Page 1

FÖLDEÁK A helyi Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 6. szám

2018. június

Tasnádi Varga Éva: Tanítómnak Szép virágcsokromnak köszönt minden szála, nem fáradtál annyit év közben hiába! Könyveim, térképem

becsukódnak rendben, s megtelt füzeteim beszélnek helyettem. Hófehér lapjukon betűk sokasodnak,

mit nem tudtam tegnap, megtanulom holnap. Oktattál, neveltél, oly türelmes voltál, s velem együtt köszönt lásd az egész osztály!


2

2018. június XXV. évfolyam 6. szám

FÖLDEÁK

Önkormányzati hírek Földeák község Önkormányzatának képviselő-tes- az Önkormányzat tulajdonát képező Földeák, tülete 2018. május 30-án tartotta meg rendes, nyílt Zrínyi Miklós u. 22., 1307 hrsz alatti ingatlan ½ tuülését, melyen az alábbi fontosabb döntések szület- lajdoni illetőségét értékesíti az Ajánlattevő részére tek: 500.000 Ft-ért, - az önkormányzat tulajdonát képező Földeák, Makói u. 38. szám alatti épületet a MOBIL F.F.E. részére nyilvános ifjúsági közösségi tér használatára - megtárgyalta és elfogadta az előző rendes ülés 2018. június 1. napjától 2019. március 31. napjáig, óta eltelt időszak eseményeiről, tárgyalásokról szóló bérbe adja, polgármesteri tájékoztatót, - a Hittantábor rendezéséhez 50.000 Ft támogatást - megtárgyalta és elfogadta a Földeáki EESZI Csa- biztosít, lád-és Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. évi mun- az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére kájáról szóló beszámolót, 10.000 Ft támogatást biztosít, - megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat - meghatározta a Gyermekmosoly Óvodában 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2018/2019. nevelési évre az indítható csoportok szárendeletet mát. A csoportok száma 4 db, létszáma 100 fő, - módosította az Önkormányzat vagyonáról és a - a Labdarúgó szakosztály részére 300.000 Ft távagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét, mogatást biztosít, - módosított az önkormányzat Szervezeti és Mű- az önkormányzat tulajdonát képező Földeáki ködési Szabályzatáról szóló helyi rendeletét Művelődési Ház, Földeák, Szent László tér 16. nagy - támogatási kérelmet nyújt be a Tisza és Maros termét a Sportolj a Bajnokkal Sport Egyesület (6775 Vidéke Jövőjéért Egyesület által meghirdetett VP- Kiszombor, Kör u. 67/B) részére fitness edzés céljára 19.2.1-84-9-17 Települési szintű kulturális vonzerő- 2018. június 1. napjától 30 alkalomra bérbe adja. re alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések című felhívásra A Képviselő-testület

- a Safer communities in the cross border area by improved disaster management ROHU-41 projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására, közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére a Sztémi Építész Iroda Kft-t bízta meg, - a Safer communities in the cross border area by improved disaster management ROHU-41 projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint rendezvényszervezés tevékenység ellátására a Csanád Média Kft-t bízta meg, - a Népi Játékok Rendezvényekre elnevezésű pályázathoz 160.400 Ft önerőt biztosít,

Köszönet

Földeák község Önkormányzata nevében köszönetemet fejezem ki

- Bödő László Úrnak

az átereszek szállításában nyújtott segítségéért,

- Pál Ferenc Úrnak

az átereszek parkolókban történő elhelyezésében való közreműködéséért. Hajnal Gábor polgármester


FÖLDEÁK

Hirdetmény a Makó és Térsége Víziközmű Társulat korábbi tagjai részére Tisztelt Társulati Tagok! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makó és Térsége Víziközmű Társulat végelszámolása lezárult. A jogutód nélküli megszűnéssel összefüggésben a Küldöttgyűlés, mint legfőbb szerv, a 12/2017. (x.27.) sz. határozatában döntött a Társulat megmaradt vagyonának felosztásáról. annak társulati tagok részére történő visszafizetéséről. Az egyes Tagok részére – teljes befizetés esetén- viszszajáró érdekeltségi hozzájárulás összege településeként a következő; Földeák: 12.000 Ft/érdekeltségi egység 2018. június15. napjától 2018. augusztus 8. napjáig, keddi és csütörtöki napokon 8:00 és 16:00 óra között. A kifizetés feltétele a jogosultság ellenőrzéshez szükséges Kifizetési Adatlap kitöltése és a kifizető helyekre történő visszajuttatása. A Kifizetési Adatlap a www.mako.hu honlapról letöltve érhető el, illetve a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán igényelhető. Kifizető hely: Társulati székhely pénztára Makó, Tinódi utca 8/A. Kérjük, hogy a kitöltött, két tanú jelenlétében aláírt nyomtatványt legkésőbb 2018. július25. napjáig szíveskedjenek behozni a Földeák Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára, hogy a kifizető részére továbbításra kerüljön. 2018. július 26. napjától a Társulati székhely pénztárában adhatják le a kifizetési adatlapot. Amennyiben az összeget készpénzben kívánják felvenni, azt a Társulati székhely pénztárában tehetik meg személyesen. Földeák Községi Önkormányzat

