Page 1

NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder

Nr 2 – 2008

Dragkampen om redovisningskonsulterna

K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

2008:

De nya momsreglerna Halvera förmånsvärdet med en miljöbil Debatt: Behövs revisorerna? Kan man bli mer effektiv?

Zzz... Ebba-Maria bokför medan hon sover Företagarskolan – del 1 www.edison.se


Nytt år, nya möjligheter Först av allt vill jag tacka alla för den fantastiska respons vi fått på premiärnumret av Edison Magazine! Den har varit över all förväntan och väldigt många har också valt att starta en egen prenumeration på tidningen (kostnadsfritt på edison.se/magazine). Det tycker vi såklart är extra kul och det har också uppmuntrat oss att leverera ännu fler läsvärdheter i detta nummer. Sedan sist har det hänt en del. Vi har fått en rad nya lagar och regler att ta hänsyn till under 2008, revisorsorganisationen FAR SRS har startat en redovisningssektion, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF har genomfört en stor undersökning om redovisningsprogram, det är dags att göra de första boksluten enligt de nya K1reglerna för enskilda näringsidkare och revisionspliktens avskaffande rycker allt närmare. Lite av detta berör vi i detta andra nummer av Edison Magazine. Mycket nöje!

Edison Magazine är en tidning från Edison Solutions AB. I den blandar vi matnyttig information inom områdena redovisning, beskattning och företagande med aktuell information från Edison Solutions.

Foto: Jenny Save

Håkan Hansson Redaktör

Edison Solutions AB Box 198 221 00 Lund

Redaktör: Håkan Hansson

E-post: kundtjanst@edison.se Telefon: 046-320 220 Support: 046-320 224 och 227 (lön) Fax: 046-320 221

Annonser: Kontakta Edison Solutions, Håkan Hansson

Hemsida: edison.se

Du kan starta en egen kostnadsfri prenumeration på Edison Magazine på vår hemsida, edison.se/magazine.

Produktion: Edison Inhouse, januari 2008 Tryck: NP-Tryck, Helsingborg Upplaga: 37 000 ex


Innehåll: 4 10 14 25 8 16

4 10 14 18 22 26

Ebba-Maria bokför medan hon sover Dragkampen om redovisningskonsulterna Ny undersökning ger Edison mycket höga poäng Företagarskolan – del 1: Starta företag Momsnyheter 2008 K1-reglerna för enskilda näringsidkareDebatt: Vem ifrågasätter företagens information när revisorn är borta?

8

Ekonominotiser

12

Varför organiserar FAR SRS även redovisningskonsulter?

13

SRF – ett färgstarkt original

1

Skatteverket vill förenkla för småföretagen

20

Olika företagsformer – likheter och olikheter

21

Nytt från Edison

23

Nya skatteregler 2008

24

Notiser

25

Halvera förmånsvärdet med en miljöbil

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

3


Ebba-Mar


ria

Text och foto: Håkan Hansson

Jo, det är faktiskt sant! På företaget Mossagården i Skåne bokför det mesta sig självt. Alla kundfakturor och i princip alla kundinbetalningar bokförs och prickas av i reskontran samtidigt som Ebba-Maria kan syssla med annat – eller gå och lägga sig. Det rör sig om cirka 1 500 fakturor i månaden, och lika många inbetalningar, som EbbaMaria nu slipper registrera manuellt. – Det är helt fantastiskt! utbrister Ebba-Maria när jag träffar henne en förmiddag i oktober. Tidigare fick jag lägga kanske 20 timmar varje månad bara på att registrera in fakturorna. Och sedan fick jag bokföra och pricka av alla inbetalningarna – det blev väl nästan lika många timmar till. Det blev många sena kvällar, suckar hon. Nu slipper jag allt det. Tiden man sparar in... det är helt fantastiskt! Mossagården har bedrivit ekologiskt lantbruk sedan drygt 20 år tillbaka. Sedan 1998 driver Ebba-Maria Olsson företaget Mossagården tillsammans med sin

själva hämtar sina varor. Vem som helst kan bilda ett eget utlämningsställe, så länge det finns minst sju kunder som underlag. Mot en extra avgift på 50 kronor går det dock även att få hemleverans. Kunderna finns i första hand nära, i Skåne, Halland och Småland, men numera kan man även leverera till Göteborg och Stockholm, om än bara varannan vecka till just Stockholm. Idén med lådorna kom när Ebba-Maria hade ett studieuppehåll efter en termin på hortonomutbildningen. Det var hennes mamma som tipsade henne efter att ha läst en artikel om att hemleverans av ekologiska grönsaker var stort i England och Holland.

Jag behöver inte lyfta ett finger. Det är ganska fascinerande faktiskt.

Började i liten skala Det började i liten skala, med att Ebba-Maria själv packade och körde ut alla leveranser. Sedan dess har verksamheten växt och Ebba-Maria sysslar idag mest med företagsledning och kundkontakter.

bokför medan hon sover sambo Christer och sina föräldrar MariAnne och Bengt. Affärsidén är att sälja prenumerationer på ekologiskt odlade grönsaker, fruktlådor och en del andra ekologiska varor via den egna nätbutiken på mossagarden.se. Kunderna får sin leverans en gång i veckan, utan onödiga transporter och butikstillägg, tillsammans med inspirerande recept som förhöjer råvarorna.

Stort miljöengagemang Jag märker snabbt att Ebba-Maria har ett grundmurat miljöengagemang och de grönsaker som levereras är till största del ekologiskt odlade på gårdar i närheten. Allt för att skona miljön från onödiga transporter. Likaså sker leveranserna i de flesta fall till bestämda utlämningsställen, där kunderna sedan

Nappade direkt på Edison För några år sedan behövde Mossagården ett nytt bokföringsprogram, men man visste inte riktigt vilket man skulle välja. – Jag fick tips om Edison från en bekant och nappade direkt. Det skulle vara det bästa och det enklaste som fanns och eftersom jag inte har någon egentlig ekonomiutbildning tyckte jag att det lät bra. Det visade sig perfekt för mig som är självlärd inom bokföring. Allt är väldigt snyggt och lättanvänt. Men Edison Solutions levererade inte bara ett bokföringsprogram. Man hjälpte också Ebba-Maria att effektivisera de stora tunga bitarna i bokföringsarbetet – kundfakturorna och kundernas inbetalningar.

 5


 Automatisk inläsning Ebba-Maria använder i grunden standardprogrammet Edison Ekonomi Proffs, ett ekonomiprogram för bokföring, fakturering och hantering av kund- och leverantörsreskontror. För att slippa re­gi­stre­ ra kundfakturorna själv använder hon tillägget Edison AutoImport. Nätbutiken producerar fakturorna automatiskt och sparar då också uppgifterna som Edison behöver i en fil. Direkt när den är klar läses den automatiskt in av AutoImport, bokförs och förs in i kundreskontran. Samtidigt läses rätt kunduppgifter in till kund­re­gis­tret i Edison. – Jag behöver inte lyfta ett finger. Jag kan sitta och titta på skärmen hur fakturorna dyker upp i Edison i takt med att kunderna beställer på vår hemsida, förklarar Ebba-Maria. Det är ganska fascinerande faktiskt! För de kunder som prenumererar producerar näthandeln en månadsfaktura i början av varje månad. Även dessa läser AutoImport in med automatik. – Jätteskönt att slippa allt det tunga arbetet. Samtidigt har jag märkt att det blir färre fel. Datorn blir ju aldrig trött och gör inga slarvfel, vilket jag kunde göra.

Jag hade ingen aning om att man kunde lösa det så här smidigt!

Automatisk avprickning När kunderna betalar sina fakturor får Ebba-Maria en inbetalningsrapport från Bankgirot. Den hämtas elektroniskt med programmet GiroCom, även det ett program som är utvecklat och levererat av Edison Solutions. Ebba-Maria fick hjälp att ställa in GiroCom så att filerna hämtas automatiskt, en gång om dagen. Även inbetalningsfilerna läses in ­ direkt i Edison så fort de anländer, tack vare Auto­Im­port. Betalningarna bokförs och

prickas dessutom av helt automatiskt i kundreskontran. – De få inbetalningar som inte stämmer måste jag förstås hantera manuellt, men det är inget problem. I Edison får jag ut en rapport över de betalningar som inte kunnat matchas eller om kunden betalt för mycket eller för lite. Det är väldigt få varje månad som jag behöver ta hand om. Mina kunder är noggranna när de betalar, konstaterar hon nöjt.

Hela kedjan är automatisk Så nu sköts alltså hela kedjan med full automatik, från kundens köp i nätbutiken till att det bokförs och hanteras hela vägen till betalning i Edison. Och om kun­den inte betalar i tid använder Ebba-Maria kravhanteringen i Edison för att skicka ut påmin­nelser och inkassokrav. Även detta är auto­ma­ti­se­rat så att hon i princip bara be­hö­ver trycka på en knapp. – Jag hade ingen aning om att man kunde lösa det så här smidigt. Det var killarna på Edison som hjälpte mig med det. Och det är jag väldigt tacksam för. Tänk om jag aldrig fått det där tipset om Edison. Då hade jag antagligen fortfarande suttit och kämpat med fakturorna, skrattar Ebba-Maria och har svårt att dölja hur nöjd hon är.

Ebba-Marias program Ebba-Maria använder dessa program från Edison Solutions: Edison Ekonomi Proffs Ekonomiprogram för bokföring, fakturering och reskontror. Edison AutoImport Ett tillägg för automatisk inläsning av bland annat SIE-filer och inbetalningsfiler i Edison Ekonomi. Automatisk avprickning Ett tillägg för att pricka av ankommande betalningar i kundreskontran i Edison Ekonomi. Tillägget har i detta fall special­utvecklats efter Mossa­gårdens behov. GiroCom Program för att skicka och hämta betalfiler till/från Bank­girot. Edison Lön Proffs Löneprogram. ____ För mer information om programmen, kontakta Edison Solutions på www.edison.se. Mossagårdens hemsida hittar du på www.mossagarden.se.

nnEdison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se


Edison Magazine tar gärna emot signerade debatt­inlägg. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna bidrag.

