Page 1


Vulemu cuntĂ ?


Lunorsola Raffalli

Vulemu cuntà ? Traduzzione

José Ersa


Una calzetta verde manghjata da i tuparelli.


Duie calzette rosule strappate da i tuparelli.

Vulemu cuntà ?  

Vulemu cuntà ?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you