Page 1

Juridiikka SYKSY 2015


Asiakaspalvelu Puhelin 020 450 05 Sähköposti edilexpro@edita.fi Verkkokauppa: www.edilexpro.fi

Voikukkia työpöydällesi

Ota yhteyttä tai pyydä meidät käymään!

Minua pyydettiin valitsemaan maanläheisistä kuvista kaksi, jotka parhaiten kuvaavat tuotekonseptejamme. Valitsin intuitiivisesti kuvat värikkäästä voikukkaniitystä ja voimakkaan seesteisestä syysmaisemasta. Kuvat symboloivat minulle iloa ja rauhaa. Editan Lakitiedossa haluamme tarjota ammattilaisille työssä menestymisen edellytyksiä - iloa ja tyyntä hallinnan tunnetta, jotka syntyvät uuden oppimisesta ja ajan tasalla pysymisestä. Edilex Pron koulutuksissa perehdymme ajankohtaisiin lakiuudistuksiin ja muutoin haasteellisiin juridiikan aiheisiin. Omat päivänsä tälle syksylle ovat saaneet muun muassa hankintalainsäädännön uudistaminen, uudistuva tullilainsäädäntö sekä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät lakimuutokset. Työoikeuden erityiskysymyksiä -seminaarissa kouluttava asianajaja Mauri Saarinen kertoo tähän kirjaluetteloon antamassaan haastattelussa EU:n ennakkoratkaisuista, joilla voi olla vaikutusta Suomen työ- ja sosiaalilainsäädäntöön.

Petri Rissanen myyntipäällikkö 040 860 2221 petri.rissanen@edita.fi Kari Nurmio myyntipäällikkö 040 860 2518 kari.nurmio@edita.fi

Kaikkia seminaarejamme voi seurata myös webinaareina omalta tietokoneelta. Tästä etäosallistumismahdollisuudesta on tullut kiireisiltä osallistujilta paljon kiitosta. Aivan uutena koulutuskonseptina aloitamme tiiviit videokoulutukset kysytyimmistä aiheistamme. Kustannusohjelmamme kivijalka muodostuu edelleen juridiikan perusteoksista, kuten Ari Ekroosin ja Vesa Majamaan Maankäyttö- ja rakennuslaki tai Jaakko Raution ja Dan Fränden Todistelu - Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari. Juhani Kyläkallion, Olli Iirolan ja Kalle Kyläkallion joulukuussa ilmestyvä Osakeyhtiö-teos täyttää jo 18 vuotta - onnittelut täysi-ikäiselle!

Pirita Lyytikäinen Kustannuspäällikkö

Tarja Huomo asiakkuuspäällikkö 040 860 2505 tarja.huomo@edita.fi

Laki- ja ammattitieto Pirita Lyytikäinen kustannuspäällikkö 040 860 2520 Altti Mieho tuotepäällikkö 040 860 2207 Päivi Indola prosessijohtaja, päätoimittaja 040 860 2874 Sari Korhonen kehitysjohtaja, päätoimittaja 040 860 2897

Edita Publishing Oy Porkkalankatu 22 A, 00180 HELSINKI PL 700, 00043 NORDIC MORNING Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edita.fi. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

02


Sisältö Hallinto-oikeus 15 Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet

15

Hallintopakko ja jälkihoito ympäristövastuukysymyksissä 12.11. 09 Lakikirja 2016 - Julkisoikeus 16

Julkiset hankinnat 22 Credita - Julkisten hankintojen seurantapalvelu 22 Hankintajuridiikan ajankohtaispäivä 5.11. & 10.12. 23 Julkisten hankintojen perusteet

25

Tarjoajan peruskurssi 27.10. 23 Tarjoajan jatkokurssi 24.11. 23

Koulutuskalenteri 13

05 TÄYSI-IKÄINEN TULKITSIJA. Juhani Kyläkallio, Olli Iirola ja Kalle Kyläkallio viimeistelevät jälleen isoa urakkaa.

Lakikirjat 2016 16 Rikosoikeus 06 Todistelu - Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari 07 Vihapuhe Suomessa 06

Työoikeus 16 Mauri Saarisen haastattelu: Työmaana satojen säädösten kehittyvät tulkinnat

18

Työelämän lait -verkkopalvelu

30

Työoikeuden erityiskysymyksiä 21.10.

21

Työsuhdeasioiden käsikirja 20

12 KOULUTUS MENI VERKKOON. Webinaari tuo valinnanvapautta kouluttautumiseen.

Yhtiöoikeus 04 Osakeyhtiö 04 Täysi-ikäinen tulkitsija 05

Verotus 26 Edilex Verotus 28 Elinkeinoverotus 29 Kiinteistövero -maksatko liikaa? 6.11.

26

Kiinteistöverotus käytännössä

26

Trusti varallisuuden hallinnan välineenä 30.9.

27

Ympäristö ja rakentaminen

09

Hallintopakko ja jälkihoito ympäristövastuukysymyksissä 12.11. 09 Maankäyttö- ja rakennuslaki

10

Maankäytön ja rakentamisen ajankohtaispäivä 9.12.

11

Ympäristönsuojelulainsäädäntö 11

18 TYÖMAANA SATOJEN SÄÄDÖSTEN KEHITTYVÄT TULKINNAT. Mauri Saarisen mielestä työoikeuden asiantuntijan työssä haastavinta on eurooppaoikeuden kehityksen seuraaminen ja sen vaikutusten arviointi Suomen työ- ja sosiaalilainsäädäntöön.

03


Tuoreet oikeustap aukset ja tulkinta !

Osakeyhtiö 1-2 JUHANI KYLÄKALLIO, OLLI IIROLA, KALLE KYLÄKALLIO

Osakeyhtiö on alan ehdoton perusteos, joka kattaa seikkaperäisenä käsikirjana koko osakeyhtiöoikeuden ja sisältää runsaasti viittauksia uuteen oikeuskäytäntöön. Teos on kirjoitettu erityisesti käytännön oikeuselämää varten. Kirja antaa vastauksia lukuisiin OYL:n ongelmiin ja laissa asetettuihin vaatimuksiin. Kirja ottaa kantaa myös moniin uusiin OYL:n tulkintatilanteisiin. Teos auttaa löytämään nopeasti vastaukset OYL:n asettamiin muotovaatimuksiin. Tähän kuudenteen, uudistettuun painokseen on päivitetty osakeyhtiölakiin syyskuuhun 2015 mennessä tulleet muutokset, ja teos on uudistettu vastaamaan uutta kirjanpito-

04

lakia ja tilintarkastuslakia sekä muuta lainsäädäntöä. Uutta asiaa on muun muassa osakeyhtiön sähköisestä perustamisesta, kaupparekisterin protestimenettelystä, pörssiyhtiöitä koskevasta sääntelystä sekä uusista ohjeistuksista koskien sähköistä kaupparekisteriä. Teosta on muutoinkin tarkistettu. Kirjan yli 1300 oikeustapauksen ja viranomaisratkaisun joukossa on noin 80 tuoretta oikeustapausta. Teos ilmestyy kahtena niteenä, joista molemmissa on asiasanahakemisto, jota on jatkuvasti laajennettu ja parannettu. Teos on välttämätön työväline asianajajille, yritysten lakimiehille ja talousjohdolle, tuomareille ja syyttäjille, yritys- ja talousjohdolle, pääomasijoittajille, tilintarkastajille ja kirjanpitoalan ammattilaisille. 6., UUDISTETTU PAINOS • N. 1700 SIVUA NITEET I JA II YHTEENSÄ 195 € • ISBN 978-951-37-6678-8 ILMESTYY JOULUKUUSSA 2015.

