Page 1

O L E

LU

T T E

LIIKETALOUS Toinen aste

2018


Opettajapalvelu opettajapalvelu@edita.fi puh. 020 450 010 www.oppinet.fi

Ota yhteyttä tai pyydä meidät käymään.

Suvi Palletvuori Vastaava kustannuspäällikkö suvi.palletvuori@edita.fi p. 040 860 2391

Miina Ojaniemi Tuotepäällikkö miina.ojaniemi@edita.fi p. 040 860 2768

Kati Halminen Kustannustoimittaja kati.halminen@edita.fi p. 040 860 2515

Jenni Turunen Kustannustoimittaja jenni.turunen@edita.fi p. 040 860 2517

Päivi Tuuli Asiakkuuspäällikkö paivi.tuuli@edita.fi p. 040 860 2877

Monika Lahtinen Markkinointiassistentti monika.lahtinen@edita.fi p. 020 450 2866

Anu Mikkonen Graafinen suunnittelija anu.mikkonen@edita.fi p. 040 860 2873

Sanna Laajasalo Graafinen suunnittelija sanna.laajasalo@edita.fi p. 040 860 2732

Pidätämme oikeuden hintojen, tuotetietojen ja ilmestymisaikojen muutokseen. Hinnat ovat 1.1.2018 voimaan tulleita kustantajan hintoja.


Kustannuspäällikön terveiset


Materiaalimme uudistettuun

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTOON YHTEISET TUTKINNON OSAT Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen • Linkki • Mitt i prick • Business Bites I Uutuus • Basic Bites Uutuus 8/2018 • Business First • Practice First

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen • Merkonomin matematiikka • Merkonomin ja datanomin fysiikka, kemia ja ympäristöosaaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen • Asiakaspalvelun ammattilaiseksi Uudistuu 8/2018 • Merkonomin ja datanomin fysiikka, kemia ja ympäristöosaaminen (Kestävän kehityksen edistäminen) • Uutuus Yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen 2019

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat

Asiakaspalvelu • Asiakaspalvelun ammattilaiseksi Uudistuu 8/2018 • Business Bites II Uutuus 9/2018 • Mitt i prick • Business First

Tuloksellinen toiminta • Talousosaaja I Uutuus 8/2018 • Taloushallinto. Toiminnan kannattavuus

Työyhteisössä toimiminen • Asiakaspalvelun ammattilaiseksi Uudistuu 8/2018 • Linkki


Valinnaiset tutkinnon osat

Asiakkuuksien hoitaminen • Myynnin ammattilaisena

Myynti • Myynnin ammattilaisena • Uutuus kaupan alalle 2019

Logistiikkapalvelut • Business First

Palkanlaskenta • Palkkavuosi • Palkanlaskennan harjoitusaineisto

Finanssipalvelut • Mitt i prick

Kirjanpito • Taloushallinto. Kirjanpito ja tilinpäätöskirjaukset • Käytännön kirjanpito • Kirjanpidon tositeaineisto • Sähköinen taloushallinto • Talousosaaja II Uutuus 2019

Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto • Business First • Uutuus Markkinointiviestintään 2019

Tapahtumatuotanto • Faktaa ja fiilistä – Työkaluja ja näkökulmia tapahtuma­ tuottajalle Uutuus 11/2018

Laskutus ja reskontra • Taloushallinto. Kirjanpito ja tilinpäätöskirjaukset • Sähköinen taloushallinto • Talousosaaja II Uutuus 2019

Yritystoiminnan suunnittelu • Liikeideasta liikkeelle

Tilinpäätöskirjaukset • Taloushallinto. Kirjanpito ja tilinpäätöskirjaukset • Taloushallinto. Kirjanpidon erityiskysymyksiä • Käytännön kirjanpito • Kirjanpidon tositeaineisto • Talousosaaja II Uutuus 2019


OPS 2018 Tuloksellinen toiminta

UUTUUS DIGIKIRJA Yrityksen talouden lainalaisuudet ytimekkäästi ja käytännöllisesti

TALOUSOSAAJA 1 Tuloksellinen toiminta Tulossa uusi digitaalinen oppimateriaali merkonomien taloushallinnon opintoihin. Oppimateriaalin elokuussa 2018 ilmestyvä ensimmäinen osio kattaa kannattavuuslaskennan perusteet, ja se on suunniteltu oppimateriaaliksi pakolliseen tutkinnon osaan Tuloksellinen toiminta. Yrityksen toiminnan lainalaisuudet esitellään ytimekkäästi ja käytännönläheisesti. Teoriaa havainnollistetaan kuvitteellisen yrityksen tarinan, animaatioiden ja konkreettisten esimerkkien avulla.

