Page 1

FÖLDEÁK

-1-

19. évfolyam 8. szám

1

FÖLDEÁK

I. cikkely

A helyi önkormányzat lapja II. cikkely

2012. augusztus

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Búzát vittem a malomba, hej, de régen volt, amikor még a Küküllőn malom duruzsolt. Megőröltem a búzámat, lisztje, mint a hó, Örült neki a ház népe, kivált nagyanyó. Sütött is az új búzából olyan kenyeret, illatára odagyűltek mind a gyerekek.

Azóta is azt kívánom: legyen a világ olyan, mint a búza közt a kék búzavirág. Mindenkinek jusson bőven illatos-fehér, ropogósra sütött, foszlós nagyanyó-kenyér!

Tartalom: 2-3. oldal: Önkormányzati hírek, Vöröskereszt hírek, Meghívó, Bababörze, 4. oldal: Egyházi oldal 5-6. oldal: Múltidéző 7. oldal Beérkezett cikkek eseményekről 8. oldal Horgászhírek, Ötletmorzsák, Színkör hírek Köszönet 9. oldal Könyvajánló 10-11. oldal Pamplonától a világ végéig, Hirdetések 12. odal Hirdetések

- 12012.augusztus -


2

-2-

FÖLDEÁK

1

Önkormányzati hírek FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a gépjármű adó, az iparűzési adó és a kommunális adó kamatmentesen szeptember 17-ig (hétfő)

Kérjük, hogy kötelezettségeiknek a fenti időpontig eleget tenni szíveskedjenek, mert azt követően késedelmi pótlékot számítunk fel ! (Az adóbefizetésekről szóló értesítések és csekkek augusztus második felében kerülnek kézbesítésre.) Körjegyzőségi Hivatal

fizethető be!

Közterületen lévő hulladékgyűjtő edényzetek használata! A 2012. júniusi lapban a szemétgyűjtő konténerek, valamint a szelektív hulladékgyűjtő edények használatával kapcsolatos felhívásban foglalt problémák továbbra is fennállnak. Ismételten felkérem a lakosságot, hogy környezetünk tisztántartása és védelme érdekében - a szervezett szemétszállatásra figyelemmel- a közterületeken

lévő szemétgyűjtő konténereket és a hulladékgyűjtő edényeket rendeltetésszerűen használják, mivel azok környezetében folyamatosan áldatlan állapotok uralkodnak. Önkormányzat

HÍRDETMÉNY A Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HIRDET felsőfokú nappali illetve levelező tagozatos hallgatók részére (első diploma megszerzésére) TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA. Az ösztöndíj egy szemeszterre szól (2012. 09. hó - tól - 2013. 01. hó-ig), Pályázati feltétel: - A hallgató, vagy a szülők állandóra bejelentett földeáki lakása („Földeáki polgárság „) - Megfelelő tanulmányi eredmény Csatolandó: - a 2011/2012. II. félév leckekönyv másolata, melynek tartalmaznia kell a tanulmányi eredmény átlagát is, - szigorlati jegyzőkönyv másolat

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy szuverén módon döntsön, mérlegelje az egyes felsőfokú oktatási intézmények követelményrendszerében, az elérhető diploma súlyában meglevő különbségeket, a megszerzendő végzettség lakóközösségünkre gyakorolt hatását, stb. Az ösztöndíj elnyerése a hallgató részéről jogi elkötelezettséget nem, a hovatartozás erkölcsi elkötelezettségét jelenti. Pályázati határidő: 2012. augusztus 31. Pályázati nyomtatvány beszerezhető a Körjegyzőségi Hivatal adócsoportjánál. Földeák, 2012. augusztus 01.

- 22012.augusztus -

Csányiné Bakos Erzsébet Kuratórium Elnöke


-3-

FÖLDEÁK

1

3

HÍRDETMÉNY A Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HIRDET Középfokú nappali tagozatos 2. 3. és 4. osztályt kezdő tanulók részére

- A 2011/2012. évi bizonyítvány másolata Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy a tanulmányi eredmény lényeges csökkenése esetén az ösztöndíj folyósítását bármikor felfüggesztheti, illetve megtagadhatja. Pályázati határidő:

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA 2012. augusztus 31. Az ösztöndíj egy tanévre szól (2012. 09. hó-tól 2013. 06. hó -ig) Pályázati feltétel: - A tanuló, vagy a szülők állandóra bejelentett földeáki lakása - Megfelelő tanulmányi eredmény

Pályázati nyomtatvány beszerezhető a Körjegyzőségi Hivatal adócsoportjánál. F ö l d e á k, 2012. augusztus 01. Csányiné Bakos Erzsébet Kuratórium Elnöke

Csatolandó:

Meghívó A földeáki Szent László Király Egyházközség és Földeák község Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt 2012. augusztus 19-én (vasárnap) 17.00 órakor a Szent István kegyhelynél kezdődő Szent István napi ünnepségre

2. alkalommal 2012. október 6-án kerül megrendezésre a Földeáki Maraton című program. Várunk minden érdeklődőt az egész napos rendezvényünkre, a részletes programot a Földeák újság szeptemberi számában tesszük közzé. Návay Lajos Diáksport Egyesület Meghívó Kedves Szülők, Várandósok! Szeretettel meghívjuk Önöket az Anyatejes Világnapi ünnepségünkre 2012. augusztus 31-én 10 órára a Művelődési Ház tükrös termébe. Védőnő

Program: 17.00 Himnusz 17.05 Ünnepi beszéd Beszédet mond: Dr. Zombori István, a Móra Ferenc Múzeum nyugalmazott igazgatója 17.40 Koszorúzás 18.00 Szeretet vendégség a kegyhelynél

Vöröskereszt hírek 2012. augusztus 28-án, kedden 8-12 óráig véradás lesz a Művelődési Házban. Vöröskereszt Újra Bababörze! 2012. szeptember 11-én, kedden 1400 órától szeretettel várjuk az eladni, vásárolni szándékozó anyukákat, nagymamákat a Művelődési Házban! Jó állapotú, 0-10 éves korosztály számára alkalmas ruhákat, játékokat, eszközöket lehet cserélni, árusítani. Várunk minden kedves érdeklődőt! Szabó Ilona