TILAA TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN: WWW.EDILEXPRO.FI • EDILEXPRO@EDITA.FI • PUH. 020 450 05


Yhtiöoikeus

Emeritusprofessori Juhani Kyläkallion 1950-luvulla alkanut tutkimustyö on valanut Osakeyhtiölle järkkymättömän perustan. Asianajajat Olli Iirola (vasemmalla) ja Kalle Kyläkallio (oikealla) olivat mukana jo teoksen ensimmäisessä painoksessa vuonna 1997.

TÄYSI-IKÄINEN TULKITSIJA Osakeyhtiö-teoksesta ilmestyy syksyllä jo kuudes, uudistettu painos. 18-vuotias klassikko on syntynyt ajantasaisen lainsäädännön, laajan oikeuskäytännön sekä rautaisen käytännön kokemuksen yhdistelmästä. Juhani Kyläkallio, Olli Iirola ja Kalle Kyläkallio viimeistelevät jälleen isoa urakkaa. He päivittävät Osakeyhtiö-teoksensa kuudenteen, uudistettuun painokseen osakeyhtiölakiin syyskuuhun 2015 mennessä tulevia muutoksia ja uudistavat kirjan vastaamaan uutta kirjanpitolakia ja tilintarkastuslakia sekä muuta lainsäädäntöä.

Etenkin juristikäyttäjille ajantasainen työväline on välttämättömyys. Kalle Kyläkallio pitää kirjan vahvuutena perusteellisuutta ja sitä, että teos antaa vastauksia tosielämän tilanteisiin.

Kirja antaa osittain yksityiskohtaisempaa tietoa kuin muut. Meitä on kiitelty erityisesti oikeuskäytännön ja käytännön kokemusten vahvasta esilläolosta”, Kyläkallio kertoo. Teoksessa onkin yli 1300 oikeustapausta ja viranomaisratkaisua. Uudistettua painosta varten tekijät ovat kommentoineet noin 80 tuoretta tapausta.

Tekijöiden etuna on, etteivät he ole osallistuneet lainvalmisteluun tai sen valvontaan, jolloin he voivat myös esittää aitoa rakentavaa kritiikkiä. Teos antaa vastauksia moniin osakeyhtiölain ongelmiin ja tulkintatilanteisiin. Lukijapalaute on paljastanut, että teokseen tartutaan sekä hädän hetkellä oikeusriidoissa että onneksi myös ennakoivasti. “Kirjaamme käytetään esimerkiksi yhtiökokouksiin valmistauduttaessa. Olemme iloisia, että voimme tällä tavoin auttaa rakentamaan hyviä käytäntöjä”, Kyläkallio toteaa.

05


“Perkelee n rosmot ja loiseläjä – Mitä saa t!” sanoa ja m iten?

Vihapuhe Suomessa RIKU NEUVONEN (TOIM.), KIMMO NUOTIO, REETA PÖYHTÄRI, ILARI HANNULA, STIINA LÖYTÖMÄKI, PAULI RAUTIAINEN

Ääriryhmien toiminta ympäri maailmaa on herättänyt Suomessakin kysymyksen: mitä saa sanoa ja ennen kaikkea miten sen saa sanoa? Teos on kattava analyysi kansanryhmää vastaan kiihottamisen ja uskonrauhan rikkomisen nykytilasta Suomessa. Rikoslain tulkintaa syventävät runsaat oikeustapaukset ja erityisesti tietoverkoissa tapahtvien tekojen käsittely eri näkökulmista. Kirjan perusta on ELSAn Online Hate Speech -projektin yhteydessä kerätty aineisto vihapuheen oikeudellisesta sääntelystä. Projektin kansainvälisen osuuden kautta kirjassa on hyödynnetty laajaa oikeusvertailuaineistoa, joka antaa mahdollisuuden sijoittaa suomalainen sääntely eurooppalaiseen kontekstiin. 313 SIVUA • 49 € ISBN 978-951-37-6657-3 ILMESTYNYT TOUKOKUUSSA 2015.

06

Uutismedia hyödyntää esimerkiksi verkkokeskusteluita uutislähteenään, mutta harkittavaksi jää, millaisina verkon sisällöt otetaan osaksi journalistista tekstiä. Voidaanko esimerkiksi verkossa käytetyt vihailmaisut toistaa journalismissa sellaisenaan? Reeta Pöyhtäri


Rikosoikeus

Todistelu – Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari JAAKKO RAUTIO, DAN FRÄNDE

Oikeudenkäymiskaaren 17 luku uudistuu täysin. Laki astuu voimaan 1.1.2016. Teos on kattavasti uudistunutta OK 17 lukua tulkitseva pykäläkommentaari. Se on välttämätön käsikirja kaikille tuomareille, syyttäjille, lupalakimiehille ja asianajajille. Se soveltuu hyvin myös tutkijoiden ja yliopistonlehtoreiden käyttöön sekä oikeustieteellisen syventävien opintojen oppikirjaksi. OTT, VT Jaakko Rautio toimii oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena. Hän toimi todistuslainsäädännön uudistamista valmistelleen todistelutoimikunnan jäsenenä ja sihteerinä sekä hallituksen esityksen vastuuvalmistelijana. Hän on prosessioikeuden dosentti Helsingin yliopistossa. OTT, VT Dan Frände on Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori. Hän toimi todistelutoimikunnan puheenjohtajana. NOIN 350 SIVUA • 89 € ISBN 978-951-37-6683-2 ILMESTYY TAMMIKUUSSA 2016.

Tutustu myös näihin osoitteessa edilexpro.fi:

Keskeiset rikokset

Yleinen rikosoikeus

TILAA TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN: WWW.EDILEXPRO.FI • EDILEXPRO@EDITA.FI • PUH. 020 450 05

07


ELINTARVIKEALAN TÄRKEIN TIETOPANKKI ON AVATTU. kokeile maksutta kolmen päivän ajan!

Pyydä tarjous tai kysy palvelusta!

