[MAG] November 2012

Page 1Hoppa! Zei iemand ‘herfst’?

Michel Janssen ao Soul

Foto Robin Bakker


Hoppa! Zei iemand ‘zomer’?

Maarten Gerth bs Royale Foto Paul Pelle

Amnon Klein A.K.A. AMMA A.K.A. Bolloe A.K.A. Die Duitser A.K.A. Die Bolle Duitser A.K.A. Mof A.K.A. Plofkop A.K.A. Opperhoofd A.K.A. Amnon Kleingeld A.K.A. Petra’s Zoon A.K.A. Uberhaupt Deze ouwe bierzuipende kontschopper heeft een shitload aan bijnamen, oftewel koosnaampjes. Deze oh-zo geliefde ondergetekende UH44 rellentrapper is een (groot) vat vol tegenstrijdigheden. De meesten onder jullie inline gepeupel kennen deze man enkel van de chaos, mayhem en terror die hij veroorzaakt waar hij dan ook maar binnenloopt, maar er zit ook nog een andere kant aan deze knaap. Hoewel hij buitens(eigen)huis een voorliefde voor chaos heeft, is alles in huize Amma en op het werk retestrak, recht, netjes en uperschoon. Er komt ineens een anekdote bovendrijven. Ridder zat in huize Amma te wachten tot de heer in kwestie klaar was met het breien van een mooie bruine trui, en besloot van deze momenten grif gebruik te maken! Hij dook de kasten in en begon heel subtiel overal iets net scheef, uit het lood of achterstevoren neer te zetten. De bruine trui vergde nog wat inspanning bleek, want Riddertje kreeg alle tijd om naar hartelust de perfecte wereld van Amnon net 3 graden scheef neer te zetten.

Omdat Ridder zich niet in kon houden ging hij verder met de dingen die in het directe zicht van Amnon lagen op te fokken. Het duurde geen 3 seconden nadat Amnon zijn zware bevalling had gehad eer hij doorhad dat zijn perfecte, symmetrische feng-shui wereldje dusdanig uit het lood geslagen was. Dat was meteen ook de laatste keer dat er ook maar iemand met een UH44 in zijn lip zonder toezicht in zijn crib verbleef. Tegenwoordig heeft hij na 3 jaar motoren te hebben geracet weer het inline virus te pakken, en heeft ‘ie samen met de boys een gruwelijke bijna acht meter lange box inelkaar getimmerd. Over die box is ‘ie net zo als over de rest van zijn dingetjes, dus verwacht niet zomaar binnen te komen droppen voor een sessie. Die shit is te exclusive! Hij is gelukkig niet milder geworden met de jaren, dat zou ‘ie kanker gay vinden. Nog steeds: FUCK SKATEBOARDERS. UH44 is en blijft de hardste. Vraag maar aan je moeder. De hoer dat het is. REMY CADIER


Er was eens een klein duits jongetje met een heel groot hoofd. Zo groot dat hij bijna niet meer rechtop kon staan. Zo groot dat de grote mensen achter zijn rug om fluisterde dat er in dat hoofd wel al het water uit de amsterdamse grachten zou passen. Zo groot dat de enige manier om vriendjes te krijgen was om dan maar de allergrootste mond op te zetten. Zo groot dat hij later als hij groot is dan maar de allerlompste tattoos moet nemen om de aandacht van dat hoofd af te leiden. Gelukkig voor dat kleine jongetje bleken al zijn toekomstige vriendjes ook allemaal minstens 1 lichamelijk defect te hebben waar hij dan met sadistisch genoegen continu op kon wijzen. Het blijkt maar dat de ontberingen die hij vroeger zelf moest doorstaan hem alleen maar de perfecte opleiding verzorgde om later zelf degene te zijn die kon zorgdragen voor de kwellingen bij anderen.

Zoals de geschiedenis van deze verdomde aardkloot al keer op keer heeft aangetoond is het uiteindelijk altijd de cirkel die rond is. Of het vierkant, vierkant. Het ligt er maar of de god die je aanbidt twee of meerdere armen heeft. Die van Amnon heeft er drie! WIETSE REULING


Gedicht Klein A.K.A. AMMA A.K.A. Bolloe A.K.A. Die Duitser A.K.A. Die Bolle Duitser A.K.A. Mof Amnon A.K.A.dood Plofkop A.K.A. Opperhoofdvochttekort, A.K.A. Amnon Kleingeld A.K.A. Petra’s hotelkamers, Zoon A.K.A. Uberhaupt Bier, beest, geschreeuw, Verhalen, kapotte Alley-Oop Bundesrepublik Deutschland, verbrand rubber, Deze ouwe bierzuipende kontschopper heeft tattoo's, een shitload aan bijnamen, oftewel koosnaampjes. Deze oh-zo geliefde ondergetekende UH44 rellentrapper is een (groot) vat vol tegenstrijdigheden. De meesten onder jullie inline gepeupel kennen deze man enkel van de chaos, mayhem en terror die hij veroorzaakt waar hij dan ook maar binnenloopt, maar er zit ook nog een andere kant aan deze knaap. Hoewel hij buitens(eigen)huis een voorliefde voor chaos heeft, is alles in huize Amma en op het werk retestrak, recht, netjes en uperschoon. Er komt ineens een anekdote bovendrijven. Ridder zat in huize Amma te wachten tot de heer in kwestie klaar was met het breien van een mooie bruine trui, en besloot van deze momenten grif gebruik te maken! Hij dook de kasten in en begon heel subtiel overal iets net scheef, uit het lood of achterstevoren neer te zetten. De bruine trui vergde nog wat inspanning bleek, want Riddertje kreeg alle tijd om naar hartelust de perfecte wereld van Amnon net 3 graden scheef neer te zetten.

soul......... Omdat AMMA! Ridder zich niet in kon houden ging hij verder met de dingen die in het directe zicht van Amnon lagen op te fokken. Het duurde geen 3 TIM HAARS seconden nadat Amnon zijn zware bevalling had gehad eer hij doorhad dat zijn perfecte, symmetrische feng-shui wereldje dusdanig uit het lood geslagen was. Dat was meteen ook de laatste keer dat er ook maar iemand met een UH44 in zijn lip zonder toezicht in zijn crib verbleef. Tegenwoordig heeft hij na 3 jaar motoren te hebben geracet weer het inline virus te pakken, en heeft ‘ie samen met de boys een gruwelijke bijna acht meter lange box inelkaar getimmerd. Over die box is ‘ie net zo als over de rest van zijn dingetjes, dus verwacht niet zomaar binnen te komen droppen voor een sessie. Die shit is te exclusive! Hij is gelukkig niet milder geworden met de jaren, dat zou ‘ie kanker gay vinden. Nog steeds: FUCK SKATEBOARDERS. UH44 is en blijft de hardste. Vraag maar aan je moeder. De hoer dat het is. REMY CADIER


Ik zie Er was die eens bolleeen plofkop kleinweer duits eens jongetje verschijnen met een opheel het display groot hoofd. van m’n Zo iPhone groot dat en denk hij bijna bij mezelf: niet meer rechtop kon staan. Zo groot dat de grote mensen achter zijn rug om fluisterde dat er in dat hoofd wel Ik nog steeds datgrachten nummer uit je watdat er trouwens niet normaal uitziet? alken hetgodverdomme water uit de amsterdamse zou passen.Weet Zo groot de enigeook manier om vriendjes m’n hoofd!was Zo om langdan geleden het dus al, het mond opAmnon zonder pet. Ik dat zweer je als weet niet te krijgen maarisde allergrootste te zetten. Zo groot hijhet, later hijecht groot is tijdperk van de vaste telefonie, toen je nummers wat je meemaakt! dan maar de allerlompste tattoos moet nemen om de aandacht van dat hoofd af te leiden.

