Page 1

FÖLDEÁK

-1-

1

FÖLDEÁK

17. évfolyam 1. szám ----

I. cikkely

A helyi II. önkormányzat lapja cikkely

2010. január

Farkas Árpád: Újévköszöntő

Fotó: Búzásné Vízi Judit

Szép vagy, mint a fehér fenyő, hótól tiszta, fátyolos, szép menyasszony, újesztendő, békét, békességet hozz. Ne légy te arannyal zengő, ezüst fénytől mámoros, búvópatak, újesztendő, békét, békességet hozz. Bolyhos, szelíd bárányfelhő, mint a búza, mint a rozs, kenyerünkhöz, újesztendő, békét, békességet hozz. Jöjjön hozzánk el az erdő, mikor hideg záporoz, pásztortüzes újesztendő, békét, békességet hozz. Krumpliföldünk áldja eső, fű se legyen árva, rossz, a házunkba, újesztendő, békét, békességet hozz. Tisztaság légy és levegő, áldott hó álmainkhoz, légy a hazánk, újesztendő, s békét, békességet hozz!

Boldog új évet kíván a Szerkesztőbizottság! Tisztelt Olvasó! Az Új Év küszöbén átlépve, Önnek és szeretteinek jó egészséget, munkájukban, magánéletükben sikert és sok boldogságot kívánok! Az elmúlt év kapcsán köszönöm, ha elszármazottként, itt élő magánszemélyként, vállalkozóként, civilszervezet tagjaként, valamely egyház, vallási felekezet tagjaként, teljesítette kötelezettségeit, bármilyen formában segítette az itt élőket, támogatta az önkormányzat intézményeinek munkáját, elősegítette fejlődésüket, Földeák hírnevét öregbítette. A 2010. év a szennyvízhálózat kivitelezésének megkezdésével, a könyvtár áthelyezéssel és óvodabővítéssel még több együttműködést, megértést igényel Öntől, mint az előző évek beruházásai. Kérem, támogassa, segítse továbbra is az önkormányzatot feladatainak végrehajtásában, céljainak megvalósításában! Köszönettel: Vass Imre polgármester

-2010. 1-

január

Tartalom: 2 . oldal: 3-5. oldal: 6-7. oldal: 8. oldal: 9. oldal: 10. oldal: 11. oldal: 12. oldal:

Idősek ünnepe Önkormányzati hírek Iskolai mozaik, Óvodai hírek Egyházi oldal Kávéház, Horgászhírek Művelődési Ház hírei PoliceMail, Ötletmorzsák Hirdetések


2

-2-

FÖLDEÁK

1

IDŐSEK ÜNNEPE még egyszer Házasságkötésük 60. évfordulóját ünnepelték: Varga Antal és Borbíró Erzsébet Schmidt Miklós Lajos és Rácz Julianna

Házasságkötésük 50. évfordulóját ünnepelték: Dabis László és Csányi Rozália Inokai László István és Hajnal Anna Szabó László és Szalma Mária Pataki István és Rakonczai Julianna Lónyi István András és Vass Piroska Piros András és Bakacsi Ilona Orosz János és Burghardt Erzsébet Sipos István és Kurunczi Mária Juhász József és Neparáczki Mária Horváth István Elek és Kukovecz Klára Földeák legidősebb polgára Dombi Jánosné Gulyás Etelka immár 98 éves, 1911. augusztus 4-én született.

Gratulálunk!

Hónapok régi magyar nevei Hogy a feledés homálya ne rabolja el tőlünk, régi hagyományaink és múltunk tengernyi emlékét, hiszen a múlt nélkül nincs jelen és nincs jövő. Január: Fergeteg hava Február: Jégbontó hava Március: Kikelet hava Április: Szelek hava

Május: Ígéret hava Június: Napisten hava Július: Áldás hava Augusztus: Új kenyér hava

Szeptember: Földanya hava Október: Magvető hava November enyészet hava December: Álom hava

MEGHÍVÓ Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton tisztelettel meghívja Önt 2010. február 3-án (szerda) 18.00 órakor a Művelődési Ház nagytermében tartandó FALUGYŰLÉSRE. NAPIREND: 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 2.) Tájékoztató a 2010. évi költségvetési koncepcióról 3.) Egyebek Tisztelettel: Vass Imre polgármester

-2010. 2-

január


-3-

FÖLDEÁK

1

3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. december 16-án tartotta meg az év utolsó ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: A polgármesteri tájékoztatót követően – közmeghallgatással egybekötve – tájékoztatót hallgatott meg a 2009. évi adóbevételek alakulásáról és felhasználásukról, valamint felülvizsgálta a helyi adórendeletet. A gépjárműadó mértéke jogszabályilag változott. A képviselő-testület az iparűzési és kommunális adó mértékét nem emelte. Módosításra került az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi rendelet is a fizetendő díjak tekintetében. A fizetendő díjak 2010. január 1. napjától az alábbiak:

240 literes: nettó: 542,- Ft/ürítés, bruttó: 677,5 Ft/ürítés 660 literes: nettó: 1.692,- Ft/ürítés bruttó: 1.692 Ft/ürítés 1 100 literes: nettó: 2.805- Ft/ürítés, bruttó: 3.506 Ft/ürítés (A fenti díjak tartalmazzák a csukott fedelű szabvány edényzetben elhelyezett települési szilárd hulladék begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának heti egyszeri gyakoriságú ürítését, valamint évi 1 lomtalanítást. Az edényzet mellett rendezett formában elhelyezett, legfeljebb 0,1 m3 (1 zsáknyi) mennyiségű zöldhulladék elszállításának díját.) 120 literes szabványzsák ára nettó: 376,- Ft/db), bruttó 470 Ft. - Módosításra került az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló helyi rendelet. A közüzemi közműből szolgáltatott fizetendő víz díja bruttó 237 Ft/m3, a lakossági alapdíj: bruttó 418,60 Ft/hó, 2010. január 1. napjától. - Módosításra került a folyékony hulladékkal kapcsolatos rendelet is, a szolgáltatás díjtétele 2010. január 1. napjától: bruttó 3.226 Ft/m3.

A helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételei I. Tulajdonosok (lakossági és közületi szolgáltatás) esetében a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja: 60 literes: nettó 187,- Ft/ürítés, bruttó: 234 Ft/ürítés 120 literes: nettó: 272,- Ft/ürítés, bruttó: 340 Ft/ürítés

- A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételei 2010. január 1. napjától: Nettó

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

A kémény típusa Egyedi kémény tisztítása, ellenőrzése 4 éves műszaki felülvizsgálata Egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása, ellenőrzése Központi hőellátó és üzemi tüzelőberendezés kémény tisztítása, ellenőrzése Tartalékkémény tisztítása, ellenőrzése A kémények, füstcsatornák építésével, használatával összefüggő szakvélemény adása A lakó- és közösségi épületek kéményeinek füstnyomás-próbája, kiégetése A bontási munkát nem igénylő kürtődugulások megszüntetése A nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek kéményeinek és tartozékainak tisztítása, valamint műszaki felülvizsgálata Az újonnan épített vagy javított, ill. újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata A gázfogyasztó berendezések bekötésével összefüggésben a kémények terhelhetőségének megállapítása és az erről szóló nyilatkozat készítése A kémény kivitelezés előtti (tervezett) szakvéleményezése

Lakossági 520 Ft/db

Közületi 750 Ft/db

430 Ft/szint

570 Ft/szint

X

340 Ft/fm

385 Ft/db díjtalan

560 Ft/db díjtalan

díjtalan

díjtalan

díjtalan

810 Ft/óra

385 Ft/db

560 Ft/db

4.100 Ft/db 4.100 Ft/db

4.800 Ft/db 4.800 Ft/db

4.100 Ft/db

4.800 Ft/db

1.400 Ft/db

1.400 Ft/db

(A nettó díjakat 25 % ÁFA terheli.) - A testület felülvizsgálta az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésükről szóló rendeletet, és úgy határozott, hogy a lakbéreket nem emel, azokat változatlanul hagyta.

-2010. 3-

- A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai 2010. január 1. napjától nem emelkedtek, azok szintén változatlanok maradtak. . - 4 %-kal kerültek megemelésre a közterület-használati díjak.

január


4

-4-

FÖLDEÁK

- Elfogadásra került a képviselő-testület 2010. I. félévi ülésterve, mely a következőképpen alakul: FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE Január 27. Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése 1./ A Körjegyzőségi hivatal munkájáról beszámoló Előadó: körjegyző 2./ Körjegyzőségi Hivatal 2009. évi fenntartási költségeinek elszámolása Előadó: Földeák község Polgármestere Óföldeák község Polgármestere 3./ Körjegyzőségi Hivatal 2010. évi fenntartási költségeinek meghatározása Előadó: Földeák község Polgármestere Óföldeák község Polgármestere 4./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása Előadó: Földeák község Polgármestere Óföldeák község Polgármestere 5./ Általános Iskolai Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása Előadó: Földeák község Polgármestere Óföldeák község Polgármestere 6./ Óvodai Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása Előadó: Földeák község Polgármestere Óföldeák község Polgármestere 7./ Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása Előadó: Földeák község Polgármestere Óföldeák község Polgármestere 8./ Egyebek

Január 27. 1./Zárt ülési előterjesztések 2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról Előadó: polgármester 3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosított támogatási összegek felhasználásáról Előadó: társadalmi szervezetek vezetői 4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló Előadó: kuratóriumok elnökei Előterjesztések 5./ Interpellációk, kérdések 6./ Egyebek

Február 3. Falugyűlés Február 10. 1./ Zárt ülési előterjesztések 2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról Előadó: polgármester 3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról -2010. 4-

1

Előadó: polgármester bizottságok elnökei 4./ Földeák község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása Előadó: polgármester 5./ Előterjesztések 6./ Interpellációk, kérdések 7./ Egyebek

Március 31. 1./ Zárt ülési előterjesztések 2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról Előadó: polgármester 3./Előterjesztések 4./ Interpellációk, kérdések 5./ Egyebek

Április 28. 1./ Zárt ülési előterjesztések 2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról Előadó: polgármester 3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi zárszámadási rendelet megalkotása Előadó: polgármester 4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről Előadó: rendőrkapitány 5./ Tájékoztató a polgárőrség helyi szervezete munkájáról Előadó: polgárőrség helyi szervezete elnöke 6./ Előterjesztések 7./ Interpellációk, kérdések 8./ Egyebek

Május 26. 1./ Zárt ülési előterjesztések 2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról Előadó: polgármester 3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: jegyző, EESZI vezetője 4./Előterjesztések 5./ Interpellációk, kérdések 6./ Egyebek

Június 30. 1./ Zárt ülési előterjesztések 2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról Előadó: polgármester 3./ Előterjesztések 4./ Interpellációk, kérdések 5./ Egyebek

- 2010. évben is az önkormányzat részt kíván venni az iskolatej programban. - A testület döntött arról, hogy részt vesz a Téli-tavaszi közmunkaprogram 2010/1 c. pályázaton – a Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében - és 4 fő foglalkoztatását január 15-től – június 15-ig vállalja.

január


-5-

FÖLDEÁK

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” támogatására pályázatot kíván benyújtani. - A Gyermekmosoly Óvoda fejlesztés projekt közbeszerzési eljárásra pályázatot írt ki, az ajánlattételi felhívást jóváhagyta. - A testület kifejezte azon szándékát, hogy amennyiben a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Új

1

5

Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez a DAOP-2009-4.3.2 – A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése Operatív Program keretében benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülő ASP központhoz csatlakozni kíván.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS Tisztelt Lakosság! A DAOP-4.1.3/B – Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra az Önkormányzat a „Könyvtár áthelyezése, közösségi tér és szolgáltatás bővítése, fejlesztése Földeák Művelődési Ház és Könyvtár intézményben a településen élők társadalmi aktivitásának és részvételének fokozása érdekében” címmel pályázatot nyújtott be.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elképzeléseinket 45.082.690,- Ft-tal támogatta. A projekt megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében a Mátrix Bau 2002 Építőipari, Tervező és Kivitelező Bt. került kiválasztásra. A kivitelezési munkákat 2009. december 7-én megkezdték. A projekt befejezési határideje: 2010. május 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező földeáki 5. helyrajzi számon felvett FÖLDEÁK, SZENT LÁSZLÓ TÉR 1. SZÁM ALATTI, 30 m2 ALAPTERÜLETŰ ÜZLET HELYISÉG ÉS TÁROLÓ bérlet útján történő hasznosítására 1./A pályázat benyújtásának határideje: 2010.február 2. 2./ A pályázat beadásának helye: Körjegyzőségi Hivatal titkárság, Földeák, Szent László tér 1. /

3./ A pályázati tárgyalás helyéről és idejéről a pályázóknak értesítést küldünk. 4./ A pályázati anyag átvehető: Körjegyzőségi Hivatal pénzügyi csoportjánál. Pályázni csak a pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan fontosabb jellemzőit. 5./ Az üzlethelyiség megtekintésének időpontját a pályázati anyag átvételekor közli a hivatal a pályázóval. Községi Önkormányzat Körjegyzőségi Hivatal titkárság 6922 Földeák, Szent László tér 1. Tel.: 62/524-092

HIRDETMÉNY A Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HIRDET felsőfokú nappali illetve levelező tagozatos hallgatók részére (első diploma megszerzésére ) TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA. Az ösztöndíj egy szemeszterre szól ( 2010.02. hó-tól 2010.06. hó-ig), Pályázati feltétel: - A hallgató, vagy a szülők állandóra bejelentett földeáki lakása - Megfelelő tanulmányi eredmény Csatolandó: - a 2009/2010. I. félévi leckekönyv másolata, melynek tartalmaznia kell a tanulmányi eredmény átlagát is,