Petri Rissanen p. 020 450 2221 petri.rissanen@edita.fi

Kari Nurmio p. 020 450 2518 kari.nurmio@edita.fi


Ympäristö ja rakentaminen

Hallintopakko ja jälkihoito ympäristövastuukysymyksissä 12.11. Millaisissa tilanteissa hallintopakon asettamien velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa syyteharkintaan? Miten ympäristövastuut huomioidaan laajoissa hankkeissa? Onko hallintopakko toimiva ennallistamiskeino?

ohjelma 9:05

Viranomaisen arvio - toimiiko hallintopakko ennallistamiskeinona

9:50

Lupaehtojen noudattamisen säädökset ja premissit

10:45

Tuoretta oikeuskäytäntöä

11:30

Lounas

Kouluttajina toimivat professori Erkki J. Hollo, lakimies Jenny-Li Holmstrom (Taaleritehdas Oyj), lakimies Satu Lyytikäinen (Uudenmaan ELY-keskus), AA, VT Riitta Rämä (Asianajotoimisto Naturata Oy), hallintoneuvos Mika Seppälä (korkein hallinto-oikeus), kihlakunnansyyttäjä Leila Suvantola (Itä-Suomen syyttäjänvirasto) sekä AA, OTT Robert Utter (Roschier Asianajotoimisto).

12:30

Kommenttipuheenvuoro tuulivoiman ympäristövastuuseikoista

13:00

Kommenttipuheenvuoro infrastruktuurihankkeiden ympäristövastuuseikoista

13:30

Hallintopakon suhde syyteharkintaan

LÄHIKOULUTUS 690 € + ALV, WEBINAARI 620 € + ALV. SCANDIC SIMONKENTTÄ, HELSINKI ILMOITTAUDU MUKAAN: WWW.EDILEXPRO.FI

14:45

Lain mukainen hallintopakko ympäristöasioissa

15:45

Koulutus päättyy

Hallintoprosessuaaliset tilanteet ovat usein monitulkintaisia niin viranomaisten kuin toiminnanharjoittajienkin näkökulmasta. Koulutuksessa keskitytään hallintopakon ja jälkihoidon hallinnollisiin näkökulmiin.

09


Uudistetussa laissa 86 uutta pykälää!

Maankäyttö- ja rakennuslaki ARI EKROOS, VESA MAJAMAA

Kattavassa perusteoksessa selvitetään kaikki maankäyttöja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö. Tämä kolmas, uudistettu laitos on huolellisesti saatettu ajan tasalle sekä oikeuskäytännön että lain muutosten osalta. Kirja on välttämätön apuväline ja käsikirja kaikille maankäyttöä ja rakentamista sekä ympäristön- tai luonnonsuojelua koskevien oikeudellisten kysymysten parissa työskenteleville. NOIN 1050 SIVUA • 140 € ISBN 978-951-37-6533-0 ILMESTYY LOKAKUUSSA 2015.

Esittelyssä kirjailijat Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden emeritusprofessori Vesa Majamaa on toiminut muun muassa Helsingin rakennuslautakunnan jäsenenä vuosina 1978–1995 ja kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa asiantuntijana noin 40 vuotta.

10

Aalto yliopiston talousoikeuden professori Ari Ekroos opettaa ja tutkii ympäristöoikeutta Insinööritieteiden korkeakoulussa. Hän on toiminut lukuisissa kaavoitusta ja rakentamista koskevissa asiantuntijatehtävissä sekä osallistunut laaja-alaisesti ympäristölainsäädännön valmisteluun.

TILAA TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN: WWW.EDILEXPRO.FI • EDILEXPRO@EDITA.FI • PUH. 020 450 05


Ympäristö ja rakentaminen Ensimmäinen ajantasainen kokonaisesitys uudesta ympäristönsuojelulaista!

Ympäristönsuojelulainsäädäntö KARI KUUSINIEMI (TOIM.), JUKKA LEINONEN, KARI MARTTINEN, JARI SALILA, MIKA SEPPÄLÄ, EIJA SIITARI

Kattava käsikirja ympäristön pilaantumisen torjuntaa koskevasta sääntelystä. Kirjassa käydään läpi ympäristölupajärjestelmä, ympäristönsuojelun korvaus- ja valvontajärjestelmä mukaan lukien pilaantuneen maaperän puhdistaminen, ympäristönsuojelulain suhteet muuhun lainsäädäntöön sekä alan keskeinen oikeuskäytäntö. Kirja on välttämätön apuväline kaikille ympäristönsuojelulainsäädännön parissa työskenteleville. Kirja soveltuu myös yliopistolliseen ympäristöalan opetukseen. Kirjoittajat ovat osallistuneet ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön valmisteluun ja toimineet monissa eri tehtävissä ympäristölainsäädännön alalla. NOIN 500 SIVUA • 110 € ISBN 978-951-37-6677-1 ILMESTYY JOULUKUUSSA 2015.

Tutustu myös näihin:

Rakentaminen ja maankäyttö

Päivänpolttava paketti maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvistä uudistuksista ja haasteista!

Maankäytön ja rakentamisen ajankohtaispäivä 9.12.

Vesioikeus

TILAA TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN: WWW.EDILEXPRO.FI • EDILEXPRO@EDITA.FI • PUH. 020 450 05

11


Koulutus meni verkkoon - webinaarilla valinnanvapautta Seminaarin aihe kiinnostaa, mutta et ehdi matkustaa paikan päälle? Kalenteri ja kädet täynnä töitä koulutuspäivänä? Meillä on hyviä uutisia: nyt voit osallistua kaikkiin Edilex Pro -koulutuksiin myös verkon kautta.

Tarvitset vain verkkoyhteyden ja tietokoneen. Webinaarissa näet kouluttajan ja esitysdiat, kuulet kouluttajan puheen ja voit esittää kouluttajalle kysymyksiä (ainoastaan aamukahvit joudut keittämään itse). Mikä parasta, voit katsoa koulutuksen tallenteelta jälkikäteen itsellesi sopivaan aikaan. Liity tyytyväisten webinaristien joukkoon ja nauti valinnanvapaudesta.

12

Ehdottomasti osallistun webinaareihin myös jatkossa.

Webinaarikoulutus on ehdoton suosikki. Ei tarvitse matkustaa puolenpäivän takia 1000 km.


Koulutuskalenteri

Työoikeus ja HR

Hankinnat

Verotus

Ympäristö ja rakentaminen K

IT-oikeus

K

30.9. 21.10. Trusti varallisuuden hallinnan välineenä

K

22.10.

Työoikeuden erityiskysymyksiä

Onko taseesi varallisuuus oikeassa arvossa?

P

K

27.10.

5.11.

EU:n uudistuva tullilainsäädäntö ja kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus

Hankintajuridiikan ajankohtaispäivä

K

P

4.11.

6.11.

Sarvikuono kokoushuoneessa - kuka kiusaa ja ketä?

Kiinteistövero - maksatko liikaa?

K

Palkkaa vai työkorvausta?

10.12. Hankintajuridiikan ajankohtaispäivä

Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö

K

Digitalisaatiojuridiiikan tietopaketti

Maankäytön ja rakentamisen ajankohtaispäivä

30

min

6 kysymystä alisuoriutumisesta työsuhteessa -videokoulutus

11.11.

8.12. 9.12.

Tarjojajan jatkokurssi: Tarjousten pisteytyksen arviointi, muutoksenhaku ja hankintasopimus

30

K

K

K

19.11. 24.11.

