Page 1

think

write

share

Achtergrond Fair Pen Foundation werd opgericht in juni 2008 door journalist Edith Tulp en docent Hanneke Houkes. Op verzoek van Oegandese leraren, en samen met hen, ontwikkelden zij het FairPen concept. De eerste projecten gingen in oktober 2008 van start in Oeganda.

Doelstelling FairPen Foundation streeft ernaar om over belangrijke onderwerpen bewustzijn te creëren in ontwikkelingslanden; bij kinderen, hun ouders en de gemeenschap daaromheen. Dit gebeurt door het maken van FairPapers. In het FairPen programma staan vijf journalistieke W-vragen centraal: wat, wanneer, wie, waar en waarom. De belangrijkste vraag is de Waarom vraag. Je afvragen wat je eigen motieven zijn of wat de redenen zijn van wat er om je heen gebeurt, maakt bewust. Bewustzijn is de eerste stap naar constructieve veranderingen. De Waarom vraag wordt op de meeste scholen in ontwikkelingslanden niet gesteld. Wat: Meer bewustzijn, zelfredzaamheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen voor kinderen, jongeren en hun omgeving/familie in kwetsbare samenlevingen. Waarom: Om kinderen in staat te stellen voor zichzelf en hun omgeving op te komen, oplossingsgericht te denken en te handelen, en constructief te bouwen aan een duurzame en sociale samenleving. Hoe: Door samen FairPapers te maken: een geteste methode om over belangrijke onderwerpen bewustwording in gang te zetten, bij kinderen, de ouders en de gemeenschap daaromheen. Voor wie: Organisaties, scholen en bedrijven die een bepaald thema onder de aandacht willen brengen en/of daar verdieping in zoeken om bewustzijn te creëren. De onderwerpen die behandeld worden vallen altijd binnen één van de vier pijlers van FairPen Foundation:

FairPen Equality & Children’s Rights

FairPen Environment

FairPen Health

FairPen Business

Bewustwording ontstaat wanneer FairPen kinderen leert over een thema na te denken, meningen te vormen, zelfstandig onderzoek te doen en interviews af te nemen. De verkregen informatie vindt zijn weerslag in FairPapers. Deze worden uitgewisseld onder alle deelnemers van een FairPen Project en verspreid in de samenleving. De informatie in FairPapers vindt zo een weg kris kras door het hele land (Oeganda) en de wereld (via Internet). Dit is hoe FairPen bewustwording overal in gang zet. In het FairPen traject leren kinderen vaardigheden, die ze meestal niet meekrijgen in het reguliere onderwijs. Zo leren ze oplossingsgericht denken, zelfstandig beslissingen nemen, samenwerken, organiseren en leiding geven.


Gerealiseerde projecten en behaalde resultaten Project Voedselzekerheid in Zuid West Oeganda “Waarom is er in Oeganda honger, terwijl het land zo vruchtbaar is ?”. Die vraag stelde FairPen gedurende een jaar aan 1500 leerlingen van 15 basisscholen en 15 middelbare scholen in Oeganda. Ze produceerden samen 60 FairPapers die onderling zijn uitgewisseld en verspreid in hun gemeenschap. Voor de beste FairPapers over ‘voedselzekerheid’ kregen drie scholen een prijs. Deus Nuwagaba is 17 en gaat naar de vierde klas van Katerera SS (middelbare school) in Zuid West Oeganda.“Omdat ik in het FairPen project mensen ging interviewen, heb ik veel geleerd over mijn eigen omgeving. Over het thema ‘voedselzekerheid’ bijvoorbeeld. Voor mij was het nieuw dat de boeren zo te lijden hebben onder een bananenschimmelziekte die hier heerst. Ik heb zitten denken over de oplossing en daar met mensen over gepraat. Om de ziekte te bestrijden snij je de bananenplant in stukken, je stopt die in de grond en steekt alles in brand. Ook de werktuigen waarmee je aan de plant hebt gewerkt, vernietig je. Ik denk ook dat boeren moeten ophouden van elkaar werktuigen te lenen, want daarmee verspreid je de ziekte”.

Project Straatkinderen in Karamoja en Kampala “Waarom bedelen kinderen in Oeganda?” Deze vraag stelde FairPen aan 260 voormalige straatkinderen en zo’n 80 leeftijdsgenoten in acht basisscholen en twee middelbare scholen. Het project, mogelijk gemaakt door ICCO en Kerk in Actie in Oeganda en in samenwerking met lokale organisaties, haalde de pers. “FairPen is een totaal andere benadering als het gaat om het rehabiliteren van straatkinderen”, zei voorzitter Fred Obala van FairPen Uganda in het Oegandese weekblad The Observer. “Door ze te helpen hun eigen verhaal te vertellen, hopen we dat ze genoeg zelfvertrouwen krijgen om te vechten voor hun rechten en niet langer hun hand op houden.”

Felix Odongo, een voormalig straatkind en nu leerling van basisschool St. Stephen, schreef een opinie over straatkinderen. Omdat hij het te pijnlijk vindt om over zichzelf te schrijven als straatkind, schrijft hij in de derde persoon. Hij beschouwt het verschijnsel van straatkinderen als een ziekte. “De belangrijkste oorzaken van deze ziekte zijn onder andere: een gebrek aan liefde en zorg van ouders, kinderarbeid, weeskinderen, zucht naar avontuur, etc. Ik denk dat dit allemaal oorzaken zijn die voorkomen kunnen worden. Als elke gemeenschap de zorg van vijf slachtoffers op zich neemt, dan weet ik zeker dat de regering, ngo’s, donors, kerken en internationale instituten als de VN, de rest helpt. Ik denk dat we de ziekte van straatkinderen kunnen oplossen.”

In Oeganda worden FairPen Projecten uitgevoerd door FairPen Uganda Foundation: een onafhankelijke en zelfstandig opererende lokale organisatie. Zij hebben o.a. structurele samenwerkingsverbanden met ICCO en Terre des Hommes. 2


Plannen voor de toekomst Het komende jaar zal de focus liggen op de volgende activiteiten: • Uitbreiding van FairPen projecten naar nog meer scholen in Oeganda. • Opleiden van trainers, coaches en docenten volgens de FairPen methode in Oeganda. • Uitbreiding van FairPen projecten naar de Filippijnen (op verzoek van de mensenrechteorganisatie Rural Missionaries of the Philippines, Northern Mindanao): o Opzetten van een project over mensenrechten op zestien scholen (700 leerlingen) o Opleiden van trainers, coaches en docenten. • Uitwisseling tussen nog meer kinderen in verschillende werelddelen door nieuwe samenwerkingsverbanden met ontwikkelingsorganisaties. • Samenwerking met scholen in Nederland.

Financiering Om deze plannen te realiseren hebben wij financiële middelen nodig. Zo kunnen nog meer kinderen in nog meer landen lid worden van FairPen en kunnen zij wereldwijd worden verbonden. En dankzij die financiële ondersteuning kunnen we de samenwerking intensiveren met organisaties die FairPen willen inzetten om thema’s uit te diepen en inzichten en bewustzijn te creëren.

Informatie en Contactgegevens Voor meer informatie over fondsenwerving kunt u contact opnemen met: Renée van Leeuwen +31 (0)6 14242455 renee.vanleeuwen@fairpen.com Voor meer informatie over samenwerking kunt u contact opnemen met: Hanneke Houkes +31 (0)6 10916755 hanneke.houkes@fairpen.com

FairPen Foundation is in het bezit van een ANBI verklaring zodat giften aftrekbaar zijn. Triodus Bank 39.02.12.245

www.fairpen.com

think write share

Fairpenfoundation  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you