Page 1

LIIKETALOUS Korkea-aste

2017


OPETTAJAPALVELU opettajapalvelu@edita.fi puh. 020 450 010 www.oppinet.fi

OTA YHTEYTTÄ TAI PYYDÄ MEIDÄT KÄYMÄÄN!

Suvi Palletvuori Vastaava kustannuspäällikkö suvi.palletvuori@edita.fi p. 040 860 2391

Miina Ojaniemi Tuotepäällikkö miina.ojaniemi@edita.fi p. 040 860 2768

Kati Halminen Kustannustoimittaja kati.halminen@edita.fi p. 040 860 2515

Jenni Turunen Kustannustoimittaja jenni.turunen@edita.fi p. 040 860 2517

Päivi Tuuli Asiakkuuspäällikkö paivi.tuuli@edita.fi p. 040 860 2877

Monika Lahtinen Markkinointiassistentti monika.lahtinen@edita.fi p. 020 450 2866

Anu Mikkonen Graafinen suunnittelija anu.mikkonen@edita.fi p. 040 860 2873

Anne Hassinen Graafinen suunnittelija anne.hassinen@edita.fi p. 040 860 2732

Pidätämme oikeuden hintojen, tuotetietojen ja ilmestymisaikojen muutokseen. Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja.


Palkanlaskennan taitojen harjoitteluun ja syventämiseen

PALKANLASKENNAN HARJOITUSAINEISTO Palkanlaskennan sähköisen harjoitusaineiston avulla voi joustavasti harjoitella erilaisia palkkahallinnon vuodenkiertoon liittyviä tapahtumia ja tilanteita. Harjoitusta on mahdollista tehdä eripituisina jaksoina halutun haastavuusasteen mukaan. Kaikkiin palkanlaskennan tapahtumiin annetaan malliratkaisut. Harjoitusmateriaali perustuu aidonoloisen taloushallinnon alan yrityksen toimintaan. Aineisto soveltuu palkanlaskennan taitojen harjoitteluun ja syventämiseen amk- ja merkonomiopinnoissa sekä ammattitutkinnoissa. Käyttäjälisenssit alk. 514 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa

ePub


Kirjanpidon ja tilinpäätöksen käytännön harjoitteluun

”Opiskelijat innostuivat oikeista tositteista ja todellisuutta simuloivasta tilanteesta!”

”Tarpeeksi pitkä (12 kk), jotta kirjanpidon tekem isestä saa oikean kuvan.”

KIRJANPIDON TOSITEAINEISTO Monipuolinen sähköinen aineisto sisältää ict-tarvikkeita ja -ohjelmia myyvän aidonoloisen pk-yrityksen kirjanpidon tositeaineiston vuoden ajalta. Materiaaliin kuuluu osto- ja myyntilaskuja, työnantajamaksutositteita, palkanlaskennan tositteita sekä muita yrityksessä vuoden aikana syntyviä tapahtumatositteita. Aineisto on pdf-muodossa, ja ostolaskut sekä tiliotteet ovat saatavilla myös konekielisinä. Digitoitu aineisto toimii kaikissa taloushallinnon ohjelmissa, joihin on mahdollista lukea Finvoice-muotoisia verkkolaskuja sekä pankkistandardin mukaista tilioteaineistoa. Materiaali päivitetään säännöllisesti, ja se soveltuu sekä toiselle asteelle että korkea-asteelle. Käyttäjälisenssit alk. 818,90 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa


Lue blogikirjoitus: Soile Tomperin Käytännön kirjanpito jo 20 vuotta

Kirjanpidon kattava perusteos

Syventävä kirjanpidon oppikirja

KÄYTÄNNÖN KIRJANPITO

KEHITTYVÄ KIRJANPITOTAITO

Kirjassa käsitellään esimerkiksi eri yritysmuotojen kirjanpitoa sekä arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteita ja niiden vaikutusta kirjanpitoon. Teoksessa on runsaasti esimerkkejä. Kirja sisältää ammattikorkeakoulujen kirjanpidon peruskurssien sisällön ja soveltuu hyvin myös monimuotoja itseopiskeluun.

Kirjassa tarkastellaan muun muassa poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia ja osakeyhtiön pääoman korottamista sekä osuuskuntien, yhdistysten ja asunto-­ ­osakeyhtiöiden kirjanpitoa. Kirja sopii ammattikorkeakoulujen kirjanpidon jatkokursseille sekä merkonomien taloushallinnon suuntautumisopintoihin.

