Page 1

�Et gram handling vejer mere end 10 tons snak� Team Succes 2013 Informationsbrochurer om en forening, der har vakt Danmark


01

Historie Short story about us.

På billede er lille gruppe af folkeskoleelever, som i 2007 tog de første spadestik til det som senere blev foreningen Team Succes

Team Succes har sit udspring i en lille lejlighed i Vejle. Året er 2008, og fem folkeskoleelever og en universitetsstuderende sidder sammen og er frustrerede. De er trætte af bander, der fører unge på afveje, væk fra uddannelser og ud i kriminalitet. De er trætte af den offermentalitet, de møder på gader og stræder. De er trætte af, at de ubegrænsede muligheder i Danmark ikke bliver udnyttet af de unge. De er trætte af politikernes snak. De er alle enige om, at der skal handles, og at de vil stifte en forening. Foreningen, der kommer til at hedde Team Succes, bygger fra starten på denne læresætning:

”Et gram handling vejer mere end 10 tons snak” De stifter så at sige deres egen ”bande” med det formål at skabe et forbillede for unge og gøre det sejt at få en uddannelse og at få succes i sit eget liv. Meget hurtigt bliver de unges arbejde populært, og mange unge

2


Mission Team Succes

fra Vejle ønsker at være med i foreningen. De små lokaler, Team Succes etablerer sig i, bliver hurtigt fyldt med motiverede og ivrige unge medlemmer. Efterspørgselen er så stor, at de oprindelige lokaler på 75 kvadratmeter snart bliver til strømlinede lokaler på 500 kvadratmeter. Deres ambitioner stopper dog ikke ved Vejles bygrænse. De unge i Team Succes ønsker nemlig ikke blot succes for Vejles unge. De har også en vision, som omfatter alle unge i Danmark, nemlig at:

I 2009 iværksættes projektet ”Mission Team Succes” i samarbejde med Egmont Fonden og Integrationsministeriet. Succesen fra Vejle gentages i følgende byer: Odense, København, Aarhus, Holbæk, Roskilde, Greve og Fredensborg. Denne markante udbredelse til hele landet har endvidere ført til stiftelsen af Team Succes’ landsorganisation, Team Succes Danmark, der har til formål at hjælpe og støtte lokalforeningerne samt udvikle konceptet om Team Succes. Rejsen for Team Succes ender dog ikke her. Ambitionerne er endnu højere. Vi skal ud til flere byer, og udbrede konceptet om Team Succes til resten af Europa.

”Unge i Danmark skal være førende i verden, hvad angår gennemførelsen af en ungdoms- og videregående uddannelse” For at arbejde hen imod denne vision formulerer de endvidere en mission, som skal vise, hvordan visionen skal blive til virkelighed. Missionen lyder således:

”Konceptet bag Team Succes er eksisterende og udvidet til landets 10 største kommuner inden år 2018” 3


02

Indsatsområder

Team Succes arbejder konkret med fire indsatsområder, som til sammen skaber en helhed og en sund udvikling hos det enkelte medlem. Indsatsområderne er: Faglig udvikling, der til formål har at højne det faglige niveau, således at de unge gennemfører folkeskolen og er klædt på til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Personlig udvikling, der til formål har at modne de unge medlemmer og gøre dem til ansvarlige personer, der tager hånd om deres eget liv, og som lægger offermentaliteten til side. Sociale aktiviteter, der til formål har at skabe fællesskab blandt de unge og styrke de sociale kundskaber hos det enkelte medlem. Jobsøgning, der har til formål, at gøre de unge bekendte med arbejdsmarkedet, hvor deres fritid dermed også bruges på fornuftig vis.

4


Personlig Udvikling

Sociale Aktiviteter

TS IndsatsomrĂĽder

Faglig Udvikling

Jobsøgning

5

Pjece 2013