Page 1


contents 4 6 8 9 10 12 14 16 20 21

Greeting LEN’S PRESIDENT Greeting MAYOR’S BARCELONA Greeting CSD’S PRESIDENT Greeting RFEN’S PRESIDENT Greeting CNAB’S PRESIDENT Organising Committee Competition Programm Picornell’s Pool

24 Champions League Winners 26 CNAB’s Team 28 Brescia’s Team 30 Partizan’s Team 32 Primorje’s Team 34 Pro Recco’s Team 36 Radnicki’s Team 38 Six going for Glory 42 46 48 50

CNAB Sports Entity CNAB Facilities

B  arcelona Tourism Village K  ids Final Exposition Barcelona 2013

staff

OFFICIAL PROGRAMME LEN CHAMPIONS LEAGUE FINAL SIX WATERPOLO 2014

Edition & Redaction: Final Six’s Promotion & Comunication Department Edición / Redacción: Departamento de Promoción y Comunicación de la Waterpolo Final Six Barcelona 2014 Photography: LEN’s archive, CNAB’s archive, participant teams’ archive, Jordi López. Fotografía: Archivo LEN, Archivo CNAB, Archivo equipos participantes, Jordi López. Producción Editorial | Editorial Production: www.bcnwaterpolofinal6.com facebook.com/cnab.oficial twitter.com/CNAB_oficial


PAOLO BARELLI LEN’s President On behalf of the Ligue Européenne de Natation, I express our pride and satisfaction in returning to Barcelona for the first edition of the Men’s European Water Polo Champions League Final 6. The Catalan capital already hosted LEN and our Water Polo players at the 2008 European Water Polo Champions League Final Four and it is wonderful to again be welcomed to a place of great sports tradition and history, and to be among the many local water polo supporters who have done so much to promote the discipline of Water Polo that we are passionate about. The Picornell swimming pool is an excellent venue and we look forward to the presence of local spectators and fans from abroad who appreciate the efforts and spectacularity of the performances of Europe’s best water Polo Club Teams as they compete for the 2013/2014 Clubs continental title. LEN is very grateful to the Organising Committee, the Barceloneta Water Polo Club, the city of Barcelona and the Royal Spanish Swimming Federation for their hard work and activity in delivering this LEN Event and in support of European Aquatics. We also thank the people of the city of Barcelona and the volunteers who give so much of themselves to make all in attendance feel welcome. We are also extremely grateful to our official partners and sponsors Arena and Mikasa, as well as our official partners Malmsten and EBU for their faithful dedication to European Aquatics. Best wishes to all participants and Water Polo enthusiasts. Enjoy this European Water Polo Celebration. Best wishes to all participants and Water Polo enthusiasts. Enjoy this European Water Polo Celebration.

En nom de la Ligue Européenne de Natació, expresso el nostre orgull i satisfacció en tornar a Barcelona per a la primera edició de la Final 6 de la Watepolo Champions League masculina. La capital catalana ja va ser seu de la Final Four de la LEN Champions League i va acollir els nostres jugadors de waterpolo el 2008. És meravellós ser rebuts de nou en un indret de gran tradició i història esportiva i ser entre els molts aficionats locals que han fet molt per promoure la disciplina del waterpolo que ens apassiona. La piscina Picornell és una instal·lació excel·lent i esperem la presència d’espectadors locals i dels fans de l’estranger que apreciaran l’esforç i l’espectacularitat de les actuacions dels millors equips de waterpolo d’Europa que competeixen pel títol continental de Clubs de la temporada 2013-14. La LEN està molt agraïda amb el Comitè Organitzador, el Club Natació AtlèticBarceloneta, la ciutat de Barcelona i la Real Federación Española de Natación pel seu ardu treball en l’organització d’aquest esdeveniment LEN i en suport d’European Aquatics. També donem les gràcies a la ciutadania de Barcelona i als voluntaris, que donen molt de sí mateixos perquè tots els assistents se sentin benvinguts. També estem molt agraïts amb els nostres socis oficials i patrocinadors Arena i Mikasa, així com amb el nostre soci oficial Malmsten, i amb la UER per la seva fidel dedicació a European Aquatics. Els meus millors desitjos per a tots els participants i els aficionats al waterpolo. Gaudiu d’aquesta celebració europea del waterpolo.

4

En nombre de la Ligue Européenne de Natación, manifiesto nuestro orgullo y satisfacción al regresar a Barcelona para la primera edición de la Final 6 de la Watepolo Champions League masculina. La capital catalana ya fue sede de la Final Four de la LEN Champions League y acogió a nuestros jugadores de waterpolo en el 2008. Es maravilloso ser recibidos de nuevo en un lugar de gran tradición e historia deportiva y estar rodeados de los muchos aficionados locales que han hecho mucho para promover la disciplina del waterpolo que nos apasiona. La piscina Picornell es una instalación excelente y esperamos la presencia de espectadores locales y de los fans del extranjero que apreciarán el esfuerzo y la espectacularidad de las actuaciones de los mejores equips de waterpolo de Europa que compiten por el título continental de Clubes de la temporada 2013-14. LEN está muy agradecida al Comité Organizador, al Club Natació AtlèticBarceloneta, a la ciudad de Barcelona y a la Real Federación Española de Natación por su arduo trabajo en la organización este evento de LEN y en apoyo a European Aquatics. También damos las gracias a la ciudadanía de Barcelona y a los voluntarios, que dan mucho de sí mismos para que todos los asistentes se sientan bienvenidos. También estamos muy agradecidos con nuestros socios oficiales y patrocinadores Arena y Mikasa, así como con nuestro socio oficial Malmsten, y con la UER por su fiel dedicación a European Aquatics. Mis mejores deseos a todos los participantes y aficionados al waterpolo. Disfrutad de esta celebración europea del waterpolo.


XAVIER TRIAS MAYOR OF BARCELONA As Mayor of Barcelona, it is my pleasure to welcome you to our City for the Waterpolo Champions League Final Six, which will take place from 29th to 31st May. We are very proud to have been chosen as host of this competition for 2014 and 2015. This year it will see a new format of six teams for the first time. Barcelona is one of the sporting capitals of the world and it is a city that is in love with aquatic sports. This was one of the reasons for the success of the FINA World Championships that we hosted last summer. The city is very capable of organising high level sporting events in collaboration with the federations, organisations and also the clubs in Barcelona who promote the sport from the roots.

Com a alcalde de Barcelona, em plau donar-vos la benvinguda a la nostra ciutat amb motiu de la Final Six de la Waterpolo Champions League, que se celebrarà del 29 al 31 de maig. És un orgull per a nosaltres haver estat escollits com a seu d’aquesta competició, que per primer cop veurem en el format de sis equips, els anys 2014 i 2015.

Como alcalde de Barcelona, me place daros la bienvenida a nuestra ciudad con motivo de la Final Six de la Waterpolo Champions League, que se celebrará del 29 al 31 de mayo. Es un orgullo para nosotros haber sido escogidos como sede de esta competición, que por primera vez veremos en el formato de seis equipos, en 2014 y 2015.

Barcelona és una de les capitals mundials de l’esport i una ciutat enamorada dels esports aquàtics. Aquest és un dels motius de l’èxit dels Mundials de Natació que vàrem celebrar l’estiu passat, juntament amb la gran capacitat de la ciutat per organitzar cites esportives del més alt nivell, en col·laboració amb les federacions, entitats i clubs de Barcelona, que promouen l’esport des de la base.

Barcelona es una de las capitales mundiales del deporte y una ciudad enamorada de los deportes acuáticos. Este es uno de los motivos del éxito de los Mundiales de Natación que celebramos el verano pasado, junto con la gran capacidad de la ciudad para organizar citas deportivas del más alto nivel, en colaboración con las federaciones, entidades y clubes de Barcelona, que promueven el deporte desde la base.

Club Natació Atlètic-Barceloneta is one of those clubs and it has one of the longest and most successful track records. Through these words I would like to express my thanks for the task they have taken on by supporting sport in Barcelona as well as for the eagerness and dedication that they have shown in the organisation of this top-level sport event.

El Club Natació Atlètic-Barceloneta n’és un dels que tenen una trajectòria més llarga i plena d’èxits. Per això, des d’aquestes línies, vull expressar-los el meu agraïment per la seva tasca a favor de l’esport a Barcelona, així com per tota la il·lusió i dedicació que han abocat en l’organització d’aquest esdeveniment esportiu de primera línia.

El Club Natació Atlètic-Barceloneta es uno de los que tienen una trayectoria más larga y llena de éxitos. Por eso, desde estas líneas, quiero expresarlos mi agradecimiento por su tarea a favor del deporte en Barcelona, así como por toda la ilusión y dedicación que han abocado en la organización de este acontecimiento deportivo de primera línea.

Good luck to the participating teams and I hope everyone, athletes and public, will remember your stay in Barcelona as being defined by the sporting spirit of our city.

Molta sort als equips participants i us desitjo a tots, esportistes i públic, que recordeu la vostra estada a Barcelona emmarcada en l’esperit esportiu de la nostra ciutat.

Mucha suerte a los equipos participantes y os deseo a todos, deportistas y público, que recordáis vuestra estancia en Barcelona enmarcada en el espíritu deportivo de nuestra ciudad.

6


MIGUEL CARDENAL Consejo Superior de Deportes’s President On behalf of the Spanish Government I would like to extend a warm welcome to all people and institutions that will make the organisation of the Waterpolo Champions League possible.

En nom del Govern d’Espanya vull fer arribar la més càlida benvinguda a totes les persones i institucions que fan possible l’organització d’aquesta edició de la Champions League de Waterpolo.

En nombre del Gobierno de España quiero hacer llegar mi más cálida bienvenida a todas las personas e instituciones que hacen posible la organización de esta edición de la Champions League de Waterpolo.

The City of Barcelona will again host an event of high international importance just one year after it was home to the FINA World Championships. On this occasion I would like to thank CN Atlètic-Barceloneta that has taken on the organisation of the next two Final Six tournaments in 2014 and 2015.

La ciutat de Barcelona torna a acollir una cita de gran transcendència internacional un any després d’acollir el Mundial de Natació. En aquesta ocasió, cal agrair al CN Atlètic-Barceloneta que hagi assumit l’organització de les properes dos Final Six, corresponents a les edicions 2014 i 2015.

La ciudad de Barcelona vuelve a albergar una cita de gran trascendencia internacional un año después de acoger el Mundial de Natación. En esta ocasión, hay que agradecer al CN AtlèticBarceloneta que haya asumido la organización de las próximas dos Final Six, correspondientes a las ediciones 2014 y 2015.

El CN Atlètic-Barceloneta és tota una institució al nostre país. Un Club que ha rebut la major distinció que lliura el Govern d’Espanya a una entitat: la Placa d’Or de la Real Ordre del Mèrit Esportiu, amb la qual es destaca el paper exercit per aquest club en l’organització, promoció i desenvolupament de l’esport al llarg de ja més de 100 anys.

