCIA, C dels.........................D-4 DE VILADORDIS 60. UNIVERSITAT POLITÈCNICA (UPC) I PL MUSEU DE 34. FONT DE NEPTÚ ARQUITECTE MONTAGUT, C de............E-3, E-4 ESTANISLAU CASAS, C.................................. E-2 35. UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA ( UCC) “ FUB” 30. ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL DE SANT ANDREU VALENTÍ MASACHS ARQUITECTEGEOLOGIA OMS, C de l’ .............................C-4 ESTEVE TERRADAS, C d’ ........................F-5, F-6 ARTÉS, C de..................................................... E-3 ESTORNELLS, C dels.......................................B-5 36. INSTITUT LLUÍS DE 31. PEGUERA ESGLÉSIA DEL CARME 61. ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DEL PL CONGOST AUSIÀS MARCH, C de....................................B-4 EUROPA, d’ ................................................C-4 37. INSPECCIÓ TECNICA DE VEHICLES -ITVEXCURSIONISME, PL de l’ .............................C-3 AVINYÓ, C d’.............................................E-2, E-3 B F 38. LA KAMPANA. CASAL DE JOVES BAGES, PL de...................................................C-3 FARIGOLA, C de la.......................ELS COMTALS 39. LA CULLA (CASA DE LA NATURA) BAILÉN, C de........................................... B-3, C-3 FERRAN CASABLANCAS, C de............ D-5, D-6 BALCONADA, PL de la................................... E-5 FERRER VIDAL, C de.......................................B-4 40. LA SANTA COVA BALMES, C de..................................................D-3 FERRER, PTGE de....................................C-3, D-3 BALMES, PTGE de...........................................D-3 FERROCARRIL, PTGE del ..............................D-3 41. LA SÈQUIA. ARRIBADA DE L’AIGUA A L’ESTANY- PARC DE L’AGULLA BALSARENY, C de................................... B-3, C-3 FIUS I PALÀ, PL de..........................................C-4 42. MAGATZEM MANTENIMENT MUNICIPAL BAMBYLOR, C de............................................B-3 FLOR DE LIS, C de...........................................C-3 BARCELONA, C de..........................................C-3 FLORIDA, C de la.............................................C-2 43. MERCAT MUNICIPAL PUIGMERCADAL BARCELONETA, C de la..................................D-4 FLORS DE MAIG, C de............................C-4, D-4 44. MONESTIR DE SANT CLARA BARRERES, C de les........................................C-4 FOLCH I TORRES, C de....................................B-4 BARRERES, TRV..............................................C-4 FONERIA, C de la....................................D-4, E-4 45. MUSEU COMARCAL, ARXIU HISTÒRIC I OFICINA DE TURISME BASES MANRESA, AV de les.C-3, D-2, D-3, E-3 FONOLL, C del..............................ELS COMTALS 46. MUSEU DE LA TÈCNICA DE MANRESA BASTARDES, C de na......................................C-4 FONOLLAR, C de.............................................B-4 BDA. BASTARDES, C de la.............................C-4 FONT DEL FIL, CAMÍ de la .................... B-2, B-3 47. PALAU DE JUSTÍCIA (JUTJATS) BDA. DEL CARME, C del.................................C-4 FONT DEL GAT, C de la...........................C-3, D-3 48. PALAU FIRAL BDA. DEL PÓPUL, C de la...............................C-4 FONT DELS CAPELLANS, C de la.................. E-3 BDA. DELS DRETS, C de la.............................D-4 FONT DELS LLOPS, C de la............................D-5 49. PAVELLÓ MUNICIPAL EL PUJOLET BDA. DELS JUEUS, C de la.............................C-4 FONT DELS PANYOS, C de la.........................B-4 50. PISCINES MUNICIPALS BDA. PARC DE LA SEU, C de la......................C-4 FONT I QUER, C de..........................................C-3 BEAT JOAN GRANDE, C del........................... E-5 FONT, C de la...................................................D-3 51. POLICIA LOCAL (EDIFICI LA FLORINDA) BEAT PAGÉS, C del..........................................C-4 FONT, PL de la................................................. E-3 BEATES, C de le...............................................C-4 FONT DE LES OQUES, PL de la......................C-3 52. PONT NOU BELLATERRA, PTGE de..................................D-3 FONTANET, C de.............................................C-4 53. PONT VELL FORN DE SANTA LLÚCIA, C del....................D-4 BELLAVISTA, B................................................B-5 BERENGUER CANET, C de.............................D-2 FORN, C del..................................................... E-3 54. QUIOSC DE L’ARPA BERGA, C de.................................................... E-3 FORN, PGE del................................................ E-3 55. TEATRE KURSAAL BERNAT DE CABRERA, C de .........................D-2 FRA JACINT COMA I GALÍ, C de.............E-3, E-4 BERNAT DE SALLENT, C de............................D-2 FRANCESC JUANOLA, C de...................D-4, E-4 56. TEATRE CONSERVATORI BERNAT OLLER, C de......................................B-4 FRANCESC MACIÀ, AV de......................D-4, E-4 57. TORRE DEL PORTAL DE SOBRERROCA BERNAT OLLER, PTGE de...............................C-4 FRANCESC MORAGAS, C de.........................B-4 BERTRAN DE CASTELLBELL, C de................D-2 FRANCOLÍ, C del ............................................ F-2 58. TORRE LLUVIÀ BERTRAND I SERRA, AV de...........................D-4 G 59. TORRE SANTA CATARINA GALCERAN ANDREU, C de............................D-4 BETLEM, C de.................................................. E-4 BETLEM, PTGE de........................................... E-4 GAUDÍ, C de.............................................D-3, E-4 60. UNIVERSITAT POLITÈCNICA ( UPC) I MUSEU DE GEOLOGIA VALENTÍ MASACHS BILBAO, C de...................................................D-4 GENERAL PRIM, C de.....................................C-3 61. ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DEL CONGOST. BISBE COMES, C del.............................. D-3, D-4 GENERAL PRIM, PRL de.................................C-3

Cementiri

Ca l'Oriol

DE

VE

A REFORM

DE

ER

SSA TGE

PONT

ER

SANTPEDOR

TO CIN

DE ME SQ UIT

CARRETERA

DE

ER RR CA AT

RIT

CA AL L'HOS PIT

DE

CARRETERA

ÈN SS MO

RIT CA

DE

LA

AT

PUJA

SANTPEDOR

CARRETERA

IA SÈQU

SÈQU IA

LA DE

LA AT

CA RR ER

ER RR LA

CARRER

TERR À

DA

PUIG

DE

CARRER

RER

XIP

ÉS

BEA TE

C.

BEA TE

C.

TER

C. SAB A

C.

A

CIR ER

N

D'E

CA

RR

ER

NS UC CÉ S

BO

DE

ER

RR

CA

RERA

RERA

VALL CEND

M

LA

VALL CEND

D'E N

ER

RR

CA

TOMÀS

S.

C.

S

NE

EL

N D'E T AH O C.

DE

ER

RR

Els Comtals Els Comtals

DIS

DOR

VILA

RER

PA

CONSELL COMARCAL DEL BAGES ......................................................C4 C MURALLA DE S.DOMENEC 24 93 693 03 50 | consell@ccbages.cat | www.ccbages.cat

29 Església de la Salut

Abrera C- 55

CA

INS

TX

PU

CA

ETA

ES

NS UC C

BO

RR

CA

A

ER

CIR

N

D'E

ER

RR

CA

S.

C.

EL

M

DE

ER

RR

CA

P CA TGE NT . Q ON UA S TR E

E

LA

DE

ER

RR

CA

M AG RAC. POU NE R

SANT

DE

TR

TOMÀS

S

NE

AN

M AG R

SANT

ER

N D'E T AH O C.

MU

FR

ANCESC

BOSC DE LES MARCETES

T DE L'HUGUE

L'ERA C. DE

C.

N D'E T AH ON C.

DE

EL

M

LA

PASSEIG

DE

E

CA

RR

ER

P CA TGE NT . Q ON UA S TR

FR LL A RA

TO

RR ER

VILADORDIS

DIS

BARCELON C. DE LA

P CA TGE NT . Q ON UA S

DE

S SE

C. POU

Església de la Salut

esa a Carretera de Manr

CA

ER

RR

CA

29

Cementiri

DE

A BEREFORM DE LA A TES PONT

PASSEIG C. S. TOMÀS

R

NE

M AG RA

DE

ER

RR

CA

DE C. POU

ANCESC

RRENT

DE

A

LL

D S MA

L

DE

Cal Pep

DE

SANT

ER VALL CEND RERA

DE

A

AL L

MU R

TO

CA RRE R

DE

RER

CAR

RRENT

S

PA GÈ

AT

C. DEL BE

DE

ER

CARR

AG ÈS

Cal Pep

Cases Garriga

PUIG

LE

TGE

COMISSARIA DELS MOSSOS D’ESQUADRA ..................................... F4 AVDA DELS PAISOS CATALANS, 169-171 93 875 98 00 | www.gencat.cat/mossos

CA

RO 'EN

entiri

SA

SSA

COMISSARIA DE POLICIA NACIONAL ................................................C3 C de SOLER I MARCH 5 93 874 99 10 | 93 874 99 21 | www.citapreviadni.es

Camí del Cem

VILADORDIS

Camí del Cem

ES

PA

LA

Cementiri

entiri

A

Abrera C- 55

TP

VIL OM AR

esa a Carretera de Manr

RA

C

DE

LL

MU

L

DE R AR

DOR

S

LE

DER

CLÍNICA DE SANT JOSEP...................................................................... D4 C dels CAPUTXINS 16-24 08240 MANRESA 93 874 40 50 | www.althaia.cat

VILADORDIS

ER

ETA

T C. DEL TORREN BE A

Cases Garriga

VILA

S LE

DE

SC FRANCE

CA

RO

CAR

RR

VILA MA JO

N

D'E

C. DEL ROMANÍ

CA

DE

DE

SA

R

L'AIGUA

CENTRE TECNOLOGIC DE MANRESA - CTM - ....................................C3 Pl de la CIENCIA, , 2 93 877 73 73 info@ctm.com.es | www.ctm.com.es

RER

S MA

Est ació RENFE

CENTRE DE VISITANTS DEL PARC DE LA SÈQUIA.............................. E1 CTRA de SANTPEDOR S/N 08242 MANRESA (PARC DE L’AGULLA) 93 874 91 30 info@parcdelasequia.cat | www.parcdelasequia.cat

CAR

VILADORDIS

BARCELON C. DE LA

DE

R

CA

Ca l'Oriol

VE C.