- 32012.augusztus -


4

-4-

1

FÖLDEÁK

Egyházi oldal A hatékony tanúságtétel A Teremtő azzal a feladattal küldi az embert a világba, hogy töltsék be a földet, és úgy uralkodjanak rajta, hogy mindenkinek jusson a föld javaiból. Ezt a Bibliában így fogalmazta meg az embernek:" Szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. Nektek adom a tenger halait, az ég madarait és mindent" Az ember a bűnbeesés után, eltért ettől az Isten által meghatározott magatartástó, és irigység, gyilkosság és sok rossz következett életében. Élesebben látó emberek, görög és római tudósok, Platon, Arisztotelész, Tacitus, Vergíliusz, Ciceró, és többen mások ész vették, hogy ezen váltóztatni kell, ha boldogabb emberi életet akarnak kialakítani. Ciceró így fogalmazta meg a boldogabb élet felé vezető utat, a Teremtőtől kapott feladat hatékony teljesítését: Sanctissima religio. A legszentebb elkötelezettséget a Teremtőhöz való igazodást komolyan kell venni. Jézus már azért jött, hogy ennek a legszentebb elkötelezettségnek a teendőit elmondja az embereknek, és megbízza apostolait azzal, hogy ezt hatékonyan elmondják az embereknek. A hatékonyság abból adódott, hogy csodákkal segítette munkájukat. Így adta ki a parancsot: Menjetek el az egész világra és tegyetek tanítványommá minden népet. Én veletek vagyok a világ végéig." Amíg megtartották Jézusnak aprólékosan utasításait - megbíztak benne - hatékony volt tanúságtételük. Amikor lazítottak - Nagykostantini fordulat - hatékonyságuk alább hagyott. A történelem folyamán mindig akadtak emberek, akik felismerve a hatékonyság feltételeit - feltétel nélküli bizalom Jézusban - újra- és újra hatékonnyá tették a Teremtő által adott megbízást, és jó testvérekké tették az embereket. Ilyen nagy egyéniség volt népünk életében Szent István király. Ő felismerte, hogy az imádkozz, és dolgozz, isteni parancsra rá kell nevelni a népet, hogy az után értelmével belássa, hogy ez a jó. Bencés szerzetesek segítségével, minden tíz faluval építetett egy templomot és ott nemcsak a vallási ismeretekre, de a földművelésre és kézműves munkákra is tanította a népet. Sok áldozatot hozott kolostorok, kolostori iskolák létesítésére is. Így tudta elérni azt, hogy elfogadjanak, együttműködjenek velünk a körülöttünk lévő már kereszténnyé lett, és földműveléssel foglalkozó népek.A hatékony tanúságtételnek, a Teremtő parancsaihoz való igazodás megteremtésének nem könnyű megtalálni a hatékony eszközeit. A túlzott szigorúság se jó, de a mindent megengedő magatartás se eredményes. Hogy tanúságtételünk, az emberek Teremtő iránti elkötelezettségre vezetése eredményes legyen, ahhoz alázatosan el kell fogadni Jézus ajánlásait. Ma ezek mellőzésével, modern, kellemesebb eszközökkel akarjuk jó úton megtartani a gyermekeket. Így nem tanulják meg, hogy kritikus, nehéz helyzetben mi a teendő, nem hajlandók áldozatot vállalni, mert nem tanították meg erre, és nem születik meg a megoldás. Romlik a helyzet, pusztul az ország.Hatékony tanúságtételnek meg kell találni a feltételeit, és még akkor is rá kell nevelni erre az embert, ha erőfeszítést, áldozatot követel ez, mert különben elmarad a Teremtő által ígért jó eredmény. Ezt a nevelést megfelelő időben kell elvégezni, mert bizonyos idő elteltével nagyon nehézzé, esetleg lehetetlenné lesz. Ma vannak, akik belátják már ezt, de vannak, akik ellenzik olyan címen, hogy a szabad embert nem illő szankcionálni. Be kell vele láttatni, hogy mi a jó, és arra kell rávezetni. Ez szép ideális felfogás, de a rosszra hajló ember visszaél vele, ha nincs kellő

szankció. Végül is ezzel zárom írásom, hogy meg kell találni a hatékony tanúságtétel, jóra nevelés eszközeit, és azokat következetesen alkalmazni kell, mint nagy elődeink tették, és akkor jobbá lesz a társadalom. Ha ebben nem tudunk megegyezni, akkor romlik az emberek életminősége, és a gyűlölködés lesz úrrá rajtunk. Katona Pál plébános

Ének Szent István királyról Idvezlégy boldog szent István király, Te népednek nemes reménysége, Idezlégy mi megtérésünknek Bizon doktora és apostola. Idvezlégy minden szentségnek És igazságnak fényes tüköre. Te miattad hittünk Krisztus Jézusban, Te miattad üdvözölünk és Krisztusban kérünk: Imádj ez a te népedért, Imádj egyházi szolgálókért is, Hogy egy ellenség se légyen Ragadozó ez te néped között. amen (Rendületlenül c. könyvből Benedek István szerkesztésében) Szent István király intelmei (részletek) (V. fejezet/a törvénytevésnek és türelmetességnek megtartásáról) a türelmetességnek és törvénytevésnek megtartása a királyi koronának ötödik ékessége. Dávid király és próféta mondja: Isten, adjad a te ítéletedet a királynak és egyebütt: a királynak tisztessége ítéletet szeret. A türelemről Pál apostol ezen képen beszél: Békességes tűrők legyetek mindenekhez. És az Úr az Evangéliumban: a ti békességes tűrésetekben bírjátok a ti lelkeiteket. Erre figyelmezzél fiam: ha bírni akarod a királyságnak tisztességét, szeressed az igaz ítéletet. Ha bírni akarod a te lelkedet, légy türelmes. Valahányszor, én drágalátos fiam, ítéletre érdemes dolog kerülend eléd, avagy néminemű főbenjáró bűnös, ne légy türelmetlen. Vagy esküvéssel ne erősítgesd, hogy őt megbünteted, mi is állhatatlan és romlandó, mert a balgatag fogadástevések erőtelenek, avagy ne mondj ítéletet tenmagad, hogy a te királyi méltóságod alább való ügyben forgolódván ne csorbaljon, hanem inkább bocsássad az efféle dolgot bíráknak elébe, kikre is ez bíztatott, hogy ők , ő törvényeiknek szerinte ítélkezzenek ebben. Tarózkodjál bírónak lenni, örvendezzél, hogy király vagy és annak mondatol. Mert a békességtűrő királyok uralkodnak, a türelmetlenek pedig kegyetlenkednek. Valamikor is adatik néked valamiben ítélned, mi te méltóságodhoz illő, békességes tűréssel és irgalmatossággal, avagy szánakodással ítéljed meg, hogy dícséretes és ékes legyen a te koronád.

