Page 1

� EdlclonsMIC

..

E 8 E .§1

LONGINES �

1 1

-1 1

Patrocinador:

GN8

j( CaixaBank Ca-Patrocinador:

----·

Seguro Viudas 1,;wJ@•t;';"J/J IIIIDU

11111111

• E:�!:.r!:.�.\!� KAIII• BOER v iffrl'iM1 (REW. DE..--....

NO'l'eu.. ,v,

SHARP

VENDA D'ENTRADES

BARCELONA

VENTA DE ENTRADAS

EQUESTRIAN CHALLENCE

1

www.csiobarcelona.cam �

M� D..tt.. <iTuNrrIDMABu @N�!i.W"

Amb el suport de/ Con el apoyo de:

ctll.9i:. '7 - v......... m .. Cotalunya ....-esportea! a Diputació

Qenenlltat

:!:;"

··��lonaTurisme

••

1

Vehicle/ Vehlculo oficial:

s

sei=iT

1

er -il �<,:

""3 _ ""

11


2


3


CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJÓ President de la Generalitat de Catalunya• Generalitat de Catalunya President • Presidente de la Generalitat de Catalunya

És un plaer saludar-vos per primer cop com a president de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la celebració de la final del 105è Concurs de Salts Internacional Oficial (CSIO), que organitza el Reial Club de Polo de Barcelona i que, un any més, tindrà lloc a Barcelona el mes de setembre, i situarà de nou la ciutat com un punt de referència esportiva mundial.

It is a pleasure to greet you for the first time as president of the Generalitat de Cataluña on the occasion of the 105th Official International Jumping Competition (CSIO), organised by the Real Club de Polo de Barcelona and which, for yet another year, will take place in Barcelona in September, positioning the city once again as a global sporting landmark.

Es un placer saludarles por primera vez como presidente de la Generalitat de Cataluña con motivo de la celebración de la final del 105 Concurso de Saltos Internacional Oficial (CSIO), que organiza el Real Club de Polo de Barcelona y que, un año más, tendrá lugar en Barcelona el mes de septiembre, y situará de nuevo la ciudad como un punto de referencia deportiva mundial.

El Reial Club de Polo de Barcelona compta amb més de 100 anys d’història i amb una dilatada trajectòria en la celebració de competicions d’alt nivell a la ciutat. Aquesta experiència i els seus èxits són els que li han permès comptar novament amb la confiança de la Federació Eqüestre Internacional per a la realització d’aquesta gran final mundial.

The Real Club de Polo de Barcelona has been in existence for more than 100 years, with a long tradition of hosting high level competitions in the city. This experience and its many successes have once again won the club the trust of the International Equestrian Federation to hold this great world final.

El Real Club de Polo de Barcelona cuenta con más de 100 años de historia y con una dilatada trayectoria en la celebración de competiciones de alto nivel a la ciudad. Esta experiencia y sus éxitos son los que le han permitido contar nuevamente con la confianza de la Federación Ecuestre Internacional para la realización de esta gran final mundial.

During the four days of the competition, we will be able to watch the performance of the main athletes at international level in nine different competitions, providing a great opportunity to bring the sport closer to a wider public.

Durante los cuatro días que durará el concurso tendremos la posibilidad de ver la actuación de los principales jinetes y amazonas a nivel internacional en nueve pruebas diferentes, y será una gran oportunidad para volver a acercar este deporte a un público más amplio.

Durant els quatre dies que durarà el concurs tindrem la possibilitat de veure l’actuació dels principals genets i genetes a nivell internacional en nou proves diferents, i serà una gran oportunitat per tornar a apropar aquest esport a un públic més ampli. La cita d’enguany tindrà, a més, l’interès afegit de veure si la coincidència, amb un mes de decalatge, dels Jocs Olímpics de Rio amb la Final de la Copa de Nacions permetrà celebrar l’obtenció de dobles corones o si també podrà suposar una segona oportunitat per assolir el triomf. Sigui com sigui, l’entrenament i l’estat de forma dels concursants estaran més que garantits.

4

Us animo, doncs, a no perdre l’oportunitat d’assistir a les diferents activitats que el Reial Club de Polo de Barcelona ha organitzat i gaudir alhora de noves propostes com ara la d’obrir a tota la ciutadania el Polo Park com un espai lúdic durant la celebració d’aquest esdeveniment.

This year’s event also offers the added excitement of finding out whether the convergence of the Olympic Games in Rio and the Nations Cup Final, with a month between the two events, will allow a double victory to be celebrated in both competitions or provide a second chance for victory. Whatever happens, the training and shape of the competitors is more than guaranteed. I urge you, then, not to miss the opportunity to attend the different activities organised by the Real Club de Polo de Barcelona, and at the same time to enjoy new possibilities, such as the opening of the PoloPark to all visitors as a play area for the duration of this event.

La cita de este año tendrá, además, el interés añadido de ver si la coincidencia, con un mes de separación, de los Juegos Olímpicos de Río con la Final de la Copa de Naciones permitirá celebrar un doble triunfo o en ambas competiciones o bien supondrá una segunda oportunidad para la victoria. Sea como fuere, el entrenamiento y el estado de forma de los concursantes estarán más que garantizados. Les animo, pues, a no perder la oportunidad de asistir a las diferentes actividades que el Real Club de Polo de Barcelona ha organizado y disfrutar a la vez de nuevas propuestas como por ejemplo la apertura a toda la ciudadanía del PoloPark como un espacio lúdico durante la celebración de este acontecimiento.


5


FRANCISCO ESPINÓS DE PASCUAL President Reial Club de Polo de Barcelona • Real Club de Polo de Barcelona President • Presidente Real Club de Polo de Barcelona

6

Per quart any consecutiu el Reial Club de Polo de Barcelona acull la final de la Furusiyya FEI Nations Cup™, la competició hípica per equips nacionals més important del món. La nostra ciutat es converteix novament en l’epicentre de l’hípica internacional i rep a afeccionats d’arreu del món. Televisions de 170 canals de televisions retransmeten les imatges esportives però aprofiten també per endinsar-se a Barcelona perquè els teleespectadors gaudeixin del magnífic entorn que envolta el concurs.

For the fourth consecutive year, the Real Club de Polo de Barcelona is hosting the Furusiyya FEI Nations Cup™ FInal, the world’s most important equestrian competition for national teams. Once again, the spotlight of international equestrian sport falls on our city as we welcome fans from across the world. from 170 Television channels will be broadcasting all the sporting action, but they will also be taking the opportunity to discover Barcelona in depth, so TV viewers will be able to enjoy the wonderful surroundings in which the contest takes place.

La celebració d’aquest esdeveniment és viable gràcies a la implicació i la col·laboració de diferents col·lectius, tots ells de vital importància per assolir l’èxit desitjat.

It is only possible to stage the event due to the committed collaboration of various organisations, all of which have made a vitally important contribution towards achieving the desired success.

Vull remarcar l’esforç del nostre equip organitzador que, a causa de la seva gran experiència i professionalitat, és capaç de celebrar amb èxit contrastat un esdeveniment de primera categoria mundial. També resulta fonamental la voluntat i la bona predisposició del soci del nostre Club, que sacrifica la seva logística quotidiana per tal de fer possible l’organització d’un esdeveniment esportiu de gran reconeixement internacional.

I would like to highlight the efforts of our organising team, who, with proven success, are able to stage this world-class spectacle thanks to their many years of experience and great professionalism. Another essential ingredient is the goodwill of the Club’s members, as it is they who have to make sacrifices in their day-to-day activities to enable the organisation of this sporting event that enjoys such a high level of international recognition.

A més, comptem amb la ferma col·laboració de les nostres autoritats barcelonines, que convergeix en el mutu interès del govern de la ciutat i del Reial Club de Polo de Barcelona en fer de Barcelona una ciutat referent al món en els seus vessants d’esport i cultura. També les autoritats esportives catalanes, espanyoles i internacionals, així com els patrocinadors, ens donen el seu important suport i confiança. Esment especial als patrocinadors principals Furusiyya i Longines.

We also enjoy the firm collaboration of the Barcelona authorities, with the City Council and the Real Club de Polo de Barcelona joining forces to pursue their mutual interest in making Barcelona a world benchmark for sport and culture. The various Catalan, Spanish and international sporting authorities, along with the sponsors, also provide us with important levels of confidence and support. And special mention should be given to our two main sponsors, Furusiyya and Longines.

L’altra cara de la moneda, l’espectacle esportiu, és que el públic barceloní, fidel cada any a aquesta cita, té l’oportunitat de gaudir de la participació dels millors genets i cavalls del món. El millor espectacle hípic es troba a la nostra ciutat i aquesta és una ocasió que, sens dubte, no pot deixar-se escapar. Desitgem que gaudeixin de les quatre intenses jornades eqüestres del CSIO Barcelona.

As for the sporting side of things, the Barcelona public have always shown loyal commitment to the event, and once again they will get the chance to see the world’s top riders in action. The best spectacle in equestrian sport is to be found here in Barcelona, and it is an occasion that is most certainly not to be missed. We hope you all enjoy four action-packed days of equestrianism at CSIO Barcelona.

Por cuarto año consecutivo el Real Club de Polo de Barcelona acoge la final de la Furusiyya FEI Nations Cup™, competición hípica por equipos nacionales más importante del mundo. Nuestra ciudad se convierte nuevamente en el epicentro de la hípica internacional y recibe a aficionados de todo el mundo. 170 canales de televisión retransmiten las imágenes deportivas pero aprovechan también para adentrarse en Barcelona para que los telespectadores disfruten del magnífico entorno que rodea el concurso. La celebración de este acontecimiento es viable gracias a la implicación y colaboración de diferentes colectivos, todos ellos de vital importancia para lograr el éxito deseado. Quiero remarcar el esfuerzo de nuestro equipo organizador que, debido a su gran experiencia y profesionalidad, es capaz de celebrar con éxito contrastado un acontecimiento de primera categoría mundial. También resulta fundamental la voluntad y la buena predisposición del socio de nuestro Club, que sacrifica su logística cotidiana para hacer posible la organización de un acontecimiento deportivo de gran reconocimiento internacional. Además, contamos con la firme colaboración de nuestras autoridades barcelonesas, que converge en el mutuo interés del gobierno de la ciudad y del Real Club de Polo de Barcelona al hacer de Barcelona una ciudad referente en el mundo en sus vertientes de deporte y cultura. También las autoridades deportivas catalanas, españolas e internacionales, así como los patrocinadores, nos dan su importante apoyo y confianza. Mención especial a los patrocinadores principales Furusiyya y Longines. La otra cara de la moneda, el espectáculo deportivo, es que el público barcelonés, fiel cada año a esta cita, tiene la oportunidad de disfrutar de la participación de los mejores jinetes y caballos del mundo. El mejor espectáculo hípico se encuentra en nuestra ciudad y esta es una ocasión que, sin duda, no puede dejarse escapar. Deseamos que disfruten de las cuatro intensas jornadas ecuestres del CSIO Barcelona.


7


8


INGMAR DE VOS President de la FEI • FEI President • Presidente de la FEI

Una vegada més, em plau donar-los la benvinguda al Reial Club de Polo de Barcelona, coincidint amb la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final.

I am delighted to welcome you to the Real Club de Polo in Barcelona once again for the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final 2016.

Una vez más, estoy encantado de darles la bienvenida al Real Club de Polo de Barcelona, coincidiendo con la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final.

Aquesta final és la culminació de 19 esdeveniments organitzats en el mateix nombre de països, on 46 nacions han competit per aconseguir una de les 18 places disponibles de cara a la final.

This Final is the culmination of 19 events in as many countries, where 46 nations have competed to qualify their teams for one of the 18 places on offer. Last year, much to my personal delight, my team - the Belgian team - reigned supreme. This was a great achievement for a small nation such as Belgium, which has known success in the arena on many occasions. There are many variables and a lot of unpredictability in equestrian sport but the one constant is the level playing field – you could be a man or a woman, young or old, from a large or smaller nation – at the end of the day, it is all about the partnership and the unique bond each rider has with his/her horse.

Esta final es la culminación de 19 eventos organizados en el mismo número de países, donde 46 naciones han competido para conseguir una de las 18 plazas disponibles de cara a la final.

L’any passat, per a la meva satisfacció personal, el meu equip, l’equip belga, va ser el guanyador. Va ser una gran fita per a una nació tan petita com Bèlgica que en moltes ocasions ha recollit èxits a la pista. Poden donar-se moltes variables i l’esport eqüestre és imprevisible, però una constant és la igualtat de condicions –pots ser home o dona, jove o gran, d’un país més gran o més petit- al final del dia tot gira al voltant de l’associació i vincle singular que el genet té amb el seu cavall. Una vegada més voldria agrair sincerament al comitè organitzador del Reial Club de Polo de Barcelona la seva proactivitat i embranzida. Hem treballat colze a colze durant moltes edicions per fer el programa cada vegada més atractiu i el format més compacte. La seva visió, igual que el suport dels seus fidels voluntaris i patrocinadors, han contribuït immensament a l’èxit de les finals. Així mateix vull expressar la meva sincera gratitud a Furusiyya pel seu incansable suport i confiança en les sèries, i finalment, també estic molt agraït a Longines, principal patrocinador de la FEI i Cronometrador Oficial de la Furusiyya FEI Nations Cup™ pel seu compromís amb aquestes sèries i amb l’esport eqüestre en general. A tots els equips participants, els desitjo èxit, i en nom de la Federació Eqüestre Internacional, envio els meus millors desitjos a tots per a un esdeveniment memorable i agradable.

Once again, I would like to sincerely thank the Real Club de Polo Organising team for their proactivity and drive. We have worked hand in hand for several editions in order to make the programme even more exciting and the format more compact. Their vision, as well as the support of their loyal volunteers and sponsors, has contributed immensely to the success of the Finals. I also want to express my sincere gratitude to Furusiyya for their support and belief in the series. And lastly, I am also very grateful to Longines, Top Partner of the FEI and Official Timekeeper for the Furusiyya FEI Nations Cup™ for their commitment to this series and horse sport generally. To all the teams competing here, I wish you all every success and, on behalf of the Fédération Equestre Internationale, I send my best wishes to everyone involved for a memorable and enjoyable event.

El año pasado, para mi deleite personal, mi equipo, el equipo belga, fue el ganador. Fue un gran logro para una nación tan pequeña como Bélgica que en muchas ocasiones ha cosechado éxitos en la pista. Pueden darse muchas variables y el deporte ecuestre es imprevisible, pero una constante es la igualdad de condiciones –puedes ser hombre o mujer, joven o mayor, de un país mayor o menor- al final del día todo gira en torno a la asociación y vínculo singular que el jinete tiene con su caballo. Una vez más quisiera agradecer sinceramente al comité organizador del Real Club de Polo de Barcelona su proactividad y empuje. Hemos trabajado codo a codo durante muchas ediciones para hacer el programa cada vez más atractivo y el formato más compacto. Su visión, al igual que el apoyo de sus fieles voluntarios y patrocinadores, han contribuido inmensamente al éxito de las finales. Asimismo quiero expresar mi sincera gratitud a Furusiyya por su incansable apoyo y confianza en las series, y por último, también estoy muy agradecido a Longines, principal patrocinador de la FEI y Cronometrador Oficial de la Furusiyya FEI Nations Cup™ por su compromiso con estas series y con el deporte ecuestre en general. A todos los equipos participantes, les deseo éxito, y en nombre de la Federación Ecuestre Internacional, envío mis mejores deseos a todos para un evento memorable y agradable.

9


JAVIER REVUELTA President RFHE • RFHE President • Presidente RFHE

10

Ja són cent cinc les edicions del Concurs de Salts Internacional de Barcelona i, un any més per quart any consecutiu, la d’enguany tornarà a ser també seu de la cita anual més important del món pel que a participació per equips es refereix: la Final de la Furusiyya FEI Nations Cup™.

The Barcelona Official International Show Jumping Competition is celebrating its one hundred and fifth edition, and for the fourth consecutive year it will also be the stage for the world’s most important annual team event: the Furusiyya FEI Nations Cup™ Final.

Ya son ciento cinco las ediciones del Concurso de Saltos Internacional de Barcelona y, un año más por cuatro consecutivo, la de este año volverá a ser también sede de la cita anual más importante del mundo en cuanto a participación por equipos se refiere: la Final de la Furusiyya FEI Nations Cup™.

Els ulls de tot el món eqüestre estaran posats en el Reial Club de Polo de Barcelona, que ha donat durant tots aquests anys sobrades mostres de la seva capacitat organitzativa per desenvolupar tot el que una cita hípica d’aquesta naturalesa requereix.

The eyes of the equestrian world will be on the Real Club de Polo de Barcelona, which in these last few years has provided ample proof of its capacity to organise everything that an equestrian sporting event of this kind requires.

Los ojos de todo el mundo ecuestre estarán puestos en el Real Club de Polo de Barcelona, que ha dado durante todos estos años sobradas muestras de su capacidad organizativa para desarrollar todo lo que una cita hípica de esta naturaleza requiere.

Barcelona, en un any olímpic, tornarà a concentrar als millors genets, amazones i cavalls de salts del món; i l’equip espanyol de nou s’enfrontarà a tots ells amb l’esperança de retornar a l’elit de les proves per equips de la Federació Eqüestre Internacional.

In this Olympic year, the world’s top show jumping riders and horses will again assemble in Barcelona. And the Spanish team will once more be pitting themselves against all the other teams who harbour hopes of a return to the Fédération Équestre Internationale’s elite team competition.

Barcelona, en un año olímpico, volverá a concentrar a los mejores jinetes, amazonas y caballos de saltos del mundo; y el equipo español de nuevo se medirá con todos ellos con la esperanza de retornar a la élite de las pruebas por equipos de la Federación Ecuestre Internacional.

