Page 1

FÖLDEÁK

-1y auz

18. évfolyam 12. szám ----

FÖLDEÁK

I. cikkely

A helyiII.önkormányzat lapja cikkely

- 1 - december 2011.

1

2011. december


2

-2-

1

FÖLDEÁK

Karácsonyi szeretethimnusz Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad.

Ismeretlen szerző

Móra László: Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén Legyen imádság minden gondolat.

Szálljon szívünkbe áldott akarat, Ez kösse egybe mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét! Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. Karácsony édes ünnepén A szíved szépül, őt ha öleled.

Legyen ma templom minden ember szíve, S legyen a templom tiszta, szent fehér. Karácsony édes ünnepén Istennek tetsző legyen a kenyér.

Akinek könnyet osztogat az Élet És kín a napja, kín az éjjele, Karácsony édes ünnepén Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Az emberszívek örökélő őre Tegye ma össze mind a kezeket! Karácsony édes ünnepén Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Bustyaházy Ágnes: Advent (részlet)

Megkínálnám őket puha, friss kaláccsal, Ellátnám vigasszal, okos, jó tanáccsal.

Ünnepi fenyőfa az udvaron állna, Minden betérőre kis ajándék várna.

Advent négy hetében, szeretet ünnepén, Megváltóra várva felcsillanó remény

Hajléktalan, koldus, gyermek vendég lenne, Kóbor cica, kutya, ember-társra lelne.

Költözne a szívbe, felgyúlna a lélek, Szikratáncuk járnák az adventi fények.

Szívem melegéből nekik is juttatnék, Simogatva minden könnyet letörölnék.

Hideg, fehér fényük forró tűzzé válna, Szeretet áradna az egész világra.

Földeák község Önkormányzata nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag, boldog új évet kívánok településünk minden lakójának. Vass Imre polgármester

Szeretetteljes karácsonyt kíván minden kedves olvasójának a Szerkesztőség

- 2 - december 2011.


-3-

FÖLDEÁK

1

3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület 2011. november 30-án tartotta meg rendes ülését, melyen az alábbi döntések születtek: A képviselő-testület zárt ülésen elbírálta a Bursa Hungarica Önkormányzati Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pályázatokat. A testület 12 felsőfokú hallgatót részesített a 2011/2012-es évre 10 hónapon keresztül havi 3.000 Ft/fő összegű ösztöndíjban. Ezt követően támogatta egy hátrányos helyzetű, tehetséges diák „Hátrányos helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” programban való részvételét. A részvétel idejére (maximum 5 tanévre) tanévenként 10 hónapra havi 5.000 Ft ösztöndíjat nyújt. A nyílt ülés napirendjei közül a polgármesteri tájékoztatót tárgyalta meg a testület. A polgármester tájékoztatta a testület tagjait az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Az október 26-i rendes ülés óta a polgármester:  Október 27-én a Nagy-György Attila pv. őrnagy, irodavezető által tartott polgárvédelmi gyakorlaton és oktatáson vett részt, a helyi polgárvédelembe beosztottakkal együtt.  November 03-án a szennyvíztisztítási és csatornázási beruházás sajtótájékoztatójával összekötött projektnyitó rendezvényen vett részt Makón.  November 04-én a Faluház (Szent László tér 4.) terveinek átvételére került sor, valamint tájékoztatást kapott az önkormányzat az ÖNHIKI II. eredményéről, mely 6.000 e Ft lett, a benyújtott 50 millió Ft-tal szemben.  November 07-én intézményvezetői megbeszélést hívott össze.  November 11-én történt meg a Leader pályázat beadásának bonyolítása Makó Maros-völgyi Leader Egyesületnél és a Szeged MVH Irodában.  November 14-én a Makó Földhivatalban és a Leader Irodában a pályázattal kapcsolatos intézkedéseket tette meg.  November 16-án Óföldeák önkormányzatánál történő (Földeák-Szeged közötti) Volán-járattal kapcsolatos egyeztetés volt, ahol dr. Martonosi György és Hajnal Gábor polgármesterekkel, valamint Szirbik Csaba úrral, a Tisza Volán Zrt. képviselőjével tárgyalt.

 November 17-én részt vett Makón a Mikrotérségi megbeszélésén, ahol a Többcélú Társulás ülésének előkészítése történt meg. Ezt követően a Békés megyei Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségén a START munkaprogram egyeztetésére került sor.  November 18-án a 2011. november 25-i földtulajdonosi tájékoztató szervezése történt meg, melyre meghívást kapott a földmérő, falugazdász, érintett földtulajdonosok.  November 23-án a Vágóhíd utcai útalappal kapcsolatos egyeztetést tartott az érintett ingatlantulajdonosokkal.  November 25-én a Makó és Térsége Többcélú Társulása ülése került összehívásra, ahol részt vett a Fejlesztési Tanács, valamint az Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa ülésén. Ezen a napon történt meg a földtulajdonosok tájékoztatása is a Művelődési Házban. A tájékoztatón részt vett Tóth Imre földmérő mérnök, Somogyiné Bárdi Beáta falugazdász, illetve Mágori Józsefné országgyűlési képviselő. Ugyancsak ekkor tartott tájékoztatót Makón Dr. Cséfalvay Zoltán parlamenti és gazdasági stratégiáért felelős államtitkár, melyen a körjegyző asszony vett részt.  November 26-án délután 17 órai kezdettel a színjátszó kör előadása került megrendezésre.  November 27-én a civil szervezetek, a vállalkozók, az egyház és az önkormányzat összefogásában az első Adventi gyertya meggyújtására került sor a parkban. A testület módosította az önkormányzat 2011. évi költségvetését, majd ezt követően tájékoztatót hallgatott meg az önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves költségvetésének végrehajtásáról. Az önkormányzat és intézményei három-negyedéves gazdálkodását az ÖNHIKI pályázat I. fordulójának eredménytelensége miatt is szigorú takarékosság jellemezte pl. személyi kiadásoknál a betervezett adható juttatások többségének felfüggesztése, dologi kiadások terén szintén a takarékosság szem előtt tartása volt a cél. Az ÖNHIKI I. ütemében nem kapott támogatást az önkormányzat. Az ÖNHIKI II. fordulójára szeptember 10-i határidőig be lett adva a pályázat 50.000 e Ft támogatási igénnyel, ennek elbírálása is megtörtént időközben, november 4-én értesültünk az elbírálás eredményéről. A várakozással ellentétben

- 3 - december 2011.


