Page 1

FÖLDEÁK

-1-

FÖLDEÁK

1

I. cikkely

15. évfolyam 2. szám ----

A helyi II. önkormányzat lapja cikkely

2008. február

FARSANGOLÓ FEBRUÁR

„Mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel,

múlik a tél, haja-huj, s a tavasznak jönni kell!” (Pálfalvi Nándor: Farsang)

(Fotó: Tóthné Csáki Erzsébet)

A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hozta létre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a hosszú téli éjszakákon a gonosz szellemek életre kelnek. Jelmezes karneváli felvonulással akarták elűzni a gonoszt. Hazánkban már Mátyás király korában divatban voltak a külföldi mintákat követő álarcos mulatságok. A régi babonákat később elfelejtették az emberek, de a vidám és mókás szokások megmaradtak. A tél múlása felett érzett örömmel, a tavasz beköszöntét siettetni akaró rítusok erősen élnek a nép hagyományaiban. „Farsang, tarka nép, suhog a selyem, ragyog a bársony, virít a csipke, libeg a szalag, száll az ének, a dal,” Moly Tamás: Karnevál (részlet)

-1-

2008. február

Tartalom: 2-5. oldal: 6. oldal: 7. oldal: 8. oldal: 9. oldal: 10. oldal: 11. oldal: 12. oldal:

Önkormányzati hírek Iskolai mozaik Egyházi oldal Mentálhigiénés tükör Emlékezés Bánszki Tamásra Galambbemutató Horgászhírek, Ötletmorzsák Hirdetések


2

-2-

FÖLDEÁK

1

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. január 30-án tartotta meg soron következő ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: A polgármesteri tájékoztató elfogadását követően a társadalmi szervezetek vezetői számoltak be az önkormányzat által biztosított 2007. évi támogatási összegek felhasználásáról. A képviselő-testület továbbra is – 2008 évben részt kíván venni az iskolatej programban. 2007-ben mintegy 800.000 Ft-ot biztosított a programhoz az önkormányzat. Módosította az önkormányzat intézményeinek alapító okiratait. Technikai módosításra került sor, mivel januárt 1-i fordulónappal a KSH statisztikai számjelek megváltoztak. A Földeák községért Közalapítvány kérelmére 150.000 Ft támogatást biztosított további működéséhez az önkormányzat 2008. évi költségvetésében meghatározásra kerülő összegből. A Makói Magánzeneiskola részére a Földeákon táncoktatásban részt vevő óvodás és az első osztályos tanulók tandíját 136.000 Ft összegben átvállalta. Január 30-án Földeák és Óföldeák község Képviselő-testületei megtartották együttes ülésüket. A testületek tájékoztatót hallgattak meg a lakosság egészségügyi alapellátásról. Az ülésen részt vett dr. Pénzes Erzsébet háziorvos, valamint dr. Bugyi Györgyi az ÁNTSZ megbízott vezetője és dr. Molnár Magdolna tisztifőorvos. Dr. Polycsik Ilona háziorvos betegségére hivatkozással nem tudott részt venni az ülésen.

A képviselő-testületek az ülésen elhangzottakat figyelembe véve az alábbi összegző megállapításokat fogalmazták meg: - A munkaidő, azaz a rendelkezésre álló idő 8.00-16.00 óráig, és ezen belül a rendelési idő kerüljön betartásra. - A jogszabály által biztosított előjegyzés lehetőségéről, illetve annak igénybevételéről adjanak tájékoztatást a helyi lapban. - A heti minimum rendelési idő jogszabály alapján 15 óra, jelenleg az I. körzetben a heti rendelési idő 20 óra (Óföldeákon heti 2 órával), a II. körzetben a heti rendelési idő 18 óra, de egyeztetést követően azok kerüljenek megemelésre. - A cél, hogy a lakosság megnyugtató alapegészségügyi ellátása családorvosként biztosítva legyen, melyhez emberséges magatartás párosuljon. - A Körjegyzőségi Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadására került sor. A képviselőtestületek megköszönték a Hivatal vezetőjének és dolgozóinak 2007. évben végzett munkáját. Ezt követően került sor: - a Körjegyzőségi Hivatal 2007. évi fenntartási költségeinek elszámolására, 2008. évi fenntartási költségeinek meghatározására, valamint 2008. évi költségvetés működésének. - a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2007. évi költségelszámolására, és 2008. évi fenntartási költségeinek meghatározása, - az Általános Iskolai Intézményi Társulás és óvodai Intézményi Társulás fenntartási, üzemeletetési költségeinek pénzügyi fedezetének meghatározására, - a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására.

TÁJÉKOZTATÁS a 2008. március 9. napjára kitűzött országos népszavazásról 2008. március 9-én (vasárnap) ügydöntő országos népszavazásra kerül sor 3 kérdésben. 2008. február 22-ig névre szóló „Értesítő”-ben kap valamennyi választásra jogosult a névjegyzékbe vételéről. A névjegyzéket 2008. február 20-tól február 27-én 16.00 óráig közszemlére kell tenni. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, az abba való felvétel miatt 2008. február 20-tól február 27-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Irodában – Körjegyzőségi Hivatalban – a körjegyzőnél, a Helyi Választási Iroda vezetőjénél.

-2-

2008. február


1 FÖLDEÁK 3 A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt – személyesen vagy meghatalmazott útján – 2008. február 22én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy a 2008. február 22-ig megérkezzen a Választási Irodához. A kérelem benyújtásával ne várja meg – az érintett választópolgár – az „Értesítő” kézbesítését. -3-

Ha a szavazás napján, aki nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2008. március 7-én (péntek) 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy a kérelem 2008. március 4-ig megérkezzen a Választási Irodába. Az a választópolgár, aki mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhető!!!!! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól lehet kérni. Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül eltérő színnel. Érvényesen szavazni – kérdésenként csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel. Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több, mint ¼-e azonos választ ad. Helyi Választási Iroda választási információs szolgálata: Cím: Körjegyzőségi Hivatal Földeák, Szent László tér 1. Telefon: (62/524-092/12-es mellék) Wéberné Bandur Rozália Helyi Választási Iroda vezetője, (62/524-092/13-as mellék) Rákóczi Edit Helyi Választási Iroda vezető-helyettese, valamint a 06-70-932-9734. Fax: 62/524-090 Web: www.valasztas.hu KÖZLEMÉNY A választási eljárásról szóló többször módosított 1997. évi C. törvény 10.§. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Földeákon a 2008. március 9. napjára kitűzött népszavazáson az igazolással rendelkező választópolgárok, valamint azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését (Földeák) tartalmazza, az alábbi szavazókörben szavazhatnak: 001. Szavazókör – Iskola (Földeák, Szent László tér 2.) Wéberné Bandur Rozália Helyi Választási Iroda vezetője

DÉMÁSZ - HIBABEJELENTÉS Kérjük a lakosságot, hogy közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseiket az alábbi ingyenes telefonszámon szíveskedjenek megtenni: 06-40-822-000