El CN Atlètic-Barceloneta es toda una institución en nuestro país. Un Club que ha recibido la mayor distinción que entrega el Gobierno de España a una entidad: la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, con la que se destaca el papel desempeñado por este club en la organización, promoción y desarrollo del deporte a lo largo de ya más de 100 años.

I would therefore like to express my sincere congratulations for two things: on one hand, for more than 100 years of dedication to improving Spanish sport; and on the other hand, for the implementation of this Championship with the support of the Government of Barcelona, the Port of Barcelona and all the swimming family.

M’agradaria per tot això fer-los arribar la més sincera felicitació per partida doble: d’una banda, pels més de 100 anys d’existència dedicats a la millora de l’esport espanyol, i d’altra banda, per l’engegada d’aquest Campionat que ha comptat amb el respatller de l’Ajuntament de Barcelona, del Port de Barcelona i de tota la família de la natació.

Me gustaría por todo ello hacerles llegar mi más sincera felicitación por partida doble: por un lado, por sus más de 100 años de existencia dedicados a la mejora del deporte español, y por otro lado, por la puesta en marcha de este Campeonato que ha contado con el respaldodel Ayuntamiento de Barcelona, del Puerto de Barcelona y de toda la familia de la natación.

From here I invite you to all participate and enjoy the show that these top sportsmen will put on for us. Finally, I would like to take the opportunity to hope for the successful organisation of this Final Six and, as always, all of the city of Barcelona will be involved.

Des d’aquí convido a tots a participar i gaudir de l’espectacle que ens donaran els millors esportistes. Aprofito, finalment, l’ocasió per desitjar una reeixida organització d’aquesta Final Six en la qual, com sempre, tota la ciutat de Barcelona estarà implicada.

Desde aquí invito a todos a participar y disfrutar del espectáculo que nos darán los mejores deportistas. Aprovecho, por último, la ocasión para desear una exitosa organización de esta Final Six en la que, como siempre, toda la ciudad de Barcelona estará implicada.

CN Atlètic-Barceloneta is a true institution within our country. It is a club that has received the highest accolade from the Spanish Government: the Golden Plaque of the Royal Order of Merit in Sports. This outlines the role that the club has had in the organisation, promotion and development of sport over the last 100 years.

8


FERNANDO CARPENA RFEN’s President On behalf of the Royal Spanish Swimming Federation I would like to express my satisfaction of seeing Barcelona, once again, as venue for a competition such as the Champions League Final Six 2014, just 20 months after the closing of the unforgettable FINA World Championships.

En nom de la Real Federación Española de Natación es una enorme satisfacció tenir, de nou, a Barcelona com a seu d’una competició com la Champions League Final Six 2014, vint mesos després de la finalització d’uns inoblidables FINA World Championships.

En nombre de la Real Federación Española de Nataciónes una enorme satisfacción tener, de nuevo, a Barcelona como sede de una competición como la Champions League Final Six 2014, veinte meses después de la finalización de unos inolvidables FINA World Championships.

The European Swimming League (LEN) is debuting, with this edition, a new, more attractive format of the competition that it hopes will increase the popularity levels of our sport. An excellent image will be supported by an extraordinary competition level, with the six best teams in Europe, along with exemplary organisation.

La Lliga Europea de Natació (LEN) estrena, amb aquesta edició, un nou format de competició més atractiu que pretén que el nostre esport incrementi les seves cotes de popularitat a través d’una excel·lent imatge suportada en un extraordinari nivell competitiu, amb els sis millors equips d’Europa, i organitzatiu.

La Liga Europea de Natación (LEN) estrena, con esta edición, un nuevo formato de competición más atractivo que pretende que nuestro deporte incremente sus cotas de popularidad a través de una excelente imagen soportada en un extraordinario nivel competitivo, con los seis mejores equipos de Europa, y organizativo.

In this respect, it is something to be proud of that LEN has put their trust in Barcelona and in the centenary of the Club Natació AtléticBarceloneta (CNAB) to put this new system in motion. This is a wholehearted investment for the future of waterpolo.

Referent a això, és un orgull que la LEN hagi confiat a Barcelona i en el centenari del Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB) la posada en marxa d’aquest nou sistema, que és una aposta decidida cap al waterpolo del futur.

I would like to acknowledge CNAB for their unwavering investment in this discipline, which helps Spanish waterpolo to grow more and more. I would also like to thank the Town Hall for their affection towards our aquatic disciplines and their determined and irreplaceable support in the organisation of top level sporting events.

El meu exprés reconeixement al CNAB per la seva aposta decidida per aquesta disciplina, que ajuda a fer més gran al waterpolo espanyol. També a l’Ajuntament de la capital per la seva sensibilitat cap a les nostres modalitats aquàtiques i el seu decidit i insubstituïble recolzament en l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell.

Welcome to all the participants and supporters from the different countries. It just remains for me to wish them a pleasant stay and to enjoy this wonderful city and the extraordinary level of waterpolo that we are sure to witness.

Benvinguts a tots els participants i simpatitzants dels diversos països. Solament em queda desitjar-los una feliç estància i que gaudeixin d’aquesta meravellosa ciutat i d’un extraordinari nivell de waterpolo.

Bienvenidos a todos los participantes y simpatizantes de los diversos países. Solo me queda desearles una feliz estancia y que disfruten de esta maravillosa ciudad y de un extraordinario nivel de waterpolo.

Good luck to everybody.

Sort a tots.

Suerte a todos.

9

A este respecto, es un orgullo que la LEN haya confiado en Barcelona y en el centenario del Club Natació AtlèticBarceloneta (CNAB) la puesta en marcha de este nuevo sistema, que es una apuesta decidida hacia el waterpolo del futuro. Mi expreso reconocimiento al CNAB por su apuesta decidida por esta disciplina, que ayuda a hacer más grande al waterpolo español. También al Ajuntament de la capital por su sensibilidad hacia nuestras modalidades acuáticas y su decidido e insustituible apoyo en la organización de eventos deportivos de primer nivel.


JULIÁN GARCÍA Club Natació Atlètic-Barceloneta’s President It is a great honour to welcome you to this Final Six. CNAB takes up this challenge with huge expectation and with a strength that has been rooted in our foundation; in 1913. Firstly, congratulations to the teams who have reached Final Six. Our warmest wishes. We would like to express our gratitude to LEN for the trust they placed in us as organisers. A new competition format with the best European teams which will make this final even more exciting. Barcelona strengthens its role as capital of water sports; thanks to Ajuntament de Barcelona, Consejo Superior de Deportes, Secretaria General de l’Esport i Diputació de Barcelona. We are also grateful to RFEN, FCN and UFEC, who have been with us every step of the way. Thanks to our sponsors. Without your involvement Final Six would not have been possible. We are grateful to the media for raising the profile of water polo. Many thanks to the volunteers for their involvement with this Final Six. We thank all you water polo fans who are ready to rock Bernat Picornell. You are the driving force behind water polo and we trust you’ll have a great time. And we cannot end without mentioning the support of our members – the people who make CNAB a club that follows its dreams and is able to make them true. To all of you, Club Natació AtlèticBarceloneta, Barceloneta and Barcelona welcomes you with open arms. To the lovers of our sport... welcome!

És un gran honor donar-vos la benvinguda a la Final Six. El CNAB enfronta aquest repte amb la il·lusió i una força arrelada en la nostra fundació, el 1913. Primer, felicitar els equips que han arribat a la Final Six. A tots, els millors desitjos. Volem agrair la confiança que LEN ens ha dipositat com a organitzadors. Un nou format de competició amb els millors equips europeus que la farà encara més emocionant. Barcelona reprèn el paper com a capital de l’aigua gràcies al suport institucional: Ajuntament de Barcelona, Consejo Superior de Deportes, Secretaria General de l’Esport i Diputació de Barcelona. Agraïm també la implicació de la RFEN, de la FCN i de la UFEC, excepcionals companys de viatge. Gràcies a les Piscines Municipals Bernat Picornell per cedir-nos unes instal·lacions magnífiques, seu de grans competicions. Gràcies als patrocinadors. Sense la vostra col·laboració la Final Six no hauria estat possible. Agraïm als mitjans de comunicació la difusió que feu del waterpolo. Moltes gràcies als voluntaris i voluntàries per la vostra implicació. Gràcies a les aficions que vibrareu a les Picornell. Sou el motor del waterpolo i confiem que en gaudireu. No podem deixar d’agrair el suport dels nostres socis i sòcies: són qui fan del CNAB un Club ple de somnis, capaç de dur-los a terme. A tots i totes, el Club Natació AtlèticBarceloneta, la Barceloneta i Barcelona us esperem amb els braços oberts. Als amants del nostre esport... benvinguts!

10

Es un gran honor daros la bienvenida a la Final Six. El CNAB enfrenta este reto con la ilusión y una fuerza arraigada en nuestra fundación, en 1913. Primero, felicitar a los equipos que han llegado a la Final Six. A todos, los mejores deseos. Queremos agradecer la confianza que LEN nos ha depositado como organizadores. Un nuevo formato de competición con los mejores equipos europeos que la hará todavía más emocionante. Barcelona retoma el papel como capital del agua, gracias al apoyo institucional: Ajuntament de Barcelona, Consejo Superior de Deportes, Secretaria General de l’Esport y Diputació de Barcelona. Agradecemos también la implicación de la RFEN, de la FCN y de la UFEC, excepcionales compañeros de viaje. Gracias a las Piscinas Municipales Bernat Picornell por cedernos unas instalaciones magníficas, sede de grandes competiciones. Gracias a los patrocinadores. Sin vuestra colaboración la Final Six no habría sido posible. Agradecemos a los medios de comunicación la difusión del waterpolo. Muchas gracias a los voluntarios y voluntarias por vuestra implicación. Gracias a las aficiones que estos días vibraréis en las Picornell. Sois el motor del waterpolo y confiamos que disfrutaréis. No podemos dejar de agradecer el apoyo de nuestros socios y socias: son quienes hacen del CNAB un Club lleno de sueños, capaz de llevarlos a cabo. A todos y todas, el Club Natació AtlèticBarceloneta, la Barceloneta y Barcelona os esperamos con los brazos abiertos. A los amantes de nuestro deporte... ¡bienvenidos!