La Final de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de nou serà, a més, l’activitat més important de la “Barcelona Equestrian Challenge”, la denominació que té l’esdeveniment d’Especial Interès del Govern espanyol i que engloba al conjunt d’activitats hípiques de tota índole que es desenvolupen a Barcelona tot l’any.

The Furusiyya FEI Nations Cup™ Final will again be the star event of the Barcelona Equestrian Challenge. The latter is the name of the Event of Special Public Interest, as designated by the Spanish government, that comprises a very wide-ranging series of equestrian activities held throughout the year in Barcelona.

La Final de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de nuevo será, además, la actividad más importante de la “Barcelona Equestrian Challenge”, la denominación que tiene el acontecimiento de Especial Interés del Gobierno español y que engloba al conjunto de actividades hípicas de toda índole que se desarrollan en Barcelona todo el año.

Finalment, vull agrair a totes les institucions i patrocinadors la seva fonamental col·laboració, així com desitjar a tots els participants el major dels èxits.

Lastly, I would like to thank all the institutions and sponsors involved for their essential collaboration and wish all those taking part every success in their endeavours.

Finalmente, quiero agradecer a todas las instituciones y patrocinadores su fundamental colaboración, así como desear a todos los participantes el mayor de los éxitos.


11


EMILIO ZEGRÍ BOADA President CSIO Barcelona • CSIO Barcelona President • Presidente CSIO Barcelona President Federació Catalana d’Hípica • Federació Catalana d’Hípica President • Presidente Federació Catalana d’Hípica

Els qui dediquem esforços a l’hípica, sabem que estem preservant la relació entre l’ésser humà i el cavall, potser la simbiosi més important esdevinguda en la nostra història, entre éssers de diferents espècies.

Those of us committed to equestrian sport know that we are involved in preserving the connection between humans and horses. This symbiotic relationship is perhaps the most important we have ever had with another species.

Fa més de 6.000 anys es va descobrir la roda i va començar la domesticació del cavall. Molt després, a la Xina, es va inventar l’estrep. Aquests tres esdeveniments van suposar una revolució tecnològica que va fer créixer el benestar de la humanitat i va accelerar el progrés cultural.

Over 6,000 years ago, the wheel was discovered and horses began to be domesticated. Much later, the stirrup was invented in China. These three events represented a technological revolution that increased human wellbeing and accelerated cultural advancement.

Hace más de 6.000 años se descubrió la rueda y comenzó la domesticación del caballo. Mucho después, en China, se inventó el estribo. Estos tres acontecimientos supusieron una revolución tecnológica que acrecentó el bienestar de la humanidad y aceleró el progreso cultural.

Horses have reduced distances and travelling times, enabled a thousand-fold increase in communication, transported medicines and other goods, defended us, and helped us to discover and colonise new lands. For all this, and more, we remain indebted to them, even if today we may have forgotten this beneficial side to them, the contribution they have made to our wellbeing and the close relationship, based on companionship and friendship, that has been their gift to us over the centuries. Equestrian competition is our homage to this very important contribution.

Hasta bien entrado el siglo XX el équido empequeñeció espacio y tiempo, multiplicó por mil la comunicación, transportó mercancías y medicamentos, descubrió el mundo, nos defendió y ayudó a descubrir y colonizar nuevos territorios. Todo esto y mucho más nos ubica en deuda con el caballo, aunque hoy hayamos olvidado su faceta benefactora, su contribución a nuestro bienestar y la estrecha relación de compañerismo y amistad que nos ha regalado durante siglos. La competición ecuestre es nuestro homenaje a tan importante contribución.

És difícil trobar un esport més ecològic que el nostre. Cap com aquest ens apropa a la col·laboració amb la naturalesa, cap iguala en major mesura a la dona i a l’home esportista. És difícil trobar una altra modalitat esportiva que arrossegui més i millor a l’economia productiva, involucra a ramaders, criadors, ferrers, veterinaris, entrenadors, clubs amazones i genets. Especialment, ensenya als nens que s’inicien en l’hípica que és possible compenetrar-se amb un ésser diferent; els demostra que trobaran l’èxit, més en el camí que en la meta i que tot depèn en bona mesura de com tractin a aquest noble representant del regne animal.

And it is difficult to find a more environment-friendly sport than ours. None other offers us such a close collaboration with nature or places male and female athletes on such an equal standing. It is also difficult to think of another sport that contributes as much or as well to the productive economy, involving as it does farmers, breeders, blacksmiths, veterinarians, trainers, and riding clubs. In particular, it teaches children who are starting out in equestrianism that it is possible to work as one with a member of a different species. It shows them, too, that they will find greater success on their journey towards a goal than on reaching it, and that, to a large extent, everything depends on how they treat these noble representatives of the animal kingdom.

Es difícil encontrar un deporte más ecológico que el nuestro. Ninguno como éste nos acerca a la colaboración con la naturaleza, ninguno iguala en mayor medida a la mujer y al hombre deportista. Es difícil encontrar otra modalidad deportiva que arrastre más y mejor a la economía productiva, involucra a ganaderos, criadores, herreros, veterinarios, entrenadores, clubs amazonas y jinetes. Especialmente, enseña a los niños que se inician en la hípica que es posible compenetrarse con un ser distinto; les demuestra que encontrarán el éxito, más en el camino que en la meta y que todo depende en buena medida de cómo traten a este noble representante del reino animal.

El nostre esdeveniment, la Furusiyya FEI Nations Cup™, és la final de la més alta competició d’obstacles. Benvinguts amazones, genets, jutges, patrocinadors i organitzadors. Espero que, com és habitual, el Reial Club de Polo de Barcelona s’ompli de visitants forans i de ciutadans de Barcelona, per celebrar aquesta festa gran de l’hípica.

Our event, the Furusiyya FEI Nations Cup™, is the final of show jumping’s most important competition. Welcome to all the riders, judges, sponsors and organisers. And I hope that, as usual, the people of Barcelona, together with visitors from further field, will fill the stands of the Real Club de Polo Barcelona in celebration of this grand festival of equestrian sport.

Nuestro evento, la Furusiyya FEI Nations Cup™, es la final de la más alta competición de obstáculos. Bienvenidos amazonas, jinetes, jueces, patrocinadores y organizadores. Espero que, como es habitual, el Real Club de Polo de Barcelona se llene de visitantes foráneos y de ciudadanos de Barcelona, para celebrar esta fiesta grande de la hípica.

Fins a ben entrat el segle XX l’èquid va empetitir l’espai i el temps, va multiplicar per mil la comunicació, el transport de mercaderies i medicaments, va descobrir el món, ens va defensar i ajudar a descobrir i colonitzar nous territoris. Tot això i molt més ens endeuta amb el cavall, encara que avui hàgim oblidat la seva faceta benefactora, la seva contribució al nostre benestar i l’estreta relació de companyonia i amistat que ens ha regalat durant segles. La competició eqüestre és el nostre homenatge a aquesta important contribució.

12

Quienes dedicamos esfuerzos a la hípica, sabemos que estamos preservando la relación entre el ser humano y el caballo, quizás la más importante simbiosis acaecida en nuestra historia, entre seres de distintas especies.


13


JUAN CARLOS CAPELLI Vicepresident i Director de Marketing Internacional de Longines • Longines Vice-President and Head of International Marketing Vicepresidente y Director de Marketing Internacional de Longines

Dames i cavallers, benvolguts amics dels esports eqüestres:

Ladies and Gentlemen, dear friends of equestrian sports,

Damas y caballeros, estimados amigos de los deportes ecuestres:

El Reial Club de Polo de Barcelona oferirà, de nou, als afeccionats eqüestres un dels esdeveniments més emocionants de salts d’alt nivell, en el qual participaran seleccions nacionals amb les amazones i genets més destacats de la classificació mundial que es disputaran el primer lloc en la fase final de salts de la Furusiyya FEI Nations Cup™ presentada per Longines el dissabte, 24 de setembre. Tindrem el gran honor de ser patrocinador, cronometrador i rellotge oficial del CSIO Barcelona, el qual també destacarà per altres dues notícies esportives: la Longines Challenge Cup del divendres, 23 de setembre, i la Copa Longines de la Ciutat de Barcelona del diumenge, 25 de setembre. S’obsequiarà a tots els guanyadors amb un elegant rellotge Longines en recompensa per la gran actuació que hauran realitzat amb elegància, la qual cosa és una qualitat clau de la seva disciplina esportiva.

The Barcelona Real Polo Club will once again offer to the equestrian fans one of the most exciting world class show jumping events featuring national teams of the most outstanding riders in the world ranking, who will fight for the first place at the final stage of the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping presented by Longines on Saturday 24 September. We will have the great honor to be the Official Partner, Timekeeper and Watch of the CSIO Barcelona, which will also be marked by two other sports highlights: The Longines Challenge Cup on Friday 23 September and the Longines Cup of the City of Barcelona on Sunday 25 September. The winners will all be presented with an elegant Longines watch as a reward for the great performance they will have executed with elegance, which is a key feature of their sport discipline.

El Real Club de Polo de Barcelona ofrecerá, de nuevo, a los aficionados ecuestres uno de los eventos más emocionantes de saltos de alto nivel, en el que participarán selecciones nacionales con las amazonas y jinetes más destacados de la clasificación mundial que se disputarán el primer lugar en la fase final de saltos de la Furusiyya FEI Nations Cup™ presentada por Longines el sábado, 24 de septiembre. Tendremos el gran honor de ser patrocinador, cronometrador y reloj oficial del CSIO Barcelona, e​​ l cual también destacará por otras dos noticias deportivas: la Longines Challenge Cup del viernes, 23 de septiembre, y la Copa Longines de la Ciudad de Barcelona del domingo, 25 de septiembre. Se obsequiará a todos los ganadores con un elegante reloj Longines, como recompensa por la gran actuación que habrán realizado con elegancia, lo cual es una cualidad clave de su disciplina deportiva.

L’edició del CSIO Barcelona 2016 és l’ocasió perfecta per descobrir el rellotge oficial, que és un model per a dona de la col·lecció Longines DolceVita, amb caixa d’acer i una sòlida corona d’or rosa encastada amb diamants. Aquest rellotge de polsera exhibeix una esfera platejaDa i esmaltada, adornada amb nombres romans pintats i un rellotge de sorra en or rosa. Està muntat sobre un braçalet d’acer amb làmina d’or rosa. Aquesta peça il·lustra a la perfecció l’elegància de la marca rellotgera Longines, igual que aquesta competició d’alt nivell.

14

Ens sentim privilegiats de formar part d’aquest formidable concurs anual de salts. De fet, els esports eqüestres compten amb un lloc especial en la història de la nostra marca i, també, en la nostra implicació al món esportiu, ja que compartim els valors comuns de l’elegància, la precisió i la tradició. Dames i cavallers, benvolguts amics dels esports eqüestres: desitjo que visquin nombrosos moments inoblidables i emotius.

The 2016 edition of the CSIO Barcelona is the perfect occasion to discover the Official Watch, which is a lady model of the Longines DolceVita collection, cased in steel, decorated with diamonds and featuring a solid rose gold crown. This timepiece displays a silver-coloured “flinqué” dial adorned with painted Roman numerals and a rose gold hourglass. It is mounted on a steel and rose gold cap bracelet. This piece perfectly illustrates the elegance of the Longines watchmaking brand as well as this world class competition. We are much honored to be part of this amazing annual show jumping competition. Equestrian sports hold indeed a special place in the history of our brand and also in our involvement in sports, as we share the common values of Elegance, Performance and Tradition. Ladies and Gentlemen, dear friends of equestrian sports, I wish you to live many memorable and emotional moments.

La edición del CSIO Barcelona 2016 es la ocasión perfecta para descubrir el reloj oficial, que es un modelo de señora de la colección Longines DolceVita, con caja de acero y una sólida corona de oro rosa engastada con diamantes. Este reloj de pulsera exhibe una esfera plateada y esmaltada, adornada con números romanos pintados y un reloj de arena en oro rosa. Está montado sobre un brazalete de acero con lámina de oro rosa. Esta pieza ilustra a la perfección la elegancia de la firma relojera Longines, al igual que esta competición de alto nivel. Nos sentimos privilegiados de formar parte de este formidable concurso anual de saltos. De hecho, los deportes ecuestres cuentan con un lugar especial en la historia de nuestra marca y también en nuestra implicación en el mundo deportivo, ya que compartimos los valores comunes de la elegancia, la precisión y la tradición. Damas y caballeros, queridos amigos de los deportes ecuestres: deseo que vivan numerosos momentos inolvidables y emotivos.


LONGINES presenta la final de salts de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de 2016 presents the final stage of the 2016 Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping presenta la final de saltos de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de 2016

En la seva qualitat de soci, cronometrador i rellotge oficial del CSIO Barcelona, a Longines li complau veure que Barcelona es converteix en la capital del món de la hípica durant quatre dies d’impactants competicions de salt d’obstacles. Les amazones i genets més destacats de la classificació mundial procedents de 18 països diferents es reuniran en el Reial Club de Polo de Barcelona per competir en la final de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de salts presentada per Longines el dissabte, 24 setembre. Només els vuit millors equips de la prova inaugural accediran a la tercera i última competició, mentre que la resta competirà en la Longines Challenge Cup el divendres, 23 de setembre. La Copa Longines de la Ciutat de Barcelona culminarà aquest cap de setmana de competicions el diumenge, 25 de setembre.

As the Official Partner, Timekeeper and Watch of the CSIO Barcelona, Longines is delighted to see Barcelona become the capital of the equestrian world during four days of exciting show jumping competitions. The most outstanding riders in the world ranking coming from 18 different countries will gather in the Barcelona Real Polo Club to compete at the final of the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping presented by Longines on Saturday 24 September. Only the eight teams from the opening class will go to the third and final competition, while the remainder will compete at the Longines Challenge Cup on Friday 23 September. The Longines Cup of the City of Barcelona will round up this weekend of competitions on Sunday 25 September.

En su calidad de socio, cronometrador y reloj oficial del CSIO Barcelona, ​​a Longines le complace ver que Barcelona se convierte en la capital del mundo de la hípica durante cuatro días de impactantes competiciones de salto de obstáculos. Las amazonas y jinetes más destacados de la clasificación mundial procedentes de 18 países diferentes se reunirán en ​​el Real Club de Polo de Barcelona para competir en la final de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de saltos presentada por Longines el sábado, 24 septiembre. Solamente los ocho mejores equipos de la prueba inaugural accederán a la tercera y última competición, mientras que el resto competirá en la Longines Challenge Cup el viernes, 23 de septiembre. La Copa Longines de la Ciudad de Barcelona culminará este fin de semana de competiciones el domingo, 25 de septiembre.

L’edició del CSIO Barcelona 2016 és l’ocasió perfecta per descobrir la col·lecció Longines DolceVita, que reflecteix l’elegància contemporània de la marca a tot el món. El rellotge oficial de l’esdeveniment és un model de senyora en or rosa i acer d’aquesta col·lecció, amb una sòlida corona d’or rosa encastada amb diamants que incorpora una esfera platejada i esmaltada, adornada amb nombres romans pintats i un rellotge de sorra en or rosa.

The 2016 edition of the CSIO Barcelona is the perfect occasion to discover the Longines DolceVita collection, which illustrate the contemporary elegance of the brand worldwide. The Official Watch of the event is a rose gold and steel lady model of this collection, decorated with diamonds, featuring a solid rose gold crown and displaying a silver-coloured “flinqué” dial adorned with painted Roman numerals and a rose gold hourglass.

La edición del CSIO Barcelona 2016 es la ocasión perfecta para descubrir la colección Longines DolceVita, que refleja la elegancia contemporánea de la marca en todo el mundo. El reloj oficial del evento es un modelo de señora en oro rosa y acero de esta colección, con una sólida corona de oro rosa engastada con diamantes que incorpora una esfera plateada y esmaltada, adornada con números romanos pintados y un reloj de arena en oro rosa.

Com a principal soci, cronometrador i rellotge oficial de la FEI, Longines referma el seu perllongat compromís amb els esports eqüestres. Per tant, la marca suïssa presta el seu nom al ranking mundial d’amazones i genets de la FEI: el ranking de Longines. És el patrocinador, cronometrador i el rellotge oficial de tres competicions (les lligues europea occidental, xinesa i nord-americana) i de la final de la Longines FEI WorldCup™ de salt, així com de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de salt.

As FEI’s Top Partner, Official Timekeeper and Watch, Longines consolidates its long-lasting commitment to equestrian sports. Thus, the Swiss brand lends its name to the FEI world ranking for riders: The Longines Rankings. It is the Official Partner, Timekeeper and Watch of three series (Western European, Chinese and North American Leagues) and the final of the Longines FEI World Cup™ Jumping, as well as the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping.

Como principal socio, cronometrador y reloj oficial de la FEI, Longines afianza su prolongado compromiso con los deportes ecuestres. Por tanto, la marca suiza presta su nombre al ranking mundial de amazonas y jinetes de la FEI: el ranking de Longines. Es el patrocinador, cronometrador y el reloj oficial de tres competiciones (las ligas europea occidental, china y norteamericana) y de la final de la Longines FEI World Cup™ de salto, así como de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de salto.

A més, Longines compta amb una llarga història al món de la hípica. La seva passió pels esports eqüestres s’inicia l’any 1878 quan va fabricar un cronògraf que incorporava un genet i la seva muntura gravats.

Besides, Longines has a long history in the equestrian world. Its passion for equestrian sports began in 1878 with the production of a chronograph featuring an engraved jockey and his mount.