nog gewoon kende en je nog gewoon een tijd en een plek afsprak om tejongetje gaan skaten‚ enal daar Gelukkig voor dat kleine bleken zijn dan ook echtvriendjes was. Amnon daar, altijd. Ik was toekomstige ookwas allemaal minstens 1 meestal tedefect laat. Maar zonder waar toen, hij zonder dat lichamelijk te hebben dan met nummer, dit dat-en-daar nu-ennumme zonder sadistisch genoegen continu ophad kon het wijzen. Het hier er heel anders uit gezien. Geen Gijs Pis, denk blijkt maar dat de ontberingen die hij vroeger zelf ik. Gewoon alleenhem maar Gijs Peetsold. moest doorstaan alleen maar de Gewoon perfecte normaal, die bolle porem m’n scher opleiding zonder verzorgde om later zelfop degene te zijn die kon zorgdragen voor de kwellingen bij anderen.

GIJS PEETSOLD Zoals de geschiedenis van deze verdomde aardkloot al keer op keer heeft aangetoond is het uiteindelijk altijd de cirkel die rond is. Of het vierkant, vierkant. Het ligt er maar of de god die je aanbidt twee of meerdere armen heeft. Die van Amnon heeft er drie! WIETSE REULING


Amnon isKlein Gedicht m'n broertje. A.K.A. AMMA Niet omdat A.K.A. weBolloe dezelfde A.K.A. vader Dieen Duitser moeder A.K.A. hebben Die (anders Bolle Duitser had ikA.K.A. nooit met Mof Petra A.K.A.dood naar Plofkop bed A.K.A. kunnen Opperhoofd gaan), maar A.K.A. omdat Amnon we samen Kleingeld zijn A.K.A. opgegroeid Petra’sen Zoon ik nooit A.K.A. meer Uberhaupt van 'm Bier, beest, geschreeuw, vochttekort, Verhalen, kapotte hotelkamers, Alley-Oop Bundesrepublik Deutschland, verbrand rubber, soul......... afkom. Deze ouwe bierzuipende kontschopper heeft tattoo's, Ook vind ik dat altijd evenoftewel prettig. Vooreen alshitload aanniet bijnamen, koosnamelijk omdat hij me al twintig jaar elke dag naampjes. Deze oh-zo geliefde ondergetekende twee belt om op dwingende toon vragen UH44 keer rellentrapper is een (groot) vat volte tegenstrijof ik nog kom / zuipen. Anders ik digheden. De skaten meesten onder jullie ben inline homo. Of omdat hij altijd alles kocht wat ik had, gepeupel kennen deze man enkel van de maar dan net ietsen beter. omdat hij altijd precies chaos, mayhem terrorOf die hij veroorzaakt waar opdan tijd aankomt opbinnenloopt, elk feestje, om al kankerlam hij ook maar maar er zit ook te zijneen als de rest arriveert. Om vervolgens met de nog andere kant aan deze knaap. Hoewel armen breed en een plat Amsterdams accent hij buitens(eigen)huis een voorliefde voor chaos een goed ingestudeerde impressie van eenretesalfaheeft, is alles in huize Amma en op het werk mannetje te voeren. Behalve als je met een trak, recht,op netjes en uperschoon. Er komt ineens klein groepje bent. Dan is ieRidder ontspannen. Of een anekdote bovendrijven. zat in huize omdat hij al jaren lang precies dezelfde grappen Amma te wachten tot de heer in kwestie klaar maakt ("Duizend bier graag!", "Iedereen homo was met het breien van een mooie bruineis trui, en behalve ik!", "O, sorry,momenten ik dacht datgrif je hetero was."). besloot van deze gebruik te maken! Hij dook de kasten in en begon heel subtiel overal iets net scheef, uit het lood of achterstevoren neer te zetten. De bruine trui vergde nog wat inspanning bleek, want Riddertje kreeg alle tijd om naar hartelust de perfecte wereld van Amnon net 3 graden scheef neer te zetten.

Omdat AMMA! Ridder zich niet in kon houden ging hij Ook al met kan ikde erdingen nog steeds om omdat verder die in hetlachen. directeOf zicht van hij de grootste neuroot en controlefreak is sinds Amnon lagen op te fokken. Het duurde geen 3 TIM HAARS Adolf Hitler.nadat Of omdat grappen altijd had een seconden Amnonzijn zijn zware bevalling slachtoffer Watdat natuurlijk hilarischsymmeis, tenzij gehad eerkennen. hij doorhad zijn perfecte, je het zelf bent. Of omdat elke blunder die je door trische feng-shui wereldje dusdanig uit het lood de jaren heen hebt begaan, tot het einde der geslagen was. Dat was meteen ook de laatste tijdendat vertelt worden het in hem keer er ookzal maar iemandwanneer met een UH44 zijn uitkomt. zo kaninik evenTegenwoordoorgaan. lip zonderEn toezicht zijnnog cribwel verbleef. Wantheeft over hij Amnon veel motoren te vertellen. dat is dig na 3is jaar te En hebben maar goed ook, want hij is m'n broertje. En wie wil geracet weer het inline virus te pakken, en heeft er nou eenmet saaide broertje? ‘ie samen boys een gruwelijke bijna acht Kusje van Ridder. meter lange box inelkaar getimmerd. Over die box is ‘ie net zo als over de rest van zijn dingetjes, JESSEverwacht RIDDER niet zomaar binnen te komen dus droppen voor een sessie. Die shit is te exclusive! Hij is gelukkig niet milder geworden met de jaren, dat zou ‘ie kanker gay vinden. Nog steeds: FUCK SKATEBOARDERS. UH44 is en blijft de hardste. Vraag maar aan je moeder. De hoer dat het is. REMY CADIER


Er zie Ik BONUS was die eens BONUS bolleeen plofkop BONUS kleinweer BONUS duits eens jongetje BONUS verschijnen met BONUS een op BONUS heel het display groot BONUS hoofd. van BONUS m’n ZoBONUS iPhone groot dat BONUS en denk hij bijna BONUS bij mezelf: nietBONUS meer BONUS rechtopBONUS kon staan. BONUS Zo groot BONUS datBONUS de grote BONUS mensen BONUS achter BONUS zijn rug BONUS om fluisterde BONUS BONUS dat er inBONUS dat hoofd BONUS wel Ik nog steeds BONUS datgrachten nummer uit Weet jeBONUS watdat er trouwens ook nietBONUS normaal uitziet? BONUS alken hetgodverdomme water BONUS uit BONUS de amsterdamse BONUS BONUS zouBONUS passen. BONUS Zo groot de BONUS enige BONUS manier om vriendjes BONUS m’n hoofd!was Zo om langdan geleden het dus al, het mond opAmnon zonder pet. Ik dat zweer je als weet niet te krijgen maarisde allergrootste te zetten. Zo groot hijhet, later hijecht groot is tijdperk van de vaste telefonie, toen je nummers wat je meemaakt! dan maar de allerlompste tattoos moet nemen om de aandacht van dat hoofd af te leiden. BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

nog gewoon kende en je nog gewoon een tijd BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS en BONUS en een plek afsprak om te gaan skaten‚ daar Gelukkig voor dat kleine jongetje blekenBONUS al zijn BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS dan ook echt was. Amnon was daar, altijd. Ik was toekomstige vriendjes ook allemaal minstens 1 BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS meestal tedefect laat. Maar zonder waar toen, hij zonder dat lichamelijk te hebben dan met BONUS BONUS BONUS had BONUS BONUS nummer, zonder dit dat-en-daar nu-ennummeBONUS sadistisch genoegen continu op BONUS kon het wijzen. Het BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS hier er heel anders uit gezien. Geen Gijs Pis, denk blijkt maar dat de ontberingen dieBONUS hij vroeger zelf BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS ik. Gewoon alleenhem maar Gijs Peetsold. moest doorstaan alleen maar de Gewoon perfecte BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS normaal, zonder die bolle porem op m’n scher opleiding verzorgde om BONUS later zelfBONUS degene te zijn BONUS BONUS BONUS BONUS die kon zorgdragen voor de kwellingen bij BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS anderen. BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS

BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS GIJS PEETSOLD Zoals deBONUS geschiedenis van deze verdomde aardBONUS BONUS BONUS BONUS BONUS kloot al keer op keer heeft aangetoond het uitBONUS BONUS BONUS BONUS BONUSisBONUS eindelijk BONUS altijd de BONUS cirkel dieBONUS rond is. BONUS Of het vierkant, BONUS BONUS vierkant. Het ligt er maar of de god die je aanbidt BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS twee of BONUS meerdere armenBONUS heeft. Die van Amnon BONUS BONUS BONUS BONUS heeft er BONUS drie! BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS WIETSE REULING BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUS BONUSEen cabdriver in Amsterdam is wel gevaarlijk. Er is er een paar jaar geleden toch nog eentje vermoord?

Rik van Huik bs Cabdriver Foto Thijs Tel


Robin Bakker Rocket Fishbrain Foto Ralf van de Kerkhof

Willem Zandvliet ao Makio

Foto Ralf van de Kerkhof


Geoffrey van der Heijden ao Fishbrain Foto Ralf van de Kerkhof

Jacky Schrooten Topside Inkijk

Foto August van der Velden


Throw your ‘L’s up! Een sneak preview van the Lunchroom?

Timmy van Rixtel Sweatstance Foto Ruud Scheerens
Wow, die lijken allemaal veel op elkaar! En knap dat ze zo dicht op elkaar durven skaten...

Ernest Wennekers 360 Topsoul

Foto Ralf van de Kerkhof


Als dat onze Nederlands kampioen niet is!

Levi van Rijn Acid Foto Thijs TelDOOR JEROEN TEUNISSEN

!"#$"%%&' ()*(


Vorig jaar hebben Joeri en ik de legendarische Bisschen Brak Tour ondernomen (zie MAG Augustus 2011). Met dat in gedachten hadden we al snel in de planning om dit jaar weer zoiets te ondernemen. Waar waar heen dan? Joeri kwam met het geweldige idee om naar de Lausanne Street en Bowl Contest te gaan eind augustus. Al snel stemde ik in met het idee van mijn drinkebroer en zijn we de zooi gaan plannen.


Omdat Lausanne toch best een eindje rijden is en ik eigenlijk niet zo lang alleen met Joeri in een auto durf door te brengen leek ons het wel handig een derde partner in crime te zoeken. Gelukkig kijkt onze favo knuffel Rus Max F als een van de weinigen van Nederland nog WEL op het Summereve.Omdat we jullie mee willen laten genieten van het weekendje hebben we wat foto’s geschoten. We hadden ons als doel gesteld om geen skatefoto’s te maken en hebben gepoogd de sfeer vast te leggen. Is grotendeels wel gelukt. Bekijk de foto’s en kom tot de conclusie dat je volgend jaar er gewoon ook bij MOET zijn!


!"#"$$


Alex Makelaar Royale Foto Thijs Tel


Joachim Vlieghe Sweatstance

Foto Joram Nijs


Sander Timmermans bs Royale Foto Paul Pelle
Chris Hoffman Soul

Foto Michael de Hoop


Mogen we hopen op een comeback??

Daan Hegt Royale Foto Thijs Tel
NK SKATE 2012 FOTO'S: DOMINIC SWAGEMAKERS // GRAPHIC DESIGN: RALF VAN DE KERKHOF


Jelle Briggeman - soul


Tasheed Zaalman - hurricane topsoul

Rik van Huik - topsoul

Jan Ebbert - backside backslide


Jan Ebbert - ao topacid to soul

Luca GobbO - ao unity

Randy Abels - soul to roll

Luca Gobbo - truespin miszou


Jelle Briggeman - luikang


Levi van Rijn - disaster 360 soul

Chaz Sands - wallride transfer

Rik v


van Huik - topacid to soyale

Jelle Briggeman - ao topsoul

Rik van Huik - negative topacid


CHAZ SAND FOTO: DOMINIC SWAGEMAKERS


DS 360 TOPSOUL


Junior 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Levi van Rijn August v/d Velden David Claassen Sammy Schitzlen Bob Scheer Joey Twight Sjoerd Peters Tommy Schanning

Senior 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Chaz Sands Tasheed Zaalman Jan Ebbert Jelle Briggeman Rik v. Huik Randy Abels Sem Croft Luca Gobbo
Erwin Kloen 180

Foto Dennis KloenEr zijn slechtere tricks om je debuut in [MAG] mee te maken!

Donny Zoller ao Fishbrain Foto Chevero Martis


Erik Droogh Soul Foto Thijs Tel

Ernest Wennekers Long bs Nugen

Foto Ralf van de Kerkhof
Michael laat ons even zien hoe je de mooiste foto’s van de herfst maakt.

Chris Hoffman Sweatstance

Foto Michael de Hoop


Erwin Bakker Truespin Topacid Foto Axel van Dijk


Je weet zelluf.

Geoffry van der Hijde Launch to bs Savannah

Foto Ralf van de Kerkhof


Govert van der Klei 180 Foto Erik Droogh

Erwin Kloen Topacid

Foto Dennis Kloen


Erwin Kloen Transfer Foto Dennis Kloen

Erwin Kloen 180

Foto Dennis Kloen
!"#$%&'( )*+,-./'.0'1.'',#.2*%1#3"4.%5.+#."'6.711'',.8'+,'-',.9%%*./%:; !"#$%&'#()*#+,-#./%*01$#)23)-*24"5#'/%-"#$)6#+/%)3)/#,*624'5#%7',6#4)#')#8)0#'21$6# !"#$%"&#$&#$'&($)"$*&+,!!&-./!$&0*&#1$,#%&01$+&&$#,,0("&$!"#$#&+&#2$ 3&.#&!&#$.1$-&!!&0$.#$4&%&0-,#%$+,,0$1+,,!($'&&-$,#%&01$.#$5+&0.!,6$7!$+"&($ '&-,,1$8&!&##&#$%,($.!$(&*&#9""0%.*$,--&&#$#"*$+,,0$:;%$<.*'($%0.#!22$=&$!;#($&0$ &&#$'"">$+&&0$?,#$%0.#!&#@

