Page 28

maakuntastrategia

Imua maakuntiin Divest Groupin kasvustrategiana on panostaa Sametti Oy:n Mikkelin ja Savonlinnan palvelukeskusten toimintaan maakunnissa. Henkilöstön pysyvyys on palvelukeskusten kilpailuetu, mikä luo imua maakuntiin ja takaa asiakkaille laadukkaat palvelut.

S

ametti on aloittanut toimintansa vuonna 2008 Savonlinnassa, jossa se työllistää jo viitisenkymmentä asiakaspalvelun ammattilaista. Mikkelin palvelukeskus on yhtiöitetty vuonna 2012 ja siellä työskentelee tällä hetkellä toistakymmentä henkilöä. Savonlinnan ja Mikkelin palvelukeskusten vetäjät Anja-Riitta Kierikka ja Reija Härkönen ovat tyytyväisiä yksiköiden nykytilaan ja suhtautuvat positiivisesti tulevaisuuteen. – Savonlinnan yksikkö on saavuttanut jo hyvän jalansijan alueellisena toimijana niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin keskuudessa. Aloitimme neljällä työntekijällä ja nyt osaajia on jo lähes viisikymmentä, Kie-

28 DIVESTNEWS

rikka kertoo. Mikkelissäkin tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä. – Olemme hyvin sitoutuneita kasvutavoitteisiimme ja on hienoa, että olemme onnistuneet luomaan näinkin lyhyessä ajassa uusia työpaikkoja Mikkelin seudulle. Kiinnostavien työpaikkojen lisääminen on keino pitää nuoret aikuiset alueella ja turvata maakunnan kehitys myös tulevaisuudessa, Härkönen pohtii. Aktiivista oppilaitosyhteistyötä Molemmat yksiköt tekevät alueella aktiivista oppilaitosyhteistyötä. – Työnantajina meillä on vastuu osoittaa vastavalmistuneille, että kiinnostava ura ei välttämättä edellytä muut-

toa pääkaupunkiseudulle, Kierikka toteaa. Sametti Oy ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI) ovatkin allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on luoda opiskelijoille mahdollisuus tutustua työelämään jo opiskeluaikana ja auttaa nuoria työllistymään opintojensa jälkeen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kumppanuussopimuksessa Sametin vastuulla on perehdyttää SAMIn opiskelijoita työelämän vaatimuksiin. – Näin opiskelijat saavat tulevaisuuden työllistymisen kannalta tärkeää työkokemusta. Sopimuksen tavoitteena on myös taata asiantuntijuuden säilyminen ja kehittyminen Savonlinnan alueella sekä opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tukeminen. Yhteistyö SAMIn kans-

Divest News  

Divest Group Oy:n asiakas- ja henkilöstölehti