Page 1

116

maig 2016

elCastell

REVISTA MENSUAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

www.elcastell.org

RAMON JOSA

L’Ajuntament invertirà aquest any 14 milions per millorar la ciutat, el mateix que en tot el mandat anterior

/ CAMBIA LA ORDENANZA /

Una fallo judicial avala el nuevo modelo de playa PÀG.8

Per primer cop, un govern obre l’elaboració del pla d’actuació municipal a la participació ciutadana

Un baròmetre marcarà les prioritats del Pla d’Inclusió PÀG.9 Social

El Ayuntamiento, en desacuerdo con que se cierre un grupo de P3 en PÀG.10 el Margalló

XXXIV Jornades de la Gent Gran, del 17 al 29-M PÀG.14

En marxa i amb la gent Més inversió i més participació

La Guaita, el punt de trobada laboral i empresarial PÀG.19 de Castelldefels

Entrevista a Josep Cascales, coordinador de Cáritas Castelldefels PÀG.21


EL FET HISTÒRIC

02 · maig 2016 Noves prestacions i subvencions per al pagament del lloguer

/ EL FET HISTÒRIC /

La història de Castelldefels, en còmic

Presentació de sol·licituds fins al 15 de juny de 2016

Demani cita prèvia: 93 664 69 90 Tramitació gratuïta

Ajuts per al lloguer

n L’Ajuntament de Castelldefels, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, tramita gratuïtament la sol·licitud de prestacions i subvencions per al pagament del lloguer

Passatge de les Caramelles, 2 baixos (al costat de l’Ajuntament) Tel. 93 664 69 90 — olh@olhcastelldefels.com www.olhcastelldefels.com

a la venta las

tarjetas de 40€ (*) de la zona verde de la playa

*

( ) para quienes no pagan el impuesto de circulación en castelldefels

P

oBligatoriamente VisiBle en cada VeHÍculo

aViso: no afecta a las personas que la tienen gratuitamente las personas que pagan el impuesto de circulación en castelldefels Ya tienen la tarJeta Verde de forma gratuita Y por tanto no tienen que pagar por ella

información: S.A.C — Passatge de les Caramelles, 2 Tels. 93 664 69 90 — 93 664 61 24 — sac@sac.es ordenanZa: www.castelldefels.org/ord17

El Castell • Maig de 2016 • Núm. 116 Edita: Ajuntament de Castelldefels • Impressió: Editorial MIC • Regidora de Presidència i Comunicació: Maria Miranda • Cap de Comunicació i Imatge: Manel Torres • Redacció: Xavi Martín, Sergio Medina, María José Blanco, Mireia Molero • Publicitat: Tot Publicitat (telèfon 93 252 68 06) totpublicitat.com • Dipòsit Legal: B-38.424 79 D’aquesta revista se n’editen 27.000 exemplars i es distribueixen gratuïtament per tots els habitatges de la ciutat. Si algú no la rep per la circumstància que sigui, preguem que ho indiqui al gabinet de premsa

Secció de Comunicació i Imatge Tel. 93 665 11 50 elcastell@castelldefels.org

PUBLICITAT

A

mb motiu de la commemoració dels deu segles d’història de Castelldefels i dels deu anys d’ajuntaments democràtics, al mes d’abril de l’any 1989 l’Ajuntament va editar un petit còmic, amb guió de F. Pérez Navarro i dibuixos de Pedro Espinosa, amb el propòsit de facilitar a la ciutadania, i especialment a la gent més jove, una introducció senzilla i divertida a la història de la ciutat. En el còmic, un noi i una noia que vivien en el

futur (ara passat, ja que tota l’acció tenia lloc cap l’any 2000, segons el text) feien un recorregut per la història de la ciutat gràcies a un sistema d’hologrames en tres dimensions que els permetia visualitzar i, fins i tot, participar a vegades en els diferents esdeveniments que havien succeït a Castelldefels des de la època prehistòrica fins a l’actualitat, entre bromes i aventures breus, però amb respecte per la història de la ciutat. El dibuix, àgil i clar, facilitava

molt la lectura i seguiment de la trama. Vint anys després es va digitalitzar l’obra i es va posar a disposició de tota la gent interessada, de totes les edats, al menú de l’apartat dedicat a la historia del web municipal castelldefels.org/historia, i, directament, a castelldefels.org/comic_historia. Alfonso López Borgoñoz


OPINIÓ

maig 2016 · 03

/ L’ESPAI DE L’ALCALDESSA /

Un Govern que fa els deures «Castelldefels, ara sí, té un Govern que treballa amb dedicació i rigor, que fuig del populisme al carrer, que no governa en funció dels seus interessos personals i que posa a l’epicentre de l’acció política els veïns i les veïnes, gestionant amb una màxima, que és l’interès general de tots els castelldefelencs i les castelldefelenques» Candela López Tagliafico — alcaldessa de Castelldefels mb aquesta prioritat, que la ciutadania ja coneix —perquè és la que ens guia des del primer dia del nostre mandat—, l’actual Govern progressista de Castelldefels presentarà al llarg de les pròximes setmanes el PAM, el Pla d’Acció Municipal. Un projecte estratègic de ciutat, amb l’horitzó del 2019 com a fita, que conté més de 100 mesures que es distribueixen en quatre grans eixos. Construïm un model de ciutat sensible i empàtic amb els més desafavorits, amb polítiques actives d’integració, igualtat, solidaritat i justícia social. Construïm un model de ciutat amb futur, aprovant mesures per reactivar l’economia i fomentar l’ocupació. Construïm un model de ciutat sostenible, neta, cívica i respectuosa amb el medi ambient. I construïm un model de ciutat amb un Govern transparent i obert a la ciutadania. Com a mostra d’aquest compromís de diàleg permanent, pròximament el PAM serà sotmès a un ampli procés participatiu amb la població de Castelldefels. Perquè el futur el construïm entre tots i totes. El que sí tenim ja sobre la taula tots els veïns i les veïnes de Castelldefels és un ampli capítol d’inversions, aprovat per l’actual Govern progressista, i que redundarà en una bateria de mesures de millora de les condicions de vida a la ciutat. Un any d’aquest Govern val per quatre de l’anterior executiu, de dretes i “austericida”, i això ho demostrem amb fets, no amb paraules. Com a mostra, una xifra. Al llarg d’aquest any 2016, el Govern municipal de Castelldefels farà inversions per un total de 14.025.281 €, un milió d’euros més que allò que el PP va invertir en la ciutat al llarg dels quatre anys de mandat, que van ser 13.007.956 € en total. El Govern divers, transversal i de progrés de Castelldefels governa, treballa i gestiona el dia a dia de la ciutat, fent els deures. n

A

on esta prioridad, que la ciudadanía ya conoce —porque es la que nos guía desde el primer día de nuestro mandato—, el actual Gobierno progresista de Castelldefels presentará a lo largo de las próximas semanas el PAM, el Plan de Acción Municipal. Un proyecto estratégico de ciudad, con el horizonte del 2019 como hito, que contiene más de 100 medidas que se distribuyen en cuatro grandes ejes. Construimos un modelo de ciudad sensible y empático con los más desfavorecidos, con políticas activas de integración, igualdad, solidaridad y justicia social. Construimos un modelo de ciudad con futuro, aprobando medidas para reactivar la economía y fomentar la ocupación. Construimos un modelo de ciudad sostenible, limpia, cívica y respetuosa con el medio ambiente. Y construimos un modelo de ciudad con un Gobierno transparente y abierto a la ciudadanía. Como muestra de este compromiso de diálogo permanente, próximamente el PAM será sometido a un amplio proceso participativo con la población de Castelldefels. Porque el futuro lo construimos entre todos y todas. Lo que sí tenemos ya sobre la mesa todos los vecinos y las vecinas de Castelldefels es un amplio capítulo de inversiones, aprobado por el actual Gobierno progresista, y que redundará en una batería de medidas de mejora de las condiciones de vida en la ciudad. Un año de este Gobierno vale por cuatro del anterior ejecutivo, de derechas y “austericida”, y esto lo demostramos con hechos, no con palabras. Como muestra, una cifra. A lo largo de este año 2016, el Gobierno municipal de Castelldefels hará inversiones por un total de 14.025.281 €, un millón de euros más que lo que el PP invirtió en la ciudad a lo largo de los cuatro años de mandato, que fueron 13.007.956 € en total. El Gobierno diverso, transversal y de progreso de Castelldefels gobierna, trabaja y gestiona el día en día de la ciudad, haciendo los deberes. n

CONTACTE: alcaldessa@castelldefels.org

CONTACTE: alcaldessa@castelldefels.org

PUBLICITAT

C


elcastell.org

04 · maig 2016

/ EL PAM RECULL LÍNIES ESTRATÈGIQUES, OBJECTIUS I PROJECTES QUE EL GOVERN MUNICIPAL ES COMPROMET A DESENVOLUPAR DURANT TOT EL MANDAT /

LA CIUTADANIA SERÀ ESCOLTADA EN L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER PRIMERA VEGADA, L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS OBRIRÀ A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EL CONTINGUT DEL PAM. D’AQUESTA MANERA, LA CIUTADANIA SERÀ ESCOLTADA EN UNA COSA TAN FONAMENTAL COM LA PLANIFICACIÓ DE LA CIUTAT I DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES A IMPLANTAR

L’

equip de govern —format per Movem, PSC, ERC i Castelldefels Sí Pot— considera que cal comptar amb la ciutadania a l’hora d’establir quins han de ser els objectius a complir fins al 2016 i quins projectes cal endegar perquè es compleixin. La implicació ciutadana ja s’ha abordat en diferents processos participatius com ara el pla de mobilitat, els xiringuitos de la platja o la ubicació dels correcans, entre d’altres. Ara, cobra més dimensió, ja que la ciutadania podrà opinar sobre el contingut del document més important des del punt de vista polític. L’alcaldessa de Castelldefels, Candela López Tagliafico, recorda que «estem construint un nou model de ciutat per a Castelldefels, basat en quatre grans línies mestres, que són les d’aquest Pla d’Acció Municipal, que definirà la nostra tasca de Govern, que serà transparent i oberta a la ciutadania». Una vegada consensuat en el si del Govern, el PAM serà sotmés ara a un ampli procès participatiu.

Qualitat democràtica Per la seva banda, la tinenta d’alcaldia de Presidència i responsable del PAM, Maria Miranda, assenyala que «la participació ciutadana i la qualitat democràtica també són compromisos presents en el PAM, han de ser el nostre segell de govern. És per això que volem escoltar la ciutadania». I afegeix: «el Castelldefels del futur ha de ser una ciutat en què tothom, sense excepcions, s’hi pugui reconèixer». El regidor de Participació Ciutadana, Jordi Maresma, subratlla que «per primera vegada des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, el nou govern d’esquerres ha centrat el debat polític en el diàleg amb la ciutadania. En una legislatura, poques coses hi ha més importants que el PAM, és el moment per a que tots i totes treballem en línia i recuperem el temps perdut per tal de construir conjuntament com ha de ser el Castelldefels que volem».

Calendari de trobades amb la ciutadania

24

Barris de Bellamar, Poal i Montmar A les 19 h, a l’escola Josep Guinovart (Camí del Fondo de Ca n’Aimeric, 2)

18

Barris de Baixador, Lluminetes, Les Botigues i La Pineda A les 19 h, a l’Espai del Mar (pg. Marítim, 271-275)

27

Barris de Vista Alegre, Canyars, Can Vinader i Castell-Poble Vell A les 19 h, a l’antiga Escola Vista Alegre (c/ Ramon y Cajal, 13)

19

Sessió adreçada al jovent A les 18 h, al Centre Cívic Frederic Mompou (pl. Joan XXIII, 10)

28 29

MAIG

MAIG

PUBLICITAT

“Una ciutat com tu” El document del PAM que es sometrà a debat ciutadà consta de 4 eixos estratègics. El primer, agrupat

MAIG

MAIG

MAIG

El PAM al carrer: fes les teves aportacions durant la Fira de Sant Ponç A la Fira, a la plaça de l’Església

· L’ O P I N I Ó ·

l’accés als recursos bàsics i a un habitatge digne estiguin garantits, que estigui al costat dels col·lectius més vulnerables». Inclou propostes sobre joventut, gent gran, cultura, esport, solidaritat...

Maria Miranda 1a tinenta d’alcaldia Només hi ha una manera de fer que Castelldefels vagi endavant: Que tothom hi doni empenta amb la seva opinió. Amb aquest convenciment hem posat en marxa un procés participatiu per elaborar el Pla d’Actuació Municipal. És la primera vegada que a Castelldefels el contingut del PAM estarà obert a la ciutadania. I és que a l’Equip de Govern tenim clar que el Castelldefels del futur ha de ser una ciutat on tothom, sense excepcions, s’hi pugui reconèixer! Els quatre eixos proposats en el document del PAM inclouen els pilars fonamentals de l’Equip de Govern, com són la lluita contra l’atur, l’accés als recursos bàsics i a un habitatge digne, estar al costat dels col·lectius més vulnerables, l’educació, la sanitat, la igualtat, el civisme, la mobilitat, entre d’altres. Fes les teves aportacions perquè Castelldefels vagi endavant. Ho tenim clar: Sí ve d’un PAM!

sota l’epígraf “Castelldefels, una ciutat com tu”, parla d’un municipi «que es reconegui com a ciutat educadora i una ciutat salu-dable», com a les dues cares de la moneda del benestar. També planteja un Castelldefels «amb un compromís social i obert a la igualtat d’oportunitats, on

30

Barris de Can Bou, Mar-i-Sol, Zona Universitària, Camí Ral i Granvia Mar A les 19 h, a la Sala Polivalent de l’ESAB, al campus universitari

31

MAIG

Barris Centre, Muntanyeta i Can Roca A les 19 h, al Centre Cívic Can Roca (Dr. Trueta, 53)

5

Sessió de retorn del procés participatiu del PAM a la ciutadania A les 19 h, a la Sala Magna del Castell

MAIG

JULIOL

«Per la creació de llocs de treball» El segon eix planteja la «lluita contra l’atur i a favor de l’impuls de projectes i iniciatives que estimulin la creació de llocs de trePARTICIPA-HI: ball», tot pamcastelldefels.org manifestant el compromís d’afavorir el creixement empresarial i fomentar l’emprenedoria i la innovació. “Viure i conviure” Aquest compromís emmarca el tercer eix estratègic del PAM, per una transformació urbana sostenible i la dignificacio dels espais públics. Incorpora propostes per millorar la mobilitat, civisme i igualtat. “Transparència i bon govern” Per últim, el quart eix agrupa els objectius destinats a afavorir la transparència i el bon govern. S’aposta per la participació ciutadana i s’advoca per millorar la qualitat democràtica. Participació ciutadana El document, que no està tancat, serà aprovat pel Ple municipal una vegada acabi el procés de participació ciutadana. És, per tant, viu i subjecte a modificacions al llarg del procés. Hi ha un calendari de trobades ciutadanes (veure quadre adjunt). Qui no puguin assistir a aquestes sessions, també tindà la possibilitat de participar el 28 i 29 de maig en una acció de recollida d’idees a la plaça de l’Església. El procés es tancarà el 5 de juliol amb una sessió de retorn a la ciutadania que se celebrarà al Castell.


PUBLICITAT

maig 2016 路 05


elcastell.org

06 · maig 2016 / EL GOBIERNO PROGRESISTA PREVÉ EJECUTAR ESTE AÑO OBRAS POR VALOR DE 14 MILLONES DE EUROS /

Este año habrá más inversión que durante todo el mandato anterior

· L’ O P I N I Ó · Antoni Casas Regidor d’Hisenda Només entre el Ple del mes de març i el passat Ple d’abril es van aprovar inversions per 5,8M, les mateixes que les executades en tot el 2013 i 2014. L’argument que no s’invertia en la ciutat per falta de liquiditat i per necessitat de pagar deute es desmunta quan en l’anterior mandat no es va amortitzar anticipadament cap crèdit i quan al final l’Ajuntament té 22M d’euros al calaix. Des de l’actual govern apostem per uns comptes públics sanejats, per l’estabilitat pressupostària, per no deixar hipoteques a pagar pels nostres fills, però al mateix temps apostem per les persones, per una ciutat del futur. Apostem per l’espai públic, volem un millor Castelldefels i volem una ciutat del futur, i això implica fer les obres necessàries i invertir en qualitat de vida per a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Un espais més dignes i segurs, que al mateix temps generen un retorn a la ciutat, estimulant l’economia i creant llocs de treball, un retorn perquè els diners han d’estar al servei de tots i no al calaix.

PUBLICITAT

E

l pleno municipal del pasado mes de abril aprobó la modificación de créditos al presupuesto de 2016 para permitir inversiones por valor de 5.805.000 € . Este dinero procede del Remanente Líquido de Tesorería del 2015, es decir dinero que sobró una vez ejecutadas todas las obligaciones (pago de deuda y de facturas). Si se suma esta cifra, a los 2.995.876 € del presupuesto de 2016 aprobado y los 5.264.405 € de remanentes de presupuestos anteriores la cifra total que se invertirá en Castelldefels durante 2016 es de 14.025.281 €.

EL GOBIERNO MUNICIPAL PREVÉ EJECUTAR A LO LARGO DE 2016 OBRAS POR UN VALOR DE 14.025.281 MILLONES DE EUROS. ESTA CIFRA SUPONE QUE SE DESTINARÁN A MEJORAS URBANAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS MÁS DINERO QUE LO QUE SE INVIRTIÓ ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2015, AMBOS INCLUIDOS, CUANDO LA INVERSION MUNICIPAL SE QUEDÓ EN

La cifra total que dedicará a inversiones el Ayuntamiento este año asciende a 14 millones €

Esta cifra permitirá desarrollar, sostiene la alcaldesa Candela López, «el ejercicio de transformación urbana y social de la ciudad más importante de los últimos cinco años». El gobierno municipal —formado por PSC, Movem, ERC y Castelldefels Sí Pot— sostiene que no se puede tener dinero en el cajón sin atender las necesidades que hay en la ciudad en mejoras en la vía pública, nuevos equipamientos y adecuación de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Para Candela López, se trata de que «invertimos

más en un año que el PP en cuatro, inversiones necesarias e imprescindibles. Nuestro objetivo es mejorar la ciudad y para eso hay que invertir».

Por todo ello, el gobierno municipal de izquierdas invertirá casi 2,9 millones en la mejora de la vía pública. En este apartado se incluyen aspec-

tos importantes en la ciudad como obras de mejora de algunas calles o los colectores de aguas residuales y pluviales, el alumbrado o el mobiliario urbano. El segundo ámbito que requerirá más atención inversora será el de los equipamientos deportivos: 2,8 millones. La mayor parte de este dinero irá destinado a la reforma estructural del pabellón de Can Roca. La otra gran partida en cuanto a inversión es la del Plan de Barrios de Vista Alegre. Se invertirá 2,7 millones para la construcción del centro cívico y la sala polivalente y las obras de peatonalización de las calles Federico García Lorca y Pep Ventura. Urbanismo, por su parte, se llevará 1,6 millones, Cultura y Patrimonio, 757.526 €, Servicios Sociales y Salud, 613.223, Medio Ambiente, 784.590 y equipamientos educativos, 613.223.


INFORME

maig 2016 · 07

/ LA FALTA DE INVERSIONES EN AÑOS ANTERIORES HIZO PELIGRAR LAS SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES /

E

l gobierno municipal ha negociado con la Diputación, el Área Moetropolitana y la Generalitat para que las subvenciones concedidas a Castelldefels, vinculadas a años anteriores y no ejecutadas, no se perdieran por la inactividad del anterior Gobierno. A pesar de tener el dinero, presupuestado con recursos propios y con subvenciones (por lo que no había que endeudarse) el gobierno anterior del PP realizó un nivel de ejecución de las inversiones extremadamente bajo. El caso más paradigmático es el del polideportivo Can Roca. desde 2013 el gobierno anterior tenía una asignación presupuestaria para ejecutar las obras de reforma de las instalaciones que se arrastró año tras año sin gastarla. Además, había una subvención de la Diputación de Barcelona, de 1.050.000 €, para llevar a cabo las obras. Esta subvención estaba a punto de perderse por la inacción por lo que el gobierno actual se ha visto obligado a solicitar una prórroga extraordinaPUBLICITAT

ria y excepcional. Este mes se ha aprobado el expediente de licitación de las obras, que se llevarán a cabo tras el verano. También se ha tenido que solicitar una prórroga para continuar con el Plan de Barrios de Vista Alegre. El proyecto para el centro cívico y la sala polivalente no estaba aprobado. Las obras de la calle García Lorca estaba encargado pero tampoco se habían licitado las obras. «Se han puesto en riesgo los ingresos del Ayuntamiento», señala la alcaldesa. Candela López indica que «los datos ponen de relieve que durante el mandato del PP ha habido una mala gestión y una falta de planificación. Su ahorro nos saldrá caro». Por otro lado, el Ayuntamiento también tenía el compromiso frente al Área Metropolitana de Barcelona de invertir 5,7 millones entre 2012 y 2015 en obras de vertebración y mejora urbana (ver cuadro adjunto). Municipios de nuestro entorno, como Gavà y Viladecans, lo cumplieron.


INFORME

08 · maig 2016

/ EL PLENO DE ABRIL APROBÓ MODIFICAR LA ORDENANZA DE USOS DE LA PLAYA PARA ESTABLECER EL MODELO QUE PROPUGNA EL ACTUAL GOBIERNO /

Una sentencia avala el nuevo modelo de playa EL FALLO JUDICIAL DETERMINA QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO DEL MANDATO 2011-2015 «LESIONÓ DERECHOS FUNDAMENTALES» DE LOS VECINOS DE BAIXADOR

RAMON JOSA

El gobierno municipal de izquierdas valora positivamente la sentencia

E

l gobierno municipal del Ayuntamiento de Castelldefels valoró positivamente la sentencia que da la razón a los vecinos en el contencioso que interpusieron en septiembre de 2014 contra el equipo de gobierno anterior, encabezado por el Partido Popular, por el ruido provocado por los chiringuitos de la playa. El Ayuntamiento señaló al respecto que desde hace meses está trabajando en la elaboración de un mapa acústico de la ciudad, como el que la misma sentencia reclama.

Con el objetivo de actualizar la ordenanza de uso de la playa, que databa de 2008, el Gobierno municipal actual empezó a trabajar en este sentido hace meses. A raíz de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 5, que se pronunció a favor de los vecinos de Baixador en el conflicto que plantearon al anterior Gobierno municipal, ese procesó de modificación de la ordenanza se aceleró, y el Pleno del 28 de abril laaprobó. Nuevo modelo de playa La modificación se inscribe en el desarrollo del nuevo modelo de playa que propugna el Gobierno de izquierdas. La nueva ordenanza observa la evolución que ha tenido la tipología de establecimientos autorizados para la ocupación de la arena de la playa. En este sentido, la concejal de Via

Pública, Playa y Movilidad, Eva López, entiende que «era manifiestamente necesario revisar la limitación de los niveles de emisiones acústicas, a causa de las molestias que la sentencia confirma judicialmente que sufría el vecindario».

Música en directo en los chiringuitos

E

n relación a las emisiones sonoras, la ordenanza establece que todos los establecimientos que emitan cualquier tipo de música o sonido deberán tener instalado un limitador certificado y calibrado correctamente. La música ambiental en el interior de los establecimientos y chiringuitos no podrá sobrepasar los 65 dB(A) durante el día y los 60 dB(A) a partir de las 23 h. En cuanto a las actuaciones musicales, sólo se autorizarán dos por mes en tres chiringuitos de La Pineda (parque Dunes, calles

PUBLICITAT

18-19 y calles 10-11) y en uno de Baixador (ante la calle Mèxic). Para estas actuaciones, y exclusivamente en los chiringuitos citados, se autoriza la reproducción musical en el interior el chiringuito hasta un nivel de emisión máximo de 91 dB(A), siempre y cuando la duración de la actividad no supere las dos horas y se realice íntegramente entre las doce del mediodía y las 21 h. No estará permitida la utilización de mesas de mezcla ni de DJs, ni como ambientación musical ni durante las citadas actuaciones de música en vivo.

Condiciones para los chiringuitos Esta modificación aprobada ahora reconduce los niveles fijados en la ordenanza a los que se han establecido en los Pliegos de condiciones técnicas para la concesión de licencias de ocupación —chiringuitos— en la playa para el período 2016-2019. El Gobierno municipal defiende que, «desde el primer día de este mandato», ha trabajado el mencionado pliego de condiciones manteniendo reuniones con asociaciones de vecinos, entidades, el Gremio de Hostelería, los distontos grupos políticos municipales, y vecinos y vecinas a título individual. Modificación de once artículos La modificación puntual de la ordenanza municipal del uso de la playa alcanza a once artículos, relativos a las condiciones en que deben desarrollarse actividades como la pesca recreativa o el kite-surf. Se acentúan, además, las herramientas para la protección de los sistemas dunares.

Vulneración de derechos fundamentales La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Barcelona, con fecha del 31 de marzo, es favorable a la Asociación de Vecinos de Baixador en el contencioso que mantenía con el anterior gobierno municipal de Castelldefels. La jueza declara la nulidad de los decretos impugnados por la entidad vecinal «por entender que lesionan los derechos fundamentales a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar» de los vecinos. Los hechos se remontan a 2012, cuando el entonces alcalde, Manuel Reyes, modificó el pliego de condiciones para aumentar el nivel de sonido de las actuaciones en directo en los chiringuitos instalados en la playa. Esta decisión según la alcaldesa, Candela López, provocó las quejas vecinales. También la Generalitat multó al Ayuntamiento por no velar por evitarla. En este contexto, la playa perdió en 2014 la distinción de calidad ambiental Bandera Azul y se desarrolló un movimiento vecinal contra el proyecto del tramo III del paseo, que preveía la instalación de chiringuitos.


elCastell.org

maig 2016 · 09

/ L’AJUNTAMENT ESTÀ ELABORANT L’ANOMENAT BARÒMETRE INCLUSIU /

El Pla d’Inclusió Social es posa a caminar amb una enquesta per conèixer la vulnerabilitat de la població

L’Ajuntament va aprovar al març el Pla Local d’Inclusió Social de Castelldefels (PLIS) 2016-2020. Aques pla seràl’eina principal que vertebrarà totes les iniciatives municipals en favor de la inclusió social de les persones en totes les etapes vitals, mitjançant accions preventives, treball transversal i l’establiment d’accions prioritàries que promoguin la inclusió social dels grups més vulnerables. Es tracta d’un document estratègic que marca les prioritats en els propers quatre anys per millorar les condicions de vida de les persones que hi resideixen i reforçar la cohesió social. Però, ¿quin és el grau de vulnerabilitat de la població de Castelldefels en relació a diferents aspectes socials i econòmics? Per desenvolupar el PLIS, l’Ajuntament ha posat en marxa una enquesta a la població, l’anomenat Baròmetre Inclusiu, que permetrà conèixer la vulnerabilitat de la població en relació a alguns indicadors. Així, s’estan fent 400 enquestes telefòniquesal llarg d’aquest mes de maig. Els resultats que se’n despreguin tindran valor PUBLICITAT

estadístic. En nom de l’Ajuntament, els enquestadors s’interessaran, mitjançant preguntes senzilles, per l’opinió i els problemes reals de la gent, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i lluitar contra l’exclusió social. Els resultats del Baròmetre Inclusiu està previst que es puguin publicar l’octubre vinent. Aportaran dades d’interès estadístic i social sobre les condicions de vida actuals a Castelldefels. Un pla participatiu Abans de la seva aprovació en Ple, l’elaboració del Pla d’Inclusió Social va desenvolupar-se amb la participació d’entitats de diferents àmbits, que van expressar, al gener, quines accions consideraven ne-

cessari incloure-hi. En aquesta línia, l’Ajuntament va convocar el 25 d’abril passat la segona jornada de treball del PLIS, una trobada que es va celebrar al campus universitari. Amb la participació del teixit associatiu, en aquesta ocasió es van prioritzar les accions proposades i es va concretar quan i amb qui es farà front al seu desenvolupament.