Además, Longines cuenta con una larga historia en el mundo de la hípica. Su pasión por los deportes ecuestres se remonta a 1878 cuando fabricó un cronógrafo que incorporaba grabados un jinete y su montura.

Actualment, a més del salt d’obstacles, Longines és un actiu col·laborador en les carreres, concursos complets, proves de resistència, doma i cavall de tir. L’elegància, la precisió i la tradició són valors que comparteixen per igual els esports eqüestres i Longines, la qual cosa enforteix els vincles de la marca que s’han vingut desenvolupant amb el món eqüestre des de fa més d’un segle.

Today, along with show jumping, Longines is an active partner in flat racing, eventing, endurance, dressage and driving. Elegance, Performance and Tradition are values that both equestrian sports and Longines share, which strengthen the close bounds that the brand has been developing with the equestrian world for more than a century.

Actualmente, además del salto de obstáculos, Longines es un activo colaborador en las carreras, concursos completos, pruebas de resistencia, doma y caballo de tiro. La elegancia, la precisión y la tradición son valores que comparten por igual los deportes ecuestres y Longines, lo cual fortalece los fuertes vínculos de la marca que se han venido desarrollando con el mundo ecuestre desde hace más de un siglo.

15


LUIS COMAS MARTÍNEZ DE TEJADA President Fundació Reial Club de Polo de Barcelona • Real Club de Polo de Barcelona Foundation Presidente Fundación Real Club de Polo de Barcelona

16

Com a president de la Fundació Reial Club de Polo de Barcelona, òrgan rector de la Barcelona Equestrian Challenge (BECH), vull donar-vos la benvinguda al CSIO Barcelona, l’esdeveniment hípic més important del món.

As President of the Real Club de Polo de Barcelona Foundation, the body that oversees Barcelona Equestrian Challenge (BECH), I would like to extend a warm welcome to CSIO Barcelona, the world’s most important equestrian event.

Como presidente de la Fundación Real Club de Polo de Barcelona, órgano rector de la Barcelona Equestrian Challenge (BECH), quiero daros la bienvenida al CSIO Barcelona, el evento hípico más importante del mundo.

Em complau donar la benvinguda per quart any consecutiu a la gran final Furusiyya de Copa de Nacions, en la qual els més grans de la hípica actual lluitaran durant quatre jornades per aconseguir la supremacia mundial.

I am very pleased to be hosting the Grand Final of the Furusiyya Nations Cup for the fourth consecutive year. Over its four days, the event will see the biggest contemporary stars of equestrian sport compete for world supremacy.

Me complace dar acogida por cuarto año consecutivo a la gran final Furusiyya de Copa de Naciones, en la que los más grandes de la hípica actual lucharán durante cuatro jornadas por conseguir la supremacía mundial.

És, sens dubte, l’esdeveniment estrella de la BECH, Esdeveniment d’Excepcional Interès Públic, que fins el 2018 permetrà que seguim sent un projecte únic, capdavanter a nivell internacional, de promoció del cavall, la hípica i els esdeveniments esportius.

It is without doubt the star event of BECH, our unique and world-leading project that has been conferred the status of an Event of Exceptional Public Interest until 2018, allowing us to continue our promotion of horses, equestrianism and sporting values.

Este es, sin duda, el evento estrella de la BECH, Acontecimiento de Excepcional Interés Público, que hasta 2018 permitirá que sigamos siendo un proyecto único, líder a nivel internacional, de promoción del caballo, la hípica y los eventos deportivos.

Barcelona torna a trobar-se en l’epicentre de l’esport de l’alta competició gràcies al gran suport que rebem des del primer moment per part del nostre Ajuntament i el Govern d’Espanya. També ens sentim especialment orgullosos d’aquestes altres accions i projectes, potser menys cridaners però no per això menys significatius, que componen el nostre intens calendari d’activitats.

We have, from the very outset, received fantastic support from both Barcelona City Council and the Spanish government, and it is thanks to this backing that the focus of high-level equestrian competition is once again centred on Barcelona. We are also particularly proud of those other initiatives and projects that make up our packed schedule of activities. These may, perhaps, be less eye-catching, but they are by no means less important.

Barcelona vuelve a encontrarse en el epicentro del deporte de la alta competición gracias al gran apoyo que recibimos desde el primer momento por parte de nuestro Ajuntament y el Gobierno de España. También nos sentimos especialmente orgullosos de esas otras acciones y proyectos, quizás menos llamativos pero no por ello menos significativos, que componen nuestro intenso calendario de actividades.

Els nens de Barcelona, més de 5.000 procedents de 90 escoles, poden gaudir des de fa ja tres anys d’una activitat hípica en hores lectives gràcies al projecte del Pony Park de la Oreneta. Una activitat que un any més com a petits afeccionats els permetrà gaudir de la millor hípica del moment.

And it is thanks to the Oreneta Pony Park project that for the last three years more than 5,000 Barcelona children, from 90 schools, have been able to enjoy equestrian-based activities during classroom hours. As in previous years, this initiative will again present these young fans with the opportunity to enjoy the very best that equestrian sport currently has to offer.

Los niños de Barcelona, más de 5.000 procedentes de 90 escuelas, pueden disfrutar desde hace ya tres años de una actividad hípica en horas lectivas gracias al proyecto del Pony Park de la Oreneta. Una actividad que un año más como pequeños aficionados les permitirá disfrutar de la mejor hípica del momento.

A tots ells, als afeccionats en general i molt especialment a tots els ciutadans de Barcelona, els desitjo una molt feliç estada en les nostres instal·lacions i transmetre el meu sincer agraïment a les institucions, als patrocinadors i al comitè organitzador per la gran tasca realitzada, desitjant molts èxits als esportistes i cavalls.

I would like to wish all the children, equestrian fans in general, and very especially the people of Barcelona a hugely enjoyable time at our facilities. I would also like to express my sincere gratitude to the various institutions, our sponsors, and the organising committee for all their great work. Lastly, I would like to wish every success to all the competitors and their horses.

A todos ellos, a los aficionados en general y muy especialmente a todos los ciudadanos de Barcelona, les deseo una muy feliz estancia en nuestras instalaciones y transmitir mi más sincero agradecimiento a las instituciones, a los patrocinadores y al comité organizador por la gran labor realizada, deseándole mucho éxito a los deportistas y caballos.


17


DANIEL GARCIA GIRÓ Director CSIO Barcelona • CSIO Barcelona Director • Director CSIO Barcelona

Per quart any consecutiu és per a mi un gran plaer donar la benvinguda a la Final Mundial de la Furusiyya FEI Nations Cup™, incorporada en el CSIO Barcelona.

For a fourth consecutive year, it gives me great pleasure to welcome the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final, incorporated as part of CSIO Barcelona.

Por cuarto año consecutivo es para mí un gran placer dar la bienvenida a la Final Mundial de la Furusiyya FEI Nations Cup™, incorporada en el CSIO Barcelona.

Divuit nacions competiran al llarg de quatre jornades per arrabassar el títol a l’equip belga, guanyadors de la passada edició. Seran jornades d’hípica del màxim nivell, amb la major dotació econòmica en premis del món.

Over four days of top-level equestrian competition, eighteen nations will attempt to rest the title from last year’s winners, Belgium team, and carry off the world’s biggest prize money.

Dieciocho naciones competirán a lo largo de cuatro jornadas para arrebatarle el título al equipo belga, ganadores de la pasada edición. Serán jornadas de hípica del máximo nivel, con la mayor dotación económica en premios del mundo.

Una edició més i gràcies a l’incondicional suport de la Federació Eqüestre Internacional (FEI) que ens confia l’organització d’aquest gran esdeveniment, el Reial Club de Polo de Barcelona, l’Ajuntament de la nostra ciutat, la Generalitat de Catalunya, els nostres patrocinadors i el nostre equip, podem oferir a Barcelona i a tots els afeccionats i seguidors de l’alta competició, un esdeveniment internacional, de màxima categoria, únic i irrepetible. CSIO Barcelona promet aquest any un atractiu programa esportiu que inclou dues proves nocturnes i les seves ja tradicionals i sempre suggestives exhibicions.

18

Another edition is upon us, and thanks to the unconditional support of the International Equestrian Federation(FEI), who have entrusted us with organising this great event, the Real Club de Polo de Barcelona, Barcelona City Council, the Government of Catalonia, our sponsors and our own team, we are able to offer the city of Barcelona, and all fans and followers of high-level competition, a unique and top-class international event. This year, CSIO Barcelona promises an attractive sporting programme, one that includes two night classes and the now traditional, and always eyecatching, exhibitions.

Una edición más y gracias al incondicional apoyo de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) que nos confía la organización de este gran evento, el Real Club de Polo de Barcelona, el Ajuntament de nuestra ciudad, la Generalitat de Catalunya, nuestros patrocinadores y nuestro equipo, podemos ofrecer a Barcelona y a todos los aficionados y seguidores de la alta competición, un evento internacional, de máxima categoría, único e irrepetible. CSIO Barcelona promete este año un atractivo programa deportivo que incluye dos pruebas nocturnas y sus ya tradicionales y siempre sugestivas exhibiciones.

Però aquesta edició em complau especialment donar la benvinguda a un espai de nova creació que, sens dubte, ofereix un important valor afegit al CSIO Barcelona 2016. Es tracta del PoloPark, en el qual trobareu un suggeridor “Market”, el “Foodie Fest” amb una àmplia proposta gastronòmica, la zona infantil, el “KidsPark”, el “Brand Village”, substituint a la nostra anterior zona comercial, música en viu amb un ampli i atractiu programa, a més d’altres propostes que complementaran i enriquiran l’oferta lúdica del CSIO Barcelona. Les activitats d’aquest recinte, situat a la pista de polo de la nostra entitat, s’alternaran amb l’oferta esportiva i cobriran les expectatives de tothom.

But at this edition, I am especially happy to welcome a newly created space that undoubtedly brings significant added value to CSIO Barcelona 2016. I am referring to the PoloPark, that will be situated in an enclosed area of the Club’s polo field and include the following features: a stimulating Market; the Foodie Fest, offering a wide variety of culinary treats; KidsPark, a play area for children; and the Brand Village, which replaces the commercial area of previous editions. There will also be live music, with an attractive and varied programme of concerts, and additional activities that will complement and enrich the other fun and leisure choices available at CSIO Barcelona. These activities, which we are sure will meet everyone’s expectations, will alternate with the sporting action on offer.

Pero esta edición me complace especialmente dar la bienvenida a un espacio de nueva creación que, sin duda, ofrece un importante valor añadido al CSIO Barcelona 2016. Se trata del PoloPark, en el que encontraréis un sugerente “Market”, el “Foodie Fest” con una amplia propuesta gastronómica, la zona infantil, “KidsPark”, el “Brand Village”, sustituyendo a nuestra anterior zona comercial, música en vivo con un amplio y atractivo programa, además otras propuestas que complementarán y enriquecerán la oferta lúdica del CSIO Barcelona. Las actividades de este recinto, ubicado en la cancha de polo de nuestra entidad, se alternarán con la oferta deportiva y cubrirán las expectativas de todo el mundo.

Ens esperen quatre esplèndides jornades i, des d’aquestes línies, desitjo als esportistes participants molta sort i als nostres amics i amigues hípics que gaudeixin d’aquest gran espectacle.

With four fantastic days ahead of us, I would like to take this opportunity to wish all the competitors the very best of luck and to express my desire that all our equestrian friends enjoy this great spectacle.

Nos esperan cuatro espléndidas jornadas y, desde estas líneas, deseo a los deportistas participantes mucha suerte y nuestras amigas y amigos hípicos que disfruten de este gran espectáculo.


19


COMITÈ D’HONOR • HONOUR COMMITEE • COMITÉ DE HONOR S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA Presidenta/President

MOLT HONORABLE SR. CARLES PUIGDEMONT CASAMAJÓ President de la Generalitat de Catalunya Catalan Government President

MOLT HONORABLE SRA. CARME FORCADELL I LLUÍS Presidenta Parlament de Catalunya Catalan Parliament President

SR. INGMAR DE VOS Presidente de la Federación Ecuestre Internacional International Equestrian Federation President

EXCMO. SR. D. MIGUEL CARDENAL CARRO Secretario de Estado para el Deporte. Presidente Consejo Superior de Deportes State for Sport Secretary. President of the Sports Council

EXCMO. SR. D. MIGUEL FERRE NAVARRETE Secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas Treasury Secretary and Public Administrations

20

EXCMA. SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS Presidenta de la Diputació de Barcelona Barcelona Provincial Council President

EXCMA. SRA. ÁNGELES ESTELLER RUEDAS Diputada del Congrés i portaveu del Partit Popular de l’Ajuntament de Barcelona Member of the Congres and spokesman of the Partido Popular of the Barcelona City Council

SR. GERARD FIGUERAS I ALBÀ Secretari General de l’Esport General Secretary Catalan Sports

EXCMO. SR. ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ President del grup municipal del Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona Chairman of the municipal Partido Popular of Catalonia in Barcelona City Council

SR. DAVID ESCUDÉ RODRÍGUEZ Comissionat d’Esports - Institut Barcelona Esports Sports Comissioner

SR. GERARD ESTEVA I VILADECANS President Unió de Federacions Esportives de Catalunya Catalan Sports Federations Union

SR. AGUSTÍ COLOM I CABAU Regidor del Districte de Les Corts Councillor Les Corts District

SR. D. JAVIER REVUELTA DEL PERAL Presidente Real Federación Hípica Española Royal Spanish Equestrian Federation President

SR. EMILIO ZEGRÍ BOADA President de la Federació Catalana d’Hípica. President CSIO Barcelona Catalan Equestrian Federation President. CSIO Barcelona President

SR. D. FRANCISCO ESPINÓS DE PASCUAL Presidente del Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona President

SR. D. LUIS COMAS MARTÍNEZ DE TEJADA Presidente Fundación Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Foundation President

SR. D. JOAQUÍN CALVO JAQUES Presidente de Honor del Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Honour President

SR. D. JUAN ÁNGEL CALZADO Presidente de Honor del Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Honour President

SR. D. EUDALDO BONET FERRER Presidente de Honor del Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Honour President

SR. D. HANS PETER VOGELSANGER Director CSIO Barcelona 1993 – 2008 CSIO Barcelona 1993 – 2008 Director

SR. D. LUIS MONTESINOESPARTERO JULIÁ Marqués de Morella Morella Marquis


COMITÈ ORGANITZADOR • ORGANIZING COMMITTEE • COMITÉ ORGANIZADOR

CSIO BARCELONA 2016 President / President / Presidente RCPB Francisco Espinós de Pascual President / President / Presidente CSIO Barcelona Emilio Zegrí Boada

Comissaris / Stewarts /Comisarios José Antonio Álvarez, Elisabeth Blanco, Rosa Bonavía, Neylan Etiman, Galo Gijón, Daniel Balbino González, Anne Kossatz, Ángel Luis Pérez, Sarah Roskilly, Anna Serova y Ana Soler

Delegat Veterinari Estranger / Foreign Veterinary Delegate / Delegado Veterinario Extranjero : Willem Otte Assitent Delegat FEI/ Assistant FEI Delegate /

President / President / Presidente Fundación RCPB Luis Comas Martínez de Tejada

COMITÈ D’APEL.LACIÓ / APPEAL COMMITTEE / COMITÉ DE APELACIÓN

Director CSIO Barcelona Daniel García Giró

President / President / Presidente Ronan Sugrue

Cap de Serveis Veterinaris / Veterinary Service

Gerència / Director / Gerencia RCPB Mª Victoria de Argila

Membres / Members / Miembros Cristina de Olano, Ángel Vilches

Veterinarios

Secretaria / Secretary / Secretaría CSIO Barcelona Natalia Cervera Micaela Windisch Kerstin Drexler

Asistente Delegado FEI Ignasi Casas

Manager / Jefe de Servicios

María Ángeles Esteban SERVEIS / SERVICES / SERVICIOS Metge / Medical Doctor / Médico Serveis Médics RCPB / Carme Ollé and RCPB Medical Services/ Carme Ollé y Servicios Médicos RCPB

COMUNICACIÓ, PATROCINI i HOSPITALITAT/

COMUNICACIÓN, PATROCINIO Y HOSPITALIDAD

President / President / Presidente Stephan Ellenbruch

Locutors / Speakers / Locutores Carlos Miguel Claire van Gelder Steven Wilde

Membres / Members /Miembros Alfred Boll, María Fernanda Cuervo, Kazuya Hirayama, Carsten Andre Sörlie y Enrique Rey

Cap de Quadres / Stables Manager/ Jefe de Cuadras José Caravaca José Manuel Ortiz

Protocolo

Judge estranger/Foreign Judge/Juez extranjero Stephan Ellenbruch

Cap de Manteniment / Maintenance Manager/ Jefe de Mantenimiento Carlos Acuña

Xavier Gonzálvez-Amat

Delegat técnic / Foreign Technical Delegate / Delegado técnico Louis Konickx

Cronometratge / Time Keeper / Cronometraje Longines Timing

Cap de Pista / Course Designer / Jefe de Pista Santiago Varela

Decoració Floral / Floral Decoration / Decoración Floral Garden Tona

Assistents / Asistants / Asistentes Elena Boix, Anderson de Moura, Svetlana Dudina, Isabel Fernández Cañete, Maite Guaita, Gabriel Romero y Javier Trenor

Restauració / Restaurant / Restauración Lalos Sillero

JURAT DE CAMP / GROUND JURY / JURADO DE CAMPO

Comissari Cap / Chief Stewart / Comisario Jefe Kate Horgan

COMUNICATION, SPONSORING AND HOSPITALITY/

Comunicació i Protocol / Comunication and Protocol / Comunicación y

Ruth Birk Joan F. Chico

Isabel Suter VIP & Hospitality Verónica Sagnier Maristany Official Photographer / Fotògraf Oficial / Fotógrafo Oficial Nacho Olano Patrocini / Sponsorship / Patrocinio Sunil Bhardwaj

COMISSIÓ VETERINÀRIA / VETERINARY COMISSION / COMISIÓN VETERINARIA President /President / Presidente Gaspar Carolus Castelijns

Aldo Garcini Producció / Production / Producción David Martínez

21


22


EDITORIAL

FURUSIYYA I LA FEI NATIONS CUP™ • FURUSIYYA AND THE FEI NATIONS CUP™ • FURUSIYYA Y LA FEI NATIONS CUP™ For centuries the ancient term Furusiyya has embraced the idea of horsemanship and equestrian knowledge, and this same sense of purity, nobility and chivalry has been brought to the FEI Nations Cup™ Jumping Series – the world’s leading international team competition.