1 FÖLDEÁK csak a szállítói tartozás összegét ítélték meg, ami 6 M Ft-os forráshiány mutatkozott. Emiatt a 2012 évi Ft összeget jelentett (a közoktatási és egyéb kötelező költségvetés összeállításakor az óvatosság, pontosság, önkormányzati feladatok normatíva kiegészítését takarékossági szempontok előtérbe helyezésével kell nem). Sajnos az új pályázati rendszerben egy a feladatokat, bevételeket és kiadásokat tervezni, önkormányzat egy évben csak két alkalommal keresni kell a megtakarítást eredményező tételeket. pályázhat, így a III. fordulóra (beadási határidő: A testület a Körjegyzőségi Hivatalra 11.05.) nem volt lehetőségünk pályázni. vonatkozóan igazgatási szünetet rendelt el 2011. Az önkormányzat első három-negyedéves december 27. napjától – december 30. napjáig 4 gazdálkodására jellemző, hogy a működési kiadások munkanap időtartamra energia-megtakarítás, az előzőekben említett ÖNHIKI pályázat, a működési dologi kiadások csökkentése érdekében. forráshiány miatt az időarányos alatt maradt. Jogszabályváltozások miatt felülvizsgálatra A felhalmozási kiadások teljesítése ennek került a szociális ellátási formák szabályozásáról ellenére közel időarányos. szóló helyi rendelet. Többek között változások A likviditás megőrzése volt a legnehezebb történtek az átmeneti segélyezésben, a feladat. A folyószámlahitel 5 M Ft-ról 15 M Ft-ra lakásfenntartási támogatás megállapításának emelésével, a lekötött pénzösszeg egy részének szabályaiban. Sajnos a pénzügyi helyzet miatt a 65 felhasználásával sikerült csak az intézmények évet betöltöttek egyszeri átmeneti segélyben történő működését biztosítani, a beruházásokat részesítése is kikerült a rendeletből. megvalósítani, felújításokat elvégezni. Az Ugyancsak jogszabályváltozás miatt volt szükség ÖNHIKI/működésképtelen önkormányzatok a Képviselő-testület szociális hatásköreinek támogatásán kapott forrás az előző évekhez átruházásáról szóló rendelet módosítására. viszonyítva közel 30 M Ft-tal kevesebb lett, e miatt a Az előterjesztések tárgyalása során döntött még a felhalmozási célokra tartalékolt pénzösszeg testület arról, hogy a Vágóhíd utca állománya lecsökkent. forgalomszabályozását kezdeményezi a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik, A képviselő-testület megtárgyalta az vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassú járművek közlekedését érintően. önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját. A 2012. évi koncepcióban 100 millió

4

-4-

Tegyük átláthatóbbá hirdetőtábláinkat! A településen lévő hirdetőtáblákon egyre több lakossági hirdetmény kerül elhelyezésre úgy, hogy egymásra tűzik, ragasztják, így átláthatatlanná teszik az érdeklődők számára. Kérjük a hirdetést kifüggesztőket, hogy amennyiben hirdetményük már nem aktuális,

szíveskedjenek levenni azokat, ezzel is biztosítva a helyet az újabb hirdetményeknek. Ezáltal átláthatóbbá, figyelemfelkeltőbbé és esztétikusabbá is teszik a hirdetőtáblákat, és egyben környezetünket.

Kommunális hulladékok elhelyezése Az önkormányzat a község ingatlan-tulajdonosai részére folyamatosan biztosítja a kommunális- és zöldhulladékok ingatlanuk előli gyűjtő-edényzetben (kukában) történő elszállítását. Kérjük a lakosságot, hogy a kommunális- és zöld hulladék elszállítására vonatkozóan ezen edényzeteket használják, és ne vigyék a hulladékokat a piactéren lévő konténerbe és mellé, valamint a szelektív hulladéklerakóhelyek mellé. Az ingatlan-tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi rendelet alapján: 4.§(1) Az ingatlanon keletkező és ott összegyűjtött hulladékot a tulajdonosnak, gazdálkodó szervezetnek az elszállítás napján – reggel 6.00 óráig – kell az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közlekedés biztonságán ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze és abban kárt ne tegyen. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban a hulladék közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése tilos.”

- 4 - december 2011.


1 5 FÖLDEÁK 12.§ (1) Aki ezen rendelet 3. §. (5) körjegyző által erre felhatalmazott ügyintézője, a bekezdésében, 4. §. (1) – (2) – (5) – (6) közterület-felügyelő és a rendőrség helyszíni bekezdésében, 6. §. (1) bekezdésében foglalt bírsággal sújthatja, amelynek összege 500 Ft-tól rendelkezéseket megszegi – amennyiben a 10.000 Ft-ig terjedhet.”. cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik – szabálysértést követ el és legfeljebb 30.000 FtVigyázzunk környezetünkre, lakóhelyünk ig terjedő pénzbírsággal sújtható. tisztaságára! Ugyanezen rendelet alapján „A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a Körjegyzőségi Hivatal -5-

TÁJÉKOZTATÓ IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendelt el 2011. december 27-től – december 30. napjáig 4 munkanapra (kedd-péntek). Ez idő alatt a Körjegyzőségi Hivatal zárva tart, szünetel az ügyfélfogadás.