Debatt Jan Magnusson:

Vem ifrågasätter företagens information när revisorn är borta? Som vi alla vet är revisionsplikten för mindre bolag på väg bort. Behovet av revisionsplikt i mindre bolag har under en längre tid debatterats. En statlig utredning ska till mars 2008 ta ställning till hur revisionsplikten ska avskaffas för de minsta bolagen och om det finns behov av att ersätta revisionsplikten med någon annan form av kvalitetssäkring. Ett skäl till borttagandet av revisionsplikten är att andra medlemsländer inom EU redan gjort undantag för de mindre bolagen och av konkurrensskäl ska inte svenska bolag belastas med mer administrativa kostnader än motsvarande bolag i andra länder. I verkligheten förhåller det sig dock så att revisionsplikt inte förekommit i flertalet av medlemsländerna tidigare. Istället förekommer alternativa sätt för att kvalitetssäkra ekonomisk information. Argumentet att det blir billigare utan revision är således inte hållbart. För övrigt så är det inte revisionen som är kostsam utan det omfattande regelverk för upprättande av ekonomisk information som de mindre företagen omfattas av. Revisorns roll är endast att kontrollera att regelverket följs. Förenklas regelverket blir såväl den ekonomiska administrationen som revisionen med automatik också billigare. Revision som den ska utföras enligt RS är omfattande och tidsödande. Den standarden är utformad för större bolag och blir alltför komplicerad vid tillämpning i mindre bolag. Däremot finns i andra länder andra former för säkerställande av ekonomiska rapporter. Tanken med revision är att tillförsäkra bolagets ägare att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig när ägare, styrelse och verkställande direktör är skilda

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

personer. Men i mindre bolag där ägare, styrelse och verkställande direktör är samma person finns inte samma behov. Däremot behövs kvalitetssäkrad ekonomisk information för alla andra intressenter till bolaget. Det gäller lån­gi­va­re, affärspartners, kunder, leverantörer, myndigheter och inte minst personal. Den revision som vi har idag skapar tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen. Den innebär kanske att ett leasingbolag törs hyra ut maskiner på flera år, att ett större bolag kan bedöma en underentreprenörs solvens och uthållighet och därmed få bli en del i ett långsiktigt byggkontrakt, att banker törs låna ut pengar utan personlig säkerhet från ägaren och dessutom till en rimlig ränta. Statliga och kommunala bolag kräver ofta årsredovisningar med revisionsberättelser flera år bakåt i tiden innan nya leverantörer accepteras. Jag tror att även utan revisionsplikt kommer större företag som själva är kvalitetssäkrade att kräva kvalitetssäkrad ekonomisk rapportering även från de mindre bolagen. Ingen köper en begagnad bil utan att besiktiga den, varför skulle svenska bolag teckna omfattande avtal utan krav på tillförlitlig ekonomisk rapportering? Jag är därför övertygad om att behovet av tillförlitlig ekonomisk rapportering kommer att finnas även efter slopandet av revisionsplikten. En mer väsentlig fråga i sammanhanget är vilka krav vi ska ställa på de som kommer att arbeta med kvalitetssäkring av ekonomisk information i framtiden. Här har vi revisorer en unik kompetens och utbildning. En kvalificerad revisor har universitetsutbildning, minst tre års praktisk yrkesutövning, genomgår omfattande kontroll hos Revisorsnämnden innan yrkestiteln erhålls, får sin titel

prövad och förnyad vart femte år, kvalitetskontrolleras löpande via branschorganisationen och ska fortlöpande vidareutbilda sig inom yrkesområdet. Ingen annan yrkesgrupp som sysslar med ekonomisk information för mindre bolag har samma hårda kompetenskrav. En revisor idag är tränad i att förstå och analysera affärsidéer och i att tänka kritiskt. Medan en redovisningskonsult fungerar som företagarens förlängda arm och bokför det han blir tillsagd att bokföra så ifrågasätter revisorn den lämnade informationen. Vem ska, när revisorn är borta, ifrågasätta värdet på varulagret? Vem ska åka ut och kontrollera att lagret består av aktuella artiklar, vem ska ifrågasätta obetalda kundfordringar? Vem kan förutom revisorn få grepp på de händelser som inte alltid syns i bokföringen? Vem ska säkerställa att skadestånd, tvister och garantier hanteras på korrekt sätt när kundfordringar, leverantörsskulder och avtal inte granskas och ifrågasätts? Det är bra att revisionsplikten debatteras och att det kommer fram alternativa metoder för att nå tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen. Men det är viktigt att kvaliteten i rapporteringen inte försämras och att den unika kompetens som revisorn har kommer företagaren till del i en utökad rådgivningsroll. När revisionsplikten tas bort är inte längre vårt oberoende ett hinder i vår rådgivning, utan företagaren bör tillförsäkras ökade möjligheter att ta till sig revisorns kompetens. ___ Jan Magnusson, auktoriserad revisor som driver egen revisions­byrå i Linköping. Inlägget är tidigare publicerat i Balans nr 8–9/2007. nn
Ekonominotiser Referensräntan 4 % Riksbanken har fastställt referens­räntan för perioden 1 januari – 30 juni 2008 till 4,0 procent. Det är en höjning med 0,5 procent­enheter jämfört med andra halv­ året 2007. Referens­räntan används bland annat för att beräkna dröjs­måls­ränta (med tillägg av 8 procent­enheter) om inget annat har avtalats. Källa: Riksbanken

FAR SRS lanserar ”bokslutsberättelse”

Längre ansökningstid för hushållsarbete

FAR SRS har tagit fram ett förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS). Tanken är att standarden ska utgöra en norm för hur en auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS ska arbeta. Det handlar alltså om en motsvarighet till Revisionsstandard i Sverige (RS), om än inte lika detaljerad. Standarden kommer även att ligga till grund för den kvalitetskontroll som alla auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS ska genomgå.

Sista dag att lämna in ansökan för att få skatte­reduktion för utgifter för hus­hålls­ arbete flyttas fram från den 1 februari till den 2 maj. Om man vill få pengarna redan i början av sommaren måste man dock lämna ansökan senast den 1 februari för att Skatte­verket ska hinna till­godo­ föra skatte­reduktionen. Den som lämnar in ansökan efter den 1 februari men före den 5 maj kommer att få reduktionen, men då betalas pengarna ut först under hösten.

I RedS lanseras en ny typ av intyg – en bokslutsberättelse som ska upprättas av redovisningskonsulten på uppdrag av kunden. Bokslutsberättelsen ska vara ställd till bolagets styrelse och tanken är att den ska vara ett intyg på att redovisningsarbetet har utförts i enlighet med bestämmelserna i RedS.

Sänkta socialavgifter i tjänstesektorn Regeringen vill ge förutsättningar för fler jobb i tjänstesektorn, samtidigt som man bekämpar svartarbete. Som ett led i detta vill man sänka socialavgifterna för vissa delar av tjänstesektorn, bland annat för restauranger, kaféer, taxi, hunddagis, motorverkstäder och frisörer. För dessa branscher ska social­av­gifter­na helt slopas, med undantag för ålderspensionsavgiften, vilket motsvarar en nedsättning med drygt tjugo procentenheter. Regeringen avsåg först att de nya reglerna skulle träda i kraft från den 1 januari 2008, men den tidplanen har man nu fått ändra på. Den 11 december 2007 gav EU-kom­mis­ sionen klartecken att gå vidare med förslaget men med krav på en be­gräns­ning som innebär att nedsättningen endast får omfatta små och medelstora företag. Förslaget kommer nu att kompletteras och beredas inom Regeringskansliet. Källa: RegeringenKälla: Skatteverket

I företag som framöver slipper kravet på revision, och därmed även kravet på en revisionsberättelse, kan intyget fun­ ge­ra som en ersättning. Enligt FAR SRS kan även andra intressenter än styrelsen komma att ha nytta av ett sådant intyg, exempelvis kreditgivare, myndigheter, kun­der och leverantörer. Källa: Balans

Hushållsarbete som löneförmån Den 1 juli 2007 började lagen om skatte­ re­duk­tion för utgifter för hushållsarbete att gälla. Riksdagen har nu beslutat att även införa skattereduktion för personer som haft hushållsarbete som skattepliktig löneförmån. I huvudsak ska samma til­lämp­nings­om­rå­ de, definitioner, beloppsgränser med mera gälla som i lagen om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på förmåner som den skattskyldige fått efter den 31 december 2007. Källa: Riksdagen

Fler nystartsjobb Från och med den 1 januari 2008 finns det utökade möjligheter till nystartsjobb. Det blir möjligt att ha nystartsjobb även hos alla arbetsgivare inom offentlig sektor. Vidare införs ett så kallat särskilt nystartsjobb samt nystartsjobb för deltidsarbetslösa. Särskilt nystartsjobb riktar sig till arbetsgivare som anställer någon som haft sjuk­ pen­ning, rehabiliteringspenning, sjukeller aktivitetsersättning i minst ett år på heltid. Nivån på stödet blir för de flesta arbetsgivare motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften. Nystartsjobb för deltidsarbetslösa ges till arbetsgivare som heltids-

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se


12 734 anställer tidigare deltidsarbetslösa och timanställda, som varit det under minst 2 år. Nivån på stödet för deltidsarbetslösa är motsvarande en halv arbetsgivaravgift. Du kan läsa mer om nystartsjobb på www.nystartsjobb.se. Källa: Arbetsförmedlingen

Så många personer hade ett nystartsjobb den sista november 2007.

Lägre sjukpenning, men höjt tak Från och med 1 januari 2008 ska den sjuk­ pen­ning­grundan­de inkomsten (SGI) multipliceras med faktorn 0,97 vid beräkning av dagersättning istället för nuvarande 0,989. Det innebär att SGI reduceras med 3 procent. Den sänkta dagersättningen gäller bland annat sjukpenning, rehabiliteringspenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning och närståendepenning. Samtidigt höjs taket för ersättningarna, som en följd av att prisbasbeloppet för 2008 höjts till 41 000 kronor. Det nya taket är 307 500 kronor (7,5 prisbasbelopp) för bland annat sjukpenning, rehabiliteringspenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. För föräldrapenning ligger taket på 410 000 kronor (10 prisbasbelopp).

Ändrade 3:12-regler Riksdagen har den 6 december beslutat att de så kallade 3:12-reglerna ska ändras. Reglerna gäller vid försäljning av kva­li­fi­ce­ra­de andelar i fåmansföretag. Be­slu­tet innebär att hälftendelningen i in­komst­sla­gen tjänst och kapital av en ka­pi­tal­vinst som överstiger sparat ut­ del­nings­ut­rym­me återinförs. Detta sker över­gångs­vis för åren 2008 och 2009. På den skattskyldiges begäran ska hälftendelningen även tillämpas på andelsavyttringar som görs under 2007. 3:12-reglerna gäller beskattning av utdelningar och kapitalvinster från få­mans­ före­tag till delägare som varit verksamma (aktiva) i fåmansföretaget i betydande om­fatt­ning. Syftet är att förvärvsinkomster ska beskattas ungefär lika oavsett om de kommer från ett lönearbete eller från arbetsinsatser i ett eget aktiebolag. När hälftenregeln nu återinförs ger det in­ ci­ta­ment att tillgodogöra sig vinstmedel i företagen genom systematiska och återkommande internöverlåtelser. Beslutet kom­bi­ne­ras därför med särskilda regler för att förebygga skatteplanering genom in­ter­na andelsförsäljningar och liknande.

Källa: Försäkringskassan

Underlåter en arbetstagare utan godtagbart skäl att lämna intyg enligt arbetsgivarens begäran är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den återstående delen av sjuklöneperioden. Källa: Riksdagen

Europeiskt betalnings­ ANNONS föreläggande Europaparlamentet och Europeiska unio­ nens råd antog den 12 december 2006 en förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Genom förordningen införs ett förfarande som syftar till att borgenärer – när gäldenären har sin hemvist i en annan medlemsstat – snabbt, enkelt och billigt ska kunna få obestridda krav fastställda i verkställbara avgöranden. Ett utfärdat europeiskt betalningsföreläggande ska erkännas och kunna verkställas i alla medlemsstater utan några mellanliggande förfaranden. Förordningen ersätter inte de nationella förfarandena för fastställande av obestridda krav i verkställbara avgöranden. Förordningen ska tillämpas fullt ut från och med den 12 december 2008. För­ord­ ningen är direkt tillämplig i Sve­ri­ge men kräver vissa kompletterande be­stäm­mel­ ser i fråga om bland annat be­sluts­myn­dig­ het, ansökningsavgift och verkställighet. Sådana har nu föreslagits i en pro­me­mo­ ria från regeringen.

Läkarintyg från första sjukdagen Från och med den 1 januari 2008 kan arbetsgivare begära läkarintyg från arbetstagare redan från den första sjukdagen i en sjuklöneperiod. Flera arbetsgivare har redan i dag en sådan möjlighet med stöd i kollektivavtal, men nu får alltså samtliga arbetsgivare rätt att i särskilda fall begära läkarintyg som avser förhållanden under perioden före den sjunde kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen.

Källa: Regeringen

Gratis nyhetsbrev Du kan få dessa och andra viktiga ekonomi­nyheter med e-post helt kostnadsfritt. Starta din prenumeration på vår hemsida, edison.se/ekonomibrevet, så får du löpande de senaste nyheterna inom redovisning, beskattning och företagande.

Källa: Riksdagen

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se
Drag


Text: Håkan Hansson

Så här tror redovisningskonsulterna att de kommer att vara organiserade i framtiden

Det kan bli kamp om vem som bäst organiserar redovisningskonsulterna. På ena sidan står Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, på den andra revisorernas organisation FAR SRS som nyligen startat en ny sektion för just redovisningskonsulter.

Vi har frågat drygt 1 000 redovisningskonsulter vilken eller vilka organisationer de tror att de kommer att tillhöra i framtiden. Så här blev resultatet: Ingen

12% (7%) FAR SRS

om redovisningskonsulterna

Nu väntar kanske andra tider. Eftersom revisionsplikten i mindre aktiebolag väntas bli avskaffad under 2008 ser sig revisionsbyråerna om efter andra uppdrag. Då är just redovisning ett intressant område. På FAR SRS, organisationen för ca 4 000 revisorer och rådgivare, menar man att redovisningskonsulter har en stark intressegemenskap med revisorer och andra ekonomiska rådgivare. Därför är det naturligt att samla dessa i en gemensam och stark branschorganisation. Man välkom-

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

SRF

11% (0%)

kampen SRF har i över 70 år varit den dominerande branschorganisationen för redovisningskonsulter. Man har idag ca 4 300 medlemmar, vilket man bedömmer som drygt hälften av alla verksamma redovisningskonsulter i Sverige.

2% (0%)

Båda

75% (93%)

Den inre ringen, och siffrorna inom parentes, visar medlemskap idag. SRF kommer alltså helt väntat att tappa vissa medlemmar till FAR SRS, men av enkäten att döma blir det ingen massflykt. Flera kommer också att välja medlemskap i båda organisationerna.

nar nu redovisningskonsulter och har nyligen utökat sin verksamhet med en särskild redovisningssektion.

Inget samgående Det har förts diskussioner mellan de båda organisationerna om ett samgående, men man har inte lyckats komma överens. Det blir alltså inget samgående, i alla fall inte inom den närmaste framtiden.

Båda har starka argument Alltså finns det nu två organisationer som båda försöker locka till sig redovisningskonsulterna, var och en med sina argument. Det kan bli en hård kamp. FAR SRS har en tyngd med sin bakgrund och åtnjuter stor respekt inom näringslivet. SRF har också ett mycket gott anseende och

lång erfarenhet av att organisera redovisningskonsulterna. Vem som vinner den dragkampen, eller om båda blir vinnare, återstår att se. Enligt Mats Dahlberg på SRF finns det plats för båda organisationerna och möjligheter till samarbeten i olika former framöver. I grunden är konkurrens en positiv drivkraft, anser han. ___ På följande sidor har vi låtit representanter för de båda organisationerna själva kommentera situationen. Läs vad de har att säga.



11


Dragkampen

Foto: Kristina Svensson

Varför organiserar FAR SRS även redovisningskonsulter? Text: Tomas Borgström, ordförande i FAR SRS Redovisningssektion

Jag skall försöka besvara frågan men måste först ge en kort bakgrund: FAR SRS strävar efter att vara en marknadsorienterad branschorganisation. Sedan många år arbetar revisorer, redovisnings- och skattekonsulter samt olika ekonomiska rådgivare sida vid sida. Dels är man sysselsatta med att tillsammans lösa uppdragsgivarens problem, dels är man inte sällan anställda på samma företag. I många fall är det dessutom samma fysiska personer som har olika roller hos olika uppdragsgivare. För vår omvärld, definierad som samhälle och näringsliv, är det därför naturligt att se revisionsoch redovisningsbranschen som en enda bransch. Det är mot denna bakgrund naturligt att även de inblandade parterna organiserar branschorganisationen efter hur omvärlden ser på branschen. Och egentligen borde vi ha gjort detta för länge sedan.

Tillsammans är vi starka Tillsammans kommer vi att vara starka och kraftfullt kunna driva branschfrågor på både det nationella och internationella planet. Detta är till nytta för våra medlemmar men även för näringsliv och samhälle. Tillsamman kommer vi att ha ekonomiska resurser för att driva olika utvecklingsprojekt. Tillsammans kommer vi även att kunna driva kansli, förlags- och utbildningsverksamhet på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Fortsatt positiv utveckling Vår bedömning är att redovisningsmarknaden kommer att ha en fortsatt positiv utveckling under de närmaste åren. Detta främst beroende på en kombination av teknisk utveckling och ändrade attityder. Den tekniska utvecklingen gör att kunden idag har en minst lika hög tillgänglighet på outsoursade processer och funktioner som om de utfördes hos kun-

12

den själv. Till detta kommer att attityden hos företagen håller på att förändras. Det är inte längre konstigare att lägga ut ekonomiarbetet på entreprenad än IT-driften eller städningen. Allt detta innebär att redovisningsföretag och redovisningskonsulter i framtiden kommer att vara allt mer betydelsefulla som leverantörer till näringslivet.

Slopad revisionsplikt Den pågående revisionsutredningen kommer innebära att en stor del av företagen kommer att undantas från plikten att ha revisor. Vad detta kommer att innebära i praktiken är för tidigt att uttala sig om men en sak är klar: vissa företag kommer att utnyttja undantaget och därmed inte längre ha en kvalificerad revisor. Även i dessa fall kommer redovisningsföretagen och -konsulterna att få en större betydelse och därmed även ett större ansvar.

För vår omvärld är det naturligt att se revisions­ och redovisningsbranschen som en enda bransch.

Detta görs på olika sätt, dels genom att höja den grundläggande kompetensen på redovisningskonsulterna, dels genom att tillse att dessa konsulter levererar ett arbete av hög och förutsägbar kvalitet. För att tydliggöra detta har titeln Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS införts. Titeln visar att redovisningskonsulten erhållit sin auktorisation från FAR SRS och därmed uppfyller de högt ställda krav på utbildning och praktisk erfarenhet som krävs för att bli medlem. Vidare gäller att redovisningskonsulten är skyldig att följa de etiska regler och den Redovisningsstandard i Sverige (RedS) som kommer att fastställas av FAR SRS. Standarden skall tjäna som vägledning för redovisningskonsulten i det dagliga arbetet. Det är viktigt att ha en standard som är gemensam för alla redovisningskonsulter. Det ger förutsättningar för en hög och enhetlig kvalitet i det utförda arbetet.

Svaret är självklart

Som medlem i FAR SRS tillhör du Sveriges ledande branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och ekonomiska rådgivare. Du får tillgång till en kompetent backup från kansliet, förstklassig litteratur från FAR SRS Förlag och specialanpassad utbildning från IREV.

Svaret på frågan varför FAR SRS även har redovisningskonsulter är som jag ser det självklart. Redovisningskonsulter, revisorer och ekonomiska rådgivare arbetar i samma bransch och tillsammans är vi starkare, vilket är till nytta för såväl medlemmar som näringsliv och samhälle.

Medlemskap i FAR SRS är till för alla de redovisningskonsulter som vill göra lite mer av sitt yrkesval. Att det finns andra organisationer för enbart redovisningskonsulter är bara bra. Det ökar utmaningen och främjar samt påskyndar utvecklingen.

FAR SRS garanterar kvalitet

___

FAR SRS ambition är att skapa en kår av professionella redovisningskonsulter som skall kunna motsvara näringslivets och samhällets förväntningar och krav.

Tomas Borgström Ordförande i FAR SRS Redovisningssektion nn

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se


Dragkampen

SRF – ett färgstarkt original Text: John E Eriksson, förbundsdirektör SRF

Fri och oberoende Redovisningsbranschen har utvecklats starkt tack vare redovisningskonsulternas hedervärda arbete under många år. Lägg där till SRF:s enträgna kamp för redovisningskonsulternas kompetens och erkännande på marknaden. SRF är en stark branschorganisation som profilerar en titel, auktoriserad redovisningskonsult, med totalt fokus på detta och inget annat. Genom att vara medlem i SRF visar man att man är en kompetent, fri och oberoende yrkesutövare inom praktisk ekonomihantering.