UNA ENQUESTA PERMETRÀ TENIR DADES SOBRE EL PROBLEMES REALS DE LES PERSONES

El Baròmetre inclusiu permetrà conèixer la vulnerabilitat social de la població a través de 400 enquestes telefòniques que es fan aquest mes

A més, es es van donar a conèixer la resta d’accions que han proposat les diverses àrees de gestió de l’Ajuntament que també han treballat i han debatut sobre el PLIS.

· L’ O P I N I Ó · Isabel Cabello Regidora de Serveis Socials Si hi ha exclusió és difícil sentirse ciutadà/na i membre d’una comunitat. L’exclusió social s’ha d’entendre com una combinació de diversos factors que generen una situació de dificultat per sentir-se i desenvolupar-se plenament com a ciutadans.La finalitat del Baròmetre Inclusiu, és disposar del mapa de vulnerabilitats del nostre municipi, per tal de, posteriorment, amb la participació d’agents polítics, tècnics i ciutadans, engegar i dur a terme accions contra l’exclusió social de caràcter preventiu i no només assistencial. Junts, treballant plegats, és com aconseguirem que Castelldefels sigui una ciutat on viure amb equitat. Volem una ciutat inclusiva i acollidora, on tots puguem desenvolupar les nostres vides amb la major plenitud possible. Ens queda una marató per arribar a la meta, però és pas a pas com s’arriba a destí. I ja hem començat a caminar. Caminem amb fermesa perquè sense justícia social no hi ha progrés.

Desenvolupament del Pla L’objectiu final de les trobades participatives i del Baròmetre Inclusiu serà tenir un full de ruta que faciliti el desenvolupament del Pla d’Inclusió Social de Castelldefels al llarg del període que va de 2016 fins a 2020.


NOTÍCIES

10 · maig 2016

Per Sant Jordi, Castelldefels amb la cultura

Llibreters, floristes, entitats culturals i ciutadanes sense ànim de lucre, clubs esportius, ONGs, partits polítics i serveis públics, com ara l’estand de Castelldefels Cultura, van protagonitzar el 23 d’abril la celebració de la Diada de Sant Jordi a Castelldefels. Aquest any es va incrementar el nombre parades fins a 61 expositors, vuit més que l’any passat. Els Artistes Plàstics de Castelldefels i l’Associació Artdefels van exposar les seves obres.

FOTOS: RAMON JOSA

/ EL MUNICIPI I LA COMUNIITAT EDUCATIVA DEMANEN A LA GENERALITAT QUE RECONSIDERI LA SEVA INTENCIÓ /

L’Ajuntament mostra el seu desacord davant la possibilitat que es tanqui un grup de P3 a la ciutat EL GOVERN MUNICIPAL TREBALLA AMB LA GENERALITAT, COLZE A COLZE AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA, PER EVITAR EL TANCAMENT D’AULES L’Ajuntament de Castelldefels ha expressat el seu desacord a la possibilitat, anunciada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat, de tancar un grup de P3 a la ciutat. El Govern municipal considera que la reducció demogràfica que al·lega la Generalitat per prendre aquesta decisió és una bona oportunitat per reduir la ràtio (el nombre d’alumnes) per grup, tal i com sostè la moció aprovada pel ple municipal el passat mes de gener. L’alcaldessa de Castelldefels, Candela López Tagliafico, ha manifestat que «el govern municipal sempre ha estat al costat de la comunitat educativa de les escoles de Castelldefels. Portem mesos PUBLICITAT

negociant la configuració del mapa escolar pel pròxim curs i la nostra postura sempre ha estat inequívoca». L’alcaldessa ha afegit que «creiem que la solució a la ciutat no passa, en cap cas, pel tancament de línies de P3. Així ho hem defensat davant el Departament d’Ensenyament i mantindrem aquest posicionament fins el final. Esperem que la Generalitat rectifiqui». En les diverses reunions mantingudes amb el departament d’Ensenyament, l’Ajuntament va apostar per situar en 22 o 23 el nombre d’alumnes per grup. D’aquesta manera, es podien repartir els infants entre totes les escoles sense recòrrer al tancament de cap línia de P3. La regidora d’Educació, Ivana Travesí, assenyala que «era un bon moment per reflexionar sobre aquesta qüestió i aprofitar per millorar la qualitat educativa».

La Generalitat, però, va desestimar aquesta proposta i en el decret de preinscripció escolar per al pròxim curs ha situat en 25 el nombre d’alumnes per grup. La decisió de la Generalitat podria portar com a conseqüencia el possible tancament d’una línia a l’escola Margalló. A més, l’Ajuntament argumenta que el pròxim any està previst que torni a crèixer la població escolar, de manera que no sembla oportú, per prudència i responsabilitat, tancar ara un grup. En aquest sentit, Travesí asegura que «tancar i obrir grups desestabilitza les escoles». El Govern municipal també demana a la Generalitat que compleixi la resolució aprovada el dia 5 d’abril a la Comissió d’Ensenyament al Parlament de Catalunya, que es mostrava contrària al tancament de línies de P3 al Baix Llobregat i a favor d’una millor qualitat educativa.

· L’ O P I N I Ó · Ivana Travesí Regidora d’Educació A Castelldefels hem apostat sempre per la millora de la qualitat educativa de les nostres escoles. Hem basat la nostra feina de coresponsabilitat en el fet que l’educació no pot ser víctima de les retallades sota criteris estrictament economicistes. Després d’haver patit durant anys les massificacions d’alumnat a les aules, ara que tenim un descens de natalitat cal aprofitarho per reduir el nombre d’alumnes per aula com a mesura de millora de l’ensenyament públic, que afavoreix l’atenció a la diversitat, rica i, alhora, complexa de gestionar amb les ràtios actuals. Continuarem treballant per la defensa de l’escola pública, per garantir la continuïtat de les escoles i per evitar el tancament de grups de P3 a la nostra ciutat.


sortim? ?

l’agenda

maig 2016

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-··—··-·—··-···-···—·-··-··—··—·-—·-··-··—··-·····—··-···—·-—·-—·--··--

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-····

UNA BRILLANT RADIOGRAFIA DE LA PARELLA, EL DIUMENGE 15−M, AL TEATRE PLAZA

You say tomato

PROMOCONAL

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-··—··-·—··-···-···—·-··-··—···—·-—·-··-··—··-·····—··-····—··-—··-—··-·PROMOCIONAL

FINS AL 6 DE JUNY

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-····

Torna el concurs

«Llegir és divertit»

L’Ajuntament, la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado i l’Associació de Veïns de Lluminetes organitzen conjuntament una nova edició, la desena, d’aquest concurs literari juvenil. Hi poden participar nois i noies nascuts els anys 2004 i 2005. Han de presentar treballs sobre l’autor Roald Dahl, de qui enguany se celebra el centenari del naixement. Pot ser una obra basada en qualsevol dels llibres que va escriure l’autor gal·lès. Els treballs s’han de presentar a l’OAC seguint el model pautat que es facilitarà tant en aquesta oficina municipal com a la biblioteca, a l’entitat veïnal esmentada i a través de castelldefels.org. El període de presentació d’originals acaba el 6 de juny de 2016 (a les 19.30h). Els millors treballs rebran lots de llibres, amb un valor de 60€ cadascun; del quart al desè millors treballs rebran dues entrades per al Tea-

Amb referents al cap com Ay! Carmela, de José Sanchís Sinisterra, El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernan Gómez, o Minetti, de Thomas Bernhard, You Say Tomato és una comèdia intensa i profundament humana on el diàleg còmic i la música lleugera construeixin una reflexió desacomplexada sobre el sentit real de l’art en el món en què vivim, sobre la satisfacció i la felicitat en les relacions de parella i, en general, sobre tot allò que ens trobem el dia que deixem de ser joves, deixem de tenir tota la vida per davant i ens adonem que, si no fem alguna cosa per evitar-ho, la nostra vida serà així fins als darrers dies. És això el que volíem? Anna Moliner i Joan Negrié interpreten dos supervivents del món de l’escena que passegen el seu musical —que havia de ser un èxit— per tot arreu. Desencantats, es pregunten cap a on va la seva història d’amor i el perquè del seu fracàs.

+INFO: castelldefels.org/cultura Teatre Plaza • diumenge 15 de maig, 19 h • INFO: teatreplaza.org • ENTRADES: ticketea.com • PREU: 12 €

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-····

EL 15−M, CULTURA POPULAR

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-··—··-·—··-···-···—·-··-··—··—·-—·-··-··—··-·····—··-···—·-—·-—·--

EL DISSABTE 28 DE MAIG, A CASTELLDEFELS

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-··—··-····-··-··—··-·—··-···-···—·-··-··—··—·-—·-··-··—··-·····—··-···—·-—·-—·--

La rumba de Sabor de Gràcia Sabor de Gràcia presenten a Castelldefels el seu nou projecte Gitanos Catalans: 20 anys de Sabor de Gràcia, cantat íntegrament en català, que combina l’essència rumbera més clàssica (guitarres, percussió, baix i palmes) i la fusió amb estils com el pop o l’ska. Es tracta d’un espectacle que inclou cançons a mig temps i d’altres més vives, dins d’un repertori que combina cançons de Gitanos Catalans, cançons representatives de la seva trajectòria i versions que coneix tothom. Teatre Plaza • dissabte 28 de maig, 21 h • INFO: teatreplaza.org • ENTRADES: ticketea.com • PREU: 12 €

PROMOCONAL

-···-—-·—·--···——··-···-···—·-··-····

Gaudeix de l’Aplec de Bruguers

Coincidint amb la celebració de la Segona Pasqua, Castelldefels i Begues organitzen l’Aplec de Bruguers, una trobada de grups i associacions i entitats d’ambdues ciutat amb un marcat caire de cultura popular catalana. Enguany l’Aplec és el diumenge 15 de maig, a partir de les 10 hores, a l’Ermita de Bruguers. Durant tot el dia hi haurà diferents activitats: Missa Solemne, cant coral, balls de cintes i de panderetes, bastons, gegants, castellers... TWITTER: @CulturaCfels


12 /

sortim?

castelldefels.org/agenda

fins al

10J

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

07M

11M

14M

17M

dissabte

dimecres

dissabte

dimarts

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-····-····-····

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·—-—·-·—·--···-··

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

A TAULA

«3, 2, 1... impro!»

INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS I UN ADULT

INSCRIPCIÓ PRÈVIA • INFANTS 3-6 AMB ADULT

TALLER-CATA • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

en solidaritat amb els infants d’Hondures, amb Los Scènomenes, a benefici de Comparte, amb la col·laboració d’Impro Show

Toca-toca: rèptils

Simulastory

Cafés de especialidad

a càrrec d’Edulis

Teatre en anglès per a infants

a càrrec de Café de Finca

Teatre Plaza — 19 h

Biblioteca: dues sessions: 17:30 i 18:30 h

a càrrec de Kids&Us School of English

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

ORG: ÀREA DE MEDI AMBIENT CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 12 h

TEATRE SOLIDARI

L’HORA DEL MEDI AMBIENT

II Jornades a Taula Activitats de tota mena i per a totes les edats dedicades al món de la gastronomia

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado +INFO: bibliotecarfjcastelldefels.org

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

ENTRADES: 8 € — A L’OAC

09M

TOTS ELS DIVENDRES I ELS DISSABTES

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

dilluns

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

14M

18M

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

dissabte

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

dimarts

POSA FIL A L’AGULLA

JUGA AL TEU AIRE

La biblioteca... de joc en joc

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Gaudim en família i amics dels jocs de taula

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

A TAULA

EXPLIQUEM...

TALLER • DUES SESSIONS

PER A INFANTS A PARTIR DE 6 ANYS AMB ADULT

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

«Amarg, dolç i suau: infants sahrauís, tres realitats»

Receptari de cuina

Jo també rego el meu hortet

amb Lola Conde

amb Georgina Duran (El Gegant Edicions)

Introducción a las categorías del té

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 12 h

a càrrec de Caj Chai

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18 h PER A INFANTS A PARTIR DE 3 ANYS

´

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA I ABONAR 9€

09M

06M al 31 M

del

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

DISSABTES FAMILIARS

a càrrec de Miquel Cartró i Marta Fos

Biblioteca R. F. J. — els divendres, de 16 a 20 h — els dissabtes, de 10 a 14 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

12M 19M

HORA DEL CONTE ESPECIAL

JOCS

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

DISSABTES FAMILIARS

A TAULA

dilluns

13M al 28 M

´

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 19 h

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

del

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

14M

19M

dissabte

dijous

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

EXPOSICIO

TEATRE

POSA FIL A L’AGULLA

Maria Pilar Espuis Padró

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

«45 anys de pintura»

«Nada es lo que parece»

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Arts Elf Café — Pintor Serrasanta, 10 de dilluns a dissabte, de 9 a 22 h inauguració: divendres 6 de maig, 19 h

Control del estrés y técnicas para reducirlo

de Ramon Montero

a càrrec de Teatre La Xarxa

Costura bàsica d’emergència, nivell zero!!!