06 70/932-9731. Kérem a lakosság türelmes megértését és a település minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok. A Körjegyzőségi Hivatal dolgozói nevében: Wéberné Bandur Rozália körjegyző

Anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyben (pl. haláleset anyakönyvezése) az alábbi telefonos ügyelet működik:

Földeák községért Közalapítvány az SZJA 1%-ának felhasználásáról A Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma köszöni mindazok támogatását, akik az SZJA l %-kát a Földeák Községért Közalapítványnak ajánlották fel. A 2010. évben 1 %-os felajánlásból befolyt összeg

187.021 Ft, melyből a középfokú ill. felsőfokú intézményben tanulókat részesítettük ösztöndíjban. További támogatásukat várjuk és tisztelettel fogadjuk. Kuratórium

MEGHÍVÓ ÜNNEPVÁRÓ Földeák község Önkormányzata szeretettel meghívja a település valamennyi lakosát 2011. december 21-én (szerda) 16.30 –tól a Művelődési Ház előtti karácsonyi vendéglátásra, majd 17.00-tól a Művelődési Házban megrendezésre kerülő ünnepi műsorra.

MEGHÍVÓ Szeretettel meghívom Önt 2011. december 18. napján (vasárnap) 15.00 órakor a Művelődési Házban tartandó

Közreműködnek: a Návay Lajos Általános Iskola tanulói.

Idősek Ünnepére.

Vendéglátó a Mentálhigiénés Egyesület. Vass Imre polgármester

- 5 - december 2011.

Vass Imre polgármester


-6-

6

FÖLDEÁK

1

BÖLCSŐDEI HÍREK Sószoba kialakításának terve községünk Bölcsődéjében

2

010-2011. év folyamán a község Bölcsődéje pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból bővítésre, felújításra került. Élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően kialakításra került egy új korszerű főzőkonyha. A főzőkonyha előkészítő helyiségei (zöldség előkészítő, húselőkészítő), továbbá raktár, fekete- és fehérmosogató, konyhai személyzet részére személyzeti helyiség került kialakításra. A gyermekek részére az eddigi egy fürdőszoba mellé még egy fürdőszoba került kialakításra. A csoportszobák és az átadó helyiségek nyílászáróinak cseréje is megtörtént, valamint az átadó helyiségek padozatának cseréje is megvalósult. A jövőben tervként szerepel egy sószoba létesítése a gyermekek számára, amelyhez a helyiség már kialakításra került, de a sófal, sórendszer, és a világítási rendszer még nem. Mire jó a sószoba? - arcüreggyulladás megelőzésére - immunrendszer erősítésére - tüdő-, fül-orr-gégészeti betegségek kezelésére, hallójárat és középfülgyulladás megelőzésére - légutak higiéniájának fenntartására - megfázás és vírusos betegségek megelőzésére - szív és érrendszeri zavarok kezelésére - bőrbetegségek gyógyítására - légúti allergia kivédésére (asztmára, bronchitisre, krupp és egyéb légúti probémák kezelésére) - hiperaktív gyermekek koncentrációs zavarainak megszüntetésére A sószoba megvalósításának lehetősége intézményünk életében azt jelentené, hogy gyermekek részére egy magasabb szintű minőségibb ellátást tudnánk biztosítani.

Kiemelten fontosnak tartjuk már kisgyermekkorban elkezdeni az egészséges életmódra történő nevelést. A sószoba mindennapi segítőnk lehet az egészség megőrzésen át a légzőszervi problémák, megfázás és vírusos megbetegedések és allergiás panaszok enyhítésében, kivédésében. A sókristályok legfontosabb hatóanyaga a nátrium-klorid, melynek száraz aerosolja a sótömbből folyamatosan szabadul fel, kialakítva így a száraz, sós légteret. Ebben a mikroklímában az allergének és baktériumok száma alacsony szintre csökken, segítve ezzel a légutak tisztulását, fertőtlenítését, az egészség megőrzését. Kisgyermekek számára a közösségben eltöltött idő fokozott fertőzésveszélyt rejt, hiszen sokkal gyakrabban fordulnak elő légúti és egyéb fertőzések. A légzőszervi megbetegedések sajnos gyakran végigkísérik a kisgyermekkort, bölcsődéskort, és sok-sok kellemetlenséget okozva a kis gyermeknek és családjának. A sószoba kialakítása ennek a problémának megoldási lehetőségét jelentené. Tisztelt Lakosság, Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások! Kérem, hogy a sószoba mielőbbi megvalósítása érdekében a lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek támogatást biztosítani. Támogatásaikat sárga csekken történő befizetéssel a Földeák Község Közalapítvány számlájára „Bölcsőde sószoba” közleménnyel, vagy személyesen a Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Földeák, Szent László tér 8/A. sz. fizethetik be Földeák Község Közalapítvány számlaszámra „Bölcsőde sószoba” közleménnyel. Támogatásaikat köszönöm! Tisztelettel: Intézményvezető helyettes

ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Venczel Istvánnak és Szirbik Évának (Földeák, Béke u. 17. 2011. 11. 22-én Zsófia Gojdár Bálintnak és Kerekes Mónikának (Földeák, Martinovics u. 1.) 2011. 11. 25-én Roland nevű gyermeke.

Gratulálunk! - 6 - december 2011.


