Page 1

FÖLDEÁK

-1-

1

FÖLDEÁK

20. évfolyam 10. szám

I. cikkely

A helyi önkormányzat lapja II. cikkely

2013. október

OKTÓBER - SZÜRETELÉS BETAKARÍTÁS

Keszthelyi Zoltán: Őszi bíztatás (részlet) Te, boldog ősz, bíztasd a körtefát, hogy Bőségesen teremjen évről-évre, Ó, piros ősz, bíztasd a kiscsikót is, Hogy növekedjék ifjú szenvedélyre, Bíztasd, becézd a mező végtelenjét, Hogy égig érjen milliom virága, Serkentsd a langyos felhőt, hadd ömöljék Csírázó magba, száraz füre-fára.

2. oldal: 3-5. oldal: 6. oldal: 7. oldal: 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11-12. oldal

Tartalom: Október 6. , Október 23. Önkormányzati hírek FEESZI hírek Iskolai Mozaik Egyházi oldal Művelődési Ház hírek, MOBIL hírek, Beérkezett cikkek Ötletmorzsák, Köszönetnyilvánítások Hirdetések Hirdetések - 1 2013. -

október

A régi római év 31 napból álló, nyolcadik hónapja a latin „octo” (nyolc) szóból kapta nevét, és csak Julius Caesar óta - a január és február hónapok beszúrását követően - lett a tizedik a hónapok sorában. Mivel - a szökőévek kivételével - október elseje az év 274. napja, e hónap a hét ugyanazon napján kezdődik, mint a január. Az európai népek körében az október - hasonlóan a szeptemberhez - elsősorban a betakarítás, a szüret időszaka, de számos egyéb mezőgazdasági tevékenysége ilyenkor végeznek el sort. A következő év bő termése érdekében a földek alapos megtrágyázása javasolt. Valamint ekkor van az őszi vetés ideje is, nálunk erre Gál napját (16-át) tartják a legalkalmasabbnak. Az október, azaz a bor hónap, azt az időszakot jelenti, amikor egykoron a szőlőből a taposókádakban préselték a mustot. Nálunk régen az októbert Mindszent havaként vagy Őszhóként ismerték. Az évnek ebben a szakában elődeink szabadon ehettek, ihattak minden kedvükre valót, különösen sülteket, borokat, mustot, kecsketejet és juhtejet. „Eljött a szüret, Itt van. Jó pohár mustot ittam. Lepényt is ettem, édest, igazi túrós bélest.” (Kányádi Sándor) Az októberi időjárás és egyéb jelek megfigyelése alapján az évszázadok során számos népi regula alakult ki. A népi időjósaink az októberi kövér nyulakból hosszú télre, nagy hóra számítottak. Orsolya napja is megjelenítette a téli időjárást. Amilyen idő volt az ezen a napon, olyan telet várhattak. A fákról nehezen lehulló falevelekből kemény hideget, s a következő évben sok hernyót és kevés gyümölcsöt jövendöltek.


2

-2-

FÖLDEÁK

1

OKTÓBER 6. Aradi vértanúk napja – nemzeti gyásznap Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján, Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúja lett: Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey

Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos Pesten ezen a napon végezték ki Batthyány Lajos miniszterelnököt. Kivégzésének helyszínén 1926-ban örökmécsest avattak fel. A kormány 2001-ben ezt a napot nemzeti gyásznappá nyilvánította.

Meghívó Földeák község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1956-os forradalomra történő megemlékezés községi ünnepségére 2012. október 22-én, kedden 13.00 órakor Program: - Zászlófelvonás, - Koszorúzás a Hősi Emlékműnél - Emlékműsor a Művelődési Ház nagytermében.

- 2 2013. -

október


-3-

FÖLDEÁK

1

3

Önkormányzati hírek Földeák község Önkormányzatának képviselőtestülete 2013. szeptember 11. napján tartotta rendes ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Vass Imre polgármester megtartotta tájékoztatóját, mely alapján 2013. június 26-i rendes ülés óta az alábbi fontosabb események történtek: Július 8-án honosítás, állampolgársági eskü levétele (2 fő) Július 10-én DAREH közgyűlésen vett részt Orosházán. Július 12-én a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén, valamint Polgármesteri Fórumon vett részt Csanádalbertin. Július 13-án a Földeáki Torna Club futball szakosztály évadzáró rendezvényén volt. Július 23-án és 30-án, valamint augusztus 6-án szennyvíz-koordináción vett részt Makón. Augusztus 07-én a Fürst S. utca lakóinak javaslattételére került sor az új utcanévre a Községházán. Augusztus 08-án - a Gorkij sor és a Sallai utca lakóinak javaslatai az új utcanévre, az október 05-i „Földeáki Maraton” tömegsportrendezvény megbeszélése. Részt vettek: Molnár János, Hoffmanné Lele Anikó, Wéberné Bandur Rozália. Augusztus 13-án Szennyvíz-koordináción vett részt Makón. Augusztus 15-én a Makó város és Térsége Szennyvízcsatornázásának és Szennyvíztisztításának Megvalósítására Létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén vett részt Makón. Augusztus 19-én Szent István és az államalapítás községi ünnepe volt a Szent László király Egyházközség és az Önkormányzat szervezésében. Erdélyi vendégek érkezése a településre. Augusztus 21-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. Augusztus 23-án - Autópálya-mérnökséget ellátó ivóvízvezeték műszaki átadásán vett részt, - Búcsúesten vett részt az erdélyiekkel. Augusztus 26-án intézményvezetői megbeszélést tartott.

