Page 1

FÖLDEÁK

-1-

FÖLDEÁK

18. évfolyam 6. szám ----

1

I. cikkely

A helyi II. önkormányzat lapja cikkely

2011. június

Pósa Lajos: Szeresd a gyermeket Szeresd a gyermeket! A gyermek fénysugár, Közöttünk itt alant mindig ragyogva jár. Mikor szomorkodol, szemed közé nevet, Ha bűnre bűn nyom is, ő akkor is szeret. Szívednek mélyéből kicsalja a borút, Fejedre rózsákból vígan fon koszorút. Ne érje gond soha, ki rád hajnalt derít. Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!

„Ilyen kivántam lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa: - a tanitó, ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, irány azoknak, jel és biztató, kik jönnek barázdákban botladozva.” (Váci Mihály)

- 12011. -

június

Tartalom: 2-3. oldal: 4-5. oldal: 6-7. oldal: 8. oldal: 8-9. oldal: 10. oldal: 11. oldal: 12. oldal

Falunapi programok Önkormányzati hírek Iskolai mozaik EESZI hírei Egyházi oldal Anyák napi kávéház Ötletmorzsák Hirdetések


2

-2-

FÖLDEÁK

1

XVI. Földeáki Falunapok 2011 ÜNNEPI PROGRAM Június 11. szombat 0800 Zenés ébresztő 1345 Zászlófelvonás, koszorúzás 1400 Ünnepi képviselő-testületi ülés a Községháza dísztermében 00 15 „A mi falunk” Fotó- és rajzkiállítás megnyitó a Művelődési Házban 00 15 Elszármazotti találkozó a Művelődési Házban 00 15 Alkotóház gyerekeknek a Művelődési Ház előtt 30 16 Rózsalakodalmi menet fúvósokkal, néptáncosokkal 1700 Rózsalakodalmi szertartás a templomban 00 18 Néptánc bemutatók a szabadtéri színpadon 00 20 Táncház a Művelődési Ház előtt 2100 Nagy Feró koncertje 2200 Tűzijáték 2215 -0100 Utcabál

- 22011. -

június


-3-

FÖLDEÁK

1

Június 12. vasárnap 0600 Horgászverseny a horgásztavon 0900 Tekeverseny a tekepályán 0900 Tűzoltóverseny a Köztársaság téren 1000 Ünnepi szentmise a rk. templomban Körmenet a Mária kegyhelyhez 00 10 Nordic Walking találkozó a horgásztónál 00 12 Avar kori hadibemutatók a parkban 1500 A Földeáki Színkör előadása 1600 Tűzoltó bemutató a Művelődési. Ház előtt 1645 A szabadtéri színpadon: Citerazenekarok és népdalkörök bemutatója Taekwondo: földeáki sportolókkal Iskolai táncbemutatók, hip-hop, hastánc 1930 I6 Rock Band koncert 2000 Pünkösdi bál a Jurtában a Vöröskereszt szervezésben 30 21 Nosztalgia disco Kirakodóvásár és étkezési lehetőség mindkét nap a Könyvtár előtt Június 13. hétfõ 0600 Meghívásos horgászverseny a horgásztónál 00 08 Pünkösdi Focikupa a Nagypályán vendégcsapatok részvételével 0900 Tekeverseny a tekepályán

- 32011. -

június

3


4

-4-

FÖLDEÁK

1

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 16-án rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzési eljárására pályázatot írt ki, az ajánlati felhívást elfogadta. Megtárgyalta a Csongrád megyei Közgyűlés által készített Csongrád megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága átszervezési koncepcióját és az abban megfogalmazott célokat tudomásul vette. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely LEADER pályázatára „Szabadtéri rendezvények tárgyi eszköz beszerzése és szabadtéri színpadok kialakítása” címmel 2009. november 16-án benyújtott pályázaton beszerzésre került székek szállítására 84.500 Ft-ot biztosított. Határozott a testület arról, hogy 2011. évben igényli és vállalja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (50%-a) számára napi egyszeri meleg étkezést biztosít. A nyári gyermekétkeztetés lebonyolítására az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát jelölte ki. A Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelepen részt venni kívánó maximum 3 földeáki általános iskolás tanuló költségeit (15.384 Ft/fő) biztosítja. A 2011. június 11-13-án tartandó Földeáki falunapi rendezvénysorozat hang-, fény és színpadi szolgáltatásra vonatkozóan megbízta a Show-Ma & Megyeri Sound –Light – Stage magánvállalkozást. Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 25-én rendes ülést tartott, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülés keretében a testület elbírálta a Návay Lajos Általános Iskola és a Gyermekmosoly Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatokat. A Návay Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére 2 pályázat érkezett, melyből az egyik pályázatot a testület érvénytelenné nyilvánított, mert a pályázati kiírásnak nem felelt meg. Az intézményvezetői feladatainak ellátására 2011. augusztus 1- 2016. július 31-ig szóló határozott időre Tóth Imre jelenlegi igazgatót bízta meg. - 42011. -

