Page 1

_1

1

1

CAMÍ �

L

1_

EditcirialMIC

NtA DA l i

A(ACAN1

2í/ll/20U - 1/1/2011 �

-1 1

11


CAMÍ DE NADAL

NOVIEMBRE 2016 Viernes día 25

NOVEMBRE 2016 Divendres dia 25

Domingo día 27

Diumenge dia 27

DICIEMBRE 2016 Jueves día 1

DESEMBRE 2016 Dijous dia 1

Viernes día 2

Divendres dia 2.

Mercado Central (Alfonso El Sabio). BELÉN MUNICIPAL. Inauguración a las 12:00 horas. Horarios y días de visita, consultar en facebook.com/camidenadalalicante

Mercat Central (Alfons El Savi). BETLEM MUNICIPAL. Inauguració a les 12.00 hores. Horaris i dies de visita, consulteu en facebook.com/camidenadalalicante

Concatedral de San Nicolás (Plaza de San Nicolás). SOLEMNE NOVENARIO Y MISA en Honor a San Nicolás de Bari, Co-Patrón de la ciudad, San Nicolás de Bari. Lunes a viernes, a las 19:15 horas. Sábado y domingo, a las 19:45 horas. Hasta el 5 de diciembre 2016.

Cocatedral de Sant Nicolau (plaça de Sant Nicolau). SOLEMNE NOVENARI I MISSA en honor a sant Nicolau de Bari, copatró de la ciutat, Sant Nicolau de Bari. Dilluns a divendres, a les 19.15 hores. Dissabte i diumenge, a les 19.45 hores. Fins al 5 de desembre 2016.

Paseo de Federico Soto. MERCADO DE ARTESANÍA DE NAVIDAD Y REYES. 10:00 a 15:00 y 17:00 a 23:00 horas. Hasta el 6 de enero 2017.

Passeig de Federico Soto. MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS. 10.00 a 15.00 i 17.00 a 23.00 hores. Fins al 6 de gener 2017.

Plaza del Ayuntamiento. NADALGEL. Pista de Hielo. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas. Hasta el 8 de enero 2017. Plaza de la Montañeta. NADALNEU. Montaña Gigante con Descenso de Trineos. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas. Hasta el 8 de enero 2017.

Plaça de l’Ajuntament. NADALGEL. Pista de Gel. De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores. Fins al 8 de gener 2017. Plaça de la Muntanyeta. NADALNEU. Muntanya gegant amb descens de trineus. De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores. Fins al 8 de gener 2017.

2


ALICANTE Plaça de Sèneca. INAUGURACIÓ DEL BETLEM SOCIAL. En col·laboració amb l’Associació de Betlemistes d’Alacant i la Plataforma Sèneca. De 18.00 a 20.00 hores, obertura de VI Plaça Solidària. Porta aliments o joguets i t’obsequiem amb un xocolate calent. A les 19.00 hores, inauguració del betlem amb animació musical, rotllets i mistela. A les 20.00 hores, X Concert de Nadal a càrrec de la Coral Adara i sota la direcció de Marina Martínez Rubio. El betlem estarà exposat fins al 8 de gener 2017.

Plaza de Séneca. INAUGURACIÓN DEL BELÉN SOCIAL. En colaboración con la Asociación de Belenistas de Alicante y la Plataforma Séneca. De 18:00 a 20:00 horas, apertura de VI Plaza Solidaria. Trae alimentos o juguetes y te obsequiamos con un chocolate caliente. A las 19:00 horas, inauguración del Belén con animación musical, rollitos y mistela. A las 20:00 horas, X Concierto de Navidad a cargo de la Coral Adara y bajo la dirección de Marina Martínez Rubio. El Belén estará expuesto hasta el 8 de enero 2017.

Dissabte dia 3

Sábado día 3

Parc de l’Ereta, castell de Santa Bàrbara. LA CASETA DEL PARE NOEL A ALACANT. Fins a les 14.00 h del 25 de desembre de 2016. Consulteu horaris i dies en facebook.com/CamideNadalAlicante i facebook.com/santaclausalicante.