- 42012.augusztus -

(Rendületlenül c. könyvből)


-5-

FÖLDEÁK

1

5

Múltidéző A „HALÁL-MOTORBICIKLI” A tragédiák sorozatát okozó, „elátkozott” vagy épp önálló személyiséggel bíró jármű a horrorszerzők egyik kedvenc témája. Stephen King Rémautó, vagy a Christine c. műve is erre a motívumra épül. Az ötvenes évek filmsztárja, James Dean 1955-ben Kaliforniában halálos balesetet szenvedett Porchse 550 Spyder sportkocsijával. A roncs és a belőle kiemelt alkatrészekkel működő autók újabb baleseteket, tragédiákat okoztak közvetett vagy közvetlen módon. Volt, hogy a közlekedés veszélyeire figyelmeztető kiállításon a felfüggesztett roncs rászakadt egy nézelődőre. Máskor a lehetetlent súrolva az összetört autó „elindult” és eltörte egy szerelő lábát. A roncsot szállító teherautó felborult, a garázs kigyulladt stb. Az átszerelt váltóval, motorral működő kocsik balesetei tovább éltették a „halálautó” mítoszát. Hasonló történetek keringenek a luxuslimuzinról, melyben Ferenc Ferdinánd az első világháború kitöréséhez vezető halálos lövéseket elszenvedte. A misztikus történetek kedvelői kiállnak elméletük létjogosultsága mellett, bár valószínűleg csupán szerencsétlen véletlenek sorozatáról van szó. Az alábbiakban egy magyar vonatkozású „halálmotor” történettel ismerkedhetünk meg. „A Rákosi-uton embert ölt egy halál-motorbicikli. Ifju Horthy volt gépe, amely megölt egy asszonyt s amelynek második gazdája repülőgépszerencsétlenség áldozata lett, most megölte Szabó Kálmán földeáki gépészt – Borbás Imre és Szabó Kálmán halálversenye a Rákosi uton – sulyos sérülésével kórházban ápolják Borbás Imrét” – 1928. április 20-án ezzel a terjedelmes címmel számolt be a makói Marosvidék napilap Szabó Kálmán földeáki lakos haláláról. Az esetről újabb cikket, leírást nem találtam. Hogy ki lehetett Szabó Kálmán, nem sikerült kiderítenem. A balesetet megemlítettem 2011-ben a Földeák újságban és a makói (a régi napilappal névrokon) Marosvidékben megjelent „A régi Földeák orvosai” című írásomban, remélve (bár eltelt nyolcvan esztendő), hogy jelentkezik valaki, aki tud a tragikus esetről. Így is történt: a cikk megjelenése után felhívott a Földeákon lakó Hajnal Jánosné (Szabó Viktória) és elmondta, hogy a címben említett Szabó Kálmán a nagyapja volt. Miután a telefonbeszélgetés során több részletet megtudtam, elkezdtem a nyomozást a „halálmotor” ügyében. Kiindulópontként újra elővettem a Marosvidék fentebb idézett cikkét, pontról pontra megvizsgálva annak állításait. Feltűnt, hogy a beszámoló nem említi meg a „Horthy fiú” keresztnevét. Először talán a köztudatban jobban jelenlévő István jut eszünkbe, aki 1942-ben lezuhant repülőgépével, ám életrajzában nem találunk motorbalesetre utaló

említéseket. Nem így ifj. Horthy Miklós esetében, aki 1926 májusában elszenvedett egy ütközést. A dátum ismeretében fellapoztam a korabeli újságokat, melyek teljes részletességgel tudósítottak a balesetről A Magyar Automobil Club a soron következő Tourist Trophy versenyére készült 1926 tavaszán. A versenybe a kormányzó fiai, Horthy István (1904–1942) és ifj. Horthy Miklós (1907–1993) is beneveztek. Ifj. Horthy Miklós a verseny előtt egy héttel a Svábhegyen „trenírozott” Norton motorkerékpárjával, amikor a Budakeszi u. 53. sz. ház előtt elütötte Fruh Anna 32 éves helyi lakost, aki visszatérőben volt egy közeli villából, ahová (mint az a korabeli újságok megírták) három kanna tejet cipelt a hátán. A különböző politikai beállítottságú lapok mind másképp számoltak be a tényekről: a Pesti Hírlap szerint a kormányzó fia teljesen szabályosan, lassan közlekedett, míg a Népszava a felelőtlen (közel 100 km/h-s) száguldásnak tudta be a balesetet. Az ütközéstől egy oszlopnak vágódott Fruh Annát súlyos sérülésekkel az új Szent János Kórházba szállították, ahol rövid idő múltán elhunyt. A könnyebb sérüléseket szenvedő ifj. Horthy Miklóst a Fasor Szanatóriumban ápolták. A Marosvidék állítása igaz: a motorkerékpár valóban egy lány halálát okozta 1926-ban. A napilap fent említett cikke szerint ifj. Horthy Miklós a baleset után „elkedvetlenedett” a járműtől és túladott rajta. A motor Szegedre került bizonyos Kerekes Jánoshoz, aki nem sokáig élvezhette a híres elődtől származó motor nyújtotta örömöket, mivel a vásárlás után nem sokkal repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt. A cikk a baleset időpontját nem említi. A Magyar Szárnyak című, a magyar polgári és katonai repülés történetével foglalkozó internetes oldalon további információkra leltem. „Kerekes János rgv. felügyelő, II. RH, Junkers; †1927. 10. 29., motorhiba berepülésnél, Szeged; Együtt: Makra Sándor szer. — súlyos sérüléssel életben maradt” – olvasható a hősi- és repülőhalált halt pilóták listáján. Az „rgv. felügyelő” jelentéséről levélben dr. Szabó János ny. vezérőrnagynál, az oldal szerkesztőjénél érdeklődtem. Gyors válaszából kiderült, hogy a Magyarországot sújtó trianoni békeszerződés nem engedte a katonai légierő fejlesztését, ezért az ilyen jellegű törekvések a polgári repülés égisze alatt történtek. Katonai rendfokozatokat nem használtak. Jelen esetben az „rgv.” egyszerűen repülőgép vezetőt jelentett, a felügyelő pedig körülbelül a hadnagyi rangnak felelt meg. A baleset pontos időpontjának ismeretében fellapoztam a korabeli újságokat. Részletes beszámolót nyújtott a Szegedi Napló, a Szegedi Új Nemzedék, a Szegedi Friss Újság, de a

