Page 1

FÖLDEÁK

-1-

20. évfolyam 8. szám

FÖLDEÁK

1

I. cikkely

A helyi önkormányzat lapja II. cikkely

2013. augusztus

Koszorúzás a községi szobornál.

Augusztus 20. Államalapító Szent István királyunk ünnepe. 1774-ben Mária Terézia nyilvánította országos ünneppé. Szent István jobbjának tiszteletére ezen a napon 1818 óta rendeznek körmeneteket. A paraszti életben az aratás lezárása fűződik ehhez az időszakhoz. Több helyütt a templomban hálát adtak az aratás sikeres befejezésekor. Az őszi mezőgazdasági munkák megkezdése előtt a faluból

általában a városokba utaztak a gazdák, ahol a télire szükséges vásárlásaikat intézték. Egyes vidékeken a legszegényebb családnak a módosabbak kenyeret sütöttek ezen a napon.

Tartalom:

Keresztet vetni ne felejts el a kenyérre, ha megszeged! És az egyszerű mozdulattal Lelkünkbe Krisztus érkezett.

2-5. oldal: 6. oldal: 7. oldal: 8-9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal

És ünnepi lett minden asztal S a szálló pillanat örök, Mert eljön, aki megvigasztal Ha a kenyeret feltöröd. (Kozma László: Kenyérszegés) - 12013. -

augusztus

Önkormányzati hírek Egyházi oldal, 150 éve született Gárdonyi Géza Múltidéző Ötletmorzsák, Vöröskereszthírek Támogatott képzés, Családi események Hirdetések


2

-2-

1

FÖLDEÁK MEGHÍVÓ

A földeáki Szent László Király Egyházközség és Föleák község Önkormányzata

Vass Imre polgármester köszöntője Ünnepi beszéd, elmondja dr. Zombori István muzeológus Koszorúzás és virágok elhelyezése a szobornál Szózat, Szeretetvendégség

Tisztelettel meghívja Önt 2013. augusztus 19-én (hétfőn) Szent István napi ünnepségre

Mindenkit szeretettel vár: Program: 17.00 szentmise a templomban 18. 00 ünnepség a Szent István szobornál Magyar Himnusz (Csikota József zenekara)

Egyházközség Önkormányzat

Önkormányzati hírek FELHÍVÁS ! Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a gépjármű adó, a helyi iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adó

Kérjük, hogy kötelezettségeiknek a fenti időpontig eleget tenni szíveskedjenek, mert azt követően késedelmi pótlékot számítunk fel !

kamatmentesen

(Az adóbefizetésekről szóló értesítések és csekkek augusztus második felében kerülnek kézbesítésre.)

2013. szeptember 16-ig (hétfő) Közös Önkormányzati Hivatal fizethető be! TISZTELT FÖLDEÁKI LAKOSOK! A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szíveskedjenek a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett konténerek közül a hulladéknak megfelelő konténert használni. A konténerek melletti hulladék elhelyezése már illegális cselekménynek számít, mely a környezetvédelmi és hulladékkezelési törvények alapján szabálysértési eljárást von maga után.

Továbbá tilos a növényi, illetve állati eredetű szerves hulladékok ezen hulladékgyűjtő edényekben, illetve szigeteken történő elhelyezése, mert amellett, hogy az e-fajta hulladékok kellemetlen szagok forrásai, valós fertőzésveszélyt teremtenek. Önkormányzat

„HÁLÓZAT A KÖZÖSSÉGÉRT 2013” áramdíjhátralék csökkentő program Az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. július 1-től újra hátralékkezelő programot indít az áramdíj

- 22013. -

megfizetésével küzdő háztartások megsegítésére az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási területén. Pályázatot benyújtani 2013. július 1. és 2013. október 31. között (kivétel rendszeresen fizető

augusztus


1 FÖLDEÁK 3 fogyasztó ott 2013. július 31-ig) lehetséges a További segítség a Családsegítő és Gyermekjóléti halozat.maltai.hu weboldalon keresztül. Szolgálattól kérhető. A támogatást elektronikus pályázat benyújtásával lehet igényelni. Önkormányzat -3-

HÍRDETMÉNY A Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma PÁLYÁZATOT HIRDET felsőfokú nappali illetve levelező tagozatos hallgatók részére (első diploma megszerzésére) TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA Az ösztöndíj egy szemeszterre szól (2013. 09. hó-tól 2014. 01. hó-ig), Pályázati feltétel: - A hallgató, vagy a szülők állandóra bejelentett földeáki lakása („Földeáki polgárság „) - Megfelelő tanulmányi eredmény Csatolandó: - a 2012/2013. II. félév leckekönyv másolata, melynek tartalmaznia kell a tanulmányi eredmény átlagát is, - szigorlati jegyzőkönyv másolat

A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy szuverén módon döntsön, mérlegelje az egyes felsőfokú oktatási intézmények követelményrendszerében, az elérhető diploma súlyában meglevő különbségeket, a megszerzendő végzettség lakóközösségünkre gyakorolt hatását, stb. Az ösztöndíj elnyerése a hallgató részéről jogi elkötelezettséget nem, a hovatartozás erkölcsi elkötelezettségét jelenti. Pályázati határidő: 2013. augusztus 30. Pályázati nyomtatvány beszerezhető Önkormányzati Hivatal adócsoportjánál.

a

Közös

Földeák, 2013. augusztus 01. Csányiné Bakos Erzsébet Kuratórium Elnöke

HIRDETMÉNY A Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma

Csatolandó: - A 2012/2013. évi bizonyítvány másolata

PÁLYÁZATOT HIRDET Középfokú nappali tagozatos 2. 3. és 4. osztályt kezdő tanulók részére TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA Az ösztöndíj egy tanévre szól (2013. 09. hó-tól 2014. 06. hó -ig ) Pályázati feltétel: - A tanuló, vagy a szülők állandóra bejelentett földeáki lakása - Megfelelő tanulmányi eredmény

- 32013. -

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot, hogy a tanulmányi eredmény lényeges csökkenése esetén az ösztöndíj folyósítását bármikor felfüggesztheti, illetve megtagadhatja. Pályázati határidő: 2013. augusztus 30. Pályázati nyomtatvány beszerezhető Önkormányzati Hivatal adócsoportjánál. F ö l d e á k, 2013. augusztus 01.

augusztus

a

Közös

Csányiné Bakos Erzsébet Kuratórium Elnöke


4

-4-

1

FÖLDEÁK TISZTELT LAKOSOK !

