Page 9

Eläke-Fennia Divest Groupin rahoittajaksi Eläke-Fennia rahoittaa miljoonalla eurolla palvelukonserni Divest Groupia. Rahoituspäätökseen vaikutti ratkaisevasti yrityksen tähänastinen kehitys ja yrittäjien sitoutuneisuus yhtiön eteenpäin vientiin. – Tämä on meille erittäin keskeinen asia konsernin kasvustrategian kannalta, kertoo Divest Groupin partner Jari Kolehmainen. On hienoa saada Eläke-Fennian kaltainen taho merkittävän rahoittajan rooliin. Eläkeyhtiö on vakaa ja pitkäjänteinen rahoittaja, juuri sellainen jota etsimme. Haluamme kehittää toimintaamme ilman exit-paineita, mihin pääomasijoittajien kanssa helposti törmää. Koska Divest Group myös elää niin kuin opettaa, se käytti myös oman rahoituksensa organisoinnissa neutraalia, ulkopuolista tahoa. Kolehmainen kannustaakin aina käyttämään rahoitusjärjestelyissä asiantuntijaa, joka neuvottelee sopimusehdot. Divest Groupissa tätä palvelua tarjoaa pk-yrityksille Gutta Oy.

– Verkostoituminen on tätä päivää, sanoo Eläke-Fennian yritysrahoitusjohtaja Silja Bjondahl ja rahoituspäällikkö Tuomo Hietaniemi.

Yrittäjyyden arjen haasteet tuttuja – Jos sitten käy niin, että tarjolla on kaksi periaatteessa yhtä hyvää sopimusta, valinta osuu kyllä siihen, jossa rahoittajan ja yrityksen edustajien kemiat kohtaavat ja asiat tuntuvat hoituvan paremmin. Fennia-ryhmä jakaa samantyyppisiä arvoja kanssamme. Heidän asiakaskunnastaan iso osa on yrittäjiä ja siksi he tuntevat yrittäjän arjen ja sen haasteet. Eläke-Fennia on aina tukenut kotimaista kasvua ja yrittäjyyttä erityyppisillä rahoitusratkaisuilla. Tällä hetkellä lainakanta on vajaa puoli miljardia ja tyypillinen hanke muutamista sadoista tuhansista ylöspäin. Pääosa rahoituksesta on pankkilainoja vastaavin ehdoin myönnettäviä sijoituslainoja, mutta joukkoon mahtuu myös takaisinlainoja sekä jonkin verran tarkoin harkittua omapääomaehtoista rahoitusta. Perusasiat hyvässä kunnossa – Perustehtävämmehän on eläkemaksujen kerääminen ja eläkevarojen tuottava ja turvaava sijoittaminen. Rahoituksessa jo lakikin velvoittaa mei-

Perusasiat yhtiössä ovat hyvässä kunnossa ja kasvusuunnitelmat samalla sekä intohimoisia että realistisia. tä kohtelemaan yrityksiä tasavertaisesti. Täydennämme rahoitusmarkkinoita yhteistyössä pankin kanssa, osana kokonaisrahoitusta, muistuttaa Eläke-Fennian yritysrahoitusjohtaja Silja Bjondahl. –Eläke-Fennia tekee muutamia vastaavan tyyppisiä rahoituksia vuosittain, jatkaa rahoituspäällikkö Tuomo Hietaniemi. Divest Groupin tapauksessa meidät vakuutti erityisesti yhtiön kehitys sekä yrittäjien sitoutuneisuus yhtiön eteenpäin vientiin. Perusasiat yhtiössä ovat hyvässä kunnossa ja kasvusuunnitelmat samalla sekä intohimoisia että­realistisia. Toiminta aina asiakkaan edun mukaista Aktiivinen yhteistyö on tärkeää. Eläke-Fennia sekä Divest Group tarjoavat palvelujaan PK-yrityksille ja voivat suositella omalle asiakaskunnalleen toistensa palveluja silloin, kun katsovat sen olevan asiak­kaan edun mukaista. – Verkostoituminen on tätä päivää. Silloin kun meillä on yhteisiä intressejä, on luonnollista ja kaikkien etu, että hyödynnämme mahdollisuudet edistää asiakaskuntamme menestymisen edellytyksiä ja hyvinvointia, muistuttaa Bjondahl. Yksi Eläke-Fennian merkittävistä palveluista on työssä jaksamisen ja ylipäätään työhyvinvoinnin tukeminen.

DIVESTNEWS 9

Divest News  

Divest Group Oy:n asiakas- ja henkilöstölehti

Advertisement