Page 1

Morten Olsen Ictus (2005) for sinfonietta Dur. 23’

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Program note: Ictus er komponeret til Esbjerg-ensemblet. Ictus betyder egentlig (gentagen) accent men hentyder også til hjerteslaget, der i nærværende værk er den meget lange rytme der som en slags dna streng går gennem værket. Efter at have færdiggjort værket læste jeg ved en tilfældighed digteren Peter Christensens digt Ictus, og fandt i det et sådant sammenfald med musikken at jeg synes det udgør en bedre introduktion til værket end den sædvanlige tekniske programnote. Morten Olsen februar 2005

Ictus I de lang linjer vi altid tegner i et ukendt ansigts rasende nerve, genkender du ikke mere end dét der begynder hvor alting hører op: at vi hviler ud i kaotiske undtagelser og stærke, blufærdige spørgsmål om en glemsel der gentager sig selv som en gestus til dét ingen ejer og nogensinde skal møde: hvor én begynder og en anden giver op at lade nåde gå for ret som kærlighed i de brudte rytmer der aldrig hører op Gengivet med tilladelse af forfatteren og Borgens forlag.


Instrumentation: Flute, doubling Alto Flute Oboe, doubling English Horn Clarinet in Bb, doubling Bass Clarinet Bassoon Horn Piano Percussion (one player) 2 Violins Viola Cello Doublebass Percussion instruments: Marimba Vibraphone Large Tam-tam Tuned Gong (e) Suspended Cymbal Crotales (a) Gran cassa Snare Drum

In the score, all instruments are written in their relevant transpositions. Accidentals are written normally - valid for the rest of the bar.

diminuendo al niente crescendo dal niente

Strings Abbreviations: S.P.: sul ponticello S.P.: + : extreme sul pont, original pitch is nearly inaudible. S.T.: sul tasto Glissandi must start immediately at the written note. Vibrato is always "normal" unless otherwise indicated.


Ictus

q = 63 Flauto

Corno inglese

Clarinetto basso in Si b

Fagotto

Corno in Fa

Morten Olsen 2004/2005

& 44 4 & 4 ≈ b œj. ˙ f

j ‰ œ

4 &4

˙. f

‰ . œ‡ ˙ . p

j #œ œ p

œ. œ œ

‰ j œ œ

˙ j ‰ œ

≈ j bœ . œ

œ

œ œ

‰ Ó

œ.

‰ Ó

œ.

?4 4 œ ‰ ‰ œ ≈œ≈œŒ . . F f 4 &4

‰ ‰ b œ. f

≈ ≈ Œ œ. œ œ F

q = 63

Piano

#w ? 4 ≈ œ. ˙. 4 J f ?4 4 #w ≈ #œ . ˙ . J large tam-tam

Percussione

÷ 44 ˙ f

w w

w w

w w

w w

w w

w w

l.v.

l.v.

÷ 44 q = 63 Violino I

4 &4

Violino II

4 &4

Viola

B 44

Violoncello

?4 4

Contrabbasso

? 44

B

pizz.

© 2005 by Edition SAMFUNDET, Copenhagen

ΠMorten Olsen: Ictus - 3

. ≈œ≈œ‰ œ p

. ‰ œ ≈œ≈œŒ f

Ó


5 fl.

&

5 4

4 4 w π

cor. ing

&

5 4

4 4

3 4

bas. cl.

&

5 4

4 4

3 4

fag.

?

45

44

34

cor.

&

5 4

4 4

3 4

˙

3 4

Ó o

5

?

5 4

?

5 4

4 nw 4 w p w 4 bw 4

÷

5 4

4 4

3 4

÷

5 4

4 4

3 4

&

pno.

w w

w w

3 4

w w

w w

3 4

5

perc.

5 vl. I

& Nw p

vl. II

& bw p

vla.

vlc.

cb.

B

w p

B #˙ . p ?

gliss.

œ

5 4˙

Ó

Œ

4 4

w

w

3 4

5 4˙

Ó

Œ

4 4

bw

w

3 4

5 4˙

Ó

Œ

4 4

w

˙.

Œ

3 4

5˙ 4

Ó

Œ

4 4

#w

˙.

Œ

3 4

5 4

4 4 Morten Olsen: Ictus - 4

3 4


10 fl.

3 &4

5 4

4 4

5 4

4 4

cor. ing

3 &4

5 4

4 4

5 4

4 4

bas. cl.

3 &4

5 4

4 4

5 4

4 4

fag.

? 34

54

44

45

44

cor.

3 &4

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

10

3 ˙. & 4 ˙. pno.

5 nw 4 w p w 5 w 4

˙. ? 3 ˙. 4

l.v.

œ œ

4 w 4 w

œ œ

w 4 w 4

5 4

4 4

10

÷ 34

5 4

4 4

5 4

4 4

÷ 34

5 4

4 4

5 4

4 4

perc.

10 vl. I

3 &4 œ

Ó

5 4

4 4 w p

w

5 4

4 4

vl. II

3 &4 œ

Ó

5 4

4 4 bw p

w

5 4

4 4

w

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 4

vla.

B 34

5 4

4 w 4 p

vlc.

B3 4

5 4

4 #˙ . 4 p

cb.

?3 4

5 Π4

(pizz.)

œ.

≈ œ ‰

Ó

4 4

p Morten Olsen: Ictus - 5

gliss.

œ

˙

Ó


15 fl.

4 &4

5 4

obo

4 &4

5 4

bas. cl.

4 &4

5 4

fag.

? 44

45

cor.

4 &4

5 4

15

4 &4

Ó

?4 4

Ó

pno.

n˙ ˙ p ˙ b˙

5 w 4 w

œ œ

w 5 w 4

œ œ

15

÷ 44

5 4

÷ 44

5 4

perc.

15 vl. I

4 &4 w

˙

˙

vl. II

4 & 4 bw

˙

˙

vla.

B 44 w

˙

˙

5 4

o

5 4

o

5 4

o espr.

vlc.

cb.

B 4 #˙ . 4

gliss.

œ

w

w F

?4 4

5 ˙. 4 5 4

Morten Olsen: Ictus - 6

Ó

?


19 fl.

cor. ing

bas. cl.

3 4

& & ≈ b œj. ˙ f

j œ ‰

& ‰

fag.

?

cor.

&

œ. f

j #œ ˙ f ‰ ‰

œ.

‰ ‰ b œ. f

œ

≈ œ.

œ

≈ œ

˙

3 ≈ 4 œ œ

j ‰ œ

≈ j bœ . œ

3 4

‰ . œ‡ ˙ . F

j #œ œ F

Ó

œ.

Ó œ

œ œ

œ. ‰

Œ

Œ

b œ.

œ

œ

≈ œ

œ

‰ œ

œ

≈ œ

˙

j‰ Ó œ p

œ . bœ ˙

j‰ Ó œ p

34 ‰ œ

3 ‰ 4

œ

œ

œ.

œ.

‰ b œ.

œ

≈ œ.

œ

≈ œ

Œ

j‰ Œ œ. F

Œ

j‰ Œ b œ. F

œ

l.v.

19

#w ? w

œ œ

w w

œ œ

3 4

f

pno.

? #w #w

œ œ

19 large tam-tam

÷ perc.

˙ f

œ

w w

3 4

œ œ

l.v.

3 4 3 4

÷

19 vl. I

& w f

œ p

˙.

Ó

3 4

vl. II

& bw f

œ p

˙.

Ó

3 4

vla.

B w f

œ p

w

vlc.

B #˙ .

˙

gliss.

cb.

# œ.

œ

Œ

Œ

Ó

p

f (pizz.)

?

œ

‰ ‰

œ.

œ

œ

Ó

# œ.

Œ

œ

œ

œ.

f Morten Olsen: Ictus - 7

œ

œ

˙. p b˙ . p

3 4

˙. p

3 4

#˙ . p

3 ‰ 4

# œ.

œ.

œ

œ

gliss.


23 fl.

cor. ing

bas. cl.

più mosso q = 84

4 4

& & ‰ b œj p &

œ #œ p

˙

j œ

j #œ

˙

‰.

œ

‡ œ œ

œ.

˙

œ

œ ‰

œ.

≈ j bœ .

j œ

˙

œ

œ

bœ œ

4 4 4 4

fag.

?

44

cor.

&

4 4

23

più mosso q = 84

?

4 4

?

4 4

pno.

23

÷

4 4

÷

4 4

perc.

più mosso q = 84 23 vl. I

& ˙

vl. II

& ˙.

vla.

B ˙.

vlc.

B ˙.

cb.

?

˙.

œ |

|

œ Ó

b˙ .

S.P.

ord.

˙.

4 4

˙.

4 4 4 4

œ

Ó

‰ #œ J

˙

˙.

œ

Ó

Œ

˙

˙

œ œ.

4 4 4 4

Morten Olsen: Ictus - 8


{\ e = e |}

27 fl.

4 &4

cor. ing

4 &4

bas. cl.

4 &4

6 8

9 8

6 Œ. 8

œ. F

muta in cla. in Sib

œ.

Ó

4 4

9 œ. 8 f

6 8

9 8

fag.

? 44

68

98

cor.

4 &4

6 8

9 8

œ.

#œ .

œ ≈ Œ ·

Œ.

#˙.

Œ.

4 4

Œ.

4 4

œ.

44

Œ.

4 4

Œ.

4 4

Œ.

4 4

ƒ œ. ƒ ˙.

œ.

ƒ

{\ e = e |} 27

n˙ . ˙. ƒ ˙. b˙ .

?4 4

6 8

9 8

?4 4

6 8

9 8

÷ 44

6 8

9 8

4 4

÷ 44

6 8

9 8

4 4

&

pno.

27

perc.

{\ e = e |} 27 vl. I

4 &4 ˙

vl. II

4 & 4 ˙.

vla.

B 44 ˙ .

vlc.

B4 œ 4

gliss.

j œ

#œ .

Nœ #œ œ.

œ œ bœ

œ

gliss.

6 . 8 ˙

9 j Œ 8 œ

6 8

9 8

˙.

6 8 ˙. 6 bœ 8 F

|

œ. F | 9 8 œ. F

œ. Œ .

9 8

J

œ.

Œ.

Œ.

Œ

j œ œ. p

4 4

œ.

j Œ œ

Œ

j bœ œ . p

4 4

œ.

œ.

j œ Œ

œ.

œ

Œ.

œ.

ord.

S.P.

gliss.

cb.

6 8

9 8 Morten Olsen: Ictus - 9

˙.

œ œ. J p

4 4

Œ.

4 4

Œ.

4 4

ƒ

f arco

?4 4

?

Œ

b˙ . ƒ


( {e = e })

#œ . ≈ J ƒ

31 fl.

cor. ing

cla.

4 &4 4 &4 Ó

œ J f

œ

œ ≈ ‰ ·

? 44 ‡ ≈ ‰ œ

cor.

4 &4

Œ

Ó

3 4

Ó #œ . ≈ J ƒ

Œ

ƒ fag.

3 4

Œ

muta in obo

Œ

#˙ .

4 &4

˙

Œ

˙. ƒ ˙. ƒ

Œ

4 &4

n˙ . ˙.

Œ

?4 4

˙. b˙ .

Œ

˙

≈ j œ. ƒ œ. ≈ J ƒ

˙ ˙

Œ

3 4

Œ

34

Œ

3 4

( {e = e }) 31

pno.

≈ n œœ .. J œ. ≈ bœ . J ƒ °

ƒ

˙. ˙.

3 4

˙. ˙.

3 4

marimba

31

÷ 44 perc.

÷ 44

&

>œ œ œ œ Œ œ œ

Œ

‰.

ƒ

œ ‰ ‡ œœ bœ ƒ f

Œ

Ó

÷

3 4 3 4

( {e = e }) 31 vl. I

4 &4 w

vl. II

4 &4 w

pizz.

‡ ≈ ‰ œ

Œ

≈ œ· ‰ ƒ

Ó

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

Œ

Ó

3 4

pizz.

‡ ≈ ‰ œ

Œ

≈ œ· ‰ ƒ

Ó

pizz.

vla.

vlc.

cb.

B 44 w ?4 4 ?4 4

œ ≈ ‰ ·

Œ

œ. J f

Ó

pizz.

˙.

B

Œ

ƒ b˙ .

pizz.

‰.

ƒ Morten Olsen: Ictus - 10

bœ · f

œ. J f

œ œ


A 34

meno mosso q = 42 {h = q}

fl.

3 &4

4 4

3 4

4 4

3 4

obo

3 &4

4 4

3 4

4 4

3 4

cla.

3 &4

4 4

3 4

4 4

3 4

fag.

? 34

44

34

44

34

cor.

3 &4

4 4

3 4

4 4

3 4

3 4

4 4

3 4 3 4

A 34

pno.

meno mosso q = 42 {h = q} l.v.

3 ˙. & 4 ˙.

4 w 4 w

˙. ? 3 ˙. 4

w 4 w 4

3 4

4 4

÷ 34

4 4

3 4

4 4

÷ 34

4 4

3 4

4 4

34

?

3 4

perc.

A

meno mosso q = 42 {h = q} arco

34 vl. I

3 &4

3 4

senza vib.

4 4 w π

3 4

˙.

4 4˙

3 4

b˙ .

4 4

3 4

˙.

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

Ó

3 4

arco

senza vib.

vl. II

3 &4

4 4 bw π arco

vla.

B 34

vib. 4 senza w 4 π

3œ 4

Ó

arco

senza vib.

vlc.

B3 4

4 #˙ 4 π

cb.

?3 4

4 4

gliss.

˙

3 4 3 4 Morten Olsen: Ictus - 11

gliss.

œ


39 fl.

3 &4

4 4

6 4 w. π

obo

3 &4

4 4

6 4

4 4

cla.

3 &4

6 4 #w. π

4 4

fag.

? 34

44

64

44

cor.

3 &4

4 4

6 4

4 4

3 &4

4 4

6 4

4 4

?3 4

4 4

6 4

4 4

6 w. 4

4 4

6 4

4 4

Œ

4 4 ˙ π

#˙ o

˙

o

o

4 4

39

pno.

39

perc.

tuned gong

l.v.

? 3 ≈ œ. ˙ 4 J π ÷ 34

39

4 Ó 4

vl. I

vl. II

3 & 4 b˙ .

vla.

B 34 ˙ .

‰.

œ w ·

4 4

vib. ord.