-3-

2008. február


4

-4-

1 FÖLDEÁK Csatornázással kapcsolatos tájékoztatás és felhívás!

2005. november hónap folyamán megalakult a Makó és Térsége Víziközmű Társulat, melynek Makó, Földeák, Maroslele, Kiszombor, Apátfalva és Magyarcsanád községek a tagjai. A társulati hozzájárulás kiegyenlítése céljából 2005. július illetve 2007. február 28-ig az OTP Lakástakarékpénztárral kedvező törlesztésre szerződést lehetett kötni. Aki a szerződést megkötötte és a díjat havi rendszerességgel fizeti, annak a futamidő alatt megképződik a társulati hozzájárulás összege, valamint a belső bekötés összege is községenként különböző mértékben. A társulat működésével kapcsolatban az alábbiakra szeretnénk felhívni Tisztelt Tagjaink figyelmét: 1.) Aki az LTP szerződés fizetésével elmarad, késedelmesen teljesít, az nem kapja meg a befizetett összeg 30 %-ának megfelelő állami támogatást, valamint bizonyos összegű kamatbevételtől is elesik. 2.) A rendszertelen fizetés következtében nem képződik meg a belső bekötéshez szükséges összeg, ami anyagilag hátrányosan fogja érinteni a tulajdonosokat. 3.) Amennyiben valaki a társulati hozzájárulást nem fizeti rendszeresen és legalább három havi elmaradása képződik, azt a törvény értelmében behajtás céljából át kell adnunk az adóhivatalnak. 4.) Az OTP Lakástakarékpénztár a napokban küldte illetve küldi meg minden szerződést kötőnek az éves elszámolást, melynek hátoldalán közöl egy példatáblázatot, ami természetesen nem a címzettre vonatkozik, csak elősegíti annak a megértését, hogy fizetés elmaradása illetve nem rendszeres fizetés esetén milyen állami támogatástól esik el a szerződést kötő. 5.) Az éves elszámolás első oldalának alján szerepel egy olyan szöveg, miszerint a címzett

keresse fel az OTP-t a további befizetéshez szükséges csekkek átvétele céljából. Ez egy szabványszöveg, mely nem vonatkozik a Víziközmű Társulat tagjaira. A 2008. első két hónapjára esedékes csekkeket mindenkihez eljuttattuk. A parlament elé ebben a hónapban kerül annak a törvénynek a tervezete, mely rendelkezik az 1 és 2 forintos érmék kivonásáról és az ezzel kapcsolatos kerekítésekről. Mihelyt a törvény megjelenik azonnal nyomtatjuk az ez évre szóló további csekkeket, és az egész évi mennyiséget mindenkinek el fogjuk küldeni. 6.) Nyomatékként szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet, hogy csak a havi rendszerességgel történő részletfizetés esetén jár a 30 %-os állami támogatás. Példának említjük, hogy Makó városban ha valaki 12 hónap tartozást egy összegben fizet ki, havi 1.999,- Ft részlet esetén 5.397,- Ft állami támogatástól illetve a be nem fizetett összeg 3 %-os kamatától esik el. 7.) Javasoljuk az LTP szerződést kötött tagjainknak, hogy szíveskedjenek elolvasni az LTP szerződés és az ahhoz csatolt szándéknyilatkozat teljes szövegét, ami esetleg egyesek figyelmét elkerülte, mert azokból is nagyon sok hasznos információhoz juthatnak. 8.) Előre láthatólag a beruházás legkésőbb 2009. legelején kezdődik, aminek azonban az a feltétele, hogy a lakosság által befizetett hozzájárulásból községenként képződjék meg az az összeg, mely alapját illetve garanciáját képezi egy banki hitel felvételének az önkormányzatok részéről. Az EU a teljes beruházás 80 %-át megtéríti ugyan az önkormányzatoknak, mivel azonban utófinanszírozott a támogatás, csak a beruházás elkészülte után utalja át az összeget, addig az önkormányzatoknak kell fizetni a kivitelezést, amihez kölcsönt kell felvenniük. Dr. Nagy Lajos

TÁJÉKOZTATÁS Az A.S.A. Köztisztasági Kft. 2008. évi Földeákon tartandó ügyfélfogadási rendjéről: Február Március Április Május Június

Július Szeptember Október November December

20. 19. 16. 21. 18.

Az ügyfélfogadás ideje: 10.00-12.00 óra között.

-4-

2008. február

16. 17. 15. 19. 17.


-5-

FÖLDEÁK

1

5

A makói kórház a térség lakosaiért 2008. január 11-én Makó város és a kistérség polgármesterei partnerségi találkozón vettek részt a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház – Rendelőintézet vezetőivel. Dr. Baráth Lajos főigazgató tájékoztatta a megjelent polgármestereket a kórház szakmai munkájáról, gazdasági helyzetéről és fejlesztési terveiről. 2007-ben a kórházat súlyos veszteségek érték a megváltozott kapacitási és finanszírozási szabályok miatt, de az intézmény eleget tett a lakosság egészségügyi ellátási kötelezettségének. Az aktív fekvőbeteg-ellátásban 2007. áprilistól 99 ággyal kevesebb áll a lakosság szolgálatában és olyan nagy hagyományú szakmák szűntek meg, mint a szemészet, a fül-orr-gégészet, az urológia és a baleseti sebészet. Az ágyszám csökkentéssel együtt az OEP a finanszírozást is csökkentette. Erre reagálva a kórház vezetése intézkedési tervekben határozta meg a túlélési stratégiát úgy, hogy a lakosság minél kevesebbet érezzen a kellemetlenségekből. A fekvőbeteg-ellátás szervezeti struktúráját átalakítottuk, a korábbi kilenc osztály helyett jelenleg öt osztályon várjuk a betegeket. A kórház vezetése megkereste azokat a lehetőségeket, melyekkel a kialakult helyzetben javára fordíthatja a korábbi gyengeségeket. A szakmai tevékenységhez tartozó gazdálkodási tevékenységünk 2007-ben kiegyensúlyozott volt. 2008. évi szakmai programunk 2007. augusztus 1-jétől beindítottuk az egynapos sebészeti ellátást, ahol a korábban megszüntetett szakmákban – szemészet, fül-orrgégészet, urológia, baleseti sebészet – ismét lehetőségünk van ellátást nyújtani köszönhetően a modern eljárásoknak. Így a betegek 24 órán belül megkapják a szükséges ellátást és haza is mehetnek. 2008-ban ezen a szakterületen mintegy 6 millió forintos beruházást valósítunk meg. Az aktív ágyak csökkentése mellett jelentősen nőtt a krónikus és a rehabilitációs ágyak száma. Így lehetőségünk nyílik ennek a területnek a fejlesztésére mintegy 30 millió forint értékben. Beindítottuk a mozgásszervi rehabilitációs részleget és a jövőben pályázatok segítségével tovább bővítjük ezt a szolgáltatást is, hogy betegeink korszerű körülmények között gyógyulhassanak.

