Page 1

19:13

Página 1

DE BRUNHOFF

30/4/08

BA BA R FA LA VO LTA A L M Ó N

Babar-volta mon COB. CAT

a t l o v a fa l ón al m

Babar i la seva família decideixen iniciar un viatge pel món per tal de conèixer diferents llocs, les seves cultures, la seva alimentació i els seus idiomes. Vols acompanyar-los i descobrir el món?

ISBN 978-84-9801-303-0

9

788498 013030

LAURENT DE BRUNHOFF


babar fa la volta al món

30/4/08

19:07

Página 44

Títol original: Babar’s World Tour Traducció: Lluïsa Moreno Llort Coordinació de l’edició en llengua catalana: Cristina Rodríguez Fischer Primera edició en llengua catalana, maig de 2008 © 2008 Art Blume, S.L. Av. Mare de Déu de Lorda, 20 - 08034 Barcelona Tel. 93 205 40 00 Fax 93 205 14 41 E-mail: info@blume.net © 2005 Laurent de Brunhoff I.S.B.N.: 978-84-9801-303-0 Dipòsit legal: B. 8.661-2008 Imprès a Egedsa, Sabadell (Barcelona) Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta obra, per qualsevol mitjà mecànic o electrònic, sense la deguda autorització per escrit de l’editor.

CONSULTEU EL CATÀLEG DE PUBLICACIONS EN LÍNIA, WWW.BLUME.NET


babar fa la volta al mรณn

16/4/08

13:49

Pรกgina 5

a t l o v a l fa รณn al m

LAURENT DE BRUNHOFF


babar fa la volta al món

1/4/08

11:03

Página 12

Després de visitar el Coliseu i el Fòrum, va arribar el moment d’acomiadar-se de Roma.


babar fa la volta al món

1/4/08

11:03

Página 13

—Digueu «Arrivederci, Roma». «A-rri-ve-der-xi», Roma...


babar fa la volta al món

1/4/08

11:03

Página 14

... i hola, Venècia. «Buon ior-no, Ve-ne-tzia».


babar fa la volta al món

1/4/08

11:03

Página 15

—Que bé! —va exclamar en Pom—. Pasta! Venècia! «Arrivederci»!


19:13

Página 1

DE BRUNHOFF

30/4/08

BA BA R FA LA VO LTA A L M Ó N

Babar-volta mon COB. CAT

a t l o v a fa l ón al m

Babar i la seva família decideixen iniciar un viatge pel món per tal de conèixer diferents llocs, les seves cultures, la seva alimentació i els seus idiomes. Vols acompanyar-los i descobrir el món?

ISBN 978-84-9801-303-0

9

788498 013030

LAURENT DE BRUNHOFF

Babar fa la volta al món  

FALTA DESCRIPCIÓN

Babar fa la volta al món  

FALTA DESCRIPCIÓN