Oppikirja

Oppikirja

ISBN 978-951-37-6924-6 24., uudistettu painos 2016 • 46,90 €

Lue lisää

ISBN 978-951-37-6685-6 15., uudistettu painos 2015 • 46,90 €

Lue lisää

Soile Tomperi, Virpi Keskinen

Harjoituskirja ISBN 978-951-37-6925-3 28., uudistettu painos 2016 • 35,80 € Harjoituskirjan ratkaisut 2016

Harjoituskirja Lue lisää

ISBN 978-951-37-6686-3 16., uudistettu painos 2015 • 35,80 € Harjoituskirjan ratkaisut 2015

Lue lisää


Laskentatoimen perusteet käytännöstä teoriaan

LASKENTATOIMI Kirja tarjoaa tuoreen ja motivoivan näkökulman ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen opiskeluun unohtamatta perinteisempää lähestymistapaa. Lähtökohtana on tilinpäätös, jonka kautta pureudutaan laskentatoimen merkitykseen liiketoiminnan eri osa-alueilla. ISBN 978-951-37-6622-1 4.–5. painos 2016 • 45,90 € Lue lisää

E-kirja

Opettajan digiaineisto 2015 Tutustu digiaineiston näytesivuihin

Ajantasainen tietopaketti tilintarkastuksesta

TILINTARKASTUS Normeista käytäntöön Kirjassa käydään perusteellisesti läpi tilintarkastusprosessi eri vaiheineen sekä käsitellään työssä sovellettavaa lainsäädäntöä kansainvälisiä standardeja myöten. Kirja sisältää myös asiakirjamalleja. ISBN 978-951-37-6726-6 3., uudistettu painos 2016 • 45,50 € Lue lisää

E-kirja

Tehtävien ratkaisut 2016


Tuoreita näkökulmia laskentatoimen organisointiin ja käytännön sovelluksiin

LASKENTATOIMI JOHTAMISEN TUKENA Kirjassa pureudutaan esimerkkien kautta yritysten todellisiin päätöksentekotilanteisiin ja laskentatoimen rooliin yritystoiminnassa. ISBN 978-951-37-5731-1 1. painos 2011 50,70 € Lue lisää

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain tai vuokraa e-kirja Tehtävien ratkaisut 2016

Sisältää monipuolisia harjoituksia

JOHDON LASKENTATOIMI Kirjassa käsitellään yrityksen ohjauksen, kustannus­ laskennan ja hinnoittelun keskeiset alueet. ISBN 978-951-37-4109-9 6.–12. painos 2014 55,20 € Lue lisää Tehtävien ratkaisut 2005


Palkanlaskennan käytännönläheinen oppikirja

PALKKAVUOSI Kirjassa seurataan käytännönläheisesti palkanlaskennan vaiheita palkkahallinnon vuosikellon mukaan. Kirja sisältää palkkahallinnon sanaston suomi-­ ruotsi-englanti.­ ISBN 978-951-37-7129-4 • 10., uudistettu painos 2017 • 42,00 € Lue lisää

E-kirja 2015 painos

Opettajan aineisto 2016

Yritysrahoituksen kattava perusteos

YRITYSRAHOITUS Kirja antaa käytännönläheisen näkemyksen rahoituspäätösten taustalla vaikuttavista lainalaisuuksista. Teoriaa tukevat aidot yrityselämän esimerkit. ”Todennäköisesti paras suomenkielinen johdanto yritysrahoitukseen.” – Thomas Brand, Nordnet Suomi – ISBN 978-951-37-6421-06 • 7.–8. painos 20166 • 55,60 € Lue lisää

E-kirja

Opettajan aineisto 2014

Talouden perustotuudet ymmärrettävästi

MITÄ TILINPÄÄTÖS KERTOO? Kirja opettaa löytämään olennaisen yrityksen raportoinnista sekä luomaan käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toimintaedellytyksistä. ISBN 978-951-37-6239-16 • 8.–9. painos 20156 • 64,90 € Lue lisää E-kirja


Työoikeus haltuun kattavasti

Oikeustapauksia, esimerkkejä ja tehtäviä

TYÖIKEUS TUTUKSI

YRITYSJURIDIIKKA

Työoikeuden kattava perusteos sopii oppimateriaaliksi yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, täydennyskoulutukseen ja luottamusmieskoulutukseen. Kirja sisältää runsaasti oikeustapaus-esimerkkejä ja harjoituksia

Yritysjuridiikan perusteos kattaa yrityksen ja yrittäjän kannalta keskeisen lainsäädännön.

ISBN 978-951-37-6496-8 3., uudistettu painos 2014 46,60 € Lue lisää E-kirja

ISBN 978-951-37-5622-2 1. painos 2013 47,10 € Lue lisää E-kirja

Vuokraa e-kirja

Opettajan aineisto 2013 Tutustu lakitiedon ajankohtaisiin kirjoihin, koulutuksiin ja verkkopalveluihin


Havainnollinen talousmatematiikan perusteos

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA

TILASTOLLINEN TUTKIMUS

Käytännönläheisessä talousmatematiikan oppikirjassa käsitellään liike-elämän matemaattisia lainalaisuuksia selkeästi ja systemaattisesti. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä ja harjoituksia. ISBN 978-951-37-6891-1 11., uudistettu painos 2016 42,90 € Lue lisää

Kirjaan liittyvä verkkomateriaali sisältää itsenäisen opiskelun tueksi satakunta esimerkkiä ja harjoitusta sekä tutkimusaineistoja. E-kirja Opettajan aineisto 2014 Verkkomateriaali

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain Opettajan digiaineisto 2016

Kvantitatiivinen kyselytutkimusprosessi järjestelmällisesti

ePub


Tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä yritystoiminnasta

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Menestyvän yritystoiminnan perusta

