Page 1

gipuzkoako ehiza federakuntza

2018EKO TXAPELKETEN EGUTEGIA CALENDARIO DE COMPETICIONES 2018


GIPUZKOAKO Federakuntza Baimena Tarjeta Federativa de GIPUZKOA Federatzean lortzen diren abantailak ondoren azaltzen ditugunak dira: • Lizentzia federatiboa tramitatzean “PASA” txartela dohainik da, eta postuetako zozketetan deskontuak izaten dira. • Gure interesen nahitaezko defentsa. • Ehizako lurraldeko kontseiluan ordezkaritza. • Beste Autonomi erkidegoetako lizentziak tramitatzeko aukera, baita txakurren E.Z.ko asegurua. • Federatuari aholkua eman eta tramiteak bideratu, zigor edo isun ezberdinen aurrean. • Federazioak dituen kirol instalazio ezberdinak erabiltzeko aukera; ARKALE, MONTESKUE, LARRASKANDA, SAROBETXOETA… • Doako aldizkaria. • Ehiza eskolako ikastaroen bidezko trebakuntza Federatiba mota desberdinak : PR (armarik gabe): 42,50€. Txakur gidari, silbestrista eta txapelketen epaileei zuzendua. • Estaturako erantzukizun zibileko asegurua 240.000,00€ PU: 57,10€ • Estaturako erantzukizun zibileko asegurua 690.151.82€ PM: 62,10€ • Estaturako erantzukizun zibileko asegurua 1.090.151,82€

Las ventajas que se obtienen al federarse son las siguientes: • Al tramitar la licencia federativa, la tarjeta de la “PASA” es gratuita, y se obtienen descuentos en los sorteos de los puestos. • Defensa común de nuestros intereses. • Representación en el consejo territorial de caza. • Posibilidad de tramitar las licencias de otras comunidades autónomas y el seguro de R.C. de perros. • Atención al federado en los diferentes casos de sanciones. • Posibilidad de utilizar las instalaciones de la federación; ARKALE, LARRASKANDA, MONTESKUE, SAROBETXOETA… • Revista gratuita. • Formación por medio de los cursos de la escuela de caza. Tipos diferentes de federativas: PR (sin armas): 42,50€. Destinado a silvestristas, jueces competiciones, perreros. • Seguro de Responsabilidad estatal de 240.000,00€ PU: 57,10€ • Seguro de Responsabilidad estatal de 690.151,82€ PM: 62,10€ • Seguro de Responsabilidad estatal de 1.090.151,82€

Federatiba mota guztientzat norberako kalteen estaldura: Heriotza: 42.071,00€ baremo arabera Baliaezintasuna:42.071,00€ baremo arabera Txakurrentzako asegurua: 3,25€. Frankizia: 50,00€. 200.000,00€ gertakari bakoitzeko

Cobertura de daños propios para todo tipo de federativa. Muerte: 42.071,00€ sobre baremo Invalidez: 42.071,00€ sobre baremo Seguro de perros:3,25€. Franquicia: 50,00€. 200.000,00€ por siniestro

• Toyota EuskoAuto saltokietan deskontuak • San Martin osasun zentruan deskontuak Federa zaitez! Ez duzu aseguru hoberik aurkituko prezio honetan! Elkarrekin ehiza defendatuko dugu!

• Descuentos en los establecimientos Toyota EuskoAuto • Descuentos en el centro médico San Martin ¡Fedérate! ¡No encontrarás un seguro mejor a este precio! ¡Juntos defenderemos la caza!

3 • GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA


Informazio Interesgarria • Información de Interés Nueva ubicación de la Federación Guipuzcoana de Caza Gipuzkoako Ehiza Federazioko kokapen berria

La dirección de la nueva ubicación de la Federación Guipuzcoana de Caza es: Gipuzkoako Ehiza Federazioko kokapenaren helbide berria honako hau da :

IGARA AUZOA, PORTUETXE 23B, 3. SOLAIRUA, 17. BULEGOA. CEMEI ERAIKINA. 20018 DONOSTIA

GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA • 4


www.fedecazagipuzkoa.com

www.fedecazagipuzkoa.com

Egutegian ezarri diren zehaztasunei esker, informazioa aurkitzea erraztu da; txapelketak aurkitzeko, ikastaroak begiztatzeko… Lizentziak eskuratzeko erraztasuna, hauen ordainketa txartel bidez egiteko aukera egongo delarik Ehiza eta txapelketa araudiak, Ehiza On aldizkaria PDF formatean eta gaurkotasun albisteak

