Page 1

EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 1

EL PONT

227 D’ESPLUGUES

Revista municipal d’informació | febrer de 2015

Núm.

elpont@esplugues.cat www.esplugues.cat

Esplugues intensifica les accions contra la crisi Foment de l’ocupació, augment de beques i incentius per al lloguer social, entre les mesures en marxa Pàgines 3 a 5

Més d’un miler de persones formen part dels diferents òrgans de El web de l’Ajuntament renova el Segell Infoparticip@ a la transparència participació pàgina 13

pàgina 16 i 17


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 11:25 Página 2

TELÈFONS D’INTERÈS 900 30 00 82 93 371 33 50 092/93 371 66 66 112/93 413 99 00 091/93 261 90 91 112 061 016-900 900 120 93 371 02 66

Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït) Ajuntament Policia Local d’Esplugues Mossos d’Esquadra Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà) Bombers (l’Hospitalet) —urgències— Urgències mèdiques Telèfon d’atenció de violència de gènere Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ OMIC Can Vidalet 93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal 93 371 33 50 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric 93 470 02 18 Museu Can Tinturé 93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana 93 473 18 99 Complex Esportiu Municipal Les Moreres 93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet 93 372 97 06 Espai Jove Remolí, c/e: esplujove.remoli@esplugues.cat 661 98 76 90 Oficina Jove d’Emancipació, c/e: jove.emancipacio@esplugues.cat 93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet 93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació, Oficina de Comerç d’Esplugues) 93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila 93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori) 93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori) 93 473 21 30/93 371 02 66 Servei d'atenció a l’alcoholisme. Associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues 93 373 41 52 Centre d’atenció de toxicomanies CAS Fontsanta 93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu 93 371 82 02 Creu Roja Esplugues 900 30 00 82 (PAC)Recollida de mobles i trastos vells 93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta 93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat 93 472 91 81 Organisme de Gestió Tributària 93 371 42 01 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona 93 473 81 65 Registre Civil 93 372 34 00 Registre de la Propietat 93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat) 900 710 710 Aigües BCN (atenció de 8 a 20 h) 900 700 720 (avaries 24 h) 902 200 850 Informació Gas Natural (Urgències: 900 750 750) 800 760 333 Endesa (avaries: 800 760 706) 010 Informació transports metropolitans 93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues (servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES Farmàcia Sans Farmàcia Ventura Farmàcia Vilamala Farmàcia Talon Farmàcia Sarroca Farmàcia Serra Farmàcia Gaudes Navarro Farmàcia Sánchez Farmàcia Tomàs Farmàcia Jené Domènech Farmàcia Gimeno Farmàcia Jené Farmàcia Sabaté

Àngel Guimerà, 130 Molí, 22 Av. Cornellà, 99-101 Santa Rosa, 5 Nord, 64 Isidre Martí, 40 Pere Pelegrí, 26 Verge de la Mercè, 42 La Pau, 1 M. J. Corrales, 10 Rovellat, 41-47 Àngel Guimerà, 9 Glicines, 23

2 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015

93 371 03 83 93 371 08 90 93 372 17 01 93 372 58 52 93 371 88 04 93 371 03 92 93 473 97 21 93 371 68 77 93 371 24 89 93 371 05 10 93 371 73 38 93 371 00 49 93 371 10 17

EDITORIAL

2015, un any amb molts reptes Aquest número d’EL PONT és el primer de l’any 2015. Per tant, és oportú recordar els reptes que la nostra ciutat ha d’afrontar durant els propers 11 mesos. Un de molt clar és continuar atenent les necessitats socials que es van disparar ja fa anys com a conseqüència de la crisi econòmica i que encara produeix efectes: l’any passat va acabar amb la tramitació de 3.746 expedients per part dels serveis socials municipals, que van atendre 164 famílies a través del programa de prestacions puntuals per a situacions d'especial necessitat. L’altre gran repte, que afecta el municipalisme en general, és el manteniment de les competències que l’Ajuntament exerceix actualment, algunes de les quals es troben amenaçades per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), de l’Estat espanyol. Competències sobre beques socials, ocupació, habitatge o escoles de música i art que es volen traslladar a administracions superiors, amb el que això suposa de pèrdua de proximitat i d’eficiència de cara a la ciutadania. I n’hi ha més: la recuperació del pols econòmic i comercial; l’avenç en transparència municipal (on ara mateix Esplugues és un referent avalat per institucions de prestigi) i en participació ciutadana i el manteniment i la millora de l’espai públic, acompanyat del civisme de les persones que en fan ús; entre d’altres. Un any intens.

EL PONT

D’ESPLUGUES

Premi Arrel de la Diputació de Barcelona a la millor publicació municipal de Catalunya (1994) són responsabilitat de l’empresa Edita: Ajuntament d’Esplugues. que es publicita. Telèfon 93 371 33 50 Distribució: SMS 91 Direcció: Juan Carlos Ruiz Impressió: Editorial MIC Redacció: Maria Crespo Tiratge: 20.200 exemplars Fotografies: Lluís Tarrés D.L.B: B-46.327/88 Compaginació: Traç edicions | Per adreçar un e-mail a Disseny: Monogràfic | l’Ajuntament: Publicitat: Publimpacte (tel. 93 473 ajuntament@esplugues.cat 64 11). Els continguts dels anuncis Cost d’EL PONT 226: 6.887,68 euros. Ingressos publicitaris d’EL PONT 226: 4.315,32 euros.

Visiteu el web municipal Amb un sol clic, tota la informació del municipi al Portal de la Ciutat d’Esplugues. Visiteu-nos a www.esplugues.cat!


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 3

EL TEMA DEL MES - MESURES ANTICRISI L’Ajuntament va contractar 47 persones al 2014 a través de Plans d’Ocupació

Esplugues tanca 2014 amb un 10,9% menys d’atur Segons l’Observatori del Baix Llobregat, a Esplugues l’atur va baixar al desembre un 2,1% respecte al mes anterior. Al conjunt de la comarca, va baixar un 1,6%. El nombre de persones aturades se situava en 3.092, la qual cosa significa una taxa del 13,1% (la taxa d’atur registrat es calcula sobre la població activa estimada de 2013), per sota de la mitjana comarcal i catalana (14,6). Això significa un 10,9% menys respecte al desembre del 2013, amb un total de 377 persones menys registrades sense ocupació a Esplugues. Aquesta baixada interanual és també superior a la mitjana del Baix Llobregat (9,5%) i la del conjunt de Catalunya (7,8%).

El Pacte per l’Ocupació 20132015 obté bons resultats Més de 200 persones han trobat feina en els darrers dos anys a través de les mesures contemplades al Pacte

Les accions per millorar la inserció de les persones a l’atur complementen la creació de llocs de treball

Per plantar cara als efectes de la crisi, l’Ajuntamesos. En total, es destina a aquests plans d’oment d’Esplugues ve duent a terme en els dacupació 1.402.000 euros. rrers anys una sèrie de mesures que tenen com Una altra mesura que ha donat feina a pera objectiu, per una banda, fomentar l’ocupació i sones aturades d’Esplugues, un total de 39, ha millorar l’ocupabilitat de les persones a l’atur i, estat la de subvencionar a empreses i entitats per una altra, garantir el benestar i les necessi(les ajudes municipals financien 6 mesos de sou tats bàsiques a les famílies i seguretat social en conque pateixen aquesta sitractes d’un mínim d’un n INVERSIÓ EN OCUPACIÓ tuació. any). Un 38% han estat Entre les primeres, la llocs indefinits. En aquesta firma, per part de tots els darrera mesura, s’hi han grups polítics del consisinvertit prop de 300.000 tori, del Pacte per a la Dieuros. namització Econòmica i Paral·lelament, l’Ajunl’Ocupació 2013-2015 va tament disposa d’un servei donar un nou impuls a les polítiques de creació de borsa de treball que, al llarg de 2014, va gesd’ocupació que es venien desenvolupant fins al tionar 87 ofertes de treball. El nombre de permoment. Destaca la que ha permès contractar sones que han trobat feina per mitjà d’aquest directament 113 persones, a través de diferents servei ha estat de 46. D’altra banda, el disposiplans d’ocupació. Al 2014 se’n van formalitzar tiu d’inserció laboral de Can Vidalet combina 47, de sis mesos de durada i amb persones a l’aformació i assessorament per ajudar els resitur d’Esplugues. A aquestes s’han de sumar 66 dents del barri en situació d’atur a millorar la contractes entre finals d’any i els propers seva ocupabilitat. Al 2013 s’hi van atendre 451

1,7 milions per a plans d’ocupació i subvencions a empreses

persones, de les quals un 22,7% han aconseguit un treball. Enguany es reeditarà aquest projecte amb monogràfics sobre temes d’interès per a persones a l’atur, cursos d’informàtica bàsica vinculada a la recerca de feina i de competències transversals, i l’aula de recerca de feina (a l’edifici Molí, que ofereix tots els dilluns suport tècnic per buscar feina a través d’Internet). Com a novetat, en aquest cas per donar suport a emprenedors i microempreses, en breu obrirà Esplugues Coworking (projecte guanyador del 1r Pressupost Participatiu), amb capacitat per a 16 professionals.

Millora del polígon del Gall L’Ajuntament té previst, aquest 2015, millorar les infraestructures en el polígon industrial del Gall per millorar el potencial econòmic d’aquesta zona. Aquest projecte suposa una inversió de 400.000 euros entre el consistori i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. passa a la pàgina 4

EL PONT D’ESPLUGUES| 3 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 4

EL TEMA DEL MES - MESURES ANTICRISI Com creieu que està responent Esplugues a l'impacte de la crisi? EL PONT d’Esplugues ha demanan a tots els grups municipals la seva opinió sobre aquest tema.

L’Oficina d’Habitatge ha evitat més de 40 desnonaments

ENRIC GINER (PSC) És una obligació dels governs adaptar-se a la realitat de cada moment i, en aquest sentit, l’Ajuntament ha hagut de prioritzar des de fa uns anys i endegar noves actuacions per fer front a aquesta gravíssima crisi generada pel poder financer. I no ens ho han posat gens fàcil les retallades dels governs del PP i de CiU en sanitat, educació i serveis socials. Per això, hem hagut d’incrementar els ajuts per al menjador escolar, per a les escoles bressol, per als casals d’estiu, fer front a problemes d’impagaments relacionats amb l’habitatge o els plans d’ocupació, entre d’altres mesures.

LÍDIA IBÁÑEZ (ICV-EUiA) Mesures anticrisi? La tarifació social, l’ampliació de beques, les quotes adaptades, els ajuts de l’IBI... Per cert, mesures totes proposades i treballades pel nostre grup, no són mesures de xoc per pal·liar la crisi, són justícia social, són equitat i, per tant, permanents en el temps. Venen eleccions, però no tot s’hi val!

