Issuu on Google+

editel Váš profesionální poskytovatel produktů a služeb pro podporu informační logistiky Globální řešení pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů

 www.editel.eu

www.eXite.net


© iStockphoto

O nás EDITEL je předním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů (EDI) ve střední a východní Evropě. Společnost se sídlem ve Vídni a s dceřinými společnostmi v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, se specializuje na optimalizaci informační logistiky a automatizaci B2B procesů národních a mezinárodních podniků. Skupina EDITEL zaměstnává více než 60 zaměstnanců a má zastoupení prostřednictvím sítě franchisových partnerů v 18 zemích střední a východní Evropy. Cílem skupiny EDITEL je optimalizovat výměnu obchodních informací elektronickou cestou mezi obchodními partnery různých velikostí a z různých odvětví. Tato skupina nabízí širokou škálu produktů, poradenství a služeb.

Naše EDITEL pobočky EDITEL Austria GmbH Brahmsplatz 3 1040 Vienna / Austria T  +43 / 1 / 505 86 02 E info@editel.at www.editel.at

EDITEL CZ s. r. o. V Parku 2309 / 6 148 00 Praha 4 / Česká rep. T  +420 / 2 / 61 009 011 E info@editel.cz www.editel.cz

EDITEL SK s. r. o. Slowackého 1 / A 821 04 Bratislava / Slovensko T +421 / 2 / 32 272 210 E info@editel.sk www.editel.sk

EDITEL Hungary Kft. Baross u. 89. 2040 Budaörs / Hungary T  +36 / 23 / 504 844 E info@editel.hu www.editel.hu

EDITEL Turkey Ltd. Sti. WINDOWIST TOWER Eski Büyükdere Cad. No:26 34467 Maslak - İstanbul / Türkiye T  +90 / 212 423 50 77 E info@editel.com.tr www.editel.com.tr


eXite® Business Integration Network

Partner pro kompletní výměnu dokumentů!

Jádrem služeb, které EDITEL nabízí, je vysoce dostupná eXite® Business Intergration Network. eXite® umožňuje plně automatické zpracování procesů dodavatelských řetězců: elektronické objednávky, elektronické dodací listy, bezpapírové faktury, příjemky zboží, avíza o vrácení zboží, zprávy o prodejích a hlášení stavu zásob, ale také informace o dopravě, příkazy k bankovním převodům, platební příkazy, výpisy z účtu, kmenová data a další. Centrální platformu využívá pro výměnu elektronických obchodních dokumentů více než 10.000 společností ve střední a východní Evropě. Každý rok projde přes eXite® více než 250 milionů transakcí.

Mezinárodní dosah Pomocí eXite® můžete komunikovat s téměř každou společností na světě, která provozuje elektronickou výměnu obchodních dat. Prostřednictvím sítě poboček nebo partnerů je eXite® zastoupen v celém regionu střední a východní Evropy. Navíc se díky celosvětové spolupráci s mezinárodními společnostmi řadí eXite® mezi přední světové hráče na poli elektronické výměny dat.

Pobočky a franchisoví partneři v 18 zemích.

RAKOUSKO

Česká republika

Maďarsko

Slovensko

Bělorusko

Bosna a Hercegovina

Bulharsko

Chorvatsko

Itálie

Makedonie

Moldávie

Černá Hora

Rumunsko

Rusko

Srbsko

Slovinsko

Turecko

Ukra jina


Transparentnost a bezpečnost při výměně dat eXite® Business Integration Network je multiserverovou platformou, provozovanou ve vysoce zabezpečených IBM datových centrech, která jsou fyzicky zcela samostatná. Nepřetržité, úplné monitorování všech transakcí, přístupů a dalších aktivit je zárukou nejvyšší bezpečnosti a transparentnosti systému. Datová centra splňují standard Tier 3+, čímž de facto zajišťují 100% dostupnost.

Technická infrastruktura eXite® Business Integration Network IT- infrastruktura + servery umístěné ve 2 počítačových centrech IBM s vysokou bezpečností + přísná kontrola vstupů + stálý systém řízení a monitorování prostřednictvím IBM + redundance všech komponent + zdvojený firewall s automatickým přepnutím na zálohu + připojení přes dva různé internetové poskytovatele

Podpora

Bezpečnost

+ konzultace

+ ochrana přístupu k obsahu dat

+ 24/7 Helpdesk v češtině a angličtině

+ záznamy o všech transakcích

+ systém online podpory

+ elektronický podpis

+ garantovaná odpověď

+ pravidelné externí zálohování dat a archivace

+ systém Alerting

+ šifrované připojení přes internet

Dostupnost + 99,98% dostupnost pomocí Tier 3+ standardu + vysokorychlostní připojení s trvalým zrcadlením dat mezi produkčním a záložním systémem + záložní systém Hot-Standby + nepřetržité monitorování aplikací a funkcí

Naši klienti o eXite® S pomocí eXite® se Kotányi podařilo zautomatizovat celý proces dodavatelského řetězce. Bez ohledu na zúčastněné země nebo obchodní partnery je celý proces uskutečněn v reálném čase prostřednictvím jediného připojení eXite® Business Integration Network.


Váš partner nejen pro dané odvětví … Prostřednictvím eXite® je možno přímo a bezpečně komunikovat se společnostmi z oblastí spotřebního zboží, drogerie, stavebnictví, nábytku, farmacie, textilu a oděvnictví, dopravy a logistiky, gastronomie, zdravotnictví, finančního sektoru atd. Výměna elektronických obchodních dat přes eXite® je samozřejmě možná i v dalších odvětvích a navíc je neustále rozšiřována.

17 %  logistika

38 % spotřební zboží

12 %  stavebnictví 10 %  náby tek 6 %  banky / pojišťovny 5 %  textil/oděvy 4 %  farmacie eXite® je využíván v celé řadě odvětví a neustále se rozšiřuje.

3 %  gastronomie 2 %  úřady

Procentuální rozdělení uživatelů eXite®

3 %  ostatní

Účinnější propojení Místo budování a spravování vlastní infrastruktury s každým obchodním partnerem vám eXite® nabízí kompletní svět elektronické výměny dat prostřednictvím jediného jednoduchého spojení.

S jediným přístupem k eXite® můžete propojit vaši firmu s celým odvětvím!


Individuální řešení všech potřeb!

Komunikace

Integrace

Vedle eXite® Business Integration Network nabízí EDITEL Group celou řadu souvisejících produktů a služeb, od webového řešení vhodného pro malé a střední společnosti až k plně integrovanému řešení pro velké podniky. Naše produktová řada pokrývá všechny oblasti komunikace a integrace elektronických dokumentů, od výměny elektronických obchodních dokumentů, jejich archivace až po implementaci celého obchodního a zúčtovacího procesu.

Archivace

Produktové portfolio EDITELu

EDITEL konzultace & služby Již od prvního kontaktu s námi je Vám k dispozici zkušený tým zaměstnanců EDITELu. Bez ohledu na to, jaký produkt si vyberete, EDITEL Vám vždy zaručí komplexní odborné služby v rámci celé realizační fáze projektu, od jeho zahájení, přes implementaci EDI řešení až po rutinní servisní podporu v průběhu jeho užívání. EDITEL Vaší společnosti zajistí optimální logistickou informační infrastrukturu potřebnou pro fungování na mezinárodním trhu.

e-Billling Produktové portfolio EDITELu nabízí individuální řešení pro celou informační logistiku Vaší společnosti, od integrace dat až po archivaci.

tradeIT & webIT client:  řešení pro malé a středně velké společnosti Pro malé a středně velké společnosti, které chtějí rychle, spolehlivě a účinně vyměňovat elektronické obchodní dokumenty se svými partnery, nabízí EDITEL Group tradeIT a webIT client - tedy hned dvě jednoduchá, cenově výhodná EDI řešení. Obě aplikace standardně podporují následující obchodní procesy:     

příjem objednávek (ORDERS) odesílání dodacích listů (DESADV) zpracování příjemek zboží (RECADV) odesílání faktur (INVOIC) digitální podpis faktur.

Řešení podporují standardizované postupy zpracování digitálně podepsaných elektronických faktur, což umožňuje daleko větší úroveň automatizace a implementaci plně bezpapírového fakturačního procesu.

Nejdůležitější fakta: žádné vstupní investice úspora nákladů r ychlé reakce na požadavky klientů integrovaný managment kmenových dat elektronické zpracování objednávek, dodacích listů, příjemek a faktur uživatelsky přívětivé rozhraní digitální podpis faktur a jejich archivace export, tisk a stahování souborů ve formátu PDF


edisuITe:  jednotné řešení pro vaši kompletní informační logistiku Nejdůležitější fakta:  maximální možná automatizace obchodních procesů maximální flexibilita (podpora všech datových formátů různých ERP systémů) individuální integrace všech B2B procesů do ERP systému nezávislost na platformě integrovaná komunikace pomocí eXite® Business Integration Network modulární architektura a snadná rozšiřitelnost bezproblémová integrace s podnikovou IT infrastrukturou uživatelsky přívětivé webové rozhraní

