Page 13

Tekst: Carsten Hauch

Pleiaderne ved midnat (fragment)

Jesper Koch 2010-11

Misterioso

✰ = 40 ❂

✹ ✹ ✿

♣♣

❲ ✵

Vi

er

de

♣♣♣

(b.c.)

✲❲

Soprano

✹ ✹

3 ❲ ❲

✲❲

❲ ❲

❲ ✵

nat li ge Væ ver

sker,

lontano ✦

❲ ✵ ❲

✹ ✹ ✿

♣♣♣

❲ ✵

✲❲ ✦

vi

er,

vi

er,

3 ❲

Vi (b.c.)

♣♣

✲❲

❲ ❲

✳❲

❲ ✷

de nat li ge Væ ver sker,

er

♣♣

lontano ➋ ✮ ❲

❲ ✵ ❲

❲ ✵ ❲

✲❲

Vi Alto ✿ ❃

4 ❂

♣♣♣

(b.c.)

✹ ✹

lontano

✲❲ ❲

vi

er,

❲ ✵ ✦

✲❲ ✦

vi

er,

S. ✮ ✿ ✦

➠ ✲❲

❲ ✵

er

A.

de

er,

❲ ✵ ✦

❲ ❲

er,

❲ ❲

✮ ❲ ❲

nat li

ge

Væ ver

❲ ✵

sker,

♣♣ ➋

vi

3 ✮

vi

❲ ❲

❲ ✵

vi

er,

de

3

Vi

✲❲

❲ ❲

er

de

❲ ❲

nat li

✳❲

ge

❲ ❲

Væ ver sker,

♣♣♣ (b.c.) lontano q

❲ ❲

❲ ✵ ✦

T. ❃

q

13

❲ ❲

vi

er,

Profile for Edition·S – music¬sound¬art

Danmarks Drømme  

Score by composer Jesper Koch "Danmarks Drømme" (2011).

Danmarks Drømme  

Score by composer Jesper Koch "Danmarks Drømme" (2011).

Profile for edition-s
Advertisement