Talousosaaja 1 kattaa seuraavat teemat: 1 Liiketoimintamallit ja yrityksen rahavirrat 2 Rahavirtojen suunnittelu ja seuraaminen 3 Liiketapahtumista kirjanpidoksi 4 Kirjanpidon vaiheet 5 Liiketapahtumat oikeille kausille 6 Virallinen tilinpäätös 7 Kannattavuuden osatekijät ja liiketapahtumien suunnittelu 8 Kannattavuuden analysointi ja toiminnan tunnusluvut

Aineisto sisältää runsaasti sekä Excel-pohjaisia että digitaalisia harjoituksia. Digitehtävistä opiskelija saa palautteen välittömästi. Talousosaaja 1 -digikirja ilmestyy syksyn 2018 opetukseen. Sarjan toinen osa Talousosaaja 2 käsittelee syvemmin kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Se ilmestyy vuonna 2019. Käyttäjälisenssit alk. 15 €, 6 kk

Lue lisää ja tilaa

Tutustu digikirjan esittelyversioon


OPS 2018

UUTUUS

Kirjanpito Laskutus ja reskontra

Sähköisen taloushallinnon monipuoliseen harjoitteluun

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO – SCM, kirjanpito ja tilinpäätös Oppimateriaali sisältää monipuolisen aineiston sähköisen taloushallinnon ja tilaus-toimitusketjun harjoitteluun. Laajan toimittaja-, asiakas- ja tuotetietokannan avulla voi opetella • kirjanpitoa • palkkahallinnon peruskirjauksia • tilinpäätöksen muodostamista • tilaus-toimitusketjuja • tilausten vastaanottamista • verkkolaskutusta • reskontran hoitoa • varaston hallintaa. Materiaalia voi hyödyntää joustavasti sekä kontaktiopetukseen että yksilöllisten oppimispolkujen rakentamiseen. Käyttäjälisenssit alk. 676 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa


OPS 2018 Kirjanpito

DIGITOITU

Tilinpäätöskirjaukset Kirjanpidon ja tilinpäätöksen käytännön harjoitteluun

KIRJANPIDON TOSITEAINEISTO Monipuolinen sähköinen aineisto sisältää ict-tarvikkeita ja -ohjelmia myyvän aidonoloisen pk-yrityksen kirjanpidon tositeaineiston vuoden ajalta. Materiaaliin kuuluu osto- ja myyntilaskuja, työnantajamaksutositteita, palkanlaskennan tositteita sekä muita yrityksessä vuoden aikana syntyviä tapahtumatositteita. Aineisto on pdf-muodossa, ja ostolaskut sekä tiliotteet ovat saatavilla myös konekielisinä. Digitoitu aineisto toimii kaikissa taloushallinnon ohjelmissa, joihin on mahdollista lukea Finvoice-muotoisia verkkolaskuja sekä pankkistandardin mukaista tilioteaineistoa. Materiaali päivitetään säännöllisesti, ja se soveltuu sekä toiselle asteelle että korkea-asteelle. Käyttäjälisenssit alk. 851,70 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa ”Opiskelijat innostuivat oikeista tositteista ja todellisuutta simuloivasta tilanteesta!” ”Tarpeeksi pitkä (12 kk), jotta kirjanpidon tekemisestä saa oikean kuvan.”


OPS 2018

UUDISTETTU

Kirjanpito Tilinpäätöskirjaukset

Kirjanpidon kattava perusteos

KÄYTÄNNÖN KIRJANPITO Kirja sisältää perustiedot myös palkkakirjauksista sekä organisaation laskutuksen ja reskontran hoitamisesta. Saatavana myös e-kirjana. ISBN 978-951-37-7424-0 26., uudistettu painos 2018 48,80 €

Lue lisää E-kirja Tehtävien ratkaisut 2017 ”Klassikkokirja kirjanpidon opiskeluun, joka toimii vuodesta toiseen!”


