Page 1


Ve vesmíru je živo ‒ po㶣ád tam něco lítá a sviští a PRÁSK a BUM

a je to

tam samá hvězda a kometa a meteory, ale u nás na Zemi už netrpělivě 㶜eká malá Berta svého kamaráda z vesmíru. Stála na balkóně a rozhlížela se do kraje a výš, pátrala po svém nebeském poslu a p㶣i tom šeptem volala: „Tak honem, p㶣ile㶇, kde jsi? Musím do školky! Což asi nevíš, co je, protože i když jsi malý, jsi už nejspíš velký, jinak by tě tak daleko vaši nepustili Kone㶜ně Berta zahlédla zelenkavou te㶜ku, létající talí㶣ek, Ufíka, svého kamaráda z dalekého vesmíru. Neměla pro něj dobré zprávy. „Dnes si, Ufíku, nebudeme spolu hrát. Musím do školky. Tam chodím proto, abych později mohla do školy a ještě později jsem mohla být velká, to pochopíš. Táta s mámou musí dneska na kongres, takže ty tu pěkně po㶜káš. Do školky jdu s Hel㶜ou a jejím tatínkem. Ufík se zatvá㶣il smutně. Ale chápavě. Bylo to nad slunce jasné. Dětská školka je p㶣ece pro malé děti, ne pro malé ufounky, to by se jmenovala jinak, a hlavně by ur㶜itě nebyla tady na Zemi. Maminka p㶣inesla Bertě velké 㶜ervené jablí㶜ko. „Tady máš, Berto, to abys na nás nezapomněla.


Ve vesmíru je živo ‒ po㶣ád tam něco lítá a sviští a PRÁSK a BUM tam samá hvězda a kometa a meteory, ale u nás na Zemi

a je to

U nás na Zemi už

㶜eká Ufíka velice důležitá událost. Kone㶜ně jde s Bertou a jejími kamarády na návštěvu k mamince do zaměstnání, do Výzkumného ústavu hra㶜ek. A tam se jen tak někdo nedostane. Berta i Ufík tuší, že tam zase zažijí velké dobrodružství. Venku už 㶜ekali kamarádi. Hel㶜a a Honzík. „Bertóó!! volají nahoru. Berta vykoukla. „Chvili㶜ku! Ještě musím uklidit, slíbila jsem to! „Co všechno budeš uklízet? volala Hel㶜a. „No p㶣ece celý byt! houkla dolů Berta. „Set㶣u prach, vyluxuju, vyt㶣u podlahu

a vynesu smetí!

„Ach jo, povzdechli kamarádi dole pod oknem. Hel㶜e s Honzíkem za㶜ínalo být jasné, že z dnešního výletu asi nic nebude. Uklidit celý byt není p㶣ece chvili㶜ková záležitost, to je práce na celé odpoledne „Ale vždy㶇 to je hned! Berta se chytla za pusu. Málem prozradila, že na to všechno nebude sama. „Já to jen pofackuju, hlásila, jak to kdysi zaslechla. Tomu už kamarádi rozuměli, i velký úklid se dá někdy zvládnout za pár minut. Jen je t㶣eba vědět, kudy chodí kontrola!


Setkání ............................................................................ 5 Sváte㶜ní den ............................................................... 15 Hel㶜a má malé štěně ............................................... 25 Tatínkova reportáž .................................................. 35 Výlet až na konec světa ......................................... 43 Dobrodružství s chobotnicí ................................. 53 Ne㶜ekaný závod ........................................................ 63 Berta a kouzelník ..................................................... 71 Kouzelný bublifuk ................................................... 81 Karneval ...................................................................... 91 Na houbách ................................................................ 99 Váno㶜ní p㶣ekvapení ............................................. 109 Lou㶜ení ...................................................................... 119


Vydala 㶏eská televize v Edici 㶏T V roce 2014 Vydání první Editorka Jitka Saturková Odpovědná redaktorka Hana Fruhwirtová Napsal Miroslav Adamec podle televizního ve㶜erní㶜ku Ivo Hejcmana a Miroslava Adamce Ilustrovala Jitka Petrová Grafická úprava a sazba Dan Zůda Tisk EUROPRINT a.s., pod Kotlá㶣kou 3, Praha Výroba a distribuce Albatros Media a. s., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4

ISBN 978-80-7404-128-0 㶏eská televize ‒ Edice 㶏T, Kav㶜í hory, 140 70 Praha 4 www.ceskatelevize.cz/eshop/ Prodejna 㶏T nabízí ‒ 㶏eská televize, Kav㶜í hory, 140 70 Praha 4, pondělí‒pátek 8:30‒12:00, 12:30‒17:00, tel. 261 134 168

www.adamecmiroslav.cz


Ve vesmíru je živo, po㶣ád tam něco lítá, bliká, svítí a PRÁSK a BUM! Pro děti to ve vesmíru moc není. Zato u nás na Zemi to je jiná! Jenže hol㶜i㶜ka Berta, nejmenší ve školce, se ocitne v nesnázích i u nás na Zemi. Kdopak jí jen pomůže? P㶣ece Ufík, nejmenší ve vesmíru, její nový kamarád. Co na tom, že je zelený. Berta je chytrá dívenka a ví, že s pr㶇avým návštěvníkem z vesmíru zažije nejedno dobrodružství. T㶣eba s ním upe㶜e dort. Anebo se spolu vydají na karneval a do Výzkumného ústavu hra㶜ek! S Ufíkem je totiž ohromná legrace. A dostane se s ním i do vesmíru, i když je to daleko a normálně by ji tam tatínek s maminkou nepustili! Roztomilé p㶣íhody podle televizního ve㶜erní㶜ku pro děti od 㶜ty㶣 let

ISBN

978–80–7404–128–0

9 788074 041280

Profile for Edice ČT

Berta a Ufo  

Napsal Miroslav Adamec Ilustrovala Jitka Petrová

Berta a Ufo  

Napsal Miroslav Adamec Ilustrovala Jitka Petrová

Profile for edicect
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded