Page 1

E D I L R E A L E S T A T E TR A N Z A C TII

IM O B ILIA R E

VÂNZÃRI NCHI RI ERI *CUMPÃRÃRI *Î


Cu p r i n s Pr ogr a mul Pr i maCa s a“ 4� Va nz a r i a pa r t a ment e1c a mer a Va nz a r i a pa r t a ment e2c a mer e Ant ec ont r a c t ul deVa nz a r eCumpa r a r e Va nz a r i a pa r t a ment e3c a mer e Va nz a r i a pa r t a ment e4c a mer e Obuc a t a r i eor ga ni z a t ai n6pa s i Va nz a r i c a s e Amena j a r eaGr a di ni i I nc hi r i er i a pa r t a ment e1c a mer a I nc hi r i er i a pa r t a ment e2c a mer e S ol ut i i dec or a t i v epent r uc hi r i a s i I nc hi r i er i a pa r t a ment e3c a mer e I nc hi r i er i a pa r t a ment e4c a mer e Pr i ma v a r ai nc a s at a I nc hi r i er i c a s e Ca s at ai nna t ur a-Gi l a uVes t Ga ndur i deZi uaF emei i

3 4 9 15 16 21 24 25 32 34 37 46 47 55 56 57 58 60

EDI L TRANZACTI II MOBI LI ARE www. edi l . r o

bl og. edi l . r o www. edi l . r o/ t wi t t er www. edi l . r o/ f acebook www. edi l . r o/ yout ube

Emai l : of f i ce@edi l . r o Tel ef on: 0264590677,0721290522,0744684458 Adr esa: St r .I ul i uMani u,nr .17,ap1


PROGRAMUL PRIMA CASĂ ”4” Pe 26 mai 2011, s-au impus noile norme de aplicare si dupa caz, codebitorului a programului Prima Casă 4. • Certificat de casatorie (daca este cazul) • Declaratia pe proprie raspundere, privind Aceastea au fost publicate în Monitorul Oficial. valoarea angajamentelor de plata ale acestuia si Astfel, garantia acordata de stat si Banca va fi de: ale familiei sale si in mod special a celor devenite exigibile si neonorate la scadenta si litigiile cu a) 75.000 de euro in cazul in care se construieste o tertii. locuinta de la zero. • Acord consultare CRB - solicitant si sotie/sot si dupa caz, codebitor b) 70.000 de euro in cazul in care se achizitioneaza • Acordul de transmitere, prelucrare si consultare o locuinta noua. a informatiilor la Biroul de Credit solicitant si sotie/ sot si dupa caz, codebitor c) 60.000 de euro in cazul in care se achizitioneaza • Declaratie pe propria raspundere, semnata in o locuinta veche. fata functionarului , prin care isi asuma obligatia de indeplinire a criteriilor de eligibilitate ale Valoarea maxima si avans pentru programului achizitionarea de locuinte noi • Documente care sa ateste veniturile luate in considerare Valoare maxima 66.500 EUR (sau echivalent lei), • Fisa fiscala avans minim 5% din pretul de achizitie al locuintei, • Documente care sa ateste existenta aportului care sa acopere diferenta dintre pretul de achizitie propriu rezultat din antrecontracul de vanzare cumparare si finantarea garantata. Documente din care sa rezulte valoarea bunului pentru care se solicita creditul: CONDITIILE PENTRU ACCESARE CREDIT IMOBIL NOU • Copia actului de proprietate al vanzatorului asupra imobilului in cauza.  • Imobilul trebuie sa fie finalizat. • Sa existe extras de carte funciara asupra • Extras de Carte Funciara (in original);  apartamentului. • Valoare maxima 66.500 EUR (sau echivalent lei) • Declaratie pe proprie raspundere a vanzatorului • Avans minim 5% din pretul de achizitie al in care sa se precizeze, ca imobilul nu este locuintei. revendicat conform • Documentele necesare la Banca pentru • Legii 10/2001 si nu exista alte litigii in acordarea Creditului: desfasurare in legatura cu acesta (original);  • Declaratia pe propria raspundere a • Antecontractul de vanzare-cumparare a beneficiarului, in forma autentica pentru locuintei indeplinirea conditia prevazuta la art. 1 alin. (2) • din OUG nr. 60/2009. • Contractul de vanzare cumparare incheiat • Cererea de credit in forma autentificata Raportul de evaluare a • Bugetul de venituri si cheltuieli al familie imobilului cu care se garanteaza creditul. • Copii (BI/CI) al solicitantului si al sotiei/sotului,


GRUIA

ID: APCJ183272

MANASTUR

MANASTUR

ID: GACJ183291

ID: APCJ183140

Apartament 1 camera, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 3 etaje, are o suprafata utila de 41 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la etajul 8 in imobil cu 10 etaje, are o suprafata utila de 28 mp, faianta moderna.