ORGANISING COMMITTEE COMITÈ ORGANITZADOR COMITÉ ORGANIZADOR PRESIDENT | PRESIDENT | PRESIDENTE Julián García

EVENT DIRECTOR | DIRECTOR DE L’ESDEVENIMENT | DIRECTOR DEL EVENTO Santiago Fernández de Cuevas

COMPETITION DIRECTOR | DIRECTOR DE COMPETICIÓ | DIRECTOR DE COMPETICIÓN Eugeni Ballarín

OPERATIONS DIRECTOR | DIRECTOR D’OPERACIONS | DIRECTOR DE OPERACIONES Xavier Lorenzo

PUBLICITY DIRECTOR | DIRECTOR DE PROMOCIÓ | DIRECTOR DE PROMOCIÓN David Puentes

FACILITIES AND COMPETITION | INSTAL·LACIÓ I COMPETICIÓ | INSTALACIÓN Y COMPETICIÓN Lluís Pérez

MEDICAL COMMITTEE | COMISSIÓ MÈDICA | COMISIÓN MÉDICA Dr. Mario Lloret

LEGAN AND INSURANCE ADVISOR | ASSESSORAMENT LEGAL I SEGURETAT | ASESORAMIENTO LEGAL Y SEGURIDAD Raúl Ballesta

MEDIA | MITJANS DE COMUNICACIÓ | MEDIOS DE COMUNICACIÓN José Ruiz Orland

PROTOCOL, PR AND PUBLICITY | PROTOCOL, RRPP I PROMOCIÓ | PROTOCOLO, RRPP Y PROMOCIÓN Eva Nieves

TICKETING | ENTRADES | ENTRADAS Esther Martínez

COMMUNITY MANAGER Carlota Bestit

ACCREDITATION | ACREDITACIONS | ACREDITACIONES Mª Rosa Madomar

ACCOMMODATION AND LOGISTICS | ALLOTJAMENT I LOGÍSTICA | ALOJAMIENTO Y LOGÍSTICA El Corte Inglés

12


LEN Officials Delegate | Delegats | Delegados Sr. | Mr. Fernando Carpena (ESP) Sr. | Mr. Gyorgy Martin (HUN) Sr. | Mr. Stefan Bottlik (SVK) Sr. | Dr. Andras Bodnar (HUN)

LEN Bureau Delegate LEN Technical Delegate LEN Technical Delegate LEN Medical Delegate

Referees | Àrbitres | Árbitros Sr. | Mr. Mark Koganov (AZE) Sr. | Mr. Georgios Stavridis (GRE) Sr. | Mr. Gyorgy Kun (HUN) Sr. | Mr. Adrian Alexandrescu (ROU) Sr. | Mr. Boris Margeta (SLO)

Competition | Competició | Competición 29 30 31 may maig mayo

THURSDAY | DIJOUS | JUEVES 18:00h. Pro Recco vs VK Partizan

19:30h. CN Atlètic-Barceloneta vs AN Brescia

may maig mayo

may maig mayo

FRIDAY | DIVENDRES | VIERNES

SATURDAY | DISSABTE | SÁBADO

16:30h.

18:30h.

5th – 6th

Bronze game: 3rd – 4th

18:00h.

20:00h.

Semifinal 1

Final

19:30h. Semifinal 2

Qualified Teams | Equips Classificats | Equipos Clasificados VK Primorje Erste Bank (CRO)

VK Radnicki (SRB)

Pro Recco Nuoto e Pallanuoto (ITA)

AN Brescia SSD ARL (ITA)

CN Atlètic-Barceloneta (ESP)

VK Partizan (SRB)

14


THE BERNAT PICORNELL POOLS, SCENE OF GREAT SPORTING SUCCESSES The Bernat Picornell pools were inaugurated in 1970 thanks to the determination of Bernat Picorell i Richier, pioneer of swimming in Catalonia and Spain. Soon after its founding, it hosted a European championship. Since then, many Barcelonans will be happy to tell you that they learnt to swim at the Picornell. Back in 1970 the current infrastructure of municipal pools was unthinkable and public swimming was limited to clubs like the historic Atlètic-Barceloneta, host of the Final Six. But since the beginning the Picornell pools have known how to combine competitions at various levels with their role as public pools.

16

The ‘92 Barcelona Olympic Games were fundamental in transforming the Bernat Picornell pools Since then they have been the headquarters of the world swimming championships in both 2003 and 2013 and have experienced many other sporting successes. And here we have the nub of the pools’ success: knowing how to carry off this dual function. On one hand they are about democratising sport and making it possible for the public to practise. On the other, they strive to provide the best possible setting for sportsmen and women like Manel Estiarte, Gemma Mengual and Jennifer Pareja to make history. With the excitement of the last world championship’s women’s final still fresh in our memories, we hope you are ready to enjoy with us this water polo final in the prestigious setting of the Picornell.


17


Piscines Municipals Bernat Picornell, escenari de grans èxits esportius Piscinas Municipales Bernat Picornell, escenario de grandes éxitos

Les Piscines Bernat Picornell s’inauguren l’any 1970 per acollir un campionat europeu, gràcies a l’impuls de Bernat Picornell i Richier, pioner de la natació a Catalunya i Espanya.

Las Piscinas Bernat Picornell se inauguran en 1970 para acoger un campeonato europeo, gracias al impulso de Bernat Picornell i Richier, pionero de la natación en Cataluña y España.

A partir d’aquí, és fàcil trobar barcelonins i barcelonines que t’expliquin que van aprendre a nedar a les Picornell. Doncs, des d’un principi, van saber combinar les competicions de diferents àmbits amb la seva funció com a piscines públiques en una època en què la infraestructura actual de centres esportius municipals encara no s’havia ni imaginat i la pràctica de la natació es limitava a clubs com l’històric Atlètic-Barceloneta, l’amfitrió de la Final Six.

A partir de aquí, es fácil encontrar barceloneses y barcelonesas que te expliquen que aprendieron a nadar en las Picornell. Desde un principio, supieron combinar las competiciones de diferentes ámbitos con su función como piscinas públicas en una época en la que la infraestructura actual de centros deportivos municipales todavía no se había ni imaginado y la práctica de la natación se limitaba a clubes como el histórico Atlètic-Barceloneta, el anfitrión de la Final Six.

Els Jocs Olímpics de Barcelona ‘92 van ser fonamentals per a la transformació de les Bernat Picornell. Un equipament que, posteriorment, ha estat seu de dos Mundials de natació, el de 2003 i el de 2013, i que ha viscut importants èxits esportius. I és que aquesta és la virtut de Picornell, actual centre de fitness: saber portar aquesta dualitat. Per una banda, democratitzar l’esport i facilitar la pràctica entre la ciutadania; i, per l’altra banda, transformar-se i convertir-se en el millor escenari perquè esportistes com Manel Estiarte, Gemma Mengual o Jennifer Pareja facin història. Amb el record encara recent de l’emoció de la final femenina del passat Mundial, us esperem a tots i totes per gaudir, un cop més, d’un esport com el waterpolo que té en Picornell la seu de referència.

18

Los Juegos Olímpicos de Barcelona ‘92 fueron fundamentales para la transformación de las Bernat Picornell. Un equipamiento que, posteriormente, ha sido sede de dos Mundiales de natación, el de 2003 y el de 2013, y que ha vivido importantes éxitos deportivos. Y es que esta es la virtud de Picornell, actual centro de fitness: saber llevar esta dualidad. Por un lado, democratizar el deporte y facilitar la práctica entre la ciudadanía; y, por el otro lado, transformarse y convertirse en el mejor escenario para que deportistas como Manel Estiarte, Gemma Mengual o Jennifer Pareja hagan historia. Con el recuerdo todavía reciente de la emoción de la final femenina del pasado Mundial, os esperamos a todos y todas para disfrutar, una vez más, de un deporte como el waterpolo que tiene en Picornell la sede de referencia.


CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA: 101 YEARS OF HEALTH, SPORT AND WELL-BEING Since CNAB was founded in 1913, many things have changed. But the Club has proved able to maintain its family essence and its objective of promoting the practice of sport, both within the sphere of competition, and as a social activity. Our story has been marked by a clear commitment to sport and to its values, which go much further than the pool, offering wide benefits for both individuals and our surroundings. For that, CNAB provides integral training to its sportsmen and women, numbering some 340 at present. Water polo has been one of the Club’s main activities, making it a noted institution both nationally and internationally. Among its trophies the team can include 13 League’s championships, 11 Spanish Supercups and 10 Royal Cups, as well as a bronze from the Belgrade’s Final Four. With close links to the neighbourhood of Barceloneta, which saw our Club born and grow, we have celebrated our centenary with the prospect of many glorious years ahead. The organisation of the Final Six is another proof of our commitment to the city of Barcelona and to sport.

CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA: CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA: 101 ANYS DE SALUT, ESPORT I 101 AÑOS DE SALUD, DEPORTE Y BENESTAR BIENESTAR Des que el CNAB va néixer el 1913, moltes coses han canviat; ha sabut, però, mantenir l’essència familiar i l’objectiu de promocionar la pràctica esportiva en l’àmbit de la competició i com a activitat social. La nostra trajectòria està marcada per un ferm compromís amb l’esport i els seus valors, que van més enllà de la piscina i reverteixen en beneficis en les persones i l’entorn. Per això, el CNAB forma esportistes des de la base; actualment, són més de 340 nedadors i waterpolistes. El waterpolo ha estat un dels motors d’un Club que és referent nacional i internacional. Al nostre palmarès hi ha 13 campionats de Lliga, 11 Supercopes i 10 Copes del Rei, a més del bronze de la Final Four de Belgrad. Vinculats al barri de la Barceloneta, que ens ha vist néixer i créixer, hem celebrat el centenari i tenim encara un llarg camí per davant. L’organització de la Final Six és una prova més del nostre compromís amb la ciutat i amb l’esport.

Desde que el CNAB nació en 1913, muchas cosas han cambiado. Pero el Club ha sabido mantener su esencia familiar y el objetivo de promocionar la práctica deportiva en el ámbito de competición y como actividad social. Nuestra trayectoria está marcada por un firme compromiso con el deporte y sus valores, que van más allá de la piscina y revierten en beneficios en las personas y el entorno. Así, el CNAB forma deportistas desde la base; actualmente, son más de 340 nadadores y waterpolistas. El waterpolo ha sido uno de los motores de un Club que es referente nacional e internacional. En nuestro palmarés hay 13 campeonatos de Liga, 11 Supercopas y 10 Copas del Rey, además del bronce de la Final Four de Belgrado. Vinculado al barrio de la Barceloneta, que nos ha visto nacer y crecer, hemos celebrado el centenario y tenemos aún un largo camino por delante. La organización de la Final Six es una prueba más de nuestro compromiso con la ciudad y el deporte.

RECOGNITION CNAB HAS RECEIVED | RECONEIXEMENTS REBUTS | RECONOCIMIENTOS ‘Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo’, from Consejo Superior de Deportes, Spain’s Higher Sport Council | Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, del Consejo Superior de Deportes | Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, del Consejo Superior de Deportes ‘Creu de Sant Jordi’, from Generalitat de Catalunya | La Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya | Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya ‘Medalla d’Or al Mèrit Esportiu’, from Ajuntament de Barcelona | La Medalla d’Or al Mèrit Esportiu, de l’Ajuntament de Barcelona | Medalla d’Or al Mèrit Esportiu, del Ajuntament de Barcelona ‘Placa Olímpica al Mérito Deportivo’, from Comité Olímpico Español | La Placa Olímpica al Mèrit Esportiu, del Comité Olímpic Espanyol | La Placa Olímpica al Mérito Deportivo, del Comité Olímpico Español

20


22,000 M

2

BEACH-SIDE FACILITIES D’INSTAL·LACIONS A PEU DE PLATJA DE INSTALACIONES A PIE DE PLAYA CNAB manages the Sant Sebastià municipal facilities, located in the Barceloneta neighbourhood. It has 12,000 members who make up one big family, sharing both social and sporting activities and enjoying their first-rate facilities right beside the sea. Pools: indoor with seating area (33x25 m2), open air (20x13 m2), heated open air (25x21 m2), indoor therapeutic (12.5x6 m2).

El CNAB gestiona la instal·lació municipal de Sant Sebastià, situada a la Barceloneta. Amb 12.000 socis i sòcies, és una gran família que gira al voltant d’un projecte social i esportiu, i gaudeix d’unes instal·lacions de primera categoria situades a peu de platja.

El CNAB gestiona la instalación municipal de Sant Sebastià, situada en el barrio de la Barceloneta. Con 12.000 socios y socias, es una gran familia entorno a un proyecto social y deportivo, que disfruta de unas instalaciones de primera categoría situadas a pie de playa.

Piscines: Coberta amb graderies (33x25 m), descoberta (20x13 m), descoberta climatitzada (25x21 m), coberta terapèutica (12’5x6 m).

Piscinas: Cubierta con gradas (33x25 m), descubierta (20x13 m), descubierta climatizada (25x21 m), cubierta terapéutica (12’5x6 m).

Solàrium: 2.000 m2.

Solárium: de 2.000 m2.

Spa/Zona de wellness: 2 banyeres d’hidromassatge, sauna humida, sauna seca.

Spa/Zona de wellness: 2 bañeras de hidromasaje, sauna húmeda, sauna seca.

Espais de fitness: Gimnàs (1.200 m2), 4 sales d’activitats dirigides.

Espacios de fitness: Gimnasio (1.200 m2), 4 salas de actividades dirigidas.

Espais esportius: 4 pistes de pàdel, frontó, sala de tennis taula, ta-ka-tà.

Espacios deportivos: 4 pistas de pádel, frontón, sala de tennis mesa, ta-ka-tá.

Altres espais: Platja privada (2.800 m2), àrea de salut, centre d’estètica i benestar, sala d’actes Alfons Cánovas, sala social i d’exposicions, botiga.

Otros espacios: Playa privada (2.800 m2), área de salud, centro de estética y bienestar, sala de actos Alfons Cánovas, sala social y de exposiciones, tienda.

Cursets de natació: per a totes les edats.

Cursillos de natación: para todas las edades.

Activitats aquàtiques dirigides: 30 activitats setmanals.

Actividades acuáticas dirigidas: 30 actividades semanales.

Activitats de fitness dirigides: 130 activitats setmanals incloses en la quota de soci/a.

Actividades de fitness dirigidas: 130 actividades semanales incluidas en la cuota de socio/a.

Solarium: 2,000 m . 2

Spa / Wellness zone: 2 hydro-massage pools, wet sauna, dry sauna. Fitness area: Gym (1,200 m ), 4 rooms for guided activities. 2

Sports areas: 4 paddle courts, front court, table tennis room, court for ta-ka-tà. Other spaces: Private beach (2,800 m ), health area, beauty and wellness centre, Alfons Cánovas function room, social and exhibition space, shop. 2

Swimming courses: for all ages Guided aquatic activities: 30 weekly activities. Guided fitness activities: 130 weekly activities included in the membership fee.

21


IN THE SERVICE OF LOCAL SPORT

AL SERVEI DE L’ESPORT LOCAL | AL SERVICIO DEL DEPORTE LOCAL

The sports division of Barcelona’s Provincial Council strives to improve local sport, in terms of equipment and activities, by giving support to local facilities and pushing for an increase in the practice of physical exercise. Managing local sports provision that is fairly distributed geographically and is transversal, sustainable and innovative is the key goal of our day-to-day work categorised below. Encouraging sporting practice • Technical advice • Local sporting events and projects (grants to reduce risk of social exclusion, promoting local sporting programmes, adapted sports days and a series of walks for older people) • Organisation of sporting events • The loan of sports equipment and provision of trophies • Safety plans for sporting activities

Consolidation of the sports facilities network • Advice: regulations, assessment, environmental measures • Technical support for the planning, design and management of facilities (Viability studies and architectural projects, studies into management, energy use and maintenance) • Economic support for the renovation and maintenance of sports facilities and for new building work • Help with the acquisition of sports equipment

Improving the quality of municipal sports services • Training in: activities, management, sustainability and maintenance • Studies and specific interventions: improving management, promoting sport in rural areas, sport and work etc.

Esports de la Diputació de Barcelona té com a missió contribuir a la millora de l’esport local, tant a nivell d’equipaments com d’activitats, donant suport als ens locals per impulsar l’increment de la pràctica físicoesportiva.

Deportes de la Diputación de Barcelona tiene como misión contribuir a la mejora del deporte local, tanto a nivel de instalaciones como de actividades, dando apoyo a los entes locales para impulsar el incremento de la práctica físico deportiva.

La proximitat, l’equilibri territorial, la transversalitat, la sostenibilitat i la innovació són valors que inspiren la tasca diària resumida en les següents línies de suport:

La proximidad, el equilibrio territorial, la transversalidad, la sostenibilidad y la innovación son valores que inspiran la labor diaria resumida en las siguientes líneas de apoyo:

Dinamització de la pràctica esportiva: • Assessoraments tècnics. • Accions i projectes esportius locals (Beques contra el risc d’exclusió social, dinamització de programes esportius locals, jornades d’esport adaptat i cicle de passejades per a la gent gran)

Dinamización de la práctica deportiva: • Asesoramientos técnicos. • Acciones y proyectos deportivos locales (beques contra el riesgo de exclusión social, dinamización de programas deportivos locales, jornadas del deporte adaptado y ciclo de paseos para la gente mayor).

• Organització d’esdeveniments esportius. • Préstec de material esportiu i cessió de trofeus. • Plans d’autoprotecció d’activitats esportives.

• Organización de acontecimientos deportivos. • Préstamos de material deportivo y cesión de trofeos. • Planes de autoprotección de actividades deportivas.

Consolidació de la xarxa d’equipaments esportius: • Assessoraments: normativa, diagnòstic, mesures mediambientals. • Suport tècnic per a la planificació, disseny i gestió dels equipaments (Estudis de viabilitat i projectes arquitectònics, estudis de gestió i estudis energètics i de manteniment) • Suport econòmic a la reforma i manteniment d’equipaments esportius i a obra nova. • Ajuts a l’adquisició de material esportiu inventariable.

Consolidación de la red de instalaciones deportivas: • Asesoramiento: normativa, diagnóstico, medidas medioambientales. • Soporte técnico para la planificación, diseño y gestión de las instalaciones (estudios de viabilidad y proyectos arquitectónicos, estudios de gestión y estudios energéticos y de mantenimiento) • Soporte económico en la reforma y mantenimiento de instalaciones deportivas y en obra nueva. • Ayudas a la adquisición de material deportivo inventariable.

Millora de qualitat dels serveis esportius municipals: • Oferta formativa en: activitats,

Mejora de calidad de los servicios deportivos municipales: • Oferta formativa en: actividades,

gestió, sostenibilitat i manteniment. • Estudis i accions específiques: millora de la gestió, dinamització de petits municipis, esport i feina, etc.

gestión, sostenibilidad y mantenimiento. • Estudios y acciones especifiques: mejora de la gestión, dinamización de pequeños municipios, deporte y trabajo, etc.


WINNERS PALMARÈS PALMARÉS CHAMPIONS LEAGUE WATERPOLO

24

2012/13

VK Crvena Zvezda (SRB)

2011/12

ASD Pro Recco (ITA)

2010/11

VK Partizan (SRB)

2009/10

ASD Pro Recco (ITA)

2008/09

VK Primorac Kotor (MNE)

2007/08

ASD Pro Recco (ITA)

2006/07

ASD Pro Recco (ITA)

2005/06

VK Jug Dubrovnik (CRO)

2004/05

CN Posillipo Naples (ITA)

2003/04

Domino BHSE Budapest (HUN)

2002/03

ASD Pro Recco (ITA)

2001/02

Olympiacos Pireaus CFP (GRE)

2000/01

VK Jug Dubrovnik (CRO)

1999/00

VK Becej Nis Naftagas (SRB)

1998/99

Splitska Banka Split (CRO)

1997/98

CN Posillipo Naples (ITA)

1996/97

CN Posillipo Naples (ITA)

1995/96

HAVK Mladost (CRO)

1994/95

CN Catalunya (ESP)

1993/94

Újpesti TE (HUN)

1992/93

Jadran Koteks Split (CRO)

1991/92

Jadran Koteks Split (CRO)

1990/91

HAVK Mladost (YUG)

1989/90

HAVK Mladost (YUG)

1988/89

Spandau Berlin (GDR)

1987/88

Sisley Pescara (ITA)

1986/87

Spandau Berlin (GDR)

1985/86

Spandau Berlin (GDR)

1984/85

Vasas SC (HUN)

1983/84

ASD Pro Recco (ITA)

1982/83

Spandau Berlin (GDR)

1981/82

CN Barcelona (ESP)

1980/81

VK Jug Dubrovnik (YUG)

1979/80

Vasas SC (HUN)

1978/79

OSC Budapest (HUN)

1977/78

Circolo Canottieri Naples (ITA)

1976/77

CSK VMF Moscow (URSS)

1975/76

Partizan Belgrade (YUG)

1974/75

Partizan Belgrade (YUG)

1976/74

MUG Moscow (URSS)

1972/73

OSC Budapest (HUN)

1971/72

Mladost Zagreb (YUG)

1970/71

Partizan Belgrade (YUG)

1969/70

Mladost Zagreb (YUG)

1968/69

Mladost Zagreb (YUG)

1967/68

Mladost Zagreb (YUG)

1966/67

Partizan Belgrade (YUG)

1965/66

Partizan Belgrade (YUG)

1964/65

Recco (ITA)

1963/64

Partizan Belgrade (YUG)


CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA PRESIDENT | PRESIDENT | PRESIDENTE Julián García González

FOUNDATION | FUNDACIÓ | FUNDACIÓN 1913

CLUB’S COLOURS | COLORS DEL CLUB | COLORES DEL CLUB Navy blue and yellow | Blau marí i groc | Azul marino y amarillo

ADDRESS | ADREÇA | DIRECCIÓN Plaça del Mar, s/n. 08003 Barcelona, Espanya.

WEB: www.cnab.cat FACEBOOK: www.facebook.com/cnab.oficial

TWITTER: @CNAB_oficial

HONOURS | PALMARÈS | PALMARÉS 13 Spanish League championships | Campionats de Lliga | Campeonatos de Liga 11 Spanish Supercups | Supercopes d’Espanya | Supercopas de España 10 King’s Cups | Copes del Rei | Copas del Rei

TEAM | EQUIP | EQUIPO 1.

Daniel

López Pinedo

ESP

1980

Goalkeeper | Porter | Portero

2.

Balazs Marton

Sziranyi Somogyi

ESP

1983

Center | Boia | Boya

3.

Felipe

Perrone Rocha

ESP

1986

Forward | Atacant | Atacante

4.

Alberto

Munárriz Egaña

ESP

1994

Back | Defensa | Defensa

5.

Albert

Español Lifante

ESP

1985

Forward | Atacant | Atacante

6.

Marc

Minguell Alférez

ESP

1985

Back | Defensa | Defensa

7.

Marc

Roca Barceló

ESP

1998

Back | Defensa | Defensa

8.

Gonzalo Óscar

Echenique

ESP

1990

Forward | Atacant | Atacante

9.

Nemanja

Ubovic

SRB

1991

Center | Boia | Boya

10.

Francisco

Fernández Miranda

ESP

1986

Forward | Atacant | Atacante

11.

Rubén

de Lera Calero

ESP

1992

Forward | Atacant | Atacante

12.

Marko

Petkovic

SRB

1989

Forward | Atacant | Atacante

13.

Mario

Lloret Gómez

ESP

1990

Goalkeeper | Porter | Portero

14.

Joshua

Monpeat Portaña

ESP

1993

Back | Defensa | Defensa

15.

Miguel

Linares Torres

ESP

1997

Goalkeeper | Porter | Portero

COACHES | COS TÈCNIC | CUERPO TÉCNICO

16.

Roger

Tahull Compte

ESP

1997

Center | Boia | Boya

Coach | Entrenador | Entrenador: Jesús Martín Second coach | Segon entrenador | Segundo entrenador: David Martín

17.

Sergi

Cabanas Pegado

ESP

1996

Goalkeeper | Porter | Portero

GREAT FORMER PLAYERS | GRANS EX JUGADORS | GRANDES EX JUGADORES: Manuel Estiarte, Jordi Sans, Salvador Gómez, Gustavo Marcos, Ángel Luis Andreo, Petar Trbojevic, Gabriel Hernández, Xavier Vallés, Aleksander Ciric.

26


Last year it won the bronze medal in the Final Four in Belgrade L’any passat va aconseguir la medalla de bronze a la Final Four de Belgrad

És un dels clàssics del waterpolo espanyol, nascut de la fusió entre el Club Natació Atlètic (1913) i el Barceloneta Amateur Club (1929). En els últims temps s’ha ensenyorit del waterpolo espanyol, amb 8 títols de Lliga consecutius entre d’altres trofeus. Entre el 6 de novembre de 2005 i el 22 de novembre de 2009 el CNAB va assolir una sèrie de 132 victòries consecutives en competicions nacionals. L’any passat va aconseguir la medalla de bronze a la Final Four de Belgrad. Aquesta edició, a Barcelona, busca aconseguir la seva millor classificació històrica.

It is one of the classics in Spanish Water Polo, born from the fusion between Club Natació Atlètic (1913) and Barceloneta Amateur Club (1929). Lately it has taken over Spanish Water Polo winning 8 League titles among other trophies. Between 6th November 2005 and 22nd November 2009 the club was unbeaten for 132 consecutive games in national competitions. Last year it won the bronze medal in the Final Four in Belgrade. The present edition, in Barcelona, CNAB hopes to achieve its best result in history.

El año pasado logró la medalla de bronce en la Final Four de Belgrado 27

Es uno de los clásicos del waterpolo español, nacido de la fusión entre el Club Natació Atlètic (1913) y el Barceloneta Amateur Club (1929). En los últimos tiempos se ha enseñoreado del waterpolo español, con 8 títulos de Liga consecutivos entre otros trofeos. Entre el 6 de noviembre de 2005 y el 22 de noviembre de 2009 el CNAB logró una serie de 132 victorias consecutivas en competiciones nacionales. El año pasado logró la medalla de bronce en la Final Four de Belgrado. Esta edición, en Barcelona, busca conseguir su mejor clasificación histórica.


ASSOCIAZIONE NUOTATORI BRESCIA SSD A R.L.

PRESIDENT | PRESIDENT | PRESIDENTE

TEAM | EQUIP | EQUIPO 1.

Marco

del Lungo

ITA

1990

Goalkeeper | Porter | Portero

2.

Giuseppe

Valentino

ITA

1990

Back | Defensa | Defensa

3.

Christian

Presciutti

ITA

1982

Forward | Atacant | Atacante

4.

Ugo J. F.

Crousillat

FRA

1990

Forward | Atacant | Atacante

5.

Guillermo

Molina Ríos

ESP

1984

Forward | Atacant | Atacante

6.

Valerio

Rizzo

ITA

1984

Forward | Atacant | Atacante

White and blue | Blanc i blau | Blanco y azul

7.

Daniele

Giorgi

ITA

1985

Back | Defensa | Defensa

8.

Alessandro

Nora

ITA

1987

Forward | Atacant | Atacante

ADDRESS | ADREÇA | DIRECCIÓN

9.

Nicholas

Presciutti

ITA

1993

Forward | Atacant | Atacante

10.

Michael Alexandre

Bodegas

FRA

1987

Center | Boia | Boya

11.

Francesco

di Fulvio

ITA

1993

Forward | Atacant | Atacante

12.

Christian

Napolitano

ITA

1982

Center | Boia | Boya

13.

Brando

Dian

ITA

1991

Goalkeeper | Porter | Portero

14.

Filippo

Legrenzi

ITA

1991

Back | Defensa | Defensa

Andrea Malchiodi

FOUNDATION | FUNDACIÓ | FUNDACIÓN 2011

CLUB’S COLOURS | COLORS DEL CLUB | COLORES DEL CLUB

Via Leonardo da Vinci, 20. 25122 Brescia, Itàlia.

WEB:

www.anbrescia.it

HONOURS | PALMARÈS | PALMARÉS

1 Italian Championship | Campionat d’Itàlia | Campeonato de Italia 1 Italian Cup | Copa d’Itàlia | Copa de Italia 3 LEN Cups| Copes LEN | Copas LEN

COACHES | COS TÈCNIC | CUERPO TÉCNICO Coach | Entrenador | Entrenador: Alessandro Bovo

GREAT FORMER PLAYERS | GRANS EX JUGADORS | GRANDES EX JUGADORES: Roberto Calcaterra, Iván Pérez.

28


Although it was only founded much later than the historical Italian club Brescia Has become one to watch in the last few years. LEN Cup winner in the years 2002, 2003, 2006, won the Italian championship in 2003 and since then it has become a reference in the Italian water polo, winning the Italian Cup in 2012. Among its line up is Spanish International Guillermo Molina, who has become one of its bastions this season.

Among its line up is Spanish International Guillermo Molina

Encara que va ser fundat molt més tard que els històrics clubs italians, Brescia s’ha convertit en un dels grans dels últims anys. Guanyador de la Copa LEN els anys 2002, 2003 i 2006, va guanyar el campionat italià el 2003 i, des de llavors, s’ha convertit en un referent del waterpolo italià, guanyador de la Copa d’Itàlia de 2012. Entre les seves files compta amb l’internacional espanyol Guillermo Molina, que aquesta temporada s’ha convertit en un dels seus baluards.

Entre les seves files compta amb l’internacional espanyol Guillermo Molina Entre sus filas cuenta con el internacional español Guillermo Molina

29

Aunque fue fundado mucho más tarde que los históricos clubs italianos, el Brescia se ha convertido en uno de los grandes de los últimos años. Ganador de la Copa LEN en los años 2002, 2003 y 2006, ganó el campeonato italiano en 2003 y desde entonces se ha convertido en un referente del waterpolo italiano, ganador de la Copa de Italia en 2012. Entre sus filas cuenta con el internacional español Guillermo Molina, que esta temporada se ha convertido en uno de sus baluartes.


PRESIDENT | PRESIDENT | PRESIDENTE Aleksandar Šoštar

FOUNDATION | FUNDACIÓ | FUNDACIÓN

VK PARTIZAN

1952

CLUB’S COLOURS | COLORS DEL CLUB | COLORES DEL CLUB Black and white | Negre i blanc | Negro y blanco

ADDRESS | ADREÇA | DIRECCIÓN Crnotravska 4 11000 Belgrade Serbia.

WEB: www.waterpolopartizan.rs

TEAM | EQUIP | EQUIPO 1.

Uroš

Ćucković

MNE

1990

Back | Defensa | Defensa

2.

Miloš

Ćuk

SRB

1990

Forward | Atacant | Atacante

HONOURS | PALMARÈS | PALMARÉS

3.

Nikola

Dedović

SRB

1992

Forward | Atacant | Atacante

25 National Leagues | Lligues Nacionals | Ligas Nacionales 21 National Cups | Copes Nacionals | Copas Nacionales 1 Mediterranean Cup | Copa del Mediterrani | Copa del Mediterráneo 1 LEN national Cup | Copa nacional LEN | Copa nacional LEN 1 LEN Cup | Copa LEN | Copa LEN 1 Supercopa LEN | Supercopa LEN 7 Euroligas | Euroleagues | Eurolligues

4.

Lucas Cornelies

Gielen

NED

1990

Back | Defensa | Defensa

5.

Nikola

Jakšić

SRB

1997

Back | Defensa | Defensa

6.

Dušan

Mandić

SRB

1994

Forward | Atacant | Atacante

7.

Marko

Manojlović

SRB

1996

Center | Boia | Boya

8.

Dimitrije

Obradovićš

SRB

1994

Forward | Atacant | Atacante

9.

Ivan

Rackov

SRB

1989

Forward | Atacant | Atacante

10.

Strajo Dimitrije

Ristićević

SRB

1992

Goalkeeper | Porter | Portero

11.

Slobodan

Soro

SRB

1978

Goalkeeper | Porter | Portero

12.

Ognjen

Stojanović

SRB

1996

Forward | Atacant | Atacante

COACHES | COS TÈCNIC | CUERPO TÉCNICO

13.

Gavril

Subotić

SRB

1995

Forward | Atacant | Atacante

Coach | Entrenador | Entrenador: Vladimir Vujasinović Auxiliar coaches | Entrenadors auxiliars | Entrenadores auxiliares: Miloš Ćirić, Nikola Radojičić

14.

Đorđe

Tanasković

SRB

1994

Forward | Atacant | Atacante

15.

Nikola

Tomašević

SRB

1989

Center | Boia | Boya

16.

Nemanja

Bakić

SRB

1997

Center | Boia | Boya

17.

Stefan

Zivojinović

SRB

1989

Goalkeeper | Porter | Portero

30


Integrated in Sports Society Partizan in Belgrade is, along with CrvenaZvezda (Red Star), the most historic and important club in the Serbian capital as well as within Europe. Founded in 1952 after the Second World War, it leads the continental champions´ titles board with 7 crowns, the same as Croatia´s Mladost Zagreb and Pro Recco from Italy. Dominating the National record books, the majority of the players in the team have been Olympic or World Champions with Yugoslavia and/or Serbia.

