Page 1

Joan FrancĂŠs Blanc

Ăšvod do mrezisku

Lengas bastidas 4


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Joan Francés Blanc Úvod do mrezisku © 2010 Edicions Talvera

Online: ISBN 979-10-90696-06-8 CD-ROM: ISBN 979-10-90696-14-3 2


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Obsah Obsah......................................................................................3 Mluvnice ..................................................................................4 Hláskosloví ..........................................................................4 Abeceda ..........................................................................4 Výslovnost........................................................................4 Tvarosloví ............................................................................5 Skloňování .......................................................................5 Skloňování podstatných jmén .....................................5 Skloňování přidavných jmén.........................................7 Skloňování osobních zájmen .......................................7 Číslovky ...........................................................................9 Časování............................................................................11 Slovníček mrezisko-česko-okcitánský...................................16 Slovníček česko-mrezisko-okcitánský...................................19

3


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Mrezisk je konstruovaný slovanský jazyk. Patří ke skupině konstruovaných severoslovanských jazyků. Autorem tohoto úmělého jazyku byl Libor Sztemon, který rovněž stvořil lydnevi, seversk, slavëni a slavisk. Mrezisk je dost podobní slavëniho.

Mluvnice Hláskosloví Abeceda Mrezisk se píše latinkou, s dodátkovými písmeny Ö a Š.

Výslovnost Písmeno a Výslovnost a

b b

c d e ʦ d ɛ

f f

g h i g h i

Písmeno o Výslovnost o

ö ə

p q r p ɣ r

s š s ʃ

t t

j j

u v u v

4

k l k l

m n m n

w x y z w ɣz ɯ z


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Tvarosloví Skloňování Je osm pádů (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál, instrumentál a ablativ) a dva čísla (jednotné a množné).

Skloňování podstatných jmén Podstatná jména mají čtyři skloňování. První skloňování podstatných jmén: vzor man (muž) pád jednotné číslo množné číslo nominativ man maner genitiv mane manere dativ manu maneru akuzativ manat manerat vokativ o man o maner lokál manvö manervö instrumentál manam maneram ablativ mansi manersi

Druhé skloňování podstatných jmén: vzor kvina (žena) pád jednotné číslo množné číslo nominativ kvina kvinar genitiv kvinaje kvinare dativ kvinaju kvinaru akuzativ kvinat kvinarat vokativ o kvina o kvinar lokál kvinavö kvinarvö instrumentál kvinam kvinaram

5


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Třetí skloňování podstatných jmén: vzor zame (země) pád jednotné číslo množné číslo nominativ zame zamer genitiv zameje zamere dativ zameju zameru akuzativ zamet zamerat vokativ o zame o zamer lokál zamevö zamervö instrumentál zamem zameram ablativ zamesi zamersi

Čtvrtý skloňování podstatných jmén: vzor mesto (město) pád jednotné číslo množné číslo nominativ mesto zamer genitiv mestoje mestore dativ mestoju mestoru akuzativ mestot mestorat vokativ o mesto o mestor lokál mestovö mestorvö instrumentál mestom mestoram ablativ mestosi mestorsi

6


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Skloňování přidavných jmén pád nominativ genitiv dativ akuzativ vokativ lokál instrument ál ablativ

Skloňování přid. jm.: vzor dobar (dobrý) pozitiv komparativ superlativ dobary dobarty najdobarty dobaryje dobartyje najdobartyje dobaryju dobartyju najdobartyju dobaryjat dobartyjat najdobartyjat o dobary o dobarty o najdobarty dobaryvö dobartyvö najdobartyvö dobaryjam

dobartyjam

najdobartyjam

dobarysi

dobartysi

najdobartysi

Bohužel nemáme popis množného čísla.