A Gyermekmosoly Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására egy érvényes pályázat érkezett. 2011. augusztus 1- 2016. július 31-ig szóló határozott időre Herczegné Varga Anikó jelenlegi óvodavezetőt bízta meg. A polgármesteri tájékoztató tárgyalása során elhangzott, hogy a polgármester: Április 28-án részt vett a - Makói Kistérség Többcélú Társulás ülésén, - Makó és Térsége Ivóvizminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén, - Makó és Térsége Fejlesztési Non-Profit Kft. taggyűlésén, - Makó város és Térsége szennyvízcsatornázásával és szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén. Április 29-én a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett kistérségi menetrendi értekezleten vett részt. Mágori Józsefné országgyűlési képviselő asszony az általa meghirdetett rajzverseny díjait adta át Návay Lajos Általános Iskola tanulóinak ezen a napon. Május 2-án Intézményvezetői megbeszélést tartott. Beadásra került az ÖNHIKI pályázat. Május 3-án dr. Hartai Tamás fül-orr-gégész és audiológus főorvos úrral tárgyalt az ingyenes hallásszűréssel kapcsolatos Együttműködési Megállapodás ajánlattal kapcsolatosan. Május 4-én Makó és Térsége Víziközmű Társulat Intéző Bizottság ülésén vett részt. Május 5-én egyeztetés és szerződéskötés előkészítés történt a Falunapokról Somogyi Tiborral. Mikrotérségi szintű egyeztetésre került sor Dr. Martonosi György és Hajnal Gábor polgármesterekkel a Magyar Közút Kht-nál a Földeák-Óföldeák-Maroslele-Szeged autóbusz közlekedés feltételeinek megteremtéséről, majd az M 43-as autópálya díjmentességéről Szeged Megyei Jogú Város gazdasági tanácsnokával. Május 8-án került megrendezésre a Rügyecskék Napja önkormányzati rendezvény, melyen a 2010ben született és jelenleg a településen élő gyerekek – 19 fő – köszöntésére került sor. Május 11-én a Magyar Közút Kht-nál – Szegeden- egyeztetés történt a Földeák-ÓföldeákMaroslele-Szeged út autóbusszal történő közlekedés feltételeiről Dr. Martonosi Györggyel és a TiszaVolán képviselőjével.

június


1 5 FÖLDEÁK Május 12-én a szemétszállítással kapcsolatos Gyermekmosoly Óvoda csoportszáma és a maximális közbeszerzési kiírás ajánlati felhívásának csoportszámtól való eltérés engedélyezése. elkészíttetése, egyeztetése történt meg a szakértővel. Módosította az önkormányzat 2011. évi Május 16-án intézményvezetői megbeszélésre és közbeszerzési tervét. rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására Egyetértve Makó város Önkormányzat került sor. Képviselő-testületével, azt megerősítve a testület Május 18-án Mikrotérségi és Szennyvíztársulási határozatában kérte, hogy vonja vissza a Csongrád megbeszélésen vett részt. megyei Önkormányzat Közgyűlése azt a határozatát, mely 125 millió Ft-ot kivesz a makói ellátás Ezt követően a képviselő-testület tájékoztatót rendszeréből, veszélyeztetve a makói kórház jövőjét. hallgatott meg és fogadott el az önkormányzat A Földeák községért Közalapítvány elnöke, Kovács Istvánné 2011. június 30. napjával lemondott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tisztségéről. A testület megköszönte Kovács ellátásról. A Földeáki Iskolásokért Közalapítvány Istvánné 11 évig folyamatosan, a település kuratóriumának elnöke, Dr. Varga Károly, és tagja lakossága érdekében kifejtett, önzetlen munkáját. Csányi János 2011. június 30. napjával lemondott A Kuratórium elnökének Csányiné Bakos tisztségéről. A képviselő-testület megköszönte Dr. Erzsébet Földeák, Mátyás u. 3. szám alatti lakost Varga Károly és Csányi János a település iskolás választotta meg. Megtárgyalta a Földeáki Mentálhigiénés korú gyermekeiért kifejtett önzetlen, 14 éven át Egyesület kérelmét, és a gyermeknapi rendezvényhez folyamatosan végzett munkáját. A Közalapítvány új elnökének Szabó Csaba - az óvodásoknak és az alsó tagozatos diákoknak Földeák, Gagarin u. 8., a kuratórium tagjának egészséges ételek készítéséhez - 25.000 Ft támogatást biztosított. Horváth Attila Földeák, Gagarin u. 13. szám alatti Az 1995 óta minden évben megrendezésre kerülő lakosokat választotta meg. Elfogadásra került a közalapítvány egységes Népzenei Találkozó megrendezéséhez a szerkezetbe foglalt alapító okirata is. Citerazenekar és Pávakör részére 50.000 Ft Meghatározásra került a Návay Lajos Általános hozzájárulást biztosított. Iskola osztály, tanulócsoport száma és a maximális Tulajdonosi hozzájárulását adta a testület a létszámtól való eltérés Westcom 2004 Kft-nek, aki kábeltelevízió hálózat engedélyezése a 2011/2012. tanévre, valamint a kiépítését tervezi a községben. -5-

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ügyfélfogadási rendje Szegeden, Szentesen, Hódmezővásárhelyen 2011.05.16-tól az alábbiak szerint változik: Hétfő 8-13 óráig Kedd 8-13 óráig Szerda 8-17 óráig Csütörtökön nincs ügyfélfogadás Péntek 8-12 óráig.

(6782 Mórahalom, Tömörkény u. 3. címen) 9-12 óráig a hónap második és harmadik csütörtöki napján Makón (6900 Makó, Széchényi tér 22. szám alatt) 8-13 óráig kihelyezett ügyfélfogadást tart az Igazgatóság.

Minden hónap első és negyedik csütörtöki napján Mórahalmon, Hulladékszállítás

Az A.S.A. Köztisztasági Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2011. június 13-án - Pünkösd hétfőn – a hulladékszállítást a járattervnek megfelelően reggel 6.00 órától végzik.