EXPOSICIO

VIDA SANA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado

a càrrec d’Antonia Molina

Biblioteca: Espai Suport 1a planta — 18:30 h

07M dissabte

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

TERTÚLIA D’ÒPERA • DUES SESSIONS

Andy Warhol del disseny a la pintura taller a càrrec d’Experimenta Art

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18:30 h

19M

els diumenges

15M 22M 29M

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

dijous

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

INFANTS DE 4-7 ANYS I UN ADULT • CAL INSCRIPCIÓ

JUGATECA AMBIENTAL A LA PLATJA

XERRADA-TALLER • INSCRIPCIÓ PRÈVIA

«Tosca», de Puccini

Little Chefs: Let’s cook together!

amb Jaume Tous i el Grup de S’Òpera

cuina en anglès amb Kids&Us

Activitats ambientals per a gaudir en família

El mal d’esquena i la pràctica esportiva

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h

Pg. Marítim, 155 — 11:30 h

amb Eduardo Grimal Lledó, COR Castelldefels Runners

NO CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

07M i 08M `

amb Olga Berbetoros, d’IdeaModa

VIDA SANA

NO SI JA L’HAN FET EN UNA DE LES DARRERES 3 SESSIONS

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

ENTRADES: 6 € — ticketea.com I A L’OAC +INFO: teatreplaza.org

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

MEDI AMBIENT

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 12 h

BIBLIO &TECA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

INSCRIPCIÓ PRÈVIA • INFANTS 3-6 AMB ADULT

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

divendres

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

ZONA SONORA

Teatre Plaza — 19 h

13M

09M 23M

DISSABTES FAMILIARS

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

10M

14M

15M

19M

dimarts

dissabte

diumenge

dijous

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

CINE INFANTIL EN CATALA

A TAULA

PUNT DE LECTURA

TEATRE

«Zootròpolis»

XERRADA • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLER DE LITERATURA COMPARADA

«You say tomato»

«Syria, self portrait»

Kafka,sus predecesores y Praga

amb Anna Moliner i Joan Negrié

projecció i debat, amb la Federació Catalana de Cineclubs, Catalunya amb ACNUR, Metges Sense Fronteres, Paco Poch Films, Sodepau i el Comitè de Solidaritat amb el poble sirià

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—· Yelmo Cines — Centre Comercial L’Ànec Blau Dissabte 7 de maig, a les 16 h Diumenge 8 de maig, a les 12 h PREU: 4 € — ORG: SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE CASTELLDEFELS I LA FEDERACIÓ COORDINADORA DE LES AMPA, EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

La literatura i el menjar a càrrec de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

a càrrec de Josefina Vega

Biblioteca: Espai de Suport 4 planta 2 — 11 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Teatre Plaza — 19 h ENTRADES: 12 € — ticketea.com I A L’OAC +INFO: teatreplaza.org

DOCUMENTAL

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

Cinema Metropol — 19 h ENTRADA SOLIDÀRIA A PARTIR DE: 7 €


sortim? / 13

maig 2016

20M

23A

25M

divendres

dilluns

dimecres

BIBLIO &TECA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··-·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—INFANTS A PARTR DE 7 ANYS • CAL INSCRIPCIÓ

Som cuiners!

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--·

T’INTERESSA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—··

TALLER DE CONVERSA EN ANGLÈS

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

30M

28M i 29M -···-—-·—·--···—·-··-··—··--

dimecres

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

A LA PLACA ,

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—·

A TAULA

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Fira de Sant Ponç

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Practica el mètode Bates i millora la visió

Parades de productes artesans i tallers

VIDA SANA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

manualitats amb Enigma Difusió Patrimonial

«Communication seminar: come and debate!»

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h

a càrrec de Janet’s School of English

amb Joana García, educadora visual

amb Joan Casals (Fundació Miquel Agustí) i Consol Garcia (biblioteca de la UPC)

Biblioteca: Espai Suport planta 1 — 18:30 h

Biblioteca: Espai Suport 3 planta 2 — 19 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

Plaça de l’Església i carrers de l’entorn

Què és l’agrodiversitat?

CAL FER INSCRIPCIÓ PRÈVIA

20M

23M

26M

28M

31M

divendres

dilluns

dijous

dissabte

dimarts

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--·

VIDA SANA

A TAULA

POSA FIL A L’AGULLA

TALLER FAMILIAR

EL DOCUMENTAL DEL MES

XERRADA

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

INFANTS A PARTR DE 6 ANYS AMB UN ADULT

CINEFÒRUM

Què sabem del càncer de pulmó?

L’alimentació saludable comença al carretó d’anar a comprar

Interpretación de patrones

Molding Food: fem un motlle en 3-D amb silicona alimentària

amb Carme Hernàndez (CASAP Can Bou)

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 10 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

amb el dr. Esteve Fernández, Institut Català d’Oncologia

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h ORG: AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

amb Antonia García

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18:30 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

taller a càrrec de Tinkerers Lab

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—··

«Joana Biarnès: una entre tots» Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 11:30 h CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

21M

24M

26M

28M

11J

dissabte

dimarts

dijous

dissabte

dissabte

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

DISSABTES FAMILIARS

A TAULA

VIDA SANA

INSCRIPCIÓ PRÈVIA • INFANTS +6 AMB ADULT

TALLER-CATA • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

L’hora dels escacs a càrrec del Club d’Escacs Castelldefels

Biblioteca: Sala Taller Infantil — de 10 a 13 h

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

DISSABTES FAMILIARS

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

CULTURA POPULAR

TALLER • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TALLER • INFANTS DE 4 A 9 ANYS

El pernil ibèric, tot un món amb un vi de casa nostra

Alimentació de la dona

«Red Little Hood»

41a Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya

amb el CASAP Can Bou

a càrrec de Helen Doron

a càrrec de la Rosita

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 10:30 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 12 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

DIA INTERNACIONAL DE L’ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

L’Agrupació de Cultura Popular és amfitriona d’aquesta gran festa del bastó FES-TE VOLUNTARI: acpccastelldefels.org/tnb

21M

25M

26M

28M

12J

dissabte

dimecres

dijous

dissabte

diumenge

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-····-····-····

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

´

-···-—-·—·--···—·-··-··—·--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

«Gitanos catalans: vint anys de Sabor de Gràcia»

ACTIVITAT GRATUÏTA

DISSABTES FAMILIARS

L’HORA DEL MEDI AMBIENT

VIDA SANA

MUSICA

RATOLINS DE BIBLIOTECA • INFANTS 0-3

INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS I UN ADULT

XERRADA

«L’estany habitat:poesia sensorial»

Toca-toca: mamífers i ocells

Desigualtats de salut per raó de gènere

Teatre Plaza — 21 h

Activitats d’animació

amb Margarita López, de la Red de Mujeres Profesionales de la Salud

ENTRADES: 12 € — ticketea.com I A L’OAC +INFO: teatreplaza.org

al Castell de Castelldefels

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·—-—·-·—·--···-··

a càrrec d’Edulis

a càrrec de Som Art

Biblioteca: dues sessions: 17:30 i 18:30 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 10:30 h

ORG: ÀREA DE MEDI AMBIENT CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

DIUMENGES AL CASTELL

Portes obertes al Castell

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h DIA INTERNACIONAL DE L’ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES

23M

25M

27M

30M

16J

dilluns

dimecres

divendres

dilluns

dijous

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—-

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

TALLER-CATA • CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

INFANTS A PARTR DE 6 ANYS • CAL INSCRIPCIÓ

A TAULA

EXPLIQUEM...

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

BIBLIO &TECA

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

L’HORA DEL CONTE

«Contes d’Oliver Jeffers»

Més que herbes... a la cuina

Els sucs medicinals d’en Jordi

a càrrec d’Eva Buzón

amb Pilar Comas (Xarxa Parc de les Olors)

taller a càrrec de Lola Conde

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18 h PER A INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18:30 h

Biblioteca: Sala Taller Infantil — 18 h

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

HORA DEL CONTE ESPECIAL

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-·—·-

-···-—-·—·--···—·-··-··—··--

T’INTERESSA

·—·-·-—·-·-·—-·-·—·-··—-

ESPECIAL ANY LLULL • EXPLIQUEM...

XERRADA

«Llull dibuixat: un conte narrat i dibuixat alhora»

Economia domèstica

a càrrec de Subi i Anna Obiols

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 19 h

Biblioteca: Sala Margarida Xirgu — 18 h

ORG: OMIC

PER A INFANTS A PARTIR DE 3 ANYS

a càrrec d’Ainhoa Roca


NOTÍCIES

14 · maig 2016 / LA TRIGÉSIMO CUARTA EDICIÓN, DEL 17 AL 29 DE MAYO /

Regresan las Jornadas de la ‘Gent Gran’, con más actividades y un renovado empuje EL PROGRAMA PRESENTA 21 ACTOS Y ACTIVIDADES, Y SE HA CONFECCIONADO CON UNA MAYOR IMPLICACIÓN DE LAS ENTIDADES El Consell municipal de la Gent Gran ha elaborado el programa de actividades de las XXXIV Jornades de la Gent Gran de 2016, que comienzan el 17 de mayo, con un renovado empuje en lo referente a la participación de las entidades ciudadanas. A las dos grandes asociaciones de personas mayores, el Casal Rafael Casanova y la Asociación Gent Gran, se unen entidades vecinales (Granvia Mar, Bellamar, Castell-Poble Vell y Vista Alegre), las asociaciones Familares de Alzheimer y Uszheimer, el Grup de Dones, la Coral Margalló, Cruz Roja, la Iglesia Evangélica, Jubilados de CC.OO., la sociedad de Pesca Marítima y otros entes y fundaciones privadas. Todos los actos son gratuitos, a ex-

de aeróbic matinal en la plaza de la Iglecepción de la excursión del 26 de mayo. sia, junto a los alumnos de sexto de las Entre las novedades, cabe señalar que el escuelas Jacint Verdaguer y Can Roca. acto central vuelve a celebrarse en miérEse mismo día, la apertura oficial, en el coles, el 25 de mayo, todo un día de fiesta Teatro Plaza, ofrecerá un recital poético para la gente mayor en la plaza de la Iglededicado a Pablo Neruda. sia, que incluirá la ceremonia de entrega La programación incluye un buen número de recuerdos en homenaje a las Bodas de de actividades deportivas, como la Oro. Las invitaciones intergeneracional, en la playa, el para la fiesta, con choPROGRAMA: viernes 20-M. Sobresalen tamcolatada incluida, se castelldefels.org/gentgran bién un taller de ritmos latinos, dipueden recoger hasta versas charlas (sobre envejeciel 22 de mayo en la miento saludable, el alzheimer, la ley de OAC y en el Centro Frederic Mompou. El autonomía personal, la nutrición), y el Ayuntamiento anima a todas las parejas que este 2016 cumplen cincuenta años de baile temático del 22-M: en el Mompou, una fiesta hippy yeyé. Completan la oferta casados a que participen del homenaje. el cine («Ocho apellidos catalanes»; sin Sólo deberán mostrar el Libro de Familia invitación), las habaneras, el concurso de cuando recojan las invitaciones. repostería, el teatro musical de Los PrinciTodo tipo de actividades piantes, la excursión a Miravet (el 26-M, la Las Jornadas empiezan el martes 17 de única actividad no gratuita) y los Juegos mayo, como es tradicional, con la sesión Florales Rafael Casanova.

/ RENDIRÁ HOMENAJE A LOS MEJORES DEPORTISTAS DE CASTELLDEFELS /

EL 10 DE JUNIO, NIT DE L’ESPORT 2016 SE ACERCA LA GRAN NOCHE DEL DEPORTE LOCAL. ESTE AÑO, CON MAYOR PESO DE LOS CLUBES EN LA ELECCIÓN DE LOS GANADORES Y CON VOTO POPULAR VÍA TWITTER El 10 de junio se celebra la 18a edición de la Nit de l’Esport de Castelldefels, una velada, en el pabellón del Hotel Playafels, en la que se pone de relieve el esfuerzo y el rendimiento competitivo de los deportistas de la ciudad. Los coorganizadores — Ayuntamiento y La Voz de Castelldefels— han introduPUBLICITAT

cido algunas novedades significativas. Así, serán los mismos clubes los que decidirán quiénes son los ganadores, a partir de las propuestas que establecerán las comisiones que analicen las candidaturas presentadas por las mismas entidades. También se podrá votar vía redes sociales, desde Twitter, con el hashtag #Nit2016 a la cuenta @nit_esport2016, y en el perfil de Facebook Nit de l’Esport de Castelldefels 2016. También cambian las categorías. Con la introducción de estos cambios con los que se quiere conseguir una mayor participación.


elcastell.org

maig 2016 · 15 / EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ACABA EL 15 DE JUNY /

Prestacions i subvencions per al pagament del lloguer LES PERSONES INTERESSADES HAN DE DEMANAR CITA PRÈVIA AL TELÈFON 93 664 69 90 I DIRIGIR-SE A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE Tal com publica el DOGC, ja s’ha obert el termini per a la sol·licitud de les noves prestacions i subvencions per al pagament del lloguer 2016. Aquest termini finalitza el proper 15 de juny. L’Ajuntament de Castelldefels, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, tramita gratuïtament la sol·licitud de prestacions i subvencions per al pagament del lloguer. Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge de Castelldefels (passatge de les Caramelles, 2 baixos) per a la presentació de sol·licituds i realitzar tot el tràmit. Per fer aquest tràmit cal demanar cita prèvia, trucant al telèfon 93 664 69 90 o bé escrivint un mail a l’adreça olh@olhcastelldefels.com. Així mateix, es pot obtenir informació sobre les prestacions i les subvencions per al pagament del lloguer al web de la Generalitat governacio.gencat.cat. +INFO: olhcastelldefels.com PUBLICITAT

Requisits per accedir a les prestacions i subvencions

n El lloguer no pot ser superior a 600 euros mensuals, i en el moment de presentar la sol·licitud s’ha d’estar al corrent de pagament.

n S’ha de ser titular d’un contracte de lloguer que constitueixi el domicili habitual i permanent, ubicat a Castelldefels. n S’ha d’acreditar la residència legal a Catalunya. n Les prestacions i subvencions adreçats a unitats de convivència amb ingressos mensuals mínims i màxims, que es determinaran en funció dels membres i les seves edats.


NOTÍCIES

16 · maig 2016 / ES BUSQUEN, PIRATES I PAGESOS QUE DEFENSIN LA PLATJA / Castelldefels va viure tres segles molt pendent dels perills que venien de la mar, dels atacs pirates a la costa. A aquest passat ens porten, de manera lúdica, les Festes del Mar, unes de les més participatives de l’any, l’acte principal de les quals és el Desembarcament Pirata, que enguany serà el dissabte 16 de juliol. Per participar en l’espectacle, amb direcció artística de Performing Arts, cal inscriure-s’hi prèviament, del 6 a l’11 de juny, a l’OAC o en línia, a través del qüestionari castelldefels.org/ ca/pirates.asp.