3 & 4 ˙.

Œ

˙.

4 Ó 4

Œ

‰.

‡ œ ˙.

4 Ó 4

Œ

‰.

‡ bœ w

4 Ó 4

Œ

‰.

œ ˙. ·

4 Ó 4

Œ

‰ . # œ· Y

6 4 ˙.

Œ

Ó

4 4

6 4 ˙.

Œ

Ó

4 4

Œ

6 ˙. 4

Œ

Ó

4 4

Œ

6 ˙. 4

Œ

4 4

Œ

vib. ord.

˙

Œ

vib. ord.

vib. ord.

vlc.

B 3 #˙ 4

cb.

?3 4

gliss.

œ

4 4

gliss.

Y

œ

6 4 Morten Olsen: Ictus - 12

4 4


44 fl.

4 &4

5 4

4 4

5 4 ‰

obo

4 &4

5 4

4 4

5 4

cla.

4 &4 ˙

5 4

4 4

5 4 ‰

fag.

? 44

45

44

45

cor.

4 &4

5 4

4 4

5 4 ‰

˙

o

senza vib.

j #œ w π

o

senza vib.

j œ w π

o

4 4

3 4

4 4

4 4

3 4

4 4

4 4

3 4

4 4

44

34

44

4 œ ‰ œ ˙ 4 J π

3 œœ˙ 4 p

4 4

3 ˙. 4 n˙ .

4 4

4 4

3 b˙ . 4

4 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 ˙. 4

4 4

4 4 ˙.

j‰ 3 œ 4 b˙ . p π

4 4

4 ˙. 4

œ ‰ 34 ˙ . J p π

4 4

con sord.

˙

44

4 &4

5 4 bœ • p

44

5 4

w

œ

l.v.

?4 w 4

4 4

vl. I

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4

4 Ó 4

&

5 4 ‰ œJ p 5 4

œ.

5 4

4 4

vla.

vlc.

cb.

˙

5 œ 4

4 b˙ 4 π

o

B 4 ˙ N˙ 4 p

5 œ #œ ˙ 4 π

?4 4

5 4

œ œ 4 J‰ 4 4 4

4 4 œ Œ

5 4 ‰ b œj w p œ œ œ

÷

4 4

vib. ord.

5 5 œœ 4 œ œ œ œ œ w p

senza vib.

B 44 b ˙

p

vibraphone arco l.v.

senza vib.

4 &4

4 4 P

w

π vl. II

bw

5 4

44

4 &4

p

perc.

÷ 44

œ œ œ

5 4 P

? 4 Ó. 4

˙.

4 Π4

pno.

j œ ˙ P

vib. ord.

5 œ œ 4 p

w

5 #œ 4 ‰ J p

˙.

5 4 Morten Olsen: Ictus - 13

Œ

Ó

4 4

3 #˙ 4 p

4 4

3 4

gliss.

œ

4 4 4 4


50 fl.

4 &4

˙

Ó

F obo

4 &4

cla.

4 &4

fag.

? 44

cor.

4 #œ ˙ &4‰ J P

œ #œ

4œ &4œ

œ œ bœ ‰ J

?4œ 4

Œ

50

˙

œ ‰ Œ J p

œ œ œ nœ .

Œ

j ‰ œ ˙

œ

#œ ˙

Ó

œ œ

˙

œ ‰ J π

œ nœ .

˙

F bœ œ J

œ bœ . œ œ

œ . nœ œ

Ó

50

Œ

˙ n˙ F b˙

pno.

Ó

j œ œ f

tuned gong

÷ 44

Ó

?

l.v.

˙ F

perc.

÷ 44

50 vl. I

vl. II

4 &4w

vla.

B 44 œ

vlc.

B4 4

cb.

?4 4

S.P.

3

4œ & 4 J ‰ Ó.

Œ

˙.

3 j œ œ œ œ œ ˙

˙.

œ.

œ

‰ ˙ F

3

o Œ

Ó

‰ j #œ ˙ . p

j‰ ‰ j œ #œ œ œ œ œ

j œ #œ

w

œ

Ó

gliss.

˙

˙.

Œ

Ó œ ‰ J

Morten Olsen: Ictus - 14

j œ œ œ Œ

5

œ π ‰ #œ J p

Ó œ.

Ó

#œ œ œ œ œ œ œ œ F ‰ ˙ F ˙ F


55 fl.

obo

cla.

fag.

cor.

& œ p

Œ

Ó

Ó

# œ ≈ n œ # œ. œ. # œ. ≈ œ ˙

œ

(

& ‰ œJ ˙ . F & . œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~j ˙ bœ œ ‰ Œ o p )

5

j bœ ˙

œ œ p

F

5

‰ bœ J p Œ

π

p Œ

˙

Ó

?

Œ

œ

w & w

œ

bœ J

œ œ. b œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó

˙ p

œ

˙. p

œ nœ œ

F

pno.

Ó

‰ b œ. œ. œ p

&

55

˙

b >œ ‰ J p

œ

5

3

Œ

Ó

œ J ‰ Œ

Ó

˙.

p

F

w

? w

55

÷ perc.

÷

55 vl. I

vl. II

ord.

& œ.

&

#˙ .

‰ Ó

j ‰ œ

œ #œ ˙

œ≈‰ ·

j ‰ œ p

w

vla.

B œ.

‰ Ó

˙

vlc.

B œ.

‰ Ó

˙.

cb.

?

Œ

œ ‰ Œ J p œ≈‰ · p

j ≈ bœ . p

œ p Œ

œ.

Ó

j ‰ Œ œ

#˙ p œ œ

˙ p

|

|

S.P.

j #œ ˙

œ. œ œ.

œ . œ . #œ ≈J

œ

Œ

œ

œ J

Ó

Y

gliss.

Y

arco

≈ œJ . p Morten Olsen: Ictus - 15

Ó

œ


59

fl.

Ÿ~~~~~~~~~~ b œ & ˙ bœ F (

)

obo

& b œ· ≈ ‰ Œ F

cla.

& #˙ . F

fag.

?

œ ‰ J π

&

59

Œ

Ó

˙ π

œ

˙

œ ‰ Œ J π

Œ

˙

Ó F

‰ # œj π

Ó

w π

˙.

œ œ

b œ. œ. œ œ

œ . bœ œ . œ œ

Fp

F

#œ .

j nœ œ

p

n˙ .

bœ œ nœ . bœ . ‰ J

& pno.

Œ

Ó

F cor.

Ó

œ œ nœ

?

59

÷ perc.

÷

59 vl. I

Œ

& ˙. F

‰ œj œ o

˙ p

˙

vl. II

j ‰ Œ œ

Ó

‰ . # œ‡ ˙ . p

vla.

vlc.

cb.

B ˙ B ˙ F ? ˙

œ ‰ J F gliss. œ œ

Œ

Ó

Œ

œ

˙ p

˙ F

œ

Œ

˙

‰ # œj

F

ord.

& j ‰ . œ #˙ F

œ nœ .

#œ Fp

˙

œ ‰ J p

Ó

j œ ‰ #˙ . F Ó

Œ

œ

p senza cresc.

F

˙ p

Ó

&

Morten Olsen: Ictus - 16

˙.

‰ bœ œ J p

˙ F o ˙


bw

63 fl.

& ˙

˙

Œ

o

&

cla.

& Œ

5

fag.

?

cor.

& Ó

˙. Fp

œ ‰ J

Œ

5

5

‰ . #œ œ œ .

œ #œ . f

p

w

5

5

œ ≈

#œ œ

nœ ≈

j ‰ œ œ F

œ ˙ J

œ.

œ ‰ J p

œ bœ . nœ . bœ œ œ œ nœ . bœ . nœ œ bœ œ œ . œ

?

œ

œœ

≈ ‰ f • œ.

Œ

Ó large tam-tam rear end of vib. mallet

perc.

÷

Ó

Œ

‰. œ · f

&

œ.

63

œ ˙.

(I)

w

& w

‰ œj F

‡ & j ‰ ‰. œ ˙ œ B ˙

œ

œ. ≈J °F

YO YO

˙o .

œ œ

œ

&

œo J ‰ o

Œ

3 4

Œ

œ nœ . bœ . nœ œ bœ œ nœ .

3 4 3 4

nœ . bœ œ nœ

YO

YO YO

œ.

œ œ

‰ # œj ˙ .

œ J p

œ. Ó

œ

3 4

œ nœ œ F

3 4

Œ

3 4

œ‰

œ ‰ Ó

Œ

ΠMorten Olsen: Ictus - 17

œ bœ œ nœ .

œ

( ∑ )

‰ . # œ‡ ˙ .

34

3 4

( ∑ )

&

o œ

j #œ ˙

œ.

œ ‰ Œ J

B

&

3 4

nœ œ œ œ œ.

˙

œ

( ∑ )

cb.

5

≈ ‰ Ó œ. vibraphone

÷

vlc.

‰ ‰.

F

Œ

63

vla.

5

5

nœ œ bœ . nœ . bœ œ œ ‰ J F

pno.

vl. II

3 4

B

&

vl. I

3 4

Ó

F œ œ bœ œ nœ œ J ‰ ‰ J ≈ ≈ F

obo

63

œ

?

?

j œ œ œ

3 4

bœ ˙ p

‰.

bœ ˙ · p

3 4

‰.

bœ ˙ · p

3 4

o


B

67 fl.

più mosso q = 56 ( {e. = q })

3 &4 Œ

F

obo

3 ˙. &4

cla.

3 &4 ‰

j œ œ œ

B3 ‰ 4

œ J

fag.

& 34 Œ

Œ

Œ

œ

4 4

senza cresc.

œ J 5

5

œ Œ

œ œ œ œ œ . #œ œ œ œ œ œ . #œ

œ J

5

5

#œ F ‰

5

œ œ œ.

Œ

4 4

Œ

5

4 4

œ. œ ˙ p

4 4

Œ

F ‰

œ.

5

5

5

œ ‰

f

˙

‰ 5

œ œ. œ J f bœ œ . œ J

œ œ

F cor.

44

Œ

( ∑ )

B 67

3 &4

più mosso q = 56 ( {e. = q })

œ

œ

?3 4

Œ

˙.

4 4

3 &4

perc.

÷ 34

Ó

˙.

˙ large tam-tam rear end of vib. mallet

œ J ƒ

4 4

‰ œ.

œ ƒ• . œ

B

( ∑ )

pno.

67

˙.

œ

œ œ.

œ

÷

4 4

˙.

44

4 4

più mosso q = 56 ( {e. = q })

67 vl. I

vl. II

vla.

vlc.

3 & 4 œ. 3 &4 œ 3 &4

?3 ˙ 4

œ.

˙

Œ

Œ.

œ.

˙.

œ œ. p

œ.

#œ.

œ.

p œ

j œ

Œ

˙ F

‰ bœ ˙ . œ F œ J

œ p

‰.

#œ F

cb.

œ

?3 4

B

˙ 3

5

B

˙

œ bœ J

3

œ

4 4

œ.

gliss.

œ œ J

4 4 4 4

p 4 4

Morten Olsen: Ictus - 18


71 fl.

obo

4 &4 4 &4 Œ

‰ . œ‡ œ œ œ œ . F f

œ ˙ J

œ.

6 4

4 4

3 4

6 4

4 4

3 4

6 4

4 4

3 4

p

cla.

4 &4 œ

fag.

B 44

64

44

34

cor.

4 &4

6 4

4 4

3 4

w 4 w 4

3 4

Œ

Ó

71

4 &4

Ó

Ó

6Π4

pno.

?4 4

Ó

&

˙ b˙ p

6 w. 4 w.

#œ œ

w w

F 4 œ 4 œ

‰ . n œ‡ ˙ œ ˙ p

3 4

71

÷ 44

6 4

4 4

3 4

÷ 44

6 4

4 4

3 4

perc.

dolce

71 vl. I

vl. II

vla.

vlc.

cb.

4 & 4 #˙ f 4 &4 ˙ f B 44 Œ B4 4 ?4 4

#˙ f

j œ ‰ p

˙

Œ

Ó

j œ ‰ Œ ‰ œ œ J F ˙

œ œ œ œ 3

p

œ≈‰ Ó · p

6 4

4 ˙ 4 f

6 4

4 Π4

‰.

6 4

4 Π4

‰. œ Y · p

6 4

4 Π4

˙ p

6 4

4 4

Morten Olsen: Ictus - 19

œ bœ œ F

3 4 3 4

‡ #œ ˙ p gliss.

Y #œ

3 4

œ ‰ J

3 4 3 4


75 fl.

3 &4

5 4

3 4

4 4

obo

3 &4

5 4

3 4

4 4

cla.

3 &4

5 4

3 4

fag.

B 34

45

34 ‰ b œJ ˙ π

˙

cor.

3 &4

5 4

3 4

5 4 w w 5 4 w w

3 4

Ó

3 4

Ó

?

j œ œ F

pno.

˙. ˙. ˙. ˙.

œ œ

w w

œ œ

œ œ

w w

œ œ

4 4 44 4 4

75

3 & 4 Œ #˙ #˙ 3 & 4 ˙. ˙.

j ‰ œ f œ J ‰ f

œ ‰ bœ J f ? ‰ nœ #œ J

4 4 4 4

75

÷ 34

5 4

3 4

4 4

÷ 34

5 4

3 4

4 4

perc.

75

vl. I

. 3 ˙ &4

vl. II

3 &4 . œ

vla.

B 34 ˙

vlc.

B3 4

cb.

?3 4

˙

Œ. œ ‰ J

Œ

5 5 4 œ œ. ˙. p

Œ

5 4 bw p

Œ

5 4 w p

Œ

˙.

Œ

#˙ P

5 #˙ 4 p

gliss.

˙

Œ

w

3‰ œ ˙ 4 J p

j ‰ 34 Œ œ

bw

3 ˙. 4

˙ gliss.

œ

œ

Œ

3Π4

F

5 4

3 4 Morten Olsen: Ictus - 20

|

#˙ F

œ

F ˙ | S.P. œ #œ

|

˙ p

œ F &

Œ

j œ œ œ f p

4 4

j ‰ œ f

4 4

ord.

œ œ f p

4 4

Ó ≤o #œ p

4 4

o œ ‰ J f

4 4


81

air only

fl.

4 &4

Œ

obo

4 &4

Ó

cla.

fag.

cor.

4 & 4 ‰ # œJ ˙ . p

˙.

