Page 27

ihtuviin tilanteisiin Mehiläinen-konsernin Controller-tiimin esimies Minna Leiviskä sai henkilövaihdosten yhteydessä lisäresurssin Guttalta auttamaan raportoinnin tehtävissä. Apu tuli tarpeeseen ja kokemus oli erittäin positiivinen.

M

ehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottaja Suomessa. Konserni toimii laajasti yksityisrahoitteisten terveyspalveluiden ja julkisrahoitteisten terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla. Tällä hetkellä Mehiläisen valtakunnalliseen palveluverkostoon yksityisrahoitteisissa terveyspalveluissa kuuluu yhteensä 26 lääkärikeskusta, palveluverkostoa täydentävät työterveysasemat ja yhdeksän sairaalaa. Julkisrahoitteisilla markkinoilla Mehiläinen-konserniin kuuluu tällä hetkellä kymmenen vanhusten hoivakotia, 14 lastensuojeluyksikköä ja lastenpsykiatrinen sairaala, 26 mielenterveyskuntoutuksen yksikköä sekä kehitysvamma- ja vammaispalveluyksiköitä. Lisäksi, vuoden 2009 alusta alkaen konserni on tuottanut Raaseporin kaupungin alueella Karjaan perusterveydenhuollon ja kotihoidon palveluita. Minna Leiviskä toimii Mehiläisen taloushallinnossa Controller-tiimin esimiehenä. – Tiimissämme toimii neljä Controlleria, ja vastaamme Mehiläinen-konsernin Controller-toiminnoista, sisäisestä laskennasta, raportoinnista, ennustamisesta sekä budjettiprosesseista, Minna kertoo. Mielenkiintoinen työskentely-ympäristö Mehiläinen on Minnan mielestä mielenkiintoinen ja haastava työskentely-ympäristö. – Mehiläisen toimintakenttä on omalla toimialallaan todella laaja: liiketoiminta-alueet kattavat perinteisen lääkärikeskus- ja sairaalatoiminnan lisäksi työterveydenpalvelut sekä kuntapalveluiden puolella lastensuojelu-, mielenterveys- ja ikääntyvien hoitopalvelut. Se luo liiketoimin-

nallisia haasteita myös taloushallinnon tontille. Muutoksiin ja organisaation vaatimuksiin on kyettävä reagoimaan nopeasti ja täsmällisesti, Minna kertoo. Tuttu Gutta Minna on työskennellyt Mehiläisessä noin vuoden verran. Mehiläiseen hän siirtyi Blue1:n palveluksesta, jossa hän toimi samankaltaisessa roolissa. Yhteistyötä Guttan kanssa hän on tehnyt jo pitkään. – Yhteistyötä Guttan kanssa olen tehnyt eri muodoissa jo kymmenen vuoden ajan. Yhteistyö käynnistyi jo edellisen työnantajani aikana: teimme Blue1:ssa Controller-toimintojen kehitysprojektin. Sen lisäksi olen käyttänyt Guttan palveluita järjestelmäprojekteissa. Apua on siis löytynyt hyvinkin erilaisiin tilanteisiin, Minna kertoo Lisäresurssin tarve ja positiivinen kokemus Viime vuoden puolella Mehiläisen Controller-toiminnoissa tuli henkilövaihdosten myötä tarve lisäresurssille, joka ottaisi hoitaakseen kuukausiraportoinnin. – Otin yhteyttä Guttaan, kerroin tilanteen ja tarpeen. Guttalta löytyi nopeasti apu akuuttiin tarpeeseen. Jokaisella yrityksellä on raportointiin liittyen omat vivahteensa, mutta meillä raportointiprosessit on dokumentoitu hyvin, joten työ käynnistyi mutkattomasti, Minna kiittelee. Minna on kokonaisuudessaan tyytyväinen apuun, jota he akuuttiin tarpeeseen Guttalta saivat. – Kaikki sujui hienosti. Huomisesta ei koskaan tiedä, ja tilanteet saattavat vaihtua nopeasti, joten tällainen vaihtoehto on ehdottoman hyvä myös jatkoa ajatellen, hän tuumii.

Yhteistyötä Guttan kanssa jo kymmenen vuoden ajan.

DIVESTNEWS 27

Divest News  

Divest Group Oy:n asiakas- ja henkilöstölehti