Hallintopakko ja jälkihoito ympäristövastuukysymyksissä

Työkyvyn alentuminen päättämisperusteena

K

P

12.11.

29.10.

Tarjoajan peruskurssi: Hyvän tarjouksen laatimisen perusteet

K

3.11.

P

30

min

6 kysymystä kirjanpitolain uudistamisesta -videokoulutus

min

6 kysymystä pienten- ja mikroyritysten erityispiirteistä kirjanpitolakiuudistuksessa -videokoulutus

Lue lisää ja ilmoittaudu:

Hinnat:

Edut ja alet:

www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi p. 020 450 2040 Palvelemme arkisin klo 9-16.

Lähikoulutus | koko päivä (K) 690 € + alv. Lähikoulutus | puoli päivää (P) 395 € + alv. Webinaari | koko päivä (K) 620 € + alv. Webinaari | puoli päivää (P) 355 € + alv.

Lakimiesliiton jäsenet -20 % Edilex-käyttäjät -20 % Credita-käyttäjät -20 % Alennuksia ei voi yhdistää.

13


Käytännönläheinen kokonaiskuva lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta

Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen TAPIO RÄTY

Jokaisen lastensuojeluasioiden parissa työskentelevän käsikirja, joka käy systemaattisesti läpi kaikki lastensuojelulain pykälät. Tässä kolmannessa, uudistetussa painoksessa on otettu huomioon uuden sosiaalihuoltolain, perhehoitolain, oppilashuoltolain sekä sosiaalihuollon asiakirjalain säännökset. Teos käsittelee lastensuojelulain muutokset kattavasti ja antaa tulkintasuosituksia lain soveltamisesta. Se käy läpi uusinta oikeuskäytäntöä ja laillisuusvalvojien (EOA ja OKA) ratkaisuja sekä antaa ratkaisusuosituksia käytännön soveltamiskysymyksiin. Kirjan kirjoittaja Tapio Räty on toiminut Helsingin sosiaaliviraston lakimiehenä vuodesta 1986 alkaen. Tällä hetkellä Räty työskentelee esittelijäneuvoksena Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. NOIN 615 SIVUA • 95 € ISBN 978-951-37-6673-3 ILMESTYNYT HEINÄKUUSSA 2015.

Varhaiskasvatuslaki SAMI MAHKONEN

Varhaiskasvatuslaki-teos pureutuu koko päivähoitokenttää koskevaan ajankohtaiseen lakimuutokseen: vuodelta 1973 peräisin olevaa päivähoitolakia on muutettu ja samalla lain nimike on muutettu päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi. Lakimuutoksen tavoitteena on ollut ajantasaistaa ja modernisoida lain tavoitteita. Kirjassa valotetaan uudistettujen pykälien sisältöjä ja niiden vaikutusta käytäntöön. NOIN 278 SIVUA • 65 € ISBN 978-951-37-6663-4 ILMESTYNYT KESÄKUUSSA 2015.

14


Hallinto-oikeus

Tulossa huhtikuussa 2016!

Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet OLLI MÄENPÄÄ

Teos antaa jäsennellyn yleiskuvan hallintolain sisällöstä sekä julkisuusperiaatteen soveltamisesta ja oikeusturvan perusteista hallinnossa. Tässä viidennessä, uudistetussa painoksessa on otettu huomioon hallintolain soveltamisesta saadut käytännön kokemukset ja siinä havaitut ongelmat. Myös uudet menettelynormit ja hyvää hallintoa määrittelevä EU-oikeus on keskeisiltä osin sisällytetty teokseen. Samoin on huomioitu laaja hallintomenettelyä koskeva kotimainen oikeuskäytäntö sekä EU-tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen periaateratkaisut. Teoksen kirjoittaja oikeustieteen tohtori Olli Mäenpää on hallinto-oikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. NOIN 350 SIVUA • 89 € ISBN 978-951-37-6701-3 ILMESTYY HUHTIKUUSSA 2016.

Tutustu myös näihin:

Lakikirja 2016 Julkisoikeus

Hallintopakko ja jälkihoito ympäristövastuukysymyksissä 12.11.

TILAA TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN: WWW.EDILEXPRO.FI • EDILEXPRO@EDITA.FI • PUH. 020 450 05

15


Ensi vuoden Lakikirj - joko tilasi

Lakikirja 2016 Julkisoikeus

Teos sisältää keskeisen valtio- ja hallinto-oikeudellisen lainsäädännön sekä valikoituja säädöksiä työ- ja sosiaalioikeudesta ja ympäristöoikeudesta. Kirja sisältää myös tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten oikeudenkäyntejä koskevat säädökset, valtiosopimuksia ja EU-säädöksiä.

toimituskunta Ari Ekroos

professori, Aalto-yliopisto

Anne Haataja

lakimies, Finnvera Oyj

Kimmo Kiiski

liikenneneuvos, liikenne ja viestintäministeriö

Toomas Kotkas

professori, Itä-Suomen yliopisto

lakikirja

edilex

Kirjan hintaan kuuluu Edilexin yhteydessä oleva säädösmuutosten seurantapalvelu, josta voit tarkistaa muuttuneet säädökset nopeasti. Lakikirjojen selkeä oikeudenalajaottelu perustuu Edilexin systematiikkaan, joten Lakikirjat ja Edilex toimivat mainiosti yhdessä.

Anja Talja

hallinto-oikeustuomari, Helsingin hallinto-oikeus

Suosittelen Lakikirjaa syyttäjälaitoksen käyttöön sen monipuolisen sisällön ja laajan toimituksellisen aineiston ansiosta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske Valtakunnansyyttäjänvirasto

16

Tilaa heti: www.lakikirja.com


jat ilmestyvät pian it omasi?

Keskeiset säädökset yksissä kansissa!

Lakikirja 2016 Yksityis-, rikos- ja prosessioikeus Teos sisältää keskeisen yksityis-, rikos- ja prosessioikeuden lainsäädännön sekä tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten yleishallinto-oikeudesta ja työ- ja virkasuhteista. Kansallisen lainsäädännön lisäksi kirjassa on myös valtiosopimuksia ja EU-säädöksiä.

kenelle? Lakikirjat on tarkoitettu eri tehtävissä työskenteleville lakimiehille ja muille lakitietoa tarvitseville. Sisältönsä puolesta ne soveltuvat niin yritysten ja julkishallinnon käyttöön kuin tuomareille, asianajajille, syyttäjille, oikeusavustajille, poliisille sekä oikeustieteen opettajille ja opiskelijoille.

toimituskunta Aila Ahla

ylitarkastaja, oikeusministeriö

Kimmo Hakonen

kansliapäällikkö, oikeuskanslerinvirasto

Esa Kyllästinen

johtava julkinen oikeusavustaja, Pohjois-Savon oikeusaputoimisto

Heikki Liljeroos

hallitusneuvos, oikeusministeriö

Seija Ovaskainen

käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus

hinnat 199 € / kirja kestotilauksena 169,15 € Edilex-asiakkaan etuhinta

Paula Salonen

hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus

Risto Sipilä

asianajaja, asianajotoimisto Borenius

Pertti Virtanen

markkinaoikeustuomari, Markkinaoikeus

172 € / kirja kestotilauksena 149,25 € Lakikirjat ilmestyvät marraskuussa 2015.