? 44

Ó

œ

Œ

œ

#œ ˙

œ ‰ J

œ. œ . #œ œ F

˙ 4 ˙ &4 f ? 4 ww 4

w

vibraphone soft mallets

Ó

&

‰ j bœ œ ° π

Œ

perc.

÷ 44

81

3

4 &4 œ

˙

œœ œ

Ó

‰ œ œ J p

Ó

Œ

Ó

Œ

œ ˙. jJ œ

n˙ .

‰ . œœ · p œ ‰. ·

w

÷

3

j œœ œ f

˙ p

sub.

j ‰ œ

œ œ ˙ π

Ó

Œ

‰ j . œ ˙ p

Œ

3

#œ p

œ

j œ œ œ

vla.

B 44 œ & œ ˙ .

vlc.

B4 4

|

|

j j‰ Œ œ #œ œ œ œ œ f

j b œ . gliss. œ œ p

w p

S.P.

˙

œ ‰ Œ J f

B

Œ

‰ œ ˙ J p

3

cb.

‰ # œj œ p

w

4 &4

4 &4

Ó

Ó

π

÷ 44

vl. II

˙

‰ n œj w π

f

81

vl. I

‰ j ¿ ¿ π

π

81

pno.

˙. π

Ó

4 &4 Ó

o œo # œ ‰. · F

œ œ ˙. J F sub.p o ˙o ˙

œ J ‰ Œ

Ó

#˙ F

Ó

f Morten Olsen: Ictus - 21

gliss.

˙

w

Œ


86 fl.

& ¿.

obo

&

cla.

& œ.

fag.

?

cor.

& œ.

j ¿ ¿

¿

¿

¿

¿

¿

j ‰ ¿

j œ ˙

œ œ ˙

j ‰ œ

j œ ˙

œ œ ˙

j œ ‰

86

& ww

ww

ww

? w

w

w

pno.

86

÷ perc.

÷

86 vl. I

sul tasto

& Ó

˙

˙.

œ œ

Ó

˙

Ó

Œ

Œ

j œ sul tasto

vl. II

&

vla.

B ˙

vlc.

B #˙ P

cb.

&

#˙ gliss.

˙

j bœ ˙ . p

œ ‰ J

Œ

j ‰ œ

w Ó

Ó #˙ p

Πgliss.

Ó

j œ sul tasto

˙.

œ J

˙ solo pizz.

Œ

B‰

œ.

b œ.

π Morten Olsen: Ictus - 22

Œ

≈ œ.

œ.

Œ

. . œ œ œ. # œ n œ . œ. ‰

?


90 fl.

& ‰.

obo

&

cla.

& ‰.

fag.

?

cor.

& ‰.

‡ ¿ ¿ π

¿

¿

‡ œ ˙. π

œ ˙. · π

Ó

¿ ¿.

¿

œ #œ .

˙.

˙

‰ n œj Œ .

œ œ.

˙.

˙

‰ b œ. Œ J

¿

¿

¿

¿

o

90

& pno.

?

90

÷ perc.

÷

90 vl. I

&

w

Nw

w

(
π)

vl. II

&

w

˙.

œ bœ

w

˙.

œ bœ

œ.

(
π)

vla.

B w

bœ ˙ J

(
π)

vlc.

˙

gliss.

B #˙

˙

gliss.

(
π)

cb.

? ‰

œ. b œ. œ. F

3

2. note in slur: no right hand

3

œ. b œ.

œ.

œ. b œ. ≈ œ œ b œ. œ. 3

3

œ.

3

. ≈œ‰ 3

&

≈#œ ≈

.

3

œ.

Morten Olsen: Ictus - 23

‰ œ ‰ ‰ ‰ œ . . F π

3

. . # œ œ œ. ≈ b œ ‰ œ Œ 3

f

3

‰ ‰

œ. F


C

˙

93

&

58

44

&

5 8

4 4

cla.

&

58

44 ˙ f

fag.

?

5 8

4 ˙ 4 f

&

5 8

4 ˙ 4 f

fl.

obo

più mosso q = 84 { ΠqS = q }

Ó

34

Ó

3 4

Ó

34

Ó

3 4

Ó

3 4

f b˙ f

senza sord.

cor.

C

più mosso q = 84 { ΠqS = q } 5

93

j ‰ b b œœ œœ p j & ‰ b œœ œœ

& Ó pno.

? Ó

5 ˙˙ 8

j œœ

4 Π4

5 8 ˙˙

j œœ

4 Π4

œ

#œ œ ‰

> ƒ ‰.

?

œ. #œ ® ≈ ® : ≈ ® ‰. :œ

‡ # :œ Œ

‰.

3 4 3 ‡ b œœ 4 :

93

÷

5 8

4 4

3 4

÷

58

44

34

perc.

C

più mosso q = 84 { ΠqS = q }

93 vl. I

& w

vl. II

& œ

b˙ . p

5 8 ˙ p

j œ

4 4

3 4

5 8 ˙

j œ

4 4

3 4

œ J

4 4

3 4

œ J

4 4

3 4

vla.

B w

5 #˙ 8 p

vlc.

B

5 #˙ 8 p 3

cb.

3

3

gliss.

sempre pizz. 3

œ œ . & b œ œ b œ ‰ ‰ œ. ‰ œ œ œ. n œ # œ. 58 # œ. œ œ œ œ J . . . . 3 f

?

44 œ f

Morten Olsen: Ictus - 24

#œ ‰

œ

Œ

34


96 fl.

3 &4

2 4

obo

3 &4

2 4

cla.

3 &4

2 4

fag.

? 34

24

cor.

3 &4

2 4

96

pno.

3 j & 4 ≈ nœ . >

œ

?3 Π4

F œ # œœ J

≈ #œ œ œ #œ œ

œ

œœ œ

œœ œ

œ. ≈ b œ ≈ œ œ. . J ƒ Ó

˙ œ. ‰ œ Œ J p

j ‰ ‹ n œœœ F œ # ‰ œJ

˙˙ ˙

˙. ˙.

œœ œ 2 4 p3 2 4

96

÷ 34

2 4

÷ 34

2 4

perc.

96 vl. I

3 &4

2 4

vl. II

3 &4

2 4

vla.

B 34

2 4

vlc.

B3 4

cb.

?3 4

n˙ F #œ ‰

œ

œ

œ ‰

Œ

œ

Œ

p Morten Olsen: Ictus - 25

gliss.

Y

œ ‰

#œ ≈ ‰ Œ · #œ ‰ Œ

n˙ p

2 4

‰ œ Ó

2 4

Œ


meno mosso q = 42 {h = q}

100 fl.

2 &4

4 4

3 4

5 4

obo

2 &4

4 4

3 4

5 4

cla.

2 &4

4 4

3 4

5 4

fag.

? 24

44

34

54

cor.

2 &4

4 4

3 4

5 4

meno mosso q = 42 {h = q} 100

2 œ. &4

œ J

œ œ œ œ. J

4 œ. 4

œ 3 œ 4

pno.

5 ≈ œ œ. 4

˙ π

Ó.

&‰

j œ # œ ˙˙ . b œ ˙ ..

3

4 4

3 4

F 5 Π4

÷ 24

4 4

3 4

5 4

÷ 24

4 4

3 4

5 4

?2 4

Œ

100

perc.

meno mosso q = 42 {h = q}

ord.

100 vl. I

2 &4

4 4

3 4

5 Ó 4

vl. II

2 &4

4 4

3 4

5 4

vla.

B 24

4 4

3 4

5 4

vlc.

B2 œ 4

cb.

?2 4

gliss.

Y . # œ 44 Ó .

‰ œ ‰

4 4

#œ.

gliss.

(
π)

œ ≈

œ.

œ ‰

œ ‰

3 #œ 4

Ó

3 ‰. œ ‰ 4

F Morten Olsen: Ictus - 26

Œ

espr.

3

‰ œJ œ p

5 Π4

5 œ. 4

œ ≈

gliss.

#œ . ‰

œ œ J

Ó œ

‰.

œ ≈

œ.


più mosso q = 63 { ΠqS = q }

104 fl.

&

3 4

obo

&

3 4 airy sound 3

cla.

& Œ

3

3

œ

œ π

œ

3

j j ‰ œ #œ œ p

˙

3

nœ bœ bœ

œ

œ

3 4

œ

j œ

œ.

œ.

bœ.

(
π)

fag.

?

34

cor.

&

3 4 più mosso q = 63 { ΠqS = q }

104

pno.

b œ œ œ . œ .. œ œ & ≈œ œœœ œ 5 5 F 5 f œ. œ ? ≈ œ. œ ‰ Œ & œœ .. J œ.

œ œ.

œ . œ . œ œ .. œ 3 ˙ 4

˙

p w w

œ œ

œ. œ

˙. 3 ˙. 4

˙. ‰ œ J

Ó

104

÷

3 4

÷

3 4

perc.

più mosso q = 63 { ΠqS = q } 104 vl. I

&

˙

œ œ

ord.

vl. II

# YœO ‰ J p

& ∑

œ.

#œ œ J

Y˙O

3 œ œ œ 4

# # Y˙O ..

YO 3 œJ ‰ Œ 4

Œ

˙.

3 œ ‰ Ó 4 J

ord. con sord.

vla.

B

˙ p

vlc.

B Œ

cb.

? œ.

nœ #œ

gliss.

≈ œ.

#œ œ

Ó ‰ ‰ œ

Œ

Œ

œ. œ ≈

gliss.

Œ

Ó

œ

j œ

3 4

Ó

#œ .

œ

œ

p Morten Olsen: Ictus - 27

Œ

3 Π4

#œ. ≈

œ ‰

‰ ‰ œ ≈

œ.


108 fl.

obo

cla.

&

4 4

&

4 4

& . œ

4 4

bœ .

3 3 ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 58 œ . ... . . . . . . p F

Œ

Ó

5 ≈ 8

π œ bœ œ

j ‰ œ nœ

3

œ. œ.

3

j œ

3 4

œ

œ œ œJ

3 4

3 4

œ. œ.

bœ . œ bœ œ

œ

F 5 8

œ bœ ˙ .

œ.

senza cresc.

fag.

?

44

58

34

cor.

&

4 4

5 8

3 4

4 4

5 8

3 4

108

&

˙.

pno.

? ˙.

4 b˙ 4

5 œ 8 œ. p

œ . nœ ˙ .

b˙ F

j œ

œ

3 4

108

÷

4 4

5 8

3 4

÷

4 4

5 8

3 4

perc.

108 vl. I

&

œ

œ

nœ œ . J

4 œ. 4

œ J

œ œ œ

5 œ 8

b œ œ. œ . œ. .

œ.

5 ‰ 8

œ œ œ.

˙

œ

œ

œ

œ J

3 4

j œ

3 4

F con sord.

vl. II

4 Ó 4

&

‰ j bœ œ p

vla.

B

˙. pizz.

vlc.

cb.

? Œ

‰ #œ œ

‰.

gliss.

Y #œ

#œ Œ

4 œ 4 4 4

œ.

3

Œ

Ó

nœ F œ

gliss.

Y #œ œ

Œ

f Morten Olsen: Ictus - 28

Ó

œ. œ. p

3

‰ œ #œ . pizz.

5 Π8

F

arco

B ≈ œ ‰ nœ .

F

gliss.

4 4 ˙. p

3

Œ

œ. p

œ ‰

3 4

5 8

3 4

5 8

3 4


fl.

obo

3 ‡ &4 œ ≈ ‰ π 3 &4

œ

Ó

œ œ ‰ bœ œ #œ

œ

nœ œ œ œ œ #œ

b œ.

œ

œ.

b œ.

f cla.

3 &4 Œ

fag.

? 34

Œ

œ.

œ. F

œ.

3 &4

œ

. ≈ œ ‰

Œ

œ. # œ.

œ.

nœ . œ .

F

pno.

bœ.

Œ

‰ # œ. # œ # œ. . J f ƒ

Œ

Œ

œ. ≈ ƒ œ.

œ.

ƒ b œ. ≈ ƒ

3

œ. ƒ

œ.

œ œ bœ œ . bœ œ

œ nœ

œnœ œ

bœ .

n˙ .

œ

f

3

œ .. ®J

œ.

œ.

œ.

più mosso q = 84 ( {e . = q })

112

3 &4 Œ

ƒ

D

?3 4

Ó

p

œ

f cor.

b œ.

5

œ #œ. f

œ

n œ.

più mosso q = 84 ( {e . = q })

D

112

bœ ≈ # œ. œ. œ. # œ. ® œ œ œ b œ ≈ f ƒ5 ƒ Ó n œœ &‰. :

112

÷ 34 perc.

÷ 34 D

3

112

vl. I

3 œ &4

vl. II

3 & 4 œ.

vla.

B 34 Œ

vlc.

B3 4

cb.

?3 4

più mosso q = 84 ( {e . = q })

œ

œ

bœ J ‰

b œ. J

3

˙

œ œ.

bœ ƒ

œ

œ

&

bœ ƒ

œ J bœ

œ œ J

Ó

Ó

F 3

arco

Œ

œ

œ

nœ F

Œ

œ ƒ

Morten Olsen: Ictus - 29

#œ ‰


115 fl.

obo

cla.

œ. · ≈ ‰

Œ

œ. ≈ J Í

œ

œ

ƒ

≈ œJ . Í

œ. ≈ ‰ · ƒ

≈ b œJ . Í

œ

. . b œ. # œ. œ n œ·. ≈ ‰ . b œ &œ 5 f œ bœ bœ ≈ Œ & f

fag.

? ‰.

cor.

& ‰.

115

œ & #œ œ

œ.

œ.

Œ

Œ

n >œ œ .

pno.

œ. ≈ ≈ 5

?

≈ œ

œ.

œ.

# œ.

Œ

œ.

œ. Œ

≈ œ ‰ #œ .

Œ

Ó

Œ

≈ œ ‰

œ.

Œ

Ó

. ‰ bœ ≈

Œ

≈ #œ ‰

œ.

Œ

Ó

œ. ≈

≈ œ.

œ ≈ ‰

‰ bœ :

Œ

Œ

≈ #œ ‰

œ.

Œ

Œ

ƒ # œ. ƒ œ. ƒ

œ.

Œ œ.

œ.

œ

b:œ

>œ · œ

‰.

œ. Ó

≈ ‰

≈ Œ

.

Œ

Œ

‰.

œ œ ·

˙. ˙.