Dominating the National record books, the majority of the players in the team have been Olympic or World Champions with Yugoslavia and/or Serbia Dominador del palmarès nacional, la majoria dels seus jugadors han estat campions olímpics o mundials amb Iugoslàvia i/o Sèrbia Dominador del palmarés nacional, la mayoría de sus jugadores han sido campeones olímpicos o mundiales con Yugoslavia y/o Serbia 31

Integrat a la Societat Esportiva Partizan de Belgrad és, amb el Crvena Zvezda (Estrella Roja), el més històric i important club de la capital sèrbia així com de tot Europa. Fundat el 1952 després de la II Guerra Mundial, lidera la taula de títols de campió continental amb 7 corones, les mateixes que el Mladost Zagreb croat i el Pro Recco italià. Dominador del palmarès nacional, la majoria dels seus jugadors han estat campions olímpics o mundials amb Iugoslàvia i/o Sèrbia. Integrado en la Sociedad Deportiva Partizán de Belgrado es, con el Crvena Zvezda (Estrella Roja), el más histórico e importante club de la capital serbia, así como de toda Europa. Fundado en 1952 tras la II Guerra Mundial, lidera la tabla de títulos de campeón continental con 7 coronas, las mismas que Mladost Zagreb croata y Pro Recco italiano. Dominador del palmarés nacional, la mayoría de sus jugadores han sido campeones olímpicos o mundiales con Yugoslavia y/o Serbia.


VK PRIMORJE ERSTE BANKA PRESIDENT | PRESIDENT | PRESIDENTE Predrag Sloboda

FOUNDATION | FUNDACIÓ | FUNDACIÓN 1908

CLUB’S COLOURS | COLORS DEL CLUB | COLORES DEL CLUB Red and black | Vermell i negre | Rojo y negro

ADDRESS | ADREÇA | DIRECCIÓN Podkoludricu 2, 51000 Rijeka, Croatia.

WEB: www.vaterpolo-primorje.hr FACEBOOK: www.facebook.com/vaterpolo. primorje TWITTER: @VKPrimorje HONOURS | PALMARÈS | PALMARÉS 1 Championship of Yugoslavia | Campionat de Iugoslàvia | Campeonato de Yugoslavia 1 Cup of Yugoslavia | Copa de Iugoslàvia | Copa de Yugoslavia 1 Mediterranean Cup | Copa del Mediterrani | Copa del Mediterráneo 3 Croatian Cup | Copes de Croàcia | Copas de Croacia 1 COMEN Cup | Copa COMEN | Copa COMEN 2 Adriatic League | Lligues Adriàtiques | Ligas Adriáticas

TEAM | EQUIP | EQUIPO 1.

Vićan

Frano

CRO

1976

Goalkeeper | Porter | Portero

2.

Cosmin Alexandru

Radu

ROM

1981

Center | Boia | Boya

3.

Ivan

Krapić

CRO

1989

Center | Boia | Boya

4.

Denes Andor

Varga

HUN

1987

Forward | Atacant | Atacante

5.

Petar

Muslim

CRO

1988

Forward | Atacant | Atacante

6.

Antonio

Petrović

MON

1982

Back | Defensa | Defensa

7.

Daniel Rudolf

Varga

HUN

1983

Forward | Atacant | Atacante

8.

Paulo

Obradović

CRO

1986

Forward | Atacant | Atacante

9.

Anđelo

Šetka

CRO

1985

Forward | Atacant | Atacante

10.

Xavier

García Gadea

ESP

1984

Forward | Atacant | Atacante

11.

Duje

Jelovina

CRO

1992

Goalkeeper | Porter | Portero

12.

Ivan

Buljubašić

CRO

1987

Back | Defensa | Defensa

13.

Sukno

Sandro

CRO

1990

Forward | Atacant | Atacante

COACHES | COS TÈCNIC | CUERPO TÉCNICO Coach | Entrenador | Entrenador: Ivan Asić Second coach | Segon entrenador | Segundo entrenador: Igor Pezelj

GREAT FORMER PLAYERS | GRANS EX JUGADORS | GRANDES EX JUGADORES: Igor Hinić, DamirGlavan, DamirBurić, Samir Barać, DanijelPremuš, Vladimir Vujasinović,

32


The club was founded in 1908 in the city of Rijeka with the original name of Hrvatski Sportski Klub Viktoria. After the 2nd World War, the club was re-established in 1948 as Primorje. Since 1991 and the breakup of Yugoslavia the club has been competing in Croatian club competitions. Is the oldest swimming club in Croatia, where it has been struggling with two powerful Water Polo clubs: first Mladost Zagreb and then JUG Dubrovnic. In Yugoslav competitions, Primorje won its only national league title in 1938 (as Viktorija). The club also won three national cups (Yugoslav Cup in 1979 and Croatian Cups in 1995 and 2012). Two years ago it managed to make the final of the Champions League, where it was defeated by Pro Recco. Among its line upthere are six members of the Croatia men’s national team that won gold at the 2012 London Olympics.

El Club va ser fundat el 1908 a la ciutat de Rijeka amb el nom Hrvatski Sportski Klub Viktoria. Després de la II Guerra Mundial, va renéixer com Primorje el 1948. Des de 1991 i la ruptura de Iugoslàvia, competeix a la Lliga croata. És el club de natació més antic de Croàcia, on ha competit amb dos dels clubs més potents de waterpolo: primer el Mladost Zagreb i després el JUG Dubrovnic. En competicions iugoslaves va guanyar el seu únic títol de Lliga el 1938 (com Viktorija). També va guanyar tres copes nacionals (la iugoslava el 1979 i la croata el 1995 i 2012). Fa dos anys va ser capaç d’arribar a la gran final de la Champions, on va ser derrotat pel Pro Recco. En les seves files hi ha sis campions olímpics a Londres 2012.

Two years ago it managed to make the final of the Champions League, where it was defeated by Pro Recco Fa dos anys va ser capaç d’arribar a la gran final de la Champions, on va ser derrotat pel Pro Recco Hace dos años fue capaz de llegar a la gran final de la Champions, donde fue derrotado por el Pro Recco 33

El club fue fundado en 1908 en la ciudad de Rijeka con el nombre Hrvatski Sportski Klub Viktoria. Tras la II Guerra Mundial, el club renació como Primorje en 1948. Desde 1991 y la ruptura de Yugoslavia, compite en la Liga croata. Es el club de natación más antiguo del país, donde ha competido con dos de los clubes más potentes de waterpolo: primero el Mladost Zagreb y luego el JUG Dubrovnic. En competiciones yugoslavas ganó su único título liguero en 1938 (como Viktorija). También ganó tres copas nacionales (la yugoslava en 1979 y la croata en 1995 y 2012). Hace dos años fue capaz de llegar a la gran final de la Champions, donde fue derrotado por el Pro Recco. En sus filas hay seis campeones olímpicos en Londres 2012.


PRO RECCO NUOTO E PALLANUOTO SSD A RL PRESIDENT | PRESIDENT | PRESIDENTE Angiolino Barreca

FOUNDATION | FUNDACIÓ | FUNDACIÓN 1913

CLUB’S COLOURS | COLORS DEL CLUB | COLORES DEL CLUB White and heavenly | Blanc i blau cel | Blanco y azul cielo

ADDRESS | ADREÇA | DIRECCIÓN Via Biagio Assereto 10A, 16036 Recco (GE), Itàlia

WEB: www.prorecco.it FACEBOOK: www.facebook.com/ proreccowaterpolo1913 TWITTER: @ProRecco1913

TEAM | EQUIP | EQUIPO

HONOURS | PALMARÈS | PALMARÉS

1.

Stefano

Tempesti

ITA

1979

Goalkeeper | Porter | Portero

27 Italian Leagues | Lligues d’Itàlia | Ligas de Italia 9 Italian Cups | Copes d’Itàlia | Copas de Italia | 7 Euroleagues | Eurolligues | Euroligas 5 European Supercups | Supercopes d’Europa | Supercopas de Europa 1 Adriatic Cup | Copa Adriàtica | Copa Adriática 1 Italian Women’s League | Lliga femenina d’Itàlia | Liga femenina de Italia 1 Women’s Euroleague | Eurolliga femenina | Euroliga femenina | 1 European Women’s Supercups | Supercopa d’Europa femenina | Supercopa de Europa femenina

2.

Federico

Lapenna

ITA

1988

Center | Boia | Boya

3.

Norbert

Madaras

ITA

1979

Forward | Atacant | Atacante

4.

Pietro

Figlioli

ITA

1984

Forward | Atacant | Atacante

5.

Alex

Giorgetti

ITA

1987

Forward | Atacant | Atacante

6.

Maurizio

Felugo

ITA

1981

Back | Defensa | Defensa

7.

Mladjan

Janovic

MON

1984

Back | Defensa | Defensa

8.

Matteo

Aicardi

ITA

1986

Center | Boia | Boya

9.

Niccolo’

Figari

ITA

1988

Back | Defensa | Defensa

10.

Maro

Jokovic

CRO

1987

Forward | Atacant | Atacante

11.

Aleksandar

Ivovic

MON

1986

Universal | Universal | Universal

12.

Massimo

Giacoppo

ITA

1983

Back | Defensa | Defensa

13.

Giacomo

Pastorino

ITA

1980

Goalkeeper | Porter | Portero

COACHES | COS TÈCNIC | CUERPO TÉCNICO Coach | Entrenador | Entrenador: Giuseppe Porzio Second coach | Segon entrenador | Segundo entrenador: Andrea Mangiante

GREAT FORMER PLAYERS | GRANS EX JUGADORS | GRANDES EX JUGADORES: Jesús Rollán, Tomislav Paškvalin, Marco D’Altrui, Tibor Benedek, Vanja Udovičić, Filip Filipovic, Tamás Kásás, Vladimir Vujasinović.

34


El Pro Recco és un clàssic de l’històricament poderós waterpolo italià El Pro Recco es un clásico del históricamente poderoso waterpolo italiano

Pro Recco is one of the classics of historically powerful Italian water polo Pro Recco is one of the classics of historically powerful Italian water polo. Founded in 1913 in this Liguria’s city as Rari Nantes Enotria, the club is property of the Genoese entrepreneur Gabriele Volpi. At the end of the last decade, it prevailed over European Cup achieving 2007, 2008, 2010 and 2012 titles. As Partizan and Mladost, Pro Recco owns 7 continental crowns. Amongst its ranks, there had been the best world players of all the times and nationalities, including the great Jesús Rollán.

El Pro Recco és un clàssic de l’històricament poderós waterpolo italià. Fundat el 1913 en aquesta ciutat de la Ligúria com Rari Nantes Enotria, el Club és propietat de l’empresari genovès Gabriele Volpi. A finals de la passada dècada va ser el gran dominador de la Copa d’Europa, amb títols el 2007, 2008, 2010 i 2012. Com Partizan i Mladost, posseeix 7 corones continentals. Per les seves files han passat els millors jugadors del waterpolo mundial de totes les èpoques, fossin del país que fossin, entre ells el gran Jesús Rollán.