SRF står för kvalitet Satsningen på en auktorisation av konsulter kommer från SRF:s medlemmar. Detta samhällsnyttiga ansvarstagande har vuxit fram inifrån medlemskåren. Vanligen brukar det vara yttre hot som får organisationerna att agera, såsom i fallet med avskaffandet av revisionsplikten. Men så är inte fallet med SRF:s auktorisation av redovisningskonsulter. Här är det SRF:s medlemmar som själva tagit detta berömvärda initiativ. Det är ett ställningstagande för kvalitet och kundnytta, som har fått stort och positivt erkännande i hela näringslivet. De enda kritiska rösterna som hörts är protesterna från revisorsorganisationen, som av förklarliga skäl känner sin existens hotad.

Ensam är aldrig stark Många auktoriserade redovisningskonsulter arbetar själva som egna företagare, vilket ger dem extra tyngd i sin rådgivning till ägarledda företag. Problem som de ska lösa och frågor som ställs till dem spänner över betydligt större område än vad som täcks av debet och kredit och skatteregler. Det är därför viktigt att den auktoriserade redovisningskonsulten har kunskaper som täcker ett stort område

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

av företagande och ekonomi. De auktoriserade redovisningskonsulterna har skaffat sig denna kompetens genom fortlöpande utbildning och praktik. De har blivit landets verkliga företagsrådgivare och en viktig resurs för alla företagare. En del av denna viktiga utveckling är en direkt följd av att man som konsult har ett starkt nätverk av kompetens och kollegor samt ett branschförbund som sporrar till utveckling. SRF är just detta kompetensnätverk. Under senare år har inslaget av konsulter som arbetar i större organisationer ökat något i SRF. Den kollegiala generositeten är intressant nog lika stor oavsett om man jobbar i ett litet företag eller i ett stort företag. Detta beror bland annat på att alla SRF-medlemmar är jämlika i samma yrke i organisationen. Ingen behöver hävda sitt revir.

Organisationer som ska hävda många gruppers intressen kommer att prioritera den starkare på bekostnad av den svagare.

SRF har endast ett fokus Organisationer som ska hävda många gruppers intressen kommer att prioritera den starkare på bekostnad av den svagare. Om kampen ska stå mellan revisorer och redovisningskonsulter i en revisorsorganisation, så kommer knappast redovisningskonsulten att dra det längsta strået. Erfarenhet från gångna års debatt kring revisionspliktens avskaffande visar detta tydligt. SRF anser dock att avskaffandet av revisionsplikten är positivt, för alla. Inte

minst för de revisorer som vill utveckla sin verksamhet. Alla har vid det här laget insett att revisionsplikten kommer att avskaffas, frågan är hur och när. Därför är det tragiskt att se hur man från centralt revisorshåll nu försöker utmåla landets företagare som mer eller mindre kriminella och påstå att endast revisionsplikten får dem att avstå från brott. Detta är knappast sant utan mera ett uttryck för desperationsnivån och bristen på relevanta argument i den numera ensidiga debatten. Min erfarenhet är att den allmänna viljan att göra rätt och att ta sitt ansvar snarare är mycket hög hos svenska företag.

SRF ger trygghet En auktoriserad redovisningskonsult som är medlem i SRF är en trygg, obunden, samarbetspartner som står på företagarens sida oavsett om det gäller företagets ekonomi eller den privata ekonomin. SRF:s produkter i form av utbildningar, dokumentmallar, ansvarsförsäkringar, lobbyverksamhet och mycket annat kommer både konsulterna och deras kunder tillgodo. Som medlem i SRF har man dessutom tillgång till kostnadsfri frågesupport. Redan nu finns det cirka 4 000 auktoriserade redovisningskonsulter anslutna till SRF. Detta som ett resultat av idogt kvalitetsarbete under många år, med inriktning att auktorisera redovisningskonsulter och stödja dem i deras arbete med att skapa kvalitet i sina tjänster. ___ John E Eriksson Förbundsdirektör SRF nn

13


Text och foto: Håkan Hansson

Betyg: 4,7 av 5

Ny undersökning ger Edison mycket höga poäng Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF har ännu en gång mätt hur nöjda redovisningskonsulterna är med sina redovisningsprogram och supporten från programtillverkarna. Edison får genomgående mycket höga poäng och blir totalt tvåa i undersökningen, några hundradelar efter årets vinnare BL Administration. Det är för tredje gången SRF genomför samma typ av undersökning bland sina medlemmar. I år svarade nästan 1 000 kvalificerade redovisningskonsulter på frågorna om sina program och leverantörer. Edison får i år tydligt bättre betyg på samtliga fem frågor i enkäten, jämfört med 2006.

– Det är ett bevis på att vi satsat rätt i vårt förbättringsarbete, menar Thomas Fredholm, vd för Edison Solutions.

En favorit i enkäten Så här sammanfattas Edisons betyg i SRF:s tidning Konsulten: ”Edison är en av enkätens favoriter, med genomgående mycket höga poäng. Edison stod för övrigt som vinnare på prispallen föregående år. Edison har många och nöjda användare, vilket också tydligt framgår av de fritextkommentarer som finns i enkäten.” Edisons betyg ligger på samma höga nivå som förra året, medan alla övriga, utom BL Administration, får sänkt betyg i årets undersökning. Detsamma gäller betyget för den support som programföretagen ger sina kunder: BL Administration och Edison ligger kvar i toppen medan majoriteten av de övriga får sänkt betyg.

Stämmer mycket bra

4

3

3,88

14

Enligt undersökningen ökar också Edison och några andra mindre programföretag sina marknadsandelar, på bekostnad av de större företagen. – Det känns helt logiskt att högre kundnöjdhet vinner i längden, säger Thomas Fredholm. Jag tror att trenden kommer att fortsätta, även om det finns en inbyggd tröghet i den här branschen. ___ Mer information om Edisons program finns på edison.se.

4

3

3,83

3,63

3,61

3,57

3,75 3,38

2

Stämmer inte alls

Ökar sina marknadsandelar

Programleverantören har snabb och bra support och löser mina problem

Programmet är lättarbetat och anpassat för vår verksamhet och vårt användningsområde Stämmer mycket bra

– Det är intressant att se att vi är några mindre programföretag som år efter år klarar oss bättre i undersökningen än de större, som Visma Spcs, Visma Xor och Hogia, säger Thomas Fredholm. Kunderna verkar uppskatta en nära kontakt med sina leverantörer och supporten verkar fungera bättre hos de mindre aktörerna, fortsätter han.

3,23

1 BL Administration

Edison

Briljant

SPCS

XOR Compact

SoftOne

Hogia

3,70

3,40

2

Stämmer inte alls

3,31

3,28

2,91

2,75

1 BL Administration

Edison

SPCS

Briljant

XOR Compact

SoftOne

Hogia


Det bästa program ”vi någonsin kommit i kontakt med!”

Fritextkommentar från en av deltagarna i enkäten

Det känns helt logiskt att vi ökar våra marknads­ andelar. Nöjda kunder är den bästa reklam vi kan få, menar Thomas Fredholm, vd för Edison


Skatteverket vill småföretagen

förenkla för

Text: Erik Boman, Skatteverket Anna Scocco och Linda Malmqvist g jorde undersökningen.

bokföringen – det är några av idéerna i en ny rapport med förenklingsförslag för små­ företag. Bakom rapporten står utredarna Linda Malmqvist och Anna Scocco på Skatte­ verkets utvecklingsstab. Det finns många åsikter och fördomar om småföretagarnas förhållande till Skat­ te­ver­ket. Både om företagares skatte­ mo­ral och om skattetjänstemännens atti­­ty­­der. Det kan handla om krångliga blan­ket­ter och regler som sätter hinder i vägen för företagarna, nitiska skatte­byrå­ kra­ter som utgår ifrån att alla försöker smita från skatten, eller fuskande egen­fö­ re­ta­ga­re som inte vill ge kunderna kvitton, jobbar svart och åker på husvagnssemester med firmabilen. Och visst... Några av fördomarna bekräftas i utvecklingsstabens rapport. Ut­gångs­ punk­ten är nämligen en stor intervju­ undersökning med över 2 000 fö­re­ta­ga­re som TNS Gallup har gjort åt Skat­te­ver­ ket.

Svårt att göra rätt för sig För rapportförfattarna har det varit viktigt att ta reda på företagarnas egen syn på sitt företagande och skattesystemet. Av undersökningen framgår att 74 procent tycker att det är svårt att känna till alla regler och att 69 procent tycker det

16

Foto: Erika L Andersson

Längre redovisningsperioder för sociala avgifter och skatter, schablonavdrag för vissa kostnader och möjlighet för fler att använda kontantmetoden i

är svårt att förstå alla regler. Regelverkets utformning är med andra ord ett stort hin­der för småföretagarens möjlighet att göra rätt för sig. Exempel på krångliga regler som lyfts fram i intervjuerna är avsättningsregler, regler för förmånsbil, representation, avskrivningar och moms­ redo­vis­ning.

Stor del av skattefelet Sedan tidigare vet man att småföretagare står för en stor del av skattefelet i Sverige. Många småföretagare upplever inte skat­ te­sy­ste­met som rättvist och att skillnaderna är stora mellan att vara anställd och att vara egenföretagare. Även om många småföretagare klagar på att skatterna är för höga så visar TNS Gallups undersökning att många småföretagare i första hand inte är ute efter att minimera skatten utan vill ha mindre krångliga regler att förhålla sig till. De flesta vill göra rätt för sig och bidra med skatt till ett välfärdssamhälle.

Majoriteten av företagen är små I Sverige finns det 920 000 företag, enligt SCB:s statistik. De allra flesta av dem är små, 92 procent har färre än fem an-

ställda. Trenden, både internationellt och i Sverige pekar mot att de små företagen kommer att bli fler i framtiden. – Småföretag har en mycket större administrativ börda och högre kostnader för att göra rätt för sig än större företag. Därför ser vi ett stort behov av förenklingar, säger Linda Malmqvist som tillsammans med Anna Scocco har skrivit rapporten. Det finns många olika definitioner på var gränsen går för ”små” företag. Rap­por­ tens förenklingsförslag riktar sig till en relativt snäv krets av företag och sätter gränsen vid en årsomsättning på 5 miljoner kronor. Det innebär ändå att 99 procent av alla enskilda firmor och närmare 70 procent av alla aktiebolag omfattas.

Sverige ligger efter Utvecklingsstabens rapport konstaterar att Sverige skiljer sig från de flesta andra länder inom OECD och EU som redan har infört speciella och förenklade regler för de minsta företagen. Många länder har lägre skattesatser för små företag. Mer än hälften av länderna inom OECD har tröskelvärden för moms som innebär

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se


att små företag är undantagna från kravet att redovisa moms.