Editan Lakikirjat ovat monipuolinen työväline, joista löytää tarvittavan tiedon nopeasti. Kirjoissa olevat oikeustapauslyhennelmät, huomautukset ja viittaukset ovat erittäin hyödyllisiä ja hyvin toimitettuja. Ministeri Lauri Tarasti

17


Asianajaja, varatuomari, LL.M., Fachanwalt für Arbeitsrecht Mauri Saarisella on lähes 40 vuoden kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta ja konsultoinnista asianajajana. Hän toimii työsuhdejuridiikan kouluttajana ja on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja.

TYÖMAANA SATOJEN SÄÄDÖSTEN KEHITTYVÄT TULKINNAT Asianajaja Mauri Saarisen mielestä työoikeuden asiantuntijan työssä haastavinta – ja samalla mielenkiintoisinta – on eurooppaoikeuden kehityksen seuraaminen ja sen vaikutusten arviointi Suomen työ- ja sosiaalilainsäädäntöön.

suomalaisista tuomioistuimista tulee

koskevassa sopimuksessa (SEUT) on

kuukausittain. Euroopan unioni

useita säännöksiä, jotka liittyvät työ- ja

vaikuttaa laajasti jäsenvaltioiden työ-

sosiaalioikeuteen”, Saarinen kuvaa.

ja sosiaalilainsäädäntöön. Tärkeimmät säännökset koskevat ”Kun Suomi liittyi vuonna 1995

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, työ-

Euroopan unionin jäseneksi, Suomessa

aikaa, työvoiman vuokrausta, määrä-

sovellettavan lainsäädännön määrä

aikaisia työsuhteita ja liikkeenluovutusta.

lisääntyi noin 60 000 sivulla. Työ- ja sosiaalioikeudellisia säädöksiä on tällä hetkellä noin 120, joista noin

18

Muuttavatko ennakkoratkaisut vuosilomalainsäädäntöämme?

”Työoikeuden ja henkilöstöhallinnon

100 on direktiivejä ja noin 20 asetusta.

asiantuntijoiden työ on jatkuvaa

Lisäksi on otettava huomioon kansain-

Kuten lainsäädäntö yleensä, myös

opiskelua”, asianajaja Mauri Saarinen

väliset ihmisoikeussopimukset ja

unionin säännökset ovat usein tulkin-

toteaa 40-vuotisella työoikeusjuristin

unionin primaarioikeus. Erityisesti

nanvaraisia. Erityisesti EU:n direktiivejä

kokemuksellaan. Uusia säädöksiä ja

sopimuksessa Euroopan unionista

koskevilla ennakkoratkaisulla on tärkeä

ennakkopäätöksiä EUT:sta sekä

(SEU) ja Euroopan unionin toimintaa

merkitys työ- ja sosiaalioikeudessa.


Suomen ylimmät tuomioistuimet ovat

arvioida, että viitatuista tapauksista

pyytäneet vuoden 1995 jälkeen noin 80

selvästi yli puolet koskee työsuhteen päät-

ennakkoratkaisua EUT:lta. Eniten

tymistä. Viime aikoina ovat ehkä jonkin

ennakkoratkaisuja on pyytänyt Saksa,

verran lisääntyneet henkiseen työsuo-

lähes 2000.

jeluun liittyvät tapaukset, esimerkiksi työntekijöiden kiusaamistapaukset”,

EUT on antanut eniten työ- ja sosiaali500) työntekijöiden sosiaaliturvasta

Miten riitojen lisääntymistä sitten voisi

liikuttaessa työhön jäsenvaltiosta toiseen.

välttää taloudellisesti vaikeina aikoina?

Myös tasa-arvoa ja liikkeenluovutus-

Mauri Saarinen painottaa jatkuvan

tapauksia koskevat ennakkoratkaisut

neuvottelun periaatetta:

ovat suhteellisen yleisiä. ”Työntekijöiden edustajilla tulee olla ”Viime aikoina erityisesti vuosilomaa

jatkuva neuvotteluyhteys työnantajaan

koskevat kysymykset ovat olleet esillä

riippumatta suhdannevaiheista. On

tilanteissa, jolloin työntekijä on jäänyt

tärkeää, että työnantaja perustelee

pitkältä sairauslomalta eläkkeelle.

työsuhteiden päättämisiin, lomautuksiin

Kysymys on ollut siitä, onko työntekijällä

tai osa-aikaistamisiin johtaneet ratkai-

tällaisissa tilanteissa oikeus vuosiloma-

sunsaselkeästi. Työntekijöiden edustajille

korvaukseen myös pitkän sairauden

tulisi antaa avoimesti tietoa yrityksen

ajalta. Vuosilomaoikeutta tukevat merkit-

taloushallinnon tunnusluvuista, erityi-

tävät ennakkoratkaisut saattavat vaiku-

sesti kannattavuudesta, tilauskannasta ja

ttaa Suomen vuosilomalainsäädäntöön,

tulevaisuudennäkymistä.”

jonka mukaan työntekijä ansaitsee Saarinen luonnehtii. Tuoreita ennakkoratkaisuja on tullut myös muun muassa lihavien työntekijöiden syrjinnästä, työnantajan arvostelusta

Suomalaisen työsuhdeturva on EU:n keskitasoa

Saarinen toteaa.

oikeudellisia ennakkoratkaisuja (noin

vuosilomaa vain 75 sairauspäivän ajalta”,

i

Mauri Saarinen kouluttaa Edilex Pro -koulutuksessa Työoikeuden erityiskysymyksiä 21.10.

EU ei ole käytännössä antanut säännöksiä työntekijän irtisanomissuojasta, koska SEUT 153.1d kohdan mukaan Unioni voi antaa työsopimuksen päättymistä koskevia säännöksiä ainoastaan yksimielisesti, kuultuaan eräitä komiteoita. ”EU:ssa on kuitenkin huomattava määrä säännöksiä, jotka välillisesti parantavat työntekijän työsuhdeturvaa. Ne koskevat muun muassa menettelytapoja työntekijöiden joukkovähentämistilanteissa, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan, liikkeenluovutusta, raskaussuojelua, vanhempainvapaata, yhdenvertaisuutta työelämässä, työnantajan velvollisuutta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa sovellettavista työehdoista sekä työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa”, Mauri Saarinen sanoo.

sosiaalisessa mediassa sekä työntekijöiden uskonnonvapauden harjoittamisesta työpaikalla. EUT on antanut tärkeitä ennakkoratkaisuja myös työntekijän ja yrityksen käsitteen määritelmistä.