35

El Pro Recco es un clásico del históricamente poderoso waterpolo italiano. Fundado en 1913 en esta ciudad de la Liguria como Rari Nantes Enotria, el club es propiedad del empresario genovés Gabriele Volpi. A finales de la pasada década fue el gran dominador de la Copa de Europa, con títulos en 2007, 2008, 2010 y 2012. Como Partizán y Mladost, posee 7 coronas continentales. Por sus filas han pasado los mejores jugadores del waterpolo mundial de todas las épocas, fueran del país que fuesen, entre ellos el gran Jesús Rollán.


VATERPOLO KLUB RADNICKI

PRESIDENT | PRESIDENT | PRESIDENTE Uroš Bogdanović

FOUNDATION | FUNDACIÓ | FUNDACIÓN 2012

CLUB’S COLOURS | COLORS DEL CLUB | COLORES DEL CLUB Red | Vermell | Rojo

ADDRESS | ADREÇA | DIRECCIÓN

TEAM | EQUIP | EQUIPO 1.

Aleksandar

Ćirić

SRB

1977

Forward | Atacant | Atacante

2.

Miloš

Korolija

SRB

1981

Center | Boia | Boya

3.

Damir

Burić

CRO

1980

Back | Defensa | Defensa

4.

Dušan

Marković

SRB

1990

Back | Defensa | Defensa

5.

Vedran

Ćirković

SRB

1988

Forward | Atacant | Atacante

6.

Boris

Zloković

MON

1983

Center | Boia | Boya

7.

Boris

Popović

SRB

1990

Center | Boia | Boya

8.

Đorđe

Filipović

SRB

1983

Forward | Atacant | Atacante

1 Eureopean Cup | Copa d’Europa | Copa de Europa

9.

Filip

Filipović

SRB

1987

Forward | Atacant | Atacante

10.

Miloš

Milicić

SRB

1991

Back | Defensa | Defensa

COACHES | COS TÈCNIC | CUERPO TÉCNICO

11.

Đorđe

Šormaz

SRB

1996

Forward | Atacant | Atacante

Coach | Entrenador | Entrenador: Uroš Stevanović Second coach | Segon entrenador | Segundo entrenador: Danilo Nikolić

12.

Stefan

Popović

SRB

1993

Goalkeeper | Porter | Portero

13.

Zdravko

Radić

MON

1979

Goalkeeper | Porter | Portero

14.

Srđan

Vuksanović

SRB

1992

Forward | Atacant | Atacante

15.

Ivan

Basara

SRB

1988

Forward | Atacant | Atacante

Bazenska BB, 34000 Kragujevac, Sèrbia.

WEB: www.vkradnicki.com FACEBOOK: www.facebook.com/VKRadnicki

HONOURS | PALMARÈS | PALMARÉS

36


An unusual case. This is the youngest club of all participating. Founded in 2012, it jumped into the top category, including gaining guaranteed access to the Euro Cup and LEN Trophy. It recruited great World Champions, such as Filip Filipovic, Vanja Udovičić and Boris Zlokovic, and ex-coach Dejan Udovičić. It debuted at the Euro Cup (LEN Trophy) with ten victories culminating in 2013 with the two-legged final, when it defeated the Italians Rari Nantes Florentia. That was the first and, so far, single title of its short history.

An unusual case. This is the youngest club of all participating, founded in 2012

Un cas insòlit. És el club més jove de tots els participants, fundat el 2012

Un cas insòlit. És el club més jove de tots els participants. Fundat el 2012, va passar de cop a la màxima categoria, inclosa la garantia d’accés a l’Eurocopa o LEN Trophy. Va reclutar a grans campions mundials, com Filip Filipovic, Vanja Udovicic i Boris Zlokovic, i l’ex entrenador Dejan Udovicic. Al LEN Trophy va debutar amb deu victòries culminant el 2013 amb la final a doble partit de l’Eurocopa, en què va derrotar el Rari Nantes Florentia italians. Va ser el primer i encara únic títol de la seva jove història.

Un caso insólito. Es el club más joven de todos los participantes, fundado en 2012 37

Un caso insólito. Es el club más joven de todos los participantes. Fundado en 2012, pasó de golpe a la máxima categoría, incluida la garantía de acceso a la Eurocopa o LEN Trophy. Reclutó a grandes campeones mundiales, como Filip Filipovic, VanjaUdovičić y Boris Zlokovic, y al ex entrenador Dejan Udovičić. En el Trofeo LEN debutó con diez victorias culminando en 2013 con la final a doble partido de la Eurocopa, en la que derrotó al Rari Nantes Florentia italianos. Fue el primero y todavía único título de su joven historia.


SIX GOING FOR GLORY SIS ELEGITS PER A LA GLÒRIA | SEIS ELEGIDOS PARA LA GLORIA The 2014 European Champion will emerge from two Serbian teams, two Italian, one Croatian and one Spanish team at the Picornell pools.

Entre dos equips serbis, dos italians, un croat i un espanyol, de la Picornell emergirà el campió d’Europa 2014

Entre dos equipos serbios, dos italianos, un croata y un español, de la Picornell emergerá el campeón de Europa 2014

The title for the Men’s Waterpolo European Champion will be contested between six instead of four teams, as was previously the case. The new format of the competition is a Final Six which the organisation is hoping will make a decisive step forward: putting waterpolo in its rightful place in the sporting world. One of the participating clubs will be the host, CN Atlètic Barceloneta, who dominates Spanish waterpolo. They have been insistently knocking on the door for the title for the last few years, with a third place (bronze) finish in last year’s edition. For Spanish waterpolo this Final Six is something special: it has been nearly two

El títol de campió d’Europa masculí de waterpolo serà cosa de sis i no de quatre, com fins ara. El nou format de competició és una Final Six amb la qual l’organització pretén donar un pas endavant decidit: col·locar el waterpolo en el lloc que es mereix en l’escena esportiva. Un dels participants serà l’amfitrió, un CN Atlètic- Barceloneta que és el gran dominador a Espanya i que en els últims anys ha trucat a la porta del títol amb insistència, inclosa una tercera plaça (bronze) en la passada edició. Per al waterpolo espanyol aquesta Final Six és especial: fa gairebé dues dècades

El título de campeón de Europa masculino de waterpolo será cosa de seis y no de cuatro, como hasta ahora. El nuevo formato de competición es una Final Six con la que la organización pretende dar un paso adelante decidido: colocar al waterpolo en el lugar que se merece en la escena deportiva. Uno de los participantes será el anfitrión, un CN Atlètic-Barceloneta que es el gran dominador en España y que en los últimos años ha llamado a la puerta del título con insistencia, incluida una tercera plaza (bronce) en la pasada edición. Para el waterpolo español esta Final Six es especial: hace casi dos décadas (19 >>

38


decades (19 years to be precise) since a team from here has been crowned European champion. The last was CN Catalunya in 1995. The first was CN Barcelona in 1982. CNAB will have the home team advantage on this occasion in a pool that will tip the balance in their favour. Against the marine team will be five first grade European teams: two Serbians, two Italians and a Croatian team. The previous phase was so hard and difficult that representatives of waterpolo power houses such as Hungry, Russia, Montenegro and Greece did not make it through. Even the current Champion, Zvezda Crvena from Belgrade, did not qualify. The other five fighting for the glory are: Radnicki and Partizán from Serbia; Pro Recco and Brescia from Italy, and Primorje from Croatia. Out of all of them only two, Pro Recco and Partizán, have previously won the continental title: for the other four, including CNAB, this will be a great opportunity to be crowned champions for the first time.

(19 anys en concret) que cap equip d’aquí es proclama campió d’Europa. L’últim va ser el CN Catalunya, el 1995; el primer, el CN Barcelona, el 1982 . L’CNAB disposarà en aquesta ocasió del factor camp, una piscina que es bolcarà amb el seu equip. Enfront dels mariners, estaran cinc equips de primera línia europea: dos serbis, dos italians i un croat. Tan dura i difícil va ser la fase prèvia que es van quedar fora representants de potències waterpolísticas com són Hongria, Rússia, Montenegro o Grècia. Fins i tot el campió en títol: el estrella Roja de Belgrad. Els altres cinc elegits per a la glòria són: Radnicki i Partizan de Sèrbia; Pro Recco i Brescia d’Itàlia, i Primorje de Croàcia. De tots ells, només dos, Pro Recco i Partizan, han guanyat alguna vegada el títol continental; per als altres quatre, inclòs el CNAB, es tractarà de la seva gran oportunitat per coronar-se.

años en concreto) que ningún equipo de aquí se proclama campeón de Europa. El último fue el CN Catalunya, en 1995; el primero fue el CN Barcelona, en 1982. El CNAB dispondrá en esta ocasión del factor campo, una piscina que se volcará con su equipo. Frente a los marineros, estarán cinco equipos de primera línea europea: dos serbios, dos italianos y un croata. Tan dura y difícil fue la fase previa que se quedaron fuera representantes de potencias waterpolísticas como son Hungría, Rusia, Montenegro o Grecia. Incluso el campeón en título: el estrella Roja de Belgrado. Los otros cinco elegidos para la gloria son: Radnicki y Partizán de Serbia; Pro Recco y Brescia de Italia, y Primorje de Croacia. De todos ellos, sólo dos, Pro Recco y Partizán, han ganado alguna vez el título continental; para los otros cuatro, incluido el CNAB, se tratará de su gran oportunidad para coronarse.

COUNTRIES WITH THE MOST TITLES | PAÏSOS AMB MÉS TÍTOLS | PAÍSES CON MÁS TITULOS CROATIA: 13, ITALY: 12, SERBIA: 9, HUNGARY: 4, GERMANY: 4, SPAIN: 2, RUSSIA: 2, GREECE: 1, MONTENEGRO: 1

40


BARCELONA A global sporting Mecca

La meca de l’esport global | La meca del deporte global Considered one of the world’s top five dream cities for its unique attractiveness and its luring capabilities to bring mass amounts of tourists, Barcelona is now the top destination in Southern Europe. Just weeks ago the Catalan capital was named ‘best city in economic promotion’ and ranks first in the ‘European Cities of the Future 2014/2015’. While still maintaining universal recognition for its design virtues, information technology, architecture and entertainment, nothing is comparable to the exclusive position that the city has when it comes to sporting events, trough which Barcelona has gained international recognition and not just for the 1992 Olympic Games, but also for hosting hundreds of world an European championships which consolidated its prestige as host city. Las summer the 15th FINA World Championships Barcelona 2013 found the most appropriate stage for the big international event in the Catalonian capital. The challenge to host the Championships was even bigger than in 2003, when Barcelona organized the

Situada entre les cinc primeres dream cities pel seu inconfusible atractiu i l’encanteri que provoca entre milions de persones que la visiten cada any, Barcelona s’ha convertit en la principal destinació del sud d’Europa. Fa només unes setmanes la capital catalana va ser elegida millor ciutat en promoció econòmica i encapçala el rànquing ‘European Cities of the Future 2014/2015’. Però tot i ser universalment reconegudes les seves virtuts en el camp del disseny, les tecnologies de la informació, l’arquitectura o l’oci, res és comparable amb la posició hegemònica que la ciutat ocupa en el terreny de l’organització esportiva, en què s’ha guanyat el respecte de la comunitat internacional no només pels Jocs Olímpics de 1992, sinó per desenes de campionats mundials o europeus que han consolidat el prestigi que té com a seu permanent de grans esdeveniments del màxim nivell. L’estiu passat , els XV FINA Campionats del Món de Natació Barcelona 2013 van tornar a trobar a la Ciutat Comtal l’escenari més adequat . El desafiament va ser major que el afrontat el 2003, quan va albergar aquesta mateixa competició en un recinte que va aixecar l’admiració de tots: el Palau Sant Jordi.