-7-

FÖLDEÁK

1

7

ISKOLAI MOZAIK Nyílt napok az iskolában

Fogászati szűrés

2

011. november 15-én az alsó tagozaton, 16án a felső tagozaton került sor az immár több évre visszatekintő nyílt napokra. A szülők, hozzátartozók és meghívott vendégeink három órát tekinthettek meg. Az érdeklődők magas száma a legjobb bizonyíték, hogy érdemes és hasznos a jövőben is nyílt napot szervezni, hiszen a szülők a szülői értekezleten kívül ilyenkor kaphatnak bepillantást gyermekeik tanulmányi előmeneteléről, órákon való magatartásáról, a gyermekek és tanárok közötti kapcsolatokról. Pályaválasztási szülői értekezlet 2011. november 29-én rendeztük meg a pályaválasztási szülői értekezletet. Ez a szülői értekezlet több mint 20 éves múltra tekint vissza. Minden alkalommal mondhatni „teltházas” szülői értekezlet volt. A környékbeli iskolák igazgatói megtisztelnek bennünket azzal, hogy eljönnek hozzánk és tájékoztatást nyújtanak itt helyben az érdeklődő szülőknek segítséget nyújtva, hogy itt Földeákon szervezünk egy olyan alkalmat, ahol a szülő és az iskolák képviselői személyesen is találkozhatnak, s a felmerülő kérdéseket meg tudják beszélni, könnyebbé téve a gyermekek és szüleik számára megfelelő középiskola kiválasztását. Külön öröm számunkra, hogy ebben az évben mind Makó, mind Hódmezővásárhely valamennyi középiskolájának igazgatója elfogadta meghívásunkat. Színházlátogatás A 2011-2012-es tanévben is lehetősége nyílt tanulóinknak színházbérlet vásárlására. Az alsó tagozatosok két, a felső tagozatosok öt előadást tekinthetnek meg a Szegedi Nemzeti Színházban. Az első bemutató november 23-án volt a felsősöknek, akik Friedrich Schiller:Haramiák című romantikus színművét tekintették meg. A szép és elgondolkodtató előadásra 48 tanuló és 7 kísérő pedagógus utazott el.

Október és november hónapban iskolánk valamennyi tanulója fogászati szűrésen vett részt. A doktornő ezúton is kéri, hogy a szülők rendszeresen vigyék gyermekeiket fogorvosi vizsgálatra, mert nagyon sok problémát tapasztalt. József Attila Kupa Iskolánk több felső tagozatos tanulója is részt vett a József Attila Kupa elnevezésű matematika versenyen, 2011. november 25-én, Hódmezővásárhelyen. Tóthné Csáki Erzsébet tanárnő vezetésével az alábbi tanulók képviselték iskolánkat: Gilinger Tibor (5.b), Vass Csongor (5.b), Guti László (6.o), Lele Zoltán (6.o), Kardos Dániel (7.b), Vass Bálint (7.b), Szecskó Gergely (8.o), Borbíró Balázs (8.o). Sporthírek Város és városkörnyéki gyermekcsoportos terematlétikai versenyt rendeztek Makón, 2011. november 25-én a Városi Sportcsarnokban. Iskolánkat több alsó tagozatos tanuló is képviselte, eredményesen szerepelve. A versenyen az alábbi tanulók értek el helyezést, akik érem díjazásban részesültek. Gratulálunk sikereikhez! Bugyi Noémi: II. hely- medicinlabda lökés Guti Zsolt: II. hely- medicinlabda dobás Zékány Melinda: II. hely- rajtverseny Kürtösi Dzsenifer: III. hely- medicinlabda dobás Pető Vanessza: III. hely- rajtverseny Mikáczó Melánia: III. hely- medicinlabda dobás, III. hely- helyből távolugrás Felkészítők: Lele Zsuzsanna és Molnár János Helyesbítés Legnagyobb sajnálatunkra, előző számunkból kimaradt a Földeáki maraton megrendezésében segítséget nyújtók sorából Szabóné Bánfi Erika és a Virágsziget. Ezúton is szeretnénk elnézést kérni és támogatását megköszönni. Tóth Imre igazgató

- 7 - december 2011.


-8-

8

FÖLDEÁK

1

EGYHÁZI OLDAL Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!

A

dvent második vasárnapján ezt a felszólítást halljuk az útkészítő Keresztelő Szent Jánostól. Azt akarja, hogy elgondolkozz azon, hogy az jön hozzád, aki által teremtette Isten a világot. Az jön hozzád, aki elrejtette a föld mélyébe az emberek számára a kincseket. Az jön hozzád, aki azért halmozta fel a föld mélyébe a szenet, a vasat, az aranyat, az olajat, hogy az ember rátaláljon. Az jön hozzád, akinek kényelmes otthonod köszönheted. Az jön hozzád, aki gazdaggá tett téged. Az jön, aki nemcsak életet adott, de értelmet, egészséget, és még sok minden más kincseket. Ha ezt megérted, mint itt Földeákon a vállalkozók, és önként juttatnak belőle másoknak is, a közösségnek. Akkor karácsony örömét megtapasztalod. Akkor nem úgy vagy, mint az önző gyermek, akinek száz játéka van, és nem tudja megosztani a szegényebbel, hanem a százegyedikre vágyik. Ha tudatában vagy, hogy azt várja tőled a betlehemi kicsi Jézus, hogy mindezt megértsd, és

minden nap hálát adj érte, és megoszd testvéreiddel, mert ő a kincseit mindenkinek szánta. Akkor előkészítetted útját a szívedhez, és akkor nemcsak eljön hozzád, hanem többet is ad ennél. Biblia írja új eget és új földet teremt. Tökéletesebbet ennél. Mindezt érted teszi, ha ilyen lelkülettel várod. Akkor már ez a hit, ami valósággá válik, majd földi életed után boldoggá tesz téged. Jövő vasárnap Miklós püspök által osztom meg a gyerekekkel a tőle kapott kincseket. Úgy, mint a vállalkozók tették Földeákon, és széppé tették a Szent László teret. Ha ilyen magatartással várod a kicsi Jézust, akkor elkészíted számára az utat, hogy szívedbe térjen és még több értékesebb kincset adjon. Így készítsétek az Úr útját, így egyengessétek ösvényeit és akkor elérkezik hozzád karácsonykor és nálad is marad, hogy a földi élet után még több kincset adjon. Tegyétek meg. Katona Pál plébános

Köszönjük az Oltványi Pál szobrára adott támogatást. Karácsonyra fenyőfát elfogadunk. Előre is köszönjük! Egyházközség Karácsony fényei, jöjjetek, szívünket békesség töltse meg: szeretnénk boldognak látszani, s lehetnénk egymásnak társai. (Balogh József)

Megmaradjon bennünk karácsonynak fénye szent örömben éljen világ minden népe!

„Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!”