Potkuista ja kiusaamisesta käräjille Suurin osa työnantajan ja työntekijän välisistä riidoista ratkaistaan luonnollisesti ilman oikeudenkäyntiä työnantajan ja työntekijän välisissä neuvotteluissa. Käräjäoikeuksiin saapuu Suomessa vuosittain noin 1300- 1500 työsuhteeseen ja tasa-arvoon liittyvää riitatapausta. ”Tarkkojen tilastojen puuttuessa voidaan

OECD:n tilastojen mukaan suomalaisen työntekijän työsuhdeturva on jäsenvaltioiden keskitasoa. Yksilöperusteisissa irtisanomisissa Suomen taso oli jonkin verran keskiarvon yläpuolella, mutta kollektiiviperusteisissa irtisanomisissa Suomen vertailuluku oli selvästi keskiarvon alapuolella. Tämä johtui lähinnä siitä, että Suomi sai heikoimman mahdollisen arvosanan (0) mahdollisuudessa päästä takaisin työhön laittoman irtisanomisen jälkeen. Samassa selvityksessä parhaan irtisanomissuojan maita olivat Belgia, Alankomaat ja Saksa.

19


keskeinen Työsuhdejuridiikan uudistettuna! työväline nyt täysin

Työsuhdeasioiden käsikirja MAURI SAARINEN

Työsuhdeasioiden käsikirjassa käsitellään perusteellisesti ja käytännönläheisesti työsuhdeasioiden lainsäädännön laaja kenttä ja tulkinta unohtamatta harvinaisempiakaan tilanteita. Lainsäädännön ja työelämää koskevien sopimusten muodostaman moniulotteisen hierarkkisen järjestelmän asiat selvennetään systemaattisesti ja yksityiskohtaisella tarkkuudella havainnollistaen ja selvittäen lainsäädännön soveltamista eri tilanteissa. Erityisesti on huomioitu Euroopan unionin lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön keskinäiset suhteet ja vuorovaikutus. Kirjassa käsitellään noin 2000 oikeustapausta Euroopan unionin tuomioistuimesta, korkeimmasta oikeudesta, työtuomioistuimesta, työneuvostosta, vakuutusoikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Tässä kirjan kuudennessa painoksessa on kaksi nidettä sekä laaja molempia niteitä koskeva asiahakemisto. 2726 SIVUA • NITEET I JA II YHTEENSÄ 219 € ISBN 978-951-37-6353-4 ILMESTYNYT JOULUKUUSSA 2014.

Suomalaisten työpaikkojen luotetut työvälineet

Työpaikan lakikirja 2015

20

Työelämän lait 2015

Työelämänlait.fi -verkkopalvelu

TILAA TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN: WWW.EDILEXPRO.FI • EDILEXPRO@EDITA.FI • PUH. 020 450 05


Työoikeus ja HR

Työoikeuden erityiskysymyksiä 21.10.

ohjelma 9:05

Pitkäaikaisten, vakituisten työsuhteiden näkökulmasta laaditun lainsäädännön ja tämän päivän työelämän vaihtelevien tarpeiden kohtaaminen nostaa esiin tulkinnallisia haasteita.

• Minkälaisia ”panoja” työaikapankkiin voidaan tallentaa (mm. tehtyjen työtuntien tallentaminen ja erilaisten olosuhdelisien siirtäminen työaikapankkiin)? • Työaikapankista tapahtuvat ”otot” vapaa-aikana, rahana tai arvopapereina • Työ- ja virkaehtosopimuksiin perustuvia esimerkkejä työaikapankkijärjestelmistä

Tervetuloa hankkimaan ensi käden tietoa työoikeuden huippuasiantuntijoilta ja kuulemaan heidän kommenttinsa työoikeuden monitulkintaisista erityiskysymyksistä.

• Paikalliset sopimukset työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta

10:45

Sairauspoissaolojen vaikutus vuosilomaoikeuteen EUT:n viimeaikaisten ennakkoratkaisujen valossa Asianajaja, varatuomari, LL.M., Fachanwalt fur Arbeitsrecht Mauri Saarinen

12:00

Lounas

12:45

Työnantajan velvollisuus tarjota korvaavaa työtä osittain työkyvyttömälle työntekijälle Professori, OTT Jaana Paanetoja, Lapin yliopisto

Kouluttajina toimivat asianajaja, varatuomari, LL.M., Fachanwalt fur Arbeitsrecht Mauri Saarinen, professori, OTT Jaana Paanetoja Lapin yliopistosta sekä OTK, KTM, tutkija Jari Murto Turun yliopistosta. Osallistu verkon välityksellä tai tule paikan päälle Helsinkiin!

Työaikapankki Asianajaja, varatuomari, LL.M., Fachanwalt fur Arbeitsrecht Mauri Saarinen

Saat vastaukset mm. näihin kysymyksiin: • Miten työaikapankkisaatavaa käsitellään työnantajan konkurssitilanteessa?

• Työkyvyn alentumisen vaikutus työsuhteessa

• Miten työaikapankki vaikuttaa ylityökorvauksiin?

• Kohtuulliset mukautukset ja muut työjärjestelyt työntekoa turvaamassa

• Millainen on pitkäkestoisen sairasloman tai työkyvyttömyyden vaikutus vuosilomaoikeuteen EU-tuomioistuimen tulkintojen valossa?

• Muun työn tarjoaminen sopimusvelvoitteena ja irtisanomista edeltävänä toimena

14:30

• Miten työntekijän työkykyä voidaan ylläpitää erilaisilla työn järjestelyillä?

• Paikalliseen sopimukseen perustuvat etuudet • Työnantajan yksipuolisesti myöntämät etuudet • Vakiintuneen käytännön kautta muodostuneet etuudet

• Millaisia mahdollisuuksia työnantajalla on muuttaa työntekijöiden aikaisemmin saamia erilaisia etuuksia? LÄHIKOULUTUS 690 € + ALV, WEBINAARI 620 € + ALV. SCANDIC SIMONKENTTÄ, HELSINKI ILMOITTAUDU MUKAAN: WWW.EDILEXPRO.FI

Työntekijöiden saamat etuudet ja niiden muuttaminen OTK, KTM, tutkija Jari Murto, Turun yliopisto

• Työsopimusehtojen merkitys etuuksien sitovuusarvioinnissa

16:00

Koulutus päättyy

21


Credita.fi on tarjoajan apuväline julkisten hankintojen tarjouspyyntöjen seuraamiseen. ..ja tietopankki

Seurantapalvelu Julkisten hankintojen seurantapalvelu tuo sähköpostiisi kotimaiset hankintailmoitukset (HILMA) ja kansainväliset hankintailmoitukset (TED) valitsemiltasi toimialoilta ja valitsemistasi maista. Credita säästää sinulta selvää työaikaa: sinun ei tarvitse enää selailla ilmoituksia päivittäin tai viikoittain, vaan saat sähköpostiisi automaattisesti tiedon sinua kiinnostavista hankintailmoituksista.

Credita kokoaa kaiken julkisia hankintoja koskevan tiedon kätevästi yhteen paikkaan. Palvelusta löydät mm. tarjoajan oppaan, hankintasanaston sekä ajantasaiset oikeustapausja säädöstietokannat. Palvelu päivittyy viikoittain alan uutisilla sekä asiantuntijoiden kirjoittamilla ajankohtaisartikkeleilla. Ratkaisupalstalla voit kysyä julkisiin hankintoihin liittyviä kysymyksiä hankintoihin erikoistuneilta juristeilta.