A pszichiátriai ellátás területét a rendelet kibővítette, így a térség lakosai mellett ellátjuk a hódmezővásárhelyi térség lakosait is, ezért jelentős fejlesztésben gondolkodunk, biztosítva a pszichiátriai ellátás teljes spektrumát a járóbeteg-ellátástól a nappali kórházon át a fekvőbeteg- és a rehabilitációs ellátásig. A baleseti sebészeti ellátás területén is sikerült eredményeket elérni. Azok a betegek, akik kérik, hogy a makói kórházban lássák el a sérülésüket, itt kerülhetnek ellátásra, elkerülve ezzel a Szegedre szállítást és a hosszas várakozást. Folyamatban van az Egészségügyi Minisztérium felé az ellátás finanszírozási kérelme. Fejlesztési tervünk 2008 - 2013 A kórház az Európai Uniós forrásokból több pályázattal is fejleszteni kívánja az ellátás körülményeit. Sikeres pályázat esetén terveink között szerepel a több mint száz éves régi főépület és a Rendelőintézet felújítása, mellyel megteremtjük a korszerű körülményeket a betegek ellátására és kényelmére. Ennek segítségével a városi fürdőberuházáshoz kapcsolódva szeretnénk kialakítani egy olyan rehabilitációs központot, ahol többek között a mezőgazdasági munkák miatt kialakult reumatológiai betegségek kezelése lehetővé válik. Kórházunk több mint száz éve áll a lakosság szolgálatában. Az elmúlt évek alatt számos nehézséget leküzdve talpon tudott maradni. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a jövőben is támogassák kórházunkat, hogy az egészségügy átalakítása ne vezessen oda, hogy a térség elveszíti kórházát. Mit tehet Ön ennek érdekében? Ne higgyen a biztosítási ügynökök üres ígéreteiben. Maradjon a területileg illetékes biztosítónál, mert akkor az Ön ellátása kórházunk feladata. Mi Önökért dolgozunk, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy minél inkább megfeleljünk az Önök igényeinek. Kérjük, maradjanak velünk, hogy a következő száz évben is biztosíthassuk a térség ellátását, ennek érdekében állítottuk össze szakmai és fejlesztési tervünket.

Falugazdász fogadóóra: Falugazdász: Erdei Tamás 06-30/368-50-51 -5-

2008. február

dr. Baráth Lajos főigazgató Ügyfélfogadás: Hétfő:730-1600 Péntek: 730-1330


-6-

6

FÖLDEÁK

1

ISKOLAI MOZAIK Félévi tanulmányi eredmények éget ért a 2007-2008-as tanév első féléve. Sok ügyes V gyermek ért el iskolánkból szép tanulmányi eredményt. Az alábbi tanulók kaptak kitűnő vagy jeles

bizonyítványt iskolánkból. 1. évfolyam, kitűnő: Gilinger Tibor (1.a), Kovács Enikő (1.a), László Letícia (1.a), Máriás Dávid (1.a), Kocsis Orsolya (1.a), Borbíró Csanád (1.b), Horváth Noémi (1.b), Horváth Nikolett (1.b), Oláh Odetta (1.b), Vass Csongor (1.b) 2. évfolyam, kitűnő: Görbe Eszter (2.a), Herczeg Zsolt (2.a), Bajusz Andrea (2.b), Farkas Dániel (2.b), Hoffmann Réka (2.b), Lele Zoltán (2.b), Ocskó Anna (2.b); jeles: Bajusz Luca (2.a), Horváth Adél (2.a), Schneider János (2.a), Szabó Zsóka (2.a), Szekeres Éva (2.a), Guti László (2.b), Imre Alexandra (2.b), Kocsis Iván (2.b), Szatmári Réka (2.b) 3. évfolyam, kitűnő: Horváth Fanni (3.a), Lele Dóra (3.a), Sallai Zsuzsanna (3.a), Vass Bálint (3.a), Csányi Bíborka (3.b), Pataki Dóra (3.b), Tapasztó Fanni (3.b); jeles: Fári Edit (3.a), Kardos Dániel (3.a), Bíró Dzsenifer (3.b), Hoffmann Márk (3.b), Szatmári Fanni (3.b), Vizi Virág (3.b) 4. évfolyam, kitűnő: Kocsár Mercédesz (4.a), Ocskó Lilla (4.a), Szecskó Gergely (4.a), Bajusz Nikolett (4.b), Csányi Helga (4.b); jeles: Búza Ibolya (4.a), Czékmán Csaba (4.a), Kakuja Bence (4.a), Borbíró Balázs (4.b) 5. évfolyam, kitűnő: Csíki Otília (5.b), Wéber Éva (5.b); jeles: Bajusz Bálint (5.b), Bakacsi Alexandra (5.b), Bugyi Dorina (5.b), Herczeg Alexandra (5.b), Kabai Balázs (5.b), Sebők Katalin (5.b), Szabó Sára (5.b) 6. évfolyam, kitűnő: Gyetvai Lívia (6.b), Gyetvai Ninett (6.b), Juhász Marcell (6.b); jeles: Lévai Barbara (6.b) 7. évfolyam, jeles: Horváth Beáta (7.b) 8. évfolyam, kitűnő: Czene Tünde (8.b); jeles: Orosz Adél (8.b)

Alsó évfolyamokban 2 tanuló általános dicséretet kapott. Ezen kívül 7-en olvasásból, 2-en nyelvtanból, 5-en írásból és 5en matematikából kaptak tantárgyi dicséretet. Felső osztályokban három tanuló részesült magyar irodalomból, 1 tanuló magyar nyelvtanból, 21 tanulónk informatikából, 3-an énekből, 3-an kémiából és 3-an technikából kaptak dicséretet. Ezekhez a szép eredményekhez gratulálunk, szomorúan vettük tudomásul, hogy ebben a félévben is elég magas a tantárgyi elégtelen osztályzat.