- 3 2013. -

Augusztus 27-én a Belügyminisztérium munkatársaival helyszíni megbeszélésre került sor a Községházán a Közös Hivatal feladatairól, létszámáról, finanszírozási problémáiról. Augusztus 28-án a pedagógusok tanévnyitó értekezletén vett részt. Augusztus 30-án az Anyatejes táplálás Világnapja rendezvény megtartására került sor Csányiné Bakos Erzsébet védőnő és a FEESZI szervezésében. „180 éves a lelei oktatás” oktatási konferencián, Maroslelén vett részt. Szeptember 02-án részt vett - a Tanévnyitón az általános iskolában. - a „Szegénység és adósság mentálhigiénés problémái, illetve csődgondnok, magáncsőd intézménye” címmel Majoros Márta szociálpszichológus előadásán a Községháza dísztermében. Szeptember 03-án az egészséges ivóvizet biztosító konténer műszaki átadására, átvételére, üzemeltetésre, átadására került sor, ezt követően szennyvíz-koordináción vett részt Makón. A képviselő-testület módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét. Tájékoztatót tárgyalt meg és fogadott el a Körjegyzőségi Hivatal, illetve a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról, valamint az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Jóváhagyta az Önkormányzat 2013-2017. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Jogszabályváltozás miatt rendeletet alkotott a közterület használatáról, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. Csatlakozott a Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez 250.000 Ft üzletrész vásárlásával. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése által elfogadott, a DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modelljei közül a szakértő által megvalósításra javasolt a „vegyes modellt” tartalmazva jóváhagyta.

október


1 FÖLDEÁK Hozzájárult a 2013. szeptember 1. napjától 2013. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. november 30. napjáig tartó időtartamra 5 fő hosszú időtartamú közfoglalkoztatott alkalmazásához, az A képviselő testület a Nemzeti Erőforrás Önkormányzat kötelezően ellátandó, illetve önként Minisztériummal együttműködve 2014. évre Bursa vállalt, a lakosságot, vagy települést érintő feladatok Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati elvégzésére. Ösztöndíjpályázatot írt ki. További tudnivalók: A Honvédelmi Minisztérium az arzén-, bór-, http://www.emet.gov.hu/bursahatárérték szennyezettség feletti vízellátással hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazatrendelkező településeken a biztosítja az átmeneti 2014, valamint a www.foldeak.hu címen érhetők el. vízellátáshoz szükséges berendezéseket. Az ASR 10/40 M konténerizált víztisztító és vízkiadó OTP LTP elszámolásával kapcsolatos felhívás! berendezés átadása az önkormányzat részére 2013. szeptember 3-án megtörtént. Honvédelmi Minisztérium és Földeák Község Önkormányzata Tisztelt Ügyfeleink! között létrejövő Ingó használatba adási szerződést A csatornázási beruházáshoz kötött lakástakarék szerződések jelentős részében a lakáscélú igazolás jóváhagyja. számlabemutatási határideje 2013. december 31-én lejár. Az Önkormányzat és a Makó Térségi Víziközmű Kft. Tekintettel arra, hogy sok helyen nem várható a bekötési között létrejövő víztisztító konténer üzemeltetési munkálatok elvégzése ez év végéig, lehetőség van a vízjogi engedély beszerzésére és üzemeltetésére határidő meghosszabbítására 2014. június 30-ig. Kérjük vonatkozó együttműködési megállapodást érintett ügyfeleinket – személyes irataik, és az LTP jóváhagyta. szerződésük számával – keressék fel az OTP Bank Makói Támogatási igény benyújtásáról döntött a fiókját a befejezési határidő meghosszabbítása céljából. működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő Sárvári László támogatására.

4

-4-

Fiókigazgató

Tulajdonosi hozzájárulását adta kettő lakos részére az ingatlan előtt lévő nyílt vízelvezető árok zárttá tételéhez azzal a megkötéssel, hogy a zárttá tett rész alá elhelyezett áteresz biztosítsa a csapadék, valamint a belvíz szabad folyását a vízelvezető árokban. Komlóska Község Önkormányzatának megkeresésére a képviselő testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakításával, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyet ért, és arra kéri az egyházi és világi vezetőket, hogy támogassák, és tegyék lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent Anna téren. A HPV elleni védőoltás támogatásáról szóló rendelet módosítására került sor, melynek indoka az intézményeink névváltozásának átvezetése. Tulajdonosi hozzájárulását adta a Démász Prímavill Kft. részére, a Köztársaság tér F1 jelű szennyvízátemelő villamos energia ellátására (emelt betáplálás, normál betáplálás) szolgáló, új földkábeles csatlakozó vezeték kivitelezési tervei alapján végzett, kivitelezési munkák által érintett önkormányzati ingatlanok, utak vonatkozásában. - 4 2013. -