Con los nuevos apartados del calendario se ha facilitado la búsqueda de información; Búsqueda de competiciones, cursos… Facilidad de obtener las licencias, se podrán realizar los pagos con tarjeta de crédito Normativa de caza, competiciones, noticias de actualidad y revista Ehiza On en formato PDF

Web orria

Página web

Federazioko facebook-a

Facebook de la federación

Gipuzkoako Ehiza Federazioak Facebook-en profila dauka. Bertan,sare honen erabiltzailleek, ehizangerta daitezkeen azken albisteak eguneratuak dauzkate eta G.E.F.-ak antolatzen dituen zozketetan parte hartu dezakete. Txapelketen argazkiak argitaratzen dira baita ere.

La Federación Guipuzcoana de Caza cuenta con perfil en Facebook donde los usuarios de esta red social pueden estar actualizados con las últimas noticias de lo que ocurre en el sector y participar en sorteos organizados por la FGC. Además también se publican fotos de campeonatos.

“CAZA GIPUZKOA”

“CAZA GIPUZKOA”

Mugikorrerako aplikazioa Informazio guztia eskuragarri

Aplicación para móvil Toda la información en la mano

Gipuzkoako ehiza federakuntzak mugikorretarako aplikazio bat dauka non postuen zozketei buruzko eta ehizari loturiko beste hainbat gaiei buruzko informazioa agertzen da. ‘Caza Gipuzkoa’ aplikazio hau dohainik eskuratu daiteke.

La Federación Guipuzcoana dispone de una aplicación para móviles que suministra a los cazadores información relativa a los sorteos de puestos, así como otros aspectos relacionados con la caza en Gipuzkoa. Esta aplicación es gratuita y está disponible bajo el nombre de ‘Caza Gipuzkoa’.

5 • GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA


Instalaciones Deportivas • Kirol Instalazioak Campa de Prácticas cinegéticas de Arkale Arkale Ehiza Jardueretarako Zelaia Horarios / Ordutegiak: (Excepto competición / Txapelketetan izan ezik) Miércoles, jueves y viernes / Asteazkena, osteguna eta ostirala: de 15:00 a 20:00. Sábado / Larunbata: 9:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 20:00. Domingo / Igandea: 9:00 a 13:00 h. La instalación solo abrirá por la mañana los siguientes días / Instalazioa ondorengo egunetan goizez bakarrik egongo da irekia:

Campa de Prácticas Cinegéticas de Larraskanda Larraskandako Ehiza Jardueretarako Zelaia

29 y 30 de marzo de 2018 / 2018ko martxoak 29 eta 30 2 de abril de 2018 / 2018ko martxoak 2 La instalación quedará cerrada a finales septiembre de 2018 / Instalazioa 2018ko irailaren bukaeran itxiko da.

Campa de Prácticas Cinegéticas de Monteskue Monteskueko Ehiza Jardueretarako Zelaia

La apertura de la campa se realizará a partir del 23 de marzo de 2018. hasta el 7 de octubre de 2018 Zelaia 2018eko martxoaren 231ik urriaren 7ra egongo da irekia Campo de tiro / Tiro zelaia • Viernes y sábado / Ostirala eta larunbata: de 15:00 al ocaso • Domingo / Igandea: De 10:00 a 13:00 h. Adiestramiento de Perros / Txakur bezaketa A diario / Egunero: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 h. Teléfono contacto / Kontaktu telefonoa: 943 85 15 05

• Adiestramiento de Perros / Txakur bezaketa: De 8:30 al ocaso • Teléfono contacto / Kontaktu telefonoa: 679 25 17 84

GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA • 6


Usurbilgo Ehiza Jardueretarako Zelaia SAROBETXOETA Erabilera baldintzak

Campa de Prácticas Cinegéticas de Usurbil SAROBETXOETA Condiciones de utilización

Txandaren esleipena • 2017-2018 • Zortzi pertsona taldeko (pertsona bakoitzeko 5€). • Gehienezko txakur kopurua 10 (5 € txakurko). Txakur guztiak batera askatuko dira. • Instalaziora bertaratzen diren guztiak gipuzkoako federatuak izan behar dute. • Erabilera-epea: 2018ko maiatzaren 5etik irailaren 2ra • Txakurrak 12:30etarako jasota egon beharko dute eta partaideak 13:00etarako barrutitik kanpo egon beharko dute. Txakurren bat, barruti barnean geratzen bada, bere jabeak, barrutiko arduradunarekin harremanetan jarri eta hurrengo eguneko lehenengo orduan jaso beharko du.

Adjudicación de turno: •2017-2018: • Ocho personas por grupo (5€ por persona). • Máximo 10 perros (5€ por perro) Todos los perros serán soltados a la vez. • Todos los asistentes al recinto deberán estar federados en Guipúzcoa. • Periodo de utilización: del 5 de mayo al 2 de Septiembre de 2018. • Los perros deberán estar recogidos a las 12:30h y los usuarios deberán estar fuera del recinto a las 13.00h. En caso de que algún perro quedara dentro del recinto el propietario deberá ponerse en contacto con el responsable de la instalación para acudir a primera hora del día siguiente.

• Debekatuak daude txakur hozkariak, “podenco”-ak, “foxtterrier”-ak eta “dogo”-ak ere. • Txakurren batek, basurde bat hozkatzen badu, jabeak, txakurrak bertatik kanpo atera, eta barrutiko arduradunari esan beharko dio. • Instalazioa erabiltzeko derrigorrezkoa izango da baimen federatiboa eta txakurren dokumentazioa aurkeztea. • Erreserbak 72 ordu lehenago egin beharko dira gutxienez federazioan.

• Quedan prohibidos los perros de agarre, incluidos podencos, foxtterrier y dogos. • En caso de agarre de algún jabalí el usuario deberá retirar los perros y comunicarlo al responsable de la instalación. • Para hacer uso de la instalación será obligatorio presentar la federativa y la documentación de los perros. • Las reservas se harán como mínimo 72 horas antes en la federación.

Erabilera egunak / Días de utilización: MAIATZA-ABUZTUA: Astearteak, ostegunak, larunbatak eta igandeak, goizeko 7:00etatik 12:30etara. Joan nahi duenak harreman telefono bat jar dezala. Instalakuntza itxia egongo da ekainak 2. Ordutegia aldatu nahi izanez gero, federazioan eskaera egin beharko da eta bere onarpena beharko da. MAYO-AGOSTO: Martes, jueves, sábados y domingos de 7:00 a12:30 horas. Se solicita a quien quiera ir que deje un teléfono de contacto. El recinto permanecerá cerrado el 2 de junio. *Estos horarios podrán ser modificados previa solicitud y confirmación de la Federación

7 • GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA


08:00

Copa de España Almansa Campeonato de Europa Piancardato (Italia)

07/10-06 08:00

Campeonato de Euskadi Zambrana

22-07 D

08:00

Copa de Euskadi Zambrana

12/15-07

Cpto del Mundo St. Lambert Laon (Francia)

27/29-07

Campeonato de España Ciguñela (Valladolid)

Copa de España Mentrida (Toledo)

25-03 D

8:30

20-05 D 03/06-05 03-06 D

8:30 8:00

Campeonato de Gipuzkoa 3ª Punt. Cº Eusk. Arkale (Oiartzun). (Participación exclusiva federados guipuzcoanos). Toyota EuskoAuto, Hart, Arion Federacion 4ª Punt. Cº Eusk San Marcial (Irun) Campeonato de Europa Larnaka (Chipre) Campeonato de Euskadi San Marcial (Irun)

09-06 S

8:00

Copa de Euskadi Arkale (Oiartzun) Santa Cruz

15/17-06

Campeonato de España Calahorra

23/26-08

Campeonato del Mundo Rio Salso (Italia)

23-12 D

Tirada de Navidad Arkale (Oiartzun)

Izen-ematea txapelketa hasi baino ordu erdi lehenago hasiko da eta eskuairak zozketa bidez egingo dira, izen-ematean azkena izan dena lehenengo tiratzailea izan daitekeelarik. Las inscripciones comenzarán media hora antes del comienzo de la prueba y las escuadras se harán por sorteo, pudiendo tener que tirar primero el último tirador inscrito.