Skloňování osobních zájmen

pád nominativ genitiv dativ akuzativ lokál instrumentál ablativ

Skloňování osobních zájmen 1. osoba 2. osoba jedn. č. jedn. č. ja te jave teve javu tevu jat tet javö tevö jam tem jasi tesi

7

3. osoba jedn. č. ho hove hovu hot hovö hom hosi


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

pád nominativ genitiv dativ akuzativ lokál instrumentál ablativ

Skloňování osobních zájmen 1. osoba mn. 2. osoba jedn. č. č. me ve me veje mevu veju met vet mevö vevö mem vem mesi vesi

3. osoba jedn. č. ny nyve nyvu nyt nyvö nym nysi

Obraz: Sztemonova webová stránka o mrezisku 8


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Číslovky Číslovky číslo vka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90

zakladní

řadová

druhová

násobná

ništo jedan deva tera štara pynta šasta sedam osam devet desat jedanasta devanasta teranasta štaranasta pyntanasta šastanasta sedamnasta osamnasta devetnasta devadesta teradesta štaradesta pyntadesta šastadesta sedamdesta osamdesta dovedesta

ništy jedany devany terany štarany pyntany šastan sedamy osamy devety desaty jedanasty devanasty teranasty štaranasty pyntanasty šastanasty sedamnasty osamnasty devetnasty devadesty teradesty štaradesty pyntadesty šastadesty sedamdesty osamdesty dovedesty

ništöre jedanöre devöre tarnöre štarnöre pyntöre šastöre sadmöre osmöre devtöre dastöre jedanaste devanaste teranaste štaranaste pyntanaste šastanaste sedamnaste osamnaste devetnaste devadeste teradeste štaradeste pyntadeste šastadeste sedamdeste osamdeste dovedeste

ništykorte jedankorte devakorte terakorte štarakorte pyntakorte šastakorte sadmakorte osmakorte devtakorte dastakorte jednakorte devakorte terakorte štarakorte pyntakorte šastakorte sedamkorte osamkorte devetkorte devadestykorte teradestykorte štaradestykorte pyntadestykorte šastadestykorte sedamdestykorte osamdestykorte dovedestykorte

9


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2 000 1 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 000

dovedestased am (jedan)séta devaseta teraseta štaraseta pyntaseta šastaseta sedamseta osamseta doveseta (jedan) tesac

dovedestase damy (jedan)sety devasety terasety štarasety pyntasety šastasety sedamsety osamsety dovesety (jedan) tesacy

dovedestasad möre (jedna)störe devastöre terastöre štarastöre pyntastöre šastastöre sadmastöre osmastöre dovestöre (jedan) tesacöre

dovedestasadmako rte (jedne)štökorte deveštökorte tereštökorte štareštökorte pynteštökorte šasteštökorte sadmeštökorte osmeštökorte doveštökorte (jedan) tesackorte

déva tésac

déva tésacyn

déva tésacöre

déva tésackorte

meljon

meljony

meljonöre

meljonökorte

meljord

meljordy

meljordöre

meljordökorte

beljon

beljony

beljonöre

beljonökorte

10


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Časování Mreziská slovesa vyjadřují 3 absolutní časy – minulý, přítomný a budoucí. Relativita dějů se vyjadřuje pomocí vidu. Podmiňovací způsob (kondicionál) se tvoří pomocí předpony bi- a minulého času. Subjunktiv, nebo konjunktiv způsob se tvoří pomocí -i-. Zápor se tvoří pomocí předpony ne-.

11


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

12


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

13


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

14


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

15


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Slovníček mrezisko-česko-okcitánský mrezisk asten belavec betyn Boh cena cerkvec cesta dan daštec den dom floske gersan ho hod hory host imetyn ja jary jasna joky jozaht juhor kad kadöliv

čeština tento únor být Bůh cena červen cesta den září (tam)ten dům láhev pátek on rok jeho východ mít já můj podzim jaký jazyk jih kdo kdokoli(v) 16

okcitánština aqueste febrièr èsser Dieu prètz junh camin jorn setembre aquel ostal botelha divendres el annada son, lo sieu èst aver ieu lo mieu auton qual lenga sud qui quin que siaga


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

mrezisk kešty klenjan krež kristan ktory kvetec kvina ladavec laska leto majec man me

