Page 1

FÖLDEÁK

-1-

FÖLDEÁK

18. évfolyam 5. szám ----

1

I. cikkely

A helyi II. önkormányzat lapja cikkely

2011. május

Dsida Jenő ÓDA ÉDESANYÁMHOZ Dicsértessél ma Te is itt a földön, mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked s a földi szivek földig borulását Te mindenkinél inkább megérdemled. Nézem, látom a teltzsákú sok évet és érzem: nekem már semmit se hagy, de büszke leszek mindéltemig arra, hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy. Te vagy az, aki mindenkinek ad, a szenvedőknek virasztást, vizet, Te vagy, akinek mindenki adósa, s akinek jóval senki sem fizet. …Hadd legyek én hát az igazi zengő, kis, régi gyermek rombadőlt tanyán és harsogjam el hozsannás hitemmel Dicsértessél, dicsértessél, Anyám!

Szép Ernő: Pitypang Nótába nem írnak gomblyukba nem tűznek nem tesz kirakatba a virágos üzlet mert te nem vagy ritka mert te nem vagy drága csak az árokpartról nézel a világba mintha kis nap sütne orcád oly szép sárga te pitypang, te pitypang virágja.

Az urak, a dámák úgy-e rád se néznek tán le is tagadnák az ismeretlenséget pedig hogy meggyúrtunk hogy agyontépáztunk te kezes, te kedves falusi pajtásunk hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba te pitypang, te pitypang virágja.

Ezennel én tőled bocsánatot kérek köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget köszönöm hogy itt vagy lehajlok utánad gyere bemutatlak a kaméliának csak nevess rá bátran mezítlábos árva te pitypang, te pitypang virágja.

- 12011. -

május

Tartalom: 2-3. oldal: 4. oldal: 5-6. oldal: 7. oldal: 8-9. oldal: 10. oldal: 11. oldal: 12. oldal

Önkormányzati hírek Falunapi előzetes Iskolai mozaik Egyházi oldal Múltidéző Kultúra kávéház Ötletmorzsák Hirdetések


2

-2-

FÖLDEÁK

1

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. április 13-án tartotta meg rendkívüli ülését, melyen: a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági és munkaprogramját, valamint megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendeletét, mely Földeák község hivatalos honlapján megtekinthető (www.foldeak.hu) Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. április 27-én tartotta meg soron következő ülését, melyen az alábbi döntés született: A képviselő-testület zárt ülés keretében döntött a „Földeákért” cím odaítéléséről. Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzési eljárásnak lebonyolításával Petri Ákos hivatalos közbeszerzési tanácsadót (Budapest) bízta meg. Nyílt ülésen a polgármesteri tájékoztatóban elhangzott, hogy a polgármester: - Április 4-én intézményvezetői megbeszélést tartott, majd közútkátyúzás ügyben Simonovics Mátyással egyeztetett. - Április 5-én egyeztetés történt a lakosoknál keletkező szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdésfeltétel miatt. - Április 6-án a bölcsőde beruházás konyha és előkészítők állategészségügyi feltételeinek megbeszélésére került sor Szűcs Béla kivitelező, Keresztes Attila tervező, Dabis Krisztina intézményvezető-helyettes, Brandisz Gergely műszaki ügyintéző részvételével. - Április 9-én a Földeáki Iskolásokért Közalapítvány bálon vett részt. - Április 11-én a „Futás a múltba” tömegsport rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélés volt. - Április 12-én Szennyvíz Társulási ülésen vett részt Makón. - Április 13-án a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság ülése, valamint rendkívüli képviselő-testületi ülés volt. - Április 14-én a TIOP-1.1.1. az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges IKT eszközök beszerzése a földeáki Návay Lajos Általános Iskola részére „közbeszerzés szerződéskötése történt meg, jelen volt Dr. Ollé György ügyvéd és Venczel István vállalkozó. - Április 15-én került megrendezésre a „Futás a múltba” tömegsport rendezvény. Dicséret illeti a szervezésben és a rendezésben részt vevőket.

- 22011. -

- Április 17-én került ismétlésre a Földeáki Iskolásokért Közalapítvány báli műsora. - Április 18-án intézményvezetői megbeszélést tartott. - Április 19-én volt a Makói VTV Földeák Mikrotérséget bemutató műsorának felvétele. - Közbiztonsági kamerarendszer telepítésének lehetőségéről civil kezdeményezés keretében fórum volt, amelyen részt vett Palicz András makói rendőrkapitány, Vízhányó Sándor és Gémes Ferenc körzeti megbízott is. - Április 20-án húsvéti praktikák a Százszorszép Gyermekház közreműködésével a Művelődési Házban, melyet megtekintett. Ezen a napon volt az M 43-as autópálya átadási ünnepsége Szegeden, valamint az ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási ülése Makón. Mindkét rendezvényen részt vett polgármester úr. Beszámoló hangzott el a település közbiztonságának helyzetéről. A napirend tárgyalásánál jelen volt dr. Márton István alezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője, dr. Nádasdi Tamás a makói Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese, valamint Vízhányó Sándor és Gémes Ferenc körzeti megbízottak. Dr. Nádasdi Tamás elmondta, hogy felére csökkent a közrendvédelmi és a nemi bűncselekmények száma Makó térségében. A rablások száma 16-ról 8-ra csökkent. A tavalyi évben 4 kábítószer-terjesztőt fogtak el. Balesetek alakulása kapcsán messze a legjobb év volt a 2010. év. Földeákon két baleset történt ittas vezetés miatt, a balesetek során anyagi károk keletkeztek. Tavalyi évtől kezdődően a traffipax 8.0016.00 óráig állandóan működik Makó térségben. Dr. Nádasdi Tamás megköszönte az önkormányzat 2010. évi támogatását, miszerint egy keret erejéig a benzinköltséget biztosított a körzeti megbízott számára. Ezt követően tájékoztató hangzott el a polgárőrség helyi szervezete munkájáról. Vas Tibor a Földeáki Polgárőr Egylet vezetője tájékoztatójában elmondta, hogy céljuk a közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének javítása. Részt vesznek különböző önkormányzati rendezvényeken, melyeken a helyszínt biztosítják. Az előterjesztések közül először a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló Éves Ellenőrzési Jelentést, és az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést tárgyalta meg és fogadta el a testület. Módosításra került az önkormányzat vagyonáról szóló rendelete.

május


1 3 FÖLDEÁK Döntött arról, hogy 15.000 Ft hozzájárulást Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőségbiztosít a Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör Kunhegyesen tartandó minősítőn való részvétel javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció útiköltségéhez. második fordulójára nettó 3.842.149.355 Ft Módosította a Makó és Térsége Egészséges beruházási összeggel. Földeák község Önkormányzatára Környezetért Közalapítvány Alapító Okiratát. A jutó önrész 33.107.473 Ft, mely összeg biztosítására Közalapítvány Kuratóriuzma létszámát 8 főben (Makó pályázatot fog benyújtani a 2011. évi EU Önerő Alapra. 3 fő, Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád és A Maros Pelion Egészségügyi Szolgáltató és Maroslele 1-1 fő), a Felügyelő Bizottság létszámát 9 Kereskedelmi Kft. otthoni szakápolás ellátási terület főben ( Makó 4 fő, Apátfalva, Földeák, Kiszombor, – Földeák község közigazgatási területével történő Magyarcsanád és Maroslele 1-1 fő) határozta meg. bővítésére vonatkozó szándékát megismerte. A testület az OTP Nyrt-nél vezetett Döntött arról, hogy Óföldeák és Maroslele folyószámlája hitelkeretének fedezetéül az önkormányzataival együttműködve kezdeményezést önkormányzati tulajdonban lévő Szent L. tér 17. szám nyújt be az illetékes minisztériumhoz annak érdekében, alatti 848. frsz-ú korlátozottan forgalomképes Áruház hogy a három település lakosai az M43-as autópálya használata során kedvezményben részesüljenek. ingatlanát ajánlotta fel. A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati -3-

TÁJÉKOZTATÁS Felhívjuk a vállalkozók és őstermelők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (1) bek. alapján a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni. A helyi iparűzési adóbevallás nyomtatvány beszerezhető a Körjegyzőségi Hivatal adócsoportjánál, ill. letölthető a Földeák község Önkormányzat

honlapjáról: http://www.foldeak.hu/Aktualitások/Letöltések menüpont alól. A bevallás beadásának határideje: 2011.05.31. Körjegyzőségi Hivatal

FELHÍVÁS Tisztelt Ingatlantulajdonosok! A 2010. decemberi felhívás az ingatlan előtti csatornák, átereszek kitakarításáról nem hozott eredményt, ezért a központi munkaprogram keretében a Tisza-marosszögi Vízgazdálkodási Társulás alkalmazásában márciusban 15 fő kezdte meg a belvízlevezető árkok, csatornák, átereszek takarítását. Az Önkormányzatnak, illetve a TIMA-nak nincs eszköze és fedezete a csatornákból kitermelt föld

elhordására, ezért kérjük az ingatlan-tulajdonosokat, hogy biztosítsák a föld elhelyezését.