Versenyeredmények A csongrádi Batsányi János Gimnázium által hirdetett természetismereti versenyen vett rész Nacsa Fruzsina 7.b osztályos tanuló. Első két forduló levelezős volt, ez alapján hívták be tanulónkat a szentesi második fordulóra. Iskolánk hetedikesei részt vettek a Meleg István kémia versenyen, melynek első fordulós eredménye alapján Nacsa Fruzsina 7.b osztályos tanulónk bejutott a területi versenyre. Felkészítő tanár: Diószegi Judit A József Attila Kupa matematikai versenyen Rakonczai Rita 7. b osztályos tanuló a 6. helyezést szerezte meg. Felkészítő tanár: Puskás Sándor 2008. január 23-án rendezte meg iskolánk a VI. Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny első fordulóját. Az 5-8. osztályból 20 tanulónk versenyzett. Egy központi feladatsort kellett megoldaniuk. A legjobbak a március 29-i regionális fordulóba jutnak be. Felkészítő tanár: Székely Ildikó Makó város és környéke terematlétika versenyen az alábbi helyezések születtek: 1. hely: Gábor Péter (8.b), medicinlabda lökés, Nagy Ildikó (8.b), medicinlabda lökés. Felkészítő: Lele Zsuzsanna tanárnő

ELSŐSÖK AZ ÓVODÁBAN Korábbi meghívásnak eleget téve február elsején a két első osztály ellátogatott az óvodába. A vezető óvó néni nagy örömmel fogadta őket. A gyerekek nem egykori csoportszobájukban, hanem a tanyasi házban foglaltak helyet. A kemencébe már előre jól befűtöttek. Így a kis apróságok vidáman helyezkedtek el – ki a padkára, ki a lócára. A kabátok nagy része pedig a kuckóba került. Otthonosan érezték magukat, hiszen ez a hely nem volt teljesen ismeretlen a számukra. Alaposan szemügyre vették a bútorokat, tárgyakat és összehasonlították az otthonukkal. Az egyik tanító nénitől régi történetet hallgattak meg arról, hogyan sütötték kemencében a

kenyeret. A gerendás, petróleumlámpás szobában a mesék világába is elkalandoztak. A másik tanító néni a Három kívánság című mesét olvasta fel. Jót nevettek a mulatságos történeten. Majd megérkezett Marika óvó nénivel a Csőrike csoport, és farsangi verssel, dallal szerzett meglepetést. Ismerős gyerekek találkoztak. Boldogan kínálgatták a fánkot, a gőzölgő illatos teát. A búbos kemence melegénél bensőséges hangulatban telt el a „rendhagyó óra”. Nagyon köszönjük az óvó néniknek, az óvodásoknak a kedves, barátságos vendéglátást. Köszönetünk a „fűtő bácsinak”, aki munkájával szintén hozzájárult ehhez az élményteli délelőtthöz.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy változás történt a napközis térítési díjak befizetésével kapcsolatban. Továbbra is az iskola konyháján kell az ebédpénzt befizetni. Minden hónap 10-e után két egész nap, hónap végén egy délelőtt áll

rendelkezésre. A pontos dátumok ki vannak függesztve az iskola és az óvoda épületén. Ezúton is kérjük az időpontok pontos betartását, az adminisztráció és a pénzkezelés szabálya miatt.

Támogatások az iskolának Szépen gyarapodott a sportudvara gyűjtött pénz. A lehetőségeikhez mérten továbbra is segítsék a sportudvar Földeáki Iskolásokért Közalapítvány ezúton szeretné létrejöttét, és ezáltal támogassák gyermekeink egészséges megköszönni támogatóik segítségét. Kérjük Önöket, fejlődését. Támogatóink: Bajusz Attila Bajusz Imre Görbéné Igaz Edit Görbe József Hoffmann Gábor

Kovács János Sertéshús-Termelő Kft. ifj. Pető Ferencné Plavkity Dácsin Dusán ifj. Plavkity Dácsin Dusán

Szeretnénk továbbá köszönetet mondani azoknak, akik a tavalyi évben személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogatták iskolánkat. Erre ebben az évben is

Bugyi Antalné Szalma Ágnes Bálint Pálné Kővágó Jánosné Lele Dezső

lehetőségük van, felajánlásukat.

Hetednapi Adventista Egyház Kis Lajos Horváthné Szalai Mónika

előre

is

szeretnénk

megköszönni

Tóth Imre igazgató -6-

2008. február


-7-

1

FÖLDEÁK

7

EGYHÁZI OLDAL A Biblia a könyvek könyve… Géza jelöli így a Bibliát és ezzel hangsúlyozni G árdonyi akarja, hogy legfontosabb könyv. Miért? Mert Isten

levele hozzánk. Mert ebből ismerhetjük meg Isten üdvözítő tervét. Pál apostol a zsidókhoz írt levelében így ír erről: „Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az ősatyákhoz a próféták szavával a végső időben Fia által szólt hozzánk.” A teremtő Isten szól a Biblia által és bemutatja a mi Megváltónkat, Jézus Krisztust és elmondja milyen feladatot szánt az embernek, amikor létbe szólította az embert. Azért, mert ilyen fontos dolgokról szól hozzánk a Bibliában az Isten, nevezi Gárdonyi Géza a könyvek könyvének, vagyis a legfontosabb könyvnek. De nemcsak Gárdonyi Géza gondolkodott így a Bibliáról, hanem az emberek túlnyomó

többsége. Ezért nincs hozzá hasonló könyv, amelyik annyi művészt késztetett volna alkotásra, mint a Biblia. Nincs hozzá hasonló könyv, amely annyi embert késztetett volna élete megjobbítására, mint a Biblia. Mi, keresztények, nem csodálkozunk ezen, mert tudjuk, hogy a Bibliából a világot és az embert is teremtő Isten szól hozzánk, Ő ad eligazítást, hogyan éljünk az általa teremtett világban, hogy életünk boldog legyen. A Biblia leírja, hogy a földi életünk Istentől adott feladat, amelynek megismerésében és megvalósításában Jézus segít minket. Ebbe a „minketbe” beletartozik mindenki. Figyeljétek meg, milyen szépen ír erről Gárdonyi Géza:

Írás a Bibliába –

Az Újszövetség Könyve elé –

Ez a könyv a könyvek könyve, Szegény ember drágagyöngye. Égi harmat lankadtaknak, Világosság földi vaknak. Bölcsességnek arany útja: Boldog, aki rátalál! Szomjas lelkek forrás-kútja, Hol pohárral Krisztus áll.

Gyermeknek is: „Mily szép rege”, Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” Fal, – s túl rajta élő hangok, Köd, s benn zengő hárfák, lantok. Templomok közt legszebb templom: Csak megnyitom s benn vagyok. Ablakán a Paradicsom Rózsáira láthatok.

Ez a könyv az örök törvény, Királyon lánc, rabon napfény, Tévelygőnek hívó harang, Roskadónak testvéri hang. Elhagyottnak galambbúgás, Viharvertnek ereszet, Haldoklónak angyalsúgás: „Ne félj: fogd a kezemet”

Minden fakul, minden romlik, Márványvár is összeomlik. Bíborleplek ronggyá málnak, Dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, Mintha volna élő lelke!… Ez a könyv a Mózes bokra: Isten szíve dobog benne.