/ EN MARXA LES SESSIONS D’ACOLLIDA 2016 /

/ LA SETMANA SENSE FUM, DEL 20 AL 30 DE MAIG /

20 23 25 28 29 30 MAIG

MAIG

Quinze persones han participat en les sessions d’acollida que l’Àrea municipal d’Immigració ha ofert a les persones d’arreu de món nouvingudes a Castelldefels. D’una durada de 20 hores, dividides en vuit sessions, tenen com aobjectiu aportar eines a les persones que arriben a Castelldefels, principalment immigrades, i facilitar la seva autonomia i participació en la seva nova ciutat. S’ofereix un acompanyament perquè la seva integració sigui el menys problemàtica possible. Les sessions s’emmarquen dins del Pla Municipal de Convivència Intercultural.

MAIG

MAIG

MAIG

/ CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL PERQUÈ L’AJUNTAMENT CONTRACTI PROP DE 70 PERSONES / Durant aquest mes de maig l’Ajuntament posarà en marxa un procés de selecció per a la contractació de 49 persones en situació d’atur, durant un període de 6 mesos, a través de diversos plans d’ocupació impulsats per La Guaita, el Centre de Suport a l’Economia Local. Aquests llocs de treball estaran adscrits a diferent àrees municipals: 14 auxiliars administratius/ves, 9 auxiliars tècnics, 18 peons i personal de manteniment, 3 encarregats, 1 informador mosquit tigre i 4 auxiliars de serveis. PRESENTACIÓ DE Aquestes contractacions tenen un objectiu SOL·LICITUDS: social orientat a interrompre períodes llargs fins al 18 de maig +INFO: 93 635 25 75 d’inactivitat laboral de les persones en atur de Castelldefels així com oferir la possibilitat, a les persones que resultin seleccionades, de millorar la seva ocupabilitat incorporant al els seus currículums experiència laboral en diferents àmbits. Hi col·laboren l’Àrea Metropolitana i la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament de Castelldefels complementarà, a més, amb fons municipals aquestes contractacions amb altres per impulsar un projecte de millora de la qualitat turística de la ciutat. Aquest projecte inclourà la contractació de 20 persones de Castelldefels en situació d’atur: 5 auxiliars administratius/ves, 5 peons de neteja de la platja, 1 encarregat, 8 informadors enquestadors, i 1 auxiliar de serveis. TEL: 93 635 25 75 +INFO: castelldefels.org/laguaita.

/ AL JUNY, CAMPANYA GRATUÏTA DE PREVENCIÓ DEL GLAUCOMA / L’Institut Oftalmològic Tres Torres, en col·laboració amb l’Àrea de Salut i Consum de l’Ajuntament de Castelldefels, portarà a terme la campanya en què es realitzaran revisions oculars gratuïtes. Seran examinades les persones que s’apropin a la unitat mòbil que estarà ins-tal·lada al costat del Centre Frederic Mompou del 6 al 10 de juny de 2016, de les 10 a les 14 h i de les 15 a les 18 h. El destinatari de les revisions de prevenció és el públic en general. +INFO: castelldefels.org/salut

MAIG

CONFERÈNCIA: Què sabem del càncer de pulmó? A les 18 h, a la biblioteca. A càrrec del Dr. Esteve Fernández, responsable de la unitat de tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia. ORG: AECC amb la col·laboració de l’Àrea municipal de Salut i Consum

INSTAL·LACIÓ: Deshabituació tabàquica Tota la setmana, al vestíbul de l’Ajuntament. Si vols deixar de fumar inscriu-te al programa de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. ORG: AECC amb la col·laboració de l’Àrea municipal de Salut i Consum

TAULA: Consells per deixar de fumar De 10 a 13 h, els infermers dels Centres d’Atenció Primària instal·len una taula al mercat setmanal dels dimecres. Pl. Joan XXIII. ORG: amb la col·laboració dels centres de salut públics i l’Ajuntament

TAULA: Consells per deixar de fumar De 10 a 13 h, els infermers dels Centres d’Atenció Primària instal·len una taula al camp de futbol de Canyars. Canvi de cigarretes per xupa-xup. ORG: amb la col·laboració dels centres de salut públics i l’Ajuntament

CAMINADA: Per la vida sana i l’eradicació del tabaquisme Sortida, a les 11 h, des del passeig Marítim amb República Argentina. Arribada a la pl. de les Palmeres, amb activitats lúdiques i ball. ORG: AECC amb la col·laboració de l’Àrea municipal de Salut i Consum

EXPOSICIÓ: Com veuen el tabac els nostres fills Els infants que vagin al pediatra al llarg del mes seran convidats a fer un dibuix sobre què pensen del tabac. Els dibuixos s’exposaran als CAP i la biblioteca Ramon Fernández Jurado.

/ NUEVA ESTACIÓN DE BICIBOX: 14 NUEVAS PLAZAS / El servicio de Bicibox en Castelldefels cuenta con una nueva estación en el aparcamiento ubicado detrás de la iglesia de Santa María. La nueva estación suma a las seis ya existentes: biblioteca, estación de Castelldefels, campus, estación de Castelldefels-Playa, Avenida Banys y la pista de Can Roca. La ciudad cuenta ahora con 77 plazas de esta red pública de aparcamientos seguros y gratuitos para bicicletas privadas que se encuentra distribuida por los diferentes municipios del área metropolitana. Funciona mediante el registro previo de los usuarios y de sus bicicletas, que da derecho a estacionar gratuitamente una bicicleta, en cualquiera de los aparcamientos de la red, por un tiempo máximo ,establecido para facilitar la rotación de usuarios. Puede El nuevo módulo de Bicibox, tras registrarse gratuitamente la iglesia de Santa María en bicibox.cat.

/ NOUS ESTABLIMENTS COMERCIALS /

AVISA’NS SI OBRES UN COMERÇ NOU • Tel. 93 635 27 27

n

Aquí es menja bé

n

VIPSmart ànecblau

Bar Restaurant

Centro Comercial ànecblau

Ronda Ramon Otero Pedrayo 21-23 616 830 296 — 93 002 9887

Av. del Canal Olímpic, 24 Locales T10/11/12/13 de la terraza

ana@dedalocomunicacion.com PUBLICITAT

n

Ezclusive Club Passeig Garbí, 173 678 160 231

www.ezclusiveclub.com ezclusiveclub@gmail.com

n

Petit Bambú Juguetes y cosmética ecológicos, puericultura

Dr. Trueta 33 — Tel. 93 116 07 08 Whatsap: 667 739 992 petitbambu.es — hola@petitbambu.es


NOTÍCIES / AJUNTAMENT I UPC POSEN A DISPOSICIÓ DE LES EMPRESES DE CASTELLDEFELS UN PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT / L’Ajuntament i la UPC busquen empreses actives que vulguin participar en un projecte per a la transferència del coneixement entre la UPC i les empreses i comerços de Castelldefels. L’objectiu és identificar reptes i oportunitats de millora relacionats amb diferents sectors d’activitat, d’una manera «innovadora i participativa». La Guaita, Centre de Desenvolupament de l’Economia Local, té el ferm propòsit que les empreses i les persones emprenedores de Castelldefels aprofitin al màxim l’oportunitat que brinda la presència del campus del Baix Llobregat de la UPC a la nostra ciutat. La universitat posa al servei de les empreses de Castelldefels que ho vulguin el potencial creatiu i innovador dels seus estudiants per trobar solucions a les dificultats plantejades. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals. Hi participen l’Ajuntament, la Generalitat, la UPC i el Ministeri de Treball. INSCRIPCIÓ: castelldefels.org/ca/PTransfConeix.asp

voca la concessió d’aquests distintius als ajuntaments catalans. La política de comunicació municipal de Castelldefels ha assolit el cent per cent dels ítems que valora aquest guardó a la transA la dreta, la tinenta d’alcaldia de Comunicació, Maria Miranda parència en la informació que s’adreça a la ciutadania. / EL GUARDÓ L’acte d’entrega d’aquests preINFOPARTICIP@ RECONEIX mis va tenir lloc el 20 d’abril a LA COMUNICACIÓ Barcelona. Es va celebrar en el MUNICIPAL / marc d’una jornada sobre transversalitat de la transparència orEl Consell Certificador del Segell ganitzada conjuntament pel Infoparticip@ a la qualitat i la LPCCP i l’Oficina Antifrau de Catatransparència de la comunicació lunya. En representació de Caspública local ha decidit guardotelldefels, va recollir el certificat nar l’Ajuntament de Castelldefels la regidora de Presidència i Coamb el Segell Infoparticip@, en municació, Maria Miranda. la quarta edició en què es con-

/ EL COMERCIO LOCAL, INVITADO A ENTREVISTARSE CON LA CONCEJAL / El Área municipal de Comercio ha puesto en marcha la iniciativa llamada “Parla amb la Regidora”, con la finalidad de acercar el trabajo de la Concejalía de Comercio al sector del comercio de la ciudad y «compartir necesidades e inquietudes». Los comerciantes que deseen entrevistarse con la concejal, Ana Quesada, pueden concertar cita a través de comercio@castelldefels.org, o llamando al 93 635 27 27. PUBLICITAT

maig 2016 · 17 / EL SOC VALORA LA QUALITAT DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ A CASTELLDEFELS /

El 27 d’abril, responsables del del Servei públic d’Ocupació de Catalunya(SOC) van visitar La Guaita i la Casa d’Oficis Vista Alegre III per fer un seguiment sobre el terreny dels diversos programes sobre polítiques actives d’ocupació que desenvolupa l’Ajuntament de Castelldefels. La subdirectora del SOC, Ocupació i Territori, Eulàlia Berna, va ser rebuda a La Guaita per l’alcaldessa, Candela López, i la regidora de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació, Eva López. La delegació de la Generalitat es va interessar per la Casa d’Oficis de Vista Alegre, una acció subvencionada pel SOC en el marc del projecte Treball als barris i desenvolupada per de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica. Té un any de durada per als joves que hi participen, i combina la formació en una primera fase i la contractació en el segon semestre de l’any. La jornada va integrar també un repàs de tots els programes relacionats amb l’ocupabilitat que desenvolupa el municipi. TEL: 93 635 25 75 +INFO: castelldefels.org/laguaita.

/ EL 26 DE MAIG, DIA PER LA SALUT DE LES DONES / Castelldefels celebra el 26 de maig el Dia Internacional de l’Acció per la Salut de les Dones. L’Àrea municipal de Salut coordina les activitats que s’ofereixen. Al matí, el taller “Alimentació de la dona: aprenem a planificar el nostre menú saludable” [v. agenda; pàg 13]. A la tarda, “Vine a ballar country” a la plaça de davant de la biblioteca, a les 18 h, amb Castelldefels Balla Country. I a la tarda, la conferència “Les desigualtats de Salut per raó de gènere” [v. agenda; pàg 13]. +INFO: castelldefels.org/salut

/ COMPROMÍS AMB L’AMPLACIÓ DE L’HOSPITAL DE VILADECANS / El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Toni Comín, es va comprometre el 28 d’abril passat en el sentit que el projecte de reforma i ampliació de l’Hospital de Viladecans tirarà endavant, passi el que passi amb la situació financera de la Generalitat de cara a 2017. Serà, va dir, un hospital nou, amb nous espais quirúrgics i més habitacions i llits per als pacients que, si no hi ha retards, es vol tenir enllestit després d’un període d’uns tres anys d’obres. Significarà una inversió de 47 milions d’euros. El mateix 28 d’abril, el conseller va acudir a Castelldefels per visitar el CASAP de Can Bou. El regidor de Salut, Àlex Company, va explicar que «hem aprofitat la visita al centre de salut de Can Bou, de gestió pública i compartida entre l’Ajuntament de Castelldefels i l’Institut Català de la Salut (ICS), per transmetre-li la necessitat de disposar d’un tercer CAP al municipi; el conseller va valorar molt positivament aquest model de gestió així com la possibilitat d’implantar-lo al futur tercer CAP».

/ LA BIBLIOTECA S’UNEIX ALS PASSIS DEL PROGRAMA “EL DOCUMENTAL DEL MES” / La Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado s’adscriu a la iniciativa anomenada El Documental del Mes, un programa del Festival Internacional de Cinema Documental Docs Barcelona que vol apropar aquest gènere als espectadors fora de la capital i, per tant, de la programació dels grans festivals. A Castelldefels s’oferirà, un cop al mes, la projecció d’una estrena premiada o seleccionada als certàmens del gènere. Aquest mes de maig, el cicle s’estrena el dimarts 31, a les 19

h, a la Sala Margarida Xirgu de la biblioteca, amb l’estrena de «Joana Biarnés: una entre tots», que narra la història de la primera fotoperiodista catalana i espanyola. Una dona en un món d’homes que va vèncer els prejudicis d’una època, va triomfar en la seva professió, va conèixer i immortalitzar a grans personatges de la història —es va colar a la suite dels Beatles— i quan es podia haver convertit en llegenda, va desaparèixer. +INFO: bibliotecarfjcastelldefels.org


CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL

18 · maig 2016 Con el objeto de ofrecer un servicio a aquellas personas que buscan trabajo y a las empresas de nuestra ciudad y su entorno que necesitan personal, el Centro de Apoyo a la Economía Local del Ayuntamiento de Castelldefels, La Guaita, ejerce de mediador gracias a su Bolsa de Trabajo.

+INFO: La Guaita — 93 635 25 75 Oficial de peluquería y estética Se necesita persona con buen trato con el público para trabajar en una peluqueria de Castelldefels. Realizará servicios de peluqueria y estética indistintamente. IMPRESCINDIBLE: Formación en peluquería y estética, catalán y Castellano. Contrato de obra y servicio, media jornada. Horario de 15:00 a 19:30h, sueldo a concretar en la entrevista, incorporación inmediata, municipio de trabajo Castelldefels. (Ref 7660) Parrillero/a Para un restaurante en Gavà Mar, parrillero para preparación de parrilla y ayudante de cocina. IMPRESCINDIBLE: Experiencia demostrable en las mismas funciones, medio de transporte privado. Contrato por obra y servicio, horario variable, sueldo según convenio, lugar de trabajo Gavamar, incorporación inmediata. (Ref 7665) Camarero/a Para una cafetería restaurante. IMPRESCINDIBLE: Experiencia previa en puesto similar. Contrato de 6 meses, con posibilidad de continuidad, horario: 12-16h, de lunes a viernes. Sueldo: 720€, incorporación inmediata. (Ref 7666) Cocinero/a Para cafetería restaurante. IMPRESCINDIBLE: Experiencia en puesto similar. Contrato de 6 meses, con posibilidad de continuidad, horario: 917h, de lunes a viernes. Sueldo: 1.300€, incorporación inmediata, certificado de escolaridad. (Ref 7667) Ayudante de cocina Se necesita persona responsable para realizar tareas de ayudante de cocina (elaboración de comidas y limpieza de cocina). IMPRESCINDIBLE: Experiencia en tareas de ayudante de cocina demostrable. Catalán y castellano. Contrato: indefi-

PUBLICITAT

nido. Jornada completa, Sueldo: 1100 - 1500€, incorporación: inmediata. Municipio de trabajo: Castelldefels. (Ref 7672)

Auxiliar estética Centro de belleza precisa un auxiliar esteticién para realizar depilaciones, manicuras y pedicuras, masajes y tratamientos faciales y corporales. IMPRESCINDIBLE: Experiencia previa mínima de 2 años en tareas similares. Formación relacionada. Dominio del castellano y catalán. Media Jornada, horario de lunes a viernes de 16:30 a 20:30h y sábados rotativos de 10 a 14h. Salario según convenio, Municipio de trabajo: Castelldefels, Incorporación inmediata. (Ref 7674) Personal de limpieza Empresa de servicios de Castelldefels necesita incorporar personal para tareas de limpieza de oficinas, gimnasios y otros. IMPRESCINDIBLE: Experiencia Mínima de 1 año en la misma ocupación. Horario según servicio, sueldo según convenio, Municipio de trabajo: Castelldefels. Graduado Escolar (EGB / ESO). (Ref 7678) Repartidor/camarero Restaurante de Castelldefels necesita persona para hacer funciones de camarero y reparto de comida. IMPRESCINDIBLE: Experiencia mínima de 1 año en funciones similares, preferentemente del municipio. Se valoraran conocimientos de inglés y moto propia, contrato de obra y servicio, horario de 12 a 17h i de 20 a 24h, sueldo: 800-900 € brutos, incorporación inmediata. Municipio de trabajo Castelldefels. (Ref 7679) Auxiliar administrativo/a Se precisa una persona con perfil administrativo para tareas de atención al público y registro de datos. IMPRESCINDIBLE: Experiencia pre-

via en atención al cliente, Formación mínima de Bachillerato/CFGM o Superior. Conocimientos de informática avanzados; Paquete Office, Perfiles menores de 30 años por motivos de contratación. No se requiere experiencia previa pero será valorable. Horario: 9-17h de lunes a viernes, Jornada de 40h semanales, Sueldo: 1000€brutosmes. Municipio de trabajo: Castelldefels, Incorporación a finales de mayo. (Ref 7681)

Limpiador/a Empresa de servicios de limpieza necesita persona para tareas de limpieza de oficinas y baños. IMPRESCINDIBLE: Experiencia previa en las mismas tareas, coche o moto propia, Castellano y catalán. Contrato por obra o servicio, salario: 500 euros aprox mes, horario: de 10:00 a 13:00h y de 16,30 a 17,30h, incorporación inmediata, municipio de trabajo: Castelldefels, Viladecans y Sant Boi. (Ref 7687) Cuidador/limpieza hogar Familia de Castelldefels necesita una persona para cuidar a una persona mayor y hacerse cargo de la limpieza de la casa. IMPRESCINDIBLE: Alguna experiencia como cuidadora, se valorará que tenga coche. Contrato empleada del hogar, jornada completa, horario de 9 a 16 h. y sábados de 9 a 14h. Sueldo 750€ (pagas incluidas), Incorporación inmediata. Municipio de trabajo Castelldefels. (Ref 7695) Camarero/a Bar cafetería necesita camarero/a. IMPRESCINDIBLE: Experiencia mínima como camarero/a, se valorarán idiomas. Contrato por obra y sevicio, jornada parcial, salario según convenio. Municipio de trabajo: Castelldefels Playa, incorporación inmediata. Graduado Escolar (EGB / ESO). (Ref 7697)

Puede informarse sobre las ofertas, que irán apareciendo en las páginas de la revista municipal y a través de internet, contactando con La Guaita y mencionando el número de referencia. Consulte las ofertas que continúan activas en las direcciones castelldefels.org/bolsadetrabajo y castelldefels.org/borsadetreball

Recepcionista Hotel situado en Castelldefels necesita incorporar recepcionista. IMPRESCINDIBLE: Experiencia en recepción y bar, disponibilidad entre semana, fines de semana y festivos. Castellano e Inglés. Horario: Media jornada, sueldo: Según convenio, incorporación inmediata. Municipio de trabajo: Castelldefels. (Ref 7698) Ayudante de cocina Para restaurante de Castelldefels. IMPRESCINDIBLE: Experiencia mínima en el mismo puesto de trabajo. Media Jornada. Con posibilidad de jornada completa posterior, horario de jueves a domingo en horario de comidas, más adelante será turnos rotativos de mediodía y noche. Sueldo según convenio, municipio de trabajo Castelldefels. (Ref 7699)

Recepcionista polivalente Instalación deportiva necesita persona polivalente para hacer funciones de atención al público, búsqueda de clientes y atención del bar. IMPRESCINDIBLE: Castellano y Catalán, informática a nivel usuario, carnet de conducir, experiencia mínima en funciones de recepción y atención al público, formación complementaria en temas deportivos. Contrato de obra y servicio, horario de 8 a 13h, salario según convenio, incorporación inmediata, municipio de trabajo St. Boi de Llobregat. (Ref 7703)

Friegaplatos Bar de Castelldefels necesita una persona para realizar funciones de friegaplatos principalmente. IMPRESCINDIBLE: Experiencia mínima o formación relacionada con el sector, disponibilidad para trabajar en horario nocturno. Contrato por obra y servicio, jornada parcial, horario de martes a sábado de 20:30 a 24:30h. Salario según convenio, municipio de trabajo Castelldefels, Incorporación inmediata. (Ref 7701)

Responsable de cuentas (publicidad) Empresa de Castelldefels busca candidatos para incorporar en un equipo de trabajo con las siguientes funciones: Seguimiento de clientes y prospectos existentes. Búsqueda de nuevos clientes potenciales, a través de internet, redes sociales, etc. Contacto telefónico con los Responsables de marketing online, ventas. Escucha activa y detención de la necesidad del cliente. Realización de propuestas comerciales. Preparación de reportes e información de datos en el CRM. IMPRESCINDIBLE: Domininio de ofimàtica, Inglés básico, Formación en marketing, Persona de la zona de Castelldefels. Contrato obra y Servicio, jornada completa, horario de 9 a 18 h, incorporación immediata, municipio de trabajo Castelldefels. (Ref 7707)

Camareros/as de pisos Empresa hotelera necesita incorporar persona para realizar tareas de limpieza en pisos y zonas comunes. IMPRESCINDIBLE: Experiencia mínima de 6 meses, Se valorará inglés. Formación como camarera de pisos. Contrato por obra servicio, Jornada de 20h semanales, Sueldo: 647,63€ brutos. Municipio de trabajo: Castelldefels, Incorporación inmediata, Certificado escolaridad. (Ref 7702)

Empleada del hogr interina Para cuidar una persona mayor. También tendrá que realizar las funciones propias de la casa: limpieza, cocina, ropa. IMPRESCINDIBLE: disponibilidad para vivir en el domicilio, experiencia en funciones similares, buen trato con personas mayores. Contrato laboral, horario de lunes a viernes en régimen interno (quedarse a dormir), incorporación immediata, municipio de trabajo: Castelldefels. (Ref 7708)


INFORME

maig 2016 · 19

/ MILLORAR L’OCUPABILITAT I FACILITAR LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES, TASQUES DEL CENTRE DE SUPORT A L’ECONOMIA DE CASTELLDEFELS /

La Guaita, punt de trobada laboral i empresarial EL CENTRE DE SUPORT A L’ECONOMIA DE CASTELLDEFELS ÉS L’ESPAI D’ON SORGEIXEN PROGRAMES I INICIATIVES PER ORIENTAR PROFESSIONALMENT A LES PERSONES I FOMENTAR LA CREACIÓ D’EMPRESES El treball i l’empresa són la raó de ser de La Guaita. D’una banda s’ofereixen serveis per impulsar la creació i la consolidació d’empreses i comerços de la ciutat. D’entre aquests programes destaca l’assessorament per a la creació d’empreses, un servei que l’any 2015 va atendre 381 idees de negoci, i des d’on es van iniciar 61 plans d’empresa. Continuant amb el foment de l’emprenedoria, La Guaita compta amb un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), des del qual s’assessora i presta serveis a les noves iniciatives. El PAE ajuda a tramitar i posar en marxa activitats empresarials: l’any 2015 s’hi van donar d’alta 89 empreses. El foment de la creació d’empreses i la contractació de persones aturades són objectius prioritaris. Durant el 2015 es van atendre 47 sol·licituds de subvencions, 31 de les quals per a la creació d’empreses, i 16 ajuts per a la contractació de persones aturades del municipi. La consolidació d’empreses compta amb diferents programes de suport. Més de quatre-cents empresaris passen anualment per la Guaita per fer ús d’algun d’aquests serveis. Gairebé cent-vint persones van assistir l’any passat als cicles de conferències i jornades adreçades a les PIME, i 9 empreses han compartit allotjament empresarial a l’Espai de Coworking.

RAMON JOSA - ARXIU

Suport a les persones que busquen feina D’altra banda La Guaita desenvolupa serveis adreçats a les persones per tal d’afavorir l’ocupació, l’orientació professional i la formació continuada. L’any passat el servei va publicar 630 ofertes a la Borsa de Treball, a través de la qual 339 persones van trobar feina. L’Espai de Recerca Activa de Feina promou la recerca organitzada de feina. L’espai compta amb equipament informàtic i dues persones especialitzades en orientació laboral. Un total de 290 persones van fer ús d’aquest servei el 2015. Finalment, La Guaita treballa amb constància en la formació per capacitar la població activa del municipi, amb accions que s’adrecen tant a les persones en situació d’atur com a les persones en actiu, a través de la Formació Ocupacional i Continuada respectivament. El 2015 es van oferir 60 cursos de formació. .+INFO: castelldefels.org/laguaita — TEL: Tel. 93 635 25 75


CRÒNICA DEL PLE MUNICIPAL

20 · maig 2016 RAMON JOSA

El Ple de l’Ajuntament acorda Ple municipal del 28 d’abril de 2016

3

3

La moció, presentada pel grup de Ciutadans, demana que, per al proper Ple de maig de 2016, els set grups polítics municipals presentin els comptes corresponenst al darrer exercici, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2015. Sol·licita també que, a partir d’ara, cada grup municipal presenti al ple de gener de cada any la comptabilitat de l’any anterior, i que es publiquin al web municipal. S’acorda que la regidora de Transparència treballarà en un procediment comú a tots els grups..

Aprovació inicial de la modificació puntual de l’ordenança d’ús de platja del municipi de Castelldefels Es porta a aprovació inicial la modificació dels articles 2 (Naturalesa i àmbit d’aplicació), 3 (Definicions), 12 (Gandules, tendals i ombrel·les), 14 (Navegació esportiva i de lleure), 17 (Pesca recreativa), 19 (Emissions sonores), 20 (Emissions lumíniques), 21 (Zona de vegetació dunar), 26 (Tinença d’animals domèstics), 31 (Neteja de les platges) i 38 (Tipificació de les infraccions) de l’ordenança d’ús de les platges del municipi de Castelldefels. Amb aquesta modificació, a més, es dóna compliment a la sentència del jutjat Contenciós-administratiu número 5 de Barcelona, amb data 31 de març de 2016, favorable a l’Associació de Veïns de Baixador en el contenciós que mantenia amb l’anterior Govern municipal. La regidora de Via Pública i Platges informa que la modificació de l’ordenança té dos obejctius: d’una banda, adequar l’ordenança a la normativa vigent en el tema de la pesca recreativa i garantir la protecció dunar; de l’altra, plasmar els objectius de soroll que estan al plec de condicions dels xiringuitos de temporada que ha estat consensuat amb el veïnat. +INFO: pàgina 8.

n S’aprova la modificació amb el vot a favor de

PSC, Movem, ERC, C’SíQPot i CiU, el vot en contra de PP i l’abstenció de C’s

Moció per sol·licitar la presentació de la comptabilitat dels grups municipals i la posterior publicació al web de l’Ajuntament

3

3

n S’aprova la moció per unanimitat

Aprovació de modificació de crèdits al pressupost 2016 núm. 2 per a finançar inversions sostenibles amb el romanent de tresoreria

Aprovació de modificació de crèdits al pressupost 2016 núm. 3 Com en el cas anterior, es demana aprovar la modificació de crèdits per fer front a inversions finançades a càrrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals. En aquest cas el destí de les inversions són equipaments, infraestructura i espais verds, equips informàtics i aportacions a altres institucions, que sumen 2.257.160,21 €

Moció per instar el Govern de la Generalitat a garantir el finançament mínim de les guarderies de Castelldefels La moció, presentada pel grup de Ciutadans, insta la Generalitat que, de conformitat amb la moció aprovada pel Parlament de Catalunya el 3 de març de 2016, garanteixi, tal i com estableix la Llei d’Educació, un finançament per a les llars d’infants que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i es comprometi a incrementar aquesta xifra progressivament fins als 1.800€ per plaça/any acordats amb els ajuntaments. La moció insta l’Ajuntament a exigir a la Generalitat que pagui el deute pendent derivat de l’incompliment del seu compromís i obligació de finançament de les guarderies.col·lectives.

castelldefelsTV.org

Es demana aprovar les inversions sostenibles a realitzar, finançades amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 2015. En conseqüència se sol·licita aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost de 2016 de l’Ajuntament. Es tracta d’inversions en la via pública i parcs i jardins que sumen 2.274.000 €.

n S’aprova la moció per unanimitat

3

VÍDEO vegi el Ple complet a:

Atès que són dos punts similars es fa un debat conjunt. El regidor d’Hisenda destaca que es 10 mesos es realitzaran les mateixes inversions que en els exercicis de 2013 i 2014 junts i l’alcaldessa assenyala que es traca d’inversions necessàries i imprescindibles.

