Page 1

LIIKETALOUS Korkea-aste

2018


OPETTAJAPALVELU opettajapalvelu@edita.fi puh. 020 450 010 www.oppinet.fi

OTA YHTEYTTÄ TAI PYYDÄ MEIDÄT KÄYMÄÄN!

Suvi Palletvuori Vastaava kustannuspäällikkö suvi.palletvuori@edita.fi p. 040 860 2391

Miina Ojaniemi Tuotepäällikkö miina.ojaniemi@edita.fi p. 040 860 2768

Kati Halminen Kustannustoimittaja kati.halminen@edita.fi p. 040 860 2515

Jenni Turunen Kustannustoimittaja jenni.turunen@edita.fi p. 040 860 2517

Päivi Tuuli Asiakkuuspäällikkö paivi.tuuli@edita.fi p. 040 860 2877

Monika Lahtinen Markkinointiassistentti monika.lahtinen@edita.fi p. 020 450 2866

Anu Mikkonen Graafinen suunnittelija anu.mikkonen@edita.fi p. 040 860 2873

Sanna Laajasalo Graafinen suunnittelija sanna.laajasalo@edita.fi p. 040 860 2732

Pidätämme oikeuden hintojen, tuotetietojen ja ilmestymisaikojen muutokseen. Hinnat ovat 1.1.2018 voimaan tulleita kustantajan hintoja.


Sähköisen taloushallinnon monipuoliseen harjoitteluun

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO – SCM, kirjanpito ja tilinpäätös Oppimateriaali sisältää monipuolisen aineiston sähköisen taloushallinnon ja tilaus-toimitusketjun harjoitteluun. Laajan toimittaja-, asiakas- ja tuotetietokannan avulla voi opetella • kirjanpitoa • palkkahallinnon peruskirjauksia • tilinpäätöksen muodostamista • tilaus-toimitusketjuja • tilausten vastaanottamista • verkkolaskutusta • reskontran hoitoa • varaston hallintaa. Materiaalia voi hyödyntää joustavasti sekä kontaktiopetukseen että yksilöllisten oppimispolkujen rakentamiseen. Aineisto myydään käyttäjälisenssinä. Käyttäjälisenssit alk. 676 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa


“Toimiva ja sopivankokoinen paketti palkanlaskennan kurssille. Hyvä, että ylityöt ja matkalaskut ovat

Palkanlaskennan taitojen harjoitteluun ja syventämiseen

mukana.”

PALKANLASKENNAN HARJOITUSAINEISTO

“Hyvin käytännön ­ läheinen, siitä tulee autenttinen vaikutel ma ja siksi opiskelijoille mielekäs.”

Palkanlaskennan sähköisen harjoitusaineiston avulla voi joustavasti harjoitella erilaisia palkkahallinnon vuodenkiertoon liittyviä tapahtumia ja tilanteita. Harjoitusta on mahdollista tehdä eripituisina jaksoina halutun haastavuusasteen mukaan. Kaikkiin palkanlaskennan tapahtumiin annetaan malliratkaisut. Harjoitusmateriaali perustuu aidonoloisen taloushallinnon alan yrityksen toimintaan. Aineisto soveltuu palkanlaskennan taitojen harjoitteluun ja syventämiseen amk- ja merkonomiopinnoissa sekä ammattitutkinnoissa. Käyttäjälisenssit alk. 534,60 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa

ePub


Kirjanpidon ja tilinpäätöksen käytännön harjoitteluun

”Opiskelijat innostuivat oikeista tositteista ja todellisuutta simuloivasta tilanteesta!”

”Tarpeeksi pitkä (12 kk), jotta kirjanpidon tekem isestä saa oikean kuvan.”