ALBERT COMELLAS (CiU) Tot subratllant l’esforç de tothom per fer-hi front, cal afegir-hi que els ajuntaments ens beneficiem del millor funcionament de la Diputació de Barcelona amb el govern de CiU perquè: (1) S’han consensuat i definit els criteris per distribuir les ajudes, eliminant arbitrarietats i (2) En 4 anys s’han doblat els fons que la Diputació ha distribuït, eliminant despeses supèrflues.

L’Ajuntament treballa en la creació d’una borsa de lloguer social Des de la seva posada en marxa, al mes de gener de 2013, el Servei d’Acompa- nyament a Persones i Famílies Sobreendeutades d’Esplugues, que es presta a l’Oficina Local d’Habitatge, ha tramitat 223 expedients, dels quals 43 han permès paralitzar possibles desnonaments: 25 renegociacions de lloguers, que han garantit el manteniment del domicili als inquilins, i 18 acords amb entitats bancàries per a la firma de novacions (millora de les condicions de la hipoteca per facilitar-ne el pagament de les quotes) i carències (ajornament del pagament del capital durant un període determinat de temps en el qual només es liquiden els interessos). En aquest període de temps, també s’han aconseguit 4 dacions en pagament. El Servei d’Acompanyament el presten persones voluntàries, professionals de l’advocacia i de la gestió financera, a més de personal administratiu de l’Ajuntament, que dóna suport a la gestió diària dels expedients en tràmit. D’altra banda, l’Ajuntament està ultimant un cens d’habitatges desocupats per crear una borsa de lloguer social, a partir de la negociació posterior amb els propietaris, que faciliti l’accés de les persones en risc d’exclusió a un habitatge digne. Actualment, el consistori ja ha sol·licitat a la Generalitat formalitzar un conveni de col·laboració per posar en marxa el nou servei.

Penalitzacions als bancs amb pisos buits L’Ajuntament està negociant amb les entitats bancàries propietàries de pisos buits perquè els destinin també a lloguer social. Entre d’altres mesures, el consistori baralla penalitzar els bancs que mantinguin habitatges sense ocupar a través de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles). Precisament, l’Ajuntament subvenciona el pagament de l’IBI a les famílies amb dificultats. n

JORDI FIGUERAS (ERC) Les mesures arriben tard. Recordem que el Pla per l’Ocupació s’inicia fa dos anys i el Pla contra la pobresa el 2015, però la crisi fa molt de temps que és plenament vigent. No s’ha treballat políticament potenciant o ajudant les assemblees d’aturats o d’afectats per la hipoteca o ajudant a l’autocupació recolzant propostes de col·lectius d’aturats.

A l’hora de tancar aquest número d’EL PONT d’Esplugues el grup municipal del PPC no ha fet arribar cap resposta per a la seva publicació.

4 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015

Acord contra la pobresa energètica Els 35 municipis de l’AMB, entre ells, Esplugues, han subscrit un acord per combatre la pobresa energètica. L’Àrea destina 5 milions d’euros per ajudar a pagar factures de llum, aigua i gas a les persones amb problemes econòmics. La gestió de les ajudes es farà a través dels serveis socials municipals. L’objectiu és garantir que totes les persones tinguin accés, especialment durant l’hivern, a serveis bàsics com la calefacció i contribuir, al mateix temps, a evitar la cronificació del problema. Les ajudes estan adreçades a majors de 60 anys perceptors de pensió, famílies amb tots els membres a l’atur i famílies amb baixos ingressos anuals (10.481 en famílies unipersonals; 18.429, en el cas de dos persones; i 23.489, en famílies de tres o més persones).


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 5

EL TEMA DEL MES - MESURES ANTICRISI El pressupost municipal destinat a complementar les beques menjador és de més de 118.000 euros

Més de 200 ajudes per completar les beques menjador del Consell Comarcal

L’Ajuntament convida més de 150 entitats a adherir-se al Pacte Local contra la Pobresa L'Ajuntament ha fet una crida a les 168 entitats de tota mena que integren el teixit associatiu de la ciutat perquè s'adhereixin al Pacte Local contra la Pobresa i l'Exclusió Social. El document, consensuat en el marc del Consell Municipal per a la Cohesió Social, vol servir per concretar la col·laboració de la ciutadania, les associacions i l'Administració per realitzar un treball preventiu i de detecció de persones en risc d'exclusió, i garantir la cobertura de les necessitats bàsiques als col·lectius vulnerables. Aquest pacte vol donar una resposta conjunta a la situació derivada de la crisi econòmica, que, per exemple, a Esplugues ha comportat que els ajuts puntuals d'emergència concedits per l'Ajuntament augmentessin de 106 a 252 (i de 58.000 a 110.000 euros, de 2012 a 2013) o que les famílies beneficiàries del programa d'aliments hagin passat, en cinc anys, de 176 a 663. Els àmbits d'intervenció definits pel pacte són la cobertura de les necessitats bàsiques d'alimentació, la salut, l’habitatge, la formació, l'ocupació, les relacions socials i la pobresa infantil. Per contribuir a pal·liar les desigualtats i el risc d'exclusió, l'Ajuntament sol·licita a les entitats que s'impliquin per detectar possibles situacions de risc, que adoptin els principis del pacte com a marc de referència a l'hora d'organitzar qualsevol activitat i ajudin a promoure i donin suport a iniciatives preventives, entre d'altres compromisos. Més informació: inclusiosocial@esplugues.cat i www.esplugues.cat.

Amb una inversió de 118.000 euros L'Ajuntament d'Esplugues porta concedides aquest curs 2014-2015 un total de 213 ajudes per complementar les beques menjador aprovades pel Consell Comarcal del Baix Llobregat (que gestiona el pressupost que la Generalitat destina a aquest concepte). El Consell Comarcal ha donat aquest curs a Esplugues 178 ajudes per al menjador escolar que cobreixen el 100% del cost (de les famílies amb menys ingressos) i altres 260 per cobrir el 50%. El que està fent l’Ajuntament, que té previst concedir noves ajudes les properes setmanes, és complementar aquesta subvenció parcial fins al 70, el 90 o el 100%, depenent dels ingressos familiars, així com aprovar noves ajudes (d’entre el 70 i el 100% del cost) per a sol·licitants que, per diferents motius, no van poder ser atesos pel Consell Comarcal a principi de curs. Aquests ajuts municipals permeten estendre, per tant, un servei tan essencial com el de menjador escolar a famílies amb dificultats per arribar a final de mes. El pressupost invertit de moment pel consistori per fer front a aquesta despesa és de 118.395 euros.

Més de 90.000 euros per a les escoles bressol D’altra banda, la quantitat destinada per l’Ajuntament d’Esplugues a la concessió de les beques menjador d’escoles bressol ha tornat a augmentar enguany. Per al curs 2014-2015 se n’han atorgat 38, per valor de 25.602 euros, un 40% superior a la partida del curs anterior (18.330 euros). D’altra banda, també s’han aprovat 72 ajudes per assistència, per un import total de 66.341 euros. Aquests ajuts es donen mitjançant un sistema de tarifació social que prima els col·lectius amb menys ingressos. Aquest increment de l’esforç municipal ha estat paral·lel a la reducció, fins a eliminar-les, de les subvencions de la Generalitat al finançament de les llars d’infants de 0 a 3 anys. n

Pilar Díaz Alcaldessa d’Esplugues

Uns resultats esperançadors Ens vam posar mans a l’obra per pal·liar, tant com fos possible, els efectes de la crisi econòmica sobre la població d’Esplugues. I després del nou impuls que van suposar les mesures del Pacte per a la Dinamització Econòmica i l’Ocupació crec que podem sentirnos relativament satisfets dels resultats aconseguits. Resultats que, a més, són l’evidència que la nostra ciutat té el potencial econòmic suficient per capejar molts temporals. El consens al qual vam arribar tots els grups polítics del consistori per plantar cara a la crisi ha contribuït a impulsar i engegar accions que han facilitat a centenars de persones trobar una feina, temporal o indefinida. I, a més, l’Ajuntament també fa costat a les famílies perquè les seves necessitats bàsiques, amb especial cura dels infants, estiguin cobertes. També en el cas de l’habitatge, un dret del qual ningú no hauria de ser privat. Des de l’Oficina Local d’Habitatge s’ha aconseguit evitar més de 40 desnonaments i negociar 4 dacions en pagament. I ara volem ampliar aquesta xarxa d’ajuda a les entitats, molt properes a la ciutadania, perquè ens ajudin a detectar casos de risc. Per això, convidem les nostres entitats a adherir-se al Pacte Local contra la Pobresa.

EL PONT D’ESPLUGUES| 5 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 6

PUBLICITAT

6 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 7

ACTUALITAT MUNICIPAL

Sancions per donar de menjar als porcs senglars SESSIÓ PLENÀRIA DESEMBRE 2014

Sessió del Ple ordinari de gener, durant la proposta ciutadana efectuada per la directora de l’Escola Isidre Martí, Pilar Ferràs

Rebutjada la ubicació d’un nou tanatori El Ple aprova demanar a la Generalitat que canvïi el sistema de preinscripció escolar i el traspàs de la C245, i resoldre aviat la Declaració de Béns d’Interès SESSIÓ PLENÀRIA GENER 2015 Dues sessions en una. El 21 de gener es va celebrar primer el Ple extraordinari demanat per l’oposició el mes anterior perquè l’Ajuntament es pronunciés sobre l’aprovació provisional del projecte de Pla especial presentat per Elysius Europa SL per construir un tanatori a l’avinguda Jacint E. Fontanet. El projecte havia passat l’aprovació inicial i ara s’havien de resoldre les al·legacions. El Pla es va rebutjar amb els 11 vots de PP, ICV-EUiA, CiU, ERC i regidor no adscrit, i 10 abstencions del PSC. “Després de moltes reunions amb empresa i veïns, votem que no”, va dir la portaveu del PP, Mercè Haro. Segons Lídia Ibáñez, “l’ús de tanatori que es proposa en aquest lloc no és adient”. Per a Albert Comellas, de CiU, “no és d’interès d’Esplugues aquest Pla especial”. Jordi Figueras, d’ERC, va exposar que “el lloc no ens sembla encertat, per l’impacte que tindria en l’entorn”. El regidor no adscrit Roger Pons creu que hi ha “emplaçaments més idonis, sense perdre l’oportunitat que es faci la inversió”. Per al portaveu socialista, Enric Giner, “no podem votar en contra del tanatori perquè hem de vetllar per la legalitat” i “podríem incórrer en prevaricació”. A continuació, es va portar a terme el Ple ordinari, que va aprovar per unanimitat sol·lici-

tar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat el traspàs a l’Ajuntament del tram de la carretera C-245 que discorre per Esplugues (avinguda Països Catalans i Pont d’Esplugues). Aquest traspàs permetria fer actuacions per arranjar, per exemple, voreres en mal estat. A petició de diversos grups, es va decidir reclamar també una aportació econòmica per poder rebre el vial en condicions. També per unanimitat es va aprovar una proposta ciutadana del Consell Escolar de l’Escola Isidre Martí per demanar al Departament d’Educació de la Generalitat que canvïi l’actual sistema de preinscripció per a P3 a Esplugues per al curs vinent, de forma que no s’inicïi el procés tancant una línia respecte al curs 2012-2013 (des de llavors ho fan, de forma alterna, un any l’Isidre Martí i el següent, el Folch i Torres). La fórmula proposada és que les 8 escoles públiques inicïin el procés amb una línia (25 places), “amb el compromís d’obrir-ne una segona” a les escoles que tinguin un nombre de preinscripcions suficient. Finalment, es va aprovar una moció d’ERC demanant que el proper Ple resolgui les al·legacions presentades a la proposta de Declaració de Béns Culturals d’Interès Local. PSC, PP, ICV i CiU hi van donar suport, i el regidor no adscrit es va abstenir. n