edisuITe je Vaše brána do světa informační logistiky. Bez ohledu na to, zda Vaše společnost působí v maloobchodě, výrobě či poskytování služeb, náš software Vás dokáže elektronicky spojit se všemi Vašimi obchodními partnery napříč odvětvími. edisuITe doplní snadným způsobem váš ERP systém (SAP, Microsoft, …) a přiblíží Vás obchodním partnerům. Můžete tak integrovat veškeré elektronické obchodní procesy prostřednictvím Vašeho ERP systému a dosáhnout tím maximální úrovně automatizace elektronické výměny dat. edisuITe podporuje všechny datové formáty stejně jako ERP systémy, jelikož je vůči okolnímu světu implementován jako samostatný konvertor. edisuITe se vyznačuje nejvyšší flexibilitou, ať již z hlediska Vašich požadavků či požadavků Vašich obchodních partnerů. Nabízí rozsáhlé možnosti ovládacích a monitorovacích funkcionalit a je snadno rozšiřitelný. Díky modulární architektuře edisuITe hladce zapadne do stávající IT infrastruktury každé společnosti. Integrované rozhraní edisuITe s eXite® Business Integration Network zaručuje snadnou komunikaci mezi informačním systémem Vaší společnosti a všemi Vašimi obchodními partnery, stejně jako nejvyšší možnou dostupnost komunikačního kanálu a bezpečnost datových přenosů.

Podnik A

ERP Aplikace

INHOUSE datový formát

STANDARD datový formát

Business Integration Network

SSL

INTERNET Podnik B SSL

ERP Aplikace

INHOUSE datový formát

STANDARD datový formát

edisuITe nabízí maximální flexibilitu při výměně dat.

Naši klienti o eXite® „Pro naši společnost je velmi důležité, že veškeré zpracování našich datových přenosů probíhá standardizovaným a automatizovaným způsobem pomocí eXite®. Jediné propojení na smluvní i technické úrovni usnadňuje připojení nových EDI partnerů, stejně jako náš záměr dále podporovat a rozšiřovat elektronickou výměnu dat.” Michael Machata, Supply Chain Expert Beiersdorf Ges. m. b. H.


trustIT: Bezpečnost na prvním místě S rozšiřováním bezpapírové fakturace (e-Billing) roste i poptávka po spolehlivém archivačním řešení elektronických dokumentů. Proto společnost EDITEL vyvinula moderní řešení pro dlouhodobou archivaci.

Nejdůležitější fakta: ´´úzká integrace s eXite®

Archivační řešení trustIT společnosti EDITEL splňuje všechny legislativní požadavky právních předpisů, směrnic a nařízení Evropské unie. Splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy a plně podporuje archivaci všech typů objektů, s důrazem zejména na zprávy formátu EDIFACT.

´´podpora archivace všech

trustIT je plně automaticky propojeno s eXite® Business Integration Network. Tím je plně zajištěn hladký, efektivní a vysledovatelný tok dat mezi komunikační službou a elektronickým archivem. Se špičkovou technologií a znalostí nejnovějších bezpečnostních norem se společnosti EDITEL podařilo vybudovat řešení, které je snadno dostupné, jednoduché na obsluhu a v souladu s právními předpisy.

´´denní aplikace časového

typů objektů - speciální režim zpracování formátu EDIFACT ´´garance integrity i nepodepsaných dokumentů razítka pro zajištění integrity dokumentů v čase a zabránění jejich modifikace ´´exportní funkce poskytuje autentickou a spolehlivou kopii archivovaných dokumentů

V případě, že archivace je poskytována jako služba, je řešení provozováno centrálně společností EDITEL a zpřístupněno on-line, prostřednictvím internetu.

na WORM médium ´´flexibilní doba archivace dokumentů ´´trustIT je nabízeno jako služba formou outsourcingu nebo

„in-house” softwarové řešení

vstup dokumentů

získávání dokumentů

fyzické úložiště

trustIT poskytuje maximální flexibilitu při archivaci.

Naši klienti o eXite® „Henkel úspěšně využívá eXite® Business Integration Network již 20 let. Díky důslednému rozšířování partnerů sítě eXite® v posledních letech, jsme schopni uskutečňovat datovou vyměnu ve vysoké kvalitě se všemi našimi partnery.” Wolfgang Reiter, CIO Henkel CEE


submIT:  Integrace a automatizace obchodních procesů EDITEL vyvinul jednu z nejmodernějších B2B integračních platforem současnosti - submIT. Platforma je nabízena formou služby (SaaS) a jejím prvořadým úkolem je zefektivnit komunikaci a spolupráci mezi obchodními partnery. submIT umožňuje kompletní integraci elektronických B2B procesů pro všechny společnosti různých velikostí, z odlišných odvětví a s rozmanitou složitostí jejich infrastruktury.