Apartament 1 camera, decomandat, situat la etajul 8 in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 40 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

39000 EUR

29000 EUR

42000 EUR

MANASTUR

MANASTUR

MANASTUR

ID: GACJ183267

ID: APCJ183422

ID: GACJ183261

Apartament 1 camera, decomandat, situat la etajul 5 in imobil cu 10 etaje, are o suprafata utila de 28 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la mansarda in imobil cu 3 etaje, are o suprafata utila de 38 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la etajul 4 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 24 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

31000 EUR

38000 EUR

25000 EUR

MANASTUR

MANASTUR

ID: GACJ183188

ID: GACJ182853

MARASTI

ID: APCJ182846

Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 24 mp, faianta moderna.

Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 28 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la parter in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 38 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

27000 EUR

34000 EUR

44000 EUR

MARASTI

ID: APCJ182895

MARASTI

ID: GACJ183327

MARASTI

ID: GACJ183407

Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 26 mp, faianta moderna.

Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 20 mp.

Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 7 etaje, are o suprafata utila de 22 mp, faianta moderna.

35000 EUR

17000 EUR

29500 EUR


MARASTI ID: GACJ183505 Apartament 1 camera, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 7 etaje, are o suprafata utila de 22 mp, faianta moderna, mobilat si utilat clasic.

29000 EUR


MARASTI ID: GACJ183404 Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 7 etaje, are o suprafata utila de 22 mp, faianta moderna.

29500 EUR


MARASTI ID: APCJ183608 Apartament 1 camera, decomandat, situat la parter in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 57 mp, faianta moderna, semimobilat.

38000 EUR


ZORILOR ID: APCJ183304 Apartament 1 camera, decomandat, situat la etajul 7 in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 38 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

40000 EUR


ANDREI MURESANU ID: APCJ183569 Apartament 2 camere, decomandat, situat la parter in imobil cu 2 etaje, are o suprafata utila de 80 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

117000 EUR


BUNA ZIUA ID: APCJ183016 Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la parter in imobil cu 2 etaje, are o suprafata utila de 80 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

68000 EUR


CENTRAL

ID: APCJ182886

CENTRAL

ID: APCJ183465

CENTRAL

ID: APCJ182887

Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 4 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 56 mp, faianta moderna, semimobilat.

Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 47 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 1 etaje, are o suprafata utila de 56 mp, faianta moderna.

60000 EUR

53000 EUR

56000 EUR

FLORESTI

ID: APCJ182830

GHEORGHENI

ID: APCJ183444

MANASTUR

ID: APCJ182854

Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 50 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 51 mp.

Apartament 2 camere, decomandat, situat la parter in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 67 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

35000 EUR

51000 EUR

68000 EUR

MANASTUR

MANASTUR

MANASTUR

ID: APCJ183183

ID: APCJ183104

ID: APCJ182841

Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la parter in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 35 mp, faianta moderna.

Apartament 2 camere, decomandat, situat la parter in imobil cu 10 etaje, are o suprafata utila de 51 mp, bucatarie mobilata si utilata.

Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 44 mp, faianta moderna, mobilat clasic si modern.

35000 EUR

44000 EUR

41000 EUR

MANASTUR

ID: APCJ183312

ZORILOR

ID: APCJ183555

ZORILOR

ID: APCJ183075

Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 4 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 53 mp, faianta moderna, mobilat si utilat clasic.

Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 10 in imobil cu 12 etaje, are o suprafata utila de 55 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 2 etaje, are o suprafata utila de 58 mp, faianta moderna.

46000 EUR

63000 EUR

63000 EUR


FLORESTI ID: APCJ183372 Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 54 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

38000 EUR


GRIGORESCU ID: APCJ183468 Apartament 2 camere, decomandat, situat la parter in imobil cu 10 etaje, are o suprafata utila de 50 mp, faianta moderna, mobilat si utilat clasic.

51000 EUR


MANASTUR ID: APCJ183316 Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 3 etaje, are o suprafata utila de 53 mp, faianta moderna, mobilat modern.

65000 EUR


TRANZACȚIA REALIZATĂ PRIN ANTECONTRACTUL DE VÂNZARE - CUMPARARE Antecontractul de vanzare-cumparare reprezinta acordul de vointe prin care partile se obliga reciproc sa incheie in viitor un contract de vanzare-cumparare in forma autentica, in conditiile stipulate in antecontract.

De retinut referitor la antecontract este faptul ca: • in momentul semnarii, se poate da un avans, cu titlul de clauza da arvuna, sau mai rar, de clauza de acont. • se stabilesc date exacte de plată a tranşelor de preţ, de eliberare a imobilului, de prezentare la notar pentru perfectarea contractului autentic de vanzare-cumparare.

!

Trebuie reţinut faptul că niciodată nu se dă un avans dacă în prealabil nu s-au verificat actele imobilului obiect al antecontractului, respectiv extrasul de C.F. si actul de dobandire al dreptului de proprietate.

Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare Vanzarea-cumpararea este o conventie prin care doua parti se obliga, una sa transmita celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta sa plateasca celei dintai pretul lui. Regula este urmatoarea: vanzatorul si cumparatorul isi exprima acordul asupra obiectului contractului, adica asupra lucrului si pretului, incheind contractul de vanzare-cumparare. Tot atunci are loc si transferul dreptului de proprietate de la vanzator la comparator, care devine proprietarul lucrului determinat individual, indiferent daca l-a preluat şi în stăpânirea de fapt sau a ramas la vanzator până la o anumită dată, ulterioară semnării contractului.

Conditiile de validitate ale contractului de vanzare-cumparare Pentru a fi valabil incheiat, contractul de vanzarecumparare trebuie sa intruneasca conditiile generale de validitate ale conventiilor si anume: • consimtamantul valabil al partilor care se obliga; • capacitatea partilor de a contracta; • obiectul (lucrul vandut si pretul) determinat sau determinabil;

• cauza licita; • indeplinirea anumitor formalitati in cazurile mentionate in lege (forma solemna, autorizarea prealabila).

!

Daca asupra imobilului este înscrisă o ipoteca, aceasta trebuie radiata inainte de incheierea contractului de vanzare-cumparare. De reţinut că ipoteca se poate radia şi direct prin contractul de vânzare-cumpărare, cu condiţia anexării la actele aferente contractului a adresei de radiere a ipotecii.

ACTE NECESARE PREZENTĂRII LA SEDIUL AGENTIEI ÎN VEDEREA PERFECTĂRII ANTECONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE Vânzătorul - persoana fizica: 1. ACTUL DE PROPRIETATE AL IMOBILULUI CE URMEAZĂ A FI VANDUT Tipuri de acte de proprietate poate consta in: Contract autentic de vânzare-cumpărare (daca este cazul); Titlu de proprietate + contract de construire; Contract de schimb ; Contract de donaţie; Certificat de moştenitor; Sentinţă judecătorească definitivă si irevocabila 2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Atentie ! Extrasul CF trebuie verificat neaparat inaintea perfectarii Antecontractului. 3. ACTELE DE IDENTITATE SAU PAŞAPOARTELE PROPRIETARULUI/LOR Daca imobilul este in coproprietate este necasar ca la semnare sa se prezinte ambii proprietari.

!

Cumpărătorul – persoana fizica: 1. ACTUL DE IDENTITATE (B.I./C.I. SAU PASAPORT) 2. PROCURA DE CUMPĂRARE ÎN FORMĂ AUTENTICĂ (NOTARIALA), DACĂ SE CUMPĂRĂ PENTRU ALTĂ PERSOANĂ.


MARASTI ID: APCJ183054 Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 68 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

71000 EUR


MANASTUR ID: APCJ183254 Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 65 mp, semimobilat.

70000 EUR


MARASTI

MANASTUR

MANASTUR

ID: APCJ183238

ID: APCJ182840

ID: APCJ183141

Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 5 in imobil cu 7 etaje, are o suprafata utila de 90 mp, faianta moderna.

Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 6 in imobil cu 10 etaje, are o suprafata utila de 70 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 4 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 67 mp, faianta moderna.

85000 EUR

66000 EUR

70000 EUR

MANASTUR

MANASTUR

MANASTUR

ID: APCJ183009

ID: APCJ183100

ID: APCJ183411

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la parter in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 70 mp.

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 1 etaje, are o suprafata utila de 70 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 3 etaje, are o suprafata utila de 78 mp, faianta moderna.

58000 EUR

87500 EUR

97500 EUR

MANASTUR

ID: APCJ183521

IRIS

ID: APCJ183483

GRUIA

ID: APCJ183415

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la parter in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 70 mp, faianta moderna.

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 5 etaje, are o suprafata utila de 64 mp, faianta moderna.

Apartament 3 camere, decomandat, situat la parter in imobil cu 1 etaje, are o suprafata utila de 180 mp, faianta moderna.

63000 EUR

60800 EUR

165000 EUR

GRIGORESCU

ID: APCJ183096

GRIGORESCU

GHEORGHENI

ID: APCJ183527

ID: APCJ183420

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 7 in imobil cu 10 etaje, are o suprafata utila de 64 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 65 mp, semimobilat.

Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 4 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 65 mp, faianta moderna.

67000 EUR

68000 EUR

65000 EUR


MANASTUR ID: APCJ183179 Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 7 in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 74 mp, faianta moderna.

75000 EUR


GHEORGHENI ID: APCJ183313 Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 62 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

73000 EUR


ZORILOR

PLOPILOR

ID: APCJ183077

ID: APCJ182967

Apartament 4 camere, decomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 78 mp, bucatarie mobilata.

Apartament 4 camere, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 79 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

85000 EUR

96500 EUR

MARASTI

ID: APCJ183128

MARASTI

ID: APCJ183210

Apartament 4 camere, semidecomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 6 etaje, are o suprafata utila de 90 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 4 camere, decomandat, situat la etajul 5 in imobil cu 7 etaje, are o suprafata utila de 90 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

90000 EUR

85000 EUR

MANASTUR

ID: APCJ182985

GRIGORESCU

ID: APCJ183207

Apartament 4 camere, decomandat, situat la etajul 4 in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 90 mp, faianta moderna, semimobilat.