Tájékoztató az őszi lomtalanításról A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. értesíti Földeák lakosságát, hogy 2013. október 26-án, szombaton lomtalanítást végez a község területén. A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon legkésőbb reggel 600 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést ne akadályozza. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl. nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezések és készülék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg, stb). A későn kihelyezett hulladékot valamint, az építési törmelékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek, autógumik) elszállítása nem áll módunkban. Lomtalanítással kapcsolatos információ a (06-62) 425231-es telefonszámon kérhető, illetve Budai Zoltán 0630/563-15-11-es telefonszámon. Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

október

Tisztelettel:


1 5 FÖLDEÁK Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma 2013. szeptember 12-én tartotta soron következő ülését, amelyen döntött az ösztöndíjak odaítéléséről. -5-

A Kuratórium döntése alapján a következő felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók részesülnek öt hónapon keresztül havi 7.000 Ft-os ösztöndíjban. Bálint Nikolett Bugyi Szabolcs Kecskeméti Fanni Vízhányó Krisztina Zsarkó Dániel Péter

Földeák, Bacsó B. u. 24. Földeák, Arany J. u. 3. Földeák, Bajcsy Zs. u. 37. Földeák, Kossuth u. 3. Földeák, Rózsa u. 4.

A Kuratórium döntése alapján a következő középiskolai tanulók részesülnek tíz hónapon keresztül havi 4.000 Ft-os ösztöndíjban. Balázs Bence Tibor Földeák, Gagarin u. 6. Bugyi Dorina Földeák, Arany J. u. 3. Juhász Marcell Földeák, Vásárhelyi u 69. Csányiné Bakos Erzsébet Kuratórium Elnöke

Policemail Bűnmegelőzési Hírlevél CSMRFK

Október fényképes igazolványát, jelvényét. Megtakarított pénzüket, Az ENSZ 1991-ben hirdette meg az „Idősek Világnapját”, ékszereiket, értékeiket minden esetben elzárva kell tartani. és az óta a Föld szinte minden országában megemlékeznek Az általuk értékesnek tartott tárgyakról ajánlatos listát október elsején a szépkorúakról. Demográfiai adatok vezetni, feltüntetve azon a legfontosabb jellemzőket, szerint jelenleg a Földön körülbelül hatszázmillióra tehető paramétereket. az e korosztályhoz tartozók száma. Magyarországon Egy megbízható szomszéd nagyban hozzájárulhat hozzávetőleg minden ötödik ember időskorúnak számít, személyes biztonságukhoz, hisz adódhatnak olyan vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet. helyzetek, amikor az ilyen jellegű segítség nélkülözhetetlen. Szükség esetén pedig, azonnal hívják a A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a városi 107-es, 112-es segélyhívókat! rendőrkapitányságokkal közösen kiemelt figyelmet fordít ezen korosztály, valamint az egyedül élők biztonságának megteremtésére. A „Nagyszüleink biztonsága” elnevezésű A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az „Idősek bűnmegelőzési program évek óta sikerrel működik a Világnapja” alkalmából 2013-ban elkészített egy szépkorúaknak szóló prevenciós plakátot. A brosúrát nyugdíjas klubok meghívásainak eleget téve. október hónapban a rendőrkapitányságok a hatvan év Az első és legfontosabb gondolat, hogy idősebb felettiek által leglátogatottabb intézményekben fogják rokonainkra, ismerőseinkre, szomszédunkra folyamatosan kihelyeztetni. Továbbá a TÁMOP 5.6.1.C/11-2 „Csongrád kiemelt figyelmet kell, hogy fordítsunk. Hívjuk fel megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az figyelmüket arra, hogy a lakókörnyezetükben feltűnő áldozatsegítés érdekében" nyertes pályázat lehetőséget idegeneket kísérjék figyelemmel, esetleges közeledésüket biztosított négy bűnmegelőzési film leforgatására, melyek egészséges bizalmatlansággal fogadják. Fontos közül az egyik kifejezetten az idősek védelme témában hangsúlyozni, hogy otthonaik ajtaját minden esetben be készült el. kell zárni kulccsal, a becsukás nem nyújt megfelelő védelmet! Házalókat, táskából áruló személyeket ne EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA engedjék be a lakásba. A tőlük való vásárlás is komoly ÉRDEKÉBEN! kockázattal járhat, mert lehet, hogy csalóval állnak szemben. Amennyiben pénzváltás ürügyével csengetnek be Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály hozzájuk, ajánlatos visszautasítani a kérést, mert Rendőrségi segélyhívó: 107 előfordulhat, hogy hamis bankjegyet akarnak felváltatni, Központi segélyhívó: 112 vagy trükkös tolvajokkal van dolguk. Ha a látogató www.bulisbiztonsag.hu hivatalos szervre hivatkozik, kérjék, hogy mutassa meg TELEFONTANÚ: 06/80/555-111 barka@csongrad.police.hu - 5 2013. -