KIRJANPIDON TOSITEAINEISTO Monipuolinen sähköinen aineisto sisältää ict-tarvikkeita ja -ohjelmia myyvän aidonoloisen pk-yrityksen kirjanpidon tositeaineiston vuoden ajalta. Materiaaliin kuuluu osto- ja myyntilaskuja, työnantajamaksutositteita, palkanlaskennan tositteita sekä muita yrityksessä vuoden aikana syntyviä tapahtumatositteita. Aineisto on pdf-muodossa, ja ostolaskut sekä tiliotteet ovat saatavilla myös konekielisinä. Digitoitu aineisto toimii kaikissa taloushallinnon ohjelmissa, joihin on mahdollista lukea Finvoice-muotoisia verkkolaskuja sekä pankkistandardin mukaista tilioteaineistoa. Materiaali päivitetään säännöllisesti, ja se soveltuu sekä toiselle asteelle että korkea-asteelle. Käyttäjälisenssit alk. 851,70 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa


Lue blogikirjoitus: Soile Tomperin Käytännön kirjanpito jo 20 vuotta

Kirjanpidon kattava perusteos

Syventävä kirjanpidon oppikirja

KÄYTÄNNÖN KIRJANPITO

KEHITTYVÄ KIRJANPITOTAITO

Kirjassa käsitellään esimerkiksi eri yritysmuotojen kirjanpitoa sekä arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteita ja niiden vaikutusta kirjanpitoon. Teoksessa on runsaasti esimerkkejä. Kirja sisältää ammattikorkeakoulujen kirjanpidon peruskurssien sisällön ja soveltuu hyvin myös monimuotoja itseopiskeluun.

Kirjassa tarkastellaan muun muassa poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia ja osakeyhtiön pääoman korottamista sekä osuuskuntien, yhdistysten ja asunto-­ ­osakeyhtiöiden kirjanpitoa. Kirja sopii ammattikorkeakoulujen kirjanpidon jatkokursseille sekä merkonomien taloushallinnon suuntautumisopintoihin.

Oppikirja

Oppikirja

ISBN 978-951-37-7134-8 25., uudistettu painos 2017 • 48,80 €

Lue lisää

ISBN 978-951-37-4130-0 16., uudistettu painos 2017 • 48,80 €

Lue lisää

Soile Tomperi, Virpi Keskinen

Harjoituskirja ISBN 978-951-37-7135-5 29., uudistettu painos 2017 • 37,20 € Harjoituskirjan ratkaisut 2017

Harjoituskirja Lue lisää

ISBN 978-951-37-7131-7 17., uudistettu painos 2017 • 37,20 € Harjoituskirjan ratkaisut 2017

Lue lisää


Laskentatoimen perusteet käytännöstä teoriaan

LASKENTATOIMI Kirja tarjoaa tuoreen ja motivoivan näkökulman ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen opiskeluun unohtamatta perinteisempää lähestymistapaa. Lähtökohtana on tilinpäätös, jonka kautta pureudutaan laskentatoimen merkitykseen liiketoiminnan eri osa-alueilla. ISBN 978-951-37-6622-1 4.–5. painos 2016 • 47,70 € Lue lisää

E-kirja

Opettajan digiaineisto 2015 Tutustu digiaineiston näytesivuihin

Ajantasainen tietopaketti tilintarkastuksesta

TILINTARKASTUS Normeista käytäntöön Kirjassa käydään perusteellisesti läpi tilintarkastusprosessi eri vaiheineen sekä käsitellään työssä sovellettavaa lainsäädäntöä kansainvälisiä standardeja myöten. Kirja sisältää myös asiakirjamalleja. Uudistetussa painoksessa on otettu huomioon vuonna 2017 voimaan tulleet tilintarkastusmallit ja muut raportit. Ilmestyy myös e-kirjana maaliskuussa 2018 ISBN 978-951-37-7360-1 4., uudistettu painos 2018 • 47,30 € Lue lisää

E-kirja 2016

Tehtävien ratkaisut 2018


Tuoreita näkökulmia laskentatoimen organisointiin ja käytännön sovelluksiin

LASKENTATOIMI JOHTAMISEN TUKENA Kirjassa pureudutaan esimerkkien kautta yritysten todellisiin päätöksentekotilanteisiin ja laskentatoimen rooliin yritystoiminnassa. 1. painos 2011 E-kirja alkaen 9,90 € / 10 pv Lue lisää

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain tai vuokraa e-kirja Opettajan aineisto 2016

Sisältää monipuolisia harjoituksia

JOHDON LASKENTATOIMI Kirjassa käsitellään yrityksen ohjauksen, kustannus­ laskennan ja hinnoittelun keskeiset alueet. ISBN 978-951-37-4109-9 6.–12. painos 2014 57,40 € Lue lisää Tehtävien ratkaisut 2005


Palkanlaskennan käytännönläheinen oppikirja

PALKKAVUOSI Kirjassa seurataan käytännönläheisesti palkanlaskennan vaiheita palkkahallinnon vuosikellon mukaan. Kirja sisältää palkkahallinnon sanaston suomi-­ ruotsi-englanti.­ ISBN 978-951-37-7129-4 • 10., uudistettu painos 2017 • 43,70 € Lue lisää

E-kirja

Opettajan aineisto 2017

Yritysrahoituksen kattava perusteos

YRITYSRAHOITUS Kirja antaa käytännönläheisen näkemyksen rahoituspäätösten taustalla vaikuttavista lainalaisuuksista. Teoriaa tukevat aidot yrityselämän esimerkit. ”Todennäköisesti paras suomenkielinen johdanto yritysrahoitukseen.” – Thomas Brand, Nordnet Suomi – ISBN 978-951-37-6421-06 • 7.–8. painos 20166 • 57,80 € Lue lisää

E-kirja

Opettajan aineisto 2014

Talouden perustotuudet ymmärrettävästi

MITÄ TILINPÄÄTÖS KERTOO? Kirja opettaa löytämään olennaisen yrityksen raportoinnista sekä luomaan käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toimintaedellytyksistä. ISBN 978-951-37-6239-1 • 8.–9. painos 2015 • 67,50 € Lue lisää E-kirja


Oikeustapauksia, esimerkkejä ja tehtäviä

Selkeä ja havainnollinen oppikirja

YRITYSJURIDIIKKA

GLOBAALI KANSANTALOUS

Yritysjuridiikan perusteos kattaa yrityksen ja yrittäjän kannalta keskeisen lainsäädännön. Saatavilla e-kirjana. ISBN 978-951-37-7269-7 2. uudistettu painos 2018 47,10 € Lue lisää E-kirja

Vuokraa e-kirja

Opettajan aineisto Tutustu lakitiedon ajankohtaisiin kirjoihin, koulutuksiin ja verkkopalveluihin

Globaali kansantalous on kansantalouden perus­teos, joka tutustuttaa lukijan talouden keskeisiin käsitteisiin ja ilmiöihin sekä niiden syy-seuraussuhteisiin. Kirja jakautuu kolmeen osioon: mikrotalouteen, makrotalouteen ja globaaliin talouteen. Globaali kansantalous soveltuu oppimate­riaaliksi amk-opintoihin ja aikuisopiskeluun. ISBN 978-951-37-6800-3 1. painos 2016 39,90 € Lue lisää

E-kirja

Opettajan digiaineisto 2016


Havainnollinen talousmatematiikan perusteos

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA

TILASTOLLINEN TUTKIMUS

Käytännönläheisessä talousmatematiikan oppikirjassa käsitellään liike-elämän matemaattisia lainalaisuuksia selkeästi ja systemaattisesti. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä ja harjoituksia. ISBN 978-951-37-6891-1 11.–12. painos 2017 44,60 € Lue lisää

Kirjaan liittyvä verkkomateriaali sisältää itsenäisen opiskelun tueksi satakunta esimerkkiä ja harjoitusta sekä tutkimusaineistoja. E-kirja Opettajan aineisto 2014 Verkkomateriaali

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain Opettajan digiaineisto 2016

Kvantitatiivinen kyselytutkimusprosessi järjestelmällisesti

ePub


Tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä yritystoiminnasta

Elinkaarinäkökulma teolliseen mittakaavaan yltävästä yritystoiminnasta

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

TEOLLISUUSTALOUS KEHITTYVÄSSÄ LIIKETOIMINNASSA

Menestyvän yritystoiminnan perusta Teos käsittelee yrityksen toimintaa ja johtamista muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä. ISBN 978-951-37-6359-6 6.–7. painos 2014 57,40 € Lue lisää