El Ple de desembre va aprovar una proposta d’acord presentada per PP, ICV, CiU, ERC i el regidor no adscrit per celebrar el Ple extraordinari sobre el Pla urbanístic per construir un tanatori, del qual s’informa en aquesta mateixa pàgina. A més, el Ple també va aprovar inicialment, a proposta del Parc de Collserola, la modificació de l’ordenança municipal de convivència per tal d’introduir un apartat de “normes de conducta envers els porcs senglars o qualsevol altre mamífer en estat salvatge” al terme d’Esplugues. Aquesta regulació prohibeix donar de menjar a aquests animals o apropar-s’hi “en qualsevol circumstància susceptible de comportar un perill o risc per a les persones”, amb sancions de fins a 150 euros, fins a 300 o fins a 450, en funció de la gravetat de la infracció. Aquest punt va ser aprovat per PSC, ICV-EUiA, ERC i regidor no adscrit, i l’abstenció de PP i CiU.

Moció en relació a la querella contra Mas pel 9N Quatre dels cinc grups municipals (PSC, ICV-EUiA, CiU i ERC) i el regidor no adscrit van presentar una moció en relació a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat contra el president, Artur Mas, i dos membres més del govern de la Generalitat (la vicepresidenta, Joana Ortega, i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau) arran de la celebració del procés participatiu del 9 de novembre sobre el futur de Catalunya. Al text es “lamenta” que “el govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia” la presentació d’una querella i rebutja “qualsevol intent d’exigència de responsabilitats (...) que se situa en la línea d’actuació del govern del PP de criminalització de les mobilitzacions ciutadanes”. Els 17 edils dels grups signants hi van votar a favor, mentre que els 4 del PP ho van fer en contra, al·legant que “tenir majoria no legitima per saltar-se la llei”. n

Podeu veure les sessions íntegres del Ple a YouTube

EL PONT D’ESPLUGUES| 7 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 8

PUBLICITAT

8 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 9

ACTUALITAT

Reurbanización de calles El Ayuntamiento acomete varias actuaciones de reforma del espacio público

ENTORN0 DEL CEM LES MORERES

CALLE MOLÍ

PLAZA DELS CAPGROSSOS

CALLE QUINTANA

CEDRES, CAQUIS, MAGNÒLIES I EUCALIPTUS

CALLE SERRA DEL MONTSEC

Durante los últimos meses están llevándose a cabo diferentes obras de acondicionamiento de algunas calles y espacios de la ciudad. Es el caso de la calle Molí, donde está ejecutándose el proyecto de reforma y mejora de la accesibilidad, entre Cedres y Maladeta. Esta obra ampliará aceras, mejorará el alumbrado y adaptará los pasos de peatones. Una actuación similar se desarrolla en la calle Josep Miquel Quintana, con el ensanchamiento de aceras, la creación de nuevos pasos elevados, la renovación de pavimento, la mejora de alumbrado y la plantación de árboles. Otros dos puntos en obras son las calles Pere Pelegrí (soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas y ensanchamiento de

C. PERE PELEGRÍ Y RICARD GÜELL

la acera) y Ricard Güell (creación de una única plataforma para toda la anchura de la calle, con prioridad para peatones). En Serra del Montsec, entre Bruc y Sant Gabriel, también se ensanchan aceras y se mejora el pavimento. Asimismo, se trabaja en la accesibilidad de los cruces de Cedres, Caquis, Magnòlies i Eucaliptus. Y en el entorno del CEM Les Moreres (Lluís Companys, Església y Montserrat Roig) ya se han llevado a cabo obras de remodelación. La zona de juegos infantiles de la plaza dels Capgrossos también se está adecuando con la instalación de una zona de juegos nueva. n

EL PONT D’ESPLUGUES| 9 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 10

PUBLICITAT

10 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 11

ACTUALITAT AJUDA’NS A MILLORAR ELS PARCS I JARDINS Escanegeu el codi QR i doneu-nos la vostra opinió I també a: fleepster.com/appparcs

El parc de la Solidaritat és un dels grans espais verds d’Esplugues

Esplugues supera la ratio de zonas verdes de la OMS 2

La ciudad cuenta con 28,07 m por habitante La ciudad de Esplugues cuenta con una superficie de 56,70 hectáreas, más de 560.000 m2, de parques y jardines para disfrutar al aire libre de diferentes actividades. Esta cantidad equivale a 12,27 m2 por habitante (el censo es de más de 46.000), una ratio que supera en más de dos puntos la mínima de 10 m2/hab establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las zonas urbanas interiores (en la franja costera este indicador se reduce a 7,8 m2/hab). Si sumamos el 30% del término

municipal de Esplugues que forma parte de Parc Natural de Collserola, la superficie verde asciende a 129,70 hectáreas (una ratio de 28,07 m2 /hab). Sólo 15 capitales de provincia españolas cumplen con los parámetros de la OMS, mientras que grandes ciudades como Barcelona (6,6 m2/hab), Sevilla (6,2 m2/hab) o Valencia (5,4 m2/hab) apenas cuentan con la mitad de la superficie verde recomendada para mantener una buena calidad del aire y la biodiversidad. n

Sant Joan de Déu recauda fondos para mejorar su Unidad de Curas Paliativas El Hospital Sant Joan de Déu ha iniciado una campaña de micromecenazgo para mejorar su Unidad de Curas Paliativas, destinada a cuidar a los niños, y a sus familias, con enfermedades en las que la expectativa de vida no llega a la edad adulta. La primera acción en beneficio de esta causa es la venta del libro Seguirem vivint (Ara Llibres, 2015), de Elisabet Pedrosa, un testimonio emotivo y transformador de la muerte, hace un año, de su hija Gina. También se puede colaborar con esta campaña haciendo un donativo a través de la web implica-t.org.

18 denuncias por violencia machista en el tercer trimestre de 2014 Durante el tercer trimestre de 2014 se registraron en el partido judicial de Esplugues (que incluye Sant Just) 18 denuncias por violencia machista, todas realizadas mediante atestado policial con denuncia de la víctima. De ellas se derivaron 8 órdenes de protección. En el Baix Llobregat, en este periodo las denuncias ascendieron a 389. Respecto al segundo trimestre, esta cifra supone un descenso (28 menos), aunque destaca un aumento de las renuncias (96 en los últimos tres meses de 2014).

Trabajos de sustitución de árboles en diferentes calles para evitar el riesgo de caída Próximamente se llevará a cabo la plantación de nuevos ejemplares Durante los meses de diciembre y enero, el Ayuntamiento de Esplugues ha procedido a talar o trasplantar algunos árboles ubicados en diferentes calles para evitar el riesgo de caída derivado de su mal

arraigo o de enfermedades fitopatológicas. En la rambla del Carme –donde, a lo largo del 2014, se registraron 12 caídas coincidiendo con episodios de fuerte viento– se han eliminado los chopos

para acondicionar los parterres y replantar nuevos ejemplares más adecuados para la zona. También se han sustituido los árboles de las calles Sant Antoni Maria Claret, Rovellat y Joan Corrales. En la avenida

Isidre Martí y la calle Dr. Turró, escenarios también de diversas caídas, se han talado los chopos por problemas de arraigo y hongos en su corteza. Igualmente, en la avenida Electricitat se han talado los olmos enfermos que conllevaban un alto riesgo de desprendimiento de ramas. Y en las calles Molí y Pere Pelegrí, aprovechando las obras de mejora de la accesibilidad, se han trasplantado algunos ejemplares y otros, con malformaciones y enfermos, se han eliminado. En todos los casos, se plantarán nuevos ejemplares adecuados para cada zona. n

EL PONT D’ESPLUGUES| 11 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 12

PUBLICITAT

12 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 13

FOTO CEDIDA PER LA UAB

ACTUALITAT També capdavanters en administració oberta

L’alcaldessa, Pilar Díaz, recull el Segell Infoparticip@ de mans de Manuel Sabés, vicerector de la UAB, i de la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega

L’Ajuntament d’Esplugues se situa entre els 10 municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants que més progressos han fet en la implantació de l’administració oberta, segons el Consorci AOC, organitzador dels Premis Administració Oberta. En l’acte de lliurament, celebrat el passat 22 de gener, el consistori espluguenc va ser distingit amb una menció especial per complir amb bona part dels paràmetres exigits, com ara, la cessió de dades i del Padró a d’altres administracions, oferir la possibilitat de tramitar en línia sol·licituds genèriques a través de la Seu Electrònica o el nou servei Finestra Única Empresarial.

Màxima puntuació en transparència i participació El web de l'Ajuntament (www.esplugues.cat) ha renovat el Segell Infoparticip@, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) als consistoris que certifiquin el seu compromís amb la transparència i la participació mitjançant el compliment de 41 indicadors fixats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB. A més, Esplugues manté la puntuació del 100% de compliment, un esforç en aquesta matèria que durant la primera onada d'avaluacions (a finals de 2013) va situar l'Ajuntament entre les tres úniques poblacions catalanes que van assolir aquesta fita.

En aquesta segona edició, són 20 els municipis que han arribat al 10, i un total de 77 els que van rebre el 22 de desembre el Segell Infoparticip@ i les mencions i reconeixements que premien els progressos en transparència realitzats en el darrer any. Les puntuacions i el grau de compliment dels indicadors dels 947 ajuntaments de Catalunya es publiquen al Mapa Infoparticip@ (mapainfoparticipa.com). Els aspectes avaluats giren al voltant de quatre àrees: qui són els representants municipals, com gestionen els recursos, com informen de la seva gestió i quines eines de participació proporcionen. n

El 2014 va ser el més càlid dels darrers cinc anys a Esplugues Esplugues va registrar el 2014 la mitjana de temperatures més calorosa dels darrers cinc anys, segons les dades de l’estació meteorològica municipal, ubicada a l'Escola Isidre Martí. La temperatura mitjana de l’any va ser de 17,1 graus (el mes amb mitjana més alta va ser agost, amb 23,8, i el que va tenir la mitjana més baixa, desembre, amb 10). Les mitjanes anuals dels anys anteriors van ser: 16,4 al 2013, 16,7 al 2012, 17 al 2011 i 15,8 al 2010. Pel que fa a les precipitacions, van caure 368,6 l/m2, amb novembre com a mes rècord (94,6 l/m2). Va ploure més que els dos anys anteriors (266,4 l/m2 al 2013 i 358,7 l/m2 al 2012), però es va quedar lluny de les precipitacions registrades el 2011 (718,6 l/m2) i al 2010 (640,6 l/m2).

