Kopūstų laukas

Page 1

KOPŪSTŲ LAUKAS Ž. Šančių bendruomenės erdvės vizija

Ž. Šančių bendruomenės erdvės vizija

Vizijos autoriai: asociacija „Žemųjų Šančių bendruomenė“ Žemieji Šančiai, Kaunas 2015

Vizija

Atgaivinta „Kopūstų lauko“ teritorija yra erdvė, kurioje pilietinė visuomenė reiškia savo nuomonę ir priima sprendimus, tenkinančius jos poreikius. Šioje bendruomenės erdvėje yra ugdomi gebėjimai veikti bendram labui, siekiant kurti geresnes gyvenimo sąlygas.

Aktualumas

Bendruomenė reiškia poreikį performuoti Ž. Šančiuose esančią dykvietę ‒ valstybei priklausančią teritoriją, vadinamą „Kopūstų lauku“, ir joje esančius tris XIX a. statinius. Ši dykvietė galėtų tapti bendruomenės reikmėms skirta vieša erdve su parku ir bendruomenės namais. Bendruomenės nariai šią teritoriją nuolat tvarko ir prižiūri, o nuo 2014 metų joje įgyvendina kultūrines ir socialines veiklas, švenčia šventes ir stiprina tarpusavio ryšius. Šiuo metu teritorijos ir statinių būklė yra kritiška ir reikalaujanti atnaujinimo.

Tikslas

Ž. Šančių bendruomenė siekia pagerinti ir praplėsti rajono laisvalaikio paslaugų kokybę, paverčiant apleistą „Kopūstų lauko” teritoriją parku bei renovuojant ir pritaikant bendruomenės reikmėms tris XIX a. statinius.

Planuojama veikla

• Valstybei, miestui ir rajonui reikšmingų įvykių minėjimas bei rekreacinė veikla. • Kultūrinė ir edukacinė veikla: robotikos, mechanikos, dailės, kulinarijos, sporto, muzikos užsiėmimai. • Smulkusis verslas. • Miesto daržininkystė.


Problemos

• Žemuosiuose Šančiuose trūksta viešos bendruomenės erdvės. • Menkas vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas. • Nepatrauklus rajono įvaizdis. • Skurdas. • Aplinkos tarša. • Socialinė atskirtis.

Nauda rajonui

• Įkūrus bendruomenės erdvę, atsirastų kultūrinius ir socialinius bendruomenės poreikius tenkinanti vieta. • Bendruomenės erdvė pasiūlytų įvairias laisvalaikio užimtumo formas vaikams ir jaunimui. Padidėjus laisvalaikio užimtumui ir jo turiningumui, sumažėtų paauglių ir jaunimo žalinga veikla, sustiprėtų socialiniai ryšiai. • Vieša bendruomenės erdvė padėtų gerinti Ž. Šančių įvaizdį. Patrauklaus rajono įvaizdis pritrauktų investuotojus ir sudarytų sąlygas verslo vystymuisi. • Vystantis verslams ir padaugėjus darbo vietų rajone, vietiniams žmonėms atsiratų daugiau galimybių įsidarbinti. • Apleista ir užteršta buvusių kareivinių teritorija būtų perkurta į bendruomenės naudojamą viešąją erdvę. • Bendruomenės erdvė suburtų įvairių socialinių sluoksnių atstovus, kuriuos sietų bendri interesai ir veikla. Tai skatintų bendradarbiavimą, supratimą ir vienybę.


Nauda miestui

• Dinamiškas ir demokratiškas miesto rajonas skatins jaunus žmones kurtis Kaune. • Ž. Šančiai, turintys iš apačios kilusią ir progresyvias idėjas generuojančią viešąją erdvę, taps modeliu ir pavyzdžiu kitiems rajonams ir miestams. • Atgyjantis rajonas skatins investicijas į NT, todėl padidės paslaugų ir prekių poreikis mieste. • Savita vietinė kultūra pritrauks turistus, ieškančius Kauno miesto socialinių‒kultūrinių ypatumų. • Sumažės miesto užterštumas, nes Šančių rajono gyventojai galės dirbti ir leisti laisvalaikį neišvažiuojant iš savo rajono.

Uždaviniai

• Suformuoti darbo grupę su viešojo ir privataus sektorių partneriais. • Atlikti būtinus teritorijos ir statinių tyrimus. • Parengti „Kopūstų lauko“ konversijos projektą. • Pritraukti lėšų projekto įgyvendinimui. • Įgyvendinti projektą. • Užtikrinti ilgalaikę ir tvarią bendruomenės erdvės veiklą.

Numatomi partneriai

Kauno m. savivaldybė, Kauno Technologijos universitetas, UAB „Jotron“, UAB „Kautra“, UAB „Italiana LT“, UAB „Green Prints“, Šančių sporto ir sveikatingumo centras, Šančių sporto klubas, UAB „Kaukazas“, Šančių vidurinė mokykla.„Kopūstų lauko“ virsmas 2014‒2015


Talkos


UrbanistÄ—s intervencijos


BendruomenÄ—s telkimas ir mobilizavimas


Teritorijos vizij킬 planavimas su bendruomene


MeninÄ—s akcijos


Prieš...

Teritorijos transformacija Šiukšlynas

Po...


Raugintų kopūstų sandėliai Prieš...


Po...


Raugintų kopūstų sandėliai Prieš...


Po...


Raugintų kopūstų sandėliai Prieš...


Po...


Šančinės Kopūstų lauke


...


Sukurti dokumentiniai filmai

1) Arvydas Liorančas “Dvi minutės Kopūstgalvio cirko”: https://vimeo.com/112634577 2) Arvydas Liorančas „Lopšinė Šančiams“: http://vimeo.com/105673180

3) Monika Žaltauskaitė Grašienė „Žaidžiantys berniukai”: https://vimeo.com/114425339 4) Arvydas Liorančas „Palapinė”: https://vimeo.com/114437187

5) Vita Gelūnienė „Vizionierė / Visioner”: https://vimeo.com/114426683

6) Arvydas Liorančas „Auksinis šaukštelis”: https://vimeo.com/114441716 7) Vita Gelūnienė: „Geneliai“: https://vimeo.com/140581556

8) Arvydas Liorančas: „Kopūstų sandėliai“: https://vimeo.com/138490085Žemieji Šančiai Bendruomenės erdvės “Kopūstų laukas” dislokacija mieste


Žemieji Šančiai Bendruomenės erdvės “Kopūstų laukas” vieta rajone


Teritorijos “Kopūstų laukas” zonavimas


Bendruomenės erdvės “Kopūstų laukas” vizualizacija

Analogai