Lika regler missgynnar småföretagen

Utvecklingsstabens förslag i korthet:

Att skapa särskilda regler för de minsta företagen innebär att man till viss del frångår den rådande principen i skattesystemet om neutralitet och lika behandling mellan olika företagsformer.

• Betala in preliminärskatten i efterhand baserat på ägarens uttag.

– Vi tycker att man kan ifrågasätta den teoretiska principen att alla företag ska behandlas lika. Vi ser att lika regler i praktiken leder till att de minsta företagen missgynnas, säger Linda Malmqvist.

• Längre och gemensamma redovisnings­perioder för skatter och avgifter – tre månader. Redovisning och inbetalning den sista i månaden efter ­redovisningsperioden.

Exempel på det är att enskilda näringsidkare sällan använder möjligheterna till avsättning till räntefördelning och expansionsfond fullt ut. Undersökningar har även visat att de små företagens kostnader för att redovisa skatter och göra rätt för sig är flera gånger högre än för större företag.

• Riskpremie som ersätter periodiseringsfond, expansionsfond och ränte­ fördelning. Till exempel avdrag på inkomsten, investerings­fond och ­möjlighet att föra över obeskattade vinster till ett framtida aktiekapital.

Alla vinner på enklare regler

Den som vill ha en kopia på rapporten eller mer bakgrundsinformation kan kontakta Linda Malmqvist på Skatteverkets huvud­kontor i Solna.

Rapporten är ett idéunderlag som nu har skickats till regeringen och andra intressenter. De flesta av förslagen kräver fortsatt utredande och lagändringar om regeringen väljer att gå vidare med dem. Men några av förslagen skulle kunna genomföras relativt snabbt. Det främsta syftet med rapporten är dock att lyfta upp frågan om småföretagens villkor till diskussion.

• Fler ska kunna använda den enklare kontant­metoden i bokföringen. • Direktavskrivningar för inköp och investeringar upp till exempelvis ett basbelopp.

• Schablonavdrag i deklarationen istället för att yrka avdrag för vissa ­kostnader.

• E-tjänst för att sköta bokföring och admi­ni­stra­tion – genererar alla ­uppgifter, dekla­ra­tio­ner och betalningsuppmaningar. Hela rapporten finns på skatteverket.se.

– Alla är vinnare med enklare regler. Det skapar tillväxt i ekonomin, risken för skattefel minskar och det ökar förtroendet för skattesystemet, säger Linda Malmqvist. nn

Fotnot Efter att artikeln skrevs har Riks­ dagen fattat beslut om förlängd redo­visnings­period för moms.

Varsågod! Prenumerera gratis på Edison Magazine! Gå in på edison.se/magazine och starta din egen prenumeration på tidningen Edison Magazine. I Edison Magazine kan du läsa matnyttiga artiklar om redovisning, beskattning och företagande, blandat med aktuell information från Edison Solutions. www.edison.se

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

17


Företagarskolan – del 1:

Text: Mats Dahlberg

Starta företag

Är du företagare eller drömmer om att bli? Att driva företag är en spännande upptäcksfärd – men en djungel av lagar, regler och nya begrepp. Det är lätt att gå vilse. I den här artikelserien behandlar vi kortfattat och lättbegripligt en mängd områden som företagaren måste behärska. Starta företag Det startas drygt 40 000 företag i Sverige varje år. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån SCB, fanns det 2005 omkring 700 000 företag, jordbruk ej inräknade. Av dessa företag hade 99 procent mindre än 50 anställda och tillhör därmed kategorin små företag. Nästan 500 000 av företagen hade inga anställda och betraktas därmed som soloföretag. Anledningarna till att vi väljer att starta företag är många men det finns en gemensam punkt som vi alla måste passera innan vi kommer till skott – vi bedömer att företagandets belöningar är större än dess risker. Vad som är stor eller liten risk är dock en subjektiv fråga. Vissa av oss är mycket riskbenägna medan andra alltid tar det säkra före det osäkra. Företagandets spelregler är dock desamma för alla. Vi är alla underställda samma lagar, regelverk och marknadskrafter. Hur vi organiserar vårt företag har stor betydelse för hur företaget fungerar i olika beslutssituationer. Det är därför viktigt att du redan på planeringsstadiet förvissar dig om att du förstår fördelar och nackdelar med de olika företagsfor-

18

merna. Det lönar sig vanligen att diskutera detta med en redovisningskonsult som kan ge råd och hjälp.

tagets framtid. Budgeten fyller flera viktiga funktioner och det finns ett antal olika situationer som kräver en budget.

Bolagsverket är den statliga myndighet som registrerar företag i Sverige. På Bolagsverkets hemsida finns också nyttig information, blanketter och broschyrer.

Investeringsbudgeten upprättar vi för att se om en viss investering är lönsam eller inte. När du startar företaget satsar du säkert egna och lånade pengar i olika maskiner och inventarier. Beroende på hur länge ett inventarium kan användas, kommer kostnaden i form av värdeminskning att vara olika. Satsar du 100 000 kronor på en maskin som kan användas under fem år, så är det minsta du kan begära, att den ska generera motsvarande belopp under den perioden eller 20 000 kronor per år. I det läget har vi ändå bara fått tillbaka pengarna, utan avkastning, så affären är ju än så länge ganska dålig.

Gör en affärsplan Så, vilka är dina mål och varför vill du starta företag? Svaren på dessa frågor kommer att vara din affärsplan. Affärsplanen är det dokument där du sammanfattar dina förutsättningar för att starta och driva företag. Du ska kunna svara på: • Vilka är dina tänkbara kunder och hur ska du nå dem? • Varför ska de välja just dig och inte dina konkurrenter? • Vad kommer dina produkter att uträtta för dina kunder? Vilka problem och behov kommer dina produkter att lösa och tillfredställa hos dina kunder? • Vilka speciella kunskaper behöver du i den bransch som du valt? Har du dessa? • Var finns den information som du behöver? Vem eller vilka kan hjälpa dig med råd och information? • Vad kommer du att göra för att uppnå dina mål? Vilka är dina faktiska steg och planer för din första tid som företagare?

I din affärsplan ska du göra en startbudget som visar hur mycket kapital du behöver vid start och under den första tiden. Här är investeringsbudgeten användbar. Resultatbudgeten visar vilka intäkter och kostnader du räknar med under den första perioden och är vanligast det första året eller åren. Alltför långa budgetperioder är oftast riskabla då prognoserna blir för osäkra. Tänk på att du gör budgeten för dig själv i första hand och inte för banken. Det är du som ska leva upp till förväntningarna och om du är allt för fantasirik med siffrorna så är det dig själv du lurar i första hand.

Dags att göra en budget

Likviditetsbudgeten är förmodligen den viktigaste av alla budgetar, speciellt i ett skede när verksamheter startas, ändras eller när osäkerheten beträffande kunder är stor. I likviditetsbudgeten ställer vi inbetalningar mot utbetalningar och ser om vi har råd att betala våra räkningar i den takt de förfaller.

Budgeten är den ekonomiska kalkyl som du upprättar för att kunna planera före-

Din bankman kommer med största sannolikhet att fråga efter likviditetsbudge-

När du kommit så här långt har du en första grov bild av vad som kommer att krävas av dig som företagare i den bransch du valt. Om idén fortfarande känns lockande är det dags att gå in på detaljerna.

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se


ten, när du startar eller expanderar, och detta med rätta. Många företag har gått i graven på grund av brist på pengar. Verksamheten och produkterna är kanske bra men utan pengar blir det inga leveranser, de anställda tröttnar om inte lönen kommer och banken vill inte satsa mera. Det är inte ovanligt att likviditetsbudgeten bryts ned i veckor för att man ska kunna planera sina betalningar. Att ha brist på pengar är mycket tidskrävande för företagaren. Istället för att långsiktigt ägna sig åt produkterna och dina kunder tvingas du ständigt jaga pengar och förhandla med fordringsägarna för att de ska hålla sig lugna. Överdriven optimism vid företagsstart och litet eget kapital kommer att leda till ett svettigt liv som företagare. Med god planering och bra rådgivare kan detta förhindras.

Två av tre svenska företag är soloföretag.

Företagsformer Det finns olika företagsformer och de fungerar på olika sätt. Enligt Verket för Näringslivsutveckling NUTEK är två av tre svenska företag soloföretag. Valet av företagsform är mycket viktigt och du bör noga tänka igenom konsekvenserna i ditt eget fall. Vissa företagsformer begränsar ditt personliga ansvar, såsom exempelvis aktiebolaget, men kan i gengäld innebära att kreditgivaren kräver en personlig borgen, vilket medför att det personliga ansvaret ändå finns kvar. I handelsbolaget har delägarna, bolagsmännen, ett solidariskt ansvar. Det innebär att alla tar ansvar för varandras agerande i bolaget och en fordringsägare

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

kan i princip kräva vem som helst av bolagsmännen, varefter dessa sinsemellan sedan får göra upp om notan. Reglerna för hur sjukpenning beräknas och utbetalas är också olika och kan vara värda att granska. På nästa sida finns en tabell som visar likheter och olikheter mellan de olika företagsformerna. Ett gott råd kan vara att inte göra valet av företagsform mer komplicerat än det behöver vara. Att driva företag innebär tillräckligt mycket administration utan att du för den skull behöver anstränga dig särskilt för att bidra till onödigt krångel. Så, vilken företagsform passar in i din affärs­plan?

Alla betalar skatt Diplomaten, politikern och vetenskapsmannen Benjamin Franklin skriver i ett av sina brev att ”ingenting i den här världen kan sägas vara säkert, förutom döden och skatten”. Så sant. Alla betalar skatt och beskattningen av de olika företagsformerna är relativt likvärdig när det gäller skatteuttaget i det långa loppet, men vägarna dit kan vara olika. I vissa företagsformer kan du dessutom lätt samla på dig en skatteskuld som kan bli besvärande. Tänk på att skattelagstiftningen är mycket komplex och kräver specialistkunskaper. Planera tillsammans med en redovisningskonsult så blir det rätt från början. Även Skatteverket är oftast hjälpsamma och serviceinriktade. Tveka inte att fråga!

Köpa företag Ett alternativ till att starta ett företag från grunden kan vara att köpa ett företag som redan är i drift. I Sverige beräknas omkring 200 000 företag byta ägare, alternativt läggas ned, inom en period av cirka tio år. Att köpa ett företag kräver, förutom branschkunskaper i sig, andra speciella kunskaper och erfarenheter, men det kan å andra sidan vara en möj-

Företagarskolan är skriven av Mats Dahlberg. Han är auktoriserad redovisningskonsult, verkställande direktör för SRF Ekonomi­ utbildning AB och en uppskattad föreläsare inom ekonomi och företagande.

lighet att snabbt skaffa sig både kunder, produkter och duktiga anställda. Om du vill köpa ett befintligt företag, kontakta företagsförmedlare och redovisningskonsulter och meddela ditt intresse. _____ Läs om olika företagsformer på nästa sida.



Mer hjälp Behöver du hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult kan du hitta en sådan på Sveriges Redo­vis­ nings­konsul­ters Förbunds (SRF) hemsida, www.srfkonsult.se. Edison Solutions har bra och prisvärda programvaror för bokföring, fakturering, löner etc. Läs mer på edison.se.

19


Företagarskolan



Olika företagsformer – likheter och olikheter Enskild näringsverksamhet

Handelsbolag

Kommanditbolag

Aktiebolag

Ekonomisk förening

Juridisk person

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ägarnas ansvar för företagets skulder

Obegränsat personligt ansvar

Obegränsat solidariskt och personligt ansvar hos ägarna

Komplementär: Obegränsat solidariskt och personligt ansvar

Inget personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital

Inget personligt ansvar. Riskerar bara insatsen

Kommanditdelägare: Sin insats Registrering

Alltid hos Skatteverket. I vissa fall hos Bolagsverket

Hos Bolagsverket och Skatteverket

Hos Bolagsverket och Skatteverket

Hos Bolagsverket och Skatteverket

Hos Bolagsverket och Skatteverket

Beskattning

Ägaren beskattas för nettointäkten

Respektive delägare beskattas för sin del av nettointäkten

Respektive delägare beskattas för sin del av nettointäkten

Bolaget beskattas för vinsten. Ägaren beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning

Föreningen beskattas för vinsten. Medlemmarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning

Namnskydd

Inom länet vid registrering hos Bolagsverket

Inom länet

Inom länet

I hela landet

I hela landet

Antal ägare

Alltid 1 fysisk person

Minst 2 personer, fysiska eller juridiska

Minst 2 personer, fysiska eller juridiska

1 person eller fler, fysiska eller juridiska

Minst 3 medlemmar, fysiska eller juridiska personer

Krav på revisor

Nej, normalt inte*

Nej, normalt inte*

Nej, normalt inte*

Ja, minst 1 auktoriserad eller godkänd revisor

Ja, minst 1. Större förening auktoriserad revisor

Fördelning av vinst och förlust

En ägare, ingen fördelning. Undantag make, maka och sambo med gemensamma barn

Enligt avtal om sådant finns, annars lika fördelning

Enligt avtal om sådant finns, annars lika fördelning

Vinst kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning

Vinst kan fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring

Kapitalkrav

Nej

Nej

Komplementär: Nej Kommanditdelägare: Visst belopp

100 000 kr i privata bolag, 500 000 i publika bolag

Ja, i form av en kontantinsats eller en arbetsinsats

Vem företräder företaget?

Näringsidkaren

Bolagsmännen, var och en för sig eller gemensamt

Komplementärerna

Styrelsen, vd

Styrelsen, vd

Sjukpenninggrundande inkomst

Nettointäkten

Nettointäkten för delägarna var och en för sig

Nettointäkten för delägarna var och en för sig

Uttagen lön

Uttagen lön

Sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna

Sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning från Försäkringskassan

Sjuklön från företaget

Sjuklön från föreningen

*) Undantag finns för större företag, vissa handelsbolag och kommanditbolag som ägs av juridiska personer samt företag med speciell verksamhet, exempelvis advokatverksamhet. Källa: Nutek

20

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se


Nytt från Edison

+ 31 %

2008 års versioner

Rekordår för Edison: Försäljningen upp 31 %

Version 4.1 av Edisons ekonomiprogram har precis blivit klar. Bland nyheterna finns ett nytt utseende på skattedeklarationen, kvartalsvis redovisning av moms, nya och ändrade deklarationsblanketter, förenklat årsbokslut för enskilda firmor (K1-företag) och den nya kontoplanen BAS 2008.

Edison har haft sitt bästa försäljningsår någonsin. Under 2007 ökade försäljningen av ekonomiprogram, uppdateringar och serviceavtal med 31 % jämfört med 2006. Hela ökningen har skett genom organisk tillväxt. Edison Solutions är i en växande fas och genomför för närvarande flera olika satsningar för att stärka sin konkurrenskraft och öka sina marknadsandelar. – Vi fortsätter och intensifierar nu våra satsningar på ökad kundnöjdhet, även om vi redan fått bäst betyg i flera oberoende undersökningar, säger Thomas Fred­ holm, vd för Edison Solutions. Pro­duk­ ter­na kom­mer att uppdateras tätare och vi förstärker också vår supportavdelning för att kunna ge en ännu bättre service till våra kunder.

Vårens kurser klara Nu är vårens kursschema bestämt. Vi erbjuder bland annat grundkurser och fördjupningskurser i våra bokförings- och löneprogram, liksom en teorikurs i allmän löneadministration. Du som är intresserad av att utbilda dig i Edison Ekonomi eller Edison Lön kan läsa mer på edison.se/kurser.

N yh et !

Arbeta med skannade fakturor i Edison Edison Solutions har tagit fram en särskild programvara, Edison Workflow In­ te­gra­tion (EWI), för att integrera system som hanterar leverantörsfakturor elektroniskt med Edison Ekonomi. De system som stöds inledningsvis är Baltzar från Palette (www.palette.se) och Conrab OPTO (www.conrab.se). EWI är mo­dul­ upp­byggt och kommer efter hand att kompletteras med stöd för ytterligare system.

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

Så mycket ökade Edison Solutions programförsäljning 2007 jämfört med 2006.

Lindebergs Grant Thornton är en av de kunder som idag arbetar aktivt med Baltzar, EWI och Edison Ekonomi. Tack vare lösningen kan de effektivisera sina kunders hantering av leverantörsfakturor avsevärt och spara både tid och pengar.

Även Edison Lön har kommit i en ny version (2008.a). Bland annat är programmet fullt anpassat för 2008 med en ny skatteberäkning, ny skattedeklaration, än­dra­de arbetsgivaravgifter och nya bilförmåner, utlandstraktamenten och mil­er­ sätt­ning­ar. Nytt är också kontrolluppgifter för 2007 och att kalendariet nu ingår utan att ett särskilt tillägg krävs.

N yh et !

Välkommen Ida

Edison AutoImport Edison Solutions har tagit fram ett särskilt tillägg, Edison AutoImport, som auto­ma­ti­se­rar inläsningen av elektroniska verifikationer i Edison Ekonomi. Filerna kan vara av varierande slag, till exempel SIE-filer eller inbetalningsfiler från Bankgirot eller PlusGirot. Inläsningen görs så fort filen sparats i den mapp som övervakas av AutoImport. Med ledning av uppgifterna i varje fil sker inläsningen till rätt företag i Edison Ekonomi.

Ida Wingård har anställts som supporttekniker och kommer att börja arbeta hos oss den 23 januari. Rekryteringen är ett led i vårt pågående arbete med att förbättra servicen till våra kunder. Satsningen görs trots att vi redan fått toppbetyg i flera oberoende undersökningar avseende service och support. – Vi vill inte stanna av och luta oss tillbaka. Försprånget framför konkurrenterna ska behållas och bli ännu större framöver, förklarar Thomas Fredholm, vd för Edison Solutions. nn

Gratis nyhetsbrev om redovisning, beskattning och företagande På edison.se/ekonomibrevet kan du starta en kostnadsfri prenumeration på Edison Ekonomibrevet. Brevet skickas ut med e-post cirka varannan vecka och innehåller blandade nyheter för företagare och personer inom redovisnings­branschen.

21


Momsnyheter 2008 Text: Håkan Hansson

Från den 1 januari 2008 gäller en rad nya bestämmelser för moms. Här redogör vi kort­fattat för de ändringar som bedöms ha det största allmänna intresset. Tremånadersredovisning Redovisningsperioden för moms ska vara tre kalendermånader. Det gäller om du ska redovisa moms i skattedeklaration och ditt beskattningsunderlag exklusive gemenskapsinterna förvärv och import beräknas uppgå till högst 40 miljoner kronor för beskattningsåret. Skatteverket ska besluta att du ska redovisa momsen för en kalendermånad om du själv begär det eller om det finns särskilda skäl. Ett beslut på din begäran gäller i minst 24 månader, om inte särskilda skäl talar emot det.

Källa: Skatteverket

visningsperiod som omfattar den andra månaden efter den månad du tillhandhållit tjänsterna eller levererat varorna. Du som inte använder bokslutsmetoden vid momsredovisningen ska också redovisa momsen på betalningar i förskott och a conto när du fakturerar dessa eller senast vid betalningen. Om du använder bokslutsmetoden ska du redovisa momsen senast vid betalningen. Du kan alltså inte längre skjuta upp momsredovisningen på betalningar i förskott och a conto till två månader efter slutbesiktningen. Om du bygger i egen regi inträder redovisningsskyldigheten för utgående moms vid uttag av tjänst när fastigheten eller lägenheten har kunnat tas i bruk.

Nu räcker det att redovisa momsen varje kvartal.

Bygg- och anläggningstjänster Reglerna om fakturering av bygg- och anläggningstjänster ändras. Enligt de nya reglerna måste du utfärda faktura även vid försäljning till privatpersoner och andra som inte är näringsidkare. Faktura ska utfärdas senast vid utgången av den andra kalendermånaden efter den månad du tillhandhållit tjänsterna eller levererat varorna. Faktureringsskyldigheten omfattar nu även betalningar i förskott och a conto. För dig som inte använder bokslutsmetoden vid momsredovisningen gäller nya regler för tidpunkten när du ska redovisa moms vid omsättning av bygg- eller anläggningstjänster. De gäller även för varor som du säljer i samband med tjänsterna. Redovisningsskyldigheten inträder när du fakturerar tjänsterna. Om du dröjer med faktureringen ska du ändå redovisa momsen senast i den redo22

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn Den direkta kopplingen till SNI-koder tas bort när det gäller att avgöra om omvänd skattskyldighet ska gälla vid omsättning av en tjänst. Slopandet av den direkta kopplingen till SNI-koder bedöms inte medföra någon större förändring av vilka tjänster som avses.