2013. július 01-től Földeák községben új hulladék szállítási közszolgáltató kezdte meg működését és látja el a hulladék szállítást. A cég neve: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. Címe: 6728. Szeged, Városgazda sor 1. szám A cég ügyvezető igazgatója: Dr. Koltainé Farkas Gabriella Helyettese: Fekete Istvánné Gazdasági és kereskedelmi igazgatóhelyettes A Kft 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van. A társaság tagjai Ásotthalom, Kiszombor, Mindszent, Nagylak, Ruzsa, Szatymaz, Zákányszék, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft, Domaszék, Csanádapáca, Pusztamérges, Deszk, Klárafalva, Ferencszállás, Tompa, Kelebia, Mezőkovácsháza, Óföldeák, Maroslele, Üllés, Apátfalva, Gádoros, Ambrózfalva, Csanádalberti, Algyő, Magyarcsanád, Királyhegyes, Battonya, Pitvaros, Földeák, Kistelek, Nagyér, Balástya. Ezek közül 27 településen látjuk el a közszolgáltatást, szippantást. A törvényi előírásoknak a társaság megfelel. A szolgáltatás Földeákon változatlan napokon (hétfő, szerda), az eddig megszokott időben történik.

E-mail: ugyfelszolgalat@települestisztasag.hu, illetve ttkft@telepulestisztasag.hu. Szállítással kapcsolatos ügyek intézésére hétfőtől – csütörtökig 7,00-14,00 óra között, pénteken 7,00-12,00 óra között az alábbi telefonszámon: 62/425-231 van lehetőség. Ami nagyon fontos! Tisztelt Lakosok! 2013. július 01-től kétféle gyűjtés létezik. 1.) Heti rendszerességgel a kommunális hulladék elszállítása. Kérjük csak és kizárólag olyan háztartási hulladék kerüljön bele, ami nem szelektálható. A lerakási járulék 2014. évtől már 6.000,- Ft/t, amit a szolgáltató fizet. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben föld, törmelék, hamu, fű kerül a kukába azt nem szállítja el Társaságunk! 2.) A szelektív hulladék gyűjtése a szelektív gyűjtőszigeteken történik. TAPOSSA LAPOSRA!

A többlethulladék elszállítására alkalmas emblémázott zsák a gépjárművezetőnél, későbbiekben az Önkormányzat által kijelölt helyen vásárolható, melynek díja megegyezik a 120 literes edényzet ürítési díjával (bruttó 345,- Ft).

Kérjük, tartsák be, tartsák szem előtt a fent leírtakat.

Az ürítési díjak az alábbiak: 60 literes edényzet ürítési díja: 120 literes edényzet ürítési díja: 240 literes edényzet ürítési díja:

Évi egy alkalommal, az Önkormányzattal előre egyeztetett időpontban lomtalanítást (háztól való elszállítást) végzünk a gyűjtési nappal megegyező napon, melyről külön tájékoztatjuk a lakosságot.

187,- Ft/ürítés+Áfa 271,- Ft/ürítés+Áfa 543,- Ft/ürítés+Áfa

A lakosság számára a szolgáltató ügyfélszolgálatot működtet a szolgáltató központjában (6728 Szeged, Városgazda sor 1.).

Mivel Földeák község családi házas övezet, ezért kérjük az ingatlanokon való komposztálás megvalósítását.

Megértésüket megköszönve Tisztelettel:

Elérhetőségük: Ügyfélszolgálat, számlázás: hétfőtől – csütörtökig 7,00-15,00 óra között, pénteken 7,00-12,00 óra között Telefon: 62/777-114 Fax: 62/777-112

Fekete Istvánné Gazdasági és kereskedelmi ig.h.

- 42013. -

augusztus


-5-

1

FÖLDEÁK

5

Policemail Bűnmegelőzési Hírlevél CSMRFK AUGUSZTUS Az idős személyek életkoruk, egészségi állapotuk, élethelyzetük, körülményeik miatt könnyen válhatnak bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatává, ezért nagyon fontos, hogy a bűnmegelőzési munka keretében kiemelten foglalkozzunk a 60 év felettiek biztonságának fokozásával, áldozattá válásának elkerülésével. Ezúton is szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét a megelőzés fontosságára, hiszen saját biztonságáért mindenki maga teheti a legtöbbet. Néhány hasznos tanács:     

  

Kabátja, táskája külső zsebében, bevásárlókosara tetején soha ne tartson értéket! Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges! Ne tárolja bankkártyája mellet annak PIN kódját! Amennyiben a lakcímét tartalmazó iratai mellett lakáskulcsát is ellopták, azonnal cseréltessen otthon zárat! A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében sötétedés után lehetőleg kerülje az elhagyott, kivilágítatlan helyeket! A biztonság nagymértékben növelhető kellő óvatossággal és körültekintéssel! Az idegeneket fogadja egészséges bizalmatlansággal, mindig legyen velük óvatos! Ismeretlen személyt lehetőleg ne engedjen be az otthonába. Ha ez mégis elkerülhetetlen, soha ne hagyja egyedül! Mindig győződjön meg róla, kinek és miért ad át pénzt! Egyesek valamelyik családtag (pl. unoka) balesetére, betegségére hivatkozva próbálnak pénzt

szerezni. Ilyen esetben is győződjön meg róla, hogy valós -e a történet. Hívja fel rokonait, kérjen segítséget egy szomszédtól… Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlétében, mert azok így kifigyelhetik annak rejtekhelyét. A szolgáltatók, hivatalos szervek munkatársaként bemutatkozóktól kérjen fényképes igazolványt! A besurranó tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon keresztül jutnak be legkönnyebben a lakásba. Postaládára, névtáblára elég vezetéknevet írni. A végzettség, cím, családi állapot feltüntetése (dr., özvegy…) felkeltheti a bűnözők figyelmét. Növelje otthona biztonságát megfelelő zárak, riasztóberendezés felszerelésével! Gondolja végig, kit lehet felhívni, kit kell értesíteni, ha mégis valami probléma adódik. A felírt telefonszámok legyenek jól olvashatóak, tegye őket könnyen hozzáférhető helyre (pl. a telefonkészülék közelébe). Figyeljen lakókörnyezetére, szomszédaira is! A kölcsönösség a hatékony megelőzés záloga. Vigyázzon testi épségére, értékeire! Ne adjon esélyt a bűnözőknek! EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN! Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály Rendőrségi segélyhívó: 107 Központi segélyhívó: 112 TELEFONTANÚ: 06/80/555-111 barka@csongrad.police.hu