<17=='>',#(. ?7,,''*.-%=6.@',76'.6'*:A; A,##&&0$%&$+,0!($%,,0$!-,,0$?""0$.16$A&$)./#$+&($B&#,(&$*&1(">($">$%&$(">$?,#$%&$ +,0!($&#$9&$9.-%&#$&0$#.&($+&&$#,,0$8&#&%&#$*,,#2$C>$%&)&$+,#.&0D$"E$#"*$8&(&0$ 9,##&&0$%&$+,0!($9&&0$1(&0!&0$9"0%(D$!;##&#$9&$,-1$&&#$1(&0!&0$+&0!$(&0;*!"+&#2$ A&$'&88&#$%&)&$!&;)&$*&+,,!($+&($&&#$%;.%&-./!$("&!"+1(>-,#6$A,##&&0$%&$ +,0!($!-,,0$.1D$%,#$-,(&#$9&$.&%&0&&#$9,($).&#2$A&%&0"+2$

@%&:36"(. 8%'.+#.B:-'.@-C071-'*.+,."'6.'3"6;. 3./$.1$&&#$%0;#!&#$*,1($%.&$?""0$%&$1;>&0+,0!($8./$+./#$';.1$',#*(2$7!$*&-""E$%,($'./$ ?0"&*&0$&&#$,F(&;0$9,1D$#;$%&#!($'./$%,($'./$&&#$8;.(&#,,0%1$9&)&#$.12$7!$8&#$"#%&0$ %&$.#%0;!$?,#$)./#$%0.#!(,-&#(2$

D7*&(. ?+'.+#.D7*-.8'+,'-',; G&9""#$&&#$4&%&0-,#%&0$%.&$8&*"#$+&($?&0(1!,(&#$">$0"-1F',,(1&#$.#$%&$/,0&#$ 9:;<#!)7,-'#'2)#4,/)-#=24#>%'%*?%90#3)()/"6#$))?6#)-#2-#')#4,/)-#9@;#2-#1%-6,16#"(,7# 7)6#>%**)/=*,')<#A,--))/#'2)#-2)6#B24-#+202)#+%%/#')#0C%/6#'))*')-#20#$24#-,,/#>%1)0# *&*,,#D$%.&$&&#$*&),+&#-./!&$?.1.&$',%%&#2$A,##&&0$)./#$?.1.&$""!$?""0$'&#$(&$&HI (0&+&$9&0%$9,1$'&($(./%$"+$)./#$&.*&#$%.#*$(&$%"&#D$?&0';.1%&$'./$#,,0$J,-.E"0#.K$&#$ 8&*"#$&&#$8&%0./E/&$+&($?0.&#%&#2$L.($8&%0./E$9&0%$8&1($9&-$1;FF&1?"-D$&#$#;$%"&($'./$ #"*$1(&&%1$'&()&-E%&$.#$,--&0-&.$1""0(&#$+,0!(&#2$M3./$'&&E($#"*$1(&&%1$%&$-&.%.#*$"?&0$ %.($!-&.#&$8&%0./E/&D$9,($(&0;*$),-$!"+&#$9,##&&0$%&$+,0!($&0$!-,,0$?""0$.122$&#$/,D$ %&)&-E%&$+&#1&#$);--&#$&08./$8&(0"!!&#$)./#N $

E''/*%',; )%.C%:.5%-."%*#'#; O0$)./#$+,,0$9&.#.*$>,,0%&#$9,,0$.!$9""#2$P&&-$1(0,#%$&#$1;0E&#6$Q,,0%&#$'";%&#$ '.&0$#.&($?,#62 CE$8&%"&-$/&$'"&0&#$E"!!&#R$


!"#$%&'( )%.C%:.'9'*.&*+,-.2*%1#3"4.%*.+#.+6./:#6.8'+,'-',.5%*.C%:; !#>),**D#*2")#./%*01$#,16&,**D5#&0)'#6%#'/2-"#26#,**#6$)#627)5#=)1,&0)#D%&#1%&*'#1*%0)# 6$)#=%66*)E#),0D#6%#6,")#)+)/D($)/)5<#F)2-)")-#20#3/),6#2-#F%**,-'#=&6#6,06)0#'2??)/I )-6#2-#6$)#GH5<<#!97#0%//D#6$,6#!#$,+)#6%#0,D#6$,6#!#7%06*D#'/2-"#I&'#J23$6#-%(<<#K%&# F,#$%0.#!$,$<"($+"0&$"E$.($22@@

<17=='>',#(. ?"',.+#.@',76'.3%=+,A.$73-;. A$)-#6$)#7,/")6#20#/),'D5<<#A)#06%CC)'#'%2-3#H)-,6)#,6#6$)#C),"#%?#6$)#7,/")6E# ,0#()#'2'-96#(,-6#26#6%#3%#'%(-#(26$#26<#L$20#(,DE#2?E#%/#=)66)/#($)-#6$)#7,/")6#20#1%7I 2-3#=,1"E#()#1,-#1%7)#=,1"#,0#,#H6/%-3#=/,-'<#A)#7,')#6$20#')1202%-#(26$#,#+)/D# 1*),/#?&6&/)#C*,-#2-#72-'55#A$)-#6$)#7,/")6#20#/),'D5<#A)9**#=*%(#)+)/D%-)90# 72-'5#D)6#,3,2-<

@%&:36"(. 8%0.+#.B:-'.@-C071-'*.+,.*'71.1+5'; F)90#6$20#'/&-"#'&')#6$,6#$,-30#%&6#2-#?/%-6#%?#6$)#MNOO#=D#7D#$%&0)<#!#6$2-"#$)#&0)'# 6%#=)#,-#,16%/E#-%(#$)#6$2-"0#$)90#,-#,*2)-5#!97#/),**D#27C/)00)'#(26$#$20#'/2-"2-3# ,=2*26D<#

D7*&(. ?"%.+#.D7*-.8'+,'-',;. P&06#0%7)#Q&61$#3&D#($%#06,/6)'#0",62-3#R)/6#/,7C0#%-#/%**)/0",6)0#2-#6$)#:;90<# A%/")'#,6#>%'%*?%90#?%/#D),/0#,-'#3%6#2-+%*+)'#(26$#>%**)/=*,')#2-#6$)#),/*D#@;90<# A$)-#6$)D#'2'-96#(,-6#6%#'%#6$)#+202%-#$)#$,'#?%/#6$)#0C%/6E#$)#7%+)'#%+)/#6%#>%1)0# %;&$("$,$+"0&$F"++"#$?.1."#2$A'&#$'.1$?.1."#$8&F,+&$("$&H(0&+&$E"0$('&+D$.($9,1$ 627)#6%#'%#$20#%(-#6$2-3E#7%+)'#6%#S,*2?%/-2,#,-'#06,/6)'#6$20#07,**#1%7C,-D#(26$#$20# ?/2)-'0<#L$)D#=)1,7)#C/)66D#0&11)00?&*5<<#,-'#-%(#$)#062**#'%)0#6$)#0,7)#6$2-3#2-# ,**#'2??)/)-6#"2-'0#%?#7,/")60<#T#F)#H62**#$,0#1%-6/%*#%+)/#6$20#07,**#1%7C,-DE#($21$#(2**# /)6&/-#($)-#6$)#7,/")6#20#/),'D5#,-'#D)0E#6$)#0,7)#C)%C*)#(2**#=)#2-+%*+)'U

E''/*%',; )%.C%:.5%-."%*#'#; V%6#W,-D#$%/0)0#($)/)#!#*2+)5<#J%60#%?#=),1$#,-'#0&/?5#$%/0)0#'%-96#*2")#6$205< X/#'2'#D%&#7),-#Y&1"#A$%/)90#ZZ