AG ÈS

L

DE RER

foneria

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL -CEDEM-........... F2 CTRA de VIC-EL GUIX S/ (PALAU FIRAL) 93 878 76 25 cedem@ajmanresa.cat | www.cedem.ajmanresa.cat

R

S MA

53

CENTRE D’INICIATIVES PER A L’OCUPACIÓ - CIO – .......................... D4 PL. COTS, 5-7 93 877 64 90 cio@ajmanresa.cat | www.ciomanresa.cat

A DEROC VILA MA JO

N

D'E

is

NT

S

E RR CA

PONT DE SANT FRANCESC

ord

DER

PONT DE SANT FRANCESC

Cal Pussa

ilad

R

SE

ER

RER

V

PO

LE

DE

L'AIGUA

TP

L

SA

S LE PA SSEA D TGE

CARR

DE

R

DE

C. DEL BE A

A

E RR

CA

CIR ER A

DE L

ÇA

EN

AIX

C. DEREN

CARR ER

C A DE RREL R

ÇA

EN

IX

NA

RE

C.

R

RRE

CAR de

Pussa

S

LE

CA

DE

ER

PONT DE SANT FRANCESC

tera

Cal Garcia

ER

C. DE VIDAL I BARRAQUER

OM

12

DEL

Cal Minguet A

VILADORDIS Cal

PLAÇA DEL REMEI

40

53 DE

CORRALS

Ca la Rosa

Ca rre

RR

DER

BA

MARC

DELS

Cal Sadurni

CA

C. DE VIDAL I BARRAQUER

L'AIGUA

RENFE PARC DE LA SEU

ER

S MA CO

C. DE VIDAL I BARRAQUER

DE

DE

DE

CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MÚSICA ............ C4 C d’IGNASI BALCELLS 12-14 08241 MANRESA 93 872 00 88 conservatori@ajmanresa.cat www.conservatori-manresa.cat

CENTRE HOSPITALARI DE MANRESA ............................................. C3 AV de les BASES MANRESA 6-8 08240 MANRESA 93 873 25 50 althaia@althaia.cat | www.althaia.cat

T

SANT

CAMBRA DE COMERÇ I INDUSTRIA DE MANRESA...........................C4 MURALLA DEL CARME, 17-25 93 872 42 22 manresa@cambramanresa.org | www.cambramanresa.com

SAN

MÍ CA

BOMBERS DE MANRESA....................................................................... F1 CR de VIC - EL GUIX S/N Km 3,100 93 877 38 43 - 112

C MAR

ER RR

ATENCIO A LA INFANCIA I ADOLESCENCIA -EAIA- ..........................C4 C MURALLA DE S.DOMENEC 24 93 693 03 98

12

CA

AIGÜES DE MANRESA, S.A. ..................................................................C4 PL del Salt, 1 bx 93 872 55 22 | administracio@aiguesmanresa.cat

RER CAR

SANT

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA ATC. OFICINA LIQUIDADORA DE MANRESA......................................C3 PG de PERE III 58 1r 1A 93 877 05 06 | manresa@liquidadors.cat | www.atc.cat

ER

MÍ CA

ADMINISTRACIO D´HISENDA DE MANRESA.....................................C3 C de CIRCUMVAL.LACIÓ 33 93 874 70 51 | www. agenciatributaria.es

CARR

ER

ABOCADOR COMARCAL DE MANRESA – PARC AMBIENTAL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS.................... F6 EN BUFALVENT S/N (Ctra Pont de Vilomara BV –1225) 93 743 34 07 | 618 878 926

C MAR

RR

CA

AJUNTAMENT DE MANRESA OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA – OAC - ........................................ C4 PL.MAJOR, 1 93 878 23 24 -010- | oac@ajmanresa.cat | www.ajmanresa.cat

SANT

S

CENTRE OFICIALS I SERVEIS PUBLICS

JORBA

L EL

AR

LS

Antiga Carretera d'Abrera a Manresa C - 55

MÍ CA

NT

ER

RI

CA

E OT

RIU

33

C

C. DEL PUIG CARDENER

RIA MA

E AN MP CA

CEL BAL

LES

P L'A

DEL

RIU CARDENER

40

53

R MA

XII

ENA D'ÒD

RR

PASSEIG EIG

50

50

EU

CA

CAMÍ

14

33

45

RT

47 P ASS

12

RIU

DEL

PASSEIG

4Est ació

PLAÇA DE LA REFORMA

ER

ET

T C. S

AN

UES

SA

LLO

NO

FO ALL

13

C

NT

PIQ

FO

S

R MA

EC

C. DEL PUIG CARDENER

NA

DE

ONS

ER

DE

RR

T C. S

DEL R

ET

AN

DE

C.

LES

D'ALF

CARR

AR

L

C. CAP

NT

4

15

CARR

EL

NA

E

i

1

CA

DE

28

45

CA

15

50

33

AR

C

EC

57

30

30

R MA

DEL R

i

45

13

T C. S

C. CAP

E

1

JOAN

L EL

NT

G

C. DEL PUIG CARDENER

ES

PER

DE

ES

TA

DE

SI

SAN

NA

ER

PS DELS LLO

CA

AI M

28

4

i

DE

AR

AIG M

DE

57

15

i

ER

CARR

S ELL

C BAL

RER C AR

C. SANT

ENA

SI

RIA MA T ANY A N T A. MU SAN C

NA

DE

R

D'IG

RRE

CA

RR

CA

ER

RR

CA

16

EC

TS

ET

U PIQ

FO DE

XII

D'ÒD

D'IG

AN MP CA

RER

CAR

RER

RI

CA

CAR

E OT

ER

13

DEL R

S

AN

AN

C.

LES

ONS

DE

LES

P L'A

A COM

ÉS

ON

RB

D'A

57

C. CAP

OR FL

NT

PER

DE

D'ALF

ER

RER

CARR

ER

BORN

CARR

CAR

ER

D'EN

VALL

Antiga Carretera d'Abrera a Manresa C - 55

DE

C.

FO

C. SANT

31

E V PLAÇA C. D D'EN CREUS

RR

CA

S NT

FA

IN

31 1

14

NT

S OR FL

LS

2

UES

AL

ER

ER CARR

CAN

2

1630

VILADORDIS

Cal Mingo

DE

DE

LA DE CA RR ER

BR ÉS

I F A S

CA MP C.

BR ÉS I F A

DE

DE L C.

SANTPEDOR

IA SÈQU

BR ÉS I F A S CA MP C.

CASTELL

DEL

S

PUJA DA

XIP

DEL

RER

DAL T

BO

DE ER RR CA

CA MP

PUJA DA

C. CASTELL

DEL

CASTELL NS UC CÉ S

DE R RRE CA

CA

DE

CARRER

RRE CA

RE PE

Ca m

DE MAIG DE MAIG C.

DE MAIG

C.

III PE RE

R

DE DE

PASSEIG

PRIMER C.

DE

C. SE DE RR M AH A IM URIC A I

III

RIÓ CAR RER

CAR

PRIMER

III PE RE

ES QU

C. SE DE RR M AH A IM URIC A I

LE SO DE

NT FO

A EL .D

RER CAR

ER CA DE

RIÓ CAR

PRIMER

ES QU A EL .D PL FO A EL .D PL

ES QU SO

DE

LE DE

ER RR

DE

CA

CARRER

C

BRU

DE

NT

CARRER

RIÓ

CAR

ET PU

RR

DE L DE L

RRE R CA

ÇA EN IX NA

RE

C.

C. SE DE RR M AH A IM URIC A I

DE

LE SO DE NT

FO ER RR CA

DE L CA

RRE R

JOL

DE

B DE RUC L

RRE R

ET

CA

JOL

DE

CARRER

ET

JOL

PU

DE

CA RR

ER

PU

DE

CABRR AER

ord

PO

PLAÇA DEL REMEI

BE

EI

IX BA Escola Pare Algué

DE

JOR

ilad

VIL OM ERCÈ AMR A

ET

BIS

BRU C

L

PLAÇA

DE DE SANT JO JORDI AN

V

DE

S MA CO

ME

RE

de

RCÈ

BE

I

DE

CA

C.