Nejdůležitější fakta: ´´přímé propojení s eXite® ´´nejvyšší míra automatizace obchodních procesů bez nutnosti „in-house” SW řešení ´´obousměrné konverze různých datových formátů (EDIFACT, XML, IDoc, poziční TXT, …) ´´digitální podpis faktur a souvisejících notifikačních zpráv, šifrování / dešifrování ´´Business Reporting - párování souvisejících zpráv v rámci obchodních procesů ´´příznivé ceny služeb submIT včetně dlouhodobé archivace ´´maximální flexibilita propojení s různými IS/ERP systémy ´´uživatelsky příjemné sledování zpráv (Message tracking)

submIT zastřešuje všechny klíčové procesy společnosti za účelem efektivní komunikace s obchodními partnery, řízení datových toků, přesného zpracování dat a také kontroly kvality datového obsahu. Řešení EDITELu je navrženo tak, aby bylo dostupné prostřednictvím jediného rozhraní. Čtyřmi hlavními pilíři integrační platformy jsou:  submIT integrace - zabezpečuje transformaci široké škály nejčastěji používaných datových formátů, pro snadné propojení s vaším IS/ERP,  submIT archiv - slouží pro dlouhodobé ukládání dokumentů a dat ve vysoce zabezpečeném archivu,  submIT e-fakturace - zpracovává elektronické faktury s digitálním podpisem a souvisejícími procesy s ohledem na platné legislativní normy,  submIT Business Reporting - sleduje obchodní procesy prostřednictvím párování jednotlivých vzájemně navazujících obchodních dokumentů, počínaje objednávkou a konče fakturou nebo platbou.

Vaše společnost

SSL ERP ERP Aplikace

INHOUSE datové formáty

INTERNET SSL

Vaši obchodní partneři

Se submIT dosáhnete komplexní automatizace svých elektronických obchodních procesů bez nutnosti vybudování vlastní infrastruktury.

Naši klienti o eXite® „Veškerá naše komunikace s lokálními i mezinárodními partnery je pokryta jediným vysoce dostupným spojením s eXite®. Místo individuálních kontraktů s množstvím poskytovatelů, přenášíme naše objednávky, faktury a další doklady našim interním vysokorychlostním propojením do korporátní IT infrastruktury ve Wiener Neudorf a poté je distribuujeme přes eXite® našim dodavatelům po celém světě.” DI Norbert Bures, generální ředite REWE International Dienstleistungs Ges. m. b. H.


Naše partnerská síť ve střední a východní Evropě Rakousko EDITEL Austria GmbH Brahmsplatz 3 1040 Vienna www.editel.at

Bulharsko ACSIOR 6, Alexander Jendov Str., fl. 6 1113 Sofia www.acsior.com

Rusko eXite Russia 4, building. 1, 1-st Avtozavodskiy str. Moskau, 115280 www.exite-edi.com

Slovensko EDITEL SK s. r. o. Slowackého 1 / A 821 04 Bratislava www.editel.sk

Itálie active-media-group.com s.r.l. Via Interna 66/2 33075 Morsano al Tagliamento www.active-media-group.com

Srbsko Panteon Plus d.o.o. Beograd Bulevar Zorana Đinđića 73/L30, 11070 Novi Beograd www.panteongroup.com

Česká republika EDITEL CZ s. r. o. V Parku 2309 / 6 148 00 Praha 4 www.editel.cz

Chorvatsko Panteon Plus d.o.o. Kovinska 4A 10090 Zagreb www.panteongroup.com

Slovensko EAN Slovakia Nanterska 23 010 08 Zilina www.gs1sk.org

Maďarsko EDITEL Hungary Kft. Baross u. 89. 2040 Budaörs www.editel.hu

Rakousko IBM BusinessContact Service V2.1 Obere Donaustraße 95 1020 Vienna www-05.ibm.com/services/at/buscon/

Slovinsko Panteon Group, Consulting and engineering Ltd. Cesta Jaka Platiše 13, p.p.65 4000 Kranj www.panteongroup.com

Rumunsko COMTEC eXite 13, Mexic St. Bukarest 1 www.comtec.ro

Ukrajina eXite Ukraine 2, M. Kryvonosa str. Kiew, 03680 www.exite.com.ua

Turecko EDITEL Turkey Ltd. Sti. WINDOWIST TOWER Eski Büyükdere Cad. No:26 34467 Maslak-İstanbul / Turkey www.editel.com.tr


EDITEL brožura