Ezért határozott így a Magyar Püspöki Kar, hogy 2008. a Biblia éve legyen. Föl akarja hívni az emberek figyelmét a Biblia olvasásának fontosságára. Isten azért intézte hozzánk ezt az üzenetet, hogy eligazítson bennünket, hogyan éljünk az ő világában. Aki ezt az eligazítást elfogadja – látjuk az emberiség történetéből – értékes, boldog ember lesz. A Biblia tanításának mellőzésével nemcsak Istentelen, de embertelen is lesz az ember. Akik megpróbáltak Isten nélkül, Isten ellenére „boldog társadalmat teremteni” kegyetlen zsarnokokká váltak, és földi mennyország helyett pokollá vált körülöttük az élet. Most, amikor azon gondolkoznak az emberek, hogyan lehetne jobbá tenni az emberiséget, elő kellene venni a könyvek

könyvét, a Bibliát, és megismertetni az emberekkel, hogy eltaláljanak rajta keresztül Jézushoz, akit Isten a mi megszentelődésünkre, jobbá formálásunkra küldött a földre. Ha van benned Istenbe vetett hit, ha van annyi alázat, hogy utánanézel, mennyi sok jót adott az emberiségnek a Biblia által az Isten, akkor megpróbálsz Bibliát szerezni és megismerni belőle a teremtő Istent és az általa teremtett világot, és benne az ember feladatát is. A plébánián szívesen segítünk ebben. Ez a Biblia Év feladata is. Katona Pál plébános

Kedves Testvérek, Barátaink, bárhol az országban! röm számunkra, hogy sokan támogatják az Ö ablaküvegek építését, szívükön viselik egyházközségünk sorsát. Mindannyian tudjuk, több célra is folyik a gyűjtés, és minden számlánk szépen gyarapszik. Az itthoniak és az elszármazottak szinte erőn felül adakoznak. Ez erőt ad mindannyiunknak a folytatáshoz. Köszönjük, hogy erőt adnak nekünk. Az új ablaküveget sajnos még nem mertük Badalik Zoltánné Földeák, Sallai u. 18. Bakos Imre és cs. Földeák, Bajcsy-Zs. u. 24. Bugyi Dezsőné Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 39. Bugyi Istvánné Földeák, Bacsó B. u. 9. Dr. Buzás Péter Makó, Eötvös u. 32. Czene Károly Martfű, Béke u. 3. Gazdag Lászlóné Földeák, József A. u. 9/a Gulyás István Földeák, Vágóhíd u. 5.

megrendelni, nem áll még megfelelő összeg rendelkezésre még akkor sem, ha – mint ahogy írtuk – nagyon sokan adakoznak. Reméljük azonban, Isten megsegít, és a kellő időben mégis rendelkezésre áll majd a szükséges mennyiségű pénz. Ezért biztatjuk Önöket, segítsék továbbra is munkánkat. Köszönettel írjuk segítőink újabb névsorát.

Horváth József és cs. Földeák, Bacsó B. u. 7. Kisalaki Mihályné Földeák, Táncsics M. u. 15/a Lele Mihályné Földeák Móricz Zs. u. 26. Marczi Jenőné Abaújszántó, Arany J. u. 58. Molnár Mihályné Földeák, Arany J. u. 7/a Orosz Gábor Makó, Virág u. 3/b Orosz Lőrinc Debrecen, Szent A. u. 21. Rácz Jánosné Földeák, Táncsics M. u. 8.

Tisztelettel: dr. Varga Károly Az egyházközség Képviselőtestületének tagja

-7-

2008. február

Sándor Tibor 21223 NE 33 RD AVENUE AVENTURA, FL.33180 Simon Mátyás Földeák, Sallai u. 20. Sipos Anikó Hódmezővásárhely, Kistópart u. 1 6/3 Sipos János Földeák, Sallai u. 7. Tamás Gyula Makó, Sírkert u. 7/b Virág Zsolt Földeák, Achim A. u. 7.


-8-

8

FÖLDEÁK

1

MENTÁLHIGIÉNÉS TÜKÖR

A

dvent első napjaiban azért találkoztunk néhányan, hogy gyertyafénynél megidézzük a régi karácsonyok hangulatát, valódi tartalmát. A jelenlévők között voltak gyakorló és nyugdíjas pedagógusok, valamint más nyugdíjasok, akik mindannyian átélhették a régi és még régebbi karácsonyok élményét. Csillogó szemmel meséltünk és hallgattuk egymást, ahogy sorban nyitogattuk ki lelkünk kis fiókjait. Kézzel fogható ajándékokról szó sem esett, csak régi szokásokról, hagyományokról, családi összetartozásról. Közben a szeretet melegsége töltötte meg szívünket. Ezt az érzést erősítette bennünk néhány ismert irodalmi műből felolvasott idézet is. Ebben a meghitt légkörben került felszínre egy korábbi ötlet, hogy szervezzünk közös karácsonyi megmozdulást „Mindenki karácsonya” címmel. Nagy örömünkre az ötletet rajtunk kívül az önkormányzat is támogatta. Így kerülhetett sor az első közös ünnepi asztal megterítésére. Az az esti óvodások és iskolások kulturális műsora sokakat a főtérre csalogatott, ezért a falu lakosságának többsége részesült is a finomságokból. A hideg téli estén jóízűen kortyolgatták a forró fűszeres teát,

falatozhatták a friss kalácsot, és csemegézhettek szaloncukrot és sült tököt. A mosolygós arcok és a köszönő szavak arra buzdítottak bennünket, szervezőket, hogy új ötletekkel tovább bővítsük majd a rendezvényt. Ezután mindenki otthon, családi körben megünnepelte a karácsonyt, ki-ki a saját szokása szerint. Ismét eltelt egy év. Az új esztendő, reméljük, hogy mindenkinek jó egészséget, boldogságot, lelki megnyugvást hoz majd. Ez utóbbi megvalósulásához nyújt segítséget a Biblia éve kapcsán elindított, három előadásból álló sorozat. Az elsőn Katona Pál plébános úr beszélt arról a fontos útravalóról, feladatról, amit a Biblia szab ki számunkra. Az elmúlt hetek ünnepi hangulata után mindenki elfogadhatónak érezte ezt az útmutatást, kérdés az, hogy a mai világban képesek leszünk-e megtartani. Megerősítést kaphatunk még két további előadáson is. Először a református egyház tiszteletese, majd az adventista közösség lelkésze nyújt ebben számunkra segítséget. Nyitott szívvel és lélekkel készülünk rájuk. Földeáki Mentálhigiénés Egyesület Vízhányó Ferencné

Meghívó 2008. február 26-án délelőtt 10 órakor a Baba-Mama klub következő találkozóján Tóth Erika a Családvédelmi Szolgálat védőnője lesz a vendégünk, aki előadást tart a fogamzásgátlásról általában, a szoptatás alatti fogamzásgátlásról és a terhesség-megszakításról, stb… a Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Védőnők A téli C-vitamin pótlásáról

