Page 4

EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 4

EL TEMA DEL MES - MESURES ANTICRISI Com creieu que està responent Esplugues a l'impacte de la crisi? EL PONT d’Esplugues ha demanan a tots els grups municipals la seva opinió sobre aquest tema.

L’Oficina d’Habitatge ha evitat més de 40 desnonaments

ENRIC GINER (PSC) És una obligació dels governs adaptar-se a la realitat de cada moment i, en aquest sentit, l’Ajuntament ha hagut de prioritzar des de fa uns anys i endegar noves actuacions per fer front a aquesta gravíssima crisi generada pel poder financer. I no ens ho han posat gens fàcil les retallades dels governs del PP i de CiU en sanitat, educació i serveis socials. Per això, hem hagut d’incrementar els ajuts per al menjador escolar, per a les escoles bressol, per als casals d’estiu, fer front a problemes d’impagaments relacionats amb l’habitatge o els plans d’ocupació, entre d’altres mesures.

LÍDIA IBÁÑEZ (ICV-EUiA) Mesures anticrisi? La tarifació social, l’ampliació de beques, les quotes adaptades, els ajuts de l’IBI... Per cert, mesures totes proposades i treballades pel nostre grup, no són mesures de xoc per pal·liar la crisi, són justícia social, són equitat i, per tant, permanents en el temps. Venen eleccions, però no tot s’hi val!

ALBERT COMELLAS (CiU) Tot subratllant l’esforç de tothom per fer-hi front, cal afegir-hi que els ajuntaments ens beneficiem del millor funcionament de la Diputació de Barcelona amb el govern de CiU perquè: (1) S’han consensuat i definit els criteris per distribuir les ajudes, eliminant arbitrarietats i (2) En 4 anys s’han doblat els fons que la Diputació ha distribuït, eliminant despeses supèrflues.

L’Ajuntament treballa en la creació d’una borsa de lloguer social Des de la seva posada en marxa, al mes de gener de 2013, el Servei d’Acompa- nyament a Persones i Famílies Sobreendeutades d’Esplugues, que es presta a l’Oficina Local d’Habitatge, ha tramitat 223 expedients, dels quals 43 han permès paralitzar possibles desnonaments: 25 renegociacions de lloguers, que han garantit el manteniment del domicili als inquilins, i 18 acords amb entitats bancàries per a la firma de novacions (millora de les condicions de la hipoteca per facilitar-ne el pagament de les quotes) i carències (ajornament del pagament del capital durant un període determinat de temps en el qual només es liquiden els interessos). En aquest període de temps, també s’han aconseguit 4 dacions en pagament. El Servei d’Acompanyament el presten persones voluntàries, professionals de l’advocacia i de la gestió financera, a més de personal administratiu de l’Ajuntament, que dóna suport a la gestió diària dels expedients en tràmit. D’altra banda, l’Ajuntament està ultimant un cens d’habitatges desocupats per crear una borsa de lloguer social, a partir de la negociació posterior amb els propietaris, que faciliti l’accés de les persones en risc d’exclusió a un habitatge digne. Actualment, el consistori ja ha sol·licitat a la Generalitat formalitzar un conveni de col·laboració per posar en marxa el nou servei.

Penalitzacions als bancs amb pisos buits L’Ajuntament està negociant amb les entitats bancàries propietàries de pisos buits perquè els destinin també a lloguer social. Entre d’altres mesures, el consistori baralla penalitzar els bancs que mantinguin habitatges sense ocupar a través de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles). Precisament, l’Ajuntament subvenciona el pagament de l’IBI a les famílies amb dificultats. n

JORDI FIGUERAS (ERC) Les mesures arriben tard. Recordem que el Pla per l’Ocupació s’inicia fa dos anys i el Pla contra la pobresa el 2015, però la crisi fa molt de temps que és plenament vigent. No s’ha treballat políticament potenciant o ajudant les assemblees d’aturats o d’afectats per la hipoteca o ajudant a l’autocupació recolzant propostes de col·lectius d’aturats.

A l’hora de tancar aquest número d’EL PONT d’Esplugues el grup municipal del PPC no ha fet arribar cap resposta per a la seva publicació.

4 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015

Acord contra la pobresa energètica Els 35 municipis de l’AMB, entre ells, Esplugues, han subscrit un acord per combatre la pobresa energètica. L’Àrea destina 5 milions d’euros per ajudar a pagar factures de llum, aigua i gas a les persones amb problemes econòmics. La gestió de les ajudes es farà a través dels serveis socials municipals. L’objectiu és garantir que totes les persones tinguin accés, especialment durant l’hivern, a serveis bàsics com la calefacció i contribuir, al mateix temps, a evitar la cronificació del problema. Les ajudes estan adreçades a majors de 60 anys perceptors de pensió, famílies amb tots els membres a l’atur i famílies amb baixos ingressos anuals (10.481 en famílies unipersonals; 18.429, en el cas de dos persones; i 23.489, en famílies de tres o més persones).

El Pont d'Espluges Nº227  
Advertisement