Page 1

TRABALLANDO ENTRE BACTERIAS

EDGAR CAO LÓPEZ

LAB


Microorganismo 

Tamén pode atoparse chamado “microbio”. É un organismo de tamaño microscópico, é dicir, que non se pode ver a simple vista.


Campos de aplicación dos microorganismos 

“Microbioloxía médica”: É a rama que trata sobre os microorganismos productores de enfermidades no home. O obxectivo é previr e controlar as enfermidades. Os aspectos que abarca son antibiose, quimioterapia, inmunización, epidemiloxía os procedementos de diagnóstico.

“Microbioloxía da auga e drenaxes domésticos”: O orixe da auga é da precipitación pluvial, ao caer da atmosfera arrastra todos os microorganismos do aire e contaminase. A auga para o ser humano debe ser tratada quimicamente incluso os desperdicios para eliminar os microorganismos. E esto conseguése mediante procedemientos químicos y por microorganismos cuxo desarrollo estimulase nas instalacións deo drenaxe, en donde dixiren e oxidan o material orgánico e destrúen aos patóxenos.


Campos de aplicación dos microorganismos 

“Microbioloxía acúatica”:

O microbiólogo estudia a microbioloxía acúatica. Os microorganismos que se atopan na auga do mar ou auga doce son dos mesmo que hai no aire e son os que dan calidade sanitaria á auga, pero a súa localización e actividade deben considerarse por separado. 

“Microbioloxía do leite”:

O leite é esencial para o home e os microorganismos. Se non se garda ben e refrixera este acaban descompoñendo e aumenta o número de patoxenos e fano perigoso. Tamén hai que decir que teñen unha función na nutrición das vacas leiteiras e participan na producción desta.


Campos de aplicación dos microorganismos 

“Microbioloxía dos alimentos”:

Os alimentos serven para nutrirse, pero hai que tratalos cuidadosamente. As enfermidades que causan son intoxicacións(estafilococo) e infeccións(salmonella). Os perigos de infeccións redúcense polas inspeccións e os reglamentos. 

“Microbioloxía” industrial :

O que producen os microorganismos son substancias medicinais,

bebidas alcohólicas, etc. As actividades químicas útiles das bacterias, levaduras, mohos e algas son explotadas para obter, destes microorganismos productos de valor.


Campos de aplicación dos microorganismos 

“Microbioloxía dos insectos”:

Moitas das enfermidades das plantas e animais son transmitidas polos insectos portadores. Os insecticidades foron moi bos para estes pero son malos para o medio. Para evitar o uso de substancias químicas intentouse destruir os insectos dañinos por infeccións ás que non son susceptibles os insectos útiles.


Industrias que utilizan microorganismos para desarrollar a súa actividade. 

“Industrias do chan”:

Os microorganismos do chan, son os compoñentes máis importante deste. Son os responsables da dinámica de transformacións e desenrolo. E éstes son bacterias, actinomicetos, fungos, algas e protozoarios. 

“Industrias alimentaria”:

É a parte da industria encargada da elaboración, transformación, preparación, conservación e envasado dos alimentos de consumo humano. Débese a que estes son os que realizan os procesos de fermentación, liberan moleculas orgánicas donde se deserolan por exemplo o ácido láctico e o alcohol etílico. Fermentación láctica: so usados para facer queixos e productos lácteos. Fermentación alcohólica: utilizados para a obtención de viño, cervexa,…


Industrias que utilizan microorganismos para desarrollar a súa actividade. 

“Industria farmaceútica”:

En medicina ademais doutros usos o máis importante é a fabricación de antibióticos para a loita contra as bacterias patóxenas. Os antibióticos actúan contra as bacterias de dúas maneiras : 1) inhiben a síntese da parede bacteriana 2)actúan sobre o metabolismo bacteriano interrompendo a síntese de proteínas. 

“Industria téxtil”:

Nesta industria os enzimas pódense aplicar tanto ao tratamento de fibras proteicas naturais (lá e seda), fibras celúlosicas (algodóne liño) e en fibras sintéticas. Estas enzimas usanse nas fases de fíado, teñido e acabado dos tecidos co obxectivo de limpar a superficie do material, reducir as pilosidades e mellorar a suavidade.


Control microbiolóxico para evitar problemas de producción industrial. 

Importancia do control microbiolóxico: Vida útil, de almacén: período de tempo transcurrido dende a súa obtención ata que se converta en inaceptable en termos de seguridade hixiénico - sanitaria ou de calidade comercial. A vida útil é moi importante e a súa valoración é difícil. Os microorganismos nos

productos de consumo suelen ser controlados por eliminación , inhibición da súa multiplicación ou por destrucción total . Os métodos dependen da sensibilidade dos microorganismos que se teñén que controlar e do propio producto. Análisis de Riesgos e Control de Puntos Críticos: 

consiste en analizar toda a cadena de producción , buscar os pasos críticos , de tal maneira que si dito producto se escapa ao control , ese producto non sexa bon ou fiable .


Control microbiolóxico para evitar problemas de producción industrial. 

Orixe e importancia patolóxica dos microorganismos presentes nos productos de consumo:

Orixe endóxeno: xa están presentes no producto ou materia prima antes da súa obtención ou procesado. Origen exógeno : microorganismos que non existen no producto ou materias primas no momento da obtención , sinon que se sumaron posteriormente a él , a partir do ambiente , durante a obtención , o procesado , transporte, etc. A partir do chan : suele ser a fonte de contaminación con una maior variedade de microorganismos e en cantidades elevadas. Por eso , una práctica habitual en las industrias es el lavado de las materias primas , para eliminar restos de polvo


Control microbiolóxico para evitar problemas de producción industrial.

 Calidade microbiolóxica: é un elemento da evaluación da satisfacción

dos requisitos microbiolóxicos que debe ter un producto , tanto dende o punto de vista sanitario como comercial . 

Ámbito del control de calidade : Control do procesado do producto

Control das materias primas e productos finais para asegurar que cumplen las normas.

Control da hixiene da línea de procesado .


Aspectos da nosa sociedade en que os microorganismos son importantes : 

Importancia da microbioloxía: A Microbioloxía é una ciencia biolóxica importante para a humanidade, dado que os microorganismos están presentes en todos os hábitats e ecosistemas da Tierra e as súas actividades presentan unha gran incidencia en numerosos ámbitos de interés. Os microorganismos foron os primeiros en aparecer na evolución, e constitúen a maior parte da biomasa do noso planeta.


Aspectos da nosa sociedade en que os microorganismos son importantes : 

Introducción da importancia dos microorganismos na industria: Elaboran productos que non se obteñen por outros métodos ou obteñénse con máis dificultade. Según os resultados da acción dividense en: Homofermentativos: producen un único producto principal Heterofermentativos: Orixinan dous ou máis productos de interese.

Importancia da levadura no viño: Prodúcese na fermentación levada a cabo polas levaduras que normalmente se desarrolan na superficie da uva (ou se añaden para acelerar o proceso). Hai necesidade de controlar a temperatura. Logo faise o aclarado e estabilizado, e finalmente embotellado.


Tipos de tarefas realizadas no laboratorio de microbioloxía: 

Poderemos realizar varias cousas: Observar ao microscopio os diferentes microorgnismos que hai. Faceremos tincións Analizaremos varios tipos de cousas Esterilzaremos o material e os medios autoclavando


TRABALLANDO ENTRE BACTERIAS

FIN

Traballando entre bcterias  

Traballo final do 2º trimestre

Traballando entre bcterias  

Traballo final do 2º trimestre

Advertisement