S

okan nem veszik komolyan azt a tanácsot, hogy főleg télen fogyasszunk minél több C-vitamint tartalmazó ételt, gyümölcsöt, zöldséget. Pedig a Cvitaminra nagy szüksége van a szervezetnek. A testünk által hasznosított C-vitamin (aszkorbinsav) mennyisége függ az egyén egészségi állapotától, és az életkorától. Nagyobb a vitaminigénye a fejlődő, vagy elgyengült szervezetnek, a várandós és a szoptató anyának, az idős embereknek, illetve a dohányosoknak. A C-vitamin vízben oldódó vitamin, amit a szervezet nem képes tárolni, és a nem hasznosított mennyiség a vizelettel távozik. A pótlásról folyamatosan kis adagokban kell gondoskodni. A megfelelő napi adagot (átlagosan 100 mg), nem könnyű pusztán táplálkozással biztosítani, hiszen az élelmiszeriparban alkalmazott technológiák sokszor nem segítenek a vitaminok „túlélésében”. A C-vitamin nagyon

-8-

sérülékeny, hő, fény, oxigén és egyes fémek hatására könnyen bomlik. A C-vitamin vírusölő, segít a betegségek megelőzésében, erősíti az immunrendszert, növeli az antibiotikumok hatását. A náthás téli hónapokban ajánlatos a napi mennyiséget meghaladó (200-400 mg) vitaminbevitelről gondoskodni, többszöri gyümölcs vagy saláta, esetleg citromos tea formájában. A legtöbb Cvitamint a citrusfélék mellett a kivi, az alma, a zöldségek közül a héjában főtt burgonya, a savanyú káposzta, a hagymafélék, a zöldpaprika tartalmazza. Tehát, ezeken a téli fényszegény napokon kedélyállapotunk és közérzetünk is romolhat, ezért két jó tanács: öltözködjünk az időjárásnak megfelelően, és a vitaminok segítségével együk magunkat egészségesre!

2008. február

TBM


-9-

FÖLDEÁK

1

9

EMLÉKEZÉS BÁNSZKI TAMÁS SZÜLETÉSÉNEK 115. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A

Művelődési Ház és könyvtár, valamint a Bánszki-rajongók segítségével méltán köszöntöttük a jeles évforduló alkalmából megjelenteket. Napokkal előtte dr. Bogoly József Ágoston és Puruczky József, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói lelkesen válogatták össze a kiállítás képeit, nagy gondossággal helyezték el a paravánokon. Valamint a Rácz Berta és Rácz Sándor által Földeák községnek adományozott 28 Bánszki-képet is. A koszorúzás 16 órakor kezdődött Bánszki Tamás sírjánál. A Művelődési Ház nevében Farkas Sándorné mondott néhány gondolatot, és koszorút helyezett el a község lakói nevében. Visszatérve a kultúrházhoz, a terembe lépve egyik ámulatból a másikba estünk a szép képek láttán. A nagy létszámú közönség érdeklődve nézte a képeket. Majd helyfoglalás után Vass Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket. Néhány gondolattal méltatta a Tanár úr életútját, munkásságát. A megnyitó dr. Bogoly József Ágoston kandidátus irodalomtörténész előadásával kezdődött. „A népélet és a táj emlékezete Bánszki Tamás festészetében”. Az az érzésem, ha most ezt az előadást a Tanár úr hallotta volna, vagy netán „odafönt” hallja, akkor azt hiszem, úgy gondolja, nem hiába dolgozott életében. Nem hiába festette a tájat, az embereket, a lovakat olyan gyönyörűen, ahogy ma már nem lehet lefesteni, rajzolni, mert ma már ilyeneket nem látni. Nem hiába hordozta a hóna alatt az összecsukható székét, a rajzlapokat, ecsetet. Ha valami megragadta, már rajzolta is, tette a mappába. Az előadó olyan nagyszerű mondatokkal méltatta Bánszki Tamás művészetét, szinte magával ragadta a

A

hallgatóságot. A realista előadásában mozogtak az emberek a cséplőgépeknél, a lovak ekébe vagy kocsiba dőltek, a felkelő nap megvilágította a szántó embert, a pihenő állatokat. Mélyre ható gondolatok, Hunor, Magyar üldözik a szarvasgímet, a házvégek, tanyák, patakok, hidak bemutatásában. A csendélet, palántázás, mind-mind a múltunk, amit Bánszki Tamás művészetével hagyott ránk. Ilyen gyönyörű előadás után azt hiszem, még jobban tiszteljük, becsüljük Bánszki Tamást, és büszkék leszünk falunk szülöttjére. Vass Imre polgármester megköszönte Rácz Berta által ajándékozott képeket. Virággal köszöntötték az adományozót, és ajándékkal kedveskedtek a kiállításra kölcsönadott képek tulajdonosainak. Az ott levő igen nagy létszámú közönséget teával és pogácsával kínálták, akik érdeklődéssel nézték a képeket. Gratuláltak dr. Bogoly József Ágoston előadásához. Szombaton 9-18 óráig, vasárnap 9-12-ig volt nyitva a kiállítás. Hétfőn jöttek osztályonként az iskolások, szerintem nagy élmény volt számukra. Puruczky József tanár úrral vállaltuk a képek bemutatását, amit érdeklődéssel hallgattak a gyerekek. No meg az egész óvoda ellátogatott. Kíváncsi volnék egy-egy osztályra milyen benyomást keltettek a képek és milyen volt a bemutatás. Azt hiszem, összesen a néhány száz látogató elégedett volt. Megköszönöm az ő nevükben a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak a szervezést, dr. Bogoly József Ágoston munkáját. Puruczky József lelkes segítségét, Rácz Berta és Sanyi bácsi ajándékát, és azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az emlékkiállítás sikeréhez. Fodor Imre

2008 – A RENESZÁNSZ ÉVE

fenti cím arra ösztönzi a Földeák újság szerkesztőbizottságát, hogy méltóképpen megünnepelje a magyar reneszánsz és a magyar történelem kiemelkedő egyénségének, Hunyadi Mátyásnak emlékét. Ebből az alkalomból három fordulós vetélkedőt hirdet meg az újság felnőtt olvasói számára. A következő három hónapban megjelenő újságban 3-3 kérdést teszünk fel a lap olvasóinak Mátyás királlyal és a reneszánsszal, mint művészettörténeti korszakkal kapcsolatban. Ezek a kérdések némi kutatást, vizsgálódást igényelnek a kor történelmében. A helyes megoldást beküldők között a 2008. évi falunapok alkalmával az ünnepi testületi ülésen adjuk át az értékes díjakat. Az 1. forduló kérdései: 1. Mikor és hol koronázták meg Mátyást? (év, hónap, nap)

-9-

2. Miért került Prágába Hunyadi Mátyás és ki tartotta őt fogságban? 3. Ki volt a nádor Mátyás megválasztásakor és ki töltötte be később ezt a tisztséget? Beküldési határidő: minden hónap 20a., a Művelődési Ház vagy a Könyvtár címére kérjük beküldeni (A vetélkedőben a Földeák újság szerkesztőségének tagjai és hozzátartozói, a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói és családtagjai nem vehetnek részt.) A vetélkedő díjazását eddig a következő szponzorok támogatják: Gorzsa Zrt. Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Földeáki Önkormányzat Szerkesztőség