Transaktioner mellan närstående Vid vissa transaktioner med närstående parter ska du under särskilda omständigheter beräkna beskattningsunderlaget med utgångspunkt i marknadsvärdet i stället för i ersättningen. Syftet är att motverka skatteundandragande genom prissättningen av varor och tjänster. En definition av begreppet ”marknadsvärde” förs in i mervärdesskattelagen.

Uttagsbeskattning Uttagsreglerna ändras så att beskattning vid uttag av en vara eller en tjänst endast kan bli aktuellt om du inte tar ut ersättning. Du anses dock inte göra ett uttag om du i din verksamhet utan ersättning överlåter varor som är gåvor av ringa värde eller varuprover. Uttag av tjänst vid privat användning av verksamhetens tillgångar ska beskattas även när tillgångarna är skepp för yrkesmässig sjöfart och flygplan för yrkesmässig person- eller godstransport. Bestämmelserna om uttag av vissa tjänster på fastighetsområdet utvidgas till att omfatta tjänster som avser lägenheter som du innehar med hyresrätt eller bostadsrätt.

Avdragsrätt Du ska kunna styrka din avdragsrätt med faktura även för inköp av varor och tjänster som du köpt med omvänd skattskyldighet. Begränsningen i avdragsrätten slopas för konserter och andra föreställningar som får stöd av det allmänna och där skattesatsen är 6 %.

Bilar och motorcyklar m m Du kan sälja personbilar och motorcyklar momsfritt (export) om de är tillfälligt registrerade och levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas utanför EG och du kan visa att fordonet förts till en plats utanför EG inom sex månader från leveransen. Som återförsäljare får du inte använda vinst­mar­gi­nal­be­skatt­ning för ett nytt tran­sport­me­del (bil, motorcykel, flygplan eller båt) som du anskaffat genom ett ge­ men­skaps­in­ternt förvärv. Även privatpersoner och andra som inte är momsregistrerade ska som tidigare betala moms i Sverige om de köper ett nytt transportmedel i ett annat EG-land och

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se


transportmedlet tas in i Sverige. Det krävs inte längre att du ska använda transportmedlet stadigvarande i Sverige för att du ska vara skyldig att betala svensk moms.

Nya skatteregler 2008

Hämtköp

Text: Håkan Hansson

När en utländsk företagare är köpare och själv hämtar en vara (hämtköp) krävs det inte längre att varan ska ha hämtats i Sverige för att den ska anses vara om­ satt utomlands. Om övriga villkor för ex­ port­för­sälj­ning är uppfyllda kan köparen häm­ta varan i ett annat EG-land.

Redovisning av felaktigt debiterad moms Om du i en faktura anger att ett belopp är moms utan att det är moms i mervärdesskattelagens mening ska du ändå betala beloppet till staten. Du som är moms­re­gi­ stre­rad ska ta upp beloppet som moms i skattedeklarationen eller i inkomstdeklarationens momsbilaga. Den som inte är momsregistrerad ska lämna en särskild skattedeklaration. Ett belopp som du redovisat kan du ändra i en skattedeklaration eller särskild skattedeklaration för den månad du utfärdar en kreditnota. En köpare får inte göra avdrag för felaktigt debiterad moms.

Källa: Skatteverket

Den 1 januari 2008 ändras skattereglerna på en rad områden. Vissa av förändringarna syns redan i inkomstdeklarationen 2008, medan andra får genomslag först i 2009 års deklaration. Här beskrivs ett urval. Förändrad beskattning av bostäder Fastighetsskatten ersätts av en kommunal avgift på 0,75 procent av taxeringsvärdet eller maximalt 6 000 kronor per år för småhus. För lägenheter blir avgiften 0,4 procent av taxeringsvärdet eller maximalt 1 200 kronor. Även skattereglerna vid försäljning av bostäder förändras.

Lägre avdrag för pensionssparande För inkomståret 2008 begränsas möjligheten att göra skatteavdrag för privat pensionssparande till maximalt 12 000 kronor per år.

Förstärkt jobbskatteavdrag För personer under 65 år med arbetsinkomster sänks skatten med upp till 3 000 kronor per år för den som betalar en genomsnittlig kommunalskatt. För den som har fyllt 65 år och har arbetsinkomster blir skattelättnaden upp till 3 900 kronor per år.

Slopad förmögenhetsskatt

Samlarföremål Försäljning av sedlar och mynt som är gällande betalningsmedel är undantagna från moms. Undantaget gäller inte samlarföremål. Nu införs en definition av sådana samlarföremål. Som samlarföremål räknas guld-, silver- eller andra metallmynt eller sedlar som normalt inte används som lagligt betalningsmedel samt mynt av numismatiskt intresse. Definitionen av samlarföremål som gäller vid vinstmarginalbeskattning ändras inte.

Innehållet i kreditnota Kravet på att det ursprungliga momsbeloppet ska anges i en kreditnota slopas. Det ställs fortfarande krav på att det i kreditnotan finns en ”särskild och otvetydig” hänvisning till den ursprungliga fakturan. ___ Mer information om de nya reglerna finns på skatteverket.se. nn

Förmögenhetsskatten slopas redan från den 1 januari 2007. Det innebär att förmögenhetsskatten är borta redan vid 2008 års deklaration.

Avdrag även för hushållstjänst som arbetsgivaren betalar Från årsskiftet får man skattereduktion även för hushållstjänst som ges av arbetsgivaren som en löneförmån.

Dyrare hem-pc Förmånsbeskattning av privat dator som tillhandahålls av arbetsgivaren ändras. För inkomståret 2008 (i deklarationen 2009) beräknas det förmånsvärdet till 4 800 kronor per år. Från och med år 2009 kommer förmånen att beskattas till datorns fulla marknadsvärde.

Reseavdraget höjs med 50 öre Avdraget för resor till och från arbetet med egen bil och för tjänsteresor höjs från årsskiftet från 18 kronor till 18,50 kronor per mil. För förmånsbilar höjs avdraget till 9,50 kronor per mil för bensinbilar, respektive 6,50 kronor per mil för dieseldrivna bilar.

Kostförmån Värdet av en fri måltid som arbetsgivaren betalar höjs från 64 kronor till 70 kronor. ___ Mer information om de nya reglerna finns på skatteverket.se. nn

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

23


1 miljon

Notiser

Från och med den 18 september 2007 kommer Skatteverket att skriva ”ska” i stället för ”skall” i alla texter. Sedan 1998 skriver de ska i alla texter utom föreskrifter och allmänna råd. Nu ska det alltså vara ska även där. Skälet är att Svenska Akademiens ordlista (SAOL) i den senaste upplagan placerat ska före skall. De anser att formerna saknar betydelseskillnad. Som en följd av detta valde Regeringskansliet att införa ska i all officiell text, även lagar och förordningar. I och med detta beslutade även Skatteverkets kommunikationsstab att de ska göra likadant. ”Ska” ska nu gälla fullt ut i alla texter hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Källa: Skatteverkets personaltidning Protokoll

Mera självkänsla! Mera självkänsla! är en efterlängtad fortsättning på Mia Törnbloms succébok Självkänsla nu! som har sålts i mer än 250 000 exemplar. Hennes framgångsrika träningsprogram för att stärka och öva upp själen och självkänslan har fått ett enormt gensvar i alla åldrar. Här går Mia ett steg längre och visar med humor och stor insikt hur vi kan öka vår självkänsla i arbetslivet, i relationen till våra föräldrar och barn, och i vänskaps- och kärleksrelationer. Boken är fylld av enkla övningar och igenkännande exempel som Mia Törnblom hämtat från sitt arbete som kursledare och föreläsare. Mera självkänsla! är en bok för den som vill gå vidare i sin personliga utveckling, men den fungerar också för den som inte vet vad skillnaden är mellan självkänsla och självförtroende. Boken är skriven för alla som vill börja vårda relationen till sig

24

själva med lika mycket respekt och kärlek som de behandlar andra. Boken finns även i pocketformat och kostar då ca 40 kronor på bokus.com. Källa: Månpocket

Årets första vårtecken Tulpanen är Sveriges populäraste blomma och det var i slutet av 60-talet den började säljas i buntar i livsmedelsbutikerna. Försäljningen i Sverige per capita slår till och med tulpanlandet Holland och under högsäsong, januari–påsk, köper vi en miljon tulpaner om dagen. Runt tulpanens dag som infaller den 15 januari, vid alla hjärtans dag den 14 februari och runt påsk säljs det allra mest. I Sverige finns det ungefär 250 odlare och tillsammans producerar de 120 miljoner tulpaner under vårvintern. Det finns cirka 6 000 olika tulpaner registrerade och det är den Kungliga lökodlarorganisationen i Holland som ansvarar för registreringen av nya sorter. Tulpanerna döps ofta efter kända personer. Svenskar som fått tulpaner uppkallade efter sig är till exempel prinsessan Victoria och Ingemar Stenmark. Källa: Blomsterfrämjandet

Foto: Mats Hallgren

Nu ska Skatteverket skriva ska

Så många tulpaner köper svenskarna varje dag under högsäsongen januari–påsk.

Redovisa Rätt 2008 Nu är det dags att beställa 2008 års utgåva av Redovisa Rätt. Den är som vanligt uppdaterad med de senaste nyheterna för dig som arbetar med löpande bokföring, bokslut eller deklarationer. Redovisa Rätt är ett mycket bra hjälpmedel för såväl små som stora företag. Boken förklarar på ett konkret sätt hur du bokför drygt 1 000 olika affärshändelser och bokslutstransaktioner. Boken säljs också i olika paket med fyra andra läsvärda böcker i Rättserien. Beställ böckerna på edison.se/bocker.

Datajympa för alla Sitter du mycket framför datorn? Stel i nacken? Nu kan du äntligen få hjälp med de där enkla övningarna som är så bra, men som sällan blir gjorda.

På TV-programmet Toppforms hemsida (svt.se/toppform) kan du ladda ner en skärmsläckare som hjälper dig att komma ihåg hur viktigt det är att du rör på dig och även ger dig instruktioner till ett kort träningspass. Övningarna är framtagna av Friskis & Svettis och kan antingen laddas ner till din dator eller köras direkt på sajten. Källa: SVT

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se


Halvera förmånsvärdet med en miljöbil Miljöbilar är i allmänhet dyrare i inköp än andra bilar. Genom särskilda regler kan förmånsvärdet ändå bli väsentligt lägre än för mot­ svarande bensinbil.