október


6

-6-

FÖLDEÁK

1

FEESZI hírei SZŰRŐVIZSGÁLAT MAMMOGRÁFIÁS EMLŐRÁK SZŰRÉS 2013. Október 21-én (Hétfőn) 8:00 óra és 15:00 óra között ingyenes mammográfiás emlőszűrés lesz az Egészségház előtti területen (Földeák, Szent László tér 8. sz.). A szűrővizsgálaton behívólevéllel rendelkező hölgyek vehetnek részt (akik azt előzetesen postai úton megkapták). Kérem, a vizsgálatra mindenki szíveskedjen magával hozni a behívólevelet, és a TAJ kártyát. Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, sokkal ritkábban férfiakban is előfordul. Az egész világon a nők összes daganatának 22%-a emlőrák, Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az előfordulási gyakoriság folyamatosan nő, a legtöbb beteg a 45-65 éves korcsoportba tartozik. Azon nők esetében, akiknél a Ezért nagyon fontos, hogy minden érintett korú, panaszmentes nő éljen a lehetőséggel és járjon rendszeresen, 2 évente mammográfiás szűrésre.

család anyai ágon érintett a betegségben, a szűrés még fontosabb! Az emlőráknál – mint a legtöbb tumornál – a terápia eredménye annál hatékonyabb, minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. A mammográfia jelenleg az a vizsgáló módszer, amely a legnagyobb pontossággal alkalmas az emlődaganatok korai felfedezésére, a szűrésre. A mammográfiával már korai stádiumban lényegesen jobban felismerhetőek a kóros elváltozások, és a rákmegelőző állapotok. Az emlőrák többnyire fájdalmatlan, és ez az, ami miatt a betegek sokszor nem fordulnak azonnal orvoshoz. Van az emlőráknak továbbá olyan formája is, amikor az emlőben csomó nem tapintható, a rákos betegség emlőgyulladás formájában jelentkezik. Kérem éljen az ingyenes szűrési lehetőséggel, mert az időben felfedezett mellrák a legtöbb esetben jól gyógyítható, a halálozás a rendszeres szűréssel csökkenthető.

MÉHNYAKRÁK SZŰRÉS 2013. Október 28-án (Hétfőn) 9:00-től 12:00 óráig ingyenes méhnyakrák szűrés lesz. A vizsgálatot Dr. Kovács Krisztián szülész-nőgyógyász szakorvos végzi. Helyszíne: Egészségház védőnői szolgálat helyisége Földeák, Szent László tér 8. sz.

A vizsgálatra előzetes jelentkezés Csányiné Bakos Erzsébet védőnőnél személyesen, vagy telefonon Mobil.: 06/70/932-9722; Vezetékes: 62/294-538 A vizsgálatra szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya

LÁTÁSVIZSGÁLAT 2013. Október 31-én (Csütörtökön) 8:00 órától 12:00 óráig ingyenes látásvizsgálat lesz. A vizsgálatot Dr. Dehelán Aurélia szemész főorvos asszony végzi. Helyszíne: Egészségház védőnői szolgálat helyisége Földeák, Szent László tér 8. sz. A vizsgálatra szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya A vizsgálatra előzetes jelentkezés nem szükséges. Ugyanezen a napon 8-12 óra között ingyenes vérnyomásmérés, és vércukormérés is lesz.

Mozgásszervi betegségekkel küzdők részére ortopédiai szakrendelésre folyamatosan és szervezetten eljutást tudunk biztosítani előzetes egyeztetés alapján. Bővebb tájékoztatás a szűrővizsgálatokkal és az ortopédiai vizsgálattal kapcsolatosan az alábbi telefonszámon kérhető: Dabis Krisztina Mobil:06/70/932-9744 Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Helyi Cukorbeteg Klub

RINGATÓ 2013. október 18-án de. 10 órakor RINGATÓ foglalkozás lesz a Bölcsődében. Minden érdeklődőt várunk! Csányiné Bakos Erzsébet védőnő - 6 2013. -

október


-7-

FÖLDEÁK

1

7

Iskolai Mozaik Hagyományőrző tábor 2013. Ebben az évben Óföldeákon szerveztük a már megszokott hagyományőrző táborunkat. Színes, érdekes és gazdag programmal készültünk a gyerekeknek. A táborban 24 gyermek tölthette el kellemesen a hetet. Mint minden évben az idén is igyekeztünk újdonságokkal előállni. Az óföldeáki táborhely a szép környezetével kellő változatosságot biztosított a gyerekeknek a vidám időtöltéshez. Makári Boglárka, aki Szegedről érkezett táborunkba, így ír az élményeiről:„Az idén is, mint tavaly a testvéremmel együtt ismét eljöttünk a hagyományőrző táborba. Rengeteg érdekes programon vehettünk részt. Földeákon a könyvtárban vidám és izgalmas mesevetélkedőn voltunk. Jó volt visszaemlékezni a gyermekkori mesékre. A vetélkedő végén mindenki jutalmat kapott. Máskor kézműves foglalkozáson voltunk, ahol szalmából díszeket készítettünk, kisebb-nagyobb sikerrel. Óföldeákon töltöttük a legtöbb időt. Itt elmentünk az Emlékházba. A tanárnők sok érdekességet meséltek el nekünk a régi életmódról. Az Erődtemplomot is megnéztük, majd a történetét is meghallgattuk. Szinte minden nap az óföldeáki parkban játszottunk, bújócskáztunk, kergetőztünk. A padokon ülve rengeteget beszélgetünk. Itt töltöttük a szabad időnk nagy részét. Őszintén szólva én nagyon élveztem. A legjobban a régi játékokkal való ismerkedés és az azokkal való játék tetszett a legjobban. A kedvenceim közé tartozott még a sportdélután is, amelyen a Taekwon-do harcművészet