- szigorlati jegyzőkönyv másolat A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy szuverén módon döntsön, mérlegelje az egyes felsőfokú oktatási intézmények követelményrendszerében, az elérhető diploma súlyában meglevő különbségeket, a megszerzendő végzettség lakóközösségünkre gyakorolt hatását, stb. Az ösztöndíj elnyerése a hallgató részéről jogi elkötelezettséget nem, a hovatartozás erkölcsi elkötelezettségét jelenti. Pályázati határidő: 2010. február 28. Pályázati nyomtatvány beszerezhető a Körjegyzőségi Hivatal adócsoportjánál. Kovács Istvánné Kuratórium Elnöke

Az A.S.A Köztisztasági Kft. 2010. évben a Művelődési Házban az alábbi időpontban tart ügyfélfogadást 10,00-12,00 óráig: Szeptember 15. Január 20. Május 19. Október 20. Február 17. Június 16. November 17. Március 17. Július 21. December 15. Április 21. Augusztus 18.

-2010. 5-

január


-6-

6

FÖLDEÁK

1

ISKOLAI MOZAIK Télapóünnepély

D

ecember 4-én került sor a 2009-es évi télapóünnepélyre. A Mikulás, mint minden esztendőben, nemcsak édességet és finomságokat hozott puttonyában, hanem a két 3. osztály műsorát is. Megindító és megható műsoruk, melynek címe: Eljön a Mikulás, még él a szeretet volt, igazi élményt nyújtott gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A jelenetet betanította: Kecskeméti Tamásné és Tatárné B. Szűcs Etelka tanítók. Ebben az évben is megtisztelte jelenlétével ünnepélyünket Földeák Télapója, aki átadta iskolánk ajándékcsomagját azoknak a tanulóknak, akik jó magaviseletükkel, példát mutatva, osztályuk élén jártak. A „Jó gyerek” díj elismerést az alábbi tanulók kapták 2009-ben: 1.a: Hartenstern Kevin, Varga Viktor 1.b: Megyesi Ferenc, Szabó Dóra 2.a: Bertóti Dorina, Szabó András 2.b: Kovács Patrik, Rostás Alexandra 3.a: Kovács Enikő, László Letícia 3.b: Bugyi Noémi, Horváth Nikolett 4.a: Szabó Zsóka, Szekeres Éva 4.b: Imre Alexandra, Pataki Lucia 5.a: Polgári Tamás, Tabányi Miklós 5.b: Bíró Dzsenifer, Szatmári Fanni 6.o: Kurunczi Zsuzsanna, Szecskó Gergely 7.a: Domján Dániel, Farkas Ákos 7.b: Bajusz Bálint, Bugyi Dorina 8.a: Kurunczi Dániel, Sibán Renáta 8.b: Borsos Rebeka, Pataki Ádám Ösztönző lehet a gyermekek számára, hogy a 2010-es évben is megfelelően viselkedjenek, hiszen ebben az esztendőben is kiosztjuk a díjakat.

Színházlátogatás December 7-én 120 alsó tagozatos tanuló és pedagógus utazott Szegedre a Nemzeti Színház Kisszínházába, bérletes előadás keretében. Jékely Zoltán: Az aranyszőrű bárány című zenés mesejátékát tekintették meg. Jékely a Mátyás király és az igazmondó juhász című magyar népmesét formálta meg máig érvényes, szép, verses színdarabbá. Ez a csodálatos nyelvű és az igaz szeretetet hirdető mese eleven élményt nyújtott tanulóinknak. Néptáncosok fellépése a Dóm téren 2009. december 18-án iskolánk néptáncosai a szegedi Dóm téren léptek fel a karácsonyi vásáron. Az ügyes táncosok nagy sikert arattak a közönség körében. Ezúton köszönjük a gyermekeket kísérő pedagógusok segítségét.

Alsó tagozatos tanulóink a téli és karácsonyi versek és mesék olvasása és tanulása mellett megismerkedtek a karácsonyhoz kapcsolódó hagyományokkal, népszokásokkal, a téli természettel, valamint karácsonyi fadíszeket és ajándéktárgyakat készített. Nehéz lenne mindazokat a tevékenységeket felsorolni, amelyek színesítették a felső tagozatos osztályok négy napját. A kreatív osztályfőnökök és a nem kevésbé lelkes szaktanárok sokféle és változatos programokat, feladatokat találtak ki tanulóinknak. Karácsonyi ajándékkészítésen, mézeskalácssütésen kívül megismerkedtek a magyar ünnepi népszokásokkal, más népek karácsonyi szokásaival. Voltak osztályok, akik –nem kis szervezőmunka eredményeképpenmagyar ünnepi menüsort állítottak össze, majd meg is főzték azt, de volt olyan osztály is, amely más népek karácsonyi hagyományos süteményeit sütötte meg. Négy napos munkájukról –a projekt zárásaként- a december 22i karácsonyi délelőttön számoltak be az osztályok, alkotásaikat pedig árulták, így a gyermekek megvásárolhatták a másik osztály munkáit. A rengeteg manuális tevékenységgel tarkított hét nemcsak élvezetes, de hasznos is volt tanulóink számára. Karácsonyi délelőtt A naptári év utolsó tanítási napja sem telhet el karácsonyi ünnepély nélkül. A karácsonyi előadásra, melyet az 5. osztályosok adtak elő, 2009. december 22-én került sor. Gilicze Tünde és Lele Zsuzsanna osztályfőnökök felkészítésével, Ch. Dickens: Karácsonyi ének című regényének színpadi változatát adták elő a gyerekek. A zenés, táncos előadás a látvány mellett megszívlelendő és követendő gondolatokat is tartalmazott. Az ünnepi műsor után tovább folytatódott az év végi rendhagyó délelőtt. Az alsó tagozatos tanulók osztályközösségben ünnepelték meg a karácsonyt, a felsősök a Művelődési Házban bemutatták a projekthét eredményeit, munkáit, „termékeit”, melyeket áruba is bocsátottak. Továbbá filmvetítés és disco tarkították a programokat. E napon került sor egy előzetes feladat értékelésére. Az osztályoknak, mint minden évben, most is kellett adventi koszorút készíteni és osztálytermüket karácsonyi hangulatnak megfelelően feldíszíteni. Idén először azonban nem alakult ki a versenyben sorrend, mert a színvonalas munkák közt nem tudtak a pontozók különbséget tenni. Természetesen a lelkes gyermekek dicséretet érdemelnek munkáikért!

Projekthét

Ünnepváró

Ebben a tanévben immár második alkalommal szervezett iskolánk projekthetet (december 18-tól december 22-ig), alsó és felső tagozatban egyaránt. A szeptemberi projekthét sikere után felbuzdulva valósítottunk meg egy újabb négy napos projektet. A téma a tél és a karácsony volt, alsó és felső tagozaton.