Durante siglos, Furusiyya ha abrazado la idea de la equitación y el conocimiento ecuestre y este sentido de pureza, nobleza y caballerosidad se ha llevado a las series de salto de la FEI Nations Cup™, líder en la competición por equipos internacional.

Originalment iniciat el 1909, la Furusiyya FEI Nations Cup™ de salt és la competició per equips més antiga i prestigiosa del món. Es va crear per fer l’esport més accessible a totes les nacions i permet als equips de les nacions en desenvolupament competir en igualtat de condicions amb les potències tradicionals de l’esport eqüestre. Com a resultat de la seva creixent popularitat, els esdeveniments de la FEI Nations Cup™ es duen a terme a tot el món, en diversos continents.

Originally launched in 1909, the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping is the oldest and most prestigious team Jumping competition in the world. It was devised to make the sport more accessible to all nations, and enables teams from developing nations to compete on a level playing field with the traditional powerhouses of equestrian sport. As a result of its soaring popularity, FEI Nations Cup™ events are now staged around the world, across a number of continents.

Originalmente iniciado en 1909, la Furusiyya FEI Nations Cup™ de salto es la competición por equipos más antigua y prestigiosa del mundo. Se creó para hacer el deporte más accesible a todas las naciones y permite a los equipos de las naciones en desarrollo competir en igualdad de condiciones con las potencias tradicionales del deporte ecuestre. Como resultado de su creciente popularidad, los eventos de la FEI Nations Cup™ se llevan a cabo en todo el mundo, en varios continentes.

Ara en el seu quart any, Furusiyya se sent orgullosa de ser el patrocinador principal de la FEI Nations Cup™ de salt i ser la força impulsora darrere de l’expansió internacional d’aquesta gran competició eqüestre. Durant el 2015, 45 nacions van competir representant 18 nacions en la final, en l’excepcional Reial Club de Polo de Barcelona. La final de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de salt de 2015 va superar amb èxit els alts estàndards establerts en anys anteriors i va atreure països de tots els racons del planeta, un fidel reflex de la popularitat del salt en l’escenari global.

Now in its fourth year, Furusiyya is extremely proud to be the title sponsor of the FEI Nations Cup™ Jumping and to be the driving force behind the international expansion of this great equestrian competition. During 2015, 45 nations competed for 18 places at The Final, staged at the outstanding Real Club de Polo in Barcelona. The 2015 Furusiyya Nations Cup™ Jumping Final successfully continued on from the exceptionally high standards set in previous years and featured countries from all corners of the planet, a true reflection of the popularity of Jumping on the global stage.

Ahora en su cuarto año, Furusiyya se siente orgullosa de ser el patrocinador principal de la FEI Nations Cup™ de salto y ser la fuerza impulsora detrás de la expansión internacional de esta gran competición ecuestre. Durante 2015, 45 naciones compitieron representando 18 naciones en la final, en el excepcional Real Club de Polo de Barcelona. La final de la Furusiyya FEI Nations Cup™ de salto de 2015 superó con éxito los altos estándares establecidos en años anteriores y atrajo países de todos los rincones del planeta, un fiel reflejo de la popularidad del salto en el escenario global.

Desitgem a tots els binomis que participin en la Furusiyya FEI Nations Cup™ de 2016 la major de les sorts i esperem veure als equips internacionals de salt al llarg de l’any.

We wish all the horse and rider combinations taking part the best of luck in the 2016 Furusiyya FEI Nations Cup™, and we look forward to watching world class international team Jumping throughout the year.

Deseamos a todos los binomios que participen en la Furusiyya FEI Nations Cup™ de 2016 la mayor de las suertes y esperamos ver a los equipos internacionales de salto a lo largo del año.

Durant segles, Furusiyya ha abraçat la idea de l’equitació i el coneixement eqüestre i aquest sentit de puresa, noblesa i cavallerositat s’ha portat al capdavant de la FEI Nations Cup™, pionera en la competició per equips internacional.

23


CSIO BARCELONA 2016

24

LES INSTAL·LACIONS OLÍMPIQUES DEL REIAL CLUB DE POLO DE BARCELONA ACOLLIRAN DEL 22 AL 25 EL CSIO BARCELONA, L’ESDEVENIMENT HÍPIC MÉS IMPORTANT DEL CALENDARI INTERNACIONAL. LA 105a EDICIÓ DEL CONCURS DE SALTS INTERNACIONAL OFICIAL SERÀ ESCENARI, PER QUART ANY CONSECUTIU, DE LA FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL. LA COMPETICIÓ PER EQUIPS MÉS DESTACADA DEL MÓN, CONVERTIRÀ AL REIAL CLUB DE POLO I BARCELONA EN AMFITRIONS DEL MAJOR ESPECTACLE HÍPIC DEL MOMENT.

FROM SEPTEMBER 22ND TO 25TH THE OLYMPIC FACILITIES OF THE REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA WILL HOST CSIO BARCELONA, THE MOST IMPORTANT EVENT ON THE INTERNATIONAL CALENDAR. FOR THE FOURTH YEAR IN A ROW, THE 105TH EDITION OF THE OFFICIAL INTERNATIONAL SHOW JUMPING COMPETITION WILL HOST THE FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL. THE ORGANIZATION OF THE MOST IMPORTANT TEAM COMPETITION OF THE WORLD, WILL TURN TO THE REAL CLUB DE POLO AND THE CITY OF BARCELONA WILL HOST THE BIGGEST EQUESTRIAN SPECTACLE OF THE MOMENT.

LAS INSTALACIONES OLÍMPICAS DEL REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA ACOGERÁN DEL 22 AL 25 EL CSIO BARCELONA, EL EVENTO HÍPICO MÁS IMPORTANTE DEL CALENDARIO INTERNACIONAL. LA 105 EDICIÓN DEL CONCURSO DE SALTOS INTERNACIONAL OFICIAL SERÁ ESCENARIO, POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO, DE LA FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL. LA COMPETICIÓN POR EQUIPOS MÁS DESTACADA DEL MUNDO, CONVERTIRÁ AL REAL CLUB DE POLO Y BARCELONA EN ANFITRIONES DEL MAYOR ESPECTÁCULO HÍPICO DEL MOMENTO.


El nou format a la lliga de Copa de Nacions, creat fa ja quatre anys amb patrocini del fons eqüestre saudita, Furusiyya, permet que un total de 18 equips procedents de tot el món lluitin per la supremacia internacional. La competició comença amb una primera ronda qualificativa el dijous, 22 de setembre. Els vuit millors classificats passen directament a la final del dissabte 24 de setembre, mentre els deu equips restants competeixen el divendres, 23 de setembre, en la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final – Longines Challenge Cup. El programa de competicions es completa amb sis proves més, totes individuals, entre les quals destaca la Copa Longines de la Ciutat de Barcelona i la Copa de SM la Reina – Trofeu Segura Viudas. El rellotger suís, cronometrador oficial de la lliga Furusiyya, ho és també a la Gran Final de Barcelona.

The new format of the Nations Cup league, created four years ago with the sponsorship of the Saudi equestrian fund, Furusiyya, allows a total of 18 teams to qualify for the world final. The competition starts with a first qualifying round contested on Thursday, 22nd. The eight best teams qualify directly for the great final on Saturday 24th, while the 10 remaining teams compete on Friday, September 23rd, at the Furursiyya FEI Nations Cup™ Jumping FinalLongines Challenge Cup. To complete de sporting programme there are other six competitions, all of them individual contests, of which the Longines Cup of the City of Barcelona and the Queen’s Cup – Segura Viudas Trophy are the main highlights. The Swiss watch brand Longines is the Official Timekeeper of the Furusiyya FEI Nations Cup™ Series and will take care of all timekeeping services for the entirety of the event.

El nuevo formato a la liga de Copa de Naciones, creado hace ya cuatro años con patrocinio del fondo ecuestre saudí, Furusiyya, permite que un total de 18 equipos procedentes de todo el mundo luchen por la supremacía internacional. La competición comienza con una primera ronda calificativa el jueves, 22 de septiembre. Los ocho mejores clasificados pasan directamente a la final del sábado 24 de septiembre, mientras los diez equipos restantes compiten el viernes, 23 de septiembre, en la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final – Longines Challenge Cup. El programa de competiciones se completa con otras seis pruebas, todas individuales, entre las que destaca la Copa Longines de la Ciudad de Barcelona y la Copa de SM la Reina – Trofeo Segura Viudas El relojero suizo, cronometrador oficial de la liga Furusiyya, lo es asimismo de la Gran Final de Barcelona.

25


LA NOVA ZONA D’OCI DEL CSIO BARCELONA • THE NEW LEISURE AREA AT CSIO BARCELONA LA NUEVA ZONA DE OCIO DEL CSIO BARCELONA

26

SENSE CAP DUBTE, LA GRAN NOVETAT D’AQUESTA EDICIÓ DEL CSIO BARCELONA ESTÀ PROTAGONITZADA PER UN NOU ESPAI: EL POLOPARK. SITUAT AL CAMP DE POLO, A POCS METRES DE LA PISTA OLÍMPICA, OFERIRÀ EN UN ENTORN ÚNIC, ENTRETENIMENT I DIVERSIÓ FAMILIAR AMB PROPOSTES LÚDIQUES I DINÀMIQUES PER A TOTES LES EDATS.

THE STAR ADDITION AT THIS YEAR’S CSIO BARCELONA IS UNDOUBTEDLY THE NEW SPACE GOING UNDER THE NAME OF THE POLOPARK. LOCATED ON THE POLO FIELD, JUST A SHORT DISTANCE FROM THE OLYMPIC ARENA, IT WILL PROVIDE A SPECIAL SETTING FOR FAMILY FUN AND ENTERTAINMENT, WITH DYNAMIC LEISURE ACTIVITIES AVAILABLE FOR ALL AGES.

SIN LUGAR A DUDAS, LA GRAN NOVEDAD DE ESTA EDICIÓN DEL CSIO BARCELONA ESTÁ PROTAGONIZADA POR UN NUEVO ESPACIO: EL POLOPARK. UBICADO EN EL CAMPO DE POLO, A POCOS METROS DE LA PISTA OLÍMPICA, OFRECERÁ EN UN ENTORNO ÚNICO, ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN FAMILIAR CON PROPUESTAS LÚDICAS Y DINÁMICAS PARA TODAS LAS EDADES.

El Foodie Fest proposarà un menjar sa i internacional, així com pastisseria creativa, sucs saludables i gelats. Simultàniament, s’oferiran actuacions musicals d’artistes i grups emergents i diversos DJ posaran la nota de color a les originals jornades que es desenvoluparan al PoloPark. D’altra banda, aquest singular espai es complementarà amb un espectacular Market que integrarà propostes de disseny, artesania o bijuteria, mentre que el Brand Village farà

The Foodie Fest will be offering healthy and inventive international food, as well as creative confectionery, healthy juices and ice-creams. At the same time, concerts and sessions from a range of musical artists, up-and-coming groups and DJs will add a splash of colour to the four days of novel activities taking place at the PoloPark. This unique space will also include a spectacular Market featuring designer goods, handicrafts and jewellery, while the Brand Village

El Foodie Fest propondrá una comida sana e internacional, así como repostería creativa, zumos saludables y helados. Simultáneamente, se ofrecerán actuaciones musicales de artistas y grupos emergentes y varios DJ pondrán la nota de color a las originales jornadas que se desarrollarán en el PoloPark. Por otra parte, este singular espacio se complementará con un espectacular Market que integrará propuestas de diseño, artesanía o bisutería, mientras que el Brand Village hará posible


possible que patrocinadors i expositors presentin les seves últimes tendències i creacions.

will allow sponsors and exhibitors to put their latest trends and creations on show.

que patrocinadores y expositores presenten sus últimas tendencias y creaciones.

Pensant en els més petits neix el KidsPark, un espai que vol contribuir a la creativitat i imaginació dels nens mitjançant experiències lúdiques, divertides i compartides amb tota la família. Els nens també podran gaudir del ja tradicional Little Rider’s Corner de Massimo Dutti, que els permetrà tenir un primer contacte amb els cavalls de la mà d’experts monitors procedents de l’escola hípica del Club.

And for our youngest visitors we have KidsPark, a space designed to encourage children’s creativity and imagination through fun play experiences that all the family can enjoy. Children will also get the chance to experience their first contact with horses at Massimo Dutti’s now traditional Little Rider’s Corner, with the help of expert supervisors from the Club’s equestrian school.

Pensando en los más pequeños nace el KidsPark, un espacio que quiere contribuir a la creatividad e imaginación de los niños mediante experiencias lúdicas, divertidas y compartidas con toda la familia. Los niños también podrán disfrutar del ya tradicional Little Rider’s Corner de Massimo Dutti, que les permitirá tener un primer contacto con los caballos de la mano de expertos monitores procedentes de la escuela hípica del Club.

Aquest nou recinte es complementarà amb una zona d’exposicions d’art i moltes altres sorpreses. Tota la informació actualitzada del PoloPark pot trobar-se a la web www.polopark.csiobarcelona.com

The new leisure enclosure will also feature an art exhibition area and lots of other surprises. You can find all the up-to-date information about the PoloPark on our website: www.polopark. csiobarcelona.com

Este nuevo recinto se complementará con una zona de exposiciones da arte y muchas otras sorpresas. Toda la información actualizada del PoloPark puede encontrarse en la web www.polopark.csiobarcelona.com

HORARIS • SCHEDULE • HORARIOS Dijous/Thursday/Jueves, 22de septiembre de 10:30h a 20:00h Divendres/Friday/Viernes, 23 de septiembre de 11:30h a 24:00h

Dissabte/Saturday/Sábado, 24 de septiembre de 11:30h a 24:00h Diumenge/Sunday/Domingo, 25 de septiembre de 10:30h a 20:00h

27


SANTI SERRA L’HOME QUE MURMURA ALS CAVALLS • THE HORSE WHISPERER EL HOMBRE QUE SUSURRA A LOS CABALLOS

28

DESPRÉS D’ALGUNS ANYS D’ABSÈNCIA, SANTI SERRA TORNA DE LA MÀ D’ESTRELLA DAMM A LA PISTA OLÍMPICA DEL REIAL CLUB DE POLO DE BARCELONA PER OFERIR UN ESPECTACLE REALITZAT PELS SEUS CAVALLS FRISONS, UN LUSITÀ I DOS CANICHES GEGANTS.

AFTER A FEW YEARS OF ABSENCE, SANTI SERRA RETURNS FROM THE HAND OF ESTRELLA DAMM TO THE OLYMPIC ARENA AT BARCELONA’S REAL CLUB DE POLO TO PERFORM A SHOW WITH HIS FRIESIAN HORSES, A LUSITANO AND TWO GIANT POODLES.

TRAS ALGUNOS AÑOS DE AUSENCIA, SANTI SERRA REGRESA DE LA MANO DE ESTRELLA DAMM A LA PISTA OLÍMPICA DEL REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA PARA OFRECER UN ESPECTÁCULO REALIZADO POR SUS CABALLOS FRISONES, UN LUSITANO Y DOS CANICHES GIGANTES.

Va saltar a la fama com a guanyador del concurs de televisió “Tu sí que vales” el 2012, però la seva increïble tècnica, que li converteix en líder de la doma natural, l’ha portat a protagonitzar exhibicions a tot el món.

He rose to fame as the winner of TV contest “Tú sí que vales” in 2012, but it is his incredible technique which makes him naturally leader of the pack, that has led him to star exhibitions around the world.

Saltó a la fama como ganador del concurso de televisión “Tú sí que vales” en 2012, pero su increíble técnica, que le convierten en líder de la manada de forma natural, le ha llevado a protagonizar exhibiciones en todo el mundo.

Santi Serra reconeix que aplica amb els seus cavalls una fórmula de treball molt diferent a la resta de domadors en llibertat. Cada un dels seus animals protagonitza la seva pròpia coreografia molt diferent de les restants. No vol la submissió dels seus cavalls, sinó aconseguir la màxima esplendor en llibertat de tots ells.

Santi Serra recognizes that he applies a very different working formula with his horses than other animal trainers. Each of his animals star in their very own, unique choreography different to the others. He doesn’t want to be submissive with his horses, instead choosing to make the most of their freedom.

Santi Serra reconoce que aplica con sus caballos una fórmula de trabajo muy diferente al resto de domadores en libertad. Cada uno de sus animales protagoniza su propia coreografía muy diferente de las restantes. No quiere la sumisión de sus caballos, sino conseguir el máximo esplendor en libertad de todos ellos.

Horaris espectacle: Divendres, 23 setembre: 17.00h Dissabte, 24 setembre: 17.30h Domingo, 25 de setembre: 17.30h

Performance timetable: Friday, September 23rd : 17.00 h Saturday, September 24th : 17.30 h Sunday, September 25th : 17.30 h

Horarios espectáculo: Viernes, 23 septiembre: 17.00h Sábado, 24 septiembre: 17.30h Domingo, 25 de septiembre: 17.30h


FOC I PERCUSSIÓ EL PODER DE L’EMOCIÓ

FIRE AND PERCUSSION THE POWER OF EMOTION

FUEGO Y PERCUSIÓN EL PODER DE LA EMOCIÓN

SEAT, patrocinador oficial del CSIO Barcelona 2016 i vehicle oficial de l’esdeveniment, ofereix un any més a tots els visitants una nit d’espectacle i grans emocions: la Nit SEAT.

SEAT, official CSIO Barcelona 2016 partner and official car of the event, offers one more year to all visitors a show night with thrilling emotions: the SEAT night.

SEAT, patrocinador oficial del CSIO Barcelona 2016 y vehículo oficial del evento, ofrece un año más a todos los visitantes una noche de espectáculo y grandes emociones: la Noche SEAT.

Per a aquesta ocasió, la companyia automobilística ha creat un esdeveniment únic i innovador en el qual l’espectador es veurà immers en un món urbà de música, color, percussió i foc. Una exhibició amb potents tambors i melodies creades per a l’ocasió, que marcaran el ritme d’una demostració piro musical sense precedents. Un espectacle artístic directe als sentits.

On this occasion, the automobile company has created an exclusive and groundbreaking event where the spectator will get involved by the music, color, percussion and fire of an urban world. An exhibition with powerful drums and melodies, specially created for the occasion, will set the beat of a unprecedented firework and musical demonstration. An artistic show that invades the senses.

Para esta ocasión, la compañía automovilística ha creado un evento único e innovador en el que el espectador se verá inmerso en un mundo urbano de música, color, percusión y fuego. Una exhibición con potentes tambores y melodías creadas para la ocasión, que marcarán el ritmo de una demostración piro musical sin precedentes. Un espectáculo artístico directo a los sentidos.

Horari espectacle: Divendres, 23 de setembre: 23.45 h

Show schedule: Friday, September 23rd: 23.45 h

Horario espectáculo: Viernes 23 de septiembre: 23.45 h

29


KARE I CASA VIVA DECOREN EL CSIO BARCELONA KARE AND CASA VIVA TO DECORATE CSIO BARCELONA KARE Y CASA VIVA DECORAN EL CSIO BARCELONA

En aquesta edició el CSIO Barcelona i el nou PoloPark compten amb el suport de KARE i Casa Viva. Entren a formar part de la gran família de CSIO Barcelona com a proveïdor oficial, aportant a aquest esdeveniment internacional de màxim nivell mundial un toc de disseny i creativitat amb una àmplia mostra del seu mobiliari.

30

KARE donarà vida amb les seves col·leccions basades en la diversió, imaginació i inspiració, a través d’un variat estil que va del rústic o rococó al modernista, glamour o hippie, a totes les zones VIP del CSIO Barcelona. Mentrestant, el nou PoloPark exhibirà les noves tendències en un entorn d’harmonía, benestar i confort. Nous sets de sofàs, mobles de teca de primera qualitat, que faran més còmodes els racons d’aquest nou entorn marcadament eqüestre, i tot tipus de complements de diferents estils, materials i colors, que sorprendran al visitant.

Both this edition of CSIO Barcelona and the new PoloPark are supported by Kare y Casa Viva. As an official supplier, they join the great CSIO Barcelona family; and by supplying a wide range of furniture, they are contributing a touch of design and creativity to this world-class, international event.

En esta edición el CSIO Barcelona y el nuevo PoloPark cuentan con el apoyo de KARE y Casa Viva. Entran a formar parte de la gran familia de CSIO Barcelona como proveedor oficial, aportando a este evento internacional de máximo nivel mundial un toque de diseño y creatividad con una amplia muestra de su mobiliario.

KARE brings to life collections that are based on enjoyment, imagination and inspiration. For CSIO Barcelona’s VIP areas, they offer a diverse range that includes styles such as rustic, Rococo and Modernist, as well as glamorous and hippie. Meanwhile, the new PoloPark will showcase the latest trends amidst a setting of harmony, well-being and comfort. This includes new sofa sets and teak furniture of the highest quality, which will make the corners of this new, markedly equestrian environment more comfortable. What’s more, visitors will be surprised by the various types of accessories, different styles, materials and colours.

KARE dará vida con sus colecciones basadas en la diversión, imaginación e inspiración, a través de un variado estilo que va del rústico o rococó al modernista, glamuroso o hippie, a todas las zonas VIP del CSIO Barcelona. Mientras, el nuevo PoloPark exhibirá las novedosas tendencias en un entorno de armonía, bienestar y confort. Nuevos sets de sofás, muebles de teca de primera calidad, que harán más cómodos los rincones de este nuevo entorno marcadamente ecuestre, y todo tipo de complementos de diferentes estilos, materiales y colores, sorprenderán al visitante.

No deixis de visitar www.kareshop.es i www.casaviva.es

Visit www.kareshop.es and www.casaviva.es

No dejes de visitar www.kareshop.es y www.casaviva.es

Entra al món de KARE i Casa Viva de la mà de CSIO Barcelona. Posa’t còmode i gaudeix.

Enter the world of KARE and Casa Viva hand in hand with CSIO Barcelona. Sit back and enjoy.

Entra en el mundo de KARE y Casa Viva de la mano de CSIO Barcelona. Ponte cómodo y disfruta.


PORTANT LA BANDERA • FLYING THE FLAG • PORTANDO LA BANDERA FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING 2016

El fragor d’entusiasme entorn a la quarta temporada de la Furusiyya FEI Nations Cup™ sona a anell olímpic, ja que la més prestigiosa competició de salts per equips del món és la plataforma de llançament ideal per als cavalls i genets que es preparen per a Rio 2016.

The buzz of excitement around the fourth Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping season has an Olympic ring to it, as the world’s most prestigious team Jumping competition will provide the perfect launchpad for horses and riders preparing for Rio 2016.

El fragor de entusiasmo en torno a la cuarta temporada de la Furusiyya FEI Nations Cup™ suena a anillo olímpico, ya que la más prestigiosa competición de salto por equipos del mundo es la plataforma de lanzamiento ideal para los caballos y jinetes que se preparan para Río 2016.

La sèrie, amb orígens en la competició militar de principis del segle passat, continua emocionant i atraient a atletes i públic de tot el món.

The series that has its roots in military competition dating back to the beginning of the last century continues to thrill and engage athletes and audiences all across the globe.

La serie, con orígenes en la competición militar de principios del siglo pasado, continúa emocionando y atrayendo a atletas y público de todo el mundo.

Transformat en els últims anys per fer-ho més accessible per a un grup molt més ampli de països, ha ampliat la seva audiència alhora que ha ajudat a desenvolupar l’esport. A l’efecte de qualificació, el món es divideix en sis regions, per la qual cosa els equips de tota Europa, Amèrica del Nord/Central i el Carib, Amèrica del Sud, Orient Mitjà, Àsia/Australasia i Àfrica tornaran a participar.

Transformed in recent years by making it accessible to a far greater range of countries, it has subsequently expanded its audience while also helping to develop the sport. For qualification purposes the world is divided into six regions, so teams from all across Europe, North/Central America and the Caribbean, South America, the Middle East, Asia/Australasia and Africa will once again take part.

Transformado en los últimos años para hacerlo más accesible para un grupo mucho más amplio de países, ha ampliado su audiencia a la vez que ha ayudado a desarrollar el deporte. A efectos de calificación, el mundo se divide en seis regiones, por lo que los equipos de toda Europa, América del Norte/Central y el Caribe, América del Sur, Oriente Medio, Asia/Australasia y África volverán a participar.

La Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping i el seu anterior objectiu, que donava l’oportunitat de competició d’elit a un petit nombre de nacions privilegiades, ha passat a la història. La nova sèrie va ser una iniciativa del Príncep Faisal d’Aràbia Saudita i reflecteix la determinació de la FEI d’estendre aquesta competició d’equips al major nombre de genets i a tants països com sigui possible, seguint l’esperit del Programa Olímpic de 2020 que afavoreix la inclusió de “més banderes” de tot el món.

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping is all about open-ness and opportunity, the days of elite competition for a small number of privileged nations has been confined to the history books. The new-look series was the vision of Saudi Arabia’s Prince Faisal, and it reflects the FEI’s determination to extend this quality team competition to as many riders and as many countries as possible, very much in the spirit of the Olympic 2020 Agenda which encourages the inclusion of “more flags” from around the globe.

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping y su anterior objetivo, que daba la oportunidad de competición de élite a un pequeño número de naciones privilegiadas, ha pasado a la historia. La nueva serie fue una iniciativa del Príncipe Faisal de Arabia Saudita y refleja la determinación de la FEI de extender esta competición de equipo al mayor número de jinetes y a tantos países como sea posible, siguiendo el espíritu del Programa Olímpico de 2020 que favorece la inclusión de “más banderas” de todo el mundo.

Portar la bandera del teu país es troba al centre d’aquest gran esport d’equip, en el qual la glòria individual s’abandona en favor de l’honor i l’orgull nacional. Els holandesos representen de forma consistent aquest esperit, però els actuals campions i defensors del títol Furusiyya han hagut de donar pas a una brillant execució de l’equip de Bèlgica en la final del 2015 que una vegada més va tornar al Reial Club de Polo de Barcelona a Espanya el setembre passat.

Flying the flag of your country is at the heart of the appeal of this great team sport, in which individual glory is put aside in favour of national honour and pride. The Dutch consistently epitomise that spirit, but the World and European title-holders and defending Furusiyya champions had to give way to a brilliant performance by Team Belgium at the 2015 Final which once again returned to the Real Club de Polo in Barcelona, Spain last September.

Portar la bandera de tu país se encuentra en el centro de este gran deporte de equipo, en el que la gloria individual se deja de lado en favor del honor y el orgullo nacional. Los holandeses representan de forma consistente ese espíritu, pero los actuales campeones y defensores del título Furusiyya han tenido que dar paso a una brillante ejecución del equipo de Bélgica en la final del 2015 que una vez más volvió al Real Club de Polo de Barcelona en ​​España el pasado septiembre.

Aquest meravellós lloc es visitarà una altra vegada el 2016, on 18 nacions es disputaran la final d’una altra temporada en la qual els homes, les dones i els cavalls més valents portaran les esperances i somnis dels seus països al terreny de joc. I una vegada més la nova sèrie, que va començar al febrer a Ocala, EE. UU. i Abu Dhabi a Orient Mitjà i que abastarà tot setembre, quan seran coronats els nous campions, portarà molts moments memorables d’excel·lent equitació i esportivitat juntament amb la seva marca única de companyonia.

This wonderful venue will be revisited once again in 2016 where 18 nations will battle it out at the end of another season during which men, women and courageous horses will have carried the hopes and dreams of their countries onto the field of play. And once again the new series, which began in February with legs in Ocala, USA and Abu Dhabi in the Middle East, and which runs right through to September when the new champions will be crowned, will bring many memorable moments of superb horsemanship and sportsmanship along with its unique brand of camaraderie.

Este maravilloso lugar se visitará otra vez en 2016, donde 18 naciones se disputarán la final de otra temporada en la que los hombres, las mujeres y los caballos más valientes llevarán las esperanzas y sueños de sus países al terreno de juego. Y una vez más la nueva serie, que comenzó en febrero en Ocala, EE. UU. y Abu Dhabi en Oriente Medio y que abarcará todo septiembre, cuando serán coronados los nuevos campeones, traerá muchos momentos memorables de excelente equitación y deportividad junto con su marca única de camaradería.

La Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping hissa i porta la seva bandera per tot el millor de l’esport eqüestre.

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping - flying the flag for all that is best in equestrian sport.

La Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping iza y lleva su bandera por todo lo mejor del deporte ecuestre.

31


VENDA D’ENTRADES

32

TICKET SALE

VENTA DE ENTRADAS

VENDA ANTICIPADA Les entrades es poden comprar on-line a través de www.csiobarcelona.com i de la app CSIO Barcelona. Descarrega-la.

ANTICIPATED TICKET SALE Tickets can be bought on-line through the www.csiobarcelona.com and CSIO Barcelona app. Downloaded.

VENTA ANTICIPADA Las entradas se pueden comprar on-line a través de www.csiobarcelona.com y de la app CSIO Barcelona. Descárgatela.

ENTRADA GENERAL (Entrada al concurs i seient no numerat)

GENERAL ACCESS (Access to the event with not numbered seat)

ENTRADA GENERAL (Entrada al evento y asiento no numerado)

PREU

on line

taquilla

PRICES

Dijous, 22 de setembre

entrada gratuïta

entrada gratuïta

on line box office

Thursday, September 22

Divendres, 23 de setembre

15€

20€

Friday, September 23rd

Dissabte, 24 de setembre

20€

25€

Diumenge, 25 de setembre

20€

25€

nd

free free entrance entrance

PRECIO TAQUILLA

on line

taquilla

Jueves, 22 de septiembre

entrada gratuita

entrada gratuita

15€

20€

Viernes, 23 de septiembre

15€

20€

Saturday, September 24

20€

25€

Sábado, 24 de septiembre

20€

25€

Sunday, September 25th

20€

25€

Domingo, 25 de septiembre

20€

25€

th

Abonament (4 dies) 40€ 50€ Entrades vàlides per accés general (IVA Inclòs)

Season ticket (4 days) 40€ 50€ Tickets for general access (VAT included)

Abono (4 días) 40€ 50€ Entradas válidas para acceso general (IVA Incluido)

GRADA SEIENTS NUMERATS

GRANDSTAND NUMBER SEATS

GRADA ASIENTOS NUMERADOS

PREU

on line

Dijous, 22 de setembre

entrada entrada gratuita gratuita

taquilla

PRICES

on line box office

Thursday, September 22

nd

Divendres, 23 de setembre

25€

30€

Friday, September 23rd

Dissabte, 24 de setembre

30€

35€

Diumenge, 25 de setembre

30€

35€

free free entrance entrance

PRECIO

on line

Jueves, 22 de septiembre

entrada entrada gratuita gratuita

taquilla

25€

30€

Viernes, 23 de septiembre

25€

30€

Saturday, September 24

30€

35€

Sábado, 24 de septiembre

30€

35€

Sunday, September 25th

30€

35€

Domingo, 25 de septiembre

30€

35€

th

SOPARS DE GALA: Presenciant la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final - Longines Challenge Cup Divendres, 23 de setembre a les 21.00h

GALA DINNERS: During the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final - Longines Challenge Cup Friday, September 23rd at 21.00h

CENAS DE GALA: Presenciando la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final - Longines Challenge Cup Viernes, 23 de septiembre a las 21.00h

Presenciant la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final - Final Competition Dissabte, 24 de setembre a les 21.00 h RESERVES: +34 607 98 78 54 lalos@rcpolo.com

During the Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final - Final Competition Saturday, September 24th at 21.00 h. RESERVATIONS: +34 607 98 78 54 lalos@rcpolo.com

Presenciando la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final - Final Competition Sábado, 24 de septiembre a las 21.00 h. RESERVAS: +34 607 98 78 54 lalos@rcpolo.com

TAULES VIP: Per gaudir del CSIO Barcelona amb la màxima comoditat i servei, reserva la teva taula VIP amb capacitat per a 6 persones a la grada principal o a la Carpa VIP. Preus especials per a socis del RCPB. RESERVES: csiobarcelona@rcpolo.com

VIP TABLES: Reserve your VIP table for 6 people at the main tribune or VIP tent tribune and enjoy CSIO Barcelona with the best service and comfort. Special prices for RCPB members. RESERVATIONS: csiobarcelona@rcpolo.com

MESAS VIP: Para disfrutar del CSIO Barcelona con la máxima comodidad y servicio, reserva tu mesa VIP con capacidad para 6 personas en la grada principal o en la Carpa VIP. Precios especiales para socios RCPB. RESERVAS: csiobarcelona@rcpolo.com

ENTRADES POLOPARK (no donen accés a les instal·lacions esportives):

TICKETS POLOPARK (no access to sports facilities)

ENTRADAS POLOPARK (no dan acceso al recinto deportivo):

PREU taquilla Dijous, 22 de setembre entrada gratuïta Dijous, 22 de setembre entrada gratuita Divendres, 23 de setembre 5 € Divendres, 23 de setembre 5€ Dissabte, 24 de setembre 5 € Dissabte, 24 de setembre 5€ Diumenge, 25 de setembre 5 € Diumenge, 25 de setembre 5€

PRICES box office Thursday, September 22nd free entrance Thursday, September 22nd free entrance Friday, September 23rd 5 € Friday, September 23rd th 5€ Saturday, September 24 5 € Saturday, September 24thth 5€ Sunday, September 25 5 € Sunday, September 25th 5€

PRECIO taquilla Jueves, 22 de septiembre entrada gratuita Jueves, 22 de septiembre entrada gratuita Viernes, 23 de septiembre 5 € Viernes, 23 de septiembre 5€ Sábado, 24 de septiembre 5 € Sábado, 24 de septiembre 5€ Domingo, 25 de septiembre 5 € Domingo, 25 de septiembre 5€

Abonament que inclou tots els dies 8 € Nens menors de 8 anys gratuït

Season ticket 8 € Children under 8 years, free entrance

Abono todos los días 8 € Niños menores de 8 años gratis


33


BARCELONA EQUESTRIAN CHALLENGE La Barcelona Equestrian Challenge (BECH) és un projecte integrador impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, el Govern d’Espanya i el Reial Club de Polo on el seu principal objectiu és la promoció social del cavall, l’hípica i els valors esportius, a través d’activitats dirigides a tota la població i principalment les famílies.