- 52012.augusztus -


6

-6-

FÖLDEÁK

fővárosi Pesti Hírlap is. Kerekes János, a 42 éves, háborút megjárt (ott több ellenséges gépet lelövő, számos kitüntetéssel hazatért) pilóta közismert volt Szegeden. A Pesti Hírlap beszámolója szerint a Budapest– Konstantinápoly légijárat gépét is rendszeresen vezette. Repülős bravúrjairól is híres volt: 1920 nyarán a szegedi híd alatt többször átrepült, azonban veszedelmes mutatványát a hatóságok betiltották. A Szegedi Napló cikkünk egyik „főszereplőjéről”, a volt Horthy-motorról is említést tesz: „A városban állandóan pompás Norton motorkerékpárján lehetett látni a bricsesznadrágos, bőrkabátos pilótát...” Bár Kerekes János halálához a motorkerékpárnak nincs köze, a tragikus események sorában mégis szerepet játszott. Miután ugyanis a pilóta és szerelője a Junkers géppel a SzegedRendező pályaudvar közelében a vasúti sínre zuhant, Kerekes egyik barátja a híres motorral a szerencsétlenül járt ember újszegedi házához hajtott, hogy értesítse a feleségét a történtekről. A fiatalasszony azonban nem volt otthon, csupán a nővére, aki felpattant a motorkerékpár hátsó ülésére, hogy együtt keressék meg Kerekes János feleségét a városban. Ekkor a nő lába valahogy a küllők közé akadt és a küllők „levágták a fiatal hölgy sarkát” – írta a Szegedi Uj Nemzedék. Kerekes János koporsóját a Kálvária úti kórházból több ezres tömeg kísérte. Kerékpárosok, motorosok, katonazenekar és a levegőben három repülőgép körözve kísérte a menetet. Az egyik repülőgép alásiklott és a pilóta csokrot ejtett a ravatalra. A tömeg a hídig kísérte a pilóta földi maradványait, majd teherautón Makóra szállították, ahol szülei éltek. Az ottani katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra. (A Pesti Hírlap 1927. október 30-án közölte a szerencsétlenül járt pilóta néhány évvel korábban készült fotóját.) A motorkerékpár újra gazdát cserélt, új tulajdonosa Borbás Imre Makó, Eötvös utcai gazdálkodó lett. Borbás Imre a pár napja vásárolt motorral 1928. április 19-én, csütörtökön meglátogatta K. Nagy Sándort ugari tanyáján. A földeáki Szabó Kálmán ügyes gépészmester hírében állt, és ebben az időben Borbás Imre alkalmazásában dolgozott. Kinn a tanyák között elhatározták, hogy kipróbálják a motort. K. Nagy Sándornak ebben az időben egy Puch motorkerékpárja volt. Cseréltek gépeket, így Borbás ült a Puchra, saját motorját pedig átengedte Szabó Kálmán gépésznek. Először visszamotoroztak a város alá, majd megfordultak és a sajtóbeszámoló szerint őrült iramban vágtak neki a Rákosi-útnak. Elöl, korabeli becslések szerint közel 100 km/h-s sebességgel haladt a Horthy-féle motor a földeáki gépésszel, utána a Puch-kal Borbás Imre. K. Nagy Sándor tanyája után egy kanyarban azonban Szabó Kálmán nem volt ura többé a nagy teljesítményű motornak és egy eperfának ütközött. Az utána haladó Borbás Imre gyorsan fékezett, így ő is lerepült a Puch-ról. Súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett. A

1

földeáki gépész azonban végzetesen megsérült. A balesetet végignézte a tanya- és motortulajdonos K. Nagy Sándor, és ismerőse, B. Nagy István. Gyorsan a tragédia színhelyére siettek. K. Nagy Sándor előállt autójával és a két sebesülttel elindultak a makói kórházba. "Szabó Kálmán fiatal, törekvő, szorgalmas, nős és családos gépész azonban utközben meghalt" – írta a Marosvidék tudósítója. Szabó Kálmán Földeákon született 1897-ben, Szabó János és Németh Julianna harmadik gyermekeként. 1915-ben, tizennyolc évesen testvéreit követve Budapestre költözött, ahol a Magyar Királyi Állami Vasgyárak (a későbbi GanzMÁVAG) üzemeiben munkába állt és tanulta a vasas szakma csínját-bínját. 1923. október 12-én kapta meg a géplakatos iparigazolványát. Földeákra, a Pacsirta utcába visszatérvén feleségül vette Lele Viktóriát. Két gyermekük született: Matild és Kálmán. Az ügyes kezű mesterembernek sok munkája akadt a faluban és a környező gazdaságokban is. A javítások mellett kisebb gépeket (például kézi és ló vontatta vetőgépeket, dikkelőket) készített. A gépek, motorok szeretete haláláig elkísérte. A technikai érdeklődést fia, unokája és dédunokái is örökölték. A számos balesetet okozó motorkerékpár további sorsa bizonytalan. Szabó Kálmán leszármazottjai szerint a motor visszakerült Szegedre. Egy vasutas vette meg, aki később nekihajtott egy sorompónak és szintén elhunyt. Visszaemlékezések szerint a „halálmotor” nevet valóban kiérdemlő jármű a szegedi Móra Ferenc, majd a budapesti Közlekedési Múzeumba került. A gyűjtemények munkatársai ezt a tényt nem tudták megerősíteni.... A hírhedt, ma már a kora miatt is igen értékes motorkerékpár talán még létezik valahol. Rosszabb esetben munkagéppé alakították vagy darabjaira szedték, jobb esetben egy múzeumban kötélkordon mögé állították, ahol már „ártatlanul”, kifényesítve várja a látogatóit, akik nem is sejtik a veterán gép „sötét múltját”...

A cikkben szereplő Norton feltételezhetően egy 1925-től gyártott Modell 19 volt. (kép: www.motoralbum.hu)

- 62012.augusztus -

Horváth Mihály


-7-

FÖLDEÁK

1

7

Beérkezett cikkek eseményekről Tündértábor a Könyvtárban! Júliusban meghívást kaptunk egy házi- és konyhatündér táborba. Egy barátnőnk találta ki, hogy szeretne megtanulni kézimunkázni és a Könyvtárosok Tündértábort kerekítettek belőle. Aki itt megtanul kézimunkázni, sütnifőzni, az házitündérré és konyhatündérré válhat. Meghívták a Kavar a nagyis néniket, hogy segítsenek a főzés és a sütés tudományának elsajátításában. Július 23-án elkezdődött a várva várt tábor. Minden napra volt ötletes program. Első nap kovászos uborkát tettünk el Sándorné Erzsike nénivel és konzervdobozból ceruzatartót készítettünk Szabó Icuval. Másnap Molnárné Pösze néni és Szabóné Eta néni megmutatta a kötés fortélyait, Orbánné Éva néni pedig szoknyára és nadrágra kalocsai mintát drukkolt. Szerdán Csányiné Éva néni segítségével szép kötényeket varrtunk. A hét többi napján Bugyiné Juci néni és Szegváriné Marika néni megmutatta, hogyan kell hímezni. Könnyen belelendültünk a kézimunkázásba, hímeztünk terítőt és fehér tornacipőt is dekoráltunk hímzéssel. Megbeszéltük, hogy nem szabad csúnyán beszélni, ezért bevezettük az öt forintos törvényt (aki vét a szabály ellen, 5 Ft-ot dob a korsóba, a nénik is sűrűn elfelejtették a törvényt!). A táborban nem csak a kézműves munkát tanultuk meg, hanem konyhai fortélyokat is mutattak nekünk. Nagy