- 52011. -

június


-6-

6

FÖLDEÁK

1

ISKOLAI MOZAIK Osztálykirándulások

M

ájus az osztálykirándulások ideje egy iskola, és az ott tanító pedagógusok és a gyermekek számára. Ebben az évben is minden osztályban szerveztek kirándulást az osztályfőnökök. Az alsósok és a 8. osztályosok egy napra, felső tagozatos diákjaink három napra utaztak el. Az 1. osztályosok Ásotthalomra, a másodikosok Kecskemétre, a 3. osztály tanulói Szegedre a Vadasparkba látogattak el. A 4. osztályok Kiskörösre és Kalocsára utaztak, a nyolcadikosok a kiskunmajsai fürdőben töltöttek el élményekben gazdag napot. 5. osztályos tanulóink 3 napra utaztak a Mátrába, a két 6. és a 7. osztály a Dunakanyar nevezetességeivel ismerkedett meg. A programok között városnézés, túrázás szerepelt. Iskolánk pedagógusai évről évre tapasztalják, hogy ezek a tanulmányi kirándulások fontosak, mert amellett, hogy tanulóink megismerkednek országunk nevezetességeivel, közösségformáló erejük is van. Ezúton szeretnénk megköszönni a Földeáki Iskolásokért Közalapítványnak, hogy ebben az évben is támogatta kirándulásainkat. Köszönjük továbbá iskolánk pedagógusainak, hogy tanulóinknak megszervezték ezeket a kirándulásokat! Versenyeredmények A kistérségi Madarak és fák napja alkalmából, Magyarcsanádon rendezett vetélkedőn szép számú, természetet kedvelő tanulónk nevezett. Az 5-6. osztályosok csapatversenyében iskolánk tanulói a III. helyet szerezték meg. A csapatot Tapasztó Fanni, Horváth Fanni, Pataki Dóra és Bíró Dzsenifer 6.b osztályos tanulók alkották. Felkészítőjük Lele Zsuzsanna tanárnő volt. Különdíjban részesült: Farkas Dániel Olivér (8.b), Hajdu Xavér (6.a), Tapasztó Fanni (6.b) A versenyen részt vettek még: Szűcs Edina, Vizi Virág, Ocskó Anna, Csányi Bíborka, Lele Dóra, Rutai Vivien, Imre Alexandra, Popovics Enikő, Szatmári Réka, Herczeg Richárd, Kardos Dániel, Mezei Gergő, Hoffmann Réka, Hoffmann Márk, Vass Kincső, Szekeres Éva, Csíki Otília, Gilinger Márk, Wéber Éva Dominika Országos kompetenciamérés 2011. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre. A mérés iskolánk 4., 6. és 8. - 62011. -

évfolyamát érintette. A negyedikeseknél az elemi írás-olvasás- és számolási készséget mérték, míg a felső évfolyamok szövegértésből és matematikából írtak feladatlapot. A mérés reggel 8 órától 12 óráig tartott. Gyermeknap A hagyományokhoz híven 2011-ben is megszervezte iskolánk és a Diákönkormányzat a Gyermeknapot. Az idei évben a programok délután közös sportnappal kapcsolódtak össze. Az alsó tagozatos tanító nénik érdekes és színes programokat, játékos sor- és váltóversenyeket szerveztek a gyermekeknek. A felső tagozaton akadályverseny várta a tanulókat. Egy körutat kellett megtenniük a csapatoknak iskolától iskoláig, közben akadályok leküzdésével. A csapatok fáradtan, de élményekkel tették meg a távot. Ezen a napon került sor az év folyamán rendezett versenyek eredményhirdetésére, melyek a következőképp alakultak: Házibajnokság- fiú foci, 5-6. osztály: I. hely: 6. a osztály II. hely: 6.b osztály III. hely: 5. osztály Gólkirály: Pataki Márk és Nacsa Viktor Házibajnokság- fiú foci, 7-8. osztály: I. hely: 8. b osztály II. hely: 8.a osztály III. hely: 7. osztály Gólkirály: Varga Dániel Házibajnokság- lány kézilabda I. hely: 6. b osztály II. hely: 8.b osztály III. hely: 5. osztály IV. hely: 8.a osztály V. hely: 7. osztály Gólkirály: Molnár Zsófia, Hoffmann Réka és Pataki Dóra Faliújság eredményei: I. hely: 7. osztály, illetve 8.a osztály II. hely: 8. b osztály III. hely: 6. a és 6. b osztály A versenyek helyezettjei oklevél illetve ajándékcsomagban részesültek. Ebéd után a sportnap vette kezdetét, melynek szenzációja a Pick Szeged kézilabdacsapat két játékosa- Herbert Gábor és Vadkerti Attila- volt. Egy kötetlen beszélgetős fórum után fiú focimeccset és