n S’aproven tots dos punts, en votació separades, amb el vot

a favor de PSC, Movem, ERC, C’SíQPot, el vot en contra de PP i l’abstenció de CiU i C’s

8

Moció perque les escoles bressol municipals incorporin la modalitat de pagament per “tiquet guarderia” La moció, presentada pel grup municipal del Partit Popular, dóna suport a la proposta presentada per l’Associació de Famílies de l’Escola Bressol de la Muntanyeta. La moció insta el Govern municipal perquè implanti la nova modalitat de pagament a les escoles bressol de Castelldefels que permeti l’ús del “tiquet guarderia”.

n No s’aprova la moció perquè voten en contra els grups

de PSC, Movem, ERC i C’SíQPot. Voten a favor PP, C’s i CiU NOTÍCIES

/ A CASTELLDEFELS, BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR, PFI-PTT, FORMACIÓ D’ADULTS... /

/ S’ACOSTA EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ PER ALS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS /

L

a Generalitat ha fet públiques les dates de preinscripció del curs 2016-17 per als estudis postobligatoris. A Castelldefels, els centres acadèmics informen aquest mes de maig del seu projecte educatiu, ensenyaments que imparteixen, places de què disposen, adscripció a altres centres, i organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció. n

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional: la preinscripció és del 18 al 25 de maig. A Castelldefels, els centres públics que imparteixen estudis de batxillerat són els instituts Les Marines, Josep Lluís Sert i Mediterrània. Cal tenir present que al Sert es pot cursar també un currículum mixt que permet accedir a la doble titulació de batxillerat i

baccalauréat francès, per a alumnes que han d’acreditar coneixements de llengua francesa o superar una prova d’accés. Més informació: isert.cat. Pel que fa a la formació professional, els cicles de grau mitjà públics s’imparteixen al Mediterrània: es tracta dels estudis d’Activitats Comercials i Logística, i de Sistemes Microinformàtics i Xarxes d’Instal·lació, que s’ofereix per primer cop a Castelldefels el curs vinent. Aquesta és una de les novetats del curs 2016-17. n Programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PFI-PTT): a Castelldefels, aquest programa l’imparteix el Servei Local de Transició EscolaTreball (SLTET) de l’Ajuntament. El període d’inscripció s’ha establert del 17 al 27 de maig. Més informació: castelldefels.org/sltet.

n Formació d’adults: del 20 al 28 de juny, preinscipció per als ensenyaments d’educació d’adults, que a Castelldefels ofereix el CFA Jacint Verdaguer.

n Cicles de grau superior de formació professional: del 26 de maig a l’1 de juny. A Castelldefels, l’oferta pública és de tres graus superiors, que s’imparteixen a l’institut Mediterrània. Es tracta dels de Gestió d’allotjaments turístics, Agències de viatges i Gestió d’esdeveniments, i Guia, informació i assistència turístiques, del perfil professional d’animació turística. Ajuntament de Castelldefels: castelldefels.org/educacio Centre de Formació d’Adults: agora.xtec.cat/cfajverdaguercastelldefels Generalitat de Catalunya: queestudiar.gencat.cat


FAN CASTELLDEFELS

maig 2016 · 21 L ’ E N T R E V I S T A

Josep Cascales, coordinador de Cáritas Castelldefels Josep Cascales (Elx, 1945) és coordinador de Cáritas Castelldefels des de l’any 2013. Abans d’exercir aquesta tasca com a voluntari a Càritas, la vida laboral de Cascales –enginyer de professió— va estar lligada al sector de la producció del calçat a la seva ciutat natal. Posteriorment, quan es va traslladar a Catalunya, va esdevenir directiu de la multinacional Louis Vuitton fins a la jubilació

«Castelldefels té una capacitat d’expressar la solidaritat sorprenent» CASTELLDEFELSTV.ORG

ACTUALMENT CÁRITAS OFEREIX, AMB COORDINACIÓ AMB EL SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS, AJUDES A PERSONES AMB DIFICULTATS SOCIOECONÓMIQUES MITJANÇANT EL LLIURAMENT D’ALIMENTS I ROBA. TAMBÉ DISPOSA D’UN SERVEI DE REFORÇ ESCOLAR I UNA BORSA DE TREBALL

VÍDEO Espai“Fan Castelldefels” a:

castelldefelsTV.org

Per què va deixar Elx per venir a Barcelona? L’any 1989 una multinacional, la primera del món en articles de luxe, Louis Vuitton, buscava un responsable de producció dels articles relacionats amb la pell. Jo provenia del sector del calçat, a Elx, i vaig responsabilitzar-me del projecte a Catalunya. Ens va agradar Castelldefels i ens vam instal·lar, primerament de lloguer, al carrer Arcadi Balaguer.

Càritas és més que una repartidora d’aliments? Els aliments són fonamentals, el que més recursos econòmics i humans requereix. Ens aprovisionem dels aliments que després es reparteixen en els lots, que vénen via Banc d’Aliments, Unió Europea o donacions de centres comercials de Castelldefels. S’han de preparar els lots, una càrrega de treball important, i darrerament l’ajut que arriba de la UE és més minso. Els estaments oficials, no dic l’Ajuntament, cada cop hi destinen menys recursos. De l’Ajuntament També va ser un any a Califòrnia? Després que Louis Vuitton comno ens podem queixar; podria fer més, però no ens podem queixar, perquè prés el 100% de Loewe vaig ser durant quatre anys director de Loewe no només ens cal ajut econòmic, sinó també logístic. La nostra tasca, a Barcelona. Aleshores vaig posar en marxa la segona planta de pro- sense el suport de l’Ajuntament en matèria de transport, seria impossible. ducció i després la tercera a Catalunya. Finalment l’any 2008-2009 També tenen un servei de rober i un altre de suport a estudiants. Del vaig demanar un canvi perquè estava una mica saturat de les tasques que venia fent i aleshores vaig estar implementant noves línies rober estem molt contents perquè l’any 2014 vam repartir 36.000 peces de roba, i l’any passat més de 40.000. És una quantitat enorme de de producció a Los Angeles. Em vaig jubilar als 67. roba que donem als nostres usuaris, un 90% de la qual prové de donacions fetes a Castelldefels. Aquesta és una ciutat molt solidària, rebem I va començar a col·laborar amb la secció de Càritas a Castelldefels en un context totalment oposat al món dels articles de luxe. Jo sem- molta roba. Passa uns filtres i li donem la qualitat que pertoca; estem pre havia tingut el desig de dedicar hores del meu temps al voluntaritat, força contents. I el servei de reforç escolar el vam reprendre l’any passat. Amb l’Alícia, que és la responsable del servei amb Serveis Socials, però a causa de la feina m’era impossible. Tan bon punt em vaig jubilar vam veure que calia posar en marxa el reforç escolar però vam dir: ho em vaig acostar un dia a Càritas i em vaig oferir com a voluntari. Va ser hem de fer bé. Aquest any hem augmentat les places i per al proper fantàstic, començar a ajudar l’equip. Casualment, Montse, que aleshores era la coordinadora volia deixar aquestes tasques, i em va demanar curs augmentarem en un altre curs de professors i voluntaris. De mica si podia fer-ho. Jo, això, no ho havia fet mai, pero vaig acceptar. I fins avui en mica, els infants que vénen van avançant. Ha servit la seva experiència professional en una multinacional per ser a Càrites? Sí, amb la capacitat d’empatia, de posar-te en el lloc del voluntari... Ens hem de treure el barret per la seva disposició i també per les persones que ens demanem ajut. Això d’alguna manera ho has de fer també quan gestiones el treball.

ISMAEL CARDOZO

Quina és la situació de les persones que acudeixen a Càritas? Explicava recentment que enguany s’hauran d’incrementar els recursos que s’hi destinen... Sembla que la crisi ja ha passat però en aquest primer trimestre del 2016, versus el primer trimestre del 2015, tenim un augment d’usuaris del 8%. És una situació molt preocupant, perquè hi ha un nou grup d’usuaris de Càritas que abans no necessitaven aquest ajut, perquè ara els sous són molt baixos, precaris, de molt baixa qualitat, i treballant no arriben a final de mes. És un nou grup de persones que necessiten ajuda i que abans de la crisi no la necessitaven perque tenien recursos propis i suficients per a subsistir.

Vostè també té temps per a altres activitats... Sí, hem posat en marxa amb tres amics més una associació, La Muntanyeta, sense mitjans públics ni ajut de cap tipus, amb recursos propis, i fem tallers de caire cultural. Això li ha permès conèixer millor Castelldefels? Primerament véns a viure aquí, però has d’integrar-te, i això no és d’avui per demà. Al final, totes aquestes activitats permeten conèixer i que et coneguin, cosa que facilita una miqueta la implicació, la integració... Jo estava absolutament convençut que quan tingués la jubilació tornaria a Elx, i no serà així. Diu que Castelldefels és una ciutat molt solidària... Sorprèn molt. A cada activitat, acció o crida que fem les entitats solidàries la gent no falla. Nosaltres intentem donar el millor que podem donar, i necessitem recursos. Tenim les donacions que ens fan les quatre parròquies, pero també particulars, que cada mes donen 100, 70, 50 euros... I moments com el Gran Recapte d’aliments o el Kilo Carrefour reben una resposta fantàstica. L’altra dia vam aportar roba a un vaixell coordinat per bombers que sortia de Barcelona per ajudar els refugiats del Mediterrani. I així, anecdòticament, ha acabat amb un article amb el que va començar la seva carrera professional, les sabates... Sí, gràcies a un contacte que tinc a Elx ens envien sabates. L’altre dia vam poder enviar un carregament de katiuskes cap a la zona dels refugiats. Fa il·lusió quan veus aquelles caixes, i penses en el servei que faran.


GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

22 · maig 2016 APOSTANDO POR LAS FAMILIAS Y LA EDUCACIÓN

Manuel Reyes Grup Municipal PP ppcastelldefels@yahoo.es

Para el Partido Popular, la familia y la educación son pilares fundamentales de la sociedad a los que hay que proteger. Por ello, cualquier medida que sirva para ayudar a las familias a aliviar sus cargas económicas y a facilitar la conciliación laboral y familiar nos parece que debe ser apoyada y priorizada. Lamentablemente, el gobierno municipal cuatripartito, que presume de ser tan progresista y tener tanta sen-

sibilidad social, votó en contra de nuestra propuesta en el pasado pleno evitando de esa manera que las Escoles Bressol del municipio puedan incorporar como método de pago los tíquets-guarderia, un sistema que permite a algunas empresas beneficiar a sus trabajadores descontando de sus nóminas las cuotas de la educación infantil de sus hijos con las consecuentes ventajas fiscales que aporta

en la renta del padre o madre. Nuestro grupo municipal ha recogido la demanda de algunas familias de Castelldefels de la Casa dels Infants de la Muntanyeta que reclaman al Ayuntamiento que acepten ese método de pago para aliviar así el impacto económico que supone en la economía familiar recurrir a la educación infantil no obligatoria de 0 a 3 años especialmente en unos años en

que la renta media de las familias se ha visto afectada por la crisis. A pesar de la negativa del gobierno, nosotros seguiremos insistiendo para que den solución a esta petición y pongan los medios necesarios para implantarla y, desde esta columna, animamos a los padres y madres a que sigan exigiéndolo igual que ya funciona en otros municipios y centros públicos dependientes de la Generalitat.

institucional con el mandato del PP en Castelldefels, la ciudad necesitaba un cambio. Desde el nuevo Gobierno trabajamos para que el municipio recupere el camino del progreso con hechos: Una vez constituido el nuevo Ejecutivo, aprobamos un plan de 25 medidas sociales urgentes para Castelldefels. Gran parte de estas medidas ya se han llevado a cabo. El objetivo: Evitar que las personas y familias que peor lo están pasando por la

crisis económica, agravada por las políticas de austeridad, caigan en exclusión social. El equipo de Gobierno tiene previsto ejecutar en 2016 obras por valor de unos 14 millones de euros. Esta cantidad es superior a la que el PP adjudicó en los 4 años de mandato. El Partido Popular aplicó en la ciudad una política de austeridad y se limitó a guardar el dinero en lugar de dar solución a las necesidades de la ciudadanía.

Desde el actual Gobierno hemos establecido, con el Plan de Actuación Municipal, las bases para las actuaciones que se llevarán a cabo en toda la legislatura. Por primera vez se abre el PAM a la ciudadanía para que participe y exprese su opinión sobre los pasos que seguirá el municipio en los próximos años. ¡Anímate a participar! Un Gobierno al lado de la ciudadanía. Castelldefels avanza.

del PP va executar en tot el seu mandat. Durant el període 2011-2015, el PP va fer inversions per valor de 13.007.956 €. És a dir, un any del Govern progressista actual de Castelldefels val per quatre de l’anterior Govern, liderat pel Partit Popular. D’aquest volum inversor, més de 5.000.000 € són de partides econòmiques procedents de subvencions atorgades a l’Ajuntament per altres Administracions al període 2011-2015. Diners que el Govern del PP hauria d’haver destinat a obres de manteniment i millora i que va decidir

guardar intencionadament al calaix, sense cap tipus de necessitat de tresoreria que justifiqués aquesta negació a fer inversions a la ciutat. El Govern municipal progressista ha fet els deures que el Govern del PP no en va saber fer i així, al llarg dels mesos vinents, tindrem el Poliesportiu de Can Roca reformat, el quart institut nou a Ca n’Aimeric, l’Escola de Formació d’Adults ampliada i reformada i encetarem reurbanitzacions i creacions de nous equipaments públics a Vista Alegre, en el

marc del Pla de Barris. A més, apliquem millores a la platja, restaurem els jardins i el Parc del Castell. Invertim en enllumenat públic, en places i en col·lectors d’aigües pluvials i residuals. Ampliem la xarxa de carril bicis, millorem les voreres i les calçades dels carrers, invertim en asfaltat a la ciutat, en habitatge social, reformem centres cívics, creem noves instal·lacions esportives i fem la previsió pressupostària per tal d’encetar en els anys vinents la urbanització del Barri de Bellamar. I això no ha fet més que començar.