Köszönettel: Községi Önkormányzat Tisza-marosszögi Vízgazdálkodási Társulás

Tisztelt Olvasó! Kedves falubeliek! A pünkösdi Falunapokra ismét meghirdetjük a „Legszebb utca”, „Legrendezettebb porta” cím elnyeréséért folyó versenyt! Tisztelettel kérjük, tegye szebbé utcáját, környezetét! Az utcák megtekintése 2011. május 16-20. között lesz. Szíves közreműködésüket előre is köszönjük. A Földeáki Mentálhigiénés Egyesület vezetősége

- 32011. -

május


4

-4-

FÖLDEÁK

1

XVI. Földeáki Falunapok 2011 előzetes Június 11. szombat Reggeli zenés ébresztő /földeáki fúvósokkal Zászlófelvonás, koszorúzás Ünnepi képviselőtestületi ülés a Községháza dísztermében „A mi falunk” fotó és rajz kiállítás megnyitó aMűvelődési Házban Elszármazotti találkozó a Műv. Ház Nagytermében Kézműves foglalkozás Rózsalakodalmi menet földeáki fúvósokkal, néptáncosokkal Rózsalakodalmi szertartás a templomban Néptánc gála a szabadtéri színpadon: Földeákiak és vendégeik Táncház Sztárvendég előadó a szabadtéri színpadon Tűzijáték Utcabál

Horgászverseny a horgásztónál Tekeverseny a tekepályán, nevezés a helyszínen Ünnepi szentmise a katolikus templomban Körmenet a Mária kegyhelyhez A Földeáki Színjátszókör előadása a Nagyteremben Gyermekműsor Citerazenekarok és népdalkörök bemutatója Taekwondo: földeáki sportolókkal Hip-hop, hastánc bemutatók Szabadtéri retro disco Pünkösdi Bál a Jurtában a Vöröskereszt szervezésében Kirakodóvásár és étkezési lehetőség mindkét nap a Könyvtár előtt Június 13. hétfő Meghívásos horgászverseny a horgásztónál Földeáki Pünkösdi Focikupa a Nagypályán

Június 12. vasárnap

Tisztelt Földeákiak! A Falunapok költségvetése idén harmadára csökkent, ezért szívesen fogadunk minden olyan programot a fentieken túl, ami tovább színesítené az eseményeket és érdeklődésre tartana számot. Civil kezdeményezéseket egyeztetéssel, önálló lebonyolítással szívesen látunk. Várjuk a jelentkezőket a

Művelődési Házban, a Könyvtárban, és a Teleházban május 20-ig. A teljes programot a plakátokon és a www.foldeaikmuvhaz.hu

Pályázati felhívás! A Falunapok rendezvény kiállítására az Önkormányzat pályázatot ír ki a következőkre:

„A mi falunk Földeák” címmel: Fotómontázs: Fél íves műszaki kartonra vagy fotókartonra készítve. Rajzpályázat: Kollázskészítés vegyes technikával félíves kartonra.

Díjazás: korcsoportonként: Általános iskola alsó tagozat Általános Iskola felső tagozat Középiskolás és felnőtt kategória

(Szakmai segítséget lehet kérni pénteken délutánonként Oláh Nóra tanárnőtől az iskolában.)

Pályázat beadási határidő: 2011. május 27. Pályázat leadási helye: Művelődési Ház

Pályázni lehet: egyéni munkákkal 3 fős csoportok munkáival

Az elkészült munkák a Falunapokon kerülnek kiállításra.

- 42011. -

május


-5-

FÖLDEÁK

1

5

ISKOLAI MOZAIK A Költészet napja alkalmából a Návay Lajos Általános Iskola 7. osztályos tanulói emlékeztek meg József Attila születésnapjára. Az osztály április 11-én, Vízhányó Gábor tanár úr vezetésével koszorút helyezett el József Attila emléktáblájánál. 2011. április 18-19-én került sor a leendő első osztályos tanulók beíratására. A 2011/2012-es tanévre 40 első osztályos tanulót írattak be iskolánkba. Iskolabál 2011. április 9-én került sor az Alapítványi Iskolabál megrendezésére. Az immár hagyománnyá vált bál 14 éves múltra tekint vissza, de a parádés műsor és a jó hangulat ennyi év után sem vesztett fényéből. Dr. Varga Károly a Földeáki Iskolásokért Közalapítvány elnöke és Tóth Imre iskolaigazgató úr megnyitó beszédében köszöntötte a vendégeket és megköszönte az Alapítvány, és az őket segítők munkáját. A bál szervezői „Üdítő” címmel hangulatos és színes műsort állítottak össze. A műsorban 96 gyermek és valamennyi pedagógus közreműködött. A műsor idén és hatalmas sikert aratott. (Április 17-én, este 18 órakor a földeáki Művelődési Házban került sor a műsor ismétlésére, ahol közel háromszáz néző tapsa buzdította a műsorban résztvevőket.) A zenés- táncos kavalkád után következett a mulatság. A Művelődési Ház nagytermét Oláh Eleonóra művésztanár díszletei színesítették. A „talpalávalót” Csikota József és zenekara szolgáltatta. Iskolánk 8. osztályos tanulói és pedagógusai ezúton is szeretnék megköszönni Pető Krisztina tánctanárnő munkáját, aki szabadidejét feláldozva betanította diákjainknak a nyitótáncot. Köszönjük továbbá Búza Jánosné Katikának a gyönyörű táncruhák megvarrását. A műsorban fellépő 3. osztályosok is köszönetet mondanak a sok szülői segítségért. A Földeáki Iskolásokért Közalapítvány és a Návay Lajos Általános Iskola szeretné köszönetét kifejezni mindazoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik anyagi segítségükkel és felajánlásaikkal támogatták az Iskolabált. Támogatóink: Vassné Búza Katalin, Vass Vivien, Vass Kitti, Vass Imre, Zsarkó Józsefné, Meleg Adrienn, Máté Zoltán, Szabóné Bánfi Erika, Baranyi Sándorné, Molnár János (Gagarin u.), Neparáczki Olga, 3. a osztály, Kovács Kristóf, Szegvári István, Szabóné Hoffmann Andrea, Hoffmann Ferencné, Bajusz Mihály, Dr. Varga Károly, Kissné Bába Olga, Szalma Erika, Pappné Tóth Ildikó, Évi virágüzlet, Kecskeméti Tamásné, Agro- Gorzsa Rt. Buckó Gergő, Pósa Alajos, Molnár János, Lele Zsuzsanna, Horváth János, Venczel Brigitta, Mágori János, Szalma Roland, Neparáczki Edit, Csávás Sándor, Rakonczai Márton, Mucsi L. Tamás, Dózsa Vadásztársaság, Wéberné Bandúr Rozália, Veszelovszki Sándor, Tóth Enikő, Buzogány László és családja, Hajnal Istvánné, Balázs Tibor, Szügyi Jánosné, Kurunczi Mária Szerénke, Kovács Gáborné, Hajnal Gábor, Viplak Anna, Mellák Etelka, Mihalik Jánosné, Mihalik Zita, Kakuja Jánosné - 52011. -