június


1 7 FÖLDEÁK lány kézilabda-mérkőzést vezettek, illetve játékukkal II. korcsoport lány: IV. hely (Vass Kincső, a csapatokat erősítették. A hangulatos játék után sorHorváth Nikolett, Bajusz Luca, Oláh és váltóversenyek következtek, majd a délután Odetta, Kocsis Orsolya, Dani Doloresz) zárásaként került sor a hagyományos apa-fia II. korcsoport fiú: IV. hely (Lele Zoltán, Máriás focimeccsre. Dávid, Schneider Eliot, Kovács Dávid, Ezzel a napi programok még nem értek véget. Este 8 Zoppé Marcell, Ferenczi Botond) órától 11-ig- ebben az évben először, de szeretnénk III. korcsoport lány: III. hely (Hoffmann Réka, hagyományt teremteni belőle- hangulatos tábortűzzel Varró Sarolta, Tapasztó Fanni, Pataki egybekötött éneklésre invitálták a pedagógusok Dóra, Szabó Zsóka, Szekeres Éva) tanulóinkat és szüleiket. A tüzet a földeáki Önkéntes III. korcsoport fiú: III. hely (Nacsa Viktor, Kardos Tűzoltók rakták, a tűz melletti énekléshez Rakonczás Dániel, Hoffmann Márk, Tóth Róbert, Pál tanár úr „adta meg a hangot”. Az esti Farkas Dániel, Guti László) rendezvényen több százan voltak. IV. korcsoport fiú: III. hely (Nacsa Márk, Ohát Ezúton szeretnénk megköszönni iskolánk Zsolt, Farkas Dániel, Máriás Bence, Diákönkormányzatának és vezetőjének Tóthné Csáki Gilinger Márk, Hajdu Márk) Erzsébet tanárnőnek, hogy ebben az évben is Egyéni összetett: Lele Zoltán III. hely, Máriás megszervezték diákjainknak a Gyermeknapot. Bence III. hely Köszönet illeti a Szülői Munkaközösség tagjainak Felkészítő: Lele Zsuzsanna segítségét. Köszönjük továbbá Molnár Jánosnak a sportnap rendezését és lebonyolítását. A 6. a és a 7. osztályos tanulók köszönik Varga Imrének, hogy a Felhívás nagyon ízletes ebédet kedvezményes áron kínálta fel nekik. A következő tanévtől, elegendő számú jelentkező esetén érettségit adó képzés indul a Návay Lajos Sporthírek Általános Iskolában, a Makói Oktatási Központ szervezésében. Bővebb információt az iskola A diákolimpia keretén belül rendezett Atlétika titkárságán lehet kérni. többpróba városi döntő eredményei a következőképp alakultak: Helyesbítés I. korcsoport lány: IV. hely (a csapat tagjai: Bertóti Dorina, Máriás Nóra, Molnár Előző havi iskolai hírünkből, legnagyobb Alexandra, Vízhányó Dorka, Kiss Virág, sajnálatunkra kimaradt, hogy az Iskolabálon a Zékány Melinda) szereplő tanulók vacsoráját Varga Imre ajánlotta I. korcsoport fiú: III. hely (Horváth Levente, fel térítésmentesen. Ezúton szeretnénk elnézést Guti Zsolt, Guti Tibor, Gulyás Ádám, Lele kérni, illetve megköszönni nagylelkű támogatását. Norbert) Tóth Imre igazgató -7-

- 72011. -

június


-8-

8

FÖLDEÁK

1

EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HÍREI „Mit tehetek az egészségem megőrzése érdekében? A szűréseken való részvétel szerepe a megelőzésben.” öldeákon lakossági kerekasztal beszélgetést szerveztünk 2011. 04. 27-én az egészségnapi szűréseket megelőzően. A lakossági fórumot egy előadással kezdtük, ahol ismertettük a népességszám alakulását Magyarországon, illetve Csongrád megyében, a nemek szerinti kormegoszlást (korfa), a megbetegedési (morbiditási) és halálozási (mortalitási) okokat. Bemutattuk a népegészségügyi szűrési adatokat, és felhívtuk a lakosság figyelmét a szűrések jelentőségére a betegségek megelőzésében. Hangsúlyoztuk a betegségek időben történő észrevételének fontosságát. 2010ben a születések száma tovább csökkent, a magyar népesség száma a hazai és európai tendenciákhoz hasonlóan folyamatosan fogy. A születéskor várható élettartam Csongrád megyében ( férfiak esetén 70,86, nők esetén 78,09 év) enyhe növekedést mutat az országos átlaghoz viszonyítva és a korábbi éveket tekintve, de elmarad az európai átlagtól. A nők átlagéletkora nálunk öt-hat, a férfiaké hét-nyolccal évvel kevesebb, mint Európa más országaiban. A népesség kormegoszlása idősödő populációt mutat. Fontos, hogy az átlagéletkor növekedését az egészségben eltöltött életévek növekedése is kövesse. Magyarországon a halálokok között kiemelkedően a legmagasabb a keringési rendszer megbetegedései okozta halálozás, melyet a daganatos megbetegedések okozta halálozás követ. A daganatos megbetegedések közül az agy és központi idegrendszer, a bőr, a hasnyálmirigy, a légcső és hörgő, valamint a pajzsmirigy rosszindulatú daganatainak előfordulása a legmagasabb. A szívérrendszeri megbetegedések között a magas vérnyomás, az ischaemiás szívbetegség vezet. A megbetegedések között gyakori a cukorbetegség, az asthma bronchiale és a pszichiátriai kórkép. A járványügyi helyzet Magyarországon kedvezőnek mondható. A gyermekek védőoltással történő ellátása gyakorlatilag teljes. A lakosság egészségi állapotát, valamint a halandóságot az életmód és az egészségmagatartás tényezői jelentősen befolyásolják, mint például az étkezési, alkoholfogyasztási, és dohányzási szokások. Minden ötödik férfi (18,9%) nagyivó Magyarországon. Rendszeres dohányos a férfiak 39 a nők 22%-a. A középiskolások közel háromnegyede

F

- 82011. -

legalább kipróbálás szintjén rágyújtott már életében. Korunk új népbetegsége az elhízás. A normálist meghaladó testsúly számos betegség (keringési betegségek, cukorbetegség, daganatok) kialakulásában játszik szerepet. A Dél-alföldi régióban a férfiak gyakrabban küzdenek túlsúllyal az országos átlagnál. A nők között a testsúlyfelesleg mértéke (54,4%) meghaladja az országos átlagot (48,2%). A nagyfokú elhízás elsősorban a helytelen táplálkozás és az inaktív életmód következménye. A szabadidős tevékenységre fordított idő 60%-át televíziózás tölti ki, testedzésre mindössze 3-5%-ot fordítunk. Tegyünk mi is egészségünk megőrzéséért! A behívásos rendszerben működő szervezett és ingyenes népegészségügyi (emlő, méhnyak, vastagbél) szűrésekre szóló behívólevéllel feltétlenül érdemes elmenni a vizsgálatokra. A komolyabb egészségkárosodás elkerülését szolgálják az egészségnap keretében megszervezett rizikófaktor szűrések is (vércukor, vérnyomásmérések). A szűrésekkel megelőzhetjük a súlyosabb egészségkárosodások kialakulását, mivel a feltárt betegségek kezelését a korai szakaszban tudjuk elkezdeni. Tóth Erika egészségfejlesztő Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Egészségfejlesztési Osztálya Forrás: KSH, OLAF