-2010. 6-

Mind a 3. osztályosok Mikulás műsorukat, mind az ötödikesek karácsonyi előadásukat megismételték a Földeák község Önkormányzata és a Művelődési Ház által szervezett, immár hagyománnyá vált karácsonyi Ünnepvárón. A fellépő osztályok ezúton is köszönik segítőik munkáját. Köszönetet mondanak azoknak a szülőknek és pedagógusoknak, akik

január


-7-

FÖLDEÁK

munkájukkal hozzájárultak színvonalához.

az

előadások

1

7

-25 kg: Bertóti Dorina, 2. hely Papp Izabella, 3. hely Máriás Nóra, 3. hely -31 kg: Dani Vanessza, 1. hely Dani Doloresz, 2. hely Molnár Alexandra, 3. hely -40 kg: Vízi Maja, 2. hely -45 kg: Vass Kincső, 1. hely

magas

Sporthírek 2009. december 19-én a IV. korcsoportos fiúk Teremlabdarúgó Diákolimpián vettek részt Makón. A focisták a versenyző 10 csapat közül a 7. helyezést szerezték meg. Edző: Molnár János 2009. december 10-én rendezték meg Makón a Térségi Diákolimpia- Grundbirkózás mérkőzéseit. Iskolánk szép számmal vett részt a versenyen, ahonnan éremesővel tértek haza. Az alábbi eredmények születtek: I-II. korcsoport, fiú

III-IV. korcsoport, fiú

-37 kg: Hoffmann Márk, 3. hely -41 kg: Nacsa Viktor, 3. hely -46 kg: Kardos Dániel, 3. hely

III-IV. korcsoport, leány

-40 kg: Kovács Annamária, 2. hely Balog Nóra, 3. hely -52 kg: Bertóti Renáta, 3. hely +60 kg: Bognár Mónika, 2. hely Vízi Virág, 3. hely

-24 kg: Horváth Levente, 2. hely Lele Norbert, 3. hely Balog Róbert, 3. hely -28 kg: Zoppé Marcell, 3 hely -41 kg: Lele Zoltán, 3. hely -43 kg: Molnár Zétény, 3. hely

Felkészítő: Lele Zsuzsanna Tóth Imre igazgató

I-II. korcsoport, leány

A GYERMEKMOSOLY ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁNAK IDEI JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYE, A MIKULÁS-BÁL

E

ltelt egy év és ezalatt is számos pénzügyi intézkedésre került sor melyek az óvoda korszerűsítésével kapcsolatosak. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a bál legfőbb célja, az ehhez szükséges anyagi háttér megteremtése. Az eredmény magáért beszél. Jó érzéssel tölt el, hogy a számtalan fejlődés közös összefogás segítségével jött létre. Támogatóink, Földeák lakosai évrőlévre erről tesznek tanúbizonyságot. Őrizzük meg ezt a jó

szokásunkat és mutassunk példát ezzel gyermekeinknek is arra, hogy együttes erővel bármire képesek lehetünk. 12 éve teremtődött meg ez a hagyomány. Az év talán egyik legszebb időszakában kerül megrendezésre. A Mikulás és az ezt követő karácsony mind-mind a szeretet és az ajándékozás ünnepei. Köszönöm tehát számos jótékony támogatónk felajánlásait:

Köszönet a Művelődési Ház dolgozóinak és a közmunkásoknak a segítségért. Külön köszönet: - a főzésért: Lőkös Józsefnek, Gilinger Józsefnek, Vízhányó Mihálynak és Juhász Krisztiánnak, a savanyúság elkészítéséért: Sándor Jánosnénak. A vezető óvónő, óvónők, daduskák és óvodai dolgozók, kuratóriumi tagok segítségét, akik kreativitása és munkája minden évben elismerést érdemel, illetve a szülők együttműködését. Az este folyamán felléptek óvodásaink, akik a bál főszereplői. A kiváló hangulat utánozhatatlan képviselői pedig idén is: Csikota József és zenekara voltak. Sok éve már Engem illetett meg az a megtiszteltetés, hogy megnyithattam jótékonysági bálunkat, idén utoljára. Úgy érzem egy alapítvány elnökének feladatai egy olyan személyt igényelnek, aki az óvodával való napi kapcsolat mellett szerves része annak. Számos új feladat lépett be az életembe,

emiatt döntöttem hosszas gondolkodás után a lemondás mellett. Nehéz volt meghozni ezt az elhatározást, mert igazán nemes feladat volt a gyerekek érdekeit képviselni. Köszönettel tartozom ezért mindazoknak, akik munkámban elismertek és segítettek. Annak, aki a helyembe lép, kívánom, hogy legyen hasonló tapasztalatokban és jó szándékban része. Ezért szeretnék továbbra is aktív segítője lenni az alapítványnak. Kívánok ezután is további sikereket. Mindig szeretettel fogok gondolni a földeáki óvodásokra, hiszen nagyon szeretem a gyerekeket. Felemelő érzés volt látni az örömöt az arcukon, amikor felfedezték az új játékokat, vagy épp először adtak elő műsort, tornáztak az új fedett terasz alatt. Soha ne felejtsük el, hogy életünket ők teszik boldoggá! Borbíró Zsoltné kuratórium elnöke

Dácsin Dusánné Dombi János Gilicze Tünde Gyöngy Cukrászda Hajnal István Kiss Ferenc Kovács János Kovács Zoltán Könyvkultúra Ker Bt. Kurunczi Ildikó Lebenguth Gergelyné

Lele Zoltán Lőkös Gábor Megyesi Judit – fodrász Mezőfi János Molnár János - edző Nádasdi Csaba – Family Büfé Nagy György Istvánné Pál Anita – fodrász Ratatics Péterné Süli Sándorné Szabó Andrásné

-2010. 7-

január

Szabó István Szabó Péter – Cerka Trafik Szántó István Szegvári Istvánné Tóth Imréné Tóth Istvánné Tóthné Bódi Andrea Vass Imre Venczel István Vízi Gyula


-8-

8

FÖLDEÁK

1

EGYHÁZI OLDAL MIÉRT TALÁLKOZZUNK A KARÁCSONYKOR KÖZÉNK ÉRKEZŐ MEGVÁLTÓVAL, JÉZUSSAL?