OPS 2018 Kirjanpito Tilinpäätöskirjaukset Laskutus ja reskontra

Kirjanpidon perusteet selkeästi ja kattavasti

Palkanlaskenta

TALOUSHALLINTO. KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET Kirja tutustuttaa kirjanpidon perusteisiin: liike- ja palkkatapahtumien kirjaamiseen, laskutukseen, myynti- ja ostoreskontraan sekä arvonlisäverotukseen. Siinä käsitellään menojen ja tulojen jaksottamista sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksen ja tilinpäätösraporttien laatimista. Monipuoliset harjoitukset syventävät opiskeltavia asioita. ISBN 978-951-37-7421-9 15., uudistettu painos 2018 46,80 €

Lue lisää Tehtävien ratkaisut 2017 ”Sopii hyvin uuden opsin valinnaisiin tutkinnon osiin.”


OPS 2018 Tilinpäätöskirjaukset

Runsaasti oppimista tukevia esimerkkejä ja harjoituksia

TALOUSHALLINTO. KIRJANPIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ Kirjassa tarkastellaan kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä, eri yritys- ja yhtiömuotojen kirjanpitoa sekä yrityksen tuloverotusta. Kirja sisältää runsaasti esimerkkejä ja oppimista tukevia, monipuolisia harjoituksia niin yksittäisistä aihe-alueen kysymyksistä kuin koko tilikauden kirjanpidostakin. ISBN 978-951-37-7422-6 9., uudistettu painos 2018 46,80 €

Lue lisää Tehtävien ratkaisut 2016 ”Hyvä lisä Kirjanpito ja tilinpäätöskirjaukset -kirjan rinnalle erityiskysymysten osalta.” ”Vahva perusteos esim. yritysmuotoihin ja verotuksen perusasioihin.”


OPS 2018 Tuloksellinen toiminta

Sisäisen laskennan havainnollinen oppimateriaali

TALOUSHALLINTO. TOIMINNAN KANNATTAVUUS Kirjassa tutustutaan yrityksen kannattavuuden ja talouden suunnittelun perusteisiin. Siinä käsitellään katetuottolaskentaa, kannattavuuden osatekijöitä, hinnoittelua ja budjetointia. Kirja sisältää havainnollisia, oivaltamaan auttavia esimerkkejä ja tehtäviä. Uudistettu kirja pohjautuu Yrityksen taloushallinto 3 -kirjan lukuihin 1–6 ja ilmestyy elokuussa 2018. ISBN 978-951-37-7423-3 12., uudistettu painos 2018 39,90 €

Lue lisää Tehtävien ratkaisut 2016 ”Teoria on esitetty napakasti, paljon hyviä harjoituksia” ”Kirja on selkeä ja helppo käyttää opetuksessa.”


OPS 2018

PÄIVITETTY Palkanlaskennan taitojen harjoitteluun ja syventämiseen

PALKANLASKENNAN HARJOITUSAINEISTO Palkanlaskennan sähköisen harjoitusaineiston avulla voi joustavasti harjoitella erilaisia palkkahallinnon vuodenkiertoon liittyviä tapahtumia ja tilanteita. Harjoitusta on mahdollista tehdä eripituisina jaksoina halutun haastavuusasteen mukaan. Kaikkiin palkanlaskennan tapahtumiin annetaan malliratkaisut. Harjoitusmateriaali perustuu aidonoloisen taloushallinnon alan yrityksen toimintaan. Aineisto soveltuu palkanlaskennan taitojen harjoitteluun ja syventämiseen amk- ja merkonomiopinnoissa sekä ammattitutkinnoissa. Käyttäjälisenssit alk. 534,60 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa ”Toimiva ja sopivan kokoinen paketti palkanlaskennan kurssille. Hyvä, että ylityöt ja matkalaskut ovat mukana.” ”Hyvin käytännönläheinen, siitä tulee autenttinen vaikutelma ja siksi opiskelijoille mielekäs.”

Palkanlaskenta


OPS 2018 Palkanlaskenta

UUDISTETTU Palkanlaskennan käytännönläheinen oppikirja

PALKKAVUOSI Kirjassa seurataan käytännönläheisesti palkanlaskennan vaiheita palkkahallinnon vuosikellon mukaan. Kirja sisältää pohdintatehtäviä ja eritasoisia oppimista tukevia harjoituksia. Lisäksi asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla. Kirjassa on suomi–ruotsi–englanti-sanasto tärkeistä palkkahallinnon termeistä. Kirja kattaa myös Taloushallinnon ammattitutkinnon palkanlaskijan osaamisalan ammattitaitovaatimukset. ISBN 978-951-37-7129-4 10., uudistettu painos 2017 43,70 €

Lue lisää E-kirja Tehtävien ratkaisut 2017


OPS 2018

UUDISTETTU

Asiakaspalvelu Työyhteisössä toimiminen

Ammattimaiseksi asiakaspalvelijaksi ja vuorovaikutustaitoiseksi työyhteisön jäseneksi

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

ASIAKASPALVELUN AMMATTILAISEKSI Uudistettu kirja pohjautuu uudistetun liiketoiminnan perustutkinnon pakollisiin tutkinnon osiin Asiakaspalvelu ja Työyhteisössä toimiminen. Se soveltuu myös osin yhteisten tutkinnon osien työelämätaitojen opetukseen ja muuhun työelämälähtöiseen asiakaspalvelun koulutukseen. Kirjassa korostetaan myönteisen asenteen ja motivaation merkitystä vuorovaikutustilanteissa menestymiseen. Oman alan teknisen osaamisen lisäksi asiakaspalvelu on merkonomin keskeinen työelämätaito: olennaista on taito kohdata niin työkaveri kuin asiakas myönteisessä ja rakentavassa hengessä. Tekijöillä on monipuolinen työelämätausta sekä vankka kokemus asiakaspalvelun kouluttamisesta liike-elämässä ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Uudistettu kirja ilmestyy syksyn 2018 opetukseen. ISBN 978-951-37-7399-1 3., uudistettu painos 2018 41,50 €

Lue lisää Tutustu videoon

”Kirjassa on paljon kasvattavaa materiaalia, jota tänä päivänä tarvitaan yhä enemmän, jotta perusvuorovaikutustaidot hioutuvat.” ”Selkeä ja huippuhyvää asiaa, hyviä konkreettisia tehtäviä.” ”Erinomainen valmennettaessa opiskelijat ensimmäiselle top-jaksolle.”


OPS 2018 Asiakkuuksien hoitaminen Myynti Käytännön oppikirja haastaa pohtimaan B2B-myynnin erityispiirteitä

MYYNNIN AMMATTILAISENA Ammattimainen myyntityö yritysympäristössä Kirjassa korostetaan myyntitoiminnan ammattimaisuutta, kurinalaisuutta ja tuloksiin tähtäävää tekemistä B2B-toimintaympäristössä. Lähtökohtana on asiakkaan aktiivinen kuunteleminen ja ongelmien ratkaiseminen. Myyntityön käytännön työvälineet on koottu kätevästi hyödynnettäväksi työkalupakiksi. Kirjan sisällöt soveltuvat osittain uudistettujen tutkinnon perusteiden tutkinnon osiin Asiakkuuksien hoitaminen ja Myynti sekä kaikille, jotka haluavat kehittää omaa myyntityötään yritysmyynnissä. ISBN 978-951-37-6668-9 1. painos 2015 40,40 €

Lue lisää

Tutustu kirjan näytesivuihin ”Työelämälähtöisyys näkyy kirjassa mielestäni hyvin. Kirjasta on varmasti hyötyä myös myynnin ammattitutkinnon opinnoissa.” ”Kirja on kokonsa puolesta amis-opiskelijoille sopiva. Ei liian paksu ja luotaantyöntävä.”


OPS 2018

UUTUUS

Tapahtumatuotanto

DIGIKIRJA Informatiivinen ja käytännöllinen opas tapahtumien tekijälle

FAKTAA JA FIILISTÄ – Työkaluja ja näkökulmia tapahtumatuottajalle Minkälainen on hyvä tapahtuma artistin tai vapaaehtoistyöntekijän mielestä? Entä sponsorin tai poliisin? Kukaan ei järjestä tapahtumaa yksin; se on työtä ihmiseltä ihmiselle yhteistyössä monen ihmisen kanssa. Tapahtumatuotannon uutuuskirja kuvaa sen kokonaisuuden ja yhteistyöverkoston, jossa tapahtuma syntyy ja antaa konkreettisia välineitä tapahtumatuottamiseen. Se on informatiivinen ja visuaalinen opas tapahtumien tekemiseen alan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä tapahtumia harrastuksenaan tuottavalle. Digikirjan ensimmäisen osan luvut koostuvat tietopaketista ja asiantuntijoiden vinkeistä tuottajalle. Kirjassa annetaan ääni yleisölle ja tunnustetuille alansa ammattilaisille, jotka johdattelevat kirjan näkökulmiin. Toisen osan muodostaa monipuolinen tuottajan työkalupakki, jonka kymmeniä työkaluja – mm. lomakkeita, malleja ja tehtäviä – voi suoraan hyödyntää onnistuneen tapahtuman rakentamisessa ja alan opetuksessa. Kirjoittajat Tytti Huhtaniska ja Johanna Tirronen ovat tapahtumatuotannon konkareita, jotka ovat toimineet tuotantotehtävissä lukuisissa taide-, kulttuuri- ja yritystapahtumissa. Monipuolisen tuottajauransa ansiosta he hallitsevat niin tuotannon, tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän kuin projektin johtamisen, talouden ja rahoituksen. Kirjoittajat toimivat myös kulttuurituotannon lehtoreina Metropolia ammattikorkeakoulussa. Ilmestyy 11/2018

Sisältö


Markkinoinnin ja asiakaspalvelun perusoppikirja – myös aikuiskoulutukseen

MARKKINOINNIN MAAILMA Markkinoinnin maailma sopii markkinoinnin perusteiden opiskeluun. Kirjan aihepiirejä ovat mm. ostaminen ja asiakkuus, yritysympäristö sekä kilpailukeinot: henkilöstö ja asiakaspalvelu, tuotetarjooma, hinnoittelu, saatavuus, markkinointiviestintä ja asiakassuhdemarkkinointi. Kirja sisältää runsaasti esimerkkejä ja harjoituksia sekä viisi casea tehtäväkokonaisuuksineen. Kirja soveltuu osittain tutkinnon osaan Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto. ISBN 978-951-37-4775-6 8.–13. painos 2013 44,70 €

Lue lisää Tutustu ajantasaiseen ja laajaan Yrityksen asiakasmarkkinointi -kirjan Opettajan aineistoon


OPS 2018 Yritystoiminnan suunnittelu Käytännönläheinen opas yrittäjyyteen ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen

LIIKEIDEASTA LIIKKEELLE Yrittäjyyden oppimateriaali sisältää perustiedot yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta sekä työkirjaosion liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. ISBN 978-951-37-6611-5 10., uudistettu painos 2015 40,00 €

Lue lisää


OPS 2018 Matematiikka ja matematiikan soveltaminen Työtehtävien kannalta oleellinen matematiikka yksissä kansissa

MERKONOMIN MATEMATIIKKA Kirjassa kehitetään matematiikan perustaitoja ja sovelletaan opittua esimerkiksi korkolaskentaan, verotukseen, hinnoitteluun ja lainoihin. Kirja kattaa uudistettujen tutkinnon perusteiden matematiikan pakolliset ja valinnaiset osaamistavoitteet. ISBN 978-951-37-6158-5 5.–7. painos 2015 39,90 €

Lue lisää Tehtävien ratkaisut 2012 ”Kirjassa on todella hyviä tehtäviä ja monipuolisia harjoituksia.”


OPS 2018 Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen Työtehtävissä tarvittavat tiedot luonnontieteistä ja ympäristöosaamisesta

MERKONOMIN JA DATANOMIN FYSIIKKA, KEMIA JA YMPÄRISTÖOSAAMINEN Kirja soveltuu liiketoiminnan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen fysiikan, kemian ja ympäristöosaamisen opintoihin. Sitä voidaan käyttää myös tuotetiedon ja laatuasioiden opiskeluun. ISBN 978-951-37-6585-9 8., uudistettu painos 2015 39,60 €

Lue lisää Opettajan digiaineisto 2015 Tutustu digiaineiston näytesivuihin

Kestävän kehityksen edistäminen


OPS 2018 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

UUDISTETTU

Työyhteisössä toimiminen Monipuolinen kokonaisuus merkonomin viestintäopintoihin

LINKKI Työyhteisön viestintä Linkki on suomen kielen ja viestinnän oppikirja liiketalouden ja tietojenkäsittelyn perustutkintoihin. Kirja sisältää runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä ja harjoituksia sekä itsenäisen kielenhuolto-osion. Linkki ilmestyy myös digikirjana keväällä 2018.

IG

S D Ö Y M

A

AN J R I IK

ISBN 978-951-37-7153-9 6., uudistettu painos 2017 39,90 € Digikirjan käyttäjälisenssit alk. 22,50 €, 6 kk

Lue lisää Opettajan digiaineisto 2017 Tutustu digiaineiston näytesivuihin

Digikirja Tilaa opettajan koekäyttö digikirjaan!