El 96% dels vehicles de dues rodes compleixen amb els límits d’emissió de soroll Durant el 2014, dins de la campanya anual de control de soroll entre els vehicles de dues rodes, es van mesurar els nivells d’emissió de soroll de 105 ciclomotors i motocicletes. En un 96,19% dels casos, no es van superar els límits de 91 i 94 decibelis, respectivament. Es van dur a terme quatre controls, els mesos d’abril, juny, setembre i novembre, en els barris de la Plana-el Gall, Can Vidalet, Centre i el Gall-Centre.

‘Esplugues t’estimo’ fomenta l'orgull de pertinença a Esplugues “Per què m'estimo Esplugues?”. Des d’aquesta pregunta es convida a reflexionar sobre el sentiment i l'orgull de pertinença de la ciutadania al seu municipi. Després de crear certa expectació per mitjà dels anuncis publicats en els darrers mesos a EL PONT i a L'Agenda, la campanya s'ha ampliat i n'avança algunes respostes: perquè Espugues és una ciutat solidària,

educadora, innovadora, neta, segura i participativa, etc.

#EspluguesTestimo Amb aquests arguments com a punt de partida, l'Ajuntament vol animar la ciutadania a fer les seves aportacions (explicant per què s'estimen Esplugues amb una foto o vídeo) i compartir-les a través de la xarxa social Twitter amb el hashtag #EspluguesTestimo. n

Publiqueu a Twitter les vostres fotos i vídeos de la ciutat amb el hashtag #EspluguesTestimo

EL PONT D’ESPLUGUES| 13 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 14

PUBLICITAT

14 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 15

ACTUALITAT

Progeser prueba la moto eléctrica de Scutum La empresa Scutum, empresa pionera en la producción de motos eléctricas ubicada en Esplugues, ha cedido una de sus motocicletas eléctricas al Ayuntamiento. El vehículo está siendo utilizado en las labores de vigilancia de las zonas azules, que gestiona Progeser. El objetivo de esta colaboración, según Alexandre Pauchard, de Scutum, es “facilitar al Ayuntamiento la realización de una prueba real de nuestras motos y que conozca sus ventajas”. Las motos eléctricas son “perfectas para la movilidad urbana y tienen

L’alcaldessa i el regidor Enric Giner, amb A. Pauchard una autonomía de entre 50 y 80 km. Además, el ahorro en combustible es del 80% y en mantenimiento, del 30%“. n

J. González, vicepresidente de la patronal de las pymes europeas Josep González, presidente de PIMEC y vecino de Esplugues, ha sido elegido vicepresidente de la Unión Europea del Artesanado y de las Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME), la patronal europea de las pymes, lo que supone la entrada de PIMEC (patronal de las pymes catalanas) en el comité ejecutivo de esta organización. UEAPME, que también actúa como entidad consultiva de la Unión Europea, incorpora a 80 miembors de organizaciones de 34 países, por lo que representa a más de 12 millones de empresas. Su objetivo es defender los intereses y necesidades de sus miembros ante instituciones europeas e internacionales. n

FIRESPLUGUES 2015 La 16a Firesplugues se celebrarà els dies 9 i 10 de maig a la rambla del Carme. Les empreses i comerços interessats a participar-hi, poden obtenir més informació trucant al 933 720 416 (ext. 1641–Departament de Comerç) o per correu electrònic enviant un missatge a l’adreça pvilchez@esplugues.cat.

Renault presenta en Esplugues su nueva gama de vehículos adaptados La empresa Renault presentó en su concesionario en Esplugues la nueva gama de vehículos adaptados para personas con discapacidad de la marca. El acto, al cual asistieron la alcaldesa, Pilar Díaz, y la concejala Maria Mena, contó con la presencia de la nadadora paralímpica Teresa Perales, embajadora de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible. Pilar Díaz felicitó a la empresa por su apuesta por contribuir a la igualdad de oportunidades desde su ámbito de trabajo. Por su parte, el director de Renault Barcelona, Luís Subías, anunció que entre los planes inmediatos de la empresa se encuentra la renovación de la sede de Esplugues.

La Xarxa de Dones Emprenedores inicia sesiones mensuales de ‘networking’ Un total de 36 persones, comerciantes, empresarias y emprendedoras, participaron en el primer encuentro networking Fem Xarxa, el pasado 26 de noviembre, programado por la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues con el objetivo de establecer sinergias entre profesionales de la ciudad. Esta iniciativa se celebrará mensualmente. Por otro lado, el 1 de diciembre, la Xarxa organizó una charla a cargo de su socia Elena Pérez, psicoterapeuta, psicoanalista y formadora, quien abordó, ante cerca de una cincuentena de asistentes, el tema de la gestión de las emociones.

Un cuentacuentos para acercar el comercio local a los escolares El Ayuntamiento ha colaborado con la Diputació de Barcelona para llevar a las escuelas del municipio la iniciativa Hi havia una vegada un comerç..., un cuentacuentos que quiere transmitir a los niños la importancia que el comercio de proximidad tiene en la vida diaria de las ciudades. Este proyecto de la Diputació, que en el Baix Llobregat se ha estrenado en Esplugues, se completa con la entrega a los niños y niñas de una ilustración de Pilarín Bayés en la que se representa la ajetreada vida comercial de la ciudad. El alumnado de 2º y 3º de primaria de las escuelas Folch i Torres (foto) y Joan Maragall han asistido a las sesiones del cuentacuentos. A lo largo del cuento –la historia de dos hermanos curiosos por los cambios que detectan a su alrededor– se hace llegar a los niños mensajes sobre la importancia de realizar una compra responsable y sostenible o la proximidad del comercio local.

EL PONT D’ESPLUGUES| 15 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:09 Página 16

ACTUALITAT

Mejorando Esplugues entre todos y todas Una variedad de canales y órganos de participación implican a un millar de personas en la actividad municipal Los canales municipales de participación quieren implicar a la ciudadanía de todas las edades en la toma de decisiones

otros canales de participación con los que cuenta el Ayuntamiento sitúan a Esplugues en una posición pionera y destacada respecto a los municipios de sus dimensiones. Entre los procesos más singulares se hallan los dirigidos a la población más joven. Una experiencia semejante a la Audiència Pública a Nois i Noies de 4t d’ESO (que ha cumplido ya 8 ediciones), en la que cada año toman parte unos 300 alumnos, en Catalunya sólo puede encontrarse en Barcelona. Tampoco el Consell d’Infants (6 años en marcha), que implica cada curso a unos 400 niños y niñas de 5º y 6º de primaria y propicia la intervención directa de los chavales en su entorno inmediato, tiene modelos similares cercanos. Por otro lado, los consejos sectoriales, una decena de órganos temáticos (de personas mayores, de mujeres, de educación o de nueva ciudadanía, entre otros), son el vehículo de participación de particulares y entidades (más de 160) en el día a día de la actividad municipal.

Nuevos canales, más directos

Más de un millar de ciudadanos de Esplugues, de todas las edades, intervienen directamente, a través de su trabajo en los diferentes órganos de participación municipales, en la toma de decisiones que afectan a su ciudad. Proyectos tan tangibles como el parque infantil de la calle Andreu Amat y el espacio Esplugues Coworking y buena parte de los planes de actuación que, en diferentes materias, guían la acción del gobierno (de Movilidad, de Juventud o de Cooperación) son la plasmación de las ideas

y sugerencias de la ciudadanía. El último paso en esta línea de apertura del Ayuntamiento a la participación ha sido el Presupuesto Participativo, que en 2014 desarrolló su segunda edición y que ha abierto la gestión de parte de los recursos municipales al conjunto de la población.

Espacios de participación para todos los públicos La cantidad y calidad de los órganos y

Las redes sociales se han convertido también en canales de comunicación con el Ayuntamiento. Su simplicidad y agilidad han complementado el servicio de quejas y sugerencias de los PAC (Puntos de Atención a la Ciudadanía), que durante el pasado año registró cerca de 1.000 solicitudes (sobre todo referidas al mantenimiento del espacio público). Y entre las iniciativas más novedosas, la alcaldesa, Pilar Díaz, lleva a cabo un calendario de encuentros con vecinos y vecinas de los diferentes barrios para conocer de primera mano sus preocupaciones y preferencias sobre el futuro de cada zona. Hasta el momento se han celebrado siete reuniones, con la participación de un centenar de personas. n

LA OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA Laura Carneros

Josep Queralt

Adrià Marcos

Presupuesto Participativo

L’Alcaldessa als Barris

Audiència Pública als Nois i Noies

Participar en la segunda edición del Presupuesto Participativo ha sido muy enriquecedor. Considero muy importante que se ponga al alcance de la ciudadanía la posibilidad de decidir sobre el presupuesto municipal. Y, sobre todo, la posibilidad de conocer a gente tan diferente y de crear sinergias, tantas ideas y llegar a un consenso.

16 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015

Me parece una buena iniciativa y, al fin y al cabo, esto es la democracia. En la reunión de agunos vecinos de La Plana con Pilar Díaz pudimos proponerle algunas cosas. Una de mis sugerencia fue recogida: cubrir de algún modo los alcorques, en las aceras estrechas, para evitar que las personas se tropiecen. Me dijeron que se estudiaría.

Formar parte de la Audiència Pública nos permite, además de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de participar en la vida municipal, relacionarnos y trabajar con alumnos de otros centros. Nosotros abordamos la violencia de género, pero creo que también sería muy interesante tratar temas como el racismo y la homofobia.


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 17

ACTUALITAT

El Presupuesto Participativo se invertirá en la mejora del Casal R. Brillas La Mesa del Presupuesto Participativo, integrada por representantes de la ciudadanía, políticos y técnicos municipales, ha escogido como proyecto prioritario para 2015 la mejora de la accesibilidad del Casal de Cultura Robert Brillas, uno de los principales equipamientos culturales de la ciudad. El proceso participativo tenía como objetivo debatir y priorizar en qué invertir 170.000 euros del Presupuesto Municipal de 2015. El proyecto ganador consiste

en la colocación de un ascensor para dar acceso a las plantas superiores de los dos edificios que conforman el centro y la instalación de un aseo adaptado en la planta baja. Esta actuación está presupuestada en 128.000 euros, por lo que la Mesa decidió destinar el dinero sobrante a otro de los proyectos que obtuvo más consenso: la adecuación de juegos infantiles, sobre todo en espacios donde hayan quedado obsoletos.

La Mesa del Presupuesto Participativo, reunida el 1 de diciembre, escogió el proyecto ganador de esta segunda edición de la iniciativa

La Mesa, en la que se recogió el trabajo realizado por un centenar de personas desde julio, debatió cinco proyectos finalistas. Los tres no seleccionados (que se retoma-

rán en próximas ediciones) fueron la reordenación de la plaza Catalunya, el acceso a la plaza Mireia y la instalación de aparatos de salud en el parque de la Solidaridad. n

El Consell d’Infants i el foment de la lectura El Consell d’Infants 2014-2015 es va constituir el 26 de novembre i ja treballa en el nou encàrrec: fer propostes per fomentar la lectura entre la ciutadania d'Esplugues. Aquest any participa l'alumnat de 5è i 6è de set escoles públiques: Folch i Torres, Gras Soler, Isidre Martí, Lola Anglada, Matilde Orduña, Prat de la Riba i Joan Maragall. Una trentena de nens i nenes, en representació de l’alumnat de les seves aules, van participar en aquest primer acte. Com a presidenta del consell, l'alcaldessa, Pilar Díaz, els va encoratjar recordant els resultats de les dues últimes edicions: el disseny del parc infantil del carrer Andreu Amat i la proposta d'activitats

per a la festa infantil d'Esplugues City del passat mes de juny: "No és un repte fàcil, però espero de vosaltres que feu propostes divertides, atrevides i innovadores". n

Carolina Fernández

Pedro Antonio Méndez

Jordi Colominas

Consell d’Infants

Pressupost Participatiu

L’Alcaldessa als Barris

Com a cap d’estudis de l’Escola Prat de la Riba trobo que és una experiència molt positiva per als infants poder intervenir en el seu entorn. A més, el Consell d’Infants és un projecte que permet formarlos com a ciutadans. I per a ells és molt gratificant. Per això és important que l’encàrrerc sigui clar i puguin veure el resultat final.

Ja vaig participar en la primera edició i vaig tornar a apuntar-m’hi perquè em va semblar molt interessant. És un primer pas perquè en un futur la ciutadania participi més. També et permet conèixer persones de sectors econòmics i de barris diferents i aprendre un poc més sobre el funcionament de l’Ajuntament.

L’experiència ha estat molt positiva, perquè tenir l’oportunitat de transmetre punts de millora en un cercle reduït i tan proper a l’alcaldessa és important. I, a més, aporta molta credibilitat a la gestió municipal del govern, sobretot, si després els suggeriments realitzats pels veïns es tenen en compte i es posen en pràctica.

EL PONT D’ESPLUGUES| 17 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 18

PUBLICITAT

18 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 19

ACTUALITAT L’Institut Severo Ochoa, entre els guanyadors d’un concurs d’innovació comarcal per a joves

L’Agent Tutor va començar als instituts i darrerament s’ha estès també als centres d’educació primària

Més reconeixements per a la figura de l’Agent Tutor

L'Institut Severo Ochoa ha estat un dels guanyadors del concurs Innolab StartUp Event, impulsat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat per promocionar el talent creatiu i la innovació del jovent. El concurs consisteix en el fet que equips formats amb alumnes de diversos instituts de secundària de la comarca han de resoldre els reptes que prèviament havien llançat algunes empreses i ajuntaments. El Severo Ochoa va guanyar el repte plantejat per l’Ajuntament d’Esplugues titulat Què fem amb les pintades?, per recollir propostes per reduir o eliminar aquests actes incívics en monuments i mobiliari urbà del municipi. El projecte guanyador, presentat per un grup de 4t d’ESO, consisteix a fer un concurs de grafiters per fomentar l’ús de la pintura com a eina d'expressió en espais habilitats.

“Aportació innovadora i de qualitat” per a la convivència, destaca la Federació de Municipis La doctora Laura Gómez, del CAP Lluís Millet, al centre (de verd) L'experiència de l'Agent Tutor, de la Policia Local d'Esplugues, ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. L’equip d’avaluadors del BBP ha valorat que aquest servei representa “una aportació innovadora i de qualitat en la temàtica de convivència”. En aquest apartat, el BPP compta actualment amb deu bones pràctiques al conjunt de Catalunya. L’Agent Tutor. Prevenció d’hàbits de risc als centres educatius és un projecte que neix l'any 2009 mitjançant la presència i col·laboració activa de la figura de l'Agent Tutor (un policia municipal) amb la comunitat educativa, les famílies i l’alumnat. Entre les funcions de l'Agent Tutor es troba la de col·laborar en la mediació de la resolució de conflictes o impartir xerrades de sensibilització i prevenció, entre d'altres. Aquest curs, per exemple, ja s’ha fet una xerrada sobre ciberassetjament –a càrrec de Beatriz Rodríguez, psicòloga del centre Psicosedna– adreçada a alumnes de 6è de primària, a l’Escola Gras Soler, així com dues sobre justícia juvenil amb magistrats, per a 4t d’ESO, a l’Institut La Mallola i el Col·legi Natzaret. L’Agent Tutor va començar als instituts, però darrerament s’ha estès als centres d’educació primària. La figura de l'agent compta amb el suport d’un equip interdisciplinar de professionals municipals dels àmbits de Serveis Socials, Joventut i Educació. La comunicació de l'alumnat amb l'Agent Tutor es pot fer a través d'una bústia, SMS o correu electrònic. Pel seu caràcter innovador, la figura ha estat protagonista a diversos mitjans de comunicació els darrers anys. Més recentment, se li ha dedicat un capítol, titulat ‘El poli amigo’, al llibre Viatge al teu cervell emocional, una immersió en el món de les emocions (Ediciones B) de la doctora Rosa Casafont. n

La doctora Laura Gómez, del CAP Lluís Millet, premiada pel Col·legi de Metges Laura Gómez i Orgillés, metgessa del centre d’atenció primària (CAP) Lluís Millet d’Esplugues, va formar part dels 52 professionals i quatre equips mèdics distingits amb el Premi a l’Excel·lència que concedeix el Col·legi de Metges de Barcelona. Aquest guardó, que s’atorga als metges votats pels propis professionals del sector sanitari, pren en consideració aspectes com l’abnegació, l’altruisme, la disponibilitat, el compromís, la proximitat o l’experiència.

Tres centres escolars participen en un programa d’educació financera L’alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Garbí i els instituts Joaquim Blume i Severo Ochoa han participat en els tallers d’educació financera que organitza l’Institut d’Estudis Financers i imparteixen persones voluntàries d’entitats financeres. Entre els continguts tractats, com administrar els diners, planificar l’estalvi o endeutar-se amb seny. L’objectiu és “ajudar els joves a prendre millors decisions financeres en el futur i estalviar-se problemes”.

EL PONT D’ESPLUGUES| 19 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 20

PUBLICITAT

20 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 21

VIDA CIUTADANA

SES MAJESTATS VISITEN ESPLUGUES . Melcior, Gaspar i Baltasar, escortats per les entitats ACAE, AV El Gall i Colla de Geganters, van recórrer la ciutat per repartir els regals als infants

Nadal i Reis, en imatges

DIVERSIÓ PER ESPERAR ELS REIS. Al Campament d’en Fanguet i el Parc de Jocs

ELS PASTORETS. Amb música en directe i una revisió dels gags més reeixits

CAGA TIÓ. I animació infantil a l’Edifici Cadí, al barri de Can Vidalet

FIRA DE NADAL. Amb la participació de les entitats d’Esplugues

CONCERT DE CORALS. Musicorum, Sons i Veus, Deutsche Schule i La Coloma

PESSEBRE VIVENT. El Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, fidel a la tradició

CONCURS DE PESSEBRES. Organitzat per l’Associació de Veïns del Centre

Visiteu la galeria de fotos de l’Ajuntament d’Esplugues a Flickr per veure més imatges EL PONT D’ESPLUGUES| 21 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 22

VIDA CIUTADANA

TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

L’AV del Centre exposa l’abans i l’ara d’Esplugues en un centenar de fotografies Esplugues abans i ara és el títol de l’exposició amb què l’Associació de Veïns del Centre va convidar la ciutadania a recordar el passat més proper de la ciutat i analitzar els canvis profunds que ha experimentat en les darreres cinc dècades. 62 imatges antigues, la majoria del fons de l'Arxiu Municipal, d’indrets singulars d’Esplugues (la més antiga, de principis del segle XX) i enfronta-

des a fotos actuals d’aquests mateixos espais van permetre els visitants recordar i comparar. I és que, segons explica el president de l’entitat, Josep Lluís Álvarez, “hem buscat, sobretot, fotos que mostrin el canvi important que, a partir dels 50, s’ha produït a Esplugues, perquè la gent pugui opinar si li agrada més abans o ara. També hi intervé la nostàlgia, és clar”.

El Grup d’Estudis repassa els 30 anys dels Gegants d’Esplugues Cinto Babot, president de la Colla de Geganters, i Àlex Serres, cap de colla, van participar en la xerrada de desembre del Grup d’Estudis, dedicada al 30è aniversari d’aquesta entitat. Babot va recordar que “hem assolit en tres dècades fites molt importants i un prestigi de serietat que fa que colles d’arreu de Catalunya vulguin participar a la nostra trobada anual”.

Vuit socis i sòcies de l’Esplai de Gent Gran de Can Clota celebren el seu 80è aniversari

Esport escolar: minibàsquet i ultimate

L’Esplai de Gent Gran de Can Clota va organitzar el passat mes de desembre,una festa d’aniversari per homenatjar els vuit socis i sòcies que el 2014 han complert 80 anys. La celebració va comptar amb l’assistència de l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i la regidora d’Acció Social i Gent Gran, Sara Forgas. Van celebrar el seu 80è aniversari Evenciana Silveiro, Castora Martín, Enrique Gutiérrez, Inocencia Fernández, Francisco Vargas, Rodrigo Miró, Angelina Alcover i José Gálvez.

Més de 250 alumnes de 6è de primària van participar el 19 de desembre a la jornada interescolar de minibàsquet al CEM Les Moreres, on es va obsequiar els participants amb fruita per fomentar hàbits saludables. D’altra banda, el Poliesportiu de Can Vidalet va acollir l’endemà la primera jornada de la Lliga Escolar Catalana d’ultimate, esport mixt que fomenta la igualtat de gènere. Hi van participar 8 equips, entre ells l’Institut La Mallola, que va quedar 7è.

La veïna d’Esplugues María Tejedor compleix 100 anys María Tejedor (a l’esquerra de la foto), veïna d’Esplugues, va celebrar el passat 12 de gener el seu aniversari número 100. L’alcaldessa, Pilar Díaz, i la regidoria d’Acció Social i Gent Gran, Sara Forgas, la van visitar per felicitarla a casa seva, on l’acompanyava una part de la seva àmplia família.