Sok szeretettel gratulálunk volt főszerkesztőnknek Veszelovszki Melindának és férjének, gyermekük Viola születése alkalmából. Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk. A szerkesztőség tagjai

2018. június XXV. évfolyam 6. szám

3

TÁJÉKOZTATÓ AZ AFRIKAI SERTÉSPESTISRŐL

SERTÉSTARTÓK FIGYELMÉBE! Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus által okozott fertőző állatbetegség, amely az embert nem betegíti meg, de a házisertésekben és a vaddisznókban tömeges elhullással és nagy gazdasági kárral járó járványt okoz. A megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elhullanak. A betegség nem gyógyítható, ellene hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre. A betegség terjedését megakadályozni csupán igazgatási intézkedésekkel, a fertőzött sertésállományok gyors felszámolásával és az állattartó által következetesen végrehajtott megelőző intézkedésekkel lehet. A betegség megállapításra került hazánkban is, egy Heves megyéből származó elhullott vaddisznóban került kimutatásra kórokozó. Az afrikai sertéspestis a Magyarországi előfordulást megelőzően megjelent már a balti államokban, Lengyelországban, Ukrajnában, a Moldovai Köztársaságban, Romániában és Csehországban is. A hazai sertés állományok védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges a betegség korai felismerése. Ennek érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy az állattartók állataik megbetegedéséről, esetleg elhullásáról haladéktalanul tájékoztassák a szolgáltató állatorvosukat. A sertéstartó a betegségben elhullott vagy a betegség felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre leölt sertései után állami kártalanításban részesül, aminek feltétele a beteg vagy elhullott sertések mielőbbi bejelentése az állatorvosnak. Az állatorvos a helyszínen, a beteg állatok klinikai vizsgálata és elhullás esetén a hullák boncolása után dönt az ASP kizárására irányuló laboratóriumi mintaküldés és a helyi hatósági állatorvos értesítésének szükségességéről. Amennyiben a sertéstartó az állat(ok) betegségét, vagy elhullását – bár arról tudomása volt – nem jelentette az állatorvosnak, akkor az ASP későbbi hatósági megállapítását követően felszámolt állománya után állami kártalanításra nem jogosult, vele szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szabható ki. Folytatás a 4. oldalon


4

2018. június XXV. évfolyam 6. szám

FÖLDEÁK

A betegség egyes esetekben nagyon gyors lefolyású, ilyenkor a sertések rövid ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd váratlanul elpusztulnak. Általában étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás, magas láz (40,5-42 ⁰C), testszerte bőrvérA betegség sertésállományba történő behurcolásának lehetőségei

zések, a bőr vöröses-lilás elszíneződése (különösen a füleken, a has alján, és a combokon), előfordulhat hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy véres hasmenés, valamint 5-10 napon belüli elhullás jellemző a betegségre.

Megelőző intézkedések

Fertőzött sertések bevitelével

Sertéseket csak az országos nyilvántartási rendszerben regisztrált sertéstartótól, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni!

Vaddisznókkal történő érintkezéssel

A sertések ne érintkezzenek élő vaddisznókkal és a vaddisznók zsigereléséből származó anyagokkal!

Sertés vagy vaddisznóhúst tartalmazó élelmi- Az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (mosszerhulladék (moslék) etetésével lék) etetésére vonatkozó tilalom betartása! Fertőzött sertések vagy vaddisznók váladékáVadászatnál vagy más sertéstartó helyen használt lábbelit, öltöval szennyeződött lábbelivel, ruházattal, haszzéket le kell cserélni a sertéstartó udvarba lépés előtt! nálati eszközzel, gépjárművel A betegséggel szemben eddig alkalmazott minden sikeres felszámolási program alapja a korai felismerés volt, ezért kiemelten kérünk valamennyi állattartót, minden elhullott, beteg, rendellenesen viselkedő sertés esetén mielőbb szóljon az állatorvosának!

A betegséggel kapcsolatosan további információkat talál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján

(http://portal.nebih.gov.hu).