DE

D

PIQ

43 CARR

E LA C. D

DEL

NY A

NOU

ES

NT A

ER CARR

U C. M

S ELL

RIA MA

C BAL

AN MP CA

DE

ER RR

ERA

RIU

PLAÇA 25 MONTSERRAT

F IN LS A DE E N

DE

ENA

TA

ER

RR

SAN

SI

LES

R

RRE

CA

A COM

RR

CA

RRER

DEL

i

XII

D'ÒD

BORN

CA

NA

DE

ER

D'EN

RR

CA

ERA

CA

CA VALL

26

47

PLAÇA DE LA MÚSICA

C.

ER CARR DEL

ER

U LFONS O'A ND

NAL S CALE

CARR

R

D'IG

RRE

DE JAUME I

ER RR

RI

CA

E OT

ER CARR

P L'A

MOSSÈN

25

E. PTG LA DE ERIA

43

C.

A

DE

CA

CA

ER

47 26

RER

i

E

E LA C. D E D ER

ER

ANY

RER

CARRER

ER RR

CA

A COM

9

CAR

ER

RR

CA

28

PER

CARR

CARR

UNT

ER

CAR

D'EN

RR

CA

VALL CARRER

38

RIU CARDENER SED

A

ER

C. M

CARR

ERA

MOSSÈN

PASS PLAÇA EIG D'ICÀRIA

38

RR

CA

IME

GU

DE JAUME I

ER

RA

7

2

C. SANT

CARRER

CARR

ER

3

9

26

8

25

S NT FA

L

ER

QU

S L'E

3

8

54

7

54

31

C.

DE

RR

DE

DE

AL CAN

BORN

ER

RR

ER

CA

RR

CA

A

MOSSÈN

CA

E LA C. D

CA

A

R L'E

CARRER

CARRER

ER RR

NOU

RR

DE

56 38

43

DEL

E QU

ER

24

ER

S L'E

RR

CA

3

56

DE

IG

G

7

A

PU

9

UIM RRER ECA RÀ

DE

24

ER

ERA FIRMA T

L

A

L JU

58

54

EL

DE JAUME I

DE

R L'E

6

8

RR CA

56

ER

RR

IN

CA

NG D'À

ER

24

LL

RA

MU

58

RR

A DE OS

I

I ORS

CARRER

CA

TI

EL R RARC CAS

R MA

C. D E RU BIÓ

AD

55

CARRER

LIÀ JU

A

DE

LUNY

ER

PLAÇA DE LA INDEPENDÈNCIA RS O À AADNY IC ED T PR ON M

Cal Minguet ra

NT

RR

DE

LS DE

DE

RR

CA TA

CA

ONA

DE

XXIII

CA

ER

ES

R

ME

BIS

AD

VILA MA JO

Cal Serra

Cases Garriga

VIC

L

RR CA

E AR

OR

BILBAO

CA PLAÇA RR EDEL TE R REMEIA

M DE RE JOAN XXIII ER L RR RA DE CA ETE LLU RR A S MURALLA U PLAÇA SCÀ TE RE PLAÇA PLAÇA DEL CARRER FIRM D C. DE L'ARQUITECTE R LLADÓ OMS RÀ A T DELS CARME C . DE CASANOVA VERGEAN C C. PGE. DE L'A DE NE NT VILASE C. INFANTS Ó DE LBA L'HOSPITAL DE PUIGTERR PLAÇA SA I MÈ C. ÀDE LLAD SA C. E C. DE PRUDENCI COMELLAS GARRIGACA DE SANT DO LE NT CAR D PLAÇA DOMÈNEC LS T S DE RRER PLAÇA N JOPLAÇA PLAÇA P. SAL VADOR ESPRIU DE E R RE COTS SA T R Escola AN G N DE EP A D'EUROPA DEL MERCAT CA DE SA C. JOC DE LA CARRER ON B Pare Algué C. S SANT JORDI RAD N AP PILOT PLAÇA PLAÇA BA BILBAO PISCINA DEL C. MESTRE SO AN A CA CA TIS OR CARDENAL LLUCH IX C SOL DE DELS E BLAN RRE LET T A DE D LC ES TA FIUS I PALÀ R AT DRETS C. PGE Escola ANA ARR DE C MUNICIPAL B CARR .C A DA ER VIA DE C. DE SERAROLS CARR MRenaixença ER ÈNEC E LA PLAÇA BR ONATNONG . ER DE . DOM C. D FA DEL ANYÀ E DEL DE DEL LA C. ST EI JOAN CA S SA E M U MIL-CENTENARI N R RA TD SA PLAÇA RR XXIII RE PLAÇA SA PE GELL RE RE L VA E M UR R R R L CÒS D' Escola bressol D'ANSELM CARRE DOR TS LE DE LA ER PO DE CA CANONG CLAVÉ CARRE IX UM L' Estel INDEPENDÈNCIA PU PLAÇA CARRET BA D LL MULET E PLAÇA DE IG ERA L PORXADA T A PLAÇA L LA PLAÇA C.DE ER L'ARQUITEC C. ER SANT IGNASI CA CARRER FIRM E . DE ERCAD C RDE À C R NO R TE D . Y LLADÓ OMS P RÀPLAÇA AT PLAÇA PTG VALLDAURA M C . DE RECASANOV VERGE N U D A R C. CA DE RE DEL E. DE PUIG DEL DE L'A E TA C. DIC DE LBA VA MIC DE EI DE LLADAÓ C.CARME M PEDREGAR D'U LLD M SA ON AD C. DE PRUDENCI COMELLAS FO S LS CARR PLAETG RG MC RE AU LE NT CARD OR R ELL ER DEL PEDREG RA ER . PON NA E CAR S ONA PLAÇA LL N S S AR DE CARR S ENT L RER PLAÇA JO ÚC T P. SAL VADOR ESPRIU COTS E DE REP R A A IA IA IGNASI PG . JUVE C. D'EN B N ET NG RE SS LLS DE AR O N E R MALALT O T L B V G C LUS N PLANA A L AD BAÍ CA E A SÀ MUR SO. SAN MA A TG CA EU OR DEALLA L'OM PTIS CADEL TR CARDENAL LLUCH IX LET T A RS PLAÇA PASS DR PLAÇA ES TA RRER DO CA CARME AT C. AN ESCOPGDE . DELS PGE DE MP NEC PGE. ICA DINES A SANT NT A VI INFANTS DE CARR DE ED MO.CANO L'HOSPITAL PLAÇA BR SA I GA LASECA MÈ OV NT A NGE ER PR PLAÇA C. RRIGA E FA DE SANT VILAN I DO D D'U LA D NYÀ E E MIQ DE LA UEL SA T M DOMÈNEC U LS RG NT IMMACULADA N RE ER SAL PLAÇA DE TRPEV. EL PLAÇA SA SA RR V AD L NT JORBETES DE LES OM CARRER D'EUROPA PLAÇA C. JOC DE OR DEL MERCATLLE CA PBARRERES DE SA DE CANONG LA PIL LES MAJOR CA IX PISCINA PLAÇA E RE OT A PLAÇA MEST PLAÇA CARRET RR BA DE MUC.LEBLAN PLAÇA CA IGANT DE ER BAR T C ER DELS ERA RRE DE PORXADA NAL C. D'AM R R FIUS R R GISPERT PALÀ I E DRETS BD RES E R CA C. MUNICIPAL BD RR A. C. DE SERAROLS DE CA ÈNEC C. S VIA A. E LA PLAÇA PR M T. A PÒ CA DE DE C. D RDES TALAMANCA DEL N ED A ST . DOCARRER DE DEL T P C. I O ST LS UL NI E IC MIL-CENTENARI C . BA M ADLL D L SAL T PLAÇA ES S BDA RE CPLAÇA CACÒ ET EL Pl.RDE D'URGE OR N D'ANSELM CARRER RDSON DE LLISACH C C. GALCERAN A D BD A S ER R A. A S F RRE ANDREU L CLAVÉ CARR UM R DE LL BA R PLAÇA DE NT ET ST REAL D EL RD SA LA PLAÇA DE LLU C. SANT IGNASI E CA GN AR C. DMERCCAA SA PLAÇA P RRE NO SSÀ SAN PLAÇA VALLDAURA MURALLA TG DE MA U D IG LO T S R EU DE DEL E DEL PLAÇA S PU NOL DEL E DR PLAÇA OR AM . D R BA O N CARME E D F VA PLAÇA CAR PEDREGAR L R ME A M RT DELS V AL R ICS ELS D'U LLD DE RER FO PGE. ICA T CARR PLAÇA PLAETG CNAEC D'ICÀRIA RG E OM A CAR INFANTS R EDC. PO ELL C. D AN ER DEL L'HOSPITAL ER VILASE UR NA E NÉS PLAÇA EU MÈ NEN LL N S E S PR CARR I GARRIG CA A S BO C. PLAÇA D'EN CREUS PEDREGAR E. SANT T Ú DT DE DO G A R PTDOMÈNEC IA CIA A IGNASI PG . JUVE LA D'A C. D'EN B LS SS R DE DERIA LLS DE DE NT OTÍ PLAÇA MALALT C. DE DE PLAÇA VE RRE SA T PLANA L SE A N RUBIÓ A D'EUROPA CA A TGE DEL MERCAT C CA DE L'OM TR C SA C. JOC DE LA RR I ORS PASS ARR RR ER PILOT PLAÇA PLAÇA CA ER PISCINA ER MESTRE ESCOPG . A CA MP C. BLAN DINES DE C DE DELS SANT RRE A LA PLAÇA DE DE FIUS I PALÀ AL R DRETS OAVNARLER R PLAÇA N LA DE D C MUNICIPAL B E D'U ILA CAR MU MIQUEL VIA VLA DE LA DA MÚSICA C. DE SERAROLS ÈNEC E PLAÇA M D R . O LA . D GE C. IMMACULADADE DEL TR V. PS DEL C. ST LL LS COV A DELS LLO JORBETES DE LES CARRER BARRERES PLAÇA MIL-CENTENARI PARC D DE DR ER LL E LE PLAÇA MAJOR DE LA SEU CA RR PLAÇA ET S CÒS D'URGE D'ANSELM CARRER RR PLAÇA CA IGANT S ER ER PLAÇA BAR MONTSERRAT CLAVÉ ER C. D'AM CARR RER UM GISPERT DE LA BD RR ES LL A S LA A. C REFORMA C. SPLAÇA DE S CORRAL T . A IGNASI PÒ DAL EL LA CAMÍ DEL PLAÇA DE C. SANT RDES CA CO TALAMANCA NT O DE C. DMERCA RRE NO CARRER ST A PT PUL V NI PLAÇA A PLAÇA VALLDAURA B E U D IG C A GE . D SR DEL PU PLAÇA DEL SAL T BDA E CE LS CARME AM . D Pl. DEL VA DE LLISACH AN BDA. DE ME PEDREGAR ICS ELC.S GALCERAN F D'U LLD FR RIU T C DEL P PASSEIG ANDREU R O A G AU LA E RRER GE C. P RN PASS T BA RA ER NA LL DEL PEDREGAR ONEN N L EI CARR S G S LÚ ST DE T PLAÇA T SA AR IGNASI IA CIA A PG . JUVESAN SA C. D'EN B DE SS LLST DEL DE LLO OTÍ MALALT S VE RIU PLANA NO L BA ER E FO A PLAÇA RT RR A TG ALL RER DE L'OM TR CAR CA D'ICÀRIA PASS E V OM PLAÇA CAR C. D RIU RER PG . CA CARDENER ÉS EU ES N COD CREUS MP E. BO INES SAND'EN A R DE PTG LA T 'A V D PLAÇA NO DE DERIA DE A C. DE D'U IL MIQUEL V SE DE LA RUBIÓ CA RG CA IMMACULADA RR I ORS TR V. EL RR ER L ER JORBETES DE LES CARRER BARRERES PLAÇA Est ació DE DE A LES Antiga Carretera d'Abrera aPLAÇA LL MAJOR RENFE CA Manresa C - 55 DE ER RA RR DE LA DE PLAÇA IGANT RR E BAR AM MU A R R D' MÚSICA C E C. RER GISPERT BD RR LA ES A PS A. C C. S COV A DELS LLO S T. A PÒ PARC RDE TALAMANCA RRER NT O DEPLAÇA PU DE LA SEU CARRER ST A NI L CA . BA PLAÇA SC PLAÇA MONTSERRAT SAL T BDA CE LS DE LA Pl. DEL DE LLISACH C. GALCERAN AN BDA. DE LA RALS REFORMA COR S FR ANDREU CAMÍ DEL CO BA V NT ST DE A SA