(Devecseri László) (Wass Albert)

Váratlanul elment

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Megköszönjük a barátoknak, a vadásztársaság tagjainak, a gorzsai munkatársaknak, a Termáltechnika Kft. dolgozóinak, jó ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapánk, apósom, nagypapám, testvérem, sógorom LELE LÁSZLÓ búcsúztatásán jelenlétükkel, vigasztaló szavaikkal, a szeretet virágaival igyekeztek mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni A gyászoló család

Ha elhagy az erőm, Jöjjön a szél, Vigye a port, Ha már szívem Nem él, Vigyen Tiszán, Dunán, Körösön át, A túlvilágon Lássak csodát! Papp Imre

- 8 - december 2011.


-9-

FÖLDEÁK

1

9

MÚLTIDÉZŐ Sors Orovecz Györgyné Kerekes Julianna1907-1995 ismerősök Azkörösztkének,

Juliska néninek, a keresztlányai a többi családtagok, fiatalabbak

Nénjének szólították. Hárman voltak testvérek, ő volt a legidősebb köztük, iskoláit hamar befejezte. Az apa az első világháborúból nagyon betegen tért haza, így ő hamar munkába állt. Majd az urasághoz járt mint napszámos, éveken keresztül. 1936-ban ment férjhez Orovecz Györgyhöz. A Szárazér partján vettek egy régi kis házat. Mivel a férjének volt kerékpárja (abban az időben ritka volt), még Kisdombegyházára is elmentek kerékpárral, ő a vázon ült. A férje napszámos és kubikos volt, szerényen éldegéltek. A fiatalabb húga tanyán lakott a férjével Hatrongyoson, oda is vasárnaponként kirándultak. Majd jött a II. világháborúra való felkészülés, a negyvenegytől szinte kéthavonként behívták katonának soros behívóval (sürgős) a férjét. Mígnem 1944-ben elesett, élete végéig gyászolta a férjét. Mindig várta haza. Szeretettel dajkálta idősebb leánya kislányát, Macukát. Földosztáskor 3 hold földet kapott Karabukán az Almásiék tanyájánál, azt művelgette. Minden vasárnap menet a templomba vitte Macukát is, az nagyon szeretett a Szárazér partjára kirándulni. A kertben megtermelt magának mindent, ami a konyhára kellett. Ő maga ásta fel a kertet, szép virágokat gondozott. Pannika húgának hazajött a férje fogságból, két kislányuk született, Etuka, Icuka, ő lett a keresztmamájuk, bővült a család. Nehéz fizikai munkával művelte meg a földet, éjjel vágta a kukoricaszárat, hordta föl a padlásra a kukoricát, fűtötte a földes szobát. Persze a kemencében csak a száraz tüzelő égett jól, a nedves, párás tüzelőt sokszor kellett piszkálni, hogy jobban égjen, mégsem volt meleg a szobában. Sokat üldögélt a padkán a kemencénél, téglát melegített, azt tette a lába alá. Karácsony – húsvét: mindig megajándékozta testvérei gyermekeit, névnapot, születésnapot sohasem felejtette el. Vidéki ismerőseinek, rokonainak írta vagy íratta a karácsonyi, húsvéti üdvözlő lapokat, 8-10 helyre is, ugyanannyit kapott is. Esténként morzsolta a kukoricát, vitte a darálóba, hizlalt disznót, bizony vágási engedélyt kellett kérni. Aggódott vágás után, hogyan fogja beadni a 15 kg zsírt, szinte nem maradt neki belőle. A tsz tagosítás idején be kellett adni a földet a közösbe, mivel nem tudott biciklizni, lovaskocsival hordták őket dolgozni. Majd a részes művelés esetén mindig példásan megművelte az ő területét. 1963 nyarán én is a családba kerültem, összeházasodtunk Macukával. Kedveltem Nénjét, ő is engem, mindig Imriskének szólított (azelőtt soha senki rajta kívül sem). Jártam hozzá disznót drótozni, ólat lerakni, kotárkát csinálni, kaput javítani, meg egyebeket. Szereztünk neki petróleumfőzőt, később palackos gáztűzhelyet, azon főzögetett.

A konyhában alacsony X lábú asztalka, ahhoz való kisszék, teakályha, konyhaszekrény, a sarokban vacok volt, onnan fűtötte a kemencét. A szobában két ágy egymás mellett szekrény, asztal, székek. A falon rengeteg fénykép Macukáról, Etukáról, Icukáról, kicsi koruktól menyasszony korukig tömve a fal. Macukáéknál született Évike, Ágika, még több fénykép. Férjhez ment Etuka Hajnal Mihályhoz, a legtöbben Dzsadának becézték. Majd jöttek a gyerekek, Csillike, Nórika, Szilveszter. Férjhez ment Icuka Rácz Jánoshoz Vásárhelyre, Robika, Zsoltika, tömve a fal fényképpel. Ő minden gyereknek tudta a születés- és névnapját, egyenként köszöntött mindenkit. Állandóan segített az egész családon, szinte beteg volt, ha nem tudott segíteni. Az egész család köszöntötte húsvétkor, karácsonykor, névnapján. Mindig nyilvántartotta, ki volt, ki nem volt még. Nagyon szeretett vendégségbe járni, télen két-három hely is be volt ütemezve egy-egy napra. Haragudott, ha a programját megzavarták. Nyáron csinálta a sarat, tapasztotta a házat, meszelt, vágta a gallyat. Vitettem neki lótrágyát, polyvát a sárcsináláshoz. A lányok a megunt bundát, kabátot nekiadták, hogy abban menjen a templomba, no meg kölnit is hozzá. Ha valaki ott volt, mondogatta, bekenyöm magam, hogy né lögyek kúdússzagú. Csempe kandallót vett, abba is szerényen tüzelt, de legalább nem kellett fűteni. Melegítette a téglát a lába alá. Az idősek otthonából rendelt ebédet, kapott uzsonnát is, amit házhoz vittek ki. Az ebédhordóval 6-7 tűbe befűzette a cérnát, mikor láttam, hogy varrogat, csak csodálkoztam, hogyan tudta a cérnát tűbe fűzni, mikor rosszul látott. Hétvégén főzött magának jó kis paprikás krumplit. A házacskája igen rossz állapotba került, kidőlt a vége. Aládúcolták, aztán lapokból megcsináltuk, talán azóta is úgy van. Mindig nagyon takarékoskodott. Szerette nézni a TV-t, szinte minden vasárnap benne volt a programjában. Az utóbbi időben, ha elment valahova, nem mindig talált haza, mentem érte, hazavezettem. Egyre jobban romlott az egészsége, próbáltuk, hogy otthon gondozzuk, de végül orvosi javaslatra a szociális otthonba került. Kiváltottuk a temetőben a sírhelyet, majd szép, maradandó síremléket csináltattunk neki. Elhalálozása után oda temettettük. Állandóan gondozzuk a sírját, ő meg fentről nézi, hogy a család, akit mindig várt húsvétkor, karácsonykor, milyen nagy létszámmal megjelenik a sírjánál, soha nem fogják elfelejteni. Emlékét szeretettel örökre megőrizzük Fodor Imre