EESZI hírek BIOREZONANCIÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉS Helyszíne: Egészségház, Földeák, Szent László tér 8. sz. Fizioterápia helyisége Időpontja: 2013. Augusztus 21. 9:00 órától Az állapotfelmérés díja: 5.500.-Ft/fő (helyszínen kell fizetni) Az állapotfelmérésre előzetes jelentkezés szükséges az alábbi telefonszámok bármelyikén: 62/295-463; 06/70/932-9744 Vagy személyesen Idősek Klubja Földeák, Zárda u. 2. sz. (Dabis Krisztina) Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény - 52013. -

augusztus


6

-6-

FÖLDEÁK

1

Egyházi oldal A Teremtővel való együttműködés helyett, emberi elképzelések szerint nevelődik az ember Több mint ötven éve foglalkozom, tanítással, neveléssel. Óvodától kezdve minden korosztályból voltak, vannak tanítványaim. Figyelemmel kísértem, hogyan formálódik az ember élete, hogyan nevelődik az ember. A tapasztalatom az, hogy évtizedekkel előbb az Istenkapcsolat kiépítésével kezdődött az ember nevelése. Már a beszélni kezdő gyermeket, megtanították imádkozni. Ma, a harmadik, negyedik osztályosok többsége nem tud imádkozni. Nem is tanul meg, ha hitoktatásra nem jár. Így az emberek kis százaléka tanul meg imádkozni. Az Istenkapcsolat kiépítéshez hozzá tartozott az is, hogy vallásos Istenhez kapcsolódó történeteket mondtak a nagymamák a kicsi gyermeknek. Ünnepeken elvitték a templomba is. Mindezek segítették Istenkapcsolatának kiépítését. Ma különféle játékokkal halmozzák el a gyermekeket. Örülnek, ha meg tanul azokkal bánni. Produkáltatják, ha jól bánik velük. Nézi a televíziót, miben először érthetetlen, kegyetlen dolgokat lát. Később megbeszéli ez hasonló korú társaival. Így nem az Istenkapcsolata épül ki, hanem az emberi gonoszságot, gyűlölködést látja maga körül, és ez alakítja, formálja egyéniségét. Iskolába kerülve a versengés, a minél nagyobb tudás elsajátítása az érvényesülés érdekében lesz a főszempont. A televízióból, társaitól megismeri az élet viszálykodásait, gyűlölködéseit, és maga is formálódik hozzá. Középiskolában már azon töri a fejét, milyen foglalkozásban lehetne több pénzhez hozzájutni. Nem azt nézi elsősorban, hogy mihez van tehetsége, hol tudna

többet tenni az emberekért, hanem, hogy hol tudna több pénzhez hozzájutni. Mindezt, azért írtam le, hogy lássuk világosan. Régen az Istenkapcsolat kiépítése volt a fontos, hogy a Teremtő elképzelése szerint élje le földi életét. Szolgálva Istent, szolgálva embertársait. Ma pedig az önző, minden áron pénzhez jutó, magának élvezeteket biztosító emberré nevelik, illetve nevelődik. Azért írom így, hogy nevelődik, mert az emberi önző tulajdonságai úrrá lesznek rajta, ha az Istenkapcsolat helyes kiépítésével nem nevelődik olyan Isten-gyermekké, akinek földi életében megismétlem szolgálni, kell az Istent, és embertársait, hogy boldog folytatás következzék életében a halál után. Ezzel csak azt akartam bemutatni, hogy ha nem neveljük a Teremtővel való együttműködésre az embert, akkor a rosszra való hajlamai úrra lehetnek az emberen, mert nincs megfelelő motivációja, hogy áldozatokat is vállalva miért legyen jó embertársaihoz. A történelemből látjuk, hogy ilyen az emberi élet, és ha elfogy az emberekből a Teremtőbe vetett helyes hit, akkor a józan emberi gondolkodásból nem tud annyi erőt meríteni, hogy legyőzve rossz tulajdonságait, másokat szolgáló emberré legyen. Ezért fontos a Teremtővel való együttműködésre nevelni az embert, ahogyan az Szent István óta a magyar nép életében is megvolt, amíg külső kényszerrel más felfogásúvá nem nevelték.

Az univerzumban rend van Ezt az univerzumot és benne a rendet az Isten indította el és irányítja, aki a szeretet, jóság irgalom, megbocsátás, boldogság teremtés forrása és kisugárzása. Testünket, is az univerzumot azért adta nekünk, hogy ugyanezekkel az erényekkel próbáljuk irányítani az Teremtő segítségével. Minden vallás ezt próbálja elfogadtatni, megvalósítani az emberrel. Minden vallás erőfeszítéseit segíti a Teremtő. Gondolj el ezen és belátod, miért mondom el olyan sokféle képen, hogy együtt kell működnünk a Teremtővel. Most már nemcsak a hit, de a tudomány is, a klinikai halál után újraélesztett emberek élményei alapján ezt vallja. A tudat, lélek, amely hordozója, birtokolja a testet, felel a test cselekedeteiért. Nem könnyű dolog úgy úrrá lenni a testen, hogy az Istennel együttműködő legyen, mert amint Pál apostol mondja, a test kívánságai

- 62013. -

küzdenek a lélek kívánságaival. Az értelemmel belátható igazság ellen dolgoznak. Egyik nagy pedagógus tanítóm, Merksz Elemér egy versben így fogalmazta meg ezt az igazságot. Testünk földi, lelkünk égi. Ezért szoktak, mást-mást kérni. Attól függ az örök sorsod. Melyiknek a pártját fogod. Mindegyik vallás, a Teremtő által parancsolt uralmat akarja megvalósítani a rábízott kis univerzum, a teste fölött. Ezt kell belátnunk, és közös összefogással együttműködve a Teremtővel, le kell győznünk a test kívánságait. Ha ezt belátjuk- értelemmel beláthatóakkor a biztosan elérkező gyümölcs birtokosai leszünk. Katona Pál plébános