CARD

Escola bressol T L' EEstel GN MA

RER

L

RE

JORBA

RRE R

JOAN

DE

JOR

BA

D

E

CARRER

DE

AN

SAN

DE

AR

DE

Ca la Rosa

RET

CLA ARIA VIL I M OM NIC DE

T

14

JOA N

LE

JOAN

CA

PL

T AN LE P C. ER

CA RR

T AN LE P C.

T AN LE P C. ER RR CA

DE

RER

Camí de V iladordis al Grau

ER

Cal Serra CAR Cal Pussa

Cal Mingo

is

PO

CAR

ER RR CA

CARR

P

PTG

DE

DE

is

Ca rre te

Cal Garcia

NT

PLAÇA DE LA BONAVISTA

DE

ord

Cal Sadurni

RET CLA RCÈ ME ARIA I M ON

T OV

Escola Pare Algué

III

DE

LLA

A

S MA CO

JORBA CARRER

SAL VA DOR RE DE R

ER

L

BE

JOAN

A

SANT CAR

ET

DE

BIS

III

RR

PLAÇA DE LA BONAVISTA

E

C.

ilad

Camí de V iladordis al Grau

L

DE

BA

RE

DE

A

Camí de V iladordis al Grau

CA

SAN

DE

R RRE CA

ER RR CA

CARRER

JOR

PE

A ER RIB

TGE

JOA N

S

PLAÇA COTS

R BE

C. PUJADA AL PARC

C.

ER

SA

SOL

DE

PTG

16

RI

DEL

DE

P AS

E

E

AL.LACIÓ DE

ER

DE

CIRCUMV

AIG M

EL

CARRER

ER

ET

RR

CA

DE

PLAÇA DE SANT JORDI BILBAO PE R DE

DE LL VERGE ADÓ DE L'A LBA

CARRER

CARR

A ER RIB

DE

DE

NG

E

AL.LACIÓ

DE

S OR FL

LL

AL.LACIÓ

E TG

Ó C. DE LLAD

DE PUIGTERR À

SA

CIRCUMV

A

C.

ERA FIRMA T

LA

DE

DE A TG E

E TG

IX

RR

6ORS

SS PA

CARRER

G

A OS CL A SA RR UE SQ L'E

D'À RÀ

DE

PLAÇA PORXADA

DE

RR CPAASS

PLAÇA LLADÓ

FIRM AT

BA

DE

ER

ER

DE

DE

DE

RER

A

BA

E

ET

RR

RR

Parc de Puigterrà

RA

CAR

SOL

C. PUJADA AL PARC

JO AN

ER

CA

SS PA

SA

CA

E TG

C. PUJADA AL PARC

RR CA DA A

PCU. IST P IG TE R

RR

CA

DEL

LLA

T

AN

T

PTG

V

VIC

LA

DE

DE

PLAÇA DE L'11 DE SETEMBRE

ER

ER

CA

PLAÇA DE LA BONAVISTA

DE

de

Viladordis Viladordis

CERDAN Y A

A TG E

III

Escola Bages

PLAÇA DE L'11 DE SETEMBRE

P ASS

RE

CERDAN Y A

ra

Viladordis

PE

LA

VR CIRCUM RRE

A

D'ARAGÓ

DE PUIGTERR À

CARRER

IST A

ES

DE

IA

L C.

SS PA

NC

CARRER

Parc de Puigterrà

CA

IC

R

IA

ERA FIRMA T

CIRCUMVAL.LACIÓ

RR

CAN YEL L

CANONG MULET E

RRE

NC L

A L ER STE RR CA DA A C. IST P

AER LL ER STAE

PR

ED

36

CARRER

GE

CASANOVA

DE

CA

VA

CH

SN D'ÀE AN

CA

ES

UIM E

A

I

C.

R

IA VA

C.

AR I M

PL

C.

C.

VE

. MA

R L'E

I

TGE

ER

RRE

NC

TE

R LEE SOEV DE EST

C

P

CAN YEL L

Escola Bages DE

ER

PTGE. FERROCARRIL

RR

DE

RER

Cal Minguet Ca rre te

Cal Garcia

CAR

DE

D'ARAGÓ

CIRCUMVAL.LACIÓ

PLAÇA D'ESPANYA

PT

LLUCH

FA

RR

CA

ES

C.

S NE LA RCH . P A MA I M P R SE LE JO E SO DE . D

SE JO

CARDENAL

A BR

36 FORMIGUERA Parc de Puigterrà

PASSEIG

55

L

DE

DE

A

PO

DE

VA

CH

S NE LA . P MAIBES RR P. SO P SE JO

Institut Lluis de Peguera

Institut Lluis de Peguera

NT

U

Escola Renaixença

DE

DE C . DE

E MP

CA

C.

OMS

DE

R

LUNY

RT MA

PASSA

DE

C.

CARRER

SAN

DE

Ca la Rosa

CLA

RIA MA

NI

TO

AN

T

RR

PLAÇA D'ESPANYA

CAN YEL L

58

R RER ARRRE

E RR CADE

ER CARR

CA TA

DE

ER

RR

CA

C.

RRIBES

CCA

TGE

ER

TÓNS PTGE. SANT FRUI CA

ERA

DE

CA

I

Cal Mingo

Cal Sadurni

RET

CIRCUMVAL.LACIÓ

FORMIGUERA

A LL ER STE RR CA DA A C. IST P

Cal Serra

LA

PLAÇA DE L'11 DE SETEMBRE

PASSEIG

22

6

C. DE L'ARQUITECTE

À NY

TA

ON

M

LEN

22

ES

C.

DE

LIÀ JU

ER

PASSA

SA PLAÇADE NT PLAÇA Escola DE LA V bressol LLUIS COMPANYS L' Estel ALEN INDEPENDÈNCIA TÍ

E

VA

C.

55

ÓS

B AR

CA

G ON

PGE .CA MSO ANNTNONG T ANYÀ E

C

ER RR

ER

S E. SANT FRUITÓ PTGEscola Renaixença

FRUITÓS

ET

RR

SA

O ASC ARR

CA

CARR

I

OU NG ME AR

A OS CL SA

I RR CA

RR CA

ESPRIU

OU

MES FRUITÓS

I

D'ARAGÓ

PTGE. FERROCARRIL

I

O ASC ARR

P. SO

NG

A

RT MA

SANT

O

J GIN C. JOSEPCABANES ES MESTR

P BANES . JOSE CADE CPLAÇA LLUIS COMPANYS TRES

SANT CARRER

LER

ME AR

A ON

LUNY

DE

CIA

IM

ER RR

GIR

DE

CA TA

ER

RR CA

ÀN M

PR DE

CA

DE

DE AL LC L'A

IM

ER RR TGE CA PASSA CIA ÀN M NU

C.