Gyermekkorom karácsonya Karácsony! Amely a legszebb családi ünnep volt és még ma is az. Emlékszem, édesapám egy kosárba szénát, a tetejére csuhéjjal összekötött csöves kukoricát rakott, és berakta a szobában az asztal alá. És majd csak vízkereszt után etette meg a jószágokkal, hogy ne legyenek betegek. Édesanyám egy kistálba mézet és négy gerezd megpucolt fokhagymát, négy szem diót, és egy almát rakott az asztalra, majd körülültük az asztalt először a mézbe mártott fokhagymát ettük meg, hogy egészségesek legyünk. Majd a diót törtük meg, amely azt mutatta, milyen lesz az egészségünk a következő évben, az egészséges a jó egészséget, a férges pedig a betegséget jelentette. Az almát négyfelé vágta, mert négyen voltunk, azért, hogy összetartó legyen a család.

Szép szokás volt karácsony előtt kilenc nappal a szent családdal való járás, abban az időben ez a szokás szinte elengedhetetlen volt a földeáki emberek életében. A Szent Családdal csak az előre megbeszélt helyekre mentünk. A szervezők Pacskó Istvánné (Örzse néni) Ő és idős Stál Antalné (Juliska néni) voltak. A Szent Család képével és egy nagy Bibliával kerestük a szállást a Boldogságos Szűz Máriának, hogy megszülje szent fiát. Amikor odaértünk egy-egy házhoz, a folyosóajtóban kezdtük az éneklést. Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet ád, nincsen, aki befogadja ki égnek s földnek az ura.

- 9 - december 2011.


10

- 10 -

FÖLDEÁK

Az idő is későre jár, a madár is fészkére száll. Csak a Szent Szűz jár hiába Betlehemnek városába. Legalább ti jó emberek, fogadjátok e kisdedet! Házatokba boldogság száll, Ha betér az égi Király.

A házból énekelve a felelet ez volt: Lelkemnek ajtaja, ki van tárva, Jöjj, térj be hozzám Szűz Mária. Szívemnek gyarló kis jászolába Legyen helyed e rossz világba. Ne sírj tovább Szűz Mária Ne menjetek már máshova Szállásunkat mi megosztjuk Kis Jézuskát befogadjuk.

Az asztalon egy szál gyertya égett. Kopogtatásunkra igen volt a válasz, mi bementünk, adjon Isten jó estét volt a köszönésünk, fogadj Isten volt a válasz. A szentképet az asztalra tettük és a Bibliát, amelyben meg volt írva a Szent Család története. Mi után levetettük a kabátunkat, letérdeltünk és imádkoztunk. Az

1

imádkozás után adventi énekeket énekeltünk. Először az Ébredj ember mély álmodból.. című éneket, utána elkezdtük imádkozni a rózsafüzért. A keresztre a Hiszekegyet, majd a Miatyánkot, míg az első három Üdvözlégyben, az áldott a te méhednek gyümölcse Jézus után az ige: Aki hitünket növelje, aki reményünket erősítse, aki szeretetünket tökéletesítse majd utána fölolvastunk a Bibliából. Ez után elimádkoztunk egy tizedet a rózsafüzérből, az üdvözlégyben az ige: Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Majd ismét énekeltünk a „Mária Szűz virág és az Ó fényességes szép hajnal című éneket. Majd a háziakkal egy kicsit beszélgettünk és ezt követően eljöttünk. Másnap este ott gyülekeztünk és mentünk a következő helyre, ahol már vártak bennünket. Mindehhez a lélekből fakadó önkéntes hitvallás kellett, úgy a Szent Család vivőknek, mint a fogadóknak. Az én szüleim és nagyszüleim életében ez az ájtatosság nélkülözhetetlen természetességgel bírt. Szenteste pedig teljes karácsonyi ünnepi hangulatba kerültünk és szívből fakadó szeretettel kívántunk egymásnak jó ünnepeket. Szabó Sándorné Rakonczai Ilona

HORGÁSZHÍREK Megvalósult amire már régen várunk.

E

gyesületünk 2009-ben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehető támogatásra nyújtott be pályázatot a Földeáki Horgásztó töltés rehabilitációjára. Már 2008-ban elkészíttettük a kivitelezéshez szükséges terveket, a kivitelezési munkákra árajánlatokat kértünk, ezután benyújtottuk a pályázatot. A pályázat elbírálása előtt az MVH szakemberei előzetes helyszíni ellenőrzést tartottak és mindent rendben találtak. A pályázatot 7.972.089 Ft-ra nyújtottuk be, 100%- os támogatást célozva meg, melynek feltétele az is volt, hogy egyesületünk közhasznú egyesület legyen. 2009 végén megkaptuk a döntésről szóló határozatot, mely szerint 3.985.089 Ft-ot nyertünk, de meg kell teljes összegben valósítani a beruházást. Az egyesület saját erőből erre nem lenne képes, ezért fellebbezést nyújtottunk be a Hivatal felé ismét kérve a pályázott teljes összeget.2010 májusában megszületett a pozitív döntés és a támogató határozat összege magasabb lett, mint amit kértünk, nyertünk 8 991 089 Ft-ot. A makói Marosvölgyi LEADER Egyesület segítségét ismét kértük, hogy ilyenkor mi a teendő. Megnyugtattak, hogy minden rendben van, ÁFA és egyéb tételek árváltozása okozta a növekedést. 2011. januári közgyűlésünkön módosítottuk az