Tájékoztató az egészségnapi szűrésen megjelentek létszámáról Emlőszűrés: 75 fő Nőgyógyászati rákszűrés: 32 fő Hallásvizsgálat: 9 fő Vércukor-, vérnyomás-,testsúlymérés: 21 fő Köszönet a szűrések zavartalan lebonyolításában nyújtott segítségükért: EESZI munkatársainak, a Termáltechnika Kft. vezetésének, munkatársainak, a helyi körzeti megbízottnak és munkatársának. Tóth Erika egészségfejlesztő asszony soron következő előadásának Címe: Háztartási balesetek megelőzése Helyszín: Idősek Klubja Földeák, Zárda u. 2. sz. Időpont: 2011. 06. 21. 10 órától 12 óráig Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

június

Dabis Krisztina


-9-

FÖLDEÁK

1

9

EESZI intézményvezető helyettes

EGYHÁZI OLDAL A boldoggá avatás szertartása

M

inden közösség előbb-utóbb tagjai közül példaképeket megyek, aki azt mondta: áldásom küldöm és szeretettel állít tagjai elé, akiknek követésére buzdít. Így történt köszöntöm. Igazi figyelmesség egy nagy embertől. ez Jézus által alapított egyházban is. Amikor súlyos betegségbe esett, már halálát várták, Az első századokban spontán megindultak a világ minden részéről tisztelni kezdték a buzgó, szent életű Rómába a fiatalok. Ő, amikor ezt személyeket. Imádkoztak hozzájuk, észlelte, erre is kedvesen reagált. ezt kérték pártfogó közbenjárásukat. Amikor mondta: „Eddig én látogattalak titeket, ennek gyümölcsét látták, szentként most örülök, hogy ti jöttök hozzám.” kezdték tisztelni őket. Így alakult ki a Igazi szent ember volt már ekkor is. több szentek tisztelete. millióan vettek részt a temetésén. Későbbi századokban az egyház Egymás ellenségei jó barátokká lettek a meghatározta a boldoggá és szentté szertartáson. Nem lehet csodálkozni avatás feltételeit. Ahhoz, hogy valakit azon, hogy rövid idő elteltével, szentté boldognak nyilvánítson az egyház, avatását kérték az emberek. Imádkoztak szükséges, hogy sok ember által tisztelt hozzá, és sokan jelezték, hogy személy legyen. De azt is meghatározza meghallgatásra talált imájuk. Egy az egyház, hogy nyilvánvaló – orvosok sclerosis multiplex-ben szenvedő francia által igazolt – csodás gyógyulás nővér gyógyulását fogadták el kimutatására is szükség van. Így történt bizonyítéknak boldoggá avatásához. II. János Pál pápa üdvözli Katona Pált, ez II. János Pál pápa esetében is. Miután a csodát igazolták és sokan a makói zarándokok vezetőjét Tisztelete már pápává választása kérték a boldoggá avatását, XVI. előtt is meg volt Lengyelországban. Munkásként dolgozott pappá Benedek pápa úgy döntött, hogy 2011 május 1-jén, Isteni szentelése előtt. Pappá szentelése után rövid idő után püspökké Irgalmasság vasárnapján boldoggá avatja a világ minden szentelték. Később bíborossá nevezte ki a pápa. országában népszerű pápát. Nagy örömet jelentett a szovjet megszállás alatt élő 2002-ben Faustyna nővér látomásai, Istennel való államoknak, hogy innen választottak pápát Karol Wojtyla kapcsolata alapján rendelte el II. János Pál pápa az isteni személyében. Pápává választása után, elindult irgalmasság tiszteletét és ünnepét. Lelkesen lelkipásztori látogatásra a világ minden tájára. beszélt az isteni irgalmasság tiszteletéről, Nálunk Magyarországon is járt két alkalommal. azt a harmadik évezred reménységének Különös szeretettel, barátsággal közeledett a nevezte. Isteni irgalmasság nagy képe ott magyar emberekhez. Ezt én magam is van a földeáki templom szószékénél. megtapasztaltam. 1991-ben, amikor hazánkba Tiszteletének módja a hirdetőtáblán ki van készült, zarándok csoporttal látogattam el függesztve. Olaszországba. A pápai kihallgatáson is A boldoggá avatásra milliók érkeztek megjelentünk. Amikor meglátott bennünket, a VI. Rómába. A boldoggá avatás a Szent Péter Pál pápa teremben – hatezren voltunk – odajött téren felállított oltárnál bemutatott hozzám és kedvesen érdeklődött: honnan, melyik szentmise keretében történt. városból jöttünk. Ministránsomat megcsókolta és „Isten tiszteletreméltó szolgáját, II. nem zavartatta magát, hogy a környezete próbálta János Pál pápát mostantól kezdve sürgetni beszélgetés befejezésére. Ő csak ránk boldognak nevezzék, és ünnepét minden figyelt, amíg velem beszélgetett. Végül megáldott évben október 22-én, a kánonjogi előírások és kezet fogott velem. Felejthetetlen élmény szerint megállapított helyeken a szabályok maradt a vele való találkozás a zarándok csoport szerint megünnepeljék. Az elődjét számára. Rómában május 1-jén XVI. Benedek pápa. Magyarországi látogatásain is ott voltunk. Cikkben említett kapcsolatunkat a Katona Pál Habsburg Ottó Pécsett feltűnt, hogy amikor meglátta a betegek pápával két képpel illusztráljuk. társaságában egy csoportját átlépve a védők között, odament Imádkozzunk hozzá népünk boldogulásáért hozzájuk, és külön megáldotta őket. és gyakoroljuk az általa ajánlott 2000-ben plébániámon ünnepelte 88. születésnapját irgalmasságot, hogy Isten irgalmában részesüljünk életünk Habsburg Ottó. A pápától jött. Ezzel állított be a plébániára, végén. hogy mondtam a pápának, hogy Katona Pál plébánoshoz Katona Pál plébános

Tisztelt földeáki testvérek! a temetőt néhány év alatt kitisztítottuk, rendbe Amint tettük, szerettük volna a templomkertet is felújítani.

Sem a plébániának, sem Lóczi Ferencnek nincs szüksége olyan áron tüzelőfára, hogy a parkot elpusztítja. Több szakértő véleményét kikérve próbáltuk megoldani a felújítást. Ezután csak olyan fát vágunk ki, amely elszáradt.

Kérjük a lakosság megértését. Ha problémájuk van, jöjjenek be a plébániára, és mondják el. Figyelembe vesszük kérésüket. 13 fa van kiszáradva.

Isten azt üzeni: Gyertek hozzám, kik megfáradtatok. A templom ajtaja minden ember előtt nyitva áll! - 92011. -

június

Tisztelettel: Katona Pál plébános


10

- 10 -

FÖLDEÁK

1

Anyák napi kávéház

A

Kávéházi Esték záró műsorában a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Általános Iskola tanulói szerepeltek. A rendezvényt a könyvtár vezetője Marika nyitotta meg. Először is megköszönte a sok finomsüteményt, ami erre a napra készült a gyerekek megvendégelésére. A kávéházi estékről olvasható cikkek írójának is megköszönte tudósítását egy szép szál virággal. Sok szeretettel köszöntötte a vendégeket, az intézmények igazgatóját, az igazgatóhelyettest, a felkészítő tanárokat, a kísérőket, valamint a fellépő gyerekeket, és a közönséget. Megyesi Istvánné igazgatótól rövid tájékoztatót hallgattunk meg az iskolában folyó oktató-nevelő és fejlesztő munkáról. Farkas Melinda nevelő tanár ismertette a műsorokat, majd bemutatta a szereplőket. Először Jakabfi Zoltán tanár köszöntötte a jelen levő anyukákat, nagymamákat, és a kedves közönséget. Köszöntőjében méltatta az anyák napi ünnepség fontosságát, a tiszteletet, és szeretetet, ami ezen a napon körülveszi az édesanyákat. Első műsorszámként a MI-EGY-MÁS zenekar ritmussal teli dallamos zenéjét hallgathattuk. Országos fesztiválokon és helyi rendezvényeken nagy örömmel és sikerrel lépnek fel. Elhangzott Petőfi Sándor Lehel című verse, amit Atyimó Alex tanuló adott elő, ő az országos szavalóversenyen különdíjat kapott. Jelenetet láttunk a Bajusz című mesejátékból, ami a

közönségnek nagyon tetszett, és nagy tapssal fogadták. A színjátszó csoport örömmel vesz részt a fellépéseken. Egy másik szavalat Móra Ferenc: Fecskehívogató című verse volt, amit Varga Bernadett kedvesen szép kiejtéssel mondott el. Az utolsó, és egyben a legszebb műsorszámként a Palotást láttuk, amely egy lassú, ünnepélyes nemesi udvartánc. A táncosok ruháját a tanárok varrták. A lányok gyönyörű magyar ruhában, pártában, a fiúk mentében járták a csodálatos, elbűvölő táncukat. Minden lépésük, mozdulatuk harmonikus volt a zenével. A szalagtánc, ami páros, és egyedülálló volt, igen megnyerte a közönség tetszését. A szalag egyszerre szárnyalt a zenével, a mozdulatokkal, a lépésekkel. Gyönyörű volt. Ennél szebb befejezés nem is lehetett volna. Köszönjük a szép látványt. A műsor végén a színvonalas, emlékezetes anyák napi műsort adó gyerekek ajándékot kaptak: csuklópánt Földeák felirattal. Rögtön a csuklójukra helyezték. Jó volt látni a gyerekek örömét, és vidám tekintetét. A sütemény, a tea és a kávé fogyasztása közben vidám beszélgetés közepette szólt a zene. A gyerekek táncoltak, a felnőttek pedig vidáman beszélgettek arról, hogy milyen szép is volt ez a délután. A kávéházi esték sorozatnak vége, folytatása ősszel lesz. Lele Jánosné

Kunhegyesen jártunk

A

Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör május 21-én országos minősítőn vett részt Kunhegyesen. A fellépő csoportok száma 27 volt. Hallhattunk hortobágyi és felvidéki népdalokat, pásztordalokat, rábaközi verbunkost, galgamenti és szatmári népdalokat, kunsági népdalcsokrot, rábaközi dudanótákat, mulatós nótát, katonadalokat, bácskai dallamokat, ormánsági népdalokat, bukovai népdalcsokrot, alföldi betyárcsokrot, summás dalokat, cigánydalokat. A Hagyományőrző Népdalkör előadásában láttuk, hogy a népdal mellett jelen van a színpadon hagyományőrző ruhában a pásztor, és a csikós, ez együtt citerazene kíséretében a múlt egy kis részét eleveníti meg. Nagyon tetszett mindenkinek, méltó befejezése volt ez a tartalmas és szép népdalkörök találkozójának műsorán.

