__MAIN_TEXT__

Page 4

Fædrelandssang

Tekst: Carsten Hauch

Jesper Koch 2010

(fragment) ✰ = 90 (uden ironi!) ❂

✸ ✹ ✲

Soprano

♣ leggiero

❲ ✵ ❲

Mor gen dug,

der ➠

✸ ✹ ✲

Alto ✿

❲ ❲

poco rit.

✮ ❲

sag

te

den

i

ver

✦ ✵

❲ ❲

lu

Vind,

ne

(G❜) ✮

❲ ✵

✲❲

der

Mor gen dug,

❲ ❲

sag

te

✲❲ ❲

✳❲

✴❲

den

i

ver

✲❲

lu

✳✦

✴❲

ne

Vind,

✸ ✹

Tenor

✲ q

✲❲ ❲

❲ ✵ ❲

der

sag

✲❲ ✵ ❲

❲ ❲

Mor gen dug,

✴❲

te

ver

den

i

ne

lu

Vind,

Bass

✸ ✹ ✲

❲ ❲

✲❲ ✵ ❲

der

Mor gen dug,

✲❲ ❲

sag

te

✲❲ ❲

ver

den

i

✦ ✵ ❲

lu

ne

Vind,

A tempo ❂

5 ✲❲ ✲

S. ✿

rit.

➠ ✮

❲ ✵

✲❲

Blom ster

✲❲

duft,

✲❲

der

✲❲

lang somt svæ

den

fra

ver

✲❲

✲❲ ❲

gam

✦ ✵

le

Lind,

➠ ✲

A.

✲❲

✲❲

❲ ✵

Blom ster

✲❲

duft,

der

T. q

der ➠

B.

❲ ✲

✲❲ ✵

✲❲

Blom ster

✲❲ ❲

duft,

Blom ster

❲ ✲

✲ ✿

✲❲

✴❲

lang somt svæ

fe

leg

✲❲

✴❲

Al

bag

fe

leg

✳❲

fe

leg

ver

fra

✴❲

✲❲

ver

fra

den gam

le,

✲❲

✲❲

✲❲ ❲

✲❲

✴✦

✴❲

gam le Lind.

gam

gam

le,

✲❲

den

✲❲

■❲

✲❲ ❲

✴❲ ❲

bag

bag

✲❲

le

Lind.

gam

le

✲✦

✴❲

Lind.

poco rit.

A tempo

Sa

le,

✳❲

Sa

le,

✴❲

Sko vens

Sa

le,

✳❲

✳❲ ❲

✴❲

✳❲

✳❲

i

❲ ❲

✲❲

Fug le sang 4

i

da

le,

✴❲

✳❲

❲ ❲

da

le,

For års

✳❲

For års

da

❲ ❲

✴❲

✴❲

✴❲

For års, For års

i

Fug le sang

✴❲

For års

✳❲

✳❲

Fug le sang

✳❲

i

Fug le sang

✴❲

✴❲

Sa

Sko vens

✲❲

le,

✳❲

Skov ens

✴❲ ❲

✳❲

Sko vens

bag

leg

✳❲

❲ ✲

q

Al

B.

✲❲

lang somt svæ

der

Al fe

T.

le,

gam

poco rit.

Al

A.

den

fra

✲❲

(A➜)

A tempo ❂

✲❲

■❲

✲❲

♠❢

9

S.

ver

✲❲

✴❲

✲❲

✮ ✲❲

duft,

✲❲

lang somt svæ

❲ ✵

(H➜)

➠ ✲❲

✲❲

✲❲

✴❲

✳❲

da

✴❲

le,

Profile for Edition·S – music¬sound¬art

Danmarks Drømme  

Score by composer Jesper Koch "Danmarks Drømme" (2011).

Danmarks Drømme  

Score by composer Jesper Koch "Danmarks Drømme" (2011).

Profile for edition-s