The Barcelona Equestrian Challenge (BECH) is an integrating project, promoted by the City Hall of Barcelona, the Spanish Government and the Real Club de Polo. Its primary objective is the social promotion of horses, the equestrian sport and the sporting values, through different activities addressed to the society and specially to families.

La Barcelona Equestrian Challenge (BECH) es un proyecto integrador impulsado por el Ajuntament de Barcelona, el Gobierno de España y el Real Club de Polo cuyo principal objetivo es la promoción social del caballo, la hípica y los valores deportivos, a través de actividades dirigidas a toda la población y principalmente las familias.

El Govern d’Espanya va aprovar la renovació de la BECH com a Esdeveniment d’Excepcional Interès Públic fins el 2018 i així ho recull la Llei de Pressupostos Generals. La Fundació Reial Club de Polo de Barcelona és l’encarregada d’impulsar, desenvolupar i organitzar aquesta iniciativa, materialitzant les activitats de l’esdeveniment.

The Spanish Government approved the renewal of the BECH as an Exceptional Public Interest Event until 2018 and so it is recognized in the Finance Law. The Real Club de Polo de Barcelona Foundation is the one promoting, developing and organizing this initiative and achieving the activities of the event.

El Gobierno de España aprobó la renovación de la BECH como Evento de Excepcional Interés Público hasta 2018 y así lo recoge la Ley de Presupuestos Generales. La Fundación Real Club de Polo de Barcelona es la encargada de impulsar, desarrollar y organizar esta iniciativa, materializando las actividades del evento.

La BECH ofereix activitats importants relacionades amb el món del cavall lligades a l’educació, la cultura, l’àmbit social, la salut i l’esport.

The BECH offers important undertakings related to the horse world and linked to education, culture, society, health and sport.

La BECH ofrece importantes actividades relacionadas con el mundo del caballo ligadas a la educación, la cultura, el ámbito social, la salud y el deporte.

www.barcelonaequestrianchallenge.com

per

by

“ ESTRELLA FUGAÇ por

#bcnalgalop

34

Si durant la seva assistència al CSIO Barcelona coincideix amb l’“Estrella Fugaç”, un bonic cavall groc de fibra de vidre, sàpiga que va sorgir de la imaginació dels nens i nenes de l’escola Ramón Berenguer III i és el protagonista de l’acció #bcnalgalop, que organitza la Barcelona Equestrian Challenge (BECH) en col·laboració amb l’Institut Barcelona Esports (IBE).

If during your visit to the CSIO Barcelona you meet Estrella Fugaç, a nice yellow fiber glass horse, you should know that he emerged from the creative imagination of children from the Ramón Berenguer III school and is the star of the publicity action #bcnalgalop, organised by Barcelona Equestrian Challenge (BECH) in partnership with the Barcelona Sports Institute (IBE).

Si durante su asistencia al CSIO Barcelona coincide con Estrella Fugaç, un bonito caballo amarillo de fibra de vidrio, sepa que surgió de la imaginación de los niños y niñas de la escuela Ramón Berenguer III y que es el protagonista de la acción #bcnalgalop, organizada por la Barcelona Equestrian Challenge (BECH) en colaboración con el Institut Barcelona Esports (IBE).

El Museu Olímpic va ser la primera parada del tour #bcnalgalop protagonitzat pel nostre cavall i, després de passar pel Parc del Tibidabo, el centre comercial L’Illa Diagonal, l’Aeroport de Barcelona i el Pony Club Park de L’Oreneta, l’Estrella Fugaç es troba actualment al Reial Club de Polo de Barcelona gaudint de la 105a edició del CSIO Barcelona.

The Olympic Museum was the first stop on the #bcnalgalop tour protagonized by our horse and, after visiting the Tibidabo Amusement Park, the commercial center L’Illa Diagonal, the Barcelona Airport and the L’Oreneta Pony Park Club, Estrella Fugaç finally is at the Real Club de Polo de Barcelona, enjoying the 105th edition of CSIO Barcelona.

El Museu Olímpic fue la primera parada del tour #bcnalgalop protagonizado por nuestro caballo, y, después de pasar por el Tibidabo, el centro comercial L’Illa L’Illa Diagonal, el Aeropuerto de Barcelona y el Pony Club de L’Oreneta, Estrella Fugaç se encuentra actualmente en el Real Club de Polo de Barcelona, disfrutando de la 105 edición del CSIO Barcelona.


35


SANT MIQUEL, MONTSENY AND CONCEPCIÓN ARENAL Win the 2nd edition of the Pony Park Drawing Competition Guanyen el 2n Concurs de Dibuix del Pony Park Ganan el 2º Concurso de Dibujo del Pony Park

El Concurs de Dibuix Escoles Pony Park és una iniciativa de la BECH en què hi participen tots els col·legis que han assistit al Pony Park del Parc de l’Oreneta de Barcelona en l’activitat Cavall i Esport durant el curs escolar 2015/16.

36

An initiative of BECH, the Pony Park School Drawing Competition has enjoyed the participation of all those primary schools who visited the Pony Park in Barcelona’s Parc de L’Oreneta and took part in the “Cavall i Esport” (Horses and Sport) activity during the 2015/16 school year.

El Concurso de Dibujo Escuelas Pony Park es una iniciativa de la BECH en la que participan todos los colegios que han asistido al Pony Park del Parc de l’Oreneta de Barcelona en la actividad Cavall i Esport durante el curso escolar 2015/16.

L’objectiu d’aquesta acció és que els nens i nenes transmetin, a través del dibuix, què ha significat per a ells la seva primera trobada i experiència amb el món eqüestre i d’aquesta forma apuntalar una de les principals finalitats de l’acció: fomentar el respecte i l’amor pels animals i la naturalesa.

The aim of the competition is to get children to convey, through drawings, what their first experience with the world of horses means to them. In this way, it underpins one of the primary objectives of the Cavall i Esport activity, namely to encourage a love and respect for animals and nature.

El objetivo de esta acción es que los niños y niñas transmitan, a través del dibujo, lo que ha significado para ellos su primer encuentro y experiencia con el mundo ecuestre y de esta forma apuntalar una de las principales finalidades de la acción: fomentar el respeto y el amor por los animales y la naturaleza.

Finalment, els tres dibuixos guanyadors han estat: en primer lloc, el de l’escola Sant Miquel; en segon lloc, el de l’escola Montseny; i en tercer lloc, el de l’escola Concepción Arenal.

So, finally, the three winning drawings were: in first place the Sant Sant Miquel school, in second place, the Montseny school and in third place the Concepción Arenal school.

Finalmente, los tres dibujos ganadores han sido: en primer lugar, el de la escuela Sant Miquel; en segundo lugar, el de la escuela Montseny; y en tercer lugar, el de la escuela Concepción Arenal.

La totalitat dels dibuixos - murals presentats a concurs estaran exposats al PoloPark del Reial Club de Polo durant el CSIO Barcelona 2016.

All the wall-drawings submitted to the competition will be on display at the Real Club de Polo PoloPark during CSIO Barcelona 2016.

La totalidad de los dibujos - murales presentados a concurso estarán expuestos en el PoloPark del Real Club de Polo durante el CSIO Barcelona 2016.


37


PROVES I HORARIS • COMPETITIONS AND SCHEDULE • PRUEBAS Y HORARIOS DIJOUS, 22 DE SETEMBRE

JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE

11.00h

11.00h

11.00h

Trofeu Coca-Cola

Coca-Cola Trophy

Trofeo Coca-Cola

Barem A amb cronòmetre sense desempat

Table A against the clock, no jump-off

Baremo A con cronómetro sin desempate

16.00 h

16.00 h

16.00 h

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final Primera Ronda

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final First Round

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final Primera Ronda

Barem A sense cronòmetre

Table A not against the clock

Baremo A sin cronómetro

DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE

38

THURSDAY, SEPTEMBER 22ND

FRIDAY, SEPTEMBER 23RD

VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE

14.30h

14.30h

14.30h

Trofeu El Periódico

El Periódico Trophy

Trofeo El Periódico

Barem C velocitat i manejabilitat

Table C Speed & Handiness

Baremo C velocidad y manejabilidad

17.00h

17.00h

17.00h

Exhibició Eqüestre Estrella Damm

Estrella Damm Equestrian Exhibition

Exhibición Ecuestre Estrella Damm

Santi Serra

Santi Serra

Santi Serra

21.00h

21.00h

21.00h

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping FinalLongines Challenge Cup

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final Longines Challenge Cup

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final Longines Challenge Cup

Barem A sense cronòmetre

Table A not against the clock

Baremo A sin cronómetro

21.00h

21.00h

21.00h

Sopar presenciant la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final - Longines Challenge Cup

Dinner during the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final- Longines Challenge Cup

Cena presenciando la Furusiyya FEI Nations

23.45h

23.45h

23.45h

Espectacle SEAT

SEAT Show

Espectáculo SEAT

Cup™ Jumping Final- Longines Challenge Cup


DISSABTE, 24 DE SETEMBRE

SATURDAY, SEPTEMBER 24TH

SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE

12.00h

12.00h

12.00h

Copa Negrita

Negrita Cup

Copa Negrita

Dues Fases Especial

Special two Phases

Dos Fases Especial

14.30h

14.30h

14.30h

Copa de SM La Reina- Trofeu Segura Viudas

Queen’s Cup - Segura Viudas Trophy

Copa de SM La Reina - Trofeo Segura Viudas

Barem A amb cronòmetre i desempat

Table A against the clock and jump-off

Baremo A con cronómetro y desempate

17.30h

17.30h

17.30h

Exhibició Eqüestre Estrella Damm

Estrella Damm Equestrian Exhibition

Exhibición Ecuestre Estrella Damm

Santi Serra

Santi Serra

Santi Serra

21.00h

21.00h

21.00h

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final Prova Final

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final Final Competition

Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final Prueba Final

Barem A sense cronòmetre

Table A not against the clock

Baremo A sin cronómetro

21.00h

21.00h

21.00h

Sopar de Gala presenciant la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final Prova Final

Gala dinner during the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final

Cena de Gala presenciando la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final Prova Final

22.45h

22.45h

22.45h

Entrega de premis Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final i ceremònia de clausura Furusiyya

Award ceremony Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final and Furusiyya closing ceremony

Entrega de premios Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final y ceremonia de clausura Furusiyya

DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE

SUNDAY, SEPTEMBER 25TH

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE

11.30h

11.30h

11.30h

Trofeu CaixaBank

CaixaBank Trophy

Trofeo CaixaBank

Barem A amb cronòmetre i sense desempat

Table A against the clock, no jump-off

Baremo A con cronómetro sin desempate

13.30h

13.30h

13.30h

Exhibició Eqüestre Estrella Damm

Estrella Damm Equestrian Exhibition

Exhibición Ecuestre Estrella Damm

Santi Serra

Santi Serra

Santi Serra

15.00h

15.00h

15.00h

Copa Longines de la Ciutat de Barcelona

Longines Cup of the City of Barcelona

Copa Longines de la Ciudad de Barcelona

Dues mànigues diferents amb cronòmetre

Two different rounds against the clock

Dos mangas diferentes con cronómetro

39


PROVES 1 I 2 • COMPETITIONS 1 AND 2 • PRUEBAS 1 Y 2

40

TROFEU COCA-COLA

COCA-COLA TROPHY

TROFEO COCA-COLA

Dijous, 22 de setembre (11.00h) Barem A amb cronòmetre, sense desempat Amb una altura màxima aproximada d’1.45m, aquesta prova es jutja pel barem A amb cronòmetre sense desempat. El vencedor serà aquell genet amb menor penalització i millor temps.

Thursday, September 22nd (11.00h) Table A against the clock, no jump-off With a maximum height of approx. 1,45m this competition will be judged under Table A against the clock. The winner will be the rider with the less penalties and the best time.

Jueves, 22 de septiembre (11.00h) Baremo A con cronómetro, sin desempate Con una altura máxima aproximada de 1,45m esta prueba se juzga bajo el Baremo A con cronómetro sin desempate. El vencedor será aquel jinete con menor penalización y mejor tiempo.

FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL

FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL

FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL

Dijous, 22 de setembre (16.00h)

Thursday, 22nd September (16.00h)

Jueves, 22 de septiembre (16.00h)

Primera Ronda

First Round

Primera Ronda

Barem A sense cronòmetre

Table A not against the clock

Baremo A sin cronómetro

Els 18 equips -4 genets per equip- prenen part en la primera sèrie sense cronòmetre. Els 8 primers classificats passen a la Final, la resta (10 equips) a la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping FinalLongines Challenge Cup.

All 18 teams, with 4 riders per team, participate in the first round not against the clock. The top 8 teams qualify for the Final, the rest (10 teams) move on to the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final- Longines Challenge Cup.

Los 18 equipos -4 jinetes por equipo- toman parte en la primera manga sin cronómetro. Los 8 primeros clasificados pasan a la Final, el resto (10 equipos) a la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final- Longines Challenge Cup.


41


PROVES 3 I 4 • COMPETITIONS 3 AND 4 • PRUEBAS 3 Y 4

42

TROFEU EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO TROPHY

TROFEO EL PERIÓDICO

Divendres, 23 de setembre (14.30h) Barem C velocitat i manejabilitat En aquesta prova de velocitat i manejabilitat les penalitzacions es converteixen en segons que s’agreguen al temps empleat per completar el recorregut. La classificació s’obté de la suma del temps invertit en el recorregut, més els segons per tirar obstacles.

Friday, September 23rd (14.30h) Table C Speed and handiness The penalties become seconds which are added to the time required to complete the course. To determine the overall score you add the time that it took to complete the course plus the added seconds for knocking down obstacles.

Viernes, 23 de septiembre (14.30h) Baremo C Velocidad y manejabilidad En esta prueba de velocidad y manejabilidad las penalizaciones se convierten en segundos que se agregan al tiempo empleado en completar el recorrido. La clasificación se obtiene por la suma del tiempo invertido en el recorrido, más los segundos por derribo de obstáculos.

FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL-LONGINES CHALLENGE CUP

FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL-LONGINES CHALLENGE CUP

FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL-LONGINES CHALLENGE CUP

Friday, September 23rd (21.00h) Divendres, 23 de setembre (21.00h)

Night class

Viernes, 23 de septiembre (21.00h)

Prova nocturna

Table A not against the clock The teams who finished 9 -18 (4 riders per team) participate. This competition is run with an initial round not against the clock with a jump-off against the clock in case of equality of penalties for the first place.

Prueba nocturna

Barem A sense cronòmetre Participen els equips classificats del 9 -18è lloc (4 genets per equip). En cas d’igualtat de punts al primer lloc, s’efectuarà un desempat.

Baremo A sin cronómetro Participan los equipos clasificados el 9 -18 puesto (4 jinetes por equipo). En caso de igualdad de puntos al primer puesto, se efectuará un desempate.


43


PROVES 5 I 6 • COMPETITIONS 5 AND 6 • PRUEBAS 5 Y 6

COPA NEGRITA

NEGRITA CUP

Dissabte, 24 de setembre (12.00h) Dues fases especial Aquesta prova es realitzarà en dues fases sobre una altura d’1,45/1.50m aproximadament. En la primera fase els cavalls es trobaran uns 8-9 obstacles i en la segona amb 4 o 5.

Saturday, September 24th (12.00h) Special two phases This competition will take place in two phases over a height of approx. 1,45m/1,50m. In the first phase the horses will encounter 8-9 obstacles, while on the second phase they will face 4 or 5

COPA NEGRITA Sábado, 24 de septiembre (12.00h) Dos fases especial Esta prueba se realizará en dos fases sobre una altura de 1,45m/1,50m aproximadamente. En la primera fase los caballos se encontrarán con 8-9 obstáculos y en la segunda con 4 ó 5.

.

44

COPA DE S.M. LA REINA- TROFEU SEGURA VIUDAS

QUEEN’S CUP- SEGURA VIUDAS TROPHY

COPA DE S.M. LA REINA- TROFEO SEGURA VIUDAS

Dissabte, 24 de setembre (14.30h) Barem A amb cronòmetre i desempat En aquesta prova disputada pel barem A amb desempat sobre una altura aproximada d’1,50/1,55m, els genets igualats en el primer lloc després del primer recorregut, disputaran un desempat al cronòmetre. Guanyarà aquell que tingui menys punts de penalització i millor crono.

Saturday, September 24th (14.30h) Table A against the clock, with jump-off It is the Table A competition with jump-off over an approx. height of 1,50/1,55m. Those riders who are tied for first place after the first round will enjoy the jump-off. The winner will be the fastest rider with the lowest number of penalties

Sábado, 24 de septiembre (14.30h) Baremo A con cronómetro y desempate En esta prueba disputada por el Baremo A con desempate sobre una altura aproximada de 1,50/1,55m, los jinetes igualados en el primer puesto después del primer recorrido, disputarán un desempate al cronómetro. Ganará aquel que tenga menos puntos de penalización y mejor crono.


45


COPA DE S.M. LA REINA - TROFEU SEGURA VIUDAS QUEEN’S CUP - SEGURA VIUDAS TROPHY COPA DE S.M. LA REINA - TROFEO SEGURA VIUDAS

46

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Alvarez Cervera (España) con “New Shambell” Hubert Parot (Francia) con “Fucase Grimeu” Alfonso Segovia (España) con “Agamenón” Thirouin (Francia) con “Icare M” Christophe Cuyer (Francia)con “Faolo d’Escala” Guido Dominici (Italia) con “Fausto” Xavier Leredde (Francia) con “Jalisco” Hubert Bourdy (Francia) con “Liamone” Stefano Casaretto (Italia) con “Darantus” Nick Skelton (Gran Bretaña) con “Ruffles Apollo” Bruce Goodin (Nueva Zelanda) con “Reservation” Hervé Godignon (Francia) con “Si Jolie II” Pedro Sánchez Alemán (España) con “El Pozo Ricarda” Rutherford Latham (España) con “Desde Casa Sourire D’Aze” Michael Whitaker (Gran Bretaña) con “Virtual Village” Edouard Couperie (Francia) con “Amande du Chateau GPA” Max Thirouin (Francia) con “Caucalis”

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Eric Navet (Francia) con “Dollar du Murier” Antonio Chedraui (México) con “Scappino Xallapam” Michel Robert (Francia) con “Oline-Delisse” Ludger Beerbaum (Alemania) con “ Champion du Lys” Leygue Ludovu (Francia) con «Diabolo du Parc II» Vale Aaron (USA) con «Arthur 28» John Whitaker (Gran Bretaña) con “Nepos van Limbo” Christian Ahlmann (Alemania) con “Firth for Clyde” Otto Becker (Alemania) con “ECL Lunatic” Thomas Frühmann (Austria) con “The Sixth Sense” Suspendido por causas metereológicas Álvaro Miranda (Brasil) con “Ad Norson” Eugenie Angot (Francia) con “Davendy S” McLain Ward (EEUU) con “Zander” Wout-Jan van der Schans (Holanda) con “Capetown” Álvaro de Miranda (Brasil) con “Ad Nouvelle Europe Z”


47


PROVA 7 • COMPETITION 7 • PRUEBA 7

FURUSIYAA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL-PROVA FINAL

48

FURUSIYAA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL-FINAL COMPETITION

FURUSIYAA FEI NATIONS CUP™ JUMPING FINAL-PRUEBA FINAL

Dissabte, 24 de setembre (21.00h)

Saturday, September 24th (21.00h)

Sábado, 24 de septiembre (21.00h)

Prova nocturna

Night Class

Prueba nocturna

Barem A sense cronòmetre Participen els 8 millors equips de la Primera Ronda Qualificativa. S’efectua una primera màniga sense cronòmetre amb 4 genets per equip. En cas d’igualtat de punts al primer lloc, s’efectuarà un desempat.

Table A not against the clock The Final is open to teams placed 1-8 in the 1st round competition. The competition hosts four athletes per team with an initial round not against the clock with a jump-off against the clock in case of equality of penalties for the first place.

Baremo A sin cronómetro Participan los 8 mejores equipos de la Primera Ronda Calificativa. Se efectúa una primera manga sin cronometro con 4 jinetes por equipo. En caso de igualdad de puntos al primer puesto, se efectuará un desempate.


49


PROVA 8 • COMPETITION 8 • PRUEBA 8

50

TROFEU CAIXABANK

CAIXABANK TROPHY

TROFEO CAIXABANK

Diumenge, 25 de setembre (11.30h) Barem A amb cronòmetre, sense desempat Amb una altura màxima aproximada d’1,45m, aquesta prova es jutja pel barem A amb cronòmetre sense desempat. El vencedor serà aquell genet amb menor penalització i temps.

Sunday, September 25th (11.30h) Table A not against the clock, no jump-off With a maximum height of approx. 1,45m, this competition is judged by table A against the clock and no jump-off. The winner will be the rider with the quickest time and the lowest number of penalties.

Domingo, 25 de septiembre (11.30h) Baremo A sin cronómetro, sin desempate Con una altura máxima aproximada de 1,45m, esta prueba se juzga por el Baremo A con cronómetro sin desempate. El vencedor será aquel jinete con menor penalización y tiempo.


51


PROVA 9 • COMPETITION 9 • PRUEBA 9

52

COPA LONGINES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

LONGINES CUP OF THE CITY OF BARCELONA

COPA LONGINES DE LA CIUDAD DE BARCELONA

Diumenge, 25 de setembre (15.00h) Dues mànigues diferents amb cronòmetre Sobre una altura màxima d’1,55/1,60m, aproximadament, la prova es disputa a dues mànigues (barem amb A amb cronòmetre). Es classificaran per a la segona màniga els deu millors de la primera amb un mínim del 25% dels participants. L’ordre de sortida de la segona màniga serà l’invers a la classificació de la primera. El resultat final s’establirà per la suma dels punts de les dues voltes i el temps de la segona.

Sunday, September 25th (15.00h) Two different rounds against the clock The height of this competition is 1,55/1,60m, approx. It takes place over two rounds, table A against the clock. The ten best from the first round will qualify for the second round, representing at least 25% of the participants. The starting order for the second round follows the reverse order of results of the first. The final score is calculated by adding up the points form the first and the second rounds, and then the time from the second.

Domingo, 25 de septiembre (15.00h) Dos mangas diferentes con cronometro Sobre una altura máxima de 1,55/1,60m, aproximadamente, la prueba se disputa a dos mangas (baremo A con cronometro). Se clasificarán para la segunda manga los diez mejores de la primera con un mínimo del 25% de los participantes. El orden de salida de la segunda manga será el inverso a la clasificación de la primera. El resultado final se establecerá por la suma de los puntos de las dos mangas y el tiempo de la segunda.


53


COPA LONGINES DE LA CIUTAT DE BARCELONA LONGINES CUP OF THE CITY OF BARCELONA COPA LONGINES DE LA CIUDAD DE BARCELONA

54

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

Henry Leclerc con “Gilles” (Francia) Paul Burgade con “Lisse Fleuron” (Francia) Capitán Moncada con “Talador” (España) M.F. de Rovira con “White” (España) Pedro Plandolit con “Montjoie” (España) Rafael de Bustos con “Comtesse – Bellevue” (España) Teniente F. Balmori con “Aza” (España) René Ricard con “Abricot” (Francia) René Ricard con “Double R” (Francia) René Ricard con “Double R” (Francia) Conde de Torrepalma con “Geranium” (España) Pedro G. Goyoaga con “Byorn” (España) Pedro G. Goyoaga con “Vendeen” (España) Pedro G. Goyoaga con “Cotorra” (España) Pedro G. Goyoaga con “Bucephale” (España) Teniente Felipe Gómez Acebo con “ Capadillo” (España) Marqués de los Trujillos con “Vendeen” (España) Marqués de los Trujillos con “Vendeen” (España) Alfredo Sanz con “Talisman V” (España) Fernando Barrón “Rossbiff” (España) Pablo Montoya con “Jira” (España) Pablo Montoya con “Jira” (España) José Herrero con “Alí” (España) Capitán Carlos López Bourbon con “Kurdo” (España) Capitán Alfonso Jurado con “Meseta” (España) Capitán Benigno Aguirre con “Eléctrico” (España) Capitán Alfonso Jurado con “Meseta” (España) Capitán Julio G. Fernández con “Revistada” (España)

1930 1932 1934 1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Capitán Alfonso Jurado con “Bagatela” (España) Capitán Angel Somalo con “Royal” (España) Capitán Manuel Silió con “Elucidar” (España) Capitán Angel Somalo con “Royal” (España) Capitán Angel Somalo con “Royal” (España) Capitán Jaime García Cruz con “Tan Tan” (España) Comandante Joaquín Nogueras con “Elucidar” (España) Capitán Fernando López del Hierro con “Nebly” (España) Francisco Goyoaga con “Tomillo” (España) Capitán Fernando López del Hierro con “Nebly” (España) Capitán Carlos Kirkpatrik con “Lequeitio” (España) Francisco Goyoaga con “Tomillo” (España) Alférez Isabelo Martínez Alcázar con “Desfondar” (España) Francisco Goyoaga con “Vergel” (España) Pierre Jonqueres d’Oriola con “Marquis III” (Francia) Francisco Goyoaga con “Bala” (España) Francisco Goyoaga con “Menorca” (España) Comandante Alvaro Fernández Muñiz con “Chispa” (España) Capitán Cavaleiro con “Invento” (Portugal) Francisco Goyoaga con “Bayamo” (España) Teniente Coronel Joaquín Nogueras con “Fogarata” (España) Capitán Antonio Romeiras con “Fagulha” (Portugal) Francisco Goyoaga con “Thora” (España) Francisco Goyoaga con “Sea Leopard” (España) Francisco Goyoaga con “Sea Leopard” (España) Capitán Juan Nárdiz con “Ixión” (España) Francisco Goyoaga con “Rififí” (España) Capitán Piero D’Inzeo con “The Rock” (Italia)


1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Marc Bertrand de Balanda con “Sultán” ( Francia) Francisco Goyoaga con “Kif Kif” (España) Marc Bertrand de Balanda con “Labrador” (Francia) Capitán Enrique Martínez de Vallejo con “Opium” (España) Marqués de Artasona con “On Dit” (España) Conde de Galiano con “Prometteur” (España) Luis Alvarez Cervera con “Bampur” (España) Hans Günter Winkler con “Torphy” (Alemania) Sarah Dawes con “The Maverick III” (Gran Bretaña) Luis Alvarez Cervera con “Val de Loire” (España) Alfonso Segovia con “Tic Tac”(España) Hans Günter Winkler con “Torphy” (Alemania) Alison Ward con “Pleeman” (Gran Bretaña) Duque de Aveiro con “Kurfürst” (España) Teniente Coronel Piero D’Inzeo con “Easter Light” (Italia) Daniel Constant con “Danoso” (Francia) Luis Alvarez Cervera con “Romeo” (España) Alejandro Zambrano con “Speed” (España) Luis Alvarez Cervera con “Izalco” (España) Pierre Delcourt con “Sami” (Bélgica) Michael Whitaker con “Overton Amanda” (Gran Bretaña) John Whitaker con “Hopcotch” (Gran Bretaña) Michel Ferverss con “Santa Claus” (Alemania) Xavier Leredde con “Jalisco B” (Francia)

1987 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Manuel Malta da Costa con “Nacar de Tupot” (Portugal) Fernando Fourcade con “Sant Patrignano Ryon” (España) Markus Fuchs con “Blue Point” (Suiza) Nick Skelton con “Everest Showtime” (Gran Bretaña) Paul Darragh con “Cera” (Irlanda) Klaus Reinacher con “Leo K” (Alemania) Jacobo Maldonado con “My Blood” (España) Fernando Sarasola con “Ennio” (España) Johan Philippaerts con “Premium de Laubry” (Bélgica) Scott Smith con “ Cabri d’Elle” (Gran Bretaña) William Funnell con “Cortaflex Amber du Montois” (Gran Bretaña) Bruno Broucqsault con “Dileme de Chepe (Francia) Heinrich Hermann Engemann con “Aboyeeur W” (Alemania) Gerco Schröder con “Eurocommerce Milano”» (Holanda) Michael Whitaker con “Insul Tech Portofino 63” (Gran Bretaña) Ricardo Jurado con “Procasa Julia des Brumes” (Spain) Gerco Schröder con “Eurocommerce Milano” (Holanda) Jessica Kürten con “Castle Forbes Cosma” (Irlanda) Billy Twomey con “J’Taime Flamenco” (Irlanda) Eric Lamaze con “Atlete Van T Heike” (Canadá) Julien Epaillard con “Monalisa Ls” (Francia) Patrice Delaveau con “Carinjo Hdc” (Francia) Kent Farrington con “Ucejo” (EEUU) Denis Lynch con “All Star” (Irlanda)

55


EL TOP 10 MUNDIAL • WORLD’S TOP 10 • EL TOP 10 MUNDIAL

Els millors genets i amazones del món tornaran al Reial Club de Polo per competir al CSIO Barcelona 2016. En aquesta edició, seu per quart any consecutiu de la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final, s’espera la participació amb més nivell dels 105 anys d’història del concurs. Aquí mostrem els millors del rànquing mundial.

The world best riders will come back to the Real Club de Polo to compete at the CSIO Barcelona 2016. This edition, hosting for the fourth year in a row the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final, the highest participations level in the last 105 years is expected. Find here the top of the world ranking.

Los mejores jinetes y amazonas del mundo volverán al Real Club de Polo para competir en el CSIO Barcelona 2016. En esta edición, sede por cuarto año consecutivo de la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping Final, se espera la participación con más nivel de los 105 años de historia del concurso. Aquí mostramos los mejores del ranking mundial.

CHRISTIAN AHLMANN (GER) Rank: 1 December 17, 1974 (age 41) Marl (Germany) MAJOR RESULTS: Olympic Games Rio 2016: Team Pos. 3 Olympic Games Athens 2004: Team Pos. 3 Wolrd Equestrian Games Aachen 2006: Team Pos. 3 Continental Championships 2003: Team Pos. 1 Continental Championships 1994: Team Pos. 1 Continental Championships 1993: Team Pos. 1

SIMON DELESTRE (FRA) Rank: 2 June 21, 1981 (age 35) Metz (France) MAJOR RESULTS: World Equestrian Games Normandy 2014: Team Pos. 2 Continental Championships 2000: Team Pos. 1

PENELOPE LEPREVOST (FRA) Rank: 3 August 1, 1980 (age 36) Rouen (France) MAJOR RESULTS: Olympic Games Rio 2016: Team Pos. 1 World Equestrian Games Normandy: Team Pos. 2 World Equestrian Games Kentucky: Team Pos. 2

KENT FARRINGTON (USA) Rank: 4 December 28, 1980 (age 35) Chicago (United States of America) MAJOR RESULTS: Olympic Games Rio 2016: Team Pos. 2 Pan-Am Games Guadalajara 2011: Team Pos. 1

L’EQUIP ESPANYOL A RIO 2016 • THE SPANISH TEAM IN RIO 2016 • EL EQUIPO ESPAÑOL EN RIO 2016

56

Els membres de l’equip espanyol que van participar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.

The members of the Spanish team that participated in Rio de Janeiro Olympic Games.

Los miembros del equipo español que participaron en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

SERGIO ÁLVAREZ MOYA Rank: 56 January 7, 1985 (age 31) Avilés (Spain)

EDUARDO ÁLVAREZ AZNAR Rank: 81 January 1, 1984 (age 32) Madrid (Spain)


EL TOP 10 MUNDIAL • WORLD’S TOP 10 • EL TOP 10 MUNDIAL

MCLAIN WARD (USA) Rank: 5 October 17, 1975 (age 40) New York (United States of America) MAJOR RESULTS: Olympic Games Rio 2016: Team Pos. 2 World Equestrian Games Normandy 2014: Team Pos. 3 Olympic Games Beijing 2008: Team Pos.1 World Equestrian Games Aachen 2006: Team Pos. 2 Olympic Games Athens 2004: Team Pos. 1

SCOTT BRASH (GBR) Rank: 6 November 23, 1985 (age 30) Peebles, Scotland (Great Britain) MAJOR RESULTS: Continental Championships 2013: Team Pos. 1 Olympic Games London 2012: Individual Pos. 5/Team Pos. 1

DANIEL DEUSSER (GER) Rank: 7 August 13, 1981 (age 35) Wiesbaden (Germany) MAJOR RESULTS: Olympic Games Rio 2016: Team Pos. 3 FEI World Cup Lyon 2014: Individual Pos. 1 Continental Championships 2013: Team Pos. 2 FEI World Cup Las Vegas 2007: Individual Pos. 2

KEVIN STAUT (FRA) Rank: 8 November 15, 1980 (age 35) Le Chesnay (France) MAJOR RESULTS: Olympic Games Rio 2016: Team Pos. 1 World Equestrian Games Normandy: Team Pos. 2 World Equestrian Games Kentucky: Team Pos. 2

MARCUS EHNING (GER) Rank: 9 April 19, 1974 (age 42) Südlohn (Germany) MAJOR RESULTS: World Equestrian Games Kentucky 2010: Team Pos. 1 Olympic Games Sydney 2000: Team Pos. 1

ERIC LAMAZE (CAN) Rank: 10 April 17, 1968 (age 48) Montreal (Canada) MAJOR RESULTS: Olympic Games Rio 2016: Individual Pos. 3 World Equestrian Games Kentucky 2010: Individual Pos. 3 Olympic Games Beijing 2008: Individual Pos. 1 Olympic Games Beijing 2008: Team Pos. 2

L’EQUIP ESPANYOL A RIO 2016 • THE SPANISH TEAM IN RIO 2016 • EL EQUIPO ESPAÑOL EN RIO 2016

57

MANUEL FERNÁNDEZ SARO Rank: 185 January 27, 1975 (age 41) Sevilla (Spain)

PILAR CORDÓN Rank: 231 March 4, 1973 (age 43) Zaragoza (Spain)

GERARDO MENÉNDEZ MIERES Rank: 385 September 11, 1976 (40) Oviedo (Spain)


CSIO BARCELONA “Saltem la ciutat de Miró”, obstacle dissenyat per Carla Espino Segura-Illa, Margarida Rius Vallespir i Natàlia Català Tasíes, estudiants d’Elisava, ha estat el disseny guanyador de la segona edició del concurs, Un salt per a la Ciutat, consistent a dissenyar un obstacle pel CSIO Barcelona en la seva 105a edició. El salt, que ha estat construït a la fusteria del Reial Club de Polo de Barcelona i que formarà part dels recorreguts del concurs de salts internacional, es va presentar de forma oficial a principis de setembre. El jurat ho ha tingut molt difícil en aquesta edició. Els integrants han fet esment del gran talent demostrat pels participants, i dels magnífics projectes presentats. Les seves tres autores afirmen que, “el nostre projecte neix amb la intenció de representar tant la cultura com els elements més emblemàtics de Barcelona en un mateix salt. Analitzant quines són les singularitats de la ciutat, allò on ella destaca, ens va captivar l’estil de Miró i la influència que ha exercit en la nostra cultura i els nostres carrers. Per aquest motiu vàrem decidir incorporar el tractament dels colors, els traços, el valor de la línia i l’abstracció de la forma, tan característics de les seves obres, en el nostre disseny”.