Super Veteranos/Goi Beteranoak Nacidos antes del 1/1/53 53/1/1 urtea baino lehen jaioak

10/11-03

Veteranos/Adinekoak Nacidos entre el 1/1/53 y el 31/12/62 53/1/1 eta 62/12/31 urte artean jaioak

COMPAK SPORTING Eguna | Día Ordua | Hora Proba | Prueba Federacion 1ª Punt. Cº Eusk. Arkale (Oiartzun) 18-02 D 8:30 Cartuchos JG Federacion 2ª Punt. Cº Eusk Arkale (Oiartzun) 04-03 D 8:30 Cartuchos NSI

Senior / Seniorra Nacidos entre el 1/1/63 y el 31/12/97 63/1/1 eta 97/12/31 urte artean jaioak

01-07 D

CATEGORIAS: Recorridos de caza y Compak Sporting / KATEGORIAK: Ehiza Ibilaldiak eta Compak Sporting

26/27-05

Junior /Juniorra Nacidos entre el 1/1/98 y el 31/12/04 98/1/1 eta 04/12/31urte artean jaioak

EHIZA IBILALDIAK / RECORRIDOS DE CAZA: Eguna | Día Ordua | Hora Proba | Prueba Oker 1ª Punt. Cº Eusk. Arkale (Oiartzun) 08-04 D 08:30 Cartuchos del Sur 22-04 D 08:30 Bizardia 2ª Punt. Cº Eusk. Arkale (Oiartzun) Campeonato de Gipuzkoa 13-05 D 08:30 3ª Punt. Cº Eusk. Arkale (Oiartzun). (Participación exclusiva federados guipuzcoanos). Toyota EuskoAuto, Hart, Arion

9 • GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA


MUESTRA TXAKURRAK / PERROS DE MUESTRA: Elkarte Antolatzailea Sociedad Organizadora

Lekua | Lugar

13-05 D

Copa Gipuzkoa

Zambrana

19-05 S

Campeonato de Gipuzkoa (Participación exclusiva federados guipuzcoanos). Toyota EuskoAuto, Hart, Arion

Cernegula (Burgos)

20-05 D

Campeonato de Euskadi

Cernegula (Burgos)

27-05 D

La Union

Larraskanda

24-06 D

Txantxangorri

Campa Xoxoka (Urnieta)

05-08 D

Bizardia

Oiartzun

23-09 D

XXVII Campeonato de España

Madrid

27-10 S

XL Campeonato del Mundo

Madrid

Eguna | Día

SAN HUBERTO: Elkarte Antolatzailea Sociedad Organizadora

Lekua | Lugar

07-04 S

Campeonato de Gipuzkoa (Participación exclusiva federados guipuzcoanos). Toyota EuskoAuto, Hart, Arion

Zambrana

22-04 D

La Union

Larraskanda

Eguna | Día

29-04 D

Copa de Gipuzkoa

Zambrana

06-05 D

Campeonato de Euskadi

Zambrana

28-07 S

Zakur Zaunka Top Kirol Kluba

Amasamendi (Villabona)

15-09 S

Fase Semifinal Campeonato España

A determinar

16-09 D

XLII Campeonato de España

A determinar

28-10 D

XXXIV Campeonato del Mundo

Torrijon (Toledo)

BASURDE ARRASTOA / RASTRO SOBRE JABALÍ Eguna | Día Elkarte Antolatzailea• Sociedad Organizadora

Lekua | Lugar

01-05 M

CAMPEONATO GIPUZKOA participación exclusiva Gorosmendi (Berastegi) federados guipuzcoanos. Toyota EuskoAuto, Hart, Arion

19-05 S

CAMPEONATO DE EUSKADI

A determinar

02-06 S

COPA DE GIPUZKOA

A determinar

14-07 S

XXVI Campeonato de España

Galicia

GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA • 10


OILAGOR EHIZA / CAZA DE BECADAS: Eguna | Día

Elkarte Antolatzailea • Sociedad Organizadora

10-11 S

CAMPEONATO DE GIPUZKOA. participación exclusiva federaLeizaran dos guipuzcoanos. Toyota EuskoAuto, Hart, Arion

Lekua | Lugar

17-11 S

CAMPEONATO DE EUSKADI

BIzkaia

22-12 S

CAMPEONATO DE ESPAÑA

A determinar

Eguna | Día

Elkarte Antolatzailea • Sociedad Organizadora

07-10 D

CAMPEONATO DE GIPUZKOA participación exclusiva federados Coto el Castillo (Santa Cruz del Fierro) guipuzcoanos. Toyota EuskoAuto, Hart, Arion

21-10 D

CAMPEONATO DE EUSKADI

Coto El Castillo (Santa Cruz del Fierro)

24-11 S

SEMIFINAL CTO ESPAÑA

A determinar

08-12 S

CAMPEONATO DE ESPAÑA

A determinar

EHIZA TXIKIA TXAKURRAREKIN / CAZA MENOR CON PERRO: Lekua | Lugar

CATEGORIAS: Caza de Becadas y Caza menor con Perro

KATEGORIAK: Oilagor ehiza eta ehiza txikia txakurrarekin

EDAD SEGÚN CATEGORÍAS:

KATEGORIA BAKOITZARI DAGOKION ADINA:

Junior: nacidos entre el 01/01/2004 y el 31/12/2000 (14-18)

Juniorra: 2004/01/01etik 2000/12/31ra jaioak (14-18)

Senior: nacidos entre el 01/01/1999 y el 31/12/1954 (19-64)

Seniorra: 1999/01/01etik 1954/12/31ra jaioak (19-64)

Veteranos: Nacidos hasta el 31/12/1953 (+65)

Adinekoak: 1953/12/31a arte jaioak (+65)

CLASIFICADOS POR ZONAS:

ZONA BAKOITZEKO SAILKATUAK:

Junior: 3 clasificados.

Juniorrak: 3 sailkatu.

Senior: 2 clasificados.

Seniorrak: 2 sailkatu..

Veteranos: 2 clasificados..

Adinekoak: 2 sailkatu

Damas: las participantes en el zonal.

Emakumeak: zonakoan parte hartu dutenak

11 • GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA


USAKUMEA KOLONBAIRE ERAN / PICHÓN COLOMBAIRE: Eguna | Día

Elkarte Antolatzailea Sociedad Organizadora

Lekua | Lugar San Telmo (Hondarribia)

03-06 D

Azeri (Kopa de Euskadi)

10-06 D

Loatzo

Campa Aristerrazu (Aia)

17-06 D 24-06 D

Txantxangorri Galepertarrak

A determinar Papin (Pasaia) Ibarra

07-07 S

Loatzo

08-07 D

Txoritegi

Cº Azpaotza Txiki (Segura)

14-07 S 28-07 S 31-07 M 04-08 S

Behar Zana (Kopa de Gipuzkoa) Ollagorra Azari Basurde

Campa Mandoegi (Villabona) Campa Odria (Azpeitia) Lazkaomendi-Itxurrene (Ordizia) Gorosmendi (Berastegi)

05-08 D 25-08 S

Alkar Muxarra Tokia

Campa Sarobe (Aia) Campa Usarragaberri (Bidania)

09-09 D

Otsoa

Alto Etxegarate (Idiazabal)

USAKUMEA KAIOLA ERAN / PICHON A JAULA Eguna | Día

Elkarte Antolatzailea Sociedad Organizadora

Lekua | Lugar

16-06 S

Orion (Kopa de Gipuzkoa)

Izarrejandalo

GALEPERRA KAIOLA ERAN / CODORNIZ A JAULA Eguna | Día

Elkarte Antolatzailea Sociedad Organizadora

Lekua | Lugar

19-05 S

GIPUZKOAKO KOPA Orion

Izarrejandalo (Azkoitia)

30-06 S

Orion

Izarrejandalo (Azkoitia)

21-07 S

San Huberto

A determinar

CATEGORÍAS: Pichón Colombaire y Codorniz a jaula KATEGORIAK: Usakumea Kolonbaire eran eta Galeperra kaiola eran Joven/Gaztea: Tiradores que no han cumplido 21 el día de la competición Txapelketa egunean 21 urte eginak ez dituztenak Senior/Seniorra: Tiradores que tienen una edad de 21 a 64 años el día de la competición Txapelketa egunean 21tik 64 urte bitarte dituztenak Veteranos/Adinekoak: Tiradores que el día de la competición tienen cumplidos los 65 años Txapelketa egunean 65 urte eginak dituztenak

GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA • 12


SILVESTRISMO Antolatzailea Eguna | Día Elkarte Lekua | Lugar Sociedad Organizadora XVI Campeonato de Gipuzkoa. (Participación 06-05 D exclusiva federados guipuzcoanos). Toyota EuskoAuto, Campa de Olabe (Eibar) Hart, Arion 13-05 D XIX Campeonato de Euskadi Galdonamendi (Mutriku) 26, 27-05 17-06 D

XXIV Campeonato de España XVIII Gran Premio Ciudad de Eibar. Eibarko Txori Lagunak - Memorial las tres JJJ

Torre de Alameda (Madrid) Campa Arrate (Eibar)

EHIZA IBILALDIAK ARKUAREKIN / RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO Eguna | Día Elkarte Antolatzailea | Sociedad Organizadora

Lekua | Lugar

02-06 S

Campeonato de Gipuzkoa (Participación exclusiva federados guipuzcoanos). Toyota EuskoAuto, Hart, Arion

Monteskue

14-07 S

Campeonato de Euskadi

A determinar

04-11 D

Campeonato de España

Madrid

JAUZI-GAILURREKO EHIZA ARKUARENKIN / CAZA AL VUELO CON ARCO Eguna | Día 03-06 D

Elkarte Antolatzailea | Sociedad Organizadora

Lekua | Lugar

Campeonato de Gipuzkoa. (Participación exclusiva Monteskue federados guipuzcoanos). Toyota EuskoAuto, Hart, Arion

Gipuzkoan egingo diren txapelketen datak behin-behinekoak dira, Gipuzkoako Ehiza Federakuntzako batzordeak onartu arte. Gipuzkoako Txapelketetan edo Gipuzkoako Kopetan irabazle suertatu ahal izateko, derrigorrezkoa izan beharko da, Gipuzkoako Ehiza Federakuntzan tramitatzen den lizentzia federatiboaren jabe izatea. Este calendario de competiciones que se va a celebrar en Gipuzkoa es provisional hasta la aprobación por la asamblea de la Federación Gipuzkoana de Caza. Para optar a los títulos de Campeón de Gipuzkoa o Campeón de las Copas de Gipuzkoa, será necesario estar en posesión de la licencia federativa expedida por la Federación Gipuzkoana de Caza. 13 • GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA


EHIZA ESKOLAN 2018.URTEAN EGINGO DIREN IKASTAROAK CURSOS QUE SE VAN A CELEBRAR EN 2018 EN LA ESCUELA DE CAZA Eguna | Día IKASTAROA | CURSO Ehiztariaren Gidaliburuari buruzko ikastaroa. (Teorikoa) 11-01 J Curso Formativo del Manual de Cazador.(Teórico) Ehiztariaren Gidaliburuari buruzko ikastaroa. (Praktikoa) 08-02 J Curso Formativo del Manual de Cazador. (Práctico) Kirol Probetako zuzendari eta epaileen ikastaroa. 07-02 M Curso de Jueces y Directivos de pruebas deportivas Kirol Tiroko oinarrizko ikastaroa. 17/18-03 Curso básico de tiro deportivo Gipuzkoan arkuarekin ehizatzeko gaitasun proba 14-04 S ikastaroa Curso Prueba de Aptitud para la caza con arco en 21-04 S Gipuzkoa. 28-04 S 17-05 J 16/17-06 S 14-06 J

IRAKASLEAK | PROFESORADO Haritz Eceiza Haritz Eceiza A determinar Marcelo Clavero A determinar

Curso Básico Primeros Auxilios Oinarrizko Lehen sorospenen ikastaroa Ehiztariaren Gidaliburuari buruzko ikastaroa. Curso Formativo del Manual de Cazador

DIA

Curso Basico de Tiro de Caza Mayor Oinarrizko Ehiza Larri Tiroko Ikastaroa Ehiztarien Gidaliburuari buruzko jardunaldi praktikoa. Jornada práctica Manual del Cazador

A determinar

GIPUZKOAKO EHIZA FEDERAKUNTZA • 14

Haritz Eceiza

Haritz Eceiza


Guipúzcoa Caza Calendario 2018  
Guipúzcoa Caza Calendario 2018  
Advertisement