Œ

ƒ# œ œ ‰. ·

˙. ˙.

œ.

œ.

115

÷ perc.

÷

115 vl. I

&

j œ œ. F

œ #œ nœ

senza sord.

vl. II

≈ # œj. F

&

œ œ.

œ.

senza sord. arco

vla.

vlc.

cb.

Ó

& B

B

?

Ó

œ

#œ Œ

Œ

œ

#œ ‰

Morten Olsen: Ictus - 30

Œ

‰. ‰. œ

#œ · p

˙

œ · p

˙.

œ

œ. f

f #œ

œ

œ

Œ


œ.

119 fl.

obo

cla.

5Π8

& & Ó

& #˙ f

œ

fag.

? ‰.

; #œ Œ

cor.

& ‰.

Œ

n:œ b:œ

b œ.

œ. ≈ 58 Œ

œ.

œ. ≈ 58 Œ ƒ ‰

58 ≈ ‰ œ:

5≈ 8

b:œ

œ

meno mosso q = 60

5 4

pno.

#œ 5 œ . ≈ 4

œ >

j œ j œ

œ

5 4

54 œ 5 4

suspended cymbal soft mallets

˙ æ ∏

Œ

perc.

5≈ 8

bœ :œ

vla.

˙

≈ Œ

œ

≈ Œ œ

œ J

œ

œ

œ

œ

4 4 4 4

4 4

Œ

44

Œ

4 4

œ

4 4

œ :œ

5‰ 4

œ æJ

5 ˙. 4 æ

5 8

bœ œ

≈ Œ

œ œ

œ œ

œ œ

Œ

4 4

Œ

4 4

no accent!

œ æJ ƒ

5 4

l.v.

4 4

meno mosso q = 60

119

& #œ œ œ ƒ & œ. B

œ

)

5 4

5˙ 8 æ

÷

vl. II

œ J

(

secco

bœ :œ

vl. I

œ

5 8

Œ

˙ ? ˙

÷

w

meno mosso q = 60

˙ ˙

119

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ bœ

119

&

˙.

œ.

œ œ œ œ #œ . ƒ

œ.

œ.

5 œ 8 œ #œ .

nœ . œ œ œ œ

œ.

5 œ œ œ nœ œ #œ 4 ˙

5 8œ

œ #œ œ

5 œ nœ œ œ 4 ˙ œ.

œ.

; 5œ 8

œ.

œ.

; œ

5 8œ :

4 4

#˙ .

œ

˙

4 4

5 4

4 4

Œ

; #œ J

5 4

4 4

Œ

5 4

4 4

ƒ vlc.

cb.

