Page 22

talous

Talousosastot murroksessa – nyt etsitään uusia ratkaisuja

T

alousosastot ovat murroksessa osoittaa taloushallinnon palvelukeskus Clarus Oy:n teettämä Taloushallinnon tutkimus 2012. Eläköityminen haastaa resursoinnin, järjestelmäinvestoinnit puhuttavat ja talouden ennustettavuus kysyy raportoinnin kehittämisen perään. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse suomalaisten keskisuurten konsernien talousjohtajia. Henkilöstöpuolella talousosastoja vaivaa resurssipula: talousosastot ovat pieniä, eikä osaavaa tuurausapua löydy. Jopa 68 % vastaajista ilmoitti talousosastonsa pyörivän 1-5 henkilön voimin. – Monessa yrityksessä talousosasto pyörii yhden tai kahden henkilön varassa. Kun osaavaa back upia ei ole, henkilöstö kokee ettei yllättäviin poissaoloihin ole varaa, toteaa tutkimuksen teettänyt Petri Kortelainen Clarukselta. Tilanteeseen ei myöskään ole odotettavissa helpotusta. Taloushenkilöstöstä 80 % on yli 40-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita talousosastoilla on vain yhden prosenttiyksikön verran. Lisäksi 10 % vastaajista ilmoitti eläköitymisen jo alkaneen omalla talousosastollaan. – Resurssipulaan ei ole riittävästi varauduttu. Eläköitymisen vaikutukset siirtyvät aaltoliikkeenä organisaatiosta toiseen – myös nuoriin taloustiimeihin. Koska eläköityminen on alkanut jo 10 % yrityksistä, eikä uusia tulokkaita alalle juuri ole, saamme varautua kiihtyvään kilpailuun hupenevista henkilöresursseista, Kortelainen arvioi.

22 DIVESTNEWS

Alle 30-vuotiaita talousosastoilla on vain yhden prosentti­ yksikön verran. Sähköisiin järjestelmiin siirtymisessä haasteita Järjestelmäpuolella ongelmia puolestaan tuottaa uusiin järjestelmiin siirtyminen. Tehokkuuden parantamiseksi Kortelainen kertoo yritysten yhdenmukaistavan järjestelmien käyttöä ja prosesseja konsernien sisällä. Yli kolmannes vastaajista on uusimassa taloushallinnon järjestelmiään ajan tasalle, ja jopa 17 % raportoi IT-kehityshankkeidensa koskettavan sähköistä ostolaskujen kierrätystä. – Luvut ovat yllättävän korkeat. Uskon, että yhä useampi organisaatio rakentaa ostoreskontransa prosessit vahvassa kehitysaallossa olevien Saas-palveluiden ympärille. Muuttuvat kustannukset ja moderni teknologia houkuttavat mittavan investoinnin sijaan. Raportoinnissa tähdätään tulevaan Raportoinnin saralla markkinoiden epävakaus on kannustanut yrityksiä kehitystyöhön. Vastaajista 61 % ilmoitti satsaavansa raportointityövälineiden kehitykseen. Oikeilla työkaluilla ja analyysilla ulkoisen laskennan datavarastosta saadaan

merkittävää lisäarvoa operatiiviseen päätöksentekoon ja liiketoiminnan ohjaukseen. Ongelmalliseksi konserniraportointi koettiin erityisesti taloushallintonsa ulkoistaneissa yrityksissä. – Eivätkö yritykset osaa vaatia palveluntuottajalta tuloksia, Kortelainen ihmettelee. Kun yritysjohdon ja palveluntuottajan välillä vallitsee avoin keskustelusuhde, edellytykset erittäin korkeatasoiseen konserniraportointiin ovat varmasti olemassa. Ratkaisuna luova resursointi ja kohdennettu ulkoistus Ratkaisuiksi talousosastojen ahdinkoon Kortelainen ehdottaa talousosaston luovaakin resurssien johtamista, moniosaamisen rakentamista sekä investointeja nuorten ihmisten kouluttamiseen. Talousosaston rakenteisiin voi vaikuttaa myös siirtämällä vastuuta esimerkiksi ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Jopa 89 % taloushallintonsa ulkoistaneista vastaajista on ollut tyytyväisiä ratkaisuunsa. – Yritysten tulisi miettiä mahdollisuuksiaan ulkoistaa transaktiokeskeiset taloushallinnon prosessinsa. Tällä vähennetään sekä henkilöstöön että järjestelmiin kohdistuvaa painetta. Lisäksi ulkoistus tarkoittaa toimintojen skaalautumista. Yritykset ovat aktiivisimpia palkanlaskennan ulkoistamisessa. Tämän lisäksi esimerkiksi reskontran ja maksuliikenteen ulkoistuksella voidaan vähentää henkilötyövuositarvetta merkittävästi.

Divest News  

Divest Group Oy:n asiakas- ja henkilöstölehti

Advertisement