Apartament 4 camere, decomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 120 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

97000 EUR

140000 EUR


ZORILOR ID: APCJ183087 Apartament 4 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 82 mp, faianta moderna, mobilat modern.

115000 EUR


MARASTI ID: APCJ183198 Apartament 4 camere, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 80 mp, faianta moderna, semimobilat.

88000 EUR


O bucătărie organizată în doar șase pasi Dacă îţi trebuie zece minute să găseşti storcătorul de usturoi, alte cincisprezece pentru bolul acela verde care îţi place atât de mult şi înca şapte pentru cuţitul de peşte ai o „mică” problemă cu organizarea bucătăriei. Fii fără grijă! Am pentru tine şase paşi simpli ce te vor ajuta să nu mai pierzi atât de mult timp cautând prin sertare dar şi să dai bucătăriei o nouă înfăţisare, una un pic mai ordonată. 1. Eliberază blatul. Lasă afară doar obiectele pe care le foloseşti zi de zi, restul trebuie să dispară. Stabileşte un loc permanent pentru electrocasnicele mici, de preferat într-o nişă, într-un colţ sau lângă un dulap. Cu cât ai mai mult loc liber aici cu atât vei avea mai mult spaţiu pentru gătit dar şi o bucătărie în care să îţi facă plăcere să intri.

2. Ia fiecare sertar la rând şi organizează-l în funcţie de conţinut: tacâmuri cu tacâmuri, şerveţele cu feţe de masă, etc. Nu arunca totul la grămadă, foloseşte-te de suporturile, cutiile şi accesoriile create special pentru a ţine fiecare obiect la locul lui. Vei găsi totul mult mai repede dacă fiecare obiect din sertar este vizibil atunci când acesta este deschis. 3. Dulapurile trebuie să conţină numai lucrurile de care te foloseşti. Verifică conţinutul lor, iar obiectele pe care nu ai mai pus mâna de mai mult de şase luni scoate-le şi depozitează-le într-o debara. Conţinutul fiecărui dulap ar trebui să fie corelat cu locul în care foloseşti cel mai des obiectele respective. Condimentele, sus, lânga aragaz; cratiţele, oalele şi tigăile, jos, lânga cuptor; farfuriile, tacâmurile mai aproape de masă şi de frigider decât de cuptor. 4. Pe lângă ustensile şi accesoriile de gătit, în bucătărie ar trebui să ai şi alimente şi tot felul de punguţe şi cutiuţe cu ingrediente. Ideal ar fi să le grupezi pe domenii atunci când le pui în dulap. De exemplu: cele pentru prăjituri pe raftul de sus, cele pentru mâncarea gătită, la mijloc şi jos cele pe care le foloseşti zi de zi.

5. Profită de spaţiul de sub chiuvetă şi aranjează acolo produsele de curăţat, chimicalele, bureţii şi alte astfel de obiecte. Protejează dulapul de orice scurgere accidentală şi pune toate produsele într-o cutie joasă, de plastic. 6. Dacă ai o bucătărie mică, cu puţine dulapuri, poţi folosi o etajeră pentru a depozita obiectele care nu îşi mai găsesc locul la interior. Foloseşte cutii de carton sau de plastic, cu capac pentru a depozita ustensilele rar folosite şi organizează direct pe raft electrocasnicele sau accesoriile pe care le foloseşti zi de zi. Este mai bine să le depozitezi aici decât direct pe blat.


ANDREI MURESANU ID: CACJ182919 Casa cu 6 camere, suprafata utila de 450mp, teren cu o suprafata de 500 mp,

580000 EUR


ANDREI MURESANU ID: CACJ183271 Casa cu 7 camere, suprafata utila de 360mp, teren cu o suprafata de 1250 mp.

600000 EUR


ANDREI MURESANU ID: CACJ183168 Casa cu 6 camere, suprafata utila de 225mp, teren cu o suprafata de 300 mp,

159000 EUR


IRIS ID: CACJ183121 Casa cu 5 camere, suprafata utila de 250mp, teren cu o suprafata de 300 mp,

210000 EUR


MANASTUR ID: CACJ182942 Casa cu 5 camere, suprafata utila de 135mp, teren cu o suprafata de 226 mp,

142000 EUR


SOMESENI ID: CACJ182860 Casa cu 5 camere, suprafata utila de 205mp, teren cu o suprafata de 260 mp,

199000 EUR


ZORILOR ID: CACJ183389 Casa cu 5 camere, suprafata utila de 307mp, teren cu o suprafata de 1000 mp,

317000 EUR


Ce sa faci si sa nu faci in amenajarea gradinii Greu de crezut ca te poti relaxa mai bine dupa o zi stresanta decat in gradina pe care ti-ai amenajat-o dupa placul inimii. Un mic paradis care cere insa nu numai investitii materiale, ci si de ordin afectiv. Orice gradina este materializarea unui vis care cere timp si efort pentru intretinere. Dar sa vedem concret cum ajungi in... paradisul din spatele casei.