!"#$%& '()&*+&,)-".)&/)0(--)-1&2-&3()&4(5.&))-&6)7)8$"-7+)&0"+.& 7""8*-&.)8)93.1& !""#$%&'($)*+",-".*(/$0"$0*'",$"",$)("#$)%*("')$+"($"",$1&"#2$"",$1341"#45%$6""#1$ 7&"$045$1"$)8&'($9*-",$",$**,-"94",$-"",$",%"#$6"1'45:$1""1$0*($045$04#1",$7"6; 6",$0"$7"($+**'$9"#:$-"1**,<$=%$0*)$&,1"'1""#$.*,$1"$0"'"#10451"$)>","$.*,*:$7"($ !!"#$!%&'&!($%!(%"!)#*!%+,#%)(-'.!"%/''"%0'*',1'2#%+,%"!3!,&+$)3%(++"%4+,)1'"()5%6% 1"$&."')(*8$0*)$1**'&+$,4"($9&$-'&&(<$ ?*,$1"$*,1"'"$%*,($7"6$4%$*#(451$7"($-".&"#$-"7*1$&8$1"$."'%""'1"$8#"%$-"6&'",$("$ 945,<$=%$+4)$?+)("'1*+$",$7*1$"",$-"0"#14-"$(451$1**'2$+**'$@*#4:&',4A$.&"#($+""'$ *#)$+45,$(734)<$B45,$#".",))(45#$8*)($74"'$6"("'C$04,("'$4,$D"1"'#*,1$-**($,4"($-&"1$ )*+",$+"($%&'("$6'&"%",$",$(;)74'()E$F,$1*($4)$0*($4%$,&'+**#$,**'$+45,$0"'%$**,$ 7"6<$

:+&)8&-#&))-&5)84&(;&/)78*<;&=".&4"-&=(87)-&>)80)$)4)-&5).&7)& *7))?-&>"-&,)-".)1$ D""E$!"($0*)$.""#$+""'$1*,$"",$+"'%2$7"($0*)$"",$.4)4"$.&&'$1"$(&"%&+)($.*,$1"$ )8&'(<$G&&'$8'&13%(",$("$+*%",$14"$."'$.&&'$1"$>&,>3''",(4"$#*-",$0*'",$0"$4,$)(**($ 1"$+*'%($("$>&,('&#"'",<$H"$04)(",$1*($7&"$-'&("'$0"$0"'1",2$7&"$+""'$4,.#&"1$0"$ 9&31",$7"66",<$G**'&+$0*)$-'&"4",$*#(451$&,9"$)('*("-4"<$

@*+&<)&,)-".)&)-&7)&.*<7&7*)&<)&)85))&/)$));7&3)/.1 I*$",$,""<$!"($0*)$-"0"#14-2$+**'$**,$*##")$%&+($"",$"4,1"<$H"$+&")(",$&,9"$ "4-",$0"-$-**,$",$&8-'&"4",2$6"("'$0&'1",$4,$0*($0"$1&",<$?##"$&&')8'&,%"#45%"$ -*)(",$1"1",$14(2$",$0"$7"66",$,&-$)(""1)$>&,(*>(<$ H*,,""'$J",*("$("'3-$%&+(2$7"66",$0"$1"-"#45%"$"'.*'4,-$",$%",,4)$14"$5"$*##"",$ %*,$%'45-",$&8$7"($7&-"$,4."*3$",$4,$>&,>3''"'",1"$+*'%(",$9&*#)$0"$,3$1&",<$F'$4)$ ,4"+*,1$14"$J",*("$%*,$)(&88",$&:$&&%$+**'$*:'"++",$0*,,""'$0"$("'3-$%&+",<$ G"$KJ$4)$"",$7*'1"$8#"%$0**'$*##"",$1"$)("'%",$&."'#".",<$I"$#""'($1**'+""$&+; -**,2$",$&+$""'#45%$("$945,2$1*($4)$0**'$4%$+"$7"($+"")($&8$+45,$8#"%$.&"#1"<$!&"$ -'&("'$1"$34(1*-4,-2$7&"$-'&("'$1"$6"#&,4,-<$

A".&*+&<)&.(B&C&,)-".)&"-)47(.)+1 J74(2$"'$945,$9&$.""#$8'*>7(4-"$."'7*#",<$K*,$%,&%8*'(45",$&+$6"1'45:)6")#4))4,-",$("$ 7!.+,!(%'1%89:999%*',,+"%++(%!!(%1!!#$%/+(%;%(+<=$%>)$3!/!(?%$'$%=!$%"'(*%")@*!(%)(% !!(%-'3!,/")@!%7>#%6%A!%*!*!(%=!$%+,,!&++,%!(%*+$%-+(%()!&+(*%'(#%+1(!&!(:%B!% 7"66",$**'14-$0*($'*'"$14,-",$-"1**,2$",$7"($0*)$-"0"#14-<$ =%$)8'*%$?'#&$"",$8**'$0"%",$-"#"1",2$,&-$)(""1)$."'6**)1$&."'$7&"$0"$4,$7"+"#; ),**+$.&&'$"#%**'$7"66",$-"%'"-",$0*($0"$-"1**,$7"66",$("'045#$0"$,&-$)(""1)$ %4,1"'",$0*'",2$0"$7"66",$14,-",$-"1**,$0**'$1"$-'&&()("$6"1'45:)#"41"')$*##"",$ +**'$.*,$13'.",$1'&+",<$L,)$-"7"4+E$!"($6&"41"$&,)$,4"(2$7"($0*)$*##"+**#$.&&'$ 1"$#&#<$


!"#$%& '(=&7*7&,)-".)&/)0*-1&D-7&3(=&7()+&"&E#.93&0#F&0).&*->($>)71& C(%/!"D%#='"$?%A!%A!"!%+%7>(<=%'1%#-+$!"#%A)$=%+%/)#)'(%'(%A=+$%A!%A+($!*%$=!%#.'"$% $'%7!%,)-!?%#)(<!%('%'$=!"%<'&.+(D%A'>,*%1',,'A%A=+$%A!%A+($!*%$'%*'?%A!%*!<)*!*% $'%*'%)$%'>"%#!,/!#:%C%A+#%.+"$%'1%$=!%A'",*A)*!%#<!(!%1"'&%E+D%'(!?%+(*%$"+/!,!*%$'% 4+,)1'"()+%+#%+%7>D!"%1'"%0'*',1'2#%/!"D%'1$!(?%#'%$=!%&'/!%A+#%('$%$=+$%7)3%'1%+%*!+,:% F(%$=!%'$=!"%=+(*?%C%=+/!%+,A+D#%1!,$%C%A+#%7'"(%)(%$=!%A"'(3%.,+<!:%C%&)##%G&#$!"; *+&?%C%=+*%+%3"!+$%$)&!%$=!"!?%7>$%4+,)1'()+%1!!,#%&'"!%,)-!%='&!?%)$%H$#%&D%,)1!%#$D,!% &><=%7!$$!"?%B)($!"#%)(%I',,+(*%*'%('$%A'"-%A!,,%A)$=%J='"$#%+*%+%KL#=)"$M%+(*%$=+$2#% A=+$%C%('"&+,,D%A!+"%$'%A'"-:

:+&.3)8)&"-F&/8"-7&(8&9(5B"-F&-(=&.3".&9"-&/)&9(5B"8)7&.(&.3)& *7)"+&(;&,)-".)1$ D&8"E<<$=($0*)$+3>7$+&'"$(7*,$*$M'*,12$4($0*)$*$K4)4&,$:&'$(7"$:3(3'"$&:$(7"$)8&'(<$ ND%&+-)(3%."'*><$#%$=+$%A!"!%1+"%+=!+*%'1%$=!%<'&.!$)$)'(?%A!%A!"!%+7,!%$'%<'($"',% (7"$+*'%"(<$H"$%,"0$(7"$64--"'$0"$-&(2$(7"$+&'"$8&0"'$0"$0&3#1$7*."E$)&$-'&0; )(3%A+#%+,A+D#%'>"%#$"+$!3D:%

E(&F(#&5*++&,)-".)&"-7&.3)&.*5)&F(#&3"7&=*.3&*.1 O!#%+(*%P':%C$%A+#%+A!#'&!?%7>$%!/!"D$=)(3%<'&!#%$'%+(%!(*:%B!%+,,%=+*%$'%3'%'>"% 'A(%A+D#%+(*%Q"'A%>.?%3!$%7!$$!"%+$%A=+$%A!%*':%G,,%'1%$=!%'")3)(+,%3>D#%*)*%$=)#?%+(*% 0"$*'"$)(4##$4,$>&,(*>(<$H!FD$)",*("$>&+")$6*>%2$0"$7*."$)&+"$)"'4&3)$"N8"'4",>"$ +(*%-('A,!*3!%$=+$%D'>%<+(%'(,D%3!$%1"'&%A'"-)(3%+$%=)3=%,!/!,%+(*%<'&.!$)$)/!%&+"; -!$#%+#%+,,%'1%>#%+"!%*')(3%('A:%K=!"!2#%('%A+D%+(D'(!%A),,%7!%+7,!%$'%#$'.%J!(+$!% '"%!/!(%#<"+$<=%$=!%#>"1+<!%A=!(%A!%"!$>"(:%K=!%RJ%)#%+%/!"D%=+"*%.,+<!%A=!"!%'(,D% $=!%#$"'(3%#>"/)/!M:%O'>%,!+"(%$'%*!+,%A)$=%$=+$?%+(*%$'%7!%='(!#$?%$=+$2#%A=!"!%C%1!,,% +&)($>&+:&'(*6#"E$(7"$64--"'$(7"$>7*##",-"2$(7"$64--"'$(7"$'"0*'1<

A3".&*+&F(#8&.(B&C&(;&,)-".)G"-)47(.)+1$ E+&(?%$=!"!%+"!%#'%&+(D%3"!+$%#$'")!#?%1'"%H#$%H3=$#%$'%*!<)*!%7>#)(!##%*!<)##)'(#%$'% #.!(*)(3%S%89:999:99%1'"%+%'(!%()3=$%.+"$DM:%K'%*")/)(3%+"'>(*%)(%+%N>,,!$%."''1%7>#?% A!%*)*%)$%+,,%+(*%$=+$2#%#'&!$=)(3%('%'(!%<+(%!/!"%$+-!%+A+DM%A!%*)*%#'&!%"!+,,D% <"+TD%#$>11M:%G(*%)$%A+#%+A!#'&!: =$0*)$(*#%4,-$(&$?'#&$*$:"0$0""%)$*-&2$)(4##$6"4,-$)3'84)"1$7&0$(7"$7"##$0"$141$07*($ A!%*)*%A=!(%A!%A!"!%#$),,%-)*#?%A!%*)*%$=)(3#%$=+$%$=!%7)33!#$%4UF2#%<+(%'(,D%*"!+&% '11:%F>"%#!<"!$M::%B!%@>#$%*)*(2$%<+"!M%C$%A+#%+,,%@>#$%1>(:


!"#$%&'(&)* +#&$",,-$.-,(&$/&$0#'1$ !"#$"%&'#()*#)(*'+'',#''($#-',#&.''#.'"'(/#0"#1)2#*,%%*#3'',#.044'(#$"%&'(#3%%,# 5'6#5'4%%$#(0'&#7'#&0879#:',#8%%,#,'0$#0"#;#&)&#<#3%%(7'(#)+',#7'#.','47#72$#$"%&'(# )=#.'4"'#%(7','#$-),&#7%(#))"#3)'&#7%(#-4%%&$#3%"'(#!"#3)'&#1'**'(#7%&#(%#308(# 40>5%%3#?@#8%%,#30$6,20"'(/#5'&#%44'3%%4#(0'&#3'',#1)#''(+)270*#0$#%4$#5'&#.%$9#

2,34*$ 56/0$&)$0#'$7&8&)4,08.&$&86(.$#9$.-,(&).$86&$/&$"#4'(1$ !"#$%&'"())*$#"+",-))./0+$(",$0*$1"".$)2$/"$3))+#"$4&,$-&#$".$0,$/"$-"."5/6$",$ 0(#A'7',4%(7/#*'6'2,&#7%(#+)),5''(9#B'&#0$#''(+)270*#)3#&'#10'(#.%&#',#*%%(7'#0$# .%(('',#0"#)-#5'&#+40'*+'47#6'(#)=1)9#B'&#5'4-#&)3#0(#>)(&%>&#&'#6408+'(#3'&#)27'# +,0'(7'(/#1'"',#(2#1'#)+',#7'#5'4'#.','47#+',$-,'07#108(9#

:3&.(*# !-$;&<$##6($&&0.$&&0$-&&)$6&(.$'&4&=&0$60$&&0$60(&)"6&>$#"&)$&&0$ 0,,)$/#3$"&)0#&?8&$()6@-$A8&$+&60&-&0$.468&BC$!-$;&<$;&?$,44&&0$ 0##6($'&.0,D(C$E&$36(4&'$",0$/&$>,.$06&($"&&4$?&&)$8,0$A?&($/&$"#&($ #D$8&$),08$&0$8,0$,9=&((&0BC$5#3$/&$<6/0,$FG$/,,)$4,(&)$8&=&$36(4&'$ 0#'$&&0.$60$8&$;&)-,0.60'$>644&0$'##6&01 7*$/",*$/&#$3"#$1"".$/&,$89$:&&.$+"5"/",$0;<$="#$-&;$"0+",50:*$"",$#.0'*$4))./&#$ .'#4'',7'(#)3#3'&#?#+)'&'(#&'*'408"#&'#*,0(7'(9#C'#.%,'(#%%(#5'&#'D-',03'(&','(# 3'&#+',$>5044'(7'#.0'4'(9#!"#7'("#7%&#7'#6'$&'#3%(0',#)3#5'&#20&#&'#4'**'(#0$E#''(# 2)-".;50/"$)2$/"$')20,+6$>$4)"#$+.0,/",$",$/"$&,/"."$.)55",?$@55"1&&5$0,$/"$4".#<$ F-#5'&#3)3'(&#7%&#.'#*,0(7,203&'#'(#5%,7','#.0'4'(#5%77'(#6'*)(('(#.'#6'07'# +)'&'(#&'#*'6,20"'(9

!0$;&(=&498&$60(&)"6&>$',9$/&$&&0$H3#(&$A!-$(),60$06&(I$6-$.-,(&BC$!.$ 8&=&$H3#(&$"##)$/#3$0#'$.(&&8.$'&486'1$!.$.-,(&0$"##)$/#3$&&0$ .D#)($#9$@34(33)1 G%/#()*#$&''7$#.%%,9#C'#()'3'(#5'&#''(#$-),&/#3%%,#5'&#0$#'0*'(408"#''(#>24&22,#)=# "",$50A";#B5"<$C"$;*&#"$)1/&#$:"$3"#$5"D*$40,/#6$,0"#$)1/&#$:"$)D/".;$/&#$-055",$)A$ )37%&#0'7',''(#5'&#7)'&9#G'#6'$420&#1'4=#7%&#70&#0$#.%%,#8'#&)&#%%(*'&,)""'(#.),7&#'(# 8'#5'4'#4'+'(#7,%%0&#)3#$"%&'(#5''(9#