örömmel segítettünk fánkot, gombócot, finom leveseket, tortát és sok más ételt, süteményt készíteni, még lekvárt is főztünk a fánk mellé, túrót csurgattunk és vajat köpültünk. A Kavar a nagyis nénik nagyon örültek, hogy ilyen jó segéderő volt a konyhában. A finom ételeket együtt elfogyasztottuk. A népművészeti cserépedénybe (köcsögöt sem mondtunk!) gyűlt a sok öt forintos. A tábor végén az összegyűlt pénzből jégkrémet és pezsgőt vettünk. A Kavar a nagyis nénik, akik sütöttek és főztek velünk: Berényiné Marika néni, Balázsné Margitka néni, Nagyné Marika néni, Ferencziné Hajnal Mária, Hajnalné Ancsi néni, Berényi Erika, Barta Ildi, Mártonné Kati néni és a lánya Zsanett, Szegvári Pista bácsi, Szabóné Ica néni, Vajnainé Etuka néni, Asztalosné Piroska néni, Vassné Erzsike néni, Süliné Viki néni, Kurainé Ica néni. A Tündértáborosok voltak: Horváth Adél, Bajusz Andi, Pataki Dóri, Vass Kincső, Lele Dóra, Vízi Virág, Vízi Maja, Csányi Bíborka, Szabó Katinka és Vízhányó Ramóna. Többen hozzájárultak a tábor sikeréhez, hoztak fonalat, cérnát, hímezni valót, zöldséget, tejet, tojást, gyümölcsöt. Köszönjük mindenkinek a hozzájárulását, a munkáját, reméljük jövőre is részt vehetünk. „a Tündérek”

Üzenet Déváról Tavasszal egyik kávéházunkban Nagyfalusi Éva volt a vendégünk, aki nevelőként dolgozik Déván, a Dévai Szent Ferenc Alapítványnál. Éva „családja” tíz fiúból áll. A kávéház alkalmával 30 000 Ft-ot gyűjtöttünk az árvák részére, és Éva megígérte, hogy üzenettel lesz, mire költötték a pénzt. Idézet a leveléből: „Szeretnék röviden beszámolni, hogy a Tőletek kapott adománnyal mit csináltunk: kifizettük András útlevelét, és így el tudott jönni a suli végén rögtön a testvérével Magyarországra nyaralni egy hétre a Balatonra a fogadott keresztszüleik meghívására. Most volt először

Magyarországon (9 éves) első nap megkérdezte a CBA-ból jövet: 'Itt mindenki magyarul beszél, még a boltban is?' Máriusznak csináltunk egy születésnapi partyt (most töltötte a 15-öt, és a kerek évfordulókra szoktunk ilyen nagyobb partyt csinálni), illetve a maradék pénzből gyümölcsöt meg ennivalót vásároltam a családnak. Ezúton köszönjük még egyszer Mindannyitoknak.” Reméljük, máskor is lesz alkalmunk támogatni a dévai árvákat és az ott folyó áldozatos nevelő munkát.

Kövesse a Művelődési Ház és Könyvtár eseményeit a facebookon! - 72012.augusztus -

a könyvtárosok


-8-

8

FÖLDEÁK

1

Horgászhírek Tisztelt Horgásztársunk! A Földeáki HE tagjai és gyermekhorgászai részére megrendezi 2012. évi versenyét. A versenyre 2012. augusztus 25-én (szombat) a Földeáki Horgásztavon kerül sor. Nevezni Vígh Gézánál Földeák, Bem apó u. 3. szám alatt lehet 2012. augusztus 20-ig. Tel: 06-30-477-5232 A nevezési határidőt kérem, mindenki tartsa be.

Horgászni 2 bottal, 3-3 horoggal, gyerekeknek 1 bot, úszós készséggel lehet. A versenyen kifogott halat lehetőleg karikás szákban élve kell tartani, mert mérlegelés után visszahelyezésre kerül a tóba. 2012. augusztus 18-én (szombat) 7 órától a tó partjának rendbetételét végezzük, ha tudsz jönni, segíteni, villát, gereblyét vagy kaszát hozz magaddal.

Nevezési díj:

felnőtt 1000 Ft gyermek 500 Ft A nevezési díj magában foglal egy ebédet. A horgászok a családtagjaik részére is vásárolhatnak ebédet, felnőtt 1000 Ft, gyermek 500 Ft, de ezt is be kell fizetni a nevezésig. 2012. augusztus 25-i verseny programja: Reggel fél 7-kor gyülekező a horgásztónál - horgászhelyek sorsolása - helyek elfoglalása - 13:00-kor verseny vége, mérlegelés - Résztvevőknek ebéd

Az egyesület vezetősége várja minél több horgásztárs jelentkezését. 2012. augusztus 19.-én vasárnap Feeder horgászverseny lesz a tavon (8 órától 13 óráig) ezért a fél tó le lesz zárva. 2012. augusztus 1. Vígh Géza

Ötletmorzsák Natúr szelet Hozzávalók:30 dkg cukor, 4 tojássárgája, 8 kanál víz, 4 kanál liszt, 10 dkg darált dió, 16 dkg liszt, 1csom. sütőpor, 4 tojás fehérje Töltelék: 4 dl tej, 4 kanál liszt, 1 csom. vaníliás cukor, 25 dkg vaj vagy margarin, 20 dkg porcukor Máz: /Főzés nélküli/ 20dkg szitált porcukor, 2 evőkanál kakaópor,5dkg vaj, 4 evőkanál forrásban lévő vízzel jól kikeverjük és a süti tetejére simítjuk. Elkészítés: A cukrot, a tojássárgáját, a vizet ki kell

kavarni a 4 evőkanál liszttel. Ezután hozzáadjuk a darált diót, a sütőporral elkevert 16 dkg lisztet. Ismét jól összedolgozzuk és végül a habbá vert tojás fehérjét. Zsírozott, lisztezett tepsiben megsütjük. Ha kihűlt a következő tölteléket simítjuk a tetejére: 4dl tejből, 4 kanál lisztből és vaníliás cukorból krémet főzünk és hűlni hagyjuk. A margarint a porcukorral habosra kavarjuk. A főzött krémet és a vajas krémet összekavarjuk és a tészta tetejére kenjük. Majd a fent leírt mázzal bevonjuk. Meleg vizes késsel szeleteljük. Ferencziné

Köszönet A Művelődési Ház és Könyvtár köszöni az abroszvarrást Csányiné Dulin Évának.