N

incs még egy nap az év folyamán, amelyre annyi ember készülnek, olyan nagy igyekezettel, mint az emberek készülnek karácsonyra. Örömmel szemlélem a csillogó szemmel ajándékokat váró gyermekeket, a fenyőfát díszítő felnőtteket, ajándékokat válogató édesanyákat. Ilyenkor elgondolkodom azon, vajon ez a célja a Jézustalálkozásnak? Pár napig boldogok legyünk és kész! Ezért küldte el, annyi áldozatot vállaló Megváltót a földre? Nem volt más célja Jézus eljövetelének? És ilyenkor szomorúság tölti el a lelkem, mert látom, milyen lehetőséget mulasztanak el az emberek, amikor ilyen találkozásra vágyódnak. Jézus, a Szabadító egészen más miatt jött el. Azért jött el, hogy megszabadítson rossz tulajdonságainktól, bűneinktől. Azért jött el, hogy alkalmassá tegyen a földi és örök boldogságra. Ez sokkal több, mint ami a legtöbb emberrel karácsonykor történik. Mit kell tennünk, hogy ez másképpen legyen, hogy valóban megszabaduljunk bűneinktől, alkalmassá váljunk a tartós boldogságra? Az adventi koszorún meggyújtott gyertyák egyre nagyobb fénye azt akarja jelezni, hogy egyre több ismeretet szerezzünk Jézusról. Arról a Jézusról, aki elmondta, hogy a Teremtő, aki őt küldte, mennyire szereti az embert. Örök boldogságot készített neki. Ezzel várj a másvilágon, és ezt adja itt is, ha hallgatunk a Megváltóra és megszabadulunk segítségével bűneinktől. Elhagyjuk rossz szokásainkat. Akkor alkalmassá válunk mások boldoggá tételére, és boldogok leszünk mi magunk is és felkészülünk az örök boldogságra.

Erre kellene ránevelni az embert. Megismertetni a gyermeket Istentől kapott feladatával. Ránevelni kötelességei teljesítésére. Tisztelje az idősebbeket. Köszönjön nekik az utcán. Figyeljen, és ne beszélgessen az iskolai órákon. Megtanuljon más gyermek korában megfelelő fegyelmezettséggel dolgozni. Az élvezetekről tudjon lemondani, ha az akadályozza kötelessége teljesítésében. Azért kellene Jézussal tanulásban, gyóntatószékben, imádságban találkozni, hogy minderre alkalmassá legyen. Ebben kellene segíteni a szülőnek gyermekét, hogy a család, a társadalom értékes tagja legyen és ő maga is, boldoggá váljon. Amíg az ilyen jellegű találkozások Jézussal megtörténtek, addig boldogabb volt a nemzet, a társadalom élete. Meg kellene érteni végre az embernek, hogy Isten nemcsak megteremtette, és útjára bocsátotta az embert, hogy élj, ahogyan gondolod, de azt is meghatározta, hogyan lehet boldog? Ezt be is mutatta Jézus! Úgy, hogy boldoggá teszed szeretteidet. Nem gondolod kizárólag a te tulajdonodnak Istentől kapott javaidat, hanem tanítása szerint élsz azokkal. Milyen egyszerű lenne Jézus segítségével a boldogabb jövő megteremtése. A történelem folyamán Szent István és más Istenre figyelő uralkodók, Szent László stb. ezt bemutatták. Járható út ez az ember számára, csak mindenkinek erre kell törekedni. Milyen jó lenne, ha az erre való nevelés elkezdődhetne a családban, az iskolában és a társadalomban is. Rajtunk múlik. Katona Pál plébános

CSEH PÉTER ELSŐ MISÉJÉNEK BEMUTATÁSA

I

lyen alkalom már régen volt Földeákon, advent első vasárnapja előtti szombaton kora reggel külön busz indult Pécsre, hogy jelen lehessen falunk szülötte Cseh Péter pappá szentelésének megtartásán. Tekintettel arra, hogy adventben nem szokott első mise lenni, általában nyáron szentelik a papokat. Másnap, advent első vasárnapján sok-sok ünneplőbe öltözött hívő és rokon, ismerős, barát és utcabeli indult a templomba, hogy részt vehessen Cseh Péter első miséjének a bemutatásán. Eljöttek a pap társak, ismerősei messze vidékről, sőt a Dunántúlról is. Megható érzés töltötte be a jelenlevőket, mikor a főoltárig vonult be a ministránsok és papok sokasága. Az orgona szép szólója közben szinte beleremegtek a falak, mély érzés hatotta át a hívek lelkét, hiszen ebben a templomban szentelték és bérmálták. Majd helyfoglalás után ifj. Sipos József egyházközségi elnök köszöntötte a jelenlévőket. Külön köszöntötte a vidékről eljött paptestvéreket, megköszönve, hogy segítették a papi hivatás vállalására Cseh Pétert, majd a földeáki elöljárókat, rokonokat és a híveket. Pécsről, Dombóvárról, Vásárhelyről, Makóról is érkeztek erre az alkalomra. Az alkalom ünnepélyességét növelte Tatárné B. Szűcs Etelka tanítványainak szép versmondása. Következett a szent mise bemutatása, amit

mély meghatottsággal és alázattal mutatott be Cseh Péter pap kollégái segítségével. Gera József kántor magas szintű énekléssel részesítette színesebbé a szent mise beiktatását. A mise végén az első misét bemutató pap áldása következett, a hívek hosszú sora vára. Ekkor felszabadultan áldotta meg a hívek sokaságát. Az önkormányzati és a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak közreműködésével, Wéber János önzetlen segítségével vendégül látta a meghívott vendégeket a Művelődési Házban. Tóth Imre iskolaigazgató méltatta az első misés pap földeáki iskolai éveit, büszke volt, hogy az ő iskolájuk is hozzájárult e nemes hivatás vállalásához. A vendégek jóízűen fogyasztották a Bodócsi János által főzött finom vacsorát. A szülők is megkönnyebbültek, hogy a hosszú évek fáradozása nem volt hiábavaló. A vendégek gratuláltak az első misés papnak, majd egykét pohár bor elfogadása után elköszöntek, és egy szép emlékkel távoztak. Kedves Péter, az Úr vigyázzon rád, vezessen az utadon. Fodor Imre

ÖSSZEFOGÁSBÓL: JELES téli ünnepkör egyik legszebb, egy hónapig tartó Aidőszaka: advent. A karácsonyt megelőző négy hét Szent

András apostol napjával kezdődik. A néprajztudomány szerint négy gyertya gyújtásával várták és várják az emberek a Megváltó megszületését, eljövetelét. A gyertyákat szalmából, vesszőből font koszorúra helyezték, s karácsony napjára már minden gyertya égett. A hagyományból mára újra szokássá vált adventi koszorút helyeznek el nemcsak lakásokban, otthonokban, hanem városok, falvak közterein is. A mi községünk is karácsony előtt adventi koszorú készítését határozta el. A helyi kezdeményezés önkormányzati ötlet volt (Bugyi Pálné képviselő) a kivitelezést pedig a helyi Mentálhigiénés Egyesület vállalta magára, kikérve a helyi katolikus egyház Katona Pál esperes úr véleményét is. Hajnal Istvánné, az egyesület vezetője a koszorú stabil formájának elkészítéséhez a helyi Termáltechnika Kft. tagjait -2010. 8-