+#&$>,.$8&$.@&0&$60$7&8&)4,08$"&)'&4&-&0$?&($JK$60$86&$(6/81 H'#A'7',4%(7$'#$>'('#.%$#%4&087#',*#*)'7#%%(*'10'(#7'#0(&',(%&0)(%4'#*%$&'(#(%%,# @1;#"./&1$-05/",$*)1",$E$/0#$3&/$"",$+.)#"$0,45)"/$)2$/"$;'","6$".$-&.",$&5#0:/$ 4""5$2.)F;$0,$/"$(DD.#?$G0#$30"52$)1$3"#$,04"&D$;,"55".$)13))+$#"$(.",+",$/&,$25"I **",$-&&.$H"$&55"",$40/")F;$3&//",?$


!"#$%&'(&)* +#>$?,L$(6?&.$8#$L#3$.(644$.-,(&1$ 7$;*&#"$&()D#$),";$"4".B$8$-""*;6$7$-0;3$7$')D5/$;*&#"$1)."6$:D;#$/),F#$3&4"$#3"$#01"6$ 7$#.&4"5$IJK$1),#3$)D#$)A$#3"$B"&.$&55$)4".$#3"$-).5/6$;)$;*&#0,+6$&,/$&,B$)#3".$;2).#;$ #3"."A)."$*0,/$)A$3&4"$#)$+)$),$#3"$(&'*$(D.,".?$7$3&4"$#)$;&B$#3&#$&A#".$8L$B"&.;$)A$ &(D;0,+$1B$()/B6$0#F;$,)#$&;$"&;B$&;$0#$-&;?$

2,34*$ K)&$(;&)&$,0L$E3(@;$.-,(&).$#)$&86(.$L#3$.(644$>,(@;1$ M)-$-0#3$%&'"())*6$7F1$1)."$D2$#)$/&#"$-3&#$3&22",;$&.)D,/$#3"$-).5/$&,/$0,$=)5I 5&,/$#3",$7$-&;$("A)."<$7#F;$"&;B$#)$;'&,$&,/$;""$-3&#F;$+)0,+$),$-3",$7F1$&#$#3"$ @0.2).#$).$;)?$7$3"52;$;#&B$0,$'),#&'#$-0#3$)5/$A.0",/;6$";2"'0&55B$;0,'"$&$5)#$)A$#3"1$ $-,'%7#%44#)+',#&5'#.),479

:3&.(*$ K$4#0'$(6?&$,'#I$!$)&,8$,0$60(&)"6&>$,<#3($,$()6@-$@,44&8$(;&$ A+&60&-&0$M468&BC$N04LI$!$0&"&)$'#($6(C$O;&$#04L$&PD4,0,(6#0$>,.$ AD3($L#3)$9##($,08$(;&$&8'&$,08$D3.;BC$ Q#348$L#3$@,)&$(#$&PD4,60$(;6.$()6@-$#0&$?#)&$(6?&I$FG$L&,).$4,(&)1$ 7$#30,*$0#F;$1)."$#3",$89$B"&.;$&+)<?$7#$."&55B$-&;$&$#.0'*$("A)."$-"$5"&.,"/$#)$+.0,/$ .0&5#?#=''&#%&#&5'#$%3'#&03'J#.'#.','#'D-',03'(&0(*#.0&5#70==','(&#.5''4$9#!#*2'$$# #3"$(";#$-&B$#)$"N25&0,$0#$0;6$<$&$2)-".;50/"$),$#3"$')20,+6$),"$A))#$+.0,/0,+$#3"$ )#3".$O)50,+?$@55$),$4".#<$),'"$-"$3&/$+.0,/$;2&'"$&,/$3&./".$-3""5;6$-"$;#&.#"/$ 2$0(*#6)&5#=''&9

!"#$%&#'()&#*"$&+,*&-#./0#10/$&23#!#2/"4$#$+(*"5#!#'6($&78#!'#$%($#'$*99# ()3&$9#)$L#31$!.$)#44&)<4,860'$,$.D#)($#)$,$@34(3)&1$ +#>$>,.$(;&$E3(@;$.@&0&$@#?D,)&8$(#$(;&$#0&$60$JK$,($(;,($(6?&1$ P";6$Q#055$#.D"<?$R"$'&55$0#$&$Q2).#6$(D#$."&55B$0#F;$&$'D5#D."$).$&$50A";#B5"<$P)D$;*&#"$ ("'&D;"$B)D$50*"0$#6$,)#$("'&D;"$B)D.$2&.",#;$-&,#$B)D$#)6$).$("'&D;"$0#F;$-3&#$"4"I .B),"$/)";<??$B)D$/"'0/"$#3&#$#30;$0;$-3&#$B)D$&."$&##.&'#"/$#)$&,/$B)D.$",#0."$50A"$ $2,)2(7$#$"%&0(*9# S3"$GD#'3$Q'","$-&;$&5-&B;$4".B$+))/$;2"'0&55B$;0,'"$#3"$0,#".,&#0),&5$+DB;$-&,#I "/$#)$')1"$#)$@1;#"./&16$#30;$3&/$&$4".B$012&'#$),$#3"$;'","6$#3"."$-"."$&5-&B;$ 2.)F;$&.)D,/6$-30'3$3"52$#3"$5"4"5$2.)+.";;$&$5)#$A&;#".$#3",$25&'";$-3"."$#3"B$),5B$ 3&/$40/")F;?$


!"#$%&$'($)'*'+(,$-'#$./012$3"241$'2$&/(''5$6'$20)$7'8$''2&$ -'2&'2$+%#$,%'$#%6,9 !"#"$""%&'(&)"$#"$&*"*++%&,"-&.'/%&0")"%1&!%&#"&2"*'%#+*"%&#+-&3+(&#"&40"5&6,& %++$-6"&-"&*++%7&%'"-&)""0&$+,4(&'%&8+0'96$%':&'%&#'"&#+*"%&3++$#66$&3"&+00",++0& 64&#"."09#"&40"5&(+,"%&53+,"%1&;4&<"-&,6,"%-&#+-&3"&#"&26"0&#$++'"%#"&5$"*"%& )"$-$65&'"#"$""%7&)66$%+,"0'/5&%++$&=>%-'%*-6%&?"+@<1&A+$6%&'(&0+%*&*"20")"%7&,++$& '(&>'-"'%#"0'/5&665&#66$*"*++%&%++$&+%#"$"&#'%*"%1 !5&<"2&%6*&(-""#(&@6%-+@-&,"-&?$665"7&A$067&?B&"%&#"&,""(-"&(5+-"$(&>'-&#'"&-'/#1& B")'%&C'00+%&3"$5-&%6*&(-""#(&2'/&,'/&"%&)""0&*+(-"%&#6"%&9$""0+%@"&3"$5&)66$&6%(1& ="-&'(7&."09(&%+&+0&#'"&/+$"%7&%6*&(-""#(&""%&<"@<-"&*$6"41& !5&<664&#+-&<"-&'%-"$"((+%-&'(&)66$&/>00'"1& D+$5&="'%"5"%1&