augusztus


-7-

FÖLDEÁK

1

7

150 éve született Gárdonyi Géza „Fiam, tebelőled sohse lesz nagy ember” – közölte vele az egri tanítóképezde professzora, és megbuktatta magyar nyelvből. Később élete legnagyobb gyalázatának nevezte elhamarkodott ítéletét. Hogy mekkorát tévedett, mi sem bizonyítja jobban annál, hogy néhány éve – egy olvasói felmérésen – az Egri csillagokat választották meg az ország legnépszerűbb magyar regényének. Az igazság az, hogy diákkorában Gárdonyit jobban lekötötte az olvasás, mint a tanulás. Amiben közrejátszhatott az is, hogy mire beilleszkedett volna egy iskolába, máris új helyre költözött a család. Apja, Ziegler Sándor, a szászországi eredetű, magát magyarnak valló lakatosmester fiatalon már jómódú bécsi polgárnak számított, de a szabadságharc hírére hazajött, „Kossuth fegyvergyárosának”. A forradalom bukása után vagyona odaveszett, élete veszélyben forgott. Amikor 1860-ban feleségül vette a nála tizenhét évvel fiatalabb Nagy Teréziát, alkalmi munkákból tudta eltartani egyre népesebb családját: cséplőgépjavító mesterként vándorolt velük uradalomról uradalomra. Nyomorgó néptanítóból sikeres író Gárdonyi Géza 1863-ban született Agárdpusztán: apja akkor épp ott javította a mezőgazdasági gépeket. Az újszülöttet a közeli Gárdonyban anyakönyvezték, így lett később a neve is Gárdonyi. Korán kitűnt írói tehetségével, gyerekkorában már verseket írt, apja ezért öt fia közül őt járatta a legjobb középiskolákba. Egerbe költözése előtt 21 helyen lakott, 7 iskolában tanult. Egyetemre már nem telt, az egri tanítóképzőt is nyomorogva végezte el, de legalább néptanító lett. Nagy kedve nem volt hozzá, szerencsére hamar felcserélhette a katedrát az újságírásra. Ponyvaregényekkel próbálkozott, ezzel, majd a sokat vitatott Göre Gábor-könyvekkel – a magyar paraszti élet paródiájával – hirtelen nagy népszerűségre tett szert. Jellegzetes írói modorban, egyszerű, tömör stílusban megírt történeteit szerették az olvasók, a kortárs írók befogadták. Már országosan elismert, sikeres író, amikor hátat fordít a zajos nagyvárosnak, Egerbe költözik, és megírja leghíresebb regényeit: az Egri csillagokat, A láthatatlan embert és az Isten rabjait. Az egri remete különc utazásai

egri villatelken, az egyikben a családja lakott (édesanyja és a két fia), a másikban, a tornácosban, ő maga. Ide a külső világnak semmi zaja be nem juthatott. Bőrrel párnázott dolgozószoba-ajtaja mint a bankigazgatóké. Hegedű is van a falon, dallamok alszanak benne, amiket kiszabadít, ha belefárad a hangtalan hetek magányába. Hatalmas pipatórium, s hosszú szárú pipa a szájában is.” Már ekkor legendák kelnek szárnyra a világtól elzárkózó „egri remetéről”, a város „láthatatlan emberéről” – utalva híres regényére –, aki annyira megcsömörlött a hívságos világtól, hogy látni sem akar senkit. Azt is rebesgetik, hogy befalaztatta magát a dolgozószobájába, miközben gyakran utazgat itthon és külföldön egyaránt. Konstantinápolyban az Egri csillagokhoz gyűjt anyagot, Franciaországba menet útba ejti a catalaunumi csatateret: készül az Attila korában játszódó A láthatatlan ember megírására. Jár Olaszországban, Bajorországban, Erdélyben, és vannak egészen sajátságos különc útjai: A bor című színművét vonatról vonatra szállva írja meg, két hét alatt, beutazva a fél országot. Nyaralót is vásárol a sóskúti dombok között, és mindig szívesen veszi kézbe a hegedűjét. Játékában a kor híres prímásai, Dankó Pista és Ányos Laci is gyönyörködnek. Zenét is komponál: szerzője és szövegírója a Fel, nagy örömre című karácsonyi éneknek. Elsőnek fordítja le Dante Isteni színjátékát, természettudósként, régészként is maradandót alkot. „Csak a teste!” Érzékeny, visszahúzódó, befelé forduló embernek írják le a kortársai. Szikár, bajuszos férfi, tanító bácsis kinézetű, ám belső világa bonyolult, ellentmondásos, háborgó indulatoktól sem mentes. Könnyen gerjedt haragra, ilyenkor összetűzött munkaadóival, még Bródy Sándorral is, legjobb barátjával, akit halálos ágyán megkövetett. Apának ideális volt, két fia rajongásig szerette. Önmagát „kövek alatt nőtt fűhöz” hasonlította, és ezalatt nemcsak közéleti elzárkózását, rejtőzködő életvitelét értette, hanem író eszközeinek hosszan tartó érlelődését is. Ady a magyar Dickensnek nevezte, mások a magyar Tolsztojt látták benne. Kosztolányi Dezső így értékeli írói erényeit: „Ami először feltűnik az olvasónak, az az egyenletes, sugárzó melegsége. Szelíd és egyszerű. Tárgyaival szemben pedig szerény, majdnem alázatos. Igénytelenül nyúl hozzájuk, és minthogy biztosan uralkodik rajtuk, hirtelenül felcsigázza igényeinket.” Egri magányában egyre jobban elidegenedik a világtól, egészsége megromlik. Fia szerint a lélekvándorlásban és a spiritizmusban is hívő apja egyszerűen nem akart tovább élni. 1922. október 14-e után nem hagyja el az ágyát. Kezébe többé tollat nem vesz, október 30-án, 59 évesen hunyt el, egri otthonában. Végrendeletében úgy rendelkezett, hogy szűk családi körben helyezzék örök nyugalomra, egri háza kertjében, de a város vezetősége ezt méltatlannak érezte hozzá, ezért az egri vár Bebek-bástyáján kialakított díszsírhelyen hantolták el. Gerendakereszt fejfájára, végakarata szerint ezt vésték: „Csak a teste!”

Móra Ferenc 1922-ben meglátogatja Gárdonyit, az egri várra néző sáncnegyedi Hóhér-dombon vásárolt tornácos parasztházában. Így ír erről: „…két külön háza volt neki az

- 72013. -

augusztus


8

-8-

FÖLDEÁK

1

Gárdonyi Géza: Éjjel a mezőn (részlet) Augusztusi csöndes éjen a boglári mezőségen ballagok. Lágy homály űl a határon. Csöndes árnyék, csöndes álom. Odafenn meg ragyognak a csillagok.