Parque de la Ereta, Castillo de Santa Bárbara. LA CASITA DE SANTA CLAUS EN ALICANTE. Hasta las 14:00 h. del 25 de diciembre de 2016. Consultar horarios y días en facebook.com/CamideNadalAlicante y facebook.com/santaclausalicante.

Diumenge dia 4

Domingo día 4

SANTA MISSA en honor del copatró sant Nicolau. En finalitzar, presentació davant de l’altar de sant Nicolau de tots els xiquets i xiquetes assistents i entrega d’obsequis de part de la confraria del patró. A les 13.00 hores.

SANTA MISA en honor del Co-Patrón San Nicolás. Al finalizar, presentación ante el altar de San Nicolás de todos los niños y niñas asistentes y entrega de obsequios de parte de la Cofradía del Patrón. A las 13:00 horas.

Dimarts dia 6

Martes día 6

Cocatedral de Sant Nicolau. SANTA MISSA en honor del copatró. Presidida pel bisbe de la diòcesi, l’Excm. i Revdm. Sr. Jesús Murgui Soriano. A les 11.00 hores.

Concatedral de San Nicolás. SANTA MISA en honor del Co-patrón. Presidida por el Obispo de la Diócesis, el Excmo. y Revdmo. D. Jesús Murgui Soriano. A las 11:00 horas.

3


CAMÍ DE NADAL Procesión con la imagen de San Nicolás. Itinerario: Plaza Abad Penalva, Calle Labradores, Calle San Isidro, Rambla de Méndez Núñez, Calle Altamira, Plaza del Ayuntamiento. A las 12:00 horas. Al llegar al Palacio Consistorial, acto institucional. Una vez finalizado el mismo, la Procesión iniciará la vuelta hasta la Concatedral. Itinerario: Arco del Ayuntamiento, Plaza Santísima Faz, Calle Mayor, Calle Muñoz, Plaza Abad Penalva y Concatedral de San Nicolás.

Processó amb la imatge de sant Nicolau. Itinerari: plaça de l’Abat Penalva, carrer de Llauradors, carrer de Sant Isidre, Rambla de Méndez Núñez, carrer d’Altamira, plaça de l’Ajuntament. A les 12.00 hores. En arribar al Palau Consistorial, acte institucional. Una vegada finalitzat, la processó iniciarà la tornada fins a la cocatedral. Itinerari: Arc de l’Ajuntament, plaça de la Santíssima Faç, carrer Major, carrer Muñoz, plaça de l’Abat Penalva i cocatedral de Sant Nicolau.

Dijous dia 15

Jueves día 15

Plaça de Gabriel Miró. XII MERCAT NATZARÉ. Fins al dilluns 19 de desembre. D’11.00 a 14.30 i de 17.00 a 21.00 hores.

Plaza de Gabriel Miró. XII MERCADO NAZARENO. Hasta el lunes 19 de diciembre. De 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas.

Divendres dia 16

Plaça de Sèneca. NADALPARC. Atraccions diverses per a tota la família. D’11.00 h a 14.00 i 17.00 a 21.00 hores. Fins al 8 de gener 2017. Centre Social Gastón Castelló (Carrer del Pi Sant, 1). CONCERT DE NADAL. A càrrec de la Banda Municipal de Música. A les 18.30 hores Centre Cultural Les Cigarreres. Assecador. DESING CHRISTMAS MARKET Tallers, concerts i mercat nadalenc. Fins al 18 de desembre. Consulteu horaris en facebook.com/cigarreres.

Viernes día 16

Plaza de Séneca-Autobusos. NADALPARC. Atracciones diversas para toda la familia. De 11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas. Hasta el 8 de enero 2017. Centro Social Gastón Castelló (Calle Pino Santo, 1). CONCIERTO DE NAVIDAD. A cargo de la Banda Municipal de Música. A las 18:30 horas. Centro Cultural Cigarreras. Secadero. DESING CHRISTMAS MARKET Talleres, conciertos y mercado navideño. Hasta el 18 de diciembre. Consultar horarios en facebook.com/cigarreras.

4


ALICANTE

Sábado día 17

Dissabte dia 17

Calle San Francisco. VI FIESTA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE JUGUETES Y ALIMENTOS. Animación infantil y talleres. Dona alimentos y juguetes a favor de Despensa Solidaria y Asociación de Ayuda Social Reacción Solidaria. De 11:00 a 21:00 horas.

Carrer de Sant Francesc. VI FESTA SOLIDÀRIA DE RECOLLIDA DE JOGUETS I ALIMENTS. Animació infantil i tallers. Dóna aliments i joguets a favor de Despensa Solidaria i Asociación de Ayuda Social Reacción Solidaria. D’11.00 a 21.00 hores.

Diumenge dia 18

Domingo día 18

Rambla de Méndez Núñez. CICLE BARRI: Viu la Bici al Nadal. D’11.00 a 14.00 hores. Platja del Postiguet. TRAVESSIA DE NADAL Platja del Postiguet. Eixida i meta a la platja del Postiguet. Des de les 11.00 hores. Informació i inscripcions: facebook.com/Alicanteanado.

Rambla de Méndez Núñez. CICLO BARRIO: Vive la Bici en Navidad. De 10:00 a 14:00 horas. Playa del Postiguet. TRAVESÍA DE NAVIDAD Playa del Postiguet. Salida y meta en la Playa del Postiguet. Desde las 11:00 horas. Información e inscripciones: facebook.com/Alicanteanado.

Dimarts dia 20

Martes día 20

Passeig de Federico Soto. MERCAT DE LA CASCARULLA. D’10.00 a 15.00 i 17.00 a 23.00 hores. Fins al dia 24 de desembre a les 14.00 hores.

Paseo de Federico Soto. MERCADITO DE LA CASCARUJA. De 10:00 a 15:00 y 17:00 a 23:00 horas. Hasta el día 24 de diciembre a las 14:00 horas.

Dijous dia 22

Jueves día 22

Auditori Provincial (ADDA). Plaça de Campoamor. CONCERT DE NADAL. A càrrec de la Banda Municipal de Música, amb la col·laboració de la Coral Tabaquera i els alumnes del Màster del Conservatori de Música “Oscar Esplá”. Entrada gratuïta limitada a l’aforament. Les entrades es podran arreplegar la

Auditorio Provincial (ADDA). Plaza de Campoamor. CONCIERTO DE NAVIDAD. A cargo de la Banda Municipal de Música, con la colaboración de la Coral Tabaquera y los alumnos del Máster del Conservatorio de Música “Oscar Esplá”. Entrada gratuita limitada al aforo. Se podrán recoger la semana del concierto

5


CAMÍ DE NADAL setmana del concert a l’ADDA de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00h i de 17.00 a 20.00h. Màxim dues entrades per persona. A les 20.00 hores.

en el ADDA de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h. Máximo dos entradas por persona. A las 20:00 horas.

Viernes día 23

Divendres dia 23

Centro de la ciudad. 8ª SAN SILVESTRE SOLIDARIA de Alicante. Salida y meta en Rambla de Méndez Núñez. Inicio a las 22:00 horas. Información e inscripciones: facebook.com/AlicanteRunning.

Centre de la ciutat. 8a SANT SILVESTRE SOLIDÀRIA D’ALACANT. Eixida i meta a la Rambla de Méndez Núñez. Inici a les 22.00 hores. Informació i inscripcions: facebook.com/AlicanteRunning.

Sábado día 31

Disabte dia 31

Plaza del Ayuntamiento. 23:00 horas: FIESTA DE FIN DE AÑO, con reparto gratuito de uvas. 00:00 horas: CAMPANADAS DE FIN DE AÑO. Animación musical hasta las 03:00 del día 1 de enero 2017.

Plaça de l’Ajuntament. 23.00 hores: FESTA DE CAP D’ANY, amb repartiment gratuït de raïm. 00.00 hores: CAMPANADES DE CAP D’ANY. Animació musical fins a les 03.00 del dia 1 de gener 2017.

