Page 30

maakuntastrategia

Myyntityö on keskustelun herättämistä ja näkökulmien luotaamista otetaan välittömästi yhteyttä. Kampanjat tuottavat myös informaatiota, jota raportoimme sovituin menetelmin ja sovitussa aikataulussa.

Sametin myyntineuvottelija Anssi Sairanen.

Anssi Sairanen toimii myyntineuvottelijana Sametin Savonlinnan palvelukeskuksessa. Työ asiakasrajapinnassa edellyttää vahvaa alan tuntemusta, jotta keskustelu asiantuntijoiden kanssa virittyy lyhyessä ajassa kiinnostavalle tasolle. Mitä teet työksesi? – Toimin ratkaisumyyjänä asiakasrajapinnassa ja vastaan asiakkaiden kampanjoiden operatiivisesta toteutuksesta. Kun uusi myyntikampanja käynnistyy, osallistun asiak­kaan briiffipalaveriin. Siinä käymme yhdessä läpi kampanjasisällöt ja teemme kampanjasuunnitelman, jonka avulla luomme yhteisen näkemyksen sovituista asioista ja sisällöstä. Kun asiakas näyttää vihreää valoa, kampanja käynnistyy ja puhelinkontaktointi alkaa, vastaa Anssi Sairanen. Millainen on tyypillinen kampanja? – Kampanjoita on isoja ja pieniä, lyhyitä tai pidempiä kokonaisuuksia, jossa tiettyyn aihealueeseen sukelletaan huomattavasti pintaa syvemmälle. Kampanja voi olla vaikkapa uuden tuotteen lanseeraukseen liittyvä asiakastilanteen kartoitus, jonka tavoitteena on peilata miten asiakkaan uusi innovaatio voi hyödyttää loppuasiakasta. Kun 30 DIVESTNEWS

keskustelu muuttuu hedelmällisempään suuntaan, pyrimme varaamaan tapaamisen asiakkaan edustajan ja loppuasiakkaan välille. Tässä vaiheessa on tärkeää, että puhelinkeskustelun tiimoilta on tehty kartoitus loppuasiakkaan tilanteesta, tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Asiakkaan edustajalla on näin hyvät ennakkotiedot loppuasiakkaan toimintaympäristöstä, suunnitelmista sekä siitä, miten uusi tuote istuu tähän kokonaisuuteen. Kuinka paljon päivittäinen työ vaatii yhteydenpitoa asiakkaan suuntaan? Jokaisella kampanjalla on asiakkaan päässä omistaja. Jos kampanjan osalta on selkeät sävelet, riittää, että asiat käydään läpi vaikkapa kerran viikossa puhelimitse. Jos kampanja on tiivistahtinen, yhteydenpitoa voi olla jopa päivittäin. Mikäli asiakasrajapinnasta tulee sellaista signaalia, joka edellyttää nopeita toimenpiteitä, asiakkaaseen

Mikä on parasta työssäsi? – Parasta on se, että kaikki asiakkaat ovat oman alansa ammattilaisia, joilla on selkeä ote asioihin. Siksi heidän kanssaan on helppo luoda yhteisymmärrys siitä, millä tavalla asioita viedään eteenpäin. Antoisaa on myös päästä keskustelemaan IT-infraan tai uusiin teknologioihin liittyvistä asioista loppuasiakkaiden kanssa. Jokaisesta puhelusta oppii uutta, kun henkilöt saattavat tarkastella samaa asiaa hyvinkin erilaisista lähtökohdista. Uskon, että asiakkaammekin arvostavat, mikäli voin tuottaa heille aivan uudenlaisia näkökulmia. Entä haasteellisinta? IT-ala ei suinkaan ole helpoin mahdollinen toimiala, joten vaatii taitoa ja nöyryyttä saada keskustelu viritettyä lyhyessä ajassa aidolle ja kiinnostavalle tasolle. Työ edellyttää, että asiakkaan kanssa kykenee keskustelemaan asioista niiden oikeilla nimillä ja että tuntee IT-alaa pintaa syvemmältä. Haasteellista on myös se, että onnistuu herättämään lyhyessä ajassa loppuasiakkaan mielenkiinnon ja saa aikaan aitoa vuorovaikutusta. Työmme tavoitteena on luoda asiakkaillemme laadukkaita asiakaskohtaamisia ja aitoja myyntimahdollisuuksia. Tärkeintä onkin saada oikeat ihmiset keskustelemaan keskenään. Yhtiössäsi toteutetaan 1+1 strategiaa. Mitä se tarkoittaa sinun työsi kannalta? Se tarkoittaa, että minun lisäksi myös tiimini ja yksikkömme vetäjä tuntevat asiakkaani. Minun tehtäväni on hoitaa operatiivinen työ asiakkaan suuntaan eli toteuttaa ja raportoida kampanja suunnitellun mukaisesti. Tarvittaessa saan kuitenkin tukea käytännön työhön resursointiin tai ongelmatilanteisiin liittyen yksikkömme sisältä. Parasta kuviossa on mielestäni se, että meillä on selkeät roolit, työnjako ja vastuualueet niin yksikön sisällä kuin asiakkaankin suuntaan, mikä tekee käytännön työstä sujuvaa kaikkien osalta.

Divest News  

Divest Group Oy:n asiakas- ja henkilöstölehti

Divest News  

Divest Group Oy:n asiakas- ja henkilöstölehti

Advertisement