Milyen szép az ég! Milyen szép végtelen nagy kék mező! Valamikor a nagy Isten járt-e rajt', mint magvető, s teleszórta gyémántmaggal: apró, fehér csillagokkal?

Vagy talán e sok szép csillag, angyal-szem mind, ránk-leső, embersorson olykor-olykor, néma szível könnyező? Hát a hulló-csillagok? Lejebb szálló angyalok?

Nem tudom. Csak nézem-nézem odafenn a magas égen azt a sok szép, lehunyorgó sziporkázó csillagot, s lelkem mély, szent békességben földi árnyban, égi fényben elmerülve andalog.

Múltidéző Horváth Mihály: Színjátszás a régi Földeákon I. A színművészeti szakirodalom többféleképpen magyarázza a népszínmű jelentését. A legfrappánsabb definíciót talán Gyulai Pál, a XIX. század nagy irodalomtörténésze fogalmazta meg Szigligeti és újabb színművei c. tanulmányában: „...se vígjáték, se bohózat, se dráma, se tragédia nem volt, de mindebből valami, bizonyos középfaj, vegyes tartalommal, társadalmi iránnyal, segédül véve a népdalt és zenét is.” A műfaj kezdeteit az 1800-as évek derekára datálja a színháztörténet. 1843-ban született meg Szigligeti Ede tollából „A szökött katona”, melyet a műfaj első darabjakét emlegetnek. A műfaj gyorsan népszerű lett mind a közönség, mind a kritikusok körében. Az 1800-as évek végén a budapesti Népszínház kimondottan népszínműveket és operetteket mutatott be, többek között Blaha Lujza közreműködésével. Később a műfaj kegyvesztett lett a kritikusok körében, a közönség szeretete azonban megmaradt. A falvakban sorra alakultak az amatőr színjátszó csoportok, színpadra állítva a gyakran csak hallomásból ismerős darabokat. Az előadások szervezői-rendezői leginkább a falu tanítói voltak, a szerepek eljátszására a település apraja-nagyja vállalkozott. Nem volt ez másképp a régi Földeákon sem. A munkában megfáradt, szórakozásban kevésbé részesülő eleink életébe új színfoltot hozott a színjátszás. A szegedi Somogyikönyvtár állományában fellelhető újságok közül legelőször a Maros hetilap számolt be földeáki műkedvelő előadásról. Az 1901. június 27-ei lapszám szerint a község tanítói tanyai kollégáikkal összefogva műsoros estet rendeztek a Tanítók Háza javára. (A Révai Nagy Lexikona 1925-ös kiadása szerint a Tanítók Háza „...az országos tanítóegyesület által közadakozásból létesített intézet; tanítók, tanárok és tanügyi téren működő más egyének egyetemen, fő- vagy szakiskolákon tanuló fiainak lakást és ellátást ad”. Nem valószínű, hogy a faluban ilyen vállalkozás indult volna – nem egyértelmű, hogy jelen esetben mit értsünk a „Tanítók Háza” kifejezés alatt.) Színre került Tóth Ede A falu rossza c. népszínműve. A szerepeket a falu fiataljai: Boros Matild, Kiss Rózsika, Gilinger Juliska, Abonyi Ilonka, Nagy Lajos, Apró János, - 82013. -

Kristóf János, Kiss Aladár, Hangai Károly, Bugyi Mariska, Csucs Viktória, Suskoff Annuska, Sipos Andor, Nagy Imre és Laszik Béla játszották. Apró János tanító és az előbb Csókáson, később Magyarbánhegyesen tanítói és igazgatói posztot ellátó Kálnoky Domokos szintén szerepet vállaltak. A közönség soraiban megtalálhatjuk a vidéket az 1700-as évek elejétől birtokló Návay család több tagját: id. Návay Lajosné Eötvös Ilona bárónőt, Návay Arankát, Návay Tamást, és az akkoriban megyei főjegyzőként tevékenykedő ifj. Návay Lajost is. A darab betanítója, az est főszervezője Várkövy Kálmán volt. Az Óföldeákon, majd Földeákon tanító-igazgató pedagógus számos darabot rendezett az évek során. (Emellett jegyzője volt az 1903-ban megalakult Földeáki Munkás Önképző Körnek. Kivette részét az iskolán kívüli oktatásból: számos előadást tartott a faluban, tanfolyamokat szervezett. Az első világháború elszakította a tanítót szeretett falujától: 1916-ban, a ma már Szerbiához tartozó Cservenka mellett egy gránát megsebesítette a lábfejét. A nagy vérveszteséget szenvedett Várkövy Kálmán műtét közben elhunyt.) A Maros hetilap 1908. január 12-ei száma szerint „A földeáki zárda növendékei tegnapelőtt este igen sikerült szini előadást tartottak s kellemes szórakoztatásban részesítették a község közönségét. Szinre került a „Két anya” cimű 4 felvonásos szinmű.” 1912 tavaszán a földeáki iparos ifjúság többször műsorra tűzte Erdősi Károly Boldogország c. színművét. A bevételt az építendő iparoskör megvalósítására, illetve a szegény gyermekek felruházására fordították. 1913 decemberében Eötvös József Éljen az egyenlőség c. vígjátékát tekinthette meg Földeák közönsége, id. Dehény Lajos (1879–1942) tanító, ifj. Dehény Lajos (1906–1952) tanár, festőművész édesapja rendezésében. A darabot szavalatok és beszédek kíséretében az író, egykori kultuszminiszter születésének századik évfordulója alkalmából mutatták be a falusi fiatalok. 1916 karácsonyán, a faluban 1881 óta iskolát működtető Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek szervezésében óvodások előadták Az árva karácsonya c. darabot. A Maros Újság részletesen beszámolt az estről. A