58

HOMENATJA A MIRÓ PAYS HOMAGE TO MIRÓ HOMENAJEA A MIRÓ

CSIO Barcelona “Saltemos la Ciudad de Miró” (Let’s Jump the City of Miró), the obstacle designed by Carla Espino Segura-Illa, Margarida Rius Vallespir and Natàlia Catalán Tasíes, three students from Elisava, was the winning entry of the second edition of the Un Salto para la Ciudad (A Jump for the City) competition, the objective of which was to design an obstacle for the 105th edition of CSIO Barcelona. The jump, which has been built by the Real Club de Polo de Barcelona’s carpentry team and will be a part of the international jumping competition courses, was officially unveiled at the beginning of September. The panel of judges had a very difficult job this year, and the high level of talent on display and the wonderful standard of the projects submitted drew comment from those tasked with selecting a winner. As the three designers explained: “Our project was devised to represent the culture of Barcelona and some of its most iconic elements in the same obstacle. When analysing the city’s singularities, the things that stand out, we were fascinated by Miró’s style and the influence he has had on both our culture and our streets. That’s the reason we decided to incorporate such characteristic elements of his work into our design: his way of treating colours, those strokes of his, the abstraction of shapes and the importance he placed on lines”.

CSIO Barcelona“Saltemos la ciudad de Miró”, obstáculo diseñado por Carla Espino Segura-Illa, Margarida Rius Vallespir y Natàlia Catalán Tasíes, estudiantes de Elisava, ha sido el diseño ganador de la segunda edición del concurso, Un salto para la Ciudad, consistente en diseñar un obstáculo para CSIO Barcelona en su 105 edición. El salto, que se ha construido en la carpintería del Real Club de Polo de Barcelona y que forma parte de los recorridos de concurso de saltos internacional, se presentó de forma oficial en la ciudad a principios de septiembre. El jurado lo tuvo muy difícil en esta edición. Los integrantes del mismo hicieron mención del gran talento demostrado por todos los participantes y de los magníficos proyectos presentados. Sus tres autoras afirman que, “nuestro proyecto nace con la intención de representar tanto la cultura como los elementos más emblemáticos de Barcelona en un mismo salto. Analizando cuáles son las singularidades de la ciudad, lo que en ella destaca, nos cautivó el estilo de Miró y la influencia que él ha ejercido en nuestra cultura y nuestras calles. Por este motivo decidimos incorporar el tratamiento de los colores, los trazos, el valor de la línea y la abstracción de la forma, tan característicos de sus obras, en nuestro diseño”.


59


EL CSIO BARCELONA MÉS DIGITAL DE LA SEVA HISTÒRIA THE MOST DIGITAL CSIO BARCELONA IN ITS HISTORY EL CSIO BARCELONA MÁS DIGITAL DE SU HISTORIA EL CSIO BARCELONA NO NOMÉS ES VIU AMB INTENSITAT DINS A LA PISTA. A LA XARXA TAMBÉ ES POT GAUDIR DE LA MILLOR COMPETICIÓ HÍPICA DEL MÓN. EN LES NOSTRES XARXES SOCIALS OFICIALS PUBLIQUEM CONTÍNUAMENT LES ÚLTIMES NOVETATS DE LA COMPETICIÓ PER NO PERDRE DETALL.

THE CSIO BARCELONA IS NOT JUST EXPERIENCED AT THE ARENA, YOU CAN ALSO ENJOY THE BEST EQUESTRIAN COMPETITION IN THE WORLD ONLINE. ON OUR OFFICIAL SOCIAL NETWORKS WE CONTINUOUSLY PUBLISH THE LATEST NEWS OF THE COMPETITION SO THAT YOU DON’T MISS ANY DETAIL.

EL CSIO BARCELONA NO SOLO SE VIVE CON INTENSIDAD DENTRO DE LA PISTA. EN LA RED TAMBIÉN SE PUEDE DISFRUTAR DE LA MEJOR COMPETICIÓN HÍPICA DEL MUNDO. EN NUESTRAS REDES SOCIALES OFICIALES PUBLICAMOS CONTINUAMENTE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DE LA COMPETICIÓN PARA NO PERDER DETALLE.

La Federació Eqüestre Internacional (FEI) també vol capturar tots els detalls del seu esdeveniment i ha creat una pàgina web des de la qual tots els fans del món podran mantenir-se informats de tot el que vagi succeïnt sota el hashtag #SupportYourNation www.feinationscup.org The International Equestrian Federation (FEI) also wants to capture every last detail of the event and has launched a website where fans from all corners of the planet can stay informed on everything that happens under the hashtag #SupportYourNation www.feinationscup.org La Federación Ecuestre Internacional (FEI) también quiere capturar todos los detalles de su evento y ha creado una página web desde la que todos los fans del mundo podrán mantenerse informados todo lo que vaya sucediendo bajo el hashtag #SupportYourNation www.feinationscup.org

www.facebook.com 60

@csiobarcelona #CSIOBarcelona

@csiobarcelona


NEW!!! DESCARREGA’T LA NOVA APP OFICIAL DEL CSIO BARCELONA! DOWNLOAD THE OFFICIAL NEW CSIO BARCELONA APP! ¡DESCÁRGATE LA NUEVA APP OFICIAL DEL CSIO BARCELONA!

La gran novetat d’enguany és l’aplicació oficial del CSIO Barcelona per a mòbils i tablets amb la què tots els aficionats podran estar informats a cada segon de les principals novetats del concurs. Durant la competició es podrà seguir el transcurs de tots els participants a través del ‘Live Score’ que incorpora. Fora de la competició, podràs estar al dia de les activitats de l’agenda. També servirà per bescanviar invitacions, comprar entrades i rebre ofertes i regals exclusius dels nostres patrocinadors

The most important new addition this year is the official CSIO Barcelona app for mobile devices and tablets. The app will allow fans to receive upto-the-minute news on all the main competition developments. During the contest, you’ll be able to follow the riders’ progress with the ‘Live Score’ feature, while away from the competitive action, the app will keep you up to date with the other programmed activities. You’ll also be able to exchange invitations for tickets, buy tickets and receive offers and exclusive free gifts from our sponsors.

La gran novedad de este año es la aplicación oficial del CSIO Barcelona para móviles y tabletas con la que todos los aficionados podrán estar informados al segundo de las principales novedades del concurso. Durante la competición se podrá seguir la evolución de los participantes a través del ‘Live Score’ que incorpora. Fuera de la competición, podrás estar al día de las actividades de la agenda. También servirá para canjear invitaciones, comprar entradas y recibir ofertas y regalos exclusivos de nuestros patrocinadores.

Tota la informació del CSIO Barcelona a l’abast de tothom!

All the information on CSIO Barcelona at your fingertips!

¡Toda la información del CSIO Barcelona al alcance de tu mano!

Lives Score Agenda Fotos Novetats

Ofertes Regals Entrades I molt més...

Live Score Schedule Photographs News

Offers Free Gifts Tickets And much more…

Lives Score Agenda Fotos Novedades

Ofertas Regalos Entradas Y mucho más…

61


ENRIQUETA VILLAVECCHIA FOUNDATION

COMPTEM AMB TU WE’RE COUNTING ON YOU CONTAMOS CONTIGO La Fundació d’Oncologia infantil Enriqueta Villavecchia treballa des de fa 27 anys per atendre les necessitats dels nens i joves malalts de càncer i per donar suport a les seves famílies, així com per impulsar avenços en el camp de la Oncologia i la Hematologia Pediàtriques. Actualment, té en funcionament diferents línies per ajudar de manera integral a aquests nens i joves, i a les seves famílies, en totes les fases de la malaltia. La recaptació que s’obtingui del CSIO 2016, es destinarà a un nou projecte: “Compta amb mi”.

62

For 27 years, the Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia (Enriqueta Villavecchia Child Cancer Foundation) has been working to attend to the needs of children and young people with cancer, while also supporting their families and driving advances in the field of Paediatric Oncology and Haematology. It presently has several schemes running in order to provide comprehensive support to these children and youngsters, and their families too, at every stage of their illness. Monies raised from the sale of CSIO Barcelona 2016 will go towards a new project: “Count on me”.

La Fundación de Oncología infantil Enriqueta Villavecchia trabaja desde hace 27 años para atender las necesidades de los niños y jóvenes enfermos de cáncer y para apoyar a sus familias, así como para impulsar adelantos en el campo de la Oncología y la Hematología Pediátricas. Actualmente, tiene en funcionamiento diferentes líneas para ayudar de manera integral a estos niños y jóvenes, y a sus familias, en todas las fases de la enfermedad. La recaudación que se obtenga del CSIO Barcelona 2016, se destinará a un nuevo proyecto: “Cuenta conmigo”.

Aquest projecte consisteix en la creació d’un equip de suport especialitzat d’assistència integral que doni suport al pacient pediàtric que es troba en situació de malaltia crònica complexa, avançada i/o tram final de vida, tant a domicili com a l’hospital, i que ajudi a la seva família.

This project involves the formation of a support team specialised in providing comprehensive care to paediatric patients at an advanced and/or end-oflife stage. The team will also provide assistance to the young patients’ families.

Este proyecto consiste en la creación de un equipo de apoyo especializado de asistencia integral que apoye al paciente pediátrico que se encuentra en situación de enfermedad crónica compleja, avance y/o tramo final de vida, tanto a domicilio como el hospital, y que ayude a su familia.

El nostre objectiu és garantir el dret dels infants, adolescents i joves de Catalunya afectats per malalties limitants per a la vida de rebre una atenció integral en el seu domicili que permeti una millora en la seva qualitat de vida.

Our goal is to guarantee the right of Catalan children, teenagers and young adults affected by life-limiting to receive comprehensive home care allowing them to remain at home longer and in the greatest possible comfort.

Nuestro objetivo es garantizar el derecho de los niños, adolescentes y jóvenes de Cataluña afectados por enfermedades limitantes para la vida de recibir una atención integral en su domicilio que permita una mejora en su calidad de vida.

LITTLE RIDER’S CORNER I SORTEIG CSIO Barcelona vol recolzar aquesta meravellosa tasca i per això, els beneficis que aportin la venda d’entrades pel Little Rider’s Corner infantil i el sorteig d’interessantrs regals, gentilesa dels nostres patrocinadors, que es durà a terme el diumenge, 25 de setembre, es destinaran íntegrament a aquesta fundació.

LITTLE RIDER’S CORNER AND RAFFLE CSIO Barcelona wishes to support this wonderful work and for this reason, earnings from the sale of tickets to the children’s Little Rider’s Corner and the raffle of interesting gifts from our sponsors that will take place on Sunday, September 25th, will all be donated to this foundation.

LITTLE RIDER’S CORNER Y SORTEO CSIO Barcelona quiere apoyar esta maravillosa labor y por ello, los beneficios que aporten la venta de boletos para el Little Rider’s Corner infantil y el sorteo de interesantes regalos, gentileza de nuestros patrocinadores, que tendrá lugar el domingo, 25 de septiembre, se destinarán íntegramente a esta fundación.


The primary goal of this foundation is to provide every child with a nutritious daily meal in their place of education, thereby helping to eradicate hunger in a dozen African countries, India and Haiti. 1,102,206 children currently receive a meal every school day. At present, the organisation’s main efforts are focused on Malawi, which is in a state of emergency. Mothers are unable to feed their children and millions of people are going, or will go, hungry. In Malawi alone, over 814,400 children receive a daily meal thanks to the foundation’s work. Mary’s Meals will be at the PoloPark during CSIO Barcelona.

MARY’S MEALS PORTANT L’ESPERANÇA A UN MÓN FAMOLENC BRINGING HOPE TO A HUNGRY WORLD LLEVANDO LA ESPERANZA A UN MUNDO HAMBRIENTO El principal objectiu d’aquesta fundació és que tots els nens rebin un àpat nutritiu diari en un centre educatiu ajudant d’aquesta forma a eradicar la gana en dotze països d’Àfrica, Índia i Haití, 1.102,206 nens cada dia. En l’actualitat el principal esforç de Mary’s Meals se centra a Malawi país en estat d’emergència. Les mares no poden alimentar als seus fills i hi ha milions que passen o passaran gana. Solament a Malawi, més de 814.400 nens reben aliment diari gràcies a aquesta fundació que estarà present en el PoloPark coincidint amb el CSIO Barcelona.

ADE

El principal objetivo de esta fundación es que todos los niños reciban una comida nutritiva diaria en un centro educativo ayudando de esta forma a erradicar el hambre en doce países de África, India y Haití, 1.102,206 niños cada día. En la actualidad el principal esfuerzo de Mary’s Meals se centra en Malawi que está en estado de emergencia. Las madres no pueden alimentar a sus hijos y hay millones que pasan o pasarán hambre. Solo en Malawi, más de 814.400 niños reciben alimento diario gracias a esta fundación que estará presente en el PoloPark coincidiendo con el CSIO Barcelona.

AJUDANT ALS CAVALLS I PETITS ANIMALS HELPING HORSES AND SMALL ANIMALS AYUDANDO A LOS CABALLOS Y PEQUEÑOS ANIMALES

Una edició més ADE estarà present al CSIO Barcelona. Aquesta associació lluita per la defensa dels èquids i petits animals una activitat dura i incessant que s’ha anat incrementant al llarg dels últims anys.

ADE will again be present at this year’s edition of CSIO Barcelona. Our organisation is dedicated to protecting horses and small animals, and over the last few years we have seen how this difficult and never-ending work has continued to increase.

Una edición más ADE estará presente en CSIO Barcelona. Esta asociación lucha por la defensa de los équidos y pequeños animales una actividad dura e incesante que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años.

La seva activitat se centra principalment en la cerca d’una millor vida per a ells, rescatant-los del maltractament i donant-los en adopció. Es tracta de proporcionar-los una oportunitat de viure les seves vides amb persones que els subministrin alimentació, cures i, sobretot, l’amor que mereixen.

Our efforts are mostly focused on improving the lives of animals by rescuing them from mistreatment and finding them adoptive homes. Our aim is to enable them to spend their lives with owners who will feed them, care for them and, above all, give them the love they deserve.

Su actividad se centra principalmente en la búsqueda de una mejor vida para ellos, rescatándolos del maltrato y dándolos en adopción. Se trata de proporcionarles una oportunidad de vivir sus vidas con personas que les suministren alimentación, cuidados y, sobre todo, el amor que merecen.

ADE segueix lluitant perquè les Administracions prenguin, les regnes en la Protecció Animal, ocupant-se dels abandons i maltractaments en els seus Municipis.

ADE also continues to encourage the authorities to take real responsibility for animal welfare by tackling the issue of abandoned and mistreated animals at a local council level, penalising those responsible and collaborating extensively with animal welfare organisations.

ADE sigue luchando para que las Administraciones tomen, las riendas en la Protección Animal, ocupándose de los abandonos y maltratos en sus Municipios.

63


RACONS AMB GLAMOUR • CORNERS WITH GLAMOUR • RINCONES CON GLAMOUR

64

Un any més la Terrassa Estrella Damm és el punt de trobada d’amazones i genets, així com de VIPs disposats a gaudir en un entorn acollidor de l’espectacle hípic que ofereix el CSIO Barcelona.

One more edition the Estrella Damm Terrace is the meeting point for riders and VIPs willing to enjoy the equestrian show in a comfortable atmosphere.

Una edición más la Terraza Estrella Damm es punto de encuentro de amazonas y jinetes, así como de VIPs dispuestos a disfrutar en un entorno acogedor del espectáculo hípico que ofrece el CSIO Barcelona.

Situat a la carpa principal al costat del village ofereix la millor panoràmica de la pista olímpica, passarel·la durant quatre dies dels genets més destacats del món.

Located next to the village in the VIP tent, offers the superlative view of the Olympic arena, runway for the best riders in the world.

Ubicado en la carpa principal junto al village ofrece la mejor panorámica de la pista olímpica, pasarela durante cuatro días de los más destacados jinetes del mundo.

També en aquesta edició, el recinte esportiu del CSIO Barcelona, disposa per als seus visitants més selectes, del Polo Lounge. Aquest espai premium, situat darrere de la graderia principal i decorat amb l’acollidor mobiliari de KARE, és lloc de trobada dels convidats i assistents al CSIO Barcelona. Personalitats de la societat catalana, política i la cultura es donen cita al costat de famosos en un entorn relaxat i còmode.

CSIO Barcelona facilities also offers during this edition the Polo Lounge for its most selected visitors. This premium spot, located behind the main tribune and decorated with the welcoming KARE furniture, is the perfect meeting point for CSIO Barcelona attendees and guests. Personalities from the catalan society, sports, politics and culture will be rubbing elbows with celebrities in a relaxed and comfortable setting.

También en esta edición, el recinto deportivo del CSIO Barcelona, dispone para sus visitantes más selectos, del Polo Lounge. Este espacio premium, ubicado detrás de la grada principal y decorado con el acogedor mobiliario de KARE, es lugar de encuentro de los invitados y asistentes al CSIO Barcelona. Personalidades de la sociedad catalana, política y la cultura se dan cita junto a famosos en un entorno relajado y cómodo.


65


66


67


68

Producciรณ Editorial:

D.L.: LE-906-2013


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


gJ g SIYYA PONSOR OF THE

1

1=1 lrl IC:::Í\1\/.::l '.J. ?1 Ov?Q7f\l FiRIAwi inrlrl

1

?n1 R/n1 /1 Fi ?·?,1 PM

1

CSIO BARCELONA 2016  
CSIO BARCELONA 2016  
Advertisement