22 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 23

VIDA CIUTADANA

A l’esquerra, les quatre ceramistes. A la dreta, dos moments de la inauguració de la mostra

L'exposició de quatre autores de ceràmica de creació pren el relleu a la Biennal

L’Esbart Vila d’Esplugues actua per a la gent gran

Després d'acomiadar, l’11 de gener, la 17a Biennal de Ceràmica d'Esplugues Angelina Alós, el Museu Can Tinturé va inaugurar l'exposició 4x4. 4 dones, 4 ceramistes, 4 camins, una mostra de l'obra creativa de les ceramistes Esther Ramos, Mercè Coma, Mercè Mir i Teresa Gironès que reivindica la ceràmica de creació contemporània i dóna continuïtat a la tasca de

difusió i posada en valor d'aquesta disciplina artística que du a terme la Biennal. L'exposició pot visitar-se fins al 15 de març. D’altra banda, coincidint amb la cloenda de la 17a Biennal, que ha rebut 800 visitants en dos mesos, es va anunciar l'obra guanyadora del premi del públic: ¡Vira!, d'Alberto González (Valladolid), que va aconseguir 65 dels 236 vots emesos.

L’Esbart Vila d’Esplugues va dedicar el passat 24 de gener, al Casal de Cultura Robert Brillas, una actuació a la gent gran de la ciutat. En aquest acte, que forma part del programa de commemoració, durant el 2015, del 30è aniversari de l’entitat, van participar el Grup de pares (secció creada el 2010 amb dansaires d’entre 40 i 70 anys) i les seccions infantils de l’Esbart.

La Fundació Utopia analitza els moviments socials a la comarca

El jutge Santi Vidal obre el nou trimestre de l’AUGGE

Màgia solidària per a infants de l’Àfrica a L’Avenç

L’historiador Emili Palacios va oferir una xerrada sobre el naixement i l’evolució dels moviments socials al Baix Llobregat, des de mitjan segle XIX fins al 2002, període documentat als fons de la Fundació Utopia. A la comarca, entre els primers i més importants van destacar les corals, com l’espluguenca SC La Coloma, “espais de lleure que, a més, tenien un caire reivindicatiu”.

Santiago Vidal, magistrat de l’Audiència de Barcelona i un dels redactors de l’esborrany d’una hipotètica Constitució catalana, va inaugurar amb una xerrada sobre justícia i valors el nou trimestre de l’Aula Universitària de Gent Gran (AUGGE). Vidal va reivindicar el paper del jutge com a intèrpret de la Llei i va defensar que “la Llei ha de complir-se, però s’ha de canviar quan no és justa”.

L’Avenç Centre Cultural va acollir, la tarda del dissabte 24 de gener, l’espectacle infantil Solidarimàgia per Àfrica, un acte a benefici dels nens i nenes dels camps de refugiats de Tinduf. Hi van participar el Mag Dodó, el Mag Nani i el Mag Ramó, que van captivar els infants amb els seus trucs i unes actuacions plenes d’humor.

EL PONT D’ESPLUGUES| 23 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 24

PUBLICITAT

24 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 25

ESPORTS Esplugues, seu del Campionat d’Espanya cadet de vòlei, el proper mes de juny

L’equip guanyador, amb l’alcaldessa, Pilar Díaz; la regidora d’Esports, M. Zamora, i el president del CB Nou Esplugues. F. Romo

No deixen d’arribar bones notícies per al vòlei local. Esplugues serà la seu, la propera primavera, del Campionat d’Espanya cadet femení, que organitzarà el Club Voleibol Esplugues justament la temporada que el club presidit per Àlex Gusano celebra el 25è aniversari. La competició reunirà els millors 24 equips de tot l’Estat en aquesta categoria, entre ells l’equip amfitrió. El torneig se celebrarà entre el 17 i el 21 de juny a cinc de les pistes del nou pavelló del CEM Les Moreres.

Torneig de Nadal de futbol

Bàsquet de nivell al 16è Torneig Cadet Ciutat d’Esplugues El CB Joventut es va emportar el trofeu, guanyant R. Madrid i Barça Els primers dies de l’any, i ja en fa 16, Esplugues té la sort de poder acollir un dels tornejos més importants de bàsquet cadet masculí, amb la presència dels millors equips estatals i algun d’internacional. Aquesta 16a edició no va ser una excepció i es van poder viure moments de gran nivell al CEM Les Moreres, protagonitzats per jugadors que no trigaran a fer-se un nom en l’elit del basquetbol. Enguany, el guanyador va ser el CB Joventut de Badalona, un dels clubs amb millor planter d’Europa, que es va imposar en tots els partits: els tres de la fase de grups, la semifinal davant el FC Barcelona (78-73) i la final davant el Real Madrid (64-51). Els madrilenys van ser subcampions, mentre que el tercer lloc del podi va ser per al Barça, campió de l’edició de l’any passat, que en la final de consolació va derrotar el CB i Unió Manresana (69-62). El millor jugador del torneig va ser Jaime Cubero, del Real Madrid. Des de l’any passat, el torneig se celebra al CEM Les Moreres, que registra grans entrades de públic per assistir sobretot als partits decisius, així com a l’entretingut concurs de triples. n

Actuació destacada del CB Nou Esplugues No va decebre el CB Nou Esplugues, que malgrat militar en categories inferiors, va ser capaç de derrotar l’UCAM Múrcia a la fase de grups. En el partit per al 5è lloc, va perdre davant el Happoel Tel Aviv. Però menció destacada mereix el jugador Óscar Baños, que va ser el millor triplista del torneig, amb 9, tres més que els van quedar a continuació. Baños també va obtenir el trofeu al millor jugador local. Més informació a cbnouesplugues.com

Un clàssic del desembre és el Torneig de Nadal de futbol aleví, organitzat pel CFA Espluguenc al Camp Municipal Salt del Pi. Enguany s’ha celebrat la cinquena edició, en què el Can Rull de Sabadell es va proclamar campió, seguit de Ciutat Cooperativa, Santboià i Martinenc. Una bona jornada de futbol, amb 16 equips –tot i que un, el Gramenet, no s’hi va presentar– on ni l’equip amfitrió ni el CF Can Vidalet van poder passar de la primera fase.

Èxit dels boxejadors del gimnàs Hop Hop en els Campionats de Catalunya Bryan Pérez, David Gimeno y Eva Díez, del gimnàs Hop Hop d’Esplugues, van aconseguir uns molt bons resultats en els darrers Campionats de Boxa Amateur de Catalunya, celebrats al desembre a Rubí. Bryan Pérez (segon per la dreta a la foto) es va fer amb una medalla d’or en la categoria de promeses masculí (pes ploma); David Gimeno (segon per l’esquerra), amb una altra medalla d’or (pes súperlleuger); i Eva Díaz (en el centre) va aconseguir medalla de plata (pes ploma femení).

El Club Natació Esplugues, present als Campionats de Catalunya Entre el 20 i el 23 de desembre, vuit esportistes del Club Natació Esplugues van participar als Campionats de Catalunya de natació infantil i júnior d'hivern, a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. El club espluguenc va destacar el nombre de nedadors que hi van participar: "Constitueix un èxit i un pas endavant en la consolidació del nostre club en campionats de Catalunya". Hi van competir José Luque, Silvia Ruiz, Alejandro Marco, Maria Ventura, Paula Giménez, Marta Sedano, Cristina Reyes i Cristina Moreno. Maria Ventura va arribar a les dues finals en estil braça.

EL PONT D’ESPLUGUES| 25 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 26

PUBLICITAT

26 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 27

ESPORTS

Ignacio Ávila rep la medalla de la Real Orden al Mérito Deportivo El ciclista paralímpic resident a Esplugues Ignacio Ávila, amb discapacitat visual, ha estat condecorat recentment amb la medalla de la Real Orden al Mérito Deportivo, una distinció que també ha rebut el seu pilot de tàndem, Joan Font. Ignacio Ávila –que abans va triomfar com a atleta i és doble medallista paralímpic– s’ha proclamat, en la seva nova trajectòria com a ciclista, subcampió del món en ruta i contrarellotge 2013 i en pista 2014.

Competició comarcal escolar de gimnàstica artística

Ignacio Ávila, a la dreta de la foto, amb el seu pilot Joan Font

A nivell comarcal, Esplugues destaca per la quantitat i qualitat de la gimnàstica artística que s’hi practica. Per això, cada any acull una de les jornades del Campionat Comarcal dels Jocs Escolars. El 24 de gener al CEM Les Moreres es van reunir gimnastes de categories prebenjamí, aleví, cadet i juvenil (des de 1r de primària fins a batxillerat).

Destacada participació del CGE Les Moreres a Àustria i Andorra

16 equips federats, amb 192 esportistes, i 23 conjunts, amb 230 alumnes, que prenen part en la lliga escolar local. Aquests són els números per a la temporada actual del Penya Esplugues, un dels clubs més importants de futbol sala de Catalunya, sobretot en categories inferiors. D’altra banda, cinc components d’equips inferiors del club van obtenir medalla, com a integrants de la selecció del Baix Llobregat, als Campionats Comarcals de Seleccions Base: Mireia Tremps i Carlota González, campiones en cadet base femení; Biel Vicente i Marco Méndez, subcampions en benjamí masculí; i Joel Peinado, tercer en aleví masculí.

Èxits importants del Club Gimnàstica Les Moreres en competicions internacionals. A la prestigiosa Alpen Adria Cup, a Klagenfurt (Àustria), Alba Petisco va ser segona en el nivell L3, i Carlota Rodríguez-Fischer setena a L2 (ambdues a la foto amb les entrenadores). Al Torneig de Serradells (Andorra) van destacar M. Catllà i K. Kouzmenko (segona i tercera en nivell 1), A. Ortega (tercera en nivell 2) i J. Zott (segona en Open).

Esquaix: campiona espluguenca a l’Open júnior de Suïssa

Taekwondo: Dos medallas para el Nazaret en los Estatales

L’espluguenca Selena Georgiev es va proclamar al desembre campiona en categoria sots13 de l'Open júnior de Suïssa d’esquaix, una de les competicions mundials més importants en categories inferiors. La jugadora del Club Ciudad Diagonal, després de derrotar a les primeres rondes dues jugadores franceses, una de Liechtenstein i una suïssa, es va imposar en semifinals a l’actual número 1 europea, la suïssa Ambre Allinickx, per 3 jocs a 1. En la final, Georgiev va derrotar l’holandesa Fleur Maas per 3 jocs a 0.

El Taekwondo Nazaret consiguió 2 bronces en el Campeonato de España por equipos que se celebró en diciembre en Pontevedra. Nadia Funes, en categoría senior femenina 46 kg., y David Prados, en senior masculina +87 kg., consiguieron clasificarse terceros de España, puntuando así para el ranking clasificatorio para el próximo campeonato mundial.

El Penya Esplugues presenta els seus equips de futbol sala

El Motoclub Esplugues fomenta el bike trial entre els infants El Motoclub Esplugues va organitzar el 14 de desembre una jornada de push-bike trial (trial amb bici sense pedals) a la rambla Verge de la Mercè perquè infants d’entre 2 i 7 anys tastessin aquesta activitat esportiva i acrobàtica.

EL PONT D’ESPLUGUES| 27 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 28

LA NOSTRA HISTÒRIA

Sortida de la Peña davant del bar Quintana. Fons AMEL. Col·lecció L'Abans, cedida per Irene Temprado. Fotògraf desconegut

Els orígens del Moto Club Esplugues ESPLUGUES EN LA MEMÒRIA Secció a càrrec de l’Arxiu Municipal d’Esplugues

El 1955, una colla d'amics i afeccionats a les motos van crear la Peña Motorista Patinet, adherida a la Federació Motorista Espanyola. En el seu inici comptava amb 75 socis, tots els quals tenien moto excepte dos. Eren motos de 125 cc i de 250 cc –Montesa, Bultaco, Lube, Sanglas i d'altres marques estrangeres–. Algunes havien estat adquirides per subhasta a l'exèrcit. També n'hi havien d'inferior cubicatge, com Vespa i Lambreta. La primera sortida oficial es realitzà el 24 d'abril d'aquell mateix any, a Montserrat. El motiu era rebre la benedicció i oferir el banderí –brodat per Milagros Albert– a la Mare de Déu, com a símbol dels ideals de la penya. Hi participaren 43 motocicletes, 8 ve-

28 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015

lomotors i també un autocar, amb un total de 130 persones que, com relata la Vida de Esplugas, van desafiar el mal temps. L'entitat tenia la seu, inicialment, al carrer Quintana, núm. 29, al bar Quintana de Manuel Temprado, a la vegada caixer de la nova entitat. El mateix any 1955 organitzaren diverses activitats: una gimcana per la Festa Major i per la festa del barri de La Plana, i la primera festa de Sant Cristòfol a Esplugues. També, sortides de dissabtes o diumenges a Santa Creu d'Olorda, al Tibidabo, al Montseny... El 1958 l'entitat canvià la denominació "por la más seria de Moto-Club Esplugas". La penya va publicar un butlletí on informava de les activitats que realitzaven, donava consells als motoristes, etc. Malauradament, l'Arxiu Municipal no en conserva cap, però potser algun veí o veïna pot informar-nos de la seva existència. n


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 29

TRIBUNA OBERTA

TRIBUNA OBERTA PRIMER LA GENT D’ESPLUGUES I DESPRÉS LES PRESONS POLÍTIQUES A l’edició d’EL PONT del mes passat, el regidor d’ERC Jordi Figueras em va al·ludir acusant-me d’haver donat suport als pressupostos municipals amb l’argument de no haver de donar explicacions pel fet que no estic adscrit a cap grup polític i que ell, en canvi, sí que havia de donar explicacions al seu partit. És lamentable que després de gairebé deu anys sent regidor aquest senyor segueixi més preocupat per donar explicacions al seu partit que a la ciutadania d’Esplugues, que és qui ens ha escollit tal com manifesta en la seva columna. És doncs als meus veïns a qui jo he de donar explicacions, per sobre de sigles o interessos partidistes; perquè els ciutadans són la raó que siguem regidors. Si alguna cosa he après a valorar en el temps que fa que sóc regidor no adscrit és la llibertat que tinc de poder dir el que crec sense límits, sense ser esclau d’uns partits polítics que habitualment engabien els seus regidors per tal d’aconseguir les seves finalitats partidistes, com és el cas del senyor Figueras o del paperot que fa setmanes que ens ofereix el senyor Junqueras. Amb la meva abstenció, fruit d’una negociació que vaig fer amb el PSC, els pressupostos municipals han millorat en inversió a barris amb més de 100.000 euros, en ajudes socials en 70.000 euros o en política econòmica en més de 30.000 euros (podeu ampliar la informació al web www.rogerpons.cat/esplugues). No són uns pressupostos perfectes, però hi havia marge per parlar i arribar a acords malgrat que el senyor Figueras sigui esclau del seu partit i no hagi fet ni l’esforç de presentar cap esmena respecte les 20 propostes de millora que aquest regidor va posar sobre la taula per negociar. Cal pactar, negociar, parlar i entendre’s, i no fer política barata i populista a 6 mesos de les eleccions. Per tant, abans de criticar amb tanta frivolitat, valdria la pena que pensem tots plegats el sentit de les nostres paraules i la raó de ser dels que exercim la responsabilitat de l’activitat pública. I, per cert, senyor regidor, criticar a aquells que no tenim espai reservat d’opinió en aquesta revista per defensar-nos –perquè, entre altres, vostè no ho va permetre– és una evidència de covardia i falta de noblesa, més pròpia d’èpoques medievals que d’èpoques contemporànies de tolerància, llibertat i respecte. Roger Pons Regidor no adscrit DE PRESSUPOSTOS NO PARTICIPATIUS I JUDICIS-FARSA L'1 de desembre van acabar els mal anomenats pressupostos participatius. És insultant que es manipuli la terminologia i es parli de "pressupostos participatius"; és un concurs públic d'una partida (ínfima, en relació al total dels pressupostos) subjecte a la presentació de propostes per part de la ciutadania. Uns pressupostos realment participatius haurien de permetre que la gent decidís quines infraestructures són prioritàries. Poca gent prioritzaria un auditori (i menys si queda en un forat que ens ha costat 1,5 milions) o la remodelació del CEM Les Moreres (amb un ball de xifres de sobrecost d’entre 60.000 euros i 15 milions); i, a més, se n'ha cedit la gestió (i els beneficis) a una empresa externa. I sobre el Pla Caufec, ningú ens ha preguntat (ni escoltat) si volem aquest macroplà especulatiu (per cert, els encausats per les accions de

Podeu adreçar les vostres cartes a aquesta secció a: El Pont d’Esplugues, Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950 Esplugues o bé a través del correu electrònic elpont@esplugues.cat. Les cartes han de tenir una extensió màxima de 1.500 caràcters o espais), han d’anar signades amb nom i cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de contacte i/o adreça electrònica. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-ne un extracte en cas de superar les 25 línies, així com també es reserva el dret de no publicar les cartes que “puguin vulnerar pel seu contingut la dignitat de les persones, els valors reconeguts per la Constitució, especialment els relatius a la infància, la joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més marginats. Tam-

protesta contra el Pla Caufec el passat 18 de novembre van rebre l'ABSOLUCIÓ. No ens quedarem Ni Muts Ni a la Gàbia. L'Ajuntament, pel que es veu, sí, perquè no ha dit ni mu). Amb el que ens estalviaríem en macroprojectes faraònics a preus desorbitats potser es podrien finançar totes les propostes de la ciutadania. Calen pressupostos públics i desglossats d'una forma entenedora. I no projectar infraestructures que, per A o per B, acaben incrementant els costos. I per la més que probable resposta d'algun regidor/a dient que Esplugues ha guanyat el segell per la transparència 2014, recordar que també va ser guardonat Sabadell, amb Bustos al capdavant. Anna Coll Militant de la CUP Esplugues de Llobregat ACLARIMENT Abans que res, tot el respecte cap a les persones que han participat durant mesos en el procés del Pressupost Participatiu, conscients que estaven dedicant el seu temps a treballat desinteressadament per a la ciutadania d’Esplugues. Pel que fa al cost del CEM Les Moreres, equipament que utilitzen milers d’esportistes cada setmana, i per ser rigorosos amb les dades, recordar que el cost total de les obres va ser de 14,3 milions (60.000 euros més que el preu de licitació), però com al final l’empresa constructora va haver d’ingressar 130.000 euros en la liquidació de les obres, el resultat final són prop de 70.000 euros menys que el projecte inicial aprovat per l’Ajuntament al 2007 i que es va treure a licitació. Enric Giner (portaveu Grup Municipal PSC) 20 ANYS DE FIRA DE NADAL A ESPLUGUES La secció de TIC (Tradicions i Costums) de l’Espluga Viva té com a principal tasca la recerca, el coneixement, la conservació i la divulgació de les celebracions i festes que son pròpies d’Esplugues i les pròpies de la cultura popular i tradicional catalanes. Unes tradicions que cal, no només conservar, sinó adaptar-ne els continguts a la lògica evolució experimentada durant els segles i situar-les, doncs, de forma apropiada en l’ampli context del segle XXI. Aquest any celebrem 20 anys de la Fira de Nadal d’Esplugues. Han estat molts anys d’il·lusió, d’anar retrobant firaires any rere any, sumant la participació d’entitats, fent amics, promocionant la música tradicional i, en aquest cas concret, les nadales, amb la participació de tothom, nens i nenes, gent gran i no tan gran que puja a l’escenari a cantar, mantenint i ampliant la participació de les entitats espluguines, tant musicals com de ball. Però també hem picat molta pedra, ha costat moltíssim consolidar a Esplugues una tradició tan nostra com les fires, hem trobat entrebancs difícils d’entendre i crítiques, però amb esforç i treball ho hem aconseguit: hem consolidat la Fira de Nadal!!! Celebrant aquests 20 anys hem d’agrair especialment el suport rebut des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, sense la qual la Fira no seria possible. I també a les entitats que any rere any ens ajuden a arrodonir el programa amb les seves actuacions. La Fira de Nadal d’Esplugues és una crida per sortir al carrer i gaudir del temptador ambient d’aquestes festes. Que duri molts anys!!! Cecília Llatje TiC–Espluga Viva

poc no es publicaran aquells escrits que continguin expressions o opinions ofensives o que puguin constituir falta o delicte” (article 8 del Reglament de Participació Ciutadana). En cada número només es publicaran les cartes que hagin arribat a la redacció d’El Pont abans del dia 10 del mes anterior a la publicació de la revista (exceptuant el número de setembre, que s’elabora al juliol). Els escrits que siguin susceptibles de rebre contestació per part de l'equip de govern, podran incloure la resposta en el moment de la publicació.

el pont@esplugues.cat

EL PONT D’ESPLUGUES| 29 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 30

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Enric Giner PSC

Per contactar amb els Grups Municipals de l’Ajuntament: PSC esplugues.socialistes.cat psc@esplugues.cat