Aloita ilmainen kahden viikon koekäyttö: 22

www.credita.fi/koekaytto


Julkiset hankinnat Tarjoajan peruskurssi: Hyvän tarjouksen laatimisen perusteet

Hankintajuridiikan ajankohtaispäivä

27.10. Scandic Simonkenttä, Helsinki

5.11. & 10.12. Scandic Simonkenttä, Helsinki

Menestyvän tarjouksen laatiminen edellyttää hyvää hankintalainsäädännön tuntemusta - hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä. Tässä koulutuksessa saat käytännön neuvot menestyksekkään tarjouksen laatimiseen ja julkisiin hankintoihin osallistumiseen.

Hankintalaki uudistuu monella tavalla – mikä muuttuu, mikä säilyy? Koulutuksessa opit, mitä jokaisen hankintoihin osallistuvan tulee tietää uudistuksesta. Tervetuloa kuulemaan hankintalain huippuasiantuntijoilta mikä muuttuu ja miten hankintalain muutokset vaikuttavat työhösi! Saat vastaukset mm. kysymyksiin:

Tarjoajan jatkokurssi: Tarjousten pisteytyksen arviointi, muutoksenhaku ja hankintasopimus 24.11. Scandic Simonkenttä, Helsinki Millaisia vaatimuksia hankintayksikkö voi asettaa paitsi tuotteen tai palvelun tarjoajalle myös itse hankinnan kohteelle? Tällä kurssilla opit, mitä seikkoja sinun tulee tietää, kun olet osallistunut tarjoajana julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun, mutta et ole tullut valituksi.

Hinnat Lähikoulutus 690 € + alv 24 % Webinaari 620 € + alv 24 %

• • • • • • • • • •

Millaisia muutoksia tulee kilpailuttamisvelvoitteeseen? Tuleeko tarjouspyyntömenettelyyn joustoja? Mitä muutoksia tulee määräaikoihin? Millaisia ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevat poikkeukset? Tuleeko tarjouspyyntömenettelyyn joustoja? Miten innovatiivisia hankintoja edistetään? Miten toimialoittainen sääntely muuttuu? Muuttuvatko puitesopimuskäytännöt, ja mitä muita muutoksia palveluhankintoihin tulee? Miten erityisaloja koskeva sääntely muuttuu? Miten neuvottelumenettelyä käytetään?

Tarjoajan perus- ja jatkokursseilla saat erittäin vahvan osaamisen tarjouskilpailuissa menestymiseen. Saat molemmat koulutukset nyt edulliseen yhteishintaan 950 € + alv.

Oletko Credita- tai Edilex-asiakkaamme tai Lakimiesliiton jäsen? Saat 20 % alennusta kaikesta Editan koulutustarjonnasta.

Ilmoittaudu mukaan! Verkossa: www.edilexpro.fi Sähköpostitse: edilexpro@edita.fi Puhelimitse: 020 450 2040

23


Suomen laajin ja asiantuntevin.

Edilex-käyttäjänä tiedät ensimmäisenä, mitä juridiikan alalla tapahtuu - Lakikanavan uutiset ja muutosten seuranta päivittäin ainoana Suomessa.

Edilexissä on Suomen laajin aina ajantasainen säädöstietokanta erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin.

www.edilex.fi

Mukana Suomen merkittävimmät juridiset aikakausjulkaisijat ja kirjoittajat.


Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen perusteet KRISTIAN SIIKAVIRTA

Hyödyllinen tietolähde kaikille, jotka tarvitsevat tietoa julkisten hankintojen järjestelmän periaatteista. Teos avaa muun muassa sitä, miten julkinen valta eroaa ostajana yksityisestä ja mikä on hankintalainsäädännön soveltamisala. Se käsittelee menettelyn peruskohtia, ostajan määrittelyitä ja valintaperusteita, huutokauppateoriaa ja muita hankintaprosessissa vastaan tulevia asioita. Teoksesta on hyötyä kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville ostajille ja myyjille. Se sopii hyvin myös oppikirjaksi finanssi- ja kauppaoikeuden sekä hallintotieteiden opintoihin. NOIN 230 SIVUA • 69 € ISBN 978-951-37-6697-9 ILMESTYY SYYSKUUSSA 2015.

Esittelyssä kirjailija Julkisten hankintojen perusteet teoksen kirjoittaja Kristian Siikavirta on oikeustieteen tohtori, varatuomari sekä oikeustaloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on perehtynyt erityisesti valtiontukea ja julkisia hankintoja koskeviin oikeussääntöihin. Siikavirta on työskennellyt, opettanut ja luennoinut monissa suomalaisissa yliopistoissa. Tällä hetkellä hän työskentelee julkisoikeuden yliopistonlehtorina Vaasan yliopiston filosofisessa tiedekunnassa.

TILAA TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN: WWW.EDILEXPRO.FI • EDILEXPRO@EDITA.FI • PUH. 020 450 05

25


ohjelma

Kiinteistövero - maksatko liikaa? 6.11.

9:05

Oletko kiinteistöverovelvollinen? Tiesitkö, että voit itse vaikuttaa maksamasi kiinteistöveron määrään?

Kiinteistöverotuksen yleisimmät haasteet eri organisaatioille • Ilmoittamisvelvollisuus kiinteistöverotuksessa • Kiinteistöveron määräytyminen eri tilanteissa • Menettely kiinteistöverotuksessa

Kiinteistöverotus on luonteeltaan kaavamaista. Tehdyt ratkaisut tai veropohjassa mahdollisesti olevat virheet kertautuvat siis vuosittain. Tervetuloa kuulemaan vastaukset kiinteistöverotuksen keskeisimpiin ongelma-alueisiin paikan päälle Helsinkiin tai verkon välityksellä! Kouluttajana toimii OTL, KTM Valpuri Kulovaara Talvea Oy:stä.

10:00

Rakennusten muutostyöt kiinteistöverotuksessa • Laajennus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutostöiden vaikutukset kiinteistöverotukseen • Muutostöiden ilmoittaminen

11:05

Arvostaminen kiinteistöverotuksessa • Kaavamaisesti lasketun verotusarvon ja käyvän arvon suhde • Arvostamislain 32 §:n vaikutus arvostamiseen

Luennoitsija oli erittäin perehtynyt aiheensa, todella osaava ja luennoi rennolla ja mielenkiintoisella tavalla. Pystyi vastaamaan lähes kaikkiin kysymyksiin ja toi monta kiinnostavaa esimerkkiä esille. Aivan erinomainen suoritus!