PR

NU

L

S COM DE ELLA

ER

RR

DE

CARRER

L DE

CA

GE 49 NE RA

FONT I QUER

A

AL

C.

GA CIÓ

J

DE

PTGE. GINJOLER

ON

ER

ER

GSE ANNE TRAL VA LE

PRT N Í IM

PLAÇA DE L'EXCURSIONISME PRO LO N

RR

CA

TÓS PTGE. SANT FRUI

C.

OU

GIR

DE

CARR

DE

ER

I ET

RR

ER OL

GIN

AR

CERDAN Y A

PASSEIG

SA

C

36

PLAÇA S D'ESPANYA BÓ

DE

CARRER

L

FRUITÓS SANT

IDA LLE

FONT I QUER

NG

E

C.

R EIM RPRR

N GE

GA CIÓ

PTGE. GINJOLER

ME AR

CA

D AL LC L'A

AL

L

DE LO N

DE

PLAÇA DE LLUIS COMPANYS

IDA

LLE

PRO

CARRET

DE

DE

ER

N GE

ER

RR

DEL

C.

AM

ET

PO

22

AR I M

A

C.

ER

L

CA

49

C.

VE

ON

RR

DE

L

RA IST

PLAÇA DE DE RRER CAL'EXCURSIONISME

C SO. SAN LET T A AT

R LE SO

GIR

CA

RR

C.

Institut Lluis de Peguera

Escola Bages DE

CARRER

DE

E

IM PR

IS AM ET PO PRIM DEL

L

FORMIGUERA

C.

D AL LC L'A

AL

CA

CIA ÀN M NU ER

T

RA

TE

DE

DE

ER

N GE

C.

NE

I

Monuments i punts d'interès

Viladordis

PTGE. FERROCARRIL

CAR LER

O INJ

NES SEP C. JO C. CABA ES DE MESTR

RAL

ES

L ER

GE

Centre ciutat ciutat Centre

RRER SAL VADOR CAP.

RR

SA

O RASC

L

RR

GA CIÓ

ET

DE

CARRER

DE

CA

Centre ciutat

C. DE PRUDENCI

FONT I QUER

PTGE. GINJOLER

DE IDA

LLE

S

AR I

G

PLAÇA DE L'EXCURSIONISME PRO LO N

49

DE

C.

ER

ER

RR

RR

CA

CA

C.

IS AM

C.

C.

L

TRA

ET

PO

DEL

RRIBES P. SO

Centre ciutat

FIRA DE MANRESA FUNDACIO PRIVADA .......................................... F2 CR de VIC - EL GUIX S/N (PALAU FIRAL) 93 877 63 12 fira@firamanresa.com | www.firamanresa.com

OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR ...............C4 C MURALLA DE S.DOMENEC 24 93 693 03 53 ocic@ccbages.cat | www.consum.cat

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYE –ALTIMA- ..............................C4 C del BRUC 11-13 93 875 06 06

OFICINA DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA.........................................C2 Pl de la democràcia, s/n 93 836 28 74 | www.gencat.es/benestar

FORUM, S.A. FOMENT REHABILITACIO URBANA DE MANRESA .. D4 PL IMMACULADA, 3 BX 93 872 56 01 forum@forum-sa.org

OFICINA DE REHABILITACIÓ I HABITATGE DEL C.C. DEL BAGES ....C4 C MURALLA DE S.DOMENEC 24 (CONSELL COMARCAL ) 93 875 21 07 habitatge@ccbages.cat | www.ccbages.org

FUNERARIA DEL BAGES S.L. ................................................................ F3 CR de VIC 250 93 877 45 75

OFICINA DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA – (OSOC) ....... D4 C de la VERGE DE L’ALBA 1-3 93 874 88 42

FUNERARIA FONTAL S.A. .....................................................................C4 C del BRUC 19-21 938751644

OFICINA D’ACTIVITAT ECONÒMICA - OAE -.......................................C4 PL MAJOR 1, 93 878 24 01 | oae@ajmanresa.cat

REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM 4 COMARCA EST ..................... C3 C DANTE, 11 BX 93 872 12 29 manresa4@registrodelapropiedad.org | www.registradores.org

GUARDIA CIVIL ......................................................................................B4 CR de CARDONA 86-92 93 872 66 66 HOSPITAL SANT ANDREU.................................................................... D4 C del REMEI DE DALT 1-5 08240 MANRESA 93 874 33 12 fundacio@fssm.es | www.fssm.es

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA - OAC -...........................................C4 PL MAJOR 1 08241 MANRESA 010 oac@ajmanresa.cat | www.ajmanresa.cat

SERVEI CATALA DE LA SALUT – CAT-SALUT ......................................C4 MURALLA DEL CARME 7 4e 93 872 33 13 www.gencat.es/sanitat

OFICINA D’ATENCIÓ TRIBUTÀRIA - OAT -............................................C4 PL MAJOR 5-6, 1r 08241 MANRESA 93 878 24 43 | www.ajmanresa.cat

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU ........................................................... E5 C del DOCTOR JOAN SOLER S/N 08243 MANRESA 93 874 21 12 | althaia@althaia.org | www.althaia.org

OFICINA JOVE DEL BAGES - ESPAI JOAN AMADES .......................... E4 C de SANT BLAI 14, BX 93 877 1360 manresajove@ajmanresa.cat | www.manresajove.cat

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA - SIAD – “MONTSERRAT ROIG”-..........................................................................C4 C del CANAL, 6 1r 93 875 23 10

INSPECCIÓ ENSENYAMENT................................................................. D3 Ctra de VIC, 175 93 693 05 90 INSPECCIO TECNICA DE VEHICLES (ITV) ............................................ F6 C d’ ESTEVE TERRADAS 2-4 93 874 51 11 INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL -INSS- .................C3 C del BRUC 138-140 93 872 03 33 - 93 872 04 56

OFICINA DE TURISME DE MANRESA ..................................................C4 PL. MAJOR, 10 93 878 40 90 turisme@ajmanresa.org | www.manresaturisme.cat ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA -DIPUTACIO- ........................C3 C MAJOR 36 93 877 05 64 orgt.manresa@diba.es

MUSEU COMARCAL DE MANRESA..................................................... D4 VIA de SANT IGNASI 40 08240 MANRESA 93 874 11 55 | www.mcm.manresa.com

PALAU DE JUSTICIA...............................................................................C4 Oficina d’Atenció al Ciutadà - OAC C d’ARBONÉS 29 93 693 04 00 | www20.gencat.cat/portal/site/Justicia

OFICINA COMARCAL D’AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA - DARP - .....C4 C/ PRUDENCI COMELLAS, 6 b 93 872 42 24 | abages.darp@gencat.net | www.gencat.cat/darp

POLICIA LOCAL DE MANRESA .............................................................B4 C del BRUC 33-35 (LA FLORINDA) 93 875 29 99 | 092

PROTECCIO CIVIL - SERVEI D’EMERGÈNCIES..................................... F2 CTRA de VIC-EL GUIX S/ (PALAU FIRAL) 93 872 91 00 REGISTRE CIVIL ......................................................................................C4 C d’ARBONÉS 29 93 693 04 00 | www20.gencat.cat/portal/site/Justicia REGISTRE DE LA PROPIETAT N 1. MANRESA .................................... C3 PG de PERE III 58 1r 2A 93 874 57 51 | www.registradores.org REGISTRE DE LA PROPIETAT NÚM 2 COMARCA OEST.................. B4 C de FRANCESC MORAGAS 36-64 93 872 19 22 manresa2@registrodelapropiedad.org | www.registradores.org

SERVEI D’AGENTS RURALS -FORESTALS- ..........................................C4 C PRUDENCI COMELLAS, 21-23 93 877 50 12 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL - ( INEM)......................... D4 C de la VERGE DE L’ALBA 5-7 901 119 999 | 93 874 88 44 TAXIS MANRESA .................................................................................... E5 C de DOMENECH i MONTANER 23 93 877 08 77 TAXIS RADIO-TAXI MANRESA ............................................................ D5 C d’ OLEGUER MIRO 31 93 874 40 00 info@radiotaxi-manresa.com www.radiotaxi-manresa.com TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL ......................................................C3 C de SANT FRUITÓS 1-3 93 874 88 50 | 900 50 20 50 www.seg-social.es