Közérdekű telefonszámok Mentők, orvosi ügyelet: 104 Tűzoltóság: 105 Tűzoltóság Makó: 62/510-740 Rendőrség: 107 Segélyhívó: 112 Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete: 30/638-1077 Körzeti megbízott: 20/209-5343 Földeák Polgárőr Egyesület: 30/370-5893 Földeák Önkormányzat: 62/524-091, 62/524-092 Gyermekmosoly Óvoda: 62/294-022, 70/932-9791 Gyermekmosoly Óvoda-Konyha: 70/932-9788 Bölcsőde: 295-462

Návay Lajos Általános Iskola: 62/524-050 Földeáki Művelődési Ház: 62/524-072 Könyvtár és Teleház: 62/294-277 Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat: 70/932-9772 Védőnők: 294-538 Nappali ellátás, házi segítségnyújtás: 295-463 Dr. Pénzes Erzsébet háziorvos: 62/295-004, 70/932-9787 Dr. Csehpál Etelka háziorvos: 62/524-550, 20/960-3503 Dr. Nádasdi László állatorvos: 30/205-7073 Szent László Gyógyszertár: 62/524-060 Dr. Láda Jolán fogorvos: 30/316-3137 Czene Csilla falugazdász: 30/374-4604


2018. június XXV. évfolyam 6. szám

FÖLDEÁK

5

ISKOLAI MOZAIK Anyák napi szülői értekezletek

Ebben a tanévben 2018. május24-én délután 13:00 és 16:00 óra között került sor az aktuális papírgyűjtésre. Diákjaink ismét nagy számban gyűjtöttek különböző papírhulladékot.

őket. Többek között gólyához kapcsolódó ügyességi feladatokkal, memóriajátékkal, képek közötti különbségek megkeresésével, találós kérdésekkel, közmondásokkal, képrejtvényekkel, szókeresővel és szótagkártyákkal, melyből madárneveket kellett kirakniuk. Az eredményhirdetésen minden csapat a helyezésének megfelelő oklevélben részesült, és a Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Diákönkormányzata által vásárolt gumicukrot kapott. A napot minden osztály szabadon választott ebéddel zárta, melyet a Szülői Szervezet által adott támogatásból tudtunk biztosítani. A felső tagozatosok is hasonló akadályversenyen vettek részt, ők azonban már nem a pályázat keretein belül. Településünk különböző pontjain elhelyezett állomásokon mérték össze tudásukat. Az iskola udvarától a Köztársaság téren át, a vasúti sorompóig 7 állomáshelyen mutatták meg szellemi és ügyességi feladatokban, hogy mennyire tájékozottak környezetük és mindennapjaik körében. Növényeket és madarakat kellett felismerniük, a foci pályán tüzet oltottak kanállal, a Petőfi utcán madarakról szóló dalokat adtak elő, a parkban a játszótéri eszközök igénybevételével mutatták be gyorsaságukat. Az iskola udvarán felállított ügyességi pályán kerékpároztak. Délben mindenki az általa választott kedvenc ételét fogyaszthatta el a Földeáki Iskolásokért Közalapítvány jóvoltából.

Gyermeknap

Osztálykirándulások

Földeák Község Önkormányzata EFOP-3.9.2-162017-00028 „Gyermekeink a jövő” – Humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében pályázatának egyik programelemét, a Madarak és fák napját valósítottuk meg 150 gyermek részvételével 2018. május 25-én, a Gyermeknap alkalmából. A programon az alsó tagozatos diákok mellett a 6. a és 6. b osztály tanulói is jelen voltak. Előzetes feladatként a gyerekek csapatokat alkottak, csapatneveket választottak és menetlevelet készítettek. A rendezvény reggel 8 órakor vette kezdetét a Szent László téri telephelyen, ahol a megnyitó keretében a résztvevők átvehették az előre elkészített édességcsomagjaikat. Ezek után a csapatoknak 6 állomást kellett bejárniuk a park területén, ahol érdekesebbnél érdekesebb feladatokkal vártuk

A diákok minden tanév végén már nagyon várják az osztálykirándulást. Az 1. osztályosok május 26-án Csongrád-Bokros Vadnyugati városában töltöttek el egy kellemes napot. A 3. osztály május 19-én az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark csodálatos látnivalóival ismerkedett meg. A 6. évfolyam június 25-27-ig Mártélyon pihente ki a tanév fáradalmait. A 7. osztályosok május 22-25-ig a Határtalanul pályázaton nyert összegből Szlovákiába, az egykori Felvidékre látogattak el. A kirándulás rendkívül tartalmas volt számukra, hiszen számos emlékhelyet, várat és nevezetességet tekintettek meg. A 2. és a 4. évfolyam tanulói június 21-én a Veresegyházi Medveotthont fogja meglátogatni. Az 5. osztályos diákok június 2225-ig Mártélyon fogják tölteni az osztálykirándulás napjait.

Ebben az évben az osztályok május második hetében tartották meg az anyák napi ünnepséget az édesanyák és a nagymamák részére. Az ezután következő szülői értekezletek témája az osztálykirándulás, a gyermeknap és az év végéig hátralévő teendők megbeszélése volt.