augusztus


-9-

FÖLDEÁK

darabot a nagy sikerre való tekintettel négyszer előadták a gyerekek. A 617 korona 14 fillér bevételből az apácák egy falubeli hadiárva megsegítésére alapítványt létesítettek. A cikk a felülfizetők között megemlíti Návay Lajost, Hoffmann János apátplébánost, Czuppmann Endre és Lukács István jegyzőket, Horacsek Andor kántort, Wéber Jánosné korcsmárost és (valószínűleg a Kossuth utcai kocsma tulajdonosának feleségét) Kiss Lajosnét is. A húszas években egyre szaporodtak a földeáki műkedvelő előadásokról szóló sajtóbeszámolók. A Makói Friss Újság 1920. szeptember 5-én beharangozót közölt A piros bugyelláris bemutatójáról. Csepreghy Ferenc népszerű darabját az iparos ifjúság adta elő a római katolikus kör nagytermében. Az érdeklődők háromféle helyárral számolhattak: a 15, illetve 10 koronás belépők mellett a kispénzűek 6 koronáért állóhelyre válthattak jegyet. A nagy sikeren felbuzdulva októberben és novemberben már Gárdonyi Géza Fehér Anna c. háromfelvonásos betyártörténetét tanulták be és adták elő a falu fiataljai. 1923 áprilisában ugyanezen társulat Szigligeti Ede (született Szathmáry József) A szökött katona c. jelenetét vitte színre. 1922-től fokozatosan növekedett a korona inflációja. Ezt mutatja a belépőjegyek drágulása is: az 1920-ban 10–15 koronáért árult jegyeket 1923-ban már 100–150 koronáért kínálták. A bevételt klubház felépítésére szánták. A cikkből nem tűnik ki egyértelműen, hogy az iparos fiatalok saját klubházra gyűjtöttek, vagy jelen esetben a Földeáki Torna Clubnak szerettek volna segíteni. Ugyanis 1923-ban a földeáki focisták klubjuk tízéves fennállása alkalmából egy klubház felépítését vették tervbe. Rendezvényeik bevétele a klubházalapot gazdagította. A gyűjtés eredményesnek bizonyult, hamarosan átadták a Vásártéren a kis épületet. 1925. július 12-én a Marosvidék napilap Farkas Imre Nótás kapitány színműve földeáki bemutatója kapcsán fényképet is közölt a kis társulatról. A képen látható a darab rendezője id. Dehény Lajos tanító, valamint a jelmezes szereplők: Tamasi Imre, Wéber Évike, Bánszki Antal, Hajnal Tamás, Szabó Juliska, Antal Lajos, Gáliczki Ilonka, Horváth József, és Szakács Mihály. Tamasi Imre asztalos, Hajnal Tamás cipész valamint Szakács Mihály gazdálkodó a

1

9

szerepvállaláson túl a műkedvelő előadások szervezésében is kivették részüket. December 22-én az óvoda adott helyet egy egész estés rendezvénynek. Dr. Joó Imre járási főorvos a tuberkulózisról tartott előadást. Az ismeretterjesztő beszámoló után jöhetett a szórakozás: a falu fiataljai az Ajánlott levél egyfelvonásos vígjátékkal mulattatták a közönséget. Ifj. Dehény Lajos verssel, a Dalárda dalokkal készült. A földeáki műkedvelők 1926. január elején többször előadták a Mágnás Miska c. operett-bohózatot. Szirmay Albert örökzöldjére korabeli sajtóinformációk szerint minden jegy elővételben elkelt. A rendezői feladatokat ismét id. Dehény Lajos vállalta magára. „A szereplők egytől egyig művészekhez méltóan megállták helyüket, azonban a leghűebb, a legsikerültebb alakítást Antal Lajos, Miska lovászgyerekben s Szabó Juliska, Marcsa mosogatólányban produkálta... Jók voltak még: Tamasi Imre, Wéber Évike, Szakács Mihály és Gáliczki Dezső.” – írta a Marosvidék. Érdemes újra egy pillantást vetni az árszabásra: immáron 15– 18 ezer (!) korona volt a belépőjegy. (Ma már nehéz megmondani, ez drágának számított-e. Viszonyításképpen: az említett napilap egyetlen száma ugyanekkor 1000 koronába került.) A bevételt jótékony célra (anyaés csecsemővédelemre) ajánlották. Közkívánatra az előadást március 7-én megismételték. A könnyedebb műfaj mellett a vallásos témákat feldolgozó darabokat is megtekintették a földeákiak. Több előadást megélt Bangha Béla bibliai színműve, a Pontiólia, melyet a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek tanítottak be, és lányok adtak elő 1926 márciusában. Két esztendő múlva újra bemutatták a darabot. Ugyanezen év húsvétján újabb darab került repertoárba: az iparos ifjúság előadta Farkas Imre Túl a nagy Krivánon c. színművét a római katolikus körben. A bevételt rádió beszerzésére fordították. (Az első rádiókat a faluban kocsmárosok vásárolták: Wéber Jánosné 1926 januárjában, majd pár héttel utána özv. Pesti Sándorné vett készüléket. Az előző 7 millió, az utóbbi 12 millió koronába került.) Folytatása következik ...

Emlékezetes ötven fillér Sok mindenkinek van visszaemlékezése gyermekkorára, de talán nézzünk egy kicsit vissza a múltba kiragadok egy olyan élményt, ami talán soha nem történhet meg újra. Így augusztus elején már azok az eperfák termései kezdenek beérni, amik nem estek áldozatául a selyemhernyó tenyésztők fáradozásainak. Ugyanis a faluban sok helyen az utcákban eperfák sorakoztak erre a célra, hogy selyemhernyók felfalják a leveleiket. Nos, az udvarokon is ültettek eperfákat ezek nem a hernyók étvágyának növelésére értek. Ezek nagyra megnőttek és többfajta epret teremtek későbbit, korábbit fekete-fehér, rózsaszín, kisebb nagyobb szemű. Nos, ezek az eperfák termése ízben is különbözött egymástól. A sertések igen szerették a termést, sőt a baromfik is. Öregapáméknál is mindenfajta termett és, ha nem tetszett az ennivaló mondogatta, mars, a fára eprözni. Nem beszélve arról, hogy ha nagyobb mennyiségben sikerült összegyűjteni finom pálinkát lehetett főzni belőle. Kicsit ugorjunk a második világháború előtti időszakra vissza, amikor a lakosok otthon mindent megcsináltak, amit csak - 92013. -