BISBE RICOMA, C del.....................................D-2 BISBE TORRAS I BAGES, C del.......................D-3 BISBE, C del.....................................................C-4 BONAVISTA, PL de la.....................................D-3 BONSUCCÉS, C del.........................................C-4 BORN, C del.....................................................C-4 BOTÍ, C d’en.....................................................C-4 BRUC, C de....................................... B-4, C-3, C-4 BURÉS, PTGE de..............................................C-3 C CADÍ, C del.......................................................C-2 CAIETÀ MENSA, C de..................................... F-4 CALDERS, C de................................................ E-3 CAL GRAVAT, PL de........................................ E-5 CALLÚS, C de...................................................C-2 CAMP D’URGELL, C del..................................C-4 CAMP I FABRÉS, C de.....................................D-3 CAMPANES, C de les......................................C-4 CAMÍ VELL DE SANTPEDOR, C.............D-2, E-2 CAMÍ VELL DE SANTPEDOR, PTGE..............D-3 CANAL, C de la................................................C-4 CANIGÓ, C del.................................................C-2 CANONGE MONTANYÀ, C del......................C-4 CANONGE MONTANYÀ, PTGE del ...............C-4 CANONGE MULET, C del................................C-4 CANTARELL, C de...........................................D-4 CANYELLES, C de............................................C-3 CAP DEL REC, C del........................................C-4 CAPUTXINS, C dels.........................................D-4 CARDENAL LLUCH, C del..............................C-4 CARDENER, C del................................... D-5, D-6 CARDONA, CTRA de.............................. B-4, C-4 CARITAT, C de la..............................................D-4 CARME, C del..................................................C-4 CARME, PL del........................................C-4, D-4 CARRASCO I FORMIGUERA, C de.................C-3 CARRIÓ, C de........................................... C-3, C-4 CASANOVA, C de............................................C-4 CASCALL, C del............................ELS COMTALS CASTELLADRAL, C de.................................... F-2 CASTELLBELL, C de........................................ F-2 CASTELLET,C de.............................................G-1 CASTELLFOLLIT, C de..................................... F-2 CASTELLGALÍ, C de........................................ E-2 CASTELLTALLAT, C de.................................... F-2 CATALUNYA, PL de.........................................C-3 CATALUNYA, PTGE de....................................C-4 CECCHINI, PTGE de........................................C-3 CERDANYA, C de la.........................................D-3 CERVANTES, C de...........................................D-2 CINTAIRES, C dels.................................. D-3, D-2 CIRCUMVALACIÓ, C de..................C-3, C-4, D-4 CIRERA, C d’en................................................C-4 CLIMENT VI, C de............................................C-2 CODINELLA, C de la........................................D-4 COLL DE JOU, PTGE del.................................C-2 COLLBAIX, C del..............................................C-2 COLOMER,CAMI del....................................... F-1 COMTESSA ERMESSENDA, C de la..............B-4 CONCEPCIÓ PINIELLA, C de la...................... E-3 CONCÓRDIA, C de la......................................D-2 CÒS, C del................................................ B-4, C-4 COTS, CAMÍ de les...................................E-3, F-3 COTS, PL ..........................................................D-4 COVA, C de la.......................................... D-4, D-5 COVA, CAMÍ de la...........................................D-4 COVA, PTGE de la...........................................D-4 CREU GUIXERA, C de la..................................D-3 CREU, PL de la.................................................D-2 CREUS, PL d’en............................................... C-4 CRISTÒFOR COLOM, C de..................... B-2, C-2 CRISTÓFOR COLOM, PTGE de......................B-2 CRITERI, PTGE del...........................................D-3 CULLA, C de la................................................. E-5 D DAMA, C de la.................................................D-4 DAMIÀ RIUS, C de........................................... F-4 DANTE, C del...........................................C-3, D-3 DARRERA TOSSAL DEL CORO, C del............ E-4 DEMOCRÀCIA, PL de la.................................C-2 DIBUIXANT JOAN VILANOVA, C del............B-4

GERMÀ ISIDRE, C del ..................................... E-3 GUIFRÉ EL PILÓS, C de.......................... D-3, D-2 GINEBRÓ, C del ...........................ELS COMTALS GINJOLER, C del..............................................C-3 GINJOLER, PTGE del.......................................C-3 GIRONA, C de..................................................C-3 GISPERT, PL de................................................C-4 GRANOLLERS, C de........................................ E-3 GRAVERA, CAMÍ de la ...................................B-3 GUILLEM CATÀ, C de .....................................C-3 H HOMILIES D’ORGANYÀ,PARC de les...........C-2 HOSPITAL, C de l’............................................D-4 HOSPITAL, PL de l’ .........................................D-4 I ICÀRIA, PL d’ ...................................................C-4 IGNASI BALCELLS, C d’ ..................................C-4 IGUALADA, CTRA d’...............................A-6, B-5 ILDEFONS CERDÀ, C d’.................................. E-5 IMMACULADA, C de la..................................D-4 INDEPENDÈNCIA, PL de la............................C-4 INDÚSTRIA, C de la........................................D-3 INFANTS, C dels..............................................C-4 INFANTS, PL dels............................................C-2 J JAUME AMERGÓS, C de ................................D-2 JAUME D’ARTERS, C de..........................C-2, D-2 JAUME I, C de..................................................C-4 JOAN BROSSA, C de.......................................D-4 JOAN FARRÉS, PL de......................................A-6 JOAN FUSTER, C de.................................E-4, F-4 JOANA HERMS, C de...................................... E-2 JOAQUIM SERRA, PG de................................D-2 JOAN JORBA, C de..........................................D-4 JOAN JORBA, PTGE........................................D-4 JOAN MARAGALL, C de.................................B-3 JOAN MIRÓ, PG de......................................... E-5 JOAN PELFORT, C de...............................E-4, E-5 JOAN XXIII, C de .............................................D-4 JOC DE LA PILOTA, C de la.............................D-4 JONCADELLA, AV de......................................C-2 JORBETES, C de les.........................................C-4 JOSEP ANTONI CODERCH, C de................... E-5 JOSEP AROLA, C de........................................ E-2 JOSEP COMAS I SOLÀ, C de...................E-6, F-6 JOSEP ESTEVE, C de...............................D-5, E-5 JOSEP GUITART, C de..................................... E-5 JOSEP LLUÍS SERT, PL d’en ........................... E-5 JOSEP MESTRES CABANES, C de.................C-3 JOSEP Ma PLANES, C de................................C-3 JOVER, PTGE de..............................................C-3 JUVELLS, PG....................................................D-4 L LE CORBUSIER, C de....................................... F-5 LEMMERZ, C de la.......................................... A-3 LEPANT, C de...................................................C-3 LLADÓ, C de....................................................D-4 LLADÓ, PL de..................................................D-4 LLADÓ, PTGE de ................................... D-3, D-4 LLEIDA, C de....................................................C-3 LLEVANT, C de ................................................ E-3 LLIBERTAT, C de la................................. D-2, D-3 LLISACH, C d’ ..................................................C-4 LLOBREGAT, C del ................................. D-5, D-6 LLOPS, C dels..................................................C-4 LLUIS ARGEMÍ DE MATÍ, C de .......................D-4 LLUM, C de la ..................................................C-4 LLUSSÀ, C de ..................................................D-4 LLUÍS COMPANYS, PL de...............................C-3 LLUÍS MILLET, C de.................................D-2, E-2 JOSEP LLUÍS SERT, PL d’en ........................... E-5 LOLA ANGLADA, C de ................................... E-3 M MADRID, C de.................................................B-3 MAGNET, C......................................................C-4 MAGRANER, C del..........................................C-4 MAGNESI, CAMÍ del.......................................C-5 MAJOR, C ........................................................C-3 MAJOR, PL ......................................................C-4 MALLORCA, PL de..........................................D-3 MANUEL IGNASI VALLÉS, PTGE...................C-3

MARCOS REDONDO, C de............................. F-4 MARGA, CAMÍ de la.......................................C-5 MARIA AURÈLIA CAPMANY, C de................ E-4 MARTÍ I JULIÀ, C de........................................C-4 MAS D’EN ROCA, C d’en...............VILADORDIS MATERNITAT D’ELNA, C de la...............D-3, E-3 MATILDE ALMENDROS, PL de......................D-3 MAURICI SERRHIMA, C de.............................C-3 MEL, C de la.....................................................C-4 MENORCA, C de..............................................D-3 MENTA, C de la.............................ELS COMTALS MERCAT, PL del...............................................C-4 MERCÈ RODOREDA, C de la.......................... E-4 MERCÈ, PTGE de la.........................................D-3 MESQUITA, PTGE de la..................................D-4 MESTRE ALBAGÉS, C del...............................B-3 MESTRE BLANC, C de.....................................C-4 METGE PLANES, C del....................................C-4 MIGDIA, C del..................................................C-3 MIL-CENTENARI, PL de..................................C-4 MIL·LENARI, C del...........................................B-5 MIQUEL MARTÍ I POL, C de...........................B-3 MIQUEL SERVET, C de.............................F-5, F-6 MIRALPEIX, B de.............................................B-2 MISSER MAS, PTGE........................................ E-3 MIÓN, PTGE.....................................................C-2 MOIXERÓ, RAVAL del.....................................C-2 MOIÀ, C de....................................................... F-2 MONISTROLET, C de ............................. A-3, B-3 MONTALEGRE, C de.......................................C-3 MONTCAU, C de.......................................E-3, E-4 MONTSEC, C de..............................................C-3 MONTSENY, C de ...........................................B-2 MONTSERRAT ROIG, PTGE de...................... E-4 MONTSERRAT, C de........................................D-4 MONTSERRAT, PL...........................................C-4 MOSSÈN CINTO VERDAGUER, C de.... D-3, D-4 MOSSÈN PLANAS, PL de...............................D-3 MOSSÈN SERAPI FARRÉ, C de.......................C-3 MOSSÈN VALL, C de.......................................C-4 MOSSÈN VIDAL, PL de...................................C-3 MUNTANYA, C de la.......................................C-4 MURALLA DE SANT DOMÈNEC, C ..............C-4 MURALLA DE SANT FRANCESC, C...............C-4 MURALLA DEL CARME, C..............................C-4 MÚSICA, PL de la............................................C-4 N NARCÍS MONTURIOL, C de........................... F-5 NAVARCLES, C de........................................... E-2 NAVARRA, C de....................................... B-4, C-4 NOU DE SANTA CLARA, C.................... D-4, D-5 NOU DE VALDAURA, C........................... B-4, C-4 NOU, C..............................................................C-4 NUMÀNCIA, C de.................................... B-3, C-3 NÚRIA, C de.....................................................C-2 O ÓDENA, C d’ ....................................................C-4 OLEGUER MIRÓ, C d’..............................D-5, E-5 OMS I DE PRAT, C d’ ...............................D-4, E-5 ONZE DE SETEMBRE, PL de l’........................D-3 ORENETES, C de les........................................B-5 ORIENT, PTGE de............................................C-3 P PABLO PICASSO, C de.................................... F-5 PADRÓ, PTGE de.............................................B-3 PARE ALGUÉ, C de...................................E-3, F-3 PARE CLOTET, C de.........................................D-3 PARE IGNASI PUIG, Vivendes...............A-5, A-6 PARE ORIOL, PL del........................................D-4 PARE TORRA, C del.........................................C-3 PASTORELLES, C de les..................................B-5 PAU CASALS, C de..................................D-2, E-2 PAU CASALS, PTGE de...........................D-2, E-2 PAU CLARIS, C de............................................D-3 PAU MIRALDA, C de ...................................... F-6 PAU SABATER, PTGE......................................C-3 PAU, C de la..............................................D-2, E-2 PAU, PL de la............................................E-3, E-4 PAÏSOS CATALANS, AV dels.......................... F-4 PEDRAFORCA, C del......................................C-2 PEDREGAR, C del ...........................................C-4 PEDREGAR, PL del..........................................C-4 PEIX, C del........................................................D-5 PENEDÈS, C del............................................... E-4 PEP VENTURA, C de ............................. D-1, D-2 PEP VENTURA, PTGE de................................D-2 PERE III, PG de.................................C-4, C-3, D-3 PERE VILELLA, C de........................................D-2 PICA D’ESTATS, C de .............................. C-3, C-2 PICANCEL, C de...............................................C-3 PILAR COTS, PTGE de.................................... D-3 PINTOR BASIANA, C de......................... B-3, C-3 PINTOR MORELL, C del ................................. E-4 PIQUES, C de les .............................................C-4 PIRELLI, AV de la..................................... B-3, B-4 PIRINEU, C del......................................... B-2, C-2 PIRINEU, PL del...............................................C-2 PISTA CASTELL, C darrer...............................C-3 PLA DELS AMETLLERS, C del........................C-2 PLANA DE L’OM, PL de la..............................C-4 POETA MISTRAL, C del ..................................C-3 POMPEU FABRA, C de....................................C-4 PONENT, C del.................................................C-4 PONS I ENRICH, C de...............................F-5, F-6 PONT DE VILOMARA, CTRA del.. D-4, E-4, E-5, F-5 PORT DEL COMTE, C del................................B-2 PORXADA, PL..................................................C-4 POU, C del........................................................C-4 PRAT DE LA RIBA, PL de................................ E-3 PREDICADORS, C dels...................................C-4 PREVISIÓ, C de la............................................B-4 PRIMER DE MAIG, C de..................................D-3 PRIORAT, C del................................................ E-4 PROVIDÈNCIA, C de la................................... E-4 PRUDENCI COMELLAS, C de................. B-4, C-4 PUIG CARDENER, C del..................................C-4 PUIG I CADAFALCH, C de........................E-5, F-5 PUIG, PG de.....................................................D-4 PUIGBERENGUER, PTGE de..........................C-3 PUIGLLENÇADA, C de....................................C-2 PUIGMAL, C del..............................................C-2 PUIGMERCADAL, C de...................................C-4 PUIGTERRÀ DE BAIX, C de............................C-4 PUIGTERRÀ DE BAIX, PTGE de.....................C-4 PUIGTERRÀ DE DALT, C de....................C-4, D-4 PUJADA AL PARC DE PUIGTERRÀ, C...C-4, D-4 PUJADA DEL CASTELL, C..................... D-3, D-4 PUJADA ROJA II, C de la................................ E-3 PUJADA ROJA, C de la................................... E-3 PUJADA ROJA, PTGE de la............................ E-3 PUJOLET, C del................................................C-3 PURGATORI, C.................................................D-4 Q “QUATRE CANTONS”, PTGE...........................C-4 R RAJADELL, C de...................................... B-2, B-3 RAJADELL, CAMÍ de...............................A-3, A-4 RAJOLER,PTGE del.........................................C-3 RAMON ESTRADA,PARC de..........................D-4 RAMON FARGUELL, C de.............................. F-6 RAMON IGLESIAS, C de.................................C-2 RAMON D’IGLÉSIES, PTGE de.......................C-2 RAMON LLULL, C de......................................B-4 RAMON SAERA, C de.....................................C-2 RASOS DE PEGUERA, PTGE dels..................C-2 REFORMA, PL de la................................ C-4, C-5 REMEI DE BAIX, C del.....................................D-4 REMEI DE DALT, C del.....................................D-4 REMEI, PL del..................................................D-4 RENAIXENÇA, C de la.....................................C-4 REPARADORES, C de les................................D-4 RIBERA, PTGE de............................................D-3

RIU, PG del...............................................C-5, D-5 ROCA,CAMÍ de la............................................C-5 ROGER DE FLOR, C de............................D-4, E-4 ROMANÍ, C del.............................ELS COMTALS ROSA SENSAT, C DE........................................ E-3 ROSSELLÓ, C del.............................................D-3 ROSSINYOLS, C dels.......................................B-5 ROVIRA I TRIAS, C de..................................... E-5 RUBIÓ I ORS, C de .................................. B-4, C-4 S SABADELL, C de.......................................E-3, E-4 SABATERIA, C de la........................................C-4 SACLOSA, C de........................................ C-3, C-4 SAGRADA FAMILIA, C de la........................... E-4 SALDES, PTGE de can....................................B-3 SALESES, C de les...........................................D-4 SALLENT, C de .........................................E-2, E-3 SALT, PL del.....................................................D-4 SALUT, C de la................................VILADORDIS SALVADOR ESPRIU, PG de................... B-4, C-4 SÀLVIA, C de la.............................ELS COMTALS SANSA, C..........................................................C-3 SANSA, PTGE de.............................................C-3 SANT ANDREU, C de ......................................D-4 SANT ANTONI ABAT, C de.............................C-2 SANT ANTONI Mª CLARET, C de...................D-3 SANT ANTONI, C de.......................................D-4 SANT BARTOMEU, C de.................................D-4 SANT BENET, C de..........................................D-4 SANT BLAI, C de.......................................E-4, E-5 SANT CRISTÒFOL, C de...................D-3, E-3, E-4 SANT DOMÈNEC, C de...................................C-4 SANT DOMÈNEC, PL de.................................C-4 SANT ELOI, C de..............................................B-3 SANT FRANCESC, C de...................................C-4 SANT FRUITÓS, C de......................................C-3 SANT FRUITÓS, PTGE de...............................C-3 SANT IGNASI MALALT, PL de........................C-4 SANT IGNASI, PL de.......................................D-4 SANT IGNASI, VIA de.....................................D-4 SANT JAUME, C de......................................... E-4 SANT JOAN BAPTISTA LA SALLE, C d..........C-4 SANT JOAN D’EN COLL, C de................D-3, E-3 SANT JOAN D’EN COLL, PRL de ................... E-3 SANT JOAN DE DÉU, C de.............................. E-5 SANT JOAN, C de............................................ E-3 SANT JOAN, CTRA de....................................B-4 SANT JOAN, PTGE de..................................... E-3 SANT JORDI DE LA BALCONADA, C de....... E-5 SANT JORDI, PL de.........................................D-4 SANT JOSEP, C de...........................................C-3 SANT LLORENÇ DE BRINDISI, C de..............D-4 SANT LLÀTZER, C de...............................E-4, E-5 SANT MAGÍ, C de....................................D-4, E-4 SANT MARC, C de...........................................D-4 SANT MAURICI, C de..............................D-4, E-4 SANT MIQUEL, C de.......................................C-4 SANT PAU, C de...............................................D-5 SANT PAU, CAMÍ de.......................................D-5 SANT PAU, PTGE de........................................D-5 SANT PERE, C de.............................................C-4 SANT RAFAEL, C de........................................ E-5 SANT RAMÓN, C de.......................................D-3 SANT SALVADOR, C de..................................D-4 SANT TOMÀS, C de.........................................C-4 SANT VALENTÍ, C de.......................................C-3 SANTA AGNÈS, C de.......................................C-4 SANTA JOAQUIMA, C de........................E-1, E-2 SANTA JOAQUIMA, PTGE de................D-1, E-1 SANTA LLÚCIA, C de.......................................D-4 SANTA MARIA, C de.......................................C-4 SANTA SOLETAT, C de....................................C-4 SANTA TERESA, C de......................................C-3 SANTIAGO RUSIÑOL, C de............................B-3 SANTPEDOR, CTRA de.................D-1, D-2, D-3 SARAGOSSA, C de..........................................B-3 SARDANA, C de la..........................................D-4 SARRET I ARBÓS, C de...................................C-3 SEDERIA, PTGE de la......................................C-4 SEGRE, C del.................................................... F-2 SÈQUIA, C de la...............................................D-3 SERAROLS, C de..............................................D-4 SERRA DE BUSA, C de....................................C-2 SINERA, PTGE de............................................B-4 SOBRERROCA, C de.......................................D-4 SOL I AIRE, B de.......................................A-4, A-5 SOL, C del.........................................................C-4 SOL, PL del.......................................................D-4 SOLER MARCH, C de......................................C-3 SOLSONA, C de...............................................B-3 SORRIBES, PTGE de .......................................C-3 SUANYA, CAMÍ del.........................................B-4 SÚRIA, C de......................................................D-3 T TAHONES, C d’en............................................C-4 TALAMANCA, C de.........................................C-4 TARRAGONA, C de................................. B-3, C-2 TARRAGONA, PTGE de .................................C-3 TER, C del......................................................... F-2 TERRASSA, C................................................... E-4 TORRA VINYES, PTGE de...............................C-2 TORRAS, PTGE de...........................................D-3 TORRENT DELS PREDICADORS, C dels.......C-4 TORRES, CAMÍ de can....................................B-3 TORROELLA, C de...................................A-3, B-3 TORTONYES, C de les.............................C-3, D-3 TÓRTORES, C de les........................................B-5 TORTOSA, PTGE .............................................C-3 TOSSAL DEL CORO, C darrer......................... E-4 TOSSAL DEL CORO, C del.............................. E-4 TOSSAL DEL CORO, PTGE del....................... E-4 TOSSALET DOLORS, C del............................. E-3 TOVOTS, CAMÍ dels........................................ F-3 TRES CREUS, B de les.....................................B-5 TRES ROURES, C dels.....................................C-4 TRIETA, C de la........................................D-4, E-3 TRIETA, PTGE de la.........................................D-3 TRULLOLS, CAMÍ dels.................................... E-4 TUDELA, AV de....................................... B-3, C-3 TUDELA, PTGE de................................... B-3, B-4 U UNIVERSITÀRIA, AV.......................................C-2 URGELL, C d’....................................................C-4 V VALENTÍ ALMIRALL, C de..............................D-3 VALENTÍ, PTGE................................................C-3 VALLCENDRERA, C de....................................C-4 VALLDAURA, PL de........................................C-4 VALLDAURA, C nou de.......................... B-4, C-4 VALLFONOLLOSA, C de ................................C-4 VALLÈS, C del ................................................. E-4 VALÈNCIA, C de ..............................................C-3 VELL DE SANTA CLARA, C.................... D-4, D-5 VELL DE SANTPEDOR/COLOMER CAMÍ.......D-2, E-2 VERGE ANGUSTIAS, C de la .........................C-3 VERGE DE L’ALBA, C de la .............................D-4 VERGE DE L’AURORA, PL de la......................D-5 VERGE DE LES NEUS, C de la.........................C-2 VIC, CTRA de...........................C-4, D-4, D-3, E-3 VICTOR BALAGUER, C de..............................B-4 VIDAL I BARRAQUER, C de............................D-4 VILADORDIS, C de..................................D-4, E-4 VILADORDIS, PTGE de...................................D-4 VILAMAJOR, C de..........................VILADORDIS VILANOVA, C de.............................................C-4 VILASECA I GARRIGA, PTGE.........................C-4 VILATORRADA, C de......................................B-3 VISTA ALEGRE, B....................................A-4, A-5 8 DE MARÇ, PL ...............................................B-4 X XERRAIRE, CAMÍ de cal..................................B-3 XIPRER, C del...................................................C-4