Mérések 2018. május 9-én iskolánk 6.b osztályos tanulói természettudományos mérésen vettek részt, melyre a tankerület külön mérésvezetőt rendelt ki intézményünkbe. Május 16-án került sor az idegen nyelvi, május 23-án a szövegértés és a matematika országos kompetenciamérésre, mely a 6. és a 8. évfolyamos diákokat érintette.

Papírgyűjtés


6

2018. június XXV. évfolyam 6. szám

FÖLDEÁK

Művészeti gála

Helyesbítés

2018. május 6-án vasárnap, tartalmas délutánt tölthettek el az érdeklődők a Művelődési Házban a makói Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola jóvoltából. Művészeti gálával örvendeztették meg a falu lakosságát. Iskolánk tanulói már 22 éve vehetnek részt a Magán Zeneiskola és településünk együttműködésének köszönhetően művészeti oktatásban. Évről-évre figyelemmel kísérhetjük diákjaink fejlődését egy-egy bemutató alkalmával. Idén is betekinthettünk az óvodás néptáncosoktól kezdve a felnőttek tánctudásába. Láthattunk és hallhattunk a színpadon csodálatosabbnál csodálatosabb előadásokat többféle hangszeren (furulya, klarinét, oboa, szaxofon, fuvola, fagott, hárfa, zongora, gitár). Tanítványaink és tanáraik többek között közös duókat és triókat adtak elő. Mindeközben az előcsarnokban kiállítást tekinthettünk meg a képzőművészeti szakra járó gyermekek munkáiból.

Sajnálatos módon a 2018. májusi lapszámban megjelent Iskolai Mozaik Futás a múltba cikkből kimaradt a támogatók közül a Fokhagyma Centrum. Köszönetünket fejezzük ki nekik a kiindulási helyszín biztosításáért.

Vándortábor 2018. július 16-22-ig iskolánk 21 felső tagozatos tanulója, az Országos Erdészeti Egyesület Vándortábor Programjában vesz részt. A vándortáborozás elindításának célja, hogy közvetlen élményeken keresztül ismertesse meg Magyarország természeti és kulturális értékeit a fiatalokkal. A Kormány támogatásával kialakított útvonalakon iskolák, civil szervezetek vagy egyházi közösségek szervezésében fiatalok ezrei járhatják be az ország legszebb részeit az Őrségtől a Dunakanyaron át a FelsőTisza-vidékig. Intézményünk a felkínált 14 útvonal közül, a Pilist választotta úti célként. A gyermekeket három pedagógus kíséri az erdei túrákon: Lele Zsuzsanna, Polyákné Kelemen Júlia és Molnár János.

Adó Iskolánk köszönetét fejezi ki azoknak az adózó személyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%-val támogatták a Földeáki Iskolásokért Közalapítványt. Ezáltal segítik a munkánkat és hozzájárulnak a gyermekek oktatásához, kikapcsolódásához szükséges technikai feltételek megteremtéséhez.

Továbbá hiányosan jelentek meg az alábbi versenyeredmények: Futóverseny: 16-19 éves lány: I. Horváth Nikolett, II. Dani Doloresz, III. Bugyi Noémi Iskolák csapatainak 6-szor 640 m-es váltóversenye: I. Kálvin Téri Református Általános Iskola, II. Földeáki Návay Lajos Általános Iskola, III. Kiszombori Dózsa György Általános Iskola Az érintettektől ezúton kérünk elnézést. Kissné Bába Olga

MÉHNYAKRÁK SZŰRÉS 2018. június 25-én 9:00-től 12:00 óráig ingyenes MÉHNYAKRÁK SZŰRÉS lesz. A vizsgálatot Dr. Kovács Krisztián szülész-nőgyógyász szakorvos végzi. Helyszíne: Egészségház védőnői szolgálat helyisége Földeák, Szent László tér 8. sz. A vizsgálatra előzetes jelentkezés Védőnői Szolgálatnál személyesen, vagy telefonon Vezetékes: 62/294-538 Mobil.: 06/70/932-9722 A vizsgálatra szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya EESZI intézményvezető