E'/&2"#+%5"%&D+$5&)66$&.'/%&-'/#&"%&64"%<"'#1& !"#$%&'%()**&'+(,-)(.**/01


!1"#$1"//'2',$#0$./012$3"241$"2,$,0$:0+$&#%88$&/'"5$#0$/'0/8'$ ;(0-$#10&'$,":&9$ 23%/4"&%(%3%&56*##4()"3%'("&1(7&(58%(%*/#4('*409(58*5(:*0(58%(;#*<%(5"($"9(&"5()*&4( /*);0(-&(=*#->"/&-*(58"0%('*409(0"(:%(*##(?"<@%'(5"(58%(0*)%(;#*<%1(A8%&(:%(05*/5%'( $%55-&$("6/(08-5(5"$%58%/9(%3%/4"&%()"3%'("659()"05#4(5"(.6&5-&$5"&(B%*<81(C*/"&( 3+(&(-'00&-<"$"7&2>-&+0(6&,6)"&#6%&-6&#6&6-<"$&-<'%*(1 F-'00&'%&@6%-+@-&3'-<&?$665"7&A$067&?B&+%#&,6(-&69&-<"&(5+-"$(&9$6,&2+@5&-<"%1&B")'%& D-##*&(E5-##(:"/@0(:-58()%(*&'(*(#"5(">(58%($640('"(>/%%#*&<%(:"/@(>"/(601(75F0(05-##(*( ;/%554(<#"0%($/"6;9(%3%&(*>5%/(*##(58%0%(4%*/01 =64"&-<'(&36$5(1 D+$5&="'%"5"% A%(58*&@(G*/@(>"/(8-0(5-)%(*&'(8"&%0541( H%I5()"&58+(,-)(.**/01


Ralf gaat naar rechts.

Ralf van de Kerkhof Stale

Foto Robin BakkerVorige pagina: Hoorn. Axel brengt het zo mooi in beeld, je zou er bijna gaan wonen.

Erwin Bakker zerospin ao Fishbrain Foto Axel van Dijk

Scandjah Soetosenojo Flying Motorbike Foto Thijs TelRyan Claus is keihard, en deze trick ook. Daar kun je maar beter geen grappen mee maken...


Ryan Claus Royale Foto Thijs TelIvo Janssen ao Fishbrain Foto Ruud Scheerens

Levi is in het echt wel in kleur hoor.

Levi van Rijn Backslide Foto Thijs Tel
De Toeter squad bestond uit Jeroen487, Joeri Peek487 en Frank A. De reis kenmerkte zich door keiharde hardcore uit de jaren negentig en hoge snelheden. Jeroen en Joeri kwamen alweer met hele droge grappen, waarbij het simpelweg onmogelijk was om niet te lachen. Eenmaal aangekomen in het skatepark heb ik gemerkt dat er toch heel veel Duitsers waren, maar dit is natuurlijk altijd beter dan veel Fransen. Het skatepark was niet heel groot en de beloofde aanpassingen vielen best tegen, maar het was wel redelijk vermakelijk om in de weg te rijden van andere inliners. Er kwamen toch redelijk wat Nederlandse skaters, waardoor ik me een stukje veiliger voelde tussen het volk dat mijn overgrootvader om heeft gebracht. Bla bla, wedstrijd hele harde tricks bla bla, je kijkt maar de edits. De Nederlandse inliners deden het zeer goed, Jacky is bijvoorbeeld 1e geworden onder de dames! Dit kwam natuurlijk door de support vanuit de Nederlands­Oekraïense hoek, ook wel de Toeter Squad genoemd.

De Nederlandse riders werden uit­ bundig aangemoedigd door de Toeter Squad die op hun beurt werden aangemoedigd door bier en oog­ strelende kapriolen op skates. Naast het skatepark was een chill­ lounge ruimte waar een mini skatepark stond van de Blackjack project en een Old school hoek waar men gratis (belangrijk onder Nederlanders) oldskool video’s kon kijken. Daarnaast was er een bar waar ze bier verkochten (met een heel leuk barmeisje), die verrekte mongolen Duitsers verkopen ook bier met cola! Een aangename verrassing was om Gerben te zien, die een aantal pilsjes met mij nuttigde en meerde facetten van het leven besprak. Van al dat bier kreeg je natuurlijk honger. Gelukkig waren ze buiten echte Bratwursten aan het verkopen, na drie stuks zat ik toch redelijk vol. Ik moest die wursten natuurlijk weg­ spoelen met nog meer bier.Frank 足 Topsoul!"#$%&'&("&)*+


Max 足 ao soul 360 outNa de pro competitie zou er een dvd­ premiere komen van Adrien Anne, maar het duurde allemaal te lang, dus zijn we richting het gehuurde appartement gegaan dat midden in het centrum van Keulen lag. De Russische gastvrouw liet ons het appartement zien. Nadat ik heel hard moest lachen om het feit dat er 2 2­persoonbedden waren, mochten we om half 12 uitchecken in plaats van 11 uur. Daarna hadden we een pizza gekocht die we buiten hebben gegeten. Aardige studentes wouden nog geld bijverdienen door Schnaps te verkopen, dus hielpen we ze met hun studiebeurs.

iedereen Duitse Schlagers meezong. Er bleek ook een kelder te zijn die gelukkig geen Schlagers draaide, maar wel hele foute jaren negentig muziek. Het was dus heel leuk, want fout wordt de nieuwe trend in 2013. Jeroen werd heel blij (kuch kuch) verrast een dame in de 40 die tegen hem (onbedoeld?) zat te schuren. Hierna kon mijn avond niet meer stuk. De volgende dag hebben we uitgebreid ontbeten, waarna we op een streetplaza gingen rollen met de Adapt­crew.

Het streetplaza was heel leuk en de zon lachte ons toe en warmde niet alleen onze lichamen, maar ook onze harten De metro bracht ons vervolgens naar de op met liefde. Een leuke bonus was !"#$%&'()*"+(,-*,+.)/*0)12,(3)4!'!50(6) de aanwezigheid van de pornoster Persoonlijk vond ik de muziek vrij goed, Wanita Tan, die jammer genoeg geen maar Jeroen en Joeri vonden dat er pornoster deed. teveel bezwete inliners waren en “te weinig tieten”, dus zijn we weer richting Tegen de avond gingen we weer het centrum gegaan. We stapten in richting Nederland. Met smart verlangen een danskroeg genaamd Klapsmühle. we ons weer naar de volgende inter­ Dit was de meest foute kroeg die nationale wedstrijd, waarbij we gaan we ooit hebben gezien. Je werd genieten van de mooie dingen des overrompeld door een kroeg waarin levens. ­Max

Vormgeving ­ Thijs Bode
Scandjah heeft nu al zo vaak in [MAG] gestaan, we weten zelfs zijn achternaam al uit ons hoofd!

Scandjah Soetosenojo Topacid

Foto Thijs Tel
Wij vragen ons af van wie al die fietsen zijn.

Rik van Huik Soul Foto Thijs Tel


Deel je edits, lees


[MAG]s en meer...


Check de soulplates en grindwielen: Colormatch deLuxe!

Niels Bal Topacid Foto Erik DrooghDat huis heeft maar weinig ramen op de eerste verdieping.


Ivo Janssen Topsoul Foto Ruud ScheerensSem Croft Soul Foto Thijs Tel