Page 2

EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 11:25 Página 2

TELÈFONS D’INTERÈS 900 30 00 82 93 371 33 50 092/93 371 66 66 112/93 413 99 00 091/93 261 90 91 112 061 016-900 900 120 93 371 02 66

Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït) Ajuntament Policia Local d’Esplugues Mossos d’Esquadra Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà) Bombers (l’Hospitalet) —urgències— Urgències mèdiques Telèfon d’atenció de violència de gènere Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ OMIC Can Vidalet 93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal 93 371 33 50 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric 93 470 02 18 Museu Can Tinturé 93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana 93 473 18 99 Complex Esportiu Municipal Les Moreres 93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet 93 372 97 06 Espai Jove Remolí, c/e: esplujove.remoli@esplugues.cat 661 98 76 90 Oficina Jove d’Emancipació, c/e: jove.emancipacio@esplugues.cat 93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet 93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació, Oficina de Comerç d’Esplugues) 93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila 93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori) 93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori) 93 473 21 30/93 371 02 66 Servei d'atenció a l’alcoholisme. Associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues 93 373 41 52 Centre d’atenció de toxicomanies CAS Fontsanta 93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu 93 371 82 02 Creu Roja Esplugues 900 30 00 82 (PAC)Recollida de mobles i trastos vells 93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta 93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat 93 472 91 81 Organisme de Gestió Tributària 93 371 42 01 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona 93 473 81 65 Registre Civil 93 372 34 00 Registre de la Propietat 93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat) 900 710 710 Aigües BCN (atenció de 8 a 20 h) 900 700 720 (avaries 24 h) 902 200 850 Informació Gas Natural (Urgències: 900 750 750) 800 760 333 Endesa (avaries: 800 760 706) 010 Informació transports metropolitans 93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues (servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES Farmàcia Sans Farmàcia Ventura Farmàcia Vilamala Farmàcia Talon Farmàcia Sarroca Farmàcia Serra Farmàcia Gaudes Navarro Farmàcia Sánchez Farmàcia Tomàs Farmàcia Jené Domènech Farmàcia Gimeno Farmàcia Jené Farmàcia Sabaté

Àngel Guimerà, 130 Molí, 22 Av. Cornellà, 99-101 Santa Rosa, 5 Nord, 64 Isidre Martí, 40 Pere Pelegrí, 26 Verge de la Mercè, 42 La Pau, 1 M. J. Corrales, 10 Rovellat, 41-47 Àngel Guimerà, 9 Glicines, 23

2 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015

93 371 03 83 93 371 08 90 93 372 17 01 93 372 58 52 93 371 88 04 93 371 03 92 93 473 97 21 93 371 68 77 93 371 24 89 93 371 05 10 93 371 73 38 93 371 00 49 93 371 10 17

EDITORIAL

2015, un any amb molts reptes Aquest número d’EL PONT és el primer de l’any 2015. Per tant, és oportú recordar els reptes que la nostra ciutat ha d’afrontar durant els propers 11 mesos. Un de molt clar és continuar atenent les necessitats socials que es van disparar ja fa anys com a conseqüència de la crisi econòmica i que encara produeix efectes: l’any passat va acabar amb la tramitació de 3.746 expedients per part dels serveis socials municipals, que van atendre 164 famílies a través del programa de prestacions puntuals per a situacions d'especial necessitat. L’altre gran repte, que afecta el municipalisme en general, és el manteniment de les competències que l’Ajuntament exerceix actualment, algunes de les quals es troben amenaçades per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), de l’Estat espanyol. Competències sobre beques socials, ocupació, habitatge o escoles de música i art que es volen traslladar a administracions superiors, amb el que això suposa de pèrdua de proximitat i d’eficiència de cara a la ciutadania. I n’hi ha més: la recuperació del pols econòmic i comercial; l’avenç en transparència municipal (on ara mateix Esplugues és un referent avalat per institucions de prestigi) i en participació ciutadana i el manteniment i la millora de l’espai públic, acompanyat del civisme de les persones que en fan ús; entre d’altres. Un any intens.

EL PONT

D’ESPLUGUES

Premi Arrel de la Diputació de Barcelona a la millor publicació municipal de Catalunya (1994) són responsabilitat de l’empresa Edita: Ajuntament d’Esplugues. que es publicita. Telèfon 93 371 33 50 Distribució: SMS 91 Direcció: Juan Carlos Ruiz Impressió: Editorial MIC Redacció: Maria Crespo Tiratge: 20.200 exemplars Fotografies: Lluís Tarrés D.L.B: B-46.327/88 Compaginació: Traç edicions | Per adreçar un e-mail a Disseny: Monogràfic | l’Ajuntament: Publicitat: Publimpacte (tel. 93 473 ajuntament@esplugues.cat 64 11). Els continguts dels anuncis Cost d’EL PONT 226: 6.887,68 euros. Ingressos publicitaris d’EL PONT 226: 4.315,32 euros.

Visiteu el web municipal Amb un sol clic, tota la informació del municipi al Portal de la Ciutat d’Esplugues. Visiteu-nos a www.esplugues.cat!

El Pont d'Espluges Nº227  
Advertisement