Men det finns fler fördelar med en miljö­ bil:

När förmånsvärdet beräknas får du först sätta ned bilens inköpspris till den närmast jämförbara bensin­bilen. Väljer du till exempel en Toyota Prius utgår du från nybilspriset för en Toyota Corolla Verso 1.6, alltså runt 200 000 kr istället för ca 270 000 kr.

• Fordonsskatten blir lägre eftersom den beräknas efter hur mycket kol­di­ oxid bilen släpper ut. För en Toyota Prius är fordonsskatten för närvarande 420 kronor per år.

Därefter får du sätta ned det utäknade förmånsvärdet med 40 % eller maximalt 16 000 kr per år. Då är du nere på ungefär halva förmånsvärdet jämfört med en bensinbil i samma prisklass, ca 1 800 kr per månad istället för 3 600 kr. Ovanstående gäller för elbilar, elhybrid­ bilar och bilar som drivs med natureller biogas. För metanol- eller etanol­ bilar blir nedsättningen i stället 20 % eller maximalt 8 000 kr per år.

• För en bensinsnål bil minskar såklart kostnaden för drivmedel. Om du har förmån av fritt bränsle minskar då förmånen i motsvarande grad. Exempelvis drar en Toyota Prius ca 0,5 liter/mil, vilket är klart mindre än motsvarande bensinbil.

• Du slipper trängselskatt i Stock­holm. • Vissa kommuner erbjuder fri eller sub­ ven­tio­ne­rad parkering. • Och sist men inte minst, en miljöbil är såklart bättre för miljön. Något som vi alla tjänar på! _____ På skatteverket.se finns mer infor­ma­ tion om förmånsvärden på miljöbilar. Du kan läsa mer om ­miljöbilar på ­miljofordon.se. nn

"VLUPSJTFSBEFSFEPWJTOJOHTLPOTVMUFS www.srfkonsult.se • Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

25


K1-reglerna för enskilda näringsidkare Text: Benny Wedberg, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Diskussionen har varit livlig om K1-reglerna ska användas eller inte. Enligt en ändring i Bokföringslagen måste alla bokföringsskyldiga upprätta ett bokslut. Detta gäller för räkenskapsår som påbörjats 1 januari 2007, eller senare. För vissa enskilda näringsidkare räcker det med ett förenklat årsbokslut. Dessa regler finns i Bokföringsnämndens vägledning Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1-normeringen). Alla måste upprätta ett bokslut För räkenskapsår som påbörjats 1 januari 2007, eller senare gäller att alla bokföringsskyldiga måste avsluta bokföringen med ett bokslut. Den tidigare gränsen på att bokslut endast var tvingande när omsättningen översteg 20 prisbasbelopp är alltså borttagen. (Som tidigare gäller att vissa företag är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen ÅRL.)

Vilka omfattas av reglerna Reglerna gäller för fysisk person (enskild näringsidkare) vars omsättning normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor per år. Enligt en ändring i bokföringslagen (BFL) kan dessa näringsidkare välja att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Frivilliga K1-regler Bokföringsnämnden (BFN) håller på att omarbeta hela sin normgivning. Från nuvarande normgivning per ämnesområde ska normgivningen vara per företagskategori.

26

Tills dess att hela K-projektet är infört kommer K1-normeringen att vara frivillig. De nuvarande allmänna reglerna kan även fortsättningsvis användas.

Om K1 väljs måste dessa regler följas Om företaget väljer att använda sig av K1-reglerna måste dessa följas i sin helhet. Det går inte att blanda nya och gamla regler. Om en fråga inte är reglerad i K1-vägledningen eller i normgivning som det hänvisas till i det allmänna rådet, ”ska företaget söka vägledning i de principer som det allmänna rådet ger uttryck för”. BFN:s utgångspunkt är att reglerna ska vara så enkla som möjligt, men ändå motsvara de krav som bör ställas på en enskild näringsverksamhet i mindre om­fatt­ ning. Det bokföringsmässiga resultatet ska så långt det är möjligt överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på.

Nu måste alla bokförings­skyldiga upprätta ett års­ bokslut.

Vilka andra regler ska följas Den som använder sig av K1-reglerna ska också följa reglerna om arkivering, systemdokumentation och behandlingshistorik samt verifikationer. I förekommande fall ska även reglerna om till exempel sidoordnad bokföring, gemensam verifikation, systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister följas. De andra regler som ska följas återfinns i bilaga 1 i K1-vägledningen.

Öppningsbalansräkning För att kunna upprätta ett bokslut/förenklat årsbokslut måste det finnas en så kallad öppningsbalansräkning. BFN och Skatteverket har gett ut informationsbroschyrer om hur en öppningsbalansräkning ska upprättas för den som tidigare har deklarerat på blankett N1 respektive N2. För den som startat sin verksamhet under 2007 finns också information om hur öppningsbalansräkningen ska upprättas. I sammanhanget kan påpekas att deklarationsblanketterna N1 och N2 kommer att försvinna vid taxeringsåret 2008 och ersättas av blankett NE. Denna blankett ska användas av alla enskilda näringsidkare oavsett om K1-reglerna eller de allmänna reglerna använts.

Vad ska bokföras i företaget Tillgångar ska antingen bokföras i företaget eller betraktas som privata. En tillgång ska bokföras i företaget om den uteslutande, eller så gott som uteslutande, används i företaget och/eller är nödvändig för företagets intäktsgenerering. En förvärvad immateriell tillgång ska tas upp i balansräkningen om det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar och den har ett bestående värde. Internt upparbetad immateriell tillgång får inte tas med som en tillgång i balansräkningen.

Företagarens uttag, nyttjande av ­tillgång Företagarens insättningar och uttag ur rörelsen bokförs som en ökning respektive minskning av eget kapital. Om företagaren använder en tillgång som bokförts i företaget ska detta redovisas som ett uttag av en tjänst i företaget. Värdet av detta nyttjande ska värderas till marknadsvärdet eller till av Skatteverket fastställt schablonvärde.

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se


Benny Wedberg är redovisningssakkunnig på Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

Används till exempel företagets bil privat i mer än ringa omfattning ska bilförmån redovisas som en inkomst i företaget och som ett eget uttag av företagaren.

Företagets nyttjande av privat ­ tillgång Har företagaren till exempel en bil privat som i mindre utsträckning används i företaget ska företagets användande av bilen bokföras som en kostnad i företaget. Milersättning utgår enligt schablon. Kostnaden bokförs i företaget som mil­er­ sätt­ning och en egen insättning av företagaren.

Löpande bokföring, kontantmetoden K1-normeringen är uppbyggt på att företaget använder sig av kontantmetoden. Det innebär att företaget löpande under året bokför de affärshändelser som avser in- och utbetalningar från företaget, samt insättningar och uttag.

Löpande bokföring enligt fakturerings­ metoden Det går att använda sig av faktureringsmetoden i den löpande bokföringen och tillämpa K1-normeringen. Den som väljer att göra detta ska använda sig av BFN:s allmänna råd BFNAR 2001:2 Löpande bokföring i sin helhet istället för punkterna 4.2–4.8 i K1-vägledningen. Enligt BFL ska då kontanta in- och ut­ be­tal­ningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras ”så snart det kan ske”. Enligt BFN:s tolkning av BFL ska dock alla affärshändelser som inträffat under en kalendermånad vara bokförda senast vid utgången av påföljande månad.

Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier med ett anskaffningsvärde som understiger 5 000 kr, eller kan antas ha en ekonomisk livslängd understigande tre år, får redovisas som en kostnad i sin helhet samma år som den förvärvas.

Edison Magazine nr 2 – 2008 – www.edison.se

Maskiner och inventarier ska värderas kollektivt. Vid anskaffningen värderas de individuellt men bokförs sedan på ett inventariekonto. Här bokförs under året anskaffade maskiner och inventarier samt intäkter från försäljningar av maskiner och inventarier. Värdet på inventariekontot innan årets avskrivning beräknas är avskrivningsunderlaget. Om avskrivningsunderlaget understiger 5 000 kronor får hela det bokförda beloppet skrivas av, kostnadsföras. Överstiger underlaget 5 000 kronor ska inventarierna värderas till det värde de har vid beskattningen. Bokfört värde blir alltså lika med det skattemässiga värdet. Avskrivning över plan kommer inte längre att finnas med som ett separat konto i balansräkningen.

Eget kapital Eget kapital är skillnaden mellan verksamhetens tillgångar och skulder. I det förenklade årsbokslutet ska även obeskattade reserver anges under eget kapital. De ingår i det egna kapitalet men ska specificeras på bokslutsblanketten. Här kan nämnas periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond, skogskonto, avbetalningsplan på skog och dylikt. Moms som redovisas i inkomstdeklaration, betald F-skatt, samt skattekonto ska också bokföras under eget kapital.

Skulder Alla skulder som uppstått i företaget ska bokföras i företaget. Privata skulder ska inte bokföras. Om pengar lånats som används både i företaget och privat ska den del av lånet som används i företaget bokföras som skuld i företaget. Till företagets skulder hör också moms som redovisas i skattdeklaration, sociala avgifter och avdragen skatt för anställda.

Bokslut I samband med att den löpande bokföringen avslutas ska poster som är nödvän-

diga för att bestämma företagets resultat och ställning bokföras. Kundfordringar och leverantörsskulder ska bokföras inklusive mervärdesskatt.

Övriga poster • Kundfordringar ska tas upp till ett belopp som motsvarar vad företaget fakturerat, eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerat, och vid räkenskapsårets utgång inte fått betalt för. • Förskott till leverantörer, respektive förskott från kunder, på mindre än 5 000 kronor ska inte tas upp i balansräkningen. • Ränteintäkter och räntekostnader ska inte periodiseras om de understiger 5 000 kronor. • Några avsättningar för framtida utgifter får inte göras. • Ett lager som har ett sammanlagt värde som uppgår till högst 5 000 kronor behöver inte tas upp i balansräkningen utan får redovisas som en kostnad. nn

Läs mer Vägledningen i sin helhet finns på Bok­fö­rings­nämndens hemsida, www.bfn.se. Där hittar du också information om hur du upprättar en öppningsbalansräkning.

27


Edison Solutions AB Box 198 221 00 Lund

B

Sverige Porto betalt

EDISON INHOUSE 2008

Avsändare:

Smarta ekonomiprogram – edison.se

Edison Magazine – Nr 2 – 2008  
Edison Magazine – Nr 2 – 2008  

Edison Magazine är en kostnadsfri tidning för dig som är intresserad av ekonomi, bokföring, skatter och företagande. Kostnadsfria prenumera...

Advertisement