čeština každý úterý kříž neděle který duben žena leden láska léto květen muž my

mery mesec mesto nama nekad neky neša nešavy nikad niša nišavy ny nyry ögjeny parnec pravda prihedec

náš měsíc město jméno někdo nějaký něco něčí nikdo nic ničí oni jejich žádný srpen pravda prosinec

okcitánština cadun dimars crotz dimenge qual abrial femna genièr amor estiu mai òme nosautres, nosaus, mos nòstre, lo nòstre mes, luna vila, ciutat nom qualqu'un qualque quicòm de qualqu'un degun pas res de degun eles los lor pas cap agost vertat decembre 17


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

mrezisk rastilan reka rezijec ša šabatan šaköliv šavy sedmica sevar šjerna smart snegec soncan štarvec stehoda svetlan te tery toky ulica ve very vesna vesnec vest vrema ysty zame zema zevet

čeština středa řeka říjen co sobota cokoli(v) čí týden sever hvězda smrt listopad čtvrtek červenec století pondělí ty tvůj takový ulice vy váš jaro březen západ čas (ten)týž země zima život 18

okcitánština dimècres riu octobre que dissabte que que siaga de qui setmana nòrd estela mòrt novembre dijòus julhet sègle diluns tu lo tieu aital carrièra vosautres, vosaus vòstre, lo vòstre prima març oèst temps meteis tèrra, país ivèrn, freg vida


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

Slovníček česko-mrezisko-okcitánský čeština březen Bůh být čas cena červen červenec cesta čí co cokoli(v) čtvrtek den duben dům hvězda já jaký jaro jazyk jeho jejich jih jméno každý kdo kdokoli(v) kříž který

mrezisk vesnec Boh betyn vrema cena cerkvec štarvec cesta šavy ša šaköliv soncan dan kvetec dom šjerna ja joky vesna jozaht hory nyry juhor nama kešty kad kadöliv krež ktory

okcitánština març Dieu èsser temps prètz junh julhet camin de qui que que que siaga dijòus jorn abrial ostal estela ieu qual prima lenga son, lo sieu los lor sud nom cadun qui quin que siaga crotz qual 19


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

čeština květen láhev láska leden léto listopad měsíc město mít můj muž my

mrezisk majec floske laska ladavec leto snegec mesec mesto imetyn jary man me

náš něčí něco neděle nějaký někdo nic ničí nikdo on oni pátek podzim pondělí pravda prosinec řeka říjen

mery nešavy neša kristan neky nekad niša nišavy nikad ho ny gersan jasna svetlan pravda prihedec reka rezijec

okcitánština mai botelha amor genièr estiu novembre mes, luna vila, ciutat aver lo mieu òme nosautres, nosaus, mos nòstre, lo nòstre de qualqu'un quicòm dimenge qualque qualqu'un pas res de degun degun el eles divendres auton diluns vertat decembre riu octobre 20


Joan Francés Blanc – Úvod do mrezisku

čeština rok sever smrt sobota srpen století středa takový (tam)ten tento tvůj ty týden (ten)týž ulice únor úterý váš vy východ žádný západ září země žena zima život

mrezisk hod sevar smart šabatan parnec stehoda rastilan toky den asten tery te sedmica ysty ulica belavec klenjan very ve host ögjeny vest daštec zame kvina zema zevet

okcitánština annada nòrd mòrt dissabte agost sègle dimècres aital aquel aqueste lo tieu tu setmana meteis carrièra febrièr dimars vòstre, lo vòstre vosautres, vosaus èst pas cap oèst setembre tèrra, país femna ivèrn, freg vida

21


Joan Francés Blanc 白让法郎索瓦

Úvod do mrezisku O autorovi Joan Francés Blanc, nározen v r. 1961

v

Agen,

spisovatelem

je

a

okcitánským jazykovědcem.

Vystudoval dějepis a češtinou v Bordeaux a v Brně, a jazykovědu v Paříže a v Praze. http://jf.blanc.free.fr

http://edicions.talvera.online.fr Online 0 € ISBN 979-10-90696-06-8

CD-ROM 5 € ISBN 979-10-90696-14-3

22

Joan Francés BLANC.Úvod do mrezisku  

Úvod do mrezisku

Joan Francés BLANC.Úvod do mrezisku  

Úvod do mrezisku

Advertisement