Futás a múltba 2011. április 15-én, immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Návay Lajos Diáksport Egyesület által szervezett „Futás a múltba” nevet viselő sportesemény, amely egyben a földeáki próbák legnépszerűbb, legnagyobb tömegeket megmozgató állomása. Az idei megmérettetésnek 520 résztvevője volt. A verseny célja a sport megszerettetése, az egészséges életmód iránti igény kialakítása, valamint térségünkben az atlétikát szerető iskolák megmérettetése, versenyeztetése. Versenyünk védnökei voltak: Mágori Józsefné Makó és térsége országgyűlési képviselője, Vass Imre, Földeák község polgármestere, valamint Hajnal Gábor, Óföldeák község polgármestere. Ebben az évben is térségünk több általános iskolája elfogadta meghívásunkat és csapatával képviseltette magát mind a nyílt futamban, mind pedig a váltóversenyen. Idén 2 kategóriában hirdettünk versenyt: az elsőúgynevezett nyílt- futamban részt vehetett minden futni vágyó, sportszerető ember óvodáskortól felnőtt korig. A második- Erimafutam az iskolai váltóverseny volt, az óföldeáki erődtemplom körüli váltófutás, melyben 6 fős csapatok indultak. A célba érkező versenyzők ajándékcsomagot kaptak. A kategóriák helyezettjei oklevélben, éremben, az első helyezettek kupában részesültek. Az eredményhirdetést tombolasorsolás zárta, ahol értékes sportszerek kerültek sorsolásra. A futóverseny kategóriái és helyezései a következőképpen alakultak: Nyílt kategória (4,9 km futás) A versenyt Vass Imre, Földeák község polgármestere indította Óvoda, fiúk 1. hely: Köröm Ádám 2. hely: Szabó Krisztián 3. hely: Bálint Máté Ákos Óvoda, lányok 1. hely: Koszta Zsóka 2. hely: Szabó Gréta 3. hely: Szabó Alexa Alsó tagozat, fiúk 1. hely: Kovács Dávid 2. hely: Máriás Dávid 3. hely: Varga Viktor Alsó tagozat, lányok 1. hely: Varga Ivett (Szikszai) 2. hely: Pap Izabel 3. hely: Dani Dolóresz Felső tagozat, fiúk 1. hely: Farkas Dániel (Makó) 2. hely: Gilinger Márk 3. hely: Máriás Bence Felső tagozat, lányok

május


6

-6-

FÖLDEÁK

1. hely: Tóth Annamária (Makó) 2. hely: Joó Boglárka (Makó) 3. hely: Vass Kincső Középiskola, fiúk 1. hely: Szimák Sándor 2. hely: Lovász István 3. hely: Fári István Középiskola, lányok 1. hely: Rakonczai Rita 2. hely: Hajnal Dorina: Felnőtt, férfiak 1. hely: Szélpál József 2. hely: Csontos Gábor 3. hely: Siket Tamás Felnőtt, nők 1. hely: Zékányné Varga Ildikó 2. hely: Bajusz Katalin 3. hely: Jójárt Krisztina +35 kategória, férfiak 1. hely: Erdei István 2. hely: Siket Zoltán 3. hely: Sápi János +35 kategória, nők 1. hely: Lele Zsuzsanna 2. hely: Neparáczki Éva 3. hely: Kurunczi Mária Szerénke A váltófutásban résztvevő csapatok tagjainak 6X800 métert kellett teljesíteniük. A csapatokat 1998-as, 1999-es és 2000-es születésű lányok és fiúk alkották. A versenyen a Szikszai iskola fehér, a maroslelei iskola piros, az Almási iskola fekete, a Kálvin iskola kék valamint a földeáki iskola zöld színű Erima pólóban futott. A futamot Hajnal Gábor polgármester úr indította. Az eredmény: I. hely: Makói Általános Iskola Kálvin tagintézménye (nyereményük 30000 Ft-os Erima vásárlási utalvány) II hely: Návay Lajos Általános Iskola, Földeák- a csapat tagjai: Horváth Nikoletta, Lele Zoltán, Szabó Zsóka, Farkas Dániel, Hoffmann Réka és Nacsa Vitor (nyereményük 20000 Ft-os Erima vásárlási utalvány) III. hely: Makói Általános Iskola, Almási tagintézménye (nyereményük 10000 Ft-os Erima vásárlási utalvány) IV. hely: Szikszai György Református Általános Iskola, Makó V. hely: ÁMK Általános Iskola, Maroslele A „Futás a múltba” versenyünket nem rendezhettük volna meg önkormányzatok, cégek és magánszemélyek erkölcsi és anyagi támogatása, felajánlása nélkül. A verseny támogatói: Földeák Község Önkormányzata, Óföldeák Község Önkormányzata, Váll-Ker Kft. Makó, Sertéshús termelő Kft. Agro Földeák Kft. Makó- Térségi Víziközmű Kft. Zöldségcentrum, Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. Virágsziget, Mágori Busz Segítségüket, támogatásukat ezúton is szeretnénk megköszönni. Köszönjük továbbá Molnár Jánosnak a rendezvény szervezésében, és iskolánk pedagógusainak a rendezvény lebonyolításában nyújtott áldozatos munkáját. Reméljük mindenkinek sikerült egy kellemes és sportos délutánt eltöltenie. A Futás a múltba versennyel hagyományt szeretnénk teremteni, és reméljük, hogy jövőre még többen választják a

- 62011. -

1

mozgásnak, sportnak ezt a módját. Terveink között szerepel a versenyen indulók körének bővítése. Jövőre szeretnénk még több csapatot hívni a környező településekről és határainkon túlról is. Tanulmányi versenyek 2011 áprilisában került megrendezésre a városi- és térségi alsó tagozatos helyesírási verseny. A 4. osztályosok között iskolánk tanulója, Oláh Odetta Tamara a 3. helyezést szerezte meg, bejutva ezzel a megyei fordulóba, ahol a 9. lett. Gratulálunk neki és felkészítőjének, Kecskeméti Tamásné tanítónak. A versenyen részt vettek Lele Norbert 2. o (felkészítő: Szirbik Éva), Palócz Léna 2. o (felkészítő: Szalma Erika), Szabó András 3. a (felkészítő: Zsarkó Józsefné) Balázs Rebeka 3. b (felkészítő: Gilinger Tiborné), László Letícia 4. a (felkészítő: Tatárné B. Szűcs Etelka) A Makói Általános Iskola globális matematikai munkaközössége hirdette meg városi és térségi matematika versenyét, 3. és 4. osztályos tanulók részére. A versenyen iskolánkat az alábbi tanulók képviselték: 2. osztály: Varga Viktor (felkészítő: Szirbik Éva), 3. b osztály: Bakacsi Réka, Ferenczi Botond és Lakatos Lili (felkészítő: Gilinger Tiborné) A makói Magán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakképző Iskola által szervezett Csongrád Megyei Fuvolaversenyen Szabó Sára az I. helyezést szerezte meg. Szintén I. helyezést ért el április 9-én, a Csengelén rendezett Csongrád Megyei Kistelepülések Művészeti Iskoláinak Versenyén. Gratulálunk, további sok sikert kívánva! Sporthírek Máriás Dávid tájfutó diákolimpián a 2. korcsoportban megyei 3. helyezést szerezte meg, mely eredménnyel az országos döntőbe jutott. Máriás Bence ezen a versenyen a 4. korcsoportban a 7. lett. Gratulálunk! Mint arról már hírt adtunk, I. korcsoportos fiú focicsapatunk teljesítményével bejutott a megyei diákolimpia döntőjébe. A küzdelemben 91 oktatási intézmény csapat vett részt. A nyolc csapatos megyei döntőt 2011. május 3-án rendezték meg Csongrádon. Az eredmények: Csongrád- Földeák: 2:0 Hódmezővásárhely- Földeák: 5:0 Szegvár- Földeák: 1:3 Csoportjukban így a 3. helyet szerezték meg. Az 5-6. helyért folyó küzdelemben Ruzsa volt az ellenfél. Hosszabbításban büntetőkkel Ruzsa csapata nyert, így Földeák a 6. helyet szerezte meg. A földeáki Návay Lajos Általános Iskola fennállásának legjobb eredményét érte el! A csapat tagjai: Gulyás Ádám Zoltán, Guti Tibor, Guti Zsolt, Hartenstern Kevin, Horváth Levente, Kis Imre, Lele Norbert, Nagy Krisztián Barnabás, Varga Viktor, Vass Zoltán János Edző: Molnár János Tóth Imre igazgató