2008. február


- 10 -

10

1

FÖLDEÁK A LÉLEK ZENÉJE

I

lyen címmel érkezett meghívó a Művelődési Ház és Könyvtár keretében megrendezett előadásra. Igen jó időjárás volt, a kertben tevékenykedtem, a feleségem szól: apa, nem indulunk, ugyanis megfeledkeztem az előadás időpontjáról. Összekaptam magam és indulás! Szinte alig volt hely a tükörteremben, rövidesen megkezdődött az előadás. Bemutatkoztak az előadók, előtte Farkas Sándorné Marika köszöntötte őket, és a megjelenteket a kávéházi esték keretében történő rendezvényen. Farkas Éva és kislánya Farkas Eszter Abigél mutatkozott be közel egy órás előadás keretében. Őket már hallhattunk a falunapi megnyitón is szerepelni. Azt gondolom, hogy akik ezen a szép estén ott voltak, elfeledték az aznapi gondjaikat-bajaikat, nyugodtan mondhatom, még a fájdalmaikat is. Hiszen olyan megható volt, hogy minden számot lelkes taps követett. Művészi előadás keretében hallhattuk a zene bemutatását, az előadó hangsúlyozta, hogy a zene világnyelv, és ezt mindenki

érti. Kodály Zoltán érdemeit méltatta a zeneoktatás elismerésében. Énekeik a békéről, szeretetről szóltak, bámulatra méltó énekek, amit kánonban előadott a kislány és édesanyja. Mi felnőttek is szájtátva hallgattuk a kislány meséjét az énekesmadárról. A „Honfoglalás” c. filmből énekelt dalból „Kell még egy szó, egy ölelés, szállj, szállj sólyom szárnyán „ A dal hallatán Demjén Ferenc is pirosra verte volna a tenyerét, azt hiszem. Az előadást megköszönve kávét és süteményt kínáltak, a kávéba Lóczi Feri ajándékát, skót whiskyt, amit szívesen megköszöntünk. Mindenki ragyogó szemmel állt fel, még itt-ott könnycsepp is kicsordult. Odamentem, gratuláltam az édesanyának és 8 éves kislányának, puszit adtam homlokára, mondtam, Földeákon csillag született. Ez a szép este emlékünkben sokáig él. Sikerekben gazdag életet kívánunk Abigél. Fodor Imre

GALAMBBEMUTATÓ FÖLDEÁKON

2

008. január 18-19-én GALAMB-BEMUTATÓT tartottunk a Művelődési Ház nagytermében. A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének tagjai és a helyi tenyésztők hozták díjnyertes vagy érdekes, értékes galambjaikat. Bakos Adrienn, Bajusz Mihály és Gulyás Ferenc szervezői munkájának köszönhetően a két napon keresztül közel húsz galambfajtát, láthattak az érdeklődők, csoportos és egyéni elhelyezésben. Emellett érdekes programokkal várták a látogatókat, felnőtteket, diákokat és természetesen a galambászokat is. Nem csalódtunk, mert meglepően szép számban képviseltette magát a falu apraja-nagyja a rendezvényen. Nagy örömmel fogadtuk az iskolás, óvodás csoportokat, ezúton is köszönjük a pedagógusoknak, hogy lehetőséget nyújtottak a gyermekeknek, hogy a délelőtti órákban ellátogathassanak a bemutatóra. A 200 galamb megtekintésén kívül aktívan részt vettek a programokon, versenyeken. Előadásokat hallgathattak, az alkotóházban pedig kreatív feladatok várták őket. Emellett „páva-párunk” is nagyon nagy sikert aratott a látogatók körében. A bemutató programjai között szerepelt Dr. Molnár Gyula /Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület/

előadásában: Madarászok a Dél-alföldön, valamint Benk Ákos főiskolai docens prezentációja a „galambokról általában”. Védett madarakról szóló ismeretterjesztő anyagokat mutatott be a Csemete Egyesület. Kiállítás volt és még mindig megtekinthető a helyi képzőművész-szakkör műveiből. Köszönetet szeretnénk mondani kitartó segítőinknek: Hegyi Renátának, Gulyásné Száraz Melindának, Ménesi Gábornak, Plavkity Dácsin Dusánnénak, Stáhlné Magdi néninek, Papp Noéminek, Kiss Helgának, Varga Krisztinának, Lakatos Angélának, Piros Dávidnak, Machan Csabának, Nagy Imrének és mindazoknak akik segítettek a lebonyolításban, pakolásban. Szponzoraink: Görbe József, Hoffmann Gábor, Horváth István, Kardos Sándor, Kocsis János, Lakatos István, Mátrix Bau 2002 Bt., Szabó József, Ifj. Szecskó Lajos, Vass István, Wéber Péter, Vadásztársaság és Domjánné Krisztina. Ezúton is köszönjük a segítségüket! Bajusz Mihály, Gulyás Ferenc és a Művelődési Ház és Könyvtár

KÖSZÖNET Több szülő nevében írom a sorokat. Ezúton szeretnénk megköszöni a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak és a kísérő pedagógusoknak, hogy lehetővé

- 10 -

tették a látogatást és segítették a diákokat a galambkiállításon. Hatalmas élménnyel tértek haza! Köszönjük a kiállítóknak az apró ajándékokat is. Szülők

2008. február


- 11 -

FÖLDEÁK

1

11

HORGÁSZHÍREK A Földeáki Horgászegyesület 2008. március 1-jén 19 órai kezdettel rendezi meg hagyományos HORGÁSZBÁL-ját Vacsora:  filézett pontyhallé  rántott szelet petrezselymes burgonyával  párolt káposzta Zene: Vidéki Haverok Belépőjegy: 2000.- Ft Jegyek válthatók: február 25-ig a Művelődési Házban

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Az egyesületben történt és tervezett eseményekről az egyesület nem hivatalos honlapján is lehet tájékozódni: foldeakito.extra.hu

Főzzünk együtt új játszóteret! Az UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. ismét útjára indította a „Főzzön játszóteret! játékot, amely 2008. január 15-től augusztus 15-ig tart. Minden olyan település pályázhat, amely összegyűjti és beküldi legalább 1000 g Knorr Delikát 8 vonalkódját. Ezek között a települések között az adott időszakban 7 játszóteret sorsolnak ki. A nyolcadik játszótér azon a településen épül fel, ahonnan a legtöbb pályázatot küldték be. Szeretnénk, ha Földeák is bekapcsolódna a játékba, ezért kérünk mindenkit, hogy gyűjtse a Delikát 8 tasakokat! A tasakok leadhatók a Művelődési Házban, vagy az élelmiszerboltok pénztárainál.