GENER 2017 Dimecres dia 4

ENERO 2017 Miércoles día 4

Plaça de l’Ajuntament. DESFILADA DELS CARTERS REIALS DE SSMM ELS REIS D’ORIENT. A les 19.00 hores. Durant el trajecte els carters reials recolliran les cartes dels xiquets. Itinerari: Plaça de l’Ajuntament, carrer d’Altamira, Rambla de Méndez Núñez, carrer del Tinent Coronel Chápuli, carrer de Girona, plaça de Calvo Sotelo, Av. de Federico Soto, Av. de Maisonnave, carrer de Portugal, carrer del Pintor Lorenzo Casanova, Plaça de Sèneca.

Plaza del Ayuntamiento. DESFILE DE LOS CARTEROS REALES de SSMM los Reyes Magos. A las 19:00 horas. A lo largo del trayecto, los Carteros Reales recogerán las cartas de los peques. Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, Calle Altamira, Rambla de Méndez Núñez, Calle Teniente Coronel Chápuli, Calle Gerona, Plaza de Calvo Sotelo, Avda. de Federico Soto, Avda. de Maisonnave, Calle Portugal, Calle Pintor Lorenzo Casanova, Plaza de Séneca.

6


ALICANTE Plaza de Séneca. LLEGADA DE LOS CARTEROS REALES al Belén Municipal. 20:00 horas aproximadamente. Los Carteros Reales visitarán el Belén Municipal y dirigirán unas palabras a los peques. Animación infantil y música.

Plaça de Sèneca. ARRIBADA DELS CARTERS REIALS AL BETLEM MUNICIPAL. 20.00 hores aproximadament. Els carters reials visitaran el Betlem Municipal i dirigiran unes paraules als xiquets. Animació infantil i música.

Jueves día 5

Dijous dia 5

Puerto de Alicante. INTERIOR DE LA ZONA VOLVO, junto a la carpa. 17:00 horas: LLEGADA DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. Fiesta Infantil mientras esperamos a SSMM. Animación, música, juegos y regalos para la familia. Acceso por la rotonda junto al Museo Volvo. Plaza de Toros. 18:00 horas: RECEPCIÓN DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. Espectáculo infantil. Animación y música. Entrada mediante invitación, que se podrá retirar en la Casa de la Festa, en los días y horarios que se anunciarán en facebook.com/CamideNadalAlicante. 19:00 horas: GRAN CABALGATA DE REYES DE LA CIUDAD DE ALICANTE. Itinerario: Plaza de los Luceros, Avda. de Alfonso X El Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Calle Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento. Plaza del Ayuntamiento. DISCURSO DE SSMM LOS REYES MAGOS. Al finalizar la Cabalgata, SS.MM. los Reyes se dirigirán a los peques y niñas de Alicante, desde los balcones del Ayuntamiento.

Port d’Alacant. INTERIOR DE LA ZONA VOLVO, al costat de la carpa. 17:00 hores: ARRIBADA DE SSMM ELS REIS D’ORIENT. Festa infantil mentres esperem a SSMM. Animació, música, jocs i regals per a la familia. Accés per la rotonda al costat del Museu Volvo. Plaça de Bous. 18.00 hores: RECEPCIÓ DE SSMM ELS REIS D’ORIENT. Espectacle infantil. Animació i música. Entrada mitjançant invitació, que es podrà retirar a la Casa de la Festa, en els dies i horaris que s’anunciaran en facebook.com/CamideNadalAlicante. 19.00 hores: 70 GRAN CAVALCADA DE REIS DE LA CIUTAT D’ALACANT. Itinerari: plaça dels Cavalls, av. d’Alfons X El Savi, Rambla de Méndez Núñez, carrer de Rafael Altamira i plaça de l’Ajuntament. Plaça de l’Ajuntament. DISCURS DE SSMM ELS REIS D’ORIENT. En finalitzar la cavalcada, SS.MM. els Reis es dirigiran als xiquets i xiquetes d’Alacant, des dels balcons de l’Ajuntament.