tudtak, amit, nem azt a vándorló „mesterek” megcsinálták helyettük így volt bádogos, köszörűs, teknőkaparó, pióca árus, no meg kupec is. Minden mesterségnek megvolt a maga csinja binja csak pénzt lehessen keresni. Ezek közül kiragadnám a kupec „mesterséget” népi mondás is volt, hogy na, ez is már megint kupeckodik. A kupec mindennel foglalkozott, amiből egy kis hasznot látott. Szokás mondás volt elviszöm a zsidónak kupecnek eladom – az mondta megveszem, de ráfizetők- hát akkor miből él maga? Hát a ráfizetésből volt a válasz. A jó kupec kiszagolta, hogy mit mikor és hol lehet jobban eladni. Pali bácsi a mi kupecunk a nagy makói vásárba indult, akkor éppen a süldő sertések volt ott a legjobb ára. Összevásárolt a faluban negyven körüli süldőt és fogadott két gyerököt, hogy ötven fillért kapnak a gyerökök a vásár után. (Egy pengő volt felnőtteknek a napszám.) A két gyerök megörült, hogy ketten könnyen behajtják a disznókat és jól keresnek. Igen ám csak az egyik elöl ment a másik meg hátul. Nagyon korán mentek, hogy idejében beérjenek a vásárba. Az első gyereknek az volt a feladata, hogy másszon fel az

augusztus


10

- 10 -

1

FÖLDEÁK

eperfára és rázza, meg hulljon, le az eper mire a csorda odaér. Mindig szaladt előre, mert a disznók gyorsan felkapkodták az epret. Közben az út mellett két csapáson is járhatott egymással párhuzamosan az egyiken a gyalogosok a másikon a talicskát tolók közlekedtek. Akkor még sokan jártak talicskával. Ezek is zavarták az állatokat útközben. Mire Makóra értek már szinte jóllaktak a disznók a hajtók is elfáradtak. Pali bácsi eladta a süldőket jó áron,de továbbra is a vásárba járkált már nagyon kevesen voltak, de ez is az is a kisebb malacokat nem tudta eladni. A fiúk látják, hogy Pali bácsi ugyancsak csapkodja az eladó gazda tenyerét. Összevásárolta azt a 35-40 malacot, amit hazahajtottunk nagyon büszkék voltunk, hogy egy pengőt kerestünk és déli órákba hencegtünk. Itthon újra árulta a malacokat, amit nem kelt el azt Vásárhelyre hajtották

a vásárba. Pali bácsi sok esete volt a kupeckodással. Mikor a faluba jött nem ismerték karjára akasztotta görbe botját keresett eladó vágósertést. Mondják neki Dilájéknál van, eladó itt meg itt lakik. Nézegetem még szép nagy hízókat. Rákérdezett, hogy a disznó Dilájbátyám? Nem szól, az öreg csak néz, rám nagyon furcsán nézett még egyszer rákérdezek, hogy disznó Dilájbátyám? Egyszer csak rám kiált-, takarodj. Nem tudtam miért csak úgy csattant a botja a kapun. Visszamentem mondta az öreg, hogy Szűcs az én böcsületös nevem. Megvettem a disznókat rájöttem, hogy itt nagyon sok embernek van csúf neve. Fodor Imre

Beérkezett cikkek Bánszki Tamás Tarpán Tamás bácsi művészpályán c. őszinte vallomásából tudjuk, hogy az I. világháborúban, mint sok más magyar fiatal életébe, az övébe is közbeszólt, és 1914 őszén bevonult Szegedre. ,,A fegyverszünet megkötésekor olasz fogságba estem. 1920. szeptember 1-ével kezdtem tanári pályám Tarpán (Esze Tamás kuruc vezér, és Bajcsy Zsilinszky faluja) a menekült Beregszászi állami gimnáziumnál, majd fehérgyarmatra kerültem az iskolával együtt”. A több mint 90 évvel ezelőtti eseményekről Bánszki Tamásról felhasználható nyomokat nem találtunk. Éppen ezért a Nyíregyházi Megyei Levéltárhoz fordultunk (volt tanítványaimmal, Varga Matild magyar szakos, és Szarka Ágota könyvtárosokkal). A kutatás során rátaláltunk a tarpai iskola 1919. és 1920-as értesítőjére. Az értesítőből többek között megtaláljuk a tanári testületben történt személyváltozásoknál

Bánszki Tamás nevét. Az értesítő részletes feldolgozására a későbbiek során kerülhet sor. Csupán jelzés szerűen emelem ki a statisztikai adatokból: ,, A tanulók szüleinek lakóhelye, ha megszállt területet is Magyarországnak vesszük, valamennyi tanulónk magyar honos volt; a 229 vizsgálatot tett tanulók közül azonban 179 megszállt területre való”. Róluk és az őket tanító menekül tanárokról a község lakói gondoskodtak. Bánszki Tamás a hadifogság után újabb emberpróbáló élethelyzet elé állíttatott, ahol EMBERKÉNT szolgált. Tarisznyájában mindig ott volt a szüleitől kapott útravaló, amely Seneca szavaival így fogalmazható meg:,, Menj, és légy ember.” Szabó György nyugdíjas tanár

Ötletmorzsák Gyümölcsös sütemény Hozzávalók: barack vagy szilva, 6 tojás, 25dkg cukor, 15 dkg margarin, 20 dkg liszt, 1 csomag sütőpor Elkészítés: A Tepsit vastagon megkenjük margarinnal és beszórjuk kristálycukorral, (egy jó maréknyi). Erre fektetjük a fél barackot belsejükkel lefelé. Erre öntjük a következő tésztát: 6 tojássárgáját elkeverjük 25 dkg cukorral. Közben megolvasztjuk a margarint és hűlni hagyjuk. A tojások fehérjét felverjük kemény habbá. A habot hozzáadjuk az

elkevert sárgákhoz. Óvatosan hozzákeverjük a lisztet is, amiben elkeverjük a sütőport. Legvégül pedig óvatosan belekavarjuk az olvasztott margarint. Ezt a tésztát öntjük a gyümölcsre, eligazítjuk és közepes tűznél addig sütjük, amíg nem ragad. Még melegen deszkára borítjuk és hűlni hagyjuk, majd csak aztán szeleteljük. Ferencziné

Vöröskereszt hírek Véradók bálja Hagyományos Véradók bálját, tartja a Földeáki Vöröskereszt augusztus 19én (hétfőn) este 19 órai kezdettel. Zenével, tánccal, értékes nyereményekkel várjuk kedves vendégeinket. Vacsora: marha pörkölt. Belépő: 2.000 Ft jegyek elővételben, a Művelődési Házban. Italról mindenki maga gondoskodjon. Vöröskereszt vezetősége

2013. - 10 -

augusztus

Véradás A Makói véradó állomás kiszállásos véradása 2013.augusztus 27-én, kedden lesz 8-12 óráig a Művelődési Házban. Szabó Sándorné véradásszervező


- 11 -

FÖLDEÁK

1

11

Tanulni vágyók figyelem! Támogatott képzést szervez a Művelődési Ház és Könyvtár Földeákon! 80 órás informatikai képzés a TÁMOP 2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című projektben, a képzés szeptember 18-tól november 20-ig tart hetente hétfőn és szerdán du. 5-től 9-ig a Műv. Házban, a képző cég laptopjain. Oktató: Vass Attila Doki. Kellemes hangulatban, sokat gyakorolva itt helyben, nagyon kedvező áron megtanulhatja a számítógép kezelését! Szóljon ismerőseinek, tanuljunk együtt és kitárul a világ! Megkereshetjük a gép segítségével régi pajtásainkat a nagyvilágban, messzi rokonainkkal tarthatjuk újra képpel és hanggal ingyen a kapcsolatot! Hobbinkhoz találhatunk új ötleteket és új barátokat, akikkel levelezhetünk és beszélhetünk!