? ‰ ? ‰

; #œ

Œ

Ï # ;œ

;œ Œ

; 5œ 8

Ï Morten Olsen: Ictus - 31


~~~~~ œ. 4 J ≈Œ &4

E

122

fl.

air only

3 4

Ó

Ó

j 4 ¿ 4¿ ∏

¿

¿ #¿ ¿

5 4

obo

4 &4

3 4

4 4

5 4

cla.

4 &4

3 4

4 4

5 4

fag.

? 44 ‰ ≈Œ œ

‰.

44

45

cor.

4 &4 ‰

‰.

4 4

5 4

≈Œ bœ

œ

œ

≈ œ

34 ‰ ≈ ‰ ≈ ‰ œ œ œ œ

3 4

œ

‰ bœ

≈ œ

‰ œ

œ

≈ ‰ œ

œ

‰ bœ

œ

≈ œ

œ

œ

œ

E 122

4 &4

3 4

4 4

5 4

4 4

5 4

pno.

?4 ‰ 4

bœ œ

≈Œ

‰.

œ œ

œ œ

3 4

bœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

≈ ‰

bœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

122

÷ 44

3 4

4 4

5 4

÷ 44

3 4

4 4

5 4

perc.

E 122 vl. I

col legno tratto

4 j &4 œ ‰

Œ

Ó

3 4

Ó

j 4 œ 4˙ ∏

œ #œ œ

5 4

œ #œ œ

5 4

œ #œ œ

5 4

œ #œ œ

5 4

col legno tratto

vl. II

4 &4

3 4

vla.

B 44

3 4

Ó

vlc.

?4 4

3 4

Ó

cb.

?4 4

Ó

j 4 œ 4˙ ∏

col legno tratto

&‰

j 4 œ 4˙ ∏

col legno tratto

#œ ‰

Œ

Ó

3 4

&‰

#œ Ó

ƒ Morten Olsen: Ictus - 32

j 4 œ 4˙ ∏

#œ 4œ ‰ ‰ Ó 4 F f

5 4


F

126 fl.

5 &4¿

¿ ¿ ¿

¿

4 4¿

¿

¿

¿

9 8 #¿

¿

¿

¿

j ¿

3 4

più mosso q = 72

4 4

obo

5 &4

4 4

9 8

3 4

4 4

cla.

5 &4

4 4

9 8

3 4

4 4

fag.

? 45

44

98

34

44

cor.

5 &4

4 4

9 8

3 4

4 4

F

più mosso q = 72

126

5 &4

4 4

j #œ œ ≈œ.

9 8

3Œ 4 π 3 #œ ˙ 4œ °

pno.

?5 4

œ

#œ .

œ #œ .

œ œ 4 4 p

˙.

4 4

9 8

4 4

÷ 45

4 4

9 8

3 4

4 4

÷ 45

4 4

9 8

3 4

4 4

126

perc.

F

più mosso q = 72

126 vl. I

5 &4˙

ord.

˙

œ

4 4w

9 8 #w

j œ

3 4œ

Ó ord.

vl. II

5 &4˙

vla.

5 &4˙

˙

œ

4 4w

5 &4˙

˙

œ

4 4w

˙

œ

4 4w

9 8 #w

j œ

3Π4

9 8 #w

j 3 #œ ˙ œ B4‰ J π

9 8 #w

j œ

Πord.

vlc.

cb.

?5‰ œŒ Œ ‰ œŒ 4 F f

4œ ‰ ‰ 4 p

#œ Ó

9 Ó 8

Œ

œ ‰ ‰

Morten Olsen: Ictus - 33

3 4œ 3 4

Ó

œ ‰ J p

Œ

Y˙O π

4 4

œ #œ .

˙

4 4

œ ˙

4 4

œ

p

4 4 4 4


131 fl.

4 &4

3 4

5 4

obo

4 &4

3 4

5 4

cla.

4 &4

3 4

5 4

fag.

? 44

34

45

cor.

4 &4

3 4

5 4

131

œ.

œ œ

œ #œ

œ

4 &4 pno.

?4 Ó 4

Œ

‰ œ. f

3 ≈ ‰ 4 #œ : f 3 ‰ ≈ 4 œ.

#œ .

œ œ.

œ #œ

œ.

˙.

œ œ

5 4

p 5 4

Ó ° crotales whiskers ! as loud as possible !

131

÷ 44

3 4

÷ 44

3 4

&

Ͼ

Ó

5 4

perc.

5 4

131

4 YO &4 ˙ p

YœO b b YœO

vl. II

4 ˙ &4

˙

vla.

˙ B 44

œ

vlc.

4 &4

3 4

5 4

cb.

?4 4

3 4

5 4

vl. I

YœO

3 YœO 4

n n Y˙O

œœ b b YœO

Y˙O

YœO

œ bœ

˙

œ nœ

˙

œ.

; 3 # œ· ≈ ‰ 4 f

Ó

3 4 œ

œ

Morten Olsen: Ictus - 34

b b Y˙O

5 4 œ.

5 4 5 4


135

5 &4

4 Ó 4

obo

5 &4

4 4

cla.

5 &4

fl.

Ó

Ó

œ ≈ œ bœ bœ

œœ ˙

Ó

π ? 45

cor.

5 &4

5 &4

œ. π

œ. œ.

Ó

Ó

4 ‰ 4

Ó

≈ Ó

4 Π4

œ.

œ

œ

≈ ‰ b œ. œ. P

#œ œ œ ‰. · œ °

4 4

tuned gong

135

5 &4

π

˙

44 ‰ ≈ ‰ œ. œ. P

?5 4

Œ

?

Œ

œ

œ.

4 w 4

œ ˙

π

perc.

÷ 45

135

vl. II

˙

π

pno.

vl. I

4 4

Ó

œ.

œ. œ.

#œ · œ

‰.

Œ

‰. ‰.

‰ b œ. π

w

œ

π

fag.

135

œ bœ bœ

Œ

5 &4 5 &4

4 4

Y˙O .. ˙

œ œ

b b YwO p

œ bœ ‰ . #œ œ bœ bœ · 5 π œ. ‰

˙

‰. YœO π

œ J #œ · œ π

œ

Œ

Œ

‰ . #œ œ bœ bœ · 5 p ˙

‰ œ.

œ bœ

œ 4 J ‰ Œ 4 P 4 Ó 4

p

vla.

B 45

vlc.

5 &4

4 4

cb.

?5 4

4 4

Œ

Morten Olsen: Ictus - 35

Ó

Ó

4 4

Œ

bœ ‰ J


138 fl.

obo

cla.

˙.

œ J

&

Œ

œ . nœ œ .

œ ˙ J

œ o

p

π

Œ

Ó

3 4 3 4

& œ J & ‰

Œ

≈ œ œ bœ bœ

Œ

œ œ œ œ bœ

3 4

‰ Ó.

π fag.

?

34

cor.

&

3 4

138

&

œ . nœ œ

œ

#œ . #œ p

pno.

œ

#œ .

œ #œ . ˙

w

l.v.

3 4

?

3 4

138

?

3 4

÷

3 4

perc.

138 vl. I

& Ó ˙.

vl. II

&

vla.

B

œ nœ ˙ . ‰ #œ œ bœ bœ p F

˙.

w

3 4

b˙ . p

3 4

Œ

3 4 ord.

vlc.

& Ó

Œ

B

gliss.

Y

œ

Ó

Ó

p cb.

?

#˙ p

gliss.

œ

Œ

Ó

3 4 3 4

Morten Olsen: Ictus - 36

?


G

143 fl.

&

obo

& 3

cla.

fag.

cor.

Œ

&

3

Œ

œ

œ p

˙

œ

3

3

j #œ

œ

?

j ‰ œ ‰.

œ

‡ œ œ p

œ.

œ œ

& G

bœ bœ œ #œ nœ œ œ

143

œ bœ

bœ œ .

nœ .

˙

œ

& ‰ pno.

?

π

7

p b˙ .

œ

° 143

œ #œ ∏

œ œ.

œ

˙.

˙

÷

Œ

˙ ∏

œ

˙

p

perc.

#œ œ

œ

large tam-tam soft beater

(tuned gong)

? Œ

œ œ.

l.v.

÷ G 143

˙ vl. I

&

vl. II

&

œ

˙.

˙.

molto legato

vla.

B

Ó

vlc.

? Œ

j œ p

3

œ

molto legato

arco

œ.

b˙ p

œ œ

œ

œ

œ

œ œ.

˙

œ.

œ

œ

œ.

œ

œ

molto legato

cb.

?

˙ p

œ

˙

Morten Olsen: Ictus - 37

œ bœ .

œ. bœ œ


147 fl.

&

obo

& 3

cla.

fag.

&

œ

j ‰ œ

œ.

?

œ œ.

˙. cor.

œ.

œ bœ ˙

˙

˙ j bœ œ p

&

j ‰ œ

Œ

œ œ

˙

j bœ œ ‰

œ bœ j #œ œ . œ bœ

œ.

nœ œ #œ .

œ

œ œ

œ.

147

& pno.

? œ #œ œ œ . 147

÷

Œ

œ #œ .

œ œ

œ

œ.

œ ˙.

œ #œ

œ.

œ œ

œ #œ œ œ .

œ

œ

l.v.

˙

perc.

÷

147

#˙ . vl. I

vl. II

&

˙.

˙.

˙

œ

π

œ o

Ó

&

vla.

B œ nœ œ bœ

vlc.

? œ nœ .

cb.

?

˙.

œ

œ . #œ œ œ

œ

œ œ

œ œ.

˙

œ

bœ .

˙

‰ # œj œ

œ ‰ J ˙.

˙

˙.

#œ .

#œ œ .

Morten Olsen: Ictus - 38

œ #œ

œ.

‰ nœ

œ.

j bœ œ.

j œ œ . bœ œ

œ

œ œ.


152 fl.

&

obo

&

cla.

&

fag.

?

œ bœ ˙ œ

‰.

œ

. bœ . .œ œ

œ œ · p

j ‰ œ

˙

‰ b œj œ

Œ

b˙ .

bœ .

bœ.

œ J

bœ .

œ ‰ J

n œ.

œ. J

f cor.

& œ bœ ˙

j ‰ œ

˙

‰ Œ bœ.

152

& pno.

5:3

? œ #œ œ . œ œ 152

œ.

#œ .

nœ #œ #œ nœ #œ °

perc.

nœ #œ

5:3

l.v.

˙. p

÷

5:3

÷

152 vl. I

≈ j bœ . P

& 3

vl. II

Œ

&

‰ ‰ j 3 bœ œ œ œ p

j œ œ œ 3

vla.

B œ #œ ˙

vlc.

? . ˙

cb.

?

œ.

˙ œ

bœ .

bœ . bœ ˙

tenuto

3

œ

œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ œ œ

tenuto

3

3

œ œ

˙.

œ bœ

˙.

œ bœ

œ

œ

œ bœ .

œ

≈ œ.

œ ‰ J

œ

œ˙

œ #œ œ nœ bœ bœ œ bœ

Morten Olsen: Ictus - 39

3

3

3

œ.

œ

œ œ.

œ #œ œ nœ bœ bœ nœ bœ œ œ J

&

B

# ;œ ‰ J

j ≈bœ ‰ :


œ. J f

157 fl.

& Œ

Œ

f

n œ.

œ.

.œ . ≈ bœ bœ

&

bœ ‰ J

b œ œ . n œ. 4 Œ ‰ J 4

b œ œ . n œ. J

bœ J

œ . n œ.

n œ.

Œ

œ . :œ f nœ ‰. ·

fag.

? ‰

cor.

&

œ. J

œ b œ.

n œ œ b œ. ‰. · ‰.

nœ ·

Œ

. ‰ . n œ· 44 œ b œ

. ‰ . n œ· œ b œ ‰ .

nœ ·

4 ‰ 4

bœ J

œ . n œ.

5 ord.

j ‰ œ œ p

&

n œ.

bœ œ . ‰ J

œ

fltz.

cla.

œ. b œ œ . · ‰ J

‰.

5

. bœ nœ nœ œ œ bœ

œ obo

b œ. œ. . œ. b œ œ . n œ. bœ

b œ.

œ œ

‰.

‰. ‰.

œ œ b œ. nœ · ‰. ·

œ b œ.

œ œ b œ. ‰ . n œ · · f

œ b œ.

4 4 44

157

4 4

& pno.

5:3

? nœ

4 4 nœ

bœ œ

#œ #œ nœ bœ œ œ

÷

‰ œ

Œ

œ J

f

perc.

157

& œ #œ .

œ

œ

& #œ #œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ 3

3

vla.

B œ bœ œ œ œ œ

vlc.

B Œ

cb.

œ.

& ‰.

Œ ‡ nœ œ

œ f

œ œ #œ nœ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ f 3

œ

œ nœ .

œ

œ

œ

# ;œ J ƒ

; bœ J ƒ

3

3

Œ

; ;œ ‰ ≈ œ‰

œ

. œ # œ # œ # œJ ‰ ‰ . œ.‡ 44 œ b œ œ œ #œ

œ

œ

œ bœ

œ J œ

bœ œ

# n œœ œœ ≈ n # œœ

4 œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4

≈ Ó

3

3

œ #œ œ nœ bœ bœ nœ bœ œ f ;œ # ;œ ≈ ‰ ‰ Œ

4 œ 4 J

beater 4 Œ grand cassa soft ˙ 4

÷

vl. II

œ. œ œ œ.

large tam-tam rear end of vib. mallet

157

vl. I

œ b œ. # œ. œ F

≈ œ œ. œ 44 œ b œ. .

œ bœ ‰ Œ # ;œ

Œ ;œ

≈ ‰

Morten Olsen: Ictus - 40

≈ œ œ. œ ‰ œ. œ ≈ œ œ. œ . . . . .

;œ 4 ‰ ‰. 4 ;œ

Œ

4 Π4

‰.

Œ

≈ ‰


œ œ. ·

161 fl.

& ‰.

obo

& ‰

cla.

&

fag.

cor.

B

&

b œ. J

œ.

bœ ‰ J

œ

nœ bœ · ‰ J

‰.

bœ bœ œ 2 œ 4

>œ .

œ ≈ œ bœ

œ. J

n œ.

œ b œ.

‰.

n œ œ b œ. ·

‰.

n œ œ b œ. ·

‰.

œ œ # œ œ œ œ. b œ 7 f nœ œ b œ. · 2 Œ 4

‰.

n œ 2 œ b œ. · 4

. n œ. œ œ .

œb œ n œ œ œ #œ

f

ƒ

5

b œ. b œ. b œ. .

‰.

pno.

Œ

œ. b œ. 161

÷

œ J

œ

œ

÷

œ

˙

& œœ b œ

œ.

œ

j œ œ J

ƒ

n œ. Œ œ b œ. b œ. b œ. .

2 4

? Œ

3 4

5

nœ œ .Œ

Œ

7

œœ

34

161

&

3 4 3 4

Œ

2 ‰ 4

œ b œ.

œ bœ œ œ œ œ œ œ

F

œ.

2 ‰ 4

œ bœ œ œ œ œ œ œ

3 4

‡ bœ bœ œ œ bœ p

2 4

3 4 3 4

˙ 2 œ 4

œ

œ

3 4

perc.

161 vl. I

vl. II

vla.

vlc.

cb.

&

bœ œ œ

œ œ

œ

bœ œ

&

Œ

Œ

œœ

œ

>œ .

œ J

3 4 3 4

œ. œ ≈ œ œ. œ 24 ‰ b œ. œ œ. œ œ. ≈ . . . . . 2 4

Ó ‰.

3 4

≈ n # œœ 24 œœ b œ

œœ œ œ œ 2 œ ≈ bœ bœ œ œ 4

B ‰ b œ. œ œ. œ œ. œ ‰ . . . ; B ‰ #œ

# n œœ

2 ˙ 4

Œ

2 Π4

3 4 ‰

( ∂ )

Morten Olsen: Ictus - 41

# ;œ

Œ

( ∂ )

‰.

Œ ;œ

Œ

‰ ;œ

# ;œ

3 4 3 4


165 fl.

3 & 4 œ bœ ‰

Œ

≈ œ

œ bœ nœ nœ œ bœ œ bœ œ œ b œ œ œ b œ b œ bœ bœ bœ bœ

bœ nœ œ ˙ bœ œ

obo

3 &4

nœ œ

f cla.

3 œ &4 J

#œ œ œ f

fag.

5

5

f

. .œœ œ bœ nœ

bœ bœ

œ.

bœ œ

5

‰.

#œ œ

5

œ

#œ œ

7

œ nœ

bœ œ

œ œ bœ nœ bœ œ œ œ bœ bœ bœ

œ bœ bœ œ

6

5

˙

B 34

#œ œ .

Œ

œ

?‰

Œ

f

#œ #œ œ #œ #œ ‰ .

5

cor.

3 &4

n œ. Ó œ b œ. b œ. b œ. .

>œ . œ bœ bœ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ bœ

œ bœ œ bœ œ œ nœ œ œ bœ œ nœ bœ 3 œ #œ &4 165

5

5

5

&

f p bœ nœ >

5

5

5

pno.

?3 4

Œ

F œ

5

œ œ

6

œ #œ œ œ >

#œ nœ

‰ °

Œ nœ ƒ ? #œ #œ œ #œ #œ œ . œ ƒ n œJ

165

÷ 34 perc.

÷ 34

165 vl. I

vl. II

3 &4 Œ 3 &4 Œ

vla.

B 34

vlc.

B3 Π4

cb.

; 3 ≈ œ ‰ &4

>œ >œ >œ >œ

gliss.

tenuto

f

tenuto œ # œ # œ œ œ b œ b œ œ n œ œ b >œ >œ >œ >œ ≈ œ bœ nœ œ 5 f 5

# ;œ

œ

œ

œ J

œ

œ

œ

j œ

Œ

œ J

Œ

?‰

j œ ƒ

œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ ;œ

Œ

œ

Œ

‰.

Œ

Morten Olsen: Ictus - 42


168 fl.

œ Œ

&

bœ nœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ #œ

#œ œ bœ œ

5

5

obo

bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ b œ b œ b œ & œ

cla.

œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ ≈ &

fag.

? Œ

œ J

˙

œ J

5

5

5

˙

5

5

5

5

5

j bœ

œ

œ.

œ.

œ.

œ.

#œ .

5

cor.

Ó

&

œ

œ

œ

#œ #œ

ƒ 168

& pno.

? #œ .

#œ .

#œ .

œ.

nœ .

œ.

œ.

#œ .

168

÷ perc.

÷

168 vl. I

& Ó

#œ bœ nœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ bœ œ

5

vl. II

bœ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ &

vla.

B ≈ b œ.

vlc.

B Œ

cb.

?

#œ .

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

Œ

#œ .

˙

œ J

5

5

5

5

5

5

#œ .

œ.

œ.

œ.

j œ. f nœ .

œ.

œ.

b œ. ?

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

#œ .

œ.

œ.

œ.

#œ .

œ.

Morten Olsen: Ictus - 43

œ.

œ.

&


fl.

œ œ œ œ

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ

170

& ‰

‰.

5

5

5

œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ

œ

5

obo

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ‰

6

6

5

œ ‰

5

œ

œ

œ

bœ .

5

cla.

fag.

cor.

&

#œ .

œ.

bœ .

œ.

? #œ .

œ.

bœ .

bœ .

œ & J

œ. B