7


CAMÍ DE NADAL NADAL EN LA ZONA NORD D’ALACANT Concursos de cuentos, de decoración navideña, talleres, exposiciones, conciertos, festivales, funciones de teatro, carteros reales, cena de la noche de fin de año, cabalgatas de reyes... Mas información: alicante.es

NADAL EN LA ZONA NORD D’ALACANT Concursos de contes, de decoració nadalenca, tallers, exposicions, concerts, festivals, funcions de teatre, carter reial, sopar de la nit de cap d’any, cavalcades de reis... Mes informació: alicante.es

¿Qué puedo visitar? BELÉN MUNICIPAL. Mercado Central (Alfonso X El Sabio). Del 25 de noviembre 2016 al 8 de enero 2017. Consultar días y horarios en facebook.com/CamideNadalAlicante.

Què puc visitar? BETLEM MUNICIPAL. Mercat Central (Alfons X El Savi). Del 25 de novembre 2016 al 8 de gener 2017. Consulteu dies i horaris en facebook.com/CamideNadalAlicante.

BELÉN SOCIAL. Plaza de Séneca. Desde el 2 de diciembre 2016 y hasta el 8 de enero 2017, de 10:00 horas a 22:00 horas.

BETLEM SOCIAL. Plaça de Sèneca. Des del 2 de desembre 2016 i fins al 8 de gener 2017, de 10.00 hores a 22.00 hores.

LA CASITA DE SANTA CLAUS. Parque de la Ereta. Desde el 2 al 25 de diciembre de 2016. Consultar horarios en facebook.com/CamideNadalAlicante y facebook.com/santaclausalicante

LA CASETA DEL PARE NOEL. Parc de l’Ereta. Des del 2 fins al 25 de desembre de 2016. Consulteu horaris en facebook.com/CamideNadalAlicante i facebook.com/santaclausalicante

MERCADO DE ARTESANÍA DE NAVIDAD Y REYES. Paseo de Federico Soto. Desde el 1 de diciembre 2016 al 6 de enero 2017, de 10:00 a 15:00 y 17:00 a 23:00 horas.

MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS. Passeig de Federico Soto. Des de l’1 de desembre de 2016 fins al 6 de gener de 2017, de 10.00 a 15.00 i 17.00 a 23.00 hores.

MERCADITO DE LA CASCARUJA. Paseo de Federico Soto. Del 20 al 23 de diciembre 2016, de 10:00 a 15:00 y 17:00 a 23:00 horas, y el 24 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas.

MERCATET DE LA CASCARULLA. Passeig de Federico Soto. Del 20 al 23 de desembre 2016, de 10.00 a 15.00 i 17.00 a 23.00 hores, i el 24 de desembre, de 10.00 a 14.00 hores.

8


ALICANTE XII MERCADO NAZARENO. Plaza de Gabriel Miró. Del 15 al 19 de diciembre, de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas.

XII MERCAT NATZARÉ. Plaça de Gabriel Miró. Del 15 al 19 de desembre, d’11.00 a 14.30 i de 17.00 h a 21.00 hores.

MUSEO DE BELENES. Calle San Agustín, 3. Dioramas y belenes tradicionales a lo largo de la historia. Lunes: Tardes de 17:00 a 20:00 h. Martes a Viernes: de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Sábados: de 10:00 a 14:00 h. Cerrado domingos y festivos.

MUSEU DE BETLEMS. Carrer de Sant Agustí, 3. Diorames i betlems tradicionals al llarg de la història. Dilluns: vesprades, de 17.00 a 20.00 h Dimarts a divendres: de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h Dissabtes: de 10.00 a 14.00 h Tancat diumenges i festius

NADALGEL. PISTA DE HIELO. Plaza del Ayuntamiento. Desde el 2 de diciembre 2016 al 8 de enero 2017. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.

NADALGEL. PISTA DE GEL. Plaça de l’Ajuntament. Des del 2 de desembre 2016 fins al 8 de gener 2017. De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores.

NADALNEU. MONTAÑA GIGANTE CON DESCENSO DE TRINEOS. Plaza de la Montañeta. Desde el 2 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.

NADALNEU. MUNTANYA GEGANT AMB DESCENS DE TRINEUS. Plaça de la Muntanyeta. Des del 2 de desembre de 2016 fins al 8 de gener de 2017, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 hores.