ÖTLETMORZSÁK Kassai szelet Hozzávalók: 5 dkg porcukor, 20 dkg liszt, 1 egész tojás, 1 evőkanál kakaópor, 5 dkg margarin, 1 dl tejben elvegyített szalalkáli. Töltelék hozzávalók: 3 dl tej, 5 dkg liszt, 3 csomag vaníliás cukor, 30 dkg margarin, 30 dkg porcukor, 5 tojásból piskóta, 2,5 dl tej, fél dl rum. Máz hozzávalók: 1 egész tojás, 3 evőkanál kristálycukor, 2 evőkanál kakaópor, 5 dkg margarin. Elkészítés: A szükséges hozzávalókat összegyúrjuk, két lapra osztva kinyújtjuk és kisütjük. Töltelék: A tejet, lisztet, vaníliás cukrot felfőzzük krémnek. A margarint a porcukorral habosra keverjük és hozzáadjuk a kihűlt krémhez. Közben 5 tojásból piskótát

sütünk a szokásos módon. Összerakás: Az egyik barna lapra rákenjük a fele krémet. Majd 2,5 dl tejbe fél deci rumot öntünk és rálocsoljuk a piskótára. Ezt aztán a krémre helyezzük, majd újból krém következik és végül a másik barna lap. Utoljára csokimázzal vonjuk be. Máz: 1 tojást 3 evőkanál kristálycukorral és 2 evőkanál kakaóporral lassú tűzön kavargatva összeolvasztjuk, utána 5 dkg margarint teszünk bele, megvárjuk, míg elolvad, jól összekavarjuk, és még melegen a tészta tetejére kenjük. Ferencziné

Meghívó

Született:

A Földeáki Polgárőr Egylet 2008. február 27-én (szerdán) 17 órai kezdettel Közúti közlekedési szabályok változása című tájékoztató jellegű előadást tart a Művelődési Házban. Az előadásra minden közúti közlekedőt várunk (Mg. vontató, személygépkocsi, kerékpáros, stb) Előadó: Makó Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályvezetője

Gera Róbertnek és Hajnal Csillának (Földeák, Vásárhelyi u. 67) 2008. 01. 03-án Gréta Neparáczki Zoltának és Kis Editnek (Földeák, Táncsics u. 7.) 2008. 01. 24-én Kristóf Kiss Ferencnek és Rigó Tündének (Földeák, Damjanich u. 16.) 2008. 01. 30-án Eszter nevű gyermeke. Gratulálunk!

A tájékozottság fél siker a szabályos közlekedésben! Polgárőr Egylet vezetősége - 11 -

2008. február


- 12 -

12

-

Februári akciós ajánlata Delikát 8 ételízesítő 250 g 349.- 1396.- /kg Hohes C több ízben 1 l 305.- 305.-/l Lays Chips 90 g több íz 159.- 1767.-/kg Merido kávé 250 g 389.- 1556.Karaván kávé 250 g 379.- 1516.-/kg Farmer tejföl 375 g 165.- 440.-/kg Ráma tégla + pudingpor 500 g 279.- 558.-/kg Oké tehéntúró 250 g 235.- 940.-/kg Pöttyös túró rudi natúr ét és tej bevonóval 59.1967.-/kg Decemberi nyereményjátékunk nyertesei: Díjaink Wéber üzlet

Kis Wéber Wéber Csemege

5000.Ft-os díj Hajdú Zoltánné Táncsics M. u. Bartha Ildikó Fürst S. u. Kovács Istvánné Ady E. u.

1

FÖLDEÁK

3000 Ft-os díj Kiss Csaba József A. u. 66.

2000 Ft-os díj

Horváth Mónika Bajcsy u. 13. Szabados Istvánné Ady E. u.

Balázs Margit Fürst S. u.

Hajnal János Kossuth u. 16

-

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682 Szén, tűzifa, cement, mész, nádszövet, szigetelő, pala, fa és műanyag nyílászárók, valamint tégla kapható. Homok, sóder megrendelhető. Kiszállítás kisés nagyteherautóval. Horváth István teherfuvarozó, tüzelő- és építőanyag-kereskedő.

Folyamatosan érkezik a tavaszi felnőtt és gyermekruha a Bálás Boltba! Tavalyi áron kapható még textil- és eldobható pelenka, popsitörlő. Földeák, Vásárhelyi u. 4.

Nyerteseinknek gratulálunk!

Mihály Bt Autósiskola Moped; A; B; C; CE kategóriás tanfolyamokat indít 2008. február 19-én este 5 órakor a Művelődési Házban. Tájékoztatás a helyszínen. Előzetes érdeklődés: Tel.: 30/4495-911; 30/9436-184

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT FÖLDEÁKON Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574 06-30-5487036. Halottszállítási ügyelet: 06-30-565-8384

Manikűr, pedikűr, műkörömépítés Juhász Anita kéz- lábápoló és műkörömépítő Bejelentkezés és időpont-egyeztetés: 06-30/4065958 Hívásra házhoz megyek! 1973-as építésű ház eladó vagy makói házra cserélhető. Tel: 06-30/426-1535 Kétszobás, erkélyes, téglaépítésű, gázfűtésű, IV. emeleti lakás (57 m2) eladó Szeged-Tarján központjában, jó helyen. Érd: 06-70/565-3097

Meghívó „Uniós források öntözés és vízgazdálkodás fejlesztésére Földeák térségében” címmel tájékoztatást és konzultációt tart Balla Iván a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat ügyvezető igazgatója.

2 db téli autógumi felnivel olcsón eladó. (155/70R13) Érd: 30/668-6512

Virágzásra alkalmas amarilliszhagymák eladók. 62/295-426

Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27

Földeák, Vásárhelyi u. 44. Tel: 06-62/294-008 Mobil: 06-30/636-2079; 06-30/498-1169

Csordás Istvánné Érmellék 10.

Friss zsír 300 Ft/kg és egy 175 l-es 4 éves hűtőszekrény eladó. Makói u. 49. Tel: 06-30-581-79-39

Joó kárpitos üzlet ajánlata: Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Helyszín: Művelődési Ház Földeák Időpont: 2008. február 20. szerda 18 óra Vakcinázott (Baromfipestis, Gumboró és Marek betegség ellen) napos és előnevelt csibe előjegyezhető. Kotárka Tápbolt József A. u. 16.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szerkesztőségi üzenetek

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, a drága feleség, édesanya, nagymama GILINGER ISTVÁNNÉ SZABÓ MÁRIA temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Gyászoló család

A következő lapzárta: 2008. március 3.

- 12 -

A cikkek és hirdetések leadási határideje:

2008. február 29. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

2008. február

„ANITA KOZMETIKA” Kellemes környezetben, professzionális termékekkel várom vendégeimet Földeákon, a Pacsirta utca 5. szám alatt. Bejelentkezés és időpont-egyeztetés: Horváthné Gyenge Anita kozmetikus 06-20/44-23-988

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Bugyi Pálné, Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Koncz Imre, Terjékné Borbíró Mária, Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: muvhaz@muvhazfoldeak.koznet.hu Nyomdai előkészítés: Vízhányóné Kurunczi Mária Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban

Földeák újság 2008.  

Földeák újság 2008. február

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you