FÖLDEÁK

2018. június XXV. évfolyam 6. szám

7


8

2018. június XXV. évfolyam 6. szám

FÖLDEÁK

KELJÜNK ÚTRA, HOGY ÉLETET MERÍTSÜNK! A katolikus vallásossághoz hozzátartoznak a zarándoklatok. Egyre népszerűbbek az egyházmegyék és plébániák által szervezett kirándulások és zarándoklatok. A zarándoklat régen és ma is a hit és az egyházközségi élet elmélyítésének hatékony eszköze. A zarándoklat nem csupán egy ősrégi – szinte minden vallásban meglévő – szokás (pl. a mohamedánok mekkai zarándoklata), hanem az emberi élet tükre. Életünk egyik alapvető tapasztalata, hogy szüntelen úton vagyunk. Valahonnan jöttünk és valahová tart az életünk. Ha jól meggondoljuk: földi életünk csak egy rövid, kis zarándoklás. A zarándoklatok nagyon is alkalmasak arra, hogy újra felfedezzük és megértsük keresztény életünknek ezt a zarándok jellegét. 2018. május 26-án Földeákról a kb. 6 km-re fekvő Óföldeákra zarándokoltunk egyházközségünk híveivel és a Szeged-Csanádi Egyházmegye más plébániáiról érkező zarándokaival. Az egyházmegyei találkozó napján, szombaton 10 órakor több százan indultunk Óföldeákra a földeáki Szent Lászlótemplomtól. A 6 kilométeres úton négy stációnál elmélkedések várták a résztvevőket. Az énekes, imádságos zarándoklat délre érkezett a Szűz Mária, Keresztények Segítsége titulust viselő óföldeáki gótikus erődtemplomhoz. A zarándoklat mottója „Keljünk útra, hogy életet merítsünk!” (Ter 43,8) volt. Manapság a zarándoklat egyre inkább a lelki megújulás egyik eszköze. A zarándoklaton és a zarándokhelyen a résztvevők Isten szavának hallgatása, a több és buzgóbb egyéni és közös imádság, a szentségek és a liturgiában való részvétel, és az egyház közösségének meg-

tapasztalása által megerősödnek és megújulnak a hitben. A zarándok magával viszi a szent hely lelkületét, a zarándoklat élményeit. Lélekben megtisztulva, bűneitől megszabadulva tér haza, jobb akar lenni, és jobbá szeretne tenni másokat is. A Szeged-Csanádi Egyházmegye első találkozóját a 2020-ban Budapesten rendezendő eucharisztikus kongreszszusra való készület jegyében szerveztük meg – azzal a céllal, hogy elősegítse az egyházmegye lelki megújulását, és erősítse az összetartozást. A rendezvényen zenei, irodalmi és néptáncműsort adtak elő a Boldogasszony Iskolanővérek makói és szegedi iskoláinak diákjai. A Szűz Mária, Keresztények Segítsége-templomban szentségimádást tartottunk és Mária-litániát imádkoztunk az egyházmegye híveivel. Délután 3 órakor ünnepi szentmisét mutatott be a jelen levő papsággal Kiss-Rigó László megyéspüspök. A zarándoklaton az egyházközségeinkből is számos hívő részt vett. Mindannyian mély lelki élményekkel gazdagodtunk. Hálásan köszönjük a szervezésben való segítséget és a tevékeny részvételt többek között Hajnal Gábor polgármester úrnak, Simonné Sinkó Erika polgármester asszonynak, Domján Józsefné sekrestyésnek és Szabóné Bánfi Erikának a virágdíszítést. Kívánom minden résztvevőnek, hogy a szerzett élmények és hitbeli tapasztalatok erőt, bőséges forrást jelentsenek mindennapi életünkben. Olasz Attila plébános

Búcsú két önkéntestől Megszólal a sziréna, már nem dobban hevesebben a szív, nem indul a hívó szóra: - menni kell menteni, amit lehet még megvédeni, segíteni a bajbajutottakon. És menni, ha félbemarad is a családi ebéd, az elkezdett munka, menni, segíteni a legjobb tudás szerint, belső indíttatásból az önkéntesek szent hitével. Ezt tette id. Dulin Mihály is, aki 40 évig önkéntes tűzoltóként szolgálta településünket. Elment, 75 éves volt. Magával vitte a bajbajutottak riadt tekintetét, a megsegítettek hálás köszönetét, a sikeres csapatmunka örömét, a tűz, a víz, a katasztrófák emlékét, a versenyek izgalmát, az önkéntes tűzoltó egyesülethez való tartozás jóleső érzését. Köszönettel emlékezünk rá, hisz tudását, tapasztalatát átadta a következő generációnak, akik folytatják ezt a nem könnyű, sokszor embert próbáló munkát.

A Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület nem működhetne precíz könyvelés nélkül, ezt segítette 10 éven keresztül önkéntes munkájával Mészáros Tivadar, aki szelíd szigorral, szíves iránymutatással, támogatással állt mellé az egyesületnek. Könyvelt, segített a pályázatok lebonyolításában, elszámolásában. Együttműködőként egy-egy mentési akcióban is részt vett, egyesületünk rendezvényeit rendszeresen látogatta. Köszönetünket fejezzük ki odaadó munkájáért. A tűzoltók védőszentje Szent Flórián őrködjék örök álmuk felett. Búzásné Vízi Judit Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület


FÖLDEÁK

2018. június XXV. évfolyam 6. szám

9

Riport egy földeáki kertésszel Ádók Pali bácsi évtizedek óta árulja a zöldséget a földeáki piacon, ő az a fajta ember, akinek el is hisszük, hogyha azt mondja, hogy nincs méreggel permetezve. Mikor született? 1929. január 1-én születtem Földeákon. Egy kis helyesbítéssel: 1928. utolsó napjaiban karácsony és szilveszter között. A bábaasszony azt mondta, hogy írják be január 1-re, majd később viszik el a gyereket katonának. Akkor még háznál szültek az asszonyok. A földeáki általános iskolába jártam, ott végeztem el a 8 osztályt. Mikor kezdett el kertészkedni? 1953-ban leszereltem a katonaságtól és 1954-ben a szülői háznál a Dózsa György utca 32-ben kezdtem el kertészkedni. Beszereztem az akkor kapható szakkönyveket és az alapvető ismereteket ezekből sajátítottam el. Még abban az évben megnősültem. Miért kezdett kertészkedni? Kertészkedésben vannak elődei, utódai? Mindig volt bennem némi vágy az önállóságra, függetlenségre, hogy a saját tapasztalatomból és erőmből mit tudok kihozni. Akkoriban ez új dolognak számított, a kíváncsiság hajtott. Elődöm nem volt a kertészkedésben, a család hagyományos paraszti gazdálkodást folytatott, apám a vasútnál dolgozott. Utódom a fiam, neki sok szempontból könnyebb és nehezebb is. Kertészkedésben kit vagy kiket tekint példának követendőnek? A közvetlen környezetemben nincs példaképem vagy akit követhetnék, de a földeáki kollégákkal akik már sajnos nincsenek az élők sorában (Bajusz István, Vastag János, Kocsis János) mindig megosztottuk egymással problémáinkat, sikereinket, próbáltunk tanulni saját kárunkból, rendszeresen meglátogattuk egymás gazdaságát. Vastag János barátommal „testvér”-nek szólítottuk egymást ami természetesen nem rokoni vagy vallási kapcsolatot jelentett hanem valami olyasmit, hogy „sorstárs”. Ez egy úttörő korszak volt. Hogyan látja a kertészet múltját, jelenlét, jövőjét? Néhány évig a helyi Kossuth TSZ-ben voltam kertészeti vezető, akkor úgy tűnt, hogy a nagyüzemé a jövő. Aztán újra az egyéni gazdálkodás útjára léptem és volt bő 20-25 év, mikor a családi kiskertész is jól és biztonságosan meg tudott élni, el tudta tartani a családját. A rendszerváltás után nagyon nehéz lett a helyzetünk, ömleni kezdett Magyarországra a külföldi áru, beszűkült az orosz piac, azt a rengeteg zöldséget, gyümölcsöt, konzervet, amit az orosz piac addig felvett, nem lehetett eladni. Nem tudtuk felvenni a versenyt a nálunk jóval fejlettebb holland, francia, olasz termelőkkel és ez a nehéz helyzet nagyon megrostálta a kertészek számát. Sokan abbahagyták, csak a legkitartóbbak maradtak talpon óriási erőfeszítések árán. A nagy élőmunka igény miatt csak annak van

jövője, aki csapatot tud szervezni, irányítani, egy nagyobb gazdasági méretet el tud érni, akivel szóba állnak az áruházláncok. Úgyhogy a kiskertészek kihalnak, maradnak a „nagymenő profik” és persze a nyugdíjas hobby kertészek. Szeretettel emlékezem a kertésztanulókra, akik a TSZben nálunk voltak gyakornokok: Elek Vica, Király Mari, Csányi József, Szabó István. Milyen növényeket termeszt? Fő növény volt mindig az étkezési paprika és paradicsom. Ez volt a bázis. Ehhez társult még igénytől, évjárattól függően a káposztafélék családja (karfiol, fejeskáposzta, kelkáposzta, karalábé). Korai retket is gyakran termeltem fóliasátor alatt. Salátával, uborkával, padlizsánnal, cukkinivel is kísérleteztem több kevesebb sikerrel. Mostanában étkezési csemegekukoricával kísérletezem. Palánta eladással is foglalkoztam. A termesztett növényeket változatossága hogy alakult ki az évek hosszú sora alatt? A kertész figyeli, érzékeli mit vásárolna szívesen a fogyasztó. Megpróbálunk megfelelni a fogyasztói igényeknek, kipróbálunk új, divatos fajtákat és vagy bejön vagy nem! Brokkoliból, koktélparadicsomból vagy padlizsánból nem lehet sokat eladni. Sárgarépát, petrezselymet a szegedi homokhátságon könnyebb termelni. Úgyhogy ami nem megy azt nem erőltetjük. Milyen berendezésben termeszt növényeket? Fóliasátor? Üvegház? Fűtött? Ha fűtött, akkor mivel fűtik és ez hogy változott az idők folyamán? Fűtetlen fóliasátorban és szabadföldön termelem a paradicsomot, paprikát. Fűteni ma már csak termálvízzel gazdaságos. A hatvanas években amíg a fóliasátor meg nem jelent üvegházban termeltünk. A hetvenes-nyolcvanas években még használtunk szenet, olajat, fűtésre, mert olcsó volt. A sátrak vázszerkezete milyen és hogy változott az idők folyamán? Fémből meghajlított vasvázat használunk többnyire, ez bírja a szélterhelést is . 8,5 méteres vascsövet ívben meghajlítottunk, ennek végeit 40-50 cm mélyen leszúrjuk a földbe, erre jön a 8,5 méter széles fóliapalást tetszőleges hosszúságban. Komolyabb, magasabb a fóliasátor, ha 12 méteres csöveket építik meg ugyanezt. De reneszánszát éli a bakhátas síkfóliás növénytakarás és a fóliaalagút. Ez utóbbi főleg a dinnyetermesztőknél. A nagy profi termelőknél gyárilag megtervezett alumíniumvázas fóliaházakat használnak hatalmas belmagassággal, beépített szellőzőkkel. Asztalos vagy ágyásos termesztéssel foglalkoznak? Milyen növényekkel? Hogyan alakult ki? A palántákat nevelem növényasztalon. Ennek praktikus és gazdaságossági oka van. A kiültetett növényeket mind a talajon termelem. A növényasztal ötlete is a szakkönyvekből jött. Sok jó fotót is láttam ebben a témakörben.