május


-7-

1

FÖLDEÁK

7

EGYHÁZI OLDAL Meg kell találnod a helyed a világban! Ma sok ember él körülöttünk, aki nem találja helyét a világban. Ezért azután zúgolódik, bűnbakot keres, ahelyett, hogy a világban való helyét próbálná megtalálni. Miért van ez így? Elgondolkodtam rajta. Sok megoldás jutott eszembe. Az első, hogy régen a fiú az apa, a leány az anya hivatását követte. Sokan meg voltak elégedve hivatásukkal, mert a fő feladatnak tekintették az örök életre való eljutást. És oda mindenféle hivatásban el lehet jutni. Sok zavart okoz az is, hogy túlhangsúlyozzák az önmegvalósítást, mint ambíciót. Pedig a szó gyökéből is következik már, hogy ez önző magatartáshoz is vezethet. Ha gondolkodott volna Jézus, akkor palotában, és nem istállóban született volna. Akkor nem a bajbajutottakért tett volna annyi csodát, hanem saját dicsőségéért. És akkor nem lett volna mindenféle ember reménysége. Akkor nem találta volna meg a helyét. Ő így jött a világba: „Jövök Atyám, hogy teljesítsem, amit kívánsz!” A Délvilág március 19-i számában van egy ajánlásom, hogyan, milyen szempont szerint keressük helyünket a világban. (Isten munkatársának tekinti az embert) Azóta több levelet kaptam – gondolom, reagáltak az újság felé is -. Pedig ez az írás nem kifejezetten a világban való helyünk keresésével foglalkozik. Most azért írok erről, hogy fölhívjam az emberek figyelmét. Ne vezessük félre gyermekeink, embertársaink! Úgy segítsünk

keresni helyét a világban, hogy mi az Isten terve vele! Mihez van tehetsége? Hol boldogulna úgy a világban, hogy embertársainak örömére legyen? Így is mondhatnám, hogy megszentelődjön? Hogy jól előkészüljön a számadásra? Bizony nagyon fontos szempontok ezek a világban való helyünk keresésénél. Biztos vagyok benne, hogyha ezek a szempontok érvényesülnének, akkor kevesebb lenne az emberek között a veszekedés, gyűlölködés. Miért? Profán módon így mondhatnám, mert akkor mindenki azt tenné, amihez tehetsége van. Vallásos szempont szerint pedig azt mondanám, mindenki azt tenné, amire a Teremtő szánta. Akkor valósággá lehetne, az álmodozó Petőfi Sándor kívánsága: „Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, Ha majd a jognak asztalánál mind egyformán foglal helyet…” Akkor mondhatjuk, elértük célunk, megtaláltuk helyünket. Tudom, hogy ez csak nemes törekvés, de ha megpróbálnánk, és nem hamis szempontok szerint keresnénk a magunk és gyermekeink helyé a világban, akkor jobb lenne a világ. Azt remélem, hogyha létezésünk egész tartalmáról gondolkodva tudunk dönteni, akkor könnyebb lesz megtalálni helyünket a világban. Katona Pál plébános

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk PÁL JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet háziorvosának.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk KURUNCZI JÁNOSNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család

Gyászoló család

Helyesbítés A Földeák újság áprilisi számában a Térségi Népzenei találkozó támogatóinak névsora hiányosan jelent meg. így szeretném azt kiegészíteni a következő személyekkel: P. Dácsin Dusánné, Piros András , Szabó István /Dora/, Varga László. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Népzenei Találkozóhoz nyújtott támogatásukért. Bárdos Istvánné népdalkör vezető

Vöröskeresztes hírek 2011. május 31-én kedden 8-12 óráig véradás lesz a Művelődési Házban. Szabó Sándorné véradásszervező

- 72011. -

május


8

-8-

FÖLDEÁK

1

Múltidéző A RÉGI FÖLDEÁK JEGYZŐI1 Saját gyűjtésemben a legkorábbi, Földeák jegyzőjével foglalkozó cikk 1898-as keltezésű. A Maros hetilap július 31-én megjelent írása szerint, a korábban nyugdíjba vonult Berger Gyula perben áll a községgel. A nótárius állítólag rosszul vezette a vízi könyvet. (A vízi könyv a faluban már létező és létesítendő, minden vízhasználattal kapcsolatos ügyet adminisztráló nyilvántartás volt.) Miután a tisztviselő a hiányként jelentkező 250 forintot a község pénztárába befizette, az ügy lezárult. Hogy Berger jegyző mióta látta el a jegyzői feladatokat, nem sikerült kiderítenem, de annyi bizonyos, hogy 1871-ben, midőn Oltványi Pál plébános 17 év után átadta a plébániát utódjának, már a faluban tevékenykedett. (Berger Gyula fogalmazta meg a levelet, melyben megköszöni a plébánosnak az évente megrendezendő Rózsa-ünnepet meghonosító alapítványát.) 1875-ben megalapította a Berger és Társa Cserép- és Téglagyárat, kihasználva a földeáki határ agyagban gazdag altalaja adta lehetőségeket. Jelentős szerepet vállalt a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1892-es megalakításában. Berger Gyula után rövid ideig Réti (Réthy) Rezső látta el a jegyzői-anyakönyvvezetői feladatokat. Lelkes támogatója volt a vasútügynek. Javaslatára a falu, a költségvetésből jelentős részt vasúti részvénybe fektetett, ami után az állam magas osztalékot fizetett. (Hosszas előkészületek után 1903 áprilisában Földeák község bekapcsolódott a vasúti hálózatba.) Réti Rezső az 1896-ban alakult Földeáki Gazda Kör jegyzői feladatait is ellátta. Négy év szolgálat után 1898. október 16-án, negyvenévesen elhunyt, a földeáki temetőben helyezték örök nyugalomra. 1898. november 22-én Farkas Mór főszolgabíró elnöklete mellett jegyzőválasztást tartottak a községben. A hat pályázó közül a korábban három évig Kis-Királyhegyesen tevékenykedő, és ott nagy tiszteletben álló Szántó Istvánt választották meg. 1899-ben a község képviselő-testülete úgy döntött, hogy szükség van egy adóügyi jegyző munkakörre is. A nyolcszáz forintos fizetéssel kecsegtető állásra pályázatot írtak ki, melynek nyertese a korábban is Földeákon dolgozó Révész Oszkár segédjegyző lett. 1912 áprilisában a Maros Újság beszámolója szerint a földeáki községháza tanácstermében a „szociális és társadalmi bajokat ismerő s azokon szivvel-lélekkel segíteni akaró” Révész jegyző ismertette az általa megalakítandó „Első földeáki hengermalom, mint szövetkezet” alapszabályait. 1917ben nyugdíjba vonult. 1900-ban Szántó István lemondása miatt megüresedett a jegyzői állás. Augusztus 22-től az elődjéhez hasonlóan szintén Kis-Királyhegyesről érkező Molnár István töltötte be a posztot. Mintha átok sújtaná a jegyzői hivatást, Molnár István 1903. január 13-án, huszonnyolc évesen, korabeli lapinformációk szerint „rövid szenvedés után” elhunyt. Megyeszerte nagy részvétet váltott ki a fiatalember halála, aki jegyzői teendői mellett a Földeáki Takarék- és Hitelszövetkezet elnöki posztját is betöltötte. A Békés megyei Marczibányi-Dombegyházán temették el. 1903-ban, ismételt pályáztatás után új jegyzője lett a falunak Lukács István apátfalvi adóügyi jegyző személyében. Az állandóság időszaka következett: Lukács jegyző negyed évszázadon át, 1928-ig intézte a község ügyes-bajos ügyeit. A beiktatása utáni első, személyével kapcsolatos sajtóhír nem hivatalos jellegű: az új jegyző „eljegyezte Ekkert Erzsikét Bács Petrovoszello községben”. 1909 májusában, kapcsolódva az országos mozgalomhoz, megalakult a Katolikus Népszövetség földeáki szervezete. Az indulást követő harmadik napon már nyolcvanöt tagot számlált az egyesület. Az igazgatói posztra Hoffman János esperes-plébánost, csoportvezetőknek Vízhányó János községi bírót, Szalma Pált, Kurunczi Pált, Fertály Antalt, Juhász Nagy Istvánt és Csányi Antalt választották, akik a községi elöljáróság tagjai voltak. Lukács István és Révész Oszkár jegyzők mellett Návay Kornél nagybirtokos és Boros Károly gyógyszerész is csatlakozott az 1

Községi jegyző: községi tisztviselő, a községi elöljáróság tagja, a községi önkormányzati és közvetített állami igazgatásnak legfontosabb szerve, akinek hivatalos tevékenysége a közigazgatásnak csaknem minden ágára kiterjed ... (Révai Nagy Lexikona, 1915.) Latin eredetű, régies formában: nótárius.