Banki és számla ügyeinket (gázóra, villanyóra állás beküldése) is könnyen intézhetjük egyedül! Regisztráljon és vegyen részt a 98%-ban támogatott képzésen! Érdeklődni, jelentkezni: Farkas Sándorné eTanácsadónál a Könyvtárban (Földeák, Szent László tér 15-16.) lehet. Bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, nincs tanulói jogviszonya és nem vesz részt hasonló támogatott programban. e-mail: konyvtar@foldeakimuvhaz.hu telefon: 62/294-277 vagy 30/338-2910

Makói Majorette Egyesület __6900 Makó, Szegedi u. 20. Tel: 06-20/9144-750 email: makomazso@gmail.com_ ADÓSZÁM: 18455199-1-06 A Makói Majorette Egyesület tisztelettel mond köszönetet azoknak a földeáki szülőknek és szponzoroknak, akik anyagi támogatásukkal hozzájárultak az egyesület ruhatárának felújításához, bővítéséhez. Mikáczó Sándor, Németh István”ötyöm”, Tamás Műhely Földeák, Balog Antalné Wéber Trafik BT, Varga Krisztina, Domján Mihályné, Horváth Éva

Vitamin Sziget Földeák, Kocsis János,Family Büfé,Jójárt Krisztina Hoffmanné Lele Anikó Köszönjük önzetlen segítségét! Baloghné Vass Katalin elnök

Családi események SZÜLETETT: Tóth Lászlónak és Vajda Nellinek (Földeák, Vágóhíd u.2.) 2013.07.01-én Zsóka Kardos Lászlónak és Szűcs Otíliának (Földeák, Kossuth L. u. 48.) 2013.07.03-án Enikő Nagy Jánosnak és Szabó Beátának (Földeák, Gorkij sor 2.) 2013.07.03-án Károly Joó Istvánnak és Baranyi Mónikának (Földeák, Ady E. u.3.) 2013.07.07-én Levente Elek Attilának és Koncz Edinának (Földeák, Dózsa Gy. u. 8.) 2013.07.08-án Luca Bárdos Róbertnek és Juhász Anettnek (Földeák, Mikszáth K. u.2.) 2013.07.15-én Patrik László Kun- Szabó Balázsnak és Fekete Kittinek (Földeák, Gagarin u. 19.) 2013.07.18-án Kinga Tóth Istvánnak és Szabó Ilonának (Földeák, Vásárhelyi u. 59.) 2013.07.31-én Arián Marcell nevű gyermeke GRATULÁLUNK!

2013. - 11 -

augusztus


12

- 12 -

1

FÖLDEÁK

Joó kárpitos üzlet ajánlata:

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Augusztusi Akciós Ajánlata Fruppy Alma, Őszi 2l 119.60/l Kékforrás ízesített Asványvíz 1,5l 4íz 89.- 59.-/l Liboló édesítő tabletta 1200 db 347.4819.-/kg Coop sütőpor, vaníliás cukor 10.-/cs Coop Kávékrémpor 200gr 229.1.145.-/kg Coop instant kakaó 800gr 799.999.-/kg Coop Cappuccino 10x12,5gr 370.- 37.-/cs Coop instant tea 300gr 269.897.-/kg Coop pudingpor több íz 39.Coop omlós keksz 180gr 3íz 179.Danone Kefir 150 gr 59.Líra kocka margarin 250gr 119.Mizó UHT Főzőtejszín 200ml 169.Rocky üveges sör 99.-

-

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682

994.-/kg

845.-/kg 198.-/l

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574 06-30/548-7036 Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384

Áraink a készlet erejéig érvényesek, az esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk!

Zsombi fagyizója P&P Látványpékséggel bővült Új nyitva tartás!!! H-SZ 1/26-19-ig Vasárnap 9-19-ig Helyben sütött péksütemények, üdítő és szeszes italok, kávé lágy – és kézműves fagylalt. Pékárukra előrendelést felveszünk a következő telefonszámom: 06-30-8628222 Telefonál és 1 óra múlva viheti a friss süteményt!!! KIVÁLÓ MINŐSÉG, OLCSÓ ÁRAK!!!!

VIRÁGSZIGET H-P:8-12, 14-17 SZ:8-12 V: 830-1130 Tanszerek teljes választékával várjuk kedves vásárlóinkat. Köszönettel: Szabóné Bánfi Erika 06-30/653-5860, 62/294-742, Szabó Csaba 06-30-318-26-94

Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk Szabó László temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család Köszönetnyilvánítás „Küzdöttem, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet, a csend ölel át és szeretet. Isten veletek”. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk Nagy Gábor temetésén megjelentetek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

A

Ácsok munkát vállalnak: végszegések, díszes előtetők, új és régi tetők készítése, javítása stb. 06-30-4567-451 Gazdálkodásra alkalmas, új építésű ház eladó sok melléképülettel! Vasút sor 22. Tel: 06-30/338-2911 Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27 Kisbálás szalma (550db) van eladó. Érd: 06-30-339-3102 Dulin Lajos

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor ISSN azonosítószám:2063-4889 Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Nyomdai előkészítés: Kurai Edina Szerkesztőségi üzenetek Nyomás: Egy hektár földet bérelnék, őszi fokhagymának. „NORMA” Nyomdász Kft. cikkek és hirdetések leadási Tel:06-30-465-4989 Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. határideje: Telefon: (62) 244-499 2013.08.31. Fax: (62) 241-249 A következő lapzárta:

2013.09.02.

Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

2013. - 12 -

augusztus

Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság2013 augusztus színes  

2013. augusztus

Advertisement