10

2018. június XXV. évfolyam 6. szám

Szabadföldi vagy szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak? Milyen növényeket termesztenek? Hogy alakult ki ez a sorrend az évek folyamán? Az őszi karfiolt és fejeskáposztát szabad földön termeljük. Az étkezési paradicsomnak is komoly védettséget nyújt a fóliasátor a betegségek és viharkárok ellen. A vevői igények alakították ki az évek során, hogy milyen növényeket termesszünk. Ezt még befolyásolta, hogy mekkora területet tudtam öntözni, milyen nehéz volt szerves trágyát beszerezni. Például káposztaféléket elképzelhetetlen termelni intenzív öntözési lehetőség nélkül. Egyre nagyobb az önköltség, drágák az input anyagok (vetőmag, műtrágya, talajfertőtlenítő szer) nagyon meg kell gondolni, mit éri meg termelni. Piacon a szürke bódét mikor építette? Előtte volt valamilyen másmilyen építmény? Bódéépítésben volt segítsége, lerajzolása, műszaki rajz, építésében ki segített, honnan szerezte be az építési anyagot, hogyan került a helyére a bódé építési anyaga? A piaci szürke bódét a feleségem vette a hódmezővásárhelyi bazárostól (Kovács Imrének hívták, de nem vagyok biztos benne) a nyolcvanas évek elején. Addig a kőasztalon árultunk mi is, mint a többi földeáki. Vastag Jánoséknak volt saját építésű bódéjuk, de nem a járda mellett, hanem bent a piac mélyén.

Ádók Pali bácsi és Vastag János a 80-as években a makói piacon Hány évig árult abban a bódéban? Több mint harminc évig, főleg a feleségem, aki már nem él. Én főleg Makóra, Tótkomlósra, Maroslelére jártam át autóval. Az utóbbi 10-12 évben árulok én a bódéban, a fiam Vásárhelyre jár. Miket árult a bódéban? Az általam termelt összes zöldségfélét árultam, zöldség palántát, sőt egy évben mézet is, mert az unokavejem méhész. Az árult választék és mennyiség, hogy alakult az évek folyamán, miért alakult így? Próbáltuk felmérni a fogyasztói igényeket és ennek alapján alakult ki a választék és mennyiség. A földeáki emberek vásárlóereje, ízlése szabta meg a választékot. Régebben sokkal több árut el lehetett adni. Most a hajtatott földieperre van óriási igény, de ehhez nem értünk, nincs tapasztalat sajnos.

FÖLDEÁK

Ádók Pali bácsi bódé előtt zöldségeket árul Mi a véleménye a bódé elbontásáról? Bódét felállítja még valahol, vagy eladja valakinek vagy otthon elteszi emlékbe, vagy új funkciót talált ki neki? Ha eladná, kinek adná el? Egészségi állapotom és életkorom már nem teszi lehetővé, hogy a bódéba kijárjak és árusítsak. Az esztétikai állapota is kifogásolható volt. A fiam Vásárhelyre viszi az árut, ott van régóta piaci bérlete. A lakásomon hétköznapokon, ha felkeresnek, kiszolgálom a vevőt. A hétvége a családé, a hittestvéreimé. A bódét szétszedtük darabjaira, viszonylag jó állapotban van és elajándékoztam, egy földeáki lakosnál új funkciót fog betölteni. Ezután is fog kertészkedni? Amennyire egészségem engedi, segítek a fiamnak. Hol fogja árulni a terményét ezek után? A Bacsó Béla utcában kis mértékben még árusítani fogok. Ez olyan szép, hogy nehéz abbahagyni. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Üdvözlöm: Mészáros Erik

Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, jó szomszédoknak, akik drága szeretett édesanyánk

Szegvári Imréné Zékány Eszter Sárika temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot helyeztek. Köszönet a sok- sok áldozatos munkájáért Viziné Kondráth Brigittának. Gyászoló család


2018. június XXV. évfolyam 6. szám

FÖLDEÁK

júniusi akciós ajánlata

Földeákon összkomfortos családi ház eladó. Tel: 62/675-888

Finonimó Baromfi párizsi 1 kg 569.Kifli, zsemle 29.-/db Ág utca kenyér 275.-/kg Szeletelve is! Trappista sajt 1.299.-/kg Farmer UHT tej 1.5 % 1l 159.Rocky Celler dob. sör 0.5l 179.Bravo alma, őszibarack 1,5l 299.Coop ásványvíz 2l 84.Palcsó sült sertészsír 900g 387.Palcsó sült sertészsír 450 g 299.Sport szelet 25g 79.Coop száraztészták 0.5 kg 259.-

Gázbojler és akril kiskád eladó. Érd: József A. u. 58. Tel: 06-62/212-207

Hütött sör és üdítő kapható!

Somogyi Béla utca 50. szám ház eladó. Érd: Somogyi Béla u. 34.

Akciónk a készlet erejéig érvényes. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni!

Ácsok munkát vállalnak: végszegések, díszes előtetők, új tetők készítése, régiek javítása. Bádogozást, ereszcsatorna cseréjét, javítását garanciával vállaljuk. 06-30/456-74-51 Móricz Zs. u. 46. sz alatti ház eladó! Érd: 62/295-215 vagy 30/319-45-07

Földeák hírneve Kecskeméten Egy vasárnapi kirándulást szeretnék elmesélni. Nagyon kedves meghívásnak voltam részese. Molnárné Gardi Kati kért, hogy menjünk vele Kecskemétre a koraszülött intenzív klinikára. Dr. Kelemen Edit főorvosnő fogadott bennünket. Bemutatta és elmondta az osztály munkáját. Kati anyósa Pösze néni 65 darab kis sapkát és takarót kötött a pici babáknak. Mi apró sós süteménnyel kedveskedtünk. Kati anyukájával az ott dolgozó nővéreknek. A főorvosnővel már találkoztunk az Aranyanyu találkozón Budapesten. A doktornő bemutatta az intenzív koraszülött osztályt, ami olyan, mint egy mesevilág. A falak színes mesefigurákkal vannak kifestve. A berendezés csodálatos nyugalmat ad az édesanyáknak. Az apróságok ellátását a legújabb orvosi műszerek vigyázzák. A nővérek,

mint az angyalok, őrzik az 1-2 kilós babák álmát. Csodálatos mire képesek ezek a kisemberpalánták. A folyósót a hálás szülők, babácskájuk fotóival díszítik. Ott mindenki szívvel és lélekkel dolgozik, nyugalom és határtalan szeretet övezi az osztályt. Köszönték Pösze néni áldott munkáját, nagy segítség ez nekik. A látogatásunkat a helyi Hirős lapjukban és az alapítvány honlapján is megmutatják a földeákiak ajándékát. Visszavárnak jövőre is bennünket. Hálás vagyok Katinak, hogy részese lehetettem ennek a felejthetetlen napnak. Évente több mint 400 beteget látnak el. 100 beteg felett volt 2017-ben 1500 g-nál kisebb születési súlyú betegek száma. 12 acut ágyuk van PICIII és 10 PICII ágyuk. Ferencziné Hajnal Mária

11

Joó kárpitos üzlet ajánlata - Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák és konyhabútorok kaphatók. - Székek és asztalok nagy választékban találhatók. - Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. - Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek. Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel.: 62/211-682

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2018. július 2. A szerkesztőség nem vállal felelősséget a megjelenő cikkek és hirdetések tartalmáért! A leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

FÖLDEÁK A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Rákóczi Edit Szerkesztőbizottság: Hajnal Istvánné, Terjékné Borbíró Mária, Kissné Bába Olga, Kurai Edina ISSN azonosítószám: 2063-4889 Levélcím: Művelődési Ház és Könyvtár 6922 Földeák, Szent László tér 15-16. E-mail: szerkesztosegfoldeak@gmail.com Nyomdai tördelés, nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1400 példányban Terjeszti a helyi Önkormányzat


12

2018. június XXV. évfolyam 6. szám

FÖLDEÁK

Kecskeméti koraszülött klinikán Aranyanyuval

Rózsák Olajfestékkel festett

Vitorlások a tavon Olajfestékkel festett Festette: Megyesi János amatőr festő

Földeák 2018. június  
Földeák 2018. június  
Advertisement