42

Situada entre las cinco primeras dream cities por su inconfundible atractivo y el hechizo que provoca entre millones de personas que la visitan cada año, Barcelona se ha convertido en el principal destino del sur de Europa. Hace sólo unas semanas la capital catalana fue elegida mejor ciudad en promoción económica y encabeza el ranking ‘European Cities of the Future 2014/2015’. Pero aun siendo universalmente reconocidas sus virtudes en el campo del diseño, las tecnologías de la información, la arquitectura o el ocio, nada es comparable con la posición hegemónica que la ciudad ocupa en el terreno de la organización deportiva, en el que se ha ganado el respeto de la comunidad internacional no sólo por los Juegos Olímpicos de 1992, sino por decenas de campeonatos mundiales o europeos que han consolidado el prestigio que posee como sede permanente de grandes acontecimientos del máximo nivel. El pasado verano, los XV FINA Campeonatos del Mundo de Natación Barcelona 2013 volvieron a encontrar en la Ciudad Condal el escenario más adecuado. El desafío fue mayor que el afrontado en 2003, cuando albergó esta misma competición en un recinto que levantó la admiración de todos: el Palau Sant Jordi. Esta >>


same competition in a big spot: the Palau Sant Jordi. This endless desire to host major sporting events has made the city a global sporting Mecca. The overwhelming success of the amount of visitors contributes to the first class sporting events that the city organizes every year. Not only Barcelona preserves the romantic spirit of the pioneers of centuries past, but it also strategically selects events that transcend international progression and modernity. If Barcelona 2013was successful, almost a year later here we are the LEN Final Six Water Polo Champions League Barcelona 2014, example of major international sporting events one more time. A new challenge, this time with CN Atlètic-Barceloneta organizing, with another historical big venue: the Bernat Picornell swimming pool.

predisposición ante los grandes acontecimientos deportivos es la que ha apuntalado la condición de Barcelona como paraíso del deporte internacional. No cabe duda de que al éxito turístico del que goza la ciudad contribuye la elevada cifra de acontecimientos deportivos de primer orden que alberga cada año. Barcelona no sólo preserva el romántico espíritu de los pioneros del siglo anterior, sino que de modo estratégico selecciona eventos para proyectar su posicionamiento y modernidad. Si lo fueron los Mundiales 2013, casi un año después aquí tenemos la LEN Final Six Champions League Barcelona 2014. Otro ejemplo de ese alud de acontecimientos internacionales que la convierten en la meca del deporte global. Un nuevo reto organizativo, esta vez en manos del CN AtlèticBarceloneta, que tendrá como epicentro otro escenario histórico: las Piscines Bernat Picornell.

Aquesta predisposició davant els grans esdeveniments esportius és la que ha apuntalat la condició de Barcelona com a paradís de l’esport internacional. No hi ha dubte que a l’èxit turístic de què gaudeix la ciutat contribueix l’elevada xifra d’esdeveniments esportius de primer ordre que acull cada any. Barcelona no només preserva el romàntic esperit dels pioners del segle anterior, sinó que de manera estratègica selecciona esdeveniments per projectar el seu posicionament i modernitat. Si ho van ser els Mundials 2013, gairebé un any després aquí tenim la LEN Final Six Champions League de Waterpolo Barcelona 2014. Un altre exemple d’aquest allau d’esdeveniments internacionals que la converteixen en la meca de l’esport global. Un nou repte organitzatiu, aquest cop a mans del CN Atlètic-Barceloneta, que tindrà com a epicentre un altre escenari històric: les Piscines Bernat Picornell.

44


May 23-June 1 Plaça del Mar

VILLAGE

In front of Club Natació AtlèticBarceloneta | Davant del Club Natació Atlètic-Barceloneta | Delante del Club Natació Atlètic-Barceloneta

Acceso gratuito Horario: de 10 h a 20 h

Free entry Opening times: 10.00-20.00

Accés gratuït Horari: de 10 h a 20 h

The Commercial Village for the Water Polo Final Six really captures the feel of the Mediterranean and Barcelona Port. The aesthetic is cool with impressive marine containers and stands built from wood and pallets. Final Six sponsors and other companies connected with the event will be displaying their products in this open-air, beach-side setting. Astralpool-Fluidra, the competition’s main patron, will have a next generation swimming pool on display by its stand. The Village offers a wide range of food from top names such as: Estrella Damm, Enrique Tomás, Freixenet, Coca-cola, Evowasabi, Delikia, La Fageda y Alfonso Torres.

El Village comercial de la Final Six de waterpolo té ADN mediterrani i del Port de Barcelona, amb una estètica cool, imponents contenidors marítims i stands confeccionats amb fusta i palets. En aquest espai obert estaran presents les diferents marques patrocinadores i proveïdores de l’esdeveniment amb els seus productes, encapçalats per Astralpool-Fluidra, patrocinador principal de la competició, que situarà, al costat del seu stand, una piscina d’última generació. El Village oferirà una àmplia oferta gastronòmica amb marques de referència: Estrella Damm, Enrique Tomás, Freixenet, Coca-cola, Evowasabi, Delikia, La Fageda i Alfonso Torres.

Enjoy the Final Six Village Live music 5 chill-out terraces Eco-trendy stands

Gaudeix del Village de la Final Six Música en directe 5 terrasses chill-out Stands eco-trendy

See, live, taste Barcelona Food Village Top names in the food world Tickets 1€ -5€

Mira, viu i tasta Barcelona Village gastronòmic Marques de referència en el sector Tiquets des de 1€ a 5€

A great range of activities Next generation swimming pool Outdoor cycling sessions Massive LED screen

Ampli programa d’activitats Piscina d’última generació Sessions de ciclisme outdoor Gran pantalla LED

46

El Village comercial de la Final Six de waterpolo tiene ADN mediterráneo y del Puerto de Barcelona, con una estética cool, imponentes contenedores marítimos y stands confeccionados con madera y palets. En este espacio abierto estarán presentes las diferentes marcas patrocinadoras y proveedoras del evento con sus productos, encabezados por Astralpool-Fluidra, patrocinador principal de la competición, que ubicará, junto a su stand, una piscina de última generación. El Village ofrecerá una amplia oferta gastronómica con marcas de referencia: Estrella Damm, Enrique Tomás, Freixenet, Coca-cola, Evowasabi, Delikia, La Fageda y Alfonso Torres. Disfruta del Village de la Final Six Música en directo 5 terrazas chill-out Stands eco-trendy Mira vive y saborea Barcelona Village gastronómico Marcas de referencia en el sector Tickets desde 1€ a 5€ Amplio programa de actividades Piscina de última generación Sesiones de ciclismo outdoor Gran pantalla LED


KIDS FINAL

INTERNATIONAL WATERPOLO TOURNAMENT TORNEIG INTERNACIONAL DE WATERPOLO TORNEO INTERNACIONAL DE WATERPOLO El Club Natació AtlèticBarceloneta us convida al torneig de waterpolo Kids Final, per a esportistes nascuts l’any 2000 i més joves. El torneig es disputarà a la Piscina Municipal Sant Sebastià, la instal·lació del CNAB, del 30 de maig a l’1 de juny. La Kids Final neix de la il·lusió d’organitzar la Final Six i de les ganes del CNAB de fer que els més joves siguin agents actius d’aquest esdeveniment. Aquest torneig serà una valuosa ocasió per fer que aquests esportistes puguin viure de primera mà la gran festa del waterpolo europeu. Uns esportistes que, amb dedicació i constància, potser algun dia arribin a disputar la Final Six. Participaran en aquest torneig el CN Atlètic-Barceloneta (ESP), CN Barcelona (ESP), Jug CO (CRO), Rari Nantes Florentia (ITA), Selecció aragonesa (ESP), Selecció de Provença (FRA), VK Partizan (SRB) i Waterpolo Sevilla (ESP). Els partits són a partir de les 9h i l’entrada és lliure. Fomentem Waterpolo!

Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB) invite you to the Waterpolo Kids Final Tournament for athletes born in 2000 and younger. The tournament will be contested at the Sant Sebastià Municipal Pool, CNAB´s home, from the 30th May to 1st June. The Kids Final was born from CNAB´s excitement of organising the Final Six and their wish to make the youngsters active agents in this event. This tournament will be a valuable occasion for these young athletes to experience first hand the great celebration of European Waterpolo. Some of these athletes, with dedication and determination, may one day go on to compete in the Final Six. CN Atlètic-Barceloneta (ESP), CN Barcelona (ESP), Jug CO (CRO), Rari Nantes Florentia (ITA), Team from Aragón (ESP), Team from Provence (FRA), VK Partizan (SRB) and Waterpolo Sevilla (ESP) will participate in the tournament. The matches are from 9.00 am and entrance is free. Let´s promote Waterpolo!

48

El Club Natació AtlèticBarceloneta os invita al torneo de waterpolo Kids Final, para deportistas nacidos en 2000 y más jóvenes. El torneo se disputará en la Piscina Municipal Sant Sebastià, la instalación del CNAB, del 30 de mayo al 1 de junio. La Kids Final nace de la ilusión de organizar la Final Six y de las ganas del CNAB de hacer que los más jóvenes sean agentes activos de este acontecimiento. Este torneo será una valiosa ocasión para que estos deportistas puedan vivir de primera mano la gran fiesta del waterpolo europeo. Unos deportistas que, con dedicación y constancia, quizás algún día lleguen a disputar la Final Six. Participarán en este torneo el CN Atlètic-Barceloneta (ESP), CN Barcelona (ESP), Jug CO (CRO), Rari Nantes Florentia (ITA), Selección aragonesa (ESP), Selección de Provenza (FRA), VK Partizan (SRB) y Waterpolo Sevilla (ESP). Los partidos son a partir de las 9h, y la entrada es libre. ¡Fomentemos Waterpolo!


49


Waterpolo Final Six Barcelona 2014  

LEN Champions League

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you