alapjaival ismerkedtünk meg. Nagyon élveztük a végén a meditálást, ahol mindenki kikapcsolódott. Makón ellátogattunk a József Attila Múzeumba. Az idegenvezető tömérdek információt mondott el nekünk. Ezután elsétáltunk a Petőfi Parkba, ahol sokat játszottunk és nevettünk is. A táborban nagyon jól éreztük magunkat. Sok barátot szereztünk és mindenki kedves volt velünk. Gyönyörű emléklapot is kaptunk, ami örökké emlék marad. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a tábort, mert itt nem fog unatkozni.” Makári Boglárka és Makári Réka Szeged Köszönetet mondunk: Zsarkó Józsefné – tanárnőnek, aki megszervezte a tábort, Mihalik Jánosné – tanító néninek, aki segített a programok gördülékeny lebonyolításában, Gilicze Tünde – tanító néninek, Szecskó Lajos bácsinak, aki kölcsönözte a régi játékokat, Hajnal Gábor – Polgármester Úrnak, aki biztosította a tábor helyszínét, a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak a színes vetélkedőért és foglalkozásért, az Óföldeáki Szociális Otthon dolgozóinak, akik főzték a finom ebédet és nem utolsó sorban Zsarkó Dániel Péternek a színvonalas sportdélutánért. A tábor résztvevői

Osztálytalálkozó 2013. augusztus 31-én 55 éves általános iskolai találkozójuk volt az 1958-ban végzett földeáki diákoknak. Osztályfőnök: a fiúknak Oroszvári Ferenc, a lányoknak Molnár Zoltánné volt. Az összes létszám 33 fő volt, most 15 lány és 8 fiú jelent meg az osztálytalálkozón. Megemlékeztünk a halottainkról és

tanárainkról, gyertyát gyújtottunk értük. Beteg osztálytársainknak jobbulást kívántunk. Egyik osztálytársunk unokája, Oláh Bence szép zenével köszöntött bennünket és fotókat készített, köszönet érte. Jó hangulatban telt el a délután. Találkozunk öt év múlva Veletek ugyanitt! Vajnai Péterné Bárdi Etelka Éva Becsengettek…!

Igen, néhány héttel ezelőtt megszólalt a csengő az 1963ban végzett diákoknak. Az 50 éves osztálytalálkozójukat tartották az „öreg” diákok. Az akkori két 8.-dik osztályból, csak két osztálytársunk tartózkodási helyét nem sikerült felkutatni. A két osztályban 53 tanuló járt, sajnos tizenegyen már csak fentről figyelhettek ránk. Mi velük voltunk. Osztálytermünkben egy-egy mécsest gyújtottunk. Természetesen a volt igazgatónkra is csak így, - 7 2013. -

emlékezhettünk. Nagy izgalommal vártuk az eseményeket, hogy hogyan ismerjük meg egymást. Szerencsére osztálytársaink többsége Földeákon lakik ma is. Talán 15fő az, akivel az elmúlt 50 évben alig, vagy talán nem is találkoztunk. Nagy örömünkre szolgált, hogy osztályfőnökeinket is körünkben üdvözölhettük, az „a” osztályból Asztalos Lajosné Erzsikét, a „b” osztályból pedig Berényi Ferencné Franciska nénit. Ezúton kívánunk

október


8

-8-

FÖLDEÁK

nekik még hosszú boldog életet és jó egészséget. Tehát elérkezett szeptember 14-e, amikor fél 3 körül gyülekezni kezdtünk, a Szent László téri volt iskolánkban. Volt ám meglepetés, kérdezősködés, hogy te kivagy? Nagyon örültünk a találkozásnak, Végül is 26 fő megjelent-e szép ünnepségen, mert ez a délután számunkra ünnep volt. Osztályfőnökeink és osztálytársaink előtt röviden vázoltuk életutunkat, beszámoltunk gyermekeinkről, unokáinkról, egy páram már dédunokákkal is büszkélkedhetünk. A közel négyórás osztályfőnöki óra után a „Zárda Bárka”

1

étteremben fogyasztottuk el a vacsoránkat. A jó hangulathoz a maroslelei Fodor Antal is hozzájárult, köszönjük neki a szép dalokat és a talp alá valót! Úgy gondolom, hogy az elmúlt ötven év felidézése a résztvevők számára emlékezetes marad, annak ellenére, hogy az időjárás nem volt kegyes hozzánk. Bízom benne, hogy tíz év múlva vagy talán már öt év múlva ismét találkozhatunk. Köszönöm, hogy veletek lehettem. Ferencziné