Teos käsittelee yrityksen toimintaa ja johtamista muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä. ISBN 978-951-37-6359-6 • 6.–7. painos 2014 • 55,20 € Lue lisää

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain tai vuokraa e-kirja

Kokonaiskuva esimiestyöstä ja sen haasteista

ESIMIESOSAAMINEN

Liiketoiminnan menestystekijä Esimiestyön perusteoksessa edetään esimiestyön kokonaisuudesta ja liiketoimintastrategian toteuttamisesta yksikön, tiimin ja yksilöiden johtamiseen. ISBN 978-951-37-6349-7 • 3.–4. painos 2015 • 52,20 € Lue lisää

E-kirja

Opettajan aineisto 2013

Perusoppikirjaksi ja tiedon syventämiseen

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Strateginen kilpailutekijä

Kirja käsittelee mm. henkilöstöjohtamisen tavoitteita ja toteutustapoja sekä vastuullista henkilöstöjohtamista. ISBN 978-951-37-6358-9 • 4.–5. painos 2015 • 58,60 € Lue lisää

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain tai vuokraa e-kirja


Selkeä ja havainnollinen oppikirja

GLOBAALI KANSANTALOUS Globaali kansantalous on kansantalouden perusteos, joka tutustuttaa lukijan talouden keskeisiin käsitteisiin ja ilmiöihin sekä niiden syy-seuraussuhteisiin. Kirjassa käydään käytännönläheisesti läpi sitä, miten teknologinen kehitys, globalisoitunut maail­ mantalous ja toisaalta luonnonvarojen ehtyminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat yritysten toimintaan ja päätöksentekijöiden preferensseihin. Kirja luo havainnollisen kuvan myös siitä, miten taloudelliset tekijät koskettavat meitä kaikkia ja vaikuttavat jokaisen ihmisen elämään; kuluttajana, opiskelijana, palkansaajana, sijoittajana ja yrittäjänä. Kirja jakautuu kolmeen osioon: mikrotalouteen, makrotalouteen ja globaaliin talouteen. Kirjassa on runsaasti tehtäviä, esimerkkejä ja kuvioita sekä sanasto kansantaloustieteen keskeisimmistä käsitteistä. Globaali kansantalous soveltuu oppimate­ riaaliksi amk-opintoihin ja aikuisopiskeluun. ISBN 978-951-37-6800-3 1. painos 2016 39,90 €

Lue lisää

E-kirja

Opettajan digiaineisto 2016


Opas nykyaikaiseen myyntityöhön

Suomenkielinen markkinoinnin klassikkoteos

OIVALTAVA MYYNTITYÖ

YRITYKSEN ASIAKASMARKKINOINTI

Asiakkaana organisaatio Kattava B2B-myynnin oppikirja kuvaa tuoreesta näkökulmasta myyntiä ja siinä tapahtunutta murrosta sekä erilaisia myynnin rooleja. Kirjassa korostuvat ratkaisumyynnin ja arvon tuottamisen näkökulmat. ISBN 978-951-37-6730-3 1. painos 2016 43,30 € Lue lisää

E-kirja

Selkeä ja kattava markkinoinnin perusteos tarkastelee markkinoinnin kilpailukeinojen valintaa ja asiakkuuksien hallintaa kokonaisvaltaisesti. Se sisältää markkinoinnin avaintermit ja englanninkielisen sanaston ISBN 978-951-37-6616-0 16.–17. painos 2016 • 54,00 € Lue lisää

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain tai vuokraa e-kirja Tutustu videoon Opettajan digiaineisto 2016 Tutustu digiaineiston näytesivuihin


Ohjaa toimimaan tavoitteellisesti erilaisilla viestinnän areenoilla

Työelämälähtöistä ruotsia pohjoismaisesta näkökulmasta

AREENA

GÅ MED VINST!

Yritysviestinnän käsikirja

Affärsvenska för högskolor

Työelämälähtöisessä perusteoksessa viestintää tarkastellaan yritysten ja muiden yhteisöjen arkisten vuorovaikutustilanteiden näkökulmasta.

Tuoreen ja selkeän kirjan keskiössä ovat liike-elämän kielenkäyttötilanteet, joita harjoitellaan monipuolisten ja käytännönläheisten harjoitusten avulla.

ISBN 978-951-37-6566-8 1.–2. painos 2016 47,30 €

ISBN 978-951-37-6497-5 1.–2. painos 2015 49,30 €

Lue lisää

E-kirja Lue lisää

Osta e-kirja myös luvuittain Äänite ja opettajan digiaineisto 2014

Opettajan digiaineisto 2015 Tutustu digiaineiston näytesivuihin

ePub

Tutustu digiaineiston näytesivuihin


Englantia työelämän viestintään

WIN WIN English for your business career Lue lisää

Liiketalouden ja tekniikan saksaa

DEUTSCH IM BERUFSLEBEN Lue lisää

Venäjän keskeisten rakenteiden harjoitteluun

BIZNES-GRAMMATIKA Liike-venäjän kielioppi- ja harjoituskirja Lue lisää

Liiketalous Korkea-aste 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you