Köszönet A Szárazér néptánccsoport köszöni a részükre felajánlott 1 pár bőrcsizmát Neparáczki Pali bácsinak.

Színkör hírek A Földeáki Színkör ezúton várja bátor, lelkes és kitartó férfiak jelentkezését, akik szívesen szerepelnének ősztől a csoportban! Itt szeretnénk megköszönni Kővágó Jánosné Terike néninek és Gardi Jánosné Füstinek a felajánlott kelléket, jelmezeket! Az új évadban is szeretettel várjuk Önöket előadásainkra! Szabó Ilona

- 82012.augusztus -


-9-

FÖLDEÁK

1

9

Könyvajánló Kicsiknek és szüleiknek A Bogyó és Babóca mesesorozat egy kis erdőben játszódik, szereplői erdei cimborák, apró bogárkák baráti közössége. A két főszereplő Bogyó, a csigafiú, és Babóca a katicalány. A történetek a gyerekek mindennapjaival foglalkoznak. A sorozatban nagy jelentősége hogy fontos szerepe van a természet szeretetének, tiszteletének. A könyvnek külön érdekessége, hogy az írónő, Bartos Erika rajzaival készült. Méltán kedves olvasmánya anyukáknak, nagymamának és legfőképpen a kicsiknek. Az írónő másik sorozata Anna és Peti története. „Irigylem Annát és Petit, hiszen mindig ilyen könyvecskéből szeretettem volna olvasni kisgyermekeimnek. Mert a nagy mesék korszakát mondhatnám, egyéves kortól az efféle meséknek kell megelőzniük. A kisgyerekek mindennapjairól kellene mesélniük. „Lehetőleg olyan kedvesen, ahogy Bartos Erika

szívhez szóló- mert szívből fakadó- rajzai és szövegei.” idézet Dr. Vekerdy Tamás pszichológustól. „Hároméves unokámnak egy hét leforgása alatt ötször kellett elolvasnom Anna, Peti és Gergő történetét. Mikor az ötödszöri olvasással is végeztem, azt kérte, hogy nemsokára születendő testvérét nevezzük Petinek vagy Gergőnek. És ha lehet, holnap reggel is kezdjük úgy a napot, hogy még egyszer elolvasom az egész könyvet elölről. Javaslom, próbálják ki Önök is, ha van hasonló korú gyerek a családban. A könyv titka az a nyugalom és biztonságérzet, melyet, a világot most felfedező apróságok leginkább igényelnek. Ugye nem csodálkoznak, ha azt mondom, nagyon megszerettem ezt a könyvet?” Halász Judit

Felnőtteknek Boldizsár Ildikó könyve azoknak íródott, akik értik vagy érteni szeretnék a meséket. A mesék a hagyomány által megszentelt tudás hordozói, s nem csak vigaszt és bátorítást adnak, hanem arra is képesek, hogy bizonyos lelki és fizikai fájdalmakat enyhítsenek. A szerző korábbi, nagy sikerű meseválogatásai után új könyvében a mesék gyógyító erejének titkát kutatja, s kutatási eredményeit rendkívül közérthetően tárja elénk. Meseterápia című könyve bevezet a mesék hagyományába, rávilágít a közösségi meseélmény szertartásos, történelmi gyökereire, a népmese szerepése az egykori társas szabályrendszerek átadásában és részletesen bemutatja azt a bölcsesség alapú

terápiás eljárást, amely hosszas kutatómunka eredményeként született. A mese gyógyító erejének bemutatására a szerző saját praxisából hoz példákat, s hasznos tanácsokat ad azzal kapcsolatban, hogyan tehetjük mindennapossá a meséket életünkben. A Meseterápia eredeti vígkövetkeztetésekkel gazdagítja olvasóját, legyen bár szakember vagy laikus érdeklődő. Boldizsár Ildikó Meseterápiás Háza Paloznakon működik.

Nyári olvasmány A mesék után könnyed nyári olvasmány Rozsnyai János helytörténész, szépíró ajánlásával: ajánlom mindenki figyelmébe ezt a művet, hogy felfrissüljön, jókat kacagjon, könnyezzen és emlékezzen vissza a régi Gencshátra, vagy képzelje el azt! Az író így mutatja be könyvét: „Ezt a novellafűzért a saját szórakozásomra kezdtem írni vagy inkább csak papírra vetni, mindenféle rendszer nélkül. Később sem került bele rendszer, a végig szeszélyes maradt, amit nem is bánok. Együtt regénynek látszik a sok mese, a gencsháti major történetének egy része. A látszat ellenére nem kell mindig készpénznek venni a ténynek tűnő eseményeket, bár ha azok is, és igazak is. Senki se keressen közöttük és a történelemnek gondolt tények között feleslegesen összefüggéseket, mert a dolgok bennünk rajtuk kívül is állandóan változnak. Egyszer fontosak, máskor pedig akár el is dobhatók. A történelemnek nevezett, nagyon nagy dolgokról szinte mindig kiderül, hogy semmi közük a valósághoz vagy idő után amúgy is hihetetlenekké lesznek, már a maguk

idejében is furcsaságok voltak. Apró, kis történeteket írtam le, amik fontosabbak nekem, mint az egész történelem. A gencsháti major mai romos, halálosan elhanyagolt, földbesüllyedt agóniája Magyarország utolsó húsz évének kópiája. Sok ilyen hely van az országban, reménytelenül elhagyatott, ahol valamikor emberek éltek mindennapi életet. Ez a könyv mégsem szomorú, nem sirat, nem cinikus, nem kritizál, nem is dicsér, csak leír. Benne van néhány finom étel receptje is, ahogyan a majorban készítettük. Egyszerűen a szűkös, de természetes alapanyagokból. Olyan mese lett végül a könyv, amit felnőtteknek szánok, könnyű, de elgondolkodtató olvasmányul, viszont a gyerekek is elszórakozhatnak rajta talán. Hol volt, hol nem volt. Szombathelyi Árpád: Gencsháti fogócskafa A könyvek a könyvtárból kikölcsönözhetők. A könyvismertetést összeállította és szeretettel ajánlja:

- 92012.augusztus -

Hajnal Istvánné


10

- 10 -

FÖLDEÁK

1

Pamplonától a világ végéig, azaz egy hónap a Camino-n Amióta a legnagyobb magyar, illetve nemzetközi internetes közösségi portálra töltöttem fel képeket a négyhetes spanyolországi zarándokutamról, a Szent Jakabútról (spanyolul Camino de Santiago), már sokan megkerestek, hogy meséljek a tapasztalataimról. Terveztem, hogy Neparáczki Olgihoz hasonlóan, nekem is kellene tartanom egy kis beszámolót, amelyen én is elmesélem az élményeimet, tanáccsal szolgálnék azoknak, akik szeretnék végigjárni az Utat. Erre az ismeretterjesztő előadásra az idei nyáron sajnos nem került sor, mert visszautaztam Új-Zélandra. Akik megkerestek, arra panaszkodtak, hogy szeretnének ugyan részt venni a zarándokúton, de nem kapnak ennyi szabadságot. Ezt valóban nem egyszerű megoldani, de ha valaki nagyon akar valamit, akkor nincs lehetetlen. Nagy hálával tartozom én is az új-zélandi főnökeimnek, hogy két hónapra elengedtek fizetetlen szabadságra. Már évek óta tervezgetem ezt az utat, de ez idáig olyan munkaadóim voltak, akik egy ilyen hosszú távollétről hallani sem akartak. Valószínű, hogy éppen ezért találkoztam sok egyetemistával és pályakezdő fiatallal az út során, akik még könnyen kapnak ennyi szabadidőt. Több olyan sorstárssal is beszélgettem (természetesen angolul), akik ezért vállalkoztak erre a meditatív útra, mert változtatni szeretnének eddigi életükön, vagy esetleg munkahelyükön, pályájukon. Voltak olyanok, akik elveszítették szeretett hozzátartozójukat és az út során szeretnének végső búcsút venni tőlük. Ennek a megemlékezésnek az egyik sajátos módja a különböző fényképes üzenetek hátrahagyása, keresztek állítása, kőrakások építése. Mindenkinek van terhe, amit az évek során magára vett (vagy kapott), szeretne ugyan megszabadulni tőle, de nem tudja, hogy is fogjon hozzá. Az ilyen zarándokutaknak éppen az a lényegük, hogy a több mint egy hónapos séta során lesz elegendő idő a megfáradt, megtépázott lélek karbantartására, a múltbeli sérelmek átgondolására, a régi megváltoztathatatlan problémák feldolgozására. Lehetőség szerint törekedni kell a szeretet és a megbocsátás csodálatos gyógyító erejének felfedezésére és gyakorlására. Ha e két meghatározó tényezőt valaki figyelmen kívül hagyja, akkor sajnos dolgavégezetlenül fog megérkezni Santiago de Compostelá-ba. Amikor arról beszélgettünk társaimmal, ki miért járja a Camino-t, három csoportba lehet sorolni az elhangzott célokat, törekvéseket, amit a legtöbb zarándok hasonlóan él meg. Először is spirituális, meditatív vagy vallási okokból, nekem sem volt ez másképpen. Bár ez nem törtvényszerű, hogy mindenki a szó nemes értelmében zarándok az Út során, voltak olyan fiatalok, akik csak a „jó buli” kedvéért, csak egy 700km-es túrának vették a Camino-t. Nincs is ezzel semmi baj, nem zavartak ők senkit, azzal hogy ők mást tartanak fontosnak, elérendő célnak ezen a középkortól kezdve ismert és járt zarándokúton. A második csoport a kultúra, a

hagyományok és a varázslatos táj megismerése. Szinte minden településen emeltek templomot, nem tudtam betelni szépségükkel. Lenyűgöztek a román kori építészeti kincsek, a legtöbb templom főbejárata fölött félkörívben látható timpanonok, a gazdagon díszített székesegyházak. Az egyik kedvencem a San Anton kolostor romja volt. Természetesen a romok egy kis szegletében kialakított zarándokszálláson meg is szálltam, feledhetetlen élményt nyújtott számomra az itt eltöltött idő. A harmadik kategória, amit érdemes megemlíteni: itt ismerhetjük meg igazán önmagunkat, adottságainkat, korlátainkat. Figyelni kell testünk jeleire, mely mindig időben „szól”, csak meg kell tanulni meghallani azokat. Az egyik legfontosabb feladat, hogy inkább százszor a megelőzésre törekedjünk, mint egyszer a gyógyításra. A Camion-n ez hatványozottan érvényes, mert itt nincs idő lábadozásra, tartani kellett az ütemet, ha el akartam érni a Santiago-ból Barcelonába tartó gépemet. Akkor sem lett volna gond eljutni a végállomásra, ha netán valami közbejön, helyközi járatos vonattal vagy busszal is le lehet rövidíteni a távot, ha valakinek túl hosszú, vagy megerőltető a 700km. Persze nem kell annak sem rosszul éreznie magát, aki olykor járművel tesz meg egy-egy szakaszt, ugyanis az ilyen zarándokutakon senki sem marasztal el, ha kevesebbet sétálsz, mint mások vagy lassabban teszed meg az utat. Santiago-ba megérkezve átvehettem a Compostelá-t (ez egy névre szóló oklevél, amelyet a zarándokirodában állították ki azoknak a zarándokoknak, akik pecséttel bizonyítani tudják, hogy gyalogosan minimum az utolsó száz km-t teljesítették). Hálát adva a Mindenhatónak, mélységes békével és nyugalommal a lelkemben végre beléphettem a Szent Jakab Katedrálisba. A hagyomány szerint ebben a székesegyházban őrzik Idősebb Szent Jakab apostol földi maradványait. Másnap reggel eredeti tervemet átírva nem busszal mentem le az óceánhoz, hanem három nap alatt gyalogosan tettem meg a 90 km-t. Egyszerűen képtelen voltam ott Santiago-ban befejezni ezt a már megszokottá vált napi rutint és idő kellett , ahhoz is hogy vissza tudjak állni a „normális” földi létre, erre kellett nekem a plusz 3 napi séta. Végső állomáson a Finisterrefok volt, a Galícia nyugati részén, az Atlanti-óceánba nyúló félsziget. A névét onnan kapta, hogy a korai keresztények abban az időben, akkori tudásuknak megfelelően a „világ végét” (latinul finis terra) ide helyezték. Az egy hónapig tartó séta a kívülállók számára rettentő unalmasnak és monotonnak tűnhet, pedig egyáltalán nem az. Mindig újabbnál újabb hatások érik itt a zarándokot, újabb kihívásokkal kell szembenézni, de a keserűség, a fájdalom elmúlik, végső soron csak a boldog pillanatok maradnak meg emlékezetünkben. Sajnos a mai szekularizált, túlpörgő világban nagyon kevesen értik meg, és érzik át, miért vállalkoztam erre a lélekemelő, egy életre maradandó élményt nyújtó kihívásra. Kedvenc íróm, Dsida Jenő szavai jutnak itt eszembe.