(név szerint: Rakonczai Attila és Szabó Sándor) segítségét kérte. Ők szívesen tettek eleget e felkérésnek. A Mentálhigiénés Egyesület tagjai fenyőágakkal, gyertyákkal feldíszítették s a Művelődési Ház előtt advent első szombatján meggyulladhatott az első gyertya. Földeák község polgármestere, Vass Imre gyújtotta meg, Katona Pál plébános advent jelentőségéről, jelenlegi aktualitásáról beszélt. Tatárné B. Szűcs Etelka tanárnő két tanítványa Molnár Zsófia és Mészáros Ádám nagyon szép adventi versekkel, Szabó Sárika fuvolával színesítette a gyertyagyújtást. Mind a négy alkalommal szép felolvasások, imák, énekek tették emlékezetessé Földeákon az adventet. Ez a szép kezdeményezés többek közreműködésével eredményesen megvalósult, s a földeákiak a falu főterén gyönyörködhettek az advent varázsában.

január

Bugyi Pálné


-9-

FÖLDEÁK

1

9

EGÉSZSÉGRE HANGOLÓ KÁVÉHÁZ

D

ecember 10-én este 5 órai kezdettel zsúfolásig megtelt a Művelődési Házban a tükörterem. Nagy volt az érdeklődés az előadás iránt. Nagy Beatrix onkológus tartott előadást, akinek betegei szerint még a szava is gyógyít. Szeretettel köszöntötte a megjelenteket. Az érthetőség kedvéért táblai rajzzal igyekezett a rákot okozó sejtek burjánzását, szaporodását elmagyarázni. Hangsúlyozta: fontos szerepe van a szervezet védekező képességének az ilyen sejtek elpusztításában. Ha mégis beteg lesz valaki, akkor jönnek a kezelések. Ebben nagyon fontos a gyógyulni akarás. A betegség megelőzésében erősíteni kell az immunrendszert, kerülni kell a stresszhelyzeteket. Az előadás után a feltett kérdésekre válaszolt a doktornő.

A közös beszélgetés után a könyvtár vezetője Marika egy cserép mikulásvirágot ajándékozott neki, és megköszönte az előadását. Ezzel még nem lett vége az estének, mert a helyi népdalkör citerazenével, és énekkel szórakoztatta a jelenlevőket. Utána jött a Mikulás, jó egészséget kívánt mindenkinek, és szaloncukrot is kaptunk tőle. A Művelődési Ház vezetője kis csomagokkal kedveskedett, amiben különböző formájú és díszítésű mézes sütemény volt. Nem maradt el a bécsi és az ír kávé kínálása sem. Jó hangulatban telt el az este, ettől talán mindannyian egészségesebbek lettünk. Köszönjük a szervezőknek. Lele Jánosné

NEGATÍV PÉLDAMUTATÁS sok szép karácsonyi esemény mellett nagyot Acsalódtam az emberekben. Az ünnepek előtt mit

csináltak a felnőttek? Kivágták, vagy megcsonkították a fenyőfákat, főleg idős emberek háza előtt, hogy otthon aztán feldíszítsék, vagy eladják, és a kocsmában költsék el az árát.

Milyen példa ez a gyerekeknek? Elég csúnya dolog más embereket meglopni, akik azért ültetik a fákat, hogy az utcájuk, a falunk szebb legyen, gyönyörködhessünk benne. Nem tudom, az ilyen embernek milyen lelke van, vagy van-e neki egyáltalán. A gyerekeknek nem ilyen példát kellene látni nap mint nap. -bóbita-

KIÁLLÍTÁSI MEGHÍVÓ

F

alunk szülötte, „Kutyás” Bajusz István aranykoszorús vizslavezető, Csongrád megye kinológusa immár két, a kutya és az ember kapcsolatáról szóló könyvet írt, melyek a földeáki könyvtárban kézbe vehetők, kölcsönözhetők. Sok éve foglalkozik festészettel, mestere Hézső Ferenc. Három éve néhány festményét már láthattuk a falunapi kiállítás alkalmával. Ajándékozott már képet az Idősek Otthonának és a Polgármesteri Hivatalnak is.

Második önálló kiállításának megnyitója a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2010. január 21-én csütörtökön 18 órai kezdettel lesz. A kiállítást megnyitja Hézső Ferenc Munkácsy-díjas festőművész. A kiállítást jó szívvel ajánljuk figyelmükbe, szeretettel várunk minden érdeklődőt.

HORGÁSZHÍREK A Földeáki Horgászegyesület 2010. február 1-jén (hétfőn) 17 órakor tartja évzáró közgyűlését, melyre minden tagot meghívok Az ülés helye: Művelődési Ház

Ha a személyi jövedelemadójának 1 %-val egyesületünket kívánja támogatni, a nyilatkozatra kérjük feltüntetni Földeáki Horgászegyesület Adószám: 18459564-1-06 Támogatását előre is köszönjük!

Napirend: 1./ Beszámoló az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszakról 2./ A 2009. évi gazdálkodás ismertetése, elfogadása 3./ Ellenőrző Bizottság beszámolója 4./ Fegyelmi Bizottság beszámolója 5./ A 2010. évi költségvetési terv ismertetése, elfogadása 6./ A 2011. évi tagdíj megállapítása 7./ A horgásztavunk 2011. évi területi engedély árának megállapítása 8./ Hozzászólások, egyebek Ha a közgyűlés nem határozatképes, az új közgyűlést ugyan ezen a napon ugyanezen napirendekkel 17 30 órára összehívom, mely közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

-2010. 9-

Horgászvizsgát is szervezünk, a vizsga előkészítő időpontja 2010. február 2. Horgászbálat 2010. február 20-ra tervezünk, jelentkezni február 12-ig a Művelődési Házban lehet. Horgászengedélyek váltása szerdánként 16-18-ig Búzás Jánosnál, Földeák, Művelődési Ház Szt. László tér 15-16. Telefon: lakás: 62/295-421, vagy 06-70-932-9727 Az egyesületben történt és tervezett eseményekről az egyesület nem hivatalos honlapján, a foldeakito.extra.hu címen tájékozódhat. Megyesi Ferenc HE Elnöke

január


- 10 -

10

1

FÖLDEÁK

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Művelődési Ház és Könyvtár tájékoztatója: A külső szervek, vállalkozók által tartott termékbemutatók, tájékoztatók tartalmáért, lebonyolításának módjáért felelősséget nem vállalunk, abban részt nem veszünk, csak a termet biztosítjuk terembérleti díj ellenében. Művelődési Ház és Könyvtár vezetője Mikulás

Végéhez ért az Ötlet-program… gy éreztem pár sort mindenképpen megérdemel az a Ú tény, hogy egy 26 év alatti fiatalt lehetőségében állt a Művelődési Háznak 10 hónapon át alkalmazni egy hosszú távú

E

zúton szeretném köszönetemet kifejezni, mind a MOBIL-F.F.E mind földeák kisgyermekei nevében Hajnal Jánosnak, Gilinger Barbarának, Kovács Évának, Vízhányó Krisztinának, Ács Mihálynak és Ács Tamásnak, hogy közreműködtek benne, hogy a „Mikulás házhoz menjen”. Nagyon örülök, hogy vannak olyan fiatalok és segítőkész emberek, akik önzetlenül és boldogan részt vesznek egy ilyen program megvalósításában. Szívet melengető érzés látni, hogyan örülnek a kisgyerekek az ajándékoknak, verselnek a Mikulásnak, vagy hogyan kezdik el a megszeppenés után az ismerkedést, bújnak elő a szülők mögül, akik néha maguk is legalább annyira élvezik az egészet, mintha újra „kicsik” lennének.