PP www.ppcatalunya.com ppcesplugues@hotmail.com

CiU www.ciuesplugues.cat ciu@esplugues.cat

ICV-EUiA www.iniciativa.cat/esplugues icv@esplugues.cat

ERC-AM www.esquerra.cat/esplugues esplugues@esquerra.org

30 | EL PONT D’ESPLUGUES 227 | febrer de 2015

Mercè Haro PPC

Actuant pel bé de la ciutat

Queda mucho por hacer

Primer de tot, cal aclarir el posicionament de l’equip de govern en el projecte que una empresa privada va presentar per instal·lar a Ciutat Diagonal. Ens vam abstenir per deixar clar que ni és un projecte nostre ni tenim cap interès. Però tampoc vam votar-hi en contra perquè no hi ha causes objectives per tirar enrere el projecte, segons diuen els informes jurídics i tècnics municipals, que són els que hem de prendre com a referència. És més, hi ha la possibilitat, fins i tot, d’incórrer en prevaricació si no fem cas a aquests informes i actuem en contra del dret que té l’empresa interessada en el tanatori. Per tant, enfront de certs arguments populistes que hem hagut de sentir sobre aquest tema per part d’altres grups polítics, el sentit de la responsabilitat i de la legalitat han estat els que han guiat el nostre posicionament. I responsabilitat també és el fet d’aplicar polítiques en favor de qui més ho necessita. I en aquest sentit, comencem aquest 2015 amb noves propostes destinades a combatre les desigualtats que ha generat la llarga crisi econòmica dels darrers anys i les polítiques d’austeritat que han imposat els governs de dretes d’Europa (Merkel), d’Espanya (Rajoy) i de Catalunya (Mas). Amb polítiques socials que s’han incrementat i s’han adaptat en funció de cada moment. Hi ha qui diu –bàsicament, els governants del PP– que ja estem sortint de la crisi, però això no és així. Aquesta crisi ha deixat ferides socials que trigaran a cicatritzar. Per això, l’Ajuntament d’Esplugues defuig d’aquest triomfalisme i continua generant mesures d’alt contingut social. Com, per exemple, fomentar el lloguer social perquè l’accés a l’habitatge sigui realment un dret per a tothom, tal i com recull la Constitució. I com fomentem el lloguer social? Doncs fent aflorar els pisos buits que existeixen a la ciutat. No és una mesura que s’hagi engegat ara: l’Ajuntament porta mesos fent un cens de pisos buits que servirà per negociar amb els seus propietaris i fer-los veure la necessitat de posar-los en el mercat de lloguer a un preu assequible. I no oblidem que les entitats financeres també juguen en el tema de l’habitatge un paper fonamental. Ja fa temps que l’alcaldessa els va instar a renegociar les condicions de les hipoteques de famílies que no podien fer-se’n càrrec. Això ha permés que moltes famílies hagin pogut reconduir la seva situació i no perdre l’habitatge. Ara es farà un pas més, requerint-los perquè posin els seus pisos buits a disposició de qui més ho necessita.

Este fin de semana, el Partido Popular ha celebrado una Convención Nacional en la que alcaldes y concejales han explicado –tanto desde el Gobierno municipal como desde la oposición– sus políticas e iniciativas para conseguir mejorar la calidad de vida de sus vecinos y la de sus municipios. En todas y cada una de las intervenciones que han tenido lugar se ha puesto de manifiesto el esfuerzo de la ciudadanía para sacar adelante España. Gracias al esfuerzo de todos estamos saliendo de una de las crisis más profundas que nuestro país ha vivido. Y una vez más se reafirmó el compromiso de todos los dirigentes populares por seguir sumando con rigor y dejar atrás definitivamente la crisis. Gracias al esfuerzo de todos España se ha convertido en el país que más crece de la UE. Pero no nos podemos conformar, debemos seguir mejorando con el objetivo claro de que este crecimiento llegue a todas las familias de Esplugues. Y para conseguirlo, el PP es la única garantía para el progreso, frente a otras fuerza políticas que únicamente actúan a base de demagogia y titulares fáciles prometiendo aquello que saben que no pueden cumplir. Es decir, el rigor y el esfuerzo del PP frente a la incertidumbre. Nada nos va a distraer de nuestra tarea, de nuestro objetivo: un gran proyecto nacional que pone el interés general siempre por delante de las ideologías. Tenemos un compromiso claro: estar ahí cuando los ciudadanos nos necesitan, como siempre hemos hecho. En las últimas elecciones, los ciudadanos nos encomendaron un mandato claro basado en la recuperación económica para sacar a España de la crisis y lo estamos cumpliendo. Gobernar no es fácil y ha requerido el esfuerzo de todos, pero nuestra meta no es sólo liderar la recuperación, sino liderar una auténtica transformación económica y social. En nuestro municipio, Esplugues, continuaremos luchando con ese fin.


EL PONT 227 (v7)_Maquetación 2 29/01/15 10:10 Página 31

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Lídia Ibáñez ICV-EUiA

Albert Comellas CiU

Jordi Figueras ERC-AM

Mesures anticrisi? Parlem-ne

Empresa Intel·liGENT

Estimar Esplugues

Haureu llegit les mesures que s’han pres, a nivell municipal per fer front a la crisi. Nosaltres considerem que tot això són mesures que, sigui quin sigui l’estat econòmic del país, i des d’una perspectiva d’esquerres, s’han de prendre sí o sí. Perquè és just que tothom tingui les mateixes oportunitats. És la justícia natural. I aquesta ha d’anar molt més enllà de la justícia legal, fins i tot si s’hi contraposa. Així doncs, deixem de parlar de tarifació social, de bonificacions de l’IBI, de plans d’ocupació, d’increment de beques com a mesures anticrisi, perquè els beneficiaris d’aquestes accions ho són perquè els pertoca. I els pertoca en època de crisi o sense crisi. Un punt i apart és mereix el Pacte contra la Pobresa. Us animem a llegir-lo al web municipal. És un pacte buit, sense contingut, un brindis al sol però sense sol. No hi ha cap acció ni compromís. Una altra “mesura”, el banc d’aliments, que per cert està portat i treballat per entitats que res tenen a veure amb l’Ajuntament, també ho contabilitza el govern municipal com una mesura contra la crisi. La mesura anticrisi municipal seria tenir obert un menjador social on hi càpiga tothom i on s’oferexi un plat calent i un espai d’acollida a tothom que ho necessiti. Nosaltres entenem que la veritable mesura anticrisi és aquella que es pren i es basa en un sistema econòmic diferent i que posa a la pràctica un ajuntament valent, que va més enllà de la política del dia a dia. Les polítiques puntuals i excepcionals que es prenen quan ja hem fet tard poden ajudar a superar alguns obstacles però no ens ajudaran a construir l’Esplugues de demà. L’Ajuntament ha d’assumir el lideratge i tenir un rol actiu en la planificació del present i del futur del nostre municipi. En termes d’ocupació i teixit econòmic ha de donar suport al treball autònom, a l’ocupació dels joves i orientar i ajudar les persones desocupades, ajuts a les petites empreses i suport al comerç i als serveis. Quant a cohesió social, és imprescindible el suport integral a les famílies que ho passen malament i el suport a les entitats socials que juguen un paper cohesionador imprescindible, crear veritables xarxes de solidaritat i cooperació i adquirint un compromís efectiu amb el dret a l’habitatge garantit amb habitatges municipals . No neguem que s’han anat fent petites accions, moltes vegades a empentes i fent patir més del compte els possibles beneficiaris dels ajuts. Cal ser més generós, estricte però generós en tots els sentits que pot tenir aquesta paraula. Hem de trencar amb el conformisme i l’endogàmia del passat i ser imaginatius i, sobretot, prioritzar objectius.

L’empresa, especialment la industrial, és una font de feina per a les ciutats i pobles que cal cuidar especialment perquè ofereix ocupació a tot el ventall de perfils de formació dels ciutadans. Les empreses que els hi donen serveis, al seu torn, ajuden a potenciar un comerç al detall i de proximitat que completa un panorama econòmic i social que és la base necessària d’una vida ciutadana plena i integrada. Durant les èpoques de crisi, com la que vivim des del 2008, les empreses industrials tenen més capacitat de repartir la feina entre els treballadors i cercar nous mercats d’exportació per als seus productes, com ha fet reeixidament part de l’empresa catalana. Ara, en canvi, tenim una generació de joves que pensava que tenia la vida resolta professionalment en la construcció i es troba sense alternatives. És per tot això que CiU Esplugues va proposar (al pacte de pressupost 2014) impulsar l’economia productiva fent inversions als polígons consensuades amb els seus agents socials (directius, sindicats i propietaris). És a dir, dialogant i replantejant-nos conjuntament quines són les seves necessitats reals, perquè no es pot preveure tot però sí podem fer quelcom per absorbir les condicions que ens porti el futur. Els plans que l’equip de govern del PSC tenia, però, no han fet honor a aquest pacte i s’han limitat a continuar amb la seva política de reparació de carrers i places únicament a l’entorn més urbà de la ciutat, sense respectar a més a més el compromís de no afectar l’activitat dels comerços durant les dates de màxima activitat, durant les Festes de Nadal. És a dir, el PSC no ha considerat que els polígons industrials també són ciutat, són Esplugues, no són un suburbi. Sense oblidar que cal replantejar la mida i capacitat dels polígons, atenent a una lògica supra-municipal, on no tothom pot ser el protagonista principal. Des de CiU Esplugues opinem que l’equip de govern actual del PSC no vol generar una visió consensuada del conjunt de la ciutat, sinó que només té una concepció antiquada basada en les operacions urbanístiques d’acord amb una manera molt superada de fer política. Nosaltres aportem idees i mirem de bastir fòrums per canviar aquesta manera de fer del govern municipal. Cal promoure el convenciment col·lectiu i l’enamorament per l’empresa i allò que fa, perquè, malgrat el desànim i els entrebancs, és font d’esperança. El meu mòbil és el 670 890 438 i estic a la vostra disposició.

L’any 2015 s’estrena a Esplugues amb un ambient polític força caldejat. S’ha fet un ple extraordinari, forçat pels grups de l’oposició, i l’equip de govern haurà de rectificar les decisions respecte a posar un tanatori al costat d’una residència geriàtrica a la plaça de la Constitució. Però l’any 2015 també és un any d’eleccions municipals i ens arriben, com no, les campanyes institucionals lloant les benaurances de l’equip de govern. “Estimo Esplugues” es diu la campanya, una campanya que ressalta allò que diuen es fa bé i amaga el que es fa malament, com sempre. Podríem fixar-nos en qualsevol de les frases expressades, però jo prefereixo fixar-me en el que no diuen. I resulta que no parlen dels equipaments culturals. No ens parlen de què els locals situats sota el camp de futbol arrosseguen problemes d’humitats, que els caríssims bucs d’assaig musical cauen a trossos sense que facin res. No ens parlen de què falten locals de reunió o trobada per a les entitats culturals, ni que la burocràcia municipal ha convertit els convenis amb les entitats en una mena de subvenció anual, tractant a les entitats en conveni amb una visió paternalista lluny de l’exigència que es demana per justificar les subvencions. Ens diuen que Esplugues ha rebut distincions per la transparència i la participació, però ningú diu que som un ajuntament tan transparent que amaguem informació dins la web o som incapaços d’informar el veïnat sobre si s’han de tallar desenes d’arbres per estar malalts o si cal mantenir-los. En resum, el PSC acabarà el mandat 20112015 sense haver canviat res de la seva política habitual, una política que ens amaga que podríem destinar més recursos a les polítiques socials, que podríem col·laborar en la creació d’autocupació treballant conjuntament amb l’assemblea d’aturats o altres organitzacions similars. Estrenem el 2015 amb un PSC debilitat al govern i en campanya, que intentarà amagar les seves mancances i magnificar els seus èxits, i tot amb un sol objectiu, amagar que porten tants anys al govern que és necessari un canvi radical per garantir un ajuntament del segle XXI.

EL PONT D’ESPLUGUES| 31 227 | febrer de 2015


EL PONT 227 (v7)_Maquetaci贸n 2 29/01/15 10:10 P谩gina 32

El Pont d'Espluges Nº227