alapszabályunkat, hogy megfeleljen a közhasznúság feltételeinek. 2011. áprilisban a Csongrád Megyei Bíróság Végzésében az alapszabályunk pontosítását írta elő, melyet a májusi közgyűlésünkön meg is tettünk, így júniusban közhasznú egyesület lettünk. Áprilisban a kivitelezővel felkerestük Szegeden az MVH illetékes osztályvezetőjét, hogy előre tisztázzuk a követelményeket, melyek a kivitelezőre és ránk is vonatkoznak az elszámolás folyamán. A tényleges munkavégzés 2011. 10. 10-én kezdődött. A kivitelezés műszaki átadása 2011.11.29-én megtörtént. A horgásztó töltése megerősödött. A kivitelező megfelelő munkát végzett és így hosszú időre megoldódott a töltés biztonsága és a tó Szárazér felőli oldalának vízmegtartása. A tavon horgászati tilalom nem volt, a beruházás után még sikerült 300 kg pontyot telepíteni, megkönnyítve a Karácsonyi hal megfogásának az esélyét. Ez a rövid tömör összefoglalója a pályázatunk történetének, de saját erőnkből nem jutottunk volna idáig, ezért köszönjük a segítséget a makói Maros-völgyi LEADER Egyesületnek, a pályázatírónknak, a kivitelezőnek, a Hivatalnak és nem utolsó sorban helyi segítőinknek is. Bízunk benne, hogy a kivitelezés után az elszámolás zökkenőmentes lesz, és a horgászni, vagy csak pihenni vágyók még szebb környezetben tudnak kikapcsolódni. Megyesi Ferenc HE elnök

Szentestére készülve csak az egymást szerető szívek tudnak. Az K észülődni ajándékozás azok számára válik boldog készülődéssé,

akik magukat akarják becsomagolni abba a dobozba, melybe a szeretteiknek szánt tárgyat teszik. Akikből hiányzik a készülődés eme bensőséges hangulata, azok szentestére csak kikészülni tudnak. Értelmetlen vetélkedés áldozatai lesznek, belemennek egy olyan versenybe, ahol inkább a pénztárcáé, semmint a szereteté a főszerep, és amelynek csak vesztesei lehetnek.

Az ajándékozás kettős cselekvést jelent, a szeretet adását és elfogadását. Éppen ezért minden csomag sebezhető. Mindegyikre ráírhatnánk: „Vigyázat, törékeny!” Ne feledjük! Óvatosan kell kézbe venni, nehogy összetörjük azt, akitől kaptuk. Lassan betelik a várakozás ideje. Most már rajtunk a sor: ajándékunkkal szeretteink szívében vajon tudunk-e újabb lángot gyújtani… (Kovács András: Adventi tűnődések c. könyvéből)

Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket, reményteli, eredményekben gazdag új esztendőt kíván a Földeáki Mentálhigiénés Egyesület vezetősége és tagjai -2011. 10 -

december


- 11 -

1

FÖLDEÁK

11

ELISMERÉS A Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége megalakulásának 20. évfordulója alkalmából „ MACOSZ ELISMERŐ OKLEVÉLBEN” részesítette Hajnal Jánosnét, a Földeáki Cukorbeteg klub vezetőjét, a cukorbetegek érdekében végzett kimagasló munkájáért. Az oklevél átadására Győrben került sor a Cukorbeteg Világnap alkalmából, az oklevelet Kincses János, az országos szövetség elnöke adta át. Hajnal Jánosné immár 14 éve vezeti a földeáki klubot, számtalan előadás, mérés, kirándulás, egészségnap szervezése fűződik nevéhez. Havi rendszerességgel szervezi az összejöveteleket, melyeken számos cukorbeteg vesz részt, ahol a betegség jobb megismerésével, diétás tanácsokkal, szakemberek útmutatásával könnyebben elviselhetővé válik állapotuk. További munkájához jó egészséget kívánunk!

A Polgárőrség hírei A Földeáki Polgárőr Egylet tájékoztatja Földeák község lakóit, hogy 2011. december 1-től helyi segélyvonalat létesít, amely 0 órától 24 óráig lesz elérhető. A segélyvonal száma 898-130 helyi hívás, szükség esetén a segélyvonalat felvevő visszahívást kezdeményez. A vonalat minden olyan személy igénybe veheti, aki valamilyen okból segítséget kér, vagy segítségre szorul.

Arra kérünk minde4nkit, hogy bizalommal hívják a segélyvonalat A Földeáki Polgárőr Egylet ezúton köszöni meg azoknak a támogatását, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át az egyletünknek adományozták. Megteszünk mindent, hogy továbbra is élvezzük bizalmukat. Polgárőrség vezetősége

Tisztelt földeáki lakosok! A szervezők és a község nevében is köszönjük, hogy befizetéseikkel lehetővé tették a kamerarendszer kiépítését. Felismerték annak fontosságát és jelentőségét abban, hogy hogyan óvhatjuk meg falunkat a bűnözőktől, s tarthatjuk családtagjainkat és értékeinket nagyobb biztonságban. A településen 12 kamera lett eddig felszerelve, de a kiépítés az Önök további segítségével folytatódik.

Köszönjük támogatásukat az itt felsoroltaknak, s azoknak is, akik esetleges adminisztrációs hiba miatt kimaradtak eddigi felsorolásunkból. Megtiszteljük egymást a közösségért folytatott célok elérésében! Nyugodt, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! A szervezők

Tatárné B. Szűcs Etelka Vásárhelyi u. 37. Gyetvai László Makói u. 36. Csányi Istvánné Rákóczi u. 11/a Ungyi Józsefné Makói u. 33. Inokai László Vásárhelyi u. 8/a Varga Zoltán Zrínyi M. u. 11. Hartenstern Jakab Dózsa Gy .u. 1.