önkéntes program keretében. Ennek a programnak a finanszírozását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány végezte és pályázat útján lehetett bekerülni mind az önkénteseknek, mind a fogadószervezeteknek. A cél az volt, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsunk a tapasztalatszerzésre, egyéni fejlődésre. A Mi önkéntesünk Kurai Edina lett, ezúton is köszönjük munkáját, melyet 2009. március 01. – 2009. december 31.-ig végzett. A Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda /SZITI/ vállalt még döntő szerepet a program megvalósításában itt a Dél-alföldi régióban, hiszen Ők nyerték el a koordináló szervezet feladatkörét, melynek lelkiismeretes elvégzése tőlük is sok energiát és munkát követelt. Reméljük a jövőben is számíthatunk ilyen programokra. Bakos Adrienn

PROGRAMAJÁNLÓ

A

nótaénekes, és szerepelt a Nyílik a rózsa című televíziós tehetségkutató versenyen. Beszél pályafutásáról és zenei kísérettel kedvenc nótáit is előadja. A kávéházi hangulat kedvéért bécsi és ír kávét kínálunk. Szeretettel várunk minden új érdeklődőt is!

A

(gobelin, hímzés, horgolás, varrás, foltvarrás, vagy más kreatív hobbi), szokott varrni, hímezni, próbálkozott ilyennel vagy szeretné megtanulni, tartson velünk! Várjuk a fiatal anyukákat, középkorúakat és nagyikat is!

Kávéházi esték Földeákon című sorozat következő találkozója 2010. január 25-én hétfőn este 5 órakor lesz MÉG MINDIG „NYÍLIK A RÓZSA” címmel a Művelődési Ház tükörtermében, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk. Vendégünk Papp Lajos Óföldeákon született, Szegeden élő pedagógus, földeáki Művelődési Házban szeretnénk kézimunka klubot alakítani, amelynek összejöveteleit havonta egyszer, délelőtt tartanánk. Az első találkozó 2010 január 27-én szerdán délelőtt 9 órakor lesz a Művelődési Ház tükörtermében. Ha érdekli Önt a kézimunka

A

Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében 2010. február 2-án kedden délelőtt 10 órakor KAVAR A NAGYI címmel kóstolóval egybekötött ételbemutatót tartunk. Finom ételek, sütemények kerülnek terítékre régi földeáki receptek alapján a nagymamák közreműködésével. Az ételek a szemünk láttára

készülnek, a recepteket Te is leírhatod és az ételeket otthon elkészítheted. Helyszín: a földeáki Művelődési Ház büféje. A rendezvényre tisztelettel meghívunk. Hívd el barátnődet is! Művelődési Ház és Könyvtár

SZÜLETETT: Szalma Tamásnak és Szabó Mónikának (Földeák, Köztársaság tér 17.) 2009. 11. 25-én Violett Szűcs Balázsnak és Fodor Mónikának (Földeák, Bacsó B. u. 21.) 2009. 12. 19-én Szunyi Áron Balázs Szabó Róbertnek és Berényi Brigittának (Földeák, Makói sor 1/a) 2009. 12. 29-én Lilla nevű gyermeke

Gratulálunk!

- 2010. 10 -

január


- 11 -

1

FÖLDEÁK

11

PoliceMail Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Információs Hírlevele 2010. január ünnepek után is sajnálatos módon számítani lehet az Azalkalmi és zseblopások, a gépjárművekből történő

lopások, illetőleg az ilyen jellegű tevékenységgel okozott kárérték növekedésére. A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szeretné felhívni a lakosság figyelmét a fokozott elővigyázatosságra. A bűnelkövetők a legtöbb esetben zsúfolt helyeken, mint például boltok, áruházak, piacok, postahivatalok, pályaudvarok területén illetve tömegközlekedési eszközökön szeretnek tevékenykedni, hisz cselekvési magatartásukat a lökdösődés, a testi érintkezés nagyban segíti. Kihasználják, hogy a bevásárlási lázban figyelmünk másra koncentrálódik, a megszokottnál több készpénzt tartunk magunknál, mozgásunkat pedig a kezünkben tartott csomagok nehezítik. Sajnálatos módon a zsebesektől senki nincs biztonságban. Megelőzésként érdemes a táskánkat elől viselve közlekedni, az okmányokat, pénztárcát, mobiltelefont, értéktárgyakat egymástól elkülönítve belső, jól zárható zsebben vagy táskában hordani. Tekintettel arra, hogy a tolvajok általában csoportban dolgoznak, ahol mindenkinek saját szereposztása van, érdemes fokozott figyelemmel közlekedni. Amennyiben mellettünk valaki gyanúsan viselkedik, hosszabb időn keresztül mellettünk áll, vagy mozgásunkat követi, ajánlatos értékeinket ellenőrizni. Jó, ha tudjuk, hogy az elkövetők gyakran valamilyen kontaktus megteremtésével próbálnak a kiszemelt áldozat közelébe férkőzni, annak figyelmét elterelni. Ilyen helyzet lehet, amikor útbaigazítást, pénzváltást kérnek, régi ismerősként lépnek fel, rosszullétet színlelnek, közben pedig eltulajdonítják a sértett értékeit. Tevékenységüket sokszor térkép, újság, táska, kabát takarásában végzik. A megelőzés érdekében vásárlás közben soha ne helyezzük pénztárcánkat vagy kézitáskánkat a pultra, bevásárlókosárba, mobiltelefonunkat ne külső, jól látható helyen hordjuk. Ha mód van rá, a kabátot se tegyük a bevásárlókocsira, főleg ne hagyjunk benne kulcsot, pénzt, iratokat. Ugyanez vonatkozik az éttermekben, kávézókban felakasztott kabátokra is. Ezeken a helyeken ne tegyük le magunk mellé a táskát, csomagot, mert ezeket is könnyen ellophatják.