Minden fellépő csoport színvonalas, tartalmas műsorral készült a találkozóra. A találkozón térségi és országos minősítésre jelentkező népdalkörök vetek részt. Az országos minősítés elnyeréséért 17 csoport mutatkozott be. Földeák dél-alföldi népdalokat adott elő nagy sikerrel. A zsűri az elhangzott dalokra a minősítés arany fokozatát adta. Nagy volt az öröm, a lelkesedés, ebben osztozott velünk Búzás János is, aki elkísért, hogy bátorítson bennünket. Köszönjük az önkormányzat támogatását, ami elősegítette a minősítésen való részvételt, és a sikeres fellépést. Lele Jánosné

„Orgona ága, barackfa virága…”

M

ájus. Az év legszebb hónapja. Talán nem véletlenül, de ekkor ünnepeljük a számunkra legkedvesebb embernek, az édesanyáknak a napját. Mintha minden őket köszöntené., a nefelejcs kékje, a gyöngyvirág és az orgona illata, a gyümölcsfák virágba borult ágai előttük hódolnak. Köszönti a természet az egyetlent, a pótolhatatlant, az anyát. Mindenki: felnőtt vagy gyerek, fiatal vagy idős érzi, hogy az édesanya személye mennyire fontos mindannyiunknak. Anyák napjához közeledve a helyi intézmények is köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. A bölcsődésektől az óvodásokig, az iskolásokon át mindenki. A helyi idősek otthonába járó nagymamákat köszöntötte az iskola negyedikes osztálya Tatárné B. Szűcs Etelka tanító néni vezetéséve. Elkísérte őket, megtisztelte jelenlétével e kis

- 102011. -

közösséget Katona Pál plébános úr. Az iskolások dalokkal, versekkel köszöntötték az idős mamákat, akik könnyekig meghatódtak. A plébános úr beszélt arról, hogy a katolikus vallás mennyire tiszteli az asszonyokat. Közös énelésre buzdította a jelenlévőket, ami szép magyar népdalokkal fejeződött be. A negyedikes gyerekek saját maguk készítette virágokat adtak az otthon látogatóinak. Dabis Krisztina, az idősek otthonának klubvezetője és munkatársai finom teával, kávéval, pogácsával kedveskedtek a vendégeknek. Még apró ajándék is emlékeztet bennünket e rendezvényre. Köszönjük!

június

Bugyi Pálné


- 11 -

FÖLDEÁK

1

11

ÖTLETMORZSÁK Diós-mákos patkó: Hozzávalók: 50 dkg liszt, 30 dkg margarin, 5 dkg cukor, 2 tojás sárgája, 1 dl tej, 2 dkg élesztő, 1 citrom. Töltelékhez: 30 dkg darál dió, 20 dkg porcukor, 15 dkg darált mák, 10 dkg porcukor, baracklekvár. Mázhoz: 10 dkg porcukor, 5 dkg kakaó, 2 evőkanál tej, 5 dkg vaj. Elkészítés: A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal és a cukorral, a tejben megfuttatjuk az élesztőt és a lisztes keverékhez adjuk, majd a tojás sárgájával tésztát gyúrunk. (Ha szükséges, még adunk hozzá tejet.) 10-15 percig pihentetjük. Pihentetés után a tésztánkat 4 részre osztjuk. Az első lapot tepsi nagyságúra nyújtjuk, megkenjük a diós töltelék felével, ezután elnyújtjuk a második tésztánkat, ráfektetjük a diós töltelékre, ezt is megkenjük lekvárral, erre már a mákos töltelék kerül. A harmadik tésztát is elnyújtjuk és a mákos töltelékre fektetjük. Befejezésként lekvár következik, ere a diós töltelék másik fele,

majd a negyedik tészta lappal beborítjuk az egészet. Mérsékelt tűzön megsütjük, de előtte villával megszurkáljuk. Ha megsült, csoki mázzal bevonjuk és hosszúkás szeletekre vágva kínáljuk. Szezámos rudacska: Hozzávalók: 8-10 dkg reszelt sajt, 25 dkg margarin, 1 tojás, 1 teáskanálnyi sütőpor, 4 dkg mák (nem kell megdarálni) fél pohár tejföl, ízlés szerint só, 20-20 dkg rétes- és sima liszt, szezámmag. A lisztben elkeverjük a sót, a sütőport, a mákot és a sajtot, majd összedolgozzuk a tojássárgájával, a margarinnal és a tejföllel. Pogácsa keménységűre gyúrjuk, és kb. 1 cm vastagságúra nyújtjuk. Derelyevágóval vagy késsel kb. 10 x 1 cm-es rudakra vágjuk, a tetejét tojásfehérjével megkenjük, szezámmaggal megszórjuk. Jó meleg sütőben megsütjük. Ferencziné

Kedves földeáki lakosok! Gyűjtést indítottunk el a Földeák község közbiztonságát elősegítő kamerarendszer kiépítése céljából. Hoffmanné Lele Anikó Földeák, Zrínyi M. u. Dulin Mihályné Földeák, Ady E. u. 45. Bárdi László Földeák, Táncsics M. u. 57. Simon Mátyásné Földeák, Sallai u. 20. Bartal Péterné Földeák, Ady E. u. 34. Gyermán Andrásné Földeák, Damjanich u. 2. Szabados István és neje Földeák, Ady u. 41. Ferenczi Sándorné Földeák, Szegfű u. 8. Vass Imre és neje Földeák, Advent u. 6. Beck Zoltánné Földeák, Béke u. 18.

Kérjük, erejéhez mérten támogassa Ön is a kamerarendszer megvalósítását! Ezennel köszönetet mondunk az eddig befizetőknek!

Wéber & Wéber Kft. Termáltechnika Kft Sertéshús Termelő Kft. Lóczi Ferenc Földeák, József A. u. Takó Zsolt Földeák, Bajcsy Zs. u. Gémes Ferenc Maroslele, Rózsa u. 25. Tatárné B. Szűcs Etelka Földeák, Vásárhelyi u. 37. Neparáczki Olga Földeák, Köztársaság tér Vass Ilona Földeák Vásárhelyi u. 33.