B. Szűcs Sámuelné Táncsics M. u. 23. Görbe Edit Gagarin u. 1/b Görbe Zsolt Gagarin u. 1/b Rakonczai Józsefné Vasút sor 10. Kocsis János Szent László tér 13. Bugyi Tibor Arany J. u. 3/a Béni Attila Zrínyi M. u. 47.

Vass Mihályné Karabuka u.17. Sándor Mihály Sallai u. 3. Krobák Béla Arany J. u. 22. Báló Józsefné Arany J. u. 22. Horváth Lajos Gagarin u. 13. Horváth Attila Gagarin u. 16. Bugyi Józsefné Somogyi B. u. 51.

ÖTLETMORZSÁK meleg sütőben sütjük, majd a főzött krémmel megtöltjük úgy, hogy középre kerüljön a kakaós tészta. Tetejére csokit reszelünk.

Csíkos sütemény Hozzávalók: Első tésztalap: 1,5 dl tejföl, 1 tojás, 1 mokkáskanál szódabikarbóna, 5 evőkanál liszt, 5 evőkanál kristálycukor, 5 evőkanál darált mák. Második tésztalap: ugyanezek a hozzávalók, csak a mák helyett dió. Harmadik tésztalap: ugyanezek a hozzávalók, csak dió helyett keserű kakaópor. Krémhez: 1 liter tej, 8 evőkanál búzadara, 2 csomag vaníliás cukor, - megfőzzük, hűtjük. 25 dkg porcukor, 25 dkg margarin – habosra keverjük és a két krémet összekeverjük. Tetejére: 10 dkg reszelt csoki. Elkészítés: A laphoz valókat jól kikeverjük és sütőpapírral bélelt nagy tepsiben elkenjük, - ez egy piskótaszerű tészta. Közepes

Sós sörkifli Szilveszterre: Hozzávalók: 1 kg liszt, 5 dkg élesztő, 2 evőkanál cukor, 3 evőkanál só, 2 dl étolaj, kb. 1 liter tej. Elkészítés: A lisztbe 5 dkg élesztőt, 2 evőkanál cukrot, 2 dl tejet fölfuttatunk. Azután 3 kanál sóval, 2 dl olajjal jól összedolgozzuk. Finom rétestésztát készítünk belőle, kb. 2 óra a kelés ideje. Amikor már a dagasztó tele van, szépen megkelt, kitesszük a gyúródeszkára, cipókra osztjuk, és itt is 1 órát hagyjuk pihenni. Egy-egy cipóból 12 db kiflit formálunk, a szeleteket margarinnal vékonyan megkenjük, felcsavarjuk és tepsibe rakjuk. Itt ismét hagyjuk kelni, szintén 1 órát. A szépen megkelt kiflit tojással megkenjük, a tetejét köménymagos sajttal megszórjuk, előmelegített sütőben sütjük szép pirosra. Ferencziné

-2011. 11 -

december


12

- 12 -

1 FÖLDEÁK Joó kárpitos üzlet ajánlata: -

novemberi akciós ajánlata Coop baromfi virsli 200 g 189.- 945.-/kg Danone tejföl 375 g 249.- 664.-/kg

UHT tej 149.-/l Trappista sajt 1199.-/kg Farmer túró 500 g 449.- 898.-/kg Coop UHT főzőtejszín 200 ml 189.- 945.-/l Omnia órölt kávé 250 g 759.- 3036.-/kg Darált mák 200 g 279.- 1395.-/kg Coca Cola, Fanta, 2 x 2 l + pohár 599.- 150.-/l Cappy 1 l minden íz 269.Natur Aqua 1,5 l 89.- 59.-/l Arany Ászok üveges sör 159.- 318.-/l Kőbányai sör üveges 129.- 258.-/l Coop Barengold sör üveges 89.- 178.-/l Törley pezsgő több íz 799.Burggarten pezsgő több íz 499.-Magic gyerek pezsgő 199.Akciónk a készlet erejéig érvényes! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni!

Húsfüstölést vállalunk Földeák, Rákóczi u. 12. H-P: 16-19 óráig Sz: 8-18 óráig V: 8-12 óráig Érd: Kurunczi Ildikó 06-70/932-9704; 06-30/908-7809 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682

Földet bérelnék vagy vásárolnék Tel: + 36-30/740-1750 VIRÁGSZIGET Virágüzlet Nyitva tartás: H-P 8-12; 14-17 Sz: 8-12 V: 830-1130 62/294-742; 30/653-5860 Szeretettel várunk mindenkit! Szabóné Bánfi Erika és Szabó Csaba

Felhívás! Ha már nem használod a létrámat, légy szíves, hozd haza! Ötyöm

Földeák, Damjanich u. 28. számú összkomfortos, központi fűtéses, gáz + vegyes tüzelésű családi ház eladó! Érd: 06-62/295-075 Dr. Gyuris Réka ügyvéd Értesítem régi és új ügyfeleimet, hogy 2011. augusztus 1-től ügyvédi tevékenységemet szüneteltetem. Elérhetőségeim: Tel: .:+36 70-932-9774 e-mail: drgyurisreka@invitel.hu

Ácsok munkát vállalnak: végszegés, új tető, tetőjavítás, díszes előtető stb. Tel: 06-30/4567-451 Föld eladó! A volt Egyetértés Tsz 9-es táblájában 17,7 Ak Érdeklődni: Telefon: 62/295-440; Mobil: 06-30/464-3632

Keverék kiskutya szerető gazdit keres. Földeák, Kossuth u. 3. Savanyú káposzta és hasáb kapható. Érd: Simon Mátyás Sallai u. 20. Tel: 295-531

06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384

Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27

Húsfüstölést vállalok Földeák, Bacsó B. u. 8. v. Húsbolt Tel: 06-20/ 329-2355

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2012. január 4. A következő lapzárta: 2012. január 5. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

-2011. 12 -

december

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Nyomdai előkészítés: Vízhányóné Kurunczi Mária Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2011  

Földeák újság 2011. december

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you