- 82011. -

egyesülethez. 1907. október 27-én megyebizottsági tagokat választott a vármegye. A földeáki választási kerületből megválasztatott Lukács István, Szántó István és Bugyi Pál. 1911 decemberében, mint arról a Maros Újság is beszámolt, Vetró János gazda „revolverrel felfegyverkezve” Vízhányó János bíró és a Lukács István jegyző kivégzésével fenyegetőzött. Az indítékokról nem számolt be a sajtó, a fenyegetőzőt a csendőrök lefegyverezték... 1927 júniusában Lukács István vezetésével törzskönyvezték Földeák közdűlő útjait. Hivatalos státuszba került a lele–földeáki, óföldeák–makói, földeák–battonyai és az úgynevezett szikszói út. A törzskönyvezés megkönnyíti az utak karbantartását, és lehetővé teszi esetleges elszántás esetén a korrekciót. 1928 júniusában Lukács István főjegyzőt szabadsága idején Felberbauer Pál helyettesítette. (Az 1879-ben Makón született adóügyi jegyző 1903-tól 1913-ig községi írnokként tevékenykedett a faluban, 1922-től látta el az adóügyi jegyzői munkakört.) 1928 áprilisában miniszteri rendeletet hoztak az állatvásárterek bekerítéséről. A Vásártéren az intézkedés végrehajtása az ott lakók szabad közlekedésének, és az ott berendezett levente-gyakorlótér működésének ellehetlenedésével fenyegetett. Lukács főjegyző az alispánhoz fordult az ügyben. 1928. október 23-án a Marosvidék napilap terjedelmes cikkben számolt be a főjegyző nyugdíjba vonulási ünnepségéről. Lukács István harmincöt szolgálati évéből huszonötöt Földeákon töltött. Bajusz Mihály községi bíró és Issekutz Béla szolgabíró mellett Mátyás Béla plébános is beszédében méltatta a tisztségviselőt, majd felolvasta Urbanics Kálmán országgyűlési képviselő táviratát. Nagy Gyula főszolgabíró is szólt az ünnepelthez, tolmácsolva Tarnay Ivor alispán levelét, melyben mint a vármegye első számú tisztviselője köszöntötte a nyugdíjba vonulót. Este a községi nagyvendéglőben százharminc terítékes társasvacsorán látták vendégül az ünnepelteket. Czuppon Endre [a korabeli sajtóban néha Czupmannként írva] jegyző neve először 1916. december 31-én bukkant fel Földeákkal kapcsolatos híradásban. A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek karácsonyi jótékony célú előadást rendeztek az óvodában. Bár a cikk Czuppon Endrét mint jegyzőt említi, valójában csak 1917 júniusában választották meg adóügyi jegyzőnek, Révész Oszkár nyugdíjba vonulásával. Addig Püspöklelén (Maroslelén), mint segédjegyző tevékenykedett. (Az új, megválasztott segédjegyzők: Lakatos Antal szintén Püspökleléről, valamint Torkos Károly, aki Nagylakról érkezett. Rövid ideig maradtak állásban.) Az 1919-es községi zavargások idején Czuppon jegyzőt durván bántalmazták, jobb fülére teljesen megsiketült, de a bal füle és a jobb szeme is megsérült. A képviselő-testületi tanácskozásra faluba érkezett Urbanics Kálmán főszolgabíró szintén súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyben csak négy év múlva, 1923 októberében hozott ítéletet a szegedi bíróság: az elkövetőket börtönbüntetéssel és pénzbírsággal sújtották. 1921-től vitéz Molnár Dezső töltötte be a segédjegyzői posztot. 1899-ben született Földeákon, kereskedelmi iskola után jegyzői tanfolyamot végzett, majd részt vett az első világháborúban. Többször kitüntették. Segédjegyzői feladatai mellett az 1924-ben alakult Földeáki Levente Egyesület főoktatója, az 1913-as alapítású Földeáki Torna Club alelnöke és a Földeáki Gazdasági Egyesület jegyzője is volt egy személyben. 1926. június 20-án avatták vitézzé. 1943. május 28-án a Honvédségi Közlöny Személyes Ügyek melléklete közölte tartalékos századossá való előléptetését. 1926. március 7-én újsághír tudatta, hogy Bajusz Gyula segédjegyző vezetésével leventeoktató tanfolyam indul Földeákon. Bajusz jegyző 1900-ban született Földeákon, temesvári, szegedi, és debreceni tanulmányai után 1919-től jegyző gyakornok volt a faluban, 1928-tól Királyhegyes főjegyzőjévé választották. Ratkay Dánielt először 1926 májusában említi a sajtó. A Hősök Napja alkalmából, Dehény Lajos meghívására szegedi cserkészek érkeztek Földeákra, ahol a jegyző gyakornok verset szavalt. 1928. november 4. A nyugdíjba vonult Lukács főjegyző utódjául megválasztatott Tausch Árpád királyhegyesi főjegyző később Tass-ra magyarosította nevét. 1888-ban született Biszterén (Erdélyben). Középiskoláit Aradon és Lippán végezte, majd Budapesten tanult tovább. A közigazgatási tanulmányok mellett tűzoltói és mentési ismereteket is elsajátított, sőt, az asztalosmesterséget is kitanulta. A madártan is érdekelte: tagja

május


-9-

FÖLDEÁK

volt a Magyar Ornitológusok Szövetségének. Az első világháborúban a szerb és az orosz fronton harcolt, majd sebesülése után leszerelték. Dolgozott az aradi rendőrkapitányságon, majd Almáskamaráson, Eleken, Mezőhegyesen látott el közigazgatási feladatokat. Földeákon sem tétlenkedett, erről tanúskodik a Marosvidék napilap az 1930as év legelső számában: „Az egy évi munka eredménye a következő: a lövölde felépítése, az utcák petróleum lámpával való megvilágítása, a piactér téglaburkolattal való ellátása, a Haleszi-ut kinyitása, 1 új ártézi kut furatása és a Szt. László-téri ártézi kut jókarba hozása, a Stefánia fiókszövetség felállítása, a Gazdasági Egyesület felállítása, a Mozgószínház létrehozása, Hősök fája ültetése s ezzel kapcsolatban nagyarányú fásítás létrehozása. E fásítások során nem kevesebb mint 4500 fát ültettek el a község területén...” – írta az újság. A jegyző tervei között említette egy új kút fúrását a Vásártéren, valamint járdák építését. A Földeáki Gazdasági Egyesület 1929-ben alakult (a fentebb említett, 1896-os alapítású Földeáki Gazda Kör utódaként), tagjai feladatul tűzték ki a cukorrépa-termesztés előmozdítását, a legelők feljavítását, valamint a juh-, szarvasmarha-, sertés- és baromfitenyésztés fellendítését. Tass főjegyző számos egyesületben foglalt el kulcspozíciót. A Földeáki Katolikus Kör l897. június 13-án alakult. 1933-tól a tagok kilépése miatt nem működött, utolsó tisztikarában Tass Árpád, mint világi elnök szerepelt. Az 1903-ban alakult Dalárda 1939-ben harminckilenc tagot számlált. Akkori elnöke Tass főjegyző volt. Hasonló tisztet töltött be az 1928-ban 162 taggal megalakult Földeáki Polgári Lövészegyesületben is. A Stefánia Szövetség földeáki fiókja ügyvezető igazgatónak választotta. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének helyi csoportja 1920-ban alakult meg először, majd 1938 márciusában 148 taggal újból. Elnökké Tass Árpádnét, igazgatóvá pedig a férjét választották meg. 1938-tól a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöki pozícióját is betöltötte a főjegyző. A falu villamosításának ötlete már 1922 májusában felmerült. Közgyűlési határozat alapján felmérést végeztek a lakosság körében. Akkor háromszázötven család kérte a villany bevezetését. A munkálatok elkezdésére azonban csak 1929-ben került sor, Tass jegyző idején. A főjegyző (akit a nép – Ádók István visszaemlékezése szerint – „Hosszúlábú”-nak nevezett két méter körüli magassága miatt) 1929. január 1-től március 12-ig levente tiszti tanfolyamot szervezett. Az oktatásban Ratkay