     

í Cam

 

als Cas

 











                         







 

 

     

  

 

         



  

      

      

    



 





   





 

  





 

  



 

   



  

  

  

  





 

   

   

     

    









 

   

 

 

 

   

    

















  

  



 















  





  

 













 

    

     

   



   





   



   

   





    





 

      

   







 

 



 

 

 







 



 











 

 

 



 









  

 

 



 









 

 

   



  

  

 



 

 



 



 









 



  





  









 

    

 





 





















 













 





 

 

























 



  





























 

  





 





 





    

  

    

  



   

 

 





  

 

   

 



 









      



 

 



 











  

 





   



      

   

 

 



   





  







      





     



 







      

  



   

 

    

                 

 

    







 

 

















 







 









 





 





 



 



 











 













 





 

 

 







  

 



     



   

  







   

 



 

 

 

  



    

          

   

  









     

   

     



   

  





 

       

    

 



  

 



 







   

  

       

    



 



 





     

 

 

    

   

 

 



 



    

 





  

 

 



    



    

    

   



   

    

 

 

 

 

  

 

   



  





      



 



  

  

 

 

  

 

 



 



  

 

  



       

  

  

 

 



  

  



   

 



  



  



 

   

    

     

   

    

 

    





  

  

 



 

  

   

        

    



  



 



Cas a ls dels

Cam í



 

 

         

          

 

      



  

  







   

 







 



 



  

 

  

 



  



  





 



 

      

  



  





    











  

 



 

 

 

 





   



  





 

 

  





 

 

     

     

    

     







 





       

  

  

   



   

 

 

 

      



 

 

 

  







  

  

   



    

 



  





   





   

 

  







     

 





   

    

  

  

     





    

 



























  



 

 

 







 

 

   

  

 







  





 









 

 





H





   

 





 





 



   











à unc el J íd Ca m





 



 



 







 



  





  







 









 





 

 

 

 





   



 

  



 

 

 





 



 



   

 







 

 

 



 

 





   

 

  



 







 





 

  









 

 

 

  





 

    

 





 







 

 

   

 



 

 

 



 

 

       

 





 

 









 



  



   





 





 



 

 



 

   









 

 

  



  



 

   

 

 

 

 

 

 







 



 

 







   

 

 

 

  

  



  

 

 

 



 









 

 

  

  

  



 















 

 



 







 



 





  



 



     

  



                                  

 



 

 





  

 

 







 





a err Camí de Can S

 







 

 

 

 







 

 



  









 



 





 



 









 





  













  

 









 

  

















 

  

 









 







 



  





 

 





  





 













 









 





 

 

 









 

 



 

 

 



   





 





 

 



 





 

 

 

 

 





 



 

 

 

  

  

 





 



 

 

     





 

 





 

 

  





  

  

  

  

 

 



    

  



  



 















 





 

 

 





   







 

   

 

 

 

 

 



     





  



 



 









  





 









 



 

  



 

 





 

 

 

 





 









 



 











   







 

 

 





 



 





 

 

 





 

 





 



  

 





 

 









 







 







    

   

 



 



  



 







 

  



 



      



 









  

 



 

 

 











 



 



















 







  





 

 

 

 







  

 

 





 















 





 



 









 

 

 







    



 









 



 

 



 

    



 

  

 





   



  





    



 





    





 





  

 

 

 

 



 

  





 



 

   

 



 

 

 



 



    

 





 







 





 





  

 



 



 

     



 





 

  









 





  

 

 















 





   

   

 









 

 

   

BA









 

   







N J OR

 

 



   



JOA

  



 



H 



 















 



   



E D E

 







        

 









 

 

 

  



 

 

 







 









   



 

 

 



 



 





 

 

       

   



 





 

 

          



 













  



 

 





 















 







 

  







 

 



   









 















 





  

 

 





     

  



  

  

 

 





 



 



 

  





 



 



 







 









 

  







 



 





 



 



  

  





 

    



 

  

 







 













  

PTG



 

 









 



   

 





 





 



 

 







  









   

 



  

 



  

 





     

  

   

 

 







 

    

 



 





    

 





 



   

  







   







 







 

 





 

 



  





   

 



 

                           



 

  

  







 







 



  





  

 

 

 





 



 

   









 











  



 



      

  



 

 



   

      



 





 

 











  

 

 

  





 

   





 



 



 









  

    

    



 

 



    





  



 









 



  

 







 



 

 









 





   

  

 









 

  



  

  

 

 





            







 



 

 











 





 



   















 



  







   









      

 

 





     

 



  









   





 

 







 

   

















 

  





 



 

    



 

  

  



 



 

 



 

 

 

 

   





     





 



 





  









 

 













 







 

 

 





 

 



 

 

 

 





   



   



 







 



 







 

  





 









 

 







      



  

  



 















  



  

 













  





  

 





 





 

 

 





 

 





 



 

                                                                       

  

 

 



 













  











  











  

 

    

 







 



 

   

























 



 







 

   



  

 

  





 







 

  



  

 















   

   

















  













 







 











 



  

 





 



    







 



 















 

           

 

     

 



  





 

 







 



 

 

  



 



 



 

 

 











  

 

  











 





 



 

 







 

   

 



 

 

 

 

 

 







 





 

 

 







  





 



 

 





















  

 





 







   

 

 











 



     







 







 

  





 





  





 







  





 







 



 



     

 

























  

 

 

 

  



 

 

  

     

 

 





 

 



 



   



 



 



 

 













 

  



 

 

  







  

 







   

 

     

 

 



 

 

 

 







  

   

  

  

 

  

   



 

 



 

 









 



 





 



 



 



 











  















 









 













 

 

 





  



 















  

   

 



 

 



 







 

 



  



 













 

  



  



   



 







 

 

 

 





 







 









 



 











  



 

 

 

 







 

 

 











  













 

   



      

 





 

 





 



 







 



  

   



 

 





 

   



  





 



 

 

  



 





 





 

 



 





 



 



 

 





 





 

 



 

 

 

 





     







 

 

 



 

 

 





   

 

 



 

 

     



       

 

  



 

 

 

  

 

 

 



 

 



 







dels









 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

  





 





  





  



 

 





 

 

 



 

 

 

  







 

 



 

 

   







 

 







 

 



 

  



 

 

5 C-2 



  

   









 

  

 

 

s





 

 

 

 





 

 

 

 

 

  

 

 

 

s al els Ca Camí d

  

      

Manresa Plano desplegable 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you