≈ œ œ # œ œ œJ

œ.

≈. ≈.

‰.

#œ .

nœ .

bœ .

#œ .

œ.

bœ .

#œ ·

œ œ #œ œ

?

#œ . J

3 5

170

& ≈

œ bœ

pno.

œ

œ bœ

œ.

? #œ .

œ

œ

bœ .

bœ bœ bœ bœ

œ bœ bœ bœ bœ .

&

#œ .

œ.

œ

œ Œ

œ.

bœ .

?

170

÷

&

perc.

÷

œ #œ #œ #œ œ nœ œ œ œ bœ nœ 7 bœ bœ œ œ bœ b œ Œ b œ b œ œ œ œ œ & #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ œ œ #œ ƒ #œ #œ œ nœ œ œ 6 œ 6 6 œ 6 bœ œ œ ≈ b œ œ œ n œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ ƒ 7 170

vl. I

vl. II

7

7

6

vla.

vlc.

cb.

B ≈ b œ. ƒ ? #œ .

& #œ .

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ. bœ .

bœ .

œ.

œ œ œ œ œ œ œ&

œ œ œ œ œ œ

7

bœ .

bœ .

B

œ.

œ.

#œ .

#œ .

7

#œ #œ #œ #œ # œ œ œ b œ n œ œ œ œ œ #œ 7 Ï bœ . œ.

?

œ.

Ï bœ . Ï

Morten Olsen: Ictus - 44

?


più mosso q = 96 ( {e. = q })

#˙ .

172 fl.

˙. Œ

&

Ï obo

&

fag.

cor.

&

˙.

#œ J f

Œ

Œ

4 ‰ 4

œ. J Œ

œ. J ‰

4 ˙. 4

˙

Œ π

Ï

# œ. J

Œ

n œ. b œ. 4 ‰ J ‰ J Œ 4

œ. J ‰

Œ

44 Œ

j ‰ œ.

Ï

? Œ

&

J

œ. J ‰

Ï

˙. cla.

# œ.

œ # œ œ.

j ‰ œ. Ï

Œ

Œ

j ‰ œ.

j ‰ œ.

Œ

j œ.

j ‰ Œ œ.

4 4

Ó

Ï più mosso q = 96 ( {e. = q })

172

pno.

#œ œ œ œ & œ ≈ œ œ ≈ œ ‰

œ œ œ œ ‰

#œ œ œ œ œ œ ≈ ‰

œ œ œ œ Œ

#œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ ‰

œ œ œ œ œ œœ 4 #œ œ œ œ œ ≈ 4 œœ ‰ ≈œ‰ œ≈œœŒ

Ï ? #œ ≈ œ œ ≈ œ ‰ œ œ œ œ

œ œ ‰ œ œ

#œ œ œ ≈ ‰ œ œ œ

œ œ Œ œ œ

#œ ≈ œ œ ≈ œ ‰ œ œ œ œ

œ œ œ ≈ 4 #œ œ ‰ ≈ œ ‰ œ ≈ œ œ Œ œ œ œ 4 œœ œ œ œœ

œ œ ‰ œ œ

œ œ œ ≈ ‰ bœ œ œ

œ œ Œ œ œ

œ ≈ œ œ ≈ œ ‰ bœ œ œ œ

4 œ œ œ ≈ 4 œœ ‰ ≈œ‰ œ≈œœŒ œ œ œ bœ œ œ œ œœ

marimba

172

perc.

& œ ≈ œ œ ≈ œ ‰ bœ œ œ œ Ï ÷ 172

4 4

più mosso q = 96 ( {e. = q })

˙. vl. I

˙. ‰

& ˙.

vl. II

vla.

˙. ‰

&

#œ J f

Y gliss.

#œ J f

˙

œ

4 ˙. 4

Œ π

4 ˙. 4

Œ π

4 4

&

B

Brutale al tallone

vlc.

? Œ

cb.

? Œ

≥ j ‰ œ. Ï

Œ

Œ

Œ

Œ

≥ j ‰ œ.

≥ j ‰ œ.

j ‰ œ.

j ‰ œ.

Œ

≥ j œ.

Œ

4 Π4

≥ j ‰ Œ œ.

≥ j ‰ œ.

Œ

4 Π4

j ‰ Œ œ.

j ‰ œ.

Brutale pizz.

j ‰ œ. Ï

Œ

j œ.

Morten Olsen: Ictus - 45


176 fl.

obo

&

# œ. J

N œ. œ. & J ‰ J Ï &

Ó

fag.

?

Œ

cor.

&

cla.

œ. ‰ J

176

‰ Œ

œ ‰ J

œ # ;œ ‰ Œ

œ. J

‰ Œ

‰ Ó

Œ

œ ‰ J

j Œ œ.

j ‰ œ.

œ ;œ

Œ

‰ Œ

œ. J

j ‰ Œ œ.

‰ Œ

#œ.

Œ

‰.

œ œ ·

Œ

‰ bœ

œ œ · ‰.

Œ

œ œ

; œ œ

# œ. ‰

#œ.

Œ œ ;œ

Œ

Œ

œ œ. ‰.

‰ ‰ œ.

‰ ‰

œ.

œ œ.

‰.

œ.

j ‰ Œ œ.

j œ.

j ‰ œ.

j œ.

#œ œœ œ≈‰ œœ‰ Œ

œ œ #œ ‰ œœ ≈ œ‰ Œ

œ œ œ œ‰ Œ

Œ

#œ œ œ œ œ ‰ œ œ ≈ œ‰ œ œ ‰

Œ

#œ œ œ œ ≈ œ ‰ ‰ œ œ ‰. œ

? #œ ≈ ‰ œ œ ‰ Œ œ œœ

œ œ #œ ‰ œœ ≈ œ‰ Œ

œ œ œ œ‰ Œ

Œ

#œ œ œ œ œ ‰ œ œ ≈ œ‰ œ œ ‰

Œ

#œ œ œ œ ≈ œ ‰ ‰ œ œ ‰. œ

‰ œœ ≈ œ‰ Œ œ œ bœ

œ œ‰ Œ œ œ

& pno.

176

& perc.

œ≈‰ œœ‰ Œ bœ œœ

÷

÷

176 vl. I

&

vl. II

&

vla.

B

vlc.

?

Œ

cb.

?

Œ

≥ j Œ œ.

≥ j ‰ œ.

j Œ œ.

j ‰ œ.

Œ

Œ

≥ j ‰ Œ œ. j ‰ Œ œ.

≥ j œ.

≥ j ‰ Œ œ.

≥ j ‰ œ.

j œ.

j ‰ Œ œ.

j ‰ œ.

Morten Olsen: Ictus - 46

≥ j œ. j œ.


180 fl.

# œ œ.

& ‰

obo

& ‰

cla.

& Ó

fag.

? Œ

cor.

&

Œ œ œ.

Œ

≈ bœ

j ‰ œ.

œ J

Œ

œ

œ

œ

b œ.

. b œ. b œ ≈

œ

œ

œ.

j ‰ œ.

Œ

b œ.

b œ. ‰

. œ. ≈ œ ‰

# œ. 3 J ‰ Œ 4

œ

≈ b œ.

b œ. ≈

œ.

≈ œ.

j ‰ œ.

œ œ. ‰

Œ

œ.

œ

. 3 # œJ ‰ Œ 4

œ

˙.

œ.

œ

. 3 # œJ ‰ Œ 4

œ œ. ‰

Ó

j ‰ œ.

j œ.

34 Œ

j ‰ Œ œ.

3 Ó 4

œ

Œ

# œ. J ‰

4 4 4 4

j œ. ‰

4 4 44

˙.

4 4

F

180

#œ œ œ œ Œ

Ó

#œ œ œ œ ‰

Œ

Ó

3 Ó 4

#œ œ œœ‰

Ó

#œ œ≈‰

4 4

? ‰ #œ œ Œ œ œ

Ó

#œ œ œ œ ‰

Œ

Ó

3 Ó 4

#œ œ œœ‰

Ó

#œ œ≈‰

4 4

& ‰ pno.

180

÷

3 4

4 4

÷

3 4

4 4

perc.

180 vl. I

&

3 4

4 4

vl. II

&

3 4

4 4

vla.

B

3 4

4 4

vlc.

? Œ

≥ j ‰ œ.

cb.

? Œ

j ‰ œ.

Œ

Œ

≥ j ‰ œ. j ‰ œ.

Œ

Œ

≥ j ‰ œ. j ‰ œ.

≥ j ‰ œ.

≥ j œ.

3 Π4

≥ j ‰ Œ œ.

≥ ≥ j ‰ ‰ j Œ œ. œ.

4 4

j ‰ œ.

j œ.

3 Π4

j ‰ Œ œ.

j ‰ ‰ j Œ œ. œ.

4 4

Morten Olsen: Ictus - 47


I 184

meno mosso q = 48 {h = q} muta in flauto contralto

fl.

4 &4

obo

4 &4

cla.

4 &4 Œ

fag.

? 44

cor.

4 ˙. &4 p

muta in corno inglese

˙ o

œ π

5 4

4 4

5 4

4 4

5 4˙

w

muta in cla. basso

o

Œ

4 4

Ó

45

44

5 4

4 4

4 &4

5 4

4 4

?4 4

5 4

4 4

I

o

Œ

meno mosso q = 48 {h = q}

184

pno.

vibraphone

184

÷ 44

5 4

&

Ó.

o

perc.

÷ 44

Ó

÷

meno mosso q = 48 {h = q} vib. ord.

4 & 4 b˙ o

˙ p

œ

4 & 4 b˙ o

˙ p

w

b˙ .

5 4 ˙.

Ó

5 4 ˙.

Ó

vla.

B 44

5 4

vlc.

?4 4

5 4

cb.

?4 4

5 4

4 4

π 4 4

184

vl. II

l.v.

˙.

5 4 I

vl. I

arco

˙

bw π

|

| œ

senza vib.

w

œ

4 4 4 4 4 4

Ó.

B

# œ gliss. œ p

4 4 4 4

Morten Olsen: Ictus - 48


J 189

più mosso q = 64 ( {e . = q })

4 &4

3 4

#˙ .

cor. ing

4 &4

3 4

˙. p

˙.

bas. cl.

4 &4

3 4

#˙ . p

˙

fag.

? 44

34

#˙ . p

˙.

cor.

4 &4

3 4

fl. cont.

pno.

œ J ‰

4 4

p j œ ‰ Ó

4 4 4 4

œ ‰ J

44 4 4

J 189

˙

più mosso q = 64 ( {e . = q })

w w

3 ˙. 4 ˙.

4 4

w

3 ˙. 4

4 4

÷ 44

3 4

4 4

÷ 44

3 4

4 4

4 w & 4 Nw P ? 4 bw 4

189

perc.

J

più mosso q = 64 ( {e . = q })

189 vl. I

4 &4

vl. II

4 &4

3 4

Œ

vla.

B 44

3 4

Ó

vlc.

B4 4

œ

Œ

3 4

Ó

Œ

gliss.

˙

cb.

˙ p

˙

4 4

œ

#œ ˙ j ‰ œ œ p P

4 4

3 4

P ?4 4

4 4

4 4 arco

3 4

˙.

p Morten Olsen: Ictus - 49

˙.

˙. o

4 4


195 fl. cont.

œ.

4 &4

œ œ œ p

F cor. ing

4 &4

bas. cl.

œ ˙ 4 &4 ‰ J P

fag.

cor.

Ó œ . #œ w

œœ œ p

‰ ˙.

˙

Ó

Œ

p

P ˙.

? 44

o

F

4 &4

Ó

195

4 &4

Œ

pno.

≈ œ .bœ œ . œ œ p5

?4 4

œ

π

˙. #˙. p

‰ œ ˙. J π

÷ 44 perc.

j ‰ œ p

Œ

w w

large tam-tam soft beater

195

Œ

tuned gong

l.v.

?

l.v.

w F

÷ 44

195 vl. I

vl. II

vla.

vlc.

cb.

3

4 &4 Π4 &4

w

œ

Ó

œ œ bœ bœ . nœ œ F

œ ˙. ‰. · p

‰ Ó

B4 4 ?4 4

3

3

≈ œ. J

Œ

˙.

œ. B 44 p

3

œ ‰ œJ œJ # œ œJ p

Ó

Ó

Œ

?

˙ p

gliss.

‰ j œ w p

œ.

#˙ Morten Olsen: Ictus - 50

˙

b˙ F ˙

Œ

œ b œ œ. œ œ p ‰

j bœ p

Ó

F

j bœ œ ˙

#œ . œ œ

˙. > F œ #˙ . F

f

p


200

œ.

fl. cont.

& ˙

cor. ing

œ œ œ & J

3

‰ Ó

˙.

œ œ œ

Πo

Œ

&

fag.

?

cor.

& ˙

Ó

3 4

˙

3 Ó 4

Ó

‰.

‡ œ ˙. P

œ.

œ f œ ‰. · f

senza cresc.

Ó

3 #˙ 4 F

˙

34 ˙

œ · f

‰.

f

œ bas. cl.

3 4

˙

Œ

p

200

&

3 4

?

3 Π4

pno.

≈ j œœ .. π

œœ

˙˙ ..

˙˙ ..

200

?

3 4

÷

3 4

perc.

200 vl. I

3

3

Ó

&

Œ

3 œ œ œ 4 J F

œ œ J

œ

3

3

œ nœ J

œ

œ J

œ

œ.

vla.

>YO f

S.P.

3

vl. II

(II)

& n˙

œ œ

œ.

œ

j ‰ œ

˙.

3 4

b˙ . p

3 4

B

˙ F

œ.

Ó

‰.

œ > f b œ· f

vlc.

cb.

? œ

?

œ

œ 3 J bœ ˙

˙ p

j œ ‰ Œ

˙

œ

˙

3 Œ 4 3 4 œ

‰ œ œ œ J p ˙ p

Morten Olsen: Ictus - 51

œ

˙

#˙ F nœ

˙ F

œ f

sub.

œ f

sub.


205 fl. cont.

&

cor. ing

&

bas. cl.

3 œ #œ œ nœ œ œ œ œ ‰ œ œ b œ œ. œ. œ. Œ 3 5 F

œ œ

œ œ. œ

œ

3

& ?

cor.

&

˙

j ‰ œ

œ œ œ œ œ. F

˙. fag.

œ · ≈œ œ Œ . . F

œ J p

j œ. ‰ Œ

‰ œj . p

j œ. ‰ Œ

‰ œj . p

œ œ. p

‰ œ

˙ F

œ

œ

œ ‰ J p

Ó

œ p

œ

œ œ

œ œ

205

& pno.

?

205

vibraphone

?

&

Œ

perc.

œ J F

˙.

œ

˙.

˙.

÷

÷

205 vl. I

&

col legno battuta

YO

YO . œ F

ord.

vl. II

vla.

œ

& œ. œ. œ. œ ˙ B

œ

œ

3

œ

˙ F œ J ‰

œ

œ.

j # œ. ‰ Ó p

Œ j œ ‰

col legno battuta

j œ. ‰ Ó p

S.P.

Ó

Ó

F vlc.

cb.

?

?

Œ

˙

œ

Œ

π bœ F

œ bœ

œ

˙. f

sub.

œ p

o

Ó

Morten Olsen: Ictus - 52

˙ Í #œ ˙ ‰ J Í

‰.

œœ p


3

210 fl. cont.

&

5 4 œ f

cor. ing

&

5 4 Ó

œ

#œ nœ ˙ œ bœ œ œ œ Œ

#˙ f

bas. cl.

&

fag.

?

cor.

&

5 4

˙

˙ f

3 45 œ œ œ > œ f 5 œ 4

œ

œ.

Œ

œ

‰.

œ.‡ Œ F

Ó

œ

. . 4 œ œ #œ Œ 4 p

Ñ #œ bœ œ œ œ ‰ .. œ‡ œ f

4 ˙. 4 p

œ J ‰

4 œ 4

Œ

Ó

‰ œj 44 . Œ

4 4

f #œ

210

5 4 ∑

&

F

pno.

?

5 4

œ 4 4 4 Ó 4

5 4

4 Ó 4

Œ

5 4

5 4 #˙ f

&

[ ‰. ]

vla.

B ≈

vlc.

? ˙

cb.

œ

Œ

‰ Ó

œ. ( ƒ )

‰ œ œ J F

œ

œ

˙

4 ˙. 4 p

˙.

5 4 ˙ f

&

?

œ œ

œ œ œ

l.v.

F

f

4 4

arco ord.

vl. II

œ

arco ord.

210 vl. I

≈ ‰ f• œ.

large tam-tam rear end of vib. mallet

perc.

÷

œ f

210

÷

˙

5 j 4 œ f

œ #œ œ #œ ˙ Œ f

5 4

ord.

œ.

Ó

4 œ ‰ 4 J ˙. p F

w

≈ œ # œ œ œ # œ. >

œ J ‰ 45 œ f

F

4 œ≈‰ Œ 4 · p

˙.

j œ.

‰. ‰.

‡Œ œ. F

‰ j 44 œ.

‡ œ. Œ F

‰ œj 44 Œ .

Morten Olsen: Ictus - 53

œ #œ œ

˙

j ‰ Œ œ ˙

Ó F ˙

œ œ f

p

˙. œ p


K

214

fl. cont.

œ J ‰ Œ & p

cor. ing

&

bas. cl.

&

˙.

˙

Πp

F

‰.

fag.

?

cor.

& Ó

œ F

œ

˙

˙

‡ œ œ p

œ #œ œ

Ó

p K

214

œ œ.

œ

œ œ

œ . nœ œ

œ.

bœ bœ bœ œ #œ nœ œ œ nœ œ

œ w ‰

& F

pno.

π

p

?

7

bw ° 214

tuned gong

?

÷

Œ

perc.

œ J p

l.v.

˙

÷

÷ K 214 vl. I

vl. II

&

& Ó

vla.

B

vlc.

?

cb.

3

˙

?

˙

˙

‰ . # œ‡ œ p

w

œ.

Ó

Œ

&

œ

˙

p

f

bœ J f

˙

≈ YœO .. J f

YwO

œ #œ

˙. p

gliss.

˙ p YœO p Œ

œ.

œ œ

‰ Ó

˙ p Morten Olsen: Ictus - 54

œ

Œ

Πo

Ó

œ.

b˙ p œ

bœ œ

œ


218 fl. cont.

cor. ing

3

j #œ œ œ π

&

senza cresc.

& 3

bas. cl.

j ‰ œ

˙.

œ bœ œ

& œ

fag.

?

cor.

&

218

nœ .

3

3

œ

œ

˙

œ

œ

Œ

3

˙

π

bœ œ .

œ

nœ œ

&

œ

bœ nœ F

œ ‰ œ J p

œ œ œ

œ bœ œ

w

pno.

l.v.

? œ #œ ∏

œ œ.

œ

œ

large tam-tam soft beater l.v.

218

÷

œ œ.

Ó

œ p

Œ

perc.

Œ

˙.

l.v.

÷

218 vl. I

vl. II

˙.

&

&

vlc.

?

o

Ó.

B

˙ cb.

˙.

˙

senza cresc.

& Œ

vla.

˙

w

? œ

œ œ œ.

œ. π

˙ π

œ

œ

3

j ‰ œ œ p

œœ

œ. œ bœ .

œ. œ œ

œ. F

j #œ ˙ p

œ nœ . œ . #œ œ œ œ F œ F

˙.

Morten Olsen: Ictus - 55

œ

bœ . π

œ

Œ

œ π

œ œ. ˙

w

Ó

Œ


222 fl. cont.

&

3 . 4 ˙ p

cor. ing

&

3 Π4

bas. cl.

& œ

fag.

?

cor.

&

j bœ ˙

‰ bœ œ . J F

bœ J p

nœ .

w

œ ‰ Œ J

#˙ p

3 #˙ . 4 p

Ó

B

34 ‰ œ œ J p

œ

3 4

222

Ó

&

Œ

pno. l.v.

? ww •∏

bœ P

ww

3 4

œ nœ œ #œ œ

3 4

222

÷

3 4

÷

3 4

perc.

222 vl. I

Œ

&

vl. II

&

vla.

B

vlc.

?

˙.

œ

o

p Ó

cb.

‰ #œ œ J p

3 4

œ œ œ #œ œ

3 œ 4 3 4 #˙ . p

œ Nœ

œ

#œ œ

œ

œ

œ #œ . œ

œ bœ œ

˙

( ø)

?

œ œ

˙

#œ . #œ œ

œ nœ œ

œ N˙

œ

˙

œ œ œ

( ø)

Morten Olsen: Ictus - 56

˙.

b˙ p

3 . 4 ˙ j 3 œ ‰ 4 p

˙.

Ó


227 fl. cont.

& ˙

cor. ing

& ˙.

bas. cl.

& ˙

fag.

B

cor.

&

j œ ‰

Ó

œ π ‰ Œ

œ. œ ‰ J œ #œ J

œ

j œ ‰

4 4 4 4

Ó #œ π

3

œ

4 4 œ

œ

Ó

w

w

44 4 4

227

pno.

& œ

œ

4 4

˙.

˙

?

4 4

227

÷

4 4

÷

4 4

perc.

227

œ. vl. I

vl. II

vla.

œ.

˙.

4 4

& & ΠB

vlc.

?

cb.

?

˙