A megvásárolt csomagokat sem ajánlatos a parkolóban álló jármű utasterében hagyni. Bármilyen tárgy, így ruhanemű, táska, műszaki cikk a gépkocsi feltörésre késztetheti az elkövetőket. Amennyiben vásárlás előtt készpénzt kell felvennünk, győződjünk meg róla, hogy az ATM nincs -e leragasztva, valamint bankbiztonsági kamerának álcázott készülék nem irányul -e a billentyűzetre. Ha ilyet látunk, ne ott vegyünk fel pénzt, és az észlelteket haladéktalanul jelezzük az automatát üzemeltető cégnek, illetve a rendőrségnek. Amennyiben sokan állnak az automata előtt, bizonyosodjunk meg arról, hogy mások nem látják-e beütéskor a PIN-kódunkat. A felvett készpénzt minél rövidebb idő alatt tegyük biztonságos helyre, ne felejtsük kártyánkat az ATM-ben, illetve ne hagyjuk a helyszínen a tranzakcióról készült bizonylatot sem. A biztonság érdekében PIN-kódunkat soha ne tároljuk a kártya mellett! Szabadságolások idején vannak, akik otthonuktól távol igyekeznek kipihenni az év fáradalmait. Amennyiben az elutazás mellett döntenek, érdemes az ingatlant valamilyen módon védeni az illetéktelen behatolástól, az otthon tartott értékeket pedig biztonságos helyen tárolni. A szomszédok fokozott figyelme mellett a postaláda rendszeres ürítésével, illetőleg a porta és környékének visszatérő ellenőrzésével sok esetben megelőzhetők a lakásbetörések. Ebben az időszakban gyakran érkezik bejelentés a rendőrségre falopásról. Olyan is előfordult már, hogy a ház előtti fákat az éjszaka folyamán kivágták, megcsonkították, érdemes erre odafigyelni. Amennyiben fák eladásával foglalkozunk, ajánlatos megszervezni azok folyamatos őrzését. Amennyiben azonban mégis baj történik, haladéktalanul hívják a jól ismert segélyhívó számokat: 107, 112. EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály 6722 S z e g e d Kossuth L. sgt. 22-24 sz. Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410 e-mail: barka@csongrad.police.hu

ÖTLETMORZSÁK Almás-diós süti Hozzávalók: 3 tojás, 20 dkg cukor, 1 mokkáskanál fahéj, 10 dkg darált dió, 20 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, fél citrom héja, 30 dkg reszelt alma. Elkészítés: Leütünk 3 tojást, jól kikavarjuk a 20 dkg cukorral, hozzáadunk egy mokkáskanál fahéjat, 10 dkg darált diót, fél citrom reszelt héját,. Beleteszünk 20 dkg lisztet egy csomag sütőporral elkeverve és 30 dkg reszelt almát. Összekeverjük, majd egy sütőpapírral kibélelt közepes méretű tepsibe öntjük. Tetejére darabolt diót szórunk és kisütjük. Ha kihűlt, tetszés szerint daraboljuk, porcukorral meghintve kínáljuk. Gesztenyés-meggyes süti: Hozzávalók: 8 tojásból szokásos módon piskótát sütünk.

Krémhez: 6 kanál porcukor, 1 csomag Rama margarin, 1 csomag gesztenyemassza, 1 üveg magozott megy, fél üveg rumaroma. Tetejére csokimáz. Elkészítés: Krémet készítünk 6 kanál porcukorból, 1 csomag margarinból, amit habosra keverünk. Hozzáadunk egy csomag gesztenyemasszát, egy üveg magozott, lecsepegtetett meggyet is belekavarunk, fél üveg rumaromával vagy rummal ízesítjük. A megsült piskótára simítjuk és kb. 2 órára a hűtőbe tesszük, hogy a tetejét csokimázzal be tudjuk vonni. Jó tanács: Ha a margarin nagyon kemény, reszeljük le almareszelőn, így könnyebben el tudjuk dolgozni a krémben vagy más esetben, ha tésztát készítünk a liszttel is egyszerűbb összedolgozni. Ferencziné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet halottunk

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk KISS JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Gyászoló családja

- 2010. 11 -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS mondunk mindazoknak, akik drága

NAGYPÁL JÓZSEFNÉ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Szerető férje: József, lánya: Erzsébet, fia: József, unokája: Róbert

január


- 12 -

12

1

FÖLDEÁK

Joó kárpitos üzlet ajánlata:

-

januári akciós ajánlata Kőbányai sör üveges 129.-/db 258.-/l Lift üdítő 2,5 l 135.- 54.-/l Slice üdítő 2 l 119.- 60.-/l Hey-ho alma, narancs, szőlő 1 l 129.Finomliszt 1 kg 98.Trappista sajt 1099.-/kg Vénusz étolaj 1 les 319.Paloma kávé 250 g 459.- 1836.-/kg Akciónk a készlet erejéig érvényes! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682 Vállalom idős vagy beteg ember ápolását, gondozását és házimunkát igény szerint. Tel: 06-70/262-25-62

Nyereményjátékunk nyertesei: Nagy Wéber I. díj 5.000.- Ft II. díj 3000.- Ft III. díj 2000.- Ft

Kis Wéber

Száraz Istvánné Bajcsy Zs. u. 3. Papp Novákné Györgyné Kiss Anikó Kossuth u. 43. Bacsó B. u. 5 Földeáki Varga Lajosné Ernőné Táncsics u. 36 Köztér 4. Tóth Imre Gagarin u. 11.

Csemege

Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27

Budai István Bacsó B. u. 33. Beck Zoltán Béke u. 18. Orosz Gyuláné Ady E. u. 22.

Ácsok munkát vállalnak: tetőjavítások, végszegések, díszes előtetők stb. Telefon: 06-30/4567-451

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN

Újra kaphatók különböző ízesítésű sajtok. Túró folyamatosan kapható. Érd: Lele Mihálynénál a Művelődési Házban

Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574 06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384

Jogi segítségre van szüksége? dr. Gyuris Réka ügyvéd 06-70/932-9774

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik PÁSZTOR ANTALNÉ BOZSOGI IRÉN temetésén megjelentek és sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló család Sallai u. 21. sz. alatt családi ház sürgősen eladó.2,5 szobás, összkomfortos, központi fűtéses. Érd: Bódi Péterné Tel: 06-30/521-55-52 Sertéstartók, növénytermelők figyelmébe! Az Alföld 2005 – Start Kft. 2009 évben is folytatja sertésfelvásárlási és vetőmag-értékesítési tevékenységét. Kis- és nagysúlyú sertéseket, valamint tenyésztésbe fogott kocasertéseket a legmagasabb napi áron azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk. Az Agromag Kft. által forgalmazott vetőmagok széles választékával állunk termelőink rendelkezésére. Keresse felvásárlónkat/értékesítőnket, Szűcs Sándort. Tel.: 20/515-7413; 30/478-7055 06-30/339-9981

Tisztelt adózók! A 2009. évi adóbevallását készíttesse adótanácsadóval, mert gyorsabban jut a visszajáró adójához. SZJA-a bevallás, gázolaj jövedékiadóvisszatérítés és egyéb bevallások készítését vállalom. Mészáros Tivadar regisztrált adótanácsadó és mérlegképes könyvelő Földeák, Gagarin u. 29. Nyitva: délután 15301800 vagy bejelentkezés alapján. Telefon: +36-30/935-83-48; fax: 62/295-239

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2010. január 29. A következő lapzárta: 2010. február 1. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

- 2010. 12 -

január

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Bugyi Pálné, Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Terjékné Borbíró Mária, Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: muvhaz@muvhazfoldeak.koznet.hu Nyomdai előkészítés: Vízhányóné Kurunczi Mária Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2010.  

Földeák újság 2010. január

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you