Page 3

EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 3

EL TEMA DEL MES - MESURES ANTICRISI L’Ajuntament va contractar 47 persones al 2014 a través de Plans d’Ocupació

Esplugues tanca 2014 amb un 10,9% menys d’atur Segons l’Observatori del Baix Llobregat, a Esplugues l’atur va baixar al desembre un 2,1% respecte al mes anterior. Al conjunt de la comarca, va baixar un 1,6%. El nombre de persones aturades se situava en 3.092, la qual cosa significa una taxa del 13,1% (la taxa d’atur registrat es calcula sobre la població activa estimada de 2013), per sota de la mitjana comarcal i catalana (14,6). Això significa un 10,9% menys respecte al desembre del 2013, amb un total de 377 persones menys registrades sense ocupació a Esplugues. Aquesta baixada interanual és també superior a la mitjana del Baix Llobregat (9,5%) i la del conjunt de Catalunya (7,8%).

El Pacte per l’Ocupació 20132015 obté bons resultats Més de 200 persones han trobat feina en els darrers dos anys a través de les mesures contemplades al Pacte

Les accions per millorar la inserció de les persones a l’atur complementen la creació de llocs de treball

Per plantar cara als efectes de la crisi, l’Ajuntamesos. En total, es destina a aquests plans d’oment d’Esplugues ve duent a terme en els dacupació 1.402.000 euros. rrers anys una sèrie de mesures que tenen com Una altra mesura que ha donat feina a pera objectiu, per una banda, fomentar l’ocupació i sones aturades d’Esplugues, un total de 39, ha millorar l’ocupabilitat de les persones a l’atur i, estat la de subvencionar a empreses i entitats per una altra, garantir el benestar i les necessi(les ajudes municipals financien 6 mesos de sou tats bàsiques a les famílies i seguretat social en conque pateixen aquesta sitractes d’un mínim d’un n INVERSIÓ EN OCUPACIÓ tuació. any). Un 38% han estat Entre les primeres, la llocs indefinits. En aquesta firma, per part de tots els darrera mesura, s’hi han grups polítics del consisinvertit prop de 300.000 tori, del Pacte per a la Dieuros. namització Econòmica i Paral·lelament, l’Ajunl’Ocupació 2013-2015 va tament disposa d’un servei donar un nou impuls a les polítiques de creació de borsa de treball que, al llarg de 2014, va gesd’ocupació que es venien desenvolupant fins al tionar 87 ofertes de treball. El nombre de permoment. Destaca la que ha permès contractar sones que han trobat feina per mitjà d’aquest directament 113 persones, a través de diferents servei ha estat de 46. D’altra banda, el disposiplans d’ocupació. Al 2014 se’n van formalitzar tiu d’inserció laboral de Can Vidalet combina 47, de sis mesos de durada i amb persones a l’aformació i assessorament per ajudar els resitur d’Esplugues. A aquestes s’han de sumar 66 dents del barri en situació d’atur a millorar la contractes entre finals d’any i els propers seva ocupabilitat. Al 2013 s’hi van atendre 451

1,7 milions per a plans d’ocupació i subvencions a empreses

persones, de les quals un 22,7% han aconseguit un treball. Enguany es reeditarà aquest projecte amb monogràfics sobre temes d’interès per a persones a l’atur, cursos d’informàtica bàsica vinculada a la recerca de feina i de competències transversals, i l’aula de recerca de feina (a l’edifici Molí, que ofereix tots els dilluns suport tècnic per buscar feina a través d’Internet). Com a novetat, en aquest cas per donar suport a emprenedors i microempreses, en breu obrirà Esplugues Coworking (projecte guanyador del 1r Pressupost Participatiu), amb capacitat per a 16 professionals.

Millora del polígon del Gall L’Ajuntament té previst, aquest 2015, millorar les infraestructures en el polígon industrial del Gall per millorar el potencial econòmic d’aquesta zona. Aquest projecte suposa una inversió de 400.000 euros entre el consistori i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. passa a la pàgina 4

EL PONT D’ESPLUGUES| 3 227 | febrer de 2015

El Pont d'Espluges Nº227  
El Pont d'Espluges Nº227  
Advertisement