˙ œ ˙.

Œ

˙ œ

œ

œ

#œ ˙

˙

π

œ

π

4 œ. 4

‰ Ó

sul tasto

4 œ 4 π ˙.

w

Πo

Ó

4 4

π

Ó

œ #œ œ

˙.

˙

Ó

œ œ.

π œ

4 4

w

‰ Morten Olsen: Ictus - 57

œ J ‰ Œ

j #œ ˙ F

œ nœ p

w

ord.

˙ F

gliss.


232 fl. cont.

cor. ing

œ. œ œ œ

&

˙

F

œ.

‰ . œ· œ P

Œ

&

‰ Ó

3 4

p œ

˙. bas. cl.

3 4

p

Ó

&

Ó

Œ

3 Ó 4

Ó

p

P fag.

B

34

cor.

&

3 4

‰.

‡ œ p

232

&

3 4

?

3 Π4

pno.

tuned gong

232

?

÷ perc.

≈ j p œœ .. •

large tam-tam

l.v.

w F

÷

3 Π4

˙ p

l.v.

3 4

÷

232 vl. I

œœ

3 Π4

&

3

Œ

j œ œ p

3

vl. II

& ‰ . œ· ˙ . π

˙ F

Œ

j #œ œ

j œ œ p

˙

#w

˙

˙.

3

vla.

vlc.

B œ œ bœ ?

˙

?

œ œ

˙

œ.

#˙ p

˙

œ

˙. œ #˙. F

Œ

3 j 3 œj 4 œ œ ‰

Œ

p 3

j bœ œ

p cb.

œ œ ˙ F

3 4 ˙

Œ

Œ

œ

#œ p

˙ p

˙

w

Morten Olsen: Ictus - 58

œ

˙.

3 Π4

‰ œ œ œ J

3 4 œ

˙


237 fl. cont.

&

Ó

cor. ing

&

˙ F

bas. cl.

& ˙.

˙

fag.

B

Ó

cor.

&

‰.

>œ · f

œ # œ œ n œ œ œ œ œ ‰ œ. # œ. œ n œ. ≈ . Œ œ 3 5 3 F #œ œ œ. œ œ œ ≈ œ. œ. Œ

œ œ

3

f œ.

?

‰.

F >œ f >œ · f

˙.

œ

˙

œ J p

œ F

j ‰ œ

œ

‰ œ

˙ p

F

237

& pno.

? •

˙˙ ..

˙˙ ..

˙˙ ..

237 perc.

÷

237 vl. I

3

3

& œ

j œ œ

œ

œ J

œ

œ.

(II)

>YO

YO

vla.

& b˙ .

˙

B

Ó

vlc.

? œ

cb.

?

j œ

f ord.

S.P.

vl. II

YO J

˙

œ. ‰.

˙

œ. œ. œ. œ œ 3

œ

œ f

œ

œ

œ.

Œ

p j œ f

#˙ .

œ > f bœ · f

œ

Ó

œ

œ

˙. p œ nœ

œ J

pizz.

j ‰ œ ( ƒ )

Morten Olsen: Ictus - 59


241 fl. cont.

j & œ. ‰ Œ

‰ œj . p

˙. f

cor. ing

j & œ. ‰ Œ

‰ œj . p

b˙ . f

5 4 5 4 3

bas. cl.

& b˙ p

fag.

?

cor.

&

œ œ.

Ó

˙. f 3

‰ œœœ > f œ

˙

˙.

œ

5 œ 4 π 45

Ó

5 4

Ó

241

b˙ .

&

˙.

˙.

5 4

˙.

˙.

5 4

F

pno.

?

Ó

pœ °

241

b˙ . œ

œ

f

perc.

œ

3

large tam-tam

÷

œ

damp !

P

Œ

5 4

Œ

5 4

÷

241 vl. I

b˙ .

&

œ

Ó

5 4

œ

Ó

5 4

œ

Ó

5 4

f vl. II

b˙ .

&

f vla.

vlc.

B

? œ

cb.

? Ó

Ó

Œ

j‰ j‰ Œ œ œ

j‰ Ó œ

j bœ ˙ p

œ b˙

˙.

N˙ p

j‰ Œ œ

( ƒ )

˙

f ‰

bœ . f j‰ Œ œ

Morten Olsen: Ictus - 60

j Œ œ

5 4

Œ

j ‰ œ F

Œ

j‰ Œ œ

‰ jÓ œ

5 4


248

L

fl. cont.

5 &4

4 4

5 4

4 4

3 4

cor. ing

5 &4

4 4

5 4

4 4

3 4

bas. cl.

5 &4 œ

3

3

jœ ˙ œ P

œ #œ J

4 œ. 4 #œ œ F

œ.

œœ

5 œ #œ œ 4

œ #œ J ‰ 4 ‰ œ . œ œ . œ #œ . œ . 3 4 4 5 5 5 P

f

fag.

? 45

44

45

44

34

cor.

5 &4

4 4

5 4

4 4

3 4

4 4

3 4

4 4

3 4

248

L

5 w &4

œ

4 Π4

œ

4 4

#œ ‰. · œ p

pno.

?5 4 w

248

snaredrum

œ æ o

÷ 45 ∑ perc.

÷ 45

248

L

5 &4 Ó

Œ

5 &4 Ó

Œ

vla.

B 45 Ó

vlc.

cb.

vl. I

vl. II

4no œaccent! ‰ Œ 4 æJ f 4 4

˙

p senza cresc. #˙

œ

œ.

5 4

w

Œ

5 4

5 4

Œ

5 4

4 4

3 4

Œ

5 4

4 4

3 4

Œ

˙ æo

no accent!

4 œ ‰ Œ 4 æJ f 4 4

5 4 Ó

Ó

3 4

œ

4 4 4 ˙ 4

œ

b˙ . ˙. π

4 œj ‰ Œ 4 œ Ï

Ó

5 4 Ó

b˙ . ˙. π

4 œj ‰ Œ 4 œ Ï

?5 Ó 4

˙. ˙. π

4 j ‰ Œ 4 œ œ Ï

Ó

5 4 Ó

˙. ˙. π

4 j ‰ Œ 4 œ œ Ï

?5 Ó 4

j‰ Œ œ

j ‰ Œ œ

5 4 j‰ Œ œ

j ‰ ‰ j ‰ j 44 Œ œ œ œ

p senza cresc.

3 4

Ó

j ‰ 44 ‰ j Œ œ œ ( ∑ )

Morten Olsen: Ictus - 61

Ó

3 4

Ó

3 4

j ‰ Œ œ

j ‰ œ

3 4


più mosso q = 72

252 fl. cont.

3 &4

cor. ing

3 &4

bas. cl.

3 &4

#œ j œ œ p œ œ ˙ œ bœ . #œ œ #œ nœ#œ

œ

˙

π

œ

œ œ.

# œ.

Œ.

Œ

p œ. ≈ # œ. ‰ ≈ œ. ‰

œ

#œ œ nœ ‰

#œ œ ≈ ≈ #œ

5

5

p

5 4

œ. F

3

F

7

7

œ. œ.

5 4

#œ F

Ó

5 4

f

fag.

? 34

45

cor.

3 &4

5 4 più mosso q = 72

252

3 &4

#œ · œ

‰.

œ

œ.

œ.

œ

œ

œ.

œ.

p

pno.

œ

œ

œ.

5 4

f

?3 4

5 4

252

÷ 34

5 4

÷ 34

5 4

perc.

più mosso q = 72 252 vl. I

3 &4 Ó

‰.

‡ #œ

bœ œbœ

vl. II

vla.

B 34

vlc.

?3 4

cb.

?3 ‰ jÓ 4 œ

œ.

bœ #œ œ bœ

senza cresc.

5

π 3 &4

˙.

œbœ ˙ p ‰.

Ó

bœ ‡ #œ œ bœ 5 F

œ nœ œ

nœ .

5 4

5

f

œ. J

œ bœ œ

œ

œ

œ.

5 4

f 5 4

Œ

j œ ‰

bœ p

j bœ F

œ

bœ J

˙.

5 4

arco

Œ

‰ . N œ‡ œ p

œ

Ó

Morten Olsen: Ictus - 62

j œ F

˙

5 4


meno mosso q = 60

256 fl. cont.

cor. ing

bas. cl.

fag.

cor.

3

5 & 4 œJ ‰

Œ

5 #œ & 4 œ. f œ 5 J ≈ &4 ‡ œ.

œ

n œ # œ 44 # œ # œ n œ œ b œ ≈ . œ # œ n œ œ ‰ œ F f f

j œ #œ œ . œ p œ.

œ

œ œ. Œ F

4 4

≈ ‰ œ.

Œ

Ó

4 4

? 45 ‰ œ. f

≈ ‰ œ. œ.

Œ

5 &4

≈ ‰ œ. œ.

Œ

‰ b œ. f

œ. F

Œ

44 ‰ .

Œ

4 ‰. 4

œ. F

œ. f

œ.

≈ b œ. f

œ.

‰ œ.

œ œ · Í

‰.

œ.

‰ œ.

œ.

≈ œ.

œ # œ . n œ. ‰ J f

œ

œ.

‰ œ.

œ.

‰ b œ.

Œ

≈ ‰ œ. œ.

≈ ‰ œ. œ.

≈ ‰ œ œ œ. œ.

œ.

œ.

œ.

meno mosso q = 60

256

5 &4

#w

4 4

Œ

pno.

?5 4

4 4

‰.

bœ œ. f

œ œ.

256 perc.

÷ 45

œ ‰ J F

4 Ó 4

meno mosso q = 60 256 vl. I

vl. II

5 &4

œ

œ & 45 · ≈ ‰

Œ

Œ

Œ

Œ

sul G

5

vla.

vlc.

cb.

4 Ó 4

‰ j #œ œ f ‰ YOj YO œ œ p

?5 j ‰ 4 œ

Œ

44 YOj :œ ƒ

Œ

Œ

œ œ.

4 œ. 4

Œ

Œ

Œ

œ æJ o

bœ π ‰

bœ J p

bœ œ.

œ œ.

œ æ

>œ ≈ ‰ œ ‰ · J f F

Œ

œ œ

œ œ > Ï

≈‰

j ‰ b¿ ¿

Œ

≈‰

j ‰ b¿

Œ

œ

œ > Ï

œ

œ

œ œ œ œ ‰ n œ œ 44 œ bœ . . ƒ 4 4

œ #œ œ

œ bœ

f œ

Ó

Morten Olsen: Ictus - 63

œ œ F

Ó

5

3

Œ

œ œ.

bœ œ π

3

B 45 ≈ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ . n ˙ p f ? 5 œJ ‰ 4

œ œ.

œ œ œ.

œbœ œ œ œ #œ œ

# >œ . œ

3

Œ

‰ j œ F


259

più mosso q = 72

fl. cont.

& Ó

cor. ing

&

‰ j œ œ p

œ

Œ

Ó

œ. J ‰

b œ.

J ‰ F

muta in flauto grande

j œ œ b œ. f Ó

Œ

œ ‰. · f

bas. cl.

Œ

& 3

fag.

cor.

?

Ó

j bœ ƒ

œ

n œ.

œ.

œ.

# œ.

nœ .

œ

f Ó

&

Œ

œ. b œ .

Œ

‰ j bœ ˙ F 3 . # œ. œ. œ # œ

+ j œ. ‰ f

più mosso q = 72 259

& pno. l.v.

? w w 259

perc.

÷ œ J

259 vl. I

vl. II

Œ

œ. œ œ æ æ o

Œ

& Ó

œ œ

b˙ π

B ≈ œ # œ œ œ œ. œ. ‰ œ. œ. Œ 3

p

˙. Œ

‡ ≈ ‰ œ b œ. . Œ œ . œ> f Ï

?

w

‰ bœ J

Œ

œ

# ˙˙ .. f

f

3

.

œ.

;YO j ≈ ‰ ‰ œJ ‰ bœ œ π

pizz.

≈ nœ . J

œ æ o

œ >œ Ó æ f

œ œ

≈‰ j Œ œ œ b¿ œ >œ ¿ Ï

arco

Œ

Œ

j bœ π

œ

arco pizz.

)

)

3

# œ.

arco

(

(

œ ‰ Ó J F

Œ

‡ ≈ YœO ‰ ‡≈ ‰ Œ : œ œ f > Ï Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~œ ord. Y gliss. Y Œ œ bœ ˙. f œ. b œ. . . œ . Œ b œ ‰ . œ# œ ‰ ≈ œ. œ # œ ƒ

cb.

œ J f pizz.

b˙ ˙ π

5

vlc.

œ

& Ó

?

Œ

più mosso q = 72

S.P.

vla.

>œ ≈ ‰ · f

œ J

bœ j j ‰ œ. œ. f

Ó

œ

œ

≈‰ j Œ œ œ b¿ > Ï œ ;œ ≈Ó Ï Œ

( ∑ )

3

F œœ F Morten Olsen: Ictus - 64

j # œœ ˙˙ ( ∑ )

‰ jœ ˙ œœ #œ ˙

nœ .


263 fl.

cor. ing

&

&

œ.

œ œ

œ œ.

#œ œ

3

Ó

‰ œ

Œ

œ

˙

Œ

‰ #œ ˙ J F

5 4

œ

œ. œ œ J ≈‰ J F

5 4

f bas. cl.

fag.

cor.

&

j ‰ Œ œ

w

? œ

œ. b œ . ƒ

# œ.

Œ

3

œ.

œ.

# œ. J ‰ Œ

Ó

Ó

Œ

œ. n œ.

# œ.

263

? Ó

5 4 54

f

&

pno.

w

F

3

+ j œ. ‰ Œ f sempre

Œ

& Œ

bœ J

‰ # œJ œ ƒ Œ

œ œ

˙

œ

œ

œ

˙ ≈ bœ .

œ

˙ œ

+ j œ. ‰

+ + ‰ œj ‰ œj Œ . .

œ bœ .

w w

+ j œ. ‰

5 4

5 4

f

5 4

œ ˙.

° 263

÷

œ ‰ Œ J F

Ó

perc.

œ ‰ ‰ œ Œ J J f

œ ‰ J

œ æo

no accent!

Πf

5 4

Ó

5 4

÷

b >œ

263 vl. I

vl. II

vla.

& b ¿j ‰ ¿ & j ‰ b¿ B Ó

> ‰ #œ ˙ J ƒ Œ

Œ

Œ

˙ > ‰ œJ ƒ

˙

˙.

˙.

œ · ≈ ‰

œ ‰ J >˙

˙

Œ

vlc.

cb.

?

˙

ww

Ó

˙

b >œ . ≈ J

œ

œ

œ bœ .

œœ

œ ˙.

˙. œ F

5 4

w

5 4

f ‰ œj ˙ . > f

5 4

‰ #œ ˙ J F ‰ bœ œ J F

ƒ ?

Œ

˙ F

f

œ

f Morten Olsen: Ictus - 65

Œ

F

Ó

œ J ‰ Œ p

5 4 5 4


M 267 fl.

cor. ing

bas. cl.

5 & 4 ˙. 5 œ &4

Œ

œ 5 &4 J ‰ Œ p

fag.

? 45

cor.

5 &4 Œ

œ

œ œ. œ ƒ

˙

œ. œ

œ

œ

5 Π&4 w

3 œ. 8

5 4

œ ‰ J

≈ œ. J

œ

œ

#œ .

3 8

œ.

œ 5 J ‰ ∑ 4

Œ

Ó

5 4

38

54 w Ï w 5 4 Ï

Œ

3 8

Œ

œ œ #œ œ œ . œ œ

3 8

più mosso q = 84

3 œ. 8 œ.

5 nw 4 w

œ œ

nw #w

œ. 3 œ. 8

w 5 bw 4 ° Ï

œ œ

÷ 45

3 8

÷ 45

3 8

5 #w 4 æ Ï 5 4

?5 4

f

Œ

ƒ bœ bœ Ï

perc.

M 267

5 &4 ˙

> # >œ ˙ #œ .

&

vla.

˙ B 45

œ. J

˙.

≈ Ó

Œ

3 œ. 8

#˙ . Ï #w

# >œ ˙ . ‰. ·

3 œ. 8

5 4

w

œ

3 8

5 4

3 8

5 4

3 8

5 4

ƒ vlc.

?5 Ó 4

cb.

?5 Ó 4

b˙ f Ó

œ ƒ

œ

œ

œ

#w æ

œ æ

Œ

bœ ˙ .

Œ

Ó

Œ

ƒ Morten Olsen: Ictus - 66

˙

w

œ

#w

œ

5 4

Ï

˙.

œ æ

più mosso q = 84

ƒ 5 &4 ˙

l.v.

crotales

267

vl. II

Œ

bw w

pno.

vl. I

Œ

ƒ

+ + j ‰ ‰ j Œ œ. œ.

œ

≈ b œJ .

Ó

#w Ï

M 267

più mosso q = 84

œ


272

fl.

#w

& #w

cor. ing

œ

œ

&

4 4

5 4

4 4

5 4

#w

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w bœ œ w œ

#w

œ

#w

œ

(

)

Ï bas. cl.

&

4 4

5 4

fag.

?

44

54 w

œ

w

œ

4 4

5 4

w

œ

w

œ

nw w

nœ æ

w æ

œ æ

w bw °

œ œ

w w

œ œ

#w æ

œ æ

#w æ

cor.

w

œ

w

œ

&

272

pno.

nw & w

œ œ

w ? bw

œ œ

l.v.

4 4

5 nw 4 w

œ œ

4 4

w 5 bw 4 °

œ œ

5 #w 4 æ

œ æ

° 272

#w & æ

œ #w æ æ

œ 4 #w æ 4 æ

#w æ

l.v.

#w æ

œ æ

œ l.v. æ

perc.

4 4

÷

272

vl. I

vl. II

#w

& æ & ∑

5 4

œ #w æ æ

œ #w æ 44 æ

#w æ

nœ æ

œ w æ 44 æ

w æ

w æ

# >œ w>

˙

# >˙ .

˙.

# >˙

w

œ

5 4 n >˙ .

œ >œ œ

w

w

œ

œ . >œ w

5 4

vla.

B

4 4

5 # >˙ >˙ 4 Ï

vlc.

?

4 4

5 nw 4 Ï

œ >œ w

cb.

?

4 4

&

&

>o 5 Ó #˙. 4 Ï

œ . # >œ œ . >œ œ J J

> œ # wo

Morten Olsen: Ictus - 67

œ # >œ œ œ >œ œ œ >œ œ .

œ >œ ˙ .

œ >œ œ

> # wo

>o œ

˙ ˙.

l.v.

# >œ œ . >œ œ J J >˙ . > # ˙o


N 280

meno mosso q = 60

fl.

&

4 4

cor. ing

&

4 4

bas. cl.

&

4 4

fag.

?

44

cor.

&

4 4 N

meno mosso q = 60

280

4 ‰ 4

& pno.

?

4 4

π

&

œ

3

œœ J

˙

œ l.v.

7

œ #œ œ œ . ∏ tuned gong

4 Π4

bœ œ ∏

j bœ œ œ π

nœ . bœ œ . nœ œ

bœ bœ bœ œ # œ nœ œ œ nœ œ

bw

280

?

3

3

perc.

œ J π

÷

œ œ œ.

large tam-tam soft beater

l.v.

˙

œ

Ó

Œ

œ ∏

l.v.

4 4

÷ N

meno mosso q = 60

280 vl. I

&

4 4

vl. II

&

4 4

vla.

B

4 4

vlc.

&

cb.

&

?

?

4 Œ 4 4 4 ˙ π

œ.

b˙ π œ

œ

bœ œ

Morten Olsen: Ictus - 68

œ.

w œ

œ œ.

˙

œ ˙.

œ bœ . œ . œ œ

œ


284 fl.

&

cor. ing

&

bas. cl.

& ˙

3

3

fag.

?

cor.

&

o

Ó

œ œ ∏

jœ œ

3

œ

œ

œ #œ œ J

œ #œ p

œ

œ #œ œ

P

284

& pno.

?

grand cassa

284

˙æ Ø

÷ perc.

˙æ (hardly audible !)

÷

284 vl. I

&

vl. II

&

vla.

B

vlc.

? j ‰ ‰. œ

cb.

?

˙.

‡ #œ ˙ π

œ œ

bœ .

w

œ

œ. ˙

œ Ó

˙. Œ

Morten Olsen: Ictus - 69

˙

j j œ ‰ ‰ bœ ˙

˙

˙.

œ œ


289 fl.

&

5 4

3 4

4 4

cor. ing

&

5 4

3 4

4 4

œ J ‰ 3 4 o

4 4

bas. cl.

&

˙.

œ J ‰ Ó ∏

œ π

œ.

œ œ.

œ œ J

5 4

w

F

fag.

?

45

34

44

cor.

&

5 4

3 4

4 4

upward glissando on strings with soft vibraphone mallet

5 4 Ó.

Ó o

3 4

4 Ó 4

289

÷ ˙æ

˙æ

˙æ

3 ˙æ . 4

4 ˙æ 4

5 4

3 4

4 4

~~~

5 æ 4 ˙

p æœ

~

?

pno.

l.v.

Ó

~~ ~

4 Ó 4

~~ ~

3 4

~~~ ~~

Ó

~~~

&

5 4 Ó.

~~ ~

pedal open untill bar 308 l.v.

289

Ó o

p

perc.

÷

289 vl. I

&

5 4

3 4

4 4

vl. II

&

5 4

3 4

4 4

vla.

B

5 4

3 4

4 4

vlc.

?

3 4

4 4 bw wo

f

4 4 bw w o

f

cb.

?

˙

w

5 4 Œ

w

w

w

o

5 4 Œ

Morten Olsen: Ictus - 70

no accent!

bw w o

f no accent!

bw w o

f

3 4


295 fl.

&

5 4

4 4

6 4

4 4

7 4

cor. ing

&

5 4

4 4

6 4

4 4

7 4

bas. cl.

&

5 4

4 4

6 4

4 4

7 4

fag.

?

45

44

64

44

74

cor.

&

5 4

4 4

6 4

4 4

7 4

295

÷ ˙æ

Ó o

p

˙æ

6 4

4 Ó 4

4 ˙æ 4

6 ˙æ . 4

4 ˙æ 4

7 4

5 4

4 4

6 4

4 4

7 4

5 4 ˙æ

Ͼ

Ó o

p

~~ ~

Ó

~

4 Ó 4

~ ~~

4 Ó 4

l.v.

6 4

~

5 4

l.v.

Ó

~~ ~

4 Ó 4

~~ ~

~~ ~

pno.

5 4

~ ~~

Ó

~~ ~

?

~ ~~

&

Ó

~

l.v.

Ó

~~ ~

295

Ó o

p

7 4 7 4

perc.

÷

295 vl. I

&

5 4

4 4

6 4

4 4

7 4

vl. II

&

5 4

4 4

6 4

4 4

7 4

vla.

B

5 4

4 4

6 4

4 4

7 4

vlc.

?

5 4

4 4 bw wo

6 4

4 4 bw wo

7 4

cb.

?

bw wo bw w o

f 5 4 f

4 4 bw w o Morten Olsen: Ictus - 71

f 6 4 f

4 4 bw w o

f 7 4 f


301 fl.

7 &4

4 4

5 4

4 4

cor. ing

7 &4

4 4

5 4

4 4

bas. cl.

7 &4 Ó

4 j3œ ˙ . 4 œ P

5 œ. 4

#œ ˙ p

‰ Œ

4 4

Ó

o

fag.

? 74

44

54

44

cor.

7 &4

4 4

5 4

4 4

301

4 Ó 4

301

÷ 74 ˙æ

˙æ .

~~

?7 4

pno.

l.v.

Ó

~~~ ~

4 Ó 4

~~~ ~

7 &4

Ó o

p

5 4

4 Ó 4

5 4

4 Ó 4

4 ˙æ 4

5 ˙æ 4

Ͼ

4 4

5 4

4 4

Ó

#˙ π

˙.

Œ

l.v.

~~~ ~~~ ~~~ ~

3

Ó

Ó

Ó o

π

4 æ˙ 4

˙æ

˙æ

perc.

÷ 74

301 vl. I

7 &4

4 4

5 4

4 4

vl. II

7 &4

4 4

5 4

4 4

vla.

B 74

4 4

5 4

4 4

vlc.

?7 4

4 4 bw wo

5 4

4 4 bw wo

cb.

?7 4

4 4 bw w o

f 5 4 f Morten Olsen: Ictus - 72

4 4 bw w o

F

bw wo

P

F

bw w o

P


O 307 fl.

&

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

cor. ing

&

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

bas. cl.

&

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

?

54

fag.

bw o

œ

˙. f

o

34

bw o

œ

54

˙. f

o

34

54

molto lontano

cor.

&

5 4

3 4

5 4

con sord.

Ó

Ó

j ‰ œ 34 ˙ ∏

5 4

œ œ

O 307

&

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

?

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 ˙æ . 4 P 3 4

5 ˙æ 4 Ø 5 4

3 ˙æ . 4 P 3 4

5 4

pno.

307

÷ ˙æ

5 ˙æ 4

÷

5 4

Ͼ

perc.

Ͼ

˙æ

Ͼ

5 4

O 307 vl. I

&

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

vl. II

&

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

vla.

B

5 4

5 4

vlc.

cb.

?

?

5 4 bw w o

œ œ

3 . 4 ˙ ˙. f

5 4 bw w o

œ œ

3 4 ˙. ˙. f

5 4 bw w o

œ œ

3 . 4 ˙. ˙ f

o o o

5 4 5 4

Morten Olsen: Ictus - 73

bw w o

œ œ

3 . 4 ˙ ˙. f

bw w o

œ œ

3 4 ˙. ˙. f

bw w o

œ œ

3 . 4 ˙. ˙ f

o o o

5 4 5 4


313 fl.

5 &4

3 4

6 4

5 4

3 4

5 4

cor. ing

5 &4

3 4

6 4

5 4

3 4

5 4

bas. cl.

5 &4

3 4

6 4

5 4

3 4

5 4

64

45

fag.

? 45

cor.

5 &4˙

bw o

œ

˙. f

o

34 œ #œ w

œ #œ ˙

3 œ 4

p

o

6 Ó 4

Ó

Œ

˙. π

bw o

5 4 w

œ

˙. f

o

34

œ

3 œ. 4

54

o

5 4

Œ.

313

5 &4

3 4

6 4

5 4

3 4

5 4

?5 4

3 4

6 4

5 4

3 4

5 4

3 ˙æ . 4 P 3 4

6 ˙æ . 4 Ø 6 4

5 4 ˙æ

5 4

5 4

3 ˙æ . 4 P 3 4

pno.

313

perc.

÷ 45 ˙æ Ø ÷ 45

Ͼ

˙æ

Ͼ

Ͼ

5 4

313 vl. I

5 &4

3 4

6 4

5 4

3 4

5 4

vl. II

5 &4

3 4

6 4

5 4

3 4

5 4

vla.

B 45

6 4

5 4

3 4

5 4

6 4

5 4 bw w o

œ œ

3 4 ˙. ˙. f

5 4

6 4

5 4 bw w o

œ œ

3 . 4 ˙. ˙ f

vlc.

cb.

?5 4 ?5 4

bw w o

œ œ

3 . 4 ˙ ˙. f

bw w o

œ œ

3 4 ˙. ˙. f

bw w o

œ œ

3 . 4 ˙. ˙ f

o o o

Morten Olsen: Ictus - 74

o o

5 4


319 fl.

5 &4

3 4

5 4

cor. ing

5 &4

3 4

5 4

bas. cl.

5 &4

3 4

5 4

fag.

? 45

34

45

cor.

5 &4

3 4

5 4

5 &4

3 4

5 4

?5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3

#œ ˙ π

3

jœ œ

œ

319

pno.

319

perc.

÷ 45 ˙æ Ø ÷ 45

Ͼ

˙æ

Ͼ

˙æ

Ͼ

o

319 vl. I

5 &4

3 4

5 4

vl. II

5 &4

3 4

5 4

vla.

B 45

3 4

5 4

vlc.

?5 4

3 4

5 4

cb.

?5 4

w F w F Morten Olsen: Ictus - 75

œ œ

˙.

3 4 . ˙

o

5 4

w p

Œ

Ictus  
Ictus  

Score of composer Morten Olsen Ictus (2005).