NADALPARC. ATRACCIONES DIVERSAS PARA TODA LA FAMILIA. Plaza de Séneca. Desde el 16 de diciembre 2016 al 8 de enero 2017, de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas.

NADALPARC. ATRACCIONS DIVERSES PER A TOTA LA FAMÍLIA. Plaça de Sèneca. Des del 16 de desembre de 2016 fins al 8 de gener de 2017, d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 hores.

9


Suscríbete a facebook.com/CamideNadalAlicante CAMÍ DE NADAL y no te pierdas nada! Subscriu-te a facebook.com/CamideNadalAlicante i no et perdes res! CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE LA CABALGATA DE SSMM LOS REYES MAGOS

CONSELLS PER A GAUDIR DE LA CAVALCADA DE SSMM ELS REIS MAGS D’ORIENT.

• Procura utilizar el transporte público para llegar al centro de la ciudad y, si es necesario usar tu coche privado, aparca en el perímetro y acércate al recorrido paseando. • Llega con tiempo y escoge razonadamente el lugar en el que te situarás para ver el desfile. Si tienes niños pequeños, busca los recorridos rectos y largos, que te permitan situarte en las primeras filas. No subas a los niños a elementos urbanos que puedan ser inestables o peligrosos, como barandillas, muretes, marquesinas, bancos, farolas… y por supuesto no lo hagas tú. • El recorrido de la Cabalgata está vallado para la protección de todos. Respeta la señalización, no cruces por lugares prohibidos, no cambies de acera durante el desfile y no permitas que los niños traspasen los límites establecidos ni que se acerquen a carrozas ni tractores y atiende siempre las instrucciones e indicaciones de los voluntarios y miembros de Seguridad. No descuides tampoco tus objetos personales. • No está permitido el disparo de ningún tipo de petardos, fuegos o tracas. • En caso de emergencia, mantén la calma, evita correr y sigue las instrucciones de las autoridades y los servicios operativos. • No pierdas de vista a los peques. Un descuido de un segundo es suficiente para que se pierdan entre la gente o se hagan daño. Mételes en el bolsillo de alguna de las prendas de vestir, tu número de teléfono y su nombre, para que te puedan localizar inmediatamente en caso de extravío del pequeño. • Los caramelos, dulces, juguetes… que se lanzan desde las carrozas son para los niños, es un símbolo festivo de generosidad. Sé un ejemplo para los pequeños; no intentes acaparar caramelos y evita centrar la atención sobre esto. Es una anécdota: lo importante es el desfile, las carrozas, y sobre todo, los que van en ellas: SSMM los Reyes Magos.

• Procura utilitzar el transport públic per a arribar al centre de la ciutat i, si és necessari usar el teu cotxe privat, aparca en el perímetre i acosta’t al recorregut passejant. • Arriba amb temps i tria raonadament el lloc en què et situaràs per a veure la desfilada. Si tens xiquets menuts, busca els recorreguts rectes i llargs, que et permeten situar-te en les primeres files. No puges els xiquets a elements urbans que puguen ser inestables o perillosos, com baranes, murets, marquesines, bancs, fanals… i per descomptat, no ho faces tu. • El recorregut de la cavalcada està tancat per a la protecció de tots. Respecta la senyalització, no creues per llocs prohibits, no canvies de vorera durant la desfilada i no permetes que els xiquets traspassen els límits establits ni que s’acosten a carrosses ni tractors i atén sempre les instruccions i indicacions dels voluntaris i membres de Seguretat. No descuides tampoc els teus objectes personals. • No està permés el llançament de cap tipus de petards, focs o traques. • En cas d’emergència, mantín la calma, evita córrer i segueix les instruccions de les autoritats i els serveis operatius. • No perdes de vista els xiquets. Un descuit d’un segon és prou perquè es perden entre la gent o es facen mal. Fica’ls a la butxaca d’alguna de les peces de roba, el teu telèfon i el seu nom, perquè et puguen localitzar immediatament en cas de pèrdua del xiquet o xiqueta. • Els caramels, dolços, joguets… que es llancen des de les carrosses són per als xiquets i xiquetes, és un símbol festiu de generositat. Sigues un exemple per a ells i elles; no intentes acaparar caramels i evita centrar l’atenció sobre açò. És una anècdota: l’important és la desfilada, les carrosses, i sobretot, els que van damunt d’elles: SSMM els Reis d’Orient.