Ce investitii materiale trebuie sa faci? In functie de dimensiuni, de materialele si de plantele folosite, pretul unei amenajari variaza intre 2.500 si 40.000 de euro. Pentru cei care realizeaza designul spatiului verde, toamna si primavara nu mai sunt considerate sezoane de varf, pentru ca se lucreaza la foc continuu pe toata perioada anului. Explicatia este aceea ca industria amenajarilor de spatii verzi si gradini se dezvolta proportional cu sectorul imobiliar.

Agenda lucrarilor de amenajare Daca in faza initiala se realizeaza o finisare preliminara a zonelor neamenajate din jurul casei, prin gazonare, nota finala este rezervata beneficiarilor, care aleg plantele si stilul gradinii lor. Persoanele particulare se dovedesc a fi cei mai dificili clienti, prin prisma exigentelor si a limitarilor bugetare.

Designul spatiului verde

In amenajarea unei gradini, specialistii iau in calcul caracteristicile unice ale casei sau cladirii: amplasament, arhitectura, tipul solului, conditii de drenaj, climat, dar si personalitatea si stilul de viata al clientului. E importanta disponibilitatea beneficiarului pentru intretinerea spatiului verde, prezenta copiilor, a animalelor de casa, utilitatea spatiului, preferintele cromatice. Cei mai multi proprietari de gradini prefera o amenajare simpla, care solicita timp minim de intretinere, atat cat isi pot permite persoanele ocupate. Cel mai simplu este sa incerci sa imiti un colt de natura. E tipul de design asociat cu gradinile rustice englezesti, cu accent pe bordurile naturale din flori perene, arbori si arbusti, plante erbacee si cataratoare, care ofera culoare si pitoresc pe tot parcursul anului. Spatiul verde e pus in valoare de elemente de design care intervin in functie de tipologia proiectului - roci naturale, iazuri artificiale si fantani arteziene, alei si pavimente din diverse tipuri de piatra, statuete, elemente de iluminat. Stilul francez, formal, necesita mai multa grija si se preteaza mai bine pentru gusturile clasice si conservatoare. E caracterizat de eleganta si ordine, de simetrie. El presupune peluze, alei drepte, gard viu bine tuns, zone clar delimitate vizual, covoare de flori in cromatica puternic contrastanta, iazuri ornamentale, fantani si chiar statuete.


Gradina in stil feng shui Un tip de amenajare care te va pasiona, cu siguranta, este gradina feng shui. Ea impune cateva reguli de amenajare din care nu lipsesc copacii vesnic verzi, pozitionari speciale ale elementelor si mici caderi de apa sau iazuri.

Cat costa paradisul tau verde Costul final al spatiului verde, care include proiectare, amenajare si intretinere, e, in medie, de 1,5-10 euro/mp. Astfel, pentru un spatiu de 100 mp, pretul aproximativ - care include proiectare, amenajare si intretinere - este de aproximativ 2.500 de euro. Pentru o suprafata de cateva hectare, ajunge, proportional, la sume de ordinul zecilor de mii de euro, in functie de materialele si plantele folosite, de instalarea unui sistem de irigat si iluminat si de operatiunile de intretinere pe care le implica. In general, persoanele care se ocupa de gradina proprie cumpara plante, arbori sau arbusti din magazin, selectandu-le exclusiv dupa criterii estetice. Consecinta? La scurt timp dupa ce ai facut investitia, solicita reamenajarea gradinii sau relocarea arborilor, pentru ca au aparut primele semne ca au lucrat fara sa cunoasca nimic despre intretinerea plantelor si arborilor. Asa se vede ca bradul a fost plantat la intamplare si obtureaza peisajul, ca gardul viu nu a rezistat conditiilor de sol si clima. Dezvoltarea radacinilor unor arbori, si ele suparatoare. Teiul, plantat la prea mica fata de cladire, ajunge sa fundatia, sa ridice asfaltul sau

pot fi distanta afecteze pavajul.

Costurile serviciilor de specialitate nu sunt mari, iar principala pondere in costul final o au materialele,

plantele si sistemele de irigatie folosite. Clientul este, in final, cel care impune pretul, in functie de suma pe care vrea sa o aloce. Cei interesati de amenajare trebuie sa stie ca procesul complet include trei etape: proiectarea, amenajarea si intretinerea. Consultatiile preliminare sunt gratuite, in cazul in care preced o propunere scrisa, un deviz pentru munca de amenajare peisagistica solicitata. In aceasta faza are loc o intalnire preliminara, la care se face evaluarea situatiei terenului si a potentialului acestuia.