Neparáczki Dezsőné Földeák, József A. u. 19/a Németh István Földeák, Gagarin u. 9/b Katona Pál Földeák, Béke u. 1. Futó Tiborné Földeák, Makói u. 31. Kecskeméti Tamásné Földeák, Bajcsy Zs. u. 37. Bugyi Zoltán Földeák, Arany J. u. 3. Görbe József Földeák, Gagarin u. 1/b Görbéné Igaz Edit Földeák, Gagarin u. 1/b

Tisztelettel a szervezők: Neparáczki Olga, Kocsis János, Vízhányó Sándor, Gémes Ferenc

Merjünk sikeresek lenni!

K

ét földeáki sikerről szeretnék beszámolni a kedves újságolvasóknak. A tekecsapat Földeákon sporttörténelmet írt a nemzeti bajnokság I. osztályában. Két fővárosi csapat mögött a 3. helyen végzett, bronzérmes lett. Higgyétek el fiúk, ez az érem is aranyosan csillog! Nemrégen fehér asztal mellett ünnepelték, felelevenítették az évad legizgalmasabb eredményeit: főleg az utolsó előtti fordulóban a Kazincbarcika ellen aratott 6:2 idegenbeli győzelmet, amely megalapozta a 3. helyezésüket. Fiúk, büszkék vagyunk rátok, gratulálunk a sikerhez és a további kitartáshoz.

Írnom kell a második sikertörténetről is. A Citerazenekar és Népdalkör után a Bazsarózsa Nóta- és népdalkör is országos arany minősítést kapott. Rendkívüli dolognak tartom, hogy ilyen lélekszámú községben két népdalkör is sikeresen szerepeljen. A Citerazenekar és Népdalkör nevében gratulálok a szereplésükhöz és kívánom, hogy egészséges rivalizálás mellett valamelyik együttes elnyerje a népdalkörök legnagyobb leismerését, az Arany Páva díjat. Szabó Sándor

Kedves Olvasóink! A könyvtárban minden 3. évben leltározást kell tartani, ami az idén nyáron esedékes. Könyvtárunk 2011. július 4-től augusztus 19-ig leltározás miatt zárva tart. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy július 1-ig hozzák vissza lejárt határidejű könyveiket és vigyenek a nyárra olvasnivalót. Augusztus 22-től a megszokott nyitvatartási időben várjuk a kedves érdeklődőket az új könyvtárépületben! Kellemes nyarat kívánunk! a Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosai, Földeák - 112011. -

június


12 + +

- 12 -

1 FÖLDEÁK Joó kárpitos üzlet ajánlata: -

júniusi akciós ajánlata

Arany Ászok dobozos sör 169.- 338.-/l Barengold üveges sör 0,5 l 4,2 %-os 83.-+ü 166.-/l Barengold dobozos sör 0,5 l 4,2 %-os 125.- 250.-/l Rákóczi üveges sör 0,5 l 4,5 %-os 139.- 278.-/ Fanta ízek 2 l 249.- 125.UHT tej 1,5 %-os 1l 149.PICK sertés párizsi 1 kg 1099.Bombajó mogyorós, túrós gombóc 600 g 494.23.-/kg Mogyi ropogós fortélyok több ízben 249.Parboiled gyors rizs 4 x 125 g 235.- 470.-/kg Vipera energiaital 1,5 l 166.- 109.-/l Diabetikus cukrok nagy választékban! Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

Akciónk a készlet erejéig érvényes! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574 06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384 Dr. Gyuris Réka ügyvéd tel.:+36 70-932-9774 drgyurisreka@invitel.hu TELJES KÖRŰ ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS Ügyfélfogadás: előzetes telefonos egyeztetés után minden szerdán 17-19 óráig a könyvtárban

Anyakönyvi hírek Született: Asztalos Ervinnek és Fodor Tündének (Földeák, Bacsó B. u. 10.) 2011. 04. 13-án Emese Lele Csabának és Aracsi Ivettnek (Földeák, Zárda u. 29.) 2011. 05. 02-én Diána Hanna Schneider Gábornak és Sipos Beátának (Földeák, József A. u. 23.) 2011.05. 15-én Vivien Edina nevű gyermeke. Gratulálunk!

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682

Sertéstartók figyelmébe! Az Alföld 2005 – Start Kft. 2011 évben is folytatja sertésfelvásárlási tevékenységét. Kis- és nagysúlyú sertéseket, valamint tenyésztésbe fogott kocasertéseket a legmagasabb napi áron azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk. Keresse felvásárlónkat Szűcs Sándort. Tel.: 20/515-7413; 30/478-7055 06-30/339-9981

VIRÁGSZIGET Virágüzlet Nyitva tartás: H-P 8-12; 14-17 Sz: 8-12 V: 830-1130 62/294-742; 30/653-5860 Árukészletünket csokoládékkal és gyerekjátékokkal bővítettük! Szeretettel várunk mindenkit: Szabóné Bánfi Erika és Szabó Csaba

Aratási tűzvédelmi felülvizsgálat a makói városi tűzoltóparancsnok részvételével. Részletek a szórólapokon vagy a 06-30/4020-456-os telefonon. Földeákon Fürst u. 15. sz. ház eladó. Érdeklődni: Zárda u. 7 szám alatt. Kedvezményes áron búza van eladó. Érd: 06-20/523-6577

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2011. július 1. A következő lapzárta: 2011. július 4. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni! - 122011. -

június

Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27 Régi 3 részes szobabútor olcsón eladó! Konvektor olcsón eladó! Érd: 70/452-2369 Földeákon 3 szobás, részben felújított családi ház, nagy portával eladó. Érd: 06-30/910-3951 HELYESBÍTÉS A FÖLDEÁK újság 2011. évi naptárában helytelenül jelent meg Berta László mezőgazdasági vállalkozó telefonszáma. A helyes szám: 06-70/866-9730

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Nyomdai előkészítés: Vízhányóné Kurunczi Mária Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2011.  

Földeák újság 2011. június

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you