10

• Ten cuid lanzamie vulnerab tes bland • Sus Maj los niño supone conocer regalos. pliquen quiénes cuidar s año par recompe de Reyes caramel • Cuida de guetes y ¡FELIZ NO

Bonos c de las Plaza de de Sén fa

La imag vista Idea tino Gast el 30 A pertene Alica


CADA DE T.

er a arrisari usar rímetre i

nt el lloc filada. Si correguts uar-te en xiquets a nestables marqueat, no ho

ncat per a alització, anvies de etes que tablits ni rs i atén s dels voo descuials. p tipus de

ma, evita es autori-

scuit d’un re la gent d’alguna i el seu mediataiqueta. es llans xiquets nerositat. no intenl’atenció ant és la els que d’Orient.

• Ten cuidado especial con los bebés durante el lanzamiento de caramelos y juguetes: son más vulnerables, y aunque serán caramelos y juguetes blandos, corren más riesgo de hacerse daño. • Sus Majestades los Reyes Magos quieren que los niños sean conscientes del esfuerzo que les supone llegar a todas partes, visitar Alicante y conocer y visitar las casas de todos dejando sus regalos. Por eso, les gustaría que los padres expliquen a sus niños, al paso de las 3 carrozas, quiénes son, para qué vienen y por qué han de cuidar su comportamiento durante el resto del año para que Melchor, Gaspar y Baltasar les recompensen con regalos en su noche, la Noche de Reyes, y no centren su atención en los dulces, caramelos o juguetes. • Cuida de no tirar al suelo los envoltorios de juguetes y caramelos; da ejemplo a los niños. ¡FELIZ NOCHE DE REYES! Bonos con precios especiales para las atracciones de las Plazas del Ayuntamiento (pista de hielo), Plaza de la Montañeta (Tobogán de Trineos), y Plaza de Séneca (atracciones diversas): consultar en facebook.com/CamideNadalAlicante y las casetas de cada atracción.

• Vés en compte especialment amb els bebés durant el llançament de caramels i joguets: són més vulnerables, i encara que seran caramels i joguets blans, corren més risc de fer-se mal. • Ses Majestats els Reis d’Orient volen que els xiquets i xiquetes siguen conscients de l’esforç que els suposa arribar a tot arreu, visitar Alacant i conéixer i entrar a les cases de tots i totes i deixar-hi els seus regals. Per això, els agradaria que els pares expliquen als seus xiquets, al pas de les 3 carrosses, qui són, per a què vénen i per què han de cuidar el seu comportament durant la resta de l’any, perquè Melcior, Gaspar i Baltasar els recompensen amb regals en la seua nit, la Nit de Reis, i no centren l’atenció en els dolços, caramels o joguets. • Vés amb compte de no tirar a terra els embolcalls de joguets i caramels; dóna exemple als xiquets i xiquetes. BONA NIT DE REIS! Abonaments amb preus especials per a les atraccions de les places de l’Ajuntament (pista de gel), plaça de la Muntanyeta (tobogan de trineus), i plaça de Sèneca-Autobusos (atraccions diverses): consulteu en facebook.com/CamideNadalAlicante i les casetes de cada atracció.

La imagen de la portada está diseñada para la Re“La imatge de la portada està dissenyada per a la vista Idealidad, en 1966, por el insigne pintor alican- revista Idealidad, en 1966, per l’insigne pintor alacantí tino Gastón Castelló, del que se conmemora en 2016 Gastón Castelló, del qual es commemora en 2016 el el 30 Aniversario de su fallecimiento. El original 30 aniversari de la seua defunció. L’original pertany pertenece a los “Fondos del Archivo Municipal de als “Fondos de l’Arxiu Municipal d’Alacant, Alicante, Colección Navidades Alicantinas”. Col·lecció Nadal Alacanti”.

Edita: Ayuntamiento de Alicante D.L.: A-835-2014


Alicante Navidad 2016  
Alicante Navidad 2016  
Advertisement