Page 19

talous

Joustavasti mukana kasvussa ja muutoksessa Med Group on dynaaminen terveyspalveluyritys, joka on kasvanut määrätietoisesti koko viisivuotisen toimintansa ajan. Yhteistyö Claruksen kanssa on joustanut mukana muutoksissa.

M

ed Group on terveyspalvelualan kasvuyritys. Yhtiön­ strategiaan kuuluvat kasvuhakuisuus ja määrätietoinen palvelutarjonnan laajentaminen, joten myös yksityissektorin osuus yhtiön liikevaihdosta on viime vuosina kasvanut. – Julkinen sektori on yhtiön alkutaipaleella ollut pääasiallinen asiakaskuntamme, mutta yksityiset hammaslääkäriasemat ovat olleet erittäin vahva päänavaus yksityiselle puolelle, yhtiön talousjohtaja Sanna-Mari Ovaska toteaa. Yhtiön toiminta käynnistyi alun perin ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta, jotka ovat edelleenkin tärkeä osa liiketoimintaa. – Karkeasti noin vajaa puolet vuoden 2012 liikevaihdostamme muodostui ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta. Viimeisten vuosien aikana olemme laajentuneet muillekin terveydenhuoltoalan toimialoille kuten terveydenhuoltopalveluihin, hoivapalveluihin ja silmälääkäripalveluihin sekä suun terveydenhuoltoon. Niiden lisäksi tytäryhtiömme MedFlight Finland hoitaa kansainvälisiä potilassiirtoja, Ovaska kertoo.

Kasvua yrityskaupoista Myös yrityskaupat ovat vauhdittaneet vahvasti yrityksen kasvua. – Olemme tehneet viiden vuoden aikana reilut parikymmentä yrityskauppaa. Nykyinen kasvumme perustuu kuitenkin yhä selkeämmin myös orgaaniseen kasvuun. Ovaskan mukaan esimerkiksi ensihoidossa yritysostoja ei ole enää viime vuosina tehty: uutta kasvua on syntynyt tarjouskilpailujen voittojen kautta. Yrityskaupat opettavat Med Groupin vauhti ja yritysostojen määrä on paitsi hionut yhtiön prosesseja, myös opettanut. – Jokaisesta yrityskaupasta opimme aina jotain uutta. Viisautta on ehtinyt matkan varrella kertyä siitä, mitä kannattaa tehdä ja toisaalta mitä jättää tekemättä, Ovaska kertoo. Erityisen

Asiakkaan suusta Keskinäinen avoimuus ja luottamus ovat yhteistyömme vahvuus

Kun asioista voidaan puhua suoraan, haastavimmatkin asiat ovat helpommin ratkaistavissa. Med Groupin kasvun vuoksi uutta tietoa on tullut paljon ja muutoksia tapahtunut nopeassa syklissä. Yhteiset, säännöllisin väliajoin pidettävät tapaamiset Med Groupin kanssa ovat tärkeitä, jotta voimme vaihtaa ajatuksia ja pysymme puolin ja toisin tilanteen tasalla. Tiedon on kuljettava myös tiimin sisällä. Toimivaksi käytännöksi ovatkin muotoutuneet kuukausittaiset asiakasvastaavan vetämät palaverit, joihin osallistuvat kirjanpitäjät, palkanlaskijat, reskontranhoitaja sekä tietohallintomme edustaja. – Robert Försti, Med Groupin pääkirjanpitäjä

>>>jatkuu seuraavalla sivulla DIVESTNEWS 19

Divest News  

Divest Group Oy:n asiakas- ja henkilöstölehti

Advertisement