1

9

Dániel segédjegyző mint előadó vett részt. Ugyanazon év végén szintén Tass Árpád szervezésében, az iskolán kívüli népművelés keretében, féléves tanfolyamsorozat indult az Eötvös iskolában, 46 hallgató részvételével. 1930. június 21-én járási jegyzői értekezletet tartottak Földeákon. 1932. november 27-én Mezőhegyesen ülésezett Csanád, Arad és Torontál (1923–1945ig közigazgatásilag egyelőre egyesített) vármegye jegyző egyesülete, ahol Földeák főjegyzőjét egybehangzóan a szervezet elnökévé választották. 1938-ban a megszaporodott munkák miatt új írnoki állásra írtak ki pályázatot a községházán. Az állást Földeáki Lajos* okleveles jegyző nyerte el, akit Töröcskei Aladár követett hivatalában. 1941. december 31-ével Tass Árpád főjegyző tizenkét évi szolgálat után nyugalomba vonult. Munkálkodását az 1942. január 31-én tisztújító közgyűlésen méltatták. Legfőbb érdemeként a haldokló Hangya szövetkezet életre keltését, a Stefánia védőintézet megalapítását, három artézi kút fúrását és az Óföldeák–Földeák közötti kövesút, valamint a Népház megépítését ismerték el jegyzőkönyvi megörökítéssel. A vezetőjegyzői állásra hárman jelentkeztek. Közülük egyhangúlag Ratkay Dánielt választották meg, aki korábban a faluban, majd 1939 júniusától Püspöklelén is állásban volt. Az utolsó tisztújításra már a háború idején került sor. 1944. április 3án bíróvá Neparáczki Mihályt, törvénybíróvá Ádók Istvánt választották. *Tasi József 1980-ban, a Somogyi-könyvtári műhelyben megjelent „A földeáki kép” című írásában József Attila elhíresült, a községháza udvarán készült fotója kapcsán a Felberbauer családról is szól. Földeáki (korábban Felberbauer) Lajos a fia volt a szintén fentiekben említett Felberbauer Pál adóügyi jegyzőnek. (1931-ig gyakornok volt édesapja mellett.) Földeáki Lajos és József Attila egy osztályba jártak a makói gimnáziumban – hozzájuk érkezhetett látogatóba a fotó elkészültének idején a költő, 1929-ben vagy '30-ban. Felhasznált források: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. Összeállította: Vermes Ernő. Gyulán, 1929.; Gilicze János– Schmidt József: Földeák – Száz magyar falu könyvesháza, [Budapest], [2001]; Horváth Mihály: A régi Földeák a korabeli sajtóban 1853–1945. Bibliográfia. Kézirat. Horváth Mihály

TELEPÜLÉSÜNKÖN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK Földeáki Horgászegyesület A Földeáki Horgászegyesület 1997-ben alakult - egy közösségi felmérés eredményeként - azzal a céllal, hogy a horgászsportot népszerűsítse, fejlessze. A szervezet céljai között szerepelt még a természet és halállomány védelme, a horgászszakismeret terjesztése, oktatás, horgászversenyek és horgásztalálkozók, horgászközélet szervezése, a Száraz-ér folyamatos élővízzel való ellátásának elősegítése, saját kezelésű horgászvíz megteremtése. A megalakulás évében 32 fő volt a taglétszám. 2002-ben az egyik célunkat máris elértük, ugyanis az Egyesület a Vidékfejlesztési Célelőirányzat támogatásával a Száraz-ér meder-rehabilitációjával 0, 8 ha-os horgásztavat hozott létre 7,5MFt-os beruházás keretében. A tó, mely Földeák belterületének északi oldalán, az úgynevezett száraz-éri „nagy híd” mellett található, a horgászok és az idelátogatók körében nagy népszerűségnek örvend. A horgászok sajátjukénak érzik a tavat, de sokan kilátogatnak pihenés, kikapcsolódás végett a tópartra „kerülni egyet”. Az egyesület jelenlegi taglétszáma 125 felnőtt és 18 gyerek, akik Földeákon, a kistérség településein (Óföldeák, Maroslele, Makó), vagy egyéb helyen (Békéssámsonon, Szikáncson, Hódmezővásárhelyen vagy pl. Budapesten) élnek. Minden évben a tavunkon lehetőleg azonos időpontokban vannak horgászversenyek: évadnyitó verseny április elején, falunapi horgászverseny (Pünkösd vasárnap és hétfő), május 1-jén civilek versenye és augusztus utolsó szombatja az egyesületi verseny.

Elkészíttettük a horgásztavunk parkosítási tervét, amely segítségével sikeresen pályáztunk, és 2.088 eFt vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A közösségi összetartozást segítik a horgászversenyeken kívül az évenként megrendezett horgászbálok, és a rendszeresen megrendezésre kerülő társadalmi munkák is. Jó a kapcsolatunk az általános iskolával, óvodával, művelődési házzal, a településen működő civil szervezetekkel és az önkormányzattal is 2008-ban a töltés védelme érdekében lehetőség nyílt az MVH LEADER Program keretében kiírt pályázatot benyújtani. A támogatás lehetséges mértéke 100% a bruttó összegre (ha közhasznúvá válik az egyesület, mely átalakulás az elmúlt közgyűlésen megtörtént) - 8991 eFt-ot nyertünk-, a kivitelezést ez év tavaszára terveztük, bízunk benne, hogy a magas belvíz nem akadályozza a munkát. Évek óta sikeresen pályázunk a működést segítő NCAra is, tavaly 300 eFt-ot nyertünk. Az egyesület az szja 1 %-ból is évek óta jelentős összeget kap. A tavunkba évente egymillió Ft körüli értékben tudunk halat telepíteni, melynek zöme ponty, mely a fogási eredményekben is megmutatkozik. Bővebb információk: www.foldeakito.suncow.eu Megyesi Ferenc Földeáki HE elnöke

Továbbra is várjuk a civil szervezetek bemutatkozó írásait, melyet folyamatosan közölni fogunk! Szerkesztőség - 92011. -