L’atur i la reactivació econòmica són dues de les nostres principals prioritats. Els ajuntaments d’esquerra som el darrer recurs contra les polítiques neoliberals que ens venen imposades tant de Brusel·les com de Madrid i que han causat dolor i patiment a moltes famílies de la nostra ciutat. Per tant ens proposem fomentar la desestacionalització i la diversificació de l’activitat econòmica. D’una banda continuant aplicant plans d’ocupació com a mesura d’urgència, i de l’altra, amb una

estratègia a més llarg termini que passi per una col·laboració més estreta amb l’UPC, les incubadores d’empreses i el teixit comercial de Castelldefels. Des de la transversalitat que ens dóna la seva pluralitat, com a govern d’esquerra tenim l’obligació de fer de l’eficiència i l’eficàcia les normes que regeixin l’administració pública local, aportant aquells instruments que han de facilitar la participació ciutadana i els intercanvis de parers i propostes entre Ajuntament i ciutadania.

I finalment, hem de posar en valor allò que ens identifica com a ciutadans de Castelldefels, el nostre patrimoni històric: el Castell, les torres de guaita o el jaciment arqueològic de ca n’Aymerich. També la riquesa del nostre espai natural: tenim l’oportunitat de ser la porta sud del Parc del Garraf i de recuperar la nostra platja per a un model de ciutat on tots i totes ens sentim identificats.

CASTELLDEFELS AVANZA

Maria Miranda Grup Municipal PSC gms.castelldefels@gmail.com

¡Qué rápido pasa el tiempo! En las próximas semanas se cumplirá un año desde que el Equipo de Gobierno comenzó a caminar. La verdad es que un año da para mucho si se trabaja desde el primer día. Y eso es lo que hemos hecho desde el Gobierno Municipal, cumplir con nuestra mayor premisa: Situar a las personas en el centro de la acción política. Así ha sido desde el primer minuto. Después de cuatro años de parálisis

UN ANY QUE VAL PER QUATRE

Ramon Morera Grup Movem Castelldefels movemcastelldefels@gmail.com

El Govern municipal progressista de Castelldefels, del que forma part Movem, demostra amb fets que la ciutat ara té el Govern que es mereix, un executiu que vetlla pels interessos generals dels veïns i les veïnes i que té en el manteniment dels serveis i els espais públics una de les seves prioritats. Com a mostra, una xifra. Al llarg d’aquest any 2016, el Govern municipal de Castelldefels farà inversions per un total de 14.025.281 €. Aquesta xifra ja representa un volum molt superior de les inversions que l’anterior Govern

UNA CIUTAT COM TU

Jordi Maresma Grup Municipal d’ERC castelldefels@esquerra.org

Per primera vegada des de la recuperació dels ajuntaments democràtics, Castelldefels durà a terme un procés participatiu per tal de donar veu a la ciutadania i recollir les seves aportacions al Pla d’Actuació Municipal, és a dir, volem incorporar a tothom en el pla de treball que guiarà l’acció d’aquest govern d’esquerra fins a final de mandat. Els nostres eixos per al PAM passen per la reactivació econòmica, la transparència i la construcció d’una ciutat de tots i totes.

TRANSPARENCIA Y EDUCACIÓN, DOS PRIORIDADES DE CIUTADANS CASTELLDEFELS

Gillermo Massana Grup Municipal Ciutadans castelldefels@ciudadanos-cs.org

La primera servirá para que, por primera vez en toda la democracia, los partidos políticos de Castelldefels presentemos la contabilidad de la asignación económica que recibimos por parte del Ayuntamiento. La ley establece que es el propio pleno quien ha de solicitar dicha contabilidad, algo que no se ha-

bía realizado hasta la fecha. Desde este año y gracias a esta propuesta, será presentada anualmente como medida de transparencia hacia nuestros vecinos. La segunda exige solicitar a la Generalitat que garantice la financiación mínima de las guarderías de Castelldefels, que de-

bería ser de 1.600€ por niño y por año, hasta llegar de aquí a cinco años a 1.800€. Además se exige con esta moción el pago de la deuda pendiente con nuestro municipio por este mismo concepto en años anteriores. Cabe destacar que en 2015 la partida presupuestaria de la Generalitat para esta parcela edu-

cativa pasó de 45 millones de euros a 0€. Desde Ciutadans Castelldefels mostramos nuestra satisfacción al comprobar que ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad, seguimos trabajando es esta dirección, la transparencia y la educación son dos de nuestras razones de ser.


GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

maig 2016 · 23

HO HEM FET POSSIBLE: TINDREM UN NOU HOSPITAL A VILADECANS

Xavier Amate Grup Municipal de Convergència i Unió castelldefels@cdc.cat

La política són moltes coses. És una forma d’organització dels afers públics que té més de 9.000 anys d’història. És un servei que els representants del poble, escollits democràticament, fan a la comunitat a la que pertanyen. És una ciència que s’estudia a les universitats. I és, també, un art que consisteix en fer possible allò que es necessita per millorar la vida de les persones. Com tantes altres coses, la política requereix de recursos humans i econòmics per complir amb el seu objectiu principal, que és atendre les ne-

cessitats dels ciutadans i ciutadanes d’un poble, d’una ciutat, d’una província, d’una regió o d’un estat, en funció de l’àmbit que pertoca a cadascuna de les institucions que en formen part de la seva estructura legislativa i administrativa. És cert que la política es pot desenvolupar de moltes maneres i que els resultats mai depenen del que es diu, sinó del que es fa per assolir els objectius que estan plantejats. Tristament, estem massa acostumats a sentir, sobre tot en el decurs de les campanyes electorals, un munt

de reivindicacions i promeses que mai arriben a complir-se. De vegades perquè només es busca un vot per poder governar i de vegades perquè les circumstàncies ho impedeixen. Avui, els convergents som feliços. I ho som perquè, treballant en silenci, picant pedra com es diu vulgarment, hem aconseguit tirar endavant un projecte molt important per Castelldefels i pels municipis del nostre entorn més proper. Què és això que ens fa tant i tant contents? Ja està en marxa el nou hospital de Viladecans, aquell que els ciutadans hem estat

reclamant amb la força del sentit comú, durant els darrers anys. El nou hospital ja està en fase de projecte i serà una realitat ben aviat. Hi ho serà pel treball iniciat pel Govern de Convergència a la darrera legislatura i per l’actual govern que encapçala Carles Puigdemont. Té un pressupost de 55 milions d’euros i serà una realitat, una meravellosa realitat, d’aquí a no massa temps. Hem treballat a consciència per aconseguir-lo i ja ho tenim aquí, a tocar de mans. Els treball, callat i seriós del nostre partit, ha donat els seus fruits.

demostrat no tenir cap tipus d’ideologia política, però que van veure en aquesta candidatura una oportunitat per aconseguir els seus objectius. Malgrat les calúmnies i difamacions, hem demostrat el nostre compromís únic i altruista, complint amb el nostre programa electoral, que es pot canviar la manera de fer política i millorar la vida de les nostres veïnes i veïns. Aquest canvi no hagués estat possible sense l’aposta i el compromís valent que

vam fer els partits polítics progressistes. Calia revertir les polítiques nefastes neoliberals i la mala gestió austericida del antic govern. Això sí, el que van fer molt bé va ser treballar cara a la galeria, amb màrqueting comunicatiu subliminal. La unió, la bona entesa i els principis comuns d’un govern d’esquerres, fan possible que tirem endavant, amb molta il·lusió, mesures per aconseguir justícia social i progrés. Després de 4 anys de paràlisi i retallades, hem confeccionat un Pla d’Actuació Muni-

cipal, PAM 2016-2019, per la reactivació econòmica i el foment de l’ocupació. Un PAM que, per primera vegada a la història de Castelldefels, comptarà amb la veu dels ciutadans. Un PAM participatiu. És el nostre ADN de govern, escoltar i fer-ne partícip la ciutadania. Tenim per davant 3 anys per dur a terme aquest projecte per dignificar el nostre poble, i demostrar amb l’exemple el camí cap a una nova manera de fer política. Una política de la gent per a la gent.

ADN DE GOVERN

Alex Company Grup Castelldefels Sí Pot organizacion@castelldefels-sipot.org

Aviat farà un any que vàrem constituir un nou govern per a Castelldefels. No ha estat fàcil, per a ciutadans corrents com nosaltres, arribar a les institucions. D’una banda, havia reticències cap al nostre partit per ser una candidatura popular municipalista, i d’una altra banda, internament amb el nostre partit, amb persones que no s’havien afiliat per consciència social, i/o per canviar la manera de governar, sinó per satisfer el seu ego i les seves mancances personals. Persones que han

SERVEIS

Telèfons d’utilitat pública Servei d’Informació Municipal 010 Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) 93 665 11 50 Ambulàncies (24h.) 112 Sanitat Respon: cita prèvia (als dos ambulatoris) 902 111 444 Centre d’Atenció Primària ABS Can Bou 93 665 56 59 Centre d’Atenció Primària ABS El Castell 93 636 66 60 Biblioteca Central de Castelldefels 93 636 96 97 Bombers 112 Cáritas Parroquial 93 636 34 16 Casal de Cultura 93 664 16 52 Cementiri 93 665 29 26 Cal Ganxo (reserves alberg i activitats ambientals) 93 474 74 74 Centre d’Informació i Recursos per a Dones 93 636 41 44 Centre de Suport a l’Economia La Guaita 93 635 25 75 Centre Frederic Mompou 93 636 41 44 Centre Sòcio Cultural Vista Alegre 93 634 21 11 Correus 93 665 13 40 Creu Roja 93 665 82 51 Escola Municipal de Dansa 93 634 20 33 Jutjat de Pau 93 665 70 58 Mossos d’Esquadra (emergències) 112 Oficina Mpal. de Consum (OMIC) 93 665 11 50 Oficina de Turisme Local i Comarcal 93 635 27 27 Policia Local 092 · 93 636 03 20 Policia Nacional (DNI, passaports: 902 247 364) 93 635 03 03 Poliesportiu Municipal 93 664 10 54 Punt d’Informació Juvenil 93 665 79 50 Ràdio Castelldefels 98.0 FM — radiocastelldefels.org 93 664 17 52 Servei de Normalització Lingüística 93 664 42 11 Tanatori de Ponent 93 633 34 10 Telegrames per telèfon 93 322 20 00 Transports públics — www.emt-amb.com 010

Serveis sanitaris

Recollida per barris DEIXI ELS TRASTOS I RESTES DE JARDINERIA A LA PORTA DE CASA LA NIT ANTERIOR

Dilluns: Can Roca, Muntanyeta i Montmar

Dimarts: Bellamar, Vista Alegre, Can Vinader, Canyars, Castell-Poble Vell i Centre

Dimecres: Poal i Baixador

Dijous: Mar-i-Sol, Zona Universitària, Can Bou, Botigues, Camí Ral i Granvia Mar

Divendres: Lluminetes i La Pineda

!

!

Si el dia de recollida és festiu no dipositi les deixalles. Esperi una setmana. Als barris en què la recollida és els dilluns les restes de poda es poden deixar durant el cap de setmana.

www.gencat.cat/ics/usuaris

Cita prèvia per a metges de capçalera i pediatria Telèfon per als dos ambulatoris

902 111 444 PUBLICITAT

Mobles i restes de poda

Centre d’Atenció Primària ABS Can Bou: Carrer Sevilla Av. Màlaga- Tel. 93 665 56 59 Centre d’Atenció Primària ABS El Castell: Carrer Dr. Marañón- Tel. 93 636 66 60

Farmàcies de guàrdia Maig 2016 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns Dimarts

Chalmeta Galcerà Llorens Mallasén Gordo Puig Martínez Itarte Albalà Lladós Monill Muntanyeta Garcia i Corres Chalmeta Galcerà Llorens Mallasén Gordo Puig Martínez Itarte Albalà Lladós Monill Muntanyeta Garcia i Corres Chalmeta

Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Dilluns

Les farmàcies Puig, Chalmeta, Monill, Mallasén, Martínez i Albalà fan guàrdies de 24 hores. Els horaris de la resta de farmàcies de guàrdia varien segons si és dia festiu o feiner, ja que el servei d’urgències està cobert per les farmàcies Puig i Monill; l’horari de les quals comença a les 20 h.

Farmàcia Albalà Rda. Otero Pedrayo, 32 (Canyars) · Tel. 93 636 10 59

Farmàcia Chalmeta C Arcadi Balaguer, 67 · Tel. 93 665 08 94 Farmàcia Galcerà (De la Platja) Pg Marítim, 249 · (Club Nàutic) Tel. 93 665 74 09

Farmàcia Gordo Autovia (Cruïlla Av. dels Banys) · Tel. 93 665 18 93

Farmàcia Muntanyeta C Pintor Serrasanta, 17 · Tel. 93 636 04 16 Farmàcia Garcia i Corres (Castelldefels Centre) C Arcadi Balaguer, 17 · Tel. 93 106 98 53

Farmàcia Itarte Av. de la Pineda, 20-22 · Tel. 93 665 48 11

Farmàcia Lladós Av. Constitució, 378 (Baixador) · Tel. 93 665 00 83 Farmàcia Llorens (Diloy) Agustina d’Aragó, 87 (Vista Alegre) · Tel. 93 665 26 94

Farmàcia Mallasén C Narcís Monturiol, 3 (Flora Park) · Tel. 93 665 50 11

Juny 2016 1 2 3 4 5 6

www.farmaceuticonline.com

Farmàcia Martínez Galcerà Llorens Mallasén Gordo Puig Martínez

Tren

C Viriat, 2 (Urbanització Castillo) · Tel. 93 665 11 38 Farmàcia Monill (Sentelles) Av. Constitució, 138-140 · Tel. 93 665 12 44

Farmàcia Puig Av. Diagonal, 30 · Tel. 93 636 12 80

Bus Consulti els horaris a

Consulti els horaris a

902 24 02 02

902 023 393

rodaliesdecatalunya.cat — renfe.es

baixbus.com — emt-amb.com


24 路 maig 2016

PUBLICITAT

El Castell Nº116  

Periódico de Castelldefels

El Castell Nº116  

Periódico de Castelldefels

Advertisement