2012.augusztus - 10 -


- 11 -

FÖLDEÁK

(Összefont tenyérrel, részlet:)

1

11

körülvevő természetnek, a Jóistennek, az egy életre megfertőződik egy nem evilági tudatállapottal. Amikor végéhez közeledik az Út, rettenetesen fájó az isteni magasabb szintről ismét a földre rántani lelkünket, de ha nem Te teszed meg, sajnos megteszi más, viszont azt az életérzést, amit itt megkaptunk, senki el nem veheti tőlünk. 2011. március 31-én, megnyílt a Magyar Zarándokút is, Esztergomtól Máriagyűdig (www.magyarzarandok.hu). Ez a zarándokút (423 km) az El Camino-hoz hasonló, jelleggel folyamatosan működő „Magyar Camino”. Májusban, amikor hazarepülök, feltétlen végig szeretném járni ezt az utat is.

Hullott rózsák közt botorkáltam térdig s hogy koszorúba fűztem annyi jajt, bolondnak néznek, s azt mondják: nem értik. Kifordultak a nappali kaszák. Most csak imásan, összefont tenyérrel könyörgöm ki az éltem igazát. Szél-korbácsával az éjszaka megver: Ne kérdezzed, és ne merd panaszolni, hogy miért lettél lélekszemű ember!

Mészáros László Aki egyszer részt vesz ezen, vagy ehhez hasonló zarándoklaton és ott átlényegülten átadja magát az őt

HIRDETÉSEK

Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szabó István temetésén részt, vettek sírjára koszorút virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló családja Földet vásárolnék vagy bérelnék. Tel: 06-30/740-1750 Juca Kozmetika Kedves Vendégeim! Augusztusban induló akciók: -Törzsvásárlói kártya (Judit virágüzletben is érvényes) -Hozzon egy új vendéget és +5% kedvezményben részesült! -Akciós csomagok! Nyitvatartási idő: Hétfő, Szerda 13 órától Szombaton bejelentkezés alapján Tel: 06-30-398-2524 Szeretettel várom kedves régi és új vendégeimet! Andrási Judit

Meghívó! Tisztelt Damjanich utcai lakosok és VOLT LAKOSOK, kik itt éltek, vagy itt nőttek fel! Szeretettel meghívunk benneteket az utcában rendezett szalonnasütésre vagy batyus beszélgetésre (Mindenki hozzon magával enni és innivalót). Időpont: 2012. augusztus 24. (péntek) 17 órától, bármeddig. Tisztelettel várnak mindenkit az utca lakói. Részletekről érdeklődni: Süliné Elek Vicánál a 06-62/295-077 vagy 06-70/394-3774-es telefonszámon.

2012.augusztus - 11 -

Ház eladó Mikszáth K.u.20. Érd: a helyszínen vagy Tel: 06-30-527-7220 A Family Büfé megújult étlappal, kiszállítással és újfajta pizzatésztával (olasz, vékony) várja régi és új vendégeit. Ízelítő: 24 cm-es pizzák (kis pizza) francia pirítós gyros pizza tarjás pizza bolognai pizza Hamarosan: gyros tál, sült krumpli, sült hagymakarika Franciapirítós: kenyér, margarin, sok sajt, sonka, gomba, kolbász, lilahagyma, paradicsom Gyros pizza: tzatziki alap, sajt, gyros hús, lilahagyma, paradicsom Bolognai pizza: bolognai szósz, dupla sajt Tarjás pizza: mustáros-tejfölös alap, sajt, főtt-füstölt tarja, lilahagyma


12

- 12 -

1

FÖLDEÁK

Joó kárpitos üzlet ajánlata:

augusztusi akciós ajánlata Coop HT keksz 200gr 119.595.-/kg Coop Puhakaramella 300gr. 499.1663.-/kg Coop italpor több íz 39.Kubu play 0,4l 199.498.-/l Passzírozott paradicsom 500ml 139.278.-/l Lapka sajt 300gr 16 szeletes 428.- 1427.-/kg Kördobozos sajt 400gr. 24db-os 629.- 1573.-/kg Coop Milánói, Bolognai alap 360gr. 280.- 778.-/kg Coop tészta 500gr. spagetti, szarvacska, fodros 229.458.-/kg Danone Kefír, joghurt 140gr. 49.350.-/kg Danone Kefír, joghurt 375gr. 129.- 344.-/kg Danone Tejföl 375gr. 249.664.-/kg Coop Barengold sör üveges 99.198.-/l Rocky dobozos sör 139.278.-/l Hb Zitrone dob. sör 179.358.-/l Dobozos tej 1,5 % 169.-/l Áraink a készlet erejéig érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni!

Újra megnyitom szeptember 7-én az ÉVI Virág Ajándék üzletemet! Mindenkit szeretettel várok! Horváth Éva Ácsok munkát vállalnak: végszegések, díszes előtetők, új és régi tetők készítése, javítása stb. 06-30-4567-451 Somogyi B.u. 10. sz. ház eladó! Érd: Somogyi B. u.5. vagy 06-30-485-8482 Mikszáth K.u. 14. sz. ház eladó. Érd: Zrínyi Miklós u. 17. Földet bérelnék Tel:06-30-467-8949

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574 06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682

1990 Rekviem Temetkezés Temetést Szervező Iroda és Bemutatóterem Földeákon Petőfi u.5. sz. alatt Klémán-Alföldi Andrea Éjjel-nappal hívható: 06-30-522-7717 06-20-388-8682 Halottszállítási ügyelet: 06-20-9258-780

Virágüzletünket megnyitottuk a Földeák, Petőfi u. 4. sz. alatt. Szolgáltatásaink: Csokrok - Cserepes virágok - Ajándéktárgyak - Menyasszonyi csokrok - Esküvői dekorációk - Koszorúk, sírcsokrok Telefonszám: 06-30/946-1580 Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 8 - 16.30 Szombat: 8-12 Cgt.: Andrási Béláné Makó, Zrínyi u. 3/a. Jöjjön el! Nézzen be hozzánk! Kérjen kedvezményt adó törzsvásárlói kártyát! Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2012. szeptember 1. A következő lapzárta: 2012. szeptember 5. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

2012.augusztus - 12 -

VIRÁGSZIGET H DE: ZÁRVA H DU:14-17 K-P:8-12; 14-17 SZ:8-12 V: 830-1130 Köszönettel: Szabóné Bánfi Erika 06-30/653-5860, 62/294-742, Szabó Csaba 06-30-318-26-94 Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor ISSN azonosítószám:2063-4889 Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Nyomdai előkészítés: Kurai Edina Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2012  
Földeák újság 2012  

Földeák újság 2012. augusztus

Advertisement