május


10

- 10 -

FÖLDEÁK

1

KULTÚRA KÁVÉHÁZ A hosszú téli esték már évek óta megszokott programja, Mészáros Ádám Petőfi Sándor: Miért kísérsz? című versét hogy a helyi Művelődési Ház és Könyvtár kávéházi estéket mondta el. Az ő előadásán nagyon érezhető volt, hogy ő már rendez. Egyre jobban megszoktuk mi, földeákiak, hogy a gyakorlott versmondó, és jó érzéke van a versek kultúrházba látogassunk el, és ne az unalmas tv előtt üljünk. tolmácsolásához. Így történt ez idén április 14-én, a költészet napján. A A Visszér táncegyüttes nevét a Szárazér nyomán vette fel. zsúfolásig megtelt nagyteremben egy kis ízelítőt, bemutatót Nagy sikerük van, felnőttek alkotják ezt a csoportot. Minden rendeztek nekünk. Sok értékes produkció került bemutatásra hétfőn jó hangulatú próbákat rendeznek. Tanáraik: Szilágyi Réka ezen az estén. és Csókási Csaba táncpedagógusok. Elsőként Szabó Ilona mondott el néhány gondolatot a A kávéházi est egyik helyrajzi vonatkozású írását Hajnal költészet napja alkalmából. Istvánné Varga Anna olvasta fel. Előadásában Sóki Endréné Utána azok a szavalók léptek fel a felső tagozatosok közül, Ferenczi Mária: Állomás című írását hallhattuk. (Ez az akik a Látókör Kulturális Egyesület szavalóversenyén nagyon elbeszélés a gajdosi állomásról szól, következő lapszámunk szépen szerepeltek. Ők mindannyian nyolcadik osztályosok. E valamelyikében megjelenik.) versmondókat Pappné Tóth Ildikó tanárnő készítette fel. A versmondók közül Wéber Dominika Radnóti Miklós: Az első szavaló Farkas Dániel Olivér volt, aki Petőfi Nem tudhatom című versét adta elő, aki nemcsak jó tanuló, Sándor: Megint beszélünk, s csak beszélünk című versét mondta hanem képzőművészkedik is. el. A Kávéházi Esték egyik színfoltja volt, hogy teafőzőt A szép produkciók számát csak szaporította, hogy a sorsoltak ki a jelenlévők között. következő fellépő, Szabó Sári gyönyörű fuvolajátékában A színvonalas kávéházi esten még tovább fokozódott a gyönyörködhettünk. hangulat, amikor a Kis Party zenekar lépett fel. Ők mindannyian A nyolcadikos versmondók közül a következő Kardos a makói Magán Zene- és Művészeti Iskola hallgatói. Vezetőjük: Lucia volt, aki a versmondás mellett még a néptáncban is Rakonczás Pál zenetanár. A zenekar tagjai: Varga Anett, Czene jeleskedik. Előadásában Petőfi Sándor: Az országgyűléshez című Tünde, Búza Ildikó és Rostás Márk. verse hangzott el. Ez a vers rengeteg aktualitást tartalmaz. Örökzöld slágereik felidézték a jelenlévők fiatalságát, és a A következő fellépő a helyi Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör jó hangulatot fokozták. A finom ír és bécsi kávé, tea még volt. Ez a jó hangú asszonykórus másfél éve gyakorol együtt, oldottabbá tette a légkört. E tartalmas, szép este után szép eredménnyel. A múlt hónapban Szeged-Petőfitelepen a mindannyian jó érzéssel távoztunk. térségi népzenei versenyen kiváló minősítést kaptak, és emellett már két igen sikeres térségi találkozót is rendeztek. Bugyi Pálné A kávéházi estén Dél-alföldi népdalcsokrot és egy erdélyi dalt adtak elő. ULTI HÍREK Mióta Piatnik feltalálta a magyar kártyát, egyik legvonzóbb játék az ulti. Három-négy személy játszhatja, utóbbinál, aki osztást végez, az nem játszik. Élvezetes, kombinatív, sokszínű játékon alapszik. Földeákon egy baráti ulti társaság minden héten pénteken találkozik a Művelődési Házban. Jelenleg a Baráti Ulti Társaságnak 11 tagja van: akinek felkeltettem az érdeklődését, szeretettel várjuk. Földeákon 2002 óta minden évben megrendezik a Földeák bajnokságot, az első helyezett vándorserleggel büszkélkedik, Ezt több személy nyerte az évek során. Március 15-én megrendezésre került a bajnokok bajnoksága, ezt Búzás János nyerte meg. gratulálunk, s övé lett végleg a kupa. A Szegedi Szabadidő Ulti Egyesületének tagja a baráti ulti társaság négy tagja. Írásom megjelenése idején is Kecskeméten versenyeznek. Az ultiról még annyit kívánok megjegyezni: két fajta ulti játékot ismer a versenyszabályzat. Az egyik a társasági, a másik a sport ulti. Most gondolják sokan, vajon mi a különbség? Sport ultinál a számítógép osztja a lapokat, míg a társasági ultinál ez kézzel történik. A gép precizitását ismerve egy nem megfelelő

hívás vagy ütés esetén komoly hátrányba lehet kerülni. A baráti ulti társaság tagjai vallják, hogy harminc százalék tudás alapú ez a játék, a többi a szerencsén és a lapjáráson múlik. Április 16-án került megrendezésre a földeáki verseny megyei résztvevőkkel. Itt szeretnénk megköszönni az önkormányzat, a Művelődési Ház, és mindazon személyeknek a segítségét, akik támogatták a verseny létrejöttét, illetve a szervezésben részt vettek. Eredmények: 10 x 10 osztásban az első helyezett Berecz Ferenc Szeged, második helyezett Bágyi Imre Szeged, harmadik helyezett Botka László Hódmezővásárhely, negyedik helyezett Búzás János Földeák, ötödik helyezett Tóth Sándor Földeák, hatodik helyezett Kardos László Makó. A versenyen 24 fő vett részt. A helyezettek ajándéktárgyban részesültek. Mindenkinek gratulálunk, további jó versenyzést, szórakozást kívánunk, a Földeáki Baráti Ulti Társaság nevében. Szabó Sándor

MINDENT AZ ALAPOKTÓL, NEMCSAK FIATALOKNAK! Most fejeződött be, április 28-án húsz órás internetfelhasználói tanfolyamunk mely, már az új helyen, a tágasabb Teleházban került megrendezésre. Szép és egyre szépülő, világos, barátibb környezet várt bennünket, mint a régi kis Kuckó volt. Ezzel az alkalommal 6-8 an vártuk, hogy megtanuljuk tudatosan, céljainknak megfelelően használni a internetet. Internetezni, ugyebár mindenki tud. Vagy talán mégsem? Van aki (csak) játszik a gépen? Az előadások igazán élményszámba mentek. Az előadó Bakos Adrienn, mindent az alapoktól kezdett és a fokozatosságra, alaposságra törekedett. Ha nem is elsőre, de előbb- utóbb minden akadályt sikeresen vettünk. Az első előadáson fogalmunk sem volt a számítógép tartozékairól, működéséről, de miután mindannyian

- 102011. -

minden " kábelt"a helyére dugtunk, kezdtek a dolgok körvonalazódni. Adrienn angyali nyugalommal vette fel a ritmusunkat, alkalmazkodott befogadóképességünkhöz anélkül, hogy az ismeretek kárára vált volna. Nem túlzás, ha azt írom, mindenki sajnálja, hogy véget ért ez a tanfolyam. Megszerzett tudásunkat lehetőségeinkhez mérten kamatoztatjuk. Ez már a mi szorgalmunkon, kitartásunkon múlik. Az alapok megvannak. Egyforma eséllyel építkezhetünk rá. Oktatónkat, mindig a hátunk mögött tudhatjuk, jó tanácsait bármikor igénybe vehetjük. Sok szerencsét, kitartást nekünk, és az utánunk jövő tanfolyamozóknak! Köszi, Adri! pammi & meszamari

május


- 11 -

1

FÖLDEÁK

11

A TV ÉS A SZÁMÍTÓGÉP ELŐTT IS VOLT SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉG FÖLDEÁKON Az én ifjúságom az 1950-es években volt. Akkor a mozi jelentette a szórakozást, de nem csak a fiataloknak, hanem az időseknek is. Általában telt házas vetítések voltak, sőt, ha vendégművészeket hívtak, azok is ott szerepeltek. Nagyon jó a TV is, de ez megszakította az emberek közötti kapcsolatot. Volt olyan vetítés, amelyre már napokkal előre félretetettük a jegyet, mert olyan nagy volt az érdeklődés. Bizony szívesen emlékszem vissza, hogy mennyi sok szép órát kacagtunk, vagy izgultunk át a barátnőmmel, Fodorné Bugyi Macával, mert mi szinte minden filmet megnéztünk. A pénztárban Vastag

Sándorné Piroska néni adta a jegyeket. A jegykezelők Vass Istvánné Erzsi, és Rácz Józsefné Kati néni voltak. Az üzemvezető és egyben a gépész is Kurunczi Ernő volt. Most, hogy lebontották, szinte az ifjúságomból szakítottak ki egy darabot. De belátom, hogy a főtér rendezettsége miatt szükség volt erre, mert az épület megöregedett velem együtt. Szabóné Rakonczai Ilona

ÖTLETMORZSÁK krémet. Megtöltjük a lapokat. A tetejét porcukorral megszórjuk, vagy csokimázzal vonjuk be.