Fazele amenajarii Prima faza a lucrarii e proiectarea, al carui cost se calculeaza fie ca procent din valoarea finala a lucrarii, variind intre 1 si 10%, fie in functie de necesarul de ore de lucru, calculate dupa dimensiunea lucrarii. In aceasta faza sunt create schite de amenajare, conforme cu bugetul. Dupa aprobarea planului, se face o evaluarea costurilor care includ proiectarea, mana de lucru pe teren, plantele, materialele, transportul si supervizarea tehnica. A doua faza a lucrarii, amenajarea spatiului verde, nu se face la intamplare, pentru ca plantele evolueaza, isi modifica forma si pot schimba aspectul peisagistic. Ele au o crestere diferita, mai lenta sau mai dinamica, si incep sa se concureze reciproc. Practic, lucrarile se concentreaza pe gazonare si pe plantarea arborilor de mari dimensiuni, urmand ca elementele mici sa poata fi introduse ulterior.


MANASTUR ID: APCJ183396 Apartament 1 camera, semidecomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 22 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

240 EUR


ZORILOR ID: APCJ183340 Apartament 1 camera, decomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 40 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

330 EUR


ZORILOR ID: APCJ183277 Apartament 1 camera, decomandat, situat la etajul 7 in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 38 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

200 EUR


ANDREI MURESANU ID: APCJ183325 Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 55 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

350 EUR


BUNA ZIUA ID: APCJ183023 Apartament 2 camere, decomandat, situat la parter in imobil cu 2 etaje, are o suprafata utila de 80 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

500 EUR


GHEORGHENI ID: APCJ183028 Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 11 in imobil cu 11 etaje, are o suprafata utila de 40 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

50 EUR


MANASTUR ID: APCJ183544 Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 2 etaje, are o suprafata utila de 70 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

500 EUR


BUNA ZIUA

BUNA ZIUA

ID: APCJ183084

ID: APCJ183294

Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la mansarda in imobil cu 3 etaje, are o suprafata utila de 50 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 2 camere, decomandat, situat la parter in imobil cu 2 etaje, are o suprafata utila de 60 mp, bucatarie mobilata si utilata.

250 EUR

250 EUR

CENTRAL

ID: APCJ183122

CENTRAL

ID: APCJ183342

Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 2 etaje, are o suprafata utila de 50 mp, faianta moderna.

Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 60 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

330 EUR

350 EUR

GHEORGHENI

ID: APCJ183392

GHEORGHENI

ID: APCJ183133

Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 7 in imobil cu 10 etaje, are o suprafata utila de 46 mp, faianta moderna, mobilat modern.

Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 8 etaje, are o suprafata utila de 60 mp, faianta moderna, mobilat modern.

320 EUR

400 EUR


ZORILOR ID: APCJ183481 Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la parter in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 40 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

200 EUR


ZORILOR ID: APCJ183408 Apartament 2 camere, semidecomandat, situat la parter in imobil cu 3 etaje, are o suprafata utila de 56 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

250 EUR


MANASTUR ID: APCJ183544 Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 2 etaje, are o suprafata utila de 70 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

500 EUR


MARASTI ID: APCJ171967 Apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 4 in imobil cu 7 etaje, are o suprafata utila de 56 mp, faianta moderna, mobilat modern.

400 EUR


Solutii decorative pentru chiriasi Dacă ai stat vreodată în chirie știi cât este de frustrant să nu îți pot personaliza și decora spațiul în care îți petreci o bună parte din viață. Veșnica problemă ce trebuie înfruntată, în fiecare locuință pe care o închiriezi, este că proprietarii nu îți permit să vopseaști, să bați cuie sau să intervi în orice fel în arhitectura și amenajarea spațiului. Fii fără grijă, nicio problemă nu este de nerezolvat. Citește mai jos câteva soluții de personalizare a interiorului pe care le poți pune în aplicare în orice locuință închiriată indiferent de cât de stricte sunt regulile proprietariilor. Sunt sigură că schimbarea nuanțelor pereților iese din discuție însă poți încerca să aduci culoare prin adăugarea câtorva tablouri pe pereții pe care vrei să îi scoți din anonimat. Alege printuri, fotografii, picturi chiar și țesături în culoarea ta preferată sau cu modele și elemente ce te fac să te simți acasă și pune-le repede pe perete. Bineînțeles, aceasta este o soluție la îndemână dacă ai voi să dai găuri. În cazul în care și această operațiune este stric interzisă poți apela la un paravan. Sunt sute de modele disponibile pe piață și poți aduce cu ele stropul de culoare, formă și textură de care ai atâta nevoie. Îl poți folosi pentru a delimita anumite spații din casă sau îl poți sprijini pur și simplu de un perete. Dar, dacă stai să te gândești bine, nu trebuie să bați cuie pentru tablourile despre care ți-am vorbit mai devreme. Le poți amplasa direct pe podea, pe un raft ori pe o comodă, sprijinte de perete, astfel personalizezi dar și aduci un aer modern încăperii. Dacă nu găsești tabouri pe placul tău folosește o fotografie sau un print înrămat ori câteva panouri de lemn pe care să le poți vopsi și decora după bunul plac. Acestea din urmă pot să aibă și alte funcții în afară de cea decorativă, poți lăsa mesaje pe ele ori poți atârnat obiecte mici, chei, eșarfe, coliere, cercei, etc., sau le poți folosi ca și tăblie pentru pat.