LÄHIKOULUTUS 395 € + ALV, WEBINAARI 355 € + ALV. SCANDIC SIMONKENTTÄ, HELSINKI ILMOITTAUDU MUKAAN: WWW.EDILEXPRO.FI

• Rakennelmien arvostaminen

11:50

Kiinteistöveron ja tuloverotuksen leikkauspisteet • Kiinteistösijoittamisen tulolähdekysymykset

13:00

Koulutus päättyy

Kiinteistöverotus käytännössä VALPURI KULOVAARA, JAAKKO OSSA

Käytännönläheinen kommentaariteos kokoaa yhteen kiinteistöverotusta koskevan tiedon sekä valottaa monia verovelvollisen kannalta tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Teos tarjoaa konkreettisia ohjeita ja kuvauksia kiinteistöverotuksesta ja sen ratkaisuista, joista käytännön toimijat hyötyvät ja saavat tiedon yhdestä lähteestä. Kirjan pääpaino on käytännön kysymyksissä. NOIN 300 SIVUA • 125 € ISBN 978-951-37-6581-1 ILMESTYY JOULUKUUSSA 2015.

26


Verotus

Trusti varallisuuden hallinnoinnin välineenä 30.9. Mitkä ovat trustin keskeiset oikeudelliset elementit? Mikä on suojelijan rooli ja merkitys trustissa? Tässä koulutuksessa kuulet, miten trusti liitetään Suomen lainsäädäntöön verotuksellisesta, perhe- ja perintöoikeudellisesta sekä konkurssioikeuden näkökulmasta.

ohjelma 9:05

Johdatus päivän teemaan Professori Tuulikki Mikkola, Lapin yliopisto

9:30

Trust Suomen perintö- ja avioliittooikeuden valossa – käytännön kokemuksia ja tilanteita Professori Tuulikki Mikkola, Lapin yliopisto

11:00 Trusti ja suomalainen konkurssi – konkurssi-asiamiehen kokemuksia trusteista Konkurssiylitarkastaja Antti Kurikka, Konkurssiasiamiehen toimisto

Saat vastaukset mm. näihin kysymyksiin: • Mitä tarkoittaa trusteihin liitännäinen fidusiaarivastuu?

12:00

Lounas

• Mitkä seikat ovat keskeisiä arvioitaessa trustin edunsaajan verovelvollisuutta?

13:00

Trusti perintö- ja lahjaverotuksessa – verottajan näkökulma Johtava veroasiantuntija Taneli Lallukka, Verohallinto

14:30

Trustin edunsaajan verotus Tax Counsel Jouni Weckström, Roschier Asianajotoimisto Oy

15:45

Koulutus päättyy

• Miten trustit näyttäytyvät nykyään konkurssiasiamiehen toiminnassa? • Mitä on tapahtunut korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisun KHO 2013:51 jälkeen? LÄHIKOULUTUS 690 € + ALV, WEBINAARI 620 € + ALV. SCANDIC SIMONKENTTÄ, HELSINKI ILMOITTAUDU MUKAAN: WWW.EDILEXPRO.FI

Tutustu myös näihin:

Onko taseesi varallisuus oikeassa arvossa? 22.10.

Palkkaa vai työkorvausta? 19.11.

EU:n uudistuva tullilainsäädäntö ja kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus 3.11.

27


Edilex Verotus on verotuksen ammattilaisen paras kaveri.

Koekäy tä maks utta kaksi vii k k o a : edilex.fi /koekay tto

= arvonlisäverotus

peruspalvelu Edilex Peruspalvelu sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä Suomen ainoan reaaliaikaisen juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelu pitää sinut ajantasalla haluamiesi oikeudenalojen lakimuutoksista, uutisista ja uusista julkaisuista.

+

KPMG:n veroasiantuntijat käsittelevät palvelussa pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolain ja selvittävät, miten säädökset vaikuttavat eri liiketapahtumiin käytännössä.

elinkeinoverotus

+

KPMG:n veroasiantuntijat käsittelevät palvelussa käytännönläheisesti elinkeinoverotuksen eri alueiden säädökset, verotuksen perusteet ja säädösten käytännön tulkinnan.

Saat käyttöösi myös Kilan yleisohjeet ja päätökset, KHO:n ja KVL:n ratkaisut, oikeuskäytännön ja esityöt sekä Verohallinnon ohjeita.

&


Verotus

Elinkeinoverotus 2015 ARI ENGBLOM, JYRKI HOLLA, JUSSI JÄRVINEN, SUVI LAMMINSIVU, ANNE LAMPINEN, MARKKU LEPISTÖ, VESA PARONEN, ANNA-LEENA RAUTAJUURI, ERIC SANDELIN, TIMO TORKKEL, MARJO WESTERGÅRD JA KRISTIINA ÄIMÄ

Teos on erinomainen apuväline elinkeinoverotuksen konkreettisten ongelmien ratkaisuun. KPMG:n veroasiantuntijoiden kirjoittama teos kattaa kaikki keskeiset tiedontarpeet, joita yrityksen johto, taloushallinto ja asiantuntijat kohtaavat käytännön työssään.

M yö ss äh kö ise nä

Kirjan laajaan aihepiiriin kuuluvat muun muassa: • tilinpäätös ja verotus • verosuunnittelu • osingonjako • kiinteistöt elinkeinotoiminnassa • yrityksen rahoitukseen liittyvät verokysymykset • konserniavustus • yritysrakenteet ja yrityksen luovutus • sukupolvenvaihdos • yrityskaupat • kansainvälinen verotus. NOIN 800 SIVUA • 123 € • KESTOTILAUKSENA 110,70 € ISBN 978-951-37-6582-8 ILMESTYNYT HUHTIKUUSSA 2015.

Tutustu myös näihin:

Hurja on KPMG:n veroasiantuntijoiden kirjoittama kirja. Tämä on syytä pitää käden ulottuvilla.

Arvonlisäverotus 2015

Verosäädökset 2015 kirja & lakitietopalvelu

Professori, KTT Jukka Pellinen, Tilintarkastus 6/2012

29


TYÖPAIKALLA NÄHTÄVÄNÄ PIDETTÄVÄT LAIT MENIVÄT VERKKOON. Saat tutustumistarjouksena palvelun organisaationne käyttöön tammikuun 2016 loppuun asti vain 20 eurolla (+ alv)!

Työelämänlait.fi sisältää kaikkien alojen nähtävänä pidettävät lait suomeksi ja ruotsiksi. Helppo käyttöönotto koko organisaatiolle!

Pyydä tarjous tai kysy palvelusta!

Petri Rissanen p. 020 450 2221 petri.rissanen@edita.fi

Kari Nurmio p. 020 450 2518 kari.nurmio@edita.fi


LAKIKIRJA +

= enemmän kuin koskaan ennen Lue QR-koodi tabletilla tai puhelimella ja näet säädöksen viimeisimmät muutokset Edilexissä.

arraskuussa, Lakikirjat ilmestyvät m i nyt! lue koodi ja tilaa omas

L A K I K I R J A.C O M

31


Tilaa, ilmoittaudu tai kysy meiltä: www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi p. 020 450 05

Editan Edilex Pro -tuoteperheestä löydät juridiikan kirjat, koulutukset ja verkkopalvelut.

Juridiikan luettelo  

Juridiikan kirjat, koulutukset ja verkkopalvelut / syksy 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you