Kakaós mézes zserbó Hozzávalók: 45 dkg liszt, 5 dkg kakaó, 2 egész tojás, 4 evőkanál tej vagy tejfel, 4 evőkanál méz, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 15 dkg porcukor, 6 dkg zsír. Krém hozzávalói: 3 evőkanál liszt, 3 egész tojás, 6 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor, 20 dkg porcukor, 25 dkg margarin, 1 csomag vaníliás pudingpor. Elkészítés: Összegyúrunk 45 dkg lisztet 5 dkg kakaóval, 2 egész tojással, 4 evőkanál tejjel vagy tejfellel, 4 evőkanál olvasztott mézzel, a kávéskanál szódabikarbónával, 15 dkg porcukorral, és a 6 dkg zsírral. Három részre osztjuk és vékonyra nyújtva három lapot sütünk. Krém: 3 evőkanál liszt, 3 egész tojás, 6 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor. Ezekből az anyagokból sűrű krémet főzünk, majd hűlni hagyjuk. A porcukrot, a margarint habosra keverjük, majd hozzáadjuk a pudingport por alakban. Legvégül hozzáadjuk a kihűlt, főtt

Erzsike pogácsája Hozzávalók: 1 kg liszt, 25 dkg margarin, 20 dkg zsír, 5 dkg élesztő, 1 evőkanál cukor, 1 egész tojás, 1 kávéskanál szalalkáli, 4 kávéskanál só, szükség szerint 1-2 evőkanál tej. Elkészítés: A zsiradékokat a liszttel elmorzsoljuk, 1 dl cukros langyos vízben megkelesztjük az élesztőt, egy-két kanál tejben elkeverjük a szalalkálit (erre azért van szükség, hogy ne dőljenek el a pogácsák). Összedolgozzuk, keménytésztát kapunk. Ne ijedjünk meg, ha nehezen tudjuk összeállítani. Keleszteni nem kell, azonnal elnyújtható jó ujjnyi vastagra. Bevagdossuk és kb. 4 cmes pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. Tepsibe rakjuk, tetejét megkenjük tojással vagy tejfellel, előmelegített sütőben sütjük. Puha, szép formájú. Ferencziné

A Földeáki Horgászegyesület 2011. május 17-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli közgyűlését, melyre minden tagot meghívok Az ülés helye: Művelődési Ház Földeák

Horgászengedélyek váltása szerdánként 16-18-ig Földeák, Művelődési Ház Szt. László tér 15-16.

Napirend: 1./ Alapszabály módosítása (a foldeakihe.suncow.eu honlapon)

tervezet

olvasható

a

Ha a közgyűlés nem határozatképes, az új közgyűlést ugyan ezen a napon, ugyanezzel a napirenddel 1730 órára összehívom, mely közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Telefon 62/524-072, 06-70-9329705 vagy, 06-70-932-9727 Az egyesületben történt és tervezett eseményekről az egyesület nem hivatalos honlapján, a foldeakihe.suncow.eu címen tájékozódhat. Megyesi Ferenc HE Elnöke

MEGHÍVÓ

Földeák község közbiztonságáért!

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Makói Magán Zene és Művészeti Iskola zenetagozatos tanulóinak 2011. május 27-én du 2 órakor kezdődő nyílt vizsgájára. Helyszín: Művelődési Ház nagyterme. Aki egy kicsit is szereti a zenét, meghallgathat bennünket.

Gyűjtést indítottunk el a Földeák község közbiztonságát elősegítő kamerarendszer kiépítése céljából. Kérjük, ehhez mérten támogassa Ön is a kamerarendszer megvalósítását. Támogatását sárga csekken a Földeák község Közalapítvány számlájára „kamerarendszer” közleménnyel, vagy személyesen a Földeák, Szent László téri Takarékszövetkezetben fizetheti be, ugyanezen számlaszámra „kamerarendszer” közleménnyel.

Kedves földeáki lakosok! Fogadóórámat a nyári időszakban szüneteltetem, de bárminemű problémájukkal, kérdéseikkel vagy tanácsaikkal továbbra is rendelkezésükre állok, személyesen vagy telefonos megkeresés során! Tisztelettel: Neparáczki Olga Tel: 06.30/697-3606 - 112011. -

május

Segítségét a község nevében is köszönik a szervezők: Neparáczki Olga, Kocsis János, Vízhányó Sándor, Gémes Ferenc


12 + +

- 12 -

1 FÖLDEÁK Joó kárpitos üzlet ajánlata: -

májusi akciós ajánlata

La Mattina Cappuccuno 100 g 149.- 1490.-/kg Sajtos köményes tallér 150 g 220.- 1467.-/kg Diabon diabetikus cukor 80 g 299.- 3738.-/kg Előfőzött rizs 4 x 125 g 235.- 470.-/kg Asztali só 1 kg 39.-/kg Lays Chips 85 g 189.- 2224.-/kg Spór baromfi párizsi 1 kg 475.-/kg Füstölt szalonna 799.-/kg Tchibo Exlusive 250 g 528.- 2112.-/kg Tchibo Espresso 250 g 699.- 2796.-/kg Pöttyös Túró Rudi 30 g 72.- 2.400.-/kg Milli krémtúró 100 g 127.- 1270.-/kg Natur Aqua 1,5 l 95.- 63.-/l Coca, Fanta 2 l minden íz 249.- 125.-/l Borsodi sör üveges 175.- 350.-/l Borsodi sör dobozos 179.- 358.-/l Dreher dobozos 189.- 378.-/l Arany Ászok üveges 165.- 330.-/l HB üveges sör 145.- 290.-/l Akciónk a készlet erejéig érvényes! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682

Sertéstartók figyelmébe! Az Alföld 2005 – Start Kft. 2011 évben is folytatja sertésfelvásárlási tevékenységét. Kis- és nagysúlyú sertéseket, valamint tenyésztésbe fogott kocasertéseket a legmagasabb napi áron azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk. Keresse felvásárlónkat Szűcs Sándort. Tel.: 20/515-7413; 30/478-7055 06-30/339-9981

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN

Földeákon 3 szobás, részben felújított családi ház, nagy portával eladó. Érd: 06-30/910-3951

Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574

VIRÁGSZIGET

06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384 Dr. Gyuris Réka ügyvéd tel.:+36 70-932-9774 drgyurisreka@invitel.hu TELJES KÖRŰ ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés után minden szerdán 17-19 óráig a könyvtárban 2011-ben is nyaraljon Balatonlellén! (Május 25. és szeptember 30. között)

Virágüzlet Nyitva tartás: H-P 8-12; 14-17 Sz: 8-12 V: 830-1130 62/294-742; 30/653-5860 Megérkeztek a Gagarin utcai virágüzletbe: díszfák, díszcserjék, egynyári palánták, futó és álló muskátlik, sokféle kiültethető növény. Árukészletünket csokoládékkal és gyerekjátékokkal bővítettük! Ballagásokra megrendeléseket felveszünk! Szeretettel várunk mindenkit: Szabóné Bánfi Erika és Szabó Csaba HELYESBÍTÉS

Hívjon bizalommal: 06-30/688-0952 Bajusz Gyula

Az 1 + 1 %-ról Tisztelt adózó földeáki lakosok! Idén is éljenek a lehetőséggel, hogy jövedelemadójuk egy része (1 + 1 %) maradjon Földeákon a helyi lakosok javára. A civil szervezetek nevét és adószámát megtalálhatják a www.foldeakimuvhaz.hu honlapon.

A FÖLDEÁK újság 2011. évi naptárában helytelenül jelent meg Berta László mezőgazdasági vállalkozó telefonszáma. A helyes szám: 06-70/866-9730

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2011. május 29.. A következő lapzárta: 2011. június 1. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni! - 122011. -

május

Tanya 43. sz. (Kakuja-tanya) eladó. Irányár: 1,5 m Ft 30/370-2010 Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27 Régi 3 részes szobabútor olcsón eladó! Konvektor olcsón eladó! Érd: 70/452-2369 Ház eladó! Földeákon, Gagarin u. 9/D 89 2 m alapterületű, 2 garázzsal, kisebb melléképülettel Tel: 06-30/572-5042 Zöldvágott fokhagymára pucolókat keresünk. Érd: Venczel István, Földeák, Vásárhelyi u. 65. Tel: 06-30/3838-261 Új Whirpool elöltöltős mosógép eladó. Érdeklődni: Táncsics u. 6.

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Nyomdai előkészítés: Vízhányóné Kurunczi Mária Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2011.  

Földeák újság 2011. május

Földeák újság 2011.  

Földeák újság 2011. május

Advertisement