O altă soluție la îndemână este schimbarea corpurilor de iluminat. Dă-le jos pe cele ponosite, puse de proprietari și înlocuieștele cu unele noi, colorate și îndrăznețe. Nu subestima efectul pe care o astfel de schimbare îl poate avea. Ai grijă doar să le pui pe cele vechi într-un loc sigur pentru a le putea înapoia proprietarului atunci când predai cheile. Poți să nu pui o aplică sau o lustră nouă pe tavan, alege în schimb un corp de iluminat de podea înalt, spectaculos, ce poate funcționa ca și lumină centrală pentru toată camera. În cazul în care ai închiriat o locuință deja mobilată și nu poți să aduci piesele de mobilier la care visezi, folosește-te de accesorii și obiecte de decor inedite pentru a personaliza fiecare încăpere în parte. Un covor colorat, câteva sculpturi sau chiar două-trei plante cu flori pot împrospăta interiorul. Dacă ai în living un covor sau o mochetă simplă, într-o culoare neutră, ce se întinde de la un perete la altul și pe care nu o poți scoate, vei obține un efect interesant dacă adaugi un covor mic, colorat strident deasupra ei.


GRUIA ID: APCJ183416 Apartament 3 camere, decomandat, situat la parter in imobil cu 1 etaje, are o suprafata utila de 180 mp, faianta moderna.

650 EUR


GHEORGHENI

ID: APCJ183216

GHEORGHENI

ID: APCJ182900

Apartament 3 camere, decomandat, situat la mansarda in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 81 mp, faianta moderna, bucatarie mobilata.

Apartament 3 camere, decomandat, situat la parter in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 65 mp, faianta moderna, semimobilat.

310 EUR

320 EUR

GHEORGHENI

ID: APCJ182915

MANASTUR

ID: APCJ183461

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 3 etaje, are o suprafata utila de 94 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la mansarda in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 65 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

580 EUR

200 EUR

MANASTUR

ID: APCJ183440

ZORILOR

ID: APCJ183581

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 3 etaje, are o suprafata utila de 94 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 3 etaje, are o suprafata utila de 87 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

350 EUR

600 EUR


MARASTI ID: APCJ183303 Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 5 etaje, are o suprafata utila de 60 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

400 EUR


ZORILOR ID: APCJ183135 Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 1 etaje, are o suprafata utila de 70 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

430 EUR


ZORILOR ID: APCJ178382 Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 1 in imobil cu 1 etaje, are o suprafata utila de 130 mp, faianta moderna.

550 EUR


ZORILOR ID: APCJ182526 Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la parter in imobil cu 2 etaje, are o suprafata utila de 80 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

350 EUR


ZORILOR ID: APCJ181330 Apartament 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 90 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

500 EUR


MARASTI ID: APCJ183303 Apartament 3 camere, decomandat, situat la etajul 2 in imobil cu 5 etaje, are o suprafata utila de 60 mp, faianta moderna, mobilat si utilat modern.

400 EUR


ZORILOR ID: APCJ183297 Apartament 4 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 in imobil cu 4 etaje, are o suprafata utila de 86 mp, faianta moderna, semimobilat.

500 EUR


Primăvara în casa ta A

venit primavara, Florile incep sa infloreasca, sa ne incante si sa ne imbie cu mirosurile lor. Dar de ce sa avem primavara numai afara? Ce ar fi sa o aducem si in casele noastre ca sa ne bucuram clipa de clipa de ea?

Pune-le la pervaz sau undeva in apropierea ferestrelor pe care sa le poti lasa cateva ore pe zi larg deschise. Face bine atat florilor cat si sanatatii tale, iar parfumul proaspat de afara al zarzarilor infloriti iti va imbia simturile.

Detaliile sunt cele care fac diferenta! Umple-ti bucataria cu fructe si legume, Opteaza pentru fetele de masa si lenjeria de pat renunta la carnea grasa si greoaie pentru inflorata, in culori vii care sa te delecteze ori de organism si bucura-te de minunile naturii. cate ori iei masa sau incerci sa te odihnesti. Un alt truc este renuntarea la draperii Nu uita de odorizantele de camera, sunt si inlocuirea acestora cu perdelele de un alb foarte importante daca vrei sa ai un aer proaspat imaculat care sa permita luminii sa patrunda in si frumos parfumat! Dar, pe langa acestea, un casa. buchet mare de flori de primavara pus intr-o Scapa de mochete si opteaza pentru covoare glastra pe masa din sufragerie poate face micute cu motive florale, puse pe parchet, la minuni. Pe langa coloritul si mirosul lor, ele mijlocul incaperii. Vor da senzatia de spatiu, de parca iti transforma camera, o mai inveselesc si noutate. ii dau o aroma puternica de primavara. Natura a reinnascut, de ce nu ai face si tu Dormitorul, cea mai importanta parte a acelasi lucru? Poti incepe cu amenajarea casei! casei, trebuie amenajat in asa fel incat sa ofere Transforma-ti casa intr-un spatiu plin de viata eleganta, o ambianta odihnitoare si o senzatie si culoare, restul vine de la sine! de comfort. Alege culorile neutre, pastelate, cum ar fi crem, roz sau bej sau culorile calde: galben, piersica, roz pal, care sunt luminoase, vii si tipice primaverii. Si aici cateva floricele, cum ar fi zambilele, lalelele ar fi foarte potrivite. Cate un buchet mic pe fiecare noptiera iti aromeaza si coloreaza dormitorul. Va fi o placere pentru tine sa intri si sa te odihnesti acolo. Sa nu uitam de florile de apartament pe care trebuie sa le aranjezi peste tot in casa. Si ele incep sa infloreasca, se mai dezmortesc dupa o iarna friguroasa si vor soare, cat mai mult soare.