Egyházi oldal A lelkiismeret Így szoktuk meghatározni, hogy a lelkiismeret Isten szava bennünk. De, megtud-e szólalni mindig ez a szó bennünk. Nem ferdíti-e el ezt ránk információkat zúdító világ. Tudjuk-e a természetfeletti értékeket is figyelembe véve érteni ezt a hangot. A görög ezt a szót használja rá: szüneidészisz, ami együtt látást jelent. Vagyis az összes körülményt figyelembe véve, természetfölötti értékeket is fogalmazzuk meg ítéletünket, mondjuk el mondanivalónkat. Ha ezeket átgondoljuk, akkor már látjuk mennyire szükséges a lelkiismeretüket ápolni, hogy az Isten szava legyen bennünk. Mert mi, hogy meg ne sértsük vele embertársainkat, finomítani akarjuk a mondanivalót. Ez nem baj, de sokszor ezzel már torzul, nem azonos Isten szavával. De, Isten szava szeretettről áthatott szó, ha durván mondjuk meg akkor, esetleg szeretetlenség árad

belőle, ez is eltorzítja. Ebből már látható milyen nehéz Isten üzenetét, Isten szavát hűségesen tolmácsolni. Nekem így szokták tudomásomra hozni, hogy nem tetszik nekik a tolmácsolás, hogy igazad van, de nem szabad az embereket megbántani. Pedig igyekszem szeretettel tolmácsolni. A baj, hogy az emberek többsége csak földi szempontokat figyelembe véve akarja a mondanivalót. Ha természetfeletti szempont is szerepel benne, akkor azt túlzásnak, keménynek érzi. Ma, amikor nem ápolják az emberek lelkiismeretüket, lépten, nyomon megsértik egymást. Konfliktusokat idéznek elő. Nagyon nehéz a mai világban becsületes munkával, becsületes hozzáállással boldogulni. Emberek előtt igen, így van, de Isten szempontjából más a helyzet.

Földi élettel lezárul az érdemszerzés lehetősége Ezért választottam könyvem címéül: Földi életem lehetőség. Istentől azért kaptam földi életem és minden más adományt, hogy Isten elvárása szerint használjam és így érdemeket szerezzek vele isten előtt, örök kincsekké váljanak azok. Jézus így szólít föl erre a magatartásra: Szerezzetek magatoknak kincseket a hamis mammonból, hogy befogadjanak benneteket az örök hajlékba, a mennyországba. Amíg figyeltek Jézus tanítására az emberek, addig keressék, hogy éljenek Istentől kapott javaikkal, hogy azok örök értékké legyenek. Jézus általánosságban így szólít föl erre: Legyetek irgalmasok, mint ahogyan a ti Mennyei Atyátok irgalmas. Felkelti napját jókra és gonoszakra, esőt ad igaznak és hamisnak is. Nekünk is minden helyzetben, mindenkivel szemben, de – és ezt kiemeli- a rászorulókkal szemben, azokban Jézust kell látni és segíteni. Ha így cselekszünk, akkor kincseket gyűjtünk a mennybe, az örök életre. Jézusnak ezt a tanítását őseink hitték. De, nemcsak hitték, hanem cselekedeteiket is hozzá igazították. Ki dolgozták az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit.

Tudták, hogy Jézus fölszólítását komolyan kell venni földi életünkben, mert földi életünk végén lezárul az érdemszerzés lehetősége. Ezért az imakönyvekben leírták, hittanórán tanították az irgalmasság testi cselekedetei a következők: 1. Éhezőnek ételt adni. 2. Szomjazóknak italt adni. 3.Szegényeket felruházni. 4. Utazónak szállást adni. 5. Fogságban lévőkért imádkozni. 6. Betegeket látogatni. 7. Halottakat eltemetni. Még kevésbé ismertek az irgalmasságnak lelki cselekedetei. 1.Bűnösöket meginteni. 2. Tudatlanokat tanítani. 3. Kétkedőknek jó tanácsot adni. 4. Szomorúakat vigasztalni. 5. Bántalmakat békével tűrni. 6. Az ellenünk vétkezőknek megbocsájtani. 7. Élőkért és holtakért imádkozni. Gyakorolták is ezeket, hogyha lezárul földi életükkel az érdemszerzés lehetőségek, ezekkel az érdemekkel léphessenek Jézus elé. Tudták, hogy ott már nem lehet érdemeket szerezni, ezért igyekeztek ezeket földi életükben megtenni. Katona Pál plébános

„Nézz utána, hogy minden napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! Egy jó indulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias mozdulattal.”Márai Sándor: Füveskönyvéből (részlet) - 8 2013. -

október


-9-

1

FÖLDEÁK

9

Művelődési Ház és Könyvtár hírek MEGHÍVÓ 2013. október 15-én, kedden délután 5 órakor a földeáki Művelődési Ház nagytermében a Kávéház vendége lesz DR. BÁLINT GYÖRGY

(BÁLINT GAZDA) kertészmérnök. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Támogatóink:

MOBIL-Földeáki Fiatalok Egyesületének hírei Tisztelt Lakosok! Szeretnénk Földeákon megrendezni az első dominódöntést, ami abból állna, hogy az egymás mellé alakzatba állított dominókból mennyi dől el. Ebben szeretnénk a segítségüket kérni. Amennyiben van megunt vagy feleslegessé vált dominójuk és úgy gondolják, szívesen felajánlanák

erre a célra, akkor leadhatják a Művelődési házban vagy a Könyvtárban. Köszönettel: MOBIL- Földeáki Fiatalok Egyesülete

Ping-pong verseny! 2013. november 9-én (szombaton) 9-órától. Amatőr ping-pong verseny kerül megrendezésre a Földeáki Művelődési házban a MOBIL-F.F.E: szervezésében.

Ha szeretnél érdeklődni és/vagy nevezni: E-mailben: mobilffe@freemail.hu, Tel.: 06-70-931-21-27

Beérkezett cikkek Idősek Világnapja Az Idősek Világnapja alkalmából egy nagyszerű rendezvényen vehettünk részt a kultúrház tükrös termében. A rendezők a klub vezetője és munkatársai

voltak. Hivatalosak voltak a rendezvényre a Kiszsombori Idősek Klubjának tagjai. A résztvevők időben megérkeztek és az ízlésesen megterített asztalnál - 9 2013. -

helyet foglaltak. Az asztalon a klubtagjai által sütött sütemények és természetesen üdítő várta az érkező vendégeket. A nagy meglepetés egy üdvözlő kártya a

világnap alkalmából és egy falikép virágokkal díszítve. A vendégek még egy kalapformájú tűpárnát is kaptak ajándékban, melyet Szegváriné Marika készített nekik.

október


10

- 10 -

FÖLDEÁK

Miután mindenki elfoglalta helyét és megérkeztek a citerazenekar tagjai is a köszöntés következett. Dabis Krisztina köszöntötte Tóth Erika Egészségfejlesztőt, aki egész évben előadásaival tette színessé, gazdagabbá életünket és jó tanácsokkal látott el bennünket. Köszöntötte a kiszombori klubtársainkat és a citerazenekar tagjait. A Citerazenekar és a Pávakör dalos tagjai vidám műsorukkal jó kedvet és hangulatot csináltak minden résztvevőnek. A dalolás közben mindenki jóízűen kóstolgatta az asztalon lévő édes és sós süteményeket. Kívánság műsor is volt. Kérni lehetett a kedvenc nótákat, még egy szép keringőre, táncra is perdültek, a kicsi hely ellenére. A jókedvű beszélgetés és nótázás közben nagy tálcákon szendvicseket kínáltak a klub munkatársai valamint kacsa zsíros kenyeret is.

1

Nagyon kapós volt, mindenféle díszítéssel körítve lehetett fogyasztani. A kávézókat feketekávéval kínálták. Az idő elröpült és még a délelőtti programban a könyvtár megtekintése is szerepelt valamint Megyesi János klubtagunk kiállításának megtekintése. A vidáman töltött délelőtt után a rendezvény véget ért. A vendégek elbúcsúztak, megköszönték a meghívást, annak reményében, hogy jövőre a farsangot együtt tölthetjük meghívták a klub tagjait. A klubtársaim nevében köszönöm, hogy az időseket megbecsülik és részükre egy kedves, szeretetteljes ünnepséget rendeztek. Lele Jánosné

Ötletmorzsák Sütőtöklekvár Hozzávalók: 1 kg sütőtökhús, 1 kávéskanál fahéj, 1citrom, csipetnyi szerecsendió, 35 dkg cukor, fél deciliter likőr (császárkörte, őszibarack) Válasszunk egy szép sárga belű kemény sütőtököt. Hámozzuk meg, szedjük ki a magját. Vágjuk kis darabokra. Tegyük egy fazékba és adjuk hozzá a cukrot. Tegyünk rá fedőt és hűvös helyen hagyjuk összeérni egy éjszakán (legalább 12 órát). Ezután adjuk hozzá a citrom reszelt héját, a

szerecsendiót és a fahéjat, majd lassú tűzön főzzük kb. 1 órán át. A tűzről levéve passzírozzuk át és keverjük hozzá a likőrt. Töltsük üvegekbe, zárjuk le és fordítsuk fejjel lefelé. Hagyjuk kihűlni. Ezután helyezzük az üvegeket egy hideg vízzel teli edénybe úgy, hogy a víz teljesen ellepje, 25 percig forraljuk, majd hagyjuk kihűlni. Töröljük szárazra az üvegeket és hűvös helyen tároljuk. Elég hosszadalmas az elkészítése, de viszonylag egyszerű. Süteménybe is finom. Ferencziné

Köszönetnyilvánítások Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk Bajusz Pál temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

Hirdetések Zrínyi Miklós u. 27. sz. ház eladó Tel.: 06-30/687-9147

November 9-én Kresz tanfolyam indul 15 órától Földeákon a Művelődési Házban. Részletfizetésre lehetőség van.