OPS 2018 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Asiakaspalvelu

Kaupallisen englannin klassikko

Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto

BUSINESS FIRST Basics for Business Communication

Logistiikkapalvelut

Kattava kirja sisältää yksissä kansissa materiaalin liiketoiminnan perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin ja ammatillisiin englannin opintoihin. Kirjan aiheita ovat mm. itsestä, koulutuksesta ja työtehtävistä kertominen, työnhaku, suullinen ja kirjallinen liikeviestintä, suhdetoiminta sekä asiakaspalvelu. ISBN 978-951-37-6564-4 13.–14. painos 2016 53,00 €

Lue lisää

Äänite 2015

Opettajan käsikirja 2015 Tutustu opettajan käsikirjan näytesivuihin

Englannin kielioppia myös itsenäiseen opiskeluun

PRACTICE FIRST – Basic Grammar for Working Life

Lue lisää


OPS 2018 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Asiakaspalvelu

UUTUUS DIGIKIRJA Oivaltava ja käytännönläheinen kokonaisuus englannin opintoihin

BUSINESS BITES Business Bites on uusi digitaalinen, oppimateriaalikokonaisuus liiketoiminnan perustutkinnon englannin opintoihin. Materiaali koostuu kolmesta osasta, joista opiskelija voi koostaa haluamansa kokonaisuuden. Business Bites I on suunniteltu peruskoulupohjaisten liiketoiminnan opiskelijoiden yhteisiin englannin opintoihin, mutta soveltuu kaikille, jotka haluavat kerrata tai opiskella englannin perusasioita digitaalisesti. Aiheita ovat itsestä ja opinnoista kertominen, työhön ja työnhakuun liittyvä viestintä sekä tuotteista ja palveluista kertominen. Basic Bites: Grammar and Communication Tools on tarkoitettu kieliopin ja työelämän viestinnän harjoitteluun ja soveltuu usealle alalle. Materiaalissa käydään kattavasti ja kiinnostavasti läpi keskeiset kielioppiasiat. Lisäksi aiheita ovat mm. kirjallinen viestintä, puhelinkieli ja ajan ilmaukset. Erityistä huomiota kiinnitetään ääntämisen harjoitteluun. Basic Bites: Grammar and Communication Tools ilmestyy kesällä 2018.

Digikirja

Opettajan digikirja

Tilaa opettajan koekäyttö digikirjaan! Tutustu digikirjan esittelyversioon

Business Bites II on suunnattu liiketoiminnan perustutkinnon tutkinnon osaan Asiakaspalvelu. Aiheena on asiakaspalvelu ja neuvonta eri kanavissa. Business Bites II julkaistaan syksyllä 2018. Käyttäjälisenssit alk. 15 €, 6 kk


OPS 2018 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Käytännönläheistä ruotsia merkonomiopintoihin ja työelämään

Asiakaspalvelu Finanssipalvelut

MITT I PRICK Svenska i affärslivet Uudistettu kaupallisen ruotsin oppikirja pohjautuu kommunikatiivisuutta painottavaan oppimiskäsitykseen: opiskelija oppii viestimään luontevasti ja tehokkaasti asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä. Myös omaan ja yrityksen taloudenpitoon liittyvä sanasto tulee tutuksi. Mitt i prick on saatavilla painettuna kirjana ja digikirjana. Digikirja on myynnissä sekä kokonaisena että osioittain. Opiskelija voi näin koostaa materiaalista tarvitsemansa kokonaisuuden.

MYÖS DIGIKIRJANA

ISBN 978-951-37-6607-8 3.–4. painos 2017 41,90 € Digikirjan käyttäjälisenssit alk. 8 €, 6 kk

Lue lisää

Digikirja

Tilaa opettajan koekäyttö digikirjaan! Tutustu digikirjan esittelyversioon Äänite ja opettajan aineisto 2015 Tutustu opettajan aineiston näytesivuihin

Suomen kielen alkeet ruotsiksi

FINSKAN Lättare än du tror Lue lisää

E-kirja


Miksi valita digikirja? • Interaktiiviset tehtävät. • Opiskelija saa tehtävistä suoraan palautteen. • Kaikki kielten kirjojen tekstit ja kuuntelutehtävät kuunneltavissa ääniraitoina. • Opiskelija voi vaikkapa bussissa kännykällään kuunnella ja kerrata oppimaansa. • Kätevä hakutoiminto, mahdollisuus tehdä omia muistiinpanoja ja korostuksia. • Digikirjaa voi käyttää millä tahansa laitteella, jossa on yhteys internetiin: päätelaiteriippumaton sisältö – aina mukana! • Opettajan digikirja sisältää opettajan digiaineiston.

Sosiaali- ja terveysalan luettelo 2018 korkea-aste  
Sosiaali- ja terveysalan luettelo 2018 korkea-aste  
Advertisement