ANDREI MURESANU

ID: CACJ174549

ANDREI MURESANU

ID: CACJ176970

DAMBU ROTUND

ID: CACJ183085

Casa cu 5 camere, suprafata utila de 220mp, teren cu o suprafata de 1300 mp,

Casa cu 9 camere, suprafata utila de 230mp, teren cu o suprafata de 350 mp,

Casa cu 4 camere, suprafata utila de 120mp, teren cu o suprafata de 1000 mp,

1000 EUR

1500 EUR

700 EUR

GHEORGHENI

ID: CACJ166018

GHEORGHENI

ID: CACJ161173

GHEORGHENI

ID: CACJ181172

Casa cu 5 camere, suprafata utila de 150mp, teren cu o suprafata de 350 mp,

Casa cu 10 camere, suprafata utila de 300mp, teren cu o suprafata de 680 mp,

Casa cu 1 camera, suprafata utila de 80mp, teren cu o suprafata de 290 mp.

700 EUR

2200 EUR

1000 EUR

SOMESENI

SOMESENI

ID: CACJ182193

ID: CACJ171250

ZORILOR

ID: CACJ180232

Casa cu 2 camere, suprafata utila de 70mp, teren cu o suprafata de 300 mp,

Casa cu 5 camere, suprafata utila de 280mp, teren cu o suprafata de 715 mp,

Casa cu 3 camere, suprafata utila de 100mp, teren cu o suprafata de 400 mp.

300 EUR

750 EUR

600 EUR

ZORILOR

ID: CACJ176427

ZORILOR

ID: CACJ178593

ZORILOR

ID: CACJ182108

Casa cu 7 camere, suprafata utila de 400mp, teren cu o suprafata de 350 mp.

Casa cu 5 camere, suprafata utila de 180mp, teren cu o suprafata de 350 mp,

Casa cu 5 camere, suprafata utila de 170mp, teren cu o suprafata de 351 mp,

2000 EUR

2300 EUR

1400 EUR


GÂNDURI DE ZIUA FEMEII - pentru clientele noastre, mamele, și soțiile noastre -

Z

iua de 8 Martie este recunoscuta pe intreg Mapamondul ca sarbatoarea internationala a femeii. Luna martie este prima luna a primaverii cand toata natura renaste si razele soarelui incep sa ne mangaie usor. Pura coincidenta sau nu, in acesta luna se sarbatoreste pe langa martisor si ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importanta fiinta din lume, mama si iubita, elemente fara de care intregul univers nu ar exista. Ceea ce mi se pare un pic ciudat este faptul ca ziua femeii este sarbatorita numai intre doamne, barbatii fiind exclusi. Totusi, daca ne gandim, numai alaturi de ei ne putem simti femei si deveni mame, intr-un cuvant sa ne implinim menirea nostra pe acesta lume. Caci, ce poate fi mai inaltator decat sa urmaresti fiecare etapa a evolutiei, sa vezi cum viata se dezvolta si cum o mica particica din tine devine un propriu univers. Un lucru extraordinar care te transforma si te face sa vezi numai lumina si soare... Dupa parerea mea, acesta este cel mai de pret motiv pentru care ar trebui celebrata femeia, acest miracol si mister despre care un mare ganditor francez spunea ca este « cea mai frumoasa jumatate a lumii ». Raspanditi caldura si iubire de ziua femeii si nu uitati ca iubirea innobileaza si face viata mai frumoasa alaturi de cel langa care vreti sa traiti. Încă din timpul legendelor despre zeii

Olimpului, această persoană suavă, femeia, a avut parte de aprecieri. Pe acele timpuri, zeii au închinat zeiţei Cybele, zeiţa pământului şi mama tuturor zeilor, festivalul Hilaria desfăşurat de pe 15 până pe 18 martie. Această legendă a zeiţei Cybele a fost preluată şi de romani, şi astăzi vorbim de Ziua Femeii pe data de 8 Martie. Luna Martie este luna renaşterii, luna purităţii, o lună perfectă pentru Ziua femeii. Şi pentru că este o persoană atât de importantă merită să i se dedice o zi în care să se odihnească, să se răsfeţe, să culeagă roadele muncii de până acum. Toate gândurile noastre bune se îndreaptă către dumneavoastră, doamnă!


EDIL Real Estate Februarie 2012  

Revista de tranzactii imobiliare din Cluj-Napoca