Eladó Földeák Táncsics M. u. 8. szám alatti 3szobás ház. Ár: 1,8 millió forint Tel: 06-30/218-6994

Savanyú káposzta, hasáb és vegyes savanyúság kapható. Érd.: Simon Mátyás Sallai I. u. 20. Tel.: 06-62/295-531

Termelői méz kapható! Akácméz: 1400,-Ft Vegyes virágméz: 1000,-Ft Kérésre házhoz viszem! UDVARI ISTVÁN Tel.: 06-30/546-8607 06-30/332-3543

Kőműves, festő és burkoló munkát vállalok! Tel: 06-30-611-0179

- 102013. -

október

Gazdálkodásra alkalmas új építésű ház eladó sok melléképülettel. Vasút sor 22. Tel.: 06-30/338-2911


- 11 -

FÖLDEÁK

- 112013. -

október

1

11


12

- 12 -

1

FÖLDEÁK

Joó kárpitos üzlet ajánlata:

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Októberi Akciós Ajánlata Tchibó Family kávé 250 gr 449.1.796.-/kg Coop instant kakaó 800 gr 799.1.124.-/kg Nestlé 225 gr Nesquik, Cini Mini 329.- 1.530.-/kg Chocapic, Cookie Crisp Dr. Oetker Csokoládés Tortakrém 329.- 2.269.-/kg Győri zabfalat 215 gr Eredeti, 249.1.158.-/kg Kókuszos Coop pudingpor több féle 39.Milka táblás csoki 100 gr 265.2.650.-/kg Merci desszert 250 gr 4 féle 1.115.4.460.-/kg Tibi táblás csoki 100 gr 169.Gyors rizs 4x125 gr 194.388.-/kg Coop Paradicsomlé 100% 1L 229.Coop Kördobozos sajt 219.1.564.-/kg Coop Meggybefőtt 449.1.283.-/kg Kékforrás Ízesített Ásványvíz 1,5L 89.59.-/L Líra kocka margarin 250 gr 119.476.-/kg Áraink a készlet erejéig érvényesek, az esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk!

-

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682 Megújult választékkal, fehér és Új Lottózó nyílt Földeákon reform kenyerekkel, hagyományos az Anikó Trafikban (Mariann zöldségessel szemben) és reform péksüteményekkel, apró és teasüteményekkel várja kedves Nálunk a hét minden napján kipróbálhatja vásárlóit a Szent László téri pék szerencséjét! szaküzlet. Fehér kenyér:240.-Ft Lottó, Tottó, Skandinávlottó, Luxor, Kenó, Szelt kenyér: 260.-Ft Puttó, Tippmix, Kaparós sorsjegyek nagy Minden pénteken nyugdíjas választékban! akció 10% kedvezmény minden pékárura! Nyeremény kifizetés üzletünkben azonnal! Várjuk kedves vásárlóinkat!

HELYESBÍTÉS

Nyitva: H-P: 430-2000 Ebédszünet nincs. Szombat: 600-1200, 1300-1700 Vasárnap: 700-1100-1300-1700 Földeák, Vásárhelyi utca 9.

A FÖLDEÁK újság 2013.évi szeptemberi számában helytelenül jelent meg Domján Krisztina (SzépségVarázs Kozmetika) telefonszáma. A helyes szám: 06-20-398-84-54 Zsombi fagyizója P&P Látványpékségének Nyitvatartása megváltozott:

Húsfüstölést vállalunk Földeák, Rákóczi u. 12. H-P: 16-19 óráig Sz: 8-18 óráig V: 8-12 óráig Érd: Kurunczi Ildikó 06-70/932-9704; 06-30/908-7809

Hétfőtől-Péntekig 500-1400-ig

Ácsok munkát vállalnak: végszegések, díszes előtetők, új és régi tetők készítése, javítása stb. 06-30-4567-451 Kések, bárdok, balták élezését vállalom. Érd.: Sallai I. u. 21/a. Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27

Szombaton 600-1200-ig

FÖLDEÁK

Vasárnap Szünnap Pékárukra előrendelést felveszünk a nyitvartasi időn kívül is. Tel: 06-30-862-82-22 Hétfőn, minden péksüteményre 10% engedményt adunk! Várjuk kedves kedves vásárlóinkat!

VIRÁGSZIGET H-P:8-12, 14-17 SZ:8-12 V: 830-1130 Tanszerek teljes választékával várjuk kedves vásárlóinkat. Köszönettel: Szabóné Bánfi Erika 06-30/653-5860, 62/294-742, Szabó Csaba 06-30-318-26-94

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor ISSN azonosítószám:2063-4889 Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Szerkesztőségi üzenetek Nyomdai előkészítés: Kurai Edina Egy hektár földet bérelnék, őszi fokhagymának. cikkek és hirdetések leadási Nyomás: Tel:06-30-465-4989 határideje: „NORMA” Nyomdász Kft. 2013.10.31. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. A következő lapzárta: Telefon: (62) 244-499 2013. 11.05. Fax: (62) 241-249

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574 06-30/548-7036 Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384

A

Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni! - 122013. -

október

Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2013  

2013. október színes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you