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain tai vuokraa e-kirja

Kirjan kantavia näkökulmia ovat teollinen yritystoiminta ja sen johtaminen kannattavasti sekä ihmisten ja ympäristön kannalta kestävästi. Kirja soveltuu tekniikan alan korkeakouluopintoihin, mutta sopii myös liiketaloustieteen puolelle lisälukemiseksi. ISBN 978-951-37-6826-3 1. painos 2016 40,60 € Lue lisää

E-kirja


Kokonaiskuva esimiestyöstä ja sen haasteista

Perusoppikirjaksi ja tiedon syventämiseen

ESIMIESOSAAMINEN

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN

Liiketoiminnan menestystekijä

Strateginen kilpailutekijä

Esimiestyön perusteoksessa edetään esimiestyön kokonaisuudesta ja liiketoimintastrategian toteuttamisesta yksikön, tiimin ja yksilöiden johtamiseen.

Kirja käsittelee mm. henkilöstöjohtamisen tavoitteita ja toteutustapoja sekä vastuullista henkilöstöjohtamista.

ISBN 978-951-37-6349-7 3.–4. painos 2015 54,30 €

ISBN 978-951-37-6358-9 4.–5. painos 2015 60,90 €

Lue lisää

E-kirja

Opettajan aineisto 2013

Lue lisää

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain tai vuokraa e-kirja


Opas nykyaikaiseen myyntityöhön

Suomenkielinen markkinoinnin klassikkoteos

OIVALTAVA MYYNTITYÖ

YRITYKSEN ASIAKASMARKKINOINTI

Asiakkaana organisaatio Kattava B2B-myynnin oppikirja kuvaa tuoreesta näkökulmasta myyntiä ja siinä tapahtunutta murrosta sekä erilaisia myynnin rooleja. Kirjassa korostuvat ratkaisumyynnin ja arvon tuottamisen näkökulmat. ISBN 978-951-37-6730-3 1. painos 2016 45,00 € Lue lisää

E-kirja

Selkeä ja kattava markkinoinnin perusteos tarkastelee markkinoinnin kilpailukeinojen valintaa ja asiakkuuksien hallintaa kokonaisvaltaisesti. Se sisältää markkinoinnin avaintermit ja englanninkielisen sanaston. ISBN 978-951-37-6616-0 16.–17. painos 2016 • 56,20 € Lue lisää

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain tai vuokraa e-kirja Tutustu videoon Opettajan digiaineisto 2016 Tutustu digiaineiston näytesivuihin


ANA

KIRJ I G I D S YÖ

M

Ohjaa toimimaan tavoitteellisesti erilaisilla viestinnän areenoilla

Työelämälähtöistä ruotsia pohjoismaisesta näkökulmasta

AREENA

GÅ MED VINST!

Yritysviestinnän käsikirja

Affärsvenska för högskolor

Työelämälähtöisessä perusteoksessa viestintää tarkastellaan yritysten ja muiden yhteisöjen arkisten vuorovaikutustilanteiden näkökulmasta.

Tuoreen ja selkeän kirjan keskiössä ovat liike-elämän kielenkäyttötilanteet, joita harjoitellaan monipuolisten ja käytännönläheisten harjoitusten avulla. Saatavana myös digikirjana.

ISBN 978-951-37-6566-8 1.–2. painos 2016 49,20 € Lue lisää

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain Opettajan digiaineisto 2015 Tutustu digiaineiston näytesivuihin

ISBN 978-951-37-6497-5 1.–3. painos 2017 • 49,90 € Lue lisää

Digikirja

Tilaa opettajan koekäyttö digikirjaan! Äänite ja opettajan digiaineisto 2014 Tutustu digiaineiston näytesivuihin


Englantia työelämän viestintään

WIN WIN English for your business career Lue lisää

Liiketalouden ja tekniikan saksaa

DEUTSCH IM BERUFSLEBEN Lue lisää

Venäjän keskeisten rakenteiden harjoitteluun

BIZNES-GRAMMATIKA Liike-venäjän kielioppi- ja harjoituskirja Lue lisää

Liiketalous